Показалец 
 Пълен текст 
Разисквания
Сряда, 19 януари 2011 г. - Страсбург Версия ОВ

Обяснение на вот
MPphoto
 
 

Внесен текст : A7-0362/2010

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), в писмена форма. (PT) Няма пречки Европейският парламент да одобри проекта за решение на Съвета и Комисията относно сключването на Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Сърбия, от друга страна.

Във връзка с настоящите правомощия на Европейския парламент по отношение на международните споразумения, Съветът внесе искане за приемане на споразумението и комисията по външни работи представи становището си във формата на препоръка за сключване на споразумението.

Гласувах „за“, защото смятам, че споразумението има изключително важен принос за стабилна и ефективна политика на съседство, в която Сърбия играе важна роля във връзка с геополитическото равновесие на Балканите.

 
Правна информация - Политика за поверителност