Zoznam 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Streda, 19. januára 2011 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

Vysvetlenia hlasovania
MPphoto
 
 

Predkladaný text : A7-0362/2010

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písomne. (PT) Neexistujú žiadne prekážky, aby Európsky parlament vyslovil svoj súhlas s návrhom rozhodnutia Rady a Komisie o uzavretí Dohody o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Srbskou republikou na strane druhej.

V kontexte súčasných právomocí Európskeho parlamentu v oblasti medzinárodných dohôd Rada predložila žiadosť o prijatie dohody a Výbor pre zahraničné veci zverejnil svoje stanovisko vo forme odporúčania, aby dohoda bola uzavretá.

Hlasovala som za, pretože sa domnievam, že táto dohoda je mimoriadne dôležitým príspevkom k silnej a účinnej susedskej politike, v rámci ktorej zohráva Srbsko úlohu z hľadiska geopolitickej rovnováhy na Balkáne.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia