Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Diskusijos
Trečiadienis, 2011 m. sausio 19 d. - StrasbūrasTekstas OL
 1.Posėdžio pradžia
 2.Tarptautinis įvaikinimas Europos Sąjungoje (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų): žr. protokolą
 3.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 88 straipsnis): žr. protokolą
 4.Europos Vadovų Tarybos susitikimo gruodžio 16–17 d. išvados (diskusijos)
 5.Vengrijos pirmininkavimo ES veiklos programa (diskusijos)
 6.Balsuoti skirtas laikas
  6.1.Pacientų teisės į sveikatos priežiūros paslaugas kitose valstybėse narėse (A7-0307/2010, Françoise Grossetête) (balsavimas)
  6.2.Miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos mediena (angl. FLEGT) savanoriškas partnerystės susitarimas (balsavimas)
  6.3.ES ir Kamerūno susitarimas dėl miškų teisės aktų (A7-0371/2010, Yannick Jadot) (balsavimas)
  6.4.ES ir Kongo susitarimas dėl miškų teisės aktų (A7-0370/2010, Yannick Jadot) (balsavimas)
  6.5.EB ir Ramiojo vandenyno valstybių laikinasis partnerystės susitarimas (balsavimas)
  6.6.EB ir Ramiojo vandenyno valstybių laikinasis partnerystės susitarimas (balsavimas)
  6.7.Tarptautinis įvaikinimas Europos Sąjungoje (balsavimas)
  6.8.Europos Bendrijų ir Serbijos stabilizacijos ir asociacijos susitarimas (B7-0021/2011) (balsavimas)
  6.9.Europos Bendrijų ir Serbijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimas (A7-0362/2010, Jelko Kacin) (balsavimas)
  6.10.Europos iniciatyva dėl Alzheimerio ligos ir kitų demencijos atmainų (A7-0366/2010, Marisa Matias) (balsavimas)
  6.11.Astmos inhaliatoriai (balsavimas)
  6.12.Haičio atstatymas praėjus vieneriems metams po žemės drebėjimo: humanitarinė pagalba ir atstatymas (B7-0023/2011) (balsavimas)
  6.13.Laisvės reikšti savo mintis ir įsitikinimus pažeidimas ir diskriminacija dėl seksualinės orientacijos Lietuvoje (balsavimas)
 7.Paaiškinimai dėl balsavimo
 8.Balsavimo ketinimai ir pataisymai (žr. protokolą)
 9.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas (žr. protokolą)
 10.Krikščionių padėtis religijos laisvės atžvilgiu (diskusijos)
 11.Saugumo padėtis Sachelio regione (diskusija)
 12.Padėtis Baltarusijoje
 13.Derybos dėl ES ir Libijos pagrindų susitarimo
 14.Prieglobsčio prašymų nagrinėjimo išlaidos valstybėse narėse (diskusijos)
 15.Kito posėdžio darbotvarkė (žr. protokolą)
 16.Posėdžio pabaiga
Diskusijos
Tekstas OL (1123 kb)
 
Diskusijos
Tekstas OL (4229 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika