Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Onsdagen den 19 januari 2011 - StrasbourgEUT-utgåva
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Internationella adoptioner i Europeiska unionen (ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 3.Genomförandeåtgärder (artikel 88 i arbetsordningen): se protokollet
 4.Slutsatserna från Europeiska rådets möte den 16–17 december (debatt)
 5.Verksamhetsprogrammet för det ungerska ordförandeskapet för rådet (debatt)
 6.Omröstning
  6.1.Patienternas rättigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård (A7-0307/2010, Françoise Grossetête) (omröstning)
  6.2.Frivilliga Flegt-partnerskapsavtal (omröstning)
  6.3.Avtal EU/Kamerun om skogslagstiftningen (A7-0371/2010, Yannick Jadot) (omröstning)
  6.4.Avtal EU/Republiken Kongo om skogslagstiftningen (A7-0370/2010, Yannick Jadot) (omröstning)
  6.5.Interimsavtal om partnerskap mellan EG och Stillahavsstaterna (omröstning)
  6.6.Interimsavtal om partnerskap mellan EG och Stillahavsstaterna (A7-0365/2010, David Martin) (omröstning)
  6.7.Internationella adoptioner i Europeiska unionen (omröstning)
  6.8.Stabiliserings- och associeringsavtal mellan EG och Serbien (B7-0021/2011) (omröstning)
  6.9.Stabiliserings- och associeringsavtal EG/Serbien (A7-0362/2010, Jelko Kacin) (omröstning)
  6.10.Europeiskt initiativ rörande Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar (A7-0366/2010, Marisa Matias) (omröstning)
  6.11.Astmainhalatorer (omröstning)
  6.12.Situationen i Haiti ett år efter jordbävningen - humanitärt bistånd och återuppbyggnad (B7-0023/2011) (omröstning)
  6.13.Brott mot yttrandefriheten och diskriminering utifrån sexuell läggning i Litauen (omröstning)
 7.Röstförklaringar
 8.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 9.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 10.Situationen för kristna när det gäller religionsfrihet (debatt)
 11.Säkerhetssituationen i Sahelregionen (debatt)
 12.Situationen i Vitryssland
 13.Ramavtal mellan EU och Libyen
 14.Kostnaderna för att behandla ansökningar från asylsökande i medlemsstaterna (debatt)
 15.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 16.Avslutande av sammanträdet
Debatter
EUT-utgåva (1135 kb)
 
Debatter
EUT-utgåva (4726 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy