Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/3015(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0028/2011

Συζήτηση :

PV 17/01/2011 - 16
CRE 17/01/2011 - 16

Ψηφοφορία :

PV 19/01/2011 - 6.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0008

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2011 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

7. Αιτιολογήσεις ψήφου
Βίντεο των παρεμβάσεων
Συνοπτικά πρακτικά
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τις αιτιολογήσεις ψήφου.

 
  
  

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
  

Σύσταση για δεύτερη ανάγνωση: Françoise Grossetête (A7-0307/2010)

 
  
MPphoto
 

  Jens Rohde (ALDE). (DA) Κυρία Πρόεδρε, με την παρούσα οδηγία για τα δικαιώματα των ασθενών, επιτύχαμε σήμερα έναν ιστορικό συμβιβασμό. Πιστεύω ότι πρόκειται για την πλέον ιστορική συμφωνία που έχουμε φέρει εις πέρας από τότε που εκλέγομαι βουλευτής του Κοινοβουλίου. Πρόκειται για έναν ιστορικό συμβιβασμό ο οποίος εδραιώνεται μεταξύ δύο μερών που από μακρού διατηρούσαν μείζονες αποκλίσεις μεταξύ τους, δηλαδή του Κοινοβουλίου, αφενός, και του Συμβουλίου, αφετέρου. Κατόπιν επίπονου έργου, καταφέραμε πλέον να εξασφαλίσουμε μια συμβιβαστική λύση που θα ωφελήσει τους ασθενείς, οι οποίοι θα προστατεύονται από αδικαιολόγητα μεγάλες περιόδους αναμονής, και ταυτόχρονα βρήκαμε μια ισορροπία που θα διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη θα είναι σε θέση να παρακολουθούν τις εξελίξεις από ιατρικής και οικονομικής πλευράς.

Το αποτέλεσμα που επιτύχαμε σήμερα εδώ είναι εξαιρετικά θετικό και θα ωφελήσει τους ασθενείς και τα κράτη μέλη. Πιστεύω ότι υπάρχει λόγος καταρχάς να συγχαρώ τους διαπραγματευτές και, στη συνέχεια, φυσικά, το σημαντικότερο, να συγχαρώ τους ευρωπαίους πολίτες για το αποτέλεσμα που προέκυψε από τη σημερινή ψηφοφορία.

 
  
MPphoto
 

  Clemente Mastella (PPE). (IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, μέχρι σήμερα υπήρχαν πολλές αμφιβολίες και αβεβαιότητες ως προς το ζήτημα της πρόσβασης στην περίθαλψη και την επιστροφή των ιατρικών εξόδων για διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη. Η οδηγία που εγκρίθηκε σήμερα θα δώσει τελικά τη δυνατότητα σε όλους τους ασθενείς να απολαύουν ορισμένων δικαιωμάτων και υγειονομικών υπηρεσιών σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Στόχος της οδηγίας δεν είναι σε καμία περίπτωση να ενθαρρύνει τις διασυνοριακές υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης αυτές καθαυτές, αλλά να τις καταστήσει εφικτές, ασφαλείς και ποιοτικές, εφόσον αποδειχθούν αναγκαίες. Χρειαζόμαστε καλύτερη πληροφόρηση και περισσότερη σαφήνεια ως προς το περιεχόμενο των κανόνων που διέπουν την υγειονομική περίθαλψη που παρέχεται σε άλλο κράτος μέλος πλην εκείνου στο οποίο καταβάλλονται οι εισφορές.

Η σημερινή κατάσταση δεν είναι ικανοποιητική. Η οδηγία θα προσφέρει στους ασθενείς μια σημαντική δυνατότητα επιλογής, η οποία θα βασίζεται σε ανάγκες και όχι σε μέσα, και η οποία θα αποτελεί τεκμηριωμένη επιλογή και όχι επιλογή ανάγκης.

 
  
MPphoto
 

  Andres Perello Rodriguez (S&D). (ES) Κυρία Πρόεδρε, η ισπανική αντιπροσωπεία από την Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε υπέρ, όπως και τα υπόλοιπα μέλη της Ομάδας, όμως δεν θα ήμουν ικανοποιημένος εάν αποχωρούσα από την Αίθουσα χωρίς να εκφράσω την ανησυχία μου σχετικά με το ζήτημα της μεταμόσχευσης οργάνων που περιλαμβάνεται στη συγκεκριμένη οδηγία. Συμπεριλήφθηκε παρά την κρίση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, ως αποτέλεσμα της πεισματώδους αποφασιστικότητας του Συμβουλίου να συμπεριληφθούν οι μεταμοσχεύσεις στη συγκεκριμένη οδηγία.

Ελπίζω η ενσωμάτωσή τους να μην υπονομεύσει την αποτελεσματικότητα της ορθής νομοθεσίας που εγκρίθηκε στο παρόν Κοινοβούλιο, με άλλα λόγια την οδηγία σχετικά με τις μεταμοσχεύσεις ή το σχέδιο δράσης που εγκρίθηκε πολύ πρόσφατα, σχεδόν ομόφωνα. Θα ήθελα να πω ότι θα βρισκόμαστε σε εγρήγορση ώστε να διασφαλιστεί ότι η ενσωμάτωση των μεταμοσχεύσεων δεν θα υπονομεύσει το εξαιρετικό έργο που επιτελούν επιτυχημένοι οργανισμοί όπως ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων της Ισπανίας και, φυσικά, τη φιλοδοξία να σώσουμε τις 20.000 ζωές που αναφέραμε στην οδηγία σχετικά με τις μεταμοσχεύσεις, καθώς και στο σχέδιο δράσης, το οποίο, επαναλαμβάνω, εγκρίναμε εδώ.

Ως εκ τούτου, θα ήθελα να καταστήσω σαφές και να δηλώσω ότι θα συνεχίσουμε να μεριμνούμε ώστε η οδηγία να γίνει σεβαστή εν προκειμένω.

 
  
MPphoto
 

  Morten Messerschmidt (EFD). (DA) Κυρία Πρόεδρε, βρισκόμαστε πάλι σήμερα εδώ με ένα κείμενο που έχουν προωθήσει μη εκλεγμένα πρόσωπα, συγκεκριμένα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, το οποίο, μέσω μιας σειράς αποφάσεων, άσκησε πιέσεις σε πραγματικά εκλεγμένα θεσμικά όργανα, προκειμένου να συντάξουν αυτήν την οδηγία που ψηφίστηκε σήμερα.

Θα έλεγα ότι υπάρχει σαφώς κάτι ουσιαστικά θετικό στη βελτίωση των ευκαιριών που έχουν οι Ευρωπαίοι να λαμβάνουν κατάλληλη υγειονομική περίθαλψη. Ωστόσο, τα προβλήματα που θα δημιουργήσει η συγκεκριμένη οδηγία σίγουρα επισκιάζουν τα οφέλη που προβλέπει. Τι θα κάνουμε, για παράδειγμα, αν υπάρξουν τόσο μεγάλες πιέσεις στο σύστημα υγείας κάποιας χώρας ώστε να είναι αδύνατη η διαχείριση των λιστών αναμονής; Τι θα κάνουμε εάν οι γιατροί αρχίσουν να στέλνουν ανθρώπους μαζικώς σε κάποια συγκεκριμένη χώρα – με προηγούμενη εξουσιοδότηση, βέβαια, αλλά έστω και έτσι; Η χώρα αυτή θα μπορούσε να είναι η Δανία, από όπου κατάγομαι, η Γερμανία, οι Κάτω Χώρες ή οιαδήποτε άλλη χώρα της ΕΕ, την οποία είναι γνωστό ότι παρέχεται υγειονομική περίθαλψη υψηλού επιπέδου. Κάτι τέτοιο θα σημαίνει ότι οι πολίτες της εν λόγω χώρας θα βρεθούν τελευταίοι στην ουρά και, εν πάση περιπτώσει, δεν πρέπει να βρεθούν σε μειονεκτική θέση, παρά το γεγονός ότι οι ίδιοι πληρώνουν, μέσω της φορολογίας, για να έχουν ένα κατάλληλο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης.

Ως εκ τούτου, θα ήθελα να καταστήσω σαφές ότι τα μειονεκτήματα και οι πιθανές καταστροφές που ενδέχεται να προκαλέσει η συγκεκριμένη οδηγία στα εθνικά συστήματα υγειονομικής περίθαλψης επισκιάζουν τα οφέλη που ανέφεραν οι συνάδελφοι βουλευτές.

 
  
MPphoto
 

  Jim Higgins (PPE). (EN) Κυρία Πρόεδρε, ο κ. Messerschmidt έχει δίκαιο. Η συγκεκριμένη οδηγία μάς ήρθε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, όμως την επικροτώ και θέλω να συγχαρώ την κ. Grossetete για την εξαίρετη έκθεσή της, επειδή με την εν λόγω οδηγία, οι ασθενείς θα επωφελούνται από ολοκληρωμένες και διαφανείς πληροφορίες όταν αναζητούν υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης στο εξωτερικό. Είναι σαφέστατα τα οφέλη που απορρέουν από αυτήν τη δυνατότητα.

Ασθενείς με σπάνιες ασθένειες θα μπορούν να απολαμβάνουν διασυνοριακή εμπειρογνωμοσύνη και διάγνωση, εφόσον δεν διατίθεται θεραπεία στα κράτη μέλη από τα οποία προέρχονται. Στόχος της οδηγίας είναι να προσφέρει στους ασθενείς μια ευκαιρία που θα βασίζεται σε ανάγκες και όχι σε μέσα, σε μια τεκμηριωμένη επιλογή και όχι σε επιλογή ανάγκης. Για τον λόγο αυτόν, θεωρώ ότι είναι όντως λίαν θετική. Τέλος, παρέχει τη δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών.

Επικροτώ το γεγονός ότι θέτει εντελώς εκτός νόμου κάτι που θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο κατάχρησης, και αυτό είναι ολόκληρος ο κλάδος του ιατρικού τουρισμού. Επομένως, κατά τη γνώμη μου είναι ένα ακόμη βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση· ένα ακόμη βήμα για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και την επίτευξη μεγαλύτερης συνοχής στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι η σημερινή είναι μια καλή μέρα για τους ασθενείς στην Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 

  Constance Le Grip (PPE). (FR) Κυρία Πρόεδρε, θέλησα και εγώ να υπερψηφίσω την έκθεση της συναδέλφου βουλευτού, κ. Grossetete, σχετικά με την οδηγία για την πρόσβαση σε διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη.

Πράγματι, επικροτώ την πρόοδο που εκπροσωπεί το συγκεκριμένο κείμενο όσον αφορά την κινητικότητα των ασθενών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Έπειτα από πολλά χρόνια αβεβαιότητας, ιδίως νομικής αβεβαιότητας, και σημαντικού έργου εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το κείμενο αυτό προσφέρει μια απλοποίηση, διασαφήνιση και κωδικοποίηση των προϋποθέσεων υπό τις οποίες οι ευρωπαίοι πολίτες θα μπορούν να επωφελούνται από την υγειονομική περίθαλψη σε άλλο κράτος μέλος πλην εκείνου στο οποίο διαμένουν, όσον αφορά την πρόσβαση και την επιστροφή των εξόδων. Σκέφτομαι, ιδιαιτέρως, όλους εκείνους τους ασθενείς που υποφέρουν από σπάνιες ασθένειες και οι οποίοι θα έχουν επιτέλους πρόσβαση σε κατάλληλες συγκεκριμένες θεραπείες που θα καλύπτουν τις ανάγκες τους.

Θα ήθελα να τονίσω ότι η οδηγία αυτή αποτελεί συγκεκριμένο ευρωπαϊκό μέτρο που επικεντρώνεται αποκλειστικά στην Ευρώπη των λαών και εκχωρεί νέα δικαιώματα στους Ευρωπαίους. Ως εκ τούτου, είναι κάτι απολύτως ουσιώδες για την κινητικότητα των πολιτών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
MPphoto
 

  Adam Bielan (ECR). (PL) Κυρία Πρόεδρε, υπερψήφισα την οδηγία που παρουσίασε η κ. Grossetete, ώστε η αρχή της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης να τεθεί τελικά σε εφαρμογή έπειτα από πολλά χρόνια διαπραγματεύσεων. Θεωρώ ότι η οδηγία με την παρούσα μορφή της είναι ένας καλός συμβιβασμός, που βασίζεται κυρίως στα δικαιώματα των ασθενών αλλά παράλληλα προστατεύει τα συμφέροντα των εθνικών ταμείων υγείας των κρατών μελών.

Για πολίτες χωρών όπως η Πολωνία, η ευκαιρία να λαμβάνουν θεραπεία στο εξωτερικό σημαίνει ίσες ευκαιρίες όταν πρόκειται να επωφεληθούν από τη σύγχρονη υγειονομική περίθαλψη. Οι ασθενείς συχνά δεν έχουν πρόσβαση σε άμεση και κατάλληλη υγειονομική περίθαλψη εξαιτίας συνωστισμού στα νοσοκομεία, μεγάλων ουρών και αναμονής για συγκεκριμένες βασικές θεραπείες. Ο χρόνος αποτελεί τεράστιας σημασίας παράγοντα σε ορισμένες περιπτώσεις. Η οδηγία θα δώσει τη δυνατότητα στους ασθενείς να αποφασίζουν οι ίδιοι αν θα περιμένουν πολλούς μήνες για να λάβουν θεραπεία στη χώρα τους ή αν θα επιλέξουν κάποια άλλη χώρα για κάτι τέτοιο. Θα είναι ευκολότερο για αυτούς να αποφασίσουν για τη θεραπεία τους αν ξέρουν ότι θα τους επιστραφούν τα έξοδα θεραπείας –τουλάχιστον σε μεγάλο βαθμό, και σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμα και εξολοκλήρου– αν ή θεραπεία γίνει σε κάποιο άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η απλοποίηση των κανόνων που διέπουν τη θεραπεία στο εξωτερικό μπορεί, φυσικά, να θεωρηθεί ότι κινητοποιεί τις δυνάμεις της αγοράς όσον αφορά τη γενική πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες. Ως εκ τούτου, είμαι της γνώμης ότι οι συγκεκριμένες λύσεις θα συμβάλουν στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των υπηρεσιών υγείας και, ως αποτέλεσμα, θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο ως προς την επίσπευση των βελτιώσεων σε τέτοιου είδους υπηρεσίες.

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE). (EN) Κυρία Πρόεδρε, επικροτώ τη συγκεκριμένη οδηγία για την υγειονομική περίθαλψη, όμως είμαι επιφυλακτική επειδή το πρόβλημα θα είναι στις λεπτομέρειες.

Είναι πολύ σημαντικό για τους πολίτες μας να συνειδητοποιήσουν ότι η συγκεκριμένη οδηγία θα τεθεί σε ισχύ έπειτα από 30 μήνες. Στο μεταξύ, όμως, οι πολίτες μπορούν να διασχίζουν τα σύνορα για να λάβουν υγειονομική περίθαλψη σε κάποιο άλλο κράτος μέλος και να τους επιστραφούν τα έξοδα της θεραπείας. Επομένως, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι, ακόμα και από σήμερα, θα υπάρχουν πολίτες που διασχίζουν τα σύνορα για λόγους περίθαλψης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.

Για όσους επιθυμούν λεπτομέρειες επί αυτής της περίπλοκης οδηγίας, αφιέρωσα κάποιον χρόνο στη σύνταξη μιας σελίδας ερωτήσεων και απαντήσεων, η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μου. Προτρέπω τους πολίτες που ίσως μας παρακολουθούν στο διαδίκτυο ή κάπου αλλού να ρίξουν μια ματιά και, αν δεν έχω θέσει τις σωστές ερωτήσεις, να με ενημερώσουν, επειδή είναι αναγκαίο να διαδώσουμε αυτήν την πολύ θετική κίνηση για την καθιέρωση διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης για όλους.

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Kalinowski (PPE). (PL) Κυρία Πρόεδρε, η ευρωπαϊκή κοινωνία γίνεται όλο και πιο κινητική. Σπουδάζουμε, εργαζόμαστε, χαλαρώνουμε και ταξιδεύουμε εκτός των συνόρων της χώρας μας. Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να επωφελούνται από δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη έκτακτης ανάγκης σε οιοδήποτε μέρος της Ευρώπης και αν βρίσκονται. Εξυπακούεται ότι θα πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή μέτρα που θα αποτρέπουν τον γνωστό ως τουρισμό υγείας, ενώ ταυτόχρονα θα διευκολύνουν τους ασθενείς που βρίσκονται σε μεγαλύτερη ανάγκη να επωφεληθούν από νέες ευκαιρίες. Σκέφτομαι κυρίως τη θεραπεία ασυνήθιστων και σπάνιων ασθενειών που γίνεται σε εξειδικευμένα κέντρα, συχνά εκτός των συνόρων της χώρας όπου διαμένει ο ασθενής. Δεν μπορούμε, ωστόσο, να επιτρέψουμε παρεμβάσεις με τη μορφή πολιτικών υγείας των κρατών μελών. Πρόκειται για εγχώρια αρμοδιότητα, και τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να λάβουν εν προκειμένω τις αποφάσεις τους. Η οδηγία αυτή κάνει συγκεκριμένα βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση. Συνεπώς, ψήφισα υπέρ.

 
  
MPphoto
 

  Anneli Jäätteenmäki (ALDE). (FI) Κυρία Πρόεδρε, είναι πλέον καιρός να καθιερώσουμε κοινούς ευρωπαϊκούς κανόνες για την προστασία των πολιτών και των ασθενών μας. Ήταν επίσης εξαιρετικό το γεγονός ότι συντάχθηκε ξεχωριστή οδηγία για αυτό το ζήτημα, η οποία δεν ενσωματώθηκε στην οδηγία για τις υπηρεσίες, επειδή κατά την προετοιμασία της κατέστη σαφές πόσα πράγματα ακόμα είχαν αγνοηθεί ή δεν είχε ληφθεί συναφής απόφαση την περίοδο που εγκρίθηκε η οδηγία για τις υπηρεσίες.

Το δικαίωμα των ασθενών σε διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη θα υποχρεώσει τα κράτη μέλη της ΕΕ να διασφαλίσουν ότι δεν υπάρχουν κατάλογοι αναμονής στις χώρες τους.

Το σύστημα της εκ των προτέρων έγκρισης είναι απαραίτητο: χωρίς αυτό τα κράτη μέλη ενδεχομένως να συναντήσουν δυσκολίες στον έλεγχο των δαπανών του δικού τους συστήματος υγείας και στο σχεδιασμό και την αξιολόγηση του μέλλοντος. Ενδεχομένως, επίσης, να οδηγήσει σε μια κατάσταση όπου ο πλούτος, και όχι η ανάγκη, θα αποτελεί αποφασιστικό παράγοντα.

Παρόλα αυτά, στην πραγματικότητα δεν θα επηρεάσει πάρα πολλούς Ευρωπαίους. Οι περισσότεροι θέλουν να λαμβάνουν υπηρεσίες υγείας κοντά στο σπίτι τους και στη μητρική τους γλώσσα. Ωστόσο, ένα τέτοιο σύστημα είναι απαραίτητο, και αν υπάρχουν κατάλογοι αναμονής, θα είναι δυνατή η λήψη φροντίδας σε άλλη χώρα.

 
  
MPphoto
 

  Marian Harkin (ALDE). (EN) Κύρια Πρόεδρε, εκφράζω και εγώ την ικανοποίησή μου για τη σημερινή συμφωνία, η οποία θεωρώ ότι θα διασφαλίσει την πρόσβαση των ασθενών σε διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη με αναλογικό και δίκαιο τρόπο.

Όπως ήδη είπαν πολλοί από τους ομιλητές, η σημερινή πρόταση δημιουργήθηκε, φυσικά, επειδή ένας πολίτης της χώρας σας, της νότιας Αγγλίας, αμφισβήτησε το σύστημα και επειδή το Δικαστήριο αποδέχθηκε το βάσιμο των δικαιωμάτων του.

Νομίζω πως αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε σήμερα και αυτό που, μαζί με το Συμβούλιο, έχουμε κάνει είναι να διασφαλίσουμε τα δικαιώματα των πολιτών και να συνδέσουμε τις ανάγκες και τα δικαιώματά τους με τη νομοθεσία, και σίγουρα αυτή θα πρέπει να είναι η μέριμνα του συγκεκριμένου κοινοβουλίου.

Υπάρχουν ακόμα ορισμένα ζητήματα που πρέπει να διευθετηθούν. Θεωρώ ότι η αμοιβαία αναγνώριση των συνταγών μεταξύ κρατών μελών είναι πολύ σημαντική, επειδή δεν αφορά μόνο την υγειονομική περίθαλψη αλλά και τη μεταθεραπευτική φροντίδα, έχουμε όμως στη διάθεσή μας ένα χρονικό διάστημα εντός του οποίου μπορεί να διευθετηθεί αυτή η λεπτομέρεια.

Υποθέτω ότι το τελευταίο σχόλιο που θα ήθελα να κάνω είναι ότι, δεδομένης της παρούσας οικονομικής κρίσης, πολλοί πολίτες ρωτούν: λειτουργεί η Ευρώπη; Ικανοποιεί τις ανάγκες των πολιτών της; Πρόκειται για ένα ανοικτό ζήτημα, όμως νομίζω ότι σήμερα μπορούμε να πούμε με κάποια βεβαιότητα ότι η Ευρώπη λειτουργεί.

 
  
MPphoto
 

  Gerard Batten (EFD). (EN) Κυρία Πρόεδρε, καταψήφισα το μέτρο σχετικά με τα δικαιώματα των ασθενών στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη επειδή κάτι τέτοιο θα σημάνει απλώς ένα ακόμα μεγάλο φορτίο στις πλάτες του βρετανού φορολογούμενου και της εθνικής υπηρεσίας υγείας.

Η εθνική υπηρεσία υγείας χρησιμοποιείται ήδη ως διεθνής υπηρεσία υγείας και υφίσταται κατάχρηση από μη βρετανούς πολίτες, με κόστος εκατοντάδες εκατομμύρια, ή και δισεκατομμύρια, λίρες κάθε χρόνο. Το κόστος βαρύνει κυρίως τους ψηφοφόρους μου στο Λονδίνο. Μια τέτοια απόφαση θα υποχρεώσει το εθνικό σύστημα υγείας να παρέχει ακόμα περισσότερες υπηρεσίες περίθαλψης σε πολίτες της ΕΕ που δεν έχουν καταβάλει ποτέ ούτε μια δεκάρα σε φόρους προς τη Βρετανία. Ο υποτιθέμενος τρόπος εξασφάλισης πληρωμής από το κράτος μέλος του ασθενή αναδρομικά θα αποδειχτεί μη εφαρμόσιμος.

Είναι δίκαιο να λαμβάνει ένας ξένος υπήκοος έκτακτη υγειονομική περίθαλψη στη Βρετανία όταν είναι απαραίτητο, όμως δεν θα πρέπει να επιτρέπεται η είσοδος στη Βρετανία σε κανέναν ξένο αν ο ίδιος δεν έχει εξασφαλίσει πρώτα επαρκή ταξιδιωτική ασφάλιση και ασφάλιση ασθένειας. Μια τέτοια πολιτική είναι δίκαιη και σωστή και, φυσικά, είναι αδύνατον να εφαρμοστεί όσο η Βρετανία παραμένει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτός ας είναι ένας ακόμα λόγος, αν όντως χρειάζεται λόγος, για να αποχωρήσουμε από αυτήν.

 
  
MPphoto
 

  Hannu Takkula (ALDE). (FI) Κυρία Πρόεδρε, θεωρώ εξαιρετικό το ότι επιτεύχθηκε τελικά αυτός ο ιστορικός συμβιβασμός μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Τολμώ να πω ότι ο συγκεκριμένος κανονισμός για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη θα μπορούσε να οδηγήσει στην εξαφάνιση των καταλόγων αναμονής που έχουν δημιουργηθεί σε πολλά κράτη μέλη. Κάτι τέτοιο θα αποτελούσε επίσης μια ευκαιρία για ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα, είναι επίσης σημαντικό να διασφαλίσουμε την κατοχύρωση των δικαιωμάτων των ασθενών. Επιπλέον, είναι εξίσου σημαντικό να θυμόμαστε ότι η ασφάλεια των ασθενών είναι ζωτικής σημασίας στα πλαίσια της διασυνοριακής συνεργασίας, και ταυτόχρονα να διασφαλίσουμε κατάλληλα πρότυπα υγειονομικής περίθαλψης και θεραπείας παντού.

Επικροτώ, λοιπόν, με ενθουσιασμό τη συγκεκριμένη έκθεση της κ. Grossetête και ελπίζω να προάγει τη δημόσια υγεία στην Ευρώπη και, ως εκ τούτου, να μπορέσουμε να σώσουμε πολλούς ανθρώπους και να επισπεύσουμε την ανάρρωσή τους.

 
  
MPphoto
 

  Paul Rübig (PPE). (DE) Κυρία Πρόεδρε, πιστεύω ότι είναι σημαντικό να μην χρησιμοποιήσουμε τα εθνικά φορολογικά συστήματα για να ταχθούμε ενάντια στην εσωτερική αγορά. Είναι ζωτικής σημασίας ιδίως στην περίπτωση των διασυνοριακών υπηρεσιών, όπου υπάρχει ανάγκη για ίση μεταχείριση. Υπάρχει προς το παρόν ένα αρνητικό παράδειγμα στην Ουγγαρία, όπου τα αναδρομικά όρια τιμών χρησιμοποιούνται ως μορφή φόρου κρίσης. Κάτι τέτοιο είναι απαράδεκτο και θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στον οικονομικό, ασφαλιστικό και επιχειρηματικό τομέα καθώς επίσης και στη βιομηχανία ενέργειας. Ελπίζω πως στο μέλλον δεν θα συμβεί το ίδιο στις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης.

Θα ήθελα να ζητήσω από τον κ. Orban να επαναξιολογήσει τους συγκεκριμένους κανονισμούς, επειδή έρχονται σε πλήρη αντίθεση με την έννοια της εσωτερικής αγοράς.

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (ECR). (EN) Κυρία Πρόεδρε, ευτυχισμένος ο καινούριος χρόνος! Χαίρομαι που σας βλέπω να προεδρεύετε.

Ένα από τα στοιχεία επί των οποίων συμφωνούμε εν γένει στο παρόν Κοινοβούλιο –αν και ξέρω ότι υπάρχουν αξιοσημείωτες εξαιρέσεις– είναι η πίστη μας σε μια λειτουργική ενιαία αγορά.

Όταν οι ψηφοφόροι μου γράφουν και μου λένε «Κοίτα, δεν εξυπηρετούμαι σωστά στην περιφέρειά μου και θα ήθελα να πάω στο εξωτερικό, σε κάποιο άλλο κράτος μέλος για να έχω καλύτερη υγειονομική περίθαλψη», δεν είναι σίγουροι για τις νομικές λεπτομέρειες. Αυτός είναι ο λόγος που εγώ και πολλοί άλλοι θα επικροτήσουμε αυτήν την ψηφοφορία για τα δικαιώματα των ασθενών στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη. Ελπίζω πως αυτό που βλέπουμε σε περιπτώσεις, όπου οι ασθενείς έχουν ελλιπή εξυπηρέτηση θα είναι ασθενείς που σύμφωνα με τα δικαιώματα που τους κατοχυρώνει η συγκεκριμένη οδηγία, θα τα μαζεύουν και θα πηγαίνουν σε άλλα κράτη μέλη, ασκώντας πίεση με τον τρόπο αυτό στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης ώστε να βελτιώσουν τις υπηρεσίες τους και να διασφαλίσουν την ικανοποίηση των αναγκών των ασθενών τους.

Ωστόσο, πρέπει να βεβαιωθούμε ότι θα καταστήσουμε ευκολότερη τη διαδικασία με την οποία τα κράτη μέλη θα μπορούν να εξασφαλίζουν την επιστροφή των χρημάτων στους πολίτες που έχουν ταξιδέψει στο εξωτερικό ή έχουν κάνει χρήση υπηρεσιών αλλού. Από τη στιγμή που θα έχουμε επιλύσει αυτά τα προβλήματα, θα μπορούμε όλοι μας να είμαστε περήφανοι για τη συγκεκριμένη οδηγία.

 
  
  

Σύσταση: Yannick Jadot (A7-0371/2010), (A7-0370/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Joe Higgins (GUE/NGL). (GA) Κυρία Πρόεδρε, υπερψήφισα το ψήφισμα σχετικά με τη ρύθμιση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Καμερούν και μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Κονγκό όσον αφορά με τη δασική νομοθεσία και το εμπόριο ξύλου από τις συγκεκριμένες χώρες. Είναι ζωτικής σημασίας να προστατέψουμε τα τροπικά δάση προκειμένου να διατηρηθεί η ισορροπία των οικοσυστημάτων μας. Είναι επίσης ζωτικής σημασίας η προστασία των αυτοχθόνων λαών, οι οποίοι βρίσκονται υπό έντονη πίεση εξαιτίας της εκμετάλλευσης του περιβάλλοντος από μεγάλες πολυεθνικές και από την υλοτόμηση των δασών από τα οποία εξαρτάται η επιβίωσή τους, απλώς και μόνο για τα κέρδη των συγκεκριμένων εταιρειών.

Αυτός είναι ο λόγος που καταθέτω μια τροπολογία, σύμφωνα με την οποία τα δάση και οι δασικές βιομηχανίες θα πρέπει να ανήκουν στο δημόσιο και να τεθούν υπό τη δημοκρατική διεύθυνση της εργατικής δύναμης των βιομηχανιών αυτών καθώς και των αυτοχθόνων λαών που κατοικούν στα δάση.

 
  
  

Σύσταση: David Martin (A7-0365/2010)

 
  
MPphoto
 

  Morten Messerschmidt (EFD). (DA) Κυρία Πρόεδρε, το ελεύθερο εμπόριο είναι, στην πραγματικότητα, ο μόνος δρόμος προς την ευημερία. Το είδαμε στην εσωτερική αγορά μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το ίδιο θα ισχύει και στην περίπτωση των αναπτυσσόμενων χωρών. Πρόκειται για τη μόνη πραγματική πρωτοβουλία ανάπτυξης που μπορούμε και πρέπει πράγματι να φέρουμε στον κόσμο.

Αν ρίξουμε μια ματιά στο πώς οι άλλες μεγάλες περιοχές του κόσμου λειτουργούν, συνάπτουν συμφωνίες και αντιμετωπίζουν τους συνεργάτες τους από στρατηγική άποψη, σίγουρα θα δούμε ότι όλες τους κινούνται όλο και γρηγορότερα. Έχουμε μια μεγάλη περιοχή ελεύθερου εμπορίου μεταξύ Βόρειας και Νότιας Αμερικής, μεταξύ των χωρών της ASEAN, μεταξύ Ασίας και Mercosur, κ.λπ. Η μόνη περιοχή που, από αυτήν την άποψη, καθυστερεί και έχει σχεδόν παραλύσει εξαιτίας των προκλήσεων της παγκοσμιοποίησης είναι η ΕΕ.

Παρόλο που στηρίζω την έκθεση που ψηφίστηκε σήμερα, θα ήθελα να δηλώσω ότι μια πρωτοβουλία ελεύθερων συναλλαγών με τα Φίτζι και την Παπουασία-Νέα Γουινέα δεν είναι και το πλέον εντυπωσιακό αποτέλεσμα που θα μπορούσαμε να περιμένουμε μετά από μακροχρόνιες διαπραγματεύσεις. Τι γίνεται με την Κίνα; Τι γίνεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες; Ή την Ινδία; Όλους αυτούς που προς το παρόν μας παίρνουν όλες τις δουλειές; Η ΕΕ απογοητεύει τους ευρωπαίους εργάτες και σε αυτό το επίπεδο;

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (ECR). (EN) Είναι αυτονόητο ότι οι πιο ευημερούσες κοινωνίες είναι και οι πιο ελεύθερες και ότι, όσο πιο ελεύθερες είναι οι κοινωνίες, τόσο πιο ευημερούσες, και σε αυτό θα πρέπει να αναγνωρίσουμε τον ρόλο του ελεύθερου εμπορίου. Δυστυχώς, στην περίπτωση διεθνών πολυμερών συζητήσεων σχετικά με το ελεύθερο εμπόριο, ο γύρος της Ντόχα στο πλαίσιο του ΠΟΕ αναστέλλεται και, ως εκ τούτου, η ΕΕ ακολουθεί πλέον το παράδειγμα των ΗΠΑ και άλλων, και υπογράφει ολοένα περισσότερες διμερείς συμφωνίες.

Μπορούμε να φέρουμε τα οφέλη του ελεύθερου εμπορίου σε πολλούς από τους πολίτες των φτωχότερων χωρών, εντοπίζοντας ταυτόχρονα ορισμένα από τα προβλήματα μετάβασης που θα αντιμετωπίσουν κατά την προσαρμογή τους στον αυξημένο ανταγωνισμό. Ωστόσο, τελικά θα πρέπει να μετατοπίσουμε το επίκεντρο από τα συμφέροντα των παραγωγών σε εκείνα των καταναλωτών. Πολλοί καταναλωτές, σε πολλές διαφορετικές αναπτυσσόμενες χώρες, με ρωτούν γιατί δεν έχουν την ίδια επιλογή πρόσβασης σε αγαθά και υπηρεσίες που απολαμβάνουμε εμείς στη Δύση. Λοιπόν, ένας από τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να τους βοηθήσουμε είναι το ενισχυμένο ελεύθερο εμπόριο, δίδοντας τη δυνατότητα στους καταναλωτές να έχουν περισσότερες επιλογές. Είθε να συνεχιστεί επί μακρόν.

 
  
MPphoto
 
 

  Nirj Deva (ECR). (EN) Κυρία Πρόεδρε, ο Ειρηνικός υπήρξε επί μακρόν η Σταχτοπούτα των υπερπόντιων πρωτοβουλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ανάπτυξη. Είμαι στην ευχάριστη θέση να αναγνωρίσω τώρα ότι οι πρωτοβουλίες που έλαβαν τα Φίτζι και η Παπουασία-Νέα Γουινέα σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης όχι μόνο θα μας βοηθήσει να έχουμε πιο ελεύθερες εμπορικές σχέσεις μαζί τους, αλλά θα τους δώσει επίσης τη δυνατότητα να διεξάγουν ενδοπεριφερειακό εμπόριο.

Ένα από τα σπουδαιότερα πράγματα που προέκυψαν από αυτήν τη συμφωνία είναι το γεγονός ότι οι κανόνες καταγωγής για την αλιεία θα δώσουν τελικά στους ανθρώπους της περιοχής του Ειρηνικού τη δυνατότητα να προσθέσουν ουσιαστικά αξία στην αλιεία τους. Ορισμένες από αυτές τις χώρες του Ειρηνικού εισάγουν ψάρια τη στιγμή που οι θάλασσές τους ξεχειλίζουν από ψάρια! Εκείνο που επιτεύχθηκε πλέον είναι ότι θα μπορούν όντως να επεξεργάζονται τα ψάρια που πιάνουν και θα είναι σε θέση να τους προσθέτουν αξία και να τα εξάγουν στην ΕΕ. Αυτός είναι ο δρόμος που οδηγεί στην ανάπτυξη και στον περιορισμό της φτώχειας.

 
  
  

Πρόταση ψηφίσματος: (B7-0029/2011)

 
  
MPphoto
 

  Barbara Matera (PPE). (IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, σήμερα υπερψήφισα την προφορική ερώτηση σχετικά με τη διεθνή υιοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η διεθνής υιοθεσία έχει αποδειχτεί η πιο πιθανή διαδικασία που μπορεί να δώσει τη δυνατότητα μόνιμης οικογένειας στα παιδιά εκείνα για τα οποία δεν μπορεί να βρεθεί κατάλληλη οικογένεια στη χώρα καταγωγής τους. Η συνεργασία μεταξύ των αρχών των κρατών μελών που είναι υπεύθυνες για τις διεθνείς υιοθεσίες είναι σημαντική για τη διασφάλιση ότι η υιοθεσία θα γίνεται προς το συμφέρον του παιδιού και με σεβασμό για τα θεμελιώδη δικαιώματά του, καθώς και για την πρόληψη της πώλησης ή εμπορίας παιδιών.

Η διαδικασία διεθνούς υιοθεσίας πρέπει επίσης να απλοποιηθεί, επειδή πολύ συχνά υπάρχει υπερβολική γραφειοκρατία η οποία αποτρέπει τις οικογένειες από την προσπάθεια να υιοθετήσουν. Τέλος, η Ρουμανία προκαλεί ανησυχία, επειδή είναι η μόνη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με νόμο που απαγορεύει τις διεθνείς υιοθεσίες. Επί του παρόντος, υπάρχουν περίπου 70.000 ορφανά στη χώρα, εκ των οποίων οι 40.000 βρίσκονται σε ορφανοτροφεία και οι 30.000 σε ανάδοχες οικογένειες.

Η Επιτροπή πρέπει να ρίξει φως στην περίπτωση της Ρουμανίας, έτσι ώστε εκείνα τα εγκαταλελειμμένα παιδιά να γίνουν δεκτά από οικογένειες μέσω διεθνούς υιοθεσίας.

 
  
MPphoto
 

  Andrea Češková (ECR). (CS) Κυρία Πρόεδρε, καθώς δεν ήμουν σε θέση, λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων, να συμμετάσχω στην αδιαφιλονίκητα ενδιαφέρουσα συζήτηση που διεξήχθη τη Δευτέρα, θα ήθελα να εκφράσω την πλήρη στήριξή μου τώρα, στην παρούσα συνεδρίαση, την οποία εξέφρασα και μέσω της ψήφου μου. Ελπίζω ειλικρινά ότι τα βήματα που θα ακολουθήσουν μετά το συγκεκριμένο ψήφισμα θα οδηγήσουν, αφενός, σε μείωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών για διεθνή υιοθεσία παιδιών ενώ, ταυτόχρονα θα καταστήσουν εφικτή την καλύτερη παρακολούθηση της πορείας τους και θα συμβάλουν στην καταπολέμηση της εμπορίας παιδιών.

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE).(EN) Κυρία Πρόεδρε, πολλοί βουλευτές του Σώματος ενδεχομένως να μην γνωρίζουν την ανταλλαγή φραστικών πυρών που μαίνεται επί του συγκεκριμένου ζητήματος της υιοθεσίας, και είναι εξαιρετικά επιζήμια και ανεπιθύμητη. Εάν πράγματι σκοπεύουμε να θέσουμε τα δικαιώματα του παιδιού στο επίκεντρο αυτής της συζήτησης, κάτι που πράξαμε στο Σώμα και που πράττει και το ψήφισμα, τότε θα κάνουμε αυτό που είναι σωστό για όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα από το κράτος μέλος καταγωγής τους.

Είναι σημαντικό να μην στηλιτεύουμε κάποιο συγκεκριμένο κράτος μέλος, αλλά να αναγνωρίσουμε ότι όλες οι χώρες έχουν παιδιά εγκαταλελειμμένα ή παραμελημένα μέσα στα πλαίσια της πυρηνικής οικογένειας όπως την ξέρουμε και τα οποία χρειάζονται άλλες μορφές φροντίδας. Ναι, υπάρχουν πολλές οικογένειες πρόθυμες να προσφέρουν μια στοργική στέγη στα παιδιά. Μπορεί μεν να χρειάζεται να εξετάσουμε τη γραφειοκρατία, ωστόσο ας μην περιορίσουμε τον έλεγχο.

Θα ήθελα τέλος να πω ότι, σε κάποιο βαθμό, όσοι καταφέρνουν να υιοθετήσουν υφίστανται πολύ περισσότερες δοκιμασίες από εκείνους που απλά γεννούν.

 
  
MPphoto
 

  Licia Ronzulli (PPE). (IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, οι σκέψεις μου αυτή τη φορά βρίσκονται κοντά στα χιλιάδες ζευγάρια ανά τον κόσμο που αντιμετωπίζουν καθημερινά δυσκολίες με την υιοθεσία ενός παιδιού.

Η υιοθεσία συνιστά αξία, συνιστά πραγματική εκδήλωση αγάπης που ανοίγει την πόρτα μιας νέας οικογένειας σε ένα παιδί που δυστυχώς δεν μπορεί πλέον να βασιστεί στη στοργή των δικών του ανθρώπων. Όσοι κουβαλούν μέσα τους τον πόνο της εγκατάλειψης έχουν δικαίωμα να μεγαλώσουν σε ένα ευτυχισμένο περιβάλλον, με ανθρώπους που μπορούν να τους προσφέρουν μια νέα ζωή.

Ως εκ τούτου, είναι καθήκον μας να βοηθάμε τα ορφανά ώστε ένα λαμπρό μέλλον να μην αποτελεί άπιαστο όνειρο για αυτά. Η σημερινή έγκριση αυτού του κοινού ψηφίσματος θα πρέπει να στείλει ένα ηχηρό και επείγον μήνυμα. Πρέπει να προωθήσουμε τις πολιτικές της Ένωσης που έχουν σχεδιαστεί για να αντιμετωπίσουν τις δύσκολες οικογενειακές καταστάσεις. Ο γραφειοκρατικός λήθαργος και οι νομοθετικές καθυστερήσεις δεν μπορούν και δεν πρέπει να συνθλίψουν τα όνειρα και τις ελπίδες ενός παιδιού για μια οικογένεια και για ένα ευτυχισμένο μέλλον.

 
  
MPphoto
 

  Diane Dodds (NI). (EN) Επικροτώ την πρόταση ψηφίσματος που ψηφίστηκε σήμερα σχετικά με τη διεθνή υιοθεσία. Γνωρίζω πολλούς ψηφοφόρους μου που έχουν περάσει, ή περνούν αυτήν την περίοδο, τη συγκεκριμένη διαδικασία και είμαι ικανοποιημένη βλέποντας τη χαρά στα πρόσωπα γονιών και παιδιών όταν αυτή ολοκληρώνεται. Ωστόσο, η πορεία προς κάτι τέτοιο είναι συχνά μακριά, και σε πολλές περιπτώσεις κρατά πολλά χρόνια. Μπορεί, όπως αναφέρει η πρόταση, η διαδικασία να είναι υπερβολικά γραφειοκρατική, και ως Κοινοβούλιο έχουμε δίκιο να αναζητούμε τρόπους για να μειωθεί μια τέτοια γραφειοκρατία μέσω μιας πιο εξορθολογισμένης διαδικασίας.

Πρωταρχικής σημασίας σε όλα αυτά, όμως, είναι οι ανάγκες και η ασφάλεια των παιδιών, πολλά εκ των οποίων βρίσκονται σε μεγάλη ανάγκη. Είναι ορθό να υπάρχουν όλες οι δικλείδες ασφαλείας που θα αποτρέπουν την ανάθεση παιδιών σε οικογένειες όπου ενδέχεται να είναι ευάλωτα. Όμως συχνά φαίνεται ότι υποψήφιοι τρυφεροί, στοργικοί γονείς περνούν μεγάλη δοκιμασία και απλώς εγκαταλείπουν τη διαδικασία. Σε αυτήν την περίπτωση, χαμένοι είναι και οι γονείς και το παιδί.

 
  
MPphoto
 

  Cristiana Muscardini (PPE). (IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, στην Ευρώπη αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα της διεθνούς υιοθεσίας εδώ και πολλά χρόνια, και το σημερινό ψήφισμα επιτέλους επιχειρεί να ρίξει μια αχτίδα φωτός σε μια κατάσταση που γίνεται ολοένα και πιο περίπλοκη και δύσκολη.

Η ένταξη νέων χωρών αντί να δώσει ώθηση στη διεθνή υιοθεσία, κατέστησε ακόμα πιο δύσκολο για τα ζευγάρια να προσφέρουν ένα καινούριο σπίτι και μια οικογένεια σε παιδιά που έχουν υποφέρει πολλά δεινά και στερήσεις στη χώρα τους.

Ενώ, αφενός, η εντεινόμενη γραφειοκρατία αποτρέπει την υιοθεσία παιδιών, αφετέρου αυξάνεται το εμπόριο οργάνων και η παιδική πορνεία. Για τον λόγο αυτόν, τασσόμαστε υπέρ της συγκεκριμένης πρότασης ψηφίσματος. Πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρξει συντονισμός των διαδικασιών διεθνούς υιοθεσίας και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα δημιουργηθεί τελικά ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα υιοθεσίας που θα προσφέρει ένα μέλλον σε όλα τα παιδιά που βρίσκονται σε ανάγκη.

 
  
MPphoto
 

  Julie Girling (ECR). (EN) Κυρία Πρόεδρε, εξ ονόματος του συλλόγου των θαυμαστών σας σε αυτήν την πτέρυγα, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την αποδοτική προεδρία σας.

Εδώ τίθεται ένα σοβαρό ζήτημα. Η διεθνής υιοθεσία είναι, φυσικά, εξαιρετικά σημαντική. Πρέπει οπωσδήποτε να πραγματοποιείται σωστά. Επικροτώ ιδιαιτέρως το συγκεκριμένο ψήφισμα, το οποίο περιλαμβάνει, όπως και πολλά από τα ψηφίσματα που εγκρίνουμε σε αυτό το Κοινοβούλιο, πολλά εξαιρετικά λογικά, έξυπνα, και σωστά διατυπωμένα λόγια. Εκείνο που πραγματικά θέλω να πω εδώ –και έχω μάθει πολλά βοηθώντας έναν πολίτη, και προς το παρόν βοηθώ έναν πολίτη– είναι πως δεν αρκεί να τα εκφράζουμε όλα αυτά με ένα ψήφισμα.

Εμείς εδώ, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεν είμαστε λαμπεροί φάροι όταν πρόκειται να απλοποιήσουμε τα θέματα και να βεβαιωθούμε ότι οι οργανισμοί εργάζονται για λογαριασμό των πολιτών. Θα ήθελα να ζητήσω τα ωραία λόγια αυτού του ψηφίσματος να τεθούν σε εφαρμογή· να ξεφορτωθούμε τη γραφειοκρατία και να υπάρξει βελτίωση. Διαφορετικά, απλώς θα προσπαθούμε να εφεύρουμε εκ νέου τον τροχό για την Ευρώπη, και θα καταλήξουμε να κάνουμε τη διαδικασία ακόμα δυσκολότερη.

 
  
MPphoto
 
 

  Hannu Takkula (ALDE). (FI) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα κα εγώ ν εκφράσω την ιδιαίτερη ικανοποίησή μου για το συγκεκριμένο ψήφισμα σχετικά με τη διεθνή υιοθεσία. Είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω από κοντά ορισμένες ανάλογες περιπτώσεις. Ξέρω ότι προς το παρόν η υιοθεσία προϋποθέτει μεγάλη γραφειοκρατία, και είναι καλό το ότι η γραφειοκρατία μπορεί να μετριαστεί με αυτόν τον τρόπο. Ως εκ τούτου, οι διαδικασίες μπορούν να επισπευστούν και να καταστούν πιο διαφανείς.

Είναι προς το συμφέρον όλων η υιοθεσία να μην περιλαμβάνει τίποτα ανήθικο και να μην συνδέεται με την εμπορία ανθρώπων ή παιδιών. Είναι πολύ σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι ένα παιδί δεν αποτελεί μέσο για την επίτευξη κάποιου σκοπού, αλλά είναι ένας άνθρωπος που, μέσω της υιοθεσίας, βρίσκει ένα στοργικό σπίτι και αντιμετωπίζεται ως μοναδικό, πολύτιμο άτομο. Είναι σημαντικό το παιδί να έχει την ευκαιρία να αποκτήσει πατέρα και μητέρα, να έχει αυτό το δικαίωμα, και για αυτόν τον λόγο, όταν λαμβάνονται αποφάσεις σχετικά με υιοθεσία, είναι σημαντικό να εκτιμάται η συνολική κατάσταση της οικογένειας.

Πρόκειται για πολύ ευαίσθητα ζητήματα. Ξέρουμε ότι ορισμένες μελέτες έχουν δείξει πως στο DNA μας φέρουμε τον πολιτιστικό μας γενότυπο, όμως πρέπει να διασφαλίσουμε ότι ένα παιδί θα μπορεί να βρει ένα στοργικό σπίτι και ένα πολιτιστικό περιβάλλον όπου να μπορεί να μεγαλώσει και να εξελιχθεί σε ισορροπημένο άτομο και πολίτη.

 
  
  

Πρόταση ψηφίσματος: (B7-0021/2011)

 
  
MPphoto
 

  Morten Messerschmidt (EFD). (DA) Κυρία Πρόεδρε, η Σερβία είναι πιθανόν η ευρωπαϊκή πόλη που, κατά τα τελευταία χίλια χρόνια της Ιστορίας, έχει πολιορκηθεί περισσότερο από κάθε άλλη, αρχικά από τους Τούρκους, στη συνέχεια από τους Γερμανούς και μετά από τους Ρώσους. Τώρα, έχουμε την ευκαιρία να μετατρέψουμε τις κακές, από άποψη μακροπρόθεσμης ιστορικής προοπτικής και σε σχέση με τη σύγχρονη ιστορία, εποχές σε ένα λαμπρό μέλλον.

Αναμφίβολα, όσον αφορά το Βελιγράδι, ούτε το ΝΑΤΟ, με τη σφαγή στην πρωτεύουσα, ούτε η ΕΕ με τη βάρβαρη υποστήριξη της βίαιης αποκοπής ενός σημαντικού μέρους της Σερβίας, δηλαδή του Κοσσυφοπεδίου, από τη χώρα, δεν αποτελούν ιδιαίτερα συμπαθείς συμμάχους. Ωστόσο, είναι παρόλα αυτά σύμμαχοι. Έχουν φιλικές σχέσεις, και αυτό το γνωρίζουν όλοι. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να ξεκινήσουμε μια ορθολογική σχέση, ώστε να μπορέσουμε να αφήσουμε πίσω μας το παρελθόν και να κοιτάξουμε στο μέλλον. Για αυτόν τον λόγο, το κόμμα μου υποστηρίζει τη συνέχιση αυτού του διαλόγου.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE). (SK) Κυρία Πρόεδρε, η Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της Σερβίας δημιουργεί μια βάση για στενές και διαρκείς σχέσεις βασισμένες στην αμοιβαιότητα και τα κοινά συμφέροντα, και συμβάλλει στην πολιτική, οικονομική και θεσμική σταθερότητα της Σερβίας και όλων των Βαλκανίων.

Αποτελεί επίσης για τη Σερβία μια νέα ευκαιρία να μεταμορφωθεί και να ευημερήσει μέσα από την ολική αναδόμηση και τον εκσυγχρονισμό της οικονομίας. Ωστόσο, είμαι βαθύτατα πεπεισμένος ότι η Σερβία πρέπει να συνεχίσει να ενισχύει τη δημοκρατία και το νομικό της πλαίσιο, να καταβάλλει μεγαλύτερες προσπάθειες για τη μεταρρύθμιση του δικαστικού κλάδου και της δημόσιας διοίκησης, εφαρμόζοντας τις αρχές του δικαίου, ενώ ταυτόχρονα θα ενισχύει συνολικά τις διοικητικές και δικαστικές δομές.

Θεωρώ ότι βασική προϋπόθεση για την ενσωμάτωση της Σερβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το ψήφισμα για σοβαρές περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς και το σχετικό ζήτημα της στενής συνεργασίας με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). (EN) Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ όλα τα μέλη του προσωπικού και όλους τους διερμηνείς για την υπομονή σας κατά τη διάρκεια αυτής της ασυνήθιστα μακροσκελούς συνόδου.

Όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται μεταξύ του διλήμματος της δημοκρατίας ή του υπερεθνικισμού, σχεδόν πάντα επιλέγει τον υπερεθνικισμό, κάτι που φαίνεται περισσότερο από ποτέ στην πολιτική της για τα Δυτικά Βαλκάνια. Διατηρούμε από κάθε άποψη προτεκτοράτα στη Βοσνία, στο Κοσσυφοπέδιο και ενδεχομένως ακόμα και στη Μακεδονία, με μοναδικό σκοπό την αποτροπή δημιουργίας εθνογραφικών συνόρων σύμφωνα με τις επιλογές που θα έκαναν οι ντόπιοι.

Είναι πολύ δύσκολο να έχουμε μια λειτουργική δημοκρατία αν οι άνθρωποι δεν νιώθουν ότι έχουν αρκετά κοινά μεταξύ τους ώστε να δεχτούν τη διακυβέρνηση των συνανθρώπων τους. Αν θέλετε διακυβέρνηση από το λαό για το λαό, τότε πρέπει να έχετε έναν λαό στα πλαίσια του οποίου ο καθένας να αναγνωρίζει κάποιου είδους ταυτότητα και πίστη.

Για να το θέσω διαφορετικά, η δημοκρατία χρειάζεται έναν «δήμο», μια μονάδα με την οποία ταυτιζόμαστε όταν χρησιμοποιούμε τη λέξη «εμείς». Δεν λέω ότι είναι απλό. Οι άνθρωποι μπορεί να έχουν διάφορους δεσμούς πίστης, οι πληθυσμοί μπορεί να διασπείρονται, όμως τηρουμένων των ίδιων συνθηκών, θα πρέπει να είμαστε προκατειλημμένοι έναντι της εθνικής αυτοδιάθεσης. Αν αφαιρέσει κανείς τον «δήμο» από τη δημοκρατία, το μόνο που μένει είναι το «κράτος», η δύναμη ενός συστήματος που πρέπει να επιβάλει με το νόμο εκείνο που δεν τολμά να ζητήσει στο όνομα του πολιτικού πατριωτισμού.

 
  
MPphoto
 
 

  Nirj Deva (ECR). (EN) Κυρία Πρόεδρε, πρόκειται όντως για πολύ καλά νέα. Όταν φέρνουμε στο μυαλό μας τη διαδρομή που έχει διανύσει η Σερβία όσον αφορά το κράτος δικαίου και το διεθνές δίκαιο, και δεδομένης της κατάστασής της πριν από περίπου 20 χρόνια σε σύγκριση με τη σημερινή, νομίζω ότι πρέπει να επικροτήσουμε και να επαινέσουμε τη σερβική διοίκηση για τα βήματα που έχει κάνει για να μετατρέψει τη Σερβία σε μια χώρα που σέβεται το κράτος δικαίου. Ακόμα και αναφορικά με τη σχέση της με το Κοσσυφοπέδιο, είναι προφανές πως το κράτος δικαίου διατηρεί εξέχουσα θέση. Όσον αφορά τη σχέση της με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, το κράτος δικαίου κατέχει εξέχουσα θέση.

Οι μεταρρυθμίσεις του δικαστικού κλάδου βασίζονται σε διεθνή προηγούμενα και σε διεθνείς βέλτιστες πρακτικές. Ακόμα και η ανεξάρτητη δημόσια υπηρεσία που δημιουργούν είναι υψηλής ποιότητας και περιμένουν από αυτήν μια αντιστοίχως υψηλή απόδοση. Πληρούνται τα κριτήρια της Κοπεγχάγης. Έτσι, από όλες αυτές τις διαφορετικές απόψεις, μια χώρα που υπέστη έναν πολύ δύσκολο πόλεμο αναδύεται πλέον ως ένα έθνος κατάλληλο να αποτελέσει καλό εταίρο των υπόλοιπων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την συγχαίρω για αυτό.

 
  
  

Σύσταση: Jelko Kacin (A7-0362/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (ECR). (PL) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να πω κάτι ακόμα για το ζήτημα της Σερβίας. Η συμφωνία που ψηφίστηκε σήμερα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Σερβίας αποτελεί ορόσημο στην πορεία σύνδεσης αυτής της χώρας με τις ευρωπαϊκές δομές. Δώδεκα κράτη μέλη έχουν ήδη επικυρώσει τη συνθήκη, σκοπός της οποίας είναι να ανοίξει την πόρτα στην ένταξη της Σερβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συμφωνία έχει την πλήρη στήριξή μου και θα ήθελα να ζητήσω από τα υπόλοιπα κράτη μέλη να την επικυρώσουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Φυσικά, η ενσωμάτωση της Σερβίας στις ευρωπαϊκές δομές απαιτεί πλήρη συνεργασία με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία όσον αφορά την υποχρέωση λογοδοσίας για τα εγκλήματα πολέμου, καθώς και συνεχή διάλογο για το Κοσσυφοπέδιο και λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για καταπολέμηση των διακρίσεων σε βάρος των Ρομά. Παρόλα αυτά, όλα τα μέτρα με στόχο την εξάπλωση της δημοκρατίας και την ενίσχυση της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με άλλα λόγια, τα μέτρα που οδηγούν σε πολιτική, οικονομική και κοινωνική σταθερότητα στη χώρα αποτελούν πηγή μεγάλης ικανοποίησης για μένα και έχουν τη στήριξή μου.

 
  
  

Έκθεση: Marisa Matias (A7-0366/2010)

 
  
MPphoto
 

  Clemente Mastella (PPE). (IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, υπερψήφισα τη συγκεκριμένη έκθεση επειδή πιστεύω ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη νόσο του Αλτσχάιμερ και άλλες μορφές άνοιας αποτελεί θεμελιώδες βήμα για την οργάνωση διαφόρων υφιστάμενων πολιτικών υγείας στην Ευρώπη με στόχο την αντιμετώπιση αυτών των νόσων. Μιλώ βάσει της προσωπικής μου πείρας, επειδή ο ποτέρας μου υπέφερε από τη νόσο του Αλτσχάιμερ, όπως επίσης και η γιαγιά μου, και ελπίζω να σταματήσει σε μένα η γενετική πορεία.

Ως εκ τούτου, σκοπεύουμε να ανανεώσουμε τη δέσμευσή μας για καταπολέμηση της κατακερματισμένης επέμβασης, της άνισης ανταπόκρισης μέσα στον ευρωπαϊκό χώρο και της ανισότητας ως προς τους όρους πρόσβασης και αγωγής των νόσων αυτών. Σκοπεύουμε να προωθήσουμε την έγκαιρη διάγνωση και την ποιότητα ζωής, να βελτιώσουμε τις επιδημιολογικές γνώσεις για τις νόσους αυτές και να συντονίσουμε τις υφιστάμενες έρευνες, με παράλληλη προώθηση της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών μέσω της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών.

Στην παρούσα έκθεση, ζητάμε καλύτερο συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών και μια πιο αποτελεσματική και αλληλέγγυα δράση, με σκοπό την πρόληψη και την αγωγή των πασχόντων από άνοια και ιδίως από Αλτσχάιμερ, και όσων τους περιστοιχίζουν, είτε είναι επαγγελματίες του κλάδου υγείας είτε πάροχοι υπηρεσιών ή συγγενείς.

Για να μπορέσει να λειτουργήσει οποιαδήποτε ευρωπαϊκή στρατηγική σε αυτό το πεδίο –και ολοκληρώνω με αυτό– πρέπει οι διάφορες χώρες να δεχθούν ως προτεραιότητα την εκπόνηση εθνικών σχεδίων δράσης.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). (GA) Κυρία Πρόεδρε, υπερψήφισα τη συγκεκριμένη έκθεση και χαίρομαι που έγινε δεκτή σχεδόν ομόφωνα. Οφείλω να πω ότι παρακολούθησα ολόκληρη τη συζήτηση στο Κοινοβούλιο αλλά δεν είχα την ευκαιρία να μιλήσω. Ως εκ τούτου, θα χρησιμοποιήσω αυτό το λεπτό για να τονίσω ορισμένα σημεία.

Το σημαντικότερο είναι ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη για έρευνα προκειμένου να εξακριβωθεί η αιτία αυτής της ασθένειας. Ποιος είναι ο ρόλος της τροφής που καταλανώνουμε; Ποιος είναι ο ρόλος του άγχους της καθημερινότητας; Ποιος είναι ο ρόλος των γονιδίων μας; Για ποιον λόγο προσβάλλεται από την ασθένεια διπλάσιος αριθμός γυναικών από ό,τι ανδρών;

Πρόκειται για πολύ σημαντικά ερωτήματα. Τα ερωτήματα αυτά δεν μπορούν να απαντηθούν χωρίς έρευνα, και προτρέπω την Επιτροπή να επιλέξει ένα έγκριτο ιατρικό κέντρο για να διεξάγει αυτήν την έρευνα και να δώσει απαντήσεις.

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Kalinowski (PPE). (PL) Κυρία Πρόεδρε, η νόσος του Αλτσχάιμερ είναι μια νόσος για την οποία η ανθρωπότητα δεν έχει βρει ακόμα θεραπεία. Δεδομένα ιατρικών υπηρεσιών δείχνουν μια ανησυχητική αύξηση στον αριθμό των διαγνωσμένων περιπτώσεων και η τάση προς μια Ευρώπη που γερνάει θα έχει δραστικές επιπτώσεις στο κοντινό μέλλον. Το πρόβλημα της άνοιας επηρεάζει όχι μόνο όσους υποφέρουν από την ασθένεια αλλά και τους άμεσους συγγενείς και φίλους, οι οποίοι συχνά αναγκάζονται να αφιερώσουν τη ζωή τους στη φροντίδα των αγαπημένων τους. Χρειαζόμαστε επειγόντως τέτοιου είδους εκθέσεις, στις οποίες προβάλλεται ένα πρόβλημα και γίνονται προτάσεις για την ανάληψη πρωτοβουλιών που θα βελτιώσουν την ποιότητα της υγείας και της ζωής μας. Εξυπακούεται ότι οι συνδυασμένες προσπάθειες των κρατών μελών, η δημιουργία προγραμμάτων στον τομέα της πρόληψης και η παροχή κοινωνικής στήριξης σε ολόκληρες οικογένειες αποτελούν σχέδια που αξίζουν της υποστήριξής μας από κάθε άποψη. Πρέπει να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να βοηθήσουμε όσους υποφέρουν και να μειώσουμε τον αριθμό εκείνων που θα πέσουν θύματα της ασθένειας στο μέλλον.

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Higgins (PPE). (ΕΝ) Κυρία Πρόεδρε, εκείνο που μου αρέσει στη συγκεκριμένη έκθεση είναι ότι αντιμετωπίζει με πολύπλευρο τρόπο μια εντυπωσιακή πρόκληση, δηλαδή ολόκληρο τον τομέα της νόσου του Αλτσχάιμερ. Αναφέρεστε στην πρόληψη, τη διάγνωση, την αγωγή και τη θεραπεία. Η πραγματικότητα είναι ότι οι πιο τρομακτικές ασθένειες είναι ο καρκίνος και η νόσος του Αλτσχάιμερ. Έχουμε συμβιβαστεί σε τεράστιο βαθμό, καταρχάς, με τη διάγνωση των αιτίων του καρκίνου, δεύτερον, με την πρόληψή του και, τρίτον, με τις θεραπείες. Έχουμε κάνει μεγάλη πορεία.

Αν και η νόσος του Αλτσχάιμερ ανακαλύφθηκε το 1906, παρατηρείται ένα ιδιαίτερο φαινόμενο στον τομέα των μορφών άνοιας συνολικά: εξακολουθούμε να μην γνωρίζουμε τα αίτια και να μην έχουμε κάποια θεραπεία για αυτές. Ωστόσο, αυτή η έκθεση είναι ευπρόσδεκτη. Ταυτόχρονα, υπάρχουν μεγάλες προκλήσεις: τι θα κάνουμε όσον αφορά τη διάγνωση των αιτίων ώστε να μπορέσουμε να επιτύχουμε την πρόληψη και, δεύτερον, να καταλήξουμε σε κάποιο είδος οριστικής θεραπείας;

 
  
  

Πρόταση ψηφίσματος: (B7-0023/2011)

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (ECR). (ΕΝ) Κυρία Πρόεδρε, όσοι από εμάς επισκεφθήκαμε την Αϊτή ή είδαμε την τρομερή καταστροφή που υπέστη πριν από λίγο καιρό και τι ακριβώς συνέβη θα συμφωνήσουμε ότι ήταν απολύτως σωστό που οι ΜΚΟ και η κοινότητα βοήθειας συνεργάστηκαν και αντιμετώπισαν επιτόπου το πρόβλημα της στέγης, των τροφίμων, των κουβερτών και όλων των σχετικών ζητημάτων.

Ας δούμε όμως την κατάσταση έναν χρόνο μετά. Βλέπουμε ορισμένα από τα προβλήματα που υπογραμμίζονται σε αυτό το ψήφισμα – το γεγονός ότι οι Αϊτινοί δεν διαθέτουν παρά φτυάρια, σκαπάνες και καροτσάκια για την αφαίρεση των ερειπίων αντί για τον μεγάλης κλίμακας εξοπλισμό που έχουν ανάγκη. Επίσης, το ψήφισμα αποδοκιμάζει τη σοβαρή στεγαστική κρίση στην Αϊτή και αναφέρεται στην ανάγκη καταγραφής των κτημάτων και της ιδιοκτησίας, καλεί όμως και την Επιτροπή, σε πνεύμα συναίνεσης, να διασφαλίσει ότι θα καταβληθούν σημαντικές προσπάθειες σε συνεργασία με την κυβέρνηση για την επίλυση του προβλήματος.

Ένα ζήτημα που δεν φαίνεται να θίγεται εδώ είναι ο ρόλος του ιδιωτικού τομέα. Εφόσον μακροπρόθεσμα σκοπεύουμε να καταπολεμήσουμε ορισμένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, είναι εντελώς απαραίτητο βραχυπρόθεσμα να συνεργαστούμε με τις ΜΚΟ και να βοηθήσουμε τις οργανώσεις, όμως μακροπρόθεσμα θα πρέπει να διαδραματίσει κάποιον ρόλο και η ιδιωτική βιομηχανία.

 
  
MPphoto
 

  Nirj Deva (ECR). (ΕΝ) Κυρία Πρόεδρε, ένα χρόνο μετά τον σεισμό στην Αϊτή, το 5% των ερειπίων δεν έχει απομακρυνθεί, ένα εκατομμύριο άνθρωποι είναι άστεγοι, 230.000 είναι νεκροί, 300.000 τραυματίες και έχει πραγματοποιηθεί το 15% της δυνατής μετεγκατάστασης σε κατοικήσιμες περιοχές.

Για ποιον λόγο; Για ποιον λόγο έχει απομακρυνθεί μόνο το 5% των ερειπίων; Σε περίπτωση σεισμού, καταρρέουν τεράστια κομμάτια λιθοδομής. Ποιος μπορεί να τα συλλέξει; Οι ΜΚΟ με φτυάρια; Οι ευρωπαίοι Επίτροποι με κουβάδες; Όχι! Αυτά τα πράγματα μπορούν να απομακρυνθούν μόνο με βαρύ εξοπλισμό, τον οποίον διαθέτει μόνο μια ομάδα ανθρώπων: ο στρατός – η αεροπορία, το ναυτικό και το πεζικό. Τι συνέβη όμως; Όταν η αεροπορία, το ναυτικό και ο στρατός ήλθε σε βοήθεια, τα αριστερά κόμματα αυτού του Κοινοβουλίου και τα αριστερά κόμματα ανά τον τον κόσμο ωρύονταν για να αποχωρήσει από την Αϊτή. Έτσι και έγινε! Και τώρα ολόκληρη η περιοχή παραμένει ακριβώς στην ίδια κατάσταση επί έναν ολόκληρο χρόνο.

Από πολιτική άποψη, είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι δεν έχουν αποδοθεί ευθύνες για την εν λόγω κατάσταση, όμως πιστεύω ακράδαντα ότι την ευθύνη αυτής της καταστροφής την φέρει η Αριστερά αυτού του Κοινοβουλίου και η διεθνής κοινότητα.

 
  
MPphoto
 
 

  Hannu Takkula (ALDE). (FI) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να πω μερικά λόγια για την κατάσταση στην Αϊτή. Είναι πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε, τώρα που γίνεται ενημέρωση για την κατάσταση, ότι τα επίπεδα συντονισμού δεν υπήρξαν ικανοποιητικά. Χρειαζόμαστε καλύτερο συντονισμό, όπως φάνηκε από το γεγονός ότι τα πράγματα εξελίχθηκαν αργά.

Είναι αλήθεια, όπως επεσήμανε προηγουμένως και ο κ. Deva, ότι η κατάσταση έχει επίσης εν μέρει πολιτικοποιηθεί. Η πολιτικοποίηση της κατάστασης δεν είναι προς το συμφέρον κανενός. Η Αϊτή χρειάζεται βοήθεια και τα βασικά χρειώδη πολύ πιο γρήγορα από ό,τι πριν από έναν χρόνο. Η βοήθεια πρέπει να φτάσει στον κατάλληλο προορισμό της.

Εξετάζοντας το έργο που έχει επιτελεστεί σε τοπικό επίπεδο, διαπιστώνουμε ότι οι διάφορες οργανώσεις βοήθειας έχουν εργαστεί σκληρά. Εξετάζοντας τη συνεισφορά της Ευρώπης στην Αϊτή, βλέπουμε ότι πολλές χριστιανικές οργανώσεις βοήθειας έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά σε τοπικό επίπεδο – δηλαδή έχουν βοηθήσει ανθρώπους να επιβιώσουν. Θα πρέπει, επιπλέον, να αναγνωρίσουμε αυτές τις προσπάθειες και να τις στηρίξουμε ως έχουν, όμως στην κρίση της Αϊτής υπάρχει επίσης ανάγκη για μεγαλύτερης κλίμακας και καλύτερα συντονισμένη δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και, προφανώς σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών.

 
  
  

Πρόταση ψηφίσματος: (B7-0031/2011)

 
  
MPphoto
 

  Peter van Dalen (ECR). (NL) Κυρία Πρόεδρε, η Λιθουανία είναι κυρίαρχο κράτος μέλος. Το κοινοβούλιο της χώρας συζητά καινούριες προτάσεις σχετικά με εκφράσεις σεξουαλικότητας στα μέσα ενημέρωσης και στο κοινό. Η δημοκρατία της Λιθουανίας εργάζεται σκληρά. Ο πρόεδρος της χώρας έχει ήδη απορρίψει ανάλογες προτάσεις δύο φορές μέχρι τώρα. Η πολιτική συζήτηση σχετικά με τις νέες προτάσεις έχει ξεκινήσει, και το τελικό αποτέλεσμα είναι μέχρι στιγμής αδύνατον να προβλεφθεί.

Ωστόσο, η πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έσπευσε να ασχοληθεί με αυτό το ζήτημα. Πράγματι, φαίνεται ότι η πλειοψηφία αυτού του Κοινοβουλίου διαθέτει κάποια φωτισμένη ηθική πυξίδα που της χαρίζει ανώτερη γνώση για το τι είναι ηθικά επιτρεπτό και τι όχι. Πριν καν καταστεί σαφές αν ο νέος νόμος θα ψηφιστεί και τι ακριβώς θα ορίζει, το πάνσοφο μάτι των αρχιερέων του Κοινοβουλίου μας έχει στραφεί με ζήλο στη Λιθουανία. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να υποστηρίξω τέτοια αλαζονεία.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE). (SK) Κυρία Πρόεδρε, το δικαίωμα ψήφισης εθνικών νόμων ανήκει στο νομοθετικό σώμα του εκάστοτε κράτους. Δεν γίνεται να υπάρξουν εξωτερικές παρεμβάσεις σε αυτό το δικαίωμα ενός κυρίαρχου κράτους. Η Λιθουανία έχει και αυτή το κυρίαρχο δικαίωμά της.

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι επίσης αναγκαίο να πούμε ότι ο ορισμός του γάμου και της οικογένειας ανήκει στο οικογενειακό δίκαιο του κάθε κράτους μέλους, και η ΕΕ δεν πρέπει να παρεμβαίνει σε αυτόν τον τομέα. Άρα, η προστασία της οικογένειας, του θεσμού που αναθρέφει τα παιδιά και τα προετοιμάζει για τη ζωή, δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται αρνητικά ή ως ένα είδος διάκρισης.

Όσον αφορά την προστασία των ανηλίκων από τις αρνητικές συνέπειες δημόσιων πληροφοριών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε επίσης πρόσφατα ότι τα διάφορα είδη διαφήμισης που μεταδίδονται τα τελευταία χρόνια μέσω των νέων μέσων επικοινωνίας έχουν μετατραπεί σε κοινωνικό φαινόμενο. Το φαινόμενο αυτό φέρνει μαζί του εσκεμμένα παραπλανητικές και περίπλοκες πληροφορίες, καθώς και τον κίνδυνο κατάχρησης της εμπιστοσύνης, και το κράτος οφείλει να βρει κατάλληλη απάντηση εν προκειμένω.

Οι έρευνες δείχνουν ότι οι ανήλικοι αξίζουν ειδική προστασία από συγκεκριμένα είδη πληροφοριών τα οποία μπορεί να έχουν εκτεταμένες επιπτώσεις στην υγιή ανάπτυξη του ατόμου. Αυτό το λέω ως γιατρός.

 
  
MPphoto
 

  Vytautas Landsbergis (PPE). (ΕΝ) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να κάνω ορισμένες παρατηρήσεις σχετικά με το καταδικαστικό για τη Λιθουανία ψήφισμα, επειδή τίποτα δεν έχει συμβεί. Το κείμενο που εγκρίθηκε δεν περιλαμβάνει την πιο σημαντική άποψη. Θα ήθελα να προτείνω, ανεπιτυχώς, ως προφορική τροποποίηση στην αιτιολογική σκέψη το εξής: «ενώ η παρέμβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις διαδικασίες των εθνικών κοινοβουλίων, στο αρχικό στάδιο οποιασδήποτε προτεινόμενης νομοθεσίας αντίκειται στη θεμελιώδη αρχή της κυριαρχίας και της επικουρικότητας των κρατών μελών και ως εκ τούτου δυσφημίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως συνδεόμενο περισσότερο από ποτέ με πρώην σοβιετικές πρακτικές», κ.λπ., όπως εγκρίθηκε.

Το πρόσχημα για ένα τέτοιο ψήφισμα ήταν απλώς ένα σχέδιο τροποποίησης που κατέθεσε ένα μέλος του εθνικού κοινοβουλίου. Και το τονίζω, ένα σχέδιο τροποποίησης. Παρόλα αυτά, στο κείμενο του Κοινοβουλίου που εγκρίθηκε, το γεγονός αυτό παρουσιάστηκε πεισματικά και παράλογα στον πληθυντικό αριθμό και μάλιστα αναφέρθηκε έξι φορές ότι εικάζεται πως υπήρξαν έξι κακές τροπολογίες.

Και στον τίτλο του ψηφίσματος περιλαμβάνεται μια παράλογη αναφορά. Λέει «σχετικά με την παραβίαση». Δεν υπήρξε παραβίαση, μόνο μια πρόταση ενός βουλευτή· δεν υπήρξε απόφαση του κοινοβουλίου που να μπορεί να θεωρηθεί παραβίαση. Δηλώσεις όπως αυτές αντικατοπτρίζουν μια εξαιρετικά χαμηλή ποιότητα στην κατάρτιση των κειμένων, για να μην αναφερθώ στην έλλειψη ευθύνης εκ μέρους όσων κατάρτισαν και έθεσαν το συγκεκριμένο κείμενο σε ψηφοφορία, το οποίο απαιτούσε τουλάχιστον πολύ πιο έξυπνη επεξεργασία, για να μην θεωρηθεί ότι ήταν απλά για τα σκουπίδια. Ως εκ τούτου, καταψήφισα την όλη διαδικασία.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). (ΕΝ) Κυρία Πρόεδρε, επί δεκαετίες τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σημειώνουν ευρεία και καλοπροαίρετη πρόοδο ως προς τις αρχές της ίσης μεταχείρισης από τον νόμο, της ιδιωτικότητας και της προσωπικής ελευθερίας, άρα πιστεύω ότι δεν θα υπάρξει οπισθοδρόμηση κανενός κράτους μέλους ως προς το συγκεκριμένο ζήτημα της ισότητας με βάση τον γενετήσιο προσανατολισμό. Δεν νομίζω ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο. Ένα στοιχείο που έχουμε παραβλέψει στην παρούσα συζήτηση, όπως μας υπενθύμισε μόλις ο κ. Landsbergis και νωρίτερα ο κ. van Dalen, είναι ότι πρόκειται για πρόταση. Δεν πρόκειται για νομοθετικό ψήφισμα.

Όπως θα θυμάστε, πραγματοποιήθηκαν και στη Βρετανία συζητήσεις για το συγκεκριμένο ζήτημα. Είχαμε και εμείς τις διαφωνίες μας ως προς το τμήμα 28. Ήμουν από τους ελάχιστους στο κόμμα μου εκείνη την εποχή που τάχθηκα κατά. Ήμουν κατά ήδη από τον πρώτο καιρό, τότε που αποκαλούνταν ακόμα τμήμα 27. Μου φαινόταν εντελώς απεχθές να χρησιμοποιήσω τον νόμο ως μηχανισμό έκφρασης επιδοκιμασίας ή αποδοκιμασίας. Όταν το κάναμε, θέσαμε ένα απίστευτα ισχυρό όπλο στα χέρια του κράτους, το οποίο στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε για επιβολή απαγορεύσεων στα όπλα, στο κυνήγι και ούτω καθεξής.

Όμως το ζήτημα είναι πως δεν είμαι λιθουανός νομοθέτης. Έχουμε ενδεχομένως πολύ αυστηρές απόψεις στο παρόν Κοινοβούλιο όσον αφορά τον νόμο περί των εκτρώσεων στην Πολωνία ή τον νόμο περί της ευθανασίας στις Κάτω Χώρες. Για τους ψηφοφόρους μας, πρόκειται για ευαίσθητα ζητήματα που οφείλουν να διευθετούνται κατάλληλα μέσω των εθνικών μηχανισμών κάθε κράτους μέλους. Θα πρέπει να έχουμε την ταπεινότητα να αναγνωρίζουμε το δικαίωμα της δημοκρατίας και της κοινοβουλευτικής υπεροχής εντός των 27 κρατών μελών.

 
  
  

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
  

Σύσταση για δεύτερη ανάγνωση: Françoise Grossetête (A7-0307/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), γραπτώς. (LT) Υπερψήφισα το εν λόγω έγγραφο, το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση των δικαιωμάτων των ασθενών στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη. Πρέπει να σημειωθεί ότι σήμερα διαπιστώνεται πολύ μεγάλη αβεβαιότητα σχετικά με τα ζητήματα της πρόσβασης στην περίθαλψη, της απόδοσης ιατρικών εξόδων και της ευθύνης για κλινική παρακολούθηση σε σχέση με τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη. Η εν λόγω οδηγία έχει ως στόχο να επιτρέψει σε όλους τους ασθενείς –και όχι μόνο στους καλύτερα ενημερωμένους ή στους πιο ευκατάστατους– να απολαύουν μια σειρά δικαιωμάτων υγειονομικής περίθαλψης, τα οποία έχουν ήδη αναγνωρισθεί από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να τονιστεί ότι ο στόχος αυτού του εγγράφου είναι να μην ενθαρρυνθεί καθόλου η διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη αυτή καθαυτή, αλλά να διασφαλισθεί η διαθεσιμότητα, η ασφάλεια και η ποιότητά της όταν χρησιμοποιείται ή όταν είναι απαραίτητη. Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να ενημερώνονται καλύτερα και με μεγαλύτερη σαφήνεια σχετικά με τις νομικές διατάξεις που ισχύουν όσον αφορά τη μετακίνησή τους σε διαφορετικό κράτος μέλος από το κράτος μέλος όπου είναι ασφαλισμένοι, προκειμένου να λάβουν υγειονομική περίθαλψη. Συμφωνώ ότι πρέπει να καταπολεμήσουμε τον «ιατρικό τουρισμό», αλλά για να προστατεύσουμε τα δικαιώματα των ασθενών, πρέπει να θεσπίσουμε ένα απλουστευμένο σύστημα εκ των προτέρων χορήγησης αδείας για ασθενείς, το οποίο όμως θα διασφαλίζει ότι οι διευθυντές των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης θα ενημερώνονται εκ των προτέρων για τυχόν έκτακτες δαπάνες που σχετίζονται με τη μεταφορά σε ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης άλλων κρατών μελών της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonello Antinoro (PPE), γραπτώς. (IT) Η εν λόγω σύσταση προς το Συμβούλιο ήταν ζωτικής σημασίας για την παροχή της μέγιστης δυνατής ασφάλειας δικαίου στους ασθενείς, ούτως ώστε να μπορούν να ασκούν τα δικαιώματά τους στην πράξη, όπως και υπέδειξε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Η προσέγγιση αυτή, ωστόσο, δεν παρεμβαίνει στις αποκλειστικές αρμοδιότητες των κρατών μελών σχετικά με τη διαχείριση των εγχώριων συστημάτων υγείας ή τις επιλογές τους όσον αφορά τις εθνικές πολιτικές για την υγεία, όπως ορίζεται στη Συνθήκη. Τα βασικά σημεία που καλύπτονται είναι τα εξής: σπάνιες νόσοι, πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας, διαδικασίες απόδοσης ιατρικών εξόδων και εκ των προτέρων χορήγησης άδειας και προκαταβολές, ο ρόλος των σημείων επαφής ως «μονοαπευθυντικών θυρίδων», η αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών σε σχέση με τα «καλάθια αγορών υγειονομικών υπηρεσιών» και τις δεοντολογικές επιλογές στον τομέα της υγείας, καθώς και η ηλεκτρονική υγεία και η συνεργασία ανάμεσα στα κράτη μέλη.

Η σύσταση αποσαφηνίζει, επίσης, τα δικαιώματα των ασθενών, όπως ορίζονται από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, και τη βελτίωση συνολικά της ασφάλειας δικαίου σε σχέση με τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη. Ο στόχος είναι να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην ασφαλή διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη υψηλής ποιότητας με απόδοση ιατρικών εξόδων και να προωθηθεί η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (ALDE), γραπτώς. (GA) Υπερψήφισα την εν λόγω έκθεση επειδή είναι αλήθεια ότι υπάρχει επί του παρόντος κάποια αβεβαιότητα σχετικά με ζητήματα που αφορούν την πρόσβαση στην περίθαλψη, τα φάρμακα και την απόδοση ιατρικών εξόδων στον τομέα της διασυνοριακής ιατρικής περίθαλψης.

Παρόλο που είναι ζωτικής σημασίας να μην αυξηθεί η πίεση στα εθνικά συστήματα υγείας ούτε να ενισχυθεί η ανισότητα των εν λόγω συστημάτων, οι ασθενείς πρέπει να έχουν το δικαίωμα και την ελευθερία να αναζητούν διασυνοριακή ιατρική περίθαλψη και πρέπει να είναι ενήμεροι για αυτά τα δικαιώματα. Η νομική αβεβαιότητα που υπάρχει σχετικά με την επιλεξιμότητα της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης και τις επιστροφές πρέπει να εξαλειφθεί και πρέπει να καταστεί διαθέσιμη στους ασθενείς ακριβής και σαφής πληροφόρηση σχετικά με το πότε και το πώς καλύπτεται η ιατρική περίθαλψη σε άλλα κράτη μέλη.

Επικροτώ τα στοιχεία της έκθεσης σχετικά με την παροχή σημείων επαφής σε όλα τα κράτη μέλη, ούτως ώστε να ενημερώνονται οι ασθενείς για τη διαθέσιμη ιατρική περίθαλψη, τον τρόπο υποβολής αίτησης για τη χορήγηση διασυνοριακής ιατρικής περίθαλψης και τους τρόπους υποβολής καταγγελίας ή προσφυγής.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), γραπτώς. (LT) Υπερψήφισα αυτό το σημαντικό έγγραφο. Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένουν από τα κράτη μέλη να παρέχουν ασφαλείς και αποτελεσματικές υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης υψηλής ποιότητας. Τα ίδια τα κράτη μέλη είναι αρμόδια για τα συστήματα υγειονομικής τους περίθαλψης και, κατά συνέπεια, η προσβασιμότητα και η ποιότητα ποικίλλουν. Οι ασθενείς δεν μπορούν πάντοτε να λάβουν την κατάλληλη θεραπεία στο κράτος μέλος καταγωγής τους και αυτό έρχεται ουσιαστικά σε αντίθεση με τις ελευθερίες που εγγυάται η Συνθήκη για την ΕΕ. Το ζήτημα της αναγνώρισης των συνταγογραφήσεων στην Ένωση δεν έχει ακόμα επιλυθεί επίσης, γεγονός που προξενεί μεγάλα προβλήματα στα άτομα που ταξιδεύουν. Δεν θεωρώ ότι η ελεύθερη μετακίνηση ασθενών και το δικαίωμα επιλογής θεραπείας σε άλλο κράτος μέλος θα ενθαρρύνουν τον ιατρικό τουρισμό. Πιστεύω ότι θα αποτελούσε ενδεχομένως θετικό μήνυμα για τα κράτη μέλη η εφαρμογή κατάλληλων μεταρρυθμίσεων στον τομέα των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και η εξασφάλιση όσο το δυνατόν ευρύτερων και ποιοτικών παρεχομένων υπηρεσιών στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, ούτως ώστε να μπορούν οι ασθενείς, εφόσον χρειαστεί, να λαμβάνουν θεραπεία σε άλλο κράτος μέλος.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), γραπτώς. (PT) Η οδηγία για την εφαρμογή των δικαιωμάτων των ασθενών στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη αποτελεί ζωτικής σημασίας βήμα προς την κινητικότητα των ασθενών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στοχεύει στο να αποσαφηνίσει και να βοηθήσει την πρόσβαση στη διασυνοριακή και ποιοτική υγειονομική περίθαλψη, μαζί με το δικαίωμα του ασθενούς για επιστροφή ιατρικών εξόδων από το κράτος μέλος όπου είναι ασφαλισμένος, προωθώντας με αυτόν τον τρόπο τη συνεργασία ανάμεσα στα κράτη μέλη. Επιπλέον, υπάρχουν σαφή πλεονεκτήματα για τους ασθενείς, ειδικά για εκείνους που πάσχουν από σπάνιες και σύνθετες νόσους, καθώς θα είναι δυνατή η διάγνωση και η παροχή της θεραπείας τους στο πλέον κατάλληλο κράτος μέλος. Η κινητικότητα αυτή θα επιτρέψει, επίσης, στους ασθενείς να αποφύγουν νομίμως τις εθνικές λίστες αναμονής, αξιοποιώντας τις ιατρικές υπηρεσίες που προσφέρονται σε άλλες χώρες της ΕΕ. Η εν λόγω οδηγία θα παράσχει σε όλους τους ασθενείς τη δυνατότητα να επωφεληθούν από συγκεκριμένο αριθμό δικαιωμάτων, τα οποία έχουν ήδη αναγνωρισθεί από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό αναμφίβολα αποτελεί ένα βήμα προς τα εμπρός όσον αφορά τη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, την ενίσχυση της αλληλεγγύης και μιας Ευρώπης με επίκεντρο τους πολίτες της. Αυτοί είναι και οι λόγοι για τους οποίους υπερψήφισα την παρούσα έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  George Becali (NI), γραπτώς. (RO) Υπερψήφισα αυτήν την έκθεση και θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για το έργο που επιτέλεσε και για τις προτάσεις της. Υποστηρίζω την ιδέα ότι οι ασθενείς πρέπει να επιλέγουν με βάση τις ανάγκες τους και όχι σύμφωνα με τα οικονομικά τους, ενώ είναι πλήρως ενημερωμένοι και δεν βρίσκονται υπό πίεση. Η κινητικότητα των ασθενών αντί των εθνικών λιστών αναμονής είναι ένα επείγον ζήτημα για τους ευρωπαίους πολίτες, αλλά κυρίως για εκείνους από τα νέα κράτη μέλη, συμπεριλαμβάνομένης της Ρουμανίας. Υπερψήφισα, επίσης, την ιδέα της δημιουργίας απλουστευμένου συστήματος εκ των προτέρων χορήγησης άδειας για τους ασθενείς.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), γραπτώς.(FR) Όλο και περισσότεροι Ευρωπαίοι αναζητούν υγειονομική περίθαλψη σε κράτος μέλος διαφορετικό από το δικό τους, όμως συχνά το πράττουν χωρίς να έχουν την παραμικρή ιδέα για το ποια είναι τα δικαιώματά τους σε αυτόν τον τομέα. Τα άτομα πρέπει να υπερβούν σειρά εμποδίων ώστε να αποζημιωθούν για θεραπεία που έλαβαν στο εξωτερικό και είναι πολύ δύσκολο για αυτούς να βρουν τις πληροφορίες που χρειάζονται.

Κατά τη διάρκεια αυτής της πρώτης περιόδου συνόδου του 2011, εγκρίναμε μια οδηγία η οποία αποσαφηνίζει τα δικαιώματα των ευρωπαίων ασθενών που επιλέγουν να αναζητήσουν θεραπεία στο εξωτερικό. Το κείμενο, το οποίο εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία, προβλέπει την επιστροφή χρημάτων στους ασθενείς για θεραπεία που έλαβαν σε άλλο κράτος μέλος. Αυτά είναι καλά νέα για όλους εκείνους τους ασθενείς που είναι εγγεγραμμένοι σε μακρές λίστες αναμονής και αγωνίζονται να λάβουν θεραπεία στο κράτος μέλος καταγωγής τους.

Να ενθαρρυνθεί η κινητικότητα ως τρόπος βελτίωσης της θεραπείας των ευρωπαίων ασθενών: αυτός είναι ο στόχος μας! Θα υπάρξει, επίσης, στενότερη συνεργασία σε σπάνιες νόσους για την βελτίωση της θεραπεία των ασθενών, οι οποίοι χρειάζονται ιδιαίτερα εξειδικευμένη υγειονομική περίθαλψη.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), γραπτώς. (LT) Υπερψήφισα αυτήν την έκθεση επειδή η εν λόγω πρόταση οδηγίας στοχεύει στο να παράσχει σε όλους τους ασθενείς το δικαίωμα και την ευκαιρία να λάβουν βασικές υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης σε άλλα κράτη μέλη το ταχύτερο δυνατόν. Επιπλέον, παρουσιάζει με σαφήνεια τις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι εν λόγω υπηρεσίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν επειδή, επί του παρόντος, οι κανόνες σχετικά με την απόδοση ιατρικών εξόδων κατά τη χρήση των εν λόγω υπηρεσιών δεν είναι πάντοτε σαφείς και κατανοητοί. Θα ήθελα να τονίσω ότι η εν λόγω οδηγία πρέπει να στοχεύει σε όλους τους ασθενείς – και όχι μόνο στους πιο καλά ενημερωμένους ή στους πιο ευκατάστατους – και πρέπει να εγγυάται την ασφάλεια όλων των ασθενών. Ήδη κατά την πρώτη ανάγνωση, το Κοινοβούλιο τάχθηκε υπέρ της εν λόγω οδηγίας, αλλά δυστυχώς το Συμβούλιο δεν έλαβε υπόψη όλες τις τροπολογίες του Κοινοβουλίου. Για παράδειγμα, το Συμβούλιο αγνόησε το πολύ σημαντικό ζήτημα της θεραπείας των σπάνιων νόσων. Ωστόσο, περίπου 25 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πάσχουν από σπάνιες νόσους και πρέπει, κατά συνέπεια, να έχουν την ευκαιρία να λάβουν υγειονομική περίθαλψη σε άλλα κράτη μέλη. Επιπλέον, συμφωνώ με τη θέση του Κοινοβουλίου ότι, προκειμένου να αποφευχθούν οι διακρίσεις εις βάρος ατόμων με χαμηλότερα εισοδήματα, το κράτος μέλος καταγωγής πρέπει να πληρώνει το νοσοκομείο στο άλλο κράτος μέλος, το οποίο παρέχει απευθείας τη θεραπεία, χωρίς να απαιτείται από τους πολίτες να εξοφλήσουν εκ των προτέρων τον λογαριασμό, ή τυχόν δαπάνες που προκύπτουν για τον ασθενή πρέπει τουλάχιστον να καλύπτονται άμεσα. Είναι, επίσης, πολύ σημαντικό για κάθε κράτος μέλος να διατηρεί εθνικά σημεία επαφής ώστε να παρέχονται στους ασθενείς όλες οι απαραίτητες πληροφορίες, σχετικά δηλαδή με τη διαθεσιμότητα της υγειονομικής περίθαλψης, τις διαδικασίες και τα απαιτούμενα έγγραφα.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Březina (PPE), γραπτώς. (CS) Υπερψήφισα την έκθεση Grossetête επειδή εξαλείφει την αβεβαιότητα που βάρυνε επί σειρά ετών το ζήτημα της εξόφλησης δαπανών και το σχετικό ζήτημα της πρόσβασης στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη. Παρόλο που, μέχρι στιγμής, οι καλύτερα ενημερωμένοι ασθενείς ή οι ασθενείς με το μεγαλύτερο κίνητρο έχουν χρησιμοποιήσει τα πλεονεκτήματα της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης, η δυνατότητα αυτή παρέχεται πλέον σε όλους. Συμφωνώ με την υπό όρους καταβολή δαπανών βάσει προηγούμενης συγκατάθεσης σε δικαιολογημένες και επακριβώς καθορισμένες περιπτώσεις, όταν η διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη περιλαμβάνει παραμονή του ασθενούς στο νοσοκομείο για μία τουλάχιστον βραδιά και απαιτεί ιατρικό εξοπλισμό υψηλής εξειδίκευσης και κόστους, ή όταν υπάρχει σημαντικός κίνδυνος για τον ασθενή ή τον γενικό πληθυσμό. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θεωρώ ότι η εκ των προτέρων χορήγηση άδειας αποτελεί μέσο αποτροπής του υπερβολικού ιατρικού τουρισμού.

Η αύξηση του ιατρικού τουρισμού δεν είναι θετική για πολλά ευρωπαϊκά συστήματα υγείας. Εάν ένας ασθενής αντιμετωπίζει έναν παράλογα μεγάλο χρόνο αναμονής στη χώρα καταγωγής του, ωστόσο, δεν θα πρέπει να μας προκαλέσει έκπληξη εάν θελήσει να ταξιδέψει κάπου όπου θα λάβει ταχύτερα και ενδεχομένως καλύτερης ποιότητας υγειονομική περίθαλψη. Στις χώρες, ωστόσο, όπου μεταβαίνει μεγαλύτερος αριθμός αλλοδαπών ασθενών για ιατρική θεραπεία και επεμβάσεις, ενυπάρχει ο κίνδυνος οι ασθενείς που είναι κάτοικοι του κράτους να λάβουν θεραπεία μόνον αφού ικανοποιηθεί η ζήτηση από τους αλλοδαπούς ασθενείς.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), γραπτώς. (PT) Η εν λόγω θεραπεία θεσπίζει κανόνες για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη η οποία είναι ασφαλής και υψηλής ποιότητας, και προωθεί τη συνεργασία για την υγειονομική περίθαλψη ανάμεσα στα κράτη μέλη, ενώ σέβεται πλήρως την εθνική δικαιοδοσία. Περιλαμβάνει τις θεμελιώδεις κοινές αξίες της οικουμενικότητας, της πρόσβασης σε υγειονομική περίθαλψη καλής ποιότητας, του δικαίου και της αλληλεγγύης. Υπάρχουν σαφή πλεονεκτήματα για τους ασθενείς, ειδικά για εκείνους που πάσχουν από σπάνιες και χρόνιες νόσους, καθώς θα μπορούν να επωφεληθούν από και να έχουν πρόσβαση σε κέντρα εξειδικευμένα στον τομέα της νόσου από την οποία πάσχουν. Η εν λόγω οδηγία αποτελεί ένα ακόμα παράδειγμα της Ευρώπης η οποία τίθεται στην υπηρεσία των Ευρωπαίων, καθώς τους επιτρέπει να επιλέγουν το ίδρυμα που θα τους παράσχει κατάλληλη υγειονομική περίθαλψη ανεξάρτητα από την ευρωπαϊκή χώρα στην οποία βρίσκεται.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), γραπτώς. (PT) Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για την παροχή ασφαλούς και αποτελεσματικής υγειονομικής περίθαλψης υψηλής ποιότητας, την οποία χρειάζονται οι πολίτες τους. Η εν λόγω οδηγία δεν πρέπει, κατά συνέπεια, να θέσει σε κίνδυνο την ελευθερία του κράτους μέλους να αποφασίσει σχετικά με την πιο κατάλληλη μορφή υγειονομικής περίθαλψης. Ζούμε σε έναν χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, όπου η ευρωπαίοι πολίτες απολαμβάνουν ελεύθερη κυκλοφορία. Αυτό σημαίνει ότι η θέσπιση σαφών κανόνων σχετικά με την παροχή διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης είναι απαραίτητη, ειδικά σε ό,τι αφορά το ζήτημα των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης, οι οποίες προέκυψαν σε άλλο κράτος μέλος. Σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η εν λόγω οδηγία επιτρέπει στο ευρωπαϊκό κοινό τη μεγαλύτερη ασφάλεια που συνεπάγεται η δυνατότητα να επωφεληθεί από την υγειονομική περίθαλψη που χρειάζεται σε διαφορετικό κράτος μέλος και να αποζημιωθεί έως το ποσό που έχει ορίσει το εθνικό τους σύστημα. Είναι σημαντικό να δημιουργηθεί ένα σύστημα εκ των προτέρων χορήγησης άδειας για νοσοκομειακή περίθαλψη το οποίο να είναι απλουστευμένο και το οποίο να μην λειτουργεί ως εμπόδιο στο να λάβουν οι ασθενείς ασφαλή και καλής ποιότητας ιατρική περίθαλψη. Η εν λόγω οδηγία αποτελεί ένα πρώτο βήμα ζωτικής σημασίας προς τη διασφάλιση της κινητικότητας των ασθενών στο πλαίσιο της ΕΕ, καθώς η ύπαρξη των τυποποιημένων ελάχιστων κανόνων είναι προτιμότερη από την προσφυγή σε δικαστικές αποφάσεις κατά περίπτωση.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), γραπτώς.(IT) Επικροτώ την έγκριση της οδηγίας που στοχεύει στη θέσπιση νέων κανόνων, οι οποίοι θα διέπουν τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη. Με τη νέα νομοθεσία, η Ευρωπαϊκή Ένωση προβαίνει σε ένα σημαντικό βήμα προόδου. Διότι δεν θα διευκολύνει μόνο την παροχή υγειονομικής περίθαλψης, ιδίως στις μεθοριακές περιοχές, ούτε θα αυξήσει απλώς τις ευκαιρίες θεραπείας των πολιτών της ΕΕ· θα δώσει επίσης ώθηση σε γενικά επιτεύγματα στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, χάρη σε ερευνητικές πρωτοβουλίες που θα προκύπτουν από τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. Επικροτώ ιδιαιτέρως τη θέσπιση νομοθεσίας για την ενίσχυση της συνεργασίας σε περίπτωση σπάνιων νόσων. Αυτό θα επιτρέψει στους αντίστοιχους ασθενείς να επωφεληθούν από τα πλεονεκτήματα της στενότερης συνεργασίας στην υγειονομική περίθαλψη ανάμεσα στα κράτη μέλη. Επιπλέον, οι απαιτήσεις για την απόδοση ιατρικών εξόδων σε συνάρτηση με τη θεραπεία και τις δαπάνες που καλύπτονται από το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης της χώρας καταγωγής του ασθενούς, καθώς και για την εκ των προτέρων χορήγηση άδειας θεραπείας που προϋποθέτει νοσηλεία, αποτελούν δικλίδες ασφαλείας, οι οποίες θα συμβάλουν στην εγγύηση της σταθερότητας των εθνικών υπηρεσιών υγείας. Κατά συνέπεια, η οδηγία επιτρέπει να πραγματοποιηθεί σημαντική πρόοδος όσον αφορά τη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας, επιφέροντας την κατάλληλη ισορροπία ανάμεσα στις ανάγκες των κρατών μελών, τα οποία είναι υπεύθυνα για την παροχή υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης, και στις ανάγκες των πολιτών, οι οποίοι είναι οι κύριοι δικαιούχοι των υπηρεσιών αυτού του είδους.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), γραπτώς. (RO) Το σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος για τη θέση του Συμβουλίου κατά την πρώτη ανάγνωση με σκοπό την έγκριση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή των δικαιωμάτων των ασθενών στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη αποτελεί σημαντικό έγγραφο, και η έγκριση του εν λόγω ψηφίσματος θα συνιστούσε ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός από κοινωνικής πλευράς. Η δυνατότητα των πολιτών της ΕΕ να λάβουν θεραπεία οπουδήποτε στην ΕΕ θα υποχρεώσει τα κράτη, των οποίων τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης είναι σε επισφαλή κατάσταση, να αλλάξουν τις προτεραιότητές τους και να δώσουν την κατάλληλη προσοχή σε αυτόν τον τομέα.

Παρομοίως, η εν λόγω ευκαιρία θα θέσει τα διαφορετικά συστήματα σε άμεσο ανταγωνισμό μεταξύ τους, υποχρεώνοντάς τα να αναπτύξουν και να δώσουν την κατάλληλη προσοχή στις προσδοκίες και τις ανάγκες των ασθενών.

Ταυτόχρονα, θα ενθαρρύνει την εμφάνιση άριστων ιατρικών διασυνοριακών κέντρων, τα οποία θα λειτουργήσουν επίσης ως κόμβοι για την παροχή κατάρτισης και ειδίκευσης σε φοιτητές και ιατρούς.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), γραπτώς. (RO) Θεωρώ χρήσιμη την εισαγωγή, στην οδηγία σχετικά με την εξόφληση υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης που παρέχονται στο εξωτερικό, της απαίτησης να συνταχθεί κατάλογος συγκεκριμένων κριτηρίων και προϋποθέσεων, προκειμένου να δικαιολογήσει μια εθνική αρχή την άρνησή της να παράσχει θεραπεία σε έναν ασθενή στο εξωτερικό. Αυτές οι προϋποθέσεις πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τον πιθανό κίνδυνο για τον ασθενή ή το κοινό στην περίπτωση που πραγματοποιηθούν πολλές τέτοιες αιτήσεις. Ελπίζω ότι η οδηγία θα λάβει το πράσινο φως από το Συμβούλιο και ότι θα μπορέσει να τεθεί σε ισχύ το συντομότερο δυνατόν, προς όφελος των ασθενών.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (S&D), γραπτώς. (EN) Υποστηρίζω αυτήν την πρόταση για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη. Η υγειονομική περίθαλψη δεν πρέπει ποτέ να αντιμετωπίζεται ως υπηρεσία της εμπορικής αγοράς. Η εν λόγω πρωτοβουλία στοχεύει στη διασφάλιση ότι δεν θα υπάρξουν περιττά εμπόδια για τους ασθενείς που αναζητούν υγειονομική περίθαλψη σε κράτος μέλος διαφορετικό από την πατρίδα τους. Επιδιώκει την εφαρμογή διατάξεων που έχει καθορίσει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σε πολλές αποφάσεις. Επιπλέον, επιχειρεί να αποσαφηνίσει το δικαίωμα ενός ασθενούς να αποζημιωθεί από την πατρίδα του. Ενώ διασφαλίζεται ασφαλής και αποτελεσματική διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη υψηλής ποιότητας, είναι σημαντικό να διασφαλισθεί και κατάλληλη ισορροπία ανάμεσα στο δικαίωμα των ασθενών της ΕΕ να αναζητήσουν θεραπεία στο εξωτερικό και την ικανότητα των εθνικών συστημάτων υγείας και τις εθνικές προτεραιότητες υγειονομικής περίθαλψης. Η εν λόγω οδηγία θα αποσαφηνίσει την απόδοση δαπανών για θεραπείες τις οποίες έλαβαν οι ασθενείς σε άλλο κράτος μέλος και θα εξασφαλίσει την άρτια λειτουργία και τη δημοσιονομική ισορροπία των εθνικών συστημάτων υγείας. Είναι σημαντικό να μπορούν τα κράτη μέλη να αποφασίζουν επί της θέσπισης ενός σαφώς καθορισμένου συστήματος εκ των προτέρων χορήγησης άδειας για την απόδοση δαπανών νοσοκομειακής ή εξειδικευμένης περίθαλψης.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), γραπτώς.(FR) Προτείνοντας ένα σύστημα στο οποίο οι ανάγκες του ασθενούς θα έχουν προτεραιότητα στέλνουμε στους συμπολίτες μας ένα ισχυρό μήνυμα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διατήρησε μια ενωμένη και σταθερή θέση σε ό,τι αφορά αυτήν την πραγματική αναγνώριση των αναγκών των ασθενών στην Ευρώπη, η οποία αποτελεί ένα πρώτο βήμα προς την ενίσχυση του δικαιώματός τους για πρόσβαση σε ασφαλή υγειονομική περίθαλψη υψηλής ποιότητας στην Ευρώπη. Στο πλαίσιο των νέων κανόνων, οι ευρωπαίοι πολίτες θα μπορούν να αποζημιώνονται για θεραπεία που έλαβαν σε άλλο κράτος μέλος, κατά το µέτρο που το είδος και το κόστος της θεραπείας θα καλύπτονταν κανονικά στη χώρα τους. Οι αρχές θα έχουν τη δυνατότητα να απαιτούν να ζητούν οι ασθενείς εκ των προτέρων χορήγηση άδειας για θεραπεία που απαιτεί διανυκτέρευση στο νοσοκομείο ή εξειδικευμένη υγειονομική περίθαλψη, και τυχόν άρνηση θα πρέπει να δικαιολογείται με σαφήνεια. Η αναζήτηση υγειονομικής περίθαλψης στο εξωτερικό θα μπορούσε, συγκεκριμένα, να ωφελήσει ασθενείς οι οποίοι βρίσκονται σε μεγάλες λίστες αναμονής ή οι οποίοι δεν μπορούν να βρουν εξειδικευμένη υγειονομική περίθαλψη. Πρέπει τώρα να διασφαλίσουμε ότι η εφαρμογή της εν λόγω οδηγίας παρακολουθείται σωστά και ότι αποδίδει πραγματικά αποτελέσματα σχετικά με την υγειονομική περίθαλψη για τους ασθενείς στην Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), γραπτώς. (FR) Το ζήτημα της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση εδώ και πολύ καιρό, και προκάλεσε κατακραυγή όταν, σε ένα προηγούμενο σχέδιο, προέκυψε κίνδυνος δημιουργίας υγειονομικής περίθαλψης δύο ταχυτήτων προωθώντας συγκεκριμένα τον ιατρικό τουρισμό για τους ασθενείς σε καλύτερη οικονομική κατάσταση και βλάπτοντας εκείνα τα κράτη μέλη που δεν μπόρεσαν να σχεδιάσουν την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη βάσει μιας ζήτησης εξαρτώμενης από την προσφερόμενη ποιότητα ... Το κείμενο που εγκρίναμε την Τετάρτη παρουσιάζει μεγαλύτερη συναίνεση. Επιτρέπει στους ευρωπαίους ασθενείς να επωφελούνται από θεραπείες, οι οποίες δεν είναι διαθέσιμες στη χώρα τους ή για τις οποίες υπάρχουν πολύ μεγάλες λίστες αναμονής. Το κόστος των θεραπειών που ελήφθησαν σε άλλο κράτος μέλος αποδίδεται στη χώρα όπου είναι εγγεγραμμένος ο ασθενής, αλλά περιορίζεται στο ποσό που θα καταβαλλόταν για παρόμοιες θεραπείες … Οι ασθενείς θα πρέπει να ζητούν εκ των προτέρων χορήγηση άδειας για ορισμένες εξειδικευμένες θεραπείες ή για όσες απαιτούν διανυκτέρευση σε νοσοκομείο. Ωστόσο, τυχόν άρνηση χορήγησης άδειας θα πρέπει να δικαιολογείται. Αυτό είναι ένα ακόμα βήμα προόδου για μια πιο απτή Ευρώπη της υγείας. Τούτο δεν μπορεί παρά να μας χαροποιεί.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Dušek (S&D), γραπτώς.(CS) Υπάρχει γενική έλλειψη ενημέρωσης και a priori στάση απόρριψης, η οποία επικρατεί στον τομέα της πρόσβασης στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη. Στο πλαίσιο των ελευθεριών της ΕΕ, κάθε πολίτης πρέπει καταρχήν να μπορεί να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης σε ένα άλλο κράτος μέλος, εάν η θεραπεία εκεί είναι καλύτερης ποιότητας ή ταχύτερη, καθώς και σε περίπτωσξ που πληρώνει για την εν λόγω θεραπεία ο ίδιος. Η διευκόλυνση, λοιπόν, της πρόσβασης των ασθενών στην υγειονομική περίθαλψη άλλου κράτους μέλους αποτελεί ζήτημα προτεραιότητας. Η εν λόγω συζήτηση συνεχίζεται εδώ και χρόνια χωρίς να επιτυγχάνεται εποικοδομητική πρόοδος. Μπορεί κανείς να λάβει θεραπεία σε άλλο κράτος μέλος μόνο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Είναι, κατά συνέπεια, αδύνατον να προγραμματιστεί υγειονομική περίθαλψη ή ιατρική θεραπεία σε άλλο κράτος μέλος.

Υπάρχει πάντοτε η απαίτηση να υπάρχει ασφάλιση υγείας στο εν λόγω κράτος, την οποία μπορούν να αποκτήσουν, φυσικά, μόνο πολίτες της ΕΕ οι οποίοι κατοικούν μόνιμα στο κράτος αυτό. Αυτό είναι απλώς παράλογο, επειδή κανένας πολίτης δεν μπορεί να συμμετάσχει σε συστήματα ασφάλισης υγείας σε δύο ή περισσότερες χώρες της ΕΕ, δεδομένου ότι μπορεί να έχει μόνο μία κύρια μόνιμη διεύθυνση και αυτή θα βρίσκεται στη χώρα όπου κατοικεί μόνιμα. Δεν επιτρέπουμε, κατά συνέπεια, νομοθετικά στους πολίτες της ΕΕ να επενδύσουν στην υγεία και τη θεραπεία τους σε μεγαλύτερο βαθμό, εάν προσπαθήσουν να το πράξουν. Η σύσταση συνιστά τουλάχιστον ένα μικρό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση και, κατά συνέπεια, υπερψηφίζω την έγκρισή της.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. (PT) Η εν λόγω πρόταση αποσαφηνίζει και διευκολύνει την πρόσβαση στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη και την άσκηση του δικαιώματος απόδοσης ιατρικών εξόδων από το κράτος μέλος που είναι ασφαλισμένος ο ασθενής, επιτρέποντας σε όλους τους ασθενείς στην ΕΕ να επωφεληθούν από την υγειονομική περίθαλψη σε άλλα κράτη μέλη. Στην πραγματικότητα, τα εν λόγω δικαιώματα είχαν ήδη αναγνωριστεί από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ένα βήμα προόδου στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και την ενίσχυση της αλληλεγγύης, με μειωμένες λίστες αναμονής, βελτιωμένη ποιότητα υγειονομικής περίθαλψης και κίνητρα για επιστημονική έρευνα. Οι σπάνιες νόσοι αποτελούν προτεραιότητα και η διάγνωση και η θεραπεία μπορούν να πραγματοποιηθούν τώρα στο κράτος μέλος που είναι πιο κατάλληλο για αυτόν τον σκοπό. Η εν λόγω οδηγία αφορά όλους τους Ευρωπαίους που χρειάζονται υγειονομική περίθαλψη. Η υπουργός Υγείας της Πορτογαλίας κάνει, κατά συνέπεια, λάθος όταν λέει ότι η επιλογή αυτή αφορά άτομα με καλύτερη μόρφωση και άτομα με μεγαλύτερους οικονομικούς πόρους: αυτό συμβαίνει τώρα, χωρίς την οδηγία. Η Πορτογαλία διαθέτει άριστη υγειονομική περίθαλψη και δεν μπορεί να παραμείνει αμέτοχη σε αυτό το σημαντικό έργο: η χώρα πρέπει να αξιοποιήσει την εν λόγω οδηγία ώστε να εκσυγχρονιστεί περαιτέρω και πρέπει να είναι ανταγωνιστική όσον αφορά τη δυνατότητα να παράσχει υπηρεσίες σε αυτόν τον τομέα σε όλους τους Ευρωπαίους που τις χρειάζονται.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlo Fidanza (PPE), γραπτώς.(IT) Επικροτώ την νέα νομοθεσία που διέπει τα δικαιώματα των ασθενών όσον αφορά την ιατρική θεραπεία σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ. Το έργο της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες), σε συνδυασμό με τις άλλες πολιτικές ομάδες, υπήρξε για μια ακόμα φορά θεμελιώδες. Η έγκριση της έκθεσης της γαλλίδας συναδέλφου βουλευτού κ. Grossetête πραματοποιήθηκε κατόπιν μακρών διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο και θα επιτρέψει να επιτευχθεί σημαντική πρόοδος σε έναν τομέα, στον οποίο η υπάρχουσα νομοθεσία δεν είναι επαρκής. Η νέα νομοθεσία, η οποία αφορά μόνο άτομα που επιλέγουν να λάβουν θεραπεία στο εξωτερικό, θεσπίζει ότι οι πολίτες της ΕΕ μπορούν να αποζημιωθούν για ιατρική θεραπεία που έλαβαν σε άλλο κράτος μέλος, υπό την προϋπόθεση ότι το σύστημα υγείας στο κράτος μέλος που είναι ασφαλισμένοι καλύπτει τη θεραπεία και τις σχετικές δαπάνες. Όλα αυτά είναι ιδιαίτερα σημαντικά όταν θεωρήσουμε ότι η αναζήτηση υγειονομικής περίθαλψης στο εξωτερικό μπορεί να ωφελήσει πάρα πολύ ασθενείς οι οποίοι βρίσκονται σε μεγάλες λίστες αναμονής ή οι οποίοι δεν μπορούν να βρουν εξειδικευμένη περίθαλψη.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Καταψηφίσαμε την οδηγία για την εφαρμογή των δικαιωμάτων των ασθενών στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη, παρόλο που υπήρξαν ορισμένες τροπολογίες στο αρχικό κείμενο. Αυτό το τελικό κείμενο είναι αποτέλεσμα συμβιβασμού με την πλειοψηφία του Συμβουλίου, δίνοντας περιθώριο 30 μηνών για τη μεταφορά του από τα κράτη μέλη.

Η καταψήφιση από την πλευρά μας οφείλεται στην εφαρμογή της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας στις υπηρεσίες υγείας, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητές τους, συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης για μια δημόσια εθνική υπηρεσία υγείας, της οποίας πρωταρχικός στόχος σε κάθε χώρα είναι να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών της.

Πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι η εν λόγω πρόταση της Επιτροπής προέκυψε μετά την άρνηση του Κοινοβουλίου το 2007 να επιτρέψει τη συμπερίληψη των υπηρεσιών υγείας στην οδηγία για τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά, εξαιτίας της ζωτικής σημασίας μάχης των εργαζομένων και του κοινού, η οποία κατατρόπωσε αυτό το τμήμα του επαίσχυντου σχεδίου οδηγίας Bolkestein.

Ωστόσο, η τελική απόφαση του Κοινοβουλίου, κατά της οποίας πάντοτε αγωνιστήκαμε, συμπεριλαμβάνει μια σειρά παραχωρήσεων, οι οποίες επιτρέπουν σε κάθε κράτος μέλος που το επιθυμεί να χρησιμοποιήσει ορισμένους μηχανισμούς ώστε να προστατέψει τις δημόσιες υπηρεσίες του.

Κατά συνέπεια, παρόλο που μπορεί να καταστεί πιο δύσκολη η πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, ιδίως για άτομα τα οποία δεν είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν την ιδιωτική υγειονομική περίθαλψη ή τα οποία δεν δύνανται οικονομικά να ταξιδέψουν στο εξωτερικό, οι πρακτικές συνέπειες της εφαρμογής της θα εξακολουθήσουν να εξαρτώνται από την απόφαση του Κοινοβουλίου και της Κυβέρνησης της Πορτογαλίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (EFD), γραπτώς.(IT) Είναι ζωτικής σημασίας η βελτίωση της κατάστασης σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών να λάβουν υγειονομική περίθαλψη όταν βρίσκονται σε άλλο κράτος μέλος. Ελπίζω πως δεν θα επιβεβαιωθούν οι φόβοι περί υπερβολικής παρέμβασης της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στη νομοθεσία των κρατών μελών. Ωστόσο, πιστεύω ότι είναι θετικό για τους ασθενείς να μπορούν να απολαμβάνουν το δικαίωμα στην ιατρική θεραπεία σε άλλο κράτος μέλος και να αποζημιώνονται έως το μέγιστο ποσό που επιτρέπει το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης της χώρας τους. Συνεπώς, αποφάσισα να υποστηρίξω τη σύσταση της κ. Grossetête.

 
  
MPphoto
 
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE), γραπτώς. (GA) Υποστηρίζω το δικαίωμα του ασθενούς να αναζητήσει την απαραίτητη ιατρική θεραπεία σε μια ευρωπαϊκή χώρα, η οποία δεν είναι η πατρίδα του ασθενούς. Κάθε ιρλανδός πολίτης, καθώς και κάθε ευρωπαίος πολίτης, έχουν το δικαίωμα να ταξιδέψουν σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να λάβουν ιατρική θεραπεία. Δεν θα ήμουν υπέρ του «ιατρικού τουρισμού», αλλά θα ήμουν υπέρ ενός συστήματος το οποίο θα βοηθούσε τους συνταξιούχους που ζουν στο εξωτερικό και εκείνους με σπάνιες ή ασυνήθιστες νόσους.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabetta Gardini (PPE), γραπτώς.(IT) Κατά τη διάρκεια των προηγούμενων συζητήσεων των κοινοβουλευτικών επιτροπών συχνά ειπώθηκε επανειλλημμένως ότι η εν λόγω οδηγία δεν έχει ως στόχο να ενθαρρύνει τον «τουρισμό υγειονομικής περίθαλψης», αλλά μόνο να θεσπίσει σαφείς κανόνες για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη.

Είναι σημαντικό η ιατρική θεραπεία, που λαμβάνεται σε κράτος μέλος διαφορετικό από το κράτος μέλους που είναι ασφαλισμένος ο ασθενής, να βασίζεται σε μια αποδεδειγμένη, αντικειμενική ανάγκη, προκειμένου να αποφευχθεί η επιβάρυνση των εθνικών συστημάτων υγείας με υπερβολικές δαπάνες, οι οποίες αναπόφευκτα θα δημιουργούσαν πρόβλημα στην αποδοτικότητά τους. Πραγματοποιήθηκε ένα βήμα προόδου σε σχέση με τις σπάνιες νόσους: οι ασθενείς θα μπορούν πιο εύκολα να έχουν πρόσβαση σε ιδιαίτερα εξειδικευμένη θεραπεία και θα έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν να δουν εξειδικευμένο ιατρό σε άλλο κράτος μέλος.

Κατά συνέπεια, πιστεύω ότι είναι σημαντική η ίδρυση εθνικών σημείων επαφής ώστε να διασφαλισθεί ότι οι ασθενείς είναι πλήρως ενημερωμένοι σχετικά με τη διαθέσιμη θεραπεία σε άλλες χώρες και σχετικά με τον τρόπο πρόσβασης και αποζημίωσης για διασυνοριακή θεραπεία. Τέλος, θα ήθελα να τονίσω ότι η αποκλειστική δικαιοδοσία των κρατών μελών σχετικά με τις διαθέσιμες θεραπείες και τις δεοντολογικές επιλογές στον τομέα της υγείας δεν πρέπει, σε καμία περίπτωση, να αμφισβητηθεί.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D), γραπτώς.(PL) Η οδηγία για την εφαρμογή των δικαιωμάτων των ασθενών στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη είναι ένα απολύτως ζωτικής σημασίας νέο νομικό μέσο, το οποίο μπορεί να φέρει σημαντικές βελτιώσεις στην κατάσταση των ασθενών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ασθενείς που επιθυμούν σήμερα να χρησιμοποιήσουν τις ιατρικές υπηρεσίες σε χώρα διαφορετική από την πατρίδα τους αντιμετωπίζουν πολλά διοικητικά και οικονομικά εμπόδια. Ως αποτέλεσμα, μόνο οι πιο εύποροι δύνανται να αντέξουν οικονομικά την πολυτέλεια της θεραπείας στο εξωτερικό. Ως απάντηση σε αυτά τα προβλήματα, η πρόταση οδηγίας προβλέπει τις διοικητικές διαδικασίες που πρέπει να απλοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότερο, περιορίζοντας, για παράδειγμα, την υποχρέωση για εκ των προτέρων χορήγηση άδειας θεραπείας από το εθνικό σώμα υγειονομικής περίθαλψης και διασφαλίζοντας καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών για τις ιατρικές υπηρεσίες σε άλλες χώρες μέσω της δημιουργίας εθνικών σημείων επαφής. Αυτό δεν σημαίνει προώθηση του «τουρισμού για λόγους υγείας», όπως διατείνονται ορισμένοι, αλλά διασφάλιση του δικαιώματος σε αξιόπιστη, υψηλής ποιότητας περίθαλψη, όταν αυτή είναι απαραίτητη. Πιστεύω, επίσης, ότι η οδηγία μπορεί μακροπρόθεσμα να βοηθήσει στο να υπολογιστεί κατά προσέγγιση το επίπεδο των ιατρικών υπηρεσιών σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ.

Το καλό του ασθενούς πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο των σκέψεών μας καθώς εξετάζουμε την πρόταση οδηγίας. Ο ρόλος των νομοθετικών αρχών είναι να εγκρίνουν έναν νόμο, ο οποίος θα ελαχιστοποιήσει τις διατυπώσεις που αφορούν την πρόσβαση σε ιατρούς και θα επιτρέψει στους πολίτες που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας να έχουν ευρύ περιθώριο επιλογής ιατρικών υπηρεσιών. Υποστηρίζω, κατά συνέπεια, ολόψυχα την πρόταση οδηγίας για την εφαρμογή των δικαιωμάτων των ασθενών στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη και ελπίζω πως οι διαπραγματεύσεις, οι οποίες έχουν ήδη διαρκέσει επτά χρόνια, θα καταλήξουν σε συμφωνία με το Συμβούλιο.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Goebbels (S&D), γραπτώς.(FR) Τελικώς, υπερψήφισα την οδηγία για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη. Ο συμβιβασμός ανάμεσα στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο είναι αποδεκτός, ιδιαιτέρως επειδή αναγνωρίζει το δικαίωμα των κρατών να λάβουν μέτρα για τη διασφάλιση της οικονομικής ισορροπίας των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισής τους, κυρίως μέσω ενός συστήματος εκ των προτέρων χορήγησης άδειας για την οικονομική αποζημίωση νοσοκομειακής θεραπείας, η οποία ελήφθη σε άλλο κράτος μέλος. Αυτό θα αποτρέψει κάθε είδους τουρισμό για λόγους υγείας.

Η προηγούμενη Επιτροπή πίστευε εσφαλμένα ότι η υγειονομική περίθαλψη ήταν απλώς ακόμα μία εμπορική υπηρεσία. Ορισμένοι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σφάλλουν όταν διακηρύσσουν ότι «η Ευρώπη της υγείας είναι τώρα πραγματικότητα». Οι καλύτερες θεραπείες ποτέ δεν θα είναι διαθέσιμες για τον απλό πολίτη, αλλά θα εξαρτώνται από τις σχέσεις και κυρίως από ένα γεμάτο πορτοφόλι. Αυτή, δυστυχώς, είναι η πραγματικότητα, την οποία δεν μπορεί να συγκαλύψει η οδηγία.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Grech (S&D), γραπτώς. (EN) Επικροτώ την έκθεση Grossetête για την έγκριση οδηγίας σχετικά με την εφαρμογή των δικαιωμάτων των ασθενών στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη. Η σημερινή ψηφοφορία μάς έφερε ένα βήμα εγγύτερα στην κωδικοποίηση των δικαιωμάτων των ασθενών στην ευρωπαϊκή νομοθεσία. Είναι επιτακτική ανάγκη, μόλις η οδηγία αυτή τεθεί σε ισχύ, να μην αφήσουμε τους ασθενείς να αναλάβουν το οικονομικό βάρος της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης και να πραγματοποιηθεί η απόδοση ιατρικών εξόδων έγκαιρα, με πρόσφορο και ομαλό τρόπο. Η υψηλή ποιότητα, το δίκαιο, η αλληλεγγύη και η οικουμενικότητα της υγειονομικής περίθαλψης πρέπει να παραμείνουν κατευθυντήριες αρχές κατά τα στάδια μεταφοράς και υλοποίησης στα διάφορα κράτη μέλη. Εκτός από αυτό, οι κυβερνήσεις πρέπει να καταρτίσουν δημόσια χρονοδιαγράμματα και σχέδια δράσης σχετικά με τον καλύτερο τρόπο παρακολούθησης και διασφάλισης αυτού του είδους υλοποίησης.

Τέλος, προκειμένου η εν λόγω οδηγία να καταστεί πραγματικά αποτελεσματική, η Επιτροπή πρέπει να παρακολουθεί και να επιβλέπει τον συντονισμό ανάμεσα στο κράτος μέλος, στο οποίο είναι ασφαλισμένος ο ασθενής, και σε εκείνο όπου γίνεται η θεραπεία, και να διασφαλίζει ότι αποτρέπονται τυχόν ανισότητες όσον αφορά την πρόσβαση στη διασυνοριακή περίθαλψη και τη θεραπεία των ασθενών.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE), γραπτώς.(FR) Ως κάποια η οποία προέρχεται από τη μοναδική περίοχή της Γαλλίας που συνορεύει με τρία άλλα κράτη μέλη της ΕΕ και η οποία εκπροσωπεί μια εκλογική περιφέρεια που επηρεάζεται ιδιαίτερα από διασυνοριακά ζητήματα, έχω μεγάλη ευαισθησία όσον αφορά αυτά τα προβλήματα. Πράγματι, τα σύνορα εξακολουθούν να συνιστούν πολύ συχνά εμπόδια όσον αφορά τομείς της καθημερινής διασυνοριακής ζωής. Η Ευρώπη θεμελιώνεται στην αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων· η ελευθερία αυτή, η κινητικότητα αυτή των πολιτών πρέπει να ισχύει και για τους ασθενείς. Συνεπώς, το ζήτημα της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης είναι σαφώς ζωτικής σημασίας. Για αυτόν τον λόγο ψήφισα ανεπιφύλακτα υπέρ αυτής της έκθεσης για τα δικαιώματα των ασθενών στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη. Το κείμενο αυτό θα επιτρέψει στους ασθενείς να αναζητήσουν θεραπεία πιο εύκολα σε άλλο κράτος μέλος. Πάνω από όλα, αποσαφηνίζει τους κανόνες που θα ισχύσουν· οι ασθενείς θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε περισσότερες πληροφορίες (κυρίως μέσω των σημείων επαφής) σχετικά με τα δικαιώματά τους ή σχετικά με την απόδοση ιατρικών εξόδων. Πρόκειται, κατά συνέπεια, για ένα αποφασιστικό και πολύ συγκεκριμένο βήμα, το οποίο θα φέρει πραγματική προστιθέμενη αξία στην οικοδόμηση μιας κοινωνικής Ευρώπης και μιας αληθινής Ευρώπης της υγείας.

 
  
MPphoto
 
 

  Mathieu Grosch (PPE), γραπτώς. (DE) Επικροτώ την οδηγία για τα δικαιώματα των ασθενών στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη. Η ταχύτερη δυνατή παροχή υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και με σαφή εστίαση στον ασθενή, η οποία μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί από άλλο κράτος μέλος, αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την περαιτέρω σύγκλιση της Ευρώπης. Η διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη αποτελεί καθημερινή πραγματικότητα σε συνοριακές περιοχές όπως αυτή από την οποία κατάγομαι. Στο πλαίσιο αυτό, με χαροποιεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι θα είναι πιο εύκολο να υπάρξει πρόσβαση σε αξιόπιστη, υψηλής ποιότητας διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη και να αποδοθεί το κόστος θεραπείας. Τάσσομαι ιδιαιτέρως υπέρ της παροχής προστιθέμενης αξίας σε ασθενείς, οι οποίοι βρίσκονται σε λίστες αναμονής. Οι νέοι αυτοί κανόνες θα τους επιτρέψουν να λάβουν ταχύτερα θεραπεία σε άλλο κράτος μέλος, αντί να αναμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα θεραπεία στην πατρίδα τους. Είναι αλήθεια ότι η θέσπιση των κανόνων για την άρνηση εκ των προτέρων χορήγησης άδειας είναι λογική και καθιστά σαφέστερη την κατάσταση. Ωστόσο, ορισμένα προβλήματα διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης παραμένουν άλυτα, ιδίως για τους μακροχρόνια διασυνοριακούς εργαζόμενους, οι οποίοι, αφού συνταξιοδοτηθούν, δεν θα έχουν πρόσβαση ή θα έχουν μόνο περιορισμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες που είναι σημαντικές για αυτούς στη χώρα που εργάζονταν προηγουμένως.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), γραπτώς.(FR) Υπερψήφισα αυτό το κείμενο, το οποίο αποφεύγει, τελικά, να μετατρέψει την υγειονομική περίθαλψη σε ένα ακόμα εμπόρευμα. Επιπλέον, θα ήθελα να ευχαριστήσω την ισπανική Προεδρία για αυτό και επειδή υποστήριξε την αποκατάσταση του συστήματος εκ των προτέρων χορήγησης άδειας για τη διασυνοριακή και την εξειδικευμένη περίθαλψη.

Ναι, η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί την κινητικότητα των πολιτών της και είναι καθήκον της να νομοθετεί επί των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης. Ωστόσο, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η υγεία παραμένει δημόσιο αγαθό στο οποίο έχουν όλοι πρόσβαση και με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες, και όχι μια πηγή ανάπτυξης, η οποία θέτει σε αντιπαράθεση την εθνική υγειονομική περίθαλψη και τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE), γραπτώς.(PL) Η οδηγία για την εφαρμογή των δικαιωμάτων του ασθενούς στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη αποτελεί σημαντικό βήμα προς την κατάργηση των φραγμών, τους οποίους έχουν συναντήσει μέχρι σήμερα οι ασθενείς στα κράτη μέλη της ΕΕ. Πρωταρχικός στόχος της είναι να καταστήσει πιο εύκολη για τους Ευρωπαίους την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ και, ιδιαιτέρως, την πρόσβαση σε υπηρεσίες, οι οποίες δεν είναι άμεσα διαθέσιμες στην πατρίδα τους. Αυτά είναι ιδιαίτερα καλά νέα για εκείνους που κατοικούν σε διασυνοριακές περιοχές και, πάνω από όλα, για τα άτομα που πάσχουν από σπάνιες νόσους και που χρειάζονται εξειδικευμένη θεραπεία, η οποία δεν είναι διαθέσιμη στην πατρίδα τους. Με χαροποιεί, επίσης, η ύπαρξη μιας σειράς διατάξεων οι οποίες διασφαλίζουν ορισμένα οφέλη για τους ασθενείς, όπως η αμοιβαία αναγνώριση των συνταγογραφήσεων, η εξάλειψη της ανάγκης για επιπλέον ασφάλιση στο εξωτερικό και η πρόσβαση στους ιατρικούς φακέλους. Η ιδέα της δημιουργίας εθνικών σημείων επαφής, με αποστολή να ενημερώνονται οι ασθενείς για τα δικαιώματά τους, είναι επίσης καίριας σημασίας.

Οι ασθενείς πρέπει να ενημερώνονται πλήρως για τις διαδικασίες πρόσβασης σε θεραπείες στο εξωτερικό. Πρέπει να ενημερώνονται ομοίως για τις διαδικασίες λήψης αποζημιώσεων για το κόστος των εν λόγω θεραπειών, το οποίο θα αποδίδεται σύμφωνα με το τρέχον κόστος στη χώρα που είναι ασφαλισμένος ο ασθενής. Πιστεύω ότι οι λύσεις, οι οποίες βρέθηκαν, θα καταστήσουν πιο εύκολη για τους ασθενείς την πρόσβαση σε ασφαλή, υψηλής ποιότητας ιατρική περίθαλψη σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Υπερψήφισα την απομάκρυνση της υγειονομικής περίθαλψης από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για τις υπηρεσίες πριν από μερικά χρόνια, και καταψήφισα την οδηγία για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη κατά την πρώτη ανάγνωση. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, ήταν προφανές ότι η Επιτροπή είχε την τάση να αντιμετωπίζει την υγειονομική περίθαλψη ως ανταλλάξιμο προϊόν. Προσωπικά δεν αντιλαμβάνομαι με τον ίδιο τρόπο την υγειονομική περίθαλψη – οι ασθενείς δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως απλοί καταναλωτές που πληρώνουν. Το Συμβούλιο, ωστόσο, βελτίωσε πάρα πολύ το σχέδιο νομοθεσίας και απομάκρυνε τη νομική βάση του από το να είναι ένα αμιγώς ζήτημα της εσωτερικής αγοράς. Ως εκ τούτου, υπερψήφισα την έκθεση και είμαι πεπεισμένος ότι θα βελτιώσει τα δικαιώματα των ασθενών σε ολόκληρη την Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), γραπτώς. (LT) Υπερψήφισα το εν λόγω έγγραφο, επειδή στοχεύει στην ενίσχυση των δικαιωμάτων των ασθενών στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη. Είναι λυπηρό το γεγονός ότι σήμερα υπάρχει πολύ μεγάλη αβεβαιότητα σχετικά με την πρόσβαση στην περίθαλψη, την απόδοση ιατρικών εξόδων και την ευθύνη για κλινική παρακολούθηση σε σχέση με τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη. Η εν λόγω οδηγία έχει ως στόχο να επιτρέψει σε όλους τους ασθενείς – και όχι μόνο στους πιο καλά ενημερωμένους ή στους πιο ευκατάστατους – να απολαύσουν μια σειρά δικαιωμάτων υγειονομικής περίθαλψης, τα οποία έχουν ήδη αναγνωριστεί από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος του εν λόγω εγγράφου είναι να μην ενθαρρυνθεί καθόλου η διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη αυτή καθαυτή, αλλά να διασφαλισθεί η διαθεσιμότητα, η ασφάλεια και η ποιότητά της όταν χρησιμοποιείται ή όταν είναι απαραίτητη. Η οδηγία έχει ως σκοπό να προσφέρει στους ασθενείς μια επιλογή, η οποία βασίζεται στις ανάγκες τους, όχι στα μέσα που διαθέτουν, και για την οποία παρέχεται ενημέρωση και δεν γίνεται υπό πίεση. Επιπλέον, συμφωνώ με τη θέση του Κοινοβουλίου ότι, προκειμένου να αποφευχθούν οι διακρίσεις σε βάρος ατόμων με χαμηλότερα εισοδήματα, το κράτος μέλος καταγωγής πρέπει να πληρώσει απευθείας το νοσοκομείο στο άλλο κράτος μέλος, το οποίο παρέχει τη θεραπεία, χωρίς να απαιτείται από τους πολίτες να εξοφλήσουν εκ των προτέρων τον λογαριασμό ή τυχόν δαπάνες που προέκυψαν για τον ασθενή πρέπει τουλάχιστον να καλύπτονται άμεσα. Είναι, επίσης, πολύ σημαντικό για κάθε κράτος μέλος να ιδρύσει εθνικά κέντρα επαφής ώστε να παρέχονται στους ασθενείς όλες οι απαραίτητες πληροφορίες, δηλαδή σχετικά με τη διαθεσιμότητα της υγειονομικής περίθαλψης, τις διαδικασίες και τα απαιτούμενα έγγραφα.

 
  
MPphoto
 
 

  Filip Kaczmarek (PPE), γραπτώς.(PL) Υπερψήφισα την έγκριση της έκθεσης Grossetête για ορισμένους βασικούς λόγους. Η οδηγία για την εφαρμογή των δικαιωμάτων των ασθενών στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη έχει πολλά θετικά στοιχεία. Καταργεί τους φραγμούς όσον αφορά τη θεραπεία, διασφαλίζει ίση πρόσβαση για όλους στην υγειονομική περίθαλψη σε ολόκληρη την ΕΕ, θέτει τέλος στις διακρίσεις σε βάρος ασθενών, εισάγει την αμοιβαία αναγνώριση συνταγογραφήσεων, μειώνει τον χρόνο αναμονής στα ιατρικά ραντεβού και εξαλείφει την ανάγκη για επιπλέον ασφάλιση στο εξωτερικό. Το γεγονός ότι η οδηγία εισάγει την ευρεία πρόσβαση στην ιατρική περίθαλψη για άτομα τα οποία πάσχουν από σπάνιες νόσους, και υψηλότερα ποσοστά αποζημίωσης για τα άτομα με αναπηρίες αποτελούν επιπλέον σημεία υπέρ της.

Η οδηγία λειτουργεί κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να αποτρέπει τον ιατρικό τουρισμό, ορίζοντας ότι το κόστος θεραπείας αποδίδεται έως τον βαθμό που εγγυάται η χώρα ασφάλισης, και σε περίπτωση που το πραγματικό κόστος που προκύπτει είναι μικρότερο, τότε αποδίδονται πλήρως τα ιατρικά έξοδα.

Το ζήτημα της χορήγησης άδειας προκάλεσε πολλές συζητήσεις. Η εκ των προτέρων συμφωνία του εθνικού ταμείου υγείας θα απαιτείται μόνο στην περίπτωση νοσοκομειακής θεραπείας ή δαπανηρών ιατρικών διαδικασιών και δεν θα απαιτείται για κανένα άλλο είδος θεραπείας, υπό την προϋπόθεση ότι καλύπτεται από αυτό που είναι γνωστό ως καλάθι εγγυημένων υπηρεσιών. Εάν ένα κράτος μέλος δεν έχει χορηγήσει άδεια σε ασθενείς να λάβουν εξειδικευμένη θεραπεία σε εθνικό επίπεδο, η οδηγία δεν δημιουργεί κανένα νέο δικαίωμα να λάβουν οι ασθενείς τέτοιου είδους θεραπεία στο εξωτερικό ούτε να αποδοθεί το κόστος της θεραπείας. Βασική εξαίρεση είναι η περίπτωση ατόμων με σπάνιες νόσους.

 
  
MPphoto
 
 

  Sandra Kalniete (PPE) , γραπτώς. (LV) Η οδηγία για το δικαίωμα των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να λαμβάνουν ιατρική θεραπεία σε οποιοδήποτε από τα 27 κράτη μέλη αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την καλύτερη υγειονομική περίθαλψη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ιδιαιτέρως επίκαιρη δεδομένης της ευρείας κινητικότητας του εργατικού δυναμικού εντός της ΕΕ. Μετά την έναρξη ισχύος της οδηγίας, θα παρέχεται στους ασθενείς εκτενής πληροφόρηση για τους νέους κανόνες, ούτως ώστε οι πολίτες να λάβουν γνώση των δυνατοτήτων που τους παρέχονται και να μπορούν να τις αξιοποιούν πλήρως. Οι πολίτες θα μπορούν να λαμβάνουν την αρχική θεραπεία σε οιοδήποτε κράτος μέλος και οι ιατροί δεν θα μπορούν να αρνηθούν τη χορήγηση θεραπείας. Η οδηγία προβλέπει ότι, στο μέλλον, οι πολίτες θα μπορούν να επιλέγουν σε ποιο κράτος μέλος θα λαμβάνουν προγραμματισμένες ιατρικές υπηρεσίες.

Θα χρειαστεί, ωστόσο, να λαμβάνουν εκ των προτέρων χορήγηση άδειας από την πατρίδα τους, καθώς η πληρωμή για τη θεραπεία θα πραγματοποιείται στις τιμές που επικρατούν στο κράτος όπου κατοικεί ο ασθενής. Εντούτοις, πρόκειται για ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, καθώς θα αυξήσει τη διαθεσιμότητα ιατρικών υπηρεσιών. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι πολίτες έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν ιατρικές υπηρεσίες σε ένα από τα κράτη μέλη, εάν αυτές οι υπηρεσίες δεν είναι διαθέσιμες για αυτούς στον τόπο κατοικίας τους. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε περιπτώσεις σύνθετων ή σπάνιων προβλημάτων υγείας. Για αυτόν τον λόγο, και η ομάδα μου και εγώ υποστηρίζουμε την εν λόγω οδηγία, επειδή συνιστά ένα σημαντικό βήμα εκ μέρους του Κοινοβουλίου· ένα βήμα που θα έχει ευεργετικές συνέπειες στη ζωή των πολιτών της Ευρώπης.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), γραπτώς. (IT) Υποστήριξα τη σύσταση της κ. Grossetête, επειδή η εν λόγω πρόταση οδηγίας θα ωφελήσει τους ευρωπαίους πολίτες. Οι νέοι κανόνες για την ιατρική περίθαλψη ορίζουν, στην πραγματικότητα, οι ευρωπαίοι πολίτες μπορούν να αποζημιωθούν για ιατρική περίθαλψη που έλαβαν σε άλλο κράτος μέλος, υπό την προϋπόθεση ότι η θεραπεία και το κόστος θα καλύπτονταν κανονικά στην πατρίδα τους. Το αποτέλεσμα αυτό θα ωφελήσει τους ασθενείς και θα περιορίσει σημαντικά τις λίστες αναμονής, οι οποίες ορισμένες φορές είναι υπερβολικά μεγάλες. Η κοινωνία μας αναπτύσσει όλο και μεγαλύτερη κινητικότητα και πιστεύω ότι, τώρα περισσότερο από ποτέ, είναι σημαντικό να διευκολυνθεί η κινητικότητα μεταξύ των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου ενός τομέα ζωτικής σημασίας, όπως η υγειονομική περίθαλψη. Πιστεύω, επίσης, ότι είναι σημαντικό να εστιάσουμε στη νέα νομοθεσία για την καταπολέμηση των σπάνιων νόσων, καθώς στοχεύει στην ενίσχυση της συνεργασίας ανάμεσα στα κράτη μέλη προκειμένου να διασφαλισθεί ότι οι ευρωπαίοι ασθενείς μπορούν να ασκήσουν πλήρως το δικαίωμά τους όσον αφορά τη λήψη θεραπείας.

 
  
MPphoto
 
 

  Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), γραπτώς.(PL) Θεωρώ επιτυχή την οδηγία για την εφαρμογή των δικαιωμάτων των ασθενών στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη και, κατά συνέπεια, υπερψήφισα την έγκριση των διατάξεών της. Η υγεία είναι το πιο πολύτιμο αγαθό που έχουμε. Θα ήθελα οι Ευρωπαίοι να έχουν πρόσβαση στο βέλτιστο δυνατό πρότυπο ιατρικής περίθαλψης. Η οδηγία είναι μια πηγή ευκαιριών και ελπίδας για τους ασθενείς και υποχρεώνει τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης να αναλάβουν περαιτέρω μεταρρυθμίσεις. Η οδηγία ανοίγει τα ευρωπαϊκά νοσοκομεία και τις ευρωπαϊκές κλινικές, μεταξύ άλλων, για τους πολωνούς ασθενείς. Λειτουργεί ως επιβεβαίωση ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε διαδικασία κατασκευής και ότι προτεραιότητά μας είναι να βελτιωθεί και να προωθηθεί η συνεργασία ανάμεσα στα κράτη μέλη της ΕΕ στον τομέα της προστασίας της υγείας.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), γραπτώς. (EN) Υπερψήφισα αυτήν την έκθεση με βάση το ότι είναι τώρα σαφές ότι οι βρετανοί ασθενείς μπορούν να λάβουν στο εξωτερικό μόνο την κρατική υγειονομική περίθαλψη, την οποία θα δικαιούντο να λάβουν στο πλαίσιο του εθνικού συστήματος υγείας. Επικροτώ το γεγονός ότι απορρίφθηκαν οι τροπολογίες που επεδίωκαν την επέκταση των παροχών με τη χορήγηση πρόσβασης «σε όλες τις μεθόδους θεραπείας που έχουν δοκιμαστεί επαρκώς από τη διεθνή ιατρική επιστήμη» ή «στην εξίσου αποτελεσματική υγειονομική περίθαλψη». Η επιβάρυνση του εθνικού συστήματος υγείας λόγω της ανεξέλεγκτης χρήσης της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης θα ήταν τεράστια.

 
  
MPphoto
 
 

  Jiří Maštálka (GUE/NGL), γραπτώς. (CS) Το υποβληθέν έγγραφο επιστρέφει σε μια συζήτηση που έλαβε χώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο. Η πραγματική πρόταση της Επιτροπής περιείχε ορισμένες ελλείψεις και κινδύνους, οι οποίοι ενδεχομένως να είχαν αρνητικές επιπτώσεις στην καταναλωτική μέριμνα και κατά συνέπεια στους πολίτες. Εκφράζω την ικανοποίησή μου για τον συμβιβασμό που περιείχε η τροπολογία 107, κυρίως επειδή βελτιώνει την εγγύηση για τους ασθενείς όσον αφορά την παροχή διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης και τονίζει τις θετικές τάσεις προς μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση των ασθενών. Τέλος, θεωρώ θετικό το γεγονός ότι η τροπολογία τονίζει την ευθύνη των κρατών μελών όσον αφορά την παροχή ασφαλούς, υψηλής ποιότητας, αποτελεσματικής και προσβάσιμης περίθαλψης στην επικράτειά τους. Θεωρώ, επίσης, σημαντικό τον καθορισμό των προϋποθέσεων σύμφωνα με τις οποίες ένα κράτος μέλος μπορεί να αρνηθεί την χορήγηση εκ των προτέρων συγκατάθεσης. Η τροπολογία περιλαμβάνει, επίσης, θετικά βήματα σχετικά με τη διαλειτουργικότητα και υποστηρίζει τη συνεργασία στους τομείς της πρόληψης και των διαγνωστικών εξετάσεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE), γραπτώς.(FR) Με ποιον τρόπο μπορούμε να εγγυηθούμε το θεμελιώδες δικαίωμα όλων των ευρωπαίων πολιτών για ελεύθερη κυκλοφορία εντός του κοινού χώρου μας χωρίς να τους προσφέρουμε την ευκαιρία να λάβουν θεραπεία εύκολα σε άλλο κράτος μέλος από εκείνο στο οποίο κατοικούν; Η έγκριση αυτού του σχεδίου οδηγίας θα επιτρέψει επιτέλους την κινητικότητα των ασθενών, στοιχείο εγγενές της κινητικότητας των ασθενών, που πρέπει να προστεθεί στο νομικό κείμενο. Θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια για την επίτευξη συμφωνίας με το Συμβούλιο σχετικά με αυτό το σημαντικό κείμενο, η έγκριση του οποίου καθυστέρησε πάρα πολύ. Ελπίζω πάρα πολύ ότι η μεταφορά της εν λόγω νομοθεσίας από τα κράτη μέλη θα επιτρέψει στους ευρωπαίους πολίτες μακροπρόθεσμα να αποκτήσουν ουσιαστική πρόσβαση στην ποιοτική διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Τα ζητήματα της πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη, των αποζημιώσεων και της ευθύνης για κλινική παρακολούθηση σε σχέση με τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη, είναι επί του παρόντος ασαφή για τη μεγάλη πλειονότητα των Ευρωπαίων. Ο στόχος αυτής της οδηγίας είναι όλοι οι ασθενείς – όχι μόνο οι πιο καλά ενημερωμένοι – να επωφεληθούν από ορισμένα δικαιώματα υγειονομικής περίθαλψης, τα οποία, ωστόσο, έχουν ήδη αναγνωριστεί από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εντούτοις, η εν λόγω οδηγία δεν αφαιρεί από τα κράτη μέλη την ευθύνη σχετικά με την υγειονομική περίθαλψη των πολιτών τους. Αφορά μόνο τους ασθενείς και την κινητικότητά τους εντός της ΕΕ, όχι την ελεύθερη κυκλοφορία των παρόχων υπηρεσιών.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. (DE) Εάν οι λίστες αναμονής για επεμβάσεις στην πατρίδα ενός ασθενούς είναι πλήρεις, η εγγύηση ότι το κόστος θεραπείας στο εξωτερικό θα καταβληθεί από την εταιρεία υγειονομικής του ασφάλισης θα αποτελέσει τεράστια ανακούφιση. Οι κανόνες αυτοί θα επιτρέψουν την κινητικότητα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσων πάσχουν από χρόνιες ασθένειες. Ωστόσο, οι κανόνες θα είναι χρήσιμοι μόνο εάν μπορούν επίσης να εγγυηθούν ότι δεν θα υπάρξει τουρισμός για λόγους υγείας, ο οποίος θα ασκούσε ακόμα μεγαλύτερη πίεση στις εταιρείες υγειονομικής ασφάλισης που έχουν πληγεί ήδη. Εκτός από το γεγονός ότι ορισμένοι τομείς της ιατρικής σε χώρες με υψηλά ιατρικά πρότυπα θα μπορούσαν πολύ γρήγορα να κατακλυστούν, υπάρχει επίσης και ο κίνδυνος να απαιτηθεί από τα φτωχότερα κράτη μέλη της ΕΕ, τα οποία έχουν επενδύσει λιγότερα στην υγειονομική περίθαλψη, να καταβάλουν υπέρογκα έξοδα. Σε αυτό το πλαίσιο, δεν πρέπει επίσης να παραβλέπουμε το γεγονός ότι το σύστημα, το οποίο πρέπει να επιτρέπει στα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης των χωρών της ΕΕ να αποζημιώσουν το ένα το άλλο, δεν λειτουργεί και ότι χρέη εκατομμυρίων ευρώ συσσωρεύτηκαν μέσα σε κάποια χρόνια. Παρόλο που τα κράτη μέλη μπορούν θεωρητικά να αποκλείσουν ορισμένα είδη θεραπείας, εάν ανησυχούν ότι η εισροή ασθενών από το εξωτερικό θα θέσει σε κίνδυνο τα συστήματα υγειονομικής τους περίθαλψης, στην πράξη αυτό δεν θα είναι τόσο απλό. Δεν έχουμε ακόμα καταφέρει να επιλύσουμε τα υπάρχοντα προβλήματα αποζημίωσης και τα μέτρα για την αποτροπή του τουρισμού για λόγους υγείας είναι απίθανο να αποδειχθούν αποτελεσματικά. Καταψήφισα το εν λόγω σχέδιο ψηφίσματος προκειμένου να αποτραπεί η απότομη αύξηση των δαπανών κοινωνικής ασφάλισης.

 
  
MPphoto
 
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE), γραπτώς. (RO) Υπερψήφισα την έκθεση που παρουσιάστηκε από την κ. Grossetête, επειδή η παροχή πρόσβασης στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη αποτελεί σημαντικό επίτευγμα από το οποίο επωφελούνται οι ευρωπαίοι πολίτες. Πολλοί από τους πολίτες μας δεν έχουν πρόσβαση στην περίθαλψη στο κράτος μέλος όπου κατοικούν για την ασθένεια από την οποία πάσχουν. Για αυτόν τον λόγο πρέπει να τους παράσχουμε την ευκαιρία να αναζητήσουν την περίθαλψη αυτήν οπουδήποτε εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και την ευκαιρία να αποζημιωθεί το κόστος της εν λόγω θεραπείας.

 
  
MPphoto
 
 

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D), γραπτώς.(PL) Στις 19 Ιανουαρίου 2011, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε μια οδηγία για την εφαρμογή των δικαιωμάτων των ασθενών στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη, η οποία στοχεύει στην απλοποίηση των κανόνων που διέπουν την θεραπεία στο εξωτερικό. Με ικανοποίηση διαπιστώνω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ως συννομοθέτης, διαδραμάτισε βασικό ρόλο στη διαμόρφωση σαφών διατάξεων, από τις οποίες επωφελούνται οι ασθενείς, μεταξύ άλλων, σε σχέση με την απόδοση του κόστους ιατρικής περίθαλψης σε άλλες χώρες. Οι διατάξεις σχετικά με τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία καθώς επηρεάζουν κάθε πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η νέα οδηγία εγγυάται την αμοιβαία αναγνώριση των συνταγογραφήσεων και την πιο εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες για θεραπεία στο εξωτερικό, καθώς και την αύξηση του πεδίου εφαρμογής της θεραπείας για άτομα, τα οποία πάσχουν από σπάνιες νόσους και την παροχή περισσότερων ευκαιριών σε άτομα με αναπηρίες ώστε να λάβουν υψηλότερα ποσά αποζημίωσης για το κόστος της ιατρικής περίθαλψης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρόκειται, επίσης, να διαδραματίσει κάποιον ρόλο στην ίδρυση εθνικών σημείων επαφής σε κάθε κράτος μέλος, τα οποία θα παρέχουν πληροφορίες για όλες τις πτυχές της θεραπείας στο εξωτερικό. Τα σημεία αυτά θα συνεργάζονται στενά μεταξύ τους. Τέλος, θα ήθελα να πω ότι υπάρχει επιτακτική ανάγκη για την οδηγία που εγκρίναμε, καθώς η νομοθεσία για τη θεραπεία στο εξωτερικό που ισχύει επί του παρόντος είναι ασαφής και υπερβολικά σύνθετη και είναι απαραίτητο να απλοποιηθούν τα θέματα αυτά χάριν κάθε κράτους μέλους της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), γραπτώς.(IT) Υπερψήφισα τη σύσταση με σκοπό την έγκριση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή των δικαιωμάτων των ασθενών στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη, επειδή πιστεύω ότι είναι θεμελιώδες να υπάρχει εγγύηση για κατάλληλη υγειονομική περίθαλψη, η οποία θα πληροί πρότυπα υψηλής ποιότητας και ασφάλειας ασθενούς σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόλις εγκριθεί η οδηγία, οι ασθενείς θα πρέπει να ζητούν εκ των προτέρων χορήγηση άδειας προκειμένου να αναζητήσουν υγειονομική περίθαλψη σε άλλο κράτος μέλος. Με αυτόν τον τρόπο θα υπάρχουν εγγυήσεις για την ποιότητα και την ασφάλεια της θεραπείας και των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης. Οι ασθενείς θα μπορούν, κατόπιν, να κάνουν αίτηση αποζημίωσης για το κόστος της θεραπείας τους, η οποία θα βασίζεται στο επίπεδο του κόστους που θα έχει υπολογιστεί για την ίδια θεραπεία στο κράτος μέλος που είναι ασφαλισμένοι. Επίσης, θα προστατεύονται, θα λαμβάνουν θεραπεία και θα αποζημιώνονται για όλες τις περιπτώσεις σπάνιων νόσων, με τη θεραπεία των οποίων θα επωφεληθούν ως αποτέλεσμα της συνεργασίας ανάμεσα στα κράτη μέλη που πραγματοποιούν έρευνα.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), γραπτώς. (PT) Κάθε κράτος μέλος είναι υπεύθυνο για την παροχή υγειονομικής περίθαλψης στους πολίτες του. Η εν λόγω θεραπεία θεσπίζει κανόνες για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη η οποία είναι ασφαλής και υψηλής ποιότητας, και προωθεί τη συνεργασία για την υγειονομική περίθαλψη ανάμεσα στα κράτη μέλη, ενώ σέβεται πλήρως την εθνική δικαιοδοσία.

Η ιδιαίτερα εξειδικευμένη υγειονομική περίθαλψη εξελίχθηκε ασύμμετρα, με την ανάπτυξη κέντρων αριστείας σε ορισμένες χώρες για σπάνιες ή χρόνιες νόσους, οι οποίες δεν είναι κοινές στον συγκεκριμένο τόπο αλλά απαιτούν εξειδίκευση. Αυτή είναι αναμφίβολα μία από τις βάσεις πίσω από την προώθηση της ελεύθερης κυκλοφορίας σε αυτόν τον τομέα.

Η εν λόγω οδηγία είναι ακόμα ένα παράδειγμα της Ευρώπης που τίθεται στην υπηρεσία των Ευρωπαίων, ενώ προωθεί την αλληλεγγύη ανάμεσα στους λαούς της και δημιουργεί οφέλη για τους ασθενείς, κυρίως για εκείνους που πάσχουν από σπάνιες ή χρόνιες ασθένειες και που θα μπορούσαν να ωφεληθούν από την πρόσβαση σε κέντρα αριστείας στον τομέα της ασθένειας από την οποία πάσχουν.

Για όλους αυτούς τους λόγους, υπερψήφισα την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), γραπτώς. (IT) Η οδηγία θα επιτρέπει σε όλους τους ασθενείς να απολαύουν δικαιώματα, τα οποία έχει ήδη αναγνωρίσει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αφήνοντας τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης συνολικά στην αρμοδιότητα των κρατών μελών, καθόσον άπτεται των ασθενών και της κινητικότητάς τους εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι της ελεύθερης κυκλοφορίας των φορέων παροχής υπηρεσιών.

Είμαι υπέρ της επανεξέτασης της υφιστάμενης, μη ικανοποιητικής κατάστασης σε σχέση με την υγειονομική περίθαλψη, την οποία διακρίνει ο διαχωρισμός της νομολογίας και των εθνικών συστημάτων. Θα ήθελα να επισημάνω ότι το παρόν Σώμα υιοθέτησε την ίδια θέση κατά την πρώτη και τη δεύτερη ανάγνωση, κωδικοποιώντας τη νομολογία του Δικαστηρίου περί της διασυνοριακής θεραπείας (οι ευρωπαίοι πολίτες έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν θεραπεία σε άλλη χώρα σαν να ήταν η πατρίδα τους) και συμμεριζόμενο την επιθυμία του Συμβουλίου για την καταπολέμηση του ιατρικού τουρισμού.

Η πρόταση περιλαμβάνει ειδική ρήτρα διασφάλισης και ένα σύστημα εκ των προτέρων χορήγησης άδειας, το οποίο είναι ευέλικτο για τους ασθενείς, αλλά ταυτόχρονα επιτρέπει να αναφερθούν πιθανά έκτακτα έξοδα. Κατά συνέπεια, ο στόχος είναι να ενισχυθούν τα δικαιώματα των ασθενών μέσω της διασφάλισης της παροχής πληροφόρησης και συνεργασίας ανάμεσα στα κράτη μέλη.

Το κράτος μέλος στο οποίο είναι ασφαλισμένος ο ασθενής πρέπει να διασφαλίσει ότι οι πολίτες του έχουν πρόσβαση στην πληροφόρηση. Η σύσταση για δεύτερη ανάγνωση προχωρεί περαιτέρω, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις δυνατότητες της ηλεκτρονικής υγείας.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), γραπτώς. (RO) Υπερψήφισα αυτήν την έκθεση που στηρίζει τους πολίτες της Ευρώπης καθώς ορίζει σαφέστερους κανόνες σχετικά με τα δικαιώματα των ασθενών να αναζητήσουν θεραπεία στο εξωτερικό και την ευκαιρία να κάνουν μια επιλογή βάσει των αναγκών τους, όχι των οικονομικών τους, και για την οποία πρέπει να ενημερωθούν και να μην αποφασίσουν υπό πίεση. Η οδηγία ορίζει τις εξής αρχές: οι ασθενείς θα μπορούν να λάβουν σε άλλο κράτος μέλος τη μη νοσοκομειακή υγειονομική περίθαλψη που δικαιούνται στο κράτος μέλος καταγωγής τους χωρίς προηγούμενη έγκριση και να αποζημιωθούν για το κόστος θεραπείας έως το ανώτατο όριο που καθορίζεται από το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης της πατρίδας τους. Η πληροφόρηση αποτελεί επίσης κεντρικό στοιχείο. Κατά συνέπεια, κάθε κράτος μέλος θα υποχρεούται να διατηρεί εθνικά σημεία επαφής για την ενημέρωση των ασθενών σχετικά με τη διαθεσιμότητα υγειονομικής περίθαλψης, τις διοικητικές διαδικασίες, τις καταγγελίες, τις προσφυγές και ούτω καθεξής.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), γραπτώς. (PT) Μετά τις υποθέσεις που εκδίκασε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η εν λόγω οδηγία έχει ως στόχο να αποσαφηνίσει και να ενισχύσει το δικαίωμα των χρηστών για πρόσβαση σε ασφαλή και υψηλής ποιότητας διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη, μέσω της προώθησης της κινητικότητας των ασθενών εντός της ΕΕ και μέσω της ενίσχυσης της συνεργασίας και της αλληλεγγύης των κρατών μελών σε αυτόν τον τομέα. Αντιπροσωπεύει, κατά συνέπεια, ένα σημαντικό βήμα προόδου όσον αφορά την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και για αυτόν τον λόγο υπερψήφισα την εν λόγω έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Η νομοθεσία που εγκρίθηκε σήμερα είναι ένα σημαντικό βήμα προόδου για τα δικαιώματα των ασθενών στην ΕΕ. Οι Πράσινοι πιστεύουν ότι ο τελικός συμβιβασμός που εγκρίθηκε σήμερα επιτυγχάνει τη σωστή ισορροπία ανάμεσα στην εγγύηση των δικαιωμάτων των ασθενών στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη και τη διαφύλαξη της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών υγείας σε εθνικό επίπεδο. Οι ασθενείς θα έχουν το δικαίωμα να λάβουν νοσοκομειακή θεραπεία σε άλλα κράτη μέλη και να αποζημιωθούν όπως θα συνέβαινε εάν ελάμβαναν τη θεραπεία στην πατρίδα τους. Ωστόσο, το δικαίωμα αυτό δεν πρέπει να ισχύει σε βάρος της βιωσιμότητας των εθνικών συστημάτων υγείας. Οι Πράσινοι πιστεύουν ότι ο τελικός συμβιβασμός επιτρέπει στα κράτη μέλη να θεσπίσουν ένα λογικό σύστημα εκ των προτέρων χορήγησης άδειας για την αποζημίωση του κόστους θεραπείας, με τους βουλευτές να επιτυγχάνουν τον περιορισμό της λίστας με τους λόγους για τους οποίους μπορεί να μην επιτραπεί σε έναν ασθενή να λάβει διασυνοριακή θεραπεία. Το σημαντικότερο είναι ότι τα κράτη μέλη δεν θα μπορούν πλέον να αρνηθούν την απόδοση ιατρικών εξόδων αφού θα έχει δοθεί εκ των προτέρων χορήγηση άδειας, γεγονός που αποτελεί βασική ανησυχία.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (PPE), γραπτώς.(FR) Η οδηγία για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη, η οποία αναμένεται να τεθεί σε ψηφοφορία σήμερα, αποτελεί επανάσταση και την επικροτώ. Η αρμοδιότητα για την υγειονομική περίθαλψη στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα και είναι απολύτως σωστό κάθε κράτος μέλος να θεσπίζει το δικό του σύστημα κοινωνικής προστασίας και ασφάλισης υγείας σύμφωνα με τη συγκεκριμένη κουλτούρα του. Ωστόσο, γιατί να οικοδομήσουμε την Ευρώπη και να παρέχουμε εγγυήσεις ελεύθερης κυκλοφορίας, εάν αυτές δεν συνοδεύονται από την ευκαιρία πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση; Εδώ και τρία χρόνια το Κοινοβουλίο αγωνίζεται να θεσπίσει ασφάλεια δικαίου για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη και να αποσαφηνίσει τους όρους αποζημίωσης. Πρόκειται να πραγματοποιηθεί ένα σημαντικό βήμα, και ευχαριστώ τη συνάδελφο βουλευτή κ. Grossetête, για το έργο που επιτέλεσε. Πρόκειται για ιστορική στιγμή: οικοδομείται η Ευρώπη της υγείας και η διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη δεν θα αποτελεί πλέον κίνδυνο, αλλά ευκαιρία. Ας διασφαλίσουμε την υλοποίησή της, ούτως ώστε να μπορεί κάθε ευρωπαίος πολίτης να απολαύει υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης υψηλής ποιότητας. Αυτό είναι το τίμημα που πρέπει να πληρώσουμε για την υγεία.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D), γραπτώς. (EN) Ψήφισα σήμερα για να στηρίξω τη βελτίωση της νομικής σαφήνειας και της κινητικότητας των ασθενών σε περιπτώσεις που τα άτομα πρέπει να ταξιδέψουν στο εξωτερικό για να λάβουν υγειονομική περίθαλψη. Ιδεωδώς, κανένας ασθενής δεν πρέπει να αφήνει την πατρίδα του για να λάβει ιατρική θεραπεία, αλλά στις περιπτώσεις που αυτό είναι απαραίτητο, οι ασθενείς θα πρέπει να μπορούν να το πράττουν γνωρίζοντας τι δικαιούνται όσον αφορά τη θεραπεία και την αποζημίωση. Είναι, επίσης, σημαντικό οι υπηρεσίες υγείας των κρατών μελών να γνωρίζουν τις υποχρεώσεις τους και να διατηρούν το δικαίωμα να επιλέγουν, να διαχειρίζονται και να παρέχουν τις δικές τους υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης όπως κρίνουν σκόπιμο.

Η έκθεση εξετάζει και τα δύο αυτά βασικά θέματα, καθώς και σε μια σειρά άλλων σημαντικών θεμάτων, συμπεριλαμβανομένης της θεραπείας σπάνιων νόσων και των ευρωπαϊκών δικτύων αναφοράς για την προώθηση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών. Το ζήτημα της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης δεν υπήρξε πάντοτε απλό και απευθύνω τις ευχαριστίες μου στην εισηγήτρια και τους σκιώδεις εισηγητές για την σκληρή εργασία τους επί αυτού του ζητήματος.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (S&D), γραπτώς. (EN) Τάσσομαι υπέρ αυτής της έκθεσης, διότι άπτεται ορισμένων τρεχόντων προβλημάτων, τα οποία δεν έχουν εξετασθεί από τις κυβερνήσεις. Δεν πρόκειται για μια οδηγία που υπαγορεύει στα κράτη μέλη τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να διαχειρίζονται τα συστήματα υγείας τους, όπως υπαινίσσονται ορισμένοι. Πρόκειται για μια οδηγία, την οποία το Ηνωμένο Βασίλειο θεωρεί ότι μπορεί να υποστηρίξει σε μεγάλο βαθμό, επειδή διευθετούνται πολλά από τα προβλήματα που σχετίζονται με παλαιότερες εκθέσεις. Ο απώτερος σκοπός της οδηγίας για τα δικαιώματα των ασθενών είναι να ενισχύσει τα ήδη εκχωρούμενα δικαιώματα· συγκεκριμένα, οι ασθενείς που δεν μπορούν να λάβουν κατάλληλη θεραπεία στο Ηνωμένο Βασίλειο δύνανται πλέον να μεταβούν σε άλλη χώρα της ΕΕ, δυνάμει ήδη υφιστάμενων διατάξεων. Το γεγονός ότι το πιθανότερο είναι να εξακολουθούν να το πράττουν αυτό ελάχιστα άτομα οφείλεται στη φύση της οικογενειακής υποστήριξης των ασθενών· η εγγύτητα εν προκειμένω διαδραματίζει τον σημαντικότερο ρόλο.

Το κόστος στο Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να καλύπτεται, εφόσον υπάρχουν βάσιμοι λόγοι για θεραπεία στο εξωτερικό. Δεν πρόκειται για λευκή επιταγή όσον αφορά τον τουρισμό για λόγους υγείας· πρόκειται για την εδραίωση των δικαιωμάτων που εξασφαλίζει επί του παρόντος το Ηνωμένο Βασίλειο για τους πολίτες του.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), γραπτώς. (NL) Η οδηγία για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη –την οποία υποστηρίζω– εκχωρεί στους ασθενείς σαφή δικαιώματα ώστε να αναζητήσουν ιατρική θεραπεία στο εξωτερικό και να λάβουν αποζημίωση σύμφωνα με τις τιμές που ισχύουν στην πατρίδα τους. Αυτό παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου στους ασθενείς σε παραμεθόριες περιοχές, σε άτομα που επισκέπτονται μια άλλη χώρα, σε ασθενείς με σπάνιες νόσους και σε ασθενείς που αντιμετωπίζουν προβλήματα μακράς αναμονής. Ωστόσο, χάριν της προστασίας της ποιότητας της περίθαλψης και της δίκαιης πρόσβασης στην περίθαλψη, τα κράτη μέλη ενδέχεται να ζητήσουν από τους ασθενείς να λάβουν εκ των προτέρων άδεια για τέτοιου είδους θεραπεία. Αυτό θα αποτελέσει απαίτηση σε περίπτωση νοσηλείας ή πολύ δαπανηρών θεραπειών ή θεραπειών υψηλού κινδύνου.

Η αποζημίωση, επίσης, μπορεί να απορριφθεί σε ορισμένες, πολύ περιορισμένες περιπτώσεις (για παράδειγμα, εάν αντίστοιχη θεραπεία είναι εξίσου διαθέσιμη στην πατρίδα του ασθενούς) και τα κράτη μέλη θα έχουν το δικαίωμα να παρεμβαίνουν εάν υπάρχουν αποδείξεις για καταχρήσεις. Κατά συνέπεια, η οδηγία διατηρεί την ισορροπία ανάμεσα στο δικαίωμα των ασθενών για υγειονομική περίθαλψη ποιότητας και το δικαίωμα των κρατών μελών να χρηματοδοτούν τη δική τους κοινωνική ασφάλιση και να οργανώνουν τη δική τους υγειονομική περίθαλψη. Επιπλέον, ελπίζω πως η επιθυμία των ασθενών να αναζητήσουν θεραπεία αλλού δεν θα ασκήσει περιττές πιέσεις στις υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, οι οποίες συνιστούν και την επιλογή που προτιμά η μεγάλη πλειονότητα των ασθενών στη χώρα που αυτές προσφέρονται.

 
  
MPphoto
 
 

  Michèle Striffler (PPE), γραπτώς.(FR) Και οι ασθενείς έχουν το δικαίωμα να επωφεληθούν από την ελεύθερη κυκλοφορία. Για αυτόν τον λόγο ψήφισα υπέρ της έκθεσης για την εφαρμογή των δικαιωμάτων των ασθενών στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη. Στην Αλσατία, και σε όλες τις παραμεθόριες περιοχές, το θέμα της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης είναι ζωτικής σημασίας, όταν, για παράδειγμα, η υγειονομική περίθαλψη που παρέχεται στο εξωτερικό βρίσκεται εγγύτερα στην κατοικία κάποιου ασθενή από εκείνη που παρέχεται από το κράτος μέλος διαμονής.

Η εν λόγω έκθεση θα επιτρέψει σε όλους τους ευρωπαίους πολίτες να λάβουν πληροφορίες σχετικά με τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη και να ενημερωθούν για τα δικαιώματά τους σε αυτόν τον τομέα, μέσω νέων σημείων επαφής, τα οποία θα δημιουργηθούν σε κάθε κράτος μέλος. Η έγκριση αυτού του κειμένου αποτελεί την αφετηρία για μια πραγματική Ευρώπη της υγείας, την οποία θα απολαμβάνουν 500 εκατομμύρια πολίτες.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), γραπτώς. (PT) Απαιτούνται ορισμένα μέτρα προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της οικοδόμησης μιας εσωτερικής αγοράς βασισμένης στην ελεύθερη κυκλοφορία ανάμεσα στα κράτη μέλη. Η ελεύθερη κυκλοφορία των λαών και των υπηρεσιών εφιστά ιδιαιτέρως την προσοχή στην υγειονομική περίθαλψη, την οποία μπορούν να λάβουν οι πολίτες ενός κράτους μέλους σε άλλο κράτος μέλος. Το Δικαστήριο αναγνώρισε τα δικαιώματα των ασθενών, ειδικά όσον αφορά την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, διασφαλίζοντας ότι αυτή η υγειονομική περίθαλψη είναι υψηλής ποιότητας και ασφαλής και ότι οι ασθενείς πρέπει να αποζημιώνονται. Η απαίτηση για μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου σε αυτόν τον τομέα συνεπάγεται δέσμευση των κρατών μελών να συνεργαστούν μεταξύ τους, συγκεκριμένα αναγνωρίζοντας τις ιατρικές συνταγογραφήσεις που έχουν χορηγηθεί σε άλλα κράτη μέλη και διασφαλίζοντας μια υπηρεσία ποιότητας στην επικράτειά τους. Θα ήθελα να τονίσω το γεγονός ότι η Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να λάβει μέτρα προκειμένου να καταστεί πιο εύκολη η κατανόηση των πληροφοριών σχετικά με τις συνταγογραφήσεις και τις οδηγίες για τη χρήση των φαρμάκων, υποδεικνύοντας τη δραστική ουσία και τη δοσολογία, πράγμα που σαφώς θα είναι προς όφελος των ασθενών. Δεδομένης της συγκεκριμένης φύσης του εν λόγω ζητήματος, πρέπει να υπάρξει ξεχωριστή οδηγία από εκείνη για τις υπηρεσίες. Υπερψήφισα την έκθεση της συναδέλφου βουλευτού από την Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες), κ. Grossetête, διότι πιστεύω ότι η εξασφάλιση του δικαιώματος των ασθενών στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη είναι σημαντική.

 
  
MPphoto
 
 

  Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE), γραπτώς.(PL) Η οδηγία για την εφαρμογή των δικαιωμάτων των ασθενών στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό έγγραφο για τους πολίτες της ΕΕ, και κατά συνέπεια παρακολούθησα με μεγάλη προσοχή τις εργασίες σχετικά με το ζήτημα. Διαπίστωσα με ικανοποίηση ότι η οδηγία παρέχει στους ασθενείς το δικαίωμα να επιλέξουν το μέρος που θα παρασχεθεί υγειονομική περίθαλψη, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο την κοινή αγορά, που είναι το κύριο αντικείμενο της δουλειάς μου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό σημαίνει, επίσης, ότι εισάγονται προσαρμογές, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη την ελεύθερη κυκλοφορία και εργασία των πολιτών σε οποιοδήποτε κράτος μέλος της ΕΕ. Η εν λόγω οδηγία, την οποία θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε Σένγκεν για την υγεία, καλύπτει ζητήματα όπως η αμοιβαία αναγνώριση των συνταγογραφήσεων, ο τερματισμός των διακρίσεων εις βάρος ασθενών λόγω χώρας καταγωγής και η εξάλειψη της ανάγκης για επιπλέον ασφάλιση στο εξωτερικό.

Το ζήτημα των παραποιημένων φαρμάκων και των ιατρικών προϊόντων είναι ένα ακόμα πολύ σημαντικό σημείο στο πλαίσιο της κοινής αγοράς. Η οδηγία τονίζει ότι συνιστούν σοβαρό πρόβλημα, ιδίως στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης, και το ίδιο ισχύει για τον ιατρικό τουρισμό. Η οδηγία αντιμετωπίζει το εν λόγω πρόβλημα διασφαλίζοντας ότι το κόστος θεραπείας αποδίδεται στο επίπεδο που εγγυάται η χώρα καταγωγής ή, εάν η θεραπεία ή η επέμβαση στοιχίσουν λιγότερο από αυτό το ποσό, ότι αποδίδεται το πραγματικό κόστος που προκύπτει. Οι λύσεις που προτείνονται θα βοηθήσουν να βελτιωθεί η κατάσταση των ασθενών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα ενισχύσουν την κοινή αγορά, και, συνεπώς, υπερψήφισα την έγκριση της οδηγίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Ulmer (PPE), γραπτώς. (DE) Με ικανοποίηση υπερψήφισα την έκθεση, η οποία, μετά τη συμφωνία με το Συμβούλιο σε δεύτερη ανάγνωση, θα επιφέρει σημαντικές βελτιώσεις στην ελεύθερη κυκλοφορία των ασθενών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η θεραπεία εξωτερικών ασθενών δεν παρουσιάζει πλέον προβλήματα για τους πολίτες της ΕΕ και η θεραπεία εσωτερικών ασθενών έχει απλοποιηθεί σημαντικά. Σε τέτοιου είδους τομείς μπορεί να προσδώσει η Ευρώπη σημαντική προστιθέμενη αξία. Το αποτέλεσμα είναι ότι ο τομέας υγειονομικής περίθαλψης μεταμορφώνεται σταδιακά από ένα συνονθύλευμα μεμονωμένων υπηρεσιών σε μια ενιαία οντότητα.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), γραπτώς. (LT) Είναι πολύ σημαντικό για τους ασθενείς μας να έχουν την ευκαιρία να λαμβάνουν τις απαραίτητες υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης υψηλής ποιότητας είτε βρίσκονται στην πατρίδα τους είτε στο εξωτερικό. Με ικανοποιεί το γεγονός ότι η εν λόγω έκθεση αναφέρεται επίσης στην κινητικότητα των ασθενών στην ΕΕ. Οι Λιθουανοί που κατοικούν και εργάζονται στο εξωτερικό πρέπει να έχουν εγγυήσεις για την ευκαιρία λήψης θεραπείας, εάν χρειαστεί, χωρίς να καταβάλλουν υπέρογκα χρηματικά ποσά ή να αναμένουν μέσα στην αβεβαιότητα για μήνες. Η πληροφόρηση είναι το βασικό στοιχείο. Υποστηρίζω την πρόταση της εισηγήτριας ότι κάθε κράτος μέλος πρέπει να διατηρεί εθνικά σημεία επαφής, ώστε να ενημερώνονται οι ασθενείς σχετικά με τη διαθεσιμότητα της υγειονομικής περίθαλψης και τις διοικητικές διαδικασίες. Ορισμένες φορές, ωστόσο, η θεραπεία δεν είναι διαθέσιμη για όλες τις ασθένειες στην πατρίδα ενός πολίτη και, κατά συνέπεια, σε αυτές τις περιπτώσεις, η θεραπεία πρέπει να παρασχεθεί σε άλλη χώρα. Πρέπει να αγωνιστούμε για να διασφαλίσουμε ότι οι υπηρεσίες διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης ή ο «ιατρικός τουρισμός» (όπως παρατηρεί η εισηγήτρια εν προκειμένω) δεν αποδυναμώνουν τα εθνικά συστήματα υγειονομικής περίθαλψης που διαθέτουμε. Πρέπει να επιτευχθεί τέλεια ισορροπία. Οι χαμηλές τιμές και η εύκολη μετάβαση καθιστούν τη Λιθουανία ιδιαίτερα ελκυστική σε άλλους κατοίκους της ΕΕ, οι οποίοι ενδεχομένως αναζητούν στο εξωτερικό ευκαιρίες φθηνότερης θεραπείας και φθηνότερων επεμβάσεων. Εάν δεν ελεγχθεί αυστηρά, ο «ιατρικός τουρισμός» μπορεί να προκαλέσει πλεόνασμα υπηρεσιών ή περιττά έξοδα υλικοτεχνικής υποστήριξης, ιδίως στα νέα κράτη μέλη της ΕΕ όπως η Λιθουανία.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), γραπτώς. (EN) Οι δομές των υπηρεσιών υγείας ποικίλλουν ευρέως σε ολόκληρη την ΕΕ, και στήριξα την εν λόγω οδηγία, η οποία ακλουθεί συνεπή προσέγγιση στη χρηματοδότηση της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης.

Παρόλο που η διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη επηρεάζει μόνο ένα μικρό ποσοστό πολιτών της ΕΕ, η αποσαφήνιση των υπαρχόντων δικαιωμάτων αυτών των ασθενών σε ένα νομοθέτημα θα διασφαλίσει ότι οι πολίτες που επιθυμούν να ταξιδέψουν σε άλλο κράτος μέλος για ιατρική θεραπεία είναι οικονομικά καλυμμένοι. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι παρέχεται σε ασθενείς όπως σε εκείνους που κατοικούν κοντά σε εθνικά σύνορα, καθώς και στους κατοίκους μικρότερων κρατών μελών, οι οποίοι πάσχουν από σπάνιες νόσους, οικονομική στήριξη κατά την αναζήτηση ιατρικής περίθαλψης σε άλλες περιοχές της ΕΕ.

Η συμφωνία θα επιτρέπει στους ασθενείς να αποζημιωθούν για τη θεραπεία που θα λάβουν, έως το ποσό που προβλέπεται από το εθνικό σύστημα υγείας της πατρίδας τους για παρόμοια θεραπεία. Η εν λόγω οδηγία για τη διασυνοριακή υγεία θα διασφαλίσει, επίσης, ότι τα κράτη μέλη θα δημιουργήσουν σημεία επαφής για την παροχή επαρκούς πληροφόρησης στους πολίτες, που επιθυμούν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό για θεραπεία.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), γραπτώς.(FR) Στις 19 Ιανουαρίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα δικαιώματα των ασθενών στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη.

Ασφαλώς τάσσομαι υπέρ της πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη για όλους τους πολίτες της ΕΕ, ανεξαρτήτως του κράτους στο οποίο διαμένουν. Ωστόσο, δεν είναι αυτός ο κύριος στόχος του εν λόγω κειμένου, το οποίο αποσκοπεί πρωτίστως στην ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς και όχι στην προώθηση της καθολικής πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη.

Το κείμενο αναφέρει ότι η μετάβαση στο εξωτερικό για την υποβολή σε θεραπεία θα μπορούσε, συγκεκριμένα, να ωφελήσει ασθενείς οι οποίοι βρίσκονται σε μεγάλες λίστες αναμονής ή οι οποίοι δεν μπορούν να βρουν εξειδικευμένη υγειονομική περίθαλψη.

Το πρωταρχικό δικαίωμα των ασθενών είναι να λαμβάνουν θεραπεία άμεσα και επαρκώς, χωρίς προσκόμματα, στον τόπο κατοικίας τους. Είναι απαράδεκτο να παρουσιάζεται ως δικαίωμα το γεγονός ότι ένας ασθενής υποχρεώνεται να μετακινηθεί και να χρηματοδοτήσει ένα ταξίδι στο εξωτερικό προκειμένου να λάβει κατάλληλη θεραπεία.

Αντί να παρασχεθεί στήριξη στα δημόσια συστήματα υγειονομικής περίθαλψης ώστε να εγγυηθούν ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτική υγειονομική περίθαλψη, καλούνται οι ασθενείς να επιλέξουν θεραπεία σε ολόκληρη την Ευρώπη, σαν να επρόκειτο για οιοδήποτε αγαθό που τίθεται σε ελεύθερη κυκλοφορία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αδυνατώ να ταχθώ υπέρ αυτής της αντίληψης περί της υγειονομικής περίθαλψης.

 
  
  

Πρόταση ψηφίσματος: (B7-0028/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), γραπτώς. (LT) Συμφώνησα με αυτό το ψήφισμα για τις εθελοντικές συμφωνίες εταιρικής σχέσης FLEGT με τη Δημοκρατία του Καμερούν και τη Δημοκρατία του Κονγκό. Πρέπει να τονιστεί ότι αυτές οι εθελοντικές συμφωνίες για το εμπόριο ξυλείας δεν μπορούν να υπονομεύσουν τον γενικό στόχο της ΕΕ για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, και ότι πρέπει να παρέχουν εγγυήσεις για τη βιώσιμη εκμετάλλευση των δασών. Ελπίζω πως αυτές οι εθελοντικές συμφωνίας θα βοηθήσουν, και δεν θα εμποδίσουν, την ιδέα του από κοινού τερματισμού του εμπορίου παράνομα υλοτομημένης ξυλείας και της συμβολής στις προσπάθειες τερματισμού της αποψίλωσης και της υποβάθμισης των δασών, των σχετικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και της απώλειας βιοποικιλότητας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Υποστηρίζω, κατά συνέπεια, το αίτημα να διασφαλίσει η Επιτροπή ότι η πολιτική της ΕΕ είναι συνεπής και να μεριμνήσει ιδιαιτέρως ώστε οι εθελοντικές συμφωνίες εταιρικής σχέσης (VPA) να μην ενθαρρύνουν την επέκταση των βιομηχανικών υλοτομικών δραστηριοτήτων σε αναλλοίωτα δασικά τοπία, καθώς και να συνεργαστεί με όλες τις κυβερνήσεις που θα συνυπογράψουν VPA στο μέλλον για την παρακολούθηση και τη λήψη μέτρων για την εξάλειψη των αρνητικών επιπτώσεων, άμεσων και έμμεσων, της εμπορικής υλοτόμησης στην άγρια χλωρίδα και πανίδα.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), γραπτώς. (PT) Επικροτώ τις εθελοντικές συμφωνίες εταιρικής σχέσης (VPA). Διότι αποτυπώνουν τη βούληση για την καταπολέμηση του εμπορίου ξυλείας παράνομης υλοτόμησης στην ΕΕ. Θα ήθελα να τονίσω τη σημασία τους όσον αφορά την αναχαίτιση της αποψίλωσης και της υποβάθμισης των δασών, καθώς και των σχετικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και της απώλειας βιοποικιλότητας σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι προαναφερθείσες εκθέσεις προωθούν ταυτόχρονα την οικονομική ανάπτυξη, την ανθρώπινη ανάπτυξη και τις βιώσιμες πηγές ειδών διατροφής. Καλώ την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η πολιτική της ΕΕ θα είναι συνεπής, με στόχο να συμβάλει αποτελεσματικά στις διεθνείς δεσμεύσεις όλων των μερών που συμμετέχουν στις VPA.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), γραπτώς.(FR) Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, το 20-40% της παγκόσμιας παραγωγής ξυλείας είναι αποτέλεσμα παράνομης υλοτόμησης. Επιπλέον, κάθε χρόνο, η αποψίλωση των δασών αυξάνεται κατά 13 εκατομμύρια εκτάρια και προκαλεί εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, το ποσοσοτό των οποίων εκτιμάται στο 20% σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι εθελοντικές συμφωνίες εταιρικής σχέσης, τις οποίες μόλις ενέκρινε το Κοινοβούλιο, θα βοηθήσουν στην καταπολέμηση του εμπορίου παράνομα υλοτομημένης ξυλείας μέσω της βελτίωσης της ανιχνευσιμότητας της ξυλείας που υλοτομείται στη Δημοκρατία του Κονγκό και στο Καμερούν, χάρη σε ανεξάρτητες διαδικασίες ελέγχου και ορθές πολιτικές διαχείρισης των δασών. Γενικότερα, οι εν λόγω συμφωνίες υπενθυμίζουν τις ευθύνες που αναλαμβάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση όταν διαπραγματεύεται εμπορικές συμφωνίες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να εφαρμόσει συνεκτική εμπορική πολιτική και πρέπει να διασφαλίσει ότι οι εμπορικές συμφωνίες δεν οδηγούν σε αποψίλωση μεγάλης κλίμακας προκειμένου να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις για το ελεύθερο εμπόριο ξυλείας ή την παραγωγή βιοκαυσίμων. Για αυτόν τον λόγο, το Κοινοβούλιο εμμένει στην υποβολή εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τακτικών εκθέσεων σχετικά με την εφαρμογή αυτών των συμφωνιών.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), γραπτώς. (PT) Υπερψήφισα την πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις εθελοντικές συμφωνίες εταιρικής σχέσης (VPA) για την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, της διακυβέρνησης και του εμπορίου, διότι η διαπραγμάτευση αυτών των VPA θα μας επιτρέψει να καθορίσουμε τις βέλτιστεςπρακτικές για τις μελλοντικές διαπραγματεύσεις με τις χώρες που παρέχουν ξυλεία, με σκοπό την εξάλειψη της παράνομης υλοτομίας και τη διατήρηση και βιώσιμη χρήση των δασικών πόρων σε παγκόσμιο επίπεδο.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Η παράνομη υλοτομία δεν είναι τίποτε λιγότερο από λεηλασία των φυσικών πόρων των χωρών οι οποίες παρέχουν ξυλεία, συνήθως των αναπτυσσόμενων χωρών, και συνιστά σαφή επίθεση κατά της βιοποικιλότητας και της ποιότητας ζωής των λαών, καθώς και των μελλοντικών προοπτικών τους. Εάν συμφωνίες σαν αυτές που επετεύχθησαν με τη Δημοκρατία του Κονγκό και τη Δημοκρατία του Καμερούν αποδειχθούν αποτελεσματικές όσον αφορά την καταπολέμηση αυτής της μάστιγας, ενδέχεται να δημιουργήσουν μια ικανοποιητική βάση για μελλοντικές συμφωνίες του ίδιου είδους. Επικροτώ τον προβληματισμό της Ευρώπης για την προστασία των φυσικών πόρων άλλων χωρών, αλλά οφείλω να τονίσω ότι, παρά το ρυθμιστικό πλαίσιο των συμφωνιών, τα νικηφόρα αποτελέσματα όσον αφορά την καταπολέμηση του εμπορίου παράνομης ξυλείας εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις κυβερνήσεις και τα θεσμικά όργανα των χωρών παραγωγής ξυλεία. Χωρίς τη συμμετοχή και την αποτελεσματική δέσμευσή τους, οιαδήποτε μέσα επί των οποίων συμφωνήσουν θα είναι άχρηστα. Επομένως, το παρόν μοντέλο αποτελεί αίτημα προς τις χώρες εταίρους της ΕΕ να αναλάβουν την ευθύνη ώστε να γίνει κατανοητή η ανάγκη προστασίας του συμφέροντος των μελλοντικών γενεών τους και να ενεργήσουν προς όφελος όλων αντιστεκόμενες, στον πειρασμό για άμεσα κέρδη.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. (PT) Η Ευρωπαϊκή Ένωση αγωνίζεται για την καταπολέμηση της παράνομης υλοτομίας, και επιδιώκει τη διατήρηση των δασικών πόρων και την προώθηση της βιώσιμης χρήσης τους σε παγκόσμιο επίπεδο.

Κατά συνέπεια, επικροτώ την υπογραφή των εθελοντικών συμφωνιών εταιρικής σχέσης με το Καμερούν και τη Δημοκρατία του Κονγκό για τη βελτίωση της διαχείρισης των δασών και τη μεταρρύθμιση της ισχύουσας νομοθεσίας, όπου είναι απαραίτητο, ούτως ώστε να διασφαλισθεί ότι οι δραστηριότητες στον δασικό τομέα είναι διαφανείς, σέβονται τα δικαιώματα των αυτοχθόνων λαών και δεν συμβάλλουν σε δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Οι εν λόγω συμφωνίες είναι ζωτικής σημασίας όσον αφορά την εξάλειψη της παράνομης υλοτομίας, θέτοντας τέλος με αυτόν τον τρόπο στην αποψίλωση και την υποβάθμιση των δασών, καθώς και στις παραγόμενες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και την απώλεια της βιοποικιλότητας σε παγκόσμιο επίπεδο. Για τον σκοπό αυτόν, θα ήθελα να τονίσω τη σημασία του αιτήματος προς την Επιτροπή να συντάσσει και να παρουσιάζει τακτικά στο Κοινοβούλιο έκθεση προόδου σχετικά με την εφαρμογή των διαφόρων διατάξεων όλων των τρεχουσών και μελλοντικών συμφωνιών.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Το εν λόγω ψήφισμα ορθώς αναφέρει ότι η ευρείας κλίμακας βιομηχανική εκμετάλλευση των τροπικών δασών είναι αδύνατον να διατηρηθεί, διότι οδηγεί στην υποβάθμιση και την καταστροφή οικοσυστημάτων εξαιρετικής σημασίας, και από λειτουργικής άποψης και όσον αφορά τον φυσικό πλούτο που προστατεύουν. Πιστεύουμε, επίσης, ότι το ψήφισμα υποδεικνύει ορθώς και εγκαίρως τους περιορισμούς και τις αντιφάσεις των εθελοντικών συμφωνιών εταιρικής σχέσης για την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, της διακυβέρνησης και του εμπορίου. Ωστόσο, εξακολουθεί να μην καλύπτει αυτό που πραγματικά απαιτείται για την εξάλειψη των αιτιών του προβλήματος της παράνομης ή της μη βιώσιμης υλοτομίας. Συγκεκριμένα, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι το εν λόγω πρόβλημα δεν μπορεί να διαχωριστεί από τις τεράστιες αδυναμίες στις οικονομίες αυτών των χωρών και τα σημαντικά επίπεδα φτώχειας των λαών τους, και ότι, κατά καιρούς, αυτή η δραστηριότητα είναι η μοναδική πηγή εισοδήματος για πολλές οικογένειες. Αυτό αναπόφευκτα οδηγεί στο συμπέρασμα, το οποίο συμπεριλαμβάνεται στην προτεινόμενη τροπολογία μας που δυστυχώς απορρίφθηκε, ότι είναι δυνατόν να τερματιστεί η παράνομη ή η μη βιώσιμη υλοτομία μόνον εάν αντιμετωπιστεί η φρικτή κοινωνική και οικονομική κατάσταση στις χώρες αυτές, ανατρέποντας ένα οικονομικό μοντέλο το οποίο βασίζεται στην τεράστια εξάρτηση από την εκμετάλλευση και την εξαγωγή μικρού αριθμού πρώτων υλών προς εκβιομηχανισμένες χώρες, γεγονός το οποίο προάγει νεοαποικιακές σχέσεις εξάρτησης, και ενθαρρύνει τη διαρπαγή πόρων από τις αναπτυσσόμενες χώρες και την καθυπόταξή τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), γραπτώς.(PL) Για μία ακόμα φορά, θα ήθελα να χρησιμοποιήσω το βήμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να υπενθυμίσω σε όλους τη σημασία των δασών για το κλίμα, τη διαχείριση των υδάτων, τη γεωργία και τον πολιτισμό της οικείας χώρας ή περιοχής, ιδίως στις αγροτικές περιοχές. Η αγοραία αξία των αγαθών που κατασκευάζονται από ξυλεία είναι εξίσου σημαντική. Πρέπει, κατά συνέπεια, να είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι η ξυλεία από το Καμερούν, τη Δημοκρατία του Κονγκό ή από οιαδήποτε άλλη τρίτη χώρα έχει αποκτηθεί, μεταφερθεί και διατεθεί στην αγορά νόμιμα, με σεβασμό στις ανάγκες των τοπικών κοινοτήτων και τηρώντας τη νομοθεσία περί της διαχείρισης των δασών. Η έναρξη εταιρικής σχέσης με αυτές τις χώρες θα έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της διαχείρισης των δασών και τη μεγαλύτερη αξιοπιστία και ανταγωνιστικότητα των χωρών εξαγωγής στο διεθνές προσκήνιο.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), γραπτώς. (EN) Επικροτώ αυτό το ψήφισμα, το οποίο συνοδεύει τις διαδικασίες έγκρισης για τις εθελοντικές συμφωνίες εταιρικής σχέσης σχετικά με τη δασική νομοθεσία και το εμπόριο ξυλείας με το Καμερούν και το Κονγκό. Το ψήφισμα ορθά τονίζει ότι η επαρκής χρηματοδότηση, η παρακολούθηση και η συμμετοχή ΜΚΟ και της κοινωνίας των πολιτών θα είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη των στόχων των εθελοντικών συμφωνιών εταιρικής σχέσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), γραπτώς. (FR) Στη μάχη κατά της λεηλασίας της βιοποικιλότητας, η καταστροφή των δασών αποτελεί ζήτημα απολύτως καίριας σημασίας. Πρόκειται κυρίως για το αποτέλεσμα μιας συλλογιστικής της σύγχρονης παγκοσμιοποίησης που βασίζεται στην παραγωγή, και είναι, κατά συνέπεια, απολύτως νόμιμη. Η εφαρμογή διμερών εθελοντικών συμφωνιών εταιρικής σχέσης για την καταπολέμηση της παράνομης εκμετάλλευσης των δασών αποτελεί εν μέρει βήμα προόδου προς την απαραίτητη θέσπιση ενός μηχανισμού για την τιμωρία όλων των οικολογικών εγκλημάτων. Οι εν λόγω συμφωνίες, οι οποίες εξακολουθούν να είναι πολύ γενικές, αξίζει, παρ’ όλα αυτά, να ενθαρρυνθούν και, κυρίως, να βελτιωθούν.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Η εκμετάλλευση της ξυλείας στις χώρες της Αφρικής συχνά πραγματοποιείται παράνομα, γεγονός που έχει πολύ σοβαρές επιπτώσεις στην προστασία των φυσικών πόρων των χωρών παραγωγής, και συνιστά επίσης επίθεση κατά της βιοποικιλότητας και της ποιότητας ζωής των λαών, καθώς και των μελλοντικών προοπτικών τους.

Η υπογραφή αυτού του είδους συμφωνιών με τη Δημοκρατία του Κονγκό και με το Καμερούν θα μπορούσε να βοηθήσει να αντιστραφεί αυτή η τάση, υπό την προϋπόθεση ότι είναι αποτελεσματικές και επιτυγχάνουν σαφώς τον τερματισμό της παράνομης υλοτομίας στις εν λόγω αφρικανικές χώρες. Αξίζει να σημειωθεί η χρήση εκ μέρους της ΕΕ συμφωνιών αυτού του τύπου, προκειμένου να προστατεύσει τους φυσικούς πόρους τρίτων. Ωστόσο, για να στεφθούν με επιτυχία οι πρωτοβουλίες αυτές, είναι πολύ σημαντικό να συστρατευθούν σε αυτήν τη μάχη οι κυβερνήσεις και τα θεσμικά όργανα των κρατών παραγωγής.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. (DE) Δεν μπορούμε να αναμένουμε οι συμφωνίες εταιρικής σχέσης για την παγκόσμια βιώσιμη χρήση των δασικών πόρων να κάνουν θαύματα. Η αποτελεσματική καταπολέμηση της παράνομης υλοτομίας θα είναι εφικτή μόνον εάν τα τοπικά συστήματα μπορέσουν να καταστούν πιο ανθεκτικά στη διαφθορά, εάν μπορέσουν να κλείσουν οι πίσω πόρτες που επί του παρόντος χρησιμοποιούνται για να παρακαμφθούν οι υφιστάμενοι κανόνες και, τέλος, εάν μπορέσουν να επιβληθούν σημαντικές κυρώσεις και ποινές για τη μη συμμόρφωση προς τους κανόνες. Όσον αφορά την περιβαλλοντική ζημία που προκαλούν οι δραστηριότητες στον δασικό τομέα, είναι σημαντικό να μην λησμονούμε τη ζημία που προκαλούν τα μέσα μεταφορων. Παρόλο που δεν μπορούμε να αναμένουμε θαύματα από τη συμφωνία, συνιστά ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, και για αυτόν τον λόγο υπερψήφισα την παρούσα έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), γραπτώς. (PT) Υπερψήφισα την πρόταση ψηφίσματος για τις εθελοντικές συμφωνίες εταιρικής σχέσης (VPA) σχετικά με την επιβολή της νομοθεσίας για τα δάση, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο ξυλείας και τα προϊόντα που προέρχονται από αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ψήφισα υπέρ, διότι πιστεύω ότι η διαπραγμάτευση αυτών την εθελοντικών συμφωνιών εταιρικής σχέσης μάς επιτρέπει να αποκτήσουμε κατευθυντήριες γραμμές για τις βέλτιστες πρακτικές, οι οποίες θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν ως προηγούμενο για τις διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη σχετικά με άλλες εθελοντικές συμφωνίες εταιρικής σχέσης με χώρες παραγωγούς ξυλείας.

Σε αυτό το πλαίσιο, επικροτώ το γεγονός ότι η ΕΕ αποδέχεται το μερίδιο της ευθύνης που της αναλογεί για την εξάλειψη της παράνομης υλοτομίας, καθώς και του σχετικού εμπορίου, και για την ενίσχυση των προσπαθειών που αφορούν τη διατήρηση και τη βιώσιμη χρήση των δασικών πόρων σε παγκόσμιο επίπεδο. Επικροτώ το γεγονός ότι οι δεσμεύσεις των ενδιαφερομένων μερών για τη βελτίωση της διαχείρισης των δασών είναι διαφανείς και σέβονται τα δικαιώματα των αυτοχθόνων λαών, ενώ διασφαλίζουν παράλληλα τη δασική βιοποικιλότητα, το κλίμα και την αειφόρο ανθρώπινη ανάπτυξη.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), γραπτώς. (PT) Υπερψήφισα αυτήν την πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις εθελοντικές συμφωνίες εταιρικής σχέσης με το Καμερούν και τη Δημοκρατία του Κονγκό. Θα ήθελα να τονίσω την ανάγκη, κατά τη διαπραγμάτευση μελλοντικών συμφωνιών τέτοιου είδους, να προβλέπονται μέτρα τα οποία θα διαφυλάττουν τους στόχους της εξάλειψης της παράνομης υλοτομίας, της διατήρησης και της βιώσιμης χρήσης των δασικών πόρων και του σεβασμού προς τα δικαιώματα των τοπικών πληθυσμών.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Μετά από ενδελεχή έλεγχο σε συνεργασία με ορισμένες ΜΚΟ, αποφασίσαμε να στηρίξουμε την υπογραφή των δύο εθελοντικών συμφωνιών εταιρικής σχέσης. Οι συστάσεις των Πρασίνων εγκρίθηκαν ομόφωνα από την επιτροπή. Ωστόσο, στην αιτιολογική μας έκθεση ζητήσαμε από την Επιτροπή να διευκρινίσει περαιτέρω ορισμένες λεπτομέρειες. Συνεπώς, προκειμένου να διατυπωθούν κάποιες πρόσθετες ανησυχίες, κατατέθηκε προφορική ερώτηση με συζήτηση, με τη στήριξη όλων των πολιτικών Ομάδων, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να διασφαλίσει η Επιτροπή ότι παρέχονται εγγυήσεις για ορισμένα κριτήρια, όχι μόνο κατά το στάδιο των υπογραφών, αλλά και κατά το κρισιμότερο στάδιο της εφαρμογής των συμφωνιών. Για παράδειγμα, ζητούμε από την Επιτροπή να υποβάλλει, εντός έξι μηνών από την έναρξη ισχύος κάθε εθελοντικής συμφωνίας εταιρικής σχέσης, έκθεση σχετικά με τα ληφθέντα μέτρα, ώστε να διασφαλίζεται ότι ο διάλογος ανάμεσα στα ενδιαφερόμενα μέρη και την κοινωνία των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών και αυτοχθόνων πληθυσμών, συνεχίζεται και διατηρείται κατά το στάδιο της εφαρμογής. Στο κείμενο υπογραμμίζεται ο κίνδυνος ευρείας κλίμακας εκμετάλλευσης των δασών και οι άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις της εμπορικής υλοτόμησης στην άγρια χλωρίδα και πανίδα, τη βιοποικιλότητα, την αποψίλωση, την υποβάθμιση των δασών και τους τοπικούς και αυτόχθονους πληθυσμούς. Προσπαθήσαμε, επίσης, να θίξουμε τη ζωτικής σημασίας ανάγκη για τη διασφάλιση της ελευθερίας του λόγου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ώστε να ακούγονται τυχόν παράπονα στην εκάστοτε χώρα την οποία αφορούν οι εθελοντικές συμφωνίες εταιρικής σχέσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), γραπτώς. (IT) Οι εθελοντικές συμφωνίες εταιρικής σχέσης σχετικά με την επιβολή της νομοθεσίας για τα δάση, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο ξυλείας και τα προϊόντα που προέρχονται από αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση (FLEGT) αντιπροσωπεύουν το ευρωπαϊκό μοντέλο –το οποίο βρίσκεται επί του παρόντος στο στάδιο του σχεδιασμού– για την καταπολέμηση του παράνομου διεθνούς εμπορίου ξυλείας.

Οι εγκριθείσες εταιρικές σχέσεις με τη Δημοκρατία του Καμερούν και τη Δημοκρατία του Κονγκό περιλαμβάνουν κατευθυντήριες γραμμές ορθών πρακτικών, οι οποίες δύνανται να διαμορφώσουν σημαντικό προηγούμενο για άλλες διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη με χώρες παραγωγούς ξυλείας. Κεντρική ιδέα του εγκριθέντος κειμένου είναι ο από κοινού τερματισμός του εμπορίου ξυλείας που υλοτομείται παράνομα και των προϊόντων που κατασκευάζονται από τέτοια ξυλεία, καθώς και η συμβολή στις προσπάθειες τερματισμού της αποψίλωσης και της υποβάθμισης των δασών, των σχετικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και της απώλειας της βιοποικιλότητας σε παγκόσμιο επίπεδο. Ταυτόχρονα, θα μπορούσε να ενθαρρυνθεί η βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, η αειφόρος ανθρώπινη ανάπτυξη και ο σεβασμό προς τους αυτόχθονες και τοπικούς πληθυσμούς.

Μολονότι τα δάση είναι ιδιοκτησία των κυρίαρχων κρατών στα οποία βρίσκονται, το δασικό περιβάλλον αποτελεί κοινή κληρονομιά της ανθρωπότητας και πρέπει να προστατεύεται, να διατηρείται και, όταν είναι εφικτό, να αποκαθίσταται, με απώτερο σκοπό τη διατήρηση της παγκόσμιας βιοποικιλότητας και των λειτουργιών του οικοσυστήματος, καθώς και την προστασία του παγκόσμιου κλίματος από τις αλλαγές που πλέον προκύπτουν.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), γραπτώς. (NL) Στο πλαίσιο της επιβολής της δασικής νομοθεσίας, της διακυβέρνησης και του εμπορίου (FLEGT), οι χώρες εξαγωγής τροπικής ξυλείας ξεκίνησαν τη σύνταξη εθελοντικών συμφωνιών εταιρικής σχέσης (VPA) με την ΕΕ, προκειμένου να παρασχεθούν εγγυήσεις για την ανιχνευσιμότητα και τη νομιμότητα της ξυλείας. Οι εν λόγω συμφωνίες εξασφαλίζουν, επίσης, ανεξάρτητες διαδικασίες ελέγχου. Αυτό τους επιτρέπει να θέτουν το πρότυπο για τη διαχείριση και την εκμετάλλευση των δασών. Επικροτώ με ιδιαίτερη ικανοποίηση το γεγονός ότι η Επιτροπή συνήψε συμφωνίες με το Καμερούν και τη Δημοκρατία του Κονγκό. Οι εν λόγω συμφωνίες διαμορφώνουν θετική βάση για τη σύναψη μελλοντικών VPA, για παράδειγμα, με ορισμένες χώρες της Ασίας και με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα για την Ομάδα των Πρασίνων/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία είναι το γεγονός ότι η Επιτροπή έχει δεσμευθεί να υποβάλλει, εντός έξι μηνών από την έναρξη ισχύος μιας εθελοντικής συμφωνίας εταιρικής σχέσης, έκθεση σχετικά με τα ληφθέντα μέτρα, προκειμένου να διεξάγεται και να διατηρείται συνεχής διάλογος ανάμεσα στα ενδιαφερόμενα μέρη και τις κοινότητες των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών και αυτοχθόνων πληθυσμών. Η υπερεκμετάλλευση των δασών δεν συνιστά απειλή μόνο για τον τοπικό πληθυσμό, αλλά και για την πανίδα και τη χλωρίδα, καθώς και για τη βιοποικιλότητα. Χάρη στις εν λόγω συμφωνίες θα μειωθεί και το είδος της μαζικής αποψίλωσης που οδηγεί στην υπερθέρμανση του πλανήτη.

 
  
  

Σύσταση: Yannick Jadot (A7-0371/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), γραπτώς.(PT) Συμφωνώ με τον στόχο παροχής ενός νομοθετικού πλαισίου για τον εντοπισμό και τη διασφάλιση της ανιχνευσιμότητα των προϊόντων ξυλείας, θεσπίζοντας ανεξάρτητες κυβερνητικές διαδικασίες ελέγχου, οι οποίες θα πιστοποιούν ότι όλα τα προϊόντα ξυλείας που εξάγονται από τη Δημοκρατία του Καμερούν στις ευρωπαϊκές αγορές έχουν παραληφθεί, υλοτομηθεί, μεταφερθεί και εξαχθεί νόμιμα, με στόχο τη δημιουργία της βάσης νομικής διαχείρισης και χρήσης στον τομέα ξυλείας του Καμερούν και την ενίσχυση της εφαρμογής του δασικού κανονισμού και διακυβέρνησης. Πιστεύω, επίσης, ότι η εν λόγω συμφωνία είναι ύψιστης σημασίας, καθώς η χώρα αυτή αποτελεί τον κύριο εξαγωγέας ξυλείας από την Αφρική στην Ευρώπη και υπάρχουν σοβαρά προβλήματα σε αρκετά επίπεδα διακυβέρνησης, όπως η υποβάθμιση του περιβάλλοντος και η διαφθορά. Είναι, επίσης, απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι οι διεθνείς δεσμεύσεις που ανέλαβε η ΕΕ και το Καμερούν εκπληρώνονται όσον αφορά το περιβάλλον, την έγκριση της εποπτείας της κοινωνίας των πολιτών και τη μεγαλύτερη συμμετοχή των τοπικών και αυτοχθόνων κοινοτήτων, διασφαλίζοντας ότι οι τελευταίες μπορούν να απολαύσουν τα θεμελιώδη δικαιώματά τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), γραπτώς. (LT) Υπερψήφισα αυτήν τη σύσταση. Το Καμερούν, 40% της επικράτειας του οποίου καλύπτεται από δάση, είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας ξυλείας πλατύφυλλων δένδρων από την Αφρική στην Ευρώπη. Πωλεί το 80% των προϊόντων πρίσεως στην ΕΕ. Ωστόσο, η βιομηχανία παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα διακυβέρνησης, τα οποία οδηγούν σε περιβαλλοντική υποβάθμιση, ανισότητες, ένδεια και διαφθορά. Έως σήμερα, έρευνες των ΜΚΟ κατέδειξαν ότι το 20% της ξυλείας από το Κονγκό η οποία εισήγχθη στην ευρωπαϊκή αγορά είναι παράνομης προέλευσης, είτε προορίζεται για παραγωγή, πώληση, κατεργασία ή εξαγωγή. Αυτή η εθελοντική συμφωνία εταιρικής σχέσης ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Καμερούν είναι ένα καλό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο, αγοράζοντας υπεύθυνα, μπορούμε να έχουμε θετική επιρροή στην ποιότητα του περιβάλλοντος σε τρίτες χώρες ή στον κόσμο γενικά, να μειώσουμε τη ρύπανση και να καταπολεμήσουμε την κλιματική αλλαγή, τη φτώχεια και τη διαφθορά. Πιστεύω ότι η αρχή της υπεύθυνης αγοράς μπορεί να συμβάλει σημαντικά όσον αφορά τη μείωση του όγκου του αθέμιτου και παράνομου εμπορίου και να συμβάλει στη διαφύλαξη των δασών και της βιοποικιλότητας.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), γραπτώς. (PT) Επιδοκιμάζω τις δεσμεύσεις που ανελήφθησαν μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας του Καμερούν με στόχο τη βελτίωση της διαχείρισης των δασών και τη μεταρρύθμιση της ισχύουσας νομοθεσίας, όπου είναι απαραίτητο, ούτως ώστε να διασφαλισθεί ότι οι δραστηριότητες στον δασικό τομέα είναι διαφανείς, σέβονται τα δικαιώματα των αυτοχθόνων λαών και δεν συνσυμβάλλουν σε δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Το δασικό περιβάλλον είναι ένα κοινό κομμάτι παγκόσμιας κληρονομιάς και πρέπει να προστατευθεί, να διατηρηθεί και, εάν είναι δυνατόν, να αποκατασταθεί, με απώτερους σκοπούς τη διατήρηση της παγκόσμιας βιοποικιλότητας και της λειτουργίας των οικοσυστημάτων και την προστασία του κλίματος. Προκειμένου να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, είναι ζωτικής σημασίας οι κυβερνήσεις-εταίροι στην Αφρική και τις τρίτες χώρες να καταρτίσουν σχέδια διατήρησης των πόρων και χρήσης της γης. Ταυτόχρονα, πρέπει να προσδιορίσουν τη βοήθεια που θα είναι απαραίτητη από τους ξένους εταίρους και από τους διεθνείς οργανισμούς προκειμένου να προωθηθούν οι εν λόγω στόχοι.

 
  
MPphoto
 
 

  George Sabin Cutaş (S&D), γραπτώς. (RO) Υπερψήφισα τη σύναψη της εθελοντικής συμφωνίας εταιρικής σχέσης ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Δημοκρατία του Καμερούν σχετικά με την επιβολή της νομοθεσίας για τα δάση καθώς θα παράσχει το νομικό πλαίσιο για τη νόμιμη διαχείριση της εκμετάλλευσης της ξυλείας στο Καμερούν και της εξαγωγής της στην ΕΕ. Στόχος αυτού είναι να εξαλειφθεί η διαφθορά, από την οποία προκύπτει το παράνομο εμπόριο ξυλείας, και να αναπτυχθεί μια σειρά ορθών πρακτικών διακυβέρνησης σε αυτόν τον τομέα.

Η συμμετοχή μελών της κοινωνίας των πολιτών στη σύναψη της συμφωνίας αποτελεί θετικό βήμα και πρέπει να συνεχιστεί προκειμένου να διασφαλιστεί εξωτερικός έλεγχος κατά την πρόοδο της διαδικασίας εξάλειψης της απάτης και ανάπτυξης βιώσιμου εμπορίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), γραπτώς. (PT) Υπερψήφισα τη σύσταση για την εθελοντική συμφωνία εταιρικής σχεσης ανάμεσα στην ΕΕ και τη Δημοκρατία του Καμερούν καθώς ορίζει πολιτικές και νομοθετικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες θα επιτρέψουν στον τομέα της ξυλείας του Καμερούν να προωθήσει την ορθή διακυβέρνηση και τη διαφάνεια, με σκοπό την καταπολέμηση της απάτης και του εμπορίου παράνομης ξυλείας.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Η σύναψη της εθελοντικής συμφωνίας εταιρικής σχέσης ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Δημοκρατία του Καμερούν για την εφαρμογή της νομοθεσίας, της διακυβέρνησης και του εμπορίου στον δασικό τομέα όσον αφορά τα προϊόντα ξυλείας, που εισάγονται από την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, της διακυβέρνησης και του εμπορίου (FLEGT) της ΕΕ, είναι υψίστης σημασίας δεδομένου του αρνητικού αντίκτυπου που οπωσδήποτε συνεπάγεται το εμπόδιο παράνομης ξυλείας. Η εν λόγω συμφωνία πρέπει να επιτρέπει τον εντοπισμό της προέλευσης της ξυλείας και να ενθαρρύνει την εφαρμογή των ανεξάρτητων διαδικασιών ελέγχου, οι οποίες μπορούν να την αποδείξουν. Ελπίζω πως η δέσμευση του Καμερούν με την FLEGT θα μειώσει αποτελεσματικά τους πόρους που είναι διαθέσιμοι για τους διακινητές και, συνεπώς, θα θεσπίσει ένα αποτελεσματικό και διαφανές σύστημα ώστε να ελέγχεται εάν η ξυλεία είναι νόμιμη.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. (PT) Η Ευρωπαϊκή Ένωση αγωνίζεται για να καταπολεμήσει την παράνομη υλοτομία, ενώ επιδιώκει να διατηρήσει τους δασικούς πόρους και να προωθήσει την αειφόρο χρήση τους σε παγκόσμιο επίπεδο.

Κατά συνέπεια, επικροτώ την υπογραφή των εθελοντικών συμφωνιών εταιρικής σχέσης με το Καμερούν με στόχο τη βελτίωση της διαχείρισης των δασών και τη μεταρρύθμιση της ισχύουσας νομοθεσίας, όπου είναι απαραίτητο, ούτως ώστε να διασφαλισθεί ότι οι δραστηριότητες στον δασικό τομέα είναι διαφανείς, σέβονται τα δικαιώματα των αυτοχθόνων λαών και δεν συμβάλλουν σε δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Οι εν λόγω συμφωνίες είναι ζωτικής σημασίας όσον αφορά την εξάλειψη της παράνομης υλοτομίας, τερματίζοντας με αυτόν τον τρόπο την αποψίλωση και την υποβάθμιση των δασών, αλλά και όσον αφορά τις σχετικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και την απώλεια της βιοποικιλότητας σε παγκόσμιο επίπεδο. Για τον σκοπό αυτόν, θα ήθελα να τονίσω τη σημασία του αιτήματος προς την Επιτροπή να συντάσσει και να παρουσιάζει τακτικά στο Κοινοβούλιο έκθεση προόδου σχετικά με την εφαρμογή των διαφόρων διατάξεων όλων των τρεχουσών και μελλοντικών συμφωνιών.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Παρόλο που οι στόχοι που καθορίζονται σε αυτήν τη συμφωνία, η οποία αποσκοπεί στην ανιχνευσιμότητα και την πιστοποίηση των προϊόντων ξυλείας που προέρχονται από τη Δημοκρατία του Καμερούν, είναι προφανώς αξιέπανοι, δεν ανταποκρίνονται στον βαθμό που πιστεύουμε ότι χρειάζεται στο πρόβλημα της καταστροφής των δασών, και μαζί με αυτό στην απειλή για την ακεραιότητα των πόρων ανυπολόγιστης αξίας από οικολογικής άποψης και από άποψης διατήρησης, οι οποίοι είναι ζωτικής σημασίας για την ύπαρξη και τον τρόπο ζωής των τοπικών κοινοτήτων και των αυτοχθόνων λαών. Ο ίδιος ο εισηγητής συνειδητοποιεί τις αδυναμίες της συμφωνίας, εκφράζοντας έναν μακρύ κατάλογο ανησυχιών τα οποία δεν εξετάζει ρητά. Συγκεκριμένα, η συμφωνία δεν αποκλείει την πιθανότητα η ευρείας κλίμακας βιομηχανική υλοτόμηση να αυξήσει την υποβάθμιση και την αποψίλωση των δασών, συμπεριλαμβανομένων των παρθένων δασών με υψηλά επίπεδα βιοποικιλότητας. Ο εισηγητής παραδέχεται ότι η συμφωνία θα διευκολύνει την εισαγωγή στην ΕΕ ξυλείας, η οποία προέρχεται από το Καμερούν και ότι αυτό ενδέχεται να έρθει σε αντίθεση με τον στόχο της ΕΕ για καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Αναγνωρίζεται ότι οι τοπικές κοινότητες και οι αυτόχθονες λαοί δεν συμμετείχαν άμεσα στη συζήτηση της συμφωνίας. Η έλλειψη στοχευμένης χρηματοδότησης αναγνωρίζεται επίσης, καθώς και η έλλειψη τεχνικής υποστήριξης και ανθρωπίνων πόρων για την εφαρμογή της συμφωνίας. Αυτοί, μεταξύ άλλων, είναι ορισμένοι από τους λόγους πίσω από την αποχή μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (EFD), γραπτώς.(IT) Το γεγονός ότι το Καμερούν είναι ο βασικός εξαγωγέας ξυλείας πλατύφυλλων δένδρων της Αφρικής στην Ευρώπη καθιστά απαραίτητη τη ρύθμιση της ροής αγαθών μέσω της συμφωνίας εταιρικής σχέσης, για την οποία ψηφίζουμε σήμερα. Η διαφθορά και η παρανομία που πλήττουν το εμπόριο στο Καμερούν πρέπει όντως να αντιμετωπιστούν μέσω της ανάπτυξης ενός συστήματος για έλεγχο της νομιμότητας και των ανεξάρτητων ελέγχων του συστήματος συνολικά. Παρότι που εξακολουθούν να υπάρχουν αμφιβολίες για την πραγματική αποτελεσματικότητα της εν λόγω συμφωνίας, πιστεύω ότι είναι σωστό να υποστηρίξουμε τη σύσταση του κ. Jadot.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), γραπτώς. (LT) Συμφωνώ με αυτό το έγγραφο, επειδή ο στόχος της εθελοντικής συμφωνίας εταιρικής σχέσης Καμερούν-Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να παρασχεθεί το νομοθετικό πλαίσιο εντός του οποίου θα εντοπίζεται και θα διασφαλίζεται η ανιχνευσιμότητα της ξυλείας, θα θεσπιστούν κυβερνητικές και ανεξάρτητες διαδικασίες ελέγχου ώστε να πιστοποιηθεί ότι όλες οι εξαγωγές ξυλείας από το Καμερούν στις ευρωπαϊκές αγορές έχουν αποκτηθεί, υλοτομηθεί, μεταφερθεί και εξαχθεί νόμιμα, προκειμένου να παρασχεθεί η βάση για τη νομική διαχείριση και εκμετάλλευση των δασών του Καμερούν, και να ενισχυθεί η εφαρμογή των δασικών κανονισμών και της διακυβέρνησης. Κατά την άποψή μου, πρέπει να σταματήσουμε το παράνομο εμπόριο ξυλείας και τη διαφθορά και να θεσπίσουμε ένα αποτελεσματικό, διαφανές σύστημα για την παρακολούθηση της νομιμότητας της ξυλείας και των προϊόντων που προέρχονται από αυτήν. Η εθελοντική συμφωνία εταιρικής σχέσης Καμερούν-ΕΕ, η οποία συνήφθη σύμφωνα με τους κανόνες του ΠΟΕ, προβλέπει μια σειρά πολιτικών και ρυθμιστικών μεταρρυθμίσεων, οι οποίες θα επιτρέψουν στη βιομηχανία ξυλείας του Καμερούν να θεσπίσει ορθή διακυβέρνηση και μεγαλύτερη διαφάνεια. Η εθελοντική συμφωνία εταιρικής σχέσης θεσπίζει μια καινοτόμο διαδικασία για την καταπολέμηση της απάτης και των παράνομων πρακτικών στο εμπόριο ξυλείας, συμπεριλαμβανομένου ενός ορισμού για το τι σημαίνει νόμιμο εμπόριο ξυλείας, ενός συστήματος ελέγχου της νομιμότητας και των ανεξάρτητων ελέγχων του συστήματος συνολικά, που έχει σχεδιαστεί ώστε να επιτευχθεί πιο βιώσιμο εμπόριο ξυλείας. Πρέπει να τονιστεί ότι οι εν λόγω εθελοντικές συμφωνίες για το εμπόριο ξυλείας δεν πρέπει να αντιτίθενται στον συνολικό στόχο της ΕΕ όσον αφορά την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και πρέπει να παρέχουν εγγυήσεις για αειφόρο χρήση των δασών, να σταματήσουν την αποψίλωση και την υποβάθμιση των δασών και τις σχετικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και την απώλεια της βιοποικιλότητας σε παγκόσμιο επίπεδο.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), γραπτώς. (IT) Το εν λόγω σχέδιο ψηφίσματος αφορά τη σημαντική συμφωνία εταιρικής σχέσης ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Δημοκρατία του Καμερούν. Ο κύριος στόχος αυτής της εταιρικής σχέσης είναι να παρασχεθεί ένα νομοθετικό πλαίσιο εντός του οποίου θα διασφαλίζεται η ανιχνευσιμότητα της ξυλείας, θα θεσπιστούν διαδικασίες πιστοποίησης των ποσοτήτων ξυλείας που εξάγονται από το Καμερούν στις ευρωπαϊκές χώρες και θα ελέγχεται εάν το εμπόριο συμμορφώνεται με τις νομικές και, κυρίως, τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις. Το Καμερούν είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας ξυλείας πλατύφυλλων δέντρων της Αφρικής στην Ευρώπη, η οποία αγοράζει το 80% της παραγωγής του. Υπό το πρίσμα αυτού του γεγονότος, πρέπει να εξετάσουμε την ανάγκη έγκρισης συστημάτων και διαδικασιών παρακολούθησης σε αυτόν τον τομέα της αγοράς προκειμένου να αποφευχθεί η πραγματοποιήση δραστηριοτήτων της αγοράς με χρήση παράνομων διαδικασιών. Αποφάσισα να στηρίξω την εν λόγω σύσταση επειδή είμαι πεπεισμένος για την ανάγκη ανάπτυξης συμφωνιών με χώρες εκτός Ευρώπης. Ωστόσο, θα ήθελα να τονίσω ότι οι εν λόγω εταιρικές σχέσεις πρέπει να συμμορφώνονται με τους κανόνες που έχουν οριστεί για τη διαφύλαξη του περιβάλλοντος και πρέπει να υπόκεινται σε αυστηρούς ελέγχους προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι εν λόγω δραστηριότητες αποτελούν αληθινές ευκαιρίες ανάπτυξης και εξέλιξης.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), γραπτώς.(FR) Στη μάχη κατά της λεηλασίας της βιοποικιλότητας, η καταστροφή των δασών είναι ένα ζήτημα απολύτως ζωτικής σημασίας. Είναι κυρίως το αποτέλεσμα μιας συλλογιστικής που βασίζεται στην παραγωγή της σύγχρονης παγκοσμιοποίησης και είναι, κατά συνέπεια, απολύτως νόμιμη. Η εφαρμογή της διμερούς εθελοντικής συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΕΕ/Καμερούν για την καταπολέμηση της παράνομης εκμετάλλευσης των δασών αποτελεί ένα μερικό βήμα προς την απαραίτητη θέσπιση ενός μηχανισμού για την τιμωρία όλων των οικολογικών εγκλημάτων.

Οι δημόσιες υπηρεσίες πρέπει να εγγυώνται την ανεξαρτησία των αποφάσεων που αφορούν τη χορήγηση και τον έλεγχο αδειών εξαγωγής και η προώθηση του εμπορίου ξυλείας καθώς και η ανάπτυξη του κλάδου των δασών πρέπει να περιορίζεται σε ό,τι είναι οικολογικά βιώσιμο. Η απουσία τέτοιων μέτρων είναι ιδιαίτερα λυπηρή. Επιπλέον, πρέπει να εκφραστούν σοβαρές επιφυλάξεις σχετικά με την αξιοπιστία του συστήματος ελέγχου δεδομένης της παράβασης του καθήκοντος από την πλευρά των αρχών στο Καμέρουν.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Η εκμετάλλευση της ξυλείας στις χώρες της Αφρικής συχνά πραγματοποιείται παράνομα, γεγονός που έχει πολύ σοβαρές επιπτώσεις στην προστασία των φυσικών πόρων των χωρών παραγωγής, και συνιστά επίσης επίθεση στη βιοποικιλότητα, στην ποιότητα της ζωής των λαών και στις μελλοντικές προοπτικές τους.

Ελπίζω πως η συμφωνία που αποτέλεσε αντικείμενο διαπραγματεύσεων με το Καμερούν θα καταπολεμήσει αποτελεσματικά την παράνομη εκμετάλλευση ξυλείας στη χώρα, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στη βελτίωση των συνθηκών για τους πληθυσμούς που ζουν από εισοδήματα από αυτόν τον οικονομικό τομέα, και πως θα συμβάλει επίσης στη βελτίωση της βιοποικιλότητας και την προστασία των φυσικών πόρων του Καμερούν.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. (DE) Παρόλο που η συμφωνία εταιρικής σχέσης με το Καμερούν στον δασικό τομέα είναι αξιέπαινη και, καθώς παρουσιάζεται κατά το Διεθνές Έτος για τα δάση, αποτελεί επίσης έναν πολύ βολικό τρόπο για να βελτιώσει η ΕΕ την εικόνα της, είναι αμφίβολο εάν η συμφωνία αξίζει καν το χαρτί επάνω στο οποίο είναι γραμμένη. Η διαφθορά αποτελεί δεδομένο της καθημερινής ζωής στο Καμερούν. Στην παγκόσμια κατάταξη που παρουσίασε η Διεθνής Διαφάνεια για το 2010 κατείχε την 146η θέση. Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις ισχυρίζονται πως η κυβέρνηση του Καμερούν είναι ενήμερη για τα περιβαλλοντικά εγκλήματα που διαπράττονται από τη βιομηχανία δασοκομίας, αλλά πως η διαφθορά δεν επιτρέπει την παρακολούθηση και τη δίωξη των εταιρειών. Οι αλλοδαπές εταιρείες λέγεται πως ελέγχουν περισσότερο από το 60% της υλοτόμησης και πως επεξεργάζονται τα τρία τέταρτα των εξαγωγών ξυλείας. Παρόλο που δεν μπορούμε να αναμένουμε θαύματα από τη συμφωνία, αποτελεί ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση και για αυτόν τον λόγο υπερψήφισα την εν λόγω έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), γραπτώς.(DE) Το σαράντα τοις εκατό της έκτασης του Καμερούν καλύπτεται από δάση –επί του παρόντος– επειδή το Καμερούν είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας τροπικής ξυλείας της Αφρικής, ενώ σε καμία άλλη χώρα δεν αποψιλώνονται τα δάση σε τέτοιο βαθμό. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι σε 10 έως 15 χρόνια τα πιο σημαντικά είδη δέντρων από οικολογικής πλευράς στη Λεκάνη του Κονγκό θα έχουν εξαφανιστεί, εάν η εκμετάλλευση ξυλείας συνεχιστεί με τον ίδιο τρόπο που γίνεται μέχρι τώρα – με στόχο τη μέγιστη απόδοση. Αυτό τελικά απειλεί τους πράσινους πνεύμονες της Αφρικής, οι οποίοι είναι ζωτικής σημασίας για το κλίμα του πλανήτη και θέτει σε κίνδυνο τη μοναδική χλωρίδα και πανίδα του Καμερούν. Προκειμένου να προστατευτούν τα τροπικά δάση του Καμερούν, εκείνο που είναι απαραίτητο είναι η καταπολέμηση της διαφθοράς και της δωροδοκίας (σε επίπεδο υπαλλήλων και επίσης μελών τοπικών κοινοτήτων που νέμονται κρατικά δάση), οι αποτελεσματικές διώξεις εγκληματιών, η αειφόρος δασοκομία, όπου η ποσότητα που υλοτομείται είναι μόνο όση αναμένεται να αναπτυχθεί εκ νέου, και η καλύτερη εκπαίδευση των υλοτόμων προκειμένου να αποτραπούν βλάβες στο έδαφος κατά τη διάρκεια της υλοτομίας. Πάνω από όλα, οι ευρωπαϊκές εταιρείες πρέπει να αναλάβουν μέρος της ευθύνης, διότι το 80% περίπου της παραγωγής αποστέλλεται στην Ευρώπη. Η ΕΕ πρέπει να ενεργήσει εν προκειμένω λαμβάνοντας άμεσα και αποφασιστικά μέτρα. Κατά συνέπεια, υπερψήφισα την έκθεση αυτήν, καθώς κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), γραπτώς. (PT) Ψηφίζω υπέρ της υπογραφής της εθελοντικής συμφωνίας εταιρικής σχέσης (VPA) ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Δημοκρατία του Καμερούν, στόχοι της οποίας είναι η ενίσχυση της διαχείρισης των δασών, η προώθηση των προϊόντων ξυλείας του Καμερούν και το να καταστεί η χώρα περισσότερο ανταγωνιστική στη διεθνή αγορά.

Οι στόχοι αυτοί πρέπει να σέβονται τους στόχους και τις δεσμεύσεις της συμφωνίας για την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, της διακυβέρνησης και του εμπορίου: ενίσχυση των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης και πρόσβασης σε κοινοτικές εκτάσεις, διασφάλιση αποτελεσματικής συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών –με ιδιαίτερη προσοχή στους αυτόχθονες λαούς– στη διαμόρφωση πολιτικών για ζητήματα που αφορούν τη διαχείριση των δασών, αύξηση της διαφάνειας και μείωση της διαφθοράς. Χωρίς την ουσιαστική και αποτελεσματική συμμετοχή των αρχών της Δημοκρατίας του Καμερούν δεν θα προκύψει κανένα αποτέλεσμα από τους προαναφερθέντες στόχους.

Συμφωνώ με τον εισηγητή όταν υπογραμμίζει την ανάγκη, δεδομένων των νέων αρμοδιοτήτων που εκχωρεί η Συνθήκη της Λισαβόνας, να παρακολουθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα διάφορα στάδια διαπραγμάτευσης και εφαρμογής της VPA, και όταν καλεί την Επιτροπή να παράσχει στο Κοινοβούλιο μελέτες για τις κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της συμφωνίας, μεταξύ άλλων εγγράφων για την αξιολόγηση της εφαρμογής της.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), γραπτώς. (IT) Οι στόχοι της εθελοντικής συμφωνίας εταιρικής σχέσης ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Δημοκρατία του Καμερούν (την VPA ΕΕ-Καμερούν, που συνήφθη στις 6 Μαΐου 2010) είναι να παράσχει νομοθετικό πλαίσιο εντός του οποίου θα εντοπίζεται και θα διασφαλίζεται η ανιχνευσιμότητα της ξυλείας, να θεσπιστούν κυβερνητικές και ανεξάρτητες διαδικασίες ελέγχου ώστε να πιστοποιείται ότι όλες οι εξαγωγές ξυλείας από το Καμερούν στις ευρωπαϊκές αγορές έχουν ακολουθήσει νόμιμες οδούς, και να ενισχυθεί η εφαρμογή των δασικών κανονισμών και της διακυβέρνησης.

Τα περισσότερα από τα κριτήρια που προκύπτουν από τους ορισμούς της VPA πληρούνται. Το Καμερούν καλύπτεται κατά 40% από δάση και είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας ξυλείας πλατύφυλλων δέντρων της Αφρικής στην Ευρώπη, με το 80% των προϊόντων πρίσεως να πωλούνται στην ΕΕ. Υπάρχουν, ωστόσο, σοβαρά προβλήματα διακυβέρνησης (διαφθορά), τα οποία έχουν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση του περιβάλλοντος.

Κατά συνέπεια, υπάρχει επείγουσα ανάγκη να θεσπιστούν διαδικασίες ώστε να καταπολεμηθεί το παράνομο εμπόριο ξυλείας μέσω της πιο αποτελεσματικής ανάλυσης και εποπτείας των εμπορικών προτύπων. Η VPA ΕΕ-Καμερούν προβλέπει μια σειρά πολιτικών και ρυθμιστικών μεταρρυθμίσεων και θα τεθεί σε ισχύ μόλις εφαρμοστούν οι νομοθετικές αλλαγές για τις οποίες υπήρξε δέσμευση και θεσπιστεί το σύστημα ελέγχου νομιμότητας.

Για όλους αυτούς τους λόγους, υπερψηφίζω την πρόταση που επιτρέπει στο Κοινοβούλιο να ακολουθήσει τη θέση του Συμβουλίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), γραπτώς. (PT) Η εθελοντική συμφωνία εταιρικής σχέσης Καμερούν-ΕΕ προβλέπει μια σειρά από πολιτικές και νομοθετικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες θα επιτρέψουν στον τομέα ξυλείας του Καμερούν να θεσπίσει ορθές πρακτικές διακυβέρνησης και μεγαλύτερη διαφάνεια. Είναι σημαντικό να υπάρξουν εγγυήσεις ότι κάθε είδους ξυλεία και προϊόντα ξυλείας με χώρα προέλευσης το Καμερούν, τα οποία εισέρχονται στις ευρωπαϊκές αγορές, είναι απολύτως νόμιμα, καθώς και ότι κάθε μεταρρύθμιση που εφαρμόζεται διασφαλίζει τον σεβασμό για τα δικαιώματα των τοπικών και αυτοχθόνων κοινοτήτων και έχει ουσιαστικές επιπτώσεις στο επίπεδο καταπολέμησης της διαφθοράς και ενίσχυσης του ρόλου της τοπικής κοινωνίας των πολιτών. Κατά συνέπεια, υπερψήφισα την υπογραφή της εν λόγω συμφωνίας και ελπίζω πως οι δεσμεύσεις που ανελήφθησαν και οι στόχοι της συμφωνίας για την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, της διακυβέρνησης και του εμπορίου τηρούνται πλήρως κατά την εφαρμογή της.

 
  
MPphoto
 
 

  Csanád Szegedi (NI), γραπτώς. (HU) Θεώρησα ότι η έκθεση, η οποία συμφωνεί με τη σύναψη της εθελοντικής συμφωνίας εταιρικής σχέσης ανάμεσα στο Καμερούν και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αξίζει να υποστηριχθεί κατά την ψηφοφορία. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό για το Καμερούν, τον μεγαλύτερο εξαγωγέα ξυλείας πλατύφυλλων δέντρων από την Αφρική στην Ευρώπη, να εφαρμόζει αυστηρούς κανονισμούς κατά τις δραστηριότητές του σε αυτόν τον τομέα. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε να συνεχιστεί η κακοποίηση και η καταστροφή του περιβάλλοντος. Πρέπει να θεσπιστεί ένα αποτελεσματικό και διαφανές σύστημα παρακολούθησης. Είμαι πεπεισμένος ότι οι ευρωπαίοι πολιτικοί πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία του περιβάλλοντος και πρέπει να στηρίξουν όλες τις προσπάθειες που στοχεύουν ή συμβάλλουν στην προστασία της υγείας του περιβάλλοντος, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά επίσης και σε παγκόσμια κλίμακα.

 
  
  

Σύσταση: Yannick Jadot (A7-0370/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), γραπτώς. (PT) Συμφωνώ με τον στόχο παροχής ενός νομοθετικού πλαισίου για τον προσδιορισμό και τη διασφάλιση της ανιχνευσιμότητας των προϊόντων ξυλείας, θεσπίζοντας ανεξάρτητες κυβερνητικές διαδικασίες ελέγχου, οι οποίες θα πιστοποιούν ότι όλα τα προϊόντα ξυλείας που εξάγονται από τη Δημοκρατία του Κονγκό προς τις ευρωπαϊκές αγορές έχουν αποκτηθεί, υλοτομηθεί, μεταφερθεί και εξαχθεί νόμιμα, ενόψει της δημιουργίας βάσης για τη νομική διαχείριση και χρήση στον τομέα της ξυλείας του Κονγκό και την ενίσχυση της εφαρμογής της δασικής ρύθμισης και διακυβέρνησης. Η εν λόγω συμφωνία είναι ζωτικής σημασίας, διότι η χώρα αυτή εξάγει ξυλεία και προϊόντα ξυλείας αξίας άνω των 250 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως, το ήμισυ και πλεόν της οποίας προορίζεται για την ΕΕ. Συμφωνώ, επίσης, με την ανάγκη να διασφαλισθεί η τήρηση των διεθνών δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η Δημοκρατία του Κονγκό όσον αφορά τα ανθρώπινα και τα περιβαλλοντικά δικαιώματα.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), γραπτώς. (PT) Επικροτώ τις δεσμεύσεις που ανελήφθησαν στην εθελοντική συμφωνία εταιρικής σχέσης ανάμεσα στην ΕΕ και τη Δημοκρατία του Κονγκό, με στόχο τη βελτίωση της διαχείρισης των δασών και τη μεταρρύθμιση της ισχύουσας νομοθεσίας σε αυτόν τον τομέα. Είναι απαραίτητο να διασφαλισθεί ότι οι δραστηριότητες στον δασικό τομέα είναι διαφανείς, σέβονται τα δικαιώματα των λαών και δεν συμβάλλουν σε δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Θα ήθελα να τονίσω τον ρόλο των ανεξάρτητων εθνικών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των ανεξάρτητων εξωτερικών παρατηρητών ως προς την παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής των VPA από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), γραπτώς. (PT) Υπερψήφισα τη σύσταση για την εθελοντική συμφωνία εταιρικής σχεσης ανάμεσα στην ΕΕ και τη Δημοκρατία του Κονγκό, διότι καθορίζει πολιτικές και νομοθετικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες θα επιτρέψουν στον τομέα της ξυλείας του Κονγκό να προωθήσει την ορθή διακυβέρνηση και τη διαφάνεια, με σκοπό την καταπολέμηση της απάτης και του εμπορίου παράνομης ξυλείας.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Το εμπόριο παράνομης ξυλείας είναι ένα πρόβλημα που πλήττει σοβαρά τις χώρες παραγωγούς, μεταξύ των οποίων και η Δημοκρατία του Κονγκό, και θέτει σε κίνδυνο οικοσυστήματα, τρόπους ζωής, καθώς και τις ίδιες τις οικονομίες των αναπτυσσόμενων χωρών. Δυστυχώς, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να δέχεται παράνομη ξυλεία, συνεπώς τα μέτρα που στοχεύουν στην παρεμπόδιση της εισόδου της στην ΕΕ είναι ευπρόσδεκτα. Υπό την έννοια αυτή, μια συμφωνία εταιρικής σχέσης που στοχεύει στον εντοπισμό της προέλευσης και της νομιμότητας της ξυλείας που φθάνει στην ΕΕ συνιστά σαφώς θετικό μέτρο. Όπως και στην περίπτωση άλλων καταναλωτικών αγαθών, ο καταναλωτής πρέπει να είναι σε θέση να εντοπίζει την προέλευση της ξυλείας και να διασφαλίζει ότι πληροί τις νομικές απαιτήσεις που ισχύουν για αυτήν.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. (PT) Η Ευρωπαϊκή Ένωση αγωνίζεται για την καταπολέμηση της παράνομης υλοτομίας, και επιδιώκει τη διατήρηση των δασικών πόρων και την προώθηση της βιώσιμης χρήση τους σε παγκόσμιο επίπεδο.

Κατά συνέπεια, επικροτώ την υπογραφή της εθελοντικής συμφωνίας εταιρικής σχέσης με τη Δημοκρατία του Κονγκό για τη βελτίωση της διαχείρισης των δασών και τη μεταρρύθμιση της ισχύουσας νομοθεσίας, όπου είναι απαραίτητο, ούτως ώστε να διασφαλισθεί ότι οι δραστηριότητες στον δασικό τομέα είναι διαφανείς, σέβονται τα δικαιώματα των αυτοχθόνων λαών και δεν συμβάλλουν σε δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Οι εν λόγω συμφωνίες είναι ζωτικής σημασίας όσον αφορά την εξάλειψη της παράνομης υλοτομίας, θέτοντας τέλος με αυτόν τον τρόπο στην αποψίλωση και την υποβάθμιση των δασών, καθώς και στις παραγόμενες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και την απώλεια της βιοποικιλότητας σε παγκόσμιο επίπεδο. Για τον σκοπό αυτόν, θα ήθελα να τονίσω τη σημασία του αιτήματος προς την Επιτροπή να συντάσσει και να παρουσιάζει τακτικά στο Κοινοβούλιο έκθεση προόδου σχετικά με την εφαρμογή των διαφόρων διατάξεων όλων των τρεχουσών και μελλοντικών συμφωνιών.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Η εν λόγω συμφωνία στοχεύει στη διασφάλιση της ανιχνευσιμότητας και της πιστοποίησης των προϊόντων ξυλείας που προέρχονται από τη Δημοκρατία του Κονγκό. Οι στόχοι αυτοί είναι εκ πρώτης όψεως αξιέπαινοι, αλλά δεν ανταποκρίνονται στον βαθμό που πιστεύουμε ότι χρειάζεται στο πρόβλημα της καταστροφής των δασών και, παράλληλα. στην απειλή για την ακεραιότητα των πόρων ανυπολόγιστης αξίας, από οικολογικής άποψης και από άποψης διατήρησης, οι οποίοι είναι ζωτικής σημασίας για την ύπαρξη και τον τρόπο ζωής των τοπικών κοινοτήτων και των αυτοχθόνων λαών. Οι ανησυχίες που εκφράζονται από τον ίδιο τον εισηγητή αρκούν για να αναδειχθούν οι αδυναμίες της συμφωνίας, δικαιολογώντας, συνεπώς, και την αποχή μας. Συγκεκριμένα, η συμφωνία αυτή καθαυτή δεν διασφαλίζει ότι θα καταπολεμηθεί η αποψίλωση και η ευρείας κλίμακας υποβάθμιση των παρθένων δασών, ενδέχεται μάλιστα ακόμα και να τις προωθεί, λόγω της απουσίας επιπρόσθετων ή συμπληρωματικών μέτρων, καθόσον έχει ως στόχο την ενθάρρυνση της εισαγωγής προϊόντων ξυλείας από τη Δημοκρατία του Κονγκό προς την ΕΕ. Αυτό μπορεί να προκαλέσει προφανείς συγκρούσεις με τους δεδηλωμένους στόχους της ΕΕ για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και την προστασία της βιοποικιλότητας. Αξίζει, επίσης, να επισημάνουμε, όπως το πράττει και ο εισηγητής, την έλλειψη στοχοθετημένης χρηματοδότησης ή τεχνικής υποστήριξης και ανθρωπίνων πόρων, που απαιτούνται για την εφαρμογή της συμφωνίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (EFD), γραπτώς.(IT) Όπως και με τις διατάξεις για το Καμερούν, και παρόλο που λυπούμαι που η Συνθήκη της Λισαβόνας δεν εκχωρεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αρμοδιότητες τροποποίησης, αλλά ζητεί μόνο τη συγκατάθεσή του, αποφάσισα να στηρίξω τη σύσταση του κ. Jadot. Κάθε χρόνο, το Κονγκό εξάγει ξυλεία και προϊόντα ξυλείας αξίας άνω των 250 εκατομμυρίων ευρώ, το ήμισυ και πλεόν της οποίας προορίζεται για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρά το γεγονός ότι, όπως στην περίπτωση του Καμερούν, εξακολουθούν να εγείρονται αμφιβολίες όσον αφορά την κατ’ ουσίαν αποτελεσματικότητα της συμφωνίας επί της οποίας ψηφίζουμε, αποφάσισα να την στηρίξω, διότι αντιπροσωπεύει ένα πρώτο βήμα προόδου για την καταπολέμηση της απάτης και της παρανομίας στο εμπόριο ξυλείας.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), γραπτώς. (LT) Συμφώνησα με αυτό το έγγραφο, επειδή ο στόχος της εθελοντικής συμφωνίας εταιρικής σχέσης Κονγκό-ΕΕ συνίσταται στην παροχή ενός νομοθετικού πλαισίου εντός του οποίου θα προσδιορίζεται και θα διασφαλίζεται η ανιχνευσιμότητα της ξυλείας, και θα θεσπίζονται κυβερνητικές και ανεξάρτητες διαδικασίες ελέγχου ώστε να πιστοποιείται ότι όλες οι εξαγωγές ξυλείας από το Κονγκό προς τις ευρωπαϊκές αγορές έχουν αποκτηθεί, υλοτομηθεί, μεταφερθεί και εξαχθεί νόμιμα. Κατά την άποψή μου, πρέπει να θέσουμε τέλος στο παράνομο εμπόριο ξυλείας και τη διαφθορά, και να καθιερώσουμε ένα αποτελεσματικό, διαφανές σύστημα για την παρακολούθηση της νομιμότητας της ξυλείας και των προϊόντων που προέρχονται από αυτήν. Το Κονγκό εξάγει ξυλεία και προϊόντα ξυλείας αξίας άνω των 250 εκατομμυρίων ευρώ, το ήμισυ και πλεόν της οποίας προορίζεται για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προς το παρόν, το 20% της ξυλείας από το Κονγκό που εισάγεται στην ευρωπαϊκή αγορά είναι παράνομης προέλευσης, ανεξαρτήτως εάν προορίζεται για παραγωγή, πώληση, κατεργασία ή εξαγωγή. Οι διαδοχικοί πόλεμοι μεταξύ του 1993 και του 1999 ουδόλως συνέβαλαν στη βελτίωση της κατάστασης, και άνοιξαν διάπλατα τις πύλες στη μάστιγα της διαφθοράς. Κατά συνέπεια, ήταν επείγουσα ανάγκη να θεσπιστούν διαδικασίες ώστε να καταπολεμηθεί το παράνομο εμπόριο ξυλείας μέσω της αποτελεσματικότερης ανάλυσης και εποπτείας των συχνά σύνθετων εμπορικών προτύπων. Πρέπει να τονιστεί ότι οι εν λόγω εθελοντικές συμφωνίες για το εμπόριο ξυλείας δεν πρέπει να αντιτίθενται στον συνολικό στόχο της ΕΕ όσον αφορά την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, και πρέπει να παρέχουν εγγυήσεις για τη βιώσιμη χρήση των δασών, τον τερματισμό της αποψίλωσης και της υποβάθμισης των δασών και των παραγόμενων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και της απώλειας της βιοποικιλότητας σε παγκόσμιο επίπεδο.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), γραπτώς.(IT) Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι μεγάλο μέρος της ξυλείας που χρησιμοποιείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση προέρχεται από τη Δημοκρατία του Κονγκό. Έρευνες ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στην περιοχή κατέδειξαν ότι τουλάχιστον το 20% της ξυλείας από το Κονγκό είναι παράνομης προέλευσης. Ο στόχος αυτής της σύστασης για το σχέδιο απόφασης σχετικά με την επιβολή της νομοθεσίας για τα δάση είναι να διασφαλιστθί ότι και στην περίπτωση του Κονγκό η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να πράξει ό,τι ήδη ζητήθηκε από το Καμερούν, ήτοι ληψη μέτρων ώστε να διασφαλισθεί ότι η αγορά ξυλείας δεν θα υποστεί παράνομες και, συνεπώς, απαράδεκτες παρεμβάσεις. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί, όπως προτείνει η σύσταση, μέσω της έγκρισης μέτρων, τα οποία θα επιτρέψουν στην ΕΕ να διασφαλίσει ότι οι πολιτικές μεταρρυθμίσεις που ξεκινούν μέσω των συμφωνιών εταιρικής σχέσης συμβάλλουν πράγματι σε μια οικονομία που είναι καθαρή, τόσο νομικά όσο και περιβαλλοντικά, προκειμένου να προστατευθεί η χώρα από εγκληματικές δραστηριότητες και κακή χρήση των πόρων της.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), γραπτώς. (EN) Υπερψήφισα την εν λόγω έκθεση. Το Κονγκό εξάγει ξυλεία και προϊόντα ξυλείας αξίας άνω των 250 εκατομμυρίων ευρώ, το ήμισυ και πλέον της οποίας έχει προορισμό την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προς το παρόν, έρευνες ΜΚΟ καταδεικνύουν ότι το 20% της ξυλείας από το Κονγκό που εισάγεται στην ευρωπαϊκή αγορά είναι παράνομης προέλευσης, ανεξαρτήτως εάν προορίζεται για παραγωγή, πώληση, κατεργασία ή εξαγωγή. Οι διαδοχικοί πόλεμοι μεταξύ του 1993 και του 1999 ουδόλως συνέβαλαν στη βελτίωση της κατάστασης, και άνοιξαν διάπλατα τις πύλες στη μάστιγα της διαφθοράς. Κατά συνέπεια, ήταν επείγουσα η ανάγκη να θεσπιστούν διαδικασίες για την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου ξυλείας, μέσω της αποτελεσματικότερης ανάλυσης και εποπτείας των συχνά σύνθετων εμπορικών προτύπων. Αυτή η εθελοντική συμφωνία εταιρικής σχέσης αναμένεται να συνδράμει στην αντιμετώπιση της διαφθοράς και στη σημαντική μείωση του εμπορίου παράνομης ξυλείας.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), γραπτώς. (FR) Στη μάχη κατά της λεηλασίας της βιοποικιλότητας, η καταστροφή των δασών αποτελεί ζήτημα απολύτως καίριας σημασίας. Πρόκειται κυρίως για το αποτέλεσμα μιας συλλογιστικής της σύγχρονης παγκοσμιοποίησης που βασίζεται στην παραγωγή, και είναι, κατά συνέπεια, απολύτως νόμιμη. Η εφαρμογή της διμερούς εθελοντικής συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΕΕ-Κονγκό για την καταπολέμηση της παράνομης εκμετάλλευσης των δασών αποτελεί εν μέρει βήμα προς την απαραίτητη θέσπιση ενός μηχανισμού για την τιμωρία όλων των οικολογικών εγκλημάτων. Την ανεξαρτησία των αποφάσεων σχετικά με τη χορήγηση και τον έλεγχο αδειών εξαγωγής πρέπει να εγγυώνται οι δημόσιες αρχές, και πρέπει να καθίσταται διαθέσιμη βοήθεια για την καταπολέμηση της καταχρηστικής νόμιμης εκμετάλλευσης των δασών. Η απουσία τέτοιων μέτρων είναι ιδιαίτερα λυπηρή.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Η εκμετάλλευση της ξυλείας στις χώρες της Αφρικής συχνά πραγματοποιείται παράνομα, γεγονός που έχει πολύ σοβαρές επιπτώσεις στην προστασία των φυσικών πόρων των χωρών παραγωγής, και συνιστά επίσης επίθεση κατά της βιοποικιλότητας, αλλά και της ποιότητας ζωής των λαών και των μελλοντικών προοπτικών τους. Ελπίζω ότι η συμφωνία που αποτέλεσε αντικείμενο διαπραγματεύσεων με τη Δημοκρατία του Κονγκό θα καταπολεμήσει αποτελεσματικά την παράνομη εκμετάλλευση ξυλείας στη χώρα, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στη βελτίωση των συνθηκών για τους πληθυσμούς που ζουν από εισοδήματα του εν λόγω οικονομικού τομέα, και ότι θα συμβάλει εξίσου στη βελτίωση της βιοποικιλότητας και την προστασία των φυσικών πόρων στη Δημοκρατία του Κονγκό.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. (DE) Αυτού του είδους η συμφωνία θα έχει κάποιο νόημα μόνον όταν μπορέσουμε να είμαστε βέβαιοι ότι οι ξένες εταιρείες δεν εκμεταλλεύονται πλέον τις τοπικές εταιρείες, οι οποίες δεν διαθέτουν δασική και περιβαλλοντική τεχνογνωσία, και όταν η Δημοκρατία του Κονγκό πατάξει τη διαφθορά. ΣΣτόχος πρέπει να είναι η δημιουργία ενός δασικού τομέα ο οποίος θα λειτουργεί υπεύθυνα και θα καταρτίζει σχέδια για τις επόμενες γενεές. Όσο ο τοπικός πληθυσμός αγνοεί αυτά τα ζητήματα, το ζητούμενο αυτό καθαυτό θα εξακολουθήσει να αποτελεί φενάκη.

Εάν η μη συμμόρφωση με τους κανονισμούς για την υλοτομία δεν συνεπάγεται σημαντικές κυρώσεις και ποινές, η συμφωνία της ΕΕ θα παραμείνει απολύτως αναποτελεσματική. Ακόμα και εάν πραγματοποιηθεί η «επιλεκτική υλοτομία», είναι σημαντικό να θυμόμαστε πόσα δέντρα θα χαθούν κατά τη διαδικασία μεταφοράς, για παράδειγμα, προκειμένου να κατασκευαστούν δρόμοι στα δάση. Παρόλο που δεν μπορούμε να αναμένουμε θαύματα από τη συμφωνία, αποτελεί ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, και για αυτόν τον λόγο υπερψήφισα την παρούσα έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), γραπτώς. (PT) Υπερψήφισα και την εθελοντική συμφωνία εταιρικής σχέσης (VPA) ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Δημοκρατία του Κονγκό για την επιβολή της νομοθεσίας για τα δάση, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο ξυλείας και προϊόντων ξυλείας στην ΕΕ. Επικροτώ τον στόχο της δημιουργίας ενός νομοθετικού πλαισίου το οποίο θα επιτρέπει, μεταξύ άλλων, να εντοπίζονται προϊόντα ξυλείας και να διασφαλίζεται η ανιχνευσιμότητά τους· να θεσπιστούν ανεξάρτητες και κυβερνητικές διαδικασίες ελέγχου που θα πιστοποιούν ότι όλα τα προϊόντα ξυλείας που εξάγονται από τη Δημοκρατία του Κονγκό προς τις ευρωπαϊκές αγορές έχουν αποκτηθεί, υλοτομηθεί, μεταφερθεί και εξαχθεί νόμιμα, με στόχο τη δημιουργία της βάσης νομικής διαχείρισης και εκμετάλλευσης στον τομέα ξυλείας του Κονγκό· και να ενισχυθεί η επιβολή της νομοθεσίας για τα δάση και η διακυβέρνηση.

Από τη VPA Κονγκό-ΕΕ που συνήφθη στις 9 Μαΐου 2009, θα ήθελα να τονίσω την εκπλήρωση των κριτηρίων που προκύπτουν από τους ορισμούς της VPA, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν τη διαδικασία διαπραγμάτευσης, που κατέληξε σε μια καινοτόμο συμφωνία, στόχος της οποίας είναι η αποτελεσματική καταπολέμηση των κακών πρακτικών διακυβέρνησης που οδηγούν στο παράνομο εμπόριο ξυλείας και τη διαφθορά, και η θέσπιση ενός αποτελεσματικού, διαφανούς συστήματος για την παρακολούθηση της νομιμότητας της ξυλείας και των προϊόντων ξυλείας.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), γραπτώς. (IT) Οι στόχοι της εθελοντικής συμφωνίας εταιρικής σχέσης ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Δημοκρατία του Κονγκό (VPA ΕΕ-Κονγκό) είναι να παράσχει νομοθετικό πλαίσιο εντός του οποίου θα διασφαλίζεται η ανιχνευσιμότητα της ξυλείας, να θεσπιστούν κυβερνητικές και ανεξάρτητες διαδικασίες ελέγχου ώστε να πιστοποιείται ότι όλες οι εξαγωγές ξυλείας από το Καμερούν προς τις ευρωπαϊκές αγορές έχουν ακολουθήσει νόμιμες οδούς, και να ενισχυθεί η εφαρμογή της δασικής ρύθμισης και διακυβέρνησης.

Οι έρευνες μη κυβερνητικών οργανώσεων κατέδειξαν ότι το 20% της ξυλείας από το Κονγκό που εισάγεται στην ευρωπαϊκή αγορά είναι παράνομης προέλευσης, σε κάθε στάδιο της διαδικασίας. Ως εκ τούτου, κυρίες και κύριοι, κρίνεται επιτακτική η ανάγκη θέσπισης διαδικασιών για την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου ξυλείας.

Η VPA ΕΕ-Κονγκό προβλέπει μια σειρά πολιτικών και ρυθμιστικών μεταρρυθμίσεων, οι οποίες θα επιτρέψουν στη βιομηχανία ξυλείας του Κονγκό να θεσπίσει ορθές πρακτικές διακυβέρνησης και να αποκτήσει μεγαλύτερη διαφάνεια. Είναι σημαντικό να διασφαλισθεί ότι οι πολιτικές και νομοθετικές μεταρρυθμίσεις που πραγματοποιούνται συμβάλλουν στη μείωση της φτώχειας και στην απτή βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ανθρώπων.

Η VPA θα τεθεί σε ισχύ μόλις εφαρμοσθούν οι νομοθετικές αλλαγές για τις οποίες ανελήφθη δέσμευση και αφότου θεσπισθεί το σύστημα ελέγχου της νομιμότητας. Για όλους τους παραπάνω λόγους, στηρίζω την πρόταση του εισηγητή να ακολουθήσουμε τη θέση του Συμβουλίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), γραπτώς. (PT) Η εθελοντική συμφωνία εταιρικής σχέσης Κονγκό-ΕΕ προβλέπει μια σειρά από πολιτικές και νομοθετικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες θα επιτρέψουν στον τομέα ξυλείας της Δημοκρατίας του Κονγκό να θεσπίσει ορθές πρακτικές διακυβέρνησης και μεγαλύτερη διαφάνεια. Είναι σημαντικό να υπάρξουν εγγυήσεις ότι κάθε είδους ξυλεία και προϊόντα ξυλείας με χώρα προέλευσης τη Δημοκρατία του Κονγκό, τα οποία εισέρχονται στις ευρωπαϊκές αγορές, είναι απολύτως νόμιμα, καθώς και ότι κάθε μεταρρύθμιση που εφαρμόζεται διασφαλίζει τον σεβασμό προς τα δικαιώματα των τοπικών και αυτοχθόνων κοινοτήτων, συμβάλλει στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης του πληθυσμού και στην προστασία του περιβάλλοντος, και έχει ουσιαστικές επιπτώσεις στο επίπεδο καταπολέμησης της διαφθοράς και ενίσχυσης των ικανοτήτων της τοπικής κοινωνίας των πολιτών.

Κατά συνέπεια, υπερψήφισα την υπογραφή της εν λόγω συμφωνίας, και ελπίζω πως οι δεσμεύσεις που ανελήφθησαν και οι στόχοι της συμφωνίας για την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, της διακυβέρνησης και του εμπορίου θα τηρούνται πλήρως κατά την εφαρμογή της.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), γραπτώς. (IT) Τάσσομαι υπέρ αυτού του ψηφίσματος, διότι πιστεύω ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να επιλύσουμε το σοβαρό πρόβλημα της αποψίλωσης και της υποβάθμισης των δασών. Η διατήρηση της ακεραιότητας των δασών παραμένει προτεραιότητα.

Η Επιτροπή και το Συμβούλιο πρέπει να επιτείνουν τις προσπάθειές τους ώστε να διασφαλισθεί ότι γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Δημοκρατία του Κονγκό. Ένα άλλο πρόβλημα για το οποίο απαιτείται προληπτική δράση είναι η διαφθορά, η οποία πρέπει να μειωθεί σημαντικά. Προκειμένου να διασφαλισθεί η μείωση της διαφθοράς, είναι σημαντικό να υποστηριχθούν μέτρα που θα εγγυώνται την ανεξαρτησία του τοπικού δικαστικού συστήματος και τη δημιουργία νέων δικαστικών διαδικασιών.

Εξίσου ζωτικής σημασίας είναι η επικαιροποίηση των νομοθετικών κειμένων για τη βελτίωση της κοινωνικής δικαιοσύνης και τον σεβασμό προς τα δικαιώματα των τοπικών και αυτοχθόνων κοινοτήτων. Θα ήθελα να ολοκληρώσω τονίζοντας την ανάγκη για επιπρόσθετους τεχνικούς και οικονομικούς πόρους ώστε να υποστηριχθεί η θέσπιση ενός συστήματος ελέγχου για τη νομιμότητα της ξυλείας.

 
  
  

Συστάσεις: Yannick Jadot (A7-0371/2010) και (A7-0370/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Köstinger (PPE), γραπτώς.(DE) Η συγκατάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις εθελοντικές συμφωνίες εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Καμερούν και της Δημοκρατίας του Κονγκό οδήγησε στην πραγματοποίηση ενός σημαντικού βήματος στον αγώνα κατά της παράνομης υλοτομίας και του παράνομου εμπορίου ξυλείας. Ένα σύστημα πιστοποίησης, το οποίο θα διασφαλίζει σαφή ανιχνευσιμότητα, δεν θα ωφελήσει μόνο την ευρωπαϊκή οικονομία και την ευρωπαϊκή βιομηχανία ξυλείας ειδικότερα, αλλά και την οικονομία και τη βιομηχανία ξυλείας στο Καμερούν και το Κονγκό. Επικροτώ θερμά αυτές τις δύο συμφωνίες.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Στο πλαίσιο της επιβολής της δασικής νομοθεσίας, της διακυβέρνησης και του εμπορίου (FLEGT), οι χώρες που εξάγουν τροπική σκληρή ξυλεία έχουν ξεκινήσει να υπογράφουν εθελοντικές συμφωνίες εταιρικής σχέσης με την ΕΕ, προκειμένου να διασφαλίζεται η ανιχνευσιμότητα και η νομιμότητα της ξυλείας και των διαδικασιών ελέγχου. Στόχος των δύο εθελοντικών συμφωνιών εταιρικής σχέσης FLEGT με τη Δημοκρατία του Κονγκό και τη Δημοκρατία του Καμερούν είναι να παράσχουν ένα νομοθετικό πλαίσιο ώστε: α) να εντοπίζεται και να εξασφαλίζεται η ανιχνευσιμότητα του ξύλου, β) να καθιερωθούν διαδικασίες ανεξάρτητων ελέγχων που θα πιστοποιούν όλες τις εξαγωγές ξυλείας από τη χώρα εταίρο προς την ευρωπαϊκή αγορά, προκειμένου να εδραιωθεί μια βάση για τη νόμιμη διαχείριση και εκμετάλλευση των δασών του Κονγκό και του Καμερούν, και γ) να ενισχυθεί η εφαρμογή των δασικών κανονισμών και η διακυβέρνηση. Εθελοντική συμφωνία εταιρικής σχέσης υπεγράφη ήδη μεταξύ της ΕΕ και της Γκάνα το 2009. Δυνάμει της Συνθήκης της Λισαβόνας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαθέτει εξουσία συναπόφασης και πρέπει να δώσει την επίσημη σύμφωνη γνώμη του σε δύο εθελοντικές συμφωνίες εταιρικής σχέσης που αφορούν το Καμερούν και τη Δημοκρατία του Κονγκό. Στο προσεχές μέλλον, αναμένεται να συναφθούν και άλλες εθελοντικές συμφωνίες εταιρικής σχέσης, ιδίως με κάποιες ασιατικές χώρες, καθώς και με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), γραπτώς. (IT) Υπερψήφισα τα εν λόγω ψηφίσματα, διότι φρονώ ότι η προστασία των φυσικών δασών είναι σημαντική, δεδομένου ότι η εκμετάλλευσή τους μπορεί να οδηγήσει σε υποβάθμιση και αποψίλωση των δασών, καθώς και στην καταστροφή του παγκόσμιου περιβάλλοντος.

Ως εκ τούτου, η μεταρρύθμιση του νομοθετικού πλαισίου στον δασικό τομέα κρίνεται απαραίτητη για την επίτευξη εθελοντικής συμφωνίας εταιρικής σχέσης, η οποία θα συνάδει με τους στόχους του σχεδίου δράσης σχετικά με την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο (FLEGT), αλλά και για τη διασφάλιση της εκπλήρωσης των κοινωνικών και περιβαλλοντικών κριτηρίων. Τα νομοθετικά κείμενα για τη βελτίωση της κοινωνικής δικαιοσύνης πρέπει να επικαιροποιηθούν, ούτως ώστε να σέβονται τα δικαιώματα των τοπικών και αυτοχθόνων κοινοτήτων και να εξασφαλίζονται για αυτές τις ομάδες οι αρχές της άμεσης συμμετοχής τους στην εκπόνηση νέων νομοθετικών κειμένων και στη φάση εφαρμογής της συμφωνίας περί διαφάνειας.

Η Επιτροπή πρέπει να μεριμνήσει για τον σεβασμό των δικαιωμάτων των τοπικών κοινοτήτων, οι οποίες αποτελούν, συχνά, τα πρώτα θύματα της υποβάθμισης του περιβάλλοντος.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), γραπτώς.(FR) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ψηφίσει υπέρ αρκετών συμφωνιών για την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου ξυλείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Κονγκό και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Καμερούν.

Αυτές οι διεθνείς συμφωνίες έχουν ως στόχο την εξασφάλιση της ανιχνευσιμότητας της ξυλείας που εξάγεται στην ΕΕ, προκειμένου να καταπολεμηθεί η αποψίλωση των δασών και να διαφυλαχθεί η βιοποικιλότητα, καθώς και να διασφαλισθούν τα δικαιώματα των αυτοχθόνων πληθυσμών.

Ο εισηγητής, κ. Jadot, από την Ομάδα των Πρασίνων/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία, έχει συμπεριλάβει μια σειρά τροπολογιών, οι οποίες κατατέθηκαν από τη Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών.

Απομένει να τεθούν σε εφαρμογή οι εν λόγω εκθέσεις, και πρέπει να διασφαλισθεί ότι η Επιτροπή θα λάβει πραγματικά υπόψη τις απόψεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Μολαταύτα, οι εκθέσεις αυτές ενδέχεται να αποτελέσουν πηγή στήριξης για όλους όσοι αγωνίζονται για ένα διαφορετικό είδος σχέσης με τις χώρες του Νότου, ειδικότερα δε με τις χώρες της υποσαχάριας Αφρικής.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), γραπτώς. (DE) Ψήφισα υπέρ της υπογραφής εθελοντικής συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας του Καμερούν, καθώς και μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας του Κονγκό. Το έτος που διανύουμε, το 2011, έχει ανακηρυχθεί «Διεθνές έτος των δασών. Τα υγιή δάση είναι κεφαλαιώδους σημασίας για τη διατήρηση της τοπικής βιοποικιλότητας και συνεισφέρουν σημαντικά στους στόχους για το κλίμα που έχουμε θέσει, διότι λειτουργούν ως φυσικοί συλλέκτες CO2. Η βλάστηση και οι δασικές εκτάσεις καταστρέφονται σε ολόκληρο τον πλανήτη, μεταξύ άλλων και στην κεντρική Αφρική. Δορυφορικές εικόνες δείχνουν ότι, τα τελευταία 30 χρόνια, έχουν χαθεί περίπου 25.000 km² αφρικανικών δασών και άλλων μορφών βλάστησης. Αυτές οι νέες συμφωνίες εταιρικής σχέσης θα προαγάγουν στις εν λόγω δύο χώρες την υπεύθυνη διαχείριση του δασικού τομέα, για τον οποίο η ΕΕ υπέχει έμμεση ευθύνη λόγω των εισαγωγών ξυλείας της. Η ΕΕ αναλαμβάνει πλέον αυτήν την ευθύνη. Η καθιέρωση συστημάτων ανιχνευσιμότητας και ελέγχου της νομιμότητας για τα προϊόντα ξυλείας θα διασφαλίσει επίσης και την απαραίτητη διαφάνεια.

 
  
  

Πρόταση ψηφίσματος: (B7-0022/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto (S&D), γραπτώς. (EN) Μολονότι το ψήφισμα αυτό αφορά τις θεωρήσεις διαβατηρίων για εργασία, είναι μάλλον απίθανο οι πολίτες των κρατών του Ειρηνικού να επιλέξουν τη Μάλτα έναντι της υπόλοιπης ΕΕ ως τόπο αναζήτησης εργασίας. Για τον λόγο αυτόν, ψήφισα υπέρ του αρχικού κειμένου που προτάθηκε.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), γραπτώς.(FR) Το ψήφισμα αναπτύσσει τις επιφυλάξεις του Κοινοβουλίου σχετικά με την ενδιάμεση συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης. Επισημαίνει τους στόχους της συμφωνίας (ανάπτυξη, ενίσχυση των εμπορικών δεσμών μεταξύ της ΕΕ και του Ειρηνικού) και υπογραμμίζει τα προβλήματα που δημιουργεί η παρέκκλιση από τους κανόνες καταγωγής για μεταποιημένα αλιευτικά προϊόντα. Εντούτοις, εμμένοντας στην άρνησή μου να αποδεχθώ τη συμφωνία, καταψήφισα το ψήφισμα, το οποίο δεν αναδεικνύει επαρκώς, κατ’ εμέ, τα προβλήματα που εγείρει η παρέκκλιση από τους κανόνες καταγωγής για μεταποιημένα αλιευτικά προϊόντα, ιδιαίτερα όσον αφορά τον τόνο.

Αναμένω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας υποβάλει τη μελέτη αντικτύπου που προβλέπεται στη συμφωνία. Αναλύει τις επιπτώσεις αυτής της συμφωνίας για την απασχόληση στην ΕΕ και στον Ειρηνικό, αλλά και για τον ευρωπαϊκό τομέα αλιείας και μεταποίησης. Είναι αδύνατον να εξακριβωθεί η προέλευση του μεταποιημένου τόνου που εισάγεται στην ευρωπαϊκή αγορά. Θα παρακολουθήσω τις διαπραγματεύσεις για την τελική συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και των κρατών του Ειρηνικού, και θα μεριμνήσω ώστε η συμφωνία να μην περιέχει καμία παρέκκλιση από τους κανόνες καταγωγής για τα μεταποιημένα αλιευτικά προϊόντα που προέρχονται από την Παπουασία-Νέα Γουινέα.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), γραπτώς. (PT) Επικροτώ τις προσπάθειες που καταβάλλονται για την εμβάθυνση των εμπορικών σχέσεων μεταξύ του Ειρηνικού και της ΕΕ, με στόχο τη στήριξη της περιφερειακής ολοκλήρωσης και την προώθηση της σταδιακής ένταξης των οικονομιών των χωρών Αφρικής, Καραϊβικής, Ειρηνικού (ΑΚΕ) στην παγκόσμια οικονομία.

Η ΕΕ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην προαγωγή της βιώσιμης κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης των χωρών ΑΚΕ, και συμβάλλει στη συνολική προσπάθεια εξάλειψης της φτώχειας στις χώρες αυτές. Κατά συνέπεια, οι εμπορικές σχέσεις μεταξύ της συγκεκριμένης περιοχής και της ΕΕ θα πρέπει να προωθούν και να ενισχύουν το εμπόριο, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την περιφερειακή ολοκλήρωση, συμβάλλοντας παράλληλα στην οικονομική διαφοροποίηση και τη μείωση της φτώχειας.

Η εμπορική πολιτική καθίσταται σημαντικότερη από ποτέ άλλοτε για τον αναπτυσσόμενο κόσμο λόγω της υφιστάμενης οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, και απευθύνω έκκληση για την ταχύτερη δυνατή διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων και με τα 14 κράτη ΑΚΕ του Ειρηνικού για τη σύναψη ολοκληρωμένης συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Ole Christensen, Dan Jørgensen, Christel Schaldemose και Britta Thomsen (S&D), γραπτώς. (DA) Σχετικά με την τροπολογία 6, η οποία αφορά την παράγραφο 23, σημείο 3), εκτιμούμε ότι πρέπει πάντα να εναπόκειται στο εκάστοτε κράτος μέλος η λήψη της απόφασης σχετικά με τη χορήγηση θεώρησης σε υπηκόους τρίτων χωρών. Στην περίπτωση της θεώρησης διαβατηρίου για εργασία, η εργασία θα πρέπει να διέπεται από τους ίδιους όρους που ισχύουν για την εκτέλεσή της από οιονδήποτε πολίτη της ΕΕ στο ενεχόμενο κράτος μέλος. Θα θέλαμε επίσης πιο ακριβή ορισμό της φράσης «παρέχοντες φροντίδα σε εξαρτώμενα άτομα ή σε παρεμφερή επαγγέλματα».

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), γραπτώς. (RO) Η υφιστάμενη χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση αναδεικνύει το γεγονός ότι η εμπορική πολιτική καθίσταται σημαντικότερη από ποτέ άλλοτε για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Ο ιδιαίτερος χαρακτήρας της περιοχής, που συνδέεται με την αλιεία και τις σχετικές με την αλιεία δραστηριότητες και βιομηχανίες, παρουσιάζει τις μεγαλύτερες δυνατότητες μελλοντικής αύξησης των εξαγωγών, με την προϋπόθεση ότι η αλιευτική δραστηριότητα ασκείται κατά τρόπο περιβαλλοντικά βιώσιμο.

Όσον αφορά τη βοήθεια για το εμπόριο, ο στόχος της είναι να βελτιώσει την ικανότητα των αναπτυσσόμενων χωρών ως προς την αξιοποίηση νέων εμπορικών ευκαιριών.

 
  
MPphoto
 
 

  George Sabin Cutaş (S&D), γραπτώς. (RO) Ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος για την ενδιάμεση συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών του Ειρηνικού, ενόψει του γεγονότος ότι αποτελεί μόνο ένα βήμα προόδου με στόχο τη διαπραγμάτευση νέας, ολοκληρωμένης συμφωνίας εταιρικής σχέσης.

Ταυτόχρονα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να έχει υπόψη ότι στις διαπραγματεύσεις για τη μελλοντική συμφωνία θα πρέπει να συμμετάσχει μεγαλύτερος αριθμός κρατών της περιοχής, ούτως ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο να αποτελέσει πηγή διχασμού για τις χώρες της περιοχής. Επιπλέον, η εν λόγω συμφωνία δεν θα πρέπει να επιτρέπει σε εταιρείες τρίτων χωρών να απολαμβάνουν τα οφέλη μιας εξαίρεσης από τους τελωνειακούς δασμούς της ΕΕ εις βάρος των τοπικών βιομηχανιών, των εργαζομένων και των εισοδημάτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), γραπτώς. (PT) Υπερψήφισα αυτό το ψήφισμα, διότι πιστεύω ότι η συμφωνία εταιρικής σχέσης αποσκοπεί στη στήριξη της περιφερειακής ολοκλήρωσης και στην προώθηση της σταδιακής ένταξης των οικονομιών των χωρών ΑΚΕ στην παγκόσμια οικονομία, προάγοντας με αυτόν τον τρόπο τη βιώσιμη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη των χωρών αυτών και συμβάλλοντας στην εξάλειψη της φτώχειας.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Παρά το γεγονός ότι μόνον η Παπουασία-Νέα Γουινέα και η Δημοκρατία των Φίτζι έχουν υπογράψει την ενδιάμεση συμφωνία εταιρικής σχέσης με την ΕΕ, πιστεύω ότι αξίζει τη στήριξή μας, διότι επιτρέπει στις ευρωπαϊκές αγορές να είναι ανοικτές σε τοπικά προϊόντα και, από την άλλη πλευρά, καθιστά δυνατό το σταδιακό άνοιγμα των αγορών αυτών των χωρών στα ευρωπαϊκά προϊόντα. Ελπίζω ότι οι εμπορικές σχέσεις μεταξύ των κρατών του Ειρηνικού και της ΕΕ θα αυξηθούν και θα ενισχυθούν, ενώ θα ληφθούν ταυτόχρονα υπόψη οι ιδιαιτερότητες των διαφόρων περιοχών και οι ειδικές ανάγκες των φτωχότερων πληθυσμών. Κατά συνέπεια, αυτός ο εμπορικός μηχανισμός θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί με γνώμονα τις αναπτυξιακές ανάγκες των χωρών που έχουν υπογράψει τη συμφωνία, αλλά και να αξιοποιηθεί ως μέσο ανάδειξης αυτών των αναγκών. Η ολοκληρωμένη συμφωνία που ενδέχεται να συναφθεί δεν θα πρέπει να παραβλέπει τα κύρια ζητήματα που περιλαμβάνονται στο ψήφισμα: 1) διαπραγματεύσεις για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, 2) διαφάνεια των κυβερνητικών προμηθειών και 3) χορήγηση θεωρήσεων διαβατηρίων για εργασία.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), γραπτώς. (EN) Το ψήφισμά μου, το οποίο συνοδεύει τη χορήγηση συγκατάθεσης στην ενδιάμεση συμφωνία εταιρικής σχέσης ΕΕ-κρατών Ειρηνικού, καθιστά σαφές ότι το Κοινοβούλιο επικροτεί μεν την εν λόγω ενδιάμεση ΣΟΕΣ που καλύπτει μόνο τα Φίτζι και την Παπουασία-Νέα Γουινέα, αλλά εκτιμά ότι οιαδήποτε κίνηση για τη σύναψη ολοκληρωμένης ΣΟΕΣ πρέπει να καλύπτει και τα 14 νησιωτικά κράτη του Ειρηνικού. Αυτό είναι σημαντικό για την περιφερειακή αλληλεγγύη, συνοχή και ολοκλήρωση.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Ο στόχος των συμφωνιών οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και των κρατών του Ειρηνικού πρέπει να είναι η ενίσχυση του εμπορίου, της βιώσιμης ανάπτυξης και της περιφερειακής ολοκλήρωσης, προωθώντας παράλληλα την οικονομική διαφοροποίηση και τη μείωση της φτώχειας. Μολονότι μόνον η Παπουασία-Νέα Γουινέα και η Δημοκρατία των Φίτζι έχουν υπογράψει προς το παρόν τη συμφωνία, η τελευταία αποτελεί σημαντικό βήμα προόδου για τη μελλοντική οικονομική ανάπτυξη της εν λόγω περιοχής, η οποία συγκροτείται από 14 νησιωτικά κράτη και είναι καίριας σημασίας για την ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), γραπτώς. (PT) Η ευρέως διαδεδομένη πεποίθηση ότι η προώθηση των εμπορικών σχέσεων μεταξύ της περιοχής αυτής και της ΕΕ θα πρέπει να ενθαρρύνει και να ενισχύει το εμπόριο, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την περιφερειακή ολοκλήρωση, προωθώντας παράλληλα την οικονομική διαφοροποίηση και τη μείωση της φτώχειας, αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό χαρακτηριστικό του παρόντος ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ενδιάμεση συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών του Ειρηνικού. Μέσω αυτής της ενδιάμεσης συμφωνίας θα επιτευχθούν οι αναπτυξιακοί στόχοι της Χιλιετίας.

Το στοιχείο αυτό, σε συνδυασμό με τη δημιουργία πραγματικής περιφερειακής αγοράς, παρέχει σημαντική βάση για την επιτυχή εφαρμογή της ενδιάμεσης συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ)· το ίδιο ισχύει και για την ενδεχόμενη σύναψη ολοκληρωμένης ΣΟΕΣ στο μέλλον. Η περιφερειακή ολοκλήρωση και συνεργασία είναι καίριας σημασίας για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη των κρατών του Ειρηνικού.

Ψήφισα υπέρ, διότι είμαι πεπεισμένη ότι η εν λόγω ΣΟΕΣ μπορεί να συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη αυτών των περιοχών, και συμμερίζομαι τις ανησυχίες που αναφέρονται στο ψήφισμα σχετικά με την ανάγκη πλαισίωσης μιας τέτοιας ανάπτυξης από πολιτικές για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και την ένταξη. Εναπόκειται στο Κοινοβούλιο να παρακολουθεί την εφαρμογή της συμφωνίας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που του εκχωρεί η Συνθήκη της Λισαβόνας.

 
  
MPphoto
 
 

  Maurice Ponga (PPE), γραπτώς.(FR) Επικροτώ την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να εγκρίνει την ενδιάμεση συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών του Ειρηνικού. Η συμφωνία αυτή αντικατοπτρίζει τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην εν λόγω περιοχή του πλανήτη και αποστέλλει ισχυρό πολιτικό μήνυμα στα κράτη της περιοχής. Αυτό με χαροποιεί. Το πολιτικό ψήφισμα που συνοδεύει την παρούσα απόφαση έγκρισης της συμφωνίας μάς παρέχει τη δυνατότητα να προβάλουμε τις απαιτήσεις μας. Θέλουμε να δημιουργήσουμε μια ισορροπημένη και δίκαιη σχέση με τα κράτη του Ειρηνικού· μια σχέση η οποία θα μεριμνά για την ανάπτυξη αυτών των νησιωτικών κρατών, προστατεύοντας παράλληλα και τα συμφέροντα των δικών μας πολιτών. Μολονότι η ενδιάμεση συμφωνία περιλαμβάνει ειδικές διατάξεις περί των κανόνων καταγωγής για τα αλιευτικά προϊόντα, ήταν σημαντικό να πλαισιώσουμε δεόντως αυτήν την παρέκκλιση. Πράγματι, προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι αυτή η παρέκκλιση, η οποία θα πρέπει να επιτρέπει τη δημιουργία θέσεων εργασίας και πλούτου, θα είναι πραγματικά επωφελής για τους τοπικούς πληθυσμούς και δεν θα ζημιώνει τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες μεταποίησης και κονσερβοποίησης αλιευτικών προϊόντων, ήταν ζωτικής σημασίας να προβλέψουμε την εκπόνηση μελέτης του αντικτύπου της το συντομότερο δυνατόν, και να επιτρέψουμε την αναστολή της, σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη. Υπάρχουν εγγυήσεις που εξασφαλίζουν ότι η συμφωνία είναι δίκαιη και ότι θα ληφθούν μέτρα, εφόσον χρειαστεί, για την προστασία των συμφερόντων μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), γραπτώς. (PT) Υπερψήφισα το ψήφισμα για την ενδιάμεση συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών του Ειρηνικού, με την ελπίδα ότι αυτή η συμφωνία –η οποία περιορίζεται επί του παρόντος σε δύο χώρες, ήτοι την Παπουασία-Νέα Γουινέα και τη Δημοκρατία των Φίτζι– θα μπορούσε να προλειάνει το έδαφος για τη σύναψη ολοκληρωμένης συμφωνίας. Μια τέτοια συμφωνία θα μπορούσε να αποτελέσει ένα μέσο για την προώθηση της βιώσιμης κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής του Ειρηνικού, τη μείωση της φτώχειας και την ενίσχυση της περιφερειακής ολοκλήρωσης και συνεργασίας, σύμφωνα με τους αναπτυξιακούς στόχους της Χιλιετίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), γραπτώς. (IT) Η ενδιάμεση συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ της Παπουασίας-Νέας Γουινέας, της Δημοκρατίας των Φίτζι και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας μονογραφήθηκε στις 14 Δεκεμβρίου 2007.

Αυτές ήταν οι μόνες χώρες της περιοχής του Ειρηνικού που συνήψαν τη συμφωνία επειδή παρουσίαζαν την εντονότερη δραστηριότητα στο πλαίσιο των εμπορικών τους σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση, και κυρίως επειδή ενδιαφέρονταν να προστατεύσουν τις οικείες βιομηχανίες ζάχαρης και τόνου. Η συμφωνία αυτή θα διασφαλίσει επίσης πρόσθετα οφέλη στις χώρες αυτές, χάρη σε μια νέα ρύθμιση περί της άνευ δασμών και ποσοστώσεων πρόσβασης στις αγορές.

Έχοντας καλύτερη πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά, οι συγκεκριμένες χώρες θα ωφεληθούν εξίσου από νέες επενδυτικές ευκαιρίες, οι οποίες θα έχουν θετικό αντίκτυπο και στην απασχόληση. Η συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης προβλέπει τη δημιουργία ειδικής επιτροπής, η οποία θα παρακολουθεί την εφαρμογή της και θα ελέγχει τις επιπτώσεις της στην τοπική κοινωνία και οικονομία ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

 
  
MPphoto
 
 

  Tokia Saïfi (PPE), γραπτώς.(FR) Το ψήφισμα αναπτύσσει τις επιφυλάξεις του Κοινοβουλίου σχετικά με την ενδιάμεση συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης. Επισημαίνει τους στόχους της συμφωνίας (ανάπτυξη, ενίσχυση των εμπορικών δεσμών μεταξύ της ΕΕ και του Ειρηνικού) και υπογραμμίζει τα προβλήματα που δημιουργεί η παρέκκλιση από τους κανόνες καταγωγής για μεταποιημένα αλιευτικά προϊόντα. Για τον λόγο αυτόν, υπερψήφισα το ψήφισμα και υποστήριξα τις τροπολογίες που κατέθεσαν οι Πράσινοι, οι οποίες είναι σε απόλυτη συμφωνία με τις ανησυχίες μας. Αναμένω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας υποβάλει την εκτίμηση αντικτύπου που προβλέπει η συμφωνία, και θα παρακολουθώ εκ του σύνεγγυς τις διαπραγματεύσεις για την τελική συμφωνία εταιρικής σχέσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), γραπτώς. (EN) Υποστήριξα αυτή την ενδιάμεση συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης με την Παπουασία-Νέα Γουινέα και τις νήσους Φίτζι, διότι είναι σημαντικό να αναπτυχθούν ισχυροί δεσμοί με τις εξαγωγικές χώρες στην περιοχή του Ειρηνικού. Παρά τις ανησυχίες ορισμένων βουλευτών, φρονώ ότι πρέπει να προωθήσουμε τη στενότερη συνεργασία με αυτές τις χώρες, καθόσον θα επιτρέψει στην ΕΕ να παρακολουθεί τα αλιεύματα τόνου και άλλων ιχθύων που κονσερβοποιούνται στην Παπουασία-Νέα Γουινέα. Η συγκεκριμένη βιομηχανία έχει δημιουργήσει επίσης εκατοντάδες θέσεις εργασίας για τους κατοίκους αυτής της φτωχής χώρας.

 
  
  

Σύσταση: David Martin (A7-0365/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), γραπτώς. (PT) Υπερψήφισα το παρόν ψήφισμα, διότι πιστεύω ότι συνδράμει στη σύναψη νέων εμπορικών συμφωνιών, συμβατών με τους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου με την Παπουασία-Νέα Γουινέα και τη Δημοκρατία των Φίτζι. Οι ενδιάμεσες συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΕΣΟΕΣ) είναι συμφωνίες για το εμπόριο προϊόντων που αποσκοπούν στην αποφυγή διατάραξης των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ των κρατών της Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού και της Ευρώπης. Ενώ η ΕΣΟΕΣ μπορεί να θεωρηθεί ως πρώτο βήμα στη διαδικασία, από νομικής , είναι εντελώς ανεξάρτητη διεθνής συμφωνία η οποία μπορεί να μην οδηγήσει απαραίτητα σε μια πλήρη ΣΟΕΣ. Επικροτώ τις συστάσεις που αφορούν την υπογραφή οριστικών συμφωνιών, την προέλευση των ευρωπαϊκών πόρων για τη χρηματοδότηση αυτών των συμφωνιών, οι οποίοι δεν πρέπει να προέλθουν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης, την ανάγκη συγκρότησης κοινοβουλευτικής επιτροπής για την παρακολούθηση της εφαρμογής της συμφωνίας, καθώς και τη θέσπιση ρήτρας αναθεώρησης, η οποία θα προβλέπει τη συνολική εκτίμηση αντικτύπου ανά τρία έως πέντε έτη.

 
  
MPphoto
 
 

  Bastiaan Belder (EFD), γραπτώς. (NL) Οι συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης θα πρέπει να προάγουν το εμπόριο μεταξύ της ΕΕ και της Παπουασίας-Νέας Γουινέας και των νήσων Φίτζι, και να συμβάλλουν στο εμπόριο, την ανάπτυξη, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη μείωση της φτώχειας. Η περιφερειακή ολοκλήρωση είναι κρίσιμης σημασίας για την ανάπτυξη των χωρών αυτών. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θα πρέπει να διευκρινίσει τον τρόπο με τον οποίο θα συμβάλουν σε αυτήν οι ενδιάμεσες συμφωνίες. Είναι σημαντικό να υπογράψουμε τελική συμφωνία με τις χώρες της εν λόγω περιοχής. Η χαλάρωση των κανόνων καταγωγής παρέχει μείζονες δυνατότητες στην Παπουασία-Νέα Γουινέα όσον αφορά την προώθηση της τοπικής οικονομίας.

Ωστόσο, είναι σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι οι φτωχότερες χώρες δεν θα χρησιμοποιούνται απλώς ως χώρες διέλευσης για προϊόντα από άλλες χώρες οι οποίες δεν επωφελούνται από αυτό το καθεστώς ειδικής πρόσβασης. Τα συμφέροντα της τοπικής οικονομίας είναι υψίστης σημασίας εδώ. Η Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθεί την εφαρμογή και να αναλαμβάνει κατάλληλη δράση όταν οι μελέτες αντίκτυπου της διαπιστώνουν σοβαρές στρεβλώσεις στην αγορά.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), γραπτώς.(FR) Πρόκειται για μια συμφωνία που παραχωρεί στα προϊόντα που προέρχονται από την περιοχή του Ειρηνικού προτιμησιακούς όρους πρόσβασης στην ευρωπαϊκή αγορά. Επικροτώ την ανάπτυξη της εν λόγω περιοχής, αλλά θεωρώ ότι η παρέκκλιση από τους κανόνες καταγωγής για τα μεταποιημένα αλιευτικά προϊόντα είναι απαράδεκτη. Πράγματι, η παρέκκλιση αυτή δημιουργεί συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού για την ευρωπαϊκή βιομηχανία κονσερβοποίησης και δεν ωφελεί ουσιαστικά τους τοπικούς πληθυσμούς.

Επίσης, οι εισαγωγές τόνου από την Παπουασία-Νέα Γουινέα έχουν διπλασιαστεί κατά την τελευταία διετία, και έχουμε βάσιμους λόγους να ανησυχούμε ότι η τάση αυτή θα είναι εντονότερη στο μέλλον. Ως αντιπρόεδρος της Επιτροπής Αλιείας, αποφάσισα να καταψηφίσω την παρούσα συμφωνία, διότι αγνοεί τη γνωμοδότηση της εν λόγω επιτροπής, στην οποία προτείνεται η κατάργηση της παρέκκλισης από τους κανόνες καταγωγής για τα μεταποιημένα αλιευτικά προϊόντα κατά τη λήξη των διαπραγματεύσεων για την ενδιάμεση συμφωνία εταιρικής σχέσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Παρά τον μικρό αριθμό των χωρών που έχουν αποδεχθεί την ενδιάμεση συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ), η τελευταία αναδεικνύει τη δέσμευση της Ευρώπης να υποστηρίξει την ανάπτυξη των χωρών του Ειρηνικού, χρησιμοποιώντας έναν μηχανισμό που υπερβαίνει τις απλές διαδικασίες παροχής βοήθειας και επιδιώκει την κινητοποίηση των τοπικών οικονομιών, οι οποίες ελπίζουν να ωφεληθούν από τον αντίκτυπο της δημιουργίας επιχειρήσεων και θέσεων εργασίας, καθώς και από την αύξηση της κυκλοφορίας των προσώπων και των αγαθών. Μολονότι συμφωνώ επί της αρχής για τη θέσπιση ενός τέτοιου μέσου, δεν μπορώ να αγνοήσω τις αμφιβολίες μου σχετικά με τις επιπτώσεις που ενδέχεται να έχει η ΣΟΕΣ στον αλιευτικό κλάδο. Θα ήθελα, συνεπώς, η Επιτροπή να εξετάσει το ζήτημα με ιδιαίτερη προσοχή, και θεωρώ δικαιολογημένη την υποβολή έκθεσης εκ μέρους της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο, με θέμα την αλιεία στον Ειρηνικό και τη διαχείριση των αλιευτικών αποθεμάτων της περιοχής, όπως ζήτησε ο εισηγητής.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. (PT) Συμφωνώ με αυτό το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη ενδιάμεσης συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και δύο κρατών του Ειρηνικού –την Παπουασία-Νέα Γουινέα και τη Δημοκρατία των Φίτζι– για τους ακόλουθους λόγους: 1. οι χώρες αυτές είναι οι μεγαλύτερες οικονομίες της περιοχής και έχουν υπογράψει κατά το παρελθόν συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης με την ΕΕ· 2. παρά τα δυνητικά της οφέλη, δεν κατέστη δυνατή η επέκταση της εν λόγω εταιρικής σχέσης σε άλλες χώρες της περιοχής· 3. πρόκειται για μια ενδιάμεση συμφωνία την οποία το Κοινοβούλιο πρέπει να επαναξιολογήσει, εφόσον σκοπεύουμε να την μετατρέψουμε σε ολοκληρωμένη συμφωνία· 4. η Δημοκρατία των Φίτζι έχει αναλάβει έναντι της ΕΕ δεσμεύσεις, οι οποίες αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις δημοκρατικές αρχές και το κράτος δικαίου· 5. παρά τις επικρίσεις από μέλη της κοινωνίας των πολιτών και πολιτικούς της περιοχής, η εν λόγω εταιρική σχέση θα μπορούσε να συμβάλει στη στρατηγική ανάπτυξη αυτών των χωρών.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Επικρίνουμε επί μακρόν την υπογραφή αυτών των συμφωνιών οικονομικής εταιρικής σχέσης με τις χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ). Ανεξαρτήτως του σκοπού τους και της ρητορικής με την οποία παρουσιάζονται, οι εν λόγω συμφωνίες αποβλέπουν ουσιαστικά στις ελεύθερες εμπορικές συναλλαγές, με όλες τις εξαιρετικά αρνητικές συνέπειες που απορρέουν από αυτές. Πρόσφατα, κατά την τελευταία συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ, η οποία πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2010, το Συμβούλιο των χωρών ΑΚΕ εξέφρασε την ανησυχία του για το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν σέβεται τις αντιρρήσεις του σε θέματα που σχετίζονται με την προστασία των οικονομιών του. Διαπιστώνεται επίσης μια αντίφαση μεταξύ της συχνά επικαλούμενης ευελιξίας της Επιτροπής και της αδιάλλακτης στάσης που έχει υιοθετήσει στις τεχνικές διαπραγματεύσεις. Επί της συγκεκριμένης ενδιάμεσης συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης με τη Δημοκρατία των Φίτζι και την Παπουασία-Νέα Γουινέα, η ΕΕ έχει δεχθεί επίσης έντονες επικρίσεις από κοινωνικές και πολιτικές οργανώσεις στην περιοχή του Ειρηνικού, λόγω των πιέσεων που ασκήθηκαν σε αυτές τις δύο χώρες προκειμένου να υπογράψουν τη συμφωνία, υπό την απειλή να απολέσουν την προνομιακή τους πρόσβαση στις ευρωπαϊκές αγορές. Οι επικριτές αναφέρουν ακόμα ότι υπήρξε σημαντική μείωση της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών του Ειρηνικού μετά την υπογραφή αυτής της συμφωνίας, γεγονός που δημιούργησε αισθήματα διχασμού και οδήγησε στη διάλυση ορισμένων περιφερειακών ομάδων εξαιτίας των πιέσεων που αισθάνθηκαν να υφίστανται για την υπογραφή των ενδιάμεσων συμφωνιών.

 
  
MPphoto
 
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE), γραπτώς. (GA) Δεν υπάρχει τίποτα σημαντικότερο από την υγεία των παιδιών και την προστασία των δικαιωμάτων και της ευημερίας των παιδιών. Τα παιδιά πρέπει επίσης να έχουν το δικαίωμα στην οικογενειακή ζωή, και πρέπει να διασφαλισθεί ότι δεν θα είναι αναγκασμένα να ζουν σε ορφανοτροφεία για μεγάλες χρονικές περιόδους.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), γραπτώς.(FR) Η συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και των κρατών του Ειρηνικού εκχωρεί στην Παπουασία-Νέα Γουινέα γενική παρέκκλιση από τους κανόνες καταγωγής για τα αλιευτικά προϊόντα, ειδικότερα δε για τον τόνο. Αυτή η ρήτρα σημαίνει ότι προϊόντα που προέρχονται από την εν λόγω χώρα μπορούν να θεωρούνται αμιγώς τοπικής παραγωγής και να εξαιρούνται, συνεπώς, από δασμούς και ποσοστώσεις, ακόμα και αν οι αλιείς, οι αλιευτικές περιοχές και τα εργοστάσια παραγωγής των κονσερβοποιημένων ψαριών δεν υπάγονται στη χώρα.

Εκείνοι όμως που επωφελούνται από το εν λόγω καθεστώς είναι ο κινεζικός, ο αυστραλιανός, ο ταϊλανδικός και άλλοι αλιευτικοί στόλοι που εκφορτώνουν τα αλιεύματά τους σε λιμένες της Παπουασίας· είναι επίσης τα εργοστάσια κονσερβοποιίας που ανήκουν στις αντίστοιχες χώρες, τα οποία έχουν εγκατασταθεί στην Παπουασία-Νέα Γουινέα, αλλά απασχολούν αλλοδαπούς υπηκόους υπό αμφίβολες συνθήκες. Εκείνος όμως που υφίσταται εξ ολοκλήρου τις συνέπειες αυτού του αθέμιτου και παράνομου ανταγωνισμού είναι σαφώς ο ευρωπαϊκός και, συγκριμένα, ο γαλλικός κλάδος της εν λόγω βιομηχανίας.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι εισαγωγές τόνου από την Παπουασία-Νέα Γουινέα αυξήθηκαν κατά 76% μεταξύ του 2008 και του 2009. Μόνο στη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 1.500% την ίδια περίοδο. Οι δυσμενείς οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις αυτής της παρέκκλισης είναι γνωστές, και οι φόβοι για τα αλιευτικά αποθέματα της περιοχής είναι βάσιμοι. Για τον λόγο αυτό, ψήφισα κατά της παρούσας συμφωνίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), γραπτώς.(PL) Τα κράτη του Ειρηνικού αποτελούν μοναδική περιοχή, η οποία απαρτίζεται κυρίως από νησιωτικά κράτη που χαρακτηρίζονται, σε μεγάλο βαθμό, από εθνοτική πολυμορφία και από έναν πολιτισμό που διαφέρει σημαντικά από τον ευρωπαϊκό. Απαιτούν διαφορετικές πολιτικές και οικονομικές προτεραιότητες. Με τη σύναψη συμφωνίας με αυτά τα κράτη, επιθυμούμε να διευκολύνουμε την ελεύθερη ροή αγαθών και υπηρεσιών, η οποία αναμένεται να αποφέρει εμπορικά πλεονεκτήματα για αμφότερα τα μέρη. Ωστόσο, πρέπει επίσης να διασφαλίσουμε ότι, ενώ αγωνιζόμαστε για την ελευθέρωση της αγοράς, δεν θα πρέπει να θεωρηθούμε ως παρείσακτοι, με μοναδικό στόχο την εξασφάλιση πρόσβασης σε πόρους, αποδυναμώνοντας την τοπική αλληλεγγύη, όπως διατείνονται οι επικριτές. Ας συνάψουμε συμφωνίες, ας ανοίξουμε τις αγορές και ας προάγουμε την ανταγωνιστικότητα· πλην όμως, οι ενέργειες μας θα πρέπει να διέπονται σε κάθε περίπτωση από την κοινή λογική και το αμοιβαίο όφελος, ειδικότερα όταν βοηθούμε περιοχές όπως τα κράτη του Ειρηνικού, τα οποία πλήττονται συχνά από φυσικές καταστροφές.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Köstinger (PPE), γραπτώς.(DE) Η ενδιάμεση συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας αφενός και δύο εκ των χωρών ΑΚΕ, ήτοι της Παπουασίας-Νέας Γουινέας και των νήσων Φίτζι, αφετέρου πρέπει να θεωρηθεί ως πρώτο βήμα προς την επίτευξη ολοκληρωμένης συμφωνίας. Η ενδιάμεση συμφωνία εταιρικής σχέσης καλύπτει μεν όλους τους σημαντικούς τομείς μιας εμπορικής συμφωνίας, αλλά θα μπορούσε εν συνεχεία να καλύπτει εξίσου τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τι εξελίξεις στις δημόσιες συμβάσεις. Υποστηρίζω τη συμφωνία, αλλά, ταυτόχρονα, έχω πλήρη επίγνωση του πιθανού αντίκτυπου που θα μπορούσε να έχει στον ευρωπαϊκό αλιευτικό κλάδο και, εν προκειμένω, αναμένω από την Επιτροπή να εκπονήσει τη μελέτη αντικτύπου, όπως ζητείται στην παράγραφο 15 του ψηφίσματος που εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), γραπτώς.(IT) Η πρωτοβουλία που εγκρίθηκε σήμερα από το Κοινοβούλιο έχει δημιουργήσει μια συμφωνία η οποία θα ενισχύσει αναμφίβολα το εμπόριο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ορισμένων κρατών του Ειρηνικού. Ειδικότερα, η ενδιάμεση συμφωνία εταιρικής σχέσης έχει συναφθεί με την Παπουασία-Νέα Γουινέα και τη Δημοκρατία των Φίτζι, που ελπίζουν να επιτύχουν τον στόχο της προστασίας των οικείων βιομηχανιών ζάχαρης και τόνου. Κατά την άποψή μου, η συμφωνία αποτελεί ένα βήμα προόδου προς την ανάπτυξη και την ευημερία. Χάρη δε στους κανόνες καταγωγής, θα προσδώσει πραγματική προστιθέμενη αξία στην αλιευτική βιομηχανία και στις εξαγωγές των εν λόγω περιοχών. Οφείλω επίσης να τονίσω ότι η συμφωνία ενδέχεται να έχει μείζονα αντίκτυπο όσον αφορά τις σχέσεις με τα άλλα κράτη του Ειρηνικού, συμπεριλαμβανομένης της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), γραπτώς. (EN) Χαίρομαι που το Κοινοβούλιο υποστήριξε με συντριπτική πλειοψηφία τη σύστασή μου να δώσουμε τη σύμφωνη γνώμη μας στην ενδιάμεση ΣΟΕΣ ΕΕ-Ειρηνικού. Η ενδιάμεση συμφωνία μεταξύ της Παπουασίας Νέας Γουινέας, των Φίτζι και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας μονογραφήθηκε στις 14 Δεκεμβρίου 2007. Αυτές οι δύο χώρες ήταν οι μόνες στην περιοχή του Ειρηνικού που προέβησαν σε σύναψη συμφωνία, καθόσον τα άλλα μέλη της περιφερειακής ομάδας κρατών –εξαιτίας των χαμηλών επιπέδων τους στον τομέα του εμπορίου προϊόντων με την ΕΕ– επέλεξαν να μην υπογράψουν τη συμφωνία. Τα Φίτζι και η Παπουασία-Νέα Γουινέα συνήψαν τη συμφωνία με την ελπίδα, κυρίως, να προστατεύσουν τις βιομηχανίες τους ζάχαρης και τόνου, που θα είχαν πληγεί σοβαρά από το Σύστημα Γενικευμένων Προτιμήσεων. Η ενδιάμεση συμφωνία καλύπτει θέματα σχετικά με τους κανόνες καταγωγής και την πρόσβαση στην αγορά. Όσον αφορά τους κανόνες καταγωγής, η συμφωνία καλύπτει κανόνες καταγωγής που σχετίζονται με τους τομείς της αλιείας, της κλωστοϋφαντουργίας και της γεωργίας, που δημιουργούν επενδυτικές ευκαιρίες και δυνατότητες απασχόλησης. Όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά, επιδιώκεται η εξασφάλιση της χωρίς δασμούς και ποσοστώσεις προσβάσεως σε αγορές, η οποία οδηγεί σε επενδυτικές ευκαιρίες και δυνατότητες απασχόλησης. Τα θέματα σχετικά με το εμπόριο και την ανάπτυξη θα εξεταστούν μέσα σε ένα ευρύτερο περιφερειακό πλαίσιο.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), γραπτώς.(FR) Η ενδιάμεση συμφωνία εταιρικής σχέσης που υπογράφηκε μεταξύ της ΕΕ και της Παπουασίας Νέας Γουινέας και των νήσων Φίτζι είναι αποτέλεσμα άσκησης επαίσχυντων πιέσεων. Η συμφωνία αυτή προβλέπει τη σταδιακή κατάργηση των τελωνειακών δασμών σε μη βιώσιμη κλίμακα για τα εν λόγω κράτη, την απαγόρευση όλων των ποσοτικών περιορισμών στις εξαγωγές και εισαγωγές και την κατάργηση όλων των επιδοτήσεων για την εξαγωγή γεωργικών προϊόντων στα κράτη του Ειρηνικού για την Παπουασία-Νέα Γουινέα και τις νήσους Φίτζι. Περιλαμβάνει ρήτρα «ραντεβού» προκειμένου να «ολοκληρώσουν με επιτυχία τις υπό εξέλιξη διαπραγματεύσεις για μια ολοκληρωμένη ΣΟΕΣ». Οι συμφωνίες αυτές αποτελούν περαιτέρω απόδειξη της νεοαποικιοκρατικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταψήφισα τη σύσταση.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Ο στόχος των συμφωνιών οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και των κρατών του Ειρηνικού πρέπει να είναι η ενίσχυση του εμπορίου, της βιώσιμης ανάπτυξης και της περιφερειακής ολοκλήρωσης, παράλληλα με την προώθηση της οικονομικής διαφοροποίησης και της μείωσης της φτώχειας. Μολονότι μόνον η Παπουασία-Νέα Γουινέα και η Δημοκρατία των Φίτζι έχουν υπογράψει προς το παρόν τη συμφωνία, η τελευταία αποτελεί σημαντικό βήμα προόδου για τη μελλοντική οικονομική ανάπτυξη της εν λόγω περιοχής, η οποία συγκροτείται από 14 νησιωτικά κράτη και είναι καίριας σημασίας για την ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου. Πρόκειται για το πρώτο βήμα προς την επέκταση αυτής της συμφωνίας και σε άλλες χώρες της περιοχής, με στόχο τη σημαντική τόνωση των οικονομιών τους και την ευημερία των πληθυσμών τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), γραπτώς.(IT) Ψήφισα υπέρ της ενδιάμεσης συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών του Ειρηνικού, διότι πιστεύω ότι είναι σημαντικό για την Ευρώπη να διατηρεί συμφωνίες εμπορικής εταιρικής σχέσης με τρίτες χώρες που μπορούν να εξάγουν προϊόντα στα οποία οι ευρωπαϊκές αγορές δυσκολεύονται να αποκτήσουν πρόσβαση. Η ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου πλαισιώνεται ευλόγως από συμφωνίες που διευκολύνουν τις εμπορικές συναλλαγές και προσδίδουν στο εμπορικό δίκτυο ολοένα μεγαλύτερη προσβασιμότητα. Οι διαπραγματεύσεις για τις νέες συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ) ξεκίνησαν το 2002 με στόχο την ανάπτυξη και την ενίσχυση των διαδικασιών περιφερειακής ολοκλήρωσης στις χώρες ΑΚΕ. Η εν λόγω συμφωνία αφορά κανόνες καταγωγής που σχετίζονται με τους τομείς της αλιείας, της κλωστοϋφαντουργίας και της γεωργίας, που οδηγούν σε επενδυτικές ευκαιρίες και δυνατότητες απασχόλησης, και την πρόσβαση στην αγορά, με χωρίς δασμούς και ποσοστώσεις πρόσβαση σε αγορές, η οποία θα παρείχε επενδυτικές ευκαιρίες και δυνατότητες απασχόλησης. Η ενδιάμεση συμφωνία οδήγησε επίσης τις κυβερνήσεις να μειώσουν τα περιθώρια πολιτικών ελιγμών σε ό,τι αφορά τις ρυθμιστικές εξουσίες.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), γραπτώς. (PT) Ψήφισα υπέρ της σύστασης για τη σύναψη της ενδιάμεσης συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ειρηνικού για τους λόγους που παραθέτω ακολούθως. Οι νήσοι Φίτζι και η Παπουασία-Νέα Γουινέα αποφάσισαν να συνάψουν τη συμφωνία με την ελπίδα, κυρίως, να προστατεύσουν τις βιομηχανίες τους ζάχαρης και τόνου. Η ενδιάμεση συμφωνία καλύπτει κανόνες καταγωγής που σχετίζονται με τους τομείς της αλιείας, της κλωστοϋφαντουργίας και της γεωργίας, ενώ ταυτόχρονα θεσπίζει παρεκκλίσεις που θα μπορούσαν να απειλήσουν την ανταγωνιστικότητα ορισμένων βιομηχανιών της ΕΕ. Όσον αφορά τον κλάδο της κονσερβοποιίας τόνου, η παρέκκλιση που παραχωρείται δίδει τη δυνατότητα σε χώρες όπως η Παπουασία-Νέα Γουινέα να καταστούν ένα πραγματικό «διαμετακομιστικό κέντρο» για τη μεταποίηση τεράστιων ποσοτήτων τόνου πάσης προέλευσης: Φιλιππίνες, Ταϊλάνδη, Κίνα, Ηνωμένες Πολιτείες, Αυστραλία, κ.λπ. Ο τόνος αυτός εκφορτώνεται στους λιμένες της Παπουασίας-Νέας Γουινέας για να μεταποιηθεί σε εργοστάσια που στήθηκαν βιαστικά επί τόπου από επιχειρηματίες των ενδιαφερόμενων χωρών με μοναδικό σκοπό την πλήρη απαλλαγή από δασμούς που παραχωρεί η ΕΕ δυνάμει αυτής της ενδιάμεσης συμφωνίας. Η κατάσταση αυτή είναι επιζήμια για τον ευρωπαϊκό κλάδο κονσερβοποιίας, ο οποίος διαμαρτύρεται για αθέμιτο ανταγωνισμό.

Ως εκ τούτου, συντάσσομαι με τον εισηγητή που ζητεί την υποβολή έκθεσης στο Κοινοβούλιο σχετικά με τις ειδικές πτυχές του αλιευτικού τομέα των κρατών του Ειρηνικού, με στόχο την εκτίμηση του πραγματικού αντίκτυπου που θα μπορούσαν να έχουν τα μέτρα αυτά στην αγορά της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), γραπτώς. (IT) Οι διαπραγματεύσεις για τις νέες συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ) μεταξύ των κρατών της Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού (ΑΚΕ) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προς αντικατάσταση του προηγούμενου μονομερούς καθεστώτος των εμπορικών προτιμήσεων υπέρ των χωρών ΑΚΕ, ξεκίνησαν το 2002.

Εφόσον τα ειδικά ζητήματα ενδιαφέροντος ήταν το θέμα των επιμέρους διαπραγματεύσεων σε εθνικό επίπεδο, και δεδομένου ότι οι συμφωνίες εταιρικής σχέσης ήταν απίθανο να συναφθούν άμεσα, αποφασίστηκε η σύναψη ενδιάμεσων ΣΟΕΣ που θα εστιάζονται στο εμπόριο προϊόντων έως το τέλος του 2007. Οι συμφωνίες αυτές είχαν ως στόχο την αποφυγή διατάραξης των εμπορικών συναλλαγών, και ενδέχεται επίσης να μην οδηγήσουν απαραίτητα σε ολοκληρωμένες ΣΟΕΣ.

Στην περιοχή του Ειρηνικού, μόνο τα Φίτζι και η Παπουασία-Νέα Γουινέα προέβησαν σε σύναψη τέτοιας συμφωνίας. Η συμφωνία καλύπτει κανόνες καταγωγής που σχετίζονται με τους τομείς της αλιείας, της κλωστοϋφαντουργίας και της γεωργίας, που δημιουργούν επενδυτικές ευκαιρίες και δυνατότητες απασχόλησης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ελπίζει να συνάψει μια ολοκληρωμένη συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης με την περιφερειακή ομάδα των κρατών του Ειρηνικού, και οι συναφείς συνομιλίες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Κρίνω σκόπιμο να υποστηρίξουμε τη θέση του Συμβουλίου υπέρ της ενδιάμεσης συμφωνίας εταιρικής σχέσης, διότι θεωρώ ότι η εγγύηση του εφοδιασμού πόρων αποτελεί προτεραιότητα, ιδίως ενόψει της ανεπάρκειάς τους και της υποβάθμισης του περιβάλλοντος. Είναι επίσης σημαντικό να διατηρήσουμε εν ισχύ, ακόμα και με διαφορετική μορφή, τις συμφωνίες με τις χώρες ΑΚΕ που συνήφθησαν προ δεκαετίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Maurice Ponga (PPE), γραπτώς.(FR) Επικροτώ την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να εγκρίνει την ενδιάμεση συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών του Ειρηνικού. Η συμφωνία αυτή αντικατοπτρίζει τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην εν λόγω περιοχή του πλανήτη και αποστέλλει ισχυρό πολιτικό μήνυμα στα κράτη της περιοχής. Αυτό με χαροποιεί. Το πολιτικό ψήφισμα που συνοδεύει την παρούσα απόφαση έγκρισης της συμφωνίας μάς παρέχει τη δυνατότητα να προβάλουμε τις απαιτήσεις μας. Θέλουμε να δημιουργήσουμε μια ισορροπημένη και δίκαιη σχέση με τα κράτη του Ειρηνικού· μια σχέση η οποία θα μεριμνά για την ανάπτυξη αυτών των νησιωτικών κρατών, προστατεύοντας παράλληλα και τα συμφέροντα των δικών μας πολιτών. Μολονότι η ενδιάμεση συμφωνία περιλαμβάνει ειδικές διατάξεις περί των κανόνων καταγωγής για τα αλιευτικά προϊόντα, ήταν σημαντικό να πλαισιώσουμε δεόντως αυτήν την παρέκκλιση.

Πράγματι, προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι αυτή η παρέκκλιση, η οποία θα πρέπει να επιτρέπει τη δημιουργία θέσεων εργασίας και πλούτου, θα είναι πραγματικά επωφελής για τους τοπικούς πληθυσμούς και δεν θα ζημιώνει τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες μεταποίησης και κονσερβοποίησης αλιευτικών προϊόντων, ήταν ζωτικής σημασίας να προβλέψουμε την εκπόνηση μελέτης του αντικτύπου της το συντομότερο δυνατόν, και να επιτρέψουμε την αναστολή της, σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη. Υπάρχουν εγγυήσεις που εξασφαλίζουν ότι η συμφωνία είναι δίκαιη και ότι θα ληφθούν μέτρα, εφόσον χρειαστεί, για την προστασία των συμφερόντων μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), γραπτώς. (PT) Ψήφισα υπέρ της παρούσας έκθεσης, διότι πιστεύω ότι η προώθηση των εμπορικών σχέσεων μεταξύ των κρατών του Ειρηνικού και της ΕΕ θα μπορούσε να συμβάλει και στην προώθηση της βιώσιμης κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής, στη μείωση της φτώχειας, καθώς και στην ενίσχυση της περιφερειακής ολοκλήρωσης και συνεργασίας, σύμφωνα με τους αναπτυξιακούς στόχους της Χιλιετίας. Ωστόσο, συμμερίζομαι τις ανησυχίες που εξέφρασε ο εισηγητής σχετικά με τις εξαιρέσεις στους κανόνες καταγωγής και τον αρνητικό τους αντίκτυπο στις βιομηχανίες μεταποίησης και κονσερβοποίησης ιχθύων της ΕΕ, ο οποίος πρέπει να αξιολογηθεί καταλλήλως από την Επιτροπή.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Οι Πράσινοι εμμένουν στην από μακρού αντίθεσή τους προς τις ΣΟΕΣ με οιαδήποτε περιφέρεια ΑΚΕ, και, κατά συνέπεια, δεν αντιλαμβάνονται την προστιθέμενη αξία της ΕΣΟΕΣ με δύο από τα κράτη του Ειρηνικού.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι Πράσινοι εκφράζουν φόβους για την περαιτέρω διάσπαση της περιοχής αυτής σε ολόκληρο τον Ειρηνικό Ωκεανό, ως συνέπεια των προτιμησιακών εμπορικών ρυθμίσεων της ΕΣΟΕΣ με την ΕΕ. Επίσης, οιαδήποτε προβλέψιμη, απρόσκοπτη αύξηση στις παραδοσιακές εξαγωγές, η οποία θα επικεντρώνεται σε πρώτες ύλες όπως ο χαλκός, η ζάχαρη, το έλαιο κοκοφοίνικα, το ιχθυέλαιο και το φοινικέλαιο (αγροκαύσιμα!) έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις ανάγκες της βιώσιμης ανάπτυξης. Ως εκ τούτου, οι Πράσινοι υποστήριξαν το (ανεπιτυχές) αίτημα των υπουργών Εμπορίου του Ειρηνικού για την αναθεώρηση των κρίσιμων διατάξεων της ΕΣΟΕΣ, ήτοι του ορισμού «ουσιαστικά όλων των εμπορικών συναλλαγών», της απαγόρευσης της χρήσης εξαγωγικών φόρων και των ανεπαρκών διασφαλίσεων για τη νηπιακή βιομηχανία, καθώς και της ρήτρας του μάλλον ευνοουμένου κράτους.

Όσον αφορά την πτυχή της παγκόσμιας άντλησης πόρων, εναλλακτική λύση θα αποτελούσε ο περιορισμός της διάταξης σε αλιεύματα εντός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης των 200 μιλίων, και όχι σε οιαδήποτε ύδατα. Τέλος, τα Φίτζι δεν έχουν δημοκρατικό καθεστώς. Ο σκιώδης εισηγητής μας, José Bové, κατέθεσε συναφώς 11 τροπολογίες.

 
  
MPphoto
 
 

  Tokia Saïfi (PPE), γραπτώς.(FR) Η ενδιάμεση συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ειρηνικού παραχωρεί στα προϊόντα από την περιοχή του Ειρηνικού προτιμησιακούς όρους πρόσβασης στην ευρωπαϊκή αγορά. Επικροτώ την ανάπτυξη αυτής της περιοχής, αλλά πιστεύω ότι η παρέκκλιση από τους κανόνες καταγωγής για τα μεταποιημένα αλιευτικά προϊόντα είναι απαράδεκτη, διότι επιτρέπει σε προϊόντα που έχουν παρασκευαστεί σε μια χώρα από πρώτες ύλες που δεν προήλθαν από τη χώρα αυτή να εξαιρούνται από τους τελωνειακούς δασμούς. Αυτή η παρέκκλιση αποδεικνύεται ότι αποτελεί κίνητρο για την αλιεία σε μια τροπική ζώνη χωρίς καμία μέριμνα για τη διαχείριση των αλιευτικών αποθεμάτων. Στον βαθμό που οι εμπορικές προτιμήσεις δεν επηρεάζουν μόνο τις αλιευτικές ζώνες στην Παπουασία-Νέα Γουινέα, είναι δύσκολο να παρακολουθήσουμε την προέλευση των αλιευμάτων, και τούτο έρχεται σε αντίθεση με τις δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης να θέσει τέλος στην παράνομη, αδήλωτη και ανεξέλεγκτη αλιεία. Ένα άλλο θέμα που με ανησυχεί επίσης είναι η ανιχνευσιμότητα των προϊόντων που θα εισάγονται στην Ευρώπη από την εν λόγω περιοχή. Καταψηφίζοντας τη σύσταση, θέλησα να εκφράσω την αποδοκιμασία μου για μια τέτοια ρήτρα, η οποία δεν θα πρέπει πλέον να περιλαμβάνεται, κατά την άποψή μου, σε καμία συμφωνία στο μέλλον.

 
  
  

Προτάσεις ψηφίσματος: (RC-B7-0029/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), γραπτώς. (LT) Υπερψήφισα το ψήφισμα σχετικά με τη διεθνή υιοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο επιδιώκει την καλή διαβίωση κάθε παιδιού και αναγνωρίζει το δικαίωμα ορφανών ή εγκαταλελειμμένων παιδιών να έχουν μια οικογένεια και να προστατεύονται. Συμφωνώ με τις εκκλήσεις να διερευνηθεί το ενδεχόμενο συντονισμού μιας στρατηγικής με μέτρα που αφορούν τη διεθνή υιοθεσία, λαμβάνοντας υπόψη διεθνείς συμβάσεις, αλλά πρέπει να τονιστεί ότι, έχοντας κατά νου το συμφέρον του παιδιού, και εφόσον παρέχεται η δυνατότητα, θα πρέπει να προτιμάται η υιοθεσία στη χώρα καταγωγής του παιδιού.

Είναι πολύ σημαντικό να αναπτυχθεί ένα πλαίσιο για την εξασφάλιση διαφάνειας και τον συντονισμό των δράσεων, προκειμένου να αποτρέπεται η εμπορία παιδιών με σκοπό την παράνομη υιοθεσία. Ταυτόχρονα, πρέπει να βελτιώσουμε, να συντονίσουμε και να διευκολύνουμε τη διεθνή υιοθεσία και να εξαλείψουμε την περιττή γραφειοκρατία, διασφαλίζοντας παράλληλα τα δικαιώματα των παιδιών από τρίτες χώρες.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), γραπτώς. (LT) Η προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών, που κατοχυρώνεται στη Συνθήκη της Λισαβόνας, είναι ένας από τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον οποίο θα πρέπει να δοθεί ακόμα μεγαλύτερη προσοχή μετά την έναρξη ισχύος του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά συνέπεια, η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να εγγυάται και να εφαρμόζει το δικαίωμα των παιδιών στην προστασία και τη φροντίδα που απαιτούνται για την καλή διαβίωσή τους. Υπερψήφισα το παρόν ψήφισμα, διότι πιστεύω ότι κρίνεται αναγκαία η βελτίωση της πολιτικής για την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών. Ο αριθμός των εγκαταλελειμμένων και έγκλειστων σε ιδρύματα παιδιών, ο οποίος είναι ιδιαίτερα υψηλός σε ορισμένα κράτη μέλη, συνιστά πηγή ανησυχίας. Επίσης, οι παραβιάσεις των δικαιωμάτων των παιδιών, η άσκηση βίας σε βάρος τους, η εμπορία των παιδιών, η πορνεία, η παράνομη εργασία και άλλες παράνομες δραστηριότητες εξακολουθούν να αποτελούν σοβαρό πρόβλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμφωνώ ότι είναι απαραίτητο να αξιολογηθεί η λειτουργία των εθνικών συστημάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η αποσαφήνιση θεμάτων που άπτονται της προστασίας των δικαιωμάτων των παιδιών, και να ληφθούν μέτρα, εφόσον κριθεί αναγκαίο, που θα διασφαλίζουν την αποτελεσματικότερη προστασία των άστεγων παιδιών και θα τους παρέχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν οικογένεια και να είναι ασφαλή.

 
  
MPphoto
 
 

  George Becali (NI), γραπτώς. (RO) Υπερψήφισα αυτό το ψήφισμα, διότι το πρόβλημα των εγκαταλελειμμένων παιδιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσιάζει σταθερή επιδείνωση. Είναι σημαντικό να προστατευθεί το δικαίωμα πραγματοποίησης διεθνών υιοθεσιών ώστε τα παιδιά να μην αναγκάζονται να ζουν σε ορφανοτροφεία. Η Επιτροπή πρέπει να μας ενημερώσει σχετικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί ή πρόκειται να ληφθούν σε επίπεδο ΕΕ για την προστασία των ανηλίκων προς υιοθεσία από ευρωπαίους πολίτες. Πιστεύω ότι υιοθεσία πρέπει να συντελείται σύμφωνα με την εκάστοτε εθνική νομοθεσία και τις διεθνείς συμβάσεις. Η Επιτροπή πρέπει να μας διευκρινίσει τον τρόπο με τον οποίο οι σχετικές διαδικασίες θα διασφαλίζουν πάντα την προστασία των υπέρτατων συμφερόντων των παιδιών.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), γραπτώς. (IT) Υπερψήφισα το κοινό ψήφισμα για τη διεθνή υιοθεσία, διότι πιστεύω ακράδαντα ότι ο ευρωπαϊκός συντονισμός των στρατηγικών και των μέσων υιοθεσίας δεν αναμένεται να βελτιώσει μόνο τη διαδικασία αυτή καθαυτή, αλλά και να εξασφαλίσει μεγαλύτερη προστασία για τα ορφανά και εγκαταλελειμμένα παιδιά, καθώς και το δικαίωμά τους να έχουν μια οικογένεια. Η συνέργεια μεταξύ διεθνών οργανισμών, θεσμικών οργάνων της ΕΕ και κρατών μελών αναμένεται να οδηγήσει σε έναν ενάρετο κύκλο με επίκεντρο τις ανάγκες του παιδιού, που θα πλαισιώνεται από την εγγύηση της πληροφόρησης και τις υπηρεσίες προετοιμασίας και υποστήριξης για τις θετές οικογένειες. Τέλος, φρονώ ότι ο βελτιωμένος συντονισμός δύναται να διασφαλίσει μεγαλύτερη βεβαιότητα για τα υιοθετούμενα παιδιά από πλευράς χρηστών διαδικασιών υιοθεσίας και αμοιβαίας αναγνώρισης των εγγράφων, αποτρέποντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την εμπορία παιδιών.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), γραπτώς. (LT) Ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος για τη διεθνή υιοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να προστατεύουμε τόσο την καλή διαβίωση κάθε παιδιού όσο και τα συμφέροντά τους. Επί του παρόντος, υφίσταται μεγάλος αριθμός εν ισχύ συμβάσεων για την προστασία των παιδιών και τις γονικές ευθύνες. Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση του 1967 για την Υιοθεσία Παιδιών στοχεύει στον συντονισμό των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν την υιοθεσία. Όλα τα κράτη μέλη έχουν υπογράψει τη Σύμβαση του 1993 για την Προστασία των Παιδιών και τη Συνεργασία στον Τομέα της Διεθνούς Υιοθεσίας (Σύμβαση της Χάγης). Μολονότι ο τομέας της υιοθεσίας εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιοτήτων των κρατών μελών, εκτιμώ ότι είναι απαραίτητο να διερευνηθεί το ενδεχόμενο συντονισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο μιας στρατηγικής με μέτρα που αφορούν τη διεθνή υιοθεσία. Είναι καίριας σημασίας να διασφαλισθεί ότι οι διεθνείς συμβάσεις θα ληφθούν υπόψη κατά την κατάρτιση μιας τέτοιας στρατηγικής. Πρέπει να έχουμε ως στόχο τη βελτίωση των υπηρεσιών πληροφόρησης, της προετοιμασίας για διεθνή υιοθεσία, της διεκπεραίωσης αιτήσεων για διεθνή υιοθεσία και των υπηρεσιών μετά την υιοθεσία, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι όλες οι διεθνείς συμβάσεις που διέπουν την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού αναγνωρίζουν το δικαίωμα ορφανών ή εγκαταλελειμμένων παιδιών να έχουν μια οικογένεια και να προστατεύονται. Για παράδειγμα, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη πρέπει να καταπολεμήσουν ενεργά την εμπορία παιδιών για τους σκοπούς της παράνομης υιοθεσίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), γραπτώς. (RO) Η Ρουμανία είναι το ευρωπαϊκό κράτος που επέτρεψε να διαπραχθούν πιθανότατα οι χειρότερες παραβιάσεις στον τομέα της διεθνούς υιοθεσίας κατά τη δεκαετία του 1990, αμέσως μετά την πτώση του κομμουνισμού. Πράγματι, το γεγονός αυτό οφειλόταν, αφενός, στην έλλειψη εμπειρίας ενός κράτους το οποίο έζησε μια σκοτεινή περίοδο σχεδόν πενήντα ετών, αφετέρου δε, σε άτομα που ήταν απολύτως διατεθειμένα να εκμεταλλευθούν αυτές τις ελλείψεις. Τούτο είχε ως αποτέλεσμα να χαθούν τα ίχνη σχεδόν χιλίων παιδιών που εμπλέκονταν σε διεθνείς υιοθεσίες. Με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία ετοιμαζόμασταν να ενταχθούμε, η Ρουμανία προέβη σε εκτεταμένες τροποποιήσεις της νομοθεσίας της για την υιοθεσία, παρά τις τεράστιες διεθνείς πιέσεις να μην καταφύγει σε δραστικά μέτρα, όπως, για παράδειγμα, στην εγκατάλειψη των διεθνών υιοθεσιών. Υπό αυτές τις συνθήκες, και κρίνοντας από τη θλιβερή εμπειρία της Ρουμανίας στον τομέα των διεθνών υιοθεσιών, είναι δικαιολογημένη η επιφυλακτικότητά μας ως προς την αποδοχή ενός φορέα όπως το Ευρωπαϊκό Γραφείο Υιοθεσιών, που θα οδηγήσει στη δημιουργία μιας πραγματικής ευρωπαϊκής αγοράς υιοθεσιών.

Ο μοναδικός στόχος οιουδήποτε ψηφίσματος για τις διεθνείς υιοθεσίες πρέπει να είναι αποκλειστικά η ασφάλεια των παιδιών, ανεξαρτήτως των συμφερόντων των κρατών ή των υποψηφίων θετών γονέων. Επιπλέον, ασχέτως ψηφισμάτων ή αποφάσεων, οι εγχώριες υιοθεσίες πρέπει, κατά την προσωπική μου άποψη, να υπερισχύουν οιουδήποτε νομικού συστήματος, σημερινού ή μελλοντικού.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), γραπτώς. (RO) Υπερψήφισα το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη διεθνή υιοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με βάση την εμπειρία της Ρουμανίας σε αυτόν τον τομέα. Πρέπει πράγματι να πραγματοποιηθεί ανάλυση όλων των εθνικών συστημάτων υιοθεσίας, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ελλείψεις και τα πλεονεκτήματά τους, και να αναδειχθούν οι βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζονται από τα κράτη μέλη στον τομέα της υιοθεσίας. Θα μπορούσε να σημειωθεί ικανοποιητική πρόοδος εάν κατορθώναμε να συντονίσουμε σε επίπεδο ΕΕ τις πολιτικές και τις στρατηγικές για το μέσο διεθνούς υιοθεσίας, προκειμένου να βελτιωθεί η συνδρομή στους τομείς των υπηρεσιών πληροφόρησης, στην προετοιμασία για διεθνή υιοθεσία, στη διεκπεραίωση αιτήσεων για διεθνή υιοθεσία και υπηρεσίες μετά την υιοθεσία, διότι το δικαίωμα ορφανών ή εγκαταλελειμμένων παιδιών να έχουν μια οικογένεια και να προστατεύονται πρέπει να εφαρμοστεί και στην πράξη.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), γραπτώς. (PT) Υπερψήφισα το ψήφισμα σχετικά με τη διεθνή υιοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν και πρόκειται για ζήτημα που εμπίπτει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών, πιστεύω ότι η προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών θα πρέπει να αποτελεί έναν από τους στόχους της ΕΕ. Σε αυτό το πλαίσιο, υποστηρίζω την ανάγκη να εξεταστεί το ενδεχόμενο συντονισμού των στρατηγικών για το μέσο διεθνούς υιοθεσίας και τις υπηρεσίες μετά την υιοθεσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι όλες οι διεθνείς συμβάσεις που διέπουν την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού αναγνωρίζουν το δικαίωμα ορφανών ή εγκαταλελειμμένων παιδιών να έχουν μια οικογένεια και να προστατεύονται.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Η υιοθεσία παιδιών συνιστά ιδιαίτερα ευαίσθητο ζήτημα. Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια και, στην προκειμένη περίπτωση, η ειδική μέριμνα που απαιτεί το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού, επιβάλλουν την τήρηση και τον σεβασμό των διεθνών συμβάσεων στο υπό συζήτηση θέμα, σε συνδυασμό με την εξέταση των βέλτιστων πρακτικών και την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των κρατών μελών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι σε θέση να παρακολουθεί αυτές τις προσπάθειες, αλλά και να συμβάλει στην αντιμετώπιση της μάστιγας της εμπορίας παιδιών, η οποία πλήττει κατά κύριο λόγο τις φτωχότερες χώρες και τις λιγότερο εύπορες πληθυσμιακές ομάδες.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. (PT) Η Ευρωπαϊκή Ένωση αγωνιζόταν ανέκαθεν για την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού και την υπεράσπιση των υπέρτατων συμφερόντων του. Στόχος του παρόντος ψηφίσματος είναι να εξεταστεί το ενδεχόμενο συντονισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο στρατηγικών που αφορούν το μέσο διεθνούς υιοθεσίας, σύμφωνα με διεθνείς συμβάσεις, προκειμένου να βελτιωθεί η συνδρομή στους τομείς των υπηρεσιών πληροφόρησης, στην προετοιμασία για διεθνή υιοθεσία, στη διεκπεραίωση αιτήσεων για διεθνή υιοθεσία και υπηρεσίες μετά την υιοθεσία, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι όλες οι διεθνείς συμβάσεις που διέπουν την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού αναγνωρίζουν το δικαίωμα ορφανών ή εγκαταλελειμμένων παιδιών να έχουν μια οικογένεια και να προστατεύονται. Ψήφισα υπέρ, διότι πιστεύω ότι, παρόλο που το ζήτημα της υιοθεσίας υπάγεται στη δικαιοδοσία των κρατών μελών, κρίνεται αναγκαία η επίτευξη ελάχιστου επιπέδου ευρωπαϊκής σύγκλισης, υπό την προϋπόθεση ότι θα γίνεται πάντα σεβαστό το υπέρτατο συμφέρον του παιδιού.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Όλοι συμφωνούμε με την προστασία της καλής διαβίωσης των παιδιών και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους, όπως επισημαίνεται στο παρόν ψήφισμα του Κοινοβουλίου. Ωστόσο, δεν αρκεί να προβαίνουμε σε δηλώσεις γενικού χαρακτήρα: πρέπει να αναγνωρίσουμε και τα αίτια που οδήγησαν στην εδραίωση μιας κατάστασης στην οποία τα παιδιά γίνονται θύματα εκμετάλλευσης στο πλαίσιο διεθνούς υιοθεσίας.

Τα κύρια αίτια της εγκατάλειψης παιδιών είναι η φτώχεια, τα ανεπαρκή συστήματα κοινωνικής πρόνοιας, η έλλειψη ικανοποιητικού δικτύου κοινωνικών υποδομών ή ικανοποιητικών δημοσίων υπηρεσιών, καθώς και οι συγκρούσεις και οι στρατιωτικές παρεμβάσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Grech (S&D), γραπτώς. (EN) Προκειμένου για τον προσδιορισμό του αυξανόμενου προβλήματος των εγκαταλελειμμένων παιδιών, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη πρέπει να διαδραματίσουν δυναμικότερο ρόλο στη βελτίωση των μέσων διεθνούς υιοθεσίας διά της διευκόλυνσης και του συντονισμού των διεθνών διαδικασιών υιοθεσίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, χωρίς να διακυβεύεται κατ’ ουδένα τρόπο η ασφάλεια και προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών, και διά της τήρησης όλων των διεθνών συμβάσεων για την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη πρέπει να καθιερώσουν την άσκηση ισχυρότερου ελέγχου στις υποθέσεις διεθνούς υιοθεσίας, προκειμένου να αποφεύγεται η εκμετάλλευση παιδιών, η κακοποίηση, η απαγωγή και η εμπορία. Τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίσουν ισορροπία μεταξύ των υψηλών διεθνών διασφαλίσεων και προδιαγραφών, με στόχο τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων του παιδιού, και της μείωσης της γραφειοκρατίας και της διευκόλυνσης των διαδικασιών διεθνούς υιοθεσίας. Επίσης, τα κράτη μέλη πρέπει να διαθέτουν πιο διαφανείς κανόνες σχετικά με τις διαδικασίες διεθνούς υιοθεσίας, ενώ θα πρέπει επίσης να διατηρούν αδιάλειπτη ανταλλαγή πληροφοριών για τις συνθήκες και το νέο περιβάλλον διαβίωσης των υιοθετημένων παιδιών. Εν κατακλείδι, οι βασικές ανησυχίες στο πλαίσιο των διαδικασιών διεθνούς υιοθεσίας θα πρέπει πάντα να αφορούν το υπέρτατο συμφέρον των παιδιών, με ιδιαίτερη μέριμνα για τα παιδιά με αναπηρία, προκειμένου να διασφαλίζονται τα δικαιώματα των παιδιών και των οικογενειών.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), γραπτώς.(FR) Υπερψήφισα αυτό το κοινό ψήφισμα, το οποίο μας επιτρέπει ταυτόχρονα να προασπίζουμε το δικαίωμα των γονέων να υιοθετούν παιδί από άλλο κράτος μέλος και να διασφαλίζουμε την προστασία των παιδιών κατά τη στιγμή της υιοθεσίας τους, αλλά και μετά από αυτήν. Πράγματι, η διεθνής υιοθεσία θα πρέπει να διέπεται από ένα πλαίσιο ειδικών κανόνων για την αποφυγή καταχρήσεων, όπως η εμπορία παιδιών για παράδειγμα.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Τα εθνικά νομικά μας συστήματα αντιμετωπίζουν με διαφορετικό τρόπο το καθένα την υιοθεσία και άλλα ζητήματα που αφορούν τη φροντίδα των παιδιών. Ωστόσο, δεδομένου ότι τα ζητήματα όπως η εμπορία ανθρώπων και η σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών έχουν μείζονα διεθνή διάσταση, ενδείκνυται πιθανώς η δράση σε επίπεδο ΕΕ. Δεν πρέπει ποτέ να λησμονούμε το γεγονός ότι το υπέρτατο συμφέρον των παιδιών είναι υψίστης σημασίας, και κατά συνέπεια, υπερψήφισα το εν λόγω ψήφισμα.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), γραπτώς. (LT) Υπερψήφισα αυτό το σημαντικό ψήφισμα για τη διεθνή υιοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι η προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών είναι ένας από τους κύριους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επί του παρόντος, υφίσταται μεγάλος αριθμός εν ισχύ συμβάσεων για την προστασία των παιδιών και τις γονικές ευθύνες. Φρονώ ότι είναι απαραίτητο να εξεταστεί το ενδεχόμενο συντονισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο ζητημάτων που αφορούν τη διεθνή υιοθεσία, προκειμένου να βελτιωθούν οι υπηρεσίες πληροφόρησης, η προετοιμασία για διεθνή υιοθεσία, η διεκπεραίωση αιτήσεων για διεθνή υιοθεσία και οι υπηρεσίες μετά την υιοθεσία. Είναι πολύ σημαντικό να δημιουργηθεί ένα σύστημα που θα διασφαλίζει τη διαφάνεια και θα θέσει τέρμα στην εμπορία παιδιών για σκοπούς υιοθεσίας. Θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι θα πρέπει να ενθαρρύνεται, στο μέτρο του δυνατού και προς το υπέρτατο συμφέρον του παιδιού, η υιοθεσία στη χώρα προέλευσης του παιδιού.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), γραπτώς. (EN) Επικροτώ αυτό το ψήφισμα, το οποίο ζητεί να εξεταστεί το ενδεχόμενο συντονισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο στρατηγικών που αφορούν το μέσο διεθνούς υιοθεσίας, σύμφωνα με διεθνείς συμβάσεις, προκειμένου να βελτιωθεί η συνδρομή στους τομείς των υπηρεσιών πληροφόρησης, στην προετοιμασία για διεθνή υιοθεσία, στη διεκπεραίωση αιτήσεων για διεθνή υιοθεσία και υπηρεσίες μετά την υιοθεσία, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι όλες οι διεθνείς συμβάσεις που διέπουν την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού αναγνωρίζουν το δικαίωμα ορφανών ή εγκαταλελειμμένων παιδιών να έχουν μια οικογένεια και να προστατεύονται.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE), γραπτώς.(FR) Ο αριθμός των εγκαταλελειμμένων παιδιών αυξάνεται σταθερά τα τελευταία χρόνια, και το φαινόμενο αυτό παρατηρείται σε όλα τα κράτη μέλη. Τα εν λόγω παιδιά –τα οποία είναι θύματα συγκρούσεων και κοινωνικού αποκλεισμού, και τα οποία γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης εγκληματικών κυκλωμάτων για κάθε είδους εμπορία– είναι τα θύματα ενός ανεπαρκούς μηχανισμού διεθνούς υιοθεσίας. Επίσης, δέον είναι να επισημανθεί ότι η πλειονότητα αυτών των παιδιών είναι κορίτσια, τα οποία αποτελούν εύκολη λεία για τα κυκλώματα πορνείας και άλλες σύγχρονες μορφές δουλείας. Ένας από τους τρόπους αντιμετώπισης αυτής της θλιβερής κατάστασης είναι η διευκόλυνση των διαδικασιών διεθνούς υιοθεσίας. Πρέπει να θεσπίσουμε πραγματικά ειδική νομοθεσία για τη διεθνή υιοθεσία. Το δικαίωμα στην υιοθεσία πρέπει να διασφαλίζεται για όλα τα παιδιά.

Μολονότι το συγκεκριμένο ζήτημα εξακολουθεί να εμπίπτει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών μας, θα πρέπει να υπογραμμισθεί ότι η προστασία των υπέρτατων συμφερόντων του παιδιού αποτελεί θεμελιώδη αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατοχυρώνεται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Ελλείψει ευρωπαϊκής νομοθεσίας σε αυτόν τον τομέα, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να πράξει ό,τι είναι δυνατόν για να διευκολύνει αυτές τις υιοθεσίες, επιτρέποντας, συγκεκριμένα, κατά τους ερχόμενους μήνες την αμοιβαία αναγνώριση των εγγράφων οικογενειακής κατάστασης και των αποφάσεων υιοθεσίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Η υιοθεσία παιδιών είναι ένα ζήτημα που απασχολούσε ανέκαθεν την ΕΕ και πρέπει να εξετάζεται με μέγιστη επιμέλεια. Τα παιδιά είναι το μέλλον κάθε κοινωνίας και πρέπει, συνεπώς, να τα αντιμετωπίζουμε με υπέρτατη αξιοπρέπεια. Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το υπέρτατο συμφέρον τους, γεγονός που σημαίνει ότι απαιτείται και ενδείκνυται η συμμόρφωση με τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις. Ως εκ τούτου, η ΕΕ οφείλει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καταπολέμηση της μάστιγας της εμπορίας παιδιών, η οποία πλήττει κυρίως τα παιδιά των φτωχότερων χωρών και των λιγότερο εύπορων πληθυσμιακών ομάδων.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. (DE) Τα παιδιά είναι ο πιο αδύναμος κρίκος της κοινωνίας μας. Η προστασία των δικαιωμάτων τους και, κατά συνέπεια, η διασφάλιση του σεβασμού αυτών των δικαιωμάτων πρέπει να είναι μία από τις κύριες προτεραιότητες σε ολόκληρη την ΕΕ. Ωστόσο, τα παιδιά εξακολουθούν να πέφτουν θύματα εμπορίας ανθρώπων και εκμετάλλευσης εντός των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συχνά δε συνεπεία της έλλειψης ρύθμισης στον τομέα της υιοθεσίας. Παρόλο που η υιοθεσία είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος ώστε να εξασφαλισθεί ότι τα παιδιά δεν θα περάσουν τη ζωή τους σε ορφανοτροφεία, είναι σημαντικό να διενεργούνται αυστηροί έλεγχοι, ιδιαίτερα των διεθνών οργανισμών, προκειμένου να αποφεύγονται οι καταχρήσεις. Απέχω από την ψηφοφορία, διότι το ψήφισμα δεν περιλαμβάνει επαρκή μέτρα που να εγγυώνται ότι τα παιδιά μπορούν να προστατευθούν από την εκμετάλλευση στο πλαίσιο της υιοθεσίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), γραπτώς.(IT) Η υιοθεσία αποτελεί πάντα εξαιρετικά ευαίσθητο ζήτημα, το οποίο χρήζει ιδιαίτερης προσοχής, διότι αυτό που κρίνεται είναι το μέλλον παιδιών. Η υιοθεσία συνιστά συχνά χρήσιμη λύση, προκειμένου να διασφαλισθεί ότι εγκαταλελειμμένα και ορφανά παιδιά δεν θα βιώσουν δυστυχισμένα παιδικά χρόνια σε ορφανοτροφεία, χωρίς την αγάπη και τη φροντίδα που πρέπει να απολαμβάνουν όλα τα παιδιά. Η στέρηση σε αθώα παιδιά της δυνατότητας να αγαπηθούν και να καθοδηγηθούν στη ζωή τους από στοργικούς γονείς, που θα είναι πάντα δίπλα τους, θα ήταν σκληρή και άδικη. Για τον λόγο αυτόν, υπερψήφισα το ψήφισμα, διότι πιστεύω ακράδαντα στη δύναμη της υιοθεσίας ως μέσου εξασφάλισης καλύτερης ζωής για τα παιδιά, τα οποία είναι το μέλλον του κόσμου. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πρέπει να δημιουργήσουμε μια συντονισμένη δομή που θα πλαισιώνεται από διαφανείς και αποτελεσματικές διαδικασίες, παροχή υποστήριξης μετά την υιοθεσία, καθώς και από έναν μηχανισμό ελέγχου για την εποπτεία των δραστηριοτήτων κάθε κράτους μέλους. Η υιοθεσία ενός παιδιού σημαίνει ότι του εξασφαλίζουμε ένα καλύτερο, ασφαλές και ελπιδοφόρο μέλλον. Ως εκ τούτου, θεωρώ θεμελιώδους σημασίας τη θέσπιση ειδικής νομοθεσίας εν προκειμένω για την επίλυση των διαφορών σε διεθνές επίπεδο.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Παπανικολάου (PPE), γραπτώς. – Υπερψήφισα σήμερα το κοινό ψήφισμα για τη διεθνή υιοθεσία στην ΕΕ το οποίο στοχεύει στη βελτίωση του συστήματος υιοθεσίας μεταξύ των κρατών μελών και στην καθιέρωση εγγυήσεων που θα διασφαλίζουν ότι η υιοθεσία γίνεται προς το συμφέρον του παιδιού με απόλυτο σεβασμό προς τα θεμελιώδη δικαιώματά του. Με το ψήφισμα αυτό δίνουμε έμφαση στα εξής: • δημιουργία μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις υιοθεσίες που θα καθορίζει τους κανόνες υιοθεσιών από τα πιο φτωχά προς τα πιο αναπτυγμένα κράτη και θα δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης της εξέλιξης κάθε παιδιού, που έχει υπαχθεί σε καθεστώς διεθνούς υιοθεσίας, μέσω υποβολής περιοδικών εκθέσεων από τις αρμόδιες εθνικές αρχές στο κράτος προέλευσης των παιδιών. • απλοποίηση των διαδικασιών που απαιτούνται για την υιοθεσία και περιορισμό της γραφειοκρατίας. • μείωση του χρόνου παραμονής των παιδιών σε ιδρύματα και ορφανοτροφεία. • προτεραιότητα στις εθνικές υιοθεσίες. • τερματισμό της ασύδοτης δράσης των κυκλωμάτων εκμετάλλευσης και εμπορίας παιδιών για υιοθεσία.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), γραπτώς. (PT) Ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος του Κοινοβουλίου για τη διεθνή υιοθεσία στην ΕΕ. Η πρωτοβουλία αυτή εκπληρώνει τον στόχο της Ένωσης που καθορίζεται στο άρθρο 3 της Συνθήκης της Λισαβόνας και αφορά την «προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού».

Παρά την οικονομική ανάπτυξη των χωρών της ΕΕ, εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρές αδυναμίες όσον αφορά τα δικαιώματα των παιδιών, ειδικότερα δε το πρόβλημα της επισφαλούς κατάστασης των παιδιών, και ιδίως των εγκαταλελειμμένων και έγκλειστων σε ιδρύματα παιδιών, καθώς και η άσκηση βίας σε βάρος τους. Μία άλλη αδυναμία συνδέεται με την εμπορία των παιδιών για υιοθεσία, πορνεία, παράνομη εργασία, εξαναγκασμό σε γάμο και επαιτεία στους δρόμους ή για άλλους παράνομους σκοπούς, που εξακολουθούν να αποτελούν σοβαρό πρόβλημα στο εσωτερικό της ΕΕ.

Αυτό το πλαίσιο καθορίζει και τη σημασία της εν λόγω πρωτοβουλίας, η οποία ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο συντονισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο στρατηγικών που αφορούν το μέσο διεθνούς υιοθεσίας. Απαιτείται η χάραξη μιας στρατηγική που θα συμμορφώνεται με διεθνείς συμβάσεις, προκειμένου να βελτιωθεί η συνδρομή στους τομείς των υπηρεσιών πληροφόρησης, στην προετοιμασία και τη διεκπεραίωση αιτήσεων και στις υπηρεσίες μετά την υιοθεσία. Πρέπει δε να λαμβάνει υπόψη την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού και να αναγνωρίζει το δικαίωμα ορφανών ή εγκαταλελειμμένων παιδιών να έχουν μια οικογένεια και να προστατεύονται.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), γραπτώς. (RO) Η διακοπή των διεθνών υιοθεσιών ήταν ένας από τους όρους για την ένταξη της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 2001, η Ρουμανία αποφάσισε να επιβάλει μορατόριουμ στις διεθνείς υιοθεσίες, αφότου η εισηγήτρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη Ρουμανία, βαρόνη Emma Nicholson, καταδίκασε τις δραστηριότητες εμπορίας παιδιών και επέκρινε το ρουμανικό κράτος για αμέλεια των ανήλικων πολιτών του. Φρονώ ότι πρέπει να δίδεται προτεραιότητα, στο μέτρο του δυνατού και προς το υπέρτατο συμφέρον του παιδιού, στην υιοθεσία εντός της χώρα προέλευσης του παιδιού, με την πρόβλεψη πιθανών εναλλακτικών λύσεων, όπως η εξεύρεση ανάδοχης οικογένειας, η παροχή προσωπικής φροντίδας ή φροντίδας κατ’ οίκον ή ακόμα η εξεύρεση οικογένειας μέσω της διαδικασίας διεθνούς υιοθεσίας, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τις διεθνείς συμβάσεις. Πράγματι, η τοποθέτηση του παιδιού σε ίδρυμα θα πρέπει να επιλέγεται μόνον ως προσωρινή λύση. Ταυτόχρονα, είναι σημαντικό να αναπτυχθεί ένα πλαίσιο μεθοδολογίας σε επίπεδο ΕΕ, το οποίο θα προβαίνει σε εκτίμηση της ανάπτυξης του υιοθετημένου παιδιού στη νέα του οικογένεια, με τη χρήση περιοδικών εκθέσεων μετά την υιοθεσία, οι οποίες θα συντάσσονται από τις κοινωνικές υπηρεσίες της χώρας στην οποία μετέβησαν τα υιοθετημένα παιδιά και θα υποβάλλονται στις αρμόδιες αρχές της χώρας από την οποία υιοθετήθηκαν. Αυτός ο μηχανισμός πρέπει να εφαρμόζεται μέσω του συντονισμού των δράσεων μεταξύ των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε συνεργασία με τη Διάσκεψη της Χάγης, το Συμβούλιο της Ευρώπης και τις οργανώσεις προστασίας παιδιών που αγωνίζονται κατά της εμπορίας παιδιών για σκοπούς υιοθεσίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), γραπτώς. (PT) Η υιοθεσία είναι ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο ζήτημα που αξίζει την πλήρη προσοχή των κρατών μελών της ΕΕ. Αν και έχει σημειωθεί αξιόλογη πρόοδος μετά τη Σύμβαση της Χάγης για την Προστασία των Παιδιών και τη Συνεργασία στον Τομέα της Διεθνούς Υιοθεσίας, η επισφαλής κατάσταση των παιδιών, οι παραβιάσεις των δικαιωμάτων τους, η άσκηση βίας σε βάρος τους και η εμπορία των παιδιών για υιοθεσία, πορνεία, παράνομη εργασία, εξαναγκασμό σε γάμο και επαιτεία στους δρόμους ή για άλλους παράνομους σκοπούς εξακολουθούν να αποτελούν πρόβλημα στο εσωτερικό της ΕΕ.

Ως εκ τούτου, πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία του δικαιώματος του παιδιού στην οικογενειακή ζωή. Προς τον σκοπό αυτόν, είναι σημαντικό να εξετασθεί το ενδεχόμενο συντονισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο στρατηγικών που αφορούν το μέσο διεθνούς υιοθεσίας, σύμφωνα με διεθνείς συμβάσεις, προκειμένου να βελτιωθεί η συνδρομή στους τομείς των υπηρεσιών πληροφόρησης, στην προετοιμασία και τη διεκπεραίωση αιτήσεων και στις υπηρεσίες μετά την υιοθεσία.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Οι βουλευτές της Ομάδας των Πρασίνων/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία απείχαμε από την ψηφοφορία. Στην κοινή πρόταση ψηφίσματος αντικαταστάθηκαν τα αρνητικά στοιχεία του ψηφίσματος της Ομάδας PPE. Εντούτοις, την πρωτοβουλία για το εν λόγω ψήφισμα έλαβαν ιταλοί βουλευτές, ανταποκρινόμενοι σε πολύ συγκεκριμένη εθνική ανάγκη και σε σχέση με ένα ζήτημα που δεν εμπίπτει στο πεδίο των ευρωπαϊκών αρμοδιοτήτων. Κατορθώσαμε να μετατρέψουμε το ψήφισμα απλώς σε «μια έκκληση να εξετάζεται το ενδεχόμενο συντονισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο στρατηγικών που αφορούν το μέσο διεθνούς υιοθεσίας», χωρίς καμία αναφορά σε συγκεκριμένα εθνικά προβλήματα. Δεδομένου ότι εργαζόμαστε ήδη επί του θέματος αυτού στο πλαίσιο των επιτροπών JURI και LIBE, δεν υπήρχε ανάγκη για την κατάρτιση ανάλογου ψηφίσματος.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), γραπτώς. (PT) Ο βασικός στόχος του παρόντος ψηφίσματος είναι το δικαίωμα ενός παιδιού να μεγαλώνει σε υγιές οικογενειακό περιβάλλον, επωφελές για την αρμονική του ανάπτυξη. Ο αυξανόμενος αριθμός των παιδιών που ζουν σε ορφανοτροφεία και οι παραβιάσεις των δικαιωμάτων τους –ιδίως η εμπορία ανθρώπων, η παράνομη υιοθεσία και εργασία, αλλά και η πορνεία– που εξακολουθούν να διαπιστώνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση οδήγησαν στη διαμόρφωση της άποψης ότι πρέπει να επιχειρήσουμε να αναστρέψουμε αυτήν την κατάσταση. Ταυτόχρονα, αξίζει να επισημανθεί ο αυξανόμενος αριθμός των παράνομων διεθνών υιοθεσιών στις οποίες εμπλέκονται τρίτες χώρες, οι οποίες δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις που θεσπίζει η Σύμβαση της Χάγης. Η θεσμοθέτηση των δικαιωμάτων των παιδιών στην ΕΕ, στο άρθρο 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως ένας από τους στόχους της ΕΕ, όπως και στο άρθρο 24 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, ανοίγει τον δρόμο για τον συντονισμό των πολιτικών και των στρατηγικών μεταξύ των κρατών μελών, σύμφωνα με τις ήδη ισχύουσες διεθνείς διατάξεις. Πιστεύω ότι πρέπει να δημιουργηθεί επειγόντως ένας μηχανισμός σε επίπεδο ΕΕ, ο οποίος θα περιγράφει τη λειτουργία των διαφόρων εθνικών συστημάτων επί του συγκεκριμένου θέματος. Ένας διαφανής και αποτελεσματικός μηχανισμός για την παρακολούθηση της υιοθεσίας παιδιών τόσο πριν από την υιοθεσία όσο και μετά από αυτήν, καθώς και η συμμετοχή διεθνών οργανισμών, δεν προάγει μόνο τα δικαιώματα των παιδιών, αλλά επιτρέπει και την αρμονική ανατροφή τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), γραπτώς. (IT) Το πρόβλημα των εγκαταλελειμμένων παιδιών, το οποίο είχε αρχίσει να επιλύεται σταδιακά, καθίσταται ολοένα πιο σοβαρό και σημαντικό λόγω των νέων μεταναστευτικών ροών.

Είναι καίριας σημασίας να διαμορφωθεί ένα νομικό πλαίσιο που θα καλύπτει την προστασία των παιδιών και τη γονική ευθύνη, θα απαλλάσσει τις πρακτικές διαδικασίες από την περιττή γραφειοκρατία και θα εναρμονίζει τις νομοθεσίες των κρατών μελών σύμφωνα με τη Σύμβαση του 1993 για την Προστασία των Παιδιών και τη Συνεργασία στον Τομέα της Διεθνούς Υιοθεσίας και τη Συνθήκη της Λισαβόνας.

Θα ήθελα να αναφέρω τον τρόπο χειρισμού των υιοθεσιών από τη Γερμανία ως παράδειγμα προς αποφυγή, ειδικότερα όσον αφορά την ανάθεση της φροντίδας παιδιών σε ζευγάρια που αποτελούνται από έναν γερμανό πολίτη και έναν υπήκοο άλλης χώρας της ΕΕ. Ο απώτερος σκοπός του νομοθέτη πρέπει να είναι, ασφαλώς, η διασφάλιση του δικαιώματος των παιδιών στην προστασία και τη φροντίδα που χρειάζονται για την καλή διαβίωσή τους, και η αποφυγή του αναγκαστικού εγκλεισμού τους σε ορφανοτροφεία.

 
  
MPphoto
 
 

  Artur Zasada (PPE), γραπτώς.(PL) Η διεθνής υιοθεσία θα πρέπει να επιτρέπεται για το συμφέρον του παιδιού, αλλά μόνον εφόσον έχουν εξαντληθεί όλες οι δυνατότητες υιοθεσίας στο οικείο κράτος μέλος. Κατά κανόνα, ένα παιδί πρέπει να μεγαλώνει στη χώρα της ιθαγένειάς του.

Διεθνείς υιοθεσίες πραγματοποιούνται και στη γενέτειρά μου, την Πολωνία. Συνήθως αφορούν παιδιά για τα οποία υπάρχουν ελάχιστες ελπίδες να υιοθετηθούν στο εσωτερικό της Πολωνίας λόγω διαφόρων ασθενειών. Το 2006, για παράδειγμα, 202 ξένες οικογένειες αποφάσισαν να αναλάβουν τη φροντίδα 311 συμπολιτών μας – 214 παιδιά από την Πολωνία υιοθετήθηκαν από ιταλούς γονείς, 25 από γάλλους γονείς, 22 από αμερικάνους γονείς, 20 από ολλανδούς γονείς, 15 από σουηδούς γονείς, 7 από γερμανούς γονείς, 6 από ελβετούς γονείς, ένα από βέλγους γονείς και ένα άλλο από καναδούς γονείς. Το πρόβλημα των ορφανών παιδιών είναι σχεδόν ανύπαρκτο στη δυτική Ευρώπη, γεγονός το οποίο αιτιολογεί και το εξαιρετικά έντονο ενδιαφέρον που εκδηλώνεται για τη δυνατότητα υιοθεσίας παιδιών από τις χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης.

Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει πρωτίστως και κατεξοχήν: 1) να ενημερώσει το Κοινοβούλιο σχετικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί ή πρόκειται να ληφθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την εξάλειψη του ενδεχόμενου να χρησιμεύσει η διεθνής υιοθεσία ως «βιτρίνα» για την εμπορία παιδιών· 2) να παράσχει απάντηση στο ερώτημα σχετικά με το πώς προτίθεται η Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε η υιοθεσία παιδιών να μην προσαρμόζεται στις όποιες επιταγές της μόδας. Οι Ευρωπαίοι εκδηλώνουν ολοένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την υιοθεσία παιδιών από την Αφρική, επειδή αποτελεί πλέον δημοφιλή πρακτική για τους αστέρες του κινηματογράφου. Τούτο, όμως, δεν συνιστά ούτε επαρκή ούτε σοβαρή βάση για να αποκτήσει κανείς την ιδιότητα του θετού γονέα.

 
  
  

Πρόταση ψηφίσματος: (B7-0021/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), γραπτώς. (LT) Συμφώνησα με το παρόν ψήφισμα σχετικά με τη διεργασία ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης της Σερβίας, που επανεπιβεβαιώνει πως το μέλλον της Σερβίας βρίσκεται στην ΕΕ και προτρέπει τη συγκεκριμένη χώρα να συνεχίσει τις προσπάθειές της για το σκοπό αυτό. Η Σερβία σημείωσε πρόοδο όσον αφορά την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων, αλλά απαιτείται να σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος προκειμένου να συμμορφωθεί η χώρα προς τα κριτήρια της Κοπεγχάγης. Το ζήτημα του Κοσσυφοπεδίου είναι πολύ σημαντικό. Ως εκ τούτου, υποστηρίζω την έκκληση που περιέχεται στο ψήφισμα προς τη σερβική κυβέρνηση να καταργήσει τις σερβικές παράλληλες δομές στο Κοσσυφοπέδιο που υπονομεύουν τη διεργασία αποκέντρωσης και εμποδίζουν την πλήρη ενσωμάτωση της Σερβικής Κοινότητας στους κοσοβάρικους θεσμούς.

Η ΕΕ πρέπει να στείλει ένα σαφές μήνυμα προς τη σερβική κυβέρνηση ότι περιμένουμε από τη Σερβία να υιοθετήσει εποικοδομητική στάση απέναντι στις επικείμενες γενικές εκλογές στο Κοσσυφοπέδιο. Συμφωνώ με την άποψη που παρουσιάζεται στο ψήφισμα ότι η συμμετοχή των Σέρβων του Κοσσυφοπεδίου στις εκλογές είναι ένα απαραίτητο στοιχείο προκειμένου η Σερβική Κοινότητα του Κοσσυφοπεδίου να μην περιθωριοποιηθεί.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), γραπτώς. (LT) Υπερψήφισα το παρόν ψήφισμα. Η διαδικασία διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης βασίζεται στην πολιτική, νομική και τεχνική συμμόρφωση προς τα απαιτητικά πρότυπα και τους κανόνες της ΕΕ. Ήδη από το 2003, οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων είχαν λάβει την υπόσχεση ότι θα μπορούσαν να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση όταν θα εκπλήρωναν συγκεκριμένα κριτήρια. Στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να διασφαλισθεί μακροπρόθεσμη σταθερότητα και βιώσιμη ανάπτυξη στα Δυτικά Βαλκάνια. Καθώς η ταχύτητα ενσωμάτωσης των χωρών στην εν λόγω περιοχή ποικίλλει, κάθε χώρα πρέπει να καταβάλει μέγιστη προσπάθεια, να πραγματοποιήσει τις απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις και να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσει την ασφάλεια και τη σταθερότητα κάθε χώρας, καθώς και όλης της περιοχής. Η Σερβία σημειώνει σημαντική πρόοδο σε πολλούς τομείς και η συνεργασία της με την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υπάρξει επιτυχημένη και εποικοδομητική. Η κατάργηση των θεωρήσεων της ΕΕ από το 2009 δείχνει στους πολίτες της Σερβίας ότι η ΕΕ βλέπει ευνοϊκά τις μεταρρυθμίσεις που πραγματοποιήθηκαν στη χώρα. Συμφωνώ με τις παρατηρήσεις που εκφράζονται στο ψήφισμα ότι οι μεταρρυθμίσεις που αφορούν την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών και των μειονοτήτων, την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης, την ανεξαρτησία του δικαστικού σώματος, τις φυλακές και πολλούς άλλους τομείς πρέπει να συνεχιστούν. Οι προσπάθειες για την προάσπιση του κράτους δικαίου, που θα διασφαλίσουν τη δημοκρατική λειτουργία των κυβερνητικών θεσμών και την αποτελεσματική προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών, πρέπει να παραμείνουν μεταξύ των βασικών προτεραιοτήτων των σερβικών αρχών.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), γραπτώς. (RO) Η Σερβία έλαβε ενθάρρυνση από την ψηφοφορία σχετικά με τη Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. Ελπίζω ότι η διαδικασία επικύρωσης θα επιταχυνθεί μέσω της ψήφου έγκρισης που δόθηκε σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα ήθελα να σημειώσω ότι ένα ζήτημα που επισημαίνεται στην έκθεση σχετικά με τη Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης σχετίζεται με τη μη αναγνώριση των αρχών του Κοσσυφοπεδίου από τη Σερβία και τη διατήρηση των παράλληλων δομών. Η Ρουμανία, από την πλευρά της, δεν έχει αναγνωρίσει την ανεξαρτησία του Κοσσυφοπεδίου, η οποία ανακηρύχθηκε μονομερώς, παραβιάζοντας το διεθνές δίκαιο. Η Σερβία αποτελεί έναν εξαιρετικό γείτονα για τη Ρουμανία, με αιώνες ιστορίας να μας συνδέουν. Είναι βέβαιο ότι η Ρουμανία κατανοεί και στηρίζει τους φίλους της. Το μέλλον της Σερβίας βρίσκεται εμφανώς στην Ευρώπη και η συνεργασία της με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία πρέπει να καταδείξει τη δέσμευση του Βελιγραδίου έναντι των ευρωπαϊκών αξιών, της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η Σερβία θα πρέπει σαφώς να ακολουθήσει την ίδια πορεία για την ένταξη στην ΕΕ που ακολούθησαν όλα τα κράτη μέλη. Ωστόσο, πρέπει να λάβει ισότιμη μεταχείριση όσον αφορά την εν λόγω πορεία. Οι πρόσφατες εξελίξεις έδειξαν ότι η Σερβία έχει αντιληφθεί τις προσδοκίες της ευρωπαϊκής κοινότητας από αυτήν. Έχει επιτευχθεί απτή πρόοδος, αλλά η ΕΕ πρέπει να χειριστεί με λεπτό τρόπο ορισμένες πτυχές της πρόσφατης ιστορίας του Βελιγραδίου που επιβαρύνουν ιδιαίτερα τον σερβικό λαό.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), γραπτώς. (RO) Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι θεμελιωμένη σε αρχές όπως της συμφιλίωσης, του συμβιβασμού και της ειρηνικής συνύπαρξης, και επιδιώκει τους ίδιους σκοπούς προκειμένου να βελτιώσει τις σχέσεις μεταξύ των λαών της περιοχής. Εν προκειμένω, θεωρώ ότι το μέλλον της Σερβίας βρίσκεται κοντά στις χώρες της ΕΕ και πιστεύω ότι η χώρα αυτή πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της με σκοπό την επίτευξη αυτού του στόχου.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), γραπτώς. (PT) Υπερψήφισα το παρόν ψήφισμα διότι αναγνωρίζω ότι η Σερβία είναι σε θέση να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα για την εγγύηση της ασφάλειας και της σταθερότητας στα Βαλκάνια. Το μέλλον της Σερβίας είναι αναπόφευκτα στην ΕΕ. Ως εκ τούτου, θεωρώ ότι η χώρα πρέπει να συνεχίσει την πορεία της για την επίτευξη αυτού του στόχου. Η πρόοδος που έχει ήδη επιτευχθεί στο πλαίσιο της μεταρρυθμιστικής διαδικασίας χρήζει συγχαρητηρίων.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Όποιος κοιτάξει έναν χάρτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συνειδητοποιήσει σύντομα ότι τα Δυτικά Βαλκάνια είναι μοιραίο να ενταχθούν σε αυτήν. Πιστεύω ότι η ένταξη αυτών των χωρών θα επιτευχθεί εν τέλει. Η πορεία της Σερβίας προς αυτήν υπήρξε ιδιαίτερα δύσκολη ύστερα από το τέλος της πρώην Γιουγκοσλαβίας που ακολούθησε την κατάρρευση της σοβιετικής εξουσίας. Η εμπλοκή της ως επιτιθέμενου σε αδελφοκτόνους πολέμους και ο βάναυσος αντίκτυπος των τελευταίων στις γειτονικές χώρες και στη διεθνή κοινότητα στο σύνολό της είχαν σοβαρές επιπτώσεις για τη χώρα και τον λαό της. Η απόσχιση του Κοσσυφοπεδίου, που παραμένει ένα βαθιά αμφιλεγόμενο ζήτημα, όξυνε τις εντάσεις στην περιοχή και εξακολουθεί να έχει τεράστια δυναμική για να προκαλέσει αστάθεια. Εύχομαι η Σερβία να εμμείνει στην επιλογή της υπέρ της ΕΕ και πρέπει να συγχαρώ τον λαό της και τους ηγέτες του για την πρόοδο που έχουν σημειώσει εν προκειμένω.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. (PT) Το μέλλον της Σερβίας βρίσκεται στην ΕΕ. Ως εκ τούτου, καλωσορίζω την υποβληθείσα στις 22 Δεκεμβρίου 2009 αίτηση ένταξης της Σερβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη ληφθείσα στις 25 Οκτωβρίου 2010 απόφαση του Συμβουλίου των Υπουργών να ζητήσει από την Επιτροπή να εξετάσει την αίτηση της Σερβίας.

Θα ήθελα να συγχαρώ τη Σερβία για την πρόοδο που επέτυχε στη μεταρρυθμιστική διεργασία. Θα ήθελα να τονίσω ότι η ανάπτυξη της περιφερειακής συνεργασίας παραμένει κεντρική προτεραιότητα για την ΕΕ και προορίζεται να παίξει καταλυτικό ρόλο στη συμφιλίωση, στις σχέσεις καλής γειτονίας και στη βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων στα Δυτικά Βαλκάνια. Ως εκ τούτου, καλώ τη Σερβία να τηρήσει εποικοδομητική στάση απέναντι σε μια πιο γενική περιφερειακή συνεργασία.

Θα ήθελα να επισημάνω ότι η πλήρης συνεργασία με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την Πρώην Γιουγκοσλαβία αποτελεί βασική προϋπόθεση για να προχωρήσει η Σερβία στην οδό της ένταξης στην ΕΕ. Πρέπει να επισημανθεί ότι η Σερβία συνεχίζει να ανταποκρίνεται θετικά στις αιτήσεις αρωγής που της διαβιβάζει το εν λόγω Δικαστήριο. Καλώ τη Σερβική Κυβέρνηση να συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με αυτό, συμπεριλαμβανομένου και σε ό,τι αφορά την ταχεία διαβίβαση όλων των αιτουμένων εγγράφων και την έγκαιρη ολοκλήρωση των περιπτώσεων που της παραπέμπει το Δικαστήριο.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Καταψηφίσαμε το παρόν ψήφισμα, κυρίως εξαιτίας των απαιτήσεων που επιβάλλονται στη Σερβία και της απαράδεκτης θέσης της ΕΕ αναφορικά με το Κοσσυφοπέδιο. Για παράδειγμα, το Κοινοβούλιο καλεί τη σερβική κυβέρνηση να καταργήσει τις παράλληλες δομές στο εσωτερικό του Κοσσυφοπεδίου που, όπως ισχυρίζεται «υπονομεύουν τη διεργασία αποκέντρωσης και εμποδίζουν την πλήρη ενσωμάτωση της Σερβικής Κοινότητας στους κοσοβάρικους θεσμούς», όπως και οι απαιτήσεις που συνεχίζει να εγείρει σχετικά με τη συνεργασία με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία. Αυτή η πίεση που ασκείται στη Σερβία είναι απαράδεκτη και, ακόμα περισσότερο, προβληματική δεδομένου ότι δεν έχουν ληφθεί αντίστοιχα μέτρα σε σχέση με το Κοσσυφοπέδιο, παρά τις δημόσιες καταγγελίες σχετικά με την εμπορία ανθρωπίνων οργάνων από τους σημερινούς ηγέτες του Κοσσυφοπεδίου.

Είναι επίσης απαράδεκτο να ασκεί το Κοινοβούλιο πίεση στη Σερβία να «προχωρήσει σε διάλογο με το Κοσσυφοπέδιο χωρίς να παραπέμπει πλέον σε νέες διαπραγματεύσεις που θα αφορούν το καθεστώς ή τυχόν διαχωρισμό».

Η «διεργασία ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης της Σερβίας» υπογραμμίζει κάτι που τονίζαμε εδώ και καιρό. Σήμερα, είναι σαφές ότι ο πόλεμος που διεξήχθη από το NATO και τις μεγάλες δυνάμεις της ΕΕ, με τη Γερμανία επικεφαλής, είχε ως στόχο τον διαμελισμό της Γιουγκοσλαβίας και τη διαίρεση της επικράτειάς της σε χώρες που θα προστάτευαν τα οικονομικά συμφέροντα των μεγάλων επιχειρήσεων στην ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), γραπτώς.(FR) Δεν υπερψήφισα το παρόν ψήφισμα σχετικά με τη διεργασία ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης της Σερβίας. Αυτό δεν οφείλεται στη διεργασία αυτή καθ’ αυτή αλλά στην αμφισημία του κειμένου όσον αφορά το ζήτημα του Κοσσυφοπεδίου.

Το κοινό ψήφισμα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Σερβίας, το οποίο εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών αναφέρεται, αλλά σε κανένα σημείο δεν διατυπώνεται ρητά ότι αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί επίσημη αναγνώριση της ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου από τη Σερβία, ή από εκείνα τα κράτη μέλη της Ένωσης που δεν το έχουν αναγνωρίσει.

Ούτε υπάρχει οποιαδήποτε αναφορά στην πολύ ανησυχητική έκθεση του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την εμπορία από τον Απελευθερωτικό Στρατό του Κοσσυφοπεδίου (ΑΣΚ) οργάνων που αφαιρούνται από σέρβους κρατούμενους, η οποία εγείρει αμφιβολίες για τον σημερινό Πρωθυπουργό του Κοσσυφοπεδίου, ενώ η παράδοση των δύο πιο πρόσφατων σέρβων καταζητούμενων στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση για την προσχώρηση της Σερβίας στην Ευρώπη.

Όπως ίσχυσε και κατά τους διαφόρους πολέμους που σηματοδότησαν τη διάλυση της πρώην Γιουγκοσλαβίας, καθετί κακό αποδίδεται μόνο στη μία πλευρά και μεταμέλεια ζητείται μόνο από το ένα στρατόπεδο. Μακροπρόθεσμα, αυτό καθίσταται δύσκολο, μολονότι η σερβική κυβέρνηση, τυφλωμένη από το δέλεαρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φαίνεται να το αποδέχεται με την ελπίδα της προσχώρησης.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Η πορεία της Σερβίας προς την ένταξη στην ΕΕ χρήζει συγχαρητηρίων και θα ενισχύσει, ελπίζουμε, την ειρήνη και την ευημερία στην εν λόγω περιοχή. Το ψήφισμα του Κοινοβουλίου ζητεί πλήρη σεβασμό του πολιτισμού και των γλωσσών των μειονοτήτων – ζητήματα που διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο για την ομάδα της Ευρωπαϊκής Ελεύθερης Συμμαχίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), γραπτώς.(IT) Η Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ της ΕΚ και της Δημοκρατίας της Σερβίας τέθηκε σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου 2010. Παρά το γεγονός ότι πέρασαν 11 μήνες, δεν την έχουν ακόμα επικυρώσει όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Με την παρούσα πρόταση ψηφίσματος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλησε, κατά πρώτον, να επισημάνει τη σημασία του ρόλου της Σερβίας στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, κατά δεύτερον, να εγκρίνει τις βελτιώσεις σε κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο που εισήγαγε η σερβική κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια. Θέλησε επίσης να επισημάνει τα βήματα που πρέπει ακόμα να κάνει η χώρα προκειμένου να ανταποκριθεί στα αιτήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για εκδημοκρατισμό, ελευθερία και έγκριση δίκαιων και βιώσιμων πολιτικών. Αν και πιστεύω ότι η είσοδος της Σερβίας στην ΕΕ αποτελεί σημαντικό βήμα προόδου τόσο για την ΕΕ όσο και για τη Δημοκρατία της Σερβίας, ψήφισα υπέρ της πρότασης ψηφίσματος διότι πιστεύω ότι η χώρα θα κατορθώσει πολύ σύντομα να ξεπεράσει όλους τους περιορισμούς που έχουν δημιουργήσει ένα τόσο μεγάλο χάσμα μεταξύ αυτών των δύο για τόσον καιρό.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), γραπτώς. (EN) Υπερψήφισα το παρόν ψήφισμα που επισημαίνει την πρόοδο της Σερβίας όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις και το πρόσφατο αίτημα του Συμβουλίου προς την Επιτροπή για εκπόνηση γνωμοδότησης σχετικά με την αίτηση της Σερβίας για ένταξη στην ΕΕ. Εντούτοις, το ψήφισμα ορθώς επισημαίνει ότι «η πλήρης συνεργασία με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την Πρώην Γιουγκοσλαβία», συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης των δύο τελευταίων φυγάδων στη Χάγη «αποτελεί βασική προϋπόθεση για να προχωρήσει η Σερβία στην οδό της ένταξης στην ΕΕ».

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), γραπτώς.(FR) Καταψηφίζω το παρόν κείμενο από αλληλεγγύη προς τον σερβικό λαό. Η προσθήκη της υποχρέωσης εκπλήρωσης των οικονομικών κριτηρίων της Κοπεγχάγης στις βάναυσες περικοπές των κοινωνικών παροχών που υπαγορεύονται από τα προγράμματα λιτότητας που έχει επιβάλει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) από τον Ιανουάριο του 2009 αποτελεί ένα κοινωνικό έγκλημα το οποίο αρνούμαι να υποστηρίξω. Για να μην μιλήσω και για τις πολλαπλές παραβιάσεις του κυρίαρχου δικαιώματος του σερβικού κράτους να αρνηθεί να έχει επαφές με τους αυτονομιστές εκπροσώπους της επαρχίας του Κοσσυφοπεδίου, που περιέχονται στο παρόν κείμενο.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Όλοι συμφωνούμε ότι οι χώρες της περιοχής των Δυτικών Βαλκανίων μοιραία θα ενταχθούν στην ΕΕ· αυτό θα υλοποιηθεί στο άμεσο μέλλον.

Η Σερβία ανήκει σε αυτή την ομάδα, και αποτελεί χώρα που ακολούθησε δύσκολη πορεία ύστερα από το τέλος της πρώην Γιουγκοσλαβίας και μετά την κατάρρευση της σοβιετικής αυτοκρατορίας. Επιπλέον, οι αδελφοκτόνοι πόλεμοι στους οποίους ενεπλάκη και ο βάναυσος αντίκτυπός τους στις γειτονικές χώρες και στο σύνολο της διεθνούς κοινότητας είχαν δυσμενείς συνέπειες για τη χώρα και τον λαό της. Ο επονομαζόμενος «πόλεμος» στο Κοσσυφοπέδιο, που παραμένει αδιέξοδος και πολύ αμφιλεγόμενος για το σύνολο της διεθνούς κοινότητας, συνέβαλε επίσης στο γεγονός ότι η ειρήνη εξακολουθεί να μην αποτελεί πραγματικότητα στην περιοχή.

Θα ήταν επομένως σκόπιμο να συνεχίσει η Σερβία να κινείται προς την ευρωπαϊκή επιλογή. Δράττομαι της ευκαιρίας να συγχαρώ τους ηγέτες και τον λαό της Σερβίας για τις προσπάθειές τους και για την πρόοδο που σημειώνουν.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), γραπτώς. (LT) Υπερψήφισα την παρούσα πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη διεργασία ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης της Σερβίας, διότι η ανάπτυξη της περιφερειακής συνεργασίας παραμένει κεντρική προτεραιότητα για την ΕΕ και προορίζεται να παίξει καταλυτικό ρόλο στην υλοποίηση των πολιτικών συμφιλίωσης και των σχέσεων καλής γειτονίας στα Δυτικά Βαλκάνια. Καθώς στοχεύει να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα για την εγγύηση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή, το μέλλον της Σερβίας συνδέεται στενά με εκείνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, ως εκ τούτου, η χώρα αυτή πρέπει να καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι θα γίνει πλήρες μέλος της ΕΕ. Για να λάβει το καθεστώς της υποψήφιας προς ένταξη στην ΕΕ χώρας και να αρχίσει διαπραγματεύσεις με την ΕΕ, η Σερβία πρέπει να ξεκινήσει διάλογο με το Κοσσυφοπέδιο, να υιοθετήσει εποικοδομητική στάση απέναντι στις επικείμενες γενικές εκλογές στο Κοσσυφοπέδιο και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου η Σερβική Κοινότητα του Κοσσυφοπεδίου να μην περιθωριοποιηθεί. Συμφωνώ με την πρόταση να χορηγηθεί καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη χώρας στη Σερβία, μόνο εφόσον αρχίσει να συνεργάζεται πλήρως με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία (ICTY).

Επιπλέον, η Σερβία πρέπει να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη και να πραγματοποιήσει και νέες. Οι σερβικές αρχές πρέπει να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουν ότι οι αρχές του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας εφαρμόζονται δεόντως στη χώρα και να επαγρυπνούν ώστε το επίπεδο της διαφθοράς στη Σερβία να σημειώνει σταθερά καθοδική πορεία και ώστε να επιβάλλονται μεγάλες ποινές σε όσους κατέχουν αξιώματα και καταχρώνται τη θέση τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), γραπτώς. (PT) Η παρούσα πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη διεργασία ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης της Σερβίας στην ΕΕ αξίζει την υποστήριξή μου για τους ακόλουθους λόγους.

Τον Ιούνιο του 2003 ανελήφθη η δέσμευση προς όλα τα κράτη των Δυτικών Βαλκανίων, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Θεσσαλονίκης, ότι θα ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ευθύς μόλις εκπληρώσουν τα καθορισμένα κριτήρια. Η ένταξη των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων γίνεται μεμονωμένα και εξαρτάται από τις επιδόσεις της καθεμίας από αυτές σε σχέση, ιδίως, με την αποφασιστικότητά τους να ικανοποιήσουν όλες τις προϋποθέσεις, να εκπληρώσουν όλες τις υποχρεώσεις, να πραγματοποιήσουν όλες τις μεταρρυθμίσεις και να θεσπίσουν τα αναγκαία μέτρα που συνοδεύουν την ένταξη στην ΕΕ.

Ο ρόλος της Σερβίας ως εγγυητή της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή έχει ζωτική σημασία. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το παρόν ψήφισμα επανεπιβεβαιώνει πως το μέλλον της Σερβίας βρίσκεται στην ΕΕ και προτρέπει τη συγκεκριμένη χώρα να συνεχίσει τις προσπάθειές της για το σκοπό αυτό. Συγχαίρει τη Σερβία για την πρόοδο που επέτυχε στη μεταρρυθμιστική διεργασία· επικροτεί την απόφαση που έλαβε το Συμβούλιο στις 14 Ιουνίου 2010 να ξεκινήσει τη διαδικασία επικύρωσης της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης με τη Σερβία καθώς και το ότι ήδη 10 κράτη μέλη την έχουν επικυρώσει.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), γραπτώς. (PT) Υπερψήφισα το παρόν ψήφισμα, το οποίο επανεπιβεβαιώνει ότι το μέλλον της Σερβίας βρίσκεται στην ΕΕ, επισημαίνοντας παράλληλα την πρόοδο που έχει επιτευχθεί σε σχέση με τις μεταρρυθμίσεις που πραγματοποιήθηκαν, και καλεί επιτακτικά τη χώρα να συνεχίσει τις προσπάθειες για την επίτευξη συμμόρφωσης προς τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που συνοδεύουν την ένταξη στην ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Η ομάδα μας ψήφισε υπέρ, δεδομένου ότι 16 από τις 17 τροπολογίες που υπέβαλε εγκρίθηκαν ή συμπεριλήφθηκαν στις συμβιβαστικές τροπολογίες που καταρτίσθηκαν από τον εισηγητή, συμπεριλαμβανομένης εκείνης που ζητεί η πορεία της αίτησης ένταξης να συνδεθεί με τη στενότερη συνεργασία με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία (ICTY). Άλλες τροπολογίες αφορούσαν το Κοσσυφοπέδιο, την ισότητα μεταξύ των φύλων, τα δικαιώματα των μειονοτήτων, την κοινωνία των πολιτών, τις δημόσιες μεταφορές, το περιβάλλον και τις σχέσεις με τη Βοσνία.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), γραπτώς. (IT) Η παρούσα έκθεση μειώνει τους φραγμούς για το εμπόριο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Σερβίας και αποτελεί βήμα προς την προοδευτική προσχώρηση της εν λόγω βαλκανικής χώρας στην ΕΕ.

Η εν λόγω Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης υπογράφηκε το 2008, αλλά από τότε έχει επικυρωθεί από μόλις 12 κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Ιταλίας. Ο σημαντικός στόχος που επετεύχθη σήμερα πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να αποτελέσει νέο σημείο αφετηρίας για τη Σερβία, η οποία υπέβαλε την αίτησή της τον Δεκέμβριο του 2009. Για την ακρίβεια, πρέπει να συνεχίσει να συνεργάζεται πλήρως με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία, κάτι που αποτελούσε πάντα ουσιαστική προϋπόθεση για την προσχώρηση.

 
  
MPphoto
 
 

  Csanád Szegedi (NI), γραπτώς. (HU) Η Σερβία εμφανίζει σοβαρές ελλείψεις σε σχέση με τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι κάτοικοι ουγγρικής ιθαγένειας θεωρούνται πολίτες δεύτερης κατηγορίας και τα περιστατικά αστυνομικής βίας είναι συχνά. Η υπόθεση των αγοριών από το Temerin εξακολουθεί να μην έχει ερευνηθεί. Όσο δεν υπάρχει ουσιαστική πρόοδος στους προαναφερθέντες τομείς, δεν μπορώ να υποστηρίξω τη διεργασία ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης της Σερβίας. Επιπλέον, πιστεύω ότι έχει ζωτική σημασία να παρασχεθεί πλήρης εδαφική αυτονομία στον γηγενή ουγγρικό πληθυσμό της Βοϊβοδίνας.

 
  
  

Σύσταση: Jelko Kacin (A7-0362/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), γραπτώς. (PT) Με δεδομένη την προσωρινή απόφαση του Συμβουλίου και της Επιτροπής (15191/2007) και τη Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Σερβίας, συμφωνώ με τη σύναψη της συμφωνίας.

 
  
MPphoto
 
 

  George Becali (NI), γραπτώς. (RO) Υπερψήφισα την παρούσα έκθεση, και δεν είναι η πρώτη φορά που, αναφέροντας εδώ τους λόγους που το έκανα, συμπεριλαμβάνω και προσωπικούς λόγους. Τα Δυτικά Βαλκάνια και η Σερβία είναι περισσότερο από μια περιοχή στρατηγικού συμφέροντος για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και δεν μας χρειάζονται μόνο οι πολίτες της εν λόγω περιοχής, αλλά και όλοι εμείς τους χρειαζόμαστε. Η ΕΕ αποτελεί τον κύριο εμπορικό εταίρο της Σερβίας, και αυτό έχει τεράστια σημασία. Η Σερβία κατέχει ξεχωριστή θέση στην Ευρώπη, καθώς είναι η χώρα με τους περισσότερους πρόσφυγες και εκτοπισθέντες. Πιστεύω ακράδαντα ότι η επιτάχυνση της διεργασίας ενσωμάτωσης της Σερβίας θα είναι επωφελής για το σύνολο της περιοχής των Δυτικών Βαλκανίων.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), γραπτώς. (RO) Υπερψήφισα το ψήφισμα για την ενσωμάτωση της Σερβίας. Ένας σημαντικός λόγος είναι ότι η Σερβία μπορεί να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα όσον αφορά την εγγύηση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή. Ταυτόχρονα, οι εποικοδομητικές στρατηγικές που αφορούν την περιφερειακή συνεργασία και τις σχέσεις καλής γειτονίας συνιστούν πολύ σημαντικά στοιχεία της διαδικασίας σταθεροποίησης και σύνδεσης. Όλες αυτές οι πτυχές συνιστούν σημαντικό παράγοντα στο πλαίσιο της διαδικασίας μετατροπής των Δυτικών Βαλκανίων σε μια περιοχή μακροπρόθεσμης σταθερότητας και αειφόρου ανάπτυξης.

Η διεργασία ενσωμάτωσης της Σερβίας στην ΕΕ θα ωφεληθεί επίσης και από την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στο πλαίσιο της μεταρρυθμιστικής διεργασίας. Οι προσπάθειες της Σερβίας για την προστασία των μειονοτήτων είναι αξιέπαινες, αν και η πρόσβαση στην πληροφόρηση και την εκπαίδευση στις μειονοτικές γλώσσες εξακολουθεί να χρήζει βελτίωσης, ιδίως για τη ρουμανική μειονότητα που υπέστη σοβαρές διακρίσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του προηγούμενου αιώνα.

Αξιοσημείωτη πρόοδος έχει σημειωθεί επίσης σε σχέση με την προώθηση της ισότητας μεταξύ των φύλων, ιδίως όσον αφορά την έγκριση του νόμου περί ισότητας των φύλων και το εθνικό σχέδιο δράσης για τη βελτίωση της θέσης των γυναικών και την προώθηση της ισότητας μεταξύ των φύλων.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Ο καίριος ρόλος της Σερβίας στα Δυτικά Βαλκάνια είναι σαφής: θα είναι δύσκολο για την περιοχή να επιτύχει σταθερότητα αν δεν έχει σταθερότητα η Σερβία. Οι μεταρρυθμίσεις που υλοποιήθηκαν από την εν λόγω χώρα χρήζουν συγχαρητηρίων, διότι είχαν ως στόχο την ενίσχυση της δημοκρατίας, της διαφάνειας και των μηχανισμών του κράτους δικαίου. Παράλληλα, καταβλήθηκαν επίσης προσπάθειες για την αποκατάσταση των σχέσεων και των εταιρικών σχέσεων με τις γειτονικές χώρες, τους πρώην εχθρούς της, ένα βήμα που επικροτώ, διότι έχει πολύ μεγάλη σημασία από ανθρωπιστικής άποψης. Οι συμφωνίες που καταρτίζει η Σερβία με την ΕΕ και το πρόσφατο αμοιβαίο άνοιγμα των συνόρων δείχνουν ότι η πολιτική βήμα προς βήμα για τη δημιουργία de facto αλληλεγγύης δεν αγνοήθηκε. Ελπίζω ότι η ΕΕ θα εξετάσει την αίτηση της Σερβίας για την ένταξή της με τη δέουσα αυστηρότητα, αλλά εύχομαι ότι θα το κάνει λαμβάνοντας υπόψη το σημαντικό μήνυμα που θα αποτελέσει η προσχώρησή της, παράλληλα με εκείνη της Κροατίας, η οποία βρίσκεται σε πιο προηγμένο στάδιο, για τον σερβικό λαό, για ολόκληρη την περιοχή και για την ίδια την ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. (PT) Το μέλλον της Σερβίας βρίσκεται στην ΕΕ. Ως εκ τούτου, καλωσορίζω την υποβληθείσα στις 22 Δεκεμβρίου 2009 αίτηση ένταξης της Σερβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη ληφθείσα στις 25 Οκτωβρίου 2010 απόφαση του Συμβουλίου των Υπουργών να ζητήσει από την Επιτροπή να εξετάσει την αίτηση της Σερβίας.

Θα ήθελα να συγχαρώ τη Σερβία για την πρόοδο που επέτυχε στη μεταρρυθμιστική διεργασία. Θα ήθελα να τονίσω ότι η ανάπτυξη της περιφερειακής συνεργασίας παραμένει κεντρική προτεραιότητα για την ΕΕ και προορίζεται να παίξει καταλυτικό ρόλο στη συμφιλίωση, στις σχέσεις καλής γειτονίας και στη βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων στα Δυτικά Βαλκάνια.

Ως εκ τούτου, καλώ τη Σερβία να τηρήσει εποικοδομητική στάση απέναντι σε μια πιο γενική περιφερειακή συνεργασία. Συμφωνώ με το παρόν σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη σύναψη της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους αφενός, και της Δημοκρατίας της Σερβίας, αφετέρου.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlo Fidanza (PPE), γραπτώς.(IT) Επικροτώ τη Συμφωνία Σταθεροποίησης μεταξύ της ΕΕ και της Σερβίας. Η Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης (ΣΣΣ) μειώνει τους φραγμούς για το εμπόριο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Σερβίας και αποτελεί βήμα προς την κατεύθυνση της πιθανής προσχώρησης της εν λόγω βαλκανικής χώρας στην ΕΕ. Η συμφωνία υπεγράφη το 2008, αλλά από τότε έχει επικυρωθεί από μόλις 12 κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Ιταλίας. Η σημερινή ψηφοφορία δείχνει τη συναίνεση του Κοινοβουλίου έναντι της συμφωνίας, και στέλνει μήνυμα στα υπόλοιπα 15 κράτη μέλη να την επικυρώσουν και αυτά. Παρά το γεγονός ότι η Σερβία δοκιμάστηκε σκληρά από τα γεγονότα που καθόρισαν την πρόσφατη ιστορία της, έχει αρχίσει σιγά-σιγά να ανακάμπτει και να εξυγιαίνει τη δημοκρατική της διάρθρωση. Η γεωγραφική θέση και ο στρατηγικός ρόλος της Σερβίας την τοποθετούν αναμφισβήτητα στο επίκεντρο της διεργασίας ενσωμάτωσης των βαλκανικών χωρών στην ΕΕ. Η Σερβία αποτελεί επίσης σημαντικό εμπορικό εταίρο· διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στις βιομηχανίες σιδήρου και χάλυβα, μεταξύ άλλων. Η σημερινή ψηφοφορία αποτελεί ένα ακόμα σημαντικό βήμα προόδου μετά τον Δεκέμβριο του 2009, όταν καταργήθηκαν οι θεωρήσεις σε ολόκληρο τον χώρο Σένγκεν, επιτρέποντας στους σέρβους πολίτες να αισθανθούν περισσότερο Ευρωπαίοι.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Μια νέα συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης εγκρίθηκε σήμερα μεταξύ της ΕΕ και της Σερβίας, η οποία προβλέπει τη δημιουργία ενός χώρου ελευθέρων συναλλαγών και προσφέρει την προοπτική προσχώρησης της χώρας στην ΕΕ. Με δεδομένες τις απόψεις μας όσον αφορά τη διεύρυνση, απείχαμε από την παρούσα έκθεση.

Ωστόσο, διαφωνήσαμε με ορισμένες από τις πτυχές της, συγκεκριμένα με τους όρους που επιβάλλονται από την ΕΕ και, ιδίως, με την απαίτηση πλήρους συνεργασίας με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία, που εξακολουθεί να αποτελεί προϋπόθεση για τη μελλοντική προσχώρηση της Σερβίας στην ΕΕ. Ανάλογα ζητήματα δεν έχουν τεθεί σε άλλες χώρες που βρίσκονταν σε παρόμοια θέση. Πρέπει επίσης να θυμόμαστε ότι για να τεθεί σε ισχύ η συμφωνία, πρέπει να επικυρωθεί από τα 27 κράτη μέλη.

Η Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης που υπεγράφη το 2008 προβλέπει τη δημιουργία ενός χώρου ελευθέρων συναλλαγών μεταξύ της ΕΕ και της Σερβίας και προσφέρει την προοπτική προσχώρησης της εν λόγω χώρας στην ΕΕ. Η Σερβία υπέβαλε την αίτησή της για ένταξη στην ΕΕ τον Δεκέμβριο του 2009. Τον Οκτώβριο του προηγούμενου έτους, το Συμβούλιο ζήτησε από την Επιτροπή να καταρτίσει γνωμοδότηση σχετικά με την αίτηση ένταξης της εν λόγω χώρας, που θα παρουσιαστεί το φθινόπωρο.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (EFD), γραπτώς. (IT) Όσον αφορά την πορεία της διεύρυνσης, η κατάσταση στα Δυτικά Βαλκάνια χρήζει ιδιαίτερης προσοχής. Μια χώρα όπως η Σερβία παρουσιάζει αναμφίβολα προβλήματα, αλλά η κατάσταση στο Βελιγράδι φαίνεται να είναι πολύ καλύτερη από ό,τι εκείνη άλλων χωρών στην περιοχή. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, αν και ελπίζω ότι θα υπάρξει σαφής επιτάχυνση της διαδικασίας συνεργασίας με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία, υποστηρίζω το κείμενο, και εύχομαι να ερμηνευτεί ως κίνητρο από τον λαό και τις αρχές της Σερβίας.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), γραπτώς. (EN) Ψήφισα υπέρ της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης με τη Σερβία, αλλά ας σημειωθεί ότι μέχρι στιγμής μόλις 11 κράτη μέλη έχουν επικυρώσει τη Συμφωνία. Παροτρύνω τα υπόλοιπα 16 να το κάνουν όσο το δυνατόν συντομότερα.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), γραπτώς.(FR) Η Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ ΕΕ και Σερβίας, όπως όλες οι συμφωνίες αυτού του είδους, καταδικάζει τους ανθρώπους σε ακραία φτώχεια προς όφελος μιας ταχείας μετάβασης σε μια οικονομία της αγοράς και της δημιουργίας ενός χώρου ελευθέρων συναλλαγών για την επόμενη πενταετία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι αντάξια των πολιτών της και των πολιτών των χωρών που επιθυμούν να ενταχτούν σε αυτήν. Καταψηφίζω την παρούσα έκθεση από αλληλεγγύη προς τον λαό της Δημοκρατίας της Σερβίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Όλοι συμφωνούμε ότι οι χώρες της περιοχής των Δυτικών Βαλκανίων μοιραία θα ενταχθούν στην ΕΕ· αυτό θα υλοποιηθεί στο άμεσο μέλλον.

Η Σερβία ανήκει σε αυτή την ομάδα, και είναι μια χώρα που ακολούθησε δύσκολη πορεία ύστερα από το τέλος της πρώην Γιουγκοσλαβίας και μετά την κατάρρευση της σοβιετικής αυτοκρατορίας. Επιπλέον, οι αδελφοκτόνοι πόλεμοι στους οποίους ενεπλάκη και ο βάναυσος αντίκτυπός τους στις γειτονικές χώρες και στο σύνολο της διεθνούς κοινότητας είχαν δυσμενείς συνέπειες για τη χώρα και τον λαό της. Ο επονομαζόμενος «πόλεμος» στο Κοσσυφοπέδιο, που παραμένει αδιέξοδος και πολύ αμφιλεγόμενος για το σύνολο της διεθνούς κοινότητας, συνέβαλε επίσης στο γεγονός ότι η ειρήνη εξακολουθεί να μην αποτελεί πραγματικότητα στην περιοχή.

Θα ήταν επομένως επιθυμητό να συνεχίσει η Σερβία να κινείται προς την ευρωπαϊκή επιλογή. Δράττομαι της ευκαιρίας να συγχαρώ τους ηγέτες και τον λαό της Σερβίας για τις προσπάθειές τους και για την πρόοδο που σημειώνουν. Θα ήθελα να τονίσω τον ρόλο που διαδραματίζει η Σερβία για τη σταθεροποίηση της περιοχής των Δυτικών Βαλκανίων στο σύνολό της και, ιδίως, για τη σταθερότητα και τη συνοχή της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης.

 
  
MPphoto
 
 

  Justas Vincas Paleckis (S&D), γραπτώς. (LT) Υπερψήφισα το παρόν ψήφισμα, διότι τάσσομαι υπέρ της προόδου που έχει σημειώσει η Σερβία σε σχέση με την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων στους τομείς της δημόσιας διοίκησης, του νομικού πλαισίου και της καταπολέμησης της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος. Συμφωνώ με την έκκληση του εισηγητή προς όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να ξεκινήσουν τη διαδικασία επικύρωσης της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης με τη Σερβία. Η θεμελιώδης προϋπόθεση για τη Σερβία, στην οποία βασίζεται η παρούσα έκθεση, είναι η πλήρης συνεργασία με το δικαστήριο στη Χάγη προκειμένου να επιτευχθεί πρόοδος κατά την πορεία ένταξής της στην ΕΕ. Θα ήθελα επίσης να παροτρύνω τη Σερβία να αναλάβει περαιτέρω δεσμεύσεις έναντι των πολιτικών απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής.

Θα ήθελα επίσης να καλέσω τη χώρα να συνεχίσει να δημιουργεί ένα περιβάλλον που συντελεί στην ανάπτυξη της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, μιας ελεύθερης οικονομίας της αγοράς και του σεβασμού για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η Σερβία έχει σημειώσει πρόοδο στον τομέα του περιβάλλοντος. Εντούτοις, η χώρα πρέπει να εντατικοποιήσει τις προσπάθειες στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης. Μένει ακόμα να μεταφερθούν στην εθνική νομοθεσία τα βασικά στοιχεία του κεκτημένου σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η χώρα οφείλει να θεσπίσει ένα νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με την ενεργειακή απόδοση.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), γραπτώς.(IT) Υπερψήφισα το ψήφισμα σχετικά με τη διεργασία ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης της Σερβίας και τη Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι πιστεύω ότι η εποικοδομητική στάση απέναντι στην περιφερειακή συνεργασία και στις σχέσεις καλής γειτονίας αποτελούν κεντρικά στοιχεία της Διαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης, κι ότι παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διεργασία μεταμόρφωσης των Δυτικών Βαλκανίων σε περιοχή μακροπρόθεσμης σταθερότητας και βιώσιμης ανάπτυξης. Η Σερβία διαδραματίζει επίσης σημαντικό ρόλο από την άποψη της ασφάλειας, της σταθερότητας και της συμφιλίωσης των λαών της περιοχής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει όλα τα εγκλήματα πολέμου που κατέστρεψαν την πρώην Γιουγκοσλαβία, και υποστηρίζει το έργο του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για την πρώην Γιουγκοσλαβία. Επισημαίνει επίσης ότι το μέλλον της Σερβίας βρίσκεται στην ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ενθαρρύνει τη χώρα να συνεχίσει τις προσπάθειές της για την επίτευξη αυτού του στόχου.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), γραπτώς. (PT) Δεν υπάρχουν εμπόδια για την έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του σχεδίου απόφασης του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη σύναψη της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους αφενός, και της Δημοκρατίας της Σερβίας, αφετέρου.

Στο πλαίσιο των τρεχουσών αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε σχέση με τις διεθνείς συμφωνίες, το Συμβούλιο υπέβαλε αίτημα για την έγκριση της συμφωνίας και η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων εξέδωσε γνωμοδότηση με τη μορφή σύστασης που κατέληγε στο ότι η συμφωνία πρέπει να υπογραφεί.

Ψήφισα υπέρ, διότι πιστεύω ότι η εν λόγω συμφωνία συμβάλλει σε πολύ μεγάλο βαθμό σε μια ισχυρή και αποτελεσματική πολιτική γειτονίας, στην οποία η Σερβία διαδραματίζει ρόλο από την άποψη της γεωπολιτικής ισορροπίας στα Βαλκάνια.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), γραπτώς. (IT) Λαμβάνοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου και της Επιτροπής, τη Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της Σερβίας, το αίτημα έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 217 και 218 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα άρθρα 81 και 90 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και τη σύσταση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, θεωρώ εξαιρετικά λογικό και αναγκαίο να υποστηριχθεί η θέση του Κοινοβουλίου.

Ως εκ τούτου, εγκρίνω το εν λόγω σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου και της Επιτροπής υπέρ, καταρχάς, της στενότερης συνεργασίας με τη Σερβία και, γενικότερα, των δράσεων σταθεροποίησης και συνεργασίας στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), γραπτώς. (PT) Οι μεταρρυθμίσεις που πραγματοποιήθηκαν από τη Σερβία θα επιτρέψουν στη χώρα να σημειώσει σημαντική πρόοδο στην πορεία της προς την μελλοντική ένταξή της στην ΕΕ. Ως εκ τούτου, θεωρώ ότι η σύναψη της παρούσας Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Σερβίας, αφετέρου, πρέπει να υποστηριχθεί.

 
  
MPphoto
 
 

  Teresa Riera Madurell (S&D), γραπτώς. (ES) Η έγκριση του Κοινοβουλίου για τη Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Σερβίας, κατόπιν της απόφασης του Συμβουλίου για την έναρξη της διαδικασίας επικύρωσης, αποτελεί σημαντικό βήμα στην πορεία για την ενσωμάτωση των Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ. Ψήφισα υπέρ βάσει του οράματός μου για μια ΕΕ που θα αποτελεί ηγετικό παράγοντα και έχει υποχρέωση να υποστηρίζει την πλήρη σταθεροποίηση των Δυτικών Βαλκανίων. Η διεθνής αξιοπιστία της ΕΕ συνδέεται στενά με την ικανότητά της να αναλαμβάνει δράση μεταξύ των γειτονικών της χωρών. Στην περίπτωση των Δυτικών Βαλκανίων, συμπεριλαμβανομένης της Σερβίας, φαίνεται ότι η μοναδική δυνατή πορεία είναι η προσχώρηση στην ΕΕ. Ωστόσο, η προσχώρηση αυτή συνδέεται με μια σειρά από προϋποθέσεις. Η Σερβία επιδεικνύει εξαιρετική προδιάθεση για να κινητοποιηθεί προκειμένου να αποτελέσει τμήμα της ΕΕ.

Ωστόσο, παρά τη έγκριση που δόθηκε σήμερα από το Κοινοβούλιο, εγκρίθηκε επίσης ένα ψήφισμα το οποίο, παρότι αποτελεί το θετικό ψήφισμα που εγκρίθηκε από το παρόν Κοινοβούλιο σε σχέση με τη Σερβία, επισημαίνει ότι η συνεργασία του Βελιγραδίου με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και η πλήρης δέσμευση έναντι της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου εξακολουθούν να είναι απολύτως αναγκαίες κατά την πορεία του προς την ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Υποστηρίξαμε το παρόν κείμενο διότι οι περισσότερες από τις τροπολογίες που υποβάλαμε εγκρίθηκαν. Οι τροπολογίες αυτές αφορούσαν το Κοσσυφοπέδιο, την ισότητα μεταξύ των φύλων, τα δικαιώματα των μειονοτήτων, την κοινωνία των πολιτών, τις δημόσιες μεταφορές, το περιβάλλον και τις σχέσεις με τη Βοσνία. Εκείνη που απορρίφθηκε θα κατατεθεί εκ νέου διότι παρακάμφθηκε λόγω ισοψηφίας (27 ψήφοι υπέρ, 27 κατά). Είναι πολύ σημαντική διότι καλεί τη Σερβία να ξεκινήσει διάλογο με το Κοσσυφοπέδιο χωρίς να παραπέμπει σε νέες διαπραγματεύσεις σχετικά με το καθεστώς ή σχετικά με τον διαχωρισμό.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), γραπτώς. (DE) Ψήφισα υπέρ της σύναψης μιας Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Σερβίας. Η Σερβία είναι σημαντική για τη σταθερότητα ολόκληρης της περιοχής των Βαλκανίων και, ως εκ τούτου, έχει σημασία για εμάς να διατηρούμε διαρκή διάλογο με τη χώρα σε θεσμικό επίπεδο. Τα τελευταία χρόνια, η Σερβία έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στο πλαίσιο της πορείας της προς την Ευρώπη. Κατόπιν της απόφασης του Διεθνούς Δικαστηρίου ότι η μονομερής ανακήρυξη της ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου δεν παραβίασε το διεθνές δίκαιο, η Ευρώπη πρέπει να διαδραματίσει ενεργό ειρηνευτικό ρόλο. Πρέπει επίσης να υποστηρίξουμε τη Σερβία με κάθε δυνατό τρόπο κατά τις προσπάθειές της για συνεργασία με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.

 
  
MPphoto
 
 

  Artur Zasada (PPE), γραπτώς.(PL) Με χαροποίησαν ιδιαίτερα τα αποτελέσματα της σημερινής ψηφοφορίας σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη σύναψη της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους αφενός, και της Δημοκρατίας της Σερβίας, αφετέρου. Από το 2007, η Σερβία έχει σημειώσει ορατή πρόοδο όσον αφορά τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία επέτρεψε την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με την ΕΕ. Οι τελευταίες ολοκληρώθηκαν στις 10 Σεπτεμβρίου 2007 και, κατόπιν διαβουλεύσεων με τα κράτη μέλη της ΕΕ, στις 7 Νοεμβρίου 2007 έγιναν στις Βρυξέλλες τα πρώτα βήματα για τη Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. Πρέπει, ωστόσο, να θυμόμαστε, ότι προϋπόθεση για την πλήρη συνεργασία είναι να εκπληρώσει η Σερβία τον πολιτικό όρο που έθεσε το Συμβούλιο κατά την έγκριση των οδηγιών διαπραγμάτευσης, δηλαδή την πλήρη συνεργασία με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία.

 
  
  

Έκθεση: Marisa Matias (A7-0366/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), γραπτώς. (PT) Υπερψήφισα την παρούσα έκθεση πρωτοβουλίας, η οποία στοχεύει στην περαιτέρω ανάπτυξη μιας σειράς μέτρων, ιδίως όσον αφορά την προώθηση της έγκαιρης διάγνωσης και της ποιότητας ζωής, τη βελτίωση των επιδημιολογικών γνώσεων για τις νόσους αυτές και τον συντονισμό των υφισταμένων ερευνών, την προώθηση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών και τον σεβασμό των ανοϊκών. Επί του παρόντος, περίπου 14 εκατομμύρια Ευρωπαίοι αναπτύσσουν κάποια μορφή άνοιας κάθε χρόνο και η νόσος του Αλτσχάιμερ ευθύνεται για τις μισές από αυτές τις περιπτώσεις.

Είναι ανάγκη να υπάρξει σύγκλιση των διαφόρων πολιτικών που ισχύουν επί του παρόντος, προκειμένου να επιληφθούμε της εν λόγω κατάστασης με συντονισμένο, αντικειμενικό και αποτελεσματικότερο τρόπο, στηρίζοντας τους νοσηλευτές και τις οικογένειες σε τομείς όπως η ενίσχυση των διαφόρων συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης, η κατάρτιση και η παροχή συμβουλών. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό η ευρωπαϊκή στρατηγική για την άνοια να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στις κοινωνικές πτυχές των ανοϊκών, εστιάζοντας ολοένα και περισσότερο στην έρευνα και την πρόληψη, σε συνδυασμό με την έγκαιρη διάγνωση.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), γραπτώς. (LT) Υπερψήφισα το παρόν ψήφισμα σχετικά με μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την νόσο του Αλτσχάιμερ και άλλες μορφές άνοιας, στο οποίο βασική προσέγγιση είναι ο βελτιωμένος συντονισμός μεταξύ των κρατών μελών και μια πιο αποτελεσματική και πιο αλληλέγγυα δράση, με σκοπό την πρόληψη και την αγωγή των πασχόντων από άνοια και ιδίως από Αλτσχάιμερ, και των οικείων τους, είτε είναι επαγγελματίες του κλάδου υγείας είτε πάροχοι υπηρεσιών φροντίδας ή συγγενείς. Η ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη νόσο του Αλτσχάιμερ και άλλες μορφές άνοιας είναι ένα θεμελιώδες βήμα για την υποβολή συγκεκριμένων προτάσεων που θα οργανώσουν τις διάφορες υφιστάμενες πολιτικές και τους τρόπους αντιμετώπισης αυτών των νόσων. Η κατακερματισμένη επέμβαση, η άνιση ανταπόκριση μέσα στον ευρωπαϊκό χώρο και η ανισότητα ως προς τους όρους πρόσβασης και αγωγής των νόσων αυτών είναι υπεραρκετοί λόγοι για να στηριχθεί η πρωτοβουλία αυτή.

Ως εκ τούτου, έχει ζωτική σημασία να εστιάσουμε στην έγκαιρη διάγνωση και πρόληψη και να αναλάβουμε δράση για την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με το τι σημαίνει να ζει κανείς με άνοια. Μια ευρωπαϊκή στρατηγική δεν θα παραλείψει ακόμη να διασφαλίσει υπηρεσίες που θα προσφέρουν τη μέγιστη δυνατή κάλυψη, όπως και την ισότητα πρόσβασης και αγωγής των πασχόντων, ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, οικονομικών πόρων ή τόπου κατοικίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), γραπτώς. (LT) Υπερψήφισα το παρόν σημαντικό έγγραφο. Μια νέα περίπτωση νευροεκφυλιστικής ασθένειας (διαταραχές του νευρικού συστήματος) διαγιγνώσκεται κάθε 24 ώρες. Την περίοδο που διανύουμε, η εν λόγω νόσος αποτελεί μια από τις κυριότερες αιτίες αναπηρίας των ηλικιωμένων, και η νόσος του Αλτσχάιμερ ευθύνεται για περισσότερες από τις μισές από αυτές τις περιπτώσεις. Ο αριθμός των ανθρώπων που προσβάλλονται αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά. Αυτό προκαλεί ανησυχία, λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση του μέσου προσδόκιμου ζωής και τη μείωση της αναλογίας εργαζομένων ανά συνταξιούχους. Υποστηρίζω την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέσπιση μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής, μιας αλληλέγγυας δράσης με σκοπό την πρόληψη και την αγωγή των πασχόντων από άνοια (σταδιακή επιδείνωση των πνευματικών ικανοτήτων) και των οικείων τους. Μια ευρωπαϊκή στρατηγική δεν θα παραλείψει ακόμη να διασφαλίσει υπηρεσίες που θα προσφέρουν τη μέγιστη δυνατή κάλυψη, όπως και την ισότητα πρόσβασης και αγωγής των πασχόντων, ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, οικονομικών πόρων ή τόπου κατοικίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), γραπτώς. (PT) Η άνοια αποτελεί νόσο που χαρακτηρίζεται από την αργή και προοδευτική απώλεια της μνήμης, της συγκέντρωσης και της ικανότητας μάθησης, συνήθως σε άτομα άνω των 65 ετών. Η άνοια αποτελεί ομάδα νευροεκφυλιστικών νόσων που δεν πρέπει να θεωρούνται φυσιολογικό μέρος της γήρανσης. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, πάνω από 8 εκατομμύρια Ευρωπαίοι ηλικίας μεταξύ 30 και 99 ετών, πάσχουν από νευροεκφυλιστικές νόσους, αριθμός που ισοδυναμεί με 12,5 περιπτώσεις για κάθε 1.000 ανθρώπους, με τις γυναίκες να πάσχουν συχνότερα από τους άντρες. Οι επιστημονικοί κύκλοι δέχονται πως ο αριθμός αυτός μπορεί να διπλασιάζεται κάθε 20 έτη. Η πιο κοινή μορφή άνοιας στην Ευρώπη είναι η νόσος του Αλτσχάιμερ, που αντιπροσωπεύει από το 50 έως το 70% των περιπτώσεων. Υπερψήφισα την παρούσα έκθεση, η οποία αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της ευεξίας των ασθενών, στην ενθάρρυνση της έρευνας και της πρόληψης, και στη βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ των κρατών μελών, ώστε να ανταποκρίνονται με περισσότερο αποτελεσματικό και χωρίς αποκλεισμούς τρόπο, με σκοπό την πρόληψη και τη θεραπεία των ανοϊκών, ιδίως των πασχόντων από τη νόσο του Αλτσχάιμερ, και των οικείων τους. Η πρόταση για τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Έτους Διανοητικής Υγείας είναι επίσης σημαντική.

 
  
MPphoto
 
 

  George Becali (NI), γραπτώς. (RO) Υποστηρίζω την εισηγήτρια και υπερψήφισα την πρότασή της. Η νόσος του Αλτσχάιμερ επεκτείνεται ολοένα περισσότερο και πλήττει ολοένα μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων, πολύ δε περισσότερο που ο λόγος μεταξύ εργαζομένων προς συνταξιούχους εξακολουθεί να μειώνεται. Οι αλλαγές στην συμπεριφορά και την προσωπικότητα των ασθενών τούς καθιστούν εξαρτημένους από τους γύρω τους. Η πρόταση που μας υποβάλλει η εισηγήτρια αφορά τη βελτίωση του συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών, την αλληλεγγύη και την υποστήριξη όχι μόνο για τους πάσχοντες αλλά και για όσους εμπλέκονται με οποιονδήποτε τρόπο.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), γραπτώς.(IT) Ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο πάσχουν από τη νόσο του Αλτσχάιμερ, και τις τελευταίες δεκαετίες ο μέσος όρος ηλικίας των πασχόντων έχει μειωθεί. Ενώ στο παρελθόν η νόσος αποτελούσε ήδη κοινωνικό πρόβλημα και πρόβλημα υγειονομικής περίθαλψης, τώρα έχει μετατραπεί σε επιτακτική προτεραιότητα στην ημερήσια διάταξη των εθνικών πολιτικών υγειονομικής περίθαλψης. Ως εκ τούτου, η δέσμευση που σκοπεύει να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τη διάρκεια των επόμενων ετών, όσον αφορά τον συντονισμό των πολιτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι θετική. Θα περιλαμβάνει την έρευνα και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών κατά την αντιμετώπιση της νόσου του Αλτσχάιμερ, την έγκαιρη διάγνωση και την υποστήριξη των οικογενειών των πασχόντων, καθώς σε πολλά κράτη μέλη οι οικογένειες αντιμετωπίζουν σήμερα μεγάλη οικονομική και ψυχολογική πίεση ως αποτέλεσμα της φροντίδας ανθρώπων που χρειάζονται συνεχή φροντίδα και θεραπεία. Υπερψηφίζω την έκθεση της κ. Matias με την ελπίδα ότι θα γίνουν πολλά –περισσότερα από όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής– για μια νόσο που διαδίδεται ολοένα και περισσότερο, αλλά που έχει πολύ σοβαρές κοινωνικές επιπτώσεις, οι οποίες δεν είναι ευρέως γνωστές.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), γραπτώς. (LT) Συμφωνώ με την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη νόσο του Αλτσχάιμερ και άλλες μορφές άνοιας, διότι κάθε χρόνο, ένας ολοένα και μεγαλύτερος αριθμός ανθρώπων εμφανίζει κάποια μορφή άνοιας. Καθώς ο πληθυσμός της Ευρώπης γηράσκει, και οι κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες έχουν επίσης σημαντικές επιπτώσεις για τα συστήματα υγείας στα κράτη μέλη, πρέπει να εφαρμοστούν επειγόντως μέτρα και συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση αυτής της σοβαρής ασθένειας. Πρόσφατα ευρωπαϊκά ευρήματα δείχνουν ότι η διάγνωση της νόσου Αλτσχάιμερ εξακολουθεί να υστερεί στην ΕΕ και ότι υπάρχουν πολλές ανισότητες μεταξύ των κρατών μελών σε ό,τι αφορά στην πρόληψη, την πρόσβαση στη θεραπεία και την παροχή κατάλληλων υπηρεσιών. Πρέπει να επικεντρωθούμε στην έγκαιρη διάγνωση και την πρόληψη της νόσου Αλτσχάιμερ. Η διατροφή αποτελεί ενδεχομένως σημαντικό παράγοντα για την ανάπτυξη της νόσου του Αλτσχάιμερ και ότι συνεπώς η πρόληψη της άνοιας μέσω επεμβάσεων που μπορούν να τροποποιηθούν θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα και ότι ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί σε προληπτικούς παράγοντες όπως η υγιεινή διατροφή, η ενθάρρυνση της σωματικής και νοητικής δραστηριότητας και ο έλεγχος καρδιοαγγειακών παραγόντων κινδύνου όπως ο διαβήτης, η υψηλή χοληστερίνη, η υπέρταση και το κάπνισμα. Επιπλέον, είναι πολύ σημαντική η ενίσχυση της αξιοπρέπειας όλων των ασθενών σε όλη τη διάρκεια εξέλιξης της ασθενείας τους και η μείωση των ανισοτήτων που σήμερα υπάρχουν, με άλλα λόγια πρέπει να διασφαλισθούν υπηρεσίες που εγγυώνται κάλυψη και ισότητα πρόσβασης και αγωγής των πασχόντων, ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, οικονομικών πόρων ή τόπου κατοικίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), γραπτώς. (RO) Η νόσος Αλτσχάιμερ πλήττει εξίσου όλες τις χώρες. Το γεγονός ότι η επιστημονική πρόοδος δεν έχει πετύχει τη διάγνωσή της πριν από την εμφάνισή της ή κάποια θεραπεία καθιστά ακόμα μεγαλύτερη την ευθύνη μας να βρούμε λύσεις για τη βελτίωση της ζωής των πασχόντων. Πάνω από 8 εκατομμύρια Ευρωπαίοι έρχονται αντιμέτωποι με νευροεκφυλιστικές ασθένειες και οι προβλέψεις δεν είναι καθόλου ελπιδοφόρες – ο αριθμός των ασθενών θα διπλασιαστεί σε 30 χρόνια. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πρέπει να βελτιωθεί ο συντονισμός μεταξύ των κρατών μελών, παράλληλα με την έγκριση μιας πιο αποτελεσματικής και πιο αλληλέγγυας δράσης, με σκοπό την πρόληψη και την αγωγή των πασχόντων από άνοια και ιδίως από Αλτσχάιμερ, και των οικείων τους. Για να λειτουργήσει οποιαδήποτε ευρωπαϊκή στρατηγική σε αυτόν τον τομέα, έχει ζωτική σημασία να δώσουν όλες οι χώρες προτεραιότητα στην κατάρτιση εθνικών σχεδίων δράσης. Πρέπει επίσης να εστιάσουμε στην έγκαιρη διάγνωση και πρόληψη και στη συλλογή και την επεξεργασία των επιδημιολογικών δεδομένων που αφορούν τη νόσο.

Όταν πραγματοποιηθούν αυτές οι θεμελιώδεις ενέργειες, απαιτείται ολοκληρωμένη δράση που θα κυμαίνεται από την έρευνα ως την παροχή υγειονομικής περίθαλψης. Είναι σημαντικό να καλυφθούν τα κενά που εξακολουθούν να υπάρχουν σε τομείς όπως η επαγγελματική κατάρτιση ή η υποστήριξη των οικογενειών και να αναληφθεί δράση για την αύξηση της ενημέρωσης του κοινού σχετικά με τα προβλήματα που δημιουργεί η ζωή με άνοια.

 
  
MPphoto
 
 

  Νικόλαος Χουντής (GUE/NGL), γραπτώς. – Ψήφισα υπέρ της Έκθεσης σχετικά με μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για το Αλτσχάιμερ γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι κυβερνήσεις των κρατών μελών δεσμεύονται να εκπονήσουν ευρωπαϊκό αλλά και εθνικά προγράμματα δράσης με στόχους: - την προώθηση της έρευνας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά με τα αίτια, την πρόληψη και τη θεραπεία του Αλτσχάιμερ και την αύξηση της χρηματοδότησής της, - τη βελτίωση της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης, - την οργάνωση εκστρατειών ενημέρωσης για το ευρύ κοινό με σκοπό να βελτιώσουν την αναγνώριση των συμπτωμάτων της νόσου, - την αναγνώριση του σημαντικού φορτίου των περιθαλπόντων των ασθενών με άνοια και την ψυχολογική υποστήριξη των ασθενών και των οικογενειών τους. Όμως, αυτό που προέχει είναι η εξασφάλιση και η προώθηση του δημόσιου χαρακτήρα της αντιμετώπισης της νόσου συνολικά. Ο δημόσιος χαρακτήρας της έρευνας, της πρόληψης, της θεραπείας καθώς και της υποστήριξης των πασχόντων, των οικογενειών και των οικείων τους είναι σημαντικός και όχι μόνο για λόγους αρχής.

Ο δημόσιος χαρακτήρας είναι απαραίτητος για να αποφεύγεται η κερδοσκοπία των φαρμακευτικών βιομηχανιών ή άλλων ιδιωτικών συμφερόντων. Τα Κράτη Μέλη οφείλουν να παρέχουν τις απαραίτητες δημόσιες υπηρεσίες και υποδομές προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι υγειονομικές αλλά και οι κοινωνικές συνέπειες στους ασθενείς και το περιβάλλον τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), γραπτώς. (PT) Εκτιμάται ότι 7,3 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πάσχουν από διάφορες μορφές άνοιας, με την πλειονότητα των περιπτώσεων να αφορούν τη νόσο Αλτσχάιμερ. Πρόκειται για ένα πρόβλημα υγείας μεγάλης κλίμακας, καθώς θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι οι μορφές της άνοιας πλήττουν όχι μόνο τους πάσχοντες, αλλά και εκείνους που τους φροντίζουν. Εάν υπήρχε μια ευρωπαϊκή στρατηγική στον τομέα αυτόν, θα επέτρεπε μια περισσότερο ολοκληρωμένη προσέγγιση και μια αποτελεσματικότερη απάντηση στη θεραπεία και την ενημέρωση για τις ψυχικές ασθένειες, καθιστώντας το ευρωπαϊκό κοινό περισσότερο ευαίσθητο στις παθήσεις του εγκεφάλου που σχετίζονται με τη γήρανση.

Καταρχάς, πιστεύω ότι είναι σημαντικό να βελτιωθεί ο συντονισμός μεταξύ των κρατών μελών μέσω ανάπτυξης εθνικών στρατηγικών και σχεδίων που θα στοχεύουν στη νόσο Αλτσχάιμερ. Κατά δεύτερον, πιστεύω ότι είναι σημαντικό να διασφαλισθεί μεγαλύτερη υποστήριξη και παροχή υπηρεσιών για τους ασθενείς και τις οικογένειές τους. Τέλος, πιστεύω ότι είναι σημαντικό να προωθηθεί η έρευνα, η θεραπεία και η πρόληψη αυτού του είδους ασθενειών. Θα ήθελα να συγχαρώ την κ. Matias για την έκθεση που υπέβαλε, και υποστηρίζω τις συστάσεις που απευθύνονται στην Επιτροπή και το Συμβούλιο, καθώς και εκείνες που απευθύνονται στα κράτη μέλη.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), γραπτώς. (PT) Εκτιμάται ότι 9,9 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη πάσχουν από άνοια· η μεγάλη πλειονότητα αυτών –περισσότεροι από 7 εκατομμύρια– έχουν διαγνωσθεί με τη νόσο Αλτσχάιμερ. Οι επιστημονικές μελέτες υποδεικνύουν ότι ο αριθμός αυτός ενδέχεται να διπλασιάζεται κάθε 20 έτη. Η κατάσταση αυτή απαιτεί μια νέα προσέγγιση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη σε σχέση με την πρόληψη και τη θεραπεία της εν λόγω ασθένειας.

Η έκθεση επί της οποίας ψηφίσαμε σήμερα, το περιεχόμενο της οποίας υποστηρίζω, προτείνει τον βελτιωμένο συντονισμό μεταξύ των ιατρικών και των κοινωνικών υπηρεσιών των κρατών μελών, και των ανθρώπων που περιστοιχίζουν τους πάσχοντες από Αλτσχάιμερ, όπως είναι οι επαγγελματίες του κλάδου υγείας, οι συγγενείς ή ιδιωτικές φιλανθρωπικές οργανώσεις. Θα ήθελα επίσης να τονίσω τη σημασία που αποδίδει η έκθεση στην έγκαιρη διάγνωση, στην ύπαρξη διασυνδεδεμένων κέντρων αναφοράς, σε μια πολυδιάστατη προσέγγιση της νόσου, στη σημασία της επαγγελματικής κατάρτισης που θα εξειδικεύεται σε αυτό το είδος νόσου και στο δίκτυο υποστήριξης των οικογενειών. Επίσης, σημαντική είναι η υποστήριξη που προτείνεται για εκστρατείες πληροφόρησης σχετικά με τις νευροεκφυλιστικές νόσους που στοχεύουν στο ευρύ κοινό. Συμφωνώ επίσης με την ιδέα που εκφράζεται στην έκθεση ότι μια ευρωπαϊκή στρατηγική σχετικά με τις νόσους αυτές πρέπει να προστατεύει τις υπηρεσίες που διευκολύνουν την καθολική και τη γεωγραφικά εκτεταμένη πρόσβαση στο σύστημα.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), γραπτώς.(FR) Σχεδόν 10 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πάσχουν από ψυχικές διαταραχές, ιδίως από τη νόσο Αλτσχάιμερ. Η ευρωπαϊκή ανταπόκριση παραμένει περιορισμένη, και η κατάσταση των ασθενών, των οικογενειών και των νοσηλευτών τους παρουσιάζει μεγάλη ανισορροπία στην Ευρώπη: επί του παρόντος, μόλις επτά κράτη μέλη διαθέτουν εθνικές στρατηγικές. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παροτρύνει τα κράτη μέλη να καταρτίσουν συγκεκριμένα προγράμματα και στρατηγικές σε εθνικό επίπεδο για την καταπολέμηση της νόσου αυτής και των επιπτώσεών της. Οι συγκεκριμένες στρατηγικές πρέπει να καλύπτουν τις συνέπειες της νόσου για την κοινωνία και την υγεία, καθώς επίσης τις υπηρεσίες και την υποστήριξη που είναι αναγκαία για τους πάσχοντες και τις οικογένειές τους. Οι προσπάθειες για την προώθηση της έγκαιρης διάγνωσης και η εστίαση των υπηρεσιών υγείας στην πρόληψη και την έρευνα πρέπει να αποτελέσουν προτεραιότητα του τομέα υγείας και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως εκ τούτου πρέπει να ενθαρρυνθεί η θέσπιση δημόσιου-ιδιωτικού προγράμματος έρευνας, ανάπτυξης και επενδύσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο ρυθμός με τον οποίο επιβραδύνουμε την εξέλιξη της νόσου του Αλτσχάιμερ, μέχρι ενδεχομένως να την εξαλείψουμε, θα οδηγήσει σε σημαντική αλλαγή στον αριθμό των εξαρτημένων ατόμων και θα βοηθήσει τους ηλικιωμένους να αξιοποιήσουν στο έπακρο τη ζωή τους για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο διάστημα.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), γραπτώς. (PT) Υπερψήφισα την έκθεση σχετικά με μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την νόσο του Αλτσχάιμερ και άλλες μορφές άνοιας, διότι προτείνει μέτρα για τη διασφάλιση της αξιοπρέπειας των πασχόντων από άνοια, τη μείωση των ανισοτήτων και την αποτροπή του κοινωνικού αποκλεισμού, και προωθεί την έγκαιρη διάγνωση και την έρευνα για την πρόληψη των εν λόγω νόσων.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Στην Ευρώπη, περίπου 9,9 εκατομμύρια άνθρωποι πάσχουν από κάποια μορφή άνοιας, που σημαίνει ότι η Ευρώπη βρίσκεται στη δεύτερη θέση όσον αφορά την εμφάνιση νόσων αυτού του είδους. Μόνο στην Πορτογαλία, ο αριθμός των ανοϊκών υπολογίζεται σε 153.000, εκ των οποίων πάνω από 90.000 πάσχουν από τη νόσο του Αλτσχάιμερ, και προβλέπεται ότι οι αριθμοί αυτοί θα διπλασιαστούν ως το 2020. Με τη γήρανση του πληθυσμού, η ανταπόκριση των κοινωνιών και των κυβερνήσεων σε αυτό το είδος νόσου, που συνδέεται σε πολύ μεγάλο βαθμό με την ηλικία, αντιπροσωπεύει σημαντική πρόκληση κατά την έναρξη αυτής της χιλιετίας. Για τον λόγο αυτόν, δεν μπορώ παρά να εκφράσω την ένθερμη υποστήριξή μου για μια πρωτοβουλία που προτείνει να αναγορευθεί η άνοια σε «ευρωπαϊκή προτεραιότητα» στον τομέα της υγείας σε επίπεδο ΕΕ και παροτρύνει τα κράτη μέλη να αναπτύξουν ειδικές εθνικές στρατηγικές και σχέδια για την αντιμετώπιση της νόσου του Αλτσχάιμερ. Το Δημοκρατικό Κοινωνικό Κέντρο προασπίζεται αυτή την προσέγγιση στην Πορτογαλία, καθώς βρίσκεται στην πρώτη γραμμή και σε απόλυτη συμφωνία με τις πολιτικές και τις προτεραιότητες της ΕΕ στον τομέα υγείας, ζητώντας από την κυβέρνηση Εθνικό Σχέδιο για την Άνοια, που θα εγγυάται αξιοπρεπή, ανθρώπινη και εξειδικευμένη υποστήριξη και φροντίδα για τους πάσχοντες από τη νόσο του Αλτσχάιμερ και άλλες μορφές άνοιας.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. (PT) Κάθε χρόνο, 1,4 εκατομμύρια πολίτες που ζουν στην Ευρώπη εμφανίζουν κάποια μορφή άνοιας, που σημαίνει ότι μια νέα περίπτωση διαγιγνώσκεται κάθε 24 δευτερόλεπτα. Στην Πορτογαλία, εκτιμάται ότι υπάρχουν 153.000 άνθρωποι που πάσχουν από άνοια, εκ των οποίων οι 90.000  πάσχουν από τη νόσο του Αλτσχάιμερ. Με δεδομένη τη γήρανση του πληθυσμού της ΕΕ, οι εμπειρογνώμονες προβλέπουν ότι οι αριθμοί αυτοί θα διπλασιαστούν ως το 2040.

Δεδομένης τη γήρανσης του πληθυσμού και της μείωσης του λόγου εργαζομένων προς συνταξιούχους, αναμένεται ότι η άνοια θα αποτελέσει μια από τις βασικές προκλήσεις για τη βιωσιμότητα των εθνικών συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας και υγειονομικής περίθαλψης. Ως εκ τούτου, έχει ζωτική σημασία για τις κυβερνήσεις να αναπτύξουν ειδικές εθνικές στρατηγικές και σχέδια για τη νόσο του Αλτσχάιμερ προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι κοινωνικές και υγειονομικές συνέπειες της άνοιας, όχι μόνο μέσω της διασφάλισης της παροχής υπηρεσιών, αλλά και μέσω της υποστήριξης των πασχόντων από άνοια και των οικογενειών τους.

Επικροτώ την πρόταση για τη θέσπιση ενός Ευρωπαϊκού Έτους Διανοητικής Υγείας, ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη συνειδητοποίηση για τις εγκεφαλικές νόσους που συνδέονται με τη γήρανση και να ανιχνευθούν τρόποι και να προσδιοριστούν έγκαιρα συμπτώματα τέτοιων νόσων, με ενημερωτικές εκστρατείες για την πρόληψη και τη θεραπεία τους.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Η νόσος του Αλτσχάιμερ και άλλες μορφές άνοιας αποτελούν νόσους που προκαλούν δικαιολογημένα προσοχή και ανησυχία. Σύμφωνα με την έκθεση της «Alzheimer’s Disease International» για το 2010, περίπου 9,9 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη πάσχουν και αναμένεται ότι ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί σημαντικά ως το 2020. Η έλλειψη επαγγελματιών νοσηλευτών για τη φροντίδα των πασχόντων από Αλτσχάιμερ θα πρέπει να εξετασθεί δεόντως, εφόσον η εν λόγω κατάσταση τείνει να επιδεινωθεί στο μέλλον, εάν δεν ληφθούν μέτρα. Τα μέτρα αυτά πρέπει να περιλαμβάνουν την κατάρτιση επαρκούς αριθμού επαγγελματιών του τομέα υγείας και κοινωνικών υπηρεσιών και την εγγύηση της παροχής δέουσας φροντίδας μέσω των δημοσίων υπηρεσιών, τηρώντας την επιθυμία των ασθενών να παραμένουν σε οικείο περιβάλλον, όπου είναι εφικτό, και προωθώντας τις θεμελιώδεις αρχές της αξιοπρέπειας και της κοινωνικής ένταξης καθώς και της ανεξαρτησίας και της αυτοδιάθεσης των ασθενών. Καθώς πρόκειται για μια νόσο, της οποίας το κόστος ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης είναι πολύ υψηλό και δεν μπορεί να καλυφθεί από την πλειονότητα των ασθενών, είναι επιθυμητή η αυξημένη χρηματοδότηση των εν λόγω φαρμάκων. Είναι απολύτως αναγκαίο να ενθαρρυνθεί και να αναπτυχθεί η έρευνα στον εν λόγω τομέα, ιδίως σε σχέση με την πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία, όπου η θεμελιώδης αρχή είναι ότι ο δημόσιος τομέας αναλαμβάνει τις ευθύνες αυτές χωρίς περιορισμούς παροχών και πρόσβασης για κανέναν ασθενή.

 
  
MPphoto
 
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE), γραπτώς. (GA) Υποστηρίζω πλήρως το παρόν σχέδιο σχετικά με τη νόσο του Αλτσχάιμερ και άλλες μορφές άνοιας. Η νόσος του Αλτσχάιμερ αποτελεί τη βασική αιτία της άνοιας και ευθύνεται για περισσότερους από 44.000 πάσχοντες στην Ιρλανδία και για περίπου 10 εκατομμύρια σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η νόσος του Αλτσχάιμερ είναι μια προοδευτική νόσος, κάτι το οποίο σημαίνει ότι με την πάροδο του χρόνου ο εγκέφαλος υπόκειται σε ολοένα μεγαλύτερη ζημιά. Ταυτόχρονα, τα συμπτώματα της ασθένειας γίνονται εντονότερα. Δυστυχώς, εφόσον ο ευρωπαϊκός πληθυσμός γηράσκει, υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να αυξηθεί και ο αριθμός των πασχόντων. Πρέπει να υπάρξει βελτιωμένος συντονισμός μεταξύ των κρατών μελών σε σχέση με την έρευνα για τα βασικά αίτια των διαφόρων μορφών άνοιας και σε σχέση με τις βέλτιστες πρακτικές παροχής φροντίδας.

Συχνά, το βάρος της φροντίδας πέφτει στα μέλη της οικογένειας. Υπάρχουν 50.000 άνθρωποι στην Ιρλανδία που φροντίζουν καθημερινά ανοϊκούς. Θα ήθελα να συγχαρώ ιδίως τους νοσηλευτές αυτούς καθώς και την Ιρλανδική Ένωση για το Αλτσχάιμερ, που παρέχουν εξαιρετική βοήθεια στους πάσχοντες από τη νόσο του Αλτσχάιμερ.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE), γραπτώς.(FR) Υπολογίζεται ότι περίπου 10 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη πάσχουν από άνοια, και η πλειονότητα αυτών από τη νόσο του Αλτσχάιμερ. Αυτός ο αριθμός ενδέχεται να διπλασιάζεται κάθε 20 περίπου έτη. Ένας στους τέσσερις ανθρώπους άνω των 65 ετών ενδέχεται να πάσχει το 2020. Στη Γαλλία, υπάρχουν 160.000 νέοι πάσχοντες κάθε χρόνο. Μπορούμε επομένως να πούμε ότι όλοι οι Ευρωπαίοι θα έρθουν κάποια στιγμή άμεσα ή έμμεσα αντιμέτωποι με προβλήματα που συνδέονται με τη νόσο του Αλτσχάιμερ ή άλλες μορφές άνοιας. Ως εκ τούτου, παρείχα την πλήρη στήριξή μου στην παρούσα έκθεση πρωτοβουλίας που καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναγάγει την καταπολέμηση της νόσου του Αλτσχάιμερ σε προτεραιότητα δράσης της Ευρώπης στον τομέα της υγείας. Έχει ζωτική σημασία να διασφαλισθεί ότι οι πάσχοντες από τη νόσο του Αλτσχάιμερ θα έχουν πρόσβαση σε κατάλληλη υγειονομική περίθαλψη και, πρωτίστως, χρειαζόμαστε στενότερη ευρωπαϊκή συνεργασία στους τομείς της έρευνας (στο πλαίσιο του επόμενου προγράμματος πλαισίου για την έρευνα), της πρόληψης, της διάγνωσης (με κοινά κριτήρια, κοινά πρωτόκολλα, κ.ο.κ.) και της θεραπείας. Ζητούμε επίσης τη θέσπιση ενός Ευρωπαϊκού Έτους Διανοητικής Υγείας, που θα συμπληρώσει την Παγκόσμια Ημέρα Αλτσχάιμερ, και που ελπίζω ότι θα παράσχει τη δυνατότητα για περαιτέρω ευαισθητοποίηση σχετικά με το ζήτημα αυτό.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE), γραπτώς.(FR) Ως Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας κατά της νόσου του Αλτσχάιμερ, δεν μπορώ παρά να επικροτήσω τα μέτρα που συνιστώνται από την παρούσα ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, η οποία επιδιώκει να βελτιώσει τις επιδημιολογικές γνώσεις σχετικά με τη νόσο και να συντονίσει τις τρέχουσες έρευνες. Κοινά ερευνητικά προγράμματα έχουν θεσπιστεί χάρη στην ευρωπαϊκή υποστήριξη, και εύχομαι να αποδώσουν καρπούς. Εν τω μεταξύ, έχει ζωτική σημασία να τεθεί η πρόληψη στο επίκεντρο κάθε στρατηγικής και να κατευθυνθούν οι προσπάθειές μας στην όσο το δυνατόν πιο έγκαιρη διάγνωση, όπως επισημαίνεται στην έκθεση. Τα κράτη μέλη πρέπει να αναλάβουν όλα δράση άμεσα, μεταξύ άλλων και μέσω εκστρατειών πρόληψης που θα βασίζονται σε ένα φιλόδοξο ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση της νόσου. Οι αλλαγές στη συμπεριφορά ή την προσωπικότητα που προκαλούνται από τη νόσο σημαίνουν ότι οι πάσχοντες καθίστανται σταδιακά περισσότερο εξαρτημένοι από τρίτους. Οι ασθενείς δεν είναι οι μόνοι που υποφέρουν από αυτή τη νόσο· οι οικογένειες και οι νοσηλευτές τους υποφέρουν επίσης. Επιπλέον, θα ήθελα να συγχαρώ την ένωση «Alzheimer Europe» που, παράλληλα με τις εθνικές ενώσεις που πασχίζουν για την καταπολέμηση της νόσου, διαδραματίζει κομβικό ρόλο για την παροχή βοήθειας προς τους ασθενείς και τις οικογένειές τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), γραπτώς.(FR) Υποστήριξα στο έπακρο την παρούσα έκθεση πρωτοβουλίας, η οποία επιδιώκει να ενθαρρύνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταστήσει τη νόσο του Αλτσχάιμερ πρώτη της προτεραιότητα όσον αφορά την ανάληψη δράση στον τομέα υγείας. Όχι μόνο πρέπει να προωθήσουμε μεθόδους έγκαιρης διάγνωσης, να αναπτύξουμε τα μέσα για τον όσο το δυνατόν πιο έγκαιρο εντοπισμό των συμπτωμάτων της εν λόγω νόσου και να επικεντρωθούμε στις ερευνητικές προσπάθειες που αφορούν τις νευροεκφυλιστικές νόσους· πρέπει επίσης, και πρωτίστως, να επιδιώξουμε να βελτιώσουμε την καθημερινότητα των ασθενών και των οικογενειών τους, καθώς η εν λόγω πτυχή εξακολουθεί να παραβλέπεται υπερβολικά συχνά από τις δημόσιες πολιτικές. Τέλος, πρέπει να επιστηθεί ιδιαίτερη προσοχή και στις γυναίκες, οι οποίες πλήττονται από τη δύσκολη αυτή νόσο σε διπλάσιο βαθμό από ό,τι οι άνδρες.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Η έκθεση Matias ασχολείται με ένα ζήτημα αυξανόμενης σημασίας στη γηράσκουσα κοινωνία μας. Στη χώρα μου, η κυβέρνηση της Σκοτίας έχει καταστήσει την άνοια εθνική προτεραιότητα, και η σκοτσέζικη εμπειρογνωμοσύνη χρησιμοποιείται σε έρευνα διεθνούς σημασίας. Η παρούσα ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πρέπει να επικροτηθεί ως μέσο για τον καλύτερο συντονισμό του έργου της ΕΕ κατά της άνοιας.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), γραπτώς. (LT) Υπερψήφισα το παρόν ψήφισμα σχετικά με μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την νόσο του Αλτσχάιμερ και άλλες μορφές άνοιας, διότι έχει ως βασικό προσανατολισμό έναν καλύτερο συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών και μια πιο αποτελεσματική και πιο αλληλέγγυα δράση, με σκοπό την πρόληψη και την αγωγή των πασχόντων από άνοια και ιδίως από Αλτσχάιμερ, και όσων τους περιστοιχίζουν, είτε είναι επαγγελματίες του κλάδου υγείας είτε πάροχοι υπηρεσιών φροντίδας ή συγγενείς. Είναι σημαντικό και ουσιαστικό να προωθηθεί η έγκαιρη διάγνωση και μια καλή ποιότητα ζωής, να υποστηριχθεί η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών μέσω της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και κλινικών μελετών στον εν λόγω τομέα και να υπάρχει σεβασμός των δικαιωμάτων και των προσδοκιών των ανθρώπων που ζουν με τη δύσκολη αυτή νόσο. Πρόκειται για ένα θεμελιώδες βήμα για την υποβολή συγκεκριμένων προτάσεων που θα οργανώσουν τις διάφορες υφιστάμενες πολιτικές και τους τρόπους αντιμετώπισης αυτών των νόσων και θα εγγυηθούν τη μέγιστη δυνατή κάλυψη και την ισότητα πρόσβασης και αγωγής των πασχόντων, ανεξαρτήτως των οικονομικών πόρων.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), γραπτώς.(IT) Με τη σημερινή ψηφοφορία σχετικά με την έκθεση Matias, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιδίωξε να επισημάνει ότι η καταπολέμηση της νόσου του Αλτσχάιμερ αποτελεί προτεραιότητα της ΕΕ στον τομέα της υγείας. Σύμφωνα με την Παγκόσμια Έκθεση του 2009 για το Αλτσχάιμερ, το 28% περίπου των ευρωπαίων πολιτών πάσχουν από αυτού του είδους την άνοια, και το ποσοστό αυτό ενδέχεται να αυξηθεί με δεδομένο τον γηράσκοντα πληθυσμό της Ευρώπης. Ως εκ τούτου, πιστεύω ότι τα θεσμικά όργανα έχουν ευθύνη να μην υποτιμήσουν την εν λόγω νόσο και να αναλάβουν συγκεκριμένη δράση για την υποστήριξη των ασθενών και των οικογενειών τους. Εν προκειμένω, ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει να είναι η προώθηση μιας πολιτικής για την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με το ζήτημα αυτό, και πρέπει να καλέσει το Συμβούλιο και την Επιτροπή να λάβουν δεόντως υπόψη τη νόσο κατά την προετοιμασία μελλοντικών δράσεων στον τομέα των προληπτικών πολιτικών υγείας. Από τις ενέργειες που προτείνονται στην έκθεση, θα ήθελα να επισημάνω την κατάρτιση κατευθυντήριων γραμμών για την υλοποίηση υπηρεσιών έγκαιρης διάγνωσης και τον εντοπισμό εργαλείων για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), γραπτώς. (RO) Η έγκριση της παρούσας έκθεσης σχετικά με μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την νόσο του Αλτσχάιμερ και άλλες μορφές άνοιας σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα στη μάχη κατά της συγκεκριμένης νόσου σε μια εποχή που ο αριθμός των ανθρώπων στην Ευρώπη που πάσχει από άνοια είναι 9,9 εκατομμύρια, η πλειονότητα των οποίων πάσχει από Αλτσχάιμερ. Η έγκριση της παρούσας έκθεσης θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να λάβουν συντονισμένα μέτρα για την καταπολέμηση της εν λόγω νόσου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρώ ότι μια πιθανή λύση είναι η μόχλευση των πόρων της εμβληματικής πρωτοβουλίας «Ένωση καινοτομίας» στη στρατηγική Ευρώπη 2020 και της πιλοτικής «Ευρωπαϊκής σύμπραξης καινοτομίας σχετικά με τα ενεργά και υγιή γηρατειά», η εκκίνηση της οποίας αναμένεται να γίνει τη φετινή άνοιξη.

Με δεδομένη την αναμενόμενη δραματική αύξηση του αριθμού των ασθενών που θα πάσχουν από Αλτσχάιμερ ως το 2020, είναι ανάγκη να αναπτυχθούν στο μέλλον συμπράξεις μεταξύ δημοσίων φορέων, και μεταξύ ιδιωτικών και δημοσίων φορέων στο πλαίσιο της υλοποίησης ερευνητικών σχεδίων, αξιοποιώντας με τον τρόπο αυτό εγκαταστάσεις, πόρους και εμπειρία στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα για την καταπολέμηση των επιπτώσεων της νόσου του Αλτσχάιμερ και άλλων μορφών άνοιας.

 
  
MPphoto
 
 

  Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), γραπτώς.(PL) Ένας από τους αποτελεσματικότερους τρόπους ενίσχυσης της κοινωνικής ευαισθητοποίησης σχετικά με τον βαθμό εμφάνισης άνοιας σε ανθρώπους προχωρημένης ηλικίας είναι η επισήμανση του προβλήματος και η διενέργεια μιας ενεργούς εκστρατείας ενημέρωσης. Πρέπει να επιστήσουμε ιδιαίτερη προσοχή στη νόσο του Αλτσχάιμερ, καθώς μετατρέπεται σε ολοένα και σοβαρότερο πρόβλημα, όχι μόνο στην ΕΕ αλλά και σε παγκόσμια κλίμακα και, σύμφωνα με τους ειδικούς, ο αριθμός των πασχόντων αυξάνεται διαρκώς. Η κοινωνία μας γηράσκει και πρέπει να μιλήσουμε για το πρόβλημα αυτό ανοιχτά και να αναζητήσουμε λύσεις. Πάνω απ’ όλα, πρέπει να επισημάνουμε τη σημασία της πρόληψης της νόσου. Για τους λόγους αυτούς υπερψήφισα την έκθεση Matias σχετικά με μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την νόσο του Αλτσχάιμερ και άλλες μορφές άνοιας.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), γραπτώς. (EN) Υπερψήφισα την παρούσα έκθεση πρωτοβουλίας που αποτελεί την απάντηση του Κοινοβουλίου στην ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την νόσο του Αλτσχάιμερ και άλλες μορφές άνοιας.

Βασικοί στόχοι της είναι: η προώθηση της έγκαιρης διάγνωσης και της ποιότητας ζωής· η βελτίωση των επιδημιολογικών γνώσεων για τις νόσους αυτές και ο συντονισμός των υφιστάμενων ερευνών· η προώθηση της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών μέσω της ανταλλαγής καλών πρακτικών και, τέλος, ο σεβασμός των δικαιωμάτων των ανοϊκών.

Όλες αυτές οι προτάσεις είναι ευπρόσδεκτες, διότι πιστεύω ότι μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την άνοια πρέπει να δίδει μεγαλύτερη έμφαση στην κοινωνική διάσταση των ανθρώπων που ζουν με άνοια και των νοσηλευτών τους, υποστηρίζοντας περαιτέρω την έρευνα για την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Matera (PPE), γραπτώς. (IT) Ανησυχητικά στατιστικά στοιχεία προκύπτουν από την έκθεση του 2009 σχετικά με τη νόσο του Αλτσχάιμερ: εκτιμάται ότι 35,6 εκατομμύρια άνθρωποι πάσχουν παγκοσμίως από άνοια σε όλες τις μορφές της. Η εκτίμηση αυτή αναθεωρείται συνεχώς προς τα πάνω στην Ευρώπη, όπου η μέση ηλικία του πληθυσμού αυξάνεται ραγδαία.

Είναι, ως εκ τούτου, σημαντικό να συσταθεί ένα δίκτυο ανταλλαγής στατιστικών δεδομένων, μέσω των κρατών μελών, και μια πλατφόρμα για τον συντονισμό της έρευνας σχετικά με τα αίτια, την πρόληψη και τη θεραπεία της νόσου του Αλτσχάιμερ. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκαιρη διάγνωση μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση του κόστους υγειονομικής περίθαλψης σε χαμηλά επίπεδα σε ολόκληρη την Ευρώπη, είναι επίσης θεμελιώδους σημασίας να επιμεριστεί το επίπεδο οικονομικών επενδύσεων και να καταρτισθούν πολιτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο που θα ενθαρρύνουν τη στοχευμένη πρόληψη.

Πρέπει επίσης να επισημάνω ότι είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη τις ειδικές ανάγκες των γυναικών, οι οποίες αποτελούν τον διπλάσιο αριθμό πασχόντων, και ένα δυσανάλογο αριθμό νοσηλευτών, στους τομείς της ιατρικής και κοινωνικής έρευνας, της υγείας, της απασχόλησης και των κοινωνικών πολιτικών. Η νόσος του Αλτσχάιμερ συνιστά μεγάλη πρόκληση για την ευρωπαϊκή κοινωνία. Μόνο μέσω κοινής προσπάθειας θα είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε τις κοινωνικές και υγειονομικές συνέπειες της άνοιας και να παράσχουμε υπηρεσίες και υποστήριξη στους πάσχοντες από νευροεκφυλιστικές ασθένειες, καθώς και στις οικογένειές τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Το κόμμα μου στην Πορτογαλία, το Δημοκρατικό και Κοινωνικό Κέντρο – Λαϊκό Κόμμα, υποστήριζε ανέκαθεν σθεναρά ένα εθνικό σχέδιο για την άνοια, ώστε οι πάσχοντες από αυτού του τύπου τη νόσο να μπορούν να παρακολουθούνται από καταρτισμένους ανθρώπους, και με τρόπο που θα είναι αξιοπρεπής και ανθρώπινος. Δεν μπορώ, επομένως, να μην υποστηρίξω την παρούσα πρωτοβουλία της ΕΕ που στοχεύει να καταστήσει την καταπολέμηση της άνοιας μια από τις προτεραιότητες της ΕΕ. Ο αριθμός των Ευρωπαίων που πάσχουν από τη νόσο του Αλτσχάιμερ και άλλες μορφές άνοιας είναι τόσο υψηλός, ώστε καθιστά αναγκαίο τον καθορισμό τέτοιων προτεραιοτήτων. Είναι πολύ σημαντικό να αναληφθεί δράση στα αρχικά στάδια για την επιτυχημένη θεραπεία αυτού του είδους της νόσου και προκειμένου να παρασχεθεί στους πάσχοντες η καλύτερη δυνατή ποιότητα ζωής.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. (DE) Η νόσος του Αλτσχάιμερ είναι μια ύπουλη ασθένεια για την οποία δεν υπάρχουν αποτελεσματικά φάρμακα, παρά τις εκτεταμένες έρευνες. Είναι απίθανο να βρούμε στο άμεσο μέλλον τη θεραπεία για τη νόσο και τις συνέπειές της, όπως είναι η αυξανόμενη απώλεια μνήμης και άλλων ανώτερων εγκεφαλικών λειτουργιών, που οδηγεί σε μια κατάσταση πλήρους εξάρτησης από τους άλλους. Αυτό καθιστά ακόμα πιο σημαντική την έναρξη της θεραπείας σε πρώιμο στάδιο. Ένα σημαντικό μέτρο αφορά την εκπαίδευση του κοινού σχετικά με την πρόληψη, αλλά και σχετικά με την έγκαιρη αναγνώριση και την καθυστέρηση της εμφάνισης της νόσου. Πολλοί παθολόγοι ξεκινούν, όπως φαίνεται, τη χορήγηση φαρμάκων κατά της άνοιας πολύ αργά, προκειμένου να μην υπερβούν τον προϋπολογισμό τους, και αυτό είναι αντιπαραγωγικό. Σύμφωνα με τους ιατρικούς εμπειρογνώμονες, η θεραπεία με τα κατάλληλα φάρμακα μπορεί να αναβάλει έως και ένα έτος την ανάγκη μεταφοράς του ατόμου που πάσχει από τη νόσο σε κάποιο ακριβό ίδρυμα.

Εν προκειμένω, έχει σημασία να μην ξεχνάμε τη σοβαρή σωματική και πνευματική δοκιμασία στην οποία υποβάλλονται οι συγγενείς που φροντίζουν αυτούς τους άρρωστους ανθρώπους. Η δοκιμασία αυτή οδηγεί σε κατάθλιψη, εξάντληση και παρόμοιες διαταραχές στο ένα τρίτο περίπου των νοσηλευτών. Προσπαθούμε να ανακουφίσουμε τον πόνο των πασχόντων από τη νόσο του Αλτσχάιμερ σε επίπεδο ΕΕ. Για τον λόγο αυτό, υπερψήφισα την έκθεση Matias.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristiana Muscardini (PPE), γραπτώς. (IT) Τάσσομαι υπέρ της έκθεσης της κ. Matias, διότι είναι ανάγκη να διασφαλισθεί στην Ευρώπη η στενή συνεργασία και ο συντονισμός μεταξύ των κρατών μελών, προκειμένου να υπάρξει μια αποτελεσματική απάντηση στην πρόληψη και τη θεραπεία της νόσου του Αλτσχάιμερ, που πλήττει σήμερα 6 εκατομμύρια Ευρωπαίους.

Χωρίς ευρωπαϊκή υποστήριξη στις εθνικές προσπάθειες, όχι μόνο στους τομείς της πρόληψης και της θεραπείας, αλλά και σε εκείνον του συντονισμού της χρηματοδότησης της έρευνας, της διάδοσης των βέλτιστων πρακτικών και της κατάλληλης χρηματοδότησης της φαρμακευτικής βιομηχανίας που δραστηριοποιείται με σκοπό να ανακαλύψει αποτελεσματικά φάρμακα, δεν θα είμαστε σε θέση να προωθήσουμε την ανεξαρτησία και την αξιοπρέπεια των πασχόντων από νόσους που περιορίζουν σημαντικά τις ικανότητές τους, μεταξύ άλλων και σε σχέση με τις συναισθηματικές και τις κοινωνικές τους σχέσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), γραπτώς.(IT) Η απόφασή μου να υπερψηφίσω την έκθεση για τη νόσο του Αλτσχάιμερ πηγάζει από μια επιθυμία για τη βελτίωση της ισχύουσας ευρωπαϊκής στρατηγικής για την καταπολέμηση της νόσου. Η προοδευτική γήρανση του ευρωπαϊκού πληθυσμού συνοδεύεται από μια ουσιαστική αύξηση του αριθμού των πασχόντων από νευροεκφυλιστικές νόσους, το 50% των οποίων αποδεικνύεται ότι είναι η νόσος του Αλτσχάιμερ. Ως εκ τούτου, η παρούσα έκθεση, συνιστά βήμα προόδου στη μάχη κατά της σοβαρής αυτής νόσου. Θεωρώ ότι ως προς το ζήτημα αυτό, είναι πολύ σημαντικό να εστιάσουμε στην πρόληψη, τόσο όσον αφορά την έγκαιρη διάγνωση όσο και όσον αφορά τη συλλογή επιδημιολογικών δεδομένων. Είναι επίσης αναγκαίο να καλύψουμε τα κενά που εξακολουθούν να υπάρχουν σε τομείς, όπως η επαγγελματική κατάρτιση και η υποστήριξη των οικογενειών, μέσω της ενημέρωσης του κοινού για το τι σημαίνει να ζει κάποιος με άνοια.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Παπανικολάου (PPE), γραπτώς. – Υπερψήφισα την έκθεση σχετικά με την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την νόσο του Αλτσχάιμερ, καθώς θα συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών αλλά και των οικείων τους και στη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των κρατών μελών σε ό,τι αφορά στην πρόληψη, την πρόσβαση στη θεραπεία και την παροχή κατάλληλων υπηρεσιών σε ασθενείς που πάσχουν από άνοια. Στην Ευρώπη 1,4 εκατομμύριο πολιτών παρουσιάζουν κάποιον τύπο άνοιας, ενώ πάνω από 8 εκατομμύρια Ευρωπαίοι, ηλικίας μεταξύ 30 και 99 ετών, πάσχουν από νευροεκφυλιστικές νόσους -οι μισοί από αυτούς πάσχουν από Αλτσχάιμερ- και ο αριθμός τους αναμένεται να διπλασιάζεται κάθε 20 έτη. Με την έκθεση αυτή επιδιώκεται η βελτίωση της υπάρχουσας κατάστασης, καθώς θέτει ως βασικό στόχο την προώθηση της έγκαιρης διάγνωσης και πρόληψης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών, την αλληλεγγύη και ενιαία επέμβαση μεταξύ των διαφόρων χωρών από την έρευνα έως την ιατρική περίθαλψη και την ενίσχυση της αξιοπρέπειας των ασθενών καθ' όλη τη διάρκεια της θεραπείας τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), γραπτώς. (PT) Υπερψήφισα την πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την νόσο του Αλτσχάιμερ και άλλες μορφές άνοιας. Συμμερίζομαι κάποιους από τους προβληματισμούς που διατρέχουν την έκθεση της κ. Matias, και υποστηρίζω την έκκληση προς το Συμβούλιο να κηρύξει την άνοια «ευρωπαϊκή προτεραιότητα» στον τομέα της υγείας.

Είναι σημαντικό να δράσουμε με παγκόσμιο τρόπο. Για την ακρίβεια, το επίπεδο του διεθνικού συντονισμού είναι σχετικά χαμηλό στην ΕΕ, οδηγώντας σε κατακερματισμό και περιορισμένες ανταλλαγές γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών· η έρευνα για τη νόσο του Αλτσχάιμερ υστερεί σε σχέση με άλλες σοβαρές νόσους στην Ευρώπη.

Υπό το πρίσμα αυτών των δεδομένων, που αναφέρονται αναλυτικά στο παρόν έγγραφο, είναι ανάγκη να αναπτυχθούν όχι μόνο ειδικά εθνικά σχέδια και στρατηγικές για τη νόσο του Αλτσχάιμερ, που έχουν ουσιαστική σημασία, αλλά και ένα μέσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο που θα προωθεί τον αποτελεσματικό συντονισμό της ευρωπαϊκής έρευνας στον εν λόγω τομέα. Πιστεύω ότι με αυτό τον τρόπο θα διασφαλισθεί ότι η υγειονομική περίθαλψη θα παρέχεται σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες ταυτόχρονα. Με τον τρόπο αυτόν, θα είμαστε σε θέση να αποφύγουμε τυχόν άνιση ανταπόκριση και ανισότητα ως προς τους όρους πρόσβασης και αγωγής των νόσων αυτών.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), γραπτώς. (IT) Τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν τη νόσο του Αλτσχάιμερ και άλλες μορφές άνοιας είναι εξαιρετικά ανησυχητικά, όπως το γεγονός ότι κάθε χρόνο, 1,4 εκατομμύρια πολίτες που ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναπτύσσουν κάποια μορφή άνοιας και ότι μια νέα περίπτωση διαγιγνώσκεται κάθε 24 δευτερόλεπτα.

Σχεδόν ένα στα 20 άτομα άνω των 65 ετών πάσχει από άνοια, ενώ εκτιμάται ότι πάνω από 8 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πάσχουν από ασθένειες αυτού του είδους. Ενόψει αυτών των στοιχείων, χρειάζεται συντονισμός των διαφόρων εθνικών πολιτικών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η κατακερματισμένη επέμβαση, η άνιση ανταπόκριση μέσα στον ευρωπαϊκό χώρο και η ανισότητα ως προς τους όρους πρόσβασης και αγωγής των νόσων αυτών είναι υπεραρκετοί λόγοι για να στηριχθεί η πρωτοβουλία αυτή. Βασίζεται σε τέσσερις βασικούς στόχους: την προώθηση της έγκαιρης διάγνωσης, τη βελτίωση των επιδημιολογικών γνώσεων για τις νόσους αυτές, την προώθηση της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών, και τον σεβασμό των δικαιωμάτων των ανοϊκών.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει βρεθεί θεραπεία για τη νόσο του Αλτσχάιμερ. Προέχει επομένως να ενισχυθεί η μη φαρμακολογική παρέμβαση, με προτεραιότητα στις επεμβάσεις που βελτιώνουν τις συνθήκες διαβίωσης των πασχόντων. Ύστερα από όλα αυτά, υποστηρίζω απόλυτα τον καλύτερο συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών και μια αποτελεσματικότερη ανταπόκριση με σκοπό την πρόληψη της άνοιας.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), γραπτώς. (RO) Η παρούσα έκθεση συνιστά θεμελιώδες βήμα προς την εκπόνηση μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής στον εν λόγω τομέα που θα βασίζεται σε τέσσερις βασικούς στόχους: την προώθηση της έγκαιρης διάγνωσης και της ποιότητας ζωής· τη βελτίωση των επιδημιολογικών γνώσεων για τις νόσους αυτές και τον συντονισμό των υφισταμένων ερευνών· την προώθηση της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών μέσω της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και, τον σεβασμό των δικαιωμάτων των ανοϊκών, καθώς και εκείνων που τους φροντίζουν. Κάθε χρόνο, 1,4 εκατομμύρια πολίτες που ζουν στην Ευρώπη εμφανίζουν κάποια μορφή άνοιας. Μια νέα περίπτωση διαγιγνώσκεται κάθε 24 δευτερόλεπτα. Σχεδόν ένα στα 20 άτομα άνω των 65 ετών και ένα στα πέντε άνω των 80 πάσχει από άνοια. Εκτιμάται πως πάνω από 8 εκατομμύρια Ευρωπαίοι ηλικίας μεταξύ 30 και 99 ετών, πάσχουν από νευροεκφυλιστικές νόσους (με τη νόσο του Αλτσχάιμερ να αντιστοιχεί στις μισές περιπτώσεις), ένας αριθμός που οι επιστημονικοί κύκλοι δέχονται πως μπορεί να διπλασιάζεται κάθε 20 έτη. Καθώς υπάρχουν ανισότητες όσον αφορά την πρόσβαση στη διάγνωση και τη θεραπεία, όχι μόνο μεταξύ χωρών αλλά και στο εσωτερικό αυτών, πρέπει να εκπονηθούν εθνικά σχέδια δράσης που θα παρέχουν μια αλληλέγγυα δράση, με σκοπό την πρόληψη και την αγωγή των πασχόντων από άνοια και ιδίως από Αλτσχάιμερ, και όσων τους περιστοιχίζουν, είτε είναι επαγγελματίες του κλάδου υγείας είτε πάροχοι υπηρεσιών φροντίδας ή συγγενείς.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), γραπτώς. (PT) Ο αριθμός των πασχόντων από άνοια στην Ευρώπη εκτιμάται σε 9,9 εκατομμύρια, με το Αλτσχάιμερ να αντιπροσωπεύει την ευρεία πλειοψηφία. Οι νευροεκφυλιστικές νόσοι αντιπροσωπεύουν μια από τις κυριότερες αιτίες αναπηρίας και εξάρτησης των ηλικιωμένων, και θεωρείται ότι ο αριθμός των ανοϊκών ενδέχεται να διπλασιαστεί ως το 2020.

Εν προκειμένω, πρέπει να επισημανθεί η σημασία της παρούσας έκθεσης: εφιστά την προσοχή στην ανάγκη τα κράτη μέλη και η ΕΕ να βελτιώσουν σε μεγάλο βαθμό τη συνεργασία και τον συντονισμό των καινοτόμων και πολυεπιστημονικών κλινικών ερευνητικών προσπαθειών σχετικά με τις αιτίες, την πρόληψη και τη θεραπεία της νόσου του Αλτσχάιμερ, καθώς και την ανταλλαγή πληροφοριών και το επίπεδο των οικονομικών πόρων σε αυτό το πεδίο. Θα ήθελα επίσης να επισημάνω την εστίαση στην έγκαιρη διάγνωση, στην κατάρτιση των επαγγελματιών, στην υποστήριξη των οικογενειών και στις εκστρατείες δημόσιας ενημέρωσης, που έχουν ως στόχο να διασφαλίσουν στους ασθενείς αυτούς την παροχή υγειονομικής περίθαλψης σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), γραπτώς.(FR) Κάθε 24 δευτερόλεπτα, ένα ακόμα άτομο διαγιγνώσκεται με μια νευροεκφυλιστική νόσο στην ΕΕ. Σχεδόν ένα στα 20 άτομα άνω των 65 ετών και ένα στα πέντε άνω των 80 πάσχει από άνοια. Η νόσος του Αλτσχάιμερ ευθύνεται για περισσότερες από τις μισές περιπτώσεις. Συνολικά, πάνω από 8 εκατομμύρια Ευρωπαίοι ηλικίας μεταξύ 30 και 99 ετών πάσχουν, ένας αριθμός που οι επιστημονικοί κύκλοι δέχονται πως μπορεί να διπλασιάζεται κάθε 20 έτη στο μέλλον. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλίες, ούτως ώστε η αύξηση του αριθμού των ανθρώπων που πάσχουν από αυτές τις νόσους να μπορέσει να αντιμετωπισθεί κατά τις επόμενες δεκαετίες. Υποστήριξα το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ζητεί, ιδίως, από τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα που θα συμβάλουν στην επιβράδυνση της εξέλιξης της νόσου για τους πάσχοντες –προωθώντας π.χ. έναν υγιεινό τρόπο ζωής και διασφαλίζοντας ότι θα παρέχονται φάρμακα σε όλους τους πάσχοντες– να ιδρύσουν εξειδικευμένα κέντρα, να παράσχουν ικανοποιητικό ιατρικό εξοπλισμό σε πανεθνικό επίπεδο και να καταρτίσουν στρατηγικά σχέδια δράσης για την έρευνα στον εν λόγω τομέα.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Υποστηρίξαμε την παρούσα πρόταση διότι, μεταξύ άλλων, καλεί το Συμβούλιο να κηρύξει την άνοια «ευρωπαϊκή προτεραιότητα» στον τομέα της υγείας και παροτρύνει τα κράτη μέλη να αναπτύξουν ειδικές εθνικές στρατηγικές για τη νόσο του Αλτσχάιμερ προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι κοινωνικές και υγειονομικές συνέπειες της άνοιας και για την παροχή υπηρεσιών και στήριξης στους ανοϊκούς και στις οικογένειές τους, όπως συμβαίνει σε ορισμένες χώρες μέλη, όπου με το Σχέδιο «Αλτσχάιμερ και συναφείς ασθένειες» το οποίο ξεκίνησε ήδη από το 2008 κατέστη δυνατό να συντονισθεί η ιατρο-κοινωνική φροντίδα και η κλινική και βασική έρευνα για την ασθένεια αυτή σε εθνικό επίπεδο.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), γραπτώς. (IT) Ο μέσος όρος ηλικίας του ευρωπαϊκού πληθυσμού αυξάνεται συνεχώς καθιστώντας τα προβλήματα που σχετίζονται με την ηλικία, ιδίως τις διάφορες μορφές άνοιας, εξαιρετικά σημαντικά.

Εκτιμάται ότι περισσότερα από 35 εκατομμύρια άνθρωποι πάσχουν από άνοια σε παγκόσμιο επίπεδο, και ο αριθμός αυτός ενδέχεται να διπλασιάζεται κάθε 20 χρόνια. Στην Ευρώπη, 9,9 εκατομμύρια άνθρωποι πάσχουν από άνοια και πολλοί από αυτούς πάσχουν από τη νόσο του Αλτσχάιμερ.

Μελέτη της «Alzheimer’s Disease International» δείχνει ότι κάθε ασθενής με τη νόσο του Αλτσχάιμερ στοιχίζει στις χώρες της ΕΕ 24.000 ευρώ ετησίως, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται περίπου στα 161 δισ. ευρώ. Τις επόμενες δεκαετίες, η άνοια ενδέχεται να αποτελέσει μια από τις βασικότερες προκλήσεις για τη βιωσιμότητα των εθνικών συστημάτων υγείας μας.

Δεδομένων των στατιστικών στοιχείων που αφορούν τον αριθμό των εμπλεκόμενων ατόμων, είναι ανάγκη να παρασχεθούν υπηρεσίες και υποστήριξη για τους ανοϊκούς και ιδίως για τις οικογένειές τους, τις βασικές πηγές υποστήριξης για τη φροντίδα τους. Αυτό έχει επιτευχθεί σε αρκετά κράτη μέλη που υλοποίησαν το σχέδιο «Αλτσχάιμερ και συναφείς ασθένειες». Ο κοινός στόχος πρέπει να είναι η προώθηση της μεγαλύτερης ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με τις νόσους που σχετίζονται με τη γήρανση και η συμπλήρωση της Παγκόσμιας Ημέρας Αλτσχάιμερ, στις 21 Σεπτεμβρίου, με εκστρατείες ενημέρωσης για την πρόληψη των ασθενειών αυτών και τη θεραπεία των αγγειοεγκεφαλικών επεισοδίων.

 
  
MPphoto
 
 

  Joanna Senyszyn (S&D), γραπτώς.(PL) Υπερψήφισα την έκθεση σχετικά με μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την νόσο του Αλτσχάιμερ και άλλες μορφές άνοιας. Το Κοινοβούλιο διεξήγαγε πρόσφατα συζήτηση σχετικά με θέματα που αφορούν τους ηλικιωμένους στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης, τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και την αύξηση των επιπέδων απασχόλησης. Τα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των ανθρώπων που διαγιγνώσκεται ότι πάσχουν από άνοια αποκαλύπτουν το μέγεθος του προβλήματος. Κάθε χρόνο, 1,4 εκατομμύρια Ευρωπαίοι εμφανίζουν κάποια μορφή άνοιας και ο αριθμός των πασχόντων υπολογίζεται στα 10 εκατομμύρια. Στην Πολωνία, περισσότεροι από 200.000 άνθρωποι πάσχουν από τη νόσο του Αλτσχάιμερ. Οι νευροεκφυλιστικές ασθένειες αντιπροσωπεύουν μια από τις κυριότερες αιτίες αναπηρίας των ηλικιωμένων, και το πρόβλημα χειροτερεύει εξαιτίας της αύξησης του μέσου όρου ζωής.

Η νόσος του Αλτσχάιμερ συνιστά μεγάλη οικονομική πρόκληση για όλες τις κοινωνίες. Η Παγκόσμια Έκθεση για το Αλτσχάιμερ που δημοσιεύθηκε το 2010 αναφέρει ότι το ετήσιο κόστος σε παγκόσμιο επίπεδο της νόσου του Αλτσχάιμερ και άλλων μορφών άνοιας ανέρχεται σε 600 δισ. δολάρια ΗΠΑ. Χρειαζόμαστε μια κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική για την καταπολέμηση της άνοιας. Πρέπει να αναπτύξουμε και να προωθήσουμε προληπτικά μέτρα κατά της νόσου του Αλτσχάιμερ ή, με άλλα λόγια, έναν υγιεινό τρόπο ζωής, που σημαίνει ότι θα παραμένουμε σωματικά και πνευματικά ενεργοί, θα συμμετέχουμε στα κοινά και θα ακολουθούμε μια υγιεινή διατροφή. Για όσους φροντίζουν ασθενείς πρέπει να διασφαλισθεί κατάλληλη οικονομική και ψυχολογική υποστήριξη. Μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την καταπολέμηση της νόσου του Αλτσχάιμερ πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες των γυναικών, οι οποίες έχουν διπλάσιες πιθανότητες να εμφανίσουν άνοια και αποτελούν την πλειονότητα των ατόμων που φροντίζουν πάσχοντες από τη νόσο.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), γραπτώς. (NL) Ψήφισα αναφανδόν υπέρ της παρούσας έκθεσης πρωτοβουλίας σχετικά με τη νόσο του Αλτσχάιμερ. Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει μια πολύ καλή επισκόπηση των μέτρων που πρέπει να ληφθούν στον εν λόγω τομέα. Δεν υποβλήθηκε καμία τροπολογία στο κείμενο που ενέκρινε η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, κάτι που υποδεικνύει ότι οι συστάσεις αυτές χαίρουν ευρείας υποστήριξης. Επιπλέον, θα ήθελα επίσης να ζητήσω να επιστήσουμε προσοχή στον αυξανόμενο αριθμό των ιατρείων για κοινότητες με υψηλό βαθμό εμφάνισης άνοιας που ιδρύονται σε χώρες, όπως η Γερμανία, το Βέλγιο και η Σκοτία. Πρέπει να λάβουμε επίσης υπόψη τον αντίκτυπο των προσδοκιών στην εξέλιξη της εν λόγω νόσου. Οι ασκόπως αρνητικές προσδοκίες μπορεί συχνά να έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στη νόσο, όπως αναφέρεται, μάλιστα, στα συμπεράσματα διάσκεψης που διοργανώθηκε από τη βελγική Προεδρία στα τέλη του προηγούμενου έτους. Οι παρατηρήσεις αυτές πρέπει να συμπεριληφθούν επίσης στην πολιτική.

 
  
MPphoto
 
 

  Csanád Szegedi (NI), γραπτώς. (HU) Συμφωνώ με την έκθεση, διότι είναι σημαντικό να συνδεθούν οι διάφορες μέθοδοι για τη θεραπεία της νόσου. 1,4 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη πλήττονται από άνοια κάθε χρόνο και, ως εκ τούτου, η έγκαιρη διάγνωση και η πρόληψη έχουν ιδιαίτερη σημασία. Μεγάλη σημασία έχει επίσης ο καλύτερος συντονισμός μεταξύ των κρατών μελών. Υποστηρίζω επίσης το ότι πρέπει να επιδιώξουμε την επίτευξη της μέγιστης δυνατής κάλυψης όσον αφορά την πρόσβαση στη θεραπεία και ίσους όρους για τους ασθενείς, ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, οικονομικών πόρων ή τόπο κατοικίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Ulmer (PPE), γραπτώς. (DE) Υπερψήφισα την έκθεση που περιλαμβάνει μια εντυπωσιακή και λεπτομερή περιγραφή των προβλημάτων, των επιθυμιών και των προβληματισμών των ασθενών που πάσχουν από τη νόσο του Αλτσχάιμερ, και των νοσηλευτών τους, και η οποία μας καλεί να αναλάβουμε από κοινού δράση. Επί του παρόντος, μόλις ένας στους 15 Ευρωπαίους άνω των 65 ετών πάσχει από άνοια, αλλά ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί σημαντικά τις επόμενες δεκαετίες. Ως εκ τούτου, θα έρθουμε αντιμέτωποι με μια μεγάλη πρόκληση.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), γραπτώς. (EN) Υποστηρίζω πλήρως αυτήν τη νέα πρωτοβουλία σχετικά με τη νόσο του Αλτσχάιμερ και άλλες μορφές άνοιας. Η άνοια αναμένεται να αποτελέσει μια από τις βασικές προκλήσεις για την υγειονομική περίθαλψη τα επόμενα χρόνια και ο συντονισμός μεταξύ χωρών προκειμένου να βελτιωθεί η πρόληψη, η διάγνωση και η φροντίδα έχει ζωτική σημασία. Η έκθεση ζητεί την αύξηση της ενημέρωσης σχετικά με το ζήτημα αυτό και την ανάγκη έγκαιρης αναγνώρισης των συμπτωμάτων της νόσου του Αλτσχάιμερ. Αυτό θα βοηθήσει στην έγκαιρη διάγνωση των περιπτώσεων και στη βελτίωση της πρόσβασης σε θεραπεία. Πέραν της προστασίας της ευεξίας των ανοϊκών, είναι σημαντικό να αυξηθεί η ενημέρωση των νοσηλευτών τους, καθώς αυτοί έρχονται συχνά αντιμέτωποι με συγκινησιακές και οικονομικές δυσκολίες· η ανάπτυξη σχεδίων δράσης με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των νοσηλευτών αποτελεί ένα ακόμα βήμα για τη βελτίωση της ζωής των πασχόντων από τη νόσο του Αλτσχάιμερ και από άνοια.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Leszek Wałęsa (PPE), γραπτώς.(PL) Κατά τη διάρκεια της παρούσας συνόδου της Ολομέλειας, ψηφίσαμε επί του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την νόσο του Αλτσχάιμερ και άλλες μορφές άνοιας. Ψήφισα υπέρ του παρόντος ψηφίσματος, διότι αποτελεί πολύ σημαντικό βήμα για την υποβολή λεπτομερών προτάσεων που θα συνοδεύουν τις υφιστάμενες πολιτικές στρατηγικές και τους τρόπους διαχείρισης των νόσων αυτού του είδους. Οι νευροεκφυλιστικές ασθένειες αντιπροσωπεύουν επί του παρόντος μια από τις κυριότερες αιτίες αναπηρίας των ηλικιωμένων, και είναι πολύ πιθανό ο αριθμός των πασχόντων από τις ασθένειες αυτές να αυξηθεί σημαντικά. Αυτό το γεγονός καθίσταται ακόμα πιο σημαντικό εάν λάβουμε υπόψη την αύξηση του μέσου προσδόκιμου ζωής και τον μειούμενο λόγο εργαζομένων προς συνταξιούχους. Ενόψει των ανωτέρω, αποτελεί ζήτημα θεμελιώδους σημασίας να τεθεί η πρόληψη στον πυρήνα όλων των στρατηγικών, και να καταβληθούν προσπάθειες που θα διασφαλίσουν την όσο το δυνατόν πιο έγκαιρη διάγνωση. Ως εκπρόσωπος των πολιτών, νιώθω από κοινού υπεύθυνος για να διασφαλίσουμε ότι η ΕΕ θα χρησιμοποιήσει τις αρμοδιότητές της προκειμένου να αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), γραπτώς. (DE) Ως αποτέλεσμα της ραγδαίας αύξησης του αριθμού των ανθρώπων που πάσχουν από τη νόσο του Αλτσχάιμερ και άλλες μορφές άνοιας, είναι ανάγκη να υπάρξει άμεση ανάληψη δράσης από την ΕΕ, εστιάζοντας περισσότερο στην έγκαιρη διάγνωση και πρόληψη. Αυτό σημαίνει, για παράδειγμα, ότι οι άνθρωποι που κινδυνεύουν, θα πρέπει να υποβάλλονται σε εξετάσεις σε πρώιμο στάδιο και ότι πρέπει να χρησιμοποιούνται στοχευμένες εκστρατείες εκπαίδευσης που θα βοηθήσουν τους συγγενείς των ηλικιωμένων να διακρίνουν μεταξύ των φυσιολογικών ενδείξεων της γήρανσης και των πρώιμων συμπτωμάτων της άνοιας. Τα κράτη μέλη πρέπει να προβούν σε ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης με τη συμμετοχή τόσο των επιστημόνων όσο και των επαγγελματιών του τομέα υγείας. Ο ανησυχητικός αριθμός των ανθρώπων που πάσχουν από τη νόσο και το κόστος που προκύπτει για κάθε μεμονωμένο κράτος μέλος καθιστούν επιτακτική την ανάγκη πρόληψης. Αυτή θα πρέπει να έχει τη μορφή υγιεινής διατροφής και μέτρων για την καθυστέρηση της εμφάνισης της νόσου. Η έκθεση παραπέμπει επίσης στην παροχή πρακτικής και ψυχολογικής υποστήριξης προς τους συγγενείς. Έχει καταδειχθεί ότι ένας ασθενής που νοσηλεύεται στο σπίτι χρειάζεται τρεις νοσηλευτές, οι οποίοι υποχρεούνται συνήθως να εγκαταλείψουν την εργασία τους. Τέλος, η έκθεση αναφέρεται στη σημασία της διατήρησης της αξιοπρέπειας των ανθρώπων που πάσχουν από τη νόσο του Αλτσχάιμερ. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω ενός εκπαιδευτικού προγράμματος που θα πρέπει να ξεκινά από τα σχολεία.

 
  
  

Πρόταση ψηφίσματος (B7-0026/2010)