Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Streda, 19. januára 2011 - ŠtrasburgVerzia Úradného vestníka
 1.Otvorenie rokovania
 2.Medzištátne osvojenia v Európskej únii (predložené návrhy uznesení): pozri zápisnicu
 3.Vykonávacie opatrenia (článok 88 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 4.Závery zo zasadania Európskej rady (16. – 17. decembra) (rozprava)
 5.Program činnosti maďarského predsedníctva Rady (rozprava)
 6.Hlasovanie
  6.1.Práva pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti (A7-0307/2010, Françoise Grossetête) (hlasovanie)
  6.2.Dobrovoľné dohody o partnerstve v rámci režimu FLEGT (hlasovanie)
  6.3.Dohoda medzi EÚ a Kamerunom o práve v lesnom hospodárstve (A7-0371/2010, Yannick Jadot) (hlasovanie)
  6.4.Dohoda medzi EÚ a Konžskou republikou o práve v lesnom hospodárstve (A7-0370/2010, Yannick Jadot) (hlasovanie)
  6.5.Dočasná dohoda o partnerstve medzi ES a tichomorskými štátmi (hlasovanie)
  6.6.Dočasná dohoda o partnerstve medzi ES a tichomorskými štátmi (A7-0365/2010, David Martin) (hlasovanie)
  6.7.Medzištátne osvojenia v Európskej únii (hlasovanie)
  6.8.Dohoda o stabilizácii a pridružení medzi ES a Srbskom (B7-0021/2011) (hlasovanie)
  6.9.Dohoda o stabilizácii a pridružení medzi ES a Srbskom (A7-0362/2010, Jelko Kacin) (hlasovanie)
  6.10.Európska iniciatíva o Alzheimerovej chorobe a iných typoch demencií (A7-0366/2010, Marisa Matias) (hlasovanie)
  6.11.Inhalátory pre astmatikov (hlasovanie)
  6.12.Situácia na Haiti rok po zemetrasení: humanitárna pomoc a obnova (B7-0023/2011) (hlasovanie)
  6.13.Porušovanie slobody prejavu a diskriminácia na základe sexuálnej orientácie v Litve (hlasovanie)
 7.Vysvetlenia hlasovania
 8.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 9.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 10.Situácia kresťanov v súvislosti so slobodou náboženského vyznania (rozprava)
 11.Bezpečnostná situácia v sahelskom regióne (rozprava)
 12.Situácia v Bielorusku
 13.Rámcová dohoda medzi EÚ a Líbyou
 14.Finančné náklady na posudzovanie žiadostí o azyl v členských štátoch (rozprava)
 15.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 16.Skončenie rokovania
Rozpravy
Verzia Úradného vestníka (1187 kb)
 
Rozpravy
Verzia Úradného vestníka (4505 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia