Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-0180/2010

Predkladané texty :

O-0180/2010 (B7-0808/2010)

Rozpravy :

PV 19/01/2011 - 11
CRE 19/01/2011 - 11

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Doslovný zápis z rozpráv
Streda, 19. januára 2011 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

11. Bezpečnostná situácia v sahelskom regióne (rozprava)
Videozáznamy z vystúpení
PV
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Ďalším bodom programu je rozprava o otázke na ústne zodpovedanie, ktorú podpredsedníčke Komisie a vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku predložili Arnaud Danjean, Ioannis Kasoulides, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler, Krzysztof Lisek a Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev) v mene Poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov), o bezpečnostnej situácii v sahelskom regióne (O-0180/2010 – B7-0808/2010).

 
  
MPphoto
 

  Arnaud Danjean, autor.(FR) Otázka, ktorou sa dnes zaoberáme, patrí medzi otázky, ktoré sme mali začať riešiť pred mnohými mesiacmi vzhľadom na to, že bezpečnostná situácia v sahelskom regióne sa už vyše troch rokov neustále zhoršuje. Okrem toho sa zaoberáme otázkou počas týždňa, v ktorom sme vo Francúzsku pochovali dve nevinné mladé obete islamského terorizmu, ktoré boli pred niekoľkými týždňami zavraždené na hranici medzi Nigerom a Mali.

Okrem silných emócií, ktoré tieto zločiny vyvolávajú, musíme uznať skutočné hrozby, ktoré sa koncentrujú v tomto regióne pred prahom Európy, pretože nejde len o teroristické hrozby, hoci únosy a vraždy sú najdramatickejšie prejavy zhoršujúcej sa situácie v Mauritánii, Mali a Nigeri. Kriminálne siete sú rozšírené. Obchodovanie s drogami, zbraňami a ľuďmi ohrozuje stabilitu týchto krajín, ale aj nášho vlastného kontinentu. Niet totiž pochýb o tom, že rovnako ako väčšina obetí teroristických útokov v tomto regióne sú občanmi Európy, tak je Európa aj cieľom tohto nezákonného obchodovania.

Vzhľadom na túto mimoriadne znepokojujúcu situáciu by mala Európska únia zaviesť integrovanú, rozsiahlu stratégiu, ktorá by spájala rozvojovú a bezpečnostnú politiku. To je absolútne nevyhnutné. Iniciatívy sa už, samozrejme, realizujú najmä prostredníctvom desiateho Európskeho rozvojového fondu a pre tieto krajiny boli vyhradené takmer 2 miliardy EUR na boj proti chudobe, hospodársky rozvoj a vytvorenie efektívnejšieho riadenia. Niektoré členské štáty majú, samozrejme, aj bilaterálne politiky spolupráce.

Teraz však musíme ísť oveľa ďalej. Naše opatrenia musia byť predovšetkým oveľa koordinovanejšie. Musíme posilniť regionálny prístup a povzbudiť tieto krajiny, aby spolupracovali s cieľom riešiť spoločné problémy, ktorým čelia. Musíme tiež rozšíriť škálu politík, ktoré má EÚ k dispozícii, a čo najlepšie ich zosúladiť v oblasti rozvoja, bezpečnosti, posilnenia inštitucionálnych štruktúr, colnej správy, súdnictva a polície.

Pani barónka Ashtonová, je len málo regiónov tak blízko Európy, v ktorých existuje tak veľa hrozieb pre našu bezpečnosť, a existuje len málo regiónov, v ktorých môže EÚ napokon zrealizovať integrovaný prístup uvedený v Lisabonskej zmluve, na základe ktorého bola vytvorená Európska služba pre vonkajšiu činnosť, na ktorej čele momentálne stojíte.

Pani barónka Ashtonová, môžete nám, prosím, poskytnúť podrobnejšie informácie o stratégii, ktorú chcete v tomto regióne realizovať?

 
  
MPphoto
 

  Catherine Ashton, podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku. – Chcem začať, podobne ako pán Danjean, strašnou správou o smrti dvoch mladých Francúzov, ktorí boli pred 10 dňami unesení v hlavnom meste Nigeru Niamey a len o niekoľko hodín neskôr zavraždení. Odsúdili sme tento skutočne hrozný zločin a opätovne vyjadrujem úprimnú sústrasť ich rodinám, ako aj rodinám nigerských policajtov, ktorí boli zabití pri prestrelke, ktorá sa potom rozpútala. Chcem vyjadriť solidaritu s francúzskymi orgánmi a orgánmi Nigeru.

Samozrejme, al-Kaída v islamskom Magrebe zadržiava ďalších päť francúzskych občanov niekde v púšti v severnom Mali. Len za posledný rok bolo unesených 10 Európanov a štyria boli zabití.

Bezpečnostná situácia v sahelskom regióne je alarmujúca: organizované zločinecké siete, slabá prítomnosť štátu v púštnych oblastiach a nízka kapacita bezpečnostných sektorov, okrem toho rozšírená chudoba, sucho a nedostatok potravín. Tieto hrozby predstavujú závažný problém pre rozvojovú prácu a jej vyhliadky, pretože pre ľudí pôsobiacich v oblasti rozvoja je už príliš riskantné pokračovať vo svojej činnosti v tomto prostredí.

EÚ a jej členské štáty už niekoľko rokov prispievajú k riešeniu rozvoja a bezpečnostných problémov v jednotlivých sahelských krajinách, ale bezpečnostné hrozby presahujú hranice štátov a jediná možná, jediná účinná reakcia je regionálna a komplexná reakcia. Musíme dosiahnuť, aby boli prebiehajúce európske aktivity v sahelskom regióne súdržnejšie, koordinovanejšie a účinnejšie.

Minulý rok v októbri ma Rada pre zahraničné veci poverila úlohou pripraviť v spolupráci s Komisiou stratégiu pre sahelský región na začiatok tohto roka. Táto stratégia sa mala zakladať na holistickom a ucelenom prístupe a mala využívať rôzne nástroje, ktoré máme k dispozícii, koordinovaným spôsobom s cieľom posilniť bezpečnosť, stabilitu, rozvoj a dobré riadenie v sahelskom regióne.

Myslím si, že musíme konať na viacerých rôznych úrovniach, ak chceme reagovať na komplexné problémy tohto regiónu. Po prvé, potrebujeme politický a diplomatický rozmer. Ten je potrebný, aby sme dokázali zabezpečiť uľahčenie dialógu medzi sahelskými krajinami, medzi ktorými pretrváva vzájomná nedôvera. Mali by sme budovať na národných stratégiách, ktoré máme – ak existujú –, a podporovať vytváranie regionálnych iniciatív a nástrojov, ktoré by sa spoločne zameriavali na bezpečnostné hrozby.

EÚ by súčasne mala posilniť dialóg o bezpečnosti v sahelskom regióne s krajinami Magrebu, regionálnymi organizáciami – Africkou úniou, organizáciami ECOWAS a CEN-SAD – a aj s medzinárodným spoločenstvom vo všeobecnosti a predovšetkým s Organizáciou Spojených národov, USA a Kanadou.

Po druhé, musíme sahelským krajinám pomôcť pri rozvoji ich kapacít v bezpečnostnej oblasti – armáde, polícii, spravodlivosti a systémoch hraničnej kontroly –, a to v každej krajine. Musia byť schopné účinne opätovne zaručiť právny štát a bezpečnosť a obnoviť autoritu štátu v najcitlivejších oblastiach. Podporíme regionálnu spoluprácu medzi Mali, Mauritániou a Nigerom na operatívnej úrovni, aby mohli spoločne a účinnejšie čeliť hrozbe al-Káidy v islamskom Magrebe, organizovanému zločinu a domácim zločincom.

Po tretie, EÚ by mala z dlhodobejšieho hľadiska pokračovať v podpore rozvoja sahelských krajín s cieľom pomôcť im zvýšiť schopnosť poskytovať sociálne služby a rozvoj obyvateľstvu. Jednotlivé krajiny budú pokračovať v podpore vnútornej stability a pomôžu nachádzať sociálno-ekonomické riešenia a riešenia etnického napätia.

Po štvrté, aby sme zabránili extrémizmu a radikalizácii a bojovali proti nim, musíme podporiť štáty a legitimizovať neštátne subjekty pri vytváraní a zavádzaní stratégií a činností s cieľom bojovať proti islamskej radikalizácii a podporovať demokratický, tolerantný a nenásilný vývoj spoločnosti.

Musíme sa pokúsiť využiť koordinovaným spôsobom krátkodobé a dlhodobé nástroje, ktoré máme, s cieľom realizovať rôzne časti tejto stratégie. Zapojenie členských štátov do stratégie bude, samozrejme, súčasťou tohto postupu.

Veľmi úzko spolupracujem s pánom komisárom Piebalgsom, ktorého účasť na príprave bezpečnostnej a rozvojovej stratégie je veľmi dôležitá, s cieľom zabezpečiť potrebné zdroje na jej realizáciu.

Som presvedčená, že ak vypracujeme túto novú rozsiahlu a holistickú stratégiu a budeme pokračovať v politickej, diplomatickej a operatívnej činnosti v sahelskom regióne, poskytneme nový impulz na riešenie rôznych hrozieb a problémov, ktorým tento región čelí. Teším sa na riadne predloženie tejto stratégie o niekoľko týždňov a na zapojenie vážených poslankýň a vážených poslancov Európskeho parlamentu do diskusie.

 
  
MPphoto
 

  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, v mene poslaneckého klubu PPE.(ES) Ako sa uvádza v texte otázky na ústne zodpovedanie, ktorú sme predložili, za posledné tri roky sme boli svedkami eskalácie situácie, ktorá má negatívny dosah na záujmy Európskej únie a občanov južnej Sahary, ktorá sa stala rajom islamskej vetvy al-Kaídy s celou škálou vrážd, únosov, vymáhania výkupného, vydierania, obchodovania s drogami a s ľuďmi, čoho obeťou boli nemeckí, talianski, španielski a naposledy aj francúzski občania. Preto chceme vyjadriť solidaritu s francúzskymi kolegami poslancami a povedať, pani barónka Ashtonová, že táto situácia si vyžaduje rozhodnú, energickú odpoveď zo strany Európskej únie, akú požadoval prezident Sarkozy.

V tejto súvislosti musí táto odpoveď prísť v politickej, hospodárskej a rozvojovej oblasti a pán Danjean nám pripomenul obrovské zdroje Európskeho rozvojového fondu.

Pani barónka Ashtonová, chcel by som vás požiadať, aby ste predložili hodnotenie októbrového samitu G8 o boji proti terorizmu v Mali, kde ste dostali mandát Rady, na ktorom sa nezúčastnilo Alžírsko. Povedali ste, že reakcia musí byť regionálna. Myslím si, že je zlým znamením, že dve strany tohto konfliktu – Maroko a Alžírsko – nespolupracujú, a okrem toho je situácia v Tunisku nestabilná.

Napokon, pani barónka Ashtonová, by som vás chcel požiadať, aby ste predložili hodnotenie protiteroristického strediska, ktoré Alžírsko vytvorilo 2 000 km južne od Alžíru, na ktorom sa podieľajú Mali, Mauritánia a Niger, a aby ste mi povedali, či sa stotožňujete s interpretáciou, že cieľom tohto protiteroristického strediska je zabrániť prítomnosti Európskej únie a Spojených štátov a ich snahe zaručiť bezpečnosť oblasti.

 
  
MPphoto
 

  Roberto Gualtieri, v mene skupiny S&D.(IT) Zdá sa, že poznámky pána Danjeana a váš prejav, pani barónka Ashtonová, sa zhodujú, pokiaľ ide o analýzu situácie, to znamená, že situácia v sahelskom regióne je kritická.

Hovoríme o jednom z najchudobnejších regiónov na svete, ktorý hraničí s niektorými krajinami, ktoré sa počas uplynulého týždňa prepadli do veľmi nebezpečnej nestability. Ide tiež o región, v ktorom sú teroristická infiltrácia a obchodovanie s drogami prepletené naozaj v znepokojujúcej miere. To všetko spôsobuje, že situácia nie je udržateľná a vytvára skutočné nebezpečenstvo pre Európu.

Musíme preto dosiahnuť kvalitatívny pokrok v európskej iniciatíve. Iniciatíva za bezpečnosť a rozvoj v sahelskom regióne z roku 2009 sa doteraz prejavila ako neúčinná. Potrebujeme novú stratégiu pre bezpečnosť v sahelskom regióne, na prijatie ktorej vyzvala Rada ministrov zahraničných vecí a ktorú teraz očakávame. Myslím si, že boli zdôraznené dve dôležité veci: po prvé, regionálny prístup a po druhé, integrovaný prístup, ktorý nám umožní čo najlepšie využiť rôzne nástroje, ktoré má EÚ k dispozícii, konkrétnym, operatívnym a koordinovaným spôsobom. Musíme si však uvedomiť, že cesta k možnej misii sa musí veľmi dôkladne zvážiť, pretože misie spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky patria medzi nástroje, ktoré máme k dispozícii, ale tieto nenahrádzajú politickú stratégiu.

Naša skupina preto plne schvaľuje nový, obnovený záväzok Európy v sahelskom regióne a želáme si, aby sa zaviedla nová stratégia, chceme o nej podrobne diskutovať a podporiť jej realizáciu.

 
  
MPphoto
 

  Charles Goerens, v mene skupiny ALDE.(FR) V sahelskom regióne došlo k alarmujúcemu nárastu incidentov uvedených v otázke na ústne zodpovedanie.

Ľudia, ktorí sú najviac postihnutí činnosťou zločineckých sietí a teroristov, sú cudzinci, mnohí z nich sa správali príkladným spôsobom, ako aj dvaja francúzski občania, ktorých zavraždenie odsudzujeme. Každý incident zároveň ďalej oslabuje autoritu príslušných vlád, ktoré sa snažia riešiť problémy hospodárskej, bezpečnostnej a politickej spolupráce v rámci regionálneho systému, ktorého inštitucionálny rámec – na to nezabúdajme – je v podstate založený na európskom modeli. Otázky, ktoré sa spomenuli v tejto diskusii, sú mimoriadne dôležité.

Ak chceme urobiť to, čo sa od nás ako Európskej únie očakáva, musíme sa predovšetkým dohodnúť na spoločnom prístupe, a to konkrétne k sahelskému regiónu a vo všeobecnosti k Hospodárskemu spoločenstvu západoafrických štátov (ECOWAS).

Po druhé, musíme sa vážne zamyslieť nad bezprostrednými a hlavnými príčinami zhoršujúcej sa situácie v tomto regióne. Medzi tieto hlavné príčiny patrí extrémna chudoba týchto štátov, ktoré sú preto slabé a nedokážu plniť svoje zvrchované funkcie.

Po tretie, musíme definovať jasnú stratégiu EÚ o tejto otázke a chcel by som sa poďakovať pani barónke Ashtonovej za jej vyhlásenie o tejto veci.

Po štvrté, nesmieme byť skúpi na zdroje, ktoré sú potrebné na pomoc týmto štátom, aby mohli opäť získať kontrolu nad situáciou, najmä bezpečnostnou situáciou. Na záver by som chcel zdôrazniť, že riešením problémov, ktoré spomenul vo svojej otázke pán Danjean, konáme v podstate v záujme vlastnej bezpečnosti.

 
  
MPphoto
 

  Sabine Lösing, v mene skupiny GUE/NGL.(DE) O čo tu ide? Ide tu o organizovaný zločin alebo o politický alebo náboženský terorizmus? Pri hodnotení situácie je to dôležitá otázka. Odborníci na tento región zastávajú názor, že to súvisí skôr so zločinom než s nábožensky motivovaným medzinárodným terorizmom. Opatrenia proti terorizmu majú často fatálne následky na mier a demokraciu a možno ich použiť ako zámienku na presadzovanie iných záujmov.

Možno ide o Afriku ako jednu z oblastí, o ktoré má Európa záujem. Ako povedal Gilles de Kerchove, koordinátor EÚ pre boj proti terorizmu, ide o Afriku ako zadný dvor Európy. Som proti bezpečnostnej politike, ktorá povedie k militarizácii Afriky. Bezpečnosť v sahelskom regióne možno dosiahnuť len zlepšením situácie obyvateľstva. Zvyšovanie rozpočtu na bezpečnosť a vojenských výdavkov v krajinách, v ktorých obyvateľstvo trpí akútnym nedostatkom potravín, je katastrofálny postup.

Na záver by som chcela, aby ste zvážili skutočnosť, že únosy a iné zločiny sú obchodom, do ktorého je zapojených veľa ľudí v neprehľadnej spleti organizácií. Financovanie bezpečnostných štruktúr Západom môže mať kontraproduktívny účinok na snahu bojovať proti zločinu a môže naďalej vystavovať nevinných ľudí riziku v budúcnosti.

 
  
MPphoto
 

  Cristian Dan Preda (PPE).(RO) Únos a potom zavraždenie Antoina de Lecoura a Vincenta Deloryho v Nigeri nám bolestivo pripomínajú potrebu zaviesť stratégiu na presadenie bezpečnosti, stability a dobrej správy vecí verejných v sahelskom regióne. Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) vlastne už dlho podporuje túto stratégiu a chcel by som v tejto súvislosti privítať vyhlásenie Európskej komisie o tom, že stratégia, v ktorej sa spoja bezpečnostné a rozvojové aspekty, bude predložená koncom tohto mesiaca.

Skutočne si myslím, že otázku bezpečnosti v sahelskom regióne musíme preskúmať z každej perspektívy, pretože ak terorizmus dokázal v tomto regióne zapustiť korene, bolo to preto, lebo tam našiel politické, ale hlavne sociálne a podľa všetkého aj hospodárske podmienky podporujúce tento vývoj. Máme tu do činenia s mimoriadne priepustnými hranicami, kde chýba účinná štátna kontrola. Všetky tieto faktory zrejme uľahčili rozšírenie nezákonného obchodovania. Nedostatky sú aj v oblasti rozvoja.

Myslím si, že dva mimoriadne užitočné faktory môžu pomôcť zaručiť bezpečnosť sahelského regiónu a v konečnom dôsledku aj európskych občanov. Po prvé, je potrebná stratégia na úrovni sahelského regiónu zameraná na obnovenie autority štátov regiónu v opustených oblastiach a takisto, samozrejme, vytvorenie právneho štátu. Po druhé, myslím si, že musíme iniciovať spoločné sociálno-ekonomické rozvojové programy v pohraničných oblastiach s cieľom vytvoriť pracovné príležitosti pre miestne obyvateľstvo.

 
  
MPphoto
 

  Pier Antonio Panzeri (S&D).(IT) Už viackrát bola predložená žiadosť o prediskutovanie tejto otázky a vždy sa prijal záväzok na realizáciu požadovaných iniciatív v sahelskom regióne, či už so zámerom stabilizovať región, alebo zaviesť väčšiu bezpečnosť.

Ako vieme, vzhľadom na chýbajúce hranice a obrovskú veľkosť regiónu je sahelský región ideálnym tranzitným miestom pre obchodníkov s drogami a teroristické skupiny, najmä pre al-Kaídu v islamskom Magrebe. Slabosť a nestabilita štátov tohto regiónu sú hlavnými problémami, a ako sa už uviedlo, nebezpečenstvo ohrozuje priamo obyvateľstvo a krajiny v regióne, predovšetkým Mauritániu, Mali a Niger.

Hlavnou úlohou Európskej únie je vypracovať dôveryhodnú bezpečnostnú stratégiu založenú na rôznych alternatívach možného európskeho postupu: ide o politiku spolupráce a rozvoja, regionálne programy, koordinačné stratégie pre bezpečnosť na cestách a politiky bezpečnostných školení. Európska únia by teda nielenže mala, ale musí čo najrýchlejšie zasiahnuť, a preto sa tešíme na to, že Komisia vypracuje komplexnú stratégiu, ako ste uviedli, pani barónka Ashtonová, a tiež na rozhodný zásah na mieste.

Ak to zhrniem, moja požiadavka je jasná: musíme venovať oveľa väčšiu pozornosť tomu, čo sa deje na juh od Európy, pretože veľa vecí sa zmení a bolo by lepšie, keby nás zmeny nezastihli nepripravených. Európskej únii len prospeje, ak bude konať prezieravo.

 
  
MPphoto
 

  Olle Schmidt (ALDE).(SV) Zhoršenie bezpečnostnej situácie v sahelskom regióne je mimoriadne vážne. Stálo veľa životov a existuje nebezpečenstvo, že ohrozí politický pokrok, ktorý sa dosiahol počas posledných rokov v boji proti terorizmu. Samozrejme, chcel by som tiež vyjadriť úprimnú sústrasť tým, ktorých tak tragicky zasiahlo toto strašné násilie.

Je mimoriadne poľutovaniahodné, že útoky al-Káidy sa v sahelskom regióne stupňujú vtedy, keď dochádza k ich poklesu v mnohých iných častiach sveta. Odhaduje sa, že 25 % globálneho obchodu s kokaínom z Latinskej Ameriky do Európy prechádza každoročne cez sahelský región. Pašovanie drog umožňuje financovať teroristické aktivity stabilným príjmom a umožňuje aj najímať mladých ľudí v regióne a dobre im zaplatiť.

Tento znepokojujúci vývoj vzbudzuje obavy aj u našich kolegov v sahelskom regióne a na poslednom zasadnutí Spoločného parlamentného zhromaždenia AKP – EÚ v decembri sme diskutovali práve o tom, ako možno zlepšiť bezpečnostnú situáciu v tomto regióne a obmedziť pašovanie. Pani barónka Ashtonová, úsilie EÚ v tejto oblasti musí byť veľmi jasné a je potrebné ho zintenzívniť. Spolu s krajinami sahelského regiónu musíme rozšíriť a koordinovať spoločné úsilie prostredníctvom komplexnej regionálnej stratégie, o ktorej ste hovorili. EÚ nesie obrovskú spoluzodpovednosť za poskytnutie kvalitnej pomoci s rozhodným posilnením demokratických síl.

 
  
  

PREDSEDÁ: STAVROS LAMBRINIDIS
podpredseda

 
  
MPphoto
 

  Santiago Fisas Ayxela (PPE).(ES) Ako viete, v Nigeri, jednej z centrálnych krajín sahelského regiónu, sa koncom mesiaca uskutočnia prezidentské a parlamentné voľby. Myslím si, že rozhodnutie pani barónky Ashtonovej vyslať delegáciu Európskej únie na tieto voľby je dôležitým gestom podpory, a chcem jej poďakovať, že ma vymenovala za predsedu tejto delegácie.

Najprv by som chcel vyjadriť svoje poľutovanie v súvislosti s nedávnym zavraždením dvoch mladých francúzskych občanov v Nigeri rukou teroristov, zároveň by som chcel pripomenúť, že počas záchrannej operácie zahynuli aj nigerskí vojaci.

Obyvatelia regiónu jednoznačne odmietajú násilie a terorizmus, pretože v dôsledku nich trpia ako prví, ale žiadajú Európsku úniu, aby podnikla všetko, čo je v jej silách, a pomohla im zastaviť teroristické násilie a okrem iného poskytla zbrane a školenie pre ich ozbrojené sily, aby mohli na tieto teroristické prepady primerane reagovať.

Niger je jednou z najmenej rozvinutých krajín na svete, a to napriek tomu, že má veľké bohatstvo prírodných zdrojov. Európska únia preto musí pracovať na vytvorení účinnej stratégie rozvoja a spolupráce a pomôcť Nigeru a celému regiónu dostať sa z ťažkej situácie, v ktorej sa nachádzajú. Myslím si, že aj nám v tejto časti sveta ide o veľa, pretože nejde len o prosperitu tejto oblasti, ale aj o prosperitu Európy, ktorá vzhľadom na zemepisnú blízkosť závisí od stability tejto oblasti.

 
  
MPphoto
 

  Ana Gomes (S&D).(PT) Chýbajúca bezpečnosť v sahelskom regióne si vyžaduje rozvojové úsilie, ako pred niekoľkými dňami povedal pán komisár Piebalgs. Hoci je však rozvoj podstatný a dlhodobý, nie je sám osebe postačujúci. Ako dnes povedala pani barónka Ashtonová, EÚ potrebuje koordinovanú stratégiu, ktorá využije všetky dostupné nástroje vrátane tých, ktoré sa zameriavajú na reformu bezpečnostných sektorov krajín regiónu a na vytváranie demokratických a inštitucionálnych kapacít. Európska únia však takto ešte nekonala. Stačí, keď sa bližšie pozrieme na Guineu-Bissau, ktorá sa dnes prakticky pretransformovala na drogový štát a z ktorej Európska únia len nedávno stiahla misiu Európskej bezpečnostnej a obrannej politiky. To bolo nesprávne, pretože bolo potrebné posilniť veľkosť a mandát tejto misie, a to najmä preto, lebo centrum organizovaného zločinu v Guinei-Bissau sa priamo zameriava na Európu.

Ďalším príkladom toho, ako Európska únia v sahelskom regióne nerobí to, čo by mala, je spôsob, akým si umyla ruky nad hľadaním riešenia konfliktu v Západnej Sahare. Ak to budeme aj naďalej ignorovať – predovšetkým teraz vzhľadom na mimoriadne napätú situáciu v Tunisku a dôsledky pre celý región –, len tým zhoršíme bezpečnostnú situáciu v sahelskom regióne a ďalšiu zúfalú generáciu ľudí bez východiska necháme napospas zločineckým a teroristickým organizáciám, ako je al-Káida v islamskom Magrebe, ktoré už v tomto regióne pôsobia.

Už nemôžeme existovať bez tejto koordinovanej stratégie, ako ju opísala pani barónka Ashtonová.

 
  
MPphoto
 

  Mariya Nedelcheva (PPE).(FR) Sahelský región je mimoriadne dôležitá oblasť medzi subsaharskou Afrikou a Európou. Znepokojujúca úroveň nebezpečenstva v oblasti v nás všetkých vyvoláva obavy.

Chcela by som vás upozorniť na uznesenie prijaté 4. decembra minulý rok na zasadnutí Spoločného parlamentného zhromaždenia AKP – EÚ, ktoré sa týka presne tejto otázky, a na odporúčania uvedené v tomto uznesení.

Spoločná európska stratégia je, samozrejme, potrebná, ale Európska únia nepokročí, ak bude konať sama. Aktéri, ktorí sú prítomní v regióne, sa preto musia zapojiť do rozsiahlej, koordinovanej akcie. Samit hláv štátov krajín regiónu, organizovaný pod záštitou OSN, EÚ a Africkej únie, by bol príležitosťou riešiť problém a pokúsiť sa nájsť riešenia na základe rozsiahlej stratégie.

Na prejavenie politickej vôle je naliehavo potrebný dvojfázový akčný plán pre tento región. Prvá fáza by sa zaoberala bezprostrednou, naliehavou situáciou. To by znamenalo, že štáty regiónu by združili zdroje a informácie, ktoré majú, a koordinovali by svoj postup.

Druhá fáza by znamenala zvýšenie informovanosti miestnych obyvateľov o probléme a zameranie sa na prevenciu. Je dôležité zabrániť tomu, aby sa rady teroristov každým dňom rozširovali v dôsledku frustrácie a straty orientácie obyvateľov regiónu.

Európska únia sa nemôže nečinne prizerať a nerobiť nič na riešenie tohto problému. Preto by som chcela naliehať na pani barónku Ashtonovú, aby urobila všetko potrebné pre pokračovanie diskusie a vypracovanie konkrétnych riešení tohto závažného problému.

 
  
MPphoto
 

  Corina Creţu (S&D).(RO) Zhoršenie bezpečnostnej situácie v sahelskom regióne už nie je len regionálnym problémom. Žiaľ, teraz sa to stalo problémom Európskej únie s nárastom počtu útokov, pri ktorých sú obeťami európski občania.

Sahel čelí predovšetkým teroristickej hrozbe, ktorá neustále narastá a ktorej obeťou sú hlavne Európania, ktorí sú znepokojujúco často unášaní a vraždení. Je to aj tranzitný región pre pašovanie drog a zbraní a aj kanál pre nezákonné prisťahovalectvo do Európy. Myslím si, že je potrebné zintenzívniť praktickú spoluprácu so severoafrickými orgánmi a zvýšiť zapojenie ozbrojených a bezpečnostných síl v regióne do boja proti terorizmu. Máme tiež k dispozícii množstvo politických nástrojov na rozvoj regionálnej spolupráce s cieľom čeliť tejto hrozbe.

Dúfam, že úsilie v rámci technickej pomoci Európskej únie sa zameria vo veľkom rozsahu na podporu rozvojového procesu, pretože nemôžeme prehliadnuť skutočnosť, že teroristické skupiny nachádzajú v sahelskom regióne úrodnú pôdu pre svoju podporu, predovšetkým v dôsledku chudoby medzi obyvateľstvom a krehkej autority vlády. Myslím si, že zvýšená, adekvátne zameraná rozvojová pomoc môže zohrávať kľúčovú úlohu pri zlepšení situácie v regióne.

 
  
MPphoto
 

  Dominique Vlasto (PPE).(FR) Všetci sa zhodneme na tom, že situácia v sahelskom regióne sa výrazne zhoršila. Oblasť bezprávia, ktorá sa môže rozvíjať na prahu Európy, je hrozbou, proti ktorej by sme mali rozhodne a okamžite bojovať. Počet extrémistických skupín narastá a tieto skupiny ohrozujú životy civilistov.

Aj ja odsudzujem straty na ľudských životoch a únosy a bojím sa o európskych občanov v regióne. Maroko doteraz konalo ako pevnosť proti rôznym formám nezákonného obchodovania pochádzajúceho zo sahelského regiónu. No obchodníci s drogami, zbraňami a ľuďmi teraz Maroko obchádzajú a prechádzajú cez Mauritániu a Kanárske ostrovy s cieľom dostať sa do Európskej únie. Prijatie opatrení na pomoc týmto štátom ukončiť túto hrozbu vnímam ako zodpovednosť EÚ.

O bezpečnosti Európy sa nerozhoduje len na našom vlastnom území, ale aj v regiónoch, ktoré sú nám najbližšie. Nastal čas konať a vyzývam Komisiu a Radu, aby zrealizovali akčný plán, ktorý pomôže obnoviť bezpečnosť v sahelskom regióne.

 
  
MPphoto
 

  Gilles Pargneaux (S&D).(FR) Ako poslanec Európskeho parlamentu zo severného Francúzska sa pripájam k pánovi Danjeanovi a jeho popisu nielen intenzívnych pocitov vyvolaných zavraždením mladých ľudí zo severného Francúzska, ale aj pocitu rozhorčenia v súvislosti s nespravodlivosťou tohto činu. Vzdávam hold ich pamiatke.

Súhlasím s hodnotením situácie pána Danjeana a vítam aj úvodnú odpoveď, ktorú pani barónka Ashtonová predniesla na začiatku našej diskusie. Chcel by som sa vám však, pani barónka Ashtonová, ak smiem, položiť jednu otázku: vieme, aké priepustné sú hranice medzi Mali a južným Alžírskom, a vieme, že na druhej strane sahelského regiónu by sa mohla aj Západná Afrika stať zdrojom nestability v budúcnosti, podobne ako je Sahel dnes.

Môžete nám preto povedať, či plánujete nejaké iniciatívy, najmä vzhľadom na plán autonómie, ktorý predložilo Marocké kráľovstvo Organizácii Spojených národov a ktorý by podľa mňa prispel k bezpečnosti regiónu a vytvoreniu potrebného dialógu najmä s alžírskymi orgánmi?

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock (ECR). – Žiaľ, salafistické sily, ktoré sú súčasťou globálnej vetvy al-Káidy, si našli útočisko v sahelskom regióne, ktorý je obrovským a odľahlým územím, ideálnym pre nich na teroristický výcvik, únosy nešťastných nevinných ľudí – v tejto súvislosti vyslovujem svoju úprimnú sústrasť rodinám dvoch francúzskych občanov, ktorí boli nedávno zavraždení – a, samozrejme, na pašovanie drog a organizovaný zločin.

Predstavuje to obrovský bezpečnostný problém spolu s podobnými problémami, ktorým už čelíme v oblasti na hraniciach medzi Afganistanom a Pakistanom, v Somálsku a Jemene. EÚ teraz musí intenzívne spolupracovať s našimi spojencami z USA a ostatných demokratických krajín, akými sú India a Izrael, ako aj s umiernenými arabskými a africkými vládami pri vytváraní spoločnej stratégie na boj proti tejto hrozbe pre globálnu bezpečnosť.

Pani vysoká predstaviteľka, operácia Atalanta pri Somálsku bola úspešná. Možno teraz musíme niečo zvážiť – pod záštitou NATO, v rámci misie spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky pod francúzskym vedením alebo niečo podobné –, aby sme odstránili túto globálnu hrozbu najmä v regióne Mali, Mauritánie a Nigeru, čo sú mimoriadne chudobné krajiny a potrebujú každú pomoc, ktorú im môžeme poskytnúť.

 
  
MPphoto
 

  Catherine Ashton, podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku. – Budem dosť stručná, pretože vážené poslankyne a vážení poslanci veľmi pomohli nielen tým, že podporili širokú škálu opatrení, ktoré prijmeme, ale aj tým, že uviedli konkrétne otázky.

Ak sa zameriam na dve z nich, prvou je otázka – a v istom zmysle o nej začal hovoriť pán Salafranca –, ako by sme mali podporiť regionálne iniciatívy, v ktorých často dominujú jednotlivé krajiny, ale do ktorých sa nezapájajú všetci členovia regiónu, a ako by sme sa mali snažiť čo najlepšie poskytnúť takú podporu, ktorá by zaručila, že zapojíme všetky krajiny tohto regiónu. Staviam otázku trocha širšie, než to urobil vážený pán poslanec, ale robím tak celkom zámerne. Jednou z našich úloh je podporiť iniciatívy, ktoré môžu prijať krajiny individuálne a kolektívne, ale aj zabezpečiť, že budú účinné, a to tým, že budú komplexné, buď čo sa týka počtu krajín, alebo zvoleného postupu.

Jednou z vecí, ktorú musíme preskúmať, je otázka, ako dosiahnuť rovnováhu medzi vlastnými opatreniami a podpornými opatreniami krajín, ktorých sa to najviac týka. Vždy sa podrobne zaoberám tým, akým spôsobom sa zapájame, prostredníctvom podpory a prostredníctvom nástrojov, ktoré máme k dispozícii, do podpory a rozvoja iniciatív na najnižšej úrovni – iniciatív zdola –, ktoré sú často, nie však vždy, najlepším spôsobom, ako napredovať.

Čo sa týka Západnej Sahary a predložených návrhov, sú to otázky, ktorými sa musíme zaoberať. Musím zvážiť, kto nás môže čo najúčinnejšie podporiť. Na základe mnohých diskusií s váženými poslankyňami a váženými poslancami si uvedomujem, že tieto otázky, najmä otázka Západnej Sahary, sa stali naliehavejšími. Musíme tento prístup zvážiť veľmi komplexným spôsobom. Budeme na tom naďalej pracovať. Bude to súčasť našich diskusií, ktoré vedieme v Rade pre zahraničné veci, ale aj niečo, s čím sa vrátime do Parlamentu, aby sme zabezpečili, že sme na správnej ceste.

Teraz je skutočne dôležité, aby sme vypracovali stratégiu, ktorá naozaj navrhne krátkodobé, strednodobé a dlhodobé opatrenia a aj rozsah nášho zapojenia ako Európskej únie, ako Parlamentu, ako Komisie a ako skupiny členských štátov s cieľom zahrnúť všetky tieto opatrenia do jednotnej a dobre premyslenej stratégie do budúcnosti.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Rozprava sa skončila.

 
  
  

PREDSEDÁ: JERZY BUZEK
predseda

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia