Ευρετήριο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2011 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

Αιτιολογήσεις ψήφου
MPphoto
 
 

Κείμενο που κατατέθηκε : A7-0366/2010

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), γραπτώς. (PT) Υπερψήφισα την πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την νόσο του Αλτσχάιμερ και άλλες μορφές άνοιας. Συμμερίζομαι κάποιους από τους προβληματισμούς που διατρέχουν την έκθεση της κ. Matias, και υποστηρίζω την έκκληση προς το Συμβούλιο να κηρύξει την άνοια «ευρωπαϊκή προτεραιότητα» στον τομέα της υγείας.

Είναι σημαντικό να δράσουμε με παγκόσμιο τρόπο. Για την ακρίβεια, το επίπεδο του διεθνικού συντονισμού είναι σχετικά χαμηλό στην ΕΕ, οδηγώντας σε κατακερματισμό και περιορισμένες ανταλλαγές γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών· η έρευνα για τη νόσο του Αλτσχάιμερ υστερεί σε σχέση με άλλες σοβαρές νόσους στην Ευρώπη.

Υπό το πρίσμα αυτών των δεδομένων, που αναφέρονται αναλυτικά στο παρόν έγγραφο, είναι ανάγκη να αναπτυχθούν όχι μόνο ειδικά εθνικά σχέδια και στρατηγικές για τη νόσο του Αλτσχάιμερ, που έχουν ουσιαστική σημασία, αλλά και ένα μέσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο που θα προωθεί τον αποτελεσματικό συντονισμό της ευρωπαϊκής έρευνας στον εν λόγω τομέα. Πιστεύω ότι με αυτό τον τρόπο θα διασφαλισθεί ότι η υγειονομική περίθαλψη θα παρέχεται σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες ταυτόχρονα. Με τον τρόπο αυτόν, θα είμαστε σε θέση να αποφύγουμε τυχόν άνιση ανταπόκριση και ανισότητα ως προς τους όρους πρόσβασης και αγωγής των νόσων αυτών.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου