Rodyklė 
 Visas tekstas 
Diskusijos
Trečiadienis, 2011 m. sausio 19 d. - Strasbūras Tekstas OL

Paaiškinimai dėl balsavimo
MPphoto
 
 

Pateiktas tekstas : A7-0366/2010

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), raštu. (PT) Balsavau už pranešimą dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl Europos iniciatyvos dėl Alzheimerio ligos ir kitų demencijos atmainų. Pritariu kai kurioms problemoms, kurios įvardytos M. Matias pranešime, ir remiu kreipimąsi į Tarybą paskelbti demenciją ES sveikatos politikos prioritetu.

Svarbu imtis visuotinių veiksmų. Transnacionalinio bendradarbiavimo lygis Europos Sąjungoje yra žemas, todėl tai nulemia valstybių narių susiskaidymą ir ribotą keitimąsi žiniomis bei geriausia patirtimi; Alzheimerio ligos moksliniai tyrimai atsilieka nuo kitų rimtų ligų mokslinių tyrimų Europoje.

Atsižvelgiant į šiuos faktus, kurie gerai atspindėti šiame dokumente, būtina parengti ne tik konkrečius nacionalinius planus ir strategijas, skirtas Alzheimerio ligai, bet ir Europos lygmens priemonę, kuri paskatintų veiksmingą mokslinių tyrimų šioje srityje koordinavimą. Manau, jog tai būdas užtikrinti, kad sveikatos priežiūra būtų teikiama vadovaujantis geriausia patirtimi visose Europos šalyse vienu metu. Taip pavyks išvengti skirtingų veiksmų ir nevienodų sąlygų, susijusių su galimybėmis gydytis ligą ir jos gydymu.

 
Teisinė informacija - Privatumo politika