Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2011 - ΣτρασβούργοΈκδοση ΕΕ
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Διεθνής υιοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί ): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 88 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 16ης-17ης Δεκεμβρίου (συζήτηση)
 5.Το πρόγραμμα δραστηριοτήτων της Ουγγρικής Προεδρίας του Συμβουλίου (συζήτηση)
 6.Ώρα των ψηφοφοριών
  6.1.Δικαιώματα των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης (A7-0307/2010, Françoise Grossetête) (ψηφοφορία)
  6.2.FLEGT - Εθελοντικές συμφωνίες εταιρικής σχέσης (ψηφοφορία)
  6.3.Συμφωνία ΕΕ-Καμερούν σχετικά με τη δασική νομοθεσία (A7-0371/2010, Yannick Jadot) (ψηφοφορία)
  6.4.Συμφωνία ΕΕ-Δημοκρατίας του Κονγκό σχετικά με τη δασική νομοθεσία (A7-0370/2010, Yannick Jadot) (ψηφοφορία)
  6.5.Ενδιάμεση συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΚ και των Κρατών του Ειρηνικού (ψηφοφορία)
  6.6.Ενδιάμεση συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΚ και των Κρατών του Ειρηνικού (A7-0365/2010, David Martin) (ψηφοφορία)
  6.7.Διεθνής υιοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ψηφοφορία)
  6.8.Συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των ΕΚ και της Σερβίας (B7-0021/2011) (ψηφοφορία)
  6.9.Συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης ΕΚ-Σερβίας (A7-0362/2010, Jelko Kacin) (ψηφοφορία)
  6.10.Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη νόσο του Αλτσχάιμερ και άλλες μορφές άνοιας (A7-0366/2010, Marisa Matias) (ψηφοφορία)
  6.11.Εισπνευστήρες για ασθματικούς (ψηφοφορία)
  6.12.Η κατάσταση στην Αϊτή ένα χρόνο μετά το σεισμό: ανθρωπιστική βοήθεια και ανασυγκρότηση (B7-0023/2011) (ψηφοφορία)
  6.13.Παραβίαση της ελευθερίας έκφρασης και διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού στη Λιθουανία (ψηφοφορία)
 7.Αιτιολογήσεις ψήφου
 8.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Η κατάσταση των Χριστιανών στο πλαίσιο της θρησκευτικής ελευθερίας (συζήτηση)
 11.Η κατάσταση της ασφάλειας στην περιοχή Σαχέλ (συζήτηση)
 12.Η κατάσταση στη Λευκορωσία
 13.Συμφωνία πλαίσιο ΕΕ-Λιβύης
 14.Το οικονομικό κόστος της εξέτασης των αιτήσεων ασύλου στα κράτη μέλη (συζήτηση)
 15.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 16.Λήξη της συνεδρίασης
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Έκδοση ΕΕ (2017 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Έκδοση ΕΕ (4292 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου