Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2011/2524(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B7-0043/2011

Arutelud :

PV 20/01/2011 - 11.3
CRE 20/01/2011 - 11.3

Hääletused :

PV 20/01/2011 - 12.3

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2011)0028

Arutelud
Neljapäev, 20. jaanuar 2011 - Strasbourg EÜT väljaanne

11.3. Iraan, eelkõige Nasrin Sotoudehi juhtum
Sõnavõttude video
PV
MPphoto
 

  Juhataja. – Järgmine päevakorrapunkt on arutelu, mis käsitleb seitset resolutsiooni ettepanekut Iraani, eriti Nasrin Sotoudehi juhtumi kohta(1).

 
  
MPphoto
 

  Bastiaan Belder, esitaja.(NL) Austatud juhataja! Täpselt nädal tagasi avaldas Nobeli preemia laureaat Shirin Ebadi Wall Street Journalis terava artikli oma sõbrast, inimõigustele spetsialiseerunud Iraani advokaadist Nasrin Sotoudehist, kes oli äsja mõistetud 11 aastaks vangi. Ebadi kutsus läänemaailma üles pöörama suuremat tähelepanu Sotoudehi juhtumile ning kõikidele vapratele inimõiguste kaitsjatele Iraani Islamivabariigi territooriumil.

Euroopa Parlamendi arutelu on osa vastusest Ebadi tungivale palvele. Me ei saa ega unusta Nasrin Sotoudehi ega tema Iraani põhiõiguste eest kaasvõitlejaid. Austatud juhataja, kallid kolleegid, see sõnum on ka raportis, mille ma loodetavasti esitan väliskomisjoni nimel märtsikuus toimuval täiskogu istungil ning ma loodan, et te kõik hääletate selle poolt. See oleks võimas, ühtne Euroopa hääl Iraani inimeste õiguste poolt.

 
  
MPphoto
 

  Marietje Schaake, esitaja. – Austatud juhataja! Veel kord oleme sunnitud rääkima inimõigustest Iraanis, arvestades, et Nasrin Sotoudeh mõisteti 11 aastaks vangi. Tal on keelatud töötada juristina, kuid las meie seame õigluse jalule.

Iraanis ei rakendata ega eksisteeri enam õigusriigi põhimõtteid, ning kohus on väga politiseeritud. Inimõiguste kaitsmist peetakse nüüd riigi julgeoleku vastaseks tegevuseks. Advokaat ja kahe lapse ema Nasrin Sotoudeh mõisteti süüdi riigi julgeoleku vastases tegevuses. Ta kaitses muuhulgas Iraani-Hollandi kodanikku Zahra Bahrami, kes mõisteti surma enne, kui Hollandi diplomaadid olid temaga rääkinud, ning õhkkonnas, kus valitsesid tõsised kahtlused nõuetekohase kohtuprotsessi osas.

Nii nagu Nasrin Sotoudeh on ja oli tugev naine, seistes õigluse eest, näeme, kui nõrk on režiim, mis represseerib oma kodanikke, mitte ei hoolitse nende heaolu eest. Kõrge esindaja Ashton on käesoleva kuu lõpus Istanbulis ning püüab panna Iraani režiimi tegema koostööd rahvusvahelise üldsusega tuumaküsimuses. Majandussanktsioonidel on sama eesmärk. Kahtlen, kas need annavad soovitud tulemuse enne, kui põhjustatakse mõõtmatuid kannatusi Iraani inimestele, kes seetõttu sõltuvad üha enam karmikäelisest valitsusest.

Kuigi ma olen majandussanktsioonide mõju osas skeptiline, olen siiski veendunud, et sanktsioonid nende isikute suhtes, kes on pannud toime inimõiguste rikkumisi tsensuuri, vägistamise, piinamise või hukkamise näol, on tõhus ja vajalik samm karistamatusele lõpu tegemiseks ning õigluse austamiseks, mille eest seisis Nasrin Sotoudeh. Inimõigused on ilmselgelt Iraani režiimi nõrk koht.

Austatud juhataja, kas ma tohin oma sõnavõtus paluda teil sundida meie Itaalia kolleege vait jääma, sest see tõesti häirib, kui nad hakkavad istungisaalis pärast endale oluliste teemade läbisaamist jutustama.

 
  
MPphoto
 

  Juhataja. – Kolleegid, te kuulsite proua Schaake palvet. Ka teised kolleegid on palunud, et te võiksite vait jääda. Kui teil on midagi omavahel arutada, siis võite seda teha väljas.

 
  
MPphoto
 

  Struan Stevenson, esitaja. – Austatud juhataja! Ma kavatsesin täna võrrelda Iraani Islamivabariiki Natsi-Saksamaaga, kuid pean ütlema, et minu arvates võib asi mitmes mõttes isegi hullem olla. Sel aastal on mullad üles poonud juba 65 inimest. Eile poodi üles kümme: kõigepealt määrati neile suured trahvid ning nende kodud sundvõõrandati, seejärel piitsutati igaühte halastamatult, ning siis lohistati poomislavale. Viimase nelja nädala jooksul on üles poodud 87 inimest.

Ahmadinejad eitab holokausti ja vihkab juute; ta on öelnud, et tahab Iisraeli kaardilt minema pühkida ning praegu ehitab ta tuumarelvasid, mis võimaldavad tal seda teha. Tema ja Khamenei juhivad Iraani kodanike halastamatut allasurumist igapäevaste poomiste, piinamiste, kividega surnuks loopimise, amputeerimiste ja piitsutamiste ning laste ja isegi rasedate naiste rutiinse hukkamise teel. Kahel Məşədis oleval vangil amputeeriti sel nädalal käed; veel kahele mõisteti karistuseks amputeerimine ja varsti viiakse need otsused täide.

Igaüks, kes püüab paljastada seda kurjust, valitakse kohe sihtmärgiks. Antud juhul Nasrin Sotoudeh: vapper inimõiguste advokaat, kes on kaitsnud paljusid süütuid inimesi, kelle selline fašistlik režiim on ebaõiglaselt süüdi mõistnud ja hukanud. Inimlikkust solvab tema ennekuulmatu 11 aasta pikkune vabadusekaotus oma töö tegemise eest. Tõelised kurjategijad on türannid Teheranis ning neilt nõutakse selgitusi. Nende arvates on lääne kriitika osa rahvusvahelisest vandenõust nende režiimi kukutamiseks. Mis minusse puutub, siis mina ühineksin selle projektiga täna. Kurjusel ei tohiks iialgi lasta valitseda, ning mida varem me saame Iraanis taastada vabaduse, demokraatia, inimlikkuse ja naiste õigused, seda parem on see kogu maailma jaoks.

 
  
MPphoto
 

  Rosario Crocetta, esitaja.(IT) Austatud juhataja, kallid kolleegid! Paludes viivitamatult vabastada Nasrin Sotoudeh, nõuame tungivalt, et liit ja liikmesriigid teeksid enamat Iraani kodanike ja maailma vabastamiseks ühest ajaloo julmimast ja autoritaarseimast režiimist.

Iraani Islamivabariiki iseloomustab nii maailma rahu ohustamine tuumaprogrammiga, mis võib vallandada tuumasõja õudused, kui ka valimiste ebaseaduslikkus, vabu valimisi nõudvate inimeste massilised arreteerimised, vastuhakkajate tapmine, režiimivastaste vägistamine ja kehaline väärkohtlemine, kohtuprotsesside ebaõiglus, kus otsuseid saab ennustada kohe pärast süüdistuste esitamist, naiste ja homoseksuaalide tõsine diskrimineerimine ning sõna- ja ühinemisvabaduse puudumine. Iraani kinnipeetavate tingimused Camp Ashrafis, kus nende suhtes rakendatakse vägivalda ning isegi kividega surnuks loopimist, on täiesti uskumatud.

Iraanis mõistetakse iga päev surma vähemalt kaks inimest, sealhulgas lapsed, ning nad pole süüdi muus kui selles, et nad pole režiimile meele järgi. Seaduslikud tõendid kogutakse tihti kokku jõhkrate piinamisviiside julmal ja osaval kasutamisel. Minu kriitika ei ole kindlasti mitte suunatud rahul põhinevale islamile, vaid Iraani režiimile. Nasrin Sotoudehi arreteerimine ja süüdimõistmine tõi päevavalgele kohtute silmakirjalikkuse uue taseme, sest käesoleval juhul rünnati inimeste kaitsjat ja mõisteti ta süüdi, mis tähendab, et Iraani kodanikel ei ole mingit võimalust end kaitsta.

 
  
MPphoto
 

  Cristian Dan Preda, ettepaneku esitaja.(RO) Austatud juhataja! Kuigi Iraan võib hakata tuumaküsimustes avanema, peame kahjuks tõdema, et inimõiguste osas on uks selles riigis kindlalt kinni.

Nasrin Sotoudehi juhtum näitab seda täielikult. Teda karistati inimõiguste edendamise eest äärmiselt karmi karistusega: 11 aastat vangistust ning keeld töötada advokaadina ning lahkuda riigist 20 aastat. Sellele otsusele jõuti lavastatud kohtuprotsessi tulemusena.

Tegemist ei ole kaugeltki üksikjuhtumiga. See on osa Iraani režiimi kaalutletud strateegiast vaigistada järjekindlalt inimõigusaktiviste. Inimõigusküsimustega tegelevaid advokaate ähvardab terve rida väga karme karistusi, seepärast peame näitama solidaarsust nende vaprate inimestega, kes toetavad inimõigusi ja võtavad nendega seotud meetmeid, hoolimata ähvardustest, piinamistest ja vangistusest.

 
  
MPphoto
 

  Raül Romeva i Rueda, esitaja. – Austatud juhataja! Pean ütlema, et mõistan kindlalt hukka asjaolu, et jälle peame rääkima Iraanist, ent seda on vaja teha. Seda on tõesti vaja, sest olukord Iraanis on väga probleemne ja pingeline.

Seetõttu on oluline, et Euroopa Parlament jälle kordaks oma nõudmist vabastada kõik süümevangid, sealhulgas kõik need, kes arreteeriti eelmisel aastal seoses nende rahumeelse – ja ma kordan, rahumeelse – poliitilise ja inimõigusalase tegevusega. Euroopa Parlament peab kutsuma Iraani ametivõime veel kord üles järgima rahvusvaheliselt tunnustatud õigust sõna- ja ühinemisvabadusele ning mõistma kindlalt hukka Nasrin Sotoudehile mõistetud erakordselt karmi karistuse, samuti kiitma teda julguse ja pühendumuse eest.

Just seetõttu peab Euroopa Parlament Sotoudehi juhtumit, samuti tema inimõigusaktivistidest kaaslaste ning süümevangide teemat käsitlema ja nõudma tema kohest vabastamist. Peame väljendama oma muret veelgi sagedamini määratud Iraanist lahkumise keelu üle, millest võime loogiliselt järeldada, et ametivõimud peavad Iraani jäämist karistuseks.

Peame kutsuma ametivõime üles võitlema inimõiguste rikkujate karistamatuse vastu julgeolekujõududes ning ka kordama oma nõudmist, et kohtuväliste hukkamiste suhtes, mis väidetavalt pandi toime alates vastuolulistest presidendivalimistest juunis, algatataks sõltumatu uurimine ning väidetavad rikkujad toodaks kohtu ette. Kahtlemata peame jõuliselt hukka mõistma ka Chāh Bahāris toimunud pommirünnaku ning avaldama kaastunnet ohvrite perekondadele ja vigastatutele.

Lõpetuseks tahaksin öelda, et oleme tõsiselt mures teatud usu- ja rahvusrühmade tagakiusamise pärast Iraanis. Peame väljendama veendumust, mida toetab Euroopa lähiajalugu, et rahumeelse ja tasakaalustatud sotsiaalse ja poliitilise arengu saab saavutada üksnes erinevate piirkondade kultuurilisi ja sotsiaalseid püüdlusi arvesse võttes.

 
  
MPphoto
 

  Bogusław Sonik, fraktsiooni PPE nimel.(PL) Austatud juhataja! Meil oli põhjust rääkida Nasrin Sotoudehist Euroopa Parlamendi eelmisel arutelul inimõiguste kaitse puudumise üle Iraanis, kui ta 4. septembril 2000 arreteeriti süüdistatuna riigivastases propagandas, vandenõus ja riigi julgeoleku vastase tegevuse eesmärgil kogunemiste korraldamises. Teda on kinni peetud neli kuud. Nüüd on see silmapaistev inimõiguste kaitsja ja Nobeli preemia laureaadi Shirin Ebadi pühendunud kolleeg mõistetud kohtuprotsessi tulemusel 11 aastaks vangi, millele järgneb 20aastane advokaadina töötamise ja Iraanist lahkumise keeld. Meenutagem, et pikad vanglakaristused on määratud ka teistele poliitvangidele. 26aastasele naisõigusaktivistile Shiva Nazar Aharile on mõistetud neli aastat vangistust ja 74 piitsahoopi ühe ja sama kuriteo eest.

Me peame selgelt rõhutama oma vastuseisu põhiliste inimõiguste – ühinemisvabaduse, sõnavabaduse, õiguse mõttevabadusele ja õiguse õiglasele kohtumõistmisele – jõhkrale rikkumisele. Nasrin Sotoudehist, kes on pühendanud oma elu inimõiguste eest võitlemisele – surmamõistetud alaealiste ning rahumeelsete protestide korraldamises ja opositsiooniga koostöö tegemises süüdistatud inimeste kaitsmisele – on saanud elav tõestus inimõiguste rikkumistest Iraanis. Euroopa Liit ei saa enam tegevusetult pealt vaadata Iraani ühiskonna ebavõrdset võitlust režiimi vastu.

 
  
MPphoto
 

  Corina Creţu, fraktsiooni S&D nimel.(RO) Austatud juhataja! Ka meie toetame nõuet Nasrin Sotoudehi ja kõikide Iraani süümevangide koheseks ja tingimusteta vabastamiseks. Pärast valimispettust, mille tulemusel on Ahmadinejadi režiim endiselt võimul, maksid tuhanded iraanlased vabaduse hinda oma vapruse eest protestida üha rõhuvama režiimi vastu. Nasrin Sotoudeh mõisteti pärast kuudepikkust isoleeritust ja piinamist 11 aastaks vangi, sest ta kaitses inimõigustele spetsialiseerunud advokaadi ja aktivistina Teherani valitsuse vastaseid, sealhulgas Nobeli rahupreemia laureaati.

Kõrvuti arvukate teisitimõtlejatega kannatavad Iraani vanglates halva kohtlemise käes veel kümned ajakirjanikud ja blogijad, kes julgesid väljendada oma südametunnistust, mis on üks põhivabadusi. Minu arvates ei peaks Euroopa Liit täitma oma kohustust vabastada need demokraatia eest võitlejad üksnes avaliku protesti näol, vaid siin peaks Euroopa välisteenistus võtma konkreetseid meetmeid, eesmärgiga kutsuda rahvusvahelist üldsust üles avaldama ühiselt suuremat survet nende inimõigusrikkumiste lõpetamiseks Iraanis.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock, fraktsiooni ECR nimel. – Austatud juhataja! Me Euroopa Parlamendis ei tohiks iialgi unustada, et vabadus arutleda ja eriarvamusele jääda, mida me nii väga Euroopas naudime, on haruldane ja paljudes maailma paikades olematu. Kuskil mujal ei ole see ilmsem kui Iraanis.

Taas kord arutame Euroopa Parlamendis õõvastava inimõigusolukorra üle kõnealuses islamivabariigis. Nasrin Sotoudeh on advokaadina aidanud paljusid opositsiooni toetajaid, keda on 18 kuud tagasi pettuse teel läbi viidud valimiste järel vahistatud ja taga kiusatud. Ta on esindanud ka surmamõistetud alaealisi, mis on tõesti kangelaslik töö riigis, kus on tavaks lapsi hukata. Ta vahistati eelmise aasta septembris süüdistatuna propaganda levitamises ja riigi julgeoleku kahjustamise vandenõus. Nüüd on talle määratud 11 aasta pikkune vabadusekaotus ja advokaadina töötamise keeld 20 aastaks.

Ta tuleks viivitamata ja tingimusteta vabastada. Ma kutsun liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat ja komisjoni asepresidenti üles seda rõhutama.

Euroopa Parlament ja komisjon on juhtinud vankumatult tähelepanu inimõiguste rikkumistele julma – et mitte öelda jälgi – Ahmadinejadi režiimi ajal. On aeg, et nõukogu seaks ELi ühised väärtushinnangud kõrgemale liikmesriikide isiklikest ärihuvidest selles riigis.

 
  
MPphoto
 

  Marco Scurria (PPE).(IT) Austatud juhataja, volinik, kallid kolleegid! Taas peame arutama inimõiguste ja demokraatia rikkumisi Iraanis. Seekord siis Iraanis inimõigusaktiviste kaitsva advokaadi juhtumit.

Eesmärk on tõesti lahendada probleem algstaadiumis: enam ei vangistata üksnes oma õiguste eest seisvaid inimesi, vaid minnakse otse nende kaitsjateni, lihtsalt näitamaks, kustpoolt puhub tuul nende jaoks, kes soovivad Ahmadinejadi režiimile vastu astuda.

Võin kihla vedada, austatud juhataja, et mõne nädala pärast räägime siin istungisaalis jälle uuest, kõikide põhiõiguste rikkumise juhtumist Iraanis. Rikkumise maskeeringuks on mõni kuriteomotiiv, mis oleks naeruväärne, kui see poleks nii traagiline, näiteks riigi julgeoleku vastane tegevus või režiimivastane propaganda, nagu täna arutatava juhtumi puhul.

Ma tõesti kahtlen, austatud juhataja, kas parlamendil peaks jätkuvalt olema delegatsioon suhtlemiseks režiimiga, mis on risti vastupidine kõigele, millele Euroopa Liit on rajatud.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). – Austatud juhataja! Niisiis järjekordne kohutav juhtum Iraanis. Enne jõule arutasime Sakineh Ashtiani olukorda, kes mõisteti väidetava abielurikkumise eest surma kividega loopimise teel, mis seejärel asendati ülespoomisega väidetava mõrva eest. Täna on meil tegemist oma töö eest 11 aastaks vangi mõistetud Nasrin Sotoudehi kahetsusväärse juhtumiga. Tema varad külmutati ja keelati kohtumine teda kaitsva advokaadiga. Nädala jooksul vahistati ta abikaasa, tsiteerin: „valede levitamise ja avaliku arvamuse kallutamise pärast”. On see normaalne?

Minu arvates kõik, mida me saame teha, on kasutada oma mõjuvõimu niipalju kui võimalik ning teha lõpp sellele õelale vihale, eriti naiste julmale ja lugupidamatule kohtlemisele, mille ehedad näited on needsamad kaks käsitletud juhtumit.

 
  
MPphoto
 

  George Sabin Cutaş (S&D) .(RO) Austatud juhataja! Inimõigusaktivisti Nasrin Sotoudehi süüdimõistmine näitab, et inimõiguste austamine on Iraanis väga puudulik. Alates president Ahmadinejadi vastuolulisest tagasivalimisest 2009. aasta juunis on kõik protestid julmalt maha surutud, tuhanded kodanikud arreteeritud ja mitmed sajad juba süüdi mõistetud.

Nasrin Sotoudehi karm 11aastane vabadusekaotus johtus sellest, et ta oli advokaadina kaitsnud arvukaid režiimivastaseid, kes arreteeriti presidendivalimistele järgnenud demonstratsioonide käigus. Peale selle tehti talle etteheiteid sel perioodil välismeediale antud intervjuude pärast. Siin on tegemist sõnavabaduse õiguse, advokaatide sõltumatu ja survevaba tegutsemise õiguse ning ka kostja õiguse erapooletule kohtumõistmisele rikkumise juhtumiga.

Sellega seoses tahaksin komisjonile ja nõukogule meelde tuletada, et igasugune koostöö Euroopa Liidu ja Iraani vahel peab algama eeldusega, et inimõiguste austamine on esmatähtis.

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki (ECR).(PL) Austatud juhataja! See on jälle üks teema, mis vihastab Euroopa avalikku arvamust ning Euroopa Parlamendi liikmeid. Kui oleme pidevalt ühes ja samas riigis tunnistajaks olukordadele, kus ilmselgelt rikutakse inimõigusi, peame mõtlema selle riigi ülesehitusele ja vastutusele. Võime selgelt näha, et oma traditsioonide ja tavade austamine siiski ei ühti teatavate väljakuulutatud standardite või Euroopa standardite – pean siin silmas inimõigusi – heakskiitmisega. See on ilmselge. Hea on see, et Euroopa Parlament on hakanud sellele tähelepanu pöörama. Ent endiselt ripub õhus küsimus poliitilise surve kohta, sest see oli ja on Iraanist rääkides järgmine teema, milles Euroopa Parlament sõna võtab, ning selles ei ole saavutatud suuremat edu. Võib-olla tuleb hakata avaldama praegusest palju suuremat survet.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD). (SK) Austatud juhataja! Iraanis inimõiguste eest võitlevaid aktiviste ja advokaate on kaua taga kiusatud ja vahi all hoitud ning advokaat Nasrin Sotoudehi suhtes tehtud otsus on üks kurb näide sellest.

Iraani režiim on käitunud samamoodi aktivisti Shiva Nazar Ahari, advokaadi Mohammad Seifzadehi ja advokaadi Mohammad Oliyafariga. Samasuguse saatusega ähvardatakse teisigi aktiviste.

Repressioon Iraanis läheb järjest hullemaks ning meie püüdlused olukorda parandada pole andnud tulemusi. Valitsuse tegevus režiimis kahtlejate suhtes on jõudnud sellisele tasemele, et me peame tõsiselt hakkama kaaluma sellele riigile suunatud poliitika muutmist ning hindama muid võimalusi Iraani valitsusaparaadile tõhusama surve avaldamiseks, et aidata Iraani inimestel vabamalt hingata. Kindlasti pole see kerge, ent minu arvates on meie kohustus püüda muuta olukorda Iraanis.

 
  
MPphoto
 

  Sari Essayah (PPE).(FI) Austatud juhataja! Nasrin Sotoudeh on üks tuntuim inimõigusteadvokaat Iraanis ning ta kaitses teiste hulgas Nobeli rahupreemia laureaati Shirin Ebadit. Tema klientideks on olnud ka surmamõistetud alaealised ja perevägivallaohvrid. Tema ainus kuritegu on see, et ta tegutses oma kutsealal, milleks oli nende inimeste kaitsmine, kes ei suuda ende Iraani julma režiimi eest ise kaitsta.

2009. aasta valimistele järgnenud rahutused ja nende tagajärjed on viinud selleni, et Iraani ametivõimud on võtnud karme meetmeid inimõiguste kaitsjate ja aktivistide vastu. Iraani valitsuse eesmärk on vaigistada korraga kogu opositsioon nii Iraanis kui ka väljaspool riiki.

Euroopa Parlament on astunud muuhulgas välja Ahvāzi inimeste kaitseks ja esitanud üksmeelse kirjaliku deklaratsiooni. On kummaline, et rahvusvaheline üldsus ei saa teha midagi sellest barbaarsest režiimist vabanemiseks.

 
  
MPphoto
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D).(PL) Austatud juhataja! Eelmisel Iraani inimõigusrikkumisi käsitleval arutelul, mis toimus selles istungisaalis vaevalt neli kuud tagasi, ütlesin oma kõnes, et iga päev öeldakse viiele Iraani kodanikule, et varsti nad hukatakse surmanuhtluse läbi. Nimetatud traagilisele statistikale tuleb lisada ka riigi kohtusüsteemi ohvreid kaitsvate Iraani advokaatide pikaaegsed vabadusekaotused. Kohtusüsteemi kohta tuleks vast öelda nn kohtusüsteem. 4. septembril arreteeritud, piinatud ja nüüd 11 aastaks vangi mõistetud 47aastase Nasrin Sotoudehi juhtum on selle ehe näide.

Ka teised Iraani advokaadid on kokku puutunud repressiooniga. Inimõigustest kirjutavate reporterite komitee kaasasutajale Shiva Nazar Aharile mõisteti nelja-aastane vabadusekaotus, Mohammad Seifzadehile üheksa-aastane vabadusekaotus ja kümneaastane advokaadina töötamise keeld ning Mohammad Oliyafarile üheaastane vabadusekaotus ainult oma klientide esindamise eest kohtus. Minu arvates peaksime välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja positsiooni läbirääkimistel ära kasutama, et sundida lisama kohe inimõiguste kaitsjate teema Iraaniga peetavatesse kõnelustesse.

 
  
MPphoto
 

  Monica Luisa Macovei (PPE).(RO) Austatud juhataja! Advokaat Nasrin Sotoudehi juhtum on väga tõsine. Talle mõisteti 11aastane vabadusekaotus, keelati advokaadina töötamine ja riigist lahkumine 20 aastaks. Mida ta tegi? Ta kaitses Nobeli rahupreemia laureaati Shirin Ebadit, teisi poliit- ja inimõigusaktiviste, ajakirjanikke ja surmamõistetud alaealisi.

Alates 2009. aastast on Iraanis määratud vabadusekaotus vähemalt 15 inimõiguste advokaadile. Selliste meetmetega rikub Iraan põhilisi inimõigusi ja ÜRO aluspõhimõtteid advokaatide rolli kohta. Nõuan tungivalt, et komisjon ja nõukogu võtaksid meetmeid advokaat Nasrin Sotoudehi koheseks vabastamiseks.

 
  
MPphoto
 

  Štefan Füle, komisjoni liige. – Austatud juhataja! Euroopa Liit on jätkuvalt väga mures inimõiguste ja põhivabaduste tõsise ja halveneva olukorra pärast Iraani Islamivabariigis. Viimasel kahel aastal on inimõiguste kaitsmise valdkonnas töötavate inimeste olukord muutunud keerulisest peaaegu võimatuks.

Nasrin Sotoudehi ja paljude teiste temasuguste puhul, kes töötavad põhiõiguste ja –vabaduste kui õigustatud väärtuste kaitsmise nimel, ei tule vanglast töötamine kõne alla. Sotoudehi vahistamise mõju on ilmselge: need Iraani inimesed, kes on piisavalt julged, et seista inimeste eest, keda riik ise peaks kaitsma, riskivad hirmutamise, vangistuse või veel hullemaga.

Euroopa Liit on öelnud oma sõna, 2010. aastal tegi kõrge esindaja ja asepresident Ashton üle kümne avalduse nii üldolukorra kui üksikjuhtumite kohta. Samal ajal võttis Euroopa Liit tagasihoidlikke meetmeid Iraani ametivõimudega suhtlemiseks, otsides selgitusi ning edastades selgeid sõnumeid selle kohta, et olukorda Iraanis tuleb parandada. Kõrge esindaja ja asepresident Ashton tegi 14. jaanuaril 2011 avalduse Nasrin Sotoudehi juhtumi kohta, milles mainiti nii Sotoudehi kui Shiva Nazar Ahari ehk advokaati ja ajakirjanikku, kellele oli mõistetud vastavalt üheteistkümne- ja nelja-aastane vabadusekaotus.

Iraani Islamivabariik valiti hiljuti ÜRO naiste olukorra komisjoni liikmeks. Sotoudeh ja Ahari on kaks naist, kes on ilma jäetud neist õigustest, mille kaitsmise eest nad võitlevad. Euroopa Liit tuletab jätkuvalt Iraani ametivõimudele meelde, et eelkõige peavad nad täitma mitmepoolsetest lepingutest ja konventsioonidest, mille nad on sõlminud ja ratifitseerinud, tulenevaid rahvusvahelisi kohustusi. Me otsime jätkuvalt võimalusi muuta oma tegevus inimõiguste kaitsmisel tõhusamaks, kasutades kõiki meie käsutuses olevaid vahendeid. Iraani rahvas väärib vähemalt seda.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Posselt (PPE).(DE) Austatud juhataja! Parlamendis on üks täiesti üleliigne töörühm, kelle ülesanne on hinnata täiskogu istungite huvitavamaks muutmise võimalusi. See rühm oleks pidanud tänast täiskogu istungit uurima. Me vajame vaid piisavalt aega, mistõttu tuleks meile anda aega ka neljapäeva pärastlõunal. Samuti vajame õiget istungi juhatajat, kes on üheaegselt nii nõudlik kui ka paindlik. Siis oleks täiskogu istung elav ja huvitav.

(Aplaus)

 
  
MPphoto
 

  Juhataja. – Arutelu on lõppenud.

Peatselt algab hääletamine.

Kirjalikud avaldused (kodukorra artikkel 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE), kirjalikult.(FI) Aktiivsete inimõiguslaste olukord Iraanis muutub üha keerulisemaks. Lisaks loeme surmanuhtluste määramise kasvust. Varasemates, kiiresti vastu võetud resolutsioonides nimetatud Hollandi kodanik Zahra Bahrami mõisteti surma ning tema advokaat Nasrin Sotoudeh sai 11 aasta pikkuse vabadusekaotuse „riigi julgeoleku vastase tegevuse eest”.

Nagu teame, iseloomustab Iraani õigussüsteemi mõtlemapanev õigluse ja läbipaistvuse puudumine. Seetõttu on oluline, et liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ei laseks riigil liiga kergelt pääseda, vaid jätkaks inimõigusküsimuste tõstatamist suhetes Iraaniga. Lubage nimetada minimaalsed nõuded: inimõiguste advokaadi Sotoudehi ning teiste süümevangide kohene ja tingimusteta vabastamine, Bahrami surmaotsuse läbivaatamine ja Hollandi ametivõimude kaasamine menetlusse, Punase Risti esindajatele vangidega kohtumise võimaldamine ning inimõigusorganisatsioonide lubamine riiki olukorra hindamiseks.

 
  
MPphoto
 
 

  Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE), kirjalikult.(PL) Euroopa Parlament peab reageerima inimõiguste rikkumise juhtumitele. Peame meeles pidama, et tänu selliste juhtumite avalikustamisele saab rahvusvaheline üldsus avaldada suuremat survet riikidele, kes ei järgi üldtunnustatud demokraatlike norme. Nasrin Sotoudeh esindas Iraani tsiviil- ja inimõigusaktiviste kohtuprotsessidel ja kaitses surmamõistetud alaealisi. Iraani ametivõimud nimetasid tema tegevuse „vaenuliku propaganda levitamiseks“ ja mõistsid selle eest 11 aastat vabadusekaotust. On väga hea, et tema juhtum on võetud Euroopa Parlamendi täiskogu istungi päevakorda. Euroopa Parlament, kui ta nõuab Nasrin Sotoudehi ja teiste süümevangide vabastamist ning sõltumatu komisjoni loomist inimõiguste kaitsjate süüdimõistmise uurimiseks, ei tohiks jääda tähelepanuta.

 
  

(1)Vt protokoll.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika