Indeks 
 Fuld tekst 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Onsdag den 19. januar 2011 - Strasbourg EUT-udgave

Stemmeforklaringer
MPphoto
 
 

Indgiven tekst : A7-0366/2010

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), skriftlig. – (PT) Jeg stemte for forslaget til Parlamentets beslutning om et europæisk initiativ vedrørende Alzheimers sygdom og andre demenssygdomme. Jeg er enig i flere af de bekymringer, der nævnes i fru Matias' betænkning, og jeg støtter opfordringen til Rådet om at prioritere demenssygdomme i EU.

Det er vigtigt at handle globalt. Faktisk er niveauet for den grænseoverskridende samordning relativt lavt i EU, hvilket fører til opsplitning og begrænset udveksling af viden og bedste praksis mellem medlemsstaterne og til, at forskning i Alzheimers sygdom halter bagefter forskning i andre store sygdomme i Europa.

I lyset af disse kendsgerninger, som fint fremgår af dette dokument, er det nødvendigt at udvikle ikke blot specifikke nationale planer og strategier for Alzheimers sygdom, hvilket er af afgørende vigtighed, men også et instrument på europæisk plan, som fremmer effektiv samordning af den europæiske forskning på dette område. Jeg mener, det er på denne måde, man kan sikre, at sundhedsplejen ydes i henhold til bedste praksis i alle europæiske lande på samme tid. På denne måde vil vi kunne undgå uensartede tilgange og forekomsten af uligheder med hensyn til adgangen til behandling af sygdommen.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik