Index 
 Volledige tekst 
Volledig verslag van de vergaderingen
Woensdag 19 januari 2011 - Straatsburg Uitgave PB

Stemverklaringen
MPphoto
 
 

Ingediende tekst : A7-0366/2010

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), schriftelijk. (PT) Ik heb voor de ontwerpresolutie van het Europees Parlement gestemd over een Europees initiatief op het gebied van de ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie. Ik deel enkele van de zorgen uit het verslag van mijn collega mevrouw Matias en ik sta achter het verzoek aan de Raad om dementie tot een gezondheidsprioriteit van de EU te verklaren.

Een brede aanpak is belangrijk. De grensoverschrijdende coördinatie is binnen de EU vrij gering, wat leidt tot fragmentatie en een beperkte uitwisseling van kennis en beste methodes tussen de lidstaten, terwijl het onderzoek naar de ziekte van Alzheimer in Europa achterloopt bij het onderzoek naar andere veelvoorkomende ziekten.

Gelet op deze feiten, die duidelijk uit het verslag naar voren komen, moeten er niet alleen gerichte nationale strategieën en plannen inzake de ziekte van Alzheimer worden ontwikkeld, die onontbeerlijk zijn, maar moet er ook een Europees instrument komen waarmee effectieve coördinatie van het Europese onderzoek op dit gebied bevorderd wordt. Ik ben ervan overtuigd dat dit de beste manier is om te waarborgen dat overal in Europa tegelijkertijd gezondheidszorg wordt geboden die gebaseerd is op de beste methodes. Op deze manier kunnen de verschillen in aanpak in Europa en het bestaan van ongelijke voorwaarden voor de toegang tot zorg en behandeling van de ziekte bestreden worden.

 
Juridische mededeling - Privacybeleid