Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Keskiviikko 19. tammikuuta 2011 - StrasbourgEUVL-painos
 1.Istunnon avaaminen
 2.Kansainvälinen adoptio Euroopan unionissa (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 3.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 88 artikla): ks. pöytäkirja
 4.Eurooppa-neuvoston 16.–17. joulukuuta 2010 pidetyn kokouksen päätelmät (keskustelu)
 5.Puheenjohtajavaltio Unkarin toimintaohjelma (keskustelu)
 6.Äänestykset
  6.1.Rajatylittävässä terveydenhuollossa sovellettavat potilaiden oikeudet (A7-0307/2010, Françoise Grossetête) (äänestys)
  6.2.Vapaaehtoiset FLEGT-kumppanuussopimukset (äänestys)
  6.3.EU:n ja Kamerunin metsälainsäädäntösopimus (A7-0371/2010, Yannick Jadot) (äänestys)
  6.4.EU:n ja Kongon tasavallan metsälainsäädäntösopimus (A7-0370/2010, Yannick Jadot) (äänestys)
  6.5.EY:n ja Tyynenmeren valtioiden väliaikainen kumppanuussopimus (äänestys)
  6.6.EY:n ja Tyynenmeren valtioiden välinen väliaikainen kumppanuussopimus (A7-0365/2010, David Martin) (äänestys)
  6.7.Kansainvälinen adoptio Euroopan unionissa (äänestys)
  6.8.EY:n ja Serbian välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus (B7-0021/2011) (äänestys)
  6.9.EY:n ja Serbian välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus (A7-0362/2010, Jelko Kacin) (äänestys)
  6.10.Alzheimerin tautia ja muita dementioita koskeva eurooppalainen aloite (A7-0366/2010, Marisa Matias) (äänestys)
  6.11.Astmasumutteet (äänestys)
  6.12.Haitin tilanne vuosi maanjäristyksen jälkeen: humanitaarinen apu ja jälleenrakentaminen (B7-0023/2011) (äänestys)
  6.13.Ilmaisunvapauden rikkominen ja seksuaalisen suuntautumisen perusteella tapahtuva syrjintä Liettuassa (äänestys)
 7.Äänestysselitykset
 8.Äänestymiskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 9.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 10.Kristittyjen tilanne ja uskonnonvapaus (keskustelu)
 11.Sahelin alueen turvallisuustilanne (keskustelu)
 12.Valko-Venäjän tilanne
 13.EU:n ja Libyan puitesopimus
 14.Turvapaikkahakemusten käsittelystä jäsenvaltioissa aiheutuvat kustannukset (keskustelu)
 15.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 16.Istunnon päättäminen
Puheenvuorot
EUVL-painos (1161 kb)
 
Puheenvuorot
EUVL-painos (4450 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö