Hakemisto 
 Koko teksti 
Puheenvuorot
Keskiviikko 19. tammikuuta 2011 - Strasbourg EUVL-painos

Äänestysselitykset
MPphoto
 
 

Käsiteltäväksi jätetty teksti : A7-0362/2010

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), kirjallinen. – (PT) Euroopan parlamentti voi hyväksyä esteittä ehdotuksen neuvoston ja komission päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Serbian tasavallan välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen tekemisestä.

Neuvosto on kansainvälisiä sopimuksia koskevien Euroopan parlamentin nykyisten toimivaltuuksien yhteydessä esittänyt sopimuksen hyväksymistä, ja ulkoasiainvaliokunta on antanut suosituksen muodossa lausuntonsa sopimuksen tekemisestä.

Äänestin puolesta, sillä uskon, että sopimuksella edistetään merkittävästi vankkaa ja tehokasta naapuruuspolitiikkaa, jossa Serbialla on tärkeä rooli Balkanin alueen geopoliittisessa tasapainossa.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö