Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/2521(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0039/2011

Debatter :

PV 19/01/2011 - 10
CRE 19/01/2011 - 10

Omröstningar :

PV 20/01/2011 - 7.2
CRE 20/01/2011 - 7.2

Antagna texter :

P7_TA(2011)0021

Debatter
Torsdagen den 20 januari 2011 - Strasbourg EUT-utgåva

7.2. Situationen för kristna när det gäller religionsfrihet (B7-0039/2011) (omröstning)
PV
  

Före omröstningen om punkt 14:

 
  
MPphoto
 

  Elmar Brok (PPE).(DE) Herr talman! Med andra gruppers samtycke vill vi göra ett förtydligande. Vi vill inte förändra Europeiska utrikestjänsten utan snarare utöka dess befogenheter. Den ordalydelse vi har valt är följaktligen tydligare och vi vill be de andra parlamentsledamöterna att acceptera den. Vi har också använt den korrekta officiella titeln på Europeiska utrikestjänsten.

 
  
 

(Det muntliga ändringsförslaget beaktades.)

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy