Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/2214(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0377/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0377/2010

Συζήτηση :

PV 20/01/2011 - 4
CRE 20/01/2011 - 4

Ψηφοφορία :

PV 20/01/2011 - 7.5
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0024

Συζητήσεις
Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2011 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

4. Βιώσιμη πολιτική της ΕΕ για τον απώτατο Βορρά (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της έκθεσης (A7-0377/2010) του κ. Gahler, εξ ονόματος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, σχετικά με μια βιώσιμη πολιτική της ΕΕ για τον απώτατο Βορρά (2009/2214(INI))

 
  
MPphoto
 

  Michael Gahler, εισηγητής.(DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, κύριοι εκπρόσωποι των γειτόνων μας από την Αρκτική που παρακολουθείτε αυτήν τη συζήτηση, με την ιδιότητά μου ως εισηγητής, με ιδιαίτερη χαρά σας παρουσιάζω σήμερα το αποτέλεσμα ενός ετήσιου τουλάχιστον έργου, το οποίο διεξήχθη σε συνεργασία με τους σκιώδεις εισηγητές, άλλους συναδέλφους του Αρκτικού Φόρουμ της ΕΕ, και διάφορους εμπειρογνώμονες και εκπροσώπους, ορισμένοι εκ των οποίων προέρχονται από την ίδια την περιοχή της Αρκτικής.

Επιτύχαμε ευρεία συναίνεση και πιστεύουμε ότι διαμορφώσαμε μια βιώσιμη πολιτική σχετικά με τον απώτατο Βορρά. Η έκθεση αναλύει τη νέα σημασία της περιοχής της Αρκτικής και περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η πολιτική της ΕΕ αναφορικά με τους βόρειους γείτονές μας θα πρέπει να οργανωθεί από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η κατευθυντήρια αρχή μου εδώ είναι η προσφορά συνεργασίας με τα κράτη και τα θεσμικά όργανα των γειτόνων μας στον απώτερο Βορρά.

Γνωρίζουμε τη διμερή και πολυμερή συνεργασία που ήδη υπάρχει με τα κράτη της Αρκτικής. Εκτός από τα θέματα που αφορούν την Αρκτική, η Νορβηγία και η Ιρλανδία συμμετέχουν ήδη ενεργά στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) και συνεργάζονται στο πλαίσιο της Συνθήκης Σένγκεν. Η ΕΕ είναι ήδη ad hoc παρατηρητής στο Αρκτικό Συμβούλιο, αλλά θα ήθελα να καταστήσω σαφές ότι θεωρώ επιθυμητό να χορηγηθεί στην ΕΕ καθεστώς μόνιμου παρατηρητή. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα διότι σχεδόν όλοι οι τομείς πολιτικής που αφορούν την περιοχή περιλαμβάνονται στο πεδίο αρμοδιότητας της Κοινότητας τουλάχιστον εν μέρει. Αυτή η προσφορά συνεργασίας διαμορφώνεται με αυτόν τον τρόπο διότι εμείς, η ΕΕ, δεν μπορούμε να αναλάβουμε δράση ή να εκκινήσουμε αυτοδικαίως οποιαδήποτε δραστηριότητα στην Αρκτική. Εξαρτόμαστε σε μεγάλο βαθμό από την προθυμία των άμεσα παρακείμενων εδαφών να συνεργαστούν μαζί μας.

Σε αυτήν την έκθεση, επικεντρώθηκα επίσης στην ανθρώπινη διάσταση. Κατά την επιδίωξη κάθε τομέα ξεχωριστά της κοινής πολιτικής, όσοι εμπλέκονται δεν πρέπει ποτέ να λησμονούν το γεγονός ότι πρέπει να λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι ανησυχίες όσων ζουν στην Αρκτική. Αναφέρομαι στους αυτόχθονες πληθυσμούς των χωρών, ο τρόπος ζωής και ο βιοπορισμός των οποίων ακολουθούν την αρχή της βιωσιμότητας, όπως ισχύει και για όσους άλλους ζουν εκεί.

Δεχόμαστε ότι αυτοί οι κάτοικοι της περιοχής της Αρκτικής θέλουν να αναπτύξουν το φυσικό περιβάλλον τους, με άλλα λόγια δεν επιθυμούν μια οργάνωση διατήρησης της περιοχής όπως ισχύει επί του παρόντος, η οποία την μετατρέπει σε ένα είδος εθνικού πάρκου. Για τον λόγο αυτόν, συνεργαζόμαστε με τους εταίρους προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι η παρέμβαση στο οικοσύστημα και στο φυσικό περιβάλλον ακολουθεί πάντα τις βέλτιστες δυνατές αρχές διατήρησης. Η ΕΕ είναι για τα κράτη της Αρκτικής ένας ελκυστικός εταίρος, διότι έχουμε διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στους σχετικούς τομείς πολιτικής, όπως η προστασία του περιβάλλοντος και η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Συνεπώς, το ερώτημα εάν η μεγαλύτερη εσωτερική αγορά του κόσμου ακολουθεί μια φιλόδοξη περιβαλλοντική πολιτική κάνει την ειδοποιό διαφορά για την εν λόγω περιοχή.

Η ΕΕ είναι επίσης ελκυστικός εταίρος διότι είμαστε πρόδηλοι πελάτες των προϊόντων που παρέχει η Αρκτική – όχι μόνο του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, αλλά επίσης σπάνιων μεταλλευμάτων, για παράδειγμα. Πρέπει να ακολουθήσουμε το καλό παράδειγμα που δίνεται εδώ, φέρ’ ειπείν στη συνεργασία μεταξύ Νορβηγίας και Ρωσίας όσον αφορά τα κοιτάσματα Shtokman στη Θάλασσα του Μπάρεντς. Εδώ εφαρμόζονται οι πιο αυστηρές νορβηγικές προδιαγραφές για το περιβάλλον, καθώς οι εταίροι συνεργάζονται στην εξόρυξη αυτών των ορυκτών πόρων. Ελπίζω ότι το ίδιο θα ισχύσει για τη συμφωνία συνεργασίας που επιτεύχθηκε μεταξύ Ρωσίας και BP τις τελευταίες εβδομάδες σχετικά με την εκμετάλλευση της θάλασσας της Αρκτικής. Στο μέλλον, οι δορυφόροι παρακολούθησης θα παρέχουν σημαντική υποστήριξη, τόσο στον περιβαλλοντικό τομέα όσο και όσον αφορά τη διάνοιξη νέων ναυτιλιακών οδών, όπως το πέρασμα Northeast. Η συνεργασία σε αυτόν τον τομέα θα καταστήσει δυνατή τη συντόμευση των ναυτιλιακών οδών προς τη Βορειοανατολική Ασία, για παράδειγμα. Για την ΕΕ, η οποία διαθέτει το 40% του παγκόσμιου εμπορικού στόλου, αυτός είναι ένας σημαντικός παράγοντας, ιδιαίτερα από οικονομική άποψη.

Το πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα προσφέρει σημαντική στήριξη για περαιτέρω επιστημονική συνεργασία μεταξύ των διαφόρων πολικών ιδρυμάτων στους ερευνητικούς σταθμούς της Αρκτικής. Οι γείτονές μας στον απώτατο Βορρά γνωρίζουν ότι η ΕΕ είναι ένας ικανός εταίρος. Ωστόσο, υπάρχει περιθώριο βελτίωσης όσον αφορά τη διαμόρφωση, τον συντονισμό και την εφαρμογή των πολιτικών μας. Βελτίωση μπορεί να επιτευχθεί με την ένωση των αρμόδιων τομέων εντός της Επιτροπής στο πλαίσιο της Γενικής Διεύθυνσης Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας και με την ίδρυση ενός κατάλληλου οργάνου στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Επιπλέον, ένα κέντρο πληροφόρησης για την Αρκτική με στόχο τη συγκέντρωση και αξιολόγηση όλων των σχετικών πληροφοριών θα βελτίωνε ακόμη περισσότερο τη βάση δεδομένων μας. Η ανάπτυξη ενός μηχανισμού συγχρηματοδότησης και προγραμματισμού για την περιοχή που περιβάλλει τον Βόρειο Πόλο, ο οποίος θα περιλαμβάνει όλους τους εταίρους του απώτατου Βορρά, θα ήταν επίσης ένα σημαντικό μέσο για μια καλύτερη, πιο αποτελεσματική συνεργασία όσον αφορά την έρευνα και την ανάπτυξη.

Είμαι πεπεισμένος ότι αυτό το σχέδιο εγγράφου πολιτικής θα παράσχει καλύτερες κατευθυντήριες γραμμές για μια ολοκληρωμένη και επιτυχημένη αρκτική πολιτική στην ΕΕ που θα ωφελήσει επίσης τους βόρειους γείτονές μας.

 
  
MPphoto
 

  Štefan Füle, μέλος της Επιτροπής.(EN) Κύριε Πρόεδρε, στις αρχές του περασμένου έτους, η Αντιπρόεδρος/Ύπατη Εκπρόσωπος Ashton ανέλαβε την πρωτοβουλία να προτείνει μια συζήτηση σχετικά με την περιοχή της Αρκτικής. Η συζήτηση στην Ολομέλεια μας βοήθησε να πληροφορηθούμε τις απόψεις σας και να επισημάνουμε τη σημασία που προσδίδουμε στην αρκτική συνεργασία ως μέρος των εξωτερικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συνεργαζόμαστε με την περιοχή της Αρκτικής σε πολλά επίπεδα. Πρώτον, τόσο η Ένωση όσο και τα κράτη μέλη έχουν ενεργές πολιτικές έρευνας στην περιοχή. Δεύτερον, ακολουθούμε σταθερές περιβαλλοντικές και θαλάσσιες πολιτικές. Τρίτον, η διπλωματία μας στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής ασχολείται με τη βασική αιτία των αλλαγών στην Αρκτική. Και τέταρτον, συνεχίζουμε να αναλαμβάνουμε δράση υπέρ των αυτοχθόνων πληθυσμών παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων όσων ζουν στην Αρκτική.

Ενώ αναγνωρίζουμε ότι ο διάλογός μας με όλους τους αυτόχθονες πληθυσμούς που ζουν στην Αρκτική γύρω από τον Βόρειο Πόλο θα μπορούσε να βελτιωθεί, το 2010 ξεκίνησε μια γόνιμη και ευρύτερη διαδικασία διάδρασης, η οποία σίγουρα θα συνεχιστεί τα επόμενα έτη.

Όσον αφορά την πρόσβαση στην Αρκτική και την εκμετάλλευση των πόρων της, πρέπει να σταθούμε αντάξιοι της φήμης μας ως υπεύθυνου καταναλωτή πρώτων υλών και ενεργειακών πόρων, εμμένοντας στα πιο αυστηρά πρότυπα ασφαλείας και περιβαλλοντικά πρότυπα. Παράλληλα, θα επιδιώξουμε σταθερά δίκαιη μεταχείριση των συμφερόντων μας, συμπεριλαμβανομένων των συμφερόντων των εταιρειών μας.

Με ικανοποίηση διαπιστώνουμε ότι αυτές οι περιοχές καλύπτονται από την έκθεση του Κοινοβουλίου για τον απώτατο Βορρά, παράλληλα με πολύτιμες προτάσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να προχωρήσουμε στο μέλλον. Αυτή η έκθεση συμβάλλει σημαντικά στη σταδιακή οικοδόμηση της αρκτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Michael Gahler για την ανάληψη αυτής της πρωτοβουλίας.

Η πρωτοβουλία είναι ιδιαίτερα αξιέπαινη, καθώς ο εισηγητής και άλλοι βουλευτές του ΕΚ διευκόλυναν έναν ενδιαφέροντα διάλογο με τρίτα μέρη και την κοινωνία των πολιτών της Αρκτικής, στον οποίο συμμετείχαμε ενεργά. Οι διάφορες προοπτικές περιλαμβάνονται στην τελική έκθεση, αποδεικνύοντας τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ακούσει και να συνεργαστεί με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς της Αρκτικής.

Ξεκινάμε τώρα μια νέα φάση όσον αφορά την ανάπτυξη της πολιτικής της ΕΕ για την Αρκτική. Η έκθεση του Κοινοβουλίου θα γίνει ο τρίτος πυλώνας της βασικής αρχιτεκτονικής της, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής του 2008 και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του 2009. Αυτά τα τρία κείμενα είναι σύμμορφα και στέλνουν ένα υπεύθυνο και θετικό μήνυμα προς τις χώρες-εταίρους της Αρκτικής και τον λαό που ζει σε αυτήν την περιοχή. Επιδιώκουμε να προωθήσουμε μια πιο ασφαλή, βιώσιμη Αρκτική. Σεβόμαστε τις διεθνείς συμφωνίες και διευθετήσεις, και θα θέλαμε να συνεργαστούμε για την ανάπτυξη και την ενίσχυσή τους.

Συγκεκριμένα, θα ήθελα να αναγνωρίσω τη συμφωνία οριοθέτησης μεταξύ Νορβηγίας και Ρωσίας σχετικά με τη Θάλασσα του Μπάρεντς, η οποία υπογράφηκε πέρυσι, ως σημείο αναφοράς για μια μακροπρόθεσμη ειρηνική συνεργασία σε ολόκληρη την αρκτική περιοχή που περιβάλλει τον Βόρειο Πόλο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ήθελε να υπάρξει ένα ενισχυμένο και αποτελεσματικό Αρκτικό Συμβούλιο, στο οποίο θα συμφωνούνται και θα εφαρμόζονται σημαντικές αποφάσεις σχετικά με το μέλλον της περιοχής. Θα θέλαμε να συμμετέχουμε στο Αρκτικό Συμβούλιο ως μόνιμος παρατηρητής, ώστε να μοιραζόμαστε την απτή εμπειρία μας στη διεθνή περιφερειακή συνεργασία, και είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονες για τη στήριξη αυτής της προσπάθειας από το Κοινοβούλιο.

Η έκθεση σχετικά με τον απώτατο Βορρά θα δώσει στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και στην Επιτροπή ένα ισχυρό κίνητρο στην εξωτερική μας δράση σχετικά με την περιοχή της Αρκτικής. Πιστεύω ότι τα μηνύματα και η προσέγγισή της είναι επίκαιρα και ορθά.

Η έκθεση του Κοινοβουλίου σχετικά με τον απώτατο Βορρά θα παράσχει επίσης πληροφορίες στην έκθεση προόδου μας σχετικά με την πολιτική της ΕΕ για την Αρκτική, την οποία το Συμβούλιο μας έχει ζητήσει να υποβάλουμε τους επόμενους μήνες. Η έκθεσή μας θα απευθύνεται σε αμφότερα τα θεσμικά όργανα, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, και ελπίζουμε ότι θα είναι προς κοινή μας ικανοποίηση.

 
  
MPphoto
 

  Inese Vaidere, εξ ονόματος της Ομάδας PPE.(LV) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον κ. Gahler για την προσεκτικά συνταγμένη έκθεσή του. Με χαροποιεί πραγματικά το γεγονός ότι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στον απώτατο Βορρά είναι ένας από τους τομείς στους οποίους η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στραφεί σχετικά εγκαίρως. Είναι δυνατόν να βρεθούν στην Αρκτική σημαντικά πλούσιοι πόροι – περίπου το ένα τέταρτο των ανεκμετάλλευτων πόρων πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και των βιογενετικών και αλιευτικών πόρων, και των μεταλλευμάτων. Προσφέρει επίσης νέες ευκαιρίες θαλάσσιων μεταφορών. Το λιώσιμο των πάγων είχε ως αποτέλεσμα την κατά 40% συντόμευση των ναυτιλιακών οδών προς τις χώρες της Ασίας. Η δυναμική της Αρκτικής είναι εντυπωσιακή. Για τον λόγο αυτόν, πρέπει να υπάρχει υπεύθυνη διαχείρισή της. Τόσο η ανεύθυνη εκμετάλλευση των πόρων όσο και οι λάθος μεταφορικές ροές μπορούν να έχουν σοβαρές οικολογικές συνέπειες. Ταυτόχρονα, πρέπει να αναγνωριστεί ότι η χρήση του πλούτου της Αρκτικής μπορεί να παράσχει νέες δυνατότητες για την επίλυση όχι μόνο ενεργειακών προβλημάτων, αλλά και προβλημάτων που αφορούν τις πρώτες ύλες και τα τρόφιμα. Υπάρχει σκληρός ανταγωνισμός μεταξύ των μεγαλύτερων δυνάμεων του κόσμου για το ποιος θα έχει τη μερίδα του λέοντος στη διαχείριση και την εκμετάλλευση αυτών των πόρων. Μολονότι περίπου 3,7 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν στην Αρκτική, εκπροσωπώντας αρκετές δεκάδες αυτοχθόνων λαών, μπορεί να θεωρηθεί σε κάποιον βαθμό ότι ανήκει σε ολόκληρο τον κόσμο. Προς το παρόν, τα Ηνωμένα Έθνη δεν έχουν επιβεβαιώσει προνόμια για κανένα έθνος της Αρκτικής και ευελπιστούμε ότι δεν θα το πράξουν στο μέλλον. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, η πολιτική μας πρέπει να είναι υπεύθυνη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναπτύξει μια συγκεκριμένη, συντονισμένη στρατηγική για όλους τους τομείς που αφορούν τον απώτατο Βορρά, καθώς και να συμφωνήσει σχετικά με τη χρηματοδότηση αυτής της πολιτικής και τους πόρους αυτής της χρηματοδότησης. Η κλιματική αλλαγή, η ευημερία και η ανάπτυξη του ντόπιου πληθυσμού, καθώς και θέματα που αφορούν την ενεργειακή ασφάλεια πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη. Προκειμένου να εφαρμοστεί αυτή η πολιτική, θα ήταν σημαντικό το καθεστώς του μόνιμου παρατηρητή στο Αρκτικό Συμβούλιο. Μολονότι δεν έχουμε άμεσα θαλάσσια σύνορα με την Αρκτική, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στην εκμετάλλευση της περιοχής όσον αφορά τόσο τους πόρους της όσο και νέες ναυτιλιακές οδούς, καθώς και στη διασφάλιση υψηλών προτύπων περιβαλλοντικής ασφάλειας. Σας ευχαριστώ.

 
  
MPphoto
 

  Liisa Jaakonsaari, εξ ονόματος της Ομάδας S&D.(FI) Κύριε Πρόεδρε, ξεκινώντας, θα ήθελα να εκφράσω τις ειλικρινείς ευχαριστίες μου στον εισηγητή, κ. Gahler, για την εποικοδομητική συνεργασία του. Σίγουρα η καλύτερη αναγνώριση αυτού ήλθε από τον Επίτροπο Füle, όταν είπε ότι η εν λόγω έκθεση θα γίνει ο τρίτος πυλώνας της πολιτικής της ΕΕ για την Αρκτική.

Δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι η πολιτική για την Αρκτική γίνεται το επίκεντρο της διεθνούς πολιτικής, καθώς, όπως είπε η προλαλήσασα, η περιοχή της Αρκτικής διαθέτει το ένα τρίτο των φυσικών πόρων που δεν έχουν ακόμη ανακαλυφθεί: μεταλλεύματα, φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Η κλιματική αλλαγή και ο ανταγωνισμός για αυτούς τους φυσικούς πόρους είναι θέματα που συνδέονται, αλλά η κύρια κατευθυντήρια δύναμη είναι προφανώς η παγκόσμια οικονομία. Ευτυχώς, οι εξελίξεις στην περιοχή της Αρκτικής είναι σταθερές και βασίζονται σε μια προθυμία για συνεργασία.

Στο μέλλον, η πολιτική για την Αρκτική θα είναι μια δοκιμασία για το εάν από κοινού μπορούμε να αυξήσουμε τη σταθερότητα ή, αντιθέτως, να προκαλέσουμε νέες συγκρούσεις. Είναι σημαντικό η εκμετάλλευση των φυσικών πόρων να γίνει με υπεύθυνο και προσεκτικό τρόπο, προκειμένου να αποφευχθεί το φαινόμενο «πυρετός του χρυσού» και καταστροφές όπως αυτές που συνέβησαν στον Κόλπο του Μεξικού.

Είναι σημαντικό να υπάρχει μια ισορροπημένη έκθεση και να σταλεί το μήνυμα ότι το Αρκτικό Συμβούλιο πρέπει να ενισχυθεί και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συμμετάσχει σε αυτό με μεγαλύτερο σθένος με την ιδιότητά της ως παρατηρητή. Ωστόσο, δεν πρέπει να «εισβάλουμε», αλλά να ασκήσουμε διπλωματία, να διαπραγματευτούμε, να συμμετάσχουμε σε μια σταθερή πολιτική συνεργασία και, κυρίως, να είμαστε στο προσκήνιο όσον αφορά την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Πιστεύω πως είναι εξαιρετικό το γεγονός ότι η έκθεση αναφέρει τη σημασία του κέντρου πληροφόρησης για την Αρκτική και, επίσης, δηλώνει ότι το πανεπιστήμιο της Λαπωνίας στο Rovaniemi της Φινλανδίας θα ήταν ένα καλό μέρος εγκατάστασής του.

 
  
MPphoto
 

  Anneli Jäätteenmäki, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.(FI) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να εκφράσω τις ειλικρινείς ευχαριστίες μου στον εισηγητή, κ. Gahler, καθώς και σε όλους τους σκιώδεις εισηγητές. Πιστεύουμε ότι συνεργαστήκαμε εξαιρετικά και είναι σημαντικό η έκθεση πρωτοβουλίας να εγκριθεί και να γίνει μια πρόταση έχοντας αυτήν ως βάση.

Η έκθεση υποστηρίζει με σθένος μεγάλες μελλοντικές επενδύσεις που θα επιτρέψουν στους κατοίκους της Αρκτικής να επιζήσουν εκεί, καθώς και επενδύσεις όσον αφορά την απασχόληση, τις μεταφορές και το περιβάλλον. Θεωρώ επίσης ότι είναι εξαιρετικά σημαντική η άποψη που υποστηρίζει η έκθεση όσον αφορά την ανάγκη για αναγνώριση της θέσης των αυτοχθόνων εθνών, ιδιαίτερα των Σάμι. Οι Σάμι είναι ο μοναδικός αυτόχθων λαός της Ευρώπης, και η ΕΕ, ήτοι η Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, πρέπει να συνεργαστεί εξίσου μαζί τους.

Η έκθεση αναγνωρίζει επίσης το καθεστώς του Αρκτικού Συμβουλίου, το οποίο, όπως είπε ο Επίτροπος Füle, η ΕΕ ήταν πρόθυμη να ενισχύσει. Ωστόσο, πραγματικά απογοητεύτηκα από την εκτίμηση του Επιτρόπου Füle ότι η συνεργασία στην περιοχή της Αρκτικής εξελίσσεται σταδιακά. Βεβαίως, η ΕΕ πρέπει να επιδείξει δυναμισμό, και πρέπει να υπάρξουν επενδύσεις και η επιθυμία ενίσχυσης της συνεργασίας στην Αρκτική. Δεν πρέπει να επιτραπεί μόνο σταδιακή πρόοδος σε αυτό, λες και χρησιμοποιούμε ένα μόνο χέρι: πρέπει να αποτελέσει μία από τις προτεραιότητές μας.

Τέλος, θέλω να πω ότι με χαροποιεί το γεγονός ότι θα γίνουν επενδύσεις όσον αφορά την έρευνα στην περιοχή της Αρκτικής και ότι η έκθεση αναφέρει το πανεπιστήμιο της Λαπωνίας ως πιθανό κέντρο για αυτόν τον σκοπό. Το πανεπιστήμιο της Λαπωνίας αξίζει επαίνου διότι είναι το μοναδικό πανεπιστήμιο, ο μοναδικός φορέας, που έχει πραγματικά εργαστεί για να εξασφαλίσει τη δημιουργία ενός τέτοιου κέντρου, και έχει αφιερώσει πολύ χρόνο και προσπάθεια γι’ αυτόν τον σκοπό.

 
  
MPphoto
 

  Indrek Tarand, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.(EN) Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς, θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου και να συγχαρώ ειλικρινά τον εισηγητή και τους σκιώδεις εισηγητές για την καλή συνεργασία και την κατανόησή τους. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τους Πράσινους συναδέλφους μου για τη συνεργασία και τη συμβολή τους.

Μπορούμε τελικά να πούμε ότι καταλήξαμε σε ένα ευπρεπές έγγραφο που επιτρέπει σε εμάς, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να προχωρήσουμε με έναν αρκετά λογικό τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα όλων των ενδιαφερομένων παραγόντων. Μολονότι οι Πράσινοι εύλογα πιστεύουν ότι πρέπει να είμαστε ακόμη πιο ριζοσπαστικοί, είμαστε χαρούμενοι που αυτή η έκθεση λαμβάνει υπόψη τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς μας, όπως τις προτάσεις που κάναμε στον εισηγητή σχετικά με το γεγονός ότι τα επιστημονικά δεδομένα καταδεικνύουν με σαφήνεια πως το οικοσύστημα της Αρκτικής υφίσταται επί του παρόντος τεράστιες κλιματικές αλλαγές και πως αυτή η κατάσταση απαιτεί μια προληπτική και επιστημονικά εύρωστη προσέγγιση οποιασδήποτε μελλοντικής ανάπτυξης στην Αρκτική.

Για τον λόγο αυτόν, ζητήσαμε τη διενέργεια περαιτέρω επιστημονικών μελετών, στο πλαίσιο μιας πολυμερούς συμφωνίας που πρόκειται να συναφθεί, προκειμένου να υπάρξει διεθνής συμφωνία και να ληφθούν αποφάσεις για το οικοσύστημα της Αρκτικής πριν προχωρήσει κάποια περαιτέρω σημαντική ανάπτυξη. Ευχαριστούμε τις υπόλοιπες Ομάδες για την αποδοχή τους. Είναι ένα παράδειγμα για το πώς πρέπει να μπαίνουν τα πράγματα σε μια σωστή σειρά για την ευρεία κλίμακα των διαφόρων εκλογικών περιφερειών μας. Ορισμένοι σκεπτικιστές σε αυτήν την Αίθουσα έχουν δηλώσει ότι η περιοχή της Αρκτικής δεν αξίζει την προσοχή μας, όμως την αξίζει, ιδιαίτερα καθόσον η Ισλανδία ενδέχεται να γίνει το 28ο μέλος της ΕΕ.

Η Αρκτική είναι «δροσερή». Αυτό δεν οφείλεται στην κλιματική αλλαγή και στην επακόλουθη αύξηση της θερμοκρασίας του, υπό φυσιολογικές συνθήκες, ψυχρού απώτατου Βορρά. Η Αρκτική είναι επίσης «δροσερή» λόγω των κερδοφόρων δυνατοτήτων που αναδύονται στον ορίζοντα, μολονότι συνοδεύονται από πολύ περίπλοκα και δύσκολα προβλήματα. Για τον λόγο αυτόν, θεωρώ ότι οι πολιτικοί που αντιμετωπίζουν αυτά τα προβλήματα με υπεύθυνο και πολιτικά επιδέξιο τρόπο είναι εξαίρετοι πολιτικοί, όπως είναι και όσοι από εμάς θα ψηφίσουν σήμερα την έκθεση του κ. Gahler.

 
  
MPphoto
 

  Konrad Szymański, εξ ονόματος της Ομάδας ECR.(PL) Κύριε Πρόεδρε, η Αρκτική αναμφίβολα αλλάζει. Τα πιο προφανή αποτελέσματα αυτών των αλλαγών είναι η δυνατότητα δημιουργίας νέων μεταφορικών και εμπορικών οδών, και η δυνατότητα εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων και εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου, η οποία αναφαίνεται ήδη καθαρά στον ορίζοντα. Οι παγκόσμιες αντιδράσεις σε αυτές τις αλλαγές είναι χαοτικές. Αφενός, υπάρχει η πολύ εποικοδομητική συμφωνία οριοθέτησης μεταξύ Νορβηγίας και Ρωσίας σχετικά με τη θάλασσα του Μπάρεντς, ενώ, αφετέρου, οι Ρώσοι προσπαθούν επίσης να ακολουθήσουν μια πολιτική τετελεσμένων γεγονότων. Θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η διεθνής κοινότητα μπορούν να διαδραματίσουν εδώ έναν πολύ σημαντικό ρόλο. Στην έκθεση παρέχουμε ενθάρρυνση για κάτι τέτοιο, και αυτό εκφράστηκε εδώ ξεκάθαρα. Το δεύτερο ζήτημα στο οποίο επιστήσαμε την προσοχή είναι η αναγκαιότητα να επιτευχθεί η διασφάλιση ίσης, μη διακριτικής πρόσβασης σε μεταφορικές οδούς. Ούτε ρυθμιστικά ούτε οικονομικά θέματα πρέπει να αποτελέσουν εμπόδιο σε αυτήν την ίση πρόσβαση στις οδούς. Αυτό εκφράζεται ρητά στην εν λόγω έκθεση. Συνεπώς, με χαρά θα στηρίξουμε την έκθεση στην ψηφοφορία.

 
  
MPphoto
 

  Sabine Lösing, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.(DE) Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ τον κ. Gahler για την έκθεσή του. Είναι σαφές, και από αυτήν την έκθεση, ότι υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον για τους φυσικούς πόρους στην περιοχή της Αρκτικής. Λόγω της κλιματικής αλλαγής, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, καθώς και άλλοι πόροι μπορούν να εξορυχθούν όλο και πιο εύκολα. Το θέμα της καλύτερης χρήσης των ναυτιλιακών οδών έχει ήδη συζητηθεί.

Η λογική συνέπεια αυτού είναι ότι η μόλυνση στην περιοχή θα αυξηθεί. Η βιομηχανική ανάπτυξη –ιδιαίτερα μέσω της εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου, της επέκτασης της εμπορικής αλιείας και της αυξημένης ναυτιλιακής κίνησης– θα οδηγήσει αναμφίβολα στη διαταραχή, ή ίσως ακόμη και στην καταστροφή, αυτού του εξαιρετικά ευαίσθητου οικοσυστήματος, με καταστροφικές συνέπειες.

Δυστυχώς, η εν λόγω έκθεση αναφέρεται σε γενικότητες και δεν περιλαμβάνει αποτελεσματικές στρατηγικές για την καταπολέμηση αυτών των κινδύνων. Ένα σημείο που δεν αναφέρεται είναι το γεγονός ότι η ΕΕ δεν είναι η μόνη που αναγνωρίζει την αυξημένη γεωστρατηγική σημασία της Αρκτικής. Τα κράτη που την περιβάλλουν, ήτοι η Ρωσία και τα μέλη του ΝΑΤΟ ΗΠΑ, Καναδάς, Δανία και Νορβηγία έχουν ήδη ξεκινήσει τη στρατιωτικοποίηση της περιοχής της Αρκτικής και προτίθενται να προστατεύσουν τα συμφέροντά τους εκεί.

Η κλιματική αλλαγή έχει οδηγήσει σε αυτήν την κατάσταση στην Αρκτική. Πρέπει να εμποδίσουμε την καταστροφική πρόοδο αυτής της αλλαγής, κάτι που μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω μιας γρήγορης μεταστροφής σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ωστόσο, αυτή η στρατηγική ακολουθεί μια διαμετρικά αντίθετη προσέγγιση.

Εμείς, η Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστεράς των Πρασίνων των Βορείων Χωρών, ζητούμε να μην επιτραπεί να γίνει η Αρκτική το επόμενο γεωπολιτικό επίκεντρο. Από κοινού με αρκετές περιβαλλοντικές οργανώσεις, ζητούμε ένα μορατόριουμ σχετικά με τα νέα σχέδια εξόρυξης πετρελαίου στην Αρκτική. Πρέπει να συμφωνηθεί μια συνθήκη –παρόμοια με τη Συνθήκη για την Ανταρκτική– που να απαγορεύει την εξόρυξη ορυκτών πόρων στην περιοχή. Τελευταίο αλλά όχι έσχατο, ζητούμε την άμεση αποστρατιωτικοποίηση της περιοχής και, ως εκ τούτου, την καθιέρωση της Αρκτικής ως αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης.

Καθώς η Ομάδα μου και εγώ δεν μπορούμε να στηρίξουμε τα αποτελέσματα της έκθεσης πρωτοβουλίας που παρουσιάστηκε εδώ, η Ομάδα GUE/NGL έχει υποβάλει μια εναλλακτική έκθεση.

(Η ομιλήτρια δέχεται να απαντήσει σε ερώτηση στο πλαίσιο της διαδικασίας της γαλάζιας κάρτας σύμφωνα με το άρθρο 149, παράγραφος 8, του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 

  Liisa Jaakonsaari (S&D).(FI) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ρωτήσω πώς η εκπρόσωπος της Συνομοσπονδιακής Ομάδας της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστεράς των Πρασίνων των Βορείων Χωρών θεωρεί πιθανό να επιτύχουμε κάποιο είδος μορατόριουμ τη στιγμή που κανείς από τους παράγοντες ή τις χώρες της περιοχής δεν θέλει κάτι τέτοιο. Τι θα σκεφτόταν οι αυτόχθονες λαοί εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση τους έλεγε τι να κάνουν από θέση ισχύος; Το Κοινοβούλιο έχει ήδη διαπράξει ένα παράπτωμα, ήτοι την απαγόρευση της πώλησης προϊόντων φώκιας, η οποία τους θύμωσε αρκετά. Γιατί πρέπει να τους ενοχλήσουμε ακόμη περισσότερο; Αυτό που χρειαζόμαστε τώρα είναι διπλωματία και συνεργασία.

 
  
MPphoto
 

  Sabine Lösing (GUE/NGL).(DE) Κύριε Πρόεδρε, δεν είμαι υπέρ κάτι τέτοιου και, βεβαίως, δεν είναι δυνατόν να το επιβάλουμε από θέση ισχύος. Ωστόσο, παραμένει το ερώτημα: με ποιον πραγματοποιήθηκαν διαβουλεύσεις; Ποια κράτη συμμετέχουν; Ποιοι αυτόχθονες λαοί επηρεάζονται; Υπήρξαν διαβουλεύσεις με τους λαούς που μπορεί να ωφεληθούν από την κατάσταση ή με όσους ενδέχεται να χάσουν τα προς το ζην; Θεωρώ ότι απαιτείται περαιτέρω διάλογος. Οι συζητήσεις που διεξήχθησαν έως τώρα δεν αρκούν. Πρέπει να προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε αυτόν τον διάλογο όσο το δυνατόν πιο ευρύ, πραγματοποιώντας επίσης διαβουλεύσεις με ευρύτερα τμήματα της κοινωνίας, συμπεριλαμβάνοντας ενδεχομένως ιδιαίτερα τους αυτόχθονες λαούς.

 
  
MPphoto
 

  Bastiaan Belder, εξ ονόματος της Ομάδας EFD.(NL) Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς, θα ήθελα να εκφράσω τη βαθιά ευγνωμοσύνη μου για το υποδειγματικό έργο που πραγματοποίησε ο εισηγητής Gahler.

Η Αρκτική έχει στρατηγική σημασία, ιδιαίτερα τώρα που η αύξηση της θερμοκρασίας στην περιοχή της Αρκτικής φαίνεται ότι έχει δημιουργήσει ευκαιρίες για μεταφορές και εξόρυξη πόρων εκεί. Είναι επίσης μια περιοχή όπου το περιβάλλον είναι πολύ εύθραυστο, ιδιαίτερα λόγω της μόλυνσης από την Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική, τη Ρωσία και την Κίνα. Το γεγονός ότι οι εθνικές διεκδικήσεις στην Αρκτική δεν είναι πάντα σαφείς είναι ένας πολύπλοκος παράγοντας. Μολονότι η ΕΕ δεν θα έχει πρόσβαση στην ακτογραμμή της Αρκτικής πριν από την ένταξη της Ισλανδίας, η ΕΕ δεν έχει κράτη μέλη στην περιοχή της Αρκτικής.

Συνεπώς, στηρίζω μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τις περιοχές της Αρκτικής, η οποία θα θέσει την ΕΕ στο ίδιο επίπεδο με τις υπόλοιπες μεγάλες δυνάμεις, ιδιαίτερα τη Ρωσία, η οποία σαφώς επιθυμεί την οικονομική εκμετάλλευση αυτής της περιοχής. Εάν οι οικονομικές δραστηριότητες εντατικοποιηθούν τα επόμενα χρόνια, θα είναι σημαντικό να εξασφαλίσουμε τη σωστή ισορροπία μεταξύ του περιβάλλοντος και της οικονομίας και, με αυτόν τον τρόπο, να εξασφαλίσουμε τη συμμετοχή του ντόπιου πληθυσμού. Η εξασφάλιση ενός καθεστώτος παρατηρητή για την ΕΕ στο Αρκτικό Συμβούλιο θα ήταν ένα καλό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Mölzer (NI).(DE) Κύριε Πρόεδρε, όπως γνωρίζουμε, οι πηγές ορυκτού πλούτου της Αρκτικής που δεν έχουν ακόμη αποκαλυφθεί έχουν κάνει την περιοχή αντικείμενο θερμών διενέξεων. Εκτιμάται ότι 90 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου βρίσκονται ανεκμετάλλευτα κάτω από τον πάγο. Αναπόφευκτα, υπάρχει ένα αίσθημα ανησυχίας, διότι από όλες τις εταιρείες μόνο στη British Petroleum, η οποία προκάλεσε την πετρελαϊκή καταστροφή στον Κόλπο του Μεξικού το περασμένο έτος, θα επιτραπεί τώρα η εξόρυξη πόρων σε αυτό το ευαίσθητο φυσικό περιβάλλον, όπου οι συνθήκες είναι ακόμη πιο ακραίες από ό,τι στον Κόλπο.

Εξάλλου, είναι γεγονός ότι η περιοχή της Αρκτικής ήδη αποτελεί το σημείο στο οποίο καταλήγουν οι παγκόσμιες εκπομπές υδραργύρου. Παρ’ όλα αυτά, ενόψει της παγκόσμιας ζήτησης για ενέργεια, είναι ίσως μη ρεαλιστικό να αναμένουμε τη λήψη μιας απόφασης που θα αποποιείται τους πετρελαϊκούς πόρους της Αρκτικής. Ελπίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, με τον ρόλο της στο Αρκτικό Συμβούλιο, θα εγγυηθεί την εφαρμογή καλύτερων προτύπων ασφαλείας, ούτως ώστε η άγρια χλωρίδα και πανίδα της Αρκτικής να μην υποστούν την ίδια τρομακτική μοίρα με αυτήν του Κόλπου του Μεξικού μετά την πρόσφατη πετρελαϊκή καταστροφή.

Επιπλέον, από την πλευρά της ΕΕ, η Αρκτική έχει επίσης μεγάλη σημασία για την ανάπτυξη νέων παγκόσμιων εμπορικών οδών. Εάν ήταν πράγματι δυνατόν να δημιουργηθεί μια νέα ναυτιλιακή οδός μεταξύ Ευρώπης, Ασίας και Βόρειας Αμερικής, θα παρακάμπτονταν άμεσα η πειρατεία στη Σομαλία, ενώ ταυτόχρονα η ΕΕ θα εξοικονομούσε επίσης μεγάλα χρηματικά ποσά, διότι η αποστολή «Atalanta» δεν θα ήταν πλέον απαραίτητη. Βεβαίως, υποθέτουμε ότι οι αυτόχθονες πληθυσμοί των Ινουίτ δεν θα οδηγούνταν σε τόσο απεγνωσμένα μέτρα όπως η πειρατεία επειδή θα έχαναν τα προς το ζην. Είναι κάτι που πρέπει να λάβουμε υπόψη τόσο κατά τον σχεδιασμό των ναυτιλιακών οδών όσο και κατά την εξόρυξη πετρελαίου.

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Leszek Wałęsa (PPE).(PL) Κύριε Πρόεδρε, και εγώ, βεβαίως, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Gahler για το πολύ καλό σχέδιο ψηφίσματος και για την εποικοδομητική συνεργασία του.

Κατά τη γνώμη μου, το πιο σημαντικό ζήτημα κατά τη διάρκεια της εργασίας για την εν λόγω έκθεση ήταν η αυξημένη σημασία που δόθηκε στην έρευνα και την παρακολούθηση των αλλαγών του περιβάλλοντος, διότι οι πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν είναι σημαντικές για τη λήψη πολιτικών και οικονομικών αποφάσεων. Φαίνεται ότι οικονομικά θέματα όπως η αλιεία, οι μεταφορές και οι φυσικοί πόροι είναι το κύριο αντικείμενο ενδιαφέροντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι κρίμα, διότι δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η επιστήμη μάς επιτρέπει να αξιολογήσουμε την επίδραση των οικονομικών αλλαγών στο περιβάλλον της περιοχής. Μια επίδραση που είναι σημαντικά μεγαλύτερη απ’ ό,τι σε άλλες περιοχές. Τι ακριβώς είναι αυτή η επίδραση; Μόνο οι εμπειρογνώμονες μπορούν να μας πουν.

Δυστυχώς, το εύρος των ερευνών στην Αρκτική περιορίζεται όλο και περισσότερο από τα κράτη που έχουν πρόσβαση στον Αρκτικό Ωκεανό. Ακόμη και σε περιοχές που καλύπτονται από διεθνείς συμβάσεις και συνθήκες, τα τελευταία δύο ή τρία χρόνια, υπήρξε σημαντική μείωση της ελευθερίας δραστηριοτήτων και έρευνας, συχνά με το πρόσχημα της προστασίας του περιβάλλοντος. Οι κλιματικές και ωκεάνιες διεργασίες στην Αρκτική έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην αλλαγή του κλίματος και του περιβάλλοντος, και έτσι η ελευθερία έρευνας είναι εξαιρετικά σημαντική για την κατανόηση όσων συμβαίνουν, όχι μόνο στην ίδια την Αρκτική, αλλά κυρίως εδώ όπου βρισκόμαστε. Επιπλέον, το έργο που έχει ήδη ολοκληρωθεί επί των θεμάτων αυτών από επιστήμονες διαφόρων χωρών εκτός της Αρκτικής και τα χρήματα που έχουν δαπανηθεί μας δίνουν τη δυνατότητα να εκφράσουμε τη γνώμη μας για ζητήματα που αφορούν την περιοχή του Βόρειου Πόλου.

 
  
MPphoto
 

  Diana Wallis (ALDE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Gahler για την πολύ προσεκτική και λεπτομερή έκθεσή του και, μάλιστα, για την προθυμία του για συμβιβασμό. Ωστόσο, φοβούμαι ότι δημιουργήσαμε –αν και μετά τα Χριστούγεννα– το παροιμιώδες χριστουγεννιάτικο δέντρο των ευχών, και μάλιστα ευχών που επισκιάζουν το κύριο πολιτικό ζήτημα.

Οι προηγούμενες συζητήσεις μας σχετικά με την πολιτική για την Αρκτική σε αυτήν την Αίθουσα προκάλεσαν, μάλιστα, την ανακοίνωση της Επιτροπής. Επιμείναμε με μεγάλη σαφήνεια τότε στην προστασία του εύθραυστου αρκτικού περιβάλλοντος με συνεπή τρόπο – στην προστασία αυτού του τελευταίου κομματιού άγριας φύσης, που αποτελεί τώρα ένα περιβαλλοντικό σημείο ανάφλεξης.

Φαίνεται ότι υπάρχει μια πολύ ανεπαίσθητη αλλαγή –μια αλλαγή προς την αντίθετη κατεύθυνση– της σκέψης μας προς την ασφάλεια: ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και ασφάλεια στη χρήση των πόρων. Αυτό επιβεβαιώθηκε από τη συμφωνία αυτού του σαββατοκύριακου μεταξύ της Rosneft και της BP – της BP του Deepwater.

Όπως επισημαίνουν διαρκώς η Επιτροπή και άλλοι σχολιαστές, υπάρχουν πάρα πολλά ρυθμιστικά κενά στην Αρκτική. Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της ΕΕ στην περιοχή είναι βαρύ.

Η ρύθμιση είναι τμηματική και μη επικεντρωμένη. Ο τομέας είναι ανοιχτός για τις πολυεθνικές εταιρείες. Θα μπορούσαμε και καλύτερα. Είπαμε προηγουμένως ότι θέλαμε να κάνουμε κάτι καλύτερο. Θέλαμε μια πιο συνεκτική προσέγγιση. Αναρωτιέμαι τι έχει αλλάξει και πιστεύω ότι οι πολίτες μας ίσως ρωτήσουν τι έχει αλλάξει.

 
  
MPphoto
 

  Struan Stevenson (ECR).(EN) Κύριε Πρόεδρε, συγχαίρω και εγώ τον Michael Gahler για την ισορροπημένη, εξαιρετική έκθεσή του. Παρά την προκλητική φύση του περιβάλλοντος στην Αρκτική, η αυξανόμενη τιμή του πετρελαίου έχει προκαλέσει διεθνές ενδιαφέρον για εξόρυξη σε αυτήν τη ζώνη. Όλοι γνωρίζουμε ότι το πετρέλαιο παράχθηκε για πρώτη φορά το 1968 από το Prudhoe Bay στο North Slope της Αλάσκας, αλλά πολλές περιοχές της Αρκτικής δεν έχουν ακόμη εξερευνηθεί.

Σύμφωνα με μια γεωπολιτική μελέτη που διεξήγαγαν οι ΗΠΑ το 2008,οι περιοχές που βρίσκονται βόρεια του Αρκτικού Κύκλου έχουν 90 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου που δεν έχει ακόμη ανακαλυφθεί –τεχνικά ανακτήσιμου πετρελαίου– και 44 δισεκατομμύρια βαρέλια υγρών φυσικού αερίου. Τώρα, αυτό αντιπροσωπεύει το 13-20% του παγκόσμιου συνόλου του πετρελαίου που δεν έχει ανακαλυφθεί. Είναι περιττό να πούμε ότι η ανάκτηση τόσο μεγάλων ποσοτήτων πετρελαίου θα έχει δραματικές επιπτώσεις στην Αρκτική και μπορεί να προκαλέσει οικολογικές καταστροφές παγκόσμιας κλίμακας, και έτσι πιστεύω ότι πρέπει να αναρωτηθούμε εάν είναι συνετό να ξεκινήσουμε ένα τέτοιο σχέδιο σε μια εποχή αποφασιστικών προσπαθειών διακοπής της εξάρτησής μας από τα ορυκτά καύσιμα και στόχευσης σε μια κοινωνία που θα είναι τελικά απαλλαγμένη από το CO2.

 
  
MPphoto
 

  Søren Bo Søndergaard (GUE/NGL).(DA) Κύριε Πρόεδρε, για κάποιο λόγο, η ανάγνωση της ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά με την Αρκτική μου φέρνει στο μυαλό μια γάτα που γλείφει τα χείλη της μπροστά σε ένα πιατάκι κρέμα. Η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη και το λιώσιμο των πάγων στον Βόρειο Πόλο σίγουρα δημιουργούν νέες ευκαιρίες: φυσικούς πόρους, πετρέλαιο, αλιεία, ναυτιλία κ.ο.κ. Τα ακούσαμε όλα αυτά. Ωστόσο, πιστεύω ότι είναι σημαντικό η ΕΕ να μην ενθουσιάζεται πολύ, καθώς δεν διαθέτει ακτογραμμή κατά μήκος του Αρκτικού Ωκεανού. Όντας Δανός, μου φαίνεται λυπηρό το γεγονός ότι η Δανία χρησιμοποιείται ως μία από τις δικαιολογίες για τη σύνδεση ΕΕ-Αρκτικής. Είναι γεγονός ότι η μοναδική σύνδεση της Δανίας με την Αρκτική είναι μέσω της Γροιλανδίας, η οποία, σε δημοψήφισμα που διενεργήθηκε πριν από 26 χρόνια, αποφάσισε να εγκαταλείψει την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κατά τον ίδιο τρόπο, η ΕΕ δεν θα πρέπει να αναμένει πολλά όσον αφορά την Ισλανδία. Η απόφαση για την ένταξη της Ισλανδίας πρέπει να ληφθεί μόνο από τον ισλανδικό λαό, χωρίς πίεση από την ΕΕ. Αναμφίβολα δεν υπάρχει κάτι που να καταδεικνύει ότι υπάρχει εκεί πλειοψηφία υπέρ της ένταξης στην ΕΕ.

Συνεπώς, αντί να θεωρεί τον εαυτό της ως μια εν δυνάμει αρκτική δύναμη, η ΕΕ πρέπει ίσως να αναγνωρίσει τη γεωγραφική της θέση και, αντ’ αυτού, να εργαστεί προκειμένου να αποκτήσει καλές σχέσεις γειτονίας με τις χώρες που πραγματικά βρίσκονται στην Αρκτική. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι φίλοι μας στις δυτικές βόρειες χώρες, ήτοι η Νορβηγία, η Ισλανδία, η Γροιλανδία και τα νησιά Φερόες. Είναι, ειδικότερα, έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να διασφαλίσει κάτι τέτοιο.

 
  
MPphoto
 

  Timo Soini (EFD).(FI) Κύριε Πρόεδρε, πρόκειται για ένα σημαντικό θέμα, και καθώς η Φινλανδία βρίσκεται στον Βορρά, είμαι εξοικειωμένος με αυτά τα ζητήματα. Για μία φορά, συμφωνώ με τους φινλανδούς συναδέλφους μου ότι στη Λαπωνία και στο Πανεπιστήμιο της Λαπωνίας στο Rovaniemi γνωρίζουν σχετικά με αυτά τα θέματα. Συμφωνώ επίσης σχετικά με τη θέση των αυτοχθόνων λαών.

Θα υπερψηφίσω την εν λόγω έκθεση, μολονότι η κριτική μου επικεντρώνεται κυρίως στους ισχυρισμούς περί κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με τους οποίους θα πρέπει να καταλήξουμε σε μια συμφωνία με βάση, ούτως ειπείν, τις απόψεις της ΕΕ. Η εμπορία εκπομπών στην ΕΕ έχει αποτύχει πλήρως. Το 2008, αποκαλύφθηκε ότι υπήρξαν καταχρήσεις, απάτες όσον αφορά τον ΦΠΑ και πολλές ακόμη κομπίνες ύψους 5 δισ. ευρώ. Επιπλέον, αυτές οι απάτες αυξάνονται με σταθερό ρυθμό. Η εμπορία εκπομπών απλά δεν έχει αποτέλεσμα· είναι επιζήμια. Αντ’ αυτής, χρειαζόμαστε ένα σύστημα ειδικών εκπομπών, όπως συμβαίνει με τα οχήματα, όπου μπορεί κανείς να μετρήσει ποιος πραγματοποιεί τις εκπομπές και τι εκπέμπεται, αντί να συμμετέχουμε σε ένα διεθνές εμπόριο επιείκειας όπου μπορεί κανείς να αγοράσει το δικαίωμα να μολύνει. Πρόκειται για ένα σημαντικό θέμα.

Το θέμα της Αρκτικής είναι επίσης σημαντικό, μολονότι δεν είμαι βέβαιος πώς θα προχωρήσει, σκεφτόμενος τις πρόσφατες δράσεις που αναλήφθηκαν από την ΕΕ. Τα θέματα με τα οποία ασχολείται η ΕΕ δεν παρουσιάζουν απαραίτητα κάποια πρόοδο. Ο δανός βουλευτής μίλησε εδώ λογικά για τις περιοχές που βρίσκονται εκεί. Είναι περιοχές με κυρίαρχα δικαιώματα, τα οποία μπορούν να ασκούν για να λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με ζητήματα που τις αφορούν.

 
  
MPphoto
 

  Cristian Dan Preda (PPE).(RO) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα καταρχάς να συγχαρώ τον συνάδελφό μου, Michael Gahler, για την εξαιρετική έκθεση που παρουσίασε. Αυτή η έκθεση ενθαρρύνει το Συμβούλιο και την Επιτροπή να παρουσιάσουν μια συγκεκριμένη πολιτική της ΕΕ για την Αρκτική, τονίζοντας ταυτόχρονα ότι η πιθανή ένταξη της Ισλανδίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα μετέτρεπε την Ένωση σε μία από τις παράκτιες οντότητες της Αρκτικής.

Ως εισηγητής του Κοινοβουλίου για την Ισλανδία, θα ήθελα να τονίσω ότι αυτή η χώρα έχει προτεραιότητες που αφορούν την Αρκτική οι οποίες συνάδουν με αυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτές ενισχύουν τον πολιτικό και διοικητικό ρόλο του Αρκτικού Συμβουλίου, ενώ ακολουθεί η διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης της περιοχής και, τέλος, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των αυτοχθόνων πληθυσμών. Το γεγονός επίσης ότι τόσο η Ισλανδία όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκονται επί του παρόντος σε διαδικασία σχεδιασμού μιας στρατηγικής για την Αρκτική μπορεί να δώσει μια ευκαιρία συντονισμού των δύο πολιτικών, μεταξύ άλλων, όσον αφορά την αίτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για καθεστώς μόνιμου παρατηρητή στο Αρκτικό Συμβούλιο.

Θα ήθελα να ολοκληρώσω λέγοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί προφανώς να συμβάλει στην αποτελεσματική πολυμερή διακυβέρνηση του απώτατου Βορρά. Θα ήθελα επίσης να πω στον κ. Søndergaard ότι άκουσα με μεγάλη προσοχή όσα είπε σχετικά με την πλειοψηφία στην Ισλανδία. Πιστεύω ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια μακρά διαδικασία που θα μπορούσε να υποστεί αρκετές αλλαγές. Κατά τη γνώμη μου, είμαστε σε θέση να ενθαρρύνουμε μια υπεύθυνη προενταξιακή διαδικασία και μια ως επί το πλείστον ισορροπημένη συζήτηση σε αυτήν τη χώρα σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 
  
MPphoto
 

  Justas Vincas Paleckis (S&D).(LT) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να συγχαρώ τον συνάδελφό μου, κ. Gahler, ο οποίος, μολονότι προέρχεται από τη νότια Γερμανία, επέδειξε εξαιρετική γνώση και αγάπη για την Αρκτική και τον απώτατο Βορρά. Ορισμένοι συνάδελφοι είπαν ότι οι χώρες θα πρέπει να ασχολούνται η κάθε μία ξεχωριστά με τα προβλήματα που προκύπτουν και ότι δεν απαιτείται τόσο μεγάλος συντονισμός εδώ. Απορρίπτω κατηγορηματικά αυτήν την άποψη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση που διαθέτει τη μεγαλύτερη πείρα σχετικά με θέματα συνεργασίας και πραγματικής ενασχόλησης με μη χαρτογραφημένα εδάφη είναι ακριβώς αυτή που θα πρέπει να διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτήν την περιοχή. Είναι, εξάλλου, σαφές – είτε σύγκρουση, αβέβαιος αγώνας και διενέξεις, είτε ειρηνική συνεργασία και μια περιοχή που θα μπορούσε να αποτελέσει υπόδειγμα για τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου. Μία άλλη διάσταση – κέρδος ή οικονομικά οφέλη, είτε περιβάλλον και διατήρηση. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία πάντα πρωτοπορούσε στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής, πρέπει να συνεχίσει να δίνει μεγαλύτερη έμφαση στη δεύτερη διάσταση κατά την εναρμόνιση και των δύο προσεγγίσεων.

 
  
MPphoto
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE).(GA) Κύριε Πρόεδρε, η περιοχή της Αρκτικής αλλάζει σημαντικά λόγω της κλιματικής αλλαγής, καθώς λιώνουν οι πάγοι και τα χιόνια. Ανοίγουν νέες ναυτιλιακές οδοί, δημιουργούνται αλιευτικά πεδία και υπάρχουν περισσότερες και καλύτερες ευκαιρίες για μια βιώσιμη εξερεύνηση πετρελαίου και φυσικού αερίου.

(EN) Η ΕΕ διαδραματίζει ενεργό ρόλο σε θέματα που αφορούν την Αρκτική. Για παράδειγμα, η ΕΕ συμβάλλει τα μάλα στη χρηματοδότηση για την έρευνα και την ανάπτυξη μέσω του έβδομου προγράμματος πλαισίου για την έρευνα και την ανάπτυξη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμμετέχει ενεργά στον συνεχή διάλογο με εκλεγμένους εκπροσώπους από την Αρκτική μέσω της μόνιμης επιτροπής αντιπροσώπων αρκτικών κοινοβουλίων, και ως πρόεδρος της αντιπροσωπείας SINEEA (αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Ελβετία, την Ισλανδία και τη Νορβηγία), εκπροσωπώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε αυτό το σημαντικό όργανο.

Τον Σεπτέμβριο, το Κοινοβούλιο φιλοξένησε για πρώτη φορά τη διετή συνεδρίαση της μόνιμης επιτροπής. Η συνεδρίαση ήταν πολύ επιτυχημένη, γεγονός που έδωσε τη δυνατότητα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εμβαθύνει και να ενισχύσει τις σχέσεις του με τα έθνη της Αρκτικής.

 
  
MPphoto
 

  Edit Herczog (S&D).(HU) Κύριε Πρόεδρε, δεν ομιλώ ως βουλευτής που ζει στον Αρκτικό Κύκλο· θα ήθελα απλά να σας προειδοποιήσω όλους ότι ο Βόρειος Πόλος δεν διαθέτει μόνο οικονομική κληρονομιά και ενεργειακή κληρονομιά, αλλά είναι επίσης ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα της φυσικής κληρονομιάς μας. Συνεπώς, είναι πολύ σημαντικό οι εταιρείες που πρόκειται να εξερευνήσουν και να πραγματοποιήσουν εξορύξεις σε αυτήν την περιοχή να μην πάνε εκεί με την κερδοσκοπική νοοτροπία των χρυσοθήρων του παρελθόντος, αλλά, αντίθετα, με το αίσθημα ευρωπαϊκής ευθύνης που πήρε σάρκα και οστά τον 20ό και τον 21ο αιώνα. Ας μην λησμονούμε ότι πρέπει να επιτελεστεί εκεί έργο υπό εξαιρετικά αντίξοες καιρικές συνθήκες και με τη χρήση νέων τεχνολογιών. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να μην κάνουμε παραχωρήσεις σε αυτό και να εφαρμόσουμε σε αυτές τις εταιρείες κανόνες, πρότυπα και απαιτήσεις που θα επιτρέψουν την τεχνική διαχείριση αυτού του θέματος με τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά πρότυπα, ενώ θα πρέπει να διατίθενται χρηματοδοτικά κονδύλια για την πρόληψη τυχόν φυσικών καταστροφών, όπως αυτή που είδαμε στην περίπτωση του Deep Horizon. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να μείνουμε πιστοί στη σωστή σειρά: πλανήτης, άνθρωποι και προϊόντα…

(EN) πλανήτης, άνθρωποι και προϊόντα. Τα προϊόντα σε αυτήν την περίπτωση είναι, βεβαίως, τα αποθέματα φυσικού αερίου και πετρελαίου. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας, και συγχαρητήρια στον εισηγητή.

 
  
MPphoto
 

  Birgit Schnieber-Jastram (PPE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον εισηγητή, κ. Gahler, και όλους τους σκιώδεις εισηγητές. Είναι αλήθεια ότι η Ευρώπη πρέπει να προσαρμόζεται συνεχώς στη νέα πραγματικότητα και να αντιμετωπίζει τις αλλαγές στην ισορροπία των πολιτικών δυνάμεων. Όσον αφορά την πολιτική για την Αρκτική, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κατανοήσουμε πως τα κράτη της Αρκτικής επιθυμούν να αναπτύξουν την περιοχή μόνα τους, αλλά είναι ανοιχτά σε συνεργασία. Δεν ενδιαφέρονται για νέες συνθήκες, αλλά θέλουν την περαιτέρω ανάπτυξη των ήδη υφιστάμενων ρυθμιστικών συνθηκών.

Η κλιματική αλλαγή και οι νέες ναυτιλιακές οδοί δεν ενέχουν μόνο κινδύνους, αλλά μπορούν επίσης να προσφέρουν ευκαιρίες. Όσον αφορά την Αρκτική, αυτό σημαίνει ότι η ΕΕ έχει την ευκαιρία για μεγαλύτερη συνεργασία και ανάπτυξη. Εξάλλου, κανείς δεν μπορεί να καταπολεμήσει μόνος του τα αποτελέσματα της κλιματικής αλλαγής, όπως ακριβώς κανείς δεν μπορεί να αναπτύξει μόνος του τις δυνατότητες της περιοχής της Αρκτικής. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα συνεχές ενδιαφέρον για την ασφαλή ανάπτυξη…

(Ο Πρόεδρος διακόπτει την ομιλήτρια)

 
  
MPphoto
 

  Mitro Repo (S&D).(FI) Κύριε Πρόεδρε, ο πλούτος της Αρκτικής δεν είναι μόνο οι τεράστιοι ενεργειακοί πόροι της και οι νέες ναυτιλιακές οδοί, αλλά επίσης οι αυτόχθονες λαοί της. Δεν είναι ένα αρκτικό μουσείο, αλλά ο τόπος κατοικίας 3,5 εκατομμυρίων ανθρώπων. Για τον λόγο αυτόν, πρέπει να τους ακούσουμε. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να βιάσει και να λεηλατήσει την περιοχή.

Στο μέλλον, θα υπάρξουν προφανώς εκεί πολλά ορυχεία, βιομηχανίες και πλοία, που θα συνοδεύονται από μια αυξανόμενη απειλή περιβαλλοντικών καταστροφών. Πρέπει να προετοιμαστούμε με υπευθυνότητα για όλα αυτά. Ένα καθήκον γεμάτο προκλήσεις στην περιοχή αυτήν είναι να σώσουμε τη φύση, η οποία είναι ιδιαίτερα τρωτή εκεί.

Νέες έρευνες στο πανεπιστήμιο της Λαπωνίας αποδεικνύουν ότι, κατά έναν περίεργο τρόπο, η ΕΕ έχει ήδη μεγάλη δύναμη στην περιοχή της Αρκτικής. Για τον λόγο αυτόν, θα πρέπει να είναι περισσότερο δραστήρια και υπεύθυνη. Πρέπει να επενδύσει στην περιοχή οικονομικά και απτά. Αυτό θα εξαρτηθεί επίσης από την πιθανή ένταξη της Ισλανδίας στο μέλλον. Και εγώ πιστεύω επίσης ότι το πανεπιστήμιο της Λαπωνίας στο Rovaniemi είναι το καλύτερο δυνατό μέρος για τη δημιουργία ενός κέντρου πληροφόρησης για την Αρκτική.

 
  
MPphoto
 

  Riikka Manner (ALDE).(FI) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, καταρχάς θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή για τη σύνταξη μιας εξαιρετικής, ισορροπημένης έκθεσης. Το παγκόσμιο ενδιαφέρον για τις βόρειες περιοχές έχει αυξηθεί πολύ τα τελευταία χρόνια, φτάνοντας σε νέα επίπεδα, όπως έχει λεχθεί. Συνεπώς, είναι εξαιρετικά σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει επίσης ενεργό ρόλο σε αυτό και, επιπλέον, να προσπαθήσει ενεργά ώστε να αποκτήσει τον ρόλο του μόνιμου παρατηρητή στο Αρκτικό Συμβούλιο.

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, αυτές οι περιοχές έχουν τεράστιες δυνατότητες, όσον αφορά τους φυσικούς τους πόρους, για παράδειγμα. Χρειαζόμαστε ένα τολμηρό όραμα και συνεργασία, αλλά και χρηματικές επενδύσεις, ούτως ώστε όσοι ζουν στην περιοχή να μπορέσουν να εκμεταλλευτούν βιώσιμα όσα αυτή μπορεί να προσφέρει.

Όπως συνέβη με πολλούς από τους συναδέλφους βουλευτές, με ικανοποιεί επίσης το γεγονός ότι η έκθεση κάνει ειδική αναφορά σε ένα κέντρο πληροφόρησης για την Αρκτική, στις δεξιότητες και την εμπειρογνωμοσύνη του πανεπιστημίου της Λαπωνίας, καθώς και στις εξαιρετικές εγκαταστάσεις που υπάρχουν εκεί.

 
  
MPphoto
 

  Alfreds Rubiks (GUE/NGL) . – (LV) Κύριε Πρόεδρε, αναμφίβολα το θέμα που συζητούμε σήμερα είναι πολύ σημαντικό και, κατά τη γνώμη μου, στον αιώνα που διανύουμε θα γίνουμε μάρτυρες ενός αγώνα –μεταξύ εθνών, μεταξύ κυβερνήσεων– για την αποκόμιση οφελών από την Αρκτική. Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, επιδοκιμάζω το γεγονός ότι συζητούμε σήμερα ένα τέτοιο θέμα. Πού βασίζω αυτό το συμπέρασμα; Παρατηρούμε ότι η Κίνα κατασκευάζει ακόμη και τώρα ένα παγοθραυστικό. Παρατηρούμε ότι μια σειρά εθνών που δεν συνορεύουν με τις βόρειες θάλασσες θέλουν να γίνουν μέλη του Αρκτικού Συμβουλίου, και με χαροποιεί το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι και θα γίνει τέτοιο μέλος. Υπάρχουν, ωστόσο, δύο πτυχές. Η πρώτη, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι θα πρότεινα στην Επιτροπή να φροντίσει, στο μέλλον, να μην στρατιωτικοποιηθεί η περιοχή, διότι ήδη…

 
  
MPphoto
 

  Anna Rosbach (EFD).(DA) Κύριε Πρόεδρε, αυτή η έκθεση περιέχει ωραία λόγια για τις ανησυχίες που αφορούν το κλίμα και τους προβληματισμούς που αφορούν το περιβάλλον, αλλά, στην πραγματικότητα, αφορά το κυνήγι πόρων της ΕΕ στην Αρκτική. Μιλά για τις αναμενόμενες ποσότητες πετρελαίου, φυσικού αερίου, μεταλλευμάτων, δασών και αλιευμάτων που η ΕΕ θα μπορέσει να εκμεταλλευτεί στο εγγύς μέλλον. Δηλώνει ότι η ΕΕ διαθέτει μεγάλες εκτάσεις στη Σουηδία και τη Φινλανδία, αλλά δεν αναφέρει ότι πρόκειται για σουηδικές και φινλανδικές περιοχές. Υποστηρίζει επίσης ότι η Ένωση έχει αποκλειστικές αρμοδιότητες όσον αφορά τη διατήρηση των βιολογικών θαλάσσιων πόρων. Δεν είμαι βέβαιη ότι οι Ινουίτ της Γροιλανδίας, της Ρωσίας και του Καναδά θα συμφωνούσαν με αυτό.

Το γεγονός ότι η Αρκτική είναι αραιοκατοικημένη δεν σημαίνει ότι μπορεί ο οποιοσδήποτε να πάει εκεί και να κάνει ό,τι θέλει. Η περιοχή δεν μπορεί να στηρίξει τον μαζικό τουρισμό, την υπεραλίευση και τη λεηλασία πρώτων υλών σε μαζική κλίμακα. Η Αρκτική είναι μια εξαιρετικά ευαίσθητη περιοχή με παράδοση στη συνεργασία, και η πλειονότητα των αρκτικών χωρών απλά δεν είναι μέλη της ΕΕ. Στην πραγματικότητα, η Γροιλανδία αποσύρθηκε ενεργά από την ΕΕ, όπως μόλις ανέφερε ο κ. Søndergaard.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ κ. ISABELLE DURANT
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 

  Anna Ibrisagic (PPE).(SV) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Gahler για την εξαιρετική πρωτοβουλία του και την εξαιρετική έκθεσή του. Θεωρώ ότι είναι ισορροπημένη και λαμβάνει υπόψη όσους θέλουν να εκμεταλλευτούν τους φυσικούς πόρους, καθώς και όσους ανησυχούν σοβαρά για τις επιπτώσεις στο κλίμα.

Πιστεύω ότι η καλύτερη μορφή προστασίας για την Αρκτική θα ήταν μια παγκόσμια συμφωνία για το κλίμα, αλλά, εν τω μεταξύ, πρέπει να σχεδιάσουμε πιο βραχυπρόθεσμες λύσεις, προκειμένου να περιορίσουμε την αύξηση της θερμοκρασίας στην Αρκτική. Θα ήθελα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αναγνωρίσει ότι οι εκπομπές μαύρου άνθρακα συμβάλλουν, σε μεγάλο βαθμό, στην αύξηση της θερμοκρασίας στην Αρκτική. Συνεπώς, θα ήθελα να ζητήσω από την Επιτροπή να προβεί στις απαραίτητες τροποποιήσεις της οδηγίας σχετικά με τα εθνικά ανώτατα όρια εκπομπών για ορισμένους ατμοσφαιρικούς ρύπους, ώστε να συμπεριληφθούν και οι εκπομπές μαύρου άνθρακα.

 
  
MPphoto
 

  Κρίτων Αρσένης (S&D). - Κυρία Πρόεδρε, θα συμφωνήσω με πολλούς συναδέλφους, αλλά ιδιαίτερα με την κυρία Herczog και τον κύριο Repo, που αναφέρθηκαν στην περιβαλλοντική σημασία αυτής της περιοχής αλλά και στη σημασία της προστασίας των δικαιωμάτων των ιθαγενών. Σκεπτόμαστε ότι είναι πολύ μακριά αυτή η περιοχή, πολύ παρθένα· όμως υπάρχουν άνθρωποι που ζουν εκεί, άνθρωποι που έχουν πολιτισμό. Και το περιβάλλον της περιοχής έχει ιδιαίτερη σημασία. Είναι μία περιοχή κρίσιμη για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν. Και πραγματικά θλίβομαι όταν βλέπω την Ευρωπαϊκή Ένωση να συμμετέχει και αυτή σε αυτόν τον συναγωνισμό για το ποιος θα αξιοποιήσει πρώτος, κυρίως, τα αποθέματα πετρελαίου σε αυτή την περιοχή, τώρα που λιώνουν οι πάγοι. Το ότι το κάνουν άλλοι δεν μας δίνει τη δικαιολογία να το κάνουμε και εμείς. Η δικιά μας φωνή θα πρέπει να εκφράζει πάντα τις αξίες μας και εμείς πρέπει πάντοτε να κινούμαστε προς την προστασία αυτών των πόρων και προς μια οικονομία χαμηλού άνθρακα.

 
  
MPphoto
 

  Miloslav Ransdorf (GUE/NGL). (CS) Κυρία Πρόεδρε, υπάρχουν τρία βασικά ζητήματα που προκύπτουν όσον αφορά την Αρκτική. Το πρώτο είναι το ζήτημα της ενέργειας, και γίνονται εδώ συζητήσεις σχετικά με το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, και στο μέλλον θα υπάρξει και το μεθάνιο, καθώς υπάρχουν αποθέματα χρησιμοποιήσιμου μεθανίου στο παγωμένο υπέδαφος που θα επαρκούσαν για 300 χρόνια. Τα όργανα της ΕΕ, εν τω μεταξύ, δεν έχουν ασχοληθεί καθόλου με αυτό το θέμα.

Το δεύτερο ζήτημα είναι οι μεταφορές. Η διάνοιξη της βόρειας οδού συντομεύει τη διαδρομή προς την Άπω Ανατολή. Θα χρειάζονται 21 ημέρες για το ταξίδι από το Αμβούργο στη Σεούλ. Εάν ληφθεί υπόψη αυτή η δυνατότητα θα μειωθεί σημαντικά το κόστος, και αυτό θα συμβάλει στις στενότερες επαφές μεταξύ των δύο περιοχών.

Το τρίτο ζήτημα είναι το περιβάλλον, διότι η εκμετάλλευση των ενεργειακών πόρων και ο μεγαλύτερος όγκος μεταφορών θα προκαλέσει μια σειρά περιβαλλοντικών κινδύνων σε αυτήν την περιοχή. Κατά τη γνώμη μου, θα ήταν καλό να υπάρξει ένα σχέδιο…

(Η Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

 
  
MPphoto
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE).(LT) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή, κ. Gahler, για τη σύνταξη μιας πολύ σημαντικής και αναγκαίας έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον απώτατο Βορρά, καθώς και για την απάντηση στη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημιουργία μιας πολιτικής της ΕΕ για την Αρκτική με πολύ συγκεκριμένες και περιεκτικές προτάσεις: από τη συμμετοχή των ντόπιων κατοίκων στον διάλογο, και τη σταθερότητα και ασφάλεια της περιοχής, ως τα μελλοντικά σχέδια, τις περιβαλλοντικές διαστάσεις και την κλιματική αλλαγή. Το ένα πέμπτο των παγκόσμιων πόρων που δεν έχουν ακόμη ανακαλυφθεί βρίσκεται ακριβώς σε αυτήν την περιοχή. Ο απερίσκεπτος ανταγωνισμός για την πρόσβαση στους φυσικούς πόρους της Αρκτικής είναι παντελώς ανεπιθύμητος, αλλά πραγματικός. Συνεπώς, είναι σημαντικό να διευρύνουμε τον διάλογο, ούτως ώστε η περιοχή της Αρκτικής να μην γίνει η αρένα ενός ανταγωνιστικού αγώνα μεταξύ χωρών και πετρελαϊκών εταιρειών, θύματα του οποίου θα ήταν, κυρίως, οι ντόπιοι κάτοικοι και το ιδιαίτερα ευαίσθητο οικοσύστημα της Αρκτικής. Η έκθεση δηλώνει ότι στην περιοχή της Αρκτικής, όπου οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγή είναι ιδιαίτερα ορατές, τα σχέδια εξόρυξης θα αυξηθούν με το πέρασμα του χρόνου. Συνεπώς, πιστεύω ότι είναι σωστό και ιδιαίτερα σημαντικό να επισημάνουμε ότι μια εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων…

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE).(EN) Κυρία Πρόεδρε, θεωρώ πως είναι θετικό το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αναπτύσσει πολιτικές και στρατηγικές για ευρείες περιοχές όπως η Βαλτική, ο Δούναβης και η περιοχή μου, ο Ατλαντικός, και συζητά σήμερα για τον απώτατο Βορρά.

Όμως, όσον αφορά τον απώτατο Βορρά, είναι σημαντικό να είμαστε διπλωμάτες και όχι διδακτικοί· συνεργάσιμοι και όχι καταναγκαστικοί· και εξερευνητικοί και όχι εκμεταλλευτές. Λόγω της σπουδαιότητας των αυτοχθόνων λαών, πρέπει να τους λάβουμε πρωτίστως υπόψη, και υπάρχουν εταιρείες και χώρες που εποφθαλμιούν τώρα τον Βορρά λόγω των πόρων του σε ορυκτά καύσιμα, αλιεύματα και –πιθανόν– δυνατότητες θαλάσσιων μεταφορών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, εξαιτίας των συνθηκών της και του λόγου ύπαρξή της, δεν είναι σε θέση να επιτύχει την ισορροπία.

Ένα ακόμη σημείο που θα ήθελα να τονίσω είναι το εξής: είμαι μέλος της αντιπροσωπείας για τις σχέσεις με τον Καναδά, και θα μπορούσαμε επίσης να καθιερώσουμε μια συλλογική προσέγγιση με τον Καναδά και τις ομοϊδεάτισσες χώρες, προκειμένου να εξασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού για τον απώτατο Βορρά και, ιδιαίτερα, για τους αυτόχθονες λαούς.

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr (NI).(DE) Κυρία Πρόεδρε, η λεηλασία αγαθών, τα στρατηγικά συμφέροντα, η κλιματική αλλαγή και, κυρίως, η αύξηση του τουρισμού οδηγούν αυτό το ευαίσθητο οικοσύστημα στα πρόθυρα της καταστροφής. Ωστόσο, το οικοσύστημα του απώτατου Βορρά είναι σχετικά αυτοδιατηρούμενο και, συνεπώς, εξαιρετικά ευαίσθητο. Για τον λόγο αυτόν, είναι σημαντικό να επιτευχθεί μια ισορροπία μεταξύ της εκμετάλλευσης, αφενός, και της μέγιστης προστασίας αυτού του ευαίσθητου συστήματος, αφετέρου. Ωστόσο, αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την επιβολή περιορισμών όσον αφορά την εξόρυξη προϊόντων και τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται σε αυτήν την εξόρυξη, καθώς και αυστηρότερους κανόνες για τον τουρισμό και την εμπορική ναυτιλία.

Τα νέα ότι η μεγάλη εταιρεία πετρελαίου BP και η κρατική ρωσική επιχείρηση Rosneft έχουν καταρτίσει κοινά σχέδια για την εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου δεν φαίνεται να στοχεύουν προς την κατεύθυνση της συνετής εξόρυξης προϊόντων – εντελώς το αντίθετο, μάλιστα!

Συνεπώς, είναι σαφές ότι η προστασία της Αρκτικής είναι ένα θέμα που ξεπερνά τα μεμονωμένα εθνικά στρατηγικά και οικονομικά συμφέροντα και πρέπει να αποτελεί βασική ανησυχία της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 

  Sari Essayah (PPE).(FI) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, κ. Gahler, και τους σκιώδεις εισηγητές, για την εξαιρετική, ποικιλόμορφη έκθεση, η οποία θέτει διάφορα ζητήματα με ισορροπημένο τρόπο. Τα ζητήματα αυτά περιλαμβάνουν τις δυνατότητες της περιοχής της Αρκτικής, τους τεράστιους φυσικούς πόρους, τις πρώτες ύλες και τους ενεργειακούς πόρους της, καθώς και τις νέες μεταφορικές οδούς και τον τουρισμό, αλλά επίσης, ταυτόχρονα, τον ευάλωτο χαρακτήρα του ευαίσθητου περιβάλλοντος της Αρκτικής και τα δικαιώματα των αυτοχθόνων λαών της. Στον Βορρά, πρέπει πράγματι να συμπεριφερόμαστε πολύ υπεύθυνα και να διαθέτουμε μια καλή στρατηγική για την Αρκτική.

Επίσης, συμφωνώ με τους φινλανδούς συναδέλφους, οι οποίοι εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την έκθεση, καθώς έχει λάβει θετικά υπόψη την πρωτοβουλία του πανεπιστημίου της Λαπωνίας για την ίδρυση ενός κέντρου πληροφόρησης για την Αρκτική στις εγκαταστάσεις του. Αναμένω την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την πολιτική για την Αρκτική, όπως υποσχέθηκε ο κ. Füle.

 
  
MPphoto
 

  Štefan Füle, μέλος της Επιτροπής.(EN) Κυρία Πρόεδρε, αυτή η συζήτηση ήταν πράγματι ενδιαφέρουσα, και απέδειξε πόσα πολλά σημαντικά θέματα καλύπτονται από τη συνεργασία με την Αρκτική και πόσες πολλές ευαισθησίες έχει η κοινωνία μας όταν συζητούμε για το μέλλον της Αρκτικής. Επιτρέψτε μου να αναφερθώ σε πέντε συγκεκριμένα θέματα που τέθηκαν στη συζήτηση σήμερα το πρωί.

Καταρχάς, το κέντρο πληροφόρησης για την Αρκτική. Τόσο η ανακοίνωση της Επιτροπής του 2008 όσο και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του 2009 καλούν την Επιτροπή να διερευνήσει τη δυνατότητα ίδρυσης ενός νέου κέντρου πληροφόρησης για την Αρκτική. Εξετάζουμε ενδελεχώς τις διάφορες δυνατότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένου του κέντρου στο Rovaniemi της Φινλανδίας (Λαπωνία) και, κυρίως, τον ρόλο αυτού του πιθανού κέντρου.

Δεύτερον, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μόνος ενδιαφερόμενος για την Αρκτική που αναγνώρισε άμεσα ότι, ως βιομηχανοποιημένη οντότητα, ευθύνεται, μαζί με τις υπόλοιπες βιομηχανοποιημένες περιοχές, για τις αλλαγές που σημειώνονται στην Αρκτική. Η ανακοίνωση της Επιτροπής δίνει προτεραιότητα στην προστασία του περιβάλλοντος, και η ανάδειξη αυτού του σημείου συμπεριλήφθηκε στα συμπεράσματα του Συμβουλίου του 2009.

Τρίτον, είμαστε υπερήφανοι για τους Σάμι πολίτες της ΕΕ και είμαστε υπερήφανοι για τις διάφορες διατάξεις των συνθηκών της ΕΕ και της περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ σχετικά με τους Σάμι. Η διασυνοριακή συνεργασία μας, καθώς και τα προγράμματα του ευρωπαϊκού μέσου για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα στηρίζουν τον λαό των Σάμι στη βορειοδυτική Ρωσία και άλλους αυτόχθονες λαούς στην περιοχή του Μπάρεντς.

Τέταρτον, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη αποτελούν παγκόσμια ηγετική δύναμη στην έρευνα για την Αρκτική, και είμαστε υπερήφανοι γι’ αυτό. Αυτή η περιοχή αναφέρεται στο πρόγραμμα πλαίσιο. Συνολικά, μέσω του πέμπτου, του έκτου και του έβδομου προγράμματος πλαισίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση επενδύει 200 εκατ. ευρώ σε αυτόν τον τομέα. Ωστόσο, το να προσπαθήσουμε να είμαστε ο κυρίαρχος και μονομερής ηγέτης σε όλες τις πολιτικές για την Αρκτική, ενώ δεν διαθέτουμε ακτογραμμή στην Αρκτική, δεν θα είναι μια συνετή πολιτική.

Πέμπτον, η Επιτροπή ενέκρινε το 2010 μια ανακοίνωση σχετικά με τις θαλάσσιες γεωτρήσεις, η οποία θα πρέπει να κατευθύνει τις δράσεις μας σε ολόκληρο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής της Αρκτικής. Προωθεί μια προσεκτική προσέγγιση που θα ισχύσει επίσης και για την Αρκτική. Αυτό συνάδει πλήρως με τις αρχές της ΕΕ για την προστασία της Αρκτικής και την επιδίωξη υψηλότερων περιβαλλοντικών προτύπων.

Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές, η έκθεση του Κοινοβουλίου για τον απώτατο Βορρά δίνει μια πλήρη εικόνα των δραστηριοτήτων, των αρμοδιοτήτων και των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή της Αρκτικής. Επίσης, παγιώνει την ισορροπημένη προσέγγιση της ΕΕ στην Αρκτική, συνδυάζοντας την προστασία και τη βιώσιμη ανάπτυξή της. Είμαστε πεπεισμένοι ότι είναι κάτι που μπορούμε να επιτύχουμε και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα γίνει ένα αναπόφευκτο και θετικό σημείο αναφοράς για την αρκτική συνεργασία στην περιοχή του Βόρειου Πόλου.

 
  
MPphoto
 

  Michael Gahler, εισηγητής.(DE) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλος τους ομιλητές. Κύριε Επίτροπε, όταν αναφέρθηκα σε μια πολιτική για τους γείτονές μας στον απώτατο Βορρά, δεν ήθελα να υπονοήσω ότι συμμετείχατε σε μια διαμάχη αρμοδιοτήτων με τη βαρόνη Ashton. Ήθελα απλά να το ξεκαθαρίσω.

Όλες σχεδόν οι ομιλίες που ακούσαμε έχουν καταστήσει σαφές το εξής: η πρόκληση που αντιμετωπίζουμε είναι να επιδείξουμε μέσω της πολιτικής μας ότι διαφορετικά συμφέροντα και δραστηριότητες εναρμονίζονται ή μπορούν να εναρμονιστούν.

Πιστεύω ότι αυτό μπορούμε να το δούμε σε μικρογραφία στη Νορβηγία, για παράδειγμα: αλιεύουν ψάρια, κάνουν γεωτρήσεις για πετρέλαιο και φυσικό αέριο, τηρούν τα υψηλότερα περιβαλλοντικά πρότυπα για το έδαφος και τη θάλασσα, και αναπτύσσουν τις βορειότερες περιοχές τους για όσους ζουν εκεί. Εάν μπορέσουμε να εφαρμόσουμε αυτήν την αρχή στο σύνολο της περιοχής μέσω της συνεργασίας με τις τοπικές κοινότητες, θα αποτελέσουμε πρότυπο για άλλες ευαίσθητες περιοχές. Αυτό που έχει αλλάξει στην πολιτική πραγματικότητα είναι το γεγονός ότι δεν πιστεύουμε πως μπορούμε να υποχρεώσουμε τους ανθρώπους να συμβαδίσουν με τις επιθυμίες μας, αλλά πρέπει να δεχτούμε την πρόκληση του να επιτύχουμε ταυτόχρονα όλους τους στόχους μας: χρειαζόμαστε υψηλά πρότυπα για την προστασία του περιβάλλοντος, καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, βιώσιμη πολιτική αλιείας, ανάπτυξη ασφαλών ναυτιλιακών οδών και αποδεκτή ανάπτυξη για τις τοπικές κοινότητες. Εάν προσπαθήσουμε να συνεργαστούμε ώστε να θέσουμε αυτούς τους στόχους και, στη συνέχεια, να τους επιτύχουμε, θα επιτύχουμε πραγματικά κάτι σημαντικό σε συνεργασία με τους εταίρους μας προς όφελος της περιοχής και εμάς των ιδίων.

Για μία ακόμη φορά, θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα όλους τους σκιώδεις εισηγητές. Αναμένω περαιτέρω συζήτηση επί τη βάση αυτής της έκθεσης. Η ψηφοφορία δεν θα πρέπει να σημάνει το τέλος αυτού του θέματος.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αργότερα.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου