Indeks 
 Pełny tekst 
Debaty
Środa, 19 stycznia 2011 r. - Strasburg Wydanie Dz.U.

Program prac węgierskiej prezydencji w Radzie (debata)
MPphoto
 
 

  Ivo Belet (PPE), na piśmie(NL) Cieszy, że premier Węgier jednoznacznie podkreślił swoją gotowość do skorygowania nowej ustawy medialnej, jeżeli zażąda tego UE. Komisja Europejska musi teraz wykonać swoją pracę w sposób całkowicie niezależny. To jedyny sposób, aby zerwać z partyjnymi grami politycznymi. Pluralizm mediów i wolność prasy należą do podstawowych wartości europejskich. Wszystkie państwa członkowskie UE – nie tylko Węgry – formalnie zobowiązały się do ich poszanowania. Są one zapisane w Traktacie UE, a Rada Europy podpisała formalne porozumienia w tej sprawie. Jesteśmy przekonani, że rząd węgierski nie pozostawi tu miejsca na niejednoznaczność.

 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności