Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Neljapäev, 20. jaanuar 2011 - StrasbourgEÜT väljaanne
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 3.2009. aasta konkurentsipoliitika aruanne (arutelu)
 4.ELi jätkusuutlik Kaug-Põhja poliitika (arutelu)
 5.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 6.ELi Musta mere piirkonna strateegia (arutelu)
 7.Hääletused
  7.1.ELi ja Liibüa raamleping (A7-0368/2010, Ana Gomes) (hääletus)
  7.2.Kristlaste olukord seoses usuvabadusega (B7-0039/2011) (hääletus)
  7.3.Olukord Valgevenes (B7-0044/2011) (hääletus)
  7.4.2009. aasta konkurentsipoliitika aruanne (A7-0374/2010, Derk Jan Eppink) (hääletus)
  7.5.ELi jätkusuutlik Kaug-Põhja poliitika (A7-0377/2010, Michael Gahler) (hääletus)
  7.6.ELi Musta mere piirkonna strateegia (A7-0378/2010, Traian Ungureanu) (hääletus)
 8.Selgitused hääletuse kohta
 9.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 10.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 11.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine(arutelu)
  11.1.Pakistan: Pandžabi kuberneri Salmaan Taseeri mõrv
  11.2.Brasiilia: Cesare Battisti väljaandmine
  11.3.Iraan, eelkõige Nasrin Sotoudehi juhtum
 12.Hääletused
  12.1.Pakistan: Pandžabi kuberneri Salmaan Taseeri mõrv (B7-0041/2011) (hääletus)
  12.2.Brasiilia: Cesare Battisti väljaandmine (B7-0042/2011) (hääletus)
  12.3.Iraan, eelkõige Nasrin Sotoudehi juhtum (B7-0043/2011) (hääletus)
 13.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 14.Nõukogu esimese lugemise seisukoht (vt protokoll)
 15.Teatud dokumente puudutavad otsused (vt protokoll)
 16.Registrisse kantud kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 123) (vt protokoll)
 17.Istungil vastu võetud tekstide edastamine (vt protokoll)
 18.Järgmiste istungite ajakava (vt protokoll)
 19.Istungi lõpp
 LISA (kirjalikud vastused)
Arutelud
EÜT väljaanne (683 kb)
 
Arutelud
EÜT väljaanne (2992 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika