Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2007/0255(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A7-0362/2010

Debaty :

PV 18/01/2011 - 3
PV 18/01/2011 - 5
CRE 18/01/2011 - 3
CRE 18/01/2011 - 5

Głosowanie :

PV 19/01/2011 - 6.8
PV 19/01/2011 - 6.9
CRE 19/01/2011 - 6.8
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2011)0015

Debaty
Środa, 19 stycznia 2011 r. - Strasburg Wydanie Dz.U.

6.8. Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu między WE i Serbią (B7-0021/2011) (głosowanie)
PV
  

Przed głosowaniem nad poprawką 4:

 
  
MPphoto
 

  Ulrike Lunacek (Verts/ALE) – Pani Przewodnicząca! Pragnę przedstawić ustną poprawkę do przedmiotowej poprawki 4 autorstwa pani poseł Brantner i mojego, polegającą na usunięciu jej drugiej części. Oto jej nowe brzmienie: „wzywa Serbię do rozpoczęcia dialogu z Kosowem bez kolejnych odniesień do nowych negocjacji dotyczących jego statusu”.

Mam nadzieję, że poprawka ta zyska Państwa poparcie.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Posselt (PPE)(DE) Pani Przewodnicząca! W tych okolicznościach pragnę tylko zarekomendować poparcie przedmiotowej poprawki.

 
  
 

(Poprawkę ustną przyjęto)

– Przed głosowaniem nad poprawką 8:

 
  
MPphoto
 

  Jelko Kacin (ALDE) – Pani Przewodnicząca! W obliczu znaczenia praw człowieka pragnę wnieść o głosowanie imienne nad poprawką 8. Dotyczy ona zaskakującej i niefortunnej decyzji rządu serbskiego o nieuczestniczeniu w uroczystości przyznania Nagrody Nobla w Oslo. Jednocześnie w poprawce chwali się decyzję serbskiego rzecznika praw obywatelskich o uczestnictwie w imieniu narodu serbskiego. To przesłanie do Serbii i wszystkich przyszłych państw kandydujących, że nie akceptujemy targów w dziedzinie praw człowieka.

Aby zdobyć szersze poparcie dla przedmiotowej poprawki, pragnę też przedłożyć bardzo krótką poprawkę ustną – będącą zasadniczo wynikiem kompromisu – pierwotnie przygotowaną przez panią poseł Marię Eleni Koppę. Między słowami „rząd” a „postanowił” pragnę dodać słowo „pierwotnie”, a więc poprawka brzmiałaby: „z ubolewaniem przyjmuje fakt, że rząd pierwotnie postanowił nie uczestniczyć w uroczystości przyznania Nagrody Nobla w Oslo w dniu 10 grudnia; z drugiej strony z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę rzecznika praw obywatelskich w sprawie uczestnictwa w uroczystości jako odpowiedzialną i godną pochwały decyzję”.

Wzywam wszystkich kolegów i koleżanki do poparcia tej poprawki.

 
  
 

(Poprawki ustnej nie przyjęto)

(Przewodnicząca przyjęła wniosek w sprawie głosowania imiennego)

 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności