Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Debatten
Donderdag 20 januari 2011 - Straatsburg Uitgave PB

7. Stemmingen
Video van de redevoeringen
PV
MPphoto
 
 

  De Voorzitter. – Wij gaan nu over tot de stemming.

(Uitslagen en nadere bijzonderheden betreffende de stemmingen: zie notulen)

Mevrouw Morkūnaitė-Mikulėnienė vraagt om het woord voor een beroep op het Reglement.

 
  
MPphoto
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE). - (LT) Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, 13 januari was de twintigste verjaardag van een gebeurtenis die de muren van het Sovjetimperium deed instorten. In 1991 bood een menigte van duizenden ongewapende burgers in Litouwen verzet tegen de agressie van het Sovjetleger. Zij streden voor vrijheid en onafhankelijkheid. Europa en de hele wereld keken geschokt toe terwijl de gebeurtenissen zich in de bloedige nacht van 13 januari ontvouwden. Staten, internationale organisaties en individuele personen reageerden op het geweld van de bezettingsmacht door hun steun te betuigen aan Vilnius. In naam van alle Litouwers dank ik het Europees Parlement, dat op 24 januari een resolutie aannam waarin steun werd betuigd aan de Baltische staten en de Sovjetagressie werd veroordeeld. Wij danken de door u vertegenwoordigde landen, die ons niet in de steek hebben gelaten. Bij wijze van symbolische dank hebben wij in uw postvak een gelegenheidspublicatie neergelegd ter herdenking van die gebeurtenissen. Om te voorkomen dat een dergelijke tragische geschiedenis zich ooit herhaalt, moeten wij …

 
  
MPphoto
 

  De Voorzitter. – Mevrouw Morkūnaitė-Mikulėnienė, dank u wel. Ik verzoek u af te sluiten. Wij hebben u het woord gegeven alhoewel het geen beroep op het Reglement was. Ik heb u echter niet willen onderbreken, uit beleefdheid, maar ook omdat u een aantal zinvolle punten naar voren hebt gebracht. Dank u wel.

 
Juridische mededeling - Privacybeleid