Показалец 
 Пълен текст 
Пълен протокол на разискванията
Сряда, 19 януари 2011 г. - Страсбург Версия ОВ

Обяснение на вот
MPphoto
 
 

Внесен текст : A7-0366/2010

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), в писмена форма. (PT) Гласувах в подкрепа на предложението за резолюция на Европейския парламент относно европейска инициатива за болестта на Алцхаймер и други деменции. Споделям някои от опасенията в доклада на г-жа Matias и подкрепям призива към Съвета да обяви деменцията за здравен приоритет на ЕС.

Важно е да се действа по глобален начин. Равнището на международна координация в действителност е сравнително ниско в ЕС, което води до разпокъсване и ограничен обмен на знания и най-добри практики между държавите-членки; научните изследвания за болестта на Алцхаймер изостават в сравнение с изследванията на други сериозни заболявания в Европа.

В светлината на тези факти, които са добре докладвани в документа, е необходимо изготвянето не само на конкретни национални планове и стратегии за болестта на Алцхаймер, които са от съществено значение, но и инструмент на европейско равнище, който насърчава ефективна координация на европейските научни изследвания в тази област. Считам, че това е начинът за гарантиране на предоставяне на здравни грижи, които са в съответствие с най-добрите практики в цяла Европа едновременно. По този начин ще сме в състояние да избегнем нееднаквите отговори и преобладаващите неравни условия на достъп и лечение на болестта.

 
Правна информация - Политика за поверителност