Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/0255(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A7-0362/2010

Debatter :

PV 18/01/2011 - 3
PV 18/01/2011 - 5
CRE 18/01/2011 - 3
CRE 18/01/2011 - 5

Omröstningar :

PV 19/01/2011 - 6.8
PV 19/01/2011 - 6.9
CRE 19/01/2011 - 6.8
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2011)0015

Fullständigt förhandlingsreferat
Onsdagen den 19 januari 2011 - Strasbourg EUT-utgåva

6.8. Stabiliserings- och associeringsavtal mellan EG och Serbien (B7-0021/2011) (omröstning)
Protokoll
  

Före omröstningen om ändringsförslag 4:

 
  
MPphoto
 

  Ulrike Lunacek (Verts/ALE).(EN) Fru talman! Jag har ett muntligt ändringsförslag till ändringsförslag 4 av Margareta Brantner och mig, i syfte att stryka den sista delen. I stället ska det stå: ”Parlamentet uppmanar Serbien att inleda en dialog med Kosovo utan att återigen hänvisa till nya förhandlingar om status.”

Jag hoppas att jag har ert stöd för det.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Posselt (PPE).(DE) Fru talman! Jag vill bara under dessa omständigheter rekommendera att vi röstar för detta.

 
  
 

(Det muntliga ändringsförslaget beaktades)

Före omröstningen om ändringsförslag 8:

 
  
MPphoto
 

  Jelko Kacin (ALDE).(EN) Fru talman! Med tanke på de mänskliga rättigheternas betydelse vill jag ha en omröstning med namnupprop om ändringsförslag 8. Det tar upp den serbiska regeringens överraskande och olyckliga beslut att inte delta vid utdelningen av Nobels fredspris i Oslo. Samtidigt lovordar ändringsförslaget den serbiska ombudsmannens beslut att närvara vid ceremonin på det serbiska folkets vägnar. Det är ett budskap till Serbien och alla framtida kandidatländer att vi inte accepterar köpslående om de mänskliga rättigheterna.

För att få ett bredare stöd för detta ändringsförslag, har jag också ett mycket kort muntligt ändringsförslag – i stort sett en kompromiss – som ursprungligen utarbetats av Maria Eleni Koppa. Jag vill lägga till ordet ”ursprungliga” mellan ”regeringens” och ”beslut”, så formuleringen blir ”Europaparlamentet beklagar regeringens ursprungliga beslut att inte närvara vid utdelningen av Nobels fredspris i Oslo den 10 december. Samtidigt välkomnar parlamentet ombudsmannens ansvarsfulla och berömvärda beslut att närvara vid prisutdelningen”.

Jag uppmanar alla mina kolleger att stödja detta ändringsförslag.

 
  
 

(Det muntliga ändringsförslaget beaktades inte)

(Talmannen godkände begäran om omröstning med namnupprop)

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy