Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Onsdag den 19. januar 2011 - StrasbourgEUT-udgave
 1.Åbning af mødet
 2.International adoption i Den Europæiske Union (indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 3.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 88): se protokollen
 4.Konklusioner fra Det Europæiske Råd (16.-17.12.) (forhandling)
 5.Det ungarske rådsformandskabs arbejdsprogram (forhandling)
 6.Afstemningstid
  6.1.Patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser (A7-0307/2010, Françoise Grossetête) (afstemning)
  6.2.FLEGT-partnerskabsaftaler (afstemning)
  6.3.Aftale EU-Cameroun om skovbrugsbestemmelser (A7-0371/2010, Yannick Jadot) (afstemning)
  6.4.Aftale EU/Republikken Congo om skovbrugsbestemmelser (A7-0370/2010, Yannick Jadot) (afstemning)
  6.5.Foreløbig partnerskabsaftale mellem EF og Stillehavslandene (afstemning)
  6.6.Foreløbig partnerskabsaftale mellem EF og Stillehavslandene (A7-0365/2010, David Martin) (afstemning)
  6.7.International adoption i Den Europæiske Union (afstemning)
  6.8.Stabiliserings- og associeringsaftale EF/Serbien (B7-0021/2011) (afstemning)
  6.9.Stabiliserings- og associeringsaftale EF/Serbien (A7-0362/2010, Jelko Kacin) (afstemning)
  6.10.Europæisk initiativ vedrørende Alzheimers sygdom og andre demenssygdomme (A7-0366/2010, Marisa Matias) (afstemning)
  6.11.Astmainhalatorer (afstemning)
  6.12.Situationen i Haiti et år efter jordskælvet: humanitær bistand og genopbygning (B7-0023/2011) (afstemning)
  6.13.Krænkelse af ytringsfriheden og forskelsbehandling på grund af seksuel orientering i Litauen (afstemning)
 7.Stemmeforklaringer
 8.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 9.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 10.Kristnes situation med hensyn til religionsfrihed (forhandling)
 11.Sikkerhedssituationen i Sahelområdet (forhandling)
 12.Situationen i Belarus (forhandling)
 13.Rammeaftale EU-Libyen (forhandling)
 14.Udgifter i forbindelse med behandlingen af asylansøgninger i medlemsstaterne (forhandling)
 15.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 16.Hævelse af mødet
Forhandlinger
EUT-udgave (1130 kb)
 
Forhandlinger
EUT-udgave (4671 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik