Seznam 
 Úplné znění 
Rozpravy
Středa, 19. ledna 2011 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

Vysvětlení hlasování
MPphoto
 
 

Předložený text : A7-0366/2010

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písemně. (PT) Hlasovala jsem pro tento návrh usnesení Evropského parlamentu o evropské iniciativě pro Alzheimerovu chorobu a jiné formy demence. Sdílím některé obavy, které se objevují ve zprávě paní Matiasové, a podporuji výzvu Radě, aby označila demenci za prioritu EU v oblasti zdraví.

Je důležité jednat globálně. Míra mezinárodní koordinace je v Evropské unii ve skutečnosti poměrně slabá, což vede k roztříštěnosti a omezené výměně informací a osvědčených postupů mezi členskými státy; evropský výzkum Alzheimerovy choroby zaostává za výzkumem zaměřeným na jiná závažná onemocnění.

Na základě těchto skutečností, o nichž tento dokument velmi dobře informuje, je nutné vytvořit nejen konkrétní národní plány a strategie pro Alzheimerovu chorobu, které jsou nezbytné, nýbrž i nástroje na evropské úrovni na podporu účinné koordinace evropského výzkumu v této oblasti. Věřím, že to je správný způsob, jak zajistit, aby zdravotní péče byla poskytována v té nejlepší kvalitě ve všech evropských zemích. Tímto způsobem budeme schopni předejít rozdílným reakcím a výskytu nerovných podmínek, pokud jde o přístup k této chorobě a její léčbě.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí