Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debates
Trešdiena, 2011. gada 19. janvāris - StrasbūraPublikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī"
 1. Sēdes atklāšana
 2. Starptautiskā adopcija Eiropas Savienībā (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi) (sk. protokolu)
 3. Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 88. pants) (sk. protokolu)
 4. Eiropadomes 16. un 17. decembra sanāksmes secinājumi (debates)
 5. Ungārijas darba programma, uzņemoties Padomes prezidentūras pienākumus (debates)
 6. Balsošanas laiks
  6.1. Pacienta tiesības pārrobežu veselības aprūpē (A7-0307/2010, Françoise Grossetête) (balsošana)
  6.2. Brīvprātīgie partnerattiecību nolīgumi par meža tiesību aktu ieviešanu, pārvaldību un kokmateriālu un koksnes izstrādājumu tirdzniecību (FLEGT) (balsošana)
  6.3. ES un Kamerūnas nolīgums par tiesību aktiem mežsaimniecības jomā (A7-0371/2010, Yannick Jadot) (balsošana)
  6.4. ES un Kongo Republikas nolīgums par tiesību aktiem mežsaimniecības jomā (A7-0370/2010, Yannick Jadot) (balsošana)
  6.5. Partnerattiecību pagaidu nolīgums starp Eiropas Kopienu un Klusā okeāna valstīm (balsošana)
  6.6. Partnerattiecību pagaidu nolīgums starp Eiropas Kopienu un Klusā okeāna valstīm (A7-0365/2010, David Martin) (balsošana)
  6.7. Starptautiskā adopcija Eiropas Savienībā (balsošana)
  6.8. Stabilizācijas un asociācijas nolīgums starp Eiropas Kopienām un Serbiju (B7-0021/2011) (balsošana)
  6.9. EK un Serbijas Stabilizācijas un asociācijas nolīgums (A7-0362/2010, Jelko Kacin) (balsošana)
  6.10. Eiropas iniciatīva attiecībā uz Alcheimera slimību un citām demencēm (A7-0366/2010, Marisa Matias) (balsošana)
  6.11. Astmas slimniekiem paredzētie inhalatori (balsošana)
  6.12. Stāvoklis Haiti vienu gadu pēc zemestrīces — humānā palīdzība un rekonstrukcija (B7-0023/2011) (balsošana)
  6.13. Vārda brīvības pārkāpumi un diskriminācija seksuālās orientācijas dēļ Lietuvā (balsošana)
 7. Balsojumu skaidrojumi
 8. Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 9. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 10. Kristiešu stāvoklis saistībā ar reliģijas brīvību (debates)
 11.Drošības situācija Sahelas reģionā (debates)
 12.Stāvoklis Baltkrievijā
 13. ES un Lībijas pamatnolīgums
 14. Izmaksas, ko rada patvēruma meklētāju pieteikumu izskatīšana dalībvalstīs (debates)
 15. Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 16. Sēdes slēgšana
Debates
Publikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī" (1174 kb)
 
Debates
Publikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī" (4371 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika