Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/2960(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

B7-0029/2011

Разисквания :

Гласувания :

Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0013

Пълен протокол на разискванията
Сряда, 19 януари 2011 г. - Страсбург Версия ОВ

7. Обяснение на вот
Видеозапис на изказванията
Протокол
MPphoto
 

  Председател. – Преминаваме към обясненията на вота.

 
  
  

Устни обяснения на вот

 
  
  

Препоръка за второ четене: Françoise Grossetête (A7-0307/2010)

 
  
MPphoto
 

  Jens Rohde (ALDE).(DA) Г-жо председател, днес постигнахме исторически компромис с директивата за правата на пациентите. Смятам, че това е най-историческото споразумение, което сме сключили, откакто съм в Парламента. Едно историческо споразумение беше затвърдено между две страни, между които прекалено дълго имаше голяма пропаст, а именно Парламента, от една страна, и Съвета, от друга. Чрез упорита работа вече успяхме да постигнем компромис, който ще е от полза за пациентите, които ще бъдат защитени срещу неоснователно дълго време на изчакване, и същевременно постигнахме баланс, който ще гарантира, че държавите-членки ще бъдат в състояние да следят случващото се от медицинска и финансова гледна точка.

Постигнатият тук резултат днес, който ще е от полза за пациентите и държавите-членки, е изключително добър. Смятам, че има причина на първо място да поздравим докладчиците, и по-важно, разбира се, да поздравим европейските граждани за резултата, постигнат чрез гласуването днес.

 
  
MPphoto
 

  Clemente Mastella (PPE).(IT) Г-жо председател, госпожи и господа, до този момент имаше прекалено много съмнения и несигурност около достъпа до лечение и възстановяване на разноските за трансграничните здравни грижи. Одобрената днес директива най-накрая ще даде възможност на всички пациенти да се насладят на множество права и здравни услуги в цяла Европа.

Целта в никакъв случай не е да се насърчат трансграничните здравни грижи като такива, а да се гарантира тяхната наличност, безопасност и качество, когато са полезни или необходими. Нуждаем се от по-добра информация и повече яснота по отношение на правните норми, приложими към здравното обслужване в държава-членка, различна от държавата-членка, в която се плащат здравноосигурителните вноски.

Настоящото положение не е задоволително. Директивата ще предложи на пациентите важен избор, който се основава на техните нужди, а не на средствата, с които разполагат, и който е информиран, а не направен по принуда.

 
  
MPphoto
 

  Andres Perello Rodriguez (S&D).(ES) Г-жо председател, испанската делегация от групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент гласува в подкрепа на доклада, подобно на останалата част от нашата група, но аз не бих си тръгнал от тук, без да дам ясно да се разбере моята загриженост по отношение на включването на въпроса за трансплантацията на органи в тази директива. Въпросът беше включен, против решението на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, вследствие на упоритата решителност на Съвета да включи трансплантацията в директивата.

Надявам се, че включването й няма да постави под въпрос ефективността на доброто законодателство, което приехме в Парламента, с други думи, директивата за трансплантацията на органи или плана за действие, който беше приет неотдавна почти единодушно. Бих искал да кажа, че ще бъдем бдителни и ще гарантираме, че включването на трансплантацията на органи няма да подкопае отличната работа, свършена от такива успешни организации като Испанската национална организация за трансплантация на органи, и разбира се, стремежа за спасяване на 20 000 живота, които имахме както в директивата за трансплантация на органи, така и в плана за действие, който, повтарям, приехме тук.

Ето защо бих искал ясно да се разбере и да заявя, че ще продължим да гарантираме, че директивата се спазва в това отношение.

 
  
MPphoto
 

  Morten Messerschmidt (EFD).(DA) Г-жо председател, отново сме тук днес с нещо, прокарано от хора, които не са били избрани, а именно Съда на Европейския съюз, който чрез поредица от решения оказа натиск върху действително избраните институции за изготвяне на тази директива, за която се гласува днес.

Бих казал, че явно има нещо много привлекателно относно подобряването на възможностите на европейците да бъдат в състояние да получат подходящи здравни грижи. Проблемите, които тази директива ще създаде обаче, явно засенчват ползите, които тя съдържа. Какво ще направим например, ако имаше такъв натиск върху системата на здравеопазване на дадена държава, че списъците с чакащи да станат неуправляеми? Какво ще направим, ако лекарите започнат масово да изпращат хората в дадена държава – с предварително разрешение, разбира се, но все пак? Това може да е Дания, откъдето съм аз, Германия, Нидерландия или друга държава в Европейския съюз, за чиято система на здравеопазване се знае, че предлага високо качество. Това ще означава, че гражданите на въпросната държава ще бъдат най-отзад на опашката, а във всеки случай те не трябва да бъдат поставени в неизгодно положение, въпреки факта, че именно те, посредством данъците си, са платили за наличието на добра система на здравеопазване.

Ето защо бих искал да дам ясно да се разбере, че недостатъците и потенциалните опасности, до които директивата може да доведе в националните системи на здравеопазване, ясно засенчват ползите, които бяха споменати от моите колеги.

 
  
MPphoto
 

  Jim Higgins (PPE).(EN) Г-жо председател, г-н Messerschmidt е прав. Това ни беше представено от Съда на Европейския съюз, но аз го приветствам и искам да поздравя г-жа Grossetête за създаването на един отличен доклад, защото с тази директива пациентите ще се възползват от пълна и прозрачна информация, когато прибягват до здравни грижи в чужбина. Пределно ясно е колко важно е това.

Пациентите с редки заболявания ще бъдат в състояние да се възползват от трансгранична експертиза и диагностика, стига лечението да не се предлага в тяхната държава-членка. Директивата има за цел да предложи на пациентите избор, който се основава на техните нужди, а не на средствата, с които разполагат, и който е информиран, а не взет по принуда, и затова смятам, че наистина е много положителна. И накрая, тя дава възможност за сътрудничество между държавите-членки.

Приветствам факта, че тя напълно забранява нещо, с което ще се злоупотребява, а именно медицинския туризъм. Ето защо според мен това е още една стъпка в правилната посока; още една стъпка за засилване на сътрудничеството между държавите-членки и постигане на по-голямо сближаване в рамките на Съюза. Смятам, че това е хубав днес за пациентите в Европа.

 
  
MPphoto
 

  Constance Le Grip (PPE).(FR) Г-жо председател, аз също исках да гласувам за доклада на колегата ми, г-жа Grossetête, за директивата за достъпа до трансгранични здравни грижи.

Аз наистина приветствам напредъка, който този текст представлява за мобилността на пациентите в цяла Европа. След дълги години на несигурност, най-вече правна несигурност, и значителна работа от страна на Европейския парламент, текстът предлага опростяване, изясняване и систематизиране на условията, при които европейските граждани могат да се възползват от здравни грижи в друга европейска държава, различна от държавата им на пребиваване, от гледна точка както на достъпа, така и на възстановяването на разноските. Тук имам предвид най-вече всички тези пациенти, които страдат от редки заболявания и които най-накрая ще имат достъп до съответните специфични лечения, които отговарят на нуждите им.

Бих искала да подчертая, че директивата е конкретна европейска мярка, която е насочена към Европа на хората и която предоставя нови права на европейците. Ето защо това е от изключително важно значение за мобилността на гражданите в рамките на Съюза.

 
  
MPphoto
 

  Adam Bielan (ECR).(PL) Г-жо председател, гласувах в подкрепа на директивата, представена от г-жа Grossetête, така че принципът на трансгранично лечение в Европейския съюз да може най-накрая да бъде приложен на практика след дълги години на преговори. Считам директивата в настоящата си форма за добър компромис, който се основава предимно на правата на пациентите, но и който защитава интересите на националните здравни фондове на държавите-членки.

За гражданите на държави като Полша, възможността да получат лечение в чужбина означава равни възможности, когато става дума за ползите от съвременните здравни грижи. Пациентите често са лишени от достъп до бързи и подходящи здравни грижи вследствие на препълнени болници, дълги опашки и списъци на изчакване за определени основни процедури. Времето е огромен фактор в някои случаи. Директивата ще даде възможност на пациентите сами да решат дали да чакат няколко месеца за извършване на процедурата в собствената им държава или дали да изберат да получат лечението някъде другаде. За тях ще бъде по-лесно да решат как да бъдат лекувани, ако са наясно с факта, че разходите за процедурата също ще им бъдат възстановени – поне до голяма степен, а понякога и напълно – ако се извършва в друга държава-членка на Европейския съюз.

Опростяването на правилата за лечение в чужбина може, разбира се, да се разглежда и като мобилизиране на пазарните сили от гледна точка на общия достъп до медицински услуги. Ето защо според мен тези решения ще спомогнат за увеличаване на конкурентоспособността на здравните услуги и в резултат на това също ще окажат голямо влияние за ускоряване на подобренията на тези услуги.

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE).(EN) Г-жо председател, приветствам директивата в областта на здравните грижи, но съм предпазлива, защото опасността е в детайлите.

Много е важно нашите граждани да осъзнаят, че директивата няма да влезе в сила в продължение на 30 месеца. В същото време обаче гражданите могат да пресичат границите, за да получат здравни грижи в друга държава-членка и разходите им за получените здравни грижи могат да им бъдат възстановени. Така че нека няма съмнение, че дори днес има граждани, които пътуват през граница с цел здравно обслужване. Това е много важно.

За онези, които искат да се запознаят по-подробно с тази сложна директива, аз прекарах известно време в писане на страница с въпроси и отговори, която е налична на моя уебсайт. Призовавам онези граждани, които може би гледат в интернет или другаде, да хвърлят един поглед и, ако не съм задала правилните въпроси, да се свържат с мен, защото трябва да разгласим новината за този много положителен ход към трансгранично здравно обслужване до всички.

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Kalinowski (PPE).(PL) Г-жо председател, европейското общество става все по-мобилно. Ние учим, работим, почиваме и пътуваме извън границите на собствената си държава. Гражданите, които живеят в Европейския съюз, трябва да имат правото да се възползват от безплатна спешна медицинска помощ, когато са в Европа. От само себе си се разбира, че трябва да въведем инструменти, които предотвратяват така наречения здравен туризъм, като същевременно улесним пациентите, които имат най-голяма нужда, да се възползват от новите възможности. Става дума най-вече за лечението на необичайни и редки заболявания, извършвано в специализирани центрове, често извън границата на държавата, в която живее пациентът. Не можем обаче да позволяваме намеса под формата на здравните политики на държавите-членки. Това е национална компетентност и държавите-членки са свободни да вземат собствени решения в това отношение. Директивата предприема определени стъпки в тази насока. Естествено гласувах документа.

 
  
MPphoto
 

  Anneli Jäätteenmäki (ALDE).(FI) Г-жо председател, беше крайно време да създадем общи европейски правила за защита на нашите граждани и пациенти. Също така е чудесно, че по този въпрос беше изготвена отделна директива и че въпросът не беше включен в директивата за услугите, защото докато се изготвяше текстът, се разбра колко много неща все още биват пренебрегвани или нерешени по времето, когато директивата за услугите беше приета.

Правото на пациентите на трансгранични здравни грижи ще принуди държавите-членки на Европейския съюз да се гарантира, че няма списъци на изчакване в собствените им държави.

Системата за предварително разрешение е необходима: без нея много държави-членки могат да срещнат трудности при контролиране на разходите на собствените си системи на здравеопазване и планиране и оценка на бъдещето. Също така това можеше да доведе до положение, в което финансовото състояние, а не необходимостта щеше да бъде решаващ фактор.

Въпреки това, в действителност това няма да засегне много европейци. Повечето искат да получават здравни грижи близо до дома и на собствения си език. Въпреки това, именно една такава система е необходима и ако има списъци с чакащи, то ще бъде възможно да се получат здравни грижи в друга държава.

 
  
MPphoto
 

  Marian Harkin (ALDE).(EN) Г-жо председател, аз също съм много доволна от постигнатото днес споразумение, което смятам, че ще гарантира, че пациентите имат достъп до трансгранични здравни грижи по един пропорционален и справедлив начин.

Както няколко оратори вече заявиха, настоящото предложение е пред нас, разбира се, защото гражданка от Вашата държава, от Южна Англия, предизвика системата и защото Съдът на Европейския съюз потвърди правата й.

Смятам, че това, което се опитваме да направим днес и свършеното от нас в Съвета, е да се гарантира, че правата на гражданите са оправдани и че обединяваме нуждите на пациентите и правата на гражданите в законодателство — именно това е целта на Парламента.

Все още има няколко въпроси, които трябва да бъдат изгладени. Смятам, че взаимното признаване на рецепти между държавите-членки е много важно, защото не става въпрос само за здравни грижи, а и за последващи грижи, но разполагаме със срок, в който тази подробност може да бъде финализирана.

Предполагам, че последната ми забележка е, че при условията на настоящата финансова криза много граждани се питат: функционира ли Европа. Работи ли за своите граждани? Това е отворен въпрос, но днес смятам, че със сигурност може да се каже, че Европа функционира.

 
  
MPphoto
 

  Gerard Batten (EFD).(EN) Г-жо председател, гласувах против тази мярка за правата на пациентите в областта на трансграничните здравни грижи, защото тя ще означава само още една огромна тежест върху британските данъкоплатци и Националната здравна служба (НЗС).

НЗС вече се използва като международна здравна служба и вече е предмет на широко разпространена злоупотреба от страна на чужденци, което струва стотици милиони, ако не и милиарди британски лири на година. Тази тежест се пада на моите избиратели в Лондон. Това ще задължи допълнително НЗС да предоставя лечение на граждани на Европейския съюз, които никога не са плащали никакви данъци във Великобритания. Предполагаемото средство за получаване на плащане със задна дата от държавата-членка на пациента ще се окаже неприложимо.

Наистина чуждестранен гражданин във Великобритания трябва да получи спешна помощ при необходимост, но във Великобритания не трябва да се допускат чужденци, ако първо не са подписали подходяща пътническа и здравна осигуровка. Една такава политика е честна и справедлива, и разбира се, неприложима, докато Великобритания е член на Европейския съюз. Това е още една причина, ако такава е била необходима, за напускането ни на Съюза.

 
  
MPphoto
 

  Hannu Takkula (ALDE).(FI) Г-жо председател, смятам, че е отлично, че поне се достигна до този исторически компромис между Парламента и Съвета. Може да се каже, че регламентът за трансграничните здравни грижи може да доведе до премахването на списъците с чакащи, появили се в много държави-членки. Това също така би било възможност за обмен на най-добри практики. В тази връзка също така е важно да се гарантира, че са установени интересите или правата на пациентите. Освен това от също толкова голямо значение е да не се забравя, че безопасността на пациентите е от съществено значение в областта на трансграничното сътрудничество, както и в същото време да се гарантира, че навсякъде са налице подходящи стандарти на здравеопазване и лечение.

Ето защо ентусиазирано приветствах доклада на г-жа Grossetête и се надявам, че той ще насърчи общественото здраве в Европа, както и че вследствие на това можем да спасим много повече хора и да ускорим възстановяването им.

 
  
MPphoto
 

  Paul Rübig (PPE).(DE) Г-жо председател, смятам, че е важно да не използваме националните данъчни системи срещу вътрешния пазар. Това е от съществено значение особено в случая на трансграничните услуги, където е необходимо равно третиране. В момента отрицателен пример за това е Унгария, където се използват ценови граници със задна дата като един вид кризисен данък. Това е неприемливо и ще окаже сериозно въздействие върху финансовия, застрахователния и бизнес секторите, както и в областта на енергетиката. Надявам се, че същото нещо няма да се случи в бъдеще в областта на здравните услуги.

Бих искал да поискам от г-н Орбан да направи преоценка на тези разпоредби, защото те напълно противоречат на идеята за вътрешния пазар.

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (ECR).(EN) Г-жо председател, честита Нова година. Чудесно е да Ви видя на председателското място.

Едно от нещата, с които сме съгласни като цяло в Парламента – въпреки че знам, че има известни изключения – е нашата вяра в един функциониращ единен пазар.

Когато моите избиратели ми пишат и казват „Вижте, не получавам добро обслужване в моя избирателен район и бих искал да пътувам в чужбина до друга държава-членка на Европейския съюз, за да получа по-добро здравно обслужване“, те не са сигурни по отношение на правното си положение. Ето защо аз и много други ще приветстваме днешното гласуване за правата на пациентите в областта на трансграничните здравни грижи. Надявам се, че това, което видим в държавите, където пациентите получават лошо обслужване, са пациенти, които демонстративно отказват да гласуват в рамките на правата им съгласно тази директива и се преместват в друга държава-членка, като по този начин окажат натиск върху системите на здравеопазване за подобряване на обслужването им и се гарантира, че те отговарят на нуждите на пациентите си.

Трябва обаче да гарантираме улесняването на процедурата, при която държавите-членки могат да си възстановят разходите от своите граждани, които са пътували в чужбина или им се предлагат услуги другаде. След като решим тези проблеми, това ще бъде директива, с която всички можем да се гордеем.

 
  
  

Препоръка: Yannick Jadot (A7-0371/2010), (A7-0370/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Joe Higgins (GUE/NGL).(GA) Г-жо председател, гласувах в подкрепа на резолюцията, свързана със споразуменията между Европейският съюз и Камерун и Европейският съюз и Република Конго относно законодателството в областта на горите и търговията с дървен материал от тези страни. От изключително значение е да опазим тропическите гори, за да се поддържа равновесието в екосистемите на планетата. От изключително значение е също така да защитим коренното население на тези гори, което е подложено на силен натиск в резултат на експлоатацията на околната среда от големи мултинационални предприятия и от изсичането на горите, от които зависи прехранването на това население, единствено в името на печалбите на тези предприятия.

Това е причината да предложа изменение, според което горите и горската промишленост следва да бъдат публична собственост и под демократичното ръководство на заетите в тази промишленост и коренното население, живеещо в горите.

 
  
  

Препоръка: David Martin (A7-0365/2010)

 
  
MPphoto
 

  Morten Messerschmidt (EFD).(DA) Г-жо председател, свободната търговия е всъщност единственият начин за постигане на благосъстояние. Ние виждаме това на вътрешния пазар на държавите-членки на Европейския съюз и няма никакво съмнение, че това се отнася и за развиващите се страни. Това е единственото истинско начинание в подкрепа на развитието, което можем и действително трябва да дадем на света.

Ако разгледаме в световен мащаб как действат другите големи региони, как те сключват споразумения и разглеждат партньорите си от стратегическа гледна точка, можем несъмнено да видим, че всички те се развиват все по-бързо. Съществува голяма зона за свободна търговия между Северна и Южна Америка, между държавите от АСЕАН, Азия, МЕРКОСУР и др. Единствената зона, която изостава в това отношение и е почти парализирана от предизвикателствата на глобализацията, е Европейският съюз.

Макар че подкрепям доклада, който гласуваме днес, аз бих желал да кажа, че инициативата за свободна търговия с Фиджи и Папуа-Нова Гвинея едва ли е най-впечатляващият резултат, който бихме могли да очакваме след толкова години на преговори. А какво да кажем за Китай? За САЩ? Или за Индия? Всички онези държави, които днес отнемат работните ни места? В този смисъл Европейският съюз не разочарова ли и европейските работници?

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (ECR).(EN) Всеизвестна истина е, че най-процъфтяващите общества са най-свободни, а най-свободните са най-процъфтяващи, и в това се крие ролята, която играе свободната търговия. За жалост, когато става дума за международни многостранни дебати относно свободната търговия, трябва да кажем, че преговорите, водени в рамките на кръга от Доха на Световната търговска организация, са блокирани и поради тази причина Европейският съюз сега следва примера на САЩ и други държави и подписва все повече двустранни споразумения.

Ние можем да предоставим облагите, които носи свободната търговия, на много граждани от по-бедните държави, като в същото време признаем някои от преходните проблеми, с които те ще се сблъскат в процеса на приспособяване към засилената конкуренция. В крайна сметка обаче трябва да пренасочим вниманието си от интересите на производителите към тези на потребителите. Много потребители в различни развиващи се държави ме питат защо те нямат същия избор при достъпа до стоки и услуги, какъвто имат потребителите на Запад. И така, един от начините, по който ние можем да им помогнем, е посредством разширяването на свободната търговия, давайки възможност на потребителите да имат по-голям избор. Дано това продължи и занапред.

 
  
MPphoto
 
 

  Nirj Deva (ECR).(EN) Г-жо председател, за дълъг период от време Тихоокеанският регион е Пепеляшката в задокеанските инициативи за развитие, предприемани от Европейския съюз. С изключително задоволство отбелязвам, че подетите от Фиджи и Папуа-Нова Гвинея инициативи относно подписването на споразумение за икономическо партньорство не само ще направят търговията с тях по-либерална, но и ще им позволят да търгуват и помежду си в рамките на региона.

Едно от най-големите постижения на споразумението досега е фактът, че правилата за произход във връзка с риболова ще позволят в крайна сметка на хората от Тихоокеанския регион да повишат ефективността на своя риболов. Някои тихоокеански държави внасят риба, при положение че в моретата им риба има в изобилие! Постигнатият резултат сега е, че те всъщност могат да преработват уловената риба и ще имат възможност да повишат ефективността и да я изнасят в Европейския съюз. Това е пътят за ускорено развитие, това е пътят за намаляване на бедността.

 
  
  

Предложение за резолюция: (B7-0029/2011)

 
  
MPphoto
 

  Barbara Matera (PPE).(IT) Г-жо председател, госпожи и господа, днес гласувах в подкрепа на въпроса, изискващ устен отговор, относно международното осиновяване в Европейския съюз.

Международното осиновяване се оказа процедурата, която с най-голяма вероятност може да предложи постоянно семейство за децата, за които не може да се намери подходящо семейство в тяхната държава на произход. Сътрудничеството между органите на държавите-членки, отговорни за международните осиновявания, е важно, за да се гарантира, че осиновяването се извършва в най-добър интерес на детето и при спазване на неговите основни права, както и за предотвратяване но продажбата и трафика на деца.

Процедурите за международно осиновяване също трябва да се опростят, защото твърде често има много бюрокрация, която отблъсква семействата от опитите да осиновят. Накрая, Румъния дава повод за безпокойство, тъй като тя е единствената държава в Европейския съюз, която има закон, забраняващ международните осиновявания. Понастоящем в държавата има около 70 000 сираци, 40 000 от които са в домове за сираци, а 30 000 са настанени в приемни семейства.

Комисията трябва да даде яснота по случая с Румъния, така че чрез международно осиновяване тези изоставени деца да могат да бъдат посрещнати в семейства.

 
  
MPphoto
 

  Andrea Češková (ECR). (CS) Г-жо председател, тъй като поради отговорности, свързани с отглеждането на дете, не успях да участвам в очевидно интересното разискване в понеделник, аз бих искала поне сега да изразя пълната си подкрепа за Парламента, която изразих и чрез гласуването. Много се надявам, че стъпките след тази резолюция ще доведат, от една страна, до намаляване на бюрократичните процедури за международно осиновяване на деца, като в същото време ще направят възможно и по-доброто наблюдение на това, което се случва с тях, и ще помогнат в борбата с трафика на деца.

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE).(EN) Г-жо председател, много членове на Парламента може да не знаят за отвратителната словесна война, която бушува по въпроса за осиновяването, която не помага и не е желана. Ако ние искрено искаме да поставим правата на детето в центъра на разискването, което направихме в Парламента и което прави и резолюцията, това ще е правилното нещо, което ще направим за децата, независимо в коя държава-членка са родени.

Важно е да не се спираме на конкретна държава-членка, а да признаем, че всички държави имат изоставени или лишени от грижа в собственото си семейство деца, които се нуждаят от други форми на грижа. Да, има много семейства, които желаят да дадат любящи домове на децата. Макар евентуално да трябва да се погрижим за бюрокрацията, нека не намаляваме бдителността.

И накрая мога да кажа, че до известна степен онези, които осиновяват и са успешни, минават през много повече взискателност от онези, които просто раждат.

 
  
MPphoto
 

  Licia Ronzulli (PPE).(IT) Г-жо председател, госпожи и господа, моите мисли сега са с хилядите двойки по света, които всеки ден се сблъскват с неизбежните трудности, свързани с осиновяването на дете.

Осиновяването е ценност, истинска проява на любов, която отваря вратата към ново семейство за дете, което за нещастие повече не може да разчита на грижите на своите родители. Онези, които носят в себе си раната от това, че са били изоставени, имат право да растат в щастлива среда с хора, които могат да им дадат нов живот.

Следователно наш дълг е да помогнем на сираците светлото бъдеще да не остане непостижима мечта за тях. Приемането на общата резолюция днес ще изпрати силно и крайно необходимо послание. Ние трябва да насърчаваме политиките на Съюза, насочени към преодоляване на трудни семейни ситуации. Бюрократичната летаргия и закъснението в законодателството не могат и не трябва да разбиват мечтите на детето и надеждите му да има семейство и щастливо бъдеще.

 
  
MPphoto
 

  Diane Dodds (NI).(EN) Приветствам предложението за резолюция относно международното осиновяване, за което гласувахме днес. Знам за няколко човека в моя избирателен район, които преминаха или в момента преминават през този процес, като накрая е удоволствие да видиш радостта по лицата на родителите и на децата. Пътят до този момент обаче често е дълъг и в много случаи отнема много години. Този процес, както се споменава в предложението, е бюрократичен и ние като Парламент имаме право да търсим начини за намаляване на тази бюрокрация и въвеждане на оптимизиран процес.

Във всичко това най-важни са нуждите и безопасността на децата, много от които са в огромна нужда. Вярно е, че всички защитни мерки са налице, за да закрилят децата от попадането им в уязвимо положение. Но често случаят е, че евентуалните любящи, грижовни родители преживяват твърде много и просто изоставят процеса. В този случай и родителите, и детето губят.

 
  
MPphoto
 

  Cristiana Muscardini (PPE).(IT) Г-жо председател, госпожи и господа, ние сме изправени пред проблема за международното осиновяване в Европа от много години и днешната резолюция най-накрая се опитва да внесе лъч надежда в ситуация, която става все по-сложна и трудна.

Вместо да се стимулира международното осиновяване присъединяването на нови държави направи още по-трудно за много двойки да могат да предложат нов дом и семейство на деца, които в родината си са били подложени на страдания и лишения.

Докато растящата бюрокрация препятства осиновяването на деца, от една страна, трафикът на органи и детската проституция се увеличават, от друга страна. Затова ние подкрепяме предложението за резолюция. Считаме, че процедурите за международно осиновяване трябва да се ускорят, и трябва да гарантираме, че европейската схема за осиновяване в крайна сметка е създадена да дава бъдеще на деца в нужда.

 
  
MPphoto
 

  Julie Girling (ECR).(EN) Г-жо председател, от името на Вашия фен клуб в този ъгъл, позволете ми да Ви благодаря за ефективното водене на заседанието.

Тук има голям проблем. Международното осиновяване, разбира се, е жизнено важно. Важно е да го разберем правилно. Силно приветствам резолюцията, която подобно на много резолюции, които приемаме в Парламента, съдържа множество смислени, умни и добре изложени думи. Това, което в действителност искам да кажа – а аз научих много, докато помагах на един избирател, а и сега помагам на избирател – е, че не е достатъчно да изложиш всичко това в резолюция.

Ние, членовете на Европейския парламент, не сме добри, когато става дума за опростяване на нещо и осигуряването на организации, които да работят в полза на гражданите. Може ли да помоля хубавите думи в резолюцията да се превърнат в действия; наистина да опростим нещата; да се освободим от бюрокрацията и реално да постигнем подобрение. В противен случай само ще се опитаме да открием отново колелото в Европа и накрая ще направим процеса още по-труден.

 
  
MPphoto
 
 

  Hannu Takkula (ALDE).(FI) Г-жо председател, искам да кажа колко съм доволен по отношение на резолюцията относно международното осиновяване. Имах възможността да проследя от близо няколко такива случая. Знам, че сега осиновяването е обвързано с много бюрокрация и е добре тя по някакъв начин да бъде ограничена. В резултат процесът може да се ускори и да се направи по-прозрачен.

В интерес на всички е осиновяването да не включва нищо неетично или свързано с трафик на хора или трафик на деца. Много е важно да гарантираме, че детето не е крайна цел, а чрез осиновяването намира любящ дом и ще бъде отглеждано като уникална, ценна личност. Важно е детето да има шанс да има баща и майка, да има права и затова, когато се вземат решения за осиновяване, трябва да се взема предвид цялостната ситуация във въпросното семейство.

Това са много чувствителни въпроси. Знаем, че някои проучвания показват, че в нашата ДНК носим културен генотип, но трябва да гарантираме, че детето може да има добър, любещ дом и културна среда, където то ще може да расте и се развива като уравновесена личност и гражданин.

 
  
  

Предложение за резолюция: (B7-0021/2011)

 
  
MPphoto
 

  Morten Messerschmidt (EFD).(DA) Г-жо председател, Сърбия е вероятно европейската държава, която през последните хиляда години е била най-много обсаждана, първо от турците, след това от германците, а после от руснаците. Сега имаме възможност да превърнем лошите времена както по отношение на далечното, така и на близкото минало, в светло бъдеще.

Няма съмнение, че за Белград, както НАТО след погрома на столицата, така и ЕС с варварската си подкрепа за откъсването на важна част, т.е. Косово, от Сърбия, не са особено привлекателни съюзници. Независимо от това те са съюзници. Те са приятели и всички го знаят. Ето защо е важно да установим рационални взаимоотношения, за да можем да загърбим миналото и да обърнем поглед към бъдещето. По тази причина моята партия подкрепя продължаването на диалога.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE). (SK) Г-жо председател, Споразумението между ЕО и Република Сърбия за стабилизиране и асоцииране създава основа за близки и трайни отношения, основани на реципрочност и общи интереси и допринася за политическата, икономическата и институционалната стабилизация за Сърбия и за Балканите като цяло.

То също така представлява за Сърбия нова възможност за промяна и просперитет посредством цялостно преструктуриране и модернизация на икономиката. Твърдо съм убеден, че Сърбия трябва да продължи да укрепва демокрацията и правовата държава, да задълбочи усилията си за реформиране на съдебната система и публичната администрация, като прилага принципите на справедливост и същевременно укрепва административните и съдебните структури като цяло.

Мисля, че главно условие за интеграцията на Сърбия в Европейския съюз е разрешаването на тежките случаи на нарушаване на правата на човека и свързания с тях проблем за тясното сътрудничество с Международния наказателен трибунал за бивша Югославия.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR).(EN) Г-жо председател, благодаря на Вас, на всички Ваши служители и на устните преводачи за търпението по време на тази необичайно дълга сесия.

Изправен пред избора между демокрацията и наднационализма, Европейският съюз почти винаги избира последното и това най-отчетливо се наблюдава в политиката му на Западните Балкани. Ние практически поддържаме протекторати в Босна и Косово и няма да сбъркам, ако кажа дори в Македония, с единствената цел да не допуснем изграждането на етнически граници, което местните жители биха предпочели.

Трудно е да съществува действаща демокрация, освен ако хората не смятат, че имат достатъчно общи неща помежду си, за да приемат властта. Ако искаме власт за народа и произтичаща от народа, трябва да имаме народ, с който всички по някакъв начин се идентифицират и към който всички в някаква степен са предани.

С други думи, народовластието се нуждае от „народ“, общност, с която се идентифицираме, когато казваме „ние“. Не казвам, че това е толкова просто. Хората могат да бъдат лоялни към много неща, населението може да е разнообразно, т.е., нехомогенно, но най-важното, при равни други условия, следва да бъде националното самоопределение. Ако махнем „народа“ от народовластието, ще останем само с „властта, със система, която налага за какво не може да се задават въпроси в името на гражданския патриотизъм.

 
  
MPphoto
 
 

  Nirj Deva (ECR).(EN) Г-жо председател, това наистина е добра новина. Като си спомним колко дълъг път измина Сърбия по отношение на принципите на правовата държава и международното право и като имаме предвид какво представляваше Сърбия преди около 20 години в сравнение със сега, мисля, че трябва да дадем висока оценка на сръбската администрация за предприетите стъпки, за да направят държавата подвластна на принципите на правовата държава. Дори във връзка с отношенията й с Косово, принципите на правовата държава изглежда са водещи. В отношенията с Международния наказателен трибунал, принципите на правовата държава са водещи.

Реформите на съдебната система са основани върху международните прецеденти и най-добрите международни практики. Дори независимата държавна администрация, която създават, е с високо качество и очакват съответно висококачествена работа от нея. Критериите от Копенхаген се спазват. Следователно във всички отношения една държава, преживяла трудна война, се превръща в добър партньор за държавите-членки на Европейския съюз. Моите поздравления за това.

 
  
  

Препоръка: Jelko Kacin (A7-0362/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (ECR).(PL) Г-жо председател, искам да кажа още нещо по темата за Сърбия. Споразумението, което гласувахме днес между Европейския съюз и Сърбия, е крайъгълен камък по пътя на асоциирането на тази държава в европейските структури. Дванадесет държави-членки вече са ратифицирали договора, чиято цел е да се отвори вратата за членството на Сърбия в Европейския съюз. Напълно одобрявам споразумението и призовавам останалите държави-членки да го ратифицират възможно най-скоро. Разбира се, интеграцията на Сърбия в европейските структури изисква пълното сътрудничество с Международния наказателен трибунал за бивша Югославия във връзка с отговорността за военните престъпления, но и непрекъснат диалог по въпроса за Косово и предприемането на всички необходими мерки за предотвратяването на дискриминацията срещу ромското население. Въпреки това всички мерки, целящи разширяването на демокрацията и укрепването на защитата на правата на човека в Сърбия или с други думи мерки, които водят към политическа, икономическа и социална стабилизация в държавата, са източник на огромно удовлетворение за мен и имат моята подкрепа.

 
  
  

Доклад: Marisa Matias (A7-0366/2010)

 
  
MPphoto
 

  Clemente Mastella (PPE).(IT) Г-жо председател, госпожи и господа, гласувах в подкрепа на доклада, защото считам, че съобщението на Комисията относно европейска инициатива за болестта на Алцхаймер и други деменции, е основна стъпка в посока към конкретни предложения за свързване на различните съществуващи политики в областта на здравеопазването в Европа и начините за справяне с този вид болести. Говоря от собствен опит, тъй като моят баща страдаше от болестта на Алцхаймер, както и моята баба, и се надявам аз да прекъсна генетичната линия.

Затова ние възнамеряваме да подновим ангажимента си за борба с фрагментираната намеса, неравенството на съществуващите отговори в европейското пространство и преобладаващите неравни условия на достъп и лечение на болестта. Вместо това нашето намерение е да насърчаваме ранното диагностициране и качеството на живот, подобряването на епидемиологичното познание за болестта и координирането на съществуващите научни изследвания при оказване на подкрепа за солидарността между държавите-членки чрез обмен на най-добри практики.

В доклада призоваваме за по-добра координация между държавите-членки и по-ефикасен и основан на солидарността отговор с оглед на превенцията и лечението на хората, които живеят с деменции, по-специално болестта на Алцхаймер, и хората от тяхното обкръжение, независимо дали са специалисти от областта на здравеопазването, доставчици на услуги или роднини.

За да съществува европейска стратегия в тази област, от съществено значение е – завършвам – различните държави да дадат предимство на изготвянето на национални планове за действие.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE).(GA) Г-жо председател, гласувах в подкрепа на доклада и съм доволен, че беше приет почти единодушно. Трябва да кажа, че присъствах на цялото разискване в Парламента, но не получих възможността да се изкажа. Затова използвам тази минута, за да отбележа няколко точки.

Най-важната точка е, че има неотложна необходимост от научни изследвания за откриване на причината за това заболяване. Каква е ролята на храната, която приемаме, за възникването на болестта? Каква е ролята на стреса в живота за възникването на болестта? Каква е ролята на нашите гени за възникването на болестта? Защо два пъти повече жени, отколкото мъже, заболяват от това заболяване?

Това са много важни въпроси. На тези въпроси не може да се отговори без научни изследвания и аз настоятелно призовавам Комисията да избере един реномиран медицински център, който да проведе научните изследвания и да отговори на въпросите.

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Kalinowski (PPE).(PL) Г-жо председател, болестта на Алцхаймер е страдание, за което човечеството все още не е намерило лекарство. Данните от медицинските служби показват тревожно нарастване на броя на диагностицираните случаи и тенденцията към застаряване в Европа ще има драстични последствия в близко бъдеще. Проблемът с деменцията засяга не само страдащите от болестта, но и техните близки и приятели, които често пъти са принудени да посветят живота си на грижи за любимите хора. Спешно се нуждаем от такива доклади, в които се подчертава даден проблем и се правят предложения за инициативи с цел подобряване на качеството на нашето здраве и живот. От само себе си се разбира, че обединяването на усилията на държавите-членки на ЕС, създаването на превантивни програми и предоставянето на социална подкрепа за цели семейства са проекти, които заслужават нашата подкрепа във всяко отношение. Трябва да направим всичко по силите ни да помогнем на болните и да сведем до минимум броя на лицата, които ще станат жертва на болестта в бъдеще.

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Higgins (PPE).(EN) Г-жо председател, това, което ми харесва в доклада, е многостранният начин, по който се занимава с обезпокоителното предизвикателство, каквото е цялата област на болестта на Алцхаймер. Говорите за превенция, диагностика, лечение и лекарство. Истината е, че големите страхове по отношение на болестите са ракът и болестта на Алцхаймер. Извършихме огромна работа, като приехме, на първо място, диагностицирането на причините на рака, на второ място, превенцията на рака и, на трето място, лечението. Изминахме дълъг път в това отношение.

Въпреки че болестта на Алцхаймер беше открита през 1906 г., има един конкретен феномен в цялата област на деменцията: все още не е известна причината и не разполагаме с лекарство за нея. Въпреки това приветствам доклада. Същевременно има големи предизвикателства: какво ще извършим по отношение на диагностицирането на причините, за да постигнем предотвратяване на заболяването, и, на второ място, да въведем някакъв вид окончателно лечение?

 
  
  

Предложение за резолюция: (B7-0023/2011)

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (ECR).(EN) Г-жо председател, онези от нас, които или са посетили Хаити, или са видели ужасното опустошение, което беше нанесено там преди известно време, и видяха какво се случи, ще се съгласят, че беше абсолютно правилно, че неправителствените организации се обединиха с Общността, за да решат този проблем на място по отношение на подслон, храна, одеяла и всички въпроси от този вид.

Нека обаче разгледаме положението една година по-късно. Разглеждаме някои от проблемите, които са посочени в настоящата резолюция – фактът, че хаитяните разполагат само с лопати, кирки и колички за почистване, вместо висококачествено оборудване, от които се нуждаят. Също така, резолюцията изразява съжаление за сериозната жилищна криза в Хаити и разглежда нуждата от имотен регистър и собственост, но и призовава Комисията, в духа на консенсус, да гарантира, че се полагат значителни усилия в сътрудничество с правителството за решаването на този проблем.

Единственият въпрос, който изглежда е пропуснат тук, е ролята на частния сектор. Ако в дългосрочен план ние искаме да решим някои от проблемите, пред които сме изправени, в краткосрочен план е напълно правилно да работим с неправителствените организации и организациите за подпомагане, но в дългосрочен план трябва да бъде предвидена ролята и на частния сектор.

 
  
MPphoto
 

  Nirj Deva (ECR).(EN) Г-жо председател, една година след земетресението в Хаити 5% от развалините са били разчистени, един милион души са бездомни, 230 000 са мъртви, 300 000 са ранени и са изпълнени едва 15% от предвидените възможните разселвания в обитаеми зони.

Защо? Защо само 5% от развалините са почистени? При земетресение падат огромни парчета отломки. Кой може да ги вдигне? НПО с лопати? Европейската комисия с кофи? Не! Тези неща могат да бъдат повдигнати само от тежкотоварни подемни машини и оборудване и само определени хора разполагат с тази техника: а именно, военновъздушните сили, военноморските сили и армии. А какво се случи? Когато военновъздушните сили, военноморските сили и армии се притекоха на помощ, левицата в Парламента и левицата по целия свят се надигна за тяхното махане от Хаити. И те се махнаха! И цялата местност беше оставена така, както си е, за цяла година.

Политически невероятно е, че не е поета отговорността за това положение, но аз поставям отговорността за това бедствие в ръцете на левицата, Парламента и международната общност.

 
  
MPphoto
 
 

  Hannu Takkula (ALDE).(FI) Г-жо председател, бих искал да кажа няколко думи във връзка с положението в Хаити. Много е важно да осъзнаем, сега се извършва преглед на актуалното положение, че нивата на координация са незадоволителни. Нуждаем се от по-добра координация, както беше доказано и от факта, че напредъкът е бавен.

Както по-рано каза г-н Deva, съвсем вярно е, че положението също така беше отчасти политизирано. Не е в интерес на никого то да бъде политизирано. Хаити се нуждае от помощ и от стоките от първа необходимост много по-бързо, отколкото през миналата година. Помощта трябва да стигне до своето правилно местоназначение.

Когато погледнем работата, която е свършена на равнище на обикновените хора, виждаме, че различните организации за помощ са се справили добре. Когато разглеждаме приноса на Европа в Хаити, става ясно, че много християнски организации за помощ са свършили отлична работа на равнище на обикновените хора, тоест, помогнали са на хората да оцелеят. Освен това следва да признаем техните усилия и да ги подкрепяме такива, каквито са, но за кризата в Хаити са необходими също така по-широкомащабни и по-добре координирани действия на европейско равнище и очевидно на равнище на Обединените нации.

 
  
  

Предложение за резолюция: (B7-0031/2011)

 
  
MPphoto
 

  Peter van Dalen (ECR).(NL) Г-н председател, Литва е суверенна държава-членка. Парламентът на държавата обсъжда нови предложения относно проявите на сексуалност в медиите и на обществени места. Демокрацията в Литва функционира добре. Президентът на държавата вече два пъти е наложил вето на подобни предложения. Политическият дебат относно новите предложения е започнал и все още е невъзможно да се предскаже какъв ще бъде крайният резултат.

Въпреки това, мнозинството в Европейския парламент се е спряло на този въпрос. В действителност изглежда, че по-голямата част от Парламента има по-добър морален компас, който им дава повече познания за това кое е и кое не е морално допустимо. Дори преди да е ясно дали новият закон ще бъде приет и какво ще представлява, всевиждащото око на жреците на Парламента ни е насочено върху Литва. Няма начин да подкрепя една такава арогантност.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE). (SK) Г-жо председател, правото на приемане на национално законодателство принадлежи на законодателния орган на съответната държава. Не може да има външна намеса в това право на една суверенна държава. Литва също има своите суверенни права.

В контекста на Европейския съюз, също така е необходимо да се заяви, че определянето на брака и семейството е част от семейното право на отделните държави членки, а Европейският съюз не трябва да се намесва в тази област. Ето защо защитата на семейството, институцията, която възпитава децата и ги подготвя за живота, не може да се разглежда отрицателно или като вид дискриминация.

По отношение на защитата на непълнолетните от вредните ефекти на публичната информация, Европейският парламент също реши неотдавна, че различните видове реклама, разпространявани чрез новите средства за комуникации през последните години, са се превърнали в социално явление. Това явление носи със себе си умишлено заблуждаваща и объркваща информация, както и опасността от злоупотреба на доверието, и държавата трябва да намери подходящ отговор на този въпрос.

Изследванията показват, че непълнолетните заслужават специална защита от определен вид информация, която може да има трайни последици върху здравословното развитие на личността. Заявявам това в качеството си на лекар.

 
  
MPphoto
 

  Vytautas Landsbergis (PPE).(EN) Г-жо председател, ето моите забележки за резолюцията, осъждаща Литва, защото нищо не се е случило. Приетият текст не съдържа най-важната гледна точка. Това, което бих искал да предложа, неуспешно, като устно предложение за изменение на съображението, би било: „като има предвид, че намесата на Европейския парламент в работата на националните парламент в началния етап на работата по всяко законодателно предложение противоречи на основния принцип на суверенност и субсидиарност на държавите-членки и следователно компрометира Европейския парламент като все по-свързан с практиките на бившия Съветски съюз“ и прочее, във вида, в който е прието.

Претекстът за една такава резолюция беше само едно предложение за резолюция, въведено от един член на националния парламент. Подчертавам, едно изменение. Въпреки това, в току-що приетия от Парламента текст, този факт беше упорито и неоснователно представен в множествено число, като дори беше споменато шест пъти, че уж налице били много лоши изменения.

Заглавието на резолюцията също включва абсурд. В него се казва „относно нарушаването“. Не е имало нарушение, а само предложение от един член на парламента; не е имало решение на парламента, което да се осъжда, като случило се нарушение. Такива изявления отразяват изключително ниско качество на работата по изготвянето на текста, да не кажа липса на отговорност от страна на онези, които са изготвили и представили за гласуване този текст, който би изисквал много по-интелигентна подготовка, ако не беше просто за боклука. Ето защо гласувах против всичко това.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR).(EN) Г-жо председател, в продължение на десетилетия държавите-членки на Европейския съюз постигаха широк и добър напредък към принципите на равнопоставеност пред закона, на неприкосновеност на личния живот и на лична свобода и затова се надявам, че в никоя държава-членка няма да се стигне до ретроградна стъпка по отношение на равенството въз основа на сексуалната ориентация. Не смятам, че ще има такава. Един аспект, който беше пропуснат в разискването, както г-н Landsbergis ни напомни току-що и г-н van Dalen ни напомни по-рано, е, че това е предложение, а не законодателна резолюция.

Както си спомняте, такова обсъждане беше проведено и във Великобритания. Имахме собствени спорове относно раздел 28. По това време аз се отличавах от партията си, защото бях против него. Бях против дори в самото начало, когато все още се наричаше раздел 27. Струваше ми се напълно неприемливо да се използва закона като механизъм за обявяване на одобрение или неодобрение. Когато направихме това, ние поставихме едно изключително мощно оръжие в ръцете на държавата, което по-късно беше използвано за забрана на пистолетите, лова и така нататък.

Въпросът обаче е, че не съм литовски законодател. В Парламента може и да имаме сериозни възгледи относно закона за абортите в Полша или закона за евтаназията в Нидерландия. За нашите избиратели това са чувствителни въпроси, които трябва да бъдат решени чрез националните механизми на всяка държава-членка. Трябва да имаме смирението да признаем правото на демокрация и върховенството на парламента на 27-те държави-членки.

 
  
  

Писмени обяснения на вот

 
  
  

Препоръка за второ четене: Françoise Grossetête (A7-0307/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), в писмена форма. (LT) Гласувах в подкрепа на документа, който цели да засили правата на пациентите в областта на трансграничните здравни грижи. Трябва да се каже, че днес има твърде много несигурност по отношение на въпросите за достъп до здравни грижи, възстановяване на разноските и отговорност за клиничното проследяване във връзка с трансграничните здравни грижи. Директивата има за цел да даде възможност на всички пациенти – и не само най-добре информираните и най-богатите – да се възползват от редица здравни права, които вече са признати от Съда на Европейския съюз. Трябва да се подчертае, че целта на документа в никакъв случай не е да се насърчат трансграничните здравни грижи като такива, а да се гарантира тяхната наличност, безопасност и качество, когато са полезни или необходими. Гражданите на Европейския съюз трябва да получат по-добра информация и повече яснота по отношение на приложимите правни норми при пътуване до държава-членка, различна от държавата-членка, в която се плащат здравноосигурителните вноски, с цел получаване на здравни грижи. Споделям мнението, че трябва да се борим с „медицинския туризъм“, но за да защитим правата на пациентите трябва да въведем опростена система за предварително разрешение за пациентите, която все пак да гарантира, че мениджърите в областта на здравеопазването биват предупредени предварително за всички извънредни разходи, свързани с пътуване до здравни заведения в други държави-членки на Европейския съюз.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonello Antinoro (PPE), в писмена форма. (IT) Тази препоръка към Света беше от жизненоважно значение за предоставяне на възможно най-голяма правна сигурност на пациентите, така че те да могат да упражняват правата си в действителност, както беше отбелязано от Съда на Европейския съюз.

Този подход обаче не се намесва в изключителните компетенции на държавите-членки относно управлението на националните им системи на здравеопазване или националните им политики в областта на здравните грижи, както е предвидено в Договора. Основните засегнати въпроси са: редки заболявания, стандарти за качество и безопасност, процедури за възстановяване на разноските, предварително разрешение и авансово плащане, ролята на бюрата за контакт за „обслужване на едно гише“, изключителната компетентност на държавите-членки по отношение на „кошниците със здравни услуги“ и етичния избор в областта на здравното обслужване, както и електронното здравеопазване и сътрудничеството между държавите-членки.

Препоръката също така изяснява правата на пациентите във вида, определен от Съда на Европейския съюз, и цялостното подобряване на правната сигурност по отношение на трансграничните здравни грижи. Целта е да се улесни достъпът до безопасни, висококачествени трансгранични здравни грижи и възстановяване на разноските, както и да се насърчи сътрудничеството между държавите-членки в областта на здравеопазването.

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (ALDE), в писмена форма. (GA) Гласувах в подкрепа на доклада, защото е вярно, че в момента има определена несигурност относно въпросите, свързани с достъпа до здравни грижи, лекарства и възстановяване в областта на трансграничните здравни грижи.

Въпреки че е от съществено значение да не се увеличава натискът върху националните системи на здравеопазване или да се допринася за неравенството в тези системи, пациентите трябва да имат правото и свободата да търсят трансгранични здравни грижи и трябва да бъдат информирани за същите тези права. Съществуващата правна несигурност по отношение на трансграничните здравни грижи и възстановяването на разноските трябва да се премахне, а на пациентите трябва да се предостави точна и ясна информация за това кога и как медицинското лечение в други държави-членки попада в нейния обхват.

Приветствам съдържанието на доклада по отношение на осигуряването на бюра за контакт във всички държави-членки за информиране на пациентите за наличното медицинско лечение, за начините на кандидатстване за трансгранични здравни грижи и за това как се подават оплаквания или жалби.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), в писмена форма. (LT) Гласувах в подкрепа на този важен документ. Гражданите на Европейския съюз очакват от своите държави-членки да осигурят безопасно, висококачествено и ефективно здравно обслужване. Системите на здравеопазване са от компетентността на самите държави-членки и затова достъпността и качеството се различава до известна степен. Пациентите не винаги могат да получат подходящото лечение в собствената си държава-членка и това по същество противоречи на свободите, гарантирани им от Договора за Европейския съюз. Въпросът с признаването на рецепти в Съюза също предстои да се разреши, като това води до големи проблеми за хората, които пътуват. Не смятам, че свободното движение на пациенти и правото да избират лечение в друга държава-членка ще насърчи медицинския туризъм. Смятам, че би било положителен знак, ако държавите-членки предприемат съответните реформи в областта на здравното обслужване и гарантират, че предоставяните здравни услуги са възможно най-разнообразни и висококачествени, така че ако се наложи, пациентите да могат да получат лечение в друга държава-членка.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), в писмена форма. (PT) Директивата за упражняването на правата на пациентите в областта на здравните грижи е изключително важна стъпка към мобилност на пациентите в рамките на Европейския съюз. Тя е насочена към изясняване и подпомагане на достъпа до трансгранични и висококачествени здравни грижи, заедно с правото на пациентите на възстановяване на разноските от държавата-членка, в която се плащат здравноосигурителните вноски, като по този начин се насърчава и сътрудничеството между държавите-членки. Освен това налице са явни предимства за пациентите, особено за онези, които страдат от редки и сложни заболявания, защото ще е възможно да бъдат диагнозирани и лекувани в най-подходящата държава-членка. Тази мобилност също така ще даде възможност на пациентите законно да избегнат списъците с чакащи, като се възползват от медицинските услуги, предлагани в други държави на Европейския съюз. Директивата ще позволи на всички пациенти да се възползват от определен брой права, които вече са признати от Съда на Европейския съюз. Това несъмнено представлява стъпка напред в процеса на европейска интеграция, засилване на солидарността и в Европа, насочена към своите граждани. Поради тези причини гласувах в подкрепа на доклада.

 
  
MPphoto
 
 

  George Becali (NI), в писмена форма. (RO) Гласувах в подкрепа на доклада и бих искал да благодаря на докладчика за свършената от нея работа и за предложенията. Подкрепям идеята, че пациентите трябва да направят своя избор въз основа на нуждите си, а не на средствата, с които разполагат, който да бъде напълно информиран, а не направен по принуда. Мобилността на пациентите вместо националните списъци с чакащи е спешен въпрос за европейските граждани, но най-вече за онези от новите държави-членки, включително Румъния. Гласувах и за идеята за създаването на опростена система за предварително разрешение за пациентите.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), в писмена форма.(FR) Все повече европейци търсят здравно обслужване в държава-членка, различна от собствената им, но те често правят това, без да имат представа какви са правата им в тази област. Хората трябва да направят невъзможното, за да им бъдат възстановени разноските за получено в чужбина лечение и за тях е много трудно да намерят необходимата им информация.

По време на настоящата първа месечна сесия през 2011 г. ние приехме директива за изясняване на правата на европейските пациенти, които избират да търсят лечение в чужбина. Текстът, който беше приет с голямо мнозинство, предвижда разноските на пациентите да бъдат възстановени за полученото от тях лечение в друга държава-членка. Това е добра новина за всички пациенти, които се намират в дълги списъци с чакащи и се опитват да получат лечение в собствената си държава-членка.

Да се насърчи мобилността като начин за подобряване на лечението на европейските пациенти – това е нашата цел. Също така ще е налице по-тясно сътрудничество по отношение на редките заболявания с цел да се подобри лечението на пациенти, които изискват високо специализирани здравни грижи.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), в писмена форма. (LT) Гласувах за доклада, защото това предложение за директива има за цел да даде на всички пациенти правото и възможността да получат основни здравни услуги в други държави-членки във възможно най-кратки срокове. Освен това той ясно определя случаите, в които тези услуги могат да се използват, защото в момента правилата за възстановяване на разноските при използването на тези услуги не винаги са ясни и разбираеми. Бих искала да подчертая, че директивата трябва да бъде насочена към всички пациенти – а не само към най-добре информираните или най-богатите – и трябва да гарантира безопасността на всички пациенти. Още на първо четене Парламентът се произнесе в подкрепа на директивата, но, за съжаление, Съветът не взе предвид всички изменения на Парламента. Така например, Съветът пренебрегна изключително важния въпрос за лечението на редки заболявания. Близо 25 милиона европейци обаче страдат от редки заболявания и ето защо трябва да им се даде възможност да получат здравни грижи в други държави-членки. Освен това споделям мнението на Парламента, че за да се избегне дискриминация срещу хората с по-ниски доходи, държавата-членка, в която се плащат здравни осигуровки, трябва пряко да плати на болницата в другата държава-членка, която осигурява лечението, без да изисква от гражданите предварително да уреждат сметките си или поне всички разходи, направени от пациента, трябва да бъдат незабавно възстановени. Също така е много важно всяка държава-членка да разполага с национални бюра за контакт, които да осигурят на пациентите цялата необходима информация, като например относно наличието на здравни грижи, процедури и необходимата документация.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Březina (PPE), в писмена форма. (CS) Гласувах за доклада Grossetête, защото той премахва несигурността, която съществува в продължение на дълги години относно въпроса за плащането на разходите и свързания с това въпрос за достъпа до трансгранични здравни грижи. Въпреки че досега именно по-добре информираните или по-добре мотивираните пациенти се възползваха от предимствата на трансграничните здравни грижи, тази възможност вече се открива и за всички други. Съгласен съм с условното плащане на разходите въз основа на предварително разрешение при основателни и предварителни определени случаи, когато трансграничните здравни грижи включват поне еднодневен престой на пациента в болница и изискват високо специализирано и скъпоструващо медицинско оборудване или е налице особен риск за пациента или обществеността. В тези случаи считам предварителното съгласие за инструмент за предотвратяване на прекомерния здравен туризъм.

Увеличението на здравния туризъм не се отразява добре на много европейски системи на здравеопазване. Ако даден пациент е изправен пред неоснователно дълго време на изчакване в собствената си държава обаче, не трябва да се изненадваме, ако иска да пътува до място, където ще получи по-бързо, а вероятно и по-високо качествено здравно обслужване. В държавите, към които голям брой чужденци пътуват за медицинско лечение и операции обаче, има опасност местните пациенти да бъдат лекувани само след справяне с потока от чужденци.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), в писмена форма. (PT) Директивата установява правила за улесняване на достъпа до трансгранични здравни грижи, които са безопасни и с високо качество и които насърчават сътрудничеството между държавите-членки в областта на здравните грижи, и в съответствие с националното законодателство. Те включват основните общи ценности на универсалност, на достъп до висококачествени здравни грижи, на равенство и на солидарност. Налице са явни предимства за пациентите, особено за онези, които страдат от редки и хронични заболявания, защото те ще могат да се възползват и да имат достъп до експертни центрове в областта на заболяването, от което страдат. Директивата е още един пример за това как Европа е в служба на европейците, защото им дава възможност да избират институцията, която ще им осигури подходящи здравни грижи, независимо от европейската държава, в която се намират.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), в писмена форма. (PT) Държавите-членки носят отговорност за предоставяне на безопасни, висококачествени и ефективни здравни грижи в случай на нужда от техните граждани. Ето защо директивата не трябва да застрашава свободата на държавите-членки да вземат решение за най-подходящата форма на здравеопазване. Живеем в едно пространство на свобода, сигурност и справедливост, където европейските граждани се радват на свобода на придвижване. Това означава, че създаването на ясни правила за осигуряването на трансгранични здравни грижи е от съществено значение, особено по отношение на въпроса за разходите за трансгранични здравни грижи, направени в друга държава-членка. Съобразно съдебната практика на Съда на Европейския съюз, настоящата директива предоставя на европейската общественост по-голяма сигурност като им позволява да се възползват от здравните грижи, от които се нуждаят, в друга държава-членка и разноските им да им бъдат възстановени до размера, посочен от националната им система. Важно е да се създаде система на предварително разрешение за болнична помощ, която е опростена и не представлява пречка пациентите да получат безопасно медицинско обслужване с високо качество. Директивата е ключова първа стъпка към осигуряването на мобилността на пациентите в Европейския съюз, защото наличието на стандартизирани минимални правила е за предпочитане пред отделните решения на съда.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), в писмена форма.(IT) Приветствам приемането на директивата, която цели въвеждане на нови правила, уреждащи трансграничните здравни грижи. Европейският съюз предприема важна стъпка с новото законодателство. Това не само ще улесни осигуряването на здравни грижи, особено в граничните райони, и ще увеличи възможностите за лечение за гражданите на Европейския съюз – това също така ще насърчи общ напредък в областта на здравните грижи благодарение на стимулите за научни изследвания вследствие на сътрудничеството между държавите-членки. Аз особено приветствам въвеждането на законодателство за засилване на сътрудничеството по отношение на редките заболявания. Това ще даде възможност на онези, които страдат от тях, да се възползват от предимствата на по-тясното сътрудничество между държавите-членки в областта на здравните грижи. Освен това изискванията възстановяването на разноските да зависи от лечението и разходите, които се покриват от системата на здравеопазване в собствената държава на пациента, както и за предварително разрешение за лечения, които изискват хоспитализация, представляват предпазни мерки, които ще спомогнат да се гарантира стабилността на националните здравни услуги. Затова директивата дава възможност да се постигне значителен напредък по отношение на подобряването на здравното обслужване чрез постигане на правилния баланс между нуждите на държавите-членки, които носят отговорност за осигуряване на здравно обслужване, и тези на гражданите, които са основните бенефициенти на тези услуги.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), в писмена форма. (RO) Проектът за законодателна резолюция относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на директива на Европейския парламент и на Съвета по отношение на упражняването на правата на пациентите в областта на трансграничните здравни грижи е важен документ, а приемането на резолюцията ще представлява важна стъпка напред от социална гледна точка. Възможността гражданите на Европейския съюз да бъдат лекувани навсякъде в Европейския съюз ще принуди държавите, чиито системи на здравеопазване са в несигурно състояние, да променят приоритетите си и да отделят нужното внимание на тази област.

Също така, тази възможност ще постави различните системи в пряка конкуренция помежду им, което ще ги принуди да се развият и да отделят нужното внимание на очакванията и нуждите на пациентите.

В същото време, това ще насърчи създаването на трансгранични медицински центрове за върхови постижения, които ще служат и за центрове за предоставяне на обучения и специализация на студенти и лекари.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), в писмена форма. (RO) Смятам за полезно изискването за изготвяне на списък с конкретни критерии и условия за националния орган да оправдае отказа си да осигури лечение на пациент в чужбина, което да бъде въведено в директивата по отношение на заплащането на здравно обслужване зад граница. Тези условия трябва да вземат предвид възможния риск за пациентите или обществеността в ситуация, в която са направени голям брой такива искания. Надявам се, че директивата ще бъде одобрена и от Съвета, така че да може да влезе в сила възможно най-скоро за благото на пациентите.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (S&D), в писмена форма. (EN) Подкрепям предложението по отношение на трансграничните здравни грижи. Здравеопазването никога не трябва да се разглежда като търговска пазарна услуга. Тази инициатива има за цел да гарантира, че няма ненужни пречки за пациентите, които търсят здравно обслужване в държава-членка, различна от родната им държава. Тя се стреми да приложи постановеното от Съда на Европейския съюз в множество съдебни решения. Освен това, тя има за цел да осигури яснота относно правото на пациентите разходите им да им бъдат възстановени в родната им държава. В допълнение към гарантирането на висококачествени, безопасни и ефективни трансгранични здравни грижи, е важно да се гарантира и подходящ баланс между правото на пациентите в Европейския съюз да търсят лечение в чужбина и възможностите на националните системи на здравеопазване и националните приоритет в областта на здравеопазването. Директивата ще внесе яснота по отношение на възстановяването на разноските за леченията, получени от пациентите в друга държава-членка, и ще гарантира доброто функциониране и финансовия баланс на националните системи на здравеопазване. Важно е държавите-членки да бъдат в състояние да решат да създават добре дефинирана система на предварително разрешение за възстановяване на разноските за болнична и специализирана помощ.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), в писмена форма.(FR) Изпращаме важен сигнал на съгражданите си, като предлагаме система, в която нуждите на пациентите ще имат приоритет. Европейският парламент поддържа единна и твърда позиция по отношение на това истинско признаване на нуждите на пациентите в Европа, което представлява първата стъпка към укрепване на тяхното право на достъп до безопасни и висококачествени здравни грижи в Европа. Съобразно новите правила, разходите на европейските граждани ще могат да им бъдат възстановени за лечение, получено в друга държава-членка, стига видът и цената на лечението обикновено да се покриват в собствената им държава. Органите ще имат правото да изискват от пациентите да поискат предварително разрешение за лечение, което изисква престой в болница или специализирани здравни грижи, като всеки отказ трябва да бъдат ясно обоснован. Търсенето на здравно обслужване в чужбина може по-специално да е от полза за пациентите, които са в дълги списъци с чакащи, или на онези, които не могат да намерят специализирани здравни грижи. Сега трябва да се гарантира, че прилагането на директивата се съблюдава правилно, както и че води до реални резултати за здравето на пациентите в Европа.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), в писмена форма.(FR) Въпросът за трансграничните здравни грижи е предмет на преговори отдавна, и предизвика скандал, когато в предишен вариант на текста се появи риск от създаване на здравна система „на две скорости“, която конкретно насърчава медицинския туризъм за по-заможните пациенти и вреди на онези държави-членки, които не са могли да планират здравното си обслужване въз основа на търсене, зависещо от предлаганото качество… Текстът, който приехме в сряда, е по-компромисен. Той дава възможност на европейските пациенти да се възползват от лечения, които не се предлагат в собствените им държави, или за които има много дълги списъци с чакащи. Разходите за лечения, получени в друга държава-членка, се възстановяват в държавата, в която е регистриран пациентът, но са ограничени до сумата, която би била платена за подобни лечения… Пациентите ще трябва да искат предварително разрешение за определени специализирани лечения или за онези, които изискват престой в болница. Всеки отказ да се даде разрешение обаче ще трябва да бъде обоснован. Това е поредната стъпка към една по-конкретна Европа на здравето. Можем само да се радваме за това.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Dušek (S&D), в писмена форма.(CS) Налице е обща липса на осведоменост и априори отказ, които преобладават в областта на достъпа до трансгранични здравни грижи. В рамките на свободите в Европейския съюз всеки гражданин трябва да е в състояние по принцип да се възползва от здравните услуги в друга държава-членка, ако терапията или лечението там са с по-добро качество или са по-бързи, и в случаите, в които сам плаща за това лечение и терапия. Ето защо осигуряването на достъп на хората до здравни грижи в друга държава-членка е приоритетен въпрос. Това разискване продължава вече години без да можем да постигнем някакъв значим напредък. Хората могат да получат лечение в друга държава-членка само в спешни случаи. Ето защо не е възможно да се планират здравни грижи или медицинско лечение в друга държава-членка.

Винаги има изискване за наличие на здравна осигуровка във въпросната държава, която може да се получи, разбира се, само от постоянно пребиваващи граждани на Европейския съюз в тази държава. Това е просто безсмислено, защото никой гражданин не може да е част от две схеми на здравно осигуряване в две или повече държави в Европейския съюз, защото той може да има само един постоянен адрес, който ще е в държавата, в която пребивава постоянно. Ето защо нормативно не позволяваме на гражданите на Европейския съюз да инвестират в своето здраве и лечение в по-голяма степен, ако се опитат да направят това. Препоръката представлява поне малка стъпка в правилната посока и затова ще гласувам за приемането й.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), в писмена форма. (PT) Предложението изяснява и улеснява достъпа до трансгранични здравни грижи и упражняване на правото на възстановяване на разноските от държавата-членка, в която се плащат здравноосигурителните вноски, което дава възможност на всички пациенти в Европейския съюз да се възползват от здравни грижи в други държави-членки. В действителност тези права вече са признати от Съда на Европейския съюз. Това представлява стъпка напред по отношение на процеса на европейска интеграция и на укрепване на солидарността, с намалени списъци с чакащи, по-добро качество на здравните грижи и стимули за научни изследвания. Редките заболявания са приоритет, а диагностицирането и лечението вече могат да се извършват в държавата-членка, която е най-подходяща за целта. Директивата е насочена към всички европейци, които имат нужда от здравни грижи. Ето защо португалският министър на здравеопазването греши като казва, че тази възможност е за по-добре образованите хора и онези, които разполагат с повече финансови средства: именно това се случва сега, без директивата. Португалия разполага с отлично здравеопазване и не може да остане в периферията на този важен проект – държавата трябва да се възползва от директивата за дори по-нататъшно модернизиране и трябва да се конкурира по отношение на възможността за предоставяне на услуги в тази област на всички европейци, които се нуждаят от тях.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlo Fidanza (PPE), в писмена форма.(IT) Приветствам новото законодателство, което урежда правата на пациентите на медицинско лечение в друга държава-членка на Европейския съюз. Работата на групата на Европейската народна партия (Християндемократи), в тясно сътрудничество с другите политически групи, отново е от основно значение. Одобряването на доклада на г-жа Grossetête идва след продължителни преговори със Съвета и ще даде възможност да се направи значителен напредък в област, в която съществуващото законодателство не е достатъчно. Новото законодателство, което се отнася само до хората, които изберат да бъдат лекувани в чужбина, предвижда възможност да се възстановят разноските на гражданите на Европейския съюз за получено в друга държава лечение, като системата на здравеопазване в държавата-членка, в която се плащат здравните осигуровки, покрива лечението и свързаните с това разходи. Всичко това е от особено голямо значение, ако отчетем, че търсенето на здравни грижи в чужбина може да е от най-голяма полза за пациентите, които са в дълги списъци с чакащи или които не могат да намерят специализирана медицинска помощ.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), в писмена форма. (PT) Ние гласувахме против директивата за упражняване на правата на пациентите в областта на трансграничните здравни грижи, въпреки че имаше някои изменения на първоначалния текст. Окончателният текст е резултат от компромис с мнозинството в Съвета, който предоставя 30 месеца за транспонирането му от страна на държавите-членки.

Отрицателният ни вот се дължи на прилагането на принципа на свободно движение към здравните услуги, без да се отчитат техните специфични особености, включително необходимостта от публична национална здравна служба, чиято основна цел във всяка държава е да отговори на нуждите на своите граждани.

Трябва да се има предвид, че предложението на Комисията се появи след отказа на Парламента през 2007 г. да позволи включването на здравните услуги в директивата за услугите на вътрешния пазар, заради съществената борба на работниците и обществеността, която надделя над тази част от прословутия проект на директивата „Болкещайн“.

Окончателното решение обаче, срещу което винаги сме се борили, включва редица отстъпки, позволяващи на всяка държава-членка, която иска това, да използва определени механизми за защита на обществените си услуги.

Ето защо, въпреки че това може да затрудни достъпа до здравно обслужване, особено за хората, които не са в състояние да се възползват от частни здравни грижи или които не могат да си позволят да пътуват в чужбина, практическите последици от прилагането й все още ще зависят от решението на португалския парламент и правителство.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (EFD), в писмена форма.(IT) От решаващо значение е да се подобри положението по отношение на правото на гражданите да получават здравни грижи, когато се намират в друга държава-членка. Надявам се, че страховете от прекомерна намеса от страна на европейското законодателство в това на държавите-членки няма да се потвърдят. Аз обаче смятам, че е добре пациентите да могат се ползват от правото на медицинско лечение в друга държава-членка и разноските им да им бъдат възстановени до максимално допустимата сума от тяхната собствена система на здравеопазване. Ето защо реших да подкрепя препоръката на г-жа Grossetête.

 
  
MPphoto
 
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE), в писмена форма. (GA) Подкрепям правото на пациентите да потърсят необходимото медицинско лечение в европейска държава, която не е родната им държава. Всеки ирландски гражданин и в действителност всеки европейски гражданин има правото да пътува в друга държава на Европейския съюз, за да получи здравни грижи. Аз не бих подкрепил „медицинския туризъм“, но бих подкрепил система, която би помогнала на пенсионерите, които живеят зад граница, както и на хората с редки и необичайни заболявания.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabetta Gardini (PPE), в писмена форма. (IT) По време на предишните разисквания на парламентарната комисия неведнъж беше казано, че директивата няма за цел да насърчи „здравния туризъм“, а да създаде ясни правила по отношение на трансграничните здравни грижи.

Важно е медицинското лечение, получено в държава-членка, различна от държавата-членка на пациента, в която се плащат здравноосигурителните вноски, да се основава на доказана, обективна необходимост с цел да се избегне обременяването на националните системи на здравеопазване с прекомерни разходи, които неизбежно ще намалят тяхната ефективност. Беше направена стъпка напред по отношение на редките заболявания – пациентите вече ще имат по-лесен достъп до тясно специализирани лечения и ще имат възможност да потърсят специалист в друга държава-членка.

Ето защо смятам, че създаването на национални бюра за контакт, които да гарантират, че пациентите са напълно запознати с лечението, което се предлага в други държави, както и с начините да получат достъп и разноските им за трансгранични здравни грижи да им бъдат възстановени, е важно. И накрая, бих искала да подчертая, че изключителната компетентност на държавите-членки по отношение на наличните лечения и етичен избор в областта на здравеопазването при никакви обстоятелства не трябва да бъде поставена под въпрос.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D), в писмена форма.(PL) Директивата за упражняването на правата на пациентите в областта на трансграничните здравни грижи е абсолютно необходим нов правен инструмент, който може да доведе до значителни подобрения на положението на пациентите в Европейския съюз. Днес пациентите, които искат да ползват медицински услуги в държава, различна от собствената им, се сблъскват с множество административни и финансови пречки. В резултат на това само най-заможните могат да си позволят лукса да бъдат лекувани зад граница. В отговор на тези проблеми, предложението за директива предвижда административните процедури да бъдат опростени във възможно най-голяма степен например чрез ограничаване на задължението за предварително разрешение за лечение от страна на националния орган в областта на здравеопазването, както и чрез гарантиране на по-добър обмен на информация по отношение на медицинските услуги в други държави чрез създаване на национални бюра за контакт. Това не означава насърчаване на „здравен туризъм“, както някои твърдят, а гарантиране на правото на надеждни, висококачествени здравни грижи, когато това е необходимо. Аз също така смятам, че директивата може в дългосрочен план да спомогне за сближаване на нивото на медицинските услуги в отделните държави-членки на Европейския съюз.

Благото на пациентите трябва да бъде основен приоритет, докато разглеждаме предложението за директива. Ролята на законодателите е да приемат закон, който ще сведе до минимум формалностите, свързани с достъпа до лекари, и ще даде възможност на гражданите със заболявания да имат по-голям избор на медицинско обслужване. Ето защо категорично подкрепям предложението за директива относно упражняването на правата на пациентите в областта на трансграничните здравни грижи и се надявам, че преговорите, които продължават вече седем години, ще доведат до постигане на споразумение със Съвета.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Goebbels (S&D), в писмена форма.(FR) В крайна сметка гласувах за директивата за трансграничните здравни грижи. Компромисът между Парламента и Съвета е приемлив, по-специално защото признава правото на държавите-членки да предприемат мерки за гарантиране на финансовото равновесие на системите им на социално осигуряване, не на последно място чрез система за предварително разрешение за възстановяването на финансовите разходи за болнично лечение, получено в друга държава-членка. Това ще попречи на всякакъв вид здравен туризъм.

Бившата Комисия погрешно смяташе, че здравеопазването е просто още една търговска услуга. Някои членове на Европейския парламент грешат като твърдят, че „Европа на здравето вече е реалност“. Най-добрите лечения никога няма да бъдат на разположение на обикновения гражданин, а ще зависят от връзки и най-вече от портфейла. За съжаление, това е реалност, която не може да бъде пренебрегната от директивата.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Grech (S&D), в писмена форма. (EN) Приветствам доклада Grossetête относно приемането на директива за упражняването на правата на пациентите в областта на трансграничните здравни грижи. Днешното гласуване ни доведе една стъпка по-близо до кодифициране на правата на пациентите в европейското законодателство. Наложително е, след като директивата влезе в сила, пациентите да не бъдат оставени да поемат икономическото бреме от трансграничните здравни грижи и възстановяването на разноските да се извършат по един своевременен, целесъобразен и плавен начин. Високото качество, равенството, солидарността и универсалността в областта на здравеопазването трябва да продължат да бъдат ръководните принципи по време на етапите на транспониране и прилагане в различните държави-членки. Освен това правителствата трябва да изготвят публични срокове и планове за действие за това как най-добре да се следи и гарантира този вид прилагане.

И накрая, за да бъде директивата наистина ефективна, Комисията трябва да наблюдава и контролира координацията между държавата-членка, в която се плащат здравноосигурителните вноски, и тази, в която се извършва лечението, както и да гарантира предотвратяването на всяко неравенство и различие по отношение на достъпа на пациентите до трансгранични здравни грижи и лечение.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE), в писмена форма. (FR) Като човек, родом от единствения регион във Франция, който граничи с три други държави-членки на Европейския съюз и който представлява избирателен район, който е особено засегнат от трансграничните въпроси, аз съм много чувствителна към тези проблеми. В действителност, границите все още твърде често са пречки в областите на ежедневния трансграничен живот. Европа е основана на принципа на свободното движение на хората; тази свобода, тази мобилност на гражданите трябва да се отнася и за пациентите. Следователно въпросът за трансграничните здравни грижи очевидно е от съществено значение. Ето защо гласувах решително в подкрепа на доклада за правата на пациентите в областта на трансграничните здравни грижи. Текстът ще даде възможност на пациентите да търсят лечение по-лесно в друга държава-членка. Преди всичко той изяснява правилата, които ще се прилагат; пациентите ще има достъп до повече информация (в частност чрез бюрата за контакт) относно правата им или възстановяване на разходите им. Ето защо това е ключова и много конкретна стъпка, която ще донесе реална добавена стойност към изграждането на социална Европа и една истинска Европа на здравето.

 
  
MPphoto
 
 

  Mathieu Grosch (PPE), в писмена форма. (DE) Приветствам директивата за правата на пациентите в областта на трансграничните здравни грижи. Предоставянето на здравно обслужване във възможно най-кратки срокове и с ясен акцент върху пациента, което може да се използва и от други държави-членки, е основно изискване за сближаване на Европа. Трансграничните здравни грижи са ежедневна реалност в граничните области, като тази, от която идвам аз. На този фон, аз съм много доволен, че ще бъде по-лесно да се получат надеждни, висококачествени трансгранични здравни грижи и разходите за лечение ще бъдат възстановени. Аз особено подкрепям предоставянето на добавена стойност за пациентите, които са в списъци с чакащи. Тези нови разпоредби ще им дадат възможност да бъдат лекувани по-бързо в друга държава-членка, вместо да чакат дълго време за лечение в собствената си държава. Вярно е, че създаването на правила за отказа на предварително разрешение е разумно решение и дава по-добра представа за положението. Някои проблеми в областта на трансграничните здравни грижи обаче остават нерешени по-специално за дългосрочно преминаващите границата хора, които след като се пенсионират няма да имат никакъв или ограничен достъп до услуги, които са важни за тях, в държавата, в която са работили преди.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), в писмена форма.(FR) Гласувах в подкрепа на текста, който в крайна сметка не успява да превърне здравеопазването в поредната стока. Освен това бих искала да благодаря на испанското председателство за това, както и че подкрепи възстановяването на системата за предварително разрешение за трансграничните и специализирани здравни грижи.

Да, Европейският съюз насърчава мобилността на гражданите си и има задължението да уреди правно здравното обслужване. Ние обаче трябва да гарантираме, че здравеопазването продължава да бъде обществено благо, което е достъпно на всички и в най-добрите възможни условия, а не източник на растеж, който изправя националното здравеопазване и системите на социални осигуряване един срещу друг.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE), в писмена форма.(PL) Директивата за упражняването на правата на пациентите в областта на трансграничните здравни грижи е основна стъпка към премахване на бариерите, пред които се изправят пациентите в държавите-членки на Европейския съюз в момента. Основната й цел е да се улесни достъпът на европейците до здравеопазване в други държави-членки на Европейския съюз, и по-специално достъпът до услуги, които не се предлагат в собствените им държави. Това е особено добра новина за онези, които живеят в граничните райони и преди всичко за хората, които страдат от редки заболявания, които се нуждаят от специализирано лечение, което не съществува в собствената им държава. Също така съм доволна и от броя разпоредби, които гарантират определени ползи за пациентите, като взаимното признаване на рецепти, премахването на необходимостта от допълнително осигуряване в чужбина и достъпа до медицински досиета. Идеята за създаване на национални бюра за контакт, чиято задача е да информират пациентите за правата им, също е от съществено значение.

Пациентите трябва да бъдат изчерпателно осведомени за процедурите за достъп до лечение зад граница. Също така, те трябва да бъдат осведомени за процедурите за възстановяване на разходите за едно такова лечение, които ще бъдат възстановени в съответствие с настоящата сума в държавата, в която пациентът се осигурява. Смятам, че намерените решения ще улеснят достъпа на пациентите до безопасно, висококачествено медицинско обслужване в целия Европейски съюз.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), в писмена форма. (EN) Преди няколко години гласувах за премахването на здравеопазването от обхвата на директивата за услугите и гласувах срещу директивата за трансграничните здравни грижи на първо четене. По това време стана ясно, че имаше тенденция в Комисията здравеопазването да се разглежда като търгуема стока. За мен здравеопазването не е това – пациентите не трябва да се разглеждат просто като плащащи потребители. Съветът обаче значително подобри проекта за законодателство и не позволи правната му основа да представлява само въпрос от областта на вътрешния пазар. Аз съответно гласувах в подкрепа на доклада и съм уверен, че той ще подобри правата на пациентите в цяла Европа.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), в писмена форма. (LT) Гласувах в подкрепа на документа, защото той има за цел да засили правата на пациентите в областта на трансграничните здравни грижи. Жалко е, че днес е налице твърде много несигурност по отношение на достъпа до здравни грижи, възстановяване на разноските и отговорност за клинично проследяване във връзка с трансграничните здравни грижи. Директивата има за цел да даде възможност на всички пациенти – а не само на най-добре осведомените или най-богатите – да се ползват от редица права в областта на здравеопазването, които вече са признати от Съда на Европейския съюз. Целта на този документ в никакъв случай не е да се насърчат трансграничните здравни грижи като такива, а да се гарантира тяхната наличност, безопасност и качество, когато са полезни или необходими. Директивата има за цел да предложи на пациентите избор, който се основава на техните нужди, а не на средствата, с които разполагат, и който е информиран, е на направен по принуда. Освен това съм съгласен с позицията на Парламента, че, за да се избегне дискриминация срещу хората с по-ниски доходи, родната държава-членка трябва да плати директно на болницата в другата държава-членка, която осигурява лечението, без да е необходимо гражданите предварително да уреждат сметката си или поне разходите, направени от пациента, трябва да бъдат възстановени незабавно. Също така е много важно всяка държава-членка да създаде национални бюра за контакт, които да предоставят на пациентите цялата необходима информация, а именно за наличието на здравни грижи, процедури и необходимата документация.

 
  
MPphoto
 
 

  Filip Kaczmarek (PPE), в писмена форма.(PL) Гласувах в полза на приемането на доклада Grossetête поради няколко основни причини. Директивата за упражняването на правата на пациентите в областта на трансграничните здравни грижи има много положителни качества. Тя премахва пречките пред лечението, гарантира равен достъп на всички до здравни грижи в целия Европейски съюз, слага край на дискриминацията срещу пациентите, въвежда взаимното признаване на рецепти, намалява времето на изчакване за медицинските прегледи и премахва необходимостта от допълнителни осигуровки зад граница. Фактът, че директивата въвежда широк достъп до медицинска помощ за лица, които страдат от редки заболявания, и по-висока степен на възстановяване на разноските за хората с увреждания, са допълнителни нейни предимства.

Директивата е насочена към предотвратяване на медицинския туризъм, като предвижда, че разходите за лечение ще бъдат възстановени до сумата, гарантирана в държавата, в която се плащат здравноосигурителните вноски, а ако действително направените разходи са по-ниски от тази сума, те ще бъдат възстановени напълно.

Въпросът за разрешението предизвика големи разисквания. Предварителното съгласие на националния здравен фонд ще се изисква само в случай на болнично лечение или скъпоструващи медицински процедури и няма да се изисква за други видове лечения, стига те да попадат в така наречената „кошница на гарантирани услуги“. Ако дадена държава-членка не е дала разрешение пациентите да получат специализирано лечение на национално равнище, директивата не създава никакви нови права, които позволяват на пациентите да получат такива права зад граница или разходите за лечение да им бъдат възстановени. Основно изключение е случаят с хората с редки заболявания.

 
  
MPphoto
 
 

  Sandra Kalniete (PPE) , в писмена форма. (LV) Директивата за правото на гражданите на Европейския съюз да получават медицинска помощ в някоя от 27-те държави-членки е важна стъпка към по-добро здравеопазване в Европейския съюз. Тя е особено навременна като се има предвид широко разпространената трудова мобилност в Европейския съюз. Когато директивата влезе в сила, на пациентите ще бъде предложена изчерпателна информация за новите правила, така че гражданите да могат да се запознаят с възможностите, които имат, и да се възползват пълноценно от тях. Гражданите ще бъдат в състояние да получат начално лечение във всяка държава членка, а лекарите няма да могат да откажат лечение. Директивата предвижда, че в бъдеще гражданите ще бъдат в състояние да избират в коя държава-членка да получават планираното медицинско обслужване.

Те обаче ще трябва да получат предварително разрешение от родната им държава, защото заплащането за лечението ще се извършва по цените, преобладаващи в държавата, в която живее пациентът. Въпреки всичко това е стъпка в правилната посока, защото това ще даде тласък на достъпността на медицинското обслужване. Не трябва да забравяме, че гражданите имат правото да получат медицинско обслужване в една от държавите-членки, ако въпросното обслужване не се предлага в държавата, където живеят. Това е особено важно при случаите на сложни или редки здравословни проблеми. Поради тази причина, моята група и аз подкрепяме директивата, защото тя представлява важна стъпка от страна на Парламента; стъпка, която ще има благотворно въздействие върху живота на хората в Европа.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), в писмена форма. (IT) Подкрепих препоръката на г-жа Grossetête, защото предложението ще е от полза за европейските граждани. Новите правила относно медицинската помощ предвиждат в действителност, че разходите на европейските граждани за медицинско лечение в друга държава-членка могат да им бъдат възстановени, при условие че обикновено лечението и разходите се покриват в собствената им държава. Този резултат ще е от полза за пациентите и значително ще намали списъците с чакащи, които понякога са прекалено дълги. Обществото ни е все по-мобилно и аз смятам, че сега повече от всякога е важно да се улесни мобилността сред гражданите на Европейския съюз, включително в една толкова важна област като здравеопазването. Също така е важно да се обърне внимание на новото законодателство за борба с редките заболявания, защото то има за цел да засили сътрудничеството между държавите-членки, за да се гарантира, че европейските пациенти могат напълно да упражнят правото си да получат лечение.

 
  
MPphoto
 
 

  Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), в писмена форма.(PL) Считам директивата за упражняването на правата на пациентите в областта на трансграничните здравни грижи за успех и затова гласувах с полза на приемането на нейните разпоредби. Здравето е най-ценният актив, с който разполагаме. Бих искала европейците да имат достъп до възможно най-високия стандарт на медицински грижи. Директивата е източник на възможности и надежда за пациентите и принуждава системите на здравеопазване да предприемат по-нататъшни реформи. Директивата отваря европейските болници и здравни заведения, между другото, за полските пациенти. Тя служи за потвърждение, че Европа е в процес на изграждане и че нашият приоритет е да се подобри и насърчи сътрудничеството между държавите-членки на Европейския съюз в областта на опазването на здравето.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), в писмена форма. (EN) Гласувах за доклада, защото вече беше изяснено, че британските пациенти могат да получават зад граница само платени от държавата здравни грижи, които биха имали право да получават съобразно Националната здравна служба (НЗС). Приветствам факта, че измененията, които имаха за цел да разширят правата чрез предоставяне на достъп до „всички методи на лечение, които са изпитани достатъчно от международната медицина“ или „еднакво ефективно здравеопазване“, бяха отхвърлени. Тежестта върху НЗС от неконтролираното ползване на трансгранични здравни грижи можеше да бъде огромна.

 
  
MPphoto
 
 

  Jiří Maštálka (GUE/NGL), в писмена форма. (CS) Представеният документ се връща към едно разискване, което се проведе в Европейския парламент по време на предишния парламентарен мандат. Действителното предложение на Комисията съдържаше някои недостатъци и рискове, които може да имат отрицателно въздействие върху грижите за потребителите, а оттам и върху гражданите. Приветствам компромисът, който се съдържа в изменение 107, най-вече защото той подобрява гаранцията за пациентите при предоставянето на трансгранични здравни грижи и подчертава положителната тенденция към по-голяма информираност на пациентите. Не на последно място, смятам за положително, че изменението подчертава отговорността на държавите-членки за осигуряване на безопасни, висококачествени, ефективни и достъпни здравни грижи на тяхна територия. Също така смятам, че е важно да се определят условията, при които държава-членка може да откаже да предостави предварително съгласие. Изменението включва и положителни стъпки по отношение на оперативната съвместимост и подкрепя сътрудничеството в областта на превенцията и диагностиката.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE), в писмена форма.(FR) Как можем да гарантираме основното право на всички европейски граждани на свободно придвижване в общото ни пространство, без да им предложим възможността да бъдат лекувани лесно в държава-членка, различна от тази, в която живеят? Приемането на проекта за директива най-накрая ще позволи мобилността на пациентите – елемент, присъщ на мобилността на гражданите – да бъде включена в правен текст. Бих искала да поздравя докладчика ни, че постигна споразумение със Съвета по този важен текст, чието приемане беше отлагано твърде дълго. Силно се надявам, че транспонирането от страна на държавите-членки на това законодателство в дългосрочен план ще даде възможност на европейските граждани да получат истински достъп до качествени трансгранични здравни грижи.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) Въпросите, свързани с достъпа до здравни грижи, с възстановяване на разноските и с отговорността за клинично проследяване във връзка с трансграничните здравни грижи, в момента не са ясни за по-голямата част от европейците. Целта на директивата е всички пациенти – не само най-добре осведомените – да се възползват от определен брой права в областта на здравеопазването, които вече са признати от Съда на Европейския съюз. Въпреки това директивата не отнема отговорност от държавите-членки по отношение на здравните грижи за техните граждани. Тя се отнася единствено до пациентите и тяхната мобилност в Европейския съюз, а не свободното придвижване на доставчиците на услуги.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), в писмена форма. (DE) Ако списъците с чакащи за операции в собствената държава на пациента са пълни, гаранцията, че разноските за лечение зад граница ще бъдат поети от неговото здравноосигурително дружество, ще дойде като огромно облекчение. Тези разпоредби ще дадат възможност за мобилност в Европейския съюз за хората с хронични заболявания. Разпоредбите обаче ще са от полза само ако те също така могат да гарантират, че няма да има здравен туризъм, който ще окаже още по-голям натиск върху вече силно засегнатите здравноосигурителни дружества. Освен факта, че някои области на медицината в държави с високи медицински стандарти могат бързо да бъдат претоварени, съществува и риск по-бедните държави-членки на Европейския съюз, които са инвестирали по-малко в здравеопазване, да трябва да плащат огромни разноски. В този контекст също така не трябва да пренебрегваме факта, че системата, която трябва да позволи на схемите на социално осигуряване на държавите в Европейския съюз да възстановят разноските на един друг, не работи, както и че през годините са натрупани дългове в размер на милиони евро. Въпреки че на теория държавите-членки могат да изключат определени видове лечение, ако се опасяват, че притокът на пациенти от чужбина ще изложи системите им на здравеопазване на риск, на практика това няма да бъде толкова просто. Ние дори не сме успели да разрешим съществуващите проблеми, свързани с възстановяването на разноските, и мерките за предотвратяване на здравния туризъм едва ли ще бъдат ефективни. Гласувах против проекта за резолюция, за да се предотврати драстичното покачване на разходите за социално осигуряване.

 
  
MPphoto
 
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE), в писмена форма. (RO) Гласувах за доклада, представен от г-жа Grossetête, защото осигуряването на достъп до трансгранични здравни грижи определено е постижение, което е от полза за европейските граждани. Много от гражданите ни нямат достъп до здравни грижи в държавата-членка, в която живеят, за заболяването, от което страдат. Ето защо трябва да им осигурим възможност да потърсят лечение навсякъде в Европейския съюз, както и възможност разноските за лечението да им бъдат възстановени.

 
  
MPphoto
 
 

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D), в писмена форма. – (PL) На 19 януари 2011 г. Европейският парламент прие директива за упражняването на правата на пациентите в областта на трансграничните здравни грижи, която има за цел да опрости правилата, уреждащи лечението зад граница. Радвам се да отбележа, че Европейският парламент като съзаконодател изигра ключова роля при формулирането на ясни разпоредби, които между другото са от полза за пациентите по отношение на възстановяването на разноските за медицинска помощ в други държави. Разпоредбите по отношение на трансграничните здравни грижи са още по-важни, защото те засягат всички граждани на Европейския съюз. Новата директива гарантира взаимното признаване на рецепти и по-лесен достъп до информация за леченията зад граница и увеличава обхвата на лечението за хора, които страдат от редки заболявания и осигурява по-голяма възможност за възстановяване на по-високи суми на хората с увреждания за медицинско обслужване. Европейският парламент също така ще играе роля при създаването на национални бюра за контакт във всяка държава-членка, които ще осигуряват информация за всички аспекти от леченията зад граница. Тези бюра ще си сътрудничат тясно помежду си. И накрая, бих искал да кажа, че има спешна необходимост директивата да бъде приета, защото действащото в момента законодателство по отношение на лечението в чужбина е неясно и е прекалено сложно, и е наложително тези въпроси да бъдат опростени в името на всяка държава-членка на Европейския съюз.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), в писмена форма.(IT) Гласувах в подкрепа на препоръката с оглед на приемането на директива на Европейския парламент и на Съвета относно упражняването на правата на пациентите в областта на трансграничните здравни грижи, защото смятам, че е много важно да се гарантират подходящи здравни грижи, които отговарят на стандартите за високо качество и безопасност на пациентите в целия Европейски съюз. След като директивата бъде приета, пациентите ще трябва да искат предварително разрешение за получаване на здравни грижи в друга държава-членка. Това ще гарантира качеството и безопасността на здравното лечение и обслужване. Пациентите тогава ще могат да поискат разходите за лечението да им бъдат възстановени въз основа на нивото на разходите, които биха били поети за същото лечение в държавата, в която се плащат здравноосигурителните вноски. Те също така ще бъдат защитени, лекувани и разходите им ще им бъдат възстановени за всички случаи на редки заболявания, лечението на които ще бъде подобрено вследствие на сътрудничеството между държавите-членки в областта на научните изследвания.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), в писмена форма. (PT) Всяка държава-членка отговаря за предоставянето на здравни грижи на своите граждани. Директивата създава правила за улесняване на достъпа до трансгранични здравни грижи, които са безопасни и с високо качество, и насърчава сътрудничеството в областта на здравеопазването между държавите-членки, като същевременно зачита националните компетенции.

Високоспециализираните здравни грижи се развиват асиметрично с развитието на центровете за върхови постижения в определени държави за редки или хронични заболявания, които не се срещат често на това определено място, но изискват специализация. Това несъмнено е една от причините за насърчаването на свободното движение в тази област.

Директивата е още един пример за поставянето на Европа в услуга на европейците, като същевременно се насърчава солидарността между народите и се създават ползи за пациентите, особено за онези, които страдат от редки или хронични заболявания и които могат да се възползват от достъпа до центрове за върхови постижения в областта на заболяването, от което страдат.

Поради всички тези причини аз гласувах в подкрепа на доклада.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), в писмена форма. (IT) Директивата ще позволи на всички пациенти да се възползват от права, които вече са признати от Съда на Европейския съюз, като същевременно оставя системите на социално осигуряване изцяло в компетенциите на държавите-членки, защото тя разглежда пациентите и тяхната мобилност в Европейския съюз, а не свободното движение на доставчиците на услуги.

Аз подкрепям преструктурирането на настоящата незадоволителна ситуация по отношение на здравеопазването, която се отличава с разграничение между съдебната практика и националните системи. Бих посочил, че Парламентът възприе същата позиция на първо и второ четене чрез кодифициране на съдебната практика в областта на трансграничните здравни грижи (европейските граждани имат правото да бъдат лекувани в друга държава все едно е тяхната собствена) и споделяне на желанието на Съвета за борба с медицинския туризъм.

Предложението включва конкретна предпазна клауза и система за предварително разрешение, която е гъвкава за пациентите, но същевременно дава възможност за появата на евентуални извънредни разходи. Следователно целта е да се засилят правата на пациентите, като се гарантира осигуряването на информация и сътрудничеството между държавите-членки.

Държавата-членка, в която се плащат здравноосигурителните вноски, трябва да гарантира, че нейните граждани имат достъп до информация. Препоръката за второ четене стига още по-далеч, като взима предвид потенциала на електронното здравеопазване.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), в писмена форма. (RO) Гласувах за доклада в подкрепа на европейските граждани, защото той предвижда по-ясни правила по отношение на правата на пациентите да получат лечение зад граница и възможността да направят избор, който се основава на техните нужди, а не на средствата, с които разполагат, и който трябва да бъде информиран, а не направен по принуда. Директивата предвижда следните принципи: пациентите ще бъдат в състояние да получат извънболнични здравни грижи, на които имат право в собствената им държава-членка в друга държава-членка без предварително разрешение и разходите им ще им бъдат възстановени до прага, определен от собствената им система на здравеопазване. Информацията също е ключов въпрос. Ето защо всяка държава-членка се задължава да поддържа национални бюра за контакт за информиране на пациентите относно наличието на здравни грижи, административни процедури, жалби, оплаквания и така нататък.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), в писмена форма. (PT) С оглед на делата, разгледани в Съда на Европейския съюз, директивата има за цел да изясни и засили правото на потребителите на достъп до безопасни и висококачествени трансгранични здравни грижи, чрез насърчаване на мобилността на пациентите в Европейския съюз и чрез укрепване на сътрудничеството и солидарността на държавите-членки в тази област. Следователно това представлява важна стъпка напред в европейската интеграция и именно затова гласувах в подкрепа на доклада.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), в писмена форма. (EN) Приетото днес законодателство е важна стъпка напред за правата на пациентите в Европейския съюз. Зелените смятат, че приетият днес окончателен компромис постига точния баланс между гарантирането на правата на пациентите на трансгранични здравни грижи и гарантирането на предоставянето на качествено здравно обслужване на национално равнище. Пациентите ще имат право да получават болнично лечение в други държави-членки и разходите им да им бъдат възстановени така, както ако бяха получили лечение у дома. Това право обаче не трябва да бъде за сметка на жизнеспособността на националните системи на здравеопазване. Зелените смятат, че окончателният компромис дава възможност на държавите-членки да създадат разумна система на предварително разрешение за възстановяване на разноските за лечение, като членовете на Парламента успяха да ограничат списъка с причини, поради които може да бъде отказано трансгранично здравно обслужване. Важно е, че държавите-членки вече няма да бъдат в състояние да отказват възстановяване на разноските, след като е дадено предварително разрешение, което представляваше основна грижа.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (PPE), в писмена форма.(FR) Директивата за трансграничните здравни-грижи, която се очаква да бъде гласувана днес, е революционна, и аз приветствам това. Мандатът на Европейския съюз в областта на здравеопазването е много чувствителен въпрос и с право всяка държава-членка трябва да създаде собствената си система на социална защита и здравно осигуряване в съответствие със специфичната си култура. Защо обаче да се изгражда Европа и да се гарантира свободата на движение, ако това не е придружено от възможност за достъп до здравни грижи в целия Европейски съюз? Вече три години Парламентът се бори за установяване на правна сигурност за трансграничните здравни грижи и за изясняване на условията на възстановяване на разноските. Ще бъде предприета важна стъпка, и аз благодаря на колегата ми, г-жа Grossetête, за свършената от нея работа. Това е исторически момент – изгражда се Европа на здравето, а трансграничните здравни грижи вече няма да представляват риск, а възможност. Нека се уверим, че това ще бъде приложено на практика, така че всеки европейски гражданин да може да се възползва от висококачествени здравни грижи. Това е цената, която трябва да се плати за здравето.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D), в писмена форма. (EN) Днес гласувах в подкрепа на подобряването на правната сигурност и мобилността на пациентите в случаите, в които хората трябва да пътуват зад граница, за да получат здравни грижи. В идеалния случай никой пациент не трябва да напуска родната си държава, за да получи медицинско лечение, но в случаите, в които това е необходимо, те трябва да бъдат в състояние да направят това, като знаят, че имат право на това от гледна точка на лечението и възстановяването на разноските. Също така е важно здравните служби на държавите-членки да знаят своите задължения и да запазят правото си да избират, управляват и предоставят собствените си здравни услуги по свое усмотрение.

Докладът разглежда и двата ключови въпроса, както и редица други важни въпроси, включително лечението на редки заболявания и европейските референтни мрежи за насърчаване на обмена на най-добри практики. Въпросът за трансграничните здравни грижи не винаги е бил лесен и аз искам да изкажа благодарност на докладчика и докладчиците в сянка за упоритата им работа по този въпрос.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (S&D), в писмена форма. (EN) Аз подкрепям този доклад, защото той разглежда някои от настоящите проблеми, които не са били разгледани от правителствата. Това не е директива, която казва на държавите-членки как трябва да управляват системите си на здравеопазване, както заявиха някои. Това е доклад, който Обединеното кралство смята, че е в състояние да подкрепи, най-вече защото много от проблемите, свързани с по-ранните доклади, бяха изгладени. Целта на директивата за правата на пациентите е да засили вече позволените такива – по-специално, пациентите, които не могат да получат подходящо лечение в Обединеното кралство вече могат да пътуват навсякъде в Европейския съюз съгласно вече съществуващите разпоредби. Фактът, че има вероятност броят на хората, които правят това, да е много малък, се дължи на естеството на семейната подкрепа на болните – близостта тук играе много важна роля.

Разходите в Обединеното кралства да се покриват, когато има основателни причини за лечение зад граница. Това не представлява картбланш за здравния туризъм – това е създаването на настоящите права на гражданите в Обединеното кралство.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), в писмена форма. (NL) Директивата за трансграничните здравни грижи – която подкрепям – дава на пациентите недвусмислени права да търсят лечение в чужбина и разходите им да им бъдат възстановени в съответствие с тарифите, приложими в собствените им държави. Това предоставя по-голяма правна сигурност на пациентите в граничните райони, хората, които са на посещение в друга държава, пациентите с редки заболявания и пациентите, които се намират в дълги списъци с чакащи. В интерес на запазването на качеството на здравните грижи и справедливия достъп до здравно обслужване обаче, държавите-членки може да изискват пациентите да получат предварително разрешение за лечение. Това ще бъде изискване в случай на хоспитализация или много скъпи или високорискови лечения.

Възстановяването на разноските също може да бъде отказано при определени много ограничени обстоятелства (например ако еквивалентно лечение се предлага и в собствената държава на пациента) и държавите-членки ще имат правото да се намесят, ако има свидетелство за свръхпотребление. Следователно директивата запазва баланса между правото на пациентите на качествени здравни грижи и правото на държавите-членки да финансират собственото си социално осигуряване и да организират собственото си здравеопазване. Освен това, надявам се, че желанието на пациентите да търсят лечение другаде няма да окаже ненужен натиск върху висококачествените услуги, които са предпочитан избор от по-голямата част от пациентите в държавата, където се предлагат.

 
  
MPphoto
 
 

  Michèle Striffler (PPE), в писмена форма.(FR) Пациентите също имат право да се възползват от свободата на движение. Ето защо гласувах в подкрепа на доклада за упражняването на правата на пациентите в областта на трансграничните здравни грижи. В Елзас, както и във всички гранични райони, въпросът за трансграничните здравни грижи е от съществено значение, когато например здравните грижи, които се предлагат зад граница, са по-близо до дома, отколкото тези, които се предлагат в държавата-членка на пребиваване.

Този доклад ще позволи на всички европейски граждани да получат информация за трансграничните здравни грижи и да се запознаят с правата си в тази област чрез новите бюра за контакт, които ще бъдат създадени във всяка държава-членка. Приемането на този текст е отправната точка за една истинска Европа на здравето, от която ще се възползват 500 милиона граждани.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), в писмена форма. (PT) Необходими са някои мерки, за да се постигне целта от изграждане на вътрешен пазар, който се основава на свободното движение между държавите-членки. Свободното движение на хора и услуги обръща особено внимание на здравните грижи, които гражданите на дадена държава-членка могат да получат в друга държава-членка. Съдът на Европейския съюз признава правата на пациентите, особено от гледна точка на достъпа до здравни грижи, като гарантира, че тези здравни грижи са безопасни и с високо качество, както и че разходите на пациентите трябва да бъдат възстановени. Търсенето на по-голяма правна сигурност в тази област предполага ангажиране от страна на държавите-членки за сътрудничество помежду си, най-вече чрез признаване на медицинските рецепти, издадени в друга държави-членки и гарантиране на качествено обслужване на собствената им територия. Бих искал да подчертая факта, че Комисията е длъжна да предприеме мерки с цел по-лесно разбиране на информацията по отношение на рецептите и указанията, свързани с употребата на лекарства, в които се посочва активното вещество и дозировката, което несъмнено ще бъде от полза за пациентите. Като се има предвид специфичното естество на въпроса, трябва да има отделна директива от тази за услугите. Гласувах в подкрепа на доклада на моя колега от групата на Европейската народна партия (Християндемократи), г-жа Grossetête, защото смятам, че утвърждаването на правото на пациентите на трансгранични здравни грижи е от значение.

 
  
MPphoto
 
 

  Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE), в писмена форма.(PL) Директивата за упражняването на правата на пациентите в областта на трансграничните здравни грижи е изключително важен документ за гражданите на Европейския съюз и аз проследих работата по въпроса с голямо внимание. Радвам се да отбележа, че директивата дава на пациентите правото да избират мястото, на което ще им бъдат предоставени здравни грижи, като по този начин се укрепва общият пазар, което е основната ми работа в Европейския парламент. Това също така означава, че тя въвежда изменения, които вземат предвид свободата на гражданите на пътуване и работа във всяка държава-членка на Европейския съюз. Директивата, която може да бъде наречена „Шенген в областта на здравните грижи“, разглежда въпроси като взаимното признаване на рецепти, край на дискриминацията срещу пациентите въз основа на държавата на произход и премахването на необходимостта от допълнителна застраховка в чужбина.

Въпросът за фалшифицираните лекарства и медицински продукти е друг много важен въпрос от гледна точка на общия пазар. Директивата подчертава, че това представлява сериозен проблем по-специално в контекста на трансграничните здравни грижи, като същото се отнася и за медицинския туризъм. Директивата решава този проблем като гарантира, че разходите за лечение се възстановяват на нивото, което се гарантира в държавата на произход, или ако лечението или процедурата струват по-малко от тази сума, тогава действително направените разходи се възстановяват. Въведените решения ще спомогнат за подобряване на положението на пациентите в Европейския съюз и ще укрепят общия пазар и затова аз гласувах в подкрепа на приемането на директивата.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Ulmer (PPE), в писмена форма. (DE) Радвам се, че успях да гласувам в подкрепа на доклада, който, след споразумението със Съвета по време на второто четене, ще доведе до значителни подобрения по отношение на свободното движение на пациенти в Европейския съюз. Амбулаторното лечение вече не представлява проблем за гражданите на Европейския съюз, а стационарното лечение вече е много по-просто. Именно в такива области Европа може значително да предостави добавена стойност. В резултат на това секторът на здравеопазването постепенно се преобразява от смесица на отделни услуги в едно цяло.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), в писмена форма. (LT) Много е важно нашите граждани да имат възможност да получат необходимото и висококачествено здравно обслужване, независимо дали са у дома или в чужбина. Доволен съм, че докладът разглежда и мобилността на пациентите в Европейския съюз. На литовците, които живеят и работят зад граница, трябва да се гарантира възможност да получат лечение при необходимост, без да се налага да плащат абсурдни суми пари или да чакат в продължение на месеци в несигурност. Информацията е от съществено значение. Подкрепям предложението на докладчика всяка държава-членка да поддържа национални бюра за контакт за информиране на пациентите за наличието на здравни грижи и административни процедури. Понякога обаче не съществува лечение на всички заболявания в собствената държава на гражданите и затова в такива случаи трябва да се осигури лечение в друга държава. Трябва да се стремим да се гарантира, че трансграничните здравни грижи или „медицинският туризъм“ (както докладчикът отбелязва в случая) няма да отслабят националните ни системи на здравеопазване. Трябва да се постигне идеалният баланс. Ниските цени и лесното пътуване правят Литва особена привлекателна за другите жители в Европейския съюз, които може да търсят възможности в чужбина за по-евтино лечение и операции. Ако не бъде под строг контрол, „медицинският туризъм“ може да доведе до излишък от услуги или ненужни логистични разходи, особено за новите държави-членки на Европейския съюз като Литва.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), в писмена форма. (EN) Структурите на здравно обслужване се различат значително в рамките на Европейския съюз и аз подкрепям директивата, която очертава един съгласуван подход за финансиране на трансграничните здравни грижи.

Въпреки че трансграничните здравни грижи засягат само малък процент от граждани в Европейския съюз, изясняването на съществуващите права на тези граждани в един-единствен законодателен акт ще гарантира, че гражданите, които искат да пътуват до друга държава-членка за медицинско лечение, са финансово защитени. Важно е, че пациентите, които живеят в близост до националните граници, както и гражданите на по-малките държави-членки, които страдат от редки заболявания, разполагат с финансова подкрепа при търсене на медицинска помощ другаде в Европейския съюз.

Споразумението ще даде възможност разноските на пациентите за полученото лечение да бъдат възстановени до сумата, която се плаща от собствената им национална система на здравеопазване за подобно лечение. Директивата за трансграничните здравни грижи също така ще гарантира, че държавите-членки ще създадат бюра за контакт за предоставяне на пълна информация на гражданите, които искат да пътуват в чужбина за лечение.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), в писмена форма.(FR) На 19 януари Европейският парламент прие европейско законодателство за правата на пациентите в областта на трансграничните здравни грижи.

Мога единствено да подкрепя достъпа до здравни грижи за всички граждани на Европейския съюз, независимо от държавата, в която пребивават. Това обаче не е главната цел на този текст, който преди всичко е насочен към укрепване на вътрешния пазар, а не към насърчаване на универсалния достъп до здравни грижи.

Текстът гласи, че пътуването зад граница за получаване на лечение може по-специално да е от полза за пациентите, които се намират в дълги списъци с чакащи, или онези, които не могат да намерят специализирани здравни грижи.

Първото право на пациентите е да бъдат лекувани своевременно и по подходящ начин, без никакви пречки, на мястото, където живеят. Скандално е да се представя като право задължението болен човек да трябва да се мести и да финансира пътуване в чужбина, за да получи подходящото лечение.

Вместо да се подкрепят обществените системи на здравеопазване, за да се гарантира равен достъп до качествени здравни грижи, пациентите биват поканени да избират лечението си в цяла Европа, точно както всяка стока в свободно обръщение в рамките на Европейския съюз.

Не мога да подкрепя една такава представа за здравеопазването.

 
  
  

Предложение за резолюция: (B7-0028/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), в писмена форма. (LT) Подкрепих резолюцията за споразуменията за доброволно партньорство в рамките на FLEGT с Република Камерун и Република Конго. Трябва да се подчертае, че тези доброволни споразумения за търговията с дървен материал не би следвало да подкопаят генералната цел на ЕС, а именно, борбата с изменението на климата, и трябва да гарантират устойчивото използване на горите. Надявам се, че тези споразумения за доброволно партньорство ще подкрепят, а няма да попречат на идеята за слагане край на търговията с незаконно добит дървен материал, съпътствано от допринасяне към усилията за прекратяване на обезлесяването и деградацията на горите и свързаните с това емисии на въглероден диоксид и продължаващи загуби на биоразнообразие в световен мащаб.

Ето защо подкрепям призивите на Комисията да се гарантира, че политиката на ЕС е последователна, и да се направи всичко възможно да се гарантира, че тези СДП не насърчават навлизането на дейностите по промишления дърводобив в райони с девствени гори, както и да се работи с всички правителства, подписващи такива СДП, да осъществяват мониторинг и да предприемат стъпки за преодоляване както на преките, така и на непреките отрицателни въздействия на промишления дърводобив върху дивата природа.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), в писмена форма. (PT) Приветствам споразуменията за доброволно партньорство (СДП) поради онова, което те ни предлагат по отношение на противопоставянето на търговията с незаконно добит дървен материал в ЕС. Бих искала да изтъкна тяхната значимост за борбата с обезлесяването и влошаването на състоянието на горите и произтичащите от това емисии на въглероден диоксид и загуба на биоразнообразие в световен мащаб. Споменатите по-рано доклади допринасят едновременно за икономическия растеж, за развитието на човечеството и за едни устойчиви източници на прехрана. Призовавам Комисията да направи така, че политиката на ЕС да е последователна с цел даване на ефективен принос към международните ангажименти на всички страни, участващи в тези СДП.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), в писмена форма.(FR) Според Организацията на обединените нации между 20% и 40% от световното производство на дървен материал е резултат от незаконен дърводобив. Нещо повече, всяка година обезлесените площи нарастват с 13 млн. ха, а приблизително 20% от емисиите на въглероден диоксид се дължат на обезлесяването. Споразуменията за доброволно партньорство, които Парламентът току-що прие, ще подпомогнат борбата с незаконно добития дървен материал чрез подобряване на проследяването на дървения материал, добит в Република Конго и Камерун, благодарение на процедурите на независим одит и политиките на добро управление на горите. Погледнато по-общо, тези споразумения ни припомнят отговорностите, които носи Европейският съюз, когато договаря споразумения в областта на търговията. Европейската комисия трябва да провежда последователна политика в областта на търговията и да направи така, че търговските споразумения да не водят до широкомащабно обезлесяване с цел задоволяване на исканията за свободна търговия на дървен материал или за производство на биогориво. Ето защо Парламентът настоява Европейската комисия да представи редовен доклад за изпълнението на тези споразумения.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), в писмена форма. (PT) Гласувах в подкрепа на предложението за резолюция относно споразуменията за доброволно партньорство (СДП) в рамките на прилагането на законодателството в областта на горите, управлението и търговията с дървен материал (FLEGT), тъй като договарянето на тези СДП ни дава една добра практика, която можем да използваме при бъдещи преговори със страни доставчици на дървесина с цел слагане край на незаконната сеч и опазване и устойчиво използване на горските ресурси в световен мащаб.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Незаконният дърводобив не е нищо друго освен разграбване на природните ресурси на страните доставчици на дървен материал, като обикновено това са развиващи се страни, и представлява открита атака спрямо биоразнообразието и качеството на живот, и перспективите за бъдещето на хората. В случай че споразумения, подобни на постигнатите с Република Конго и Република Камерун, се окажат ефективни в борбата с тази злина, те ще бъдат добра основа за бъдещи договорености от този вид. Приветствам загрижеността на Европа за защитата на природните ресурси на други страни, но трябва да подчертая, че независимо от регулаторната рамка, предвидена в тези споразумения, всяка една победа в борбата с търговията с незаконно добит дървен материал ще зависи в огромна степен от правителствата и институциите на страните производители на дървен материал. Без тяхното участие и ангажираност всички инструменти, договорени с тях, ще се окажат безполезни. Този модел следователно е и призив към партньорите от ЕС на тези страни да поемат отговорност, като проумеят необходимостта от защитата на интересите на своите бъдещи поколения и действат в интерес на всички, противопоставяйки се притегателната сила на бързата печалба.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), в писмена форма. (PT) Европейският съюз полага усилия да се справи с незаконната сеч, като същевременно се стреми да запази природните ресурси и да насърчава устойчивото им използване в глобален мащаб.

Ето защо приветствам подписването на споразуменията за доброволно партньорство с Камерун и Република Конго с цел подобряване на управлението на горите и реформиране на съществуващото законодателство, когато това е необходимо, за да се гарантира, че дейностите в горския сектор са прозрачни, спазват правата на коренното население и не водят до вредни въздействия върху околната среда.

Тези споразумения са от решаващо значение за прекратяване на незаконната сеч и чрез това за прекратяване на обезлесяването и деградацията на горите и на произтичащите от това емисии от въглероден диоксид и загуба на биоразнообразие в световен мащаб. За тази цел искам да подчертая колко е важно да призовем Комисията редовно да изготвя и представя в Парламента доклади за напредъка по изпълнението на различните разпоредби на всички настоящи и бъдещи споразумения.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), в писмена форма. (PT) В настоящата резолюция правилно се заявява, че широкомащабната експлоатация на тропически гори е неустойчива, тъй като води до влошаване на състоянието и разрушаване на екосистеми, които са с огромно значение както от функционална гледна точка, така и с оглед на природните ресурси, които поддържат. Считаме също така за съвсем правилен и навременен факта, че в резолюцията се посочват ограниченията и противоречията в споразуменията за доброволно партньорство в рамките на FLEGT. Същевременно не се казва достатъчно за онова, което е необходимо за справяне с причините за проблема с незаконния или неустойчив дърводобив. По-конкретно важно е да се отбележи, че този проблем не може да бъде отделен от огромната слабост на икономиките на тези страни и значителните равнища на бедност сред населението им, както и че понякога тази дейност е единственият източник на доходи за много семейства. Това неизбежно води до заключението – включено в предложеното от нас и за жалост отхвърлено изменение – че на незаконния или неустойчивия дърводобив може да се сложи край само ако се намери решение на ужасната социална и икономическа ситуация в тези страни и се преобърне моделът, основан на тежка зависимост от експлоатацията и износа на ограничен брой суровини за индустриалните държави, който стимулира неоколониални отношения на зависимост и насърчава разграбването на ресурсите на развиващите се страни и подчиняването им.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), в писмена форма.(PL) Отново бих искал да използвам форума на Европейския парламент, за да напомня на всички значимостта на горите за климата, за управлението на водните ресурси, за селското стопанство и за културата на съответните страни и региони, и най-вече в селските райони. Пазарната стойност на стоките, изработвани от дървен материал, също е значителна. Трябва следователно да сме напълно сигурни, че дървеният материал от Камерун, от Република Конго или която и да било трета страна е добит, транспортиран и предложен на пазара законно и при спазване на нуждите на местните общности и на законодателството за управление на горите. Сключването на споразумения за партньорство с тези страни ще доведе до подобряване на управлението на горите и до по-голямо доверие към и конкурентоспособност на страните износителки на международната арена.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), в писмена форма. (EN) Приветствам резолюцията, която придружава процедурата по одобряване на споразуменията за доброволно партньорство относно прилагането на законодателството в областта на горите, управлението и търговията с дървен материал, сключени с Камерун и Конго. В резолюцията правилно се изтъква, че осигуряването на достатъчно финансиране, осъществяването на мониторинг и участието на НПО и гражданското общество ще бъдат от решаващо значение за постигане на целите на тези споразумения.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), в писмена форма.(FR) В борбата срещу загубата на биоразнообразие въпросът за унищожаването на горите има наистина решаващо значение. Това унищожаване е резултат преди всичко на движения от производството дневен ред на съвременната глобализация и ето защо все още е напълно законно. Прилагането на двустранни споразумения за доброволно партньорство за борба с незаконната експлоатация на горите е една много половинчата стъпка към нужното въвеждане на механизъм за наказване на всички престъпления спрямо околната среда. Тези споразумения, макар да имат много слабости, заслужават да бъдат насърчени и най-вече усъвършенствани.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) Дърводобивът в африканските страни често се извършва незаконно и това влияе сериозно върху защитата на природните ресурси на страните производителки, а така също оказва вредно въздействие върху биоразнообразието и върху качеството на живот и перспективите за бъдещето на населението.

Подписването на такъв вид споразумения с Република Конго и Камерун може да допринесе за преобръщане на тази тенденция, ако тези документи се окажат ефективни и недвусмислено успеят да сложат край на незаконната сеч в двете африкански страни. Използването на този тип споразумение от ЕС за защита на природните ресурси на други страни е нещо забележително. Същевременно за да бъдат тези инициативи успешни, е много важно правителствата и институциите на страните производителки да окажат съдействие в тази борба.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), в писмена форма. (DE) Не можем да очакваме споразуменията за партньорство относно устойчивото използване на горските ресурси в световен мащаб да направят някакви чудеса. Ще бъде възможно да се противопоставим на незаконния дърводобив само ако местните системи станат по-устойчиви на корупция, ако задните вратички, използвани понастоящем за заобикаляне на съществуващите законодателни разпоредби, бъдат затворени, и най-сетне, ако се даде възможност за налагане на значителни наказания и санкции в случай на неспазване на законодателството. Във връзка с щетите, причинявани на околната среда от дейностите в горския сектор, е важно да не забравяме щетите в резултат на транспортирането. Въпреки че не можем да очакваме чудеса от това споразумение, то представлява стъпка в правилната посока и затова аз подкрепих този доклад.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), в писмена форма. (PT) Гласувах за предложението за резолюция относно споразуменията за доброволно партньорство (СДП) по прилагането на законодателството в областта на горите, управлението и търговията с дървен материал и изделия от дървен материал, внасяни в Европейския съюз. Подкрепих предложението, тъй като считам, че договарянето на тези СДП ни дава възможност да изведем насоки за добри практики, които да послужат като образец за продължаващите преговори за сключване на СДП и с други страни производителки на дървен материал.

Във връзка с това приветствам факта, че ЕС поема своя дял от отговорността за изкореняване на незаконната сеч и за укрепване на усилията за опазване и устойчиво използване на горските ресурси в глобален мащаб. Приветствам и това, че ангажиментите на заинтересованите страни за усъвършенстване на законодателството в областта на горите са прозрачни и отчитат правата на коренното население, като същевременно работят в полза на горското биоразнообразие, климата и устойчивото човешко развитие.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), в писмена форма. (PT) Гласувах за предложението за резолюция относно споразуменията за доброволно партньорство с Камерун и Република Конго. Бих искал да подчертая, че е необходимо, когато договаряме бъдещи споразумения от този вид, да предвиждаме мерки, които да гарантират постигането на поставените цели: изкореняване на незаконната сеч, опазване и устойчивото използване на горските ресурси и спазване на правата на местното население.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), в писмена форма. (EN) След цялостно и внимателно проучване, извършено с няколко НПО, решихме да подкрепим подписването на двете споразумения за доброволно партньорство. Препоръките на групата на Зелените бяха единодушно приети в комисията. Същевременно в нашето изложение на мотивите настояхме Комисията да обясни по-задълбочено някои подробности. Ето защо за да изразим още някои опасения, внесохме с подкрепата на всички политически групи въпрос с искане за устен отговор, последван от разискване, като така подчертаваме необходимостта Комисията да гарантира, че определени критерии ще бъдат спазвани не само по време на етапа на подписване, но и при наистина решаващия етап на изпълнение на споразуменията. Например искаме Комисията да представя в рамките на шест месеца от влизането в сила на дадено СДП доклад за мерките, предприети за гарантиране, че диалогът между заинтересованите страни и гражданското общество, включително местното и коренното население, ще продължи да се поддържа по време на етапа на изпълнение. В текста е изтъкната опасността от широкомащабна експлоатация на горите и от прякото и непряко въздействие на дърводобива за търговски цели върху дивата природа, биоразнообразието, обезлесяването, влошаването на състоянието на горите и местното и коренното население. Опитахме се също така да посочим решаващата необходимост от гарантиране на свободата на словото и спазването на правата на човека, така че всяка една жалба или оплакване да бъдат чувани във всички страни, подписали СДП.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), в писмена форма. (IT) Споразуменията за доброволно партньорство (СДП) относно прилагането на законодателството в областта на горите, управлението и търговията с дървен материал и изделия от дървен материал, внасяни в Европейския съюз (FLEGT), са израз на намиращия се понастоящем в проектен вид европейски модел за борба с незаконната международна търговия с дървен материал.

Одобрените споразумения за партньорство с Република Камерун и Република Конго съдържат насоки за добра практика, които могат да бъдат използвани като важен образец за продължаващите преговори с други страни производителки на дървен материал. Централно място в одобрения текст заема идеята за съвместна работа за спиране на търговията с незаконно добит дървен материал и изделия, изработени от такъв материал, за подпомагане на усилията за слагане край на обезлесяването и деградацията на горите и свързаните с това емисии на въглероден диоксид и загуба на биоразнообразие в световен мащаб. В същото време тези действия ще насърчат устойчивия икономически растеж, човешкото развитие и спазването на правата на местното и коренното население.

Макар горите да са неприкосновена собственост на държавите, в които се намират, горската околна среда представлява общо наследство на човечеството и трябва да бъде защитавана, съхранявана и – когато това е практически възможно – възстановявана с крайната цел да се поддържат глобалното биоразнообразие и функциите на екосистемата и да се защитава климатът на планетата от настъпващите сега промени.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), в писмена форма. (NL) Държавите износителки на дървен материал от тропически дървесни видове започнаха да сключват споразумения за доброволно партньорство в ЕС в рамките на FLEGT с цел гарантиране на проследяването и законността на дървения материал. Тези споразумения предвиждат и независими процедури за проверка. Това прави възможно установяването на стандарт на управление и експлоатация на горите. Не ми остава нищо друго, освен да приветствам факта, че Комисията е сключила споразумения с Камерун и Република Конго. Тези споразумения създават добра основа за бъдещи СДП, например с някои страни от Азия, а също и с Демократична Република Конго.

Друго важно съображение за групата на Зелените/Европейски свободен алианс е фактът, че Комисията е поела ангажимент да се отчита на всеки шест месеца от началото на споразумението за доброволно партньорство за мерките, предприети с цел започване и поддържане на непрекъснат диалог със заинтересованите страни и гражданските общности, включително с местното и коренното население. Свръхексплоатацията на горите заплашва не само местното население, но също и флората, фауната и биоразнообразието. Тези споразумения ще намалят масовото обезлесяване, водещо до увеличено глобално затопляне.

 
  
  

Препоръка: Yannick Jadot (A7-0371/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), в писмена форма.(PT) Съгласен съм с целта да се въведе законодателна рамка за определяне на местонахождението и осигуряване на проследяването на изделията от дървен материал, да бъдат установени независими правителствени процедури за проверка, които да удостоверяват, че целият износ на изделия от дървен материал от Република Камерун към европейските пазари се състои от законно придобити, нарязани, транспортирани и изнасяни дървета, така че да се поставят основите на законосъобразно управление и експлоатация на горския сектор в Камерун и да се засили прилагането на законодателството в областта на горите и управлението в тази област. Считам също така, че настоящото споразумение е от изключително значение, тъй като тази страна е основният африкански износител на дървен материал за Европа, а са налице сериозни проблеми на различни нива на управление, например влошаване на състоянието на горите и корупция. Необходимо е освен това да се направи така, че международните ангажименти, поети от ЕС и Камерун, да се изпълняват по отношение на околната среда, приемането на осъществяването на контрол от страна на гражданското общество и едно по-голямо участие на местните и коренните общности, което да гарантира, че те могат да се възползват от основните си права.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), в писмена форма. (LT) Гласувах в подкрепа на тази препоръка. Камерун, 40% от чиято територия е покрита с гори, е от най-големият африкански износител на твърда дървесина за Европа. Той продава 80% от дървения бичен материал на ЕС. Тази сектор обаче изпитва сериозни проблеми с управлението, водещи до влошаване състоянието на околната среда, неравенство, обедняване и корупция. Към настоящия момент проучванията на НПО показват, че 20% от дървеният материал от Конго, внасян на европейските пазари, е с незаконен произход, независимо дали той е свързан с производството, продажбата, обработването или износа. Настоящото споразумение за доброволно партньорство между Европейския съюз и Камерун представлява добър пример за това как, като постъпваме отговорно като купувачи, можем да окажем положително влияние върху качеството на околната среда в трети страни или в света като цяло, да намалим замърсяването и да се борим с изменението на климата, бедността и корупцията. Считам, че принципът на отговорното купуване може да допринесе значително за намаляване на обема на несправедливата и незаконна търговия, както и за опазването на горите и биоразнообразието.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), в писмена форма. (PT) Приветствам ангажиментите, поети от ЕС и Камерун с цел подобряване на управлението на горите и реформиране на съществуващото законодателство, когато това е необходимо, за да се гарантира, че дейностите в горския сектор са прозрачни, отчитат правата на коренните общности и не допринасят за вредни въздействия върху околната среда.

Горската околна среда е споделена част от световното наследство и трябва да бъде защитавана, опазвана и – в случай че това е възможно – възстановявана с крайна цел поддържане на световното биоразнообразие и функциите на екосистемите, а така също и опазването на климата. За да се постигне всичко това, от съществено значение е партньорските правителства в Африка и трети страни да изготвят планове за управление на ресурсите и използване на земята. Същевременно те трябва да определят каква помощ ще им е необходима от чуждестранни партньори и от международни организации с оглед постигането на тези цели.

 
  
MPphoto
 
 

  George Sabin Cutaş (S&D), в писмена форма. (RO) Гласувах в подкрепа на сключването на споразумение за доброволно партньорство между Европейския съюз и Република Камерун относно прилагането на законодателството в областта на горите, тъй като то ще предостави правната рамка за законното управление на експлоатацията на дървения материал в Камерун, както и на износа му за ЕС. Целта е да се премахне корупцията, чийто плод е незаконната търговия с дървен материал, и да се развие набор от практики на добро управление в тази област.

Участието на представители на гражданското общество в сключването на това споразумение е положителна стъпка и трябва да продължи, за да се гарантира външният контрол върху напредъка на процеса на премахване на измамите и развитие на устойчива търговия.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), в писмена форма. (PT) Гласувах „за“ препоръката относно споразумението за доброволно партньорство между ЕС и Република Камерун, тъй като в нея са очертани политически и законодателни реформи, които ще позволят на дърводобивния сектор на Камерун да насърчава доброто управление и прозрачността с цел борба с измамите и търговията с незаконно добит дървен материал.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Сключването на споразумение за доброволно партньорство между Европейския съюз и Република Камерун относно прилагането на законодателството, управлението и търговията в горския сектор по отношение на изделията от дървен материал, внасяни в ЕС, в рамките на FLEGT, е от изключително значение предвид отрицателния ефект, който търговията с незаконен дървен материал неизменно причинява. Настоящото споразумение трябва да направи възможно определянето на произхода на дървения материал и насърчаването на прилагането на независимите процедури за проверка, които могат да го докажат. Надявам се, че обвързването на Камерун с FLEGT ще ограничи реално ресурсите, до които имат достъп незаконните търговци, и така ще се въведе една ефективна и прозрачна система за проверка дали съответният дървен материал е законен.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), в писмена форма. (PT) Европейският съюз се опитва да се противопостави на незаконния дърводобив, като същевременно се опитва да съхрани горските ресурси и насърчи устойчивото им използване в световен мащаб.

Ето защо приветствам подписването на споразумението за доброволно партньорство с Камерун с цел усъвършенстване на управлението на горите и реформиране на съществуващото законодателство, когато това е необходимо, за да се гарантира, че дейностите в горския сектор са прозрачни, зачитат правата на коренното население и не допринасят за отрицателни въздействия върху околната среда.

Тези споразумения са от решаващо значение за изкореняване на незаконната сеч и следователно за слагане край на обезлесяването и влошаването на състоянието на горите и произтичащите от това емисии на въглероден диоксид и загуба на биоразнообразие в световен мащаб. За тази цел искам да подчертая колко е важен призивът към Комисията за редовно изготвяне и представяне в Парламента на доклад за напредъка по изпълнението на различните разпоредби на всички настоящи и бъдещи споразумения.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), в писмена форма. (PT) Макар целите, заложени в настоящото споразумение и насочени към проследяване и сертифициране на изделията от дървен материал с произход от Република Камерун, несъмнено да заслужават внимание, те не кореспондират в необходимата според нас степен на проблема, свързан с унищожаването на горите и произтичащата от това заплаха за съхранението на природни ресурси с огромна стойност от гледна точка на екологията и опазването на природата, които също така са от решаващо значение за съществуването и начина на живот на местните общности и коренното население. Самият докладчик си дава сметка за слабостите на споразумението и ни предложи дълъг списък от въпроси, будещи безпокойство, с които споразумението не се занимава специално. По-специално споразумението не отстранява опасността широкомащабният дърводобив да доведе до засилване на деградацията на горите и обезлесяването, включително на девствени гори с висока степен на биоразнообразие. Докладчикът признава, че споразумението ще подпомогне вноса на дървен материал от Камерун в ЕС и че това може да доведе до противоречия с целта на ЕС за борба с изменението на климата. Потвърдено беше, че местните общности и коренното население не са участвали пряко в обсъждането на споразумението. Отчетена е и липсата на целево финансиране, както и липсата на техническа подкрепа и човешки ресурси, необходими за прилагане на споразумението. Това са някои от причините да се въздържим при гласуването.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (EFD), в писмена форма.(IT) Фактът, че Камерун е водещият африкански износител на твърда дървесина за Европа, прави необходимо регулирането на потока от стоки чрез партньорското споразумение, което гласуваме днес. Корупцията и незаконните действия, чиито удари понася търговията в Камерун, наистина трябва да бъдат преодолени чрез разработването на система за проверка на законността и независими одити на цялата система. Въпреки че остават съмнения, що се отнася до реалната ефективност на това споразумение, считам, че е правилно да подкрепя препоръката на г-н Jadot.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), в писмена форма. (LT) Аз одобрих този документ, тъй като целта на споразумението за доброволно партньорство между Камерун и Европейския съюз е да осигури правната рамка за идентифициране и гарантиране проследяването на дървения материал, да въведе правителствени и независими процедури за проверка, за да се удостовери, че целият износ на дървен материал от Камерун към европейските пазари се състои от законно придобити, нарязани, транспортирани и изнасяни дървета, така че да се установят законосъобразни управление и експлоатация на камерунските гори и за да се засили прилагането на законодателството в областта на горите и управлението в тази. Според мен трябва да сложим край на незаконната търговия с дървен материал и корупцията и да създадем една ефективна и прозрачна система за мониторинг на законосъобразността на дървения материал и изделията от него. Споразумението за доброволно партньорство Камерун-ЕС, което беше сключено в съответствие с правилата на СТО, предлага серия от политически и правни реформи, които ще дадат възможност на дърводобивната промишленост на Камерун да въведе добро управление и по-голяма прозрачност. С това СДП се установява една новаторска процедура за борба с измамите и незаконните практики в търговията с дървен материал, включително се дава определение какво представлява законната търговия с дървен материал, и освен това се въвеждат система за проверка на законността и независими одити на цялата система, насочени към постигане на една по-устойчива търговия с дървен материал. Трябва да се подчертае, че тези споразумения за доброволно партньорство в търговията с дървен материал не трябва да влизат в противоречие с генералната цел на ЕС за борба с изменението на климата и трябва да гарантират устойчиво използване на горите, да доведат до прекратяване на обезлесяването и влошаването на състоянието на горите и свързаните с това емисии на въглероден диоксид и загуба на биоразнообразие в световен мащаб.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), в писмена форма. (IT) Въпросната проекторезолюция се отнася до важното споразумение за партньорство между Европейския съюз и Република Камерун. Основната цел на това споразумение е да осигури законова рамка, която да гарантира проследяването на дървения материал, да установи процедури за сертифициране на количествата дървен материал, изнасян от Камерун за европейските страни, и да гарантира, че търговската дейност отговаря на законовите изисквания и преди всичко на тези, свързани с околната среда. Камерун е най-големят африкански износител на твърда дървесина за Европа, която купува 80% от продукцията му. С оглед на този факт трябва да разгледаме необходимостта от одобряване на системи за мониторинг и процедури в тази пазарна сфера, за да не се допускат пазарни дейности, използващи незаконни процедури. Реших да подкрепя тази препоръка, тъй като съм убеден в необходимостта да се постигат споразумения със страни извън Европа. Същевременно искам да обърна внимание, че споразуменията за партньорство трябва да са в съответствие с правилата, изготвени с цел опазване на околната среда, и трябва да бъдат обект на стриктен контрол, за да се гарантира, че тези дейности ще се превърнат в истински възможности за развитие и растеж.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), в писмена форма.(FR) В борбата срещу загубата на биоразнообразие въпросът за унищожаването на горите има наистина решаващо значение. Това унищожаване е резултат преди всичко на движения от производството дневен ред на съвременната глобализация и ето защо все още е напълно законно. Прилагането на двустранното споразумение за доброволно партньорство между ЕС и Камерун за борба с незаконната експлоатация на горите е една крайно половинчата стъпка към нужното въвеждане на механизъм за наказване на всички престъпления спрямо околната среда.

Независимостта на решенията, отнасящи се до предоставянето и проверката на лицензите за износ, трябва да бъде гарантирана от публични служби, а насърчаването на търговията с дървен материал, както и развитието на отраслите на горската промишленост, следва да бъде в рамките на онова, което е устойчиво в екологично отношение. Наистина трябва да съжаляваме, че не са предвидени мерки за това. Нещо повече, следва да изразим сериозни опасения относно надеждността на системата за контрол предвид нарушенията, извършвани от страна на органите на властта в Камерун.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) Дърводобивът в африканските страни често се извършва незаконосъобразно, което има тежко отражение върху опазването на природните ресурси на страните производителки, а също така оказва вредно въздействие върху биоразнообразието, качеството на живот и перспективите за бъдещето на населението.

Надявам се, че договореното с Камерун споразумение ще се противопостави ефективно на незаконния дърводобив в тази страна и по този начин ще допринесе за подобряване на условията на живот на населението, чийто поминък се осигурява от заетостта в този сектор на икономиката, както и че ще допринесе за по-голямото биоразнообразие и опазването на природните ресурси в Камерун.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), в писмена форма. (DE) Въпреки че споразумението за доброволно партньорство с Камерун в горския сектор е похвално, и макар че – предвид оповестяването му в Международната година на горите – то представлява и един много подходящ начин за подобряване на имиджа на ЕС, същевременно е съмнително, че си струва хартията, на която е записано. Корупцията е част от живота в Камерун. В световната класация, изготвена от “Трансперънси интърнешънъл” за 2010 г., тази държава е на 146-о място. Природозащитните организации твърдят, че правителството на Камерун е наясно с екологичните престъпления, извършвани от горската промишленост, но че поради корупцията предприятията не се наблюдават и дейността им не подлежи на съдебно преследване. Счита се, че чуждестранните дружества контролират над 60% от добива и обработването и три четвърти от износа на дървен материал. Макар че не можем да очакваме чудеса от това споразумение, то е стъпка в правилната посока и затова аз гласувах в подкрепа на този доклад.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), в писмена форма. (DE) Четиридесет процента от територията на Камерун е покрита с гори – поне засега – тъй като Камерун е най-големият износител на дървен материал от тропическа дървесина в Африка и в никоя друга страна не се извършва такава мащабна сеч на горите. Според изчисленията на експерти, за период от 10 г. до 15 г. най-важните от екологична гледна точка дървесни видове в басейна на река Конго ще изчезнат, в случай че дърводобивът продължава по същия начин както досега, а именно, с цел максимално висок добив. Това в крайна сметка застрашава „зелените дробове“ на Африка, които са от изключително значение за световния климат, и заплашва уникалната флора и фауна на Камерун. От решаващо значение за опазването на тропическите гори на Камерун е борбата с корупцията и подкупването (на ниво служители от администрацията, но и на арендатори на държавни гори), ефективните наказателни обвинения, устойчивите дейности в горския сектор, при които се изсича толкова гора, колкото може да се възстанови, и по-доброто обучение на секачите, за да се избегне нанасянето на щети на земята по време на дърводобивната дейност. В края на краищата всички европейски предприятия трябва да поемат определена отговорност, тъй като около 80% от добива се транспортира до Европа. Европейският съюз трябва да действа в това отношение, като вземе преки и решителни мерки. Следователно аз гласувах „за“ този доклад, тъй като е стъпка в правилната посока.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), в писмена форма. (PT) Гласувах „за“ подписването на споразумението за доброволно партньорство (СДП) между Европейския съюз и Република Камерун, с което се цели укрепване на управлението на горите, подкрепа за изделията от дървен материал, изработени в Камерун, и по-голяма конкурентоспособност на страната на международния пазар.

Тези цели трябва да отчитат целите и ангажиментите, предвидени в плана за действие относно прилагането на законодателството в областта на горите, управлението и търговията: укрепване на правата на владеене на общинска земя и на достъп до нея, гарантиране на реалното участие на гражданското общество – с особено внимание към коренното население – във формирането на политиките по въпроси, свързани с управлението на горите, увеличаване на прозрачността и намаляване на корупцията. Нищо няма да излезе от гореспоменатите цели без реалното и ефективно участие на органите на властта на Република Камерун.

Съгласен съм с докладчика, когато той изтъква необходимостта – предвид новите правомощия, предоставени от Договора от Лисабон – Европейският парламент да наблюдава отделните етапи на договарянето и прилагането на СДП, както и когато той призовава Комисията да предостави на Парламента, наред с останалите документи за оценка на изпълнението на споразумението, и проучвания на социалното, икономическото и екологичното му въздействие.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), в писмена форма. (IT) Целите на споразумението за доброволно партньорство между Европейския съюз и Република Камерун (СДП ЕС-Камерун, сключено на 6 май 2010 г.) са предоставяне на законодателна рамка за определяне на местонахождението на дървения материал и осигуряване на проследяването му, въвеждането на правителствени и независими процедури за проверка, които да удостоверяват, че целия износ на дървен материал от Камерун за европейските пазари се осъществява по законни канали, и засилване на прилагането на законодателството в областта на горите и управлението в тази област.

Повечето от критериите, установени от определенията в СДП, са изпълнени. Четиридесет процента от територията на Камерун е покрита с гори и страната е най-големият африкански износител на твърда дървесина за Европа, като продава 80% от своя дървен бичен материал на ЕС. Налице са обаче сериозни проблеми, свързани с управлението (корупция), които водят до влошаване на състоянието на околната среда.

Следователно е налице спешна необходимост от установяване на процедури за борба с незаконната търговия с дървен материал чрез по-ефективен анализ и контрол на търговските потоци. Споразумението за доброволно партньорство между Европейския съюз и Камерун предвижда серия от политически и нормативни реформи и ще влезе в сила веднага щом обещаните правни промени бъдат направени, а системата за проверка на законосъобразността заработи.

Поради всички тези причини гласувам в подкрепа на предложението, което позволява на Парламента да приеме становището на Съвета.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), в писмена форма. (PT) Споразумението за доброволно партньорство Камерун-ЕС предвижда поредица от политически и законодателни реформи, които ще дадат възможност на дърводобивния сектор на Камерун да установи процедури на добро управление и по-голяма прозрачност. Важно е да се гарантира, че цялото количество дървен материал и изделия от дървен материал с произход от Камерун, които влизат на европейските пазари, са напълно законни, както и че всички провеждани реформи гарантират зачитането на правата на местните и коренните общности, а също и че намират реално отражение върху степента на справяне с корупцията и укрепване на ролята на местното гражданско общество. По тези причини гласувах в подкрепа на подписването на това споразумение и се надявам, че поетите ангажименти и целите на законодателството в областта на горите, управлението и търговията с дървен материал ще бъдат напълно изпълнени при прилагането му.

 
  
MPphoto
 
 

  Csanád Szegedi (NI), в писмена форма. (HU) Аз намирам, че докладът, който одобрява сключването на споразумение за доброволно партньорство между Камерун и Европейския съюз, заслужава да бъде подкрепен при гласуването. Считам, че е много важно за Камерун, най-големият износител на твърда дървесина от Африка за Европа, да прилага строго нормативната уредба спрямо дейностите в тази област. Не трябва да допускаме злоупотребите спрямо околната среда и разрушаването й да продължават. Необходимо е да се въведе една ефективна и прозрачна система за наблюдение. Убеден съм, че европейските политици трябва да обърнат особено внимание на опазването на околната среда и че трябва да подкрепят всички усилия, насочени към или допринасящи за опазването на доброто състояние на нашата околна среда, не само на тази в Европа, но и в световен мащаб.

 
  
  

Препоръка: Yannick Jadot (A7-0370/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), в писмена форма. (PT) Одобрявам целта за предоставяне на законодателна рамка за определяне на местонахождението и осигуряване на проследяването на изделията от дървен материал, за установяване на независими правителствени процедури за проверка, които да удостоверяват, че всички изделия от дървен материал, изнасяни от Република Конго за европейските пазари, са придобити, нарязани, транспортирани и изнесени законно с оглед полагането на основите на законосъобразното управление и използване на ресурсите в дърводобивния сектор на Конго и за засилване прилагането на законодателството в областта на горите и управлението в тази област. Настоящото споразумение има решаващо значение, тъй като тази страна ежегодно изнася дървен материал и изделия от дървен материал на стойност над 250 млн. евро, като над половината от това количество е предназначено за ЕС. Съгласен съм също така с необходимостта да се гарантира, че международните ангажименти, поети от Република Конго по отношение на правата на човека и околната среда, ще бъдат изпълнени.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), в писмена форма. (PT) Приветствам ангажиментите, поети със споразумението за доброволно партньорство (СДП) между ЕС и Република Конго с цел подобряване на управлението на горите и реформиране на съществуващото законодателство в тази област. Необходимо е да се гарантира, че дейностите в горския сектор са прозрачни, зачитат правата на човека и не допринасят за неблагоприятни въздействия върху околната среда. Искам да подчертая ролята на независимите национални организации на гражданското общество и на независимите външни наблюдатели при мониторинга на правилното изпълнение на СДП от всички страни по тях.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), в писмена форма. (PT) Гласувах в подкрепа на препоръката относно споразумението за доброволно партньорство между ЕС и Република Конго, тъй като то предвижда политически и законодателни реформи, които ще позволят на дърводобивния сектор на Конго да насърчава доброто управление и прозрачността с цел борба с измамите и с търговията с незаконен дървен материал.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Търговията с незаконен дървен материал е проблем, който сериозно засяга страните производителки, една от които е Република Конго, и който излага на опасност екосистемите, начина на живот в развиващите се страни и самите икономики на тези страни. За съжаление, Европейският съюз продължава да приема незаконен дървен материал, ето защо мерките, насочени към възпрепятстване на влизането на такъв материал в ЕС, следва да бъдат приветствани. В този смисъл едно споразумение за партньорство, насочено към определяне на произхода и законосъобразността на дървения материал, влизащ в ЕС, е несъмнено положителна мярка. Както и при други потребителски стоки, потребителят следва да бъде в състояние да проследи дървения материал до източника му и да е сигурен, че той отговаря на приложимите правни изисквания.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), в писмена форма. (PT) Европейският съюз полага усилия да се противопостави на незаконния дърводобив, като същевременно се опитва да опазва горските ресурси и да насърчава устойчивото им използване в световен мащаб.

Ето защо приветствам подписването на споразумението за доброволно партньорство с Република Конго, целящо подобряването на управлението на горите и реформата на действащото законодателство, където това е необходимо, за да се гарантира, че дейностите в сектора на горското стопанство са прозрачни, извършват се при зачитане на правата на коренното население и не допринасят за неблагоприятно въздействие върху околната среда.

Тези споразумения имат решаващо значение за изкореняване на незаконната сеч и следователно за слагане на край на обезлесяването и деградацията на горите и произтичащите от това емисии на въглероден диоксид и загуба на биоразнообразие в световен мащаб. За тази цел искам да подчертая колко е важно да призовем Комисията редовно да изготвя и представя в Парламента доклади за напредъка по изпълнението на различните разпоредби на всички настоящи и бъдещи споразумения.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), в писмена форма. (PT) Настоящото споразумение е насочено към гарантиране на проследимостта и сертифицирането на изделията от дървен материал от Република Конго. Тези цели са на пръв поглед похвални, но те не отговарят в степента, която считаме за необходима, на проблема с унищожаването на горите и съпътстващата го заплаха за съхраняването на природни ресурси с огромна стойност от гледна точка на екологията и опазването на природата, които също така са от решаващо значение за съществуването и начина на живот на местните общности и коренното население. Безпокойството, което изрази самият докладчик, е достатъчно доказателство за слабостта на това споразумение и оправдава въздържането ни от гласуване. По-специално, споразумението само по себе си не гарантира успешното противопоставяне на обезлесяването и широкомащабната деградация на девствени гори, и дори може да насърчи това предвид липсата на допълнителни или допълващи мерки, тъй като е насочено към поощряване на вноса на изделия от дървен материал от Република Конго в ЕС. Така може да се стигне до явни противоречия със заявените от ЕС цели за борба с изменението на климата и защита на биоразнообразието. Важно е освен това да се подчертае, както направи и докладчикът, липсата на целево финансиране или на техническа подкрепа и човешки ресурси, които са необходими за изпълнение на споразумението.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (EFD), в писмена форма.(IT) Както и в случая с разпоредбите за Камерун и макар да съжалявам, че Договорът от Лисабон не предоставя на Европейския парламент правомощия за изменения, а търси само одобрението му, аз реших да подкрепя препоръката на г-н Jadot. Ежегодно Конго изнася дървен материал и изделия от дървен материал на стойност над 250 млн. евро, половината от които влизат в Европейския съюз. Независимо от факта, че – както е и в случая с Камерун – все още са налице съмнения относно реалната ефективност на споразумението, което гласуваме, аз реших да го подкрепя, тъй като то представлява една първа стъпка в борбата срещу измамите и незаконните действия в търговията с дървен материал.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), в писмена форма. (LT) Дадох одобрението си за този документ, тъй като целта на споразумението за доброволно партньорство между Европейския съюз и Конго е предоставянето на законодателна рамка, която да направи възможно определянето на местонахождението и осигуряването на проследяването на дървения материал, както и установяването на правителствени и независими процедури на проверка, които да удостоверят, че целият износ от Конго за европейските пазари се състои от законно придобити, нарязани, транспортирани и изнесени дървета. Според мен трябва да сложим край на незаконната търговия с дървен материал и корупцията и да въведем една ефективна и прозрачна система за осъществяване на мониторинг на законосъобразността на дървения материал и изделията от дървен материал. Конго изнася дървен материал и изделия от дървен материал на стойност над 250 млн. евро, като половината от това количество влиза в Европейския съюз. Към днешна дата 20% от дървеният материал от Конго, внасян на европейския пазар, е с незаконен произход, независимо дали това е свързано с производството, продажбата, обработването или износа му. Последователните войни между 1993 г. и 1999 г. не подобриха с нищо положението, а отприщиха злото на корупцията. Така възникна спешната необходимост от установяване на процедури за борба с незаконната търговия с дървен материал чрез осъществяване на по-добър анализ и контрол на нерядко сложните търговски потоци. Трябва да се подчертае, че тези споразумения за доброволно партньорство в търговията с дървен материал не трябва да влизат в противоречие с генералната цел на ЕС за борба с изменението на климата и трябва да гарантират устойчиво използване на горите, да доведат до прекратяване на обезлесяването и влошаването на състоянието на горите и свързаните с това емисии на въглероден диоксид и загуба на биоразнообразие в световен мащаб.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), в писмена форма. (IT) Както всички ние знаем, голяма част от използвания в Европейския съюз дървен материал идва от Република Конго. Проучвания на НПО, работещи в тази област показват, че поне 20% от дървеният материал от Конго е с незаконен произход. Целта на тази препоръка относно проекта на решение на Съвета относно прилагането на законодателството в областта на горите е да се гарантира, че и в Конго Европейският съюз ще може да направи онова, което вече беше поискано за Камерун, а именно, предприемането на стъпки да се гарантира, че пазарът на дървен материал не страда от някаква незаконна, а следователно и неприемлива, намеса. Това може да се постигне, както се предлага и в препоръката, по пътя на приемането на мерки, които да позволят на ЕС да направи така, че политическите реформи, стартирани с партньорските споразумения, да допринесат реално за една икономика, която е чиста както от гледна точка на законността, така и на природната среда, за да се защити страната от криминални дейности и злоупотреба с ресурсите й.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), в писмена форма. (EN) Гласувах за този доклад. Конго изнася дървен материал и изделия от дървен материал на стойност над 250 млн. евро, като половината от това количество влиза в Европейския съюз. Проучванията на НПО показват, че към днешна дата 20% от дървеният материал от Конго внасян на европейския пазар е с незаконен произход, независимо дали това е свързано с производството, продажбата, обработването или износа му. Последователните войни между 1993 г. и 1999 г. не подобриха с нищо положението, а отприщиха злото на корупцията. Така възникна спешната необходимост от установяване на процедури за борба с незаконната търговия с дървен материал чрез осъществяване на по-добър анализ и контрол на нерядко сложните търговски потоци. Това споразумение за доброволно партньорство следва да допринесе за справяне с корупцията и значително да ограничи търговията с незаконен дървен материал.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), в писмена форма.(FR) В борбата срещу загубата на биоразнообразие въпросът за унищожаването на горите има наистина решаващо значение. Това унищожаване е резултат преди всичко на движения от производството дневен ред на съвременната глобализация, ето защо все още е напълно законно. Прилагането на двустранното споразумение за доброволно партньорство между ЕС и Конго за борба с незаконната експлоатация на горите е една крайно половинчата стъпка към нужното въвеждане на механизъм за наказване на всички престъпления спрямо околната среда. Независимостта на решенията, отнасящи се до предоставянето и проверката на лицензите за износ, трябва да бъде гарантирана от публични служби, като същевременно следва да се предостави помощ за борбата с неправилната законна експлоатация на горите. Наистина трябва да съжаляваме, че не са предвидени такива мерки.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) Дърводобивът в африканските страни често се извършва незаконно и това влияе сериозно върху опазването на природните ресурси на страните производителки, а така също оказва и вредно въздействие върху биоразнообразието и върху качеството на живот и перспективите за бъдещето на населението. Надявам се, че договореното с Република Конго споразумение ще се противопостави ефективно на незаконния дърводобив в тази страна и по този начин ще допринесе за подобряване на условията на живот на населението, чийто поминък се осигурява от заетостта в този сектор на икономиката, както и че ще допринесе за по-голямото биоразнообразие и опазването на природните ресурси в Република Конго.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), в писмена форма. (DE) Този вид споразумения ще имат някакво значение само когато можем да сме сигурни, че чуждестранните дружества вече не експлоатират местните предприятия, които нямат никакви професионални познания в областта на горското стопанство и околната среда, и когато Република Конго се справи с корупцията. Целта трябва да бъде създаване на един сектор на горското стопанство, в който се работи отговорно и се мисли за бъдещите поколения. Докато местното население не е наясно с тези въпроси, всичко това ще си остане една симулация.

Докато неспазването на законовите разпоредби относно дърводобива не води до сериозни наказания и санкции, споразумението с ЕС ще си остане напълно неефикасно. Дори когато наистина става дума за „избирателна сеч“, е важно да не се забравя колко дървета ще бъдат загубени при процеса на транспортиране, например за да се направят пътищата за излизане от горите. Въпреки че не можем да очакваме чудеса от това споразумение, то е стъпка в правилната посока и затова аз гласувах в подкрепа на този доклад.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), в писмена форма. (PT) Аз също гласувах в подкрепа на споразумението за доброволно партньорство (СДП) между Европейския съюз и Република Конго относно прилагането на законодателството в областта на горите, управлението и търговията с дървен материал и изделия от дървен материал, внасяни в Европейския съюз. Приветствам целта за създаване на законодателна рамка, която прави възможно, наред с другото, определянето на местонахождението на изделията от дървен материал и гарантирането на проследяването им, установяването на независими и правителствени процедури, които да удостоверяват, че всички изделия от дървен материал, изнасяни от Република Конго към европейските пазари, са придобити, нарязани, транспортирани и изнесени законно, с цел полагането на основите на едно законосъобразно управление и експлоатация в дърводобивния сектор на Конго, както и укрепването на управлението и на прилагането на законодателството в областта на горите.

От СДП Конго-ЕС сключено на 9 май 2009 г. бих изтъкнала изпълнението на критериите, установени в определенията в СДП, включително на отнасящите се до преговорния процес, които доведоха до едно новаторско споразумение, чиято цел е ефективната борба с практиките на лошо управление, от които водят началото си незаконната търговия с дървен материал и корупцията, и установяването на една ефективна и прозрачна система за мониторинг на законосъобразността на дървения материал и изделията от дървен материал.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), в писмена форма. (IT) Целите на споразумението за доброволно партньорство между Европейския съюз и Република Конго (СДП ЕС-Конго) са предоставяне на законова рамка за гарантиране на проследимостта на дървения материал, въвеждането на правителствени и независими процедури за проверка, които да удостоверяват, че целият износ на дървен материал от Конго към европейските пазари се осъществява по законните канали, и засилване на прилагането на законодателството в областта на горите и управлението в тази област.

Проучванията на неправителствени организации показват, че 20% от дървеният материал от Конго, внасян на европейския пазар, е с незаконен произход на един или друг етап от процеса. Ето защо, дами и господа, е налице спешна нужда от установяване на процедури за борба с незаконната търговия с дървен материал.

Споразумението за доброволно партньорство ЕС-Конго предвижда поредица от политически и законодателни реформи, които да позволят на дърводобивната промишленост на Конго да въведе практики на добро управление и по-голяма прозрачност. Важно е да се гарантира, че предприетите политически и законодателни реформи допринасят за намаляване на бедността и чувствително подобряване на условията на живот на хората.

Споразумението за доброволно партньорство ще влезе в сила веднага щом бъдат извършени обещаните законодателни промени, а системата за проверка на законосъобразността заработи. Поради всички гореизброени причини приемам предложението на докладчика за одобряване на становището на Съвета.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), в писмена форма. (PT) Споразумението за доброволно партньорство Конго-ЕС предвижда поредица от политически и законодателни реформи, които ще дадат възможност на дърводобивния сектор на Република Конго да установи практики на добро управление и по-голяма прозрачност. Важно е да се гарантира, че всичкият дървен материал и всички изделия от дървен материал с източник Република Конго, които влизат на европейските пазари, са напълно законни, както и че всички провеждани реформи гарантират зачитането на правата на местните и коренни общности, допринасят за подобряване условията на живот на населението и за опазването на околната среда, и имат реално въздействие върху борбата с корупцията и укрепването на капацитета на местното гражданско общество.

Ето защо гласувах в подкрепа на подписването на това споразумение и се надявам, че при прилагането му поетите ангажименти и целите на плана за действие относно прилагането на законодателството в областта на горите, управлението и търговията ще бъдат напълно изпълнени.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), в писмена форма. (IT) Аз одобрявам тази резолюция, тъй като считам, че трябва да се опитаме да решим сериозния проблем с обезлесяването и влошаването на състоянието на горите. Поддържането на целостта на горите продължава да бъде приоритет.

Комисията и Съветът трябва да активизират усилията си за гарантиране на зачитането на правата на човека в Република Конго. Друг проблем, във връзка с който са необходими превантивни действия, е корупцията, която трябва да бъде ограничена съществено. За да се гарантира намаляването на корупцията, е важно да се подкрепят мерките, насочени към осигуряване на независимостта на местната съдебна система и създаването на нови съдебни процедури.

От съществено значение е също така актуализирането на правните текстове, целящи подобряване на социалната справедливост и зачитането на правата на местните и коренните общности. Бих искала да завърша, като подчертая необходимостта от допълнителни технически и финансови ресурси в подкрепа на изграждането на система за проверка на законосъобразността на дървения материал.

 
  
  

Препоръки: Yannick Jadot (A7-0371/2010) и (A7-0370/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Köstinger (PPE), в писмена форма.(DE) Одобрението на Европейския парламент за споразуменията за доброволно партньорство между Европейския съюз и Република Камерун и Република Конго доведе до предприемането на една важна стъпка в борбата срещу незаконния дърводобив и незаконната търговия с дървен материал. Една система за сертифициране, която осигурява ясно проследяване на дървения материал, ще бъде от полза не само за европейската икономика и по-конкретно за европейската дърводобивна промишленост, но също и за икономиката и дърводобивната промишленост в Камерун и Конго. Аз категорично подкрепям тези две споразумения.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), в писмена форма. (EN) В рамките на плана за действие относно прилагането на законодателството в областта на горите, управлението и търговията (FLEGT) страните износителки на тропическа твърда дървесина започнаха да подписват споразумения за доброволно партньорство (СДП) с ЕС с цел гарантиране на проследяването и законосъобразността на дървения материал и процедурите за проверка. Целта на двете СДП в рамките на FLEGT, сключени с Република Конго и с Камерун, е предоставяне на законодателна рамка за: (i) да се определи местонахождението на дървения материал и да се осигури проследяването му, (ii) да се установят правителствени и независими процедури за проверка, които да удостоверяват целият износ на дървен материал от страна партньор към европейския пазар, за да се създаде основата за законосъобразно управление и експлоатация на горите в Конго и Камерун, и (iii) да се засили прилагането на законодателството в областта на горите и управлението в тази област. Вече беше подписано СДП между ЕС и Гана през 2009 г. Благодарение на Договора от Лисабон Европейският парламент има правомощия за съвместно вземане на решения и трябва да даде официалното си одобрение на двете СДП, отнасящи се до Камерун и Република Конго. Още СДП предстои да бъдат сключени в близко бъдеще, особено с някои азиатски страни, а също така и с Демократична република Конго.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), в писмена форма. (IT) Гласувах в подкрепа на тези резолюции, тъй като считам, че е важно да се опазят дивите гори, чиято експлоатация може да доведе до влошаване на състоянието на горите и обезлесяване, а така също и до разрушаване на околната среда в глобален мащаб.

Реформирането на правната рамка на сектора на горското стопанство е следователно необходимо, за да имаме едно споразумение за доброволно партньорство, което съответства на целите на плана за действие относно прилагането на законодателството в областта на горите, управлението и търговията (FLEGT), както и за да се гарантира изпълнението на социалните и екологични критерии. Правните текстове целящи подобряването на социалната справедливост, трябва да бъдат актуализирани, така че да отчитат правата на местните и коренните общности и следователно да гарантират на тези групи принципите на пряко участие в изготвянето на новите нормативни текстове и в етапа на изпълнение на споразумението за прозрачност.

Комисията трябва да гарантира зачитането на правата на местните общности, които често първи стават жертва на влошаването на състоянието на климата и околната среда.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), в писмена форма.(FR) Европейският парламент гласува двете споразумения за борба с незаконната търговия с дървен материал, сключени между Европейския съюз и Конго и Европейския съюз и Камерун.

Тези международни споразумения са изготвени, за да гарантират проследяването на дървения материал, изнасян в ЕС, с цел борба с обезлесяването и опазване на биоразнообразието, а така също и за защита на правата на местното население.

Докладчикът от групата на Зелените/Европейски свободен алианс, г-н Jadot, включи редица изменения, внесени от Конфедеративната група на Европейската обединена левица – Северна зелена левица.

Остава тези доклади да бъдат приложени и ние трябва да направим така, че Комисията наистина да се съобразява с позициите на Европейския парламент.

Докладите могат въпреки това да бъдат източник на подкрепа за всички онези, които се борят за един различен вид отношения със страните от Юга и особено със страните от Африка на юг от Сахара.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), в писмена форма. (DE) Подкрепих подписването от ЕС на споразумения за доброволно партньорство с Република Камерун и Република Конго. Тази година, 2011 г., е Международна година на горите. Доброто състояние на горите е крайно важно за поддържане на местното биоразнообразие и освен това тези гори допринасят много за целите, които сме си поставили по отношение на климата, тъй като те играят ролята на естествени абсорбатори за въглеродния диоксид. Растителността и горите по света, включително и в централна Африка, са обект на унищожение. Сателитни снимки разкриват, че около 25 000 кв. км гори и друга растителност в Африка са изчезнали през последните 30 години. Новите споразумения за партньорство ще насърчат отговорното управление на сектора на горското стопанство в тези двете страни, за който ЕС носи непряка отговорност, тъй като внася оттам дървен материал. ЕС сега поема тази отговорност. Въвеждането на процедури за проследяване и проверка на законосъобразността на изделията от дървен материал ще осигури също така необходимата прозрачност.

 
  
  

Предложение за резолюция: (B7-0022/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto (S&D), в писмена форма. – (EN) Въпреки че тази резолюция засяга въпроса за работните визи, е много необичайно, че гражданите на държавите от Тихоокеанския басейн предпочитат Малта като място за търсене на работа пред останалата част от ЕС. Ето защо гласувах в подкрепа на първоначално предложения текст.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), в писмена форма.(FR) Резолюцията обяснява съмненията на Парламента във връзка с временното споразумение за икономическо партньорство. Тя посочва целите на споразумението (развитие, укрепване на търговските отношения между ЕС и Тихоокеанския басейн) и подчертава проблемите, предизвикани от дерогацията от правилата за произход за преработените продукти на рибното стопанство. Въпреки това, в унисон с отказа ми да приема споразумението, гласувах против тази резолюция, която според мен не очертава достатъчно добре проблемите, произтичащи от дерогацията от правилата за произход за преработените продукти на рибното стопанство и най-вече на рибата тон.

С нетърпение очаквам Европейската комисия да ни предостави предвидената в споразумението оценка на въздействието. Тя анализира последиците от това споразумение за заетостта в ЕС, а също и в Тихоокеанския басейн, както и за европейския риболовен и рибопреработвателен отрасъл. Невъзможно е да се провери произходът на преработената риба тон, която навлиза на европейския пазар. Ще следя преговорите за окончателното споразумение между ЕС и държавите от Тихоокеанския басейн и ще се уверя, че то не съдържа никакви дерогации от правилата за произход за преработените продукти на рибното стопанство от Папуа-Нова Гвинея.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), в писмена форма. (PT) Одобрявам положените усилия за задълбочаване на търговските отношения между Тихоокеанския басейн и ЕС с цел подпомагане на регионалната интеграция и насърчаване на постепенното интегриране на държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (АКТБ) в световната икономика.

Европейският съюз има важна роля за стимулирането на устойчиво социално и икономическо развитие на държавите от АКТБ и допринася за общите усилия за премахване на бедността в тях. Следователно търговските отношения между този регион и ЕС трябва да насърчат и увеличат регионалната интеграция и същевременно да допринесат за намаляване на икономическата диверсификация и бедността.

Търговската политика става по-важна от всякога за развиващия се свят поради сегашната икономическа и финансова криза и призовавам преговорите с всички 14 държави от АКТБ относно всеобхватно споразумение за икономическо партньорство да приключат възможно най-бързо.

 
  
MPphoto
 
 

  Ole Christensen, Dan Jørgensen, Christel Schaldemose и Britta Thomsen (S&D), в писмена форма. (DA) Във връзка с изменение 6, параграф 23, точка 3 считам, че решението за това, дали да се издаде виза на гражданин на трета държава, винаги трябва да се взема от отделната държава-членка. Ако става въпрос за работна виза, условията за наемане на работа трябва винаги да са еднакви с тези за гражданите на ЕС във въпросната държава-членка. Бихме искали и по-точно определение на израза „предоставящи грижи“ или подобни професии“.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), в писмена форма. (RO) Сегашната финансова и икономическа криза подчерта, че за развиващите страни търговската политика е по-важна от всякога. Спецификата на региона, определена от рибното стопанство и свързаните с него дейности и отрасли, разкрива най-голям потенциал за бъдещо увеличение на износа, при условие че рибното стопанство се развива по устойчив за околната среда начин.

Що се отнася до помощта за търговия, целта й е да подобри способността на развиващите се страни да се възползват от новите търговски възможности.

 
  
MPphoto
 
 

  George Sabin Cutaş (S&D), в писмена форма. (RO) Гласувах в подкрепа на резолюцията относно временното споразумение за партньорство между ЕО и държавите от Тихоокеанския басейн предвид факта, че това е единствената стъпка към договаряне на ново, по-разширено споразумение за партньорство.

В същото време Европейската комисия не трябва да забравя, че бъдещото споразумение ще трябва да се договори с по-голям брой държави в региона, за да не се превърне в източник на разделение в него. Освен това споразумението не трябва да позволява на дружества от трети държави да се възползват от освобождаването от мита на ЕС в ущърб на местната промишленост, работници и доходи.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), в писмена форма. (PT) Гласувах за тази резолюция, защото считам, че споразумението за сътрудничество ще подкрепи регионалната интеграция и ще насърчи постепенната интеграция на икономиките на групата държави от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн в световната икономика, като по този начин благоприятства тяхното устойчиво и икономическо развитие и допринася за изкореняване на бедността.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Въпреки че временното споразумение за сътрудничество с ЕС е подписано само от Папуа-Нова Гвинея и Република острови Фиджи, считам, че то заслужава нашата подкрепа, тъй като позволява европейските пазари да се отворят за местните продукти и, от друга страна, пазарите на тези държави постепенно да се отворят за европейските продукти. Надявам се, че търговските отношения между държавите от Тихоокеанския басейн и ЕС ще се задълбочат и ще станат по-интензивни, като се зачитат специфичните особености на тези зони и като се отчитат конкретните нужди на най-бедните. Следователно този търговски механизъм трябва да се използва, като се отчита необходимостта от развитие в държавите, които са подписали споразумението, както и като инструмент за насърчаване на нужди. Всеобхватното споразумение, което може да бъде сключено, не трябва да пренебрегва основни въпроси, включени в резолюцията: 1) преговорите за правата върху интелектуалната собственост; 2) прозрачността на процедурите за възлагане на обществени поръчки; и 3) издаването на работни визи.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), в писмена форма. (EN) Моята резолюция, свързана с одобряването на Временното споразумение за партньорство между ЕС и държавите от Тихоокеанския басейн, ясно подчертава, че макар Парламентът да одобрява временното споразумение за партньорство, което включва само Фиджи и Папуа-Нова Гвинея, той счита, че всяка стъпка към сключване на всеобхватно споразумение за икономическо партньорство трябва да включва всички 14 островни тихоокеански държави. Това е важно за регионалната солидарност, сближаването и интеграцията.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) Целите на споразуменията за икономическо партньорство между ЕС и държавите от Тихоокеанския басейн трябва да бъдат разширяване на търговията, устойчиво развитие и регионална интеграция, като същевременно следва да насърчават икономическата диверсификация и намаляването на бедността. Въпреки че в момента само Папуа-Нова Гвинея и Република острови Фиджи са подписали споразумението, това е важна стъпка за бъдещото икономическо развитие на този регион, съставен от 14 държави, и е от съществено значение за развитието на международната търговия.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), в писмена форма. (PT) Широкоразпространеното схващане, че насърчаването на търговските отношения между този регион и ЕС трябва да стимулира и увеличи търговията, устойчивото развитие и регионалната интеграция, като в същото време се насърчават и икономическата диверсификация и намаляването на бедността, е изключително важна характеристика на резолюцията на Европейския парламент относно Временното споразумение за партньорство между ЕО и държавите от Тихоокеанския басейн. Целите на хилядолетието за развитие ще бъдат постигнати посредством това временно споразумение.

Това, наред със създаването на истински регионален пазар, е добра основа за успешното прилагане на временното споразумение за икономическо партньорство, което важи и за евентуалното широкообхватно споразумение за икономическо партньорство в бъдеще. Регионалната интеграция и сътрудничеството са важни за социалното и икономическо развитие на тихоокеанските държави.

Гласувах в подкрепа на резолюцията, защото съм убедена, че това споразумение за икономическо партньорство може да допринесе за икономическото развитие на тези региони и споделям изразеното в резолюцията безпокойство, че подобно развитие трябва да бъде съпътствано от политики за устойчивост на околната среда и приобщаване. Като част от компетентностите, възложени на Парламента от Договора от Лисабон, той ще трябва да наблюдава изпълнението на споразумението.

 
  
MPphoto
 
 

  Maurice Ponga (PPE), в писмена форма.(FR) Приветствам решението на Европейския парламент да одобри Временното споразумение между Европейския съюз и държавите от Тихоокеанския басейн. Това споразумение отразява ангажимента на Европейския съюз в този регион от света и изпраща силен политически сигнал към държавите в него. Радвам се за това. Политическата резолюция, която придружава това решение за одобряване на споразумението, дава възможност да посочим какви са нашите искания. Искаме да се установят баланс и справедливи отношения с тихоокеанските държави – такива, които дават възможност за развитие на тези островни държави и в същото време защитават интересите на нашите граждани. Макар временното споразумение да включва специфични разпоредби относно правилата за произхода на продуктите на рибното стопанство, беше важно да контролираме тази дерогация. Всъщност за да се гарантира, че въпросната дерогация, която би трябвало да допринесе за създаването на работни места и благосъстояние, наистина ще бъде от полза за местното население и няма да навреди на европейската рибопреработвателна и консервна промишленост, е важно да се предвиди оценка на нейното въздействие възможно най-бързо, както и отмяната й, когато това е необходимо. Съществуват гаранции, с които се гарантира, че споразумението е справедливо и че ще бъдат предприети мерки, ако е необходимо, за да се защитят нашите интереси.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), в писмена форма. (PT) Гласувах за тази резолюция относно Временното споразумение за партньорство между ЕО и държавите от Тихоокеанския басейн с надеждата, че това споразумение, което в момента е ограничено до две държави – Папуа-Нова Гвинея и Република острови Фиджи, може да подготви почвата за по-широкообхватно споразумение. Подобно споразумение би било инструмент за насърчаване на устойчивото социално и икономическо развитие в Тихоокеанския регион, за намаляване на бедността и за засилване на регионалната интеграция и сътрудничество в съответствие с Целите на хилядолетието за развитие.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), в писмена форма. (IT) Временното споразумение за партньорство между Папуа-Нова Гвинея, Република острови Фиджи и Европейската общност беше подписано на 14 декември 2007 г.

Това бяха единствените държави от Тихоокеанския басейн, които сключиха споразумението, тъй като те бяха най-активни при поддържане на търговски отношения с Европейския съюз и главно защото бяха заинтересовани да защитят своята захарна промишленост и производството на риба тон. Споразумението трябва също така да гарантира на тези държави допълнителни печалби благодарение на новия регламент за безмитния и освободен от квоти достъп до пазарите.

Като си осигурят по-добър достъп до европейските пазари, тези държави също така ще спечелят нови възможности за инвестиции, което ще окаже благоприятно въздействие и върху заетостта. Споразумението за икономическо партньорство предвижда създаването впоследствие на ad hoc комитет, който да наблюдава изпълнението на споразумението и периодично да проверява какви са ефектите от него върху местното общество и местната икономика.

 
  
MPphoto
 
 

  Tokia Saïfi (PPE), в писмена форма.(FR) Резолюцията обяснява съмненията на Парламента във връзка с временното споразумение за икономическо партньорство. Тя посочва целите на споразумението (развитие, укрепване на търговските отношения между ЕС и Тихоокеанския регион) и подчертава проблемите, предизвикани от дерогацията от правилата за произход за преработените продукти на рибното стопанство. Ето защо гласувах за тази резолюция и защо подкрепих внесените от Зелените изменения, които са в пълно съответствие с нашите опасения. Очаквам с нетърпение Европейската комисия да ни представи предвидената в споразумението оценка на въздействието и ще следя преговорите за окончателното споразумение за партньорство отблизо.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), в писмена форма. (EN) Подкрепих това временно споразумение за икономическо партньорство с Папуа-Нова Гвинея и Фиджи, тъй като то е важно за изграждане на силни връзки с държавите износители в Тихоокеанския регион. Въпреки опасенията на някои членове на ЕП считам, че трябва да допринесем за установяване на по-тясно сътрудничество с тези държави, тъй като това ще даде възможност на ЕС да наблюдава улова на риба тон и други видове риба, които се консервират в Папуа-Нова Гвинея. Тази промишленост също така създава стотици работни места за местните хора в най-бедните държави.

 
  
  

Препоръка: David Martin (A7-0365/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), в писмена форма. (PT) Гласувах в подкрепа на резолюцията, тъй като считам, че тя помага за установяване на нови търговски споразумения с Република острови Фиджи и Папуа-Нова Гвинея, съвместими с правилата на Световната търговска организация. Временните споразумения за икономическо партньорство (СИП) са споразумения, които имат за цел да предотвратят прекъсването на търговията между групата държави от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, и тези от Европа. Въпреки че временните споразумения може да се разглеждат като първа стъпка в процеса в правно отношение, те са напълно независими международни споразумения, които не водят непременно до всеобхватно споразумение за икономическо партньорство. Одобрявам препоръките относно подписването на окончателни споразумения, произхода на средствата на ЕС за финансиране на тези споразумения, които не трябва да идват от Европейския фонд за развитие, необходимостта от парламентарна комисия, която да наблюдава изпълнението на споразумението, и преразглеждането на клаузата, предвиждаща оценка на цялостното въздействие за период от три до пет години.

 
  
MPphoto
 
 

  Bastiaan Belder (EFD), в писмена форма. (NL) Споразуменията за икономическо партньорство трябва да насърчават търговията между ЕС и Папуа-Нова Гвинея и Фиджи и да допринасят за търговията, развитието, устойчивия растеж и намаляването на бедността. Регионалната интеграция е от решаващо значение за развитието на тези държави. Следователно Комисията трябва да обясни как тези междинни споразумения ще допринесат за това. Важно е да подпишем окончателно споразумение с държавите от този регион. Облекчаването на правилата за произхода предоставя огромни възможности за стимулиране на местната икономика.

Важно е обаче да гарантираме, че най-бедните държави не се използват само като транзитни страни за продукти от трети държави, които не отговарят на изискванията на тази схема за специален достъп. Тук най-важни са интересите на местната икономика. Комисията трябва да наблюдава изпълнението и да предприеме подходящи действия, когато при проучванията за въздействието се установят сериозни деформации на пазара.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), в писмена форма.(FR) Това споразумение осигурява преференциални условия за достъп до европейския пазар на стоките от Тихоокеанския регион. Подкрепям развитието на този регион, но считам дерогацията от правилата за произхода на преработените продукти на рибното стопанство за неприемлива. Всъщност тази дерогация води до нелоялна конкуренция за европейската консервна промишленост и няма да донесе истинска полза за местното население.

Освен това вносът на риба тон от Папуа-Нова Гвинея се е удвоил през последните две години и имаме причини да се опасяваме, че тази тенденция ще се засили в бъдеще. Като заместник-председател на комисията по рибно стопанство реших да гласувам срещу това споразумение, защото то пренебрегва приетото от тази комисия становище, с което се предлага да се отмени дерогацията от правилата за произхода на преработените продукти на рибното стопанство в края на преговорите относно временното споразумение за партньорство.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Въпреки малкия брой страни, приели временното споразумение за икономическо партньорство, то показва готовността на Европа да подкрепи развитието на държавите от Тихоокеанския басейн, като използва механизъм, който излиза извън рамките на обикновените процедури по предоставяне на помощ и цели да мобилизира местните икономики, които се надяват в резултат от споразумението да се създадат предприятия и работни места и да се засили движението на хора и стоки. Въпреки че по принцип съм съгласен с подобрен инструмент, не мога да пренебрегна съмненията си относно въздействието на споразумението за икономическо партньорство върху рибната промишленост. Следователно бих искал Комисията да разгледа този въпрос много внимателно и считам, че отправеното от докладчика искане Комисията да представи пред Парламента доклад относно риболова в Тихоокеанския регион и управлението на рибните запаси в него е основателно.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), в писмена форма. (PT) Съгласен съм с този проект за решение на Съвета за сключване на Междинното споразумение за икономическо партньорство между Европейската общност и две държави от Тихоокеанския басейн – Папуа-Нова Гвинея и Република острови Фиджи – поради следните причини: тези държави са най-големите икономики в региона и са подписвали споразумения за икономическо партньорство с ЕС в миналото; 2. въпреки потенциалните ползи от разширяването на партньорството с други държави в региона това не е постигнато; 3. това е временно споразумение, което Парламентът трябва да преоцени, ако възнамеряваме да го превърнем във всеобхватно споразумение; 4. Република острови Фиджи пое ангажименти пред ЕС относно правата на човека, принципите на демокрацията и правовата държава; 5. въпреки критиките, отправени от членовете на гражданското общество и политиците в региона, това партньорство може да допринесе за стратегическото развитие на тези държави.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), в писмена форма. (PT) Дълго време критикувахме подписването на тези споразумения за икономическо партньорство с групата държави от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн. Независимо от тяхната цел и реториката, с която се представят, тези споразумения по същество са насочени към свободна търговия с всичките изключително неблагоприятни последици, които произтичат от нея. Неотдавна, при последната съвместна парламентарна асамблея ЕС-АКТБ, която се проведе през декември 2010 г., Съветът на държавите от АКТБ изрази опасенията им относно факта, че Европейската комисия не спазва неговите възражения по въпроси, свързани със защитаване на икономиките в нея. Съществува и противопоставяне между прехвалената гъвкавост на Комисията и липсата на такава при позицията, която е заела по време на техническите преговори. При това временно споразумение за икономическо партньорство с Република острови Фиджи и Папуа-Нова Гвинея ЕС също беше подложен на сериозни критики от страна на социални и политически организации в Тихоокеанския регион поради натиска, упражнен върху тези две държави, за да подпишат въпросното споразумение под заплаха, че ще загубят привилегирования си достъп до европейските пазари. Критиците също така твърдяха, че след подписването на това споразумение солидарността между държавите в Тихоокеанския басейн рязко намалява, което създава чувството за разделение, а това води до разцепление на някои регионални групи, поради оказания натиск във връзка с подписването на временните споразумения.

 
  
MPphoto
 
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE), в писмена форма. (GA) Няма нищо по-важно от опазването на здравето, правата и благоденствието на децата. Те трябва също така да имат право на живот в семейство и следва да се гарантира, че не се налага да прекарват дълги периоди от време в приюти.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), в писмена форма.(FR) Споразумението между ЕС и държавите от Тихоокеанския басейн дава на Папуа-Нова Гвинея обща дерогация от правилата за произхода на продуктите на рибното стопанство, най-вече за рибата тон. Тази клауза означава, че стоките от тази страна може да се считат за папуански и впоследствие да бъдат освободени от мита или квоти дори когато рибарите, риболовните зони и фабриките за производство на консервирана риба не са папуански.

Сега тези, които печелят от това, са китайският, австралийският, тайванският и всеки друг риболовен флот, който разтоварва улова си на пристанищата в Папуа. Това са консервни фабрики на въпросните държави, които са се установили в Папуа-Нова Гвинея, но наемат на работа чужденци при съмнителни условия. Ясно е, че европейският, и по-конкретно френският сектор от промишлеността, усеща с пълна сила колко нелоялна и незаконна е тази конкуренция.

Вносът на риба тон в Европейския съюз от Папуа-Нова Гвинея се повиши със 76% в периода 2008–2009 г. Само във Франция той се увеличава с 1 500% през същия период. Неблагоприятните социални и икономически ефекти от тази дерогация са добре известни, а опасенията за рибните запаси в региона са основателни. Ето защо гласувах против споразумението.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), в писмена форма.(PL) Държавите от Тихоокеанския басейн образуват уникална област, съставена предимно от островни държави, които до голяма степен са етнически разнообразни и културата има се различава съществено от тази на Европа. За тях са необходими различни политически и икономически приоритети. Сключвайки споразумение с тези държави, ние искаме да улесним свободния поток на стоки и услуги, което би трябвало да има търговски предимства и за двете страни. Ние обаче трябва също така да гарантираме, че борейки се за либерализиране на пазара, няма да бъдем възприемани като незаконни търговци, които просто искат да си осигурят достъп до ресурси и да отслабят регионалната солидарност в този процес, както се опитват да ни убедят критиците. Нека да сключим споразуменията, нека да отворим пазарите и да стимулираме конкурентоспособността, но нека винаги действията ни да се ръководят от разума и взаимната полза, особено когато помагаме на държави в региони като Тихоокеанския, които често стават жертва на природни бедствия.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Köstinger (PPE), в писмена форма(DE) Временното споразумение между Европейската общност, от една страна, и две от държавите от АКТБ, а именно Папуа-Нова Гвинея и Фиджи, от друга, трябва да се разглежда като стъпка към постигане на всеобхватно споразумение. Временното споразумение за партньорство покрива всички важни области на търговското споразумение, но впоследствие може да обхване и правата върху интелектуалната собственост и тенденциите при възлагане на обществени поръчки. Подкрепям споразумението, но в същото време съм наясно с възможното неблагоприятно въздействие, което то би могло да окаже върху европейския сектор на рибарството и във връзка с това очаквам Комисията да направи проучване на въздействието, в унисон с призива в параграф 15 от приетата от Парламента резолюция.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), в писмена форма.(IT) Одобрената днес от Парламента инициатива създаде споразумение, което несъмнено ще засили търговията между Европейския съюз и някои от тихоокеанските държави. По-конкретно беше сключено временно споразумение с Папуа-Нова Гвинея и Република острови Фиджи, които се надяват да постигнат целта си, а именно да защитят захарната промишленост и производството на риба тон. Според мен това е стъпка напред към развитие и просперитет. Благодарение и на правилата за произход, то ще осигури истинска добавена стойност за сектора на рибното стопанство и износа от тези региони. Трябва също така да подчертая, че споразумението може да има сериозни последици за връзките с другите държави от Тихоокеанския басейн, включително Австралия и Нова Зеландия.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), в писмена форма. (EN) Радвам се, че Парламентът даде огромна подкрепа за моята препоръка да се съгласим на временно споразумение за икономическо партньорство между ЕС и държавите от Тихоокеанския басейн. Временното споразумение между Папуа-Нова Гвинея, Фиджи и Европейската общност беше подписано на 14 декември 2007 г. Тези две държава бяха единствените от този регион, които подписаха споразумението, тъй като останалите членове на групата държави от Тихоокеанския басейн избраха да не подписват поради ниските равнища на търговия със стоки с ЕС. Фиджи и Папуа-Нова Гвинея подписаха споразумението най-вече с надеждата да защитят своята захарна промишленост и производство на риба тон, които щяха силно да пострадат от Общата система за преференции. Временното споразумение обхваща правилата за произход и въпросите за достъпа до пазара. Що се отнася до правилата за произход, споразумението обхваща риболова, текстилната промишленост и селското стопанство, и води до инвестиции и възможности за заетост. Що се отнася до пазарния достъп, ще се гарантира освободен от мита и квоти достъп до пазарите, който ще осигури инвестиции и възможности за заетост. Въпросите за търговията и развитието трябва да се разглеждат в контекста на по-широката регионална рамка.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), в писмена форма.(FR) Временното споразумение за партньорство, подписано от ЕС и Папуа-Нова Гвинея и островите Фиджи, е резултат от срамен натиск. Това споразумение предвижда постепенна отмяна на митата в размер, който не е устойчив за тези държави, забрана за всякакви количествени ограничения на износа и вноса и отмяна на всички субсидии за износ на селскостопанска продукция от Папуа-Нова Гвинея и островите Фиджи за държавите от Тихоокеанския басейн. То включва клауза rendez vous за „успешно приключване на провежданите преговори за цялостно споразумение за икономическо партньорство (СИП)“. Тези споразумения са поредното доказателство за неоколониализма на Европейския съюз. Аз гласувах против.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) Целите на споразуменията за икономическо партньорство между ЕС и държавите от Тихоокеанския басейн трябва да бъдат разширяване на търговията, устойчиво развитие и регионална интеграция, като същевременно следва да насърчават икономическата диверсификация и намаляването на бедността. Въпреки че в момента само Папуа-Нова Гвинея и Република острови Фиджи са подписали споразумението, това е важна стъпка за бъдещото икономическо развитие на този регион, съставен от 14 държави, и е от съществено значение за развитието на международната търговия. Това е първата стъпка към разширяване на това споразумение с други държави от региона, което ще даде значителен тласък на техните икономики и ще допринесе за благополучието на техните граждани.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), в писмена форма.(IT) Гласувах в подкрепа на временното споразумение за партньорство между Европейската общност и държавите от Тихоокеанския басейн, защото считам, че е важно за Европа да има търговско партньорство с трети страни с възможност да изнасят продукти, до които европейските държави имат затруднен достъп. Развитието на международната търговия логично е съпътствано от споразумения, които улесняват търговията и правят търговската мрежа все по-достъпна. Преговорите по това ново споразумение за икономическо партньорство започнаха през 2002 г. с цел да се засили процесът на регионална интеграция на държавите от АКТБ. Въпросното споразумение се отнася до правилата за произход във връзка с риболова, текстилната промишленост и селското стопанство, които водят до инвестиции и възможности за заетост. Временното споразумение също води до ограничаване на възможността за политически маневри от страна на правителствата под формата на регулаторни правомощия.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), в писмена форма. (PT) Гласувах в подкрепа на препоръката за сключване на временно споразумение за партньорство между ЕС и държавите от Тихоокеанския басейн поради следните причини. Островите Фиджи и Папуа-Нова Гвинея решиха да сключат споразумение главно с надеждата да надеждата да защитят своята захарна промишленост и производство на риба тон. Временното споразумение обхваща правилата за произход във връзка с риболова, текстилната промишленост и селското стопанство, като в същото време определя дерогации, които биха могли да застрашат някои от промишленостите на ЕС. По отношение на сектора на консервираната риба тон, предоставената дерогация дава възможност на държави като Папуа-Нова Гвинея да функционират като истински център за преработка на огромни количества риба тон от различни източници: Филипините, Тайланд, Китай, Съединените щати и Австралия и др. Разтоварената на пристанищата в Папуа-Нова Гвинея риба тон се преработва в заводи, създадени набързо от оператори от съответните държави, с единствена цел да се възползват от пълното освобождаване от мита, предоставено от ЕС по силата на това временно споразумение. Това е в ущърб на европейския сектор на консервираната риба тон, който се оплаква от нелоялна конкуренция.

Ето защо се присъединих към призива на докладчика да се предаде доклад на Парламента относно специфичните аспекти на риболовния отрасъл на тихоокеанските държави, с който да се оцени реалното въздействие, което тези мерки биха могли евентуално да окажат върху пазара на ЕС.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), в писмена форма (IT) Преговорите относно новите споразумения за икономическо партньорство между държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (АКТБ) и Европейския съюз започнаха през 2002 г., за да заменят предишния едностранен режим на търговски преференции в полза на държавите от АКТБ.

Тъй като по време на преговорите на национално равнище се обсъждаха конкретни въпроси и споразуменията за партньорство (СИП) не можеше да бъдат сключени веднага, беше взето решение да се сключат временни СИП, насочени към търговията със стоки до края на 2007 г. Целта на тези споразумения беше да не се допусне прекъсване на търговията, но те не водят задължително до всеобхватно СИП.

В Тихоокеанския басейн само Фиджи и Папуа-Нова Гвинея сключиха такова споразумение. Споразумението включва правилата за произход във връзка с риболова, текстилната промишленост и селското стопанство, които водят до инвестиции и възможности за заетост. Европейската комисия се надява да сключи всеобхватно споразумение за икономическо партньорство с групата от Тихоокеанския басейн, преговорите по което продължават.

Според мен е правилно да подкрепя позицията на Съвета в полза на временното споразумение за партньорство, защото считам за приоритет снабдяването с ресурси, особено предвид оскъдните им количества и влошаване на състоянието на околната среда. Важно е също така да запазим съществуващите от десетилетие споразумения с държавите от АКТБ, дори и в различна форма.

 
  
MPphoto
 
 

  Maurice Ponga (PPE), в писмена форма.(FR) Приветствам решението на Европейския парламент да одобри временното споразумение между Европейската общност и държавите от Тихоокеанския басейн. Това споразумение отразява ангажимента на Европейския съюз в този регион от света и изпраща силен политически сигнал към държавите в него. Радвам се за това. Политическата резолюция, която придружава това решение за одобряване на споразумението, дава възможност да посочим какви са нашите искания. Ние желаем да се установи баланс и лоялна конкуренция с тихоокеанските държави, която да предоставя възможност за развитие на тези островни държави и в същото време да защитава интересите на нашите граждани. Макар временното споразумение да включва специфични разпоредби относно правилата за произхода на продуктите на рибното стопанство, беше важно да контролираме тази дерогация.

Всъщност за да се гарантира, че въпросната дерогация, която би трябвало да допринесе създаването на работни места и благосъстояние, наистина ще бъде от полза за местното население и няма да навреди на европейската рибопреработвателна и консервна промишленост, е важно да се предвиди оценка на нейното въздействие възможно най-бързо, както и отмяната й, когато това е необходимо. Съществуват гаранции за това, че въпросното споразумение е справедливо и тези мерки ще се предприемат, ако е необходимо, за да се защитят нашите интереси.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), в писмена форма. (PT) Гласувах за този доклад, защото считам, че насърчаването на търговските отношения между тихоокеанските държави и ЕС може да допринесе за насърчаване на устойчивото социално и икономическо развитие в региона, за намаляване на бедността и засилване на регионалната интеграция и сътрудничество в съответствие с Целите на хилядолетието за развитие. Аз обаче споделям изразеното от докладчика безпокойство за изключенията от правилата и тяхното отрицателно въздействие върху рибопреработвателната и консервната промишленост на ЕС, за което Комисията трябва да изготви подходяща оценка.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), в писмена форма. (EN) Зелените поддържат своята дългогодишна позиция против споразуменията за икономическо партньорство с която и да е от държавите от АКТБ и следователно не виждат добавена стойност в сключването на временно споразумение за икономическо партньорство с две от тихоокеанските държави.

В този конкретен случай зелените се опасяват от допълнителна деинтеграция на този регион, разположен на огромна площ в Тихия океан, като последица от временното споразумение за икономическо партньорство и преференциалните търговски отношения с ЕС. Освен това предвидимото безпрепятствено нарастване на традиционния износ, концентриран в суровини като мед, захар, копра, риба и палмово масло (агрогорива), е в пълен разрез с необходимостта от устойчиво развитие. Следователно Зелените подкрепиха (неуспешното) искане на министрите на търговията на тихоокеанските държави да се преразгледат критични елементи от временното споразумение за икономическо партньорство, а именно определението „търговията като цяло“, забраната за използване на експортни такси и предпазните клаузи за слабите зараждащи се отрасли, както и клаузата за най-облагодетелствана нация (НОН).

В глобален аспект алтернативното решение щеше да бъде да ограничим разпоредбата за улова на 200 мили навътре в изключителната икономическа зона, а не в други води. И накрая, във Фиджи няма демократичен режим. Нашият докладчик в сянка, José Bové, внесе 11 изменения във връзка с това.

 
  
MPphoto
 
 

  Tokia Saïfi (PPE), в писмена форма.(FR) Временното споразумение за икономическо партньорство между ЕО и държавите от Тихоокеанския басейн осигурява преференциални условия за достъп до европейския пазар за стоките от Тихоокеанския регион. Подкрепям развитието на този регион, но според мен дерогацията от правилата за произход на преработените продукти на рибното стопанство е неприемлива, тъй като тя позволява продукти, произведени в дадена държава, от суровини, чийто произход не е от тази държава, да бъдат освободени от мита. Оказва се, че тази дерогация стимулира практикуването на риболов в тропическата зона, без да се мисли за управлението на рибните запаси. Тъй като преференциите засягат не само риболовните зони в Папуа-Нова Гвинея, до този момент е трудно да се контролира произходът на улова, а това е в противоречие с поетите от Европейския съюз ангажименти да се прекрати нелегалният, недеклариран и нерегулиран риболов. Безпокои ме също така проследяването на продуктите, които ще се внасят в Европа от тази зона. Като гласувам против, искам да покажа своето неодобрение за подобна клауза, която според мен не трябва да фигурира в бъдещите търговски споразумения.

 
  
  

Предложения за резолюции: (RC-B7-0029/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), в писмена форма. (LT) Гласувах в подкрепа на резолюцията относно международното осиновяване в Европейския съюз, която се стреми към благоденствието на всяко дете и признава правото на семейство и на закрила на сираците или изоставените деца. Съгласна съм с призивите да проучим възможността да координираме стратегия с мерки относно международното осиновяване, като вземем предвид международните конвенции, но трябва да се подчертае, че като се грижим за интересите на детето, ако съществува възможност, трябва да се дава предимство на осиновяването в държавата на произход на детето.

Много е важно да разработим рамка, за да гарантираме прозрачност и да координираме действия, насочени към предотвратяване на трафика на деца с цел незаконно осиновяване. В същото време трябва да подобрим, оптимизираме и улесним международното осиновяване и да премахнем ненужната бюрокрация по отношение на защитата на правата на децата от трети държави.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), в писмена форма. (LT) Защитата на правата на децата, отстоявана в Договора от Лисабон, е една от целите на Европейския съюз, на която трябва да се обърне още по-голямо внимание след влизането в сила на Хартата на основните права на Европейския съюз. Политиката на Европейския съюз следователно трябва да гарантира и прилага правото на децата на закрила и грижа за тяхното благоденствие. Гласувах в подкрепа на резолюцията, защото считам, че е необходимо да обогатим политиката за защита на правата на децата. Броят на изоставените деца и децата в институции в някои държави-членки е много висок и е повод за загриженост. Освен това нарушаването на правата на децата, насилието над тях, трафика на деца, примамването към проституция, незаконна работа и други незаконни дейности остават голям проблем в Европейския съюз. Приемам, че е необходимо да оценим функционирането на националните системи на европейско равнище, така че да създадем възможност за изясняване на въпросите по отношение на защитата на правата на детето и, ако е необходимо, да предприемем мерки, които да гарантират по-ефективната защита на бездомни деца, и да им дадем възможности да имат семейства и да бъдат в безопасност.

 
  
MPphoto
 
 

  George Becali (NI), в писмена форма. (RO) Гласувах за резолюцията, тъй като сериозността на проблема с изоставените деца постоянно се разраства в Европейския съюз. Важно е да защитим правото да се извършват международни осиновявания, за да се избегне принудителното оставане на тези деца в домове за сираци. Комисията трябва да ни информира относно предприетите мерки или мерките, които ще се предприемат, на равнище ЕС по отношение на защитата на малолетните, които следва да бъдат осиновени от европейски граждани. Считам, че осиновяването трябва да се урежда съгласно националното законодателство и международните конвенции. Комисията трябва да ни обясни как тези процедури ще гарантират, че висшият интерес на детето винаги ще бъде защитен.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), в писмена форма. (IT) Гласувах в подкрепа на общата резолюция относно международното осиновяване, защото категорично считам, че европейската координация на стратегиите и инструментите за осиновяване не само ще допринесе за усъвършенстването на самата процедура, но и ще осигури по-добра закрила за сираците и изоставените деца и на тяхното право да имат семейства. Взаимодействието между международните организации, институциите на ЕС и държавите-членки ще доведе до положителен цикъл, в който вниманието по отношение нуждите на децата ще бъде съпътствано от гаранция за услуги по информация, подготовка и подкрепа на осиновителите. И накрая, считам, че подобрената координация може да гарантира по-голяма сигурност на осиновителите по отношение на правилните процедури по осиновяване и взаимното признаване на документи, и така да се предотврати трафика на деца.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), в писмена форма. (LT) Гласувах в подкрепа на резолюцията относно международното осиновяване в Европейския съюз. Защитата на правата на децата е една от най-важните цели на Европейския съюз. Трябва да защитаваме благоденствието на всяко дете и да закриляме неговите интереси. Понастоящем са в сила много конвенции относно закрилата на детето и отговорностите на родителите. Европейската конвенция от 1967 г. относно осиновяването на малолетни лица цели да сближи законите на държавите-членки по отношение на осиновяването. Всички държави-членки са подписали Конвенцията за защита на децата и сътрудничество в областта на международното осиновяване от 1993 г. (Хагската конвенция). Макар осиновяването да попада в компетенциите на държавите-членки, считам, че е необходимо да се проучи възможността за координиране на европейско равнище на стратегия с мерки относно международното осиновяване. Критично важно е да се гарантира, че международните конвенции са взети предвид при изготвянето на подобна стратегия. Ние трябва да се стремим да подобрим информационните услуги, подготовката на международно осиновяване, обработката на заявленията за международно осиновяване и услугите след осиновяването, като се има предвид, че всички международни конвенции относно защитата на правата на детето признават правото на семейство и на закрила на сираците и на изоставените деца. Например институциите на ЕС и държавите-членки трябва да водят активна борба против трафика на деца за незаконно осиновяване.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), в писмена форма. (RO) Румъния е европейската държава, която вероятно е допуснала най-големи злоупотреби по отношение на международното осиновяване през 1990-те години, непосредствено след падането на комунизма. Това наистина се дължеше на липсата на опит в държава, която преживя почти половин вековен тъмен период, но също така и на онези, които бяха напълно готови да експлоатират тези слабости. Това доведе до безследното изчезване на почти хиляда деца, въвлечени в международни осиновявания. С подкрепата на Европейския съюз, към който се подготвяхме да се присъединим, Румъния извърши огромни изменения в законодателството си в областта на осиновяването, въпреки огромния международен натиск да не стига до драстични мерки като отказ от международни осиновявания. При тези обстоятелства и съдейки по печалния опит на Румъния с международните осиновявания, е разбираемо нежеланието да приемем орган като Европейската агенция по осиновяване, което ще доведе до създаване на истински европейски пазар за осиновяване.

Всяка резолюция относно международните осиновявания може да има за цел само безопасността на малолетните, независимо от интересите на държавите или осиновителите. Освен това, независимо от всяка резолюция или решение, по мое лично мнение националните осиновявания трябва да имат предимство във всяка правна система — настояща или бъдеща.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), в писмена форма. (RO) Гласувах в подкрепа на резолюцията на Европейския парламент относно международното осиновяване в Европейския съюз, основавайки се на опита на Румъния в тази област. Наистина трябва да се направи анализ на всички национални системи за осиновяване, за да се установят техните силни и слаби страни и да се препоръчат най-добрите практики за осиновяване от държавите-членки. Истински напредък ще има, когато постигнем координация на равнище ЕС относно политиките и стратегиите относно инструмента за международно осиновяване, така че да се подобри подпомагането в областите на информационните услуги, на подготовката за международно осиновяване, на обработката на заявленията за международно осиновяване и на услугите след осиновяването, защото правото на семейство и на закрила на сираците и изоставените деца трябва да стане реалност.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), в писмена форма. (PT) Гласувах в подкрепа на резолюцията относно международното осиновяване в Европейския съюз. Въпреки че това е въпрос от компетенциите на държавите-членки, считам, че защитата на правата на децата трябва да бъде една от целите на ЕС. В този контекст пледирам за необходимостта да се разгледа възможността за координиране на европейско равнище на стратегии относно инструмента за международно осиновяване и на услугите след осиновяването, като се има предвид, че всички международни конвенции относно защитата на правата на децата признават правото на семейство и на закрила на сираците или изоставените деца.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Осиновяването на деца е особено чувствителна тема. Човешкото достойнство, и в този случай необходимостта от специално внимание към висшия интерес на малолетните, прави препоръчително спазването и зачитането на международните конвенции в тази област заедно с едно проучване на най-добри практики и обмена на опит между държавите-членки. Европейският съюз ще може да наблюдава тези усилия и да помага за справянето с бедствието „трафик на деца“, което засяга предимно най-бедните държави и хората, който са най-несъстоятелни.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), в писмена форма. (PT) Европейският съюз винаги се е борил да защити правата на децата и техния висш интерес. Целта на резолюцията е да се проучи възможността за координиране на европейско равнище на стратегии относно инструмента за международно осиновяване в съответствие с международните конвенции, така че да се подобри подпомагането в областите на информационните услуги, на подготовката на международните осиновявания, на обработката на заявленията за международно осиновяване и на услугите след осиновяването, като се има предвид, че всички международни конвенции относно защитата на правата на детето признават правото на семейство и на закрила на сираците или на изоставените деца. Гласувах в подкрепа на документа, защото считам, че макар въпросът за осиновяването да попада под юрисдикцията на държавите-членки, има необходимост от минимална степен на европейско сближаване, при условие че винаги се спазва висшия интерес на децата.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), в писмена форма. (PT) Ние всички сме съгласни със защитата на благосъстоянието на децата и гарантирането на техните права, както е отбелязано в парламентарната резолюция. Не е достатъчно обаче да направим общи изявления: необходимо е също така да признаем причините, довели до положение, при което в контекста на международното осиновяване деца биват подлагани на експлоатация.

Главните причини за изоставянето на деца са бедността, неадекватните системи за социални грижи, липсата на достатъчна социална инфраструктурна мрежа или адекватни обществени услуги, както и конфликти и военни намеси.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Grech (S&D), в писмена форма. (EN) За да определят нарастващия проблем с изоставените деца, европейските институции и държавите-членки трябва да играят по-активна роля в подобряването на инструмента за международно осиновяване, като улесняват и координират процедурите за международно осиновяване на европейско равнище без по никакъв начин да излагат на риск сигурността и безопасността на правата на децата и като се спазват всички международни конвенции за защита на правата на детето. Съюзът и държавите-членки трябва да гарантират по-голяма прецизност в случаите на международно осиновяване, за да се предотвратят експлоатацията, малтретирането, отвличанията и трафика на деца. Държавите-членки трябва да намерят баланс между висшите международни предпазни мерки и стандарти, за да защитят правата на детето, ограничаването на бюрокрацията и улесняването на процедурите за международно осиновяване. Освен това държавите-членки трябва да имат по-прозрачни правила по отношение на процедурите за международно осиновяване и трябва да поддържат постоянен обмен на информация относно условията и обкръжението на осиновеното дете в новата среда. В заключение, основната грижа на процедурите за международно осиновяване винаги трябва да бъде висшият интерес на детето с особено внимание към децата със специални нужди, за да се гарантират правата на децата и семействата.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), в писмена форма.(FR) Гласувах за общата резолюция, която ни позволява едновременно да защитим правата на родителите да осиновят дете от друга държава-членка и да гарантираме защита на малолетните по време на осиновяването и след това. Международното осиновяване действително трябва да има рамка от конкретни правила, за да се избегнат злоупотреби, като например трафик на деца.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), в писмена форма. (EN) Нашите национални правни системи имат свои начини на действие в областта на осиновяването и други въпроси, свързани с грижата за децата. Въпреки това, тъй като проблеми като трафика на хора и сексуалната експлоатация на деца имат международно измерение, действията на равнище ЕС вероятно ще бъдат уместни. Никога не трябва да забравяме факта, че висшият интерес на детето е най-важен, и съответно гласувах в подкрепа на резолюцията.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), в писмена форма. (LT) Гласувах в подкрепа на значимата резолюция относно международното осиновяване в Европейския съюз, защото защитата на правата на децата е една от ключовите цели на Европейския съюз. Понастоящем са в сила много конвенции за закрила на детето и правата на родителите. Считам, че е необходимо да проучим възможността за координиране на европейско равнище на проблемите, свързани с международното осиновяване, с оглед да се подобри подпомагането на информационните услуги, на подготовката на международните осиновявания, на обработката на заявленията за международно осиновяване и на услугите след осиновяването. Много е важно да установим система, която да гарантира прозрачност и да спре трафика на деца с цел осиновяване. Бих искал да подчертая също, че когато е възможно и е във висш интерес на детето, преди всичко трябва да се насърчава осиновяването в неговата държава на произход.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), в писмена форма. (EN) Приветствам резолюцията, която призовава да се разгледа възможността за координиране на европейско равнище при спазване на международните конвенции на стратегиите относно инструмента за международно осиновяване, така че да се подобри подпомагането в областите на информационните услуги, на подготовката на международните осиновявания, на обработката на заявленията за международно осиновяване и на услугите след осиновяването, като се има предвид, че всички международни конвенции относно защитата на правата на детето признават правото на семейство и на закрила на сираците или на изоставените деца.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE), в писмена форма.(FR) През последните години броят на изоставените деца сериозно нараства и това явление може да се наблюдава във всички наши държави-членки. Тези деца — жертви на конфликти и социално изключване, експлоатирани от престъпни мрежи, използвани във всички видове трафик — са жертвите на провален механизъм за международно осиновяване. Освен това трябва да се отбележи, че мнозинството от тези деца са момичета – лесна плячка за мрежите за проституция и други форми на съвременно робство. Едно от действията в отговор на тази тъжна ситуация е да улесним процедурите за международно осиновяване. Трябва да посветим специален закон на международното осиновяване. На всички деца трябва да се гарантира правото на осиновяване.

Макар днес отговорността в тази област все още да е на нашите държавите-членки, независимо от това трябва да изтъкнем, че защитата на висшия интерес на детето е основен принцип на Европейския съюз, който се отстоява в Хартата на основните права. В отсъствието на европейско законодателство в тази област Европейският съюз трябва да направи всичко в неговите възможности, за да улесни осиновяването, по-конкретно като през следващите месеци позволи взаимното признаване на документите за гражданско състояние и решенията за осиновяване.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) Осиновяването на деца е въпрос, който винаги е на вниманието на ЕС и към който трябва да се отнасяме с огромна грижа. Децата са бъдещето на всяко общество и следователно трябва да се отнасяме към тях с най-голямо достойнство. Техният висш интерес трябва да се вземе под внимание, което означава, че се изисква и препоръчва спазване на съответните международни конвенции. Следователно ЕС е задължен да положи всички усилия, за да се противопостави на бедствието „трафик на деца“, което засяга предимно деца от най-бедните държави и тези семейства, които са най-малко състоятелни.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), в писмена форма. (DE) Децата са най-слабото звено в нашето общество. Защитата на техните права и последващите гаранции, че тези права се спазват, трябва да са сред най-важните приоритети в ЕС. Въпреки това децата все още стават жертви на трафик на хора и експлоатация в Европейския съюз, често в резултат на нерегламентирано осиновяване. Въпреки че осиновяването е ефективен начин да се гарантира, че децата не прекарват живота си в домове за сираци, от основно значение е да се извършват строги проверки по-конкретно от международни организации, за да се предотвратят злоупотреби. Въздържах се при гласуването, защото резолюцията не включва достатъчно мерки, които да гарантират, че децата могат да бъдат защитени от експлоатация вследствие на осиновяване.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), в писмена форма.(IT) Осиновяването винаги е много чувствителен въпрос, който заслужава специално внимание, тъй като се решава бъдещето на деца. Осиновяването често е полезен начин да се гарантира, че изоставените деца и сираци няма да имат нещастно детство, прекарано в домове за деца, без любов и грижа, на каквито трябва да се радва всяко дете. Да се откаже на невинни деца възможността да бъдат обичани и напътствани в живота от любящи родители, които живеят заради тях, би било жестоко и несправедливо. Затова гласувах в подкрепа на резолюцията, тъй като категорично считам в силата на осиновяването, като начин да се даде по-добър живот на децата, които са бъдещето на света. На европейско равнище трябва да създадем координирана структура, подкрепена от прозрачни и ефективни процедури, подпомагане след осиновяването и контролен механизъм за надзор на дейностите във всяка държава-членка. Осиновяването на дете означава да се гарантира по-добро бъдеще за него, изпълнено със закрила и надежда. Ето защо считам, че е от основно значение да се приложи конкретно законодателство по въпроса, за да се преодолеят международните разлики.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Papanikolaou (PPE), в писмена форма. (EL) Днес гласувах в подкрепа на общата резолюция относно международното осиновяване в Европейския съюз, която има за цел да подобри системата за осиновяване в държавите-членки и да създаде гаранции, че осиновяването се извършва в интерес на детето при пълно спазване на неговите основни права. Ние подчертаваме необходимостта от следното в резолюцията: да се създаде Европейска стратегия за осиновяване, която установява правила за осиновяване, валидни за всички, от най-бедните до най-развитите държави, и която дава възможност да се създаде наблюдение над всяко дете, което е обект на международно осиновяване, чрез периодични доклади, регистрирани от компетентните национални органи в държавата на произход; да се ускорят процедурите за осиновяване и да се премахне бюрокрацията; да се намали продължителността на престоя на децата в институции и детски домове; да се даде приоритет на националните осиновявания; да се сложи край на безконтролните действия на групи, които експлоатират и търгуват с деца за осиновяване.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), в писмена форма. (PT) Гласувах в подкрепа на резолюцията на Парламента относно международното осиновяване в Европейския съюз. Тази инициатива е изпълнение на целта на Съюза, изложена в член 3 от Договора от Лисабон за „защита на правата на детето“.

Икономическото развитие на държавите от ЕС не ги предпазва от сериозни провали по отношение на правата на децата: конкретно от проблема с несигурното детство, и по-точно този с изоставените и институционализирани деца, както и насилието, упражнявано върху тях. Друг вид провал представляват трафикът на деца за осиновяване, проституция, незаконен труд, принудителен брак и улична просия или друга незаконна цел, които продължават да бъдат сериозен проблем в ЕС.

Този контекст отговаря на значението на инициативата, която призовава Комисията да разгледа възможността за координиране на европейско равнище на стратегии относно инструмента за международно осиновяване. Необходима е стратегия в съзвучие с международните конвенции, за да се подобри подпомагането в областите на информационните услуги, на подготовката, на обработката на заявленията и на услугите след осиновяването. Трябва да се има предвид защитата на правата на децата и да се признава правото на семейство и на закрила на сираците или на изоставените деца.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), в писмена форма. (RO) Преустановяването на международните осиновявания беше едно от условията за присъединяване на Румъния към Европейския съюз. През 2001 г. Румъния реши да наложи мораториум на международните осиновявания, след като докладчикът на Европейския парламент за Румъния, баронеса Emma Nicholson, заклейми трафика на деца и критикува румънската държава за пренебрегването на румънските деца. Мисля, че във възможната степен и в интерес на децата трябва да се даде приоритет на осиновяването в държавата на произход на детето с евентуални алтернативни решения, включително намирането на приемно семейство, лична или общинска грижа или намиране на семейство чрез процедура за международно осиновяване при спазване на съответното национално законодателство и международни конвенции. Настаняването на детето в институция трябва да се използва наистина само като временно решение. В същото време е важно рамката на методологията за извършване на оценка на развитието на осиновените деца в техните нови семейства да бъде разработена на европейско равнище с помощта на редовни доклади след осиновяването, изготвени от социалните служби в държавата, където е отишло осиновеното дете, и предоставяни на компетентни органи в държавата, от която е осиновено. Този механизъм трябва да бъде приложен чрез координирането на действия между държавите-членки и Европейската комисия в сътрудничество с Хагската конференция, Съвета на Европа и организациите за закрила на детето, които се борят да предотвратят трафика на деца за осиновяване.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), в писмена форма. (PT) Осиновяването е особено чувствителен въпрос, който заслужава цялото внимание на държавите-членки на ЕС. Макар да е постигнат значителен напредък след Хагската конвенция за защита на децата и сътрудничество в областта на международното осиновяване, несигурното детство, нарушаването на правата на децата, насилието срещу деца и трафикът на деца с цел осиновяване, проституция, незаконен труд, принудителен брак и улична просия или с друга незаконна цел продължават да бъдат проблем в ЕС.

Следователно трябва да се положат всички усилия да се защити правото на детето да живее в семейство. За да постигнем това, е важно да се разгледат възможностите за координиране на европейско равнище и при спазване на международните конвенции на стратегии относно инструмента за международно осиновяване, така че да се подобри подпомагането в областите на информационните услуги, на подготовката, на обработката на заявленията и на услугите след осиновяването.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), в писмена форма. (EN) Ние от групата на Зелените/Европейски свободен алианс се въздържахме при гласуването. В предложението за обща резолюция, последвало преговорите между политическите групи, негативните пунктове от резолюцията на Европейската народна партия бяха заменени. Независимо от това резолюцията беше инициирана от италианци в отговор на много конкретна национална необходимост и във връзка с въпрос, който не е от европейска компетенция. Ние успяхме да създадем резолюция, която е просто „призив да се разгледа възможността за координиране на европейско равнище на стратегии относно инструмента за международно осиновяване“, без да се споменават конкретни национални проблеми. Тъй като ние в комисията по правни въпроси (JURI) и комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE) вече работим по тази тема, няма необходимост от такава резолюция.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), в писмена форма. (PT) Правото на едно дете да израсне в благоприятна семейна среда, която допринася за неговото хармонично развитие, е ключова концепция на резолюцията. Растящият брой деца, които живеят в детски домове, и нарушаването на техните права – особено трафика на хора, незаконното осиновяване, незаконната работа и проституцията – които продължават да се случват в Европейския съюз, доведоха до положение да искаме да прекратим всичко това. В същото време заслужава да отбележим растящия брой на незаконните международни осиновявания с участието на трети държави, които не отговарят на условията, установени от Хагската конвенция. Институционализацията на правата на децата в ЕС в член 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз като една от целите на ЕС и в член 24 от Хартата на основните права, проправят пътя за координиране на политики и стратегии между държавите-членки в съответствие с действащите международни инструменти. Считам, че неотложно се нуждаем от създаването на механизъм на равнище ЕС, който показва функционирането на различни национални системи в тази област. Един прозрачен и ефективен механизъм за мониторинг на осиновяването на деца, както преди, така и след осиновяването, и участието на международни организации ще способстват не само за правата на децата, но и за тяхното хармонично възпитание.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), в писмена форма. (IT) С новите миграционни потоци проблемът за изоставените деца, който постепенно се решаваше, започна да става все по-сериозен и значим.

От критично значение е да намерим правна рамка, която да обхване закрилата на децата и родителската отговорност, да премахне ненужната бюрокрация от практическите процедури и да хармонизира законите на държавите-членки съгласно Конвенцията от 1993 г. за защита на децата и сътрудничество в областта на международното осиновяване и Договора от Лисабон.

Бих искал да спомена начина на работа относно осиновяванията в Германия като пример, на който не трябва да се подражава, по-конкретно по отношение на настаняването на децата при двойки, в които единият партньор е германец, а другият – от друга държава в ЕС. Крайната цел на законодателя, разбира се, трябва да бъде да се гарантира на децата правото на закрила и грижа, от които се нуждаят за своето благоденствие, като в същото време се избягва принудителният им престой в домове за деца.

 
  
MPphoto
 
 

  Artur Zasada (PPE), в писмена форма.(PL) Международното осиновяване трябва да бъде разрешено за доброто на детето, но само ако възможностите за осиновяване във въпросната държава-членка са изчерпани. Като правило всяко дете трябва да бъде отглеждано в държавата, на която е гражданин.

Осиновявания в чужбина се случват и в моята родина – Полша. Те обикновено засягат деца, които имат малка надежда да бъдат осиновени в Полша поради различни заболявания. През 2006 г. например 202 чуждестранни семейства решиха да се грижат за 311 от нашите съграждани – 214 полски деца намериха италиански родители, 25 намериха френски родители, 22 намериха родители в САЩ, 20 намериха нидерландски родители, 15 намериха шведски родители, седем намериха германски родители, шест намериха швейцарски родители, едно дете намери белгийски родители и едно – канадски. Проблемът с осиротелите деца практически не съществува в Западна Европа, откъдето произтича високият интерес към възможността за осиновяване на деца от държавите от Централна и Източна Европа.

Считам, че Европейската комисия трябва преди всичко: 1) да информира Парламента какви мерки са или ще бъдат предприети на европейско равнище, за да се предотврати превръщането на международното осиновяване в прикритие за трафик на деца; 2) да даде отговор на въпроса как Комисията възнамерява да предотврати осиновяването на деца, защото това е последната мода. Европейци повече от всякога желаят да осиновяват деца от Африка, защото това се превърна в популярна практика сред филмовите звезди. Това обаче не е нито адекватно, нито сериозно основание за осиновяване.

 
  
  

Предложение за резолюция: (B7-0021/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), в писмена форма. (LT) Подкрепям резолюцията относно процеса на европейска интеграция на Сърбия, която отново потвърждава, че бъдещето на Сърбия е в ЕС и насърчава държавата да продължи усилията си в тази насока. Сърбия отбеляза напредък в осъществяването на реформите, но са необходими допълнителни усилия, за да изпълни критериите от Копенхаген. Проблемът с Косово е много важен. Затова подкрепям призива в резолюцията към правителството на Сърбия да разформирова сръбските паралелни структури в Косово, които подкопават процеса на децентрализация и възпрепятстват пълната интеграция на сръбската общност в институциите на Косово.

ЕС трябва да изпрати ясен сигнал към правителството на Сърбия, че очаква Сърбия да възприеме конструктивно отношение към предстоящите общи избори в Косово. Подкрепям становището, представено в резолюцията, че участието на косовски сърби в изборния процес е необходим елемент с цел предотвратяване на маргинализирането на сръбската общност в Косово.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), в писмена форма. – (LT) Гласувах в подкрепа на резолюцията. Процесът на разширяване на Европейския съюз е основан на политическото, правното и техническото спазване на необходимите стандарти и норми на ЕС. Още през 2003 г. на страните от Западните Балкани беше обещано, че ще могат да се присъединят към Европейския съюз, ако изпълнят поставените критерии. Целта на Европейския съюз е да гарантира дългосрочна стабилност и устойчиво развитие на Западните Балкани. Тъй като темповете на интеграция на страните от региона са различни, всяка от тях трябва да положи максимални усилия, да извърши необходимите реформи и да предприеме необходимите мерки, за да гарантира сигурността и стабилността на всяка държава, както и на региона като цяло. Сърбия постига значителен напредък в много области и съществува успешно и конструктивно сътрудничество с Европейския съюз. Премахването на визите за ЕС от 2009 г. показва на гражданите на Сърбия, че ЕС гледа благоприятно на реформите, извършвани в държавата. Подкрепям изразените в резолюцията забележки, че реформите, свързани със защитата на правата на гражданите и на малцинствата, плурализма на медиите, независимостта на съдебната система, затворите и много други области трябва да продължат. Един от основните приоритети на сръбските органи трябва да остане полагането на усилия за спазването на принципите на правовата държава, което ще гарантира демократичното функциониране на правителствените институции и ефективната защита на свободите и правата на човека.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), в писмена форма. (RO) Сърбия беше насърчена с гласуването на Споразумението между ЕО и Република Сърбия за стабилизиране и асоцииране. Надявам се, че процесът на ратифициране ще бъде ускорен благодарение на вота на одобрение в Европейския парламент днес. Искам да отбележа, че един от проблемите, подчертани в доклада относно Споразумението между ЕО и Република Сърбия за стабилизиране и асоцииране е свързан с отказа на Сърбия да признае органите в Косово и поддържането на паралелни структури. Румъния не е признала независимостта на Косово, която беше обявена едностранно в нарушение на международното право. Сърбия е много добър съсед на Румъния, свързва ни вековна история. Всъщност Румъния разбира и подкрепя приятелите си. Бъдещето на Сърбия очевидно е в Европа и нейното сътрудничество с Международния наказателен трибунал за бивша Югославия следва да покаже ангажираността на Белград с европейските ценности, демокрацията и правата на човека.

Сърбия определено трябва да върви по пътя към присъединяването, извървян от всички държави-членки. Тя обаче трябва да бъде третирана по абсолютно същия начин като другите в това отношение. Последните постижения показват, че Сърбия е осъзнала очакванията на Европейската общност към нея. Постигнат е осезаем напредък, но ЕС трябва много тактично да се отнася към някои страни на най-новата история на Белград, към които сръбският народ е много чувствителен.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), в писмена форма. (RO) Европейският съюз е основан на принципи като помирение и мирно съвместно съществуване, които на насочени към същите цели за подобряването на отношенията между народите в региона. Във връзка с това смятам, че бъдещето на Сърбия е сред държавите от ЕС и нямам съмнения, че тя може да ускори усилията си за постигане на тази цел.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), в писмена форма. (PT) Гласувах в подкрепа на резолюцията, тъй като признавам, че Сърбия може да стане важен участник в гарантирането на сигурността и стабилността на Балканите. Бъдещето на Сърбия неизбежно е в ЕС. Затова смятам, че държавата трябва да продължи да преследва тази цел. Напредъкът, постигнат в процеса на реформите, е достоен за похвала.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Всеки, който погледне картата на Европейския съюз, бързо ще разбере, че Западните Балкани непременно трябва да станат част от него. Смятам, че членството на тези държави в крайна сметка ще бъде постигнато. Пътят на Сърбия към целта беше особено труден след разпадането на бивша Югославия, последвала съдбата на Съветския съюз. Участието й в братоубийствените войни като агресор и жестокото им въздействие върху съседните държави и международната общност като цяло имат сериозни последици за държавата и за народа. Отделянето на Косово, което остава спорен въпрос, повиши напрежението в региона и все още има огромен потенциал за предизвикване на нестабилност. Надявам се, че Сърбия ще продължи отворената си политика към ЕС и трябва да поздравя народа и лидерите на държавата за постигнатия напредък в това отношение.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), в писмена форма. (PT) Бъдещето на Сърбия е в ЕС. Затова приветствам кандидатурата на Сърбия за членство в Европейския съюз, внесена на 22 декември 2009 г., и решението, взето от Съвета на министрите на 25 октомври 2010 г., да се изиска от Комисията да разгледа кандидатурата на Сърбия.

Поздравявам Сърбия за постигнатия напредък в процеса на реформите. Подчертавам, че развитието на регионално сътрудничество продължава да бъде ключов приоритет за ЕС и целта му е да бъде катализатор за помирение, добросъседски отношения и разширяване на контактите между хората в Западните Балкани; призовавам Сърбия да следва конструктивен подход към по-приобщаващо регионално сътрудничество.

Искам да посоча, че пълното сътрудничество с МНТБЮ е основно условие за напредъка на Сърбия към членство в ЕС; отбелязва, че Сърбия продължава да отговаря адекватно на исканията на МНТБЮ за съдействие и призовава сръбското правителство да продължи да работи в тясно сътрудничество със Съда, включително като предава бързо всички изискани документи и навременно приключва делата, прехвърлени обратно от МНТБЮ.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), в писмена форма. (PT) Гласувахме против резолюцията главно поради отправените искания към Сърбия и неприемливата позиция на ЕС по отношение на Косово. Парламентът, например, призовава за разформироване на паралелните структури в Косово, които „подкопават процеса на децентрализация и възпрепятстват пълната интеграция на сръбската общност в институциите на Косово”, а също така продължава да настоява за сътрудничество с Международния наказателен трибунал за бивша Югославия. Натискът върху Сърбия е неприемлив и проблемът става още по-сложен, тъй като не се предприемат еквивалентни мерки по отношение на Косово, въпреки оплакванията от обществеността по повод на търговията с човешки органи, извършвана от настоящите лидери на Косово.

Също така е неприемливо Парламентът да оказва натиск върху Сърбия да „започне диалог с Косово, без да поставя въпроса за нови преговори за статута или за разделянето“.

„Процесът на европейска интеграция на Сърбия“ подчертава нещо, за което отдавна говорим. Днес вече е ясно, че войната, водена от НАТО и основните сили в ЕС, водени от Германия, имаше за цел разпадането на Югославия и разделянето на територията й на отделни държави, които да защитават икономическите интереси на големия бизнес в ЕС.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), в писмена форма.(FR) Не подкрепих резолюцията относно процеса на европейска интеграция на Сърбия. Причината не е в самия процес, а в двусмислеността на текста, свързан с проблема за Косово.

Общата резолюцията ЕС-Сърбия, приета от Общото събрание на ООН се споменава, но нищо не се казва за това дали тя не може да се смята за официално признаване на независимостта на Косово от Сърбия или от държавите-членки на Съюза, които не са я признали.

Също така нищо не се споменава за изключително обезпокоителния доклад на Съвета на Европа относно извършваната от Армията за освобождение на Косово (АОК) търговия с човешки органи, вземани от сръбски пленници, който поставя под въпрос настоящия министър-председател на Косово, докато предаването на последните укриващи се лица на Международния наказателен трибунал се поставя като съществено условие за присъединяването на Сърбия към Европа.

Също като по време на различните войни, отбелязали разпадането на бивша Югославия, злото се приписва само на едната страна и покаяние се изисква само от единия лагер. В дългосрочен план това трудно се постига, въпреки че правителството на Сърбия, заслепено от примамката на Европейския съюз, изглежда приема това положение, като се надява на присъединяване към Съюза.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), в писмена форма. (EN) Стъпките на Сърбия към членство в ЕС следва да бъдат приветствани и се надяваме да укрепят мира и просперитета в тази област. Резолюцията на Парламента призовава за пълното зачитане на културата и езиците на малцинствата, т.е. проблеми, които са в сърцето на Европейския свободен алианс.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), в писмена форма. (IT) Споразумението между ЕО и Република Сърбия за стабилизиране и асоцииране влезе в сила на 1 февруари 2010 г. Въпреки че минаха 11 месеца, не всички държави-членки на ЕС са ратифицирали споразумението. С предложението за резолюция Европейският парламент искаше първо, да подчертае важността на ролята на Сърбия в рамките на Европейския съюз и второ, да одобри социалните и политическите подобрения, постигнати от правителството на Сърбия през последните години. Също така искам да посоча стъпките, които държавата трябва да предприеме, за да отговори на исканията на Европейския съюз за демократизация, свобода и приемане на справедливи и устойчиви политики. Тъй като смятам, че присъединяването на Сърбия към Европейския съюз е значителна крачка напред както за ЕС, така и за Република Сърбия, гласувах в подкрепа на предложението за резолюция, защото мисля, че Сърбия скоро ще успее да преодолее всички ограничения, които създадоха голямото несъответствие между двете страни от толкова дълго време.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), в писмена форма. (EN) Гласувах в подкрепа на резолюцията, която отбелязва напредъка на Сърбия във връзка с реформата и отправеното неотдавна от Съвета искане до Комисията да изготви становището относно кандидатурата на Сърбия за членство в ЕС. Въпреки това резолюцията основателно подчертава, че „пълното сътрудничество с Международния наказателен трибунал за бивша Югославия“, включително предаването на последните две укриващи се лица на Хага е „основно условие за напредъка на Сърбия към членство в ЕС“.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), в писмена форма.(FR) Гласувам против резолюцията заради солидарността си със сръбския народ. Прибавянето на задължението да се изпълнят икономическите критерии от Копенхаген към жестокото съкращаване на социалните разходи, в резултат от програмите за икономии, наложени от Международния валутен фонд (МВФ) от януари 2009 г. е социално престъпление, което аз отказвам да одобря. И това е, без да споменаваме многократните нарушения на суверенното право на сръбската държава да откаже да общува с представителите на сепаратистката провинция Косово, които се съдържат в текста.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) Всички сме съгласни, че страните от региона на Западните Балкани трябва да станат част от ЕС, което ще стане реалност в близко бъдеще.

Сърбия е част от тази група и е държава, която измина труден път от разпадането на бивша Югославия и на съветската империя. Освен това братоубийствените войни, в които тя участваше и жестокото въздействие върху съседните държави и международната общност като цяло имаше неблагоприятни последици върху държавата и народа. Въпросът за така наречената „война“ в Косово, който остава неразрешен и много спорен за международната общност, също допринесе за това, че мирът все още не е реалност в региона.

Затова подкрепям продължаването на стъпките на Сърбия към членство в Европейския съюз. Искам да се възползвам от възможността и да поздравя сръбския народ и неговите лидери за усилията им и за постигнатия напредък.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), в писмена форма. (LT) Гласувах в подкрепа на предложението за резолюция относно процеса на европейска интеграция на Сърбия, защото развитието на регионално сътрудничество продължава да бъде ключов приоритет за ЕС и целта му е да бъде катализатор за политиките на помирение, добросъседски отношения в Западните Балкани. Тъй като Сърбия цели да стане важен фактор за гарантиране на сигурността и стабилността в региона, нейното бъдеще е тясно свързано с Европейския съюз и поради това тя трябва да положи максимални усилия, за да гарантира, че ще стане пълноправен член на ЕС. За да придобие статут на страна кандидатка за членство в ЕС и да започне преговори с ЕС, Сърбия трябва да започне диалог с Косово, да възприеме конструктивно отношение към предстоящите общи избори в Косово и да направи всичко възможно, за да предотврати маргинализирането на сръбската общност в Косово. Подкрепям предложението, че Сърбия следва да получи статут на страна кандидатка за членство в ЕС, само след като започне пълно сътрудничество с Международния наказателен трибунал за бивша Югославия (МНТБЮ).

Освен това Сърбия трябва да продължи реформите, които са в ход и да проведе още реформи. Сръбските органи трябва да положат всички усилия, за да гарантират, че надлежно прилагат принципите на правовата държава и демокрацията и да осигурят непрекъснато намаляване на равнището на корупция в Сърбия, а онези служители, които злоупотребяват с положението си да бъдат сурово наказвани.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), в писмена форма. (PT) Предложението за резолюция относно процеса на европейска интеграция на Сърбия заслужава моята подкрепа по следните причини.

След Европейския съвет в Солун през юни 2003 г., беше поет ангажимент пред всички страни от Западните Балкани, че те ще се присъединят към Европейския съюз, след като изпълнят установените критерии. Темпът на интегриране в ЕС на страните от Западните Балкани е индивидуален и зависи от заслугите на всяка една от тях по отношение по-специално на решимостта им да отговарят на всички изисквания, да изпълнят всички задължения, да извършат реформите и да приемат необходимите мерки, които членството в ЕС предполага.

Ролята на Сърбия като гарант за сигурността и стабилността в региона е решаваща. Ето защо резолюцията заявява отново, че бъдещето на Сърбия е в ЕС и насърчава държавата да продължи да полага усилия за тази цел; поздравява Сърбия за постигнатия напредък в процеса на реформи; приветства решението за откриване на процедура за ратифициране на Споразумението за стабилизиране и асоцииране със Сърбия, взето от Съвета на 14 юни 2010 г. и факта, че 10 държави-членки вече са ратифицирали споразумението.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), в писмена форма. (PT) Гласувах в подкрепа на резолюцията, в която се заявява отново, че бъдещето на Сърбия е в ЕС, като в същото време се подчертава, че е постигнат напредък по отношение на извършването на реформите и се призовава държавата да продължи усилията, за да изпълни изискванията и критериите, които членството в ЕС предполага.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), в писмена форма. (EN) Нашата група гласува „за“, тъй като 16 от 17-те внесени изменения бяха приети или включени в компромисните изменения, предложени от докладчика, включително и изменението, настояващо кандидатурата да бъде обвързана с по-тясното сътрудничество с Международния наказателен трибунал за бивша Югославия (МНТБЮ). Нашите изменения се отнасяха за Косово, равенството между половете, правата на малцинствата, гражданското общество, обществения транспорт, околната среда и отношенията с Босна.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), в писмена форма. (IT) Докладът снижава бариерите пред търговията между Европейския съюз и Сърбия и това е крачка към бъдещото присъединяване на тази балканска държава.

Споразумението за стабилизиране и асоцииране беше подписано още през 2008 г., но оттогава е ратифицирано само от 12 държави-членки, включително Италия. Важната цел, постигната днес, трябва при всички случаи да бъде новото начало за Сърбия, която представи кандидатурата си за членство през декември 2009 г. Всъщност тя трябва да продължи пълното сътрудничество с Международния наказателен трибунал за бивша Югославия, което винаги е било съществено условие за присъединяването.

 
  
MPphoto
 
 

  Csanád Szegedi (NI), в писмена форма. (HU) Сърбия демонстрира сериозни пропуски в областта на зачитането на правата на човека. Гражданите с унгарска националност се считат за граждани второ качество и има чести случаи на полицейско насилие. Случаят с младежите от Темерин все още не е разследван. Докато не видим значителен напредък в гореспоменатите области, аз не мога да подкрепя процеса на европейска интеграция на Сърбия. Освен това смятам, че е от решаваща важност етническите унгарци да получат пълна териториална автономия във Войводина.

 
  
  

Препоръка: Jelko Kacin (A7-0362/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), в писмена форма. (PT) Предвид временното решение на Съвета и Комисията (15191/2007) и Споразумението между ЕО и Република Сърбия за стабилизиране и асоцииране, аз подкрепям сключването на споразумението.

 
  
MPphoto
 
 

  George Becali (NI), в писмена форма. (RO) Гласувах в подкрепа на доклада и това не е първият случай, когато се споменават причините за това, така че ще говоря за личните причини. Западните Балкани и Сърбия са повече от просто регион от стратегически интерес за Европейския съюз и не само гражданите от региона се нуждаят от нас, но и ние се нуждаем от тях. ЕС е основният търговски партньор за Сърбия, което означава много. Сърбия има уникално положение в Европа, тъй като е държавата с най-много бежанци и разселени лица. Твърдо съм убеден, че ускоряването на процеса на интеграция на Сърбия е полезно за целия регион на Западните Балкани.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), в писмена форма. (RO) Гласувах в подкрепа на резолюцията относно процеса на европейска интеграция на Сърбия. Една от важните причини за това е, че Сърбия може да стане значим фактор за гарантиране на сигурността и стабилността в региона. В същото време конструктивните стратегии за регионално сътрудничество и добросъседските отношения са съществени елементи на процеса на стабилизиране и асоцииране. Тези неща са ключов фактор в процеса на превръщане на Балканите в регион на дългосрочна стабилност и устойчиво развитие.

Процесът на интеграция на Сърбия в ЕС се благоприятства и от напредъка, постигнат в процеса на реформите.Усилията на Сърбия за защита на малцинствата са забележителни, въпреки че достъпът до информация и образование на езиците на малцинствата трябва да се подобри, особено за румънското малцинство, което е жестоко дискриминирано през последното столетие.

Сериозен напредък има по отношение на насърчаването на равенството между половете, особено с приемането на закона за равенството между половете и националния план за действие за подобряване на положението на жените и насърчаване на равенството между половете.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Ключовата роля на Сърбия на Западните Балкани е очевидна: трудно ще бъде за региона да постигне стабилност, ако Сърбия не е стабилна. Реформите, осъществявани от държавата заслужават висока оценка, тъй като имат за цел укрепването на демокрацията, прозрачността и механизмите на правовата държава. В допълнение полагат се усилия, за да се установят отново отношения и партньорства със съседните държави, бившите врагове на Сърбия, стъпка, която приветствам, тъй като е значима в хуманитарно отношение. Споразуменията, които Сърбия сключва с ЕС и неотдавнашното двустранно отваряне на границите показва, че политиката за постепенно създаване на солидарност на практика не се пренебрегва. Надявам се, че ЕС ще разгледа кандидатурата на Сърбия за членство много внимателно, като вземе под внимание важното послание, че нейното присъединяване, както и това на Хърватска, което е на по-напреднал етап, ще бъде представително за сръбския народ, за целия регион и за самия ЕС.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), в писмена форма. (PT) Бъдещето на Сърбия е в ЕС. Затова приветствам кандидатурата на Сърбия за членство в Европейския съюз, представена на 22 декември 2009 г., и решението, взето от Съвета на министрите на 25 октомври 2010 г., да се изиска от Комисията да разгледа кандидатурата на Сърбия.

Поздравявам Сърбия за постигнатия напредък в процеса на реформите. Подчертавам, че развитието на регионално сътрудничество продължава да бъде ключов приоритет за ЕС и целта му е да бъде катализатор за помирение, добросъседски отношения и разширяване на контактите между хората в Западните Балкани.

Затова призовавам Сърбия да следва конструктивен подход в посока по-обхватно регионално сътрудничество. Подкрепям проекта за решение на Съвета и Комисията за сключване на споразумение за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Сърбия, от друга страна.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlo Fidanza (PPE), в писмена форма.(IT) Приветствам Споразумението между ЕО и Република Сърбия за стабилизиране и асоцииране (ССА). Споразумение за стабилизиране и асоцииране (ССА) снижава бариерите пред търговията между Европейския съюз и Сърбия и е стъпка напред по посока на възможното присъединяване на тази балканска държава към ЕС. Споразумението беше подписано през 2008 г., но оттогава само 12 държави-членки са го ратифицирали, включително Италия. Днешното гласуване показва одобрението на Парламента за споразумението и изпраща сигнал до останалите 15 държави-членки, че те също трябва да го ратифицират. Въпреки че Сърбия премина през сурови изпитания през най-новата си история, тя бавно започна да се възстановява и да консолидира демократичната си структура. Географското положение на Сърбия и стратегическата й роля несъмнено я поставят в центъра на процеса на интеграция на балканските държави в ЕС. Сърбия също така е и важен търговски партньор, тя има решаваща роля в производството на желязо и стомана, наред с другите. Днешното гласуване следва друга важна стъпка напред от декември 2009 г., когато бяха премахнати визите за шенгенското пространство и това даде възможност на сръбските граждани да се почувстват повече европейци.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), в писмена форма. (PT) Днес беше прието ново Споразумение между ЕО и Република Сърбия за стабилизиране и асоцииране, което установява зона за свободна търговия и предлага перспектива за присъединяването на държавата към ЕС. Предвид нашето становище за разширяването, ние се въздържахме при гласуването на доклада.

Ние не сме съгласни с някои от аспектите му по-специално с условията, наложени на Сърбия като например изискването за пълно сътрудничество с Международния наказателен трибунал за бивша Югославия, което продължава до бъде предпоставка за бъдещото присъединяване на Сърбия към ЕС. Такива въпроси не бяха поставяни пред други държави в подобно положение. Не трябва да забравяме, че за да може споразумението да влезе в сила, то трябва да се ратифицира от 27-те държави-членки.

Споразумението между ЕО и Република Сърбия за стабилизиране и асоцииране, подписано през 2008 г., установява зона за свободна търговия и предлага перспектива за присъединяването на държавата към ЕС. Сърбия представи кандидатурата си за членство в ЕС през декември 2009 г. През октомври миналата година Съветът призовава Комисията да подготви своето становище по кандидатурата за членство на Сърбия, което ще бъде представено през есента на тази година.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (EFD), в писмена форма.(IT) Във връзка с процеса на разширяване, положението на Западните Балкани заслужава специално внимание. Държава като Сърбия несъмнено създава проблеми, но положението в Белград изглежда е много по-добро, отколкото в другите държави в региона. Ето защо като се надявам, че процесът на сътрудничество с Международния наказателен трибунал за бивша Югославия ще бъде значително ускорен, подкрепям резолюцията и се надявам, че тя ще се разтълкува като стимул от народа и от органите в Сърбия.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), в писмена форма. (EN) Гласувах в подкрепа на споразумението между ЕО и Република Сърбия за стабилизиране и асоцииране, но отбелязвам, че досега само 11 държави-членки са го ратифицирали. Призовавам останалите 16 да направят това възможно най-скоро.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), в писмена форма.(FR) Споразумението между ЕО и Република Сърбия за стабилизиране и асоцииране също като всички споразумения от този характер осъжда хората на изключителна бедност в името на бързия преход към пазарна икономика и установяването на зона за свободна търговия през следващите пет години. Европейският съюз е недостоен за собствените си граждани и за гражданите на страни, които желаят да се присъединят към него. Гласувам против доклада от солидарност с народа на Република Сърбия.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) Всички сме съгласни, че страните от региона на Западните Балкани трябва да станат част от ЕС, което ще стане реалност в близко бъдеще.

Сърбия е част от тази група и е държава, която измина труден път от разпадането на бивша Югославия и на съветската империя. Освен това братоубийствените войни, в които тя участваше и жестокото въздействие върху съседните държави и международната общност като цяло имаше неблагоприятни последици върху държавата и народа. Въпросът за така наречената „война” в Косово, който остава неразрешен и много спорен за международната общност, също допринесе за това, че мирът все още не е реалност в региона.

Затова подкрепям продължаването на стъпките на Сърбия към членство в Европейския съюз. Искам да се възползвам от възможността и да поздравя сръбския народ и неговите лидери за усилията им и за постигнатия напредък. Подчертавам ролята на Сърбия като фактор за стабилизирането на региона на Западните Балкани като цяло и в частност за стабилността и сближаването на Босна и Херцеговина.

 
  
MPphoto
 
 

  Justas Vincas Paleckis (S&D), в писмена форма. (LT) Гласувах в подкрепа на резолюцията, защото оценявам положително напредъка на Сърбия при осъществяването на реформите в областта на публичната администрация, правната рамка и борбата с корупцията и организираната престъпност. Подкрепям призива на докладчика държавите-членки на ЕС да започнат процеса на ратифициране на Споразумението между ЕО и Република Сърбия за стабилизиране и асоцииране. Основното условие, отбелязано в доклада, е пълното сътрудничество с трибунала в Хага, за да може Сърбия да продължи напред по пътя към членство в ЕС. Искам да призова Сърбия да поеме по-ясен ангажимент по отношение на политиките в областта на заетостта и социалното сближаване.

Призовавам Сърбия да продължи да изгражда среда, благоприятна за развитието на демокрацията, принципите на правовата държава, свободната пазарна икономика и зачитането на правата на човека. Сърбия отбелязва напредък в областта на околната среда. Въпреки това държавата следва за задълбочи усилията си в областта на възобновяемата енергия и енергийната ефективност. Основните компоненти от законодателството, свързано с възобновяемата енергия, все още не са транспонирани. Държавата трябва да приеме и законодателна рамка за енергийната ефективност.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), в писмена форма.(IT) Гласувах в подкрепа на резолюцията относно процеса на европейска интеграция на Сърбия и на Споразумението между ЕО и Република Сърбия за стабилизиране и асоцииране, защото смятам, че конструктивните подходи в регионалното сътрудничество и добросъседските отношения са съществени компонент на процеса на стабилизиране и асоцииране и ще играят важна роля в процеса на трансформиране на Западните Балкани в регион на дългосрочна стабилност и устойчиво развитие. Сърбия също така е и важен фактор по отношение на сигурността, стабилността и помирението между народите в региона. Европейският съюз осъжда всички военни престъпления, които разрушиха бивша Югославия и подкрепя работата на МНТБЮ (Международен наказателен трибунал за бивша Югославия). Той също така подчертава, че бъдещето на Сърбия е в Европейският съюз и насърчава държавата да продължи усилията си за постигане на тази цел.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), в писмена форма. (PT) Няма пречки Европейският парламент да одобри проекта за решение на Съвета и Комисията относно сключването на Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Сърбия, от друга страна.

Във връзка с настоящите правомощия на Европейския парламент по отношение на международните споразумения, Съветът внесе искане за приемане на споразумението и комисията по външни работи представи становището си във формата на препоръка за сключване на споразумението.

Гласувах „за“, защото смятам, че споразумението има изключително важен принос за стабилна и ефективна политика на съседство, в която Сърбия играе важна роля във връзка с геополитическото равновесие на Балканите.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), в писмена форма. (IT) Като имам предвид проекта на решение на Съвета и на Комисията, искането за одобрение, представено от Съвета съгласно членове 217 и 218 от Договора за функционирането на Европейския съюз, членове 81 и 90 от своя правилник и препоръката на комисията по външни работи, смятам, че е напълно логично и необходимо да одобря позицията на Парламента.

Затова одобрявам въпросния проект на решение на Съвета и на Комисията с цел насърчаването първо, на по-тясно сътрудничество със Сърбия и в по-общ план, действията за стабилизирането и сътрудничество в рамките на Европейския съюз.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), в писмена форма. (PT) Предприетите от Сърбия реформи ще дадат възможност на държавата да отбележи значителен напредък по пътя към бъдещото членство в ЕС. Затова смятам, че сключването на Споразумение за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Сърбия, от друга страна, следва да бъде подкрепено.

 
  
MPphoto
 
 

  Teresa Riera Madurell (S&D), в писмена форма. (ES) Одобрението на Парламента за Споразумението между ЕО и Република Сърбия за стабилизиране и асоцииране, след решението на Съвета да инициира процеса на ратифициране, е важна крачка по пътя на интегрирането на Западните Балкани в ЕС. Гласувах „за“ въз основа на виждането ми за ЕС като водещ фактор, който е длъжен да подкрепя цялостната стабилизация на Западните Балкани. Международният авторитет на ЕС е тясно свързан със способността му да действа със съседните държави. В случая със Западните Балкани, включително Сърбия, изглежда, че единствено възможният път е присъединяването към ЕС. Това присъединяване обаче е свързано с редица условия. Сърбия показва изключително желание да стане част от ЕС.

Освен одобрението, дадено от Парламента днес, беше приета и резолюция, която въпреки че като цяло е положителна по отношение на Сърбия, посочва, че сътрудничеството на Белград с Международния наказателен трибунал и цялостния ангажимент към демокрацията и принципите на правовата държава, са задължително изискване по пътя на държавата към ЕС.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), в писмена форма. (EN) Подкрепихме резолюцията, защото повечето от предложените от нас изменения бяха приети. Измененията се отнасяха за Косово, равенството между половете, правата на малцинствата, гражданското общество, обществения транспорт, околната среда и отношенията с Босна. Единственото отхвърлено изменение ще бъде внесено отново, тъй като не беше прието поради равен брой гласове (27 на 27). То е много важно, защото призовава Сърбия да започне диалог с Косово, без да поставя въпроса за нови преговори във връзка със статута или отделянето.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), в писмена форма. (DE) Гласувах в подкрепа на сключването на Споразумение за стабилизиране и асоцииране между Европейския съюз и Република Сърбия. Сърбия е важна за стабилността на целия регион на Балканите и затова трябва да провеждаме непрекъснат диалог със държавата на институционално равнище. През последните години Сърбия отбеляза значителен напредък по пътя си към Европа. След консултативното становище на Международния съд относно въпроса за съответствието с международното право на едностранното обявяване на независимост на Косово, Европа трябва да играе активна роля в установяването на мир в региона. Трябва да оказваме всякаква подкрепа на Сърбия в усилията й да сътрудничи с Международния наказателен трибунал.

 
  
MPphoto
 
 

  Artur Zasada (PPE), в писмена форма.(PL) Доволен съм от резултатите от днешното гласуване относно проекта на решение на Съвета и на Комисията за сключване на Споразумение за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки и Република Сърбия. От 2007 г. досега Сърбия отбеляза видим напредък по отношение на сътрудничеството с Европейския съюз, което направи възможно възобновяването на преговорите с ЕС. Те бяха приключени на 10 септември 2007 г. и след консултации с държавите-членки, Споразумението за стабилизиране и асоцииране беше парафирано на 7 ноември 2007 г. в Брюксел. Не трябва да забравяме обаче, че предварителното условие за пълното сътрудничество, е свързано с изпълнението от страна на Сърбия на политическото условие, поставено от Съвета при приемането на директивите за преговорите, а именно, пълното сътрудничество с Международния наказателен трибунал за бивша Югославия.

 
  
  

Доклад: Marisa Matias (A7-0366/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), в писмена форма. (PT) Гласувах в подкрепа на доклада по собствена инициатива, чиято цел е по-нататъшното развитие на набор от мерки, по-специално по отношение на насърчаването на ранното диагностициране и качеството на живот, подобряването на епидемиологичното познание за болестта и координирането на съществуващите научни изследвания, оказването на подкрепа за солидарността между държавите-членки чрез обмен на добри практики и зачитането на правата на хората, страдащи от болести, свързани с деменции. Понастоящем всяка година приблизително 14 млн. европейци развиват някакъв вид деменция, като болестта на Алцхаймер е отговорна за половината от случаите.

Необходимо е сближаване на сега действащите различни политики с цел справяне с положението по съгласуван, обективен и по-ефективен начин чрез оказване на подкрепа на болногледачите и семействата в области като укрепването на различните здравни системи, обучението и консултирането. Считам, че е важно европейската стратегия относно деменцията по-силно да подчертае социалните аспекти на състоянието на лицата с деменция, със засилено съсредоточаване върху научните изследвания и превенцията, наред с ранното диагностициране.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), в писмена форма. (LT) Гласувах в подкрепа на резолюцията относно европейската инициатива за болестта на Алцхаймер и други деменции, чиято основна насока е по-добрата координация между държавите членки и по-ефикасният и солидарен отговор с оглед на превенцията и лечението на хората, живеещи с деменции, по-специално болестта на Алцхаймер, и хората от тяхното обкръжение, независимо дали са специалисти от областта на здравеопазването, доставчици на услуги или роднини. Съобщението на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно европейска инициатива за болестта на Алцхаймер и други болести, свързани с деменциите, е основна стъпка по пътя към конкретни предложения за свързване на различните съществуващи политики и начини за справяне с този вид болести. Фрагментираната намеса, неравенството на съществуващите отговори в европейското пространство и фактът, че преобладават неравни условия на достъп и лечение на болестта, са причини, повече от достатъчни, за да бъде обоснована настоящата инициатива.

Ето защо от основно значение е съсредоточаването върху ранното диагностициране и превенцията, както и върху действията за повишаване на обществената осведоменост за това какво означава животът с деменция. Една европейска стратегия трябва също така да се стреми да осигури наличието на услуги, които гарантират възможно най-голямо покритие, както и да гарантира равенство при достъпа и лечението на пациентите, независимо от тяхната възраст, пол, финансови възможности и място на пребиваване.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), в писмена форма. – (LT) Гласувах в подкрепа на този важен документ. На всеки 24 часа се диагностицира нов случай на невродегенеративно заболяване (разстройство на нервната система). Понастоящем заболяването представлява една от основните причини за инвалидност при хората в напреднала възраст, като повече от половината от тези случаи се дължат на болестта на Алцхаймер. Очаква се броят на хората, засегнати от тези болести, да се нарасне значително. Това предизвиква безпокойство, като се има предвид увеличаването на средната продължителност на живот и намаляването на съотношението между работещите и пенсионираните лица. Подкрепям предложението на Европейската комисия за създаване на европейска стратегия, солидарен отговор с оглед на превенцията и лечението на хората, които живеят с деменции (прогресиращо влошаване на умствените способности), и хората от тяхното обкръжение. Една европейска стратегия следва също така да се стреми да осигури наличието на услуги, които гарантират възможно най-голямо покритие, както и да гарантира равенство при достъпа и лечението на пациентите, независимо от тяхната възраст, пол, финансови възможности и място на пребиваване.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), в писмена форма. (PT) Деменцията е заболяване, характеризиращо се с бавна и прогресираща загуба на паметта, концентрацията и способността за учене, обикновено у лица над 65-годишна възраст. Деменциите са група от невродегенеративни заболявания, които не следва да се възприемат като нормална част от процеса на остаряване. Счита се, че повече от 8 милиона европейци на възраст между 30 и 99 години, страдат от дегенеративни заболявания, което се равнява на 12,5 случая на всеки 1 000 души, като жените са по-често засегнати от мъжете. Учените признават, че този брой може да се удвои през следващите 20 години. Най-често срещаната форма на деменция в Европа е болестта на Алцхаймер, която представлява между 50% и 70% от случаите. Гласувах в подкрепа на доклада, който е насочен към подобряването на качеството на живот и благосъстоянието на пациентите, насърчаването на научните изследвания и превенцията и подобряването на комуникацията между държавите-членки, за да се отговори по по-ефикасен и всеобхватен начин с оглед НА предотвратяване и лечение на лицата, живеещи със заболяване, свързано с деменция, по-специално болестта на Алцхаймер, и на хората от тяхното обкръжение. Предложението за обявяване на Европейска година на психичното здраве също е важно.

 
  
MPphoto
 
 

  George Becali (NI), в писмена форма. (RO) Подкрепям докладчика и гласувах в подкрепа на нейния доклад. Болестта на Алцхаймер става все по-широко разпространена и засяга все по-голям брой хора, особено при намаляващото съотношение между работещите и пенсионираните лица. Промените в поведението и личността на пациентите ги прави зависими от хората около тях. Предложението, което ни представя докладчикът, е да се подобри координацията между държавите-членки, солидарността и подкрепата не само за засегнатите лица, но и за всички, които по някакъв начин са свързани с тях.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), в писмена форма. (IT) Все повече хора в Европа и в останалата част на света са засегнати от болестта на Алцхаймер, а през последните десетилетия средната възраст на заболелите пада. Докато в миналото болестта вече е станала социален и здравен проблем, то сега тя е станала спешен приоритет в програмата на националните политики в областта на здравеопазването. Поради това ангажиментът, който Европейският съюз възнамерява да поеме през следващите няколко години по отношение на съгласуването на политиките на европейско равнище, е положителен. Това ще включва научни изследвания и обмен на добри практики за справяне с болестта на Алцхаймер, ранно диагностициране и подкрепа за семействата на болните, тъй като в много държави-членки в днешно време семействата се намират под огромен финансов и психологически натиск в резултат на грижите за хора, които се нуждаят от постоянни грижи и лечение. Гласувам в подкрепа на доклада на г-жа Matias с надеждата, че ще се направи повече – много повече от направеното досега – за едно заболяване, което става все по-широко разпространено, но чиито значителни социални последици не са толкова широко известни.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), в писмена форма. (LT) Съгласна съм с европейската инициатива за болестта на Алцхаймер и други деменции, защото всяка година все по-голям брой хора развиват някакъв вид деменция. Тъй като населението на Европа застарява и социалните и икономическите последици в голяма степен засягат и здравните системи на държавите-членки, необходимо е да се предприемат конкретни инициативи за действие, като спешни мерки за борба с това сериозно заболяване. Неотдавнашните констатации, направени в Европа, показват, че болестта на Алцхаймер продължава да не се диагностицира успешно в ЕС и че съществуват много неравенства между държавите-членки по отношение на превенцията, достъпа до лечение и предоставянето на подходящи услуги. В центъра на вниманието следва да бъде ранната диагностика и превенцията на болестта на Алцхаймер. Хранителният режим е основен причинен фактор за развитието на болестта на Алцхаймер и следователно превенцията на деменциите чрез гъвкави интервенции следва да бъде приоритет и следва да се обръща специално внимание на факторите за превенция, като например здравословен хранителен режим, насърчаване на физическа и когнитивна активност и контрол на сърдечносъдовите рискови фактори като диабет, висок холестерол, хипертония и тютюнопушене. Освен това от съществено значение е повишаването на достойнството на всички пациенти по време на болестта им и намаляването на неравенствата, с други думи, необходимо е да се осигури наличието на услуги, които гарантират възможно най-голямо покритие, както и да се гарантира равенство при достъпа и лечението на пациентите, независимо от тяхната възраст, пол, финансови възможности и място на пребиваване.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), в писмена форма. (RO) Въздействието на болестта на Алцхаймер е едно и също навсякъде. Фактът, че научният напредък не успява да я диагностицира преди настъпването й или да намери лечение още повече ни задължава да намерим решения за подобряване живота на хората, които страдат от нея. Повече от 8 милиона европейци са изправени пред невродегенеративни заболявания, а прогнозите не са никак обещаващи – след 30 години броят на пациентите ще се удвои. Поради тази причина координацията между държавите-членки трябва да се подобри и да се възприеме по-ефикасен и солидарен отговор с оглед на превенцията и лечението на хората, които живеят с деменции, особено болестта на Алцхаймер, както и подкрепата на хората от тяхното обкръжение. За да съществува европейска стратегия в тази област, е от съществено значение различните държави да отдадат предимство на изготвянето на национални планове за действие. Трябва също да съсредоточим вниманието си върху ранното диагностициране и превенцията, както и върху събирането и обработването на епидемиологични данни относно болестта.

След като тези условия бъдат изпълнени, е необходимо интегрирано действие между различните страни – от научните изследвания до предоставянето на здравни грижи. Важно е да се запълнят съществуващите празнини в областта на професионалното обучение или подкрепата на семействата, както и действията за повишаване на обществената осведоменост за това какво означава животът с деменция.

 
  
MPphoto
 
 

  Nikolaos Chountis (GUE/NGL), в писмена форма. (EL) Гласувах в подкрепа на доклада относно европейска инициатива за болестта на Алцхаймер и други деменции, защото Европейската комисия и правителствата на държавите-членки се ангажират да въведат европейски и национални планове за действие с цел: насърчаване на научните изследвания на европейско равнище на причините, начините за превенция и лечението на болестта на Алцхаймер и увеличаване на финансирането за тях; подобряване на превенцията и ранната диагностика; организиране на кампании за повишаване на осведомеността на широката общественост и за повишаване на способността за разпознаване на симптомите на болестта; признаване на голямата тежест за болногледачите на пациентите с деменция и предоставяне на психологическа подкрепа на пациентите и техните семейства. Но най-важното е да се осигури и насърчава обществен подход към болестта като цяло. Публично финансираните научни изследвания, превенцията, лечението и подкрепата на пациентите и техните семейства са важни не само по принцип.

Общественият подход е необходим, за да се избегнат спекулациите от страна на фармацевтичните дружества и други частни интереси. Държавите-членки трябва да осигурят необходимите бюджетно финансирани услуги и инфраструктури, за да се вземат мерки по отношение на здравните и социалните последици за пациентите и тяхното обкръжение.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), в писмена форма. (PT) По приблизителни оценки 7,3 млн. европейци страдат от различни форми на деменция, като по-голямата част от случаите са болни от болестта на Алцхаймер. Това е широкомащабен проблем и трябва да имаме предвид, че формите на деменция засягат не само лицата, които страдат от тях, но и хората, които се грижат за болните. Съществуването на европейска стратегия в тази област би позволило по-интегриран подход и по-ефикасен отговор на лечението и осведомеността относно психичните заболявания и би направило европейската общественост по-чувствителна към мозъчните патологии, свързани със стареенето.

На първо място, считам, че е важно да се подобри координацията между държавите-членки чрез развиване на национални стратегии и планове, насочени към болестта на Алцхаймер. На второ място, считам, че е важно да се гарантира повече подкрепа и предоставяне на услуги за пациентите и техните семейства. На последно място, считам, че е важно да се увеличат научните изследвания на заболяването и възможностите за неговото лечение и превенция. Искам да поздравя г-жа Matias за предложения от нея доклад, като подкрепям препоръките към Комисията и Съвета, а също и препоръките към държавите-членки.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), в писмена форма. (PT) По приблизителни оценки броят на лицата, страдащи от деменция, възлиза на 9,9 млн., като по-голямата част от тези случаи – повече от 7 милиона – са диагностицирани с болестта на Алцхаймер. Според научните изследвания тази цифра може да се удвоява на всеки 20 години. Положението налага нов подход от страна на ЕС и държавите-членки към превенцията и лечението на болестта.

Докладът, по който гласувахме днес, чието съдържание подкрепям, предлага по-добра координация между здравните и социалните служби на държавите-членки, а също и между хората около болните с болестта на Алцхаймер, като здравни специалисти, роднини или частни благотворителни организации. Бих искал също да подчертая важността, отдадена в доклада, на ранната диагностика, съществуването на свързани помежду си референтни центрове, мултидисциплинарния подход към болестта, значението на професионалното обучение, специализирано в такъв тип болести, и мрежата за оказване на подкрепа на семействата. Важна е и подкрепата за информационните кампании за дегенеративните заболявания, насочени към широката общественост. Съгласен съм също с изразената в доклада идея, че една европейска стратегия по отношение на тези болести трябва да закриля услугите, които подпомагат универсален и широко обхватен в географско отношение достъп до системата.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), в писмена форма. (FR) Приблизително 10 милиона европейци страдат от психични разстройства, по-конкретно болестта на Алцхаймер. Европейският отговор все още е слаб и положението на пациентите, техните семейства и болногледачи е твърде небалансирано в Европа: в момента само седем държави-членки са въвели национални стратегии. Затова Европейският парламент настоятелно призовава държавите-членки да изготвят конкретни програми и стратегии на национално равнище за борба с това заболяване и последствията от него. Стратегиите следва да са насочени към социалните и здравните последици от това заболяване, както и към услугите и подкрепата, необходими на болните и техните семейства. Усилията за насърчаване на ранната диагностика и здравно обслужване, съсредоточени върху превенцията и научните изследвания, трябва да станат здравен приоритет и на равнище на ЕС. Създаването на публично-частна програма за научни изследвания, развитие и инвестиции трябва да бъде насърчавано на европейско равнище. Скоростта, с която успеем да задържим напредването на болестта на Алцхаймер, може би до пълното й ликвидиране, ще доведе до значителна промяна в броя на зависимите лица и ще помогне на хората в напреднала възраст, колкото е възможно по-дълго, да се възползват от живота си.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), в писмена форма. (PT) Гласувах в подкрепа на доклада относно европейска инициатива за болестта на Алцхаймер и други деменции, защото предлага мерки за гарантиране на човешкото достойнство на лицата, страдащи от деменция, за намаляване на неравенствата и предотвратяване на социалното изключване, както и за насърчаване на ранната диагностика и научните изследвания на превенцията на тези заболявания.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) В Европа приблизително 9,9 млн. души страдат от някаква форма на деменция, което означава, че Европа се нарежда на второ място по отношение броя на лицата, страдащи от това заболяване. Само в Португалия по приблизителни оценки пациентите с деменция са 153 000, като от тях повече от 90 000 са с болестта на Алцхаймер и се очаква броят им да се удвои до 2020 г. Със застаряването на населението отговорът от страна на обществата и правителствата на този тип заболяване, свързано в голяма степен с възрастта, представлява сериозно предизвикателство в началото на хилядолетието. Поради тази причина не мога да не засвидетелствам най-силната си подкрепа за инициатива, която предлага обявяването на деменцията за приоритет на ЕС и настоятелно призовава държавите-членки да развият конкретни национални стратегии и планове за справяне с болестта на Алцхаймер. Демократичният социален център защитава този подход в Португалия, защото е на челно място и е изцяло в съгласие с политиките в областта на здравеопазването и приоритетите на ЕС, като изисква от правителството Национален план за деменцията, който гарантира хуманна, квалифицирана и зачитаща човешкото достойнство подкрепа и грижа за лицата, страдащи от болестта на Алцхаймер и други форми на деменция.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), в писмена форма. (PT) Всяка година 1,4 млн. граждани в Европа развиват някаква форма на деменция, което означава, че на всеки 24 секунди се диагностицира нов случай. По приблизителни оценки в Португалия има 153 000 лица, страдащи от деменция, 90 000 от които са с болестта на Алцхаймер. Като се има предвид застаряването на населението в ЕС, прогнозите на специалистите са, че този брой ще се удвои до 2040 г.

Като се има предвид застаряването на населението и намаляването на съотношението между работещите и пенсионираните лица, деменцията се очаква да бъде едно от основните предизвикателства за устойчивостта на националните социални и здравни системи. Затова е от съществено значение правителствата да разработят конкретни национални стратегии и планове за болестта на Алцхаймер с цел справяне със социалните и здравни последици на деменцията не само чрез гарантиране на предоставянето на услуги, но и чрез оказване на подкрепа на болните и техните семейства.

Приветствам предложението за обявяване на Европейска година на психичното здраве с цел по-голяма обществена осведоменост относно мозъчните заболявания, свързани със стареенето, и начините за разпознаване и идентифициране на ранните симптоми на тези заболявания, чрез провеждане на публични информационни кампании за тяхната превенция и лечение.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), в писмена форма. (PT) Болестта на Алцхаймер и другите форми на деменция са заболявания, пораждащи оправдано внимание и загриженост. Според доклада за 2010 г. на Международната федерация на асоциациите за болестта на Алцхаймер в Европа, приблизителният брой на лицата, страдащи от деменция, възлиза на 9,9 млн., като очакването е броят им да нарасне значително до 2020 г. Недостигът на професионални болногледачи на лица с болестта на Алцхаймер трябва да е повод за значително безпокойство, тъй като в бъдеще положението е с тенденция към влошаване, ако не се вземат мерки. Мерките трябва да включват обучение на достатъчен брой специалисти в системите за предоставяне на здравни и социални грижи, както и осигуряване на подходящи грижи чрез обществените служби при зачитане волята на пациентите да останат в домашна обстановка, където това е възможно, и насърчаване на основните принципи за човешко достойнство и социално приобщаване, а така също и независимостта и самоопределянето на пациентите. Тъй като това е заболяване, разходите за чието лечение са много високи и не могат да се покрият от по-голямата част от пациентите, желателно е повишаване на финансирането за лекарствата за него. От абсолютно съществена важност е насърчаването и развитието на научните изследвания в тази област, особено по отношение на превенцията, диагностиката и лечението, като основният принцип е, че публичният сектор поема тези задължения без ограничения на ползите или достъпа за всеки пациент.

 
  
MPphoto
 
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE), в писмена форма. (GA) Изцяло подкрепям проекта относно болестта на Алцхаймер и други деменции. Болестта на Алцхаймер е основна причина за деменция при наличие на повече от 44 000 болни в Ирландия и приблизително 10 млн. в цяла Европа.

Болестта на Алцхаймер е прогресиращо заболяване, което означава, че с времето настъпва все по-силно увреждане на мозъка. Същевременно симптомите на болестта се изострят. За съжаление, поради застаряване на европейското население вероятността броят на засегнатите да се увеличи е голяма. Трябва да съществува по-добра координация между държавите-членки по отношение на научните изследвания на основните причини за деменциите и по отношение на най-добрите практики за предоставяне на грижи.

Често тежестта на грижите пада върху членовете на семейството. В Ирландия 50 000 души ежедневно се грижат за болни с деменция. Искам да изразя специално уважението си към тези болногледачи и към Обществото за болестта на Алцхаймер в Ирландия, които предоставят отлична помощ на лицата, страдащи от това заболяване.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE), в писмена форма. (FR) По приблизителни оценки броят на лицата в Европа, страдащи от деменция, възлиза на приблизително 10 млн., като по-голямата част от случаите са лица, страдащи от болестта на Алцхаймер. Този брой вероятно ще се удвоява на всеки 20 години. Един на всеки четирима души над 65-годишна възраст ще бъде засегнат през 2020 г. Във Франция ежегодно има 160 000 нови заболели. Следователно може да се каже, че всички европейци в един или друг момент пряко или косвено ще се сблъскат с проблеми, свързани с болестта на Алцхаймер или други деменции. Ето защо дадох пълната си подкрепа на доклада по собствена инициатива, който призовава Европейската комисия да направи борбата с болестта на Алцхаймер един от европейските приоритети за действие в областта на здравеопазването. От съществена важност е на страдащите от болестта на Алцхаймер да се гарантира достъп до подходящо здравно обслужване и преди всичко се нуждаем от по-тясно европейско сътрудничество в областта на научните изследвания (във връзка със следващата научноизследователска рамкова програма), превенцията, диагностиката (с общи критерии, общи протоколи и така нататък) и лечението. Ние също призоваваме за обявяване на Европейска година на психичното здраве като допълнение на Световния ден на борбата с болестта на Алцхаймер, която се надявам да предостави възможност за по-голяма осведоменост относно този проблем.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE), в писмена форма.(FR) Като председател на Европейския алианс за борба с болестта на Алцхаймер мога само да приветствам мерките, предложени от настоящата европейска инициатива, която се стреми да подобри епидемиологичните познания относно болестта и да съгласува провежданите научни изследвания. Благодарение на европейската подкрепа са създадени съвместни научноизследователски програми и се надявам, че те ще дадат резултат. От съществено значение е превенцията да бъде поставена в центъра на всяка стратегия и усилията да са насочени към получаване на възможно най-ранно диагностициране, както е подчертано в доклада. Всички държави-членки следва незабавно да предприемат действия, включително чрез кампании за превенция, на основата на амбициозен европейски план за борба с болестта. Поведенческите и познавателните промени, причинени от болестта, означават, че болните постепенно стават все по-зависими от другите. Пациенти са не само страдащите от заболяването, но и техните семейства и болногледачи. Освен това искам изразя уважението си към Европейската асоциация за борба с болестта на Алцхаймер, която, заедно с националните асоциации, борещи се с болестта, играе роля от решаващо значение в оказването на помощ на пациентите и техните семейства.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), в писмена форма.(FR) Дадох пълната си подкрепа на доклада по собствена инициатива, който има за цел да насърчи Европейската комисия да обяви болестта на Алцхаймер за водещ приоритет в дейността си в областта на здравеопазването. Трябва да насърчаваме не само методите за ранно диагностициране, развитието на методите за възможно най-ранно откриване на симптомите на болестта и съсредоточаването върху усилията на научноизследователската работа върху невродегенеративните заболявания; трябва също и преди всичко да се стремим към подобряване на ежедневието на пациентите и техните семейства, тъй като този аспект все още често остава незабелязан от обществените политики. Накрая, специално внимание следва да се обърне на жените, които са засегнати от това тежко заболяване два пъти повече от мъжете.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), в писмена форма. (EN) Докладът Matias се занимава с въпрос от нарастващо значение в нашето застаряващо общество. В моята страна правителството на Шотландия призна деменцията за национален приоритет, а шотландският опит се използва в научни изследвания с международна значимост. Настоящата европейска инициатива трябва да се приветства като средство за по-добра координация на работата на ЕС в борбата срещу деменцията.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), в писмена форма. (LT) Гласувах в подкрепа на резолюцията относно европейска инициатива за болестта на Алцхаймер и други деменции, тъй като основната насока е по-добра координация между държавите-членки и по-ефикасен и солидарен отговор с оглед на превенцията и лечението на хората, които живеят с деменции, по-конкретно болестта на Алцхаймер, и хората от тяхното обкръжение, независимо дали са здравни специалисти, доставчици на услуги или роднини. Важно е и е от съществено значение насърчаването на ранното диагностициране и качеството на живот, подкрепата за солидарността между държавите-членки чрез обмен на най-добри практики и клинични изследвания в тази област и зачитането на правата и очакванията на хората, живеещи с това тежко заболяване. Това е основна стъпка по пътя към конкретни предложения за свързване на различните съществуващи политики и начини за справяне с този вид болести, и за гарантиране на възможно най-голямо покритие и равенство при достъпа и лечението на пациентите, независимо от финансовите им възможности.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), в писмена форма. (IT) С днешното гласуване на доклада Matias Европейският парламент се стреми да подчертае, че борбата с болестта на Алцхаймер е здравен приоритет на ЕС. Според Световния доклад за 2009 г. относно болестта на Алцхаймер, приблизително 28% от гражданите на ЕС страдат от такъв вид деменция и този процент вероятно ще се увеличи предвид застаряващото население на Европа. Затова считам, че е отговорност на институциите да не подценяват това заболяване и да предприемат конкретни действия за подкрепа на пациентите и техните семейства. В това отношение ролята на Европейския парламент трябва да бъде свързана с насърчаване на повишаването на осведомеността на обществеността относно този проблем и призоваване на Съвета и Комисията да отдадат съответното внимание на заболяването при изготвянето на бъдещите планове за действие в областта на превантивната здравна политика. От действията, предложени в доклада, искам да подчертая изготвянето на насоки за прилагане на услуги за ранна диагностика и определянето на инструменти за улесняване на достъпа до финансиране.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), в писмена форма. (RO) Приемането на доклада относно европейска инициатива за болестта на Алцхаймер и други деменции бележи важна стъпка в борбата с това заболяване във време, когато броят на лицата в Европа, страдащи от деменция, е 9,9 млн., като по-голямата част от тези случаи са пациенти с болестта на Алцхаймер. Приемането на доклада ще позволи на държавите-членки да вземат съгласувани мерки за борба с това заболяване в Европейския съюз. Мисля, че едно възможно решение е използване на механизмите на водещата инициатива „Съюз за иновации“ в рамките на стратегията „Европа 2020“ и на пилотното „Европейско партньорство за иновации в областта на активното остаряване в добро здраве“, което предстои да започне тази пролет.

Като се има предвид очакваното рязко увеличение на броя на пациентите, страдащи от болестта на Алцхаймер, до 2020 г., в бъдеще е необходимо създаването на партньорства между обществени институции и между частни и публични институции във връзка с изпълнението на научноизследователски проекти, като по този начин се включат съоръжения, ресурси и опит от частния и публичния сектор в борбата с последиците от болестта на Алцхаймер и от другите видове деменция.

 
  
MPphoto
 
 

  Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), в писмена форма.(PL) Един от най-ефикасните начини за повишаване на осведомеността относно разпространението на деменцията сред лицата в напреднала възраст е чрез подчертаване на проблема и провеждане на активна информационна кампания. Следва да обърнем специално внимание на болестта на Алцхаймер, тъй като тя се превръща във все по-сериозен проблем не само в ЕС, но и в световен мащаб, и според специалистите броят на болните непрекъснато се увеличава. Нашето общество застарява и ние трябва открито да говорим за този проблем и да търсим решения. Преди всичко трябва да подчертаем значението на превенцията на болестта. Ето защо гласувах в подкрепа на доклада Matias относно европейската инициатива за болестта на Алцхаймер и други деменции.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), в писмена форма. (EN) Гласувах в подкрепа на доклада по собствена инициатива, който е отговор на Парламента на съобщението на Комисията относно европейска инициатива за болестта на Алцхаймер и други деменции.

Основните му цели са: насърчаване на ранното диагностициране и качеството на живот; подобряване на епидемиологичното познание за болестта и координиране на съществуващите научни изследвания; оказване на подкрепа за солидарността между държавите-членки чрез обмен на добри практики; и накрая, зачитане на правата на хората, страдащи от болести, свързани с деменции.

Всички предложения са добре дошли, тъй като считам, че една европейска стратегия за деменциите следва да подчертае социалното измерение на състоянието на хората, които живеят с деменции, и на техните болногледачи, при оказване на по-нататъшна подкрепа на научните изследвания на превенцията и ранното диагностициране.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Matera (PPE), в писмена форма. (IT) В доклада за 2009 г. относно болестта на Алцхаймер се съдържа тревожна статистика: по приблизителни оценки броят на лицата по света, страдащи от деменция от каквото и да е естество, възлиза на 35,6 млн. Този брой постоянно се коригира в посока нагоре в Европа, където средната възраст на населението бързо се повишава.

Затова е важно да се създаде мрежа за споделяне на статистически данни в държавите-членки и платформа за координиране на научните изследвания на причините, начините за превенция и лечение на болестта на Алцхаймер. Като се има предвид, че ранното диагностициране може да помогне за запазването на ниски разходи за здравеопазване в Европа, от основна важност също е споделянето на нивото на финансови инвестиции и изготвяне на политики на европейско равнище за насърчаване на целевата превенция.

Трябва също да подчертая, че е важно да се вземат предвид специфичните нужди на жените, които са два пъти по-засегнати от болестта, а и участват несъразмерно в полагането на грижи за болните, в сферата на медицинските и социалните научни изследвания, здравеопазването и социалната политика. Болестта на Алцхаймер е голямо предизвикателство за европейското общество. Само с общи усилия ще можем да се справим със социалните и здравните последици на деменцията и да осигурим социални грижи и подкрепа за лицата с деменция и техните семейства.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) Моята партия в Португалия, Демократичният и социален център-Народна партия, винаги твърдо е поддържала национален план за борба с деменцията, за да бъдат страдащите от това заболяване наблюдавани от квалифицирани специалисти по хуманен начин със зачитане на човешкото им достойнство. Затова не мога да не подкрепя инициативата на ЕС, чиято цел е даде приоритет на борбата с деменцията в ЕС. Броят на европейците, засегнати от болестта на Алцхаймер и други форми на деменция, е толкова голям, че отдаването на такова предимство е необходимост. Действията в началните стадии са много важни за лечението на това заболяване и осигуряването на болните на възможно най-добро качество на живот.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), в писмена форма. (DE) Болестта на Алцхаймер е коварна болест, за която няма ефикасни лекарства, въпреки задълбочените изследвания. Малко вероятно е в близко бъдеще да бъде открито лекарство за болестта и последствията от нея, като например прогресиращата загуба на памет и на други висши функции на мозъка, които водят до състояние на пълна зависимост от другите. Именно поради това е още по-важно лечението да започне в ранен стадий. Една важна мярка включва информиране на обществеността за начините на превенция, но така също и за разпознаването и забавянето на появата на болестта. Много общопрактикуващи лекари очевидно прекалено късно започват лечението с лекарства против деменция, за да не превишат бюджетите си, а това дава обратен резултат. Според медицинските специалисти лечението с подходящите медикаменти може да отложи до една година необходимостта лицето, страдащо от заболяването, да бъде преместено в скъпоструващ старчески дом.

В този контекст е важно да не се забравя тежкият физически и психически стрес, на който са подложени роднините, които се грижат за болните. Този стрес води до депресия, физическо и емоционално изтощение и сходни разстройства сред приблизително една трета от болногледачите. Ние се опитваме да облекчим страданията на хората, страдащи от болестта на Алцхаймер, на равнище на ЕС. Поради тази причина гласувах в подкрепа на доклада Matias.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristiana Muscardini (PPE), в писмена форма. (IT) Подкрепям доклада на г-жа Matias по отношение на това, че в Европа има необходимост да се гарантира тясно сътрудничество и координация между държавите-членки, които имат възможност да предоставят ефективен отговор на превенцията и лечението на болестта на Алцхаймер, която в днешно време засяга 6 милиона европейци.

Без европейска подкрепа за националните усилия не само в сферата на превенцията и лечението, но и в координацията на финансирането на научните изследвания, разпространяването на най-добри практики и подходящо финансиране за фармацевтичната промишленост, която работи за откриването на ефективни лекарства, няма да сме в състояние да подпомогнем независимостта и достойнството на хората, страдащи от заболявания, които са тежко инвалидизиращи, включително по отношение на своите емоционални и социални взаимоотношения.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), в писмена форма.(IT) Решението ми да гласувам в подкрепа на доклада относно болестта на Алцхаймер произтича от желанието за подобряване на европейската стратегия за борба с болестта. Прогресивното застаряване на населението в Европа е съпроводено от значително увеличаване на броя на лицата, страдащи от невродегенеративни заболявания, 50% от които се оказват страдащи от болестта на Алцхаймер. Затова докладът е стъпка напред в борбата срещу това сериозно заболяване. Считам, че по този въпрос от съществена важност е съсредоточаването върху превенцията както по отношение на ранната диагностика, така и на събирането на епидемиологични данни. Необходимо е също да се запълнят съществуващите празнини в областта на обучението на специалистите и подкрепата на семействата чрез повишаване на обществената осведоменост за това какво означава животът с деменция.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Papanikolaou (PPE), в писмена форма. (EL) Гласувах в подкрепа на доклада относно европейска инициатива за болестта на Алцхаймер, тъй като ще помогне за подобряване на качеството на живот на пациентите и техните близки и ще намали неравенствата между държавите-членки по отношение на превенцията, достъпа до лечение и предоставянето на подходящи услуги на пациентите, страдащи от деменция. В Европа има 1,4 млн. граждани, страдащи от някакъв вид деменция, и повече от 8 милиона европейци на възраст между 30 и 99 години, които страдат от невродегенеративни заболявания; половината от тях страдат от болестта на Алцхаймер, брой, който се очаква да се удвоява на всеки 20 години. Целта на доклада е да подобри настоящото положение; основните цели, които той поставя, са насърчаване на ранното диагностициране, превенцията и подобряване качеството на живот на пациентите, солидарен и еднакъв отговор на различните държави, от научните изследвания до медицинското лечение, и повишаване на достойнството на пациентите по време на лечението им.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), в писмена форма. (PT) Гласувах в подкрепа на предложението за резолюция на Европейския парламент относно европейска инициатива за болестта на Алцхаймер и други деменции. Споделям някои от опасенията в доклада на г-жа Matias и подкрепям призива към Съвета да обяви деменцията за здравен приоритет на ЕС.

Важно е да се действа по глобален начин. Равнището на международна координация в действителност е сравнително ниско в ЕС, което води до разпокъсване и ограничен обмен на знания и най-добри практики между държавите-членки; научните изследвания за болестта на Алцхаймер изостават в сравнение с изследванията на други сериозни заболявания в Европа.

В светлината на тези факти, които са добре докладвани в документа, е необходимо изготвянето не само на конкретни национални планове и стратегии за болестта на Алцхаймер, които са от съществено значение, но и инструмент на европейско равнище, който насърчава ефективна координация на европейските научни изследвания в тази област. Считам, че това е начинът за гарантиране на предоставяне на здравни грижи, които са в съответствие с най-добрите практики в цяла Европа едновременно. По този начин ще сме в състояние да избегнем нееднаквите отговори и преобладаващите неравни условия на достъп и лечение на болестта.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), в писмена форма. (IT) Статистиката относно болестта на Алцхаймер и другите форми на деменция е извънредно тревожна поради факта, че всяка година 1,4 млн. граждани, живеещи в Европа, развиват някакъв вид деменция и на всеки 24 секунди се диагностицира нов случай.

Приблизително един на всеки 20 души на възраст над 65 години страда от деменция, а по приблизителни оценки повече от осем милиона европейци страдат от заболявания от такъв вид. С оглед на това е необходима координация на различните национални политики в цяла Европа. Фрагментираната намеса, неравенството на съществуващите отговори в европейското пространство и фактът, че преобладават неравни условия на достъп и лечение на болестта, са причини, повече от достатъчни, за да бъде обоснована настоящата инициатива. Тя се основава на четири основни цели: насърчаване на ранното диагностициране, подобряване на епидемиологичното познание за болестта, оказване на подкрепа за солидарността между държавите-членки и зачитане на правата на хората, страдащи от болести, свързани с деменции.

Досега не е открито лекарство за болестта на Алцхаймер. Поради това е от съществено значение да се засили немедикаментозната намеса, като се насърчават интервенциите, които подобряват благосъстоянието на засегнатите лица. В светлината на всичко, посочено по-горе, аз изцяло подкрепям по-добрата координация между държавите-членки и по-ефикасен отговор с оглед на превенцията на деменциите.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), в писмена форма. (RO) Настоящият доклад е основна стъпка по пътя към изработването на европейска стратегия в тази област въз основа на четири основни цели: насърчаване на ранното диагностициране и качеството на живот; подобряване на епидемиологичното познание за болестта и координиране на съществуващите научни изследвания; оказване на подкрепа за солидарността между държавите-членки чрез обмен на добри практики; и накрая, зачитане на правата на хората, страдащи от болести, свързани с деменции, както и на лицата, които се грижат за тях. Всяка година 1,4 млн. граждани, живеещи в Европа, развиват някакъв вид деменция. На всеки 24 секунди се диагностицира нов случай. Приблизително 1 на всеки 20 души на възраст над 65 години и един на всеки петима на възраст над 80 години страдат от деменция. Счита се, че повече от 8 милиона европейци на възраст между 30 и 99 години, страдат от дегенеративни заболявания на нервната система (като повече от половината от тези случаи са на болестта на Алцхаймер), брой, който според учените може да се удвоява на всеки 20 години. Тъй като съществуват различия по отношение на диагностиката и лечението не само между държавите-членки, но и в тях, необходимо е да се изработят национални планове за действие, които предоставят солидарен отговор с оглед на превенцията и лечението на хората, които живеят с деменции, по-специално болестта на Алцхаймер, както и с оглед на подкрепа на хората от тяхното обкръжение (здравни специалисти, доставчици на услуги или роднини).

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), в писмена форма. (PT) По приблизителни оценки броят на лицата, страдащи от деменция, възлиза на 9,9 млн., като по-голямата част от тези случаи са на лица, страдащи от болестта на Алцхаймер. Невродегенеративните заболявания представляват една от основните причини за увреждания и зависимост при възрастните хора и се смята, че броят на страдащите от деменции може да се удвои до 2020 г.

Във връзка с това трябва да се подчертае важността на доклада: той съсредоточава вниманието върху необходимостта държавите-членки и ЕС да разширят значително сътрудничеството си и съгласуването на своите иновационни и мултидисциплинарни клинични изследвания на причините, начините за превенция и лечение на болестта на Алцхаймер, както и обмена на информация и равнището на финансовите средства в тази област. Бих подчертал също и важността, която се отдава на ранното диагностициране, обучението на специалисти, подкрепата за семействата и публичните информационни кампании, всичко, чиято цел е да гарантира на пациентите предоставянето на здравни грижи в съответствие с най-добрите практики.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), в писмена форма. (FR) В ЕС на всеки 24 секунди се диагностицира нов случай на невродегенеративно заболяване. Приблизително един на всеки 20 души на възраст над 65 години и един на всеки петима на възраст над 80 години страдат от деменция. Болестта на Алцхаймер е отговорна за повече от половината от тези случаи. Като цяло повече от 8 милиона европейци на възраст между 30 и 99 години са засегнати, брой, който според учените в бъдеще може да се удвоява на всеки 20 години. През следващите десетилетия Европейският съюз трябва да поеме инициативи, насочени към решаването на проблема с увеличаващия се брой на лицата, засегнати от тези заболявания. Подкрепих резолюцията на Европейския парламент, призоваваща по-конкретно държавите-членки да предприемат стъпки, които да помогнат за забавяне на развитието на болестта при болните –например чрез популяризиране на идеята за здравословен начин на живот и гарантиране на лечение за всички болни – да създадат специализирани центрове, да осигурят на национално равнище задоволително медицинско оборудване и да изготвят стратегически планове за действие за научните изследвания в тази област.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), в писмена форма. (EN) Подкрепихме предложението, защото освен всичко друго то призовава Съвета да обяви деменцията за здравен приоритет на ЕС и настоятелно призовава държавите-членки да разработят конкретни национални планове и стратегии за болестта на Алцхаймер за справяне със социалните и здравните последици на деменцията и осигуряване на социални грижи и подкрепа за лицата с деменция и техните семейства, както беше направено в някои държави-членки, където планът за болестта на Алцхаймер и сходни болести, лансиран през 2008 г. направи възможно координирането на медицински и социални грижи и клинични и основни научни изследвания за тези заболявания на национално равнище.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), в писмена форма. (IT) Средната възраст на населението в Европа непрекъснато се увеличава и това придава все по-голяма важност на проблемите, свързани с възрастта, по-конкретно деменциите.

По приблизителни оценки броят на лицата по света, страдащи от деменция, възлиза на повече от 35 млн. души и тази цифра би могла да се удвоява на всеки 20 години. В Европа броят на лицата, страдащи от деменция, възлиза на 9,9 млн., като по-голямата част от тези случаи са на лица, страдащи от болестта на Алцхаймер.

Проучване на Международната федерация на асоциациите за болестта на Алцхаймер показва, че един пациент с това заболяване струва на държавите от ЕС 24 000 евро годишно, или общо приблизително 161 млрд. евро. През следващите десетилетия деменцията се очаква да бъде едно от основните предизвикателства за устойчивостта на нашите национални здравни системи.

Като се има предвид статистиката относно броя на засегнатите хора, необходимо е да се осигурят социални грижи и подкрепа за лицата с деменция и особено на техните семейства, главните източници на грижите за тях. Това беше направено в някои държави-членки, в които беше приложен планът за болестта на Алцхаймер и сходни болести. Общата цел трябва да бъде насърчаването на по-добра обществена осведоменост относно заболяванията, свързани със стареенето, и допълването на Световния ден на болните от Алцхаймер, 21 септември, с информационни кампании за превенцията на такива заболявания и лечението на мозъчно-съдовите болести.

 
  
MPphoto
 
 

  Joanna Senyszyn (S&D), в писмена форма.(PL) Гласувах в подкрепа на доклада относно европейска инициатива за болестта на Алцхаймер и други деменции. Неотдавна Парламентът проведе разискване по въпросите, свързани с хората в напреднала възраст, във връзка с икономическата криза, нуждите на пазара на труда и повишаването на равнищата на заетост. Статистическите данни за броя на хората, диагностицирани с деменция, разкриват огромните размери на проблема. Всяка година 1,4 млн. граждани, живеещи в Европа, развиват някакъв вид деменция, а по приблизителни оценки броят на болните възлиза на 10 млн. В Полша повече от 200 000 души страдат от болестта на Алцхаймер. Невродегенеративните заболявания са една от основните причини за увреждания сред възрастните хора и проблемът се влошава поради по-голямата средна продължителност на живота.

Болестта на Алцхаймер е основно икономическо предизвикателство за всички общества. Според Световния доклад относно болестта на Алцхаймер, публикуван през 2010 г., в целия свят годишните разходи, свързани с болестта на Алцхаймер и други форми на деменция, възлизат на 600 млрд. щатски долара. Нуждаем се от съвместна европейска стратегия в борбата с деменцията. Трябва да разработим и да насърчаваме вземането на превантивни мерки срещу болестта на Алцхаймер, с други думи, здравословен начин на живот, което означава поддържане на физическа и ментална активност, социална ангажираност и здравословен хранителен режим. На лицата, които се грижат за болните, следва да се гарантира подходяща финансова и психологична подкрепа. Една европейска стратегия за борба с болестта на Алцхаймер следва да обърне специално внимание на нуждите на жените, за които има два пъти по-голяма вероятност да развият деменция и два пъти повече от които участват в полагането на грижи за болните.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), в писмена форма. (NL) Гласувах подчертано в подкрепа на доклада по собствена инициатива относно болестта на Алцхаймер. В него се съдържа много добър преглед на мерките, които е необходимо да се вземат в тази област. Няма внесени изменения в текста, приет от комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, което показва, че препоръките се радват на широка подкрепа. Като допълнение искам да обърнем също внимание и на увеличаващия се брой кабинети в общности, подходящи за хора с деменция, които се създават в държави като Германия, Белгия и Шотландия. Трябва да вземем също предвид въздействието на очакванията върху еволюцията на това заболяване. Неоправдано отрицателните очаквания често могат да имат неблагоприятен ефект върху болестта, каквото беше заключението на конференцията, организирана от белгийското председателство в края на миналата година. Тези мнения следва също да бъдат включени в политиката.

 
  
MPphoto
 
 

  Csanád Szegedi (NI), в писмена форма. (HU) Съгласен съм с доклада по отношение на това, че е важно да се свържат различните методи на лечение на заболяването. всяка година 1,4 млн. души в Европа са засегнати от деменция и затова ранното диагностициране и превенцията са от особена важност. По-добрата координация между държавите-членки също е от съществено значение. Подкрепям и факта, че трябва да положим усилия да постигнем възможно най-голямо покритие по отношение на достъпа до лечение и равни условия за пациентите, независимо от тяхната възраст, пол, финансови възможности и място на пребиваване.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Ulmer (PPE), в писмена форма. (DE) Гласувах в подкрепа на доклада, който включва впечатляващо и подробно описание на проблемите, желанията и тревогите на пациентите с болестта на Алцхаймер и на хората, които се грижат за тях, и който ни призовава да предприемем съвместни действия. В момента само един на всеки 15 европейци на възраст над 65 години страда от деменция, но тази цифра значително ще се увеличи през следващите десетилетия. В резултат на това ще сме изправени пред голямо предизвикателство.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), в писмена форма. (EN) Изцяло подкрепям новата инициатива относно болестта на Алцхаймер и други форми на деменция. Деменцията се очаква да бъде едно от основните предизвикателства за здравните грижи през следващите години и сътрудничеството между държавите за подобряване на превенцията, диагностиката и грижите е от съществена важност. Докладът призовава към повишаване на осведомеността по този въпрос и необходимостта за ранно разпознаване на симптомите на болестта на Алцхаймер. Това ще помогне на ранното диагностициране на случаите и за подобряване на достъпа до лечение. Освен защитата на благосъстоянието на болните с деменция е важно да се повиши осведомеността на болногледачите, които често трябва да се справят с емоционални и финансови трудности; развиването на планове за действие за подобряване на ежедневното положение за болногледачите е друга стъпка по пътя към подобряване на живота на хората, засегнати от болестта на Алцхаймер и деменция.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Leszek Wałęsa (PPE), в писмена форма.(PL) По време на пленарната сесия гласувахме за резолюцията на Европейския парламент относно европейска инициатива за болестта на Алцхаймер и други деменции. Гласувах в подкрепа на резолюцията, тъй като е много важна стъпка по пътя към подробни предложения за свързване на съществуващите политически стратегии и начините за справяне с този вид болести. Понастоящем е известно, че невродегенеративните заболявания представляват една от основните причини за инвалидност при хората в напреднала възраст и че се очаква броят на хората, засегнати от тези болести, да се увеличи значително. Този факт е още по-значителен, като се има предвид увеличаването на средната продължителност на живота и намаляването на съотношението между работещите и пенсионираните лица. С оглед на гореказаното от основна важност е превенцията да бъде поставена в центъра на всички стратегии и да се положат усилия за гарантиране на възможно най-ранно диагностициране. Като представител на хората се чувствам солидарно отговорен за това ЕС да прояви възможностите си за справяне с гореспоменатия проблем.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), в писмена форма. (DE) В резултат на бързото нарастване на броя на хората, страдащи от болестта на Алцхаймер и други форми на деменция, има нужда от бързи действия от страна на ЕС, които включват осигуряване на по-голямо внимание върху ранната диагностика и превенцията. Това означава, например, че хората, които са изложени на риск, следва да се подложат на изследвания на ранен етап и че следва да се използват целеви образователни кампании за подпомагане на близките на възрастните хора да различават нормалните признаци на стареене от ранните симптоми на деменция. Държавите-членки трябва да споделят своя опит и да включат в процеса както учените, така и здравните специалисти. Тревожно високият брой на лица, страдащи от това заболяване, и свързаните с нея разходи за отделните държави-членки прави необходимостта от превенция спешна. Това трябва да бъде под формата на здравословно хранене и мерки, които да забавят настъпването на болестта. В доклада става дума и за предоставянето на практическа и психологическа помощ на близките. Доказано е, че за грижи в дома си един пациент се нуждае от трима болногледачи, които обикновено трябва да напуснат работата си. Накрая докладът споменава важността да се запази достойнството на хората, страдащи от болестта на Алцхаймер. Това може да се постигне чрез образователна програма, която следва да започне в училищата.

 
  
  

Предложение за резолюция: (B7-0026/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), в писмена форма. (LT) Аз гласувах в подкрепа на предложението за резолюция относно петицията, свързана с непредприемането на действия от страна на Комисията във връзка с дело в областта на конкуренцията и относно вредните последствия от това за съответното дружество. Бих искала да обърна внимание на факта, че в своя отговор до комисията по петиции Комисията не отговаря задоволително на въпросите, повдигнати от вносителя на петицията и членовете на комисията, както и на загрижеността, изразена в становището на комисията по правни въпроси. Ето защо е необходимо да призовем Комисията да вземе незабавно необходимите мерки за приключване на все още висящата процедура, започната през 1997 г. в съответствие със защитните разпоредби съгласно член 8 от Директива 93/42/ЕИО. Освен това Комисията трябва спешно да отговори на законните въпроси на вносителя на петицията, който се намира в това непоносимо положение от 13 години и следователно е понесъл значителни загуби на средства, и да предприеме необходимите действия, за да позволи на вносителя на петицията да защити правата си.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Това дело, което продължава повече от десет години, е причинило на дружеството значителни финансови загуби, защото то още не е получило окончателен отговор от Комисията относно нейното недоразумение с германските органи. Крайно необходимо е всички медицински изделия, продавани в Европейския съюз, да съответстват на изискванията на правото на Съюза и да отговарят на стандартите за безопасност с оглед на защитата и закрилата на неговите потребители. Въпреки това от Комисията зависи дали да вземе необходимите мерки за приключване на делото, тъй като споровете трябва да се решават своевременно.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), в писмена форма. (PT) Поставеният на обсъждане въпрос е относно инхалатор за астма, който е на пазара от 1996 г. Германските органи са изразили безпокойство относно продукта и са информирали Комисията, за да бъде задействана и приключена защитна процедура. Комисията обаче не се е консултирала с производителя и не е излязла с решение и в резултат на това решението на проблема все още се очаква, а вносителят на петицията е оставен без каквито и да било средства за правна защита. Производителят е пуснал изделието на пазара под ново наименование през 2003 г., а през 2005 г. правителството на Горна Бавария е разпоредило неговото изтегляне от пазара съгласно германския закон за медицинските изделия, без съответно да информира Комисията. Производителят е информирал Комисията за втората забрана за продажба с цел да се започне процедура за установяване на нарушение срещу Германия, но Комисията твърди, че няма достатъчно доказателства, че инхалаторът отговаря на основните изисквания съгласно директивата и стига до заключението, че не е необходимо провеждане на нов преглед на безопасността.

Аз гласувах в подкрепа на настоящата резолюция, защото считам, че е задължително Комисията да отговори незабавно на законните тревоги на увредената страна, за да й даде възможност да защити правата си.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Jahr (PPE), в писмена форма. (DE) Аз се радвам, че днес Парламентът прие резолюция относно петицията на г-н Klein. Комисията по петици работи по този случай от дълго време. През 90-те години г-н Klein е изобретил инхалатор за страдащи от астма и върху продажбите на изделието е наложена двойна забрана. Без да навлизам в подробности, аз съм убеден, че първата забрана, наложена върху инхалатора през 1996 г., не е била изцяло законна. Необходимо е най-малкото да бъдат критично проучени обстоятелствата, които са довели до забраната. От Комисията се изискваше да приключи процедурата съгласно защитните разпоредби, за да позволи на съответната страна да обжалва. Процесът още не е приключен. Правното основание и законността на втората забрана несъмнено са обект на спорове. Изглежда обаче, че има нарушение и на правото на Европейския съюз. В резултат на това г-н Klein е жертва на скандален отказ на справедливост и това положение трябва да бъде коригирано. Важно е Комисията да намери бързо решение, което веднъж завинаги ще приключи проблема.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), в писмена форма. (IT) Моят глас в подкрепа на предложението за резолюция се основаваше на необходимостта да се потвърди, че Европа и особено Европейският парламент като демократично избран орган винаги е била на страната на нейните граждани. Приетата днес резолюция се основава на Петиция 0473/2008, внесена от Christoph Klein – германски гражданин, относно непредприемането на действия от страна на Комисията във връзка с дело в областта на конкуренцията относно изтеглянето от продажба на изделие за астма. В подобни случаи това, което трябва да гарантираме, на първо място, като европейски граждани и, на второ място, в качеството си на членове на Европейския парламент, е реалната възможност за прилагане на защитните мерки, в случай че европейска институция не спазва разпоредбите на Договорите. Накратко, това е причината за моя вот. Към това добавям и надеждата, че Комисията ще коригира своето поведение и че най-малкото ще даде точни отговори относно въпроса с изтеглянето на медицинското изделие за астма от пазара, за да изясни какво се е случило.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), в писмена форма.(EN) Настоящият доклад показва колко ценна е работата на комисията по петициите на Европейския парламент. Тук ние даваме отговор на законната жалба на германски гражданин относно инхалатор за астма. Резолюцията призовава Комисията да отговори незабавно на законните тревоги на вносителя на петицията, който се намира в това непоносимо положение от 13 години и следователно е понесъл големи загуби на средства, и да предприеме необходимите действия, за да позволи на вносителя на петицията да защити правата си.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) Този вид конфликти нанасят вреда на всички участващи в тях: на въпросното дружество, поради произтичащите от конфликта финансови разходи, и на европейските институции, поради изключително негативния имидж, който си изграждат в резултат на забавянето в приключване на процедурата. Струва ми се, че 10 години са прекалено дълго време за уреждане на конфликт и Комисията има отговорността да намери бързо решение за доброто на всички заинтересовани страни. Аз обаче трябва да подчертая колко важно е всички медицински изделия, които се пускат на пазара в ЕС, да отговарят на стандартите за безопасност на Съюза.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), в писмена форма. (DE) Директива 93/42/ЕИО на съвета относно медицинските изделия обяснява точно на какви изисквания трябва да отговаря дадено изделие, за да бъде одобрено, и, на второ място, за да остане на пазара. Ако върху даден продукт има знака CE, той отговаря на тези изисквания. Държавите-членки носят отговорност за въвеждането на мерки за контрол за предотвратяване на неупълномощена употреба на знака CE и при необходимост съответните продукти да бъдат изтегляни от пазара. Съответният орган трябва незабавно да информира Комисията, че са били взети такива мерки. Аз се въздържах от гласуване, защото, по мое мнение, не е необходимо Комисията да действа в този случай.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), в писмена форма. (PT) Аз гласувах в подкрепа на настоящата резолюция, която, след внесена от германски гражданин петиция относно пускането на пазара на инхалатори за астма, призовава Комисията да вземе необходимите мерки за приключване на процедура, която, за съжаление, е останала висяща 13 години и това е причинило значителни загуби на въпросното дружество.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), в писмена форма.(EN) С приемането на настоящата резолюция ЕП:

1. Счита, че в своя отговор до комисията по петиции Комисията не отговаря задоволително на въпросите, повдигнати от вносителя на петицията и членовете на комисията, както и на загрижеността, изразена в становището на комисията по правни въпроси;

2. Призовава Комисията незабавно да предприеме необходимите действия за приключване на все още висящата процедура, започната през 1997 г. съгласно защитните разпоредби на член 8 от Директива 93/42/ЕИО;

3. Призовава Комисията незабавно да отговори на законните искания на вносителя, който се намира в това нетърпимо положение от 13 години и е понесъл значителни загуби, и да предприеме необходимите действия, за да позволи на вносителя на петицията да защити правата си.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), в писмена форма. (IT) Астматичните пристъпи причиняват внезапни затруднения в дишането, които могат да продължат с часове.

Германия наложи забрана върху продажбата на определени инхалатори за астма първо през 1997 г. и повторно през 2005 г. Комисията беше призована да даде отговор относно законността на забраните, нарушавайки по този начин защитната процедура във връзка с разпоредбата, установена в Директива 93/43/ЕИО на Съвета, което следва да задължи Комисията да направи това.

Сериозността на този пропуск става още по-голяма от факта, че в съответствие с надеждни изчисления, инхалаторите, изтеглени от пазара, биха могли да подобрят качеството на живот на около 30 милиона души, страдащи от астма.

В поставения от нея въпрос г-жа Mazzoni призовава Комисията да даде отговор относно неспазването на защитната разпоредба, предвидена в член 8 от Директива 93/43/ЕИО. Съгласно този член, когато Комисията е призована да излезе с решение относно национална законодателна мярка в областта на здравето, тя трябва възможно най-скоро да започне консултации със съответните страни и да ги информира относно законността или друго на националната мярка. На този етап на процедурата, както е определил и Европейският съд, е необходимо да се създаде следствена комисия, която да установи действителната отговорност на Комисията.

 
  
  

Предложения за резолюции: RC (B7-0023/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), в писмена форма. (LT) Аз гласувах в подкрепа на настоящата резолюция относно положението в Хаити една година след земетресението, в която Европейският парламент отново изразява своята солидарност с жителите на Хаити, които страдат в резултат на земетресението и епидемия от холера. Съгласна съм с много важния призив за категоричен ангажимент в дългосрочен план на международната общност, включително Европейския съюз, да изпълнят всички ангажименти, поети по време на международната конференция на донорите в Ню Йорк. Важно е да се предприемат незабавни мерки и да се координира предоставянето на хуманитарна помощ на жителите на Хаити, повече от един милион от които все още живеят в импровизирани лагери, които се предполагаше да бъдат временни. Сдруженията за правата на човека продължават да осъждат ужасяващите условия на живот в тези лагери, и по-специално „изнасилванията и сексуалното насилие“, на което са подложени жените.

Въпреки това в по-дългосрочен план става ясно, че хуманитарните организации не следва и не могат да продължават да се борят със слабостите на хаитската държава или да функционират като заместител на държавните органи и че е крайно необходимо да се предприемат спешни действия за дългосрочното развитие, особено в областта на достъпа до здравеопазване, водоснабдяване и градско обновяване. На политическо равнище съществува необходимост от незабавни действия за изграждане капацитета на хаитската държава по отношение на демокрацията и доброто управление, които са от първостепенна важност за националното възстановяване и за да гарантират участието на гражданското общество и населението на Хаити.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), в писмена форма. – (LT) Аз подкрепих настоящата резолюция, в която се прави оценка на положението в Хаити една година след земетресението. Положението в страната продължава да бъде много сложно и хаотично, полагат се усилия за възстановяване, което тепърва започва, милиони хора гладуват, а земетресението засегна над 800 000 деца, които са били изложени на опасност от насилие, сексуална злоупотреба, трафик на хора и експлоатация. Положението в страната дори се влоши с политическата криза, възникнала след президентските и парламентарните избори. Независимо че международната общност реагира ефективно на трагед