Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Kolmapäev, 19. jaanuar 2011 - StrasbourgEÜT väljaanne
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Rahvusvaheline lapsendamine Euroopa Liidus (esitatud resolutsiooni ettepanekud) (vt protokoll)
 3.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 88) (vt protokoll)
 4.Euroopa Ülemkogu järeldused (16.-17.12) (arutelu)
 5.Eesistujariigi Ungari tegevuskava (arutelu)
 6.Hääletused
  6.1.Patsiendiõiguste kohaldamine piiriüleses tervishoius (A7-0307/2010, Françoise Grossetête) (hääletus)
  6.2.Vabatahtlikud FLEGTi partnerluslepingud (hääletus)
  6.3.ELi ja Kameruni vaheline metsaõigusnormide alane leping (A7-0371/2010, Yannick Jadot) (hääletus)
  6.4.ELi ja Kongo Vabariigi vaheline metsaõigusnormide alane leping (A7-0370/2010, Yannick Jadot) (hääletus)
  6.5.EÜ ja Vaikse ookeani piirkonna riikide vaheline majanduspartnerluse vaheleping (hääletus)
  6.6.EÜ ja Vaikse ookeani piirkonna riikide vaheline majanduspartnerluse vaheleping (A7-0365/2010, David Martin) (hääletus)
  6.7.Rahvusvaheline lapsendamine Euroopa Liidus (hääletus)
  6.8.EÜ ja Serbia vaheline stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping (B7-0021/2011) (hääletus)
  6.9.EÜ ja Serbia vaheline stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping (A7-0362/2010, Jelko Kacin) (hääletus)
  6.10.Alzheimeri tõbe ja muid dementsuse vorme käsitlev Euroopa algatus (A7-0366/2010, Marisa Matias) (hääletus)
  6.11.Astmainhalaatorid (hääletus)
  6.12.Olukord Haitis aasta pärast maavärinat: humanitaarabi ja ülesehitustöö (B7-0023/2011) (hääletus)
  6.13.Sõnavabaduse rikkumine ja diskrimineerimine seksuaalse sättumuse alusel Leedus (hääletus)
 7.Selgitused hääletuse kohta
 8.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 9. Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 10.Kristlaste olukord seoses usuvabadusega (arutelu)
 11.Julgeolekuolukord Saheli piirkonnas (arutelu)
 12.Olukord Valgevenes
 13.ELi ja Liibüa raamleping
 14.Varjupaigataotluste läbivaatamise kulud liikmesriikides (arutelu)
 15.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 16.Istungi lõpp
Arutelud
EÜT väljaanne (1074 kb)
 
Arutelud
EÜT väljaanne (4179 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika