Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Środa, 19 stycznia 2011 r. - StrasburgWydanie Dz.U.
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Adopcja międzynarodowa w Unii Europejskiej (złożone projekty rezolucji): patrz protokół
 3.Środki wykonawcze (art. 88 Regulaminu): patrz protokół
 4.Konkluzje Rady Europejskiej z posiedzenia w dniu 16 i 17 grudnia (debata)
 5.Program prac węgierskiej prezydencji w Radzie (debata)
 6.Głosowanie
  6.1.Prawa pacjenta w transgranicznej opiece zdrowotnej (A7-0307/2010, Françoise Grossetête) (głosowanie)
  6.2.Dobrowolne umowy partnerskie w zakresie egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa (FLEGT) (głosowanie)
  6.3.Umowa UE-Kamerun dotycząca prawa leśnego (A7-0371/2010, Yannick Jadot) (głosowanie)
  6.4.Umowa UE-Republika Konga dotycząca prawa leśnego (A7-0370/2010, Yannick Jadot) (głosowanie)
  6.5.Umowa przejściowa o partnerstwie między WE a państwami Pacyfiku (głosowanie)
  6.6.Umowa przejściowa o partnerstwie między WE a państwami Pacyfiku (A7-0365/2010, David Martin) (głosowanie)
  6.7.Adopcja międzynarodowa w Unii Europejskiej (głosowanie)
  6.8.Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu między WE i Serbią (B7-0021/2011) (głosowanie)
  6.9.Układ WE/Serbia o stabilizacji i stowarzyszeniu (A7-0362/2010, Jelko Kacin) (głosowanie)
  6.10.Europejska inicjatywa dotycząca choroby Alzheimera i pozostałych demencji (A7-0366/2010, Marisa Matias) (głosowanie)
  6.11.Inhalatory dla osób chorych na astmę (głosowanie)
  6.12.Sytuacja na Haiti w rok po trzęsieniu ziemi: pomoc humanitarna i odbudowa (B7-0023/2011) (głosowanie)
  6.13.Naruszenie wolności słowa i dyskryminacja ze względu na orientację seksualną na Litwie (głosowanie)
 7.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 8.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 9.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: patrz protokół
 10.Sytuacja chrześcijan w kontekście wolności wyznania (debata)
 11.Sytuacja w zakresie bezpieczeństwa w regionie Sahelu (debata)
 12.Sytuacja na Białorusi
 13.Umowa ramowa UE-Libia
 14.Koszty rozpatrywania wniosków o azyl w państwach członkowskich (debata)
 15.Porządek obrad następnego posiedzenia: patrz protokół
 16.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wydanie Dz.U. (1186 kb)
 
Debaty
Wydanie Dz.U. (4695 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności