Ευρετήριο 
Συζητήσεις
PDF 3014k
Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2011 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ
1. Έναρξη της συνεδρίασης
 2. Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3. Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού 2009 (συζήτηση)
 4. Βιώσιμη πολιτική της ΕΕ για τον απώτατο Βορρά (συζήτηση)
 5. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6. Στρατηγική της ΕΕ για τον Εύξεινο Πόντο (συζήτηση)
 7. Ώρα των ψηφοφοριών
  7.1. Συμφωνία πλαίσιο ΕΕ-Λιβύης (A7-0368/2010, Ana Gomes) (ψηφοφορία)
  7.2. Η κατάσταση των Χριστιανών στο πλαίσιο της θρησκευτικής ελευθερίας (B7-0039/2011) (ψηφοφορία)
  7.3. Η κατάσταση στη Λευκορωσία (B7-0044/2011) (ψηφοφορία)
  7.4. Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού 2009 (A7-0374/2010, Derk Jan Eppink) (ψηφοφορία)
  7.5. Βιώσιμη πολιτική της ΕΕ για τον απώτατο Βορρά (A7-0377/2010, Michael Gahler) (ψηφοφορία)
  7.6. Στρατηγική της ΕΕ για τον Εύξεινο Πόντο (A7-0378/2010, Traian Ungureanu) (ψηφοφορία)
 8. Αιτιολογήσεις ψήφου
 9. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  11.1. Πακιστάν: δολοφονία του Κυβερνήτη της επαρχίας του Punjab, Salmaan Taseer
  11.2. Βραζιλία: έκδοση του Cesare Battisti
  11.3. Ιράν, ιδιαίτερα η περίπτωση της Nasrin Sotoudeh
 12. Ώρα των ψηφοφοριών
  12.1. Πακιστάν: δολοφονία του Κυβερνήτη της επαρχίας του Punjab, Salmaan Taseer (B7-0041/2011) (ψηφοφορία)
  12.2. Βραζιλία: έκδοση του Cesare Battisti (B7-0042/2011) (ψηφοφορία)
  12.3. Ιράν, ιδιαίτερα η περίπτωση της Nasrin Sotoudeh (B7-0043/2011) (ψηφοφορία)
 13. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14. Θέση του Συμβουλίου κατά την 1η ανάγνωση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15. Αποφάσεις σχετικά με ορισμένα έγγραφα: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 16. Γραπτές δηλώσεις καταχωριζόμενες στο πρωτόκολλο (άρθρο 123 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 17. Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 18. Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 19. Λήξη της συνεδρίασης
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Γραπτές απαντήσεις)


  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Αντιπροέδρου

 
1. Έναρξη της συνεδρίασης
Βίντεο των παρεμβάσεων
  

(Η συνεδρίαση αρχίζει στις 09.00)

 

2. Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

3. Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού 2009 (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της έκθεσης (Α7-0374/2010) του κ. Eppink, εξ ονόματος της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, σχετικά με την έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού 2009 (2010/2137(INI)).

 
  
MPphoto
 

  Derk Jan Eppink, εισηγητής.(ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, αυτές τις ημέρες, ο ανταγωνισμός συχνά θεωρείται ως έννοια η οποία κάνει τη ζωή δύσκολη. Ορισμένοι άνθρωποι προτιμούν ευχάριστους διακανονισμούς και τη ζεστή ατμόσφαιρα παρασκηνιακών συμφωνιών ως προστασία απέναντι στον σκληρό κόσμο του παγκόσμιου ανταγωνισμού. Όμως, κύριε Επίτροπε, ο ανταγωνισμός δεν είναι ο καταστροφέας αλλά ο διασώστης της ευρωπαϊκής οικονομίας. Η Ευρώπη βρίσκεται σε σταυροδρόμι. Θα δημιουργήσει οικονομία μεταφοράς πλούτου, με χαμηλή ανάπτυξη και υψηλή διαρθρωτική ανεργία, ή θα έχει μια οικονομία δημιουργίας πλούτου η οποία θα αντέχει στη δοκιμασία του παγκόσμιου ανταγωνισμού;

Μια ποδοσφαιρική ομάδα, κύριε Επίτροπε, η οποία δεν είναι ανταγωνιστική, χάνει το ένα παιχνίδι μετά το άλλο. Μια οικονομία η οποία δεν είναι ανταγωνιστική χάνει επενδύσεις, θέσεις εργασίας και τελικά, τη βάση των κοινωνικών συμφωνιών της. Δεδομένου ότι η ευρωπαϊκή πολιτική ανταγωνισμού είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εσείς, κύριε Επίτροπε –ή μάλλον Επίτροπε Almunia, τον οποίο αντικαθιστάτε– διαδραματίζετε αποφασιστικό ρόλο.

Αυτή την εβδομάδα, τα Ηνωμένα Έθνη δημοσίευσαν στοιχεία για τις εξωτερικές άμεσες επενδύσεις το 2010. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προσήλκυσαν 43% περισσότερες ξένες επενδύσεις σε σχέση με το 2009. Οι ξένες άμεσες επενδύσεις στη Λατινική Αμερική αυξήθηκαν κατά 21% και στην Ασία κατά 10%. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σημείωσαν πτώση κατά 20% – και γιατί συμβαίνει αυτό; Τα χρήματα πηγαίνουν εκεί όπου υπάρχει δράση. Κατά τα φαινόμενα, οι επενδυτές θεωρούν την Ευρώπη ήπειρο αδράνειας, η οποία δημιουργεί μόνο χαμηλά ποσοστά ανάπτυξης. Αυτό αποδεικνύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει έλλειμμα ανταγωνιστικότητας.

Κύριε Επίτροπε, πρέπει να διασφαλίσετε ίσους όρους ανταγωνισμού για την επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ευρώπη ώστε η ήπειρός μας να καταστεί ικανή να αντιμετωπίσει τον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Όλοι γνωρίζουμε την Κίνα.

Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε αρκετές πτυχές της πολιτικής ανταγωνισμού το 2009, της οποίας πολλά χαρακτηριστικά είναι σήμερα ορατά. Το βασικό ζήτημα τώρα είναι οι συνέπειες των μαζικών κρατικών ενισχύσεων στον χρηματοπιστωτικό τομέα: τα κράτη διέθεσαν χρήματα των φορολογουμένων για να αποφευχθεί η κατάρρευση του χρηματοπιστωτικού τομέα. Αν είχαμε επιτρέψει την κατάρρευση του χρηματοπιστωτικού τομέα, οι αποταμιεύσεις και οι συντάξεις εκατομμυρίων ευρωπαίων πολιτών θα είχαν θαφτεί και αυτές επίσης. Όμως είναι αυτονόητο ότι οι κρατικές ενισχύσεις σε αυτή την κλίμακα δημιούργησαν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού. Για αυτό αυτές οι ενισχύσεις πρέπει να σταματήσουν το συντομότερο δυνατό και τα χρήματα πρέπει να επιστραφούν στους ευρωπαίους φορολογούμενους.

Συνεπώς, κύριε Επίτροπε, η πρώτη μου ερώτηση είναι η εξής: πόσο προσωρινό είναι το προσωρινό πλαίσιο, και πώς αυτό θα αποσυρθεί σταδιακά; Ελπίζω να διευκρινίσετε αυτό το ζήτημα εξ ονόματος του Επιτρόπου Almunia.

Μια άλλη πτυχή είναι η στήριξη ρευστότητας την οποία παρέχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε ορισμένες τράπεζες για να τις κρατήσει σε λειτουργία. Παραδέχομαι ότι υπάρχει διασύνδεση μεταξύ νομισματικής πολιτικής και πολιτικής ανταγωνισμού – όμως ο αντίκτυπός της διαστρέβλωσε τον ανταγωνισμό; Αυτή είναι η ερώτησή μου.

Ένα άλλο ζήτημα είναι το σύνολο των κανόνων για τις αποεπενδύσεις. Τα κριτήρια εργασίας για τη συρρίκνωση του μεγέθους των εταιρειών είναι επαρκώς σαφή και δίκαια. Τώρα πρέπει να κοιτάξουμε προς το μέλλον: τί πρόκειται να συμβεί, κύριε Επίτροπε; Τα κράτη μέλη έχουν προχωρήσει πολύ στην αναδιάρθρωση κεφαλαίων του χρηματοπιστωτικού τομέα εθνικοποιώντας μερικώς και/ή πλήρως τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με χρήματα των φορολογουμένων. Αυτή η πολιτική πρέπει να αποσυρθεί. Όμως μόλις τα κράτη μέλη αρχίσουν να αποσύρονται από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για να αποκαταστήσουν το ιδιωτικό νομικό καθεστώς αυτών των ιδρυμάτων, υπάρχει κίνδυνος να αφήσουν πίσω τους προίκα, ένα είδος γαμήλιου δώρου. Οι προίκες μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να στηριχθεί η θέση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στην ιδιωτική αγορά.

Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό που έχουμε δει συχνά στη διαδικασία ιδιωτικοποίησης. Το θυμάμαι πάρα πολύ καλά στον τομέα των ταχυδρομείων. Οι κυβερνήσεις ενίσχυαν τον ταχυδρομικό πάροχό τους πριν ακριβώς την είσοδό του στην ιδιωτική αγορά. Σε επιστολή, υπενθύμισα στον Επίτροπο Almunia την μακράς διάρκειας έρευνα για τον γερμανικό ταχυδρομικό πάροχο. Η Επιτροπή αρχίζει αυτή την περίοδο έρευνες και για τον βρετανικό, γαλλικό και βελγικό ταχυδρομικό πάροχο, δεδομένου ότι αυτές οι ταχυδρομικές αγορές πρόκειται να ελευθερωθούν φέτος.

Για αυτό, κύριε Επίτροπε, σας ζητώ να είστε προσεκτικός στο φαινόμενο της προίκας στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Η πρόληψη του προβλήματος είναι καλύτερη από την μακρά διαδικασία της νομικής αρωγής.

Σας ευχαριστώ, κύριε Επίτροπε –καθώς και τον Επίτροπο Almunia– για τη συνεργασία σας, και ευχαριστώ επίσης την υπηρεσία της ΓΔ Ανταγωνισμού η οποία, όπως γνωρίζω, είναι μια από τις καλύτερες στην Επιτροπή.

 
  
MPphoto
 

  Štefan Füle, μέλος της Επιτροπής.(ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, εξ ονόματος του Αντιπροέδρου Almunia, ο οποίος αδυνατεί να παρευρίσκεται εδώ σήμερα το πρωί, θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον εισηγητή, κ. Eppink, για το έργο του σχετικά με την έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού 2009. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τους εισηγητές στην Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, και την Επιτροπή Μεταφορών, την κ. Koch-Mehrin, τον κ. Buşoi και τον κ. Cramer.

Η Επιτροπή χαιρετίζει τον θετικό τόνο της έκθεσης και την στήριξη η οποία εκφράζεται για τις δράσεις μας στον τομέα της πολιτικής ανταγωνισμού το 2009, ιδιαίτερα, στο πλαίσιο της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης. Συμμεριζόμαστε την άποψή σας ότι ο ανταγωνισμός είναι ουσιώδης για τη διασφάλιση ίσων όρων στην ενιαία αγορά και για την προαγωγή της βιώσιμης εξόδου από την κρίση. Για αυτό η Επιτροπή παραμένει αφοσιωμένη στην ενίσχυση της σθεναρής στάσης της όσον αφορά την αντιανταγωνιστική συμπεριφορά και τις συγχωνεύσεις.

Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τα πολλά αιτήματα για συγκεκριμένες εκθέσεις ή μελέτες – άνω των 10. Λόγω των προτεραιοτήτων και των περιορισμένων πόρων μας δεν είναι εφικτό η Επιτροπή να εκπονήσει όλες αυτές τις εκθέσεις. Ωστόσο, όπως ανακοίνωσε ο Αντιπρόεδρος Almunia στην Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής τον Νοέμβριο, η Επιτροπή θα αναλύσει τις συνέπειες που έχουν στον ανταγωνισμό τα προσωρινά μέτρα κρατικών ενισχύσεων τα οποία λαμβάνονται στο πλαίσιο της κρίσης. Αυτό το έργο θα είναι δύσκολο, όμως η κρίση είναι ευκαιρία άντλησης διδαγμάτων την οποία απλά δεν μπορούμε να αφήσουμε να περάσει ανεκμετάλλευτη.

Δεύτερον, θα ήθελα να επαναλάβω εδώ ότι αυτά τα μέτρα είναι όντως προσωρινά. Η Επιτροπή παρέτεινε το πλαίσιο κρίσης για κρατικές ενισχύσεις έως τα τέλη του 2011 λόγω του γεγονότος ότι οι οικονομικές συνθήκες είναι ακόμη αβέβαιες. Ωστόσο, η βαθμιαία απόσυρση αυτών των μέτρων έχει ήδη αρχίσει. Ορισμένα μέτρα έχουν λήξει και άλλα έχουν διατηρηθεί υπό αυστηρότερες προϋποθέσεις.

Τρίτον, όσον αφορά την ιδιωτική εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού, η Επιτροπή σημειώνει τη στήριξη του Κοινοβουλίου για τη δημιουργία ευρωπαϊκού μοντέλου συλλογικής αρωγής, και το αίτημά του για τη θέσπιση ειδικής κοινοτικής νομοθεσίας προκειμένου να διασφαλίζεται η αποζημίωση για τα θύματα των παραβιάσεων της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας της ΕΕ. Η Επιτροπή θα ξεκινήσει δημόσια διαβούλευση στις αρχές του 2011 σχετικά με μια ευρωπαϊκή προσέγγιση στη συλλογική αρωγή. Στη συνέχεια σχεδιάζει να εγκρίνει ανακοίνωση με βάση τα αποτελέσματά της.

Τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ στις ανησυχίες οι οποίες εκφράστηκαν σχετικά με τον ανταγωνισμό σε συγκεκριμένους τομείς, όπως ο τομέας της ενέργειας, των μεταφορών, της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων και των αναδυόμενων ψηφιακών βιομηχανιών. Η Επιτροπή συμμερίζεται τις ανησυχίες σας, και θα διατηρήσουμε τις δραστηριότητές μας ισχυρής εφαρμογής σε αυτούς τους τομείς σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες για τον ανταγωνισμό εθνικές αρχές.

 
  
MPphoto
 

  Silvana Koch-Mehrin, συντάκτρια γνωμοδότησης της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας.(DE) Κύριε Πρόεδρε, η πολιτική ανταγωνισμού είναι ένας από τους σημαντικότερους, τομείς κεντρικής πολιτικής της ΕΕ. Η καλή πολιτική ανταγωνισμού παρέχει τη δυνατότητα στις αγορές να λειτουργούν ορθά. Η καλή πολιτική ανταγωνισμού επιτρέπει επίσης στους καταναλωτές να επωφελούνται από ευρεία ποικιλία προϊόντων σε λογικές και προσιτές τιμές. Η καλή πολιτική ανταγωνισμού συμβάλλει επίσης στη δημιουργία εκ νέου ανάπτυξης στην Ευρώπη. Γι’ αυτό είναι τόσο σημαντικό, κύριε Επίτροπε, να περιλαμβάνονται όλοι οι τομείς στους οποίους αναφερθήκατε στην πολιτική ανταγωνισμού. Είναι επίσης σημαντικό να ενισχυθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς αποτελούν την κινητήρια δύναμη η οποία ενισχύει την ανάπτυξη στην Ευρώπη. Τα εμπόδια στις αγορές πρέπει να καταργηθούν, πράγμα το οποίο σημαίνει επίσης απαλλαγή από το υπερβολικό κόστος το οποίο εξακολουθεί να υφίσταται όπου ο ανταγωνισμός δεν λειτουργεί, όπως στις χρεώσεις περιαγωγής στα κινητά τηλέφωνα, όπου ο ανταγωνισμός εξακολουθεί να μην υπάρχει – μια κατάσταση η οποία χρειάζεται να αλλάξει.

Τέλος, θα ήθελα να εκφράσω τις ειλικρινείς ευχαριστίες μου στον εισηγητή, κ. Eppink, για την εξαιρετική εργασία του, και στην Επιτροπή θα πω: να είστε φιλόδοξοι στους στόχους σας.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 

  Cristian Silviu Buşoi, συντάκτης γνωμοδότησης της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών.(ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να αρχίσω συγχαίροντας την Επιτροπή για την ευελιξία της στην εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης. Είναι πολύ σημαντικό η κρίση να μην χρησιμοποιηθεί ως πρόσχημα για την εξάλειψη του ανταγωνισμού, και η Επιτροπή έχει ήδη επιδείξει πολύ σθεναρή στάση έναντι των συμπράξεων, πράγμα το οποίο είναι πολύ θετικό. Χρειάζεται να διασφαλίσουμε ότι υπάρχουν μηχανισμοί εξόδου και ότι επανερχόμαστε σε ομαλές συνθήκες αγοράς το συντομότερο δυνατό.

Υπάρχουν ορισμένοι τομείς –και μιλήσατε σχετικά με αυτό, κύριε Επίτροπε– όπου ο ανταγωνισμός μπορεί να βελτιωθεί. Σε αυτούς τους τομείς περιλαμβάνεται η αγορά ενέργειας, όπου οι ρυθμιζόμενες τιμές ενέργειας εξακολουθούν να στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό· η ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς υπηρεσιών σιδηροδρομικών μεταφορών μπορεί επίσης να επιφέρει σημαντικά οφέλη στους ευρωπαίους ταξιδιώτες. Η Επιτροπή πρέπει επίσης να είναι ιδιαίτερα προσεκτική όσον αφορά τον ανταγωνισμό στην αγορά φαρμάκων, ειδικά όσον αφορά τις πρακτικές των φαρμακοβιομηχανιών πρωτότυπων φαρμάκων οι οποίες περιορίζουν την είσοδο στην αγορά γενόσημων φαρμάκων.

Επιπλέον, ζητώ από την Επιτροπή να είναι σθεναρή στη διασφάλιση του ανταγωνισμού μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών νοσοκομείων με λήψη τολμηρών μέτρων κατά των πλάγιων επιδοτήσεων οι οποίες ευνοούν τα δημόσια νοσοκομεία. Η Επιτροπή χρειάζεται να κοινοποιεί αποτελεσματικότερα τα οφέλη της πολιτικής ανταγωνισμού στους καταναλωτές.

 
  
MPphoto
 

  Michael Cramer, συντάκτης γνωμοδότησης της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού.(DE) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να αρχίσω ευχαριστώντας τον εισηγητή για την εξαιρετική συνεργασία του.

Οι μεταφορές είναι επίσης ένα αποφασιστικής σημασίας ζήτημα όσον αφορά τον ανταγωνισμό. Εξάλλου, οι μεταφορές ευθύνονται για το 30% των εκπομπών CO2, και για αυτό με χαροποιεί η διαπίστωση ότι έχει γίνει αποδεκτό ότι οι μεταφορές πρέπει να περιληφθούν στα κεντρικά αιτήματα της στρατηγικής Ευρώπη 2020.

Ωστόσο, εξακολουθούμε να έχουμε αθέμιτο ανταγωνισμό, και σε αυτούς τους τομείς η Επιτροπή χρειάζεται να αναλάβει δράση. Για παράδειγμα, ο τομέας των αερομεταφορών, ο οποίος είναι ο κατ’ εξοχήν φονιάς του κλίματος, απολαμβάνει εξαίρεσης από φόρο προστιθέμενης αξίας και δασμούς στα καύσιμα. Αυτό σημαίνει ότι οι ευρωπαίοι φορολογούμενοι πληρώνουν 30 δισεκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο για τις αερομεταφορές, μόνο και μόνο για να μπορούν να προσφέρουν οι αεροπορικές εταιρείες πτήσεις μεταξύ πόλεων στην ίδια τιμή που στοιχίζει ένα σύντομο ταξίδι με ταξί. Οι σιδηρόδρομοι απαιτείται να υποστούν το βάρος εδώ. Έχουμε υποχρεωτικά σιδηροδρομικά διόδια για κάθε αμαξοστοιχία για κάθε διανυόμενο χιλιόμετρο. Αυτός είναι υποχρεωτικός φόρος και δεν έχει ανώτατο όριο. Όσον αφορά το οδικό δίκτυο, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών να αποφασίσουν εάν θα επιβάλουν την καταβολή διοδίων. Διόδια κατά κύριο λόγο εφαρμόζονται μόνο σε αυτοκινητοδρόμους και μόνο για βαρέα φορτηγά οχήματα που ζυγίζουν 12 τόνους ή περισσότερο. Με άλλα λόγια, ορισμένα από τα κράτη μέλη μας επιβάλλουν υψηλά σιδηροδρομικά διόδια αλλά καθόλου οδικά διόδια. Δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε αυτό επειδή πρόκειται για πρακτική η οποία δεν αντιλαμβάνεται τον στόχο. Σε τελική ανάλυση, αν δεν αλλάξουμε συνήθειες κινητικότητας, ουδέποτε θα πετύχουμε να αποτρέψουμε την κλιματική αλλαγή. Ωστόσο, αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να επιτύχουμε. Για τον λόγο αυτόν πρέπει να θεσπίσετε θεμιτό ανταγωνισμό και στον τομέα των μεταφορών.

 
  
MPphoto
 

  Arturs Krišjānis Kariņš , εξ ονόματος της Ομάδας PPE.(LV) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, όλοι είμαστε οκνηροί. Αν μπορούμε να αποφύγουμε να κάνουμε κάτι, οι περισσότεροι άνθρωποι όντως δεν θα το κάνουν. Από αυτή την άποψη η επιχειρηματική δραστηριότητα δεν είναι εξαίρεση. Η πλειονότητα των επιχειρηματιών (είμαι πεπεισμένος περί αυτού) ονειρεύονται τη δυνατότητα να είναι μονοπωλιακοί πάροχοι οι οποίοι να μπορούν να επιβάλουν όρους, αντί αυτοί οι όροι να τους επιβάλλονται από τους καταναλωτές. Ο ανταγωνισμός είναι αυτό ακριβώς το οποίο διασφαλίζει ότι οι καταναλωτές δεν απολαμβάνουν μόνο χαμηλές τιμές αλλά και βέλτιστη ποιότητα. Δυστυχώς, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εξακολουθούμε να έχουμε αρκετούς τομείς στους οποίους δεν υπάρχει πραγματικός ανταγωνισμός. Ο πρώτος εξ αυτών των τομέων είναι ο τομέας της ενέργειας. Εξακολουθούν να υπάρχουν απομονωμένες αγορές σε αρκετές περιοχές της Ευρώπης όπου δεν υπάρχει καθόλου ανταγωνισμός, για νομικά τεχνικούς λόγους. Ποιο είναι το αποτέλεσμα; Τεχνητά υψηλές τιμές για τους καταναλωτές. Ένα συγκεκριμένο παράδειγμα αυτού είναι οι Χώρες της Βαλτικής και η αγορά αερίου. Όπως ο ίδιος ο Επίτροπος Oettinger παραδέχθηκε, οι καταναλωτές στη Γερμανία σήμερα καταβάλλουν 30% χαμηλότερη τιμή για φυσικό αέριο σε σύγκριση με τους καταναλωτές στις Χώρες της Βαλτικής. Γιατί να υπάρχει ανταγωνισμός από τη μια πλευρά, αλλά κανείς ανταγωνισμός στις Χώρες της Βαλτικής; Αυτό πρέπει να αλλάξει. Υπάρχει μια δεύτερη σφαίρα όπου δεν υπάρχει πραγματικός ανταγωνισμός, και αυτή είναι ο γεωργικός τομέας. Χωρίς καν να αναφέρουμε τι επίδραση έχουν οι επιδοτήσεις αυτές καθαυτές στη γεωργική αγορά, έχουμε εντός της Ευρώπης πολύ άνισες πληρωμές ή επιδοτήσεις για γεωργικά προϊόντα σε ένα κράτος μέλος σε σύγκριση με ένα άλλο κράτος μέλος. Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι οι ευρωπαίοι καταναλωτές καταβάλλουν τεχνητά υψηλές τιμές σε πολλά μέρη και, φυσικά, υποφέρουν και οι αγρότες. Κυρίες και κύριοι, σας ζητώ να στηρίξετε αυτή την έκθεση, η οποία αφορά το έργο της Επιτροπής για το «Προς τον ανταγωνισμό» το 2009. Θα σας θυμίσω, ωστόσο, ότι αυτό το έργο δεν τελειώνει με αυτό, και ότι πρέπει να επεκτείνουμε το πεδίο όπου ο ανταγωνισμός χρειάζεται να είναι παρών. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.

 
  
MPphoto
 

  Antolín Sánchez Presedo, εξ ονόματος της Ομάδας S&D.(ES) Κύριε Πρόεδρε, η έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού 2009 είναι πιθανόν μια από τις περισσότερο εκτενείς και περιεκτικές εκθέσεις που έχει έως τώρα συντάξει το Κοινοβούλιο –η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής κατόρθωσε να ενσωματώσει τη γνωμοδότηση τριών άλλων κοινοβουλευτικών επιτροπών– και εκπονήθηκε μετά από περίοδο πέντε ετών μετά την εφαρμογή δύο σημαντικών κανονισμών, τον κανονισμό εκσυγχρονισμού και τον κανονισμό συγχωνεύσεων, οι οποίοι διαδραμάτισαν θετικό ρόλο στην πολιτική ανταγωνισμού. Ωστόσο, η εφαρμογή των κανονισμών θα μπορούσε να βελτιωθεί αν οι προτεραιότητες είχαν εναρμονιστεί καλύτερα, οι προσπάθειες συνεργασίας είχαν διπλασιαστεί και ο διοικητικός φόρτος είχε ελαφρυνθεί και αν υπήρχε σύγκλιση μεταξύ εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.

Η έκθεση περιλαμβάνει τη σημασία των δημόσιων υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των βασικών αναγκών των πολιτών και έχουμε την αίσθηση ότι χρειάζεται να το τονίσουμε αυτό εντός του νέου πλαισίου το οποίο θεσπίζεται με τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Συνεπώς, και λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της κοινωνίας της πληροφορίας, παρέχεται στήριξη στις ενισχύσεις που αποσκοπούν στην προσφορά κατάλληλης καθολικής ευρυζωνικής κάλυψης σε προσιτές τιμές στους πολίτες μας, και ζητούμε να δοθεί προσοχή στην εξέλιξη των τιμών περιαγωγής στον τομέα των τηλεπικοινωνιών σε επόμενες εκθέσεις.

Η πολιτική ανταγωνισμού αποτελεί κλειδί στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Οι παρασχεθείσες ενισχύσεις έχουν συμβάλλει στη σταθεροποίηση και τον περιορισμό των συνεπειών της οικονομικής κρίσης. Η έκθεση επισημαίνει τον προσωρινό χαρακτήρα τους και ότι η παράτασή τους πρέπει να λάβει χώρα υπό αυστηρότερες προϋποθέσεις ενώ ισότιμοι όροι ανταγωνισμού πρέπει να αποκατασταθούν για τη διαδικασία εξόδου προκειμένου να αποφευχθούν οιοιδήποτε ηθικοί κίνδυνοι και, προπαντός, έτσι ώστε τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τα οποία δεν έχουν ζητήσει κρατικές ενισχύσεις να δουν να αποκαθίσταται η ανταγωνιστική θέση τους.

Στον χρηματοπιστωτικό τομέα επισημαίνονται επίσης τρία σημεία: η διαφάνεια των χρηματοοικονομικών πληροφοριών, η ανάγκη το ευρωπαϊκό σύστημα πληρωμών να είναι προσιτό, διαφανές και να λειτουργεί χωρίς διακρίσεις και αποτελεσματικά και, τρίτον, η ανάγκη καταπολέμησης των ασυνήθιστα υψηλών τιμών στις διασυνοριακές συναλλαγές με κάρτες πληρωμής. Η έκθεση διατυπώνει επίσης ανησυχίες σχετικά με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την ενέργεια, και λαμβάνει υπόψη τις συστάσεις της ομάδας υψηλού επιπέδου για τον τομέα των γαλακτοκομικών –η οποία έχει τη γνώμη ότι η ενίσχυση της διαπραγματευτικής ισχύος των παραγωγών και οι νέες συμβατικές σχέσεις πρέπει να είναι συμβατές με την πολιτική ανταγωνισμού– και ζητεί από την Επιτροπή νομοθετική πρωτοβουλία για να διευκολύνει ατομικές και συλλογικές απαιτήσεις αποζημίωσης για ζημίες προξενηθείσες από παραβιάσεις της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού, αποφεύγοντας ταυτόχρονα τις υπερβολές του αμερικανικού συστήματος.

Συνεπώς συγχαίρω τον εισηγητή, κ. Eppink, για το εξαιρετικό έργο του.

 
  
MPphoto
 

  Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.(ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς, θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή. Έχουμε εργαστεί παράλληλα (εγώ ήμουν η εισηγήτρια του περασμένου έτους), και αυτό με φέρνει στην πρώτη επισήμανσή μου.

Αυτό το οποίο με εντυπωσιάζει με αυτές τις ετήσιες συζητήσεις σχετικά με την πολιτική ανταγωνισμού είναι ότι υπάρχει μια πολύ φιλική και ευγενική ανταλλαγή απόψεων, και στη συνέχεια η Επιτροπή συνεχίζει απλά το έργο της ως συνήθως σαν να μην μεσολάβησε τίποτε επειδή η Επιτροπή έχει τις αποκλειστικές εξουσίες σε αυτόν τον τομέα. Πιστεύω, ότι, σε μια περίοδο όπου συζητούμε σχετικά με την οικονομική διακυβέρνηση για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό πρέπει να αλλάξει. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να έχει πολύ μεγαλύτερο ρόλο στη διαμόρφωση πολιτικών ανταγωνισμού, και συνεπώς παροτρύνω την Επιτροπή να ακολουθήσει ειδικότερα τις συστάσεις 3 και 4, και να υποβάλει λεπτομερή έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τις συστάσεις του αυτές.

Δεύτερον, κατά την άποψή μου, μια έκθεση πρέπει να είναι κάτι περισσότερο από απλή σύνοψη των δράσεων που αναλαμβάνονται. Μια έκθεση πρέπει να είναι ανάλυση του αντικτύπου των πολιτικών ανταγωνισμού, και αυτό αυτή τη στιγμή λείπει. Λέτε ότι θα εκπονήσετε μια έκθεση για το πλαίσιο των προσωρινών κρατικών ενισχύσεων επειδή αυτή είναι η προτεραιότητά σας, αλλά, επί σειρά ετών, ζητούμε πολύ περισσότερες τέτοιες αναλύσεις: για την πράσινη ανάκαμψη, για τις κρατικές ενισχύσεις στην καινοτομία, για τις κρατικές ενισχύσεις στις δημόσιες υπηρεσίες. Αυτή έχει ήδη καθυστερήσει πολύ, για αυτό θα ζητούσα από την Επιτροπή να εκπονήσει ενδελεχή ανάλυση.

Τέλος, θα επαναλάβω μετ’ επιτάσεως τις εκκλήσεις στις οποίες έχουμε ήδη προβεί –επί χρόνια τώρα– για μια τομεακή έρευνα για την επιγραμμική διαφήμιση και τις μηχανές αναζήτησης. Αυτή έχει πραγματικά καθυστερήσει πολύ, και θα ήθελα να ακούσω από την Επιτροπή πότε προτίθεται να διεξαγάγει μια τέτοια έρευνα.

 
  
MPphoto
 

  Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.(FR) Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο Almunia, ο οποίος δεν είναι εδώ σήμερα, αλλά ο οποίος, παρά το γεγονός ότι δεν είναι τομέας αρμοδιότητας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αναλώνει σημαντικό χρόνο μαζί μας στην Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και συνεπώς αφιερώνει χρόνο σε ένα συνεχή διάλογο με το Κοινοβούλιο για αυτά τα ζητήματα.

Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Συνήθως αυτό το κάνουμε τυπικά αλλά, κύριε Eppink, παρά το γεγονός ότι τα κόμματά μας συχνά διαφωνούν σε πολλά ζητήματα, πρέπει να πω ότι ενώ συντάσσαμε αυτή την έκθεση, στη συζήτησή μας δεν υπήρχαν θέματα ταμπού. Όλα τα σημεία αντιμετωπίστηκαν πλήρως με εποικοδομητικό πνεύμα, και αυτό πρέπει να επισημανθεί.

Θα ήθελα τώρα να αναφερθώ σε τρία σημεία με τα οποία πιστεύω ότι η Επιτροπή πρέπει να προχωρήσει. Το ένα, όπως επισημάνθηκε, είναι η σημασία του χρηματοπιστωτικού τομέα, στον οποίο, είναι αλήθεια, δίδεται πάρα πολύ μεγάλη βαρύτητα στην οικονομία.

Γνωρίζουμε ότι η χρηματοπιστωτική κρίση είχε ως συνέπεια οι χρηματοπιστωτικοί όμιλοι που ανταπεξήλθαν στην κρίση να γίνουν μεγαλύτεροι και ισχυρότεροι. Συνεπώς, υπάρχει πράγματι πρόβλημα στρέβλωσης της αγοράς σε αυτόν τον τομέα, και αυτό δεν αφορά μόνο τα ειδικά μέτρα κρατικών ενισχύσεων που εφάρμοσαν τα κράτη μέλη για να βοηθήσουν τον χρηματοπιστωτικό τομέα τους, αλλά επίσης, και αυτό το τονίζουμε στην έκθεση, διάφορες μορφές άμεσων ενισχύσεων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) οι οποίες, λυπάμαι που θα το πω, δεν είναι καθόλου διαφανείς.

Συνεπώς, παροτρύνουμε την Επιτροπή να εστιάσει στον τρόπο με τον οποίο η ΕΚΤ έχει ενισχύσει τις τράπεζες, επειδή είναι σαφές ότι οι τράπεζες οι οποίες προσέφυγαν στην ΕΚΤ για να ζητήσουν βοήθεια επωφελήθηκαν από ένα είδος βοήθειας το οποίο εκείνες οι τράπεζες οι οποίες τα κατάφεραν καλύτερα δεν ζήτησαν. Συνεπώς, οι τράπεζες οι οποίες είχαν ορθή διαχείριση υπήρξαν κατά κάποιο τρόπο θύματα στρέβλωσης της αγοράς.

Ο δεύτερος τομέας είναι ο τομέας των πρώτων υλών, και ιδιαίτερα τα τρόφιμα. Γνωρίζουμε ότι οι μεγάλες αγροτοβιομηχανικές επιχειρήσεις και οι μεγάλες εταιρείες λιανικού εμπορίου έχουν μια θέση στην αγορά η οποία τους δίδει πάρα πολύ μεγάλη επιρροή στη διαμόρφωση των τιμών. Μια έρευνα αγοράς πάνω σε αυτό το ζήτημα είναι απολύτως ζωτικής σημασίας.

Ένα άλλο σημείο, και όχι το λιγότερο σημαντικό, είναι ο φορολογικός ανταγωνισμός. Γνωρίζετε ότι τα περισσότερα κράτη μέλη, περιλαμβανομένου του δικού μου και πολλών άλλων, εφαρμόζουν μορφές φορολογικού ανταγωνισμού οι οποίες είναι πολύ επιζήμιες για το γενικό ευρωπαϊκό συμφέρον. Αυτές οι μορφές ανταγωνισμού πρέπει να σταματήσουν. Γνωρίζω ότι η Επιτροπή αρχίζει να ενδιαφέρεται για αυτό το θέμα ακόμη μια φορά, αλλά παροτρύνω μετ’ επιτάσεως τον Επίτροπο Almunia και τον Επίτροπο Šemeta να ασχοληθούν με αυτό το ζήτημα.

Ερχόμενος στην τελευταία επισήμανσή μου, με ευχαρίστηση σημειώνουμε ότι ο Επίτροπος Almunia έχει ήδη επιβάλει πρόστιμα σε διάφορους τομείς από την έναρξη της θητείας του, ιδιαίτερα στον τομέα των αεροπορικών εμπορευματικών μεταφορών. Χαιρετίζουμε επίσης την έναρξη της διεξαγωγής έρευνας για την Google, γεγονός το οποίο πιστεύω απαντά εν μέρει στην επισήμανση που έκανε η κ. in ’t Veld προ ολίγου.

(Ο ομιλητής δέχεται να απαντήσει σε ερώτηση στο πλαίσιο της διαδικασίας της γαλάζιας κάρτας σύμφωνα με το άρθρο 149, παράγραφος 8, του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Κύριε Lamberts, ο κ. Hans-Peter Martin έκανε χρήση της γαλάζιας κάρτας του για να επισημάνει ότι επιθυμεί να σας υποβάλει ερώτηση. Επιθυμείτε να τον ακούσετε; Ευχαριστώ πολύ.

Κύριε Martin, έχετε 30 δευτερόλεπτα για να υποβάλετε ερώτηση στον κ. Lamberts σχετικά με το θέμα.

 
  
MPphoto
 

  Hans-Peter Martin (NI).(DE) Κύριε Πρόεδρε, ο κ. Lamberts αναφέρθηκε στην ειδική στήριξη την οποία οι τράπεζες έχουν λάβει από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Θα μπορούσε ίσως να εξηγήσει λίγο αναλυτικότερα τι εννοεί και πώς αυτό λειτούργησε; Έκανε επίσης αναφορά στο γεγονός ότι αυτή η στήριξη πρέπει να καταργηθεί. Με ποιον τρόπο θα πρότεινε να αναλάβουμε τον έλεγχο εδώ, διασφαλίζοντας ότι οι λάθος άνθρωποι δεν θα αποκομίζουν παχυλά κέρδη;

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα για να απαντηθεί σε μόλις τριάντα δευτερόλεπτα· ωστόσο, έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στις ικανότητες συνόψισης του κ. Lamberts.

 
  
MPphoto
 

  Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.(FR) Κύριε Πρόεδρε, το να απαντηθεί ερώτηση αυτού του είδους σε 30 δευτερόλεπτα αποτελεί σαφώς σχεδόν αδύνατο άθλο.

Περί τίνος ακριβώς πρόκειται; Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) συμφωνεί να παρέχει ρευστότητα σε τράπεζες οι οποίες τη ζητούν, απεριόριστα, αποδεχόμενη παντός είδους περιουσιακά στοιχεία ως εγγύηση για αυτή τη ρευστότητα. Ωστόσο, δεν έχουμε πολύ σαφή εικόνα της φύσης αυτών των περιουσιακών στοιχείων. Έχουμε έντονες υποψίες ότι πολλά εξ αυτών, είναι, όπως λένε, συφιλιδικά ή τοξικά στοιχεία ενεργητικού των οποίων η πραγματική αγοραία αξία είναι πολύ δύσκολο να προσδιοριστεί και ορισμένα εξ αυτών των στοιχείων ενεργητικού υπάρχει ενδεχόμενο να είναι άνευ αξίας.

Υπό αυτές τις συνθήκες, αυτή η παροχή ρευστότητας συνιστά, κατά συνέπεια, άμεση μορφή ενίσχυσης. Είναι σαφές ότι αν η ΕΚΤ δεν παρείχε αυτή τη ρευστότητα με αντάλλαγμα αυτές τις εγγυήσεις, οι οποίες στην πραγματικότητα είναι πολύ βραχύβιες, τότε είναι πιθανόν ότι ορισμένα από αυτά τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα κήρυτταν πτώχευση.

Η εξεύρεση απάντησης σε αυτό δεν είναι απλή· ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, το πρώτο βήμα είναι να υπάρχει διαφάνεια όσον αφορά αυτά τα στοιχεία ενεργητικού.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Σας ευχαριστώ, κύριε Lamberts, για την τόσο σαφή απάντηση σε ένα τόσο περίπλοκο ζήτημα.

 
  
MPphoto
 

  Kay Swinburne, εξ ονόματος της Ομάδας ECR.(EN) Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς, θα ήθελα να συγχαρώ τον συνάδελφό μου Derk Jan Eppink για την περιεκτική και καλώς διαπραγματευθείσα έκθεση, η οποία καλύπτει τόσα πολλά θέματα. Βασικά, η πολιτική ανταγωνισμού πρέπει να είναι στην καρδιά της ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς και στέρεες αρχές ανταγωνισμού πρέπει να ενσωματωθούν σε όλη την κοινοτική νομοθεσία. Ο ανταγωνισμός πρέπει να δημιουργεί ισχυρότερη αγορά για τους πολίτες της ΕΕ και να επιτρέπει στην ΕΕ να είναι ανταγωνιστικότερη σε παγκόσμιο επίπεδο.

Στο τελευταίο κύμα της νομοθεσίας για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, υπάρχει κίνδυνος αυτή η αρχή να χαθεί. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κάθε ευκαιρία για να δημιουργήσουμε περισσότερο ανταγωνισμό σε αγορές στις οποίες κυριαρχούν μεγάλοι παίκτες της αγοράς και να δημιουργηθεί μια περισσότερο σφύζουσα αγορά. Στη νομοθεσία περί παραγώγων, η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση, μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι δεν θα δημιουργήσουμε ούτε θα ενισχύσουμε μονοπώλια με το να στηρίζουμε ανοικτά την πρόσβαση σε CCP και παρόμοια, και διασφαλίζοντας τη διαθεσιμότητα σημαντικών ροών δεδομένων σε όλους τους φορείς.

Στην προσεχή αναθεώρηση της οδηγίας για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID), πρέπει να έχουμε κατά νου τον αρχικό σκοπό του ανοίγματος των αγορών μετοχών της Ευρώπης στον ανταγωνισμό και, μετά την επέκτασή της ώστε να περιλαμβάνει νέες κατηγορίες στοιχείων ενεργητικού, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι ανταγωνιστικές αρχές τηρούνται, δεδομένου ότι ο συνδυασμός αυτών έχει πραγματικά οδηγήσει προς τα κάτω τις προμήθειες και τα έξοδα διαπραγμάτευσης για τους επενδυτές στις μετοχές κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών ετών.

Όταν εξετάζουμε μεταρρυθμίσεις για τις ελεγκτικές εταιρείες, τους οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης και άλλους παρόχους χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, μπορούμε να εξετάσουμε πού βρίσκονται τα εμπόδια για την είσοδο στην αγορά, και να εργαστούμε για να τα γκρεμίσουμε. Πιστεύω ότι η υποστήριξη του ανταγωνισμού σε καίριας σημασίας τομείς είναι ο τρόπος με τον οποίο θα δημιουργήσουμε το αληθινό αναπτυξιακό δυναμικό της ΕΕ και θα ενισχύσουμε εκ νέου τις οικονομίες μας σε αυτόν τον συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο.

 
  
MPphoto
 

  Thomas Händel, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.(DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με αυτή την έκθεση, η Επιτροπή ακολουθεί μια επιτυχή πολιτική για τον ανταγωνισμό. Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι ο μη ρυθμιζόμενος ανταγωνισμός μπορεί επίσης να οδηγήσει σε αύξηση της ανεργίας, έτσι ώστε το χάσμα μεταξύ πλούσιων και φτωχών να διευρύνεται ακόμη περισσότερο.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο ελεύθερος ανταγωνισμός εξακολουθεί να έχει την πρωτοκαθεδρία σε σχέση με τις κοινωνικές ανάγκες των πολιτών μας. Η διακαής πίστη στις ελεύθερες αγορές δεν μπορεί να συγκαλύψει το γεγονός ότι αυτές οι αγορές όχι μόνο αποτυγχάνουν επανειλημμένα, αλλά είναι επίσης ανίκανες να επιφέρουν διαρκή κοινωνική δικαιοσύνη. Μερικές διαδικασίες που αποσκοπούν στην καταπολέμηση της στρέβλωσης του ανταγωνισμού και του καθορισμού των τιμών δεν θα είναι αρκετές για να επιλύσουν αυτό το πρόβλημα. Μια δίκαιη και κοινωνική εσωτερική αγορά θα λειτουργήσει μόνο με ισχυρή και θεμιτή ρύθμιση. Πάνω σε αυτό χρειάζεται επειγόντως περισσότερη εργασία. Για παράδειγμα, δεν είναι αποδεκτό ολοένα και περισσότερα ιδρύματα τα οποία παρέχουν υπηρεσίες κοινής ωφέλειας να βρίσκονται εκτεθειμένα στον ιδιωτικό ανταγωνισμό.

Η έκθεση ορίζει δείκτες για τη μελλοντική πολιτική ανταγωνισμού της Επιτροπής. Υπάρχει επείγουσα ανάγκη για πολύ ισχυρότερη προστασία των καταναλωτών και οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας να προστατεύονται από τους κανόνες ανταγωνισμού και να απομακρυνθούν από τον έλεγχο των συμπράξεων. Είναι επίσης απαραίτητο να θεσπιστεί συμβατική ρήτρα η οποία θα ευνοεί την ασφαλή κοινωνική πρόοδο και αυτό θεωρείται εξίσου σημαντικό με τους κανόνες ανταγωνισμού στην Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 

  William (The Earl of) Dartmouth, εξ ονόματος της Ομάδας EFD.(EN) Κύριε Πρόεδρε, δεν συμβαίνει συχνά να έχω να πω καλά λόγια για τον Gordon Brown, αλλά ενήργησε γρήγορα, αποφασιστικά και αποτελεσματικά για να αντιμετωπίσει την τραπεζική κρίση στο ΗΒ, παρότι πρέπει να επισημάνω ότι αυτή η κρίση επιδεινώθηκε σε μεγάλο βαθμό από την καταστροφική θητεία του ως υπουργού οικονομικών επί δέκα χρόνια.

Ωστόσο, η διάσωση των τραπεζών στο ΗΒ ήταν λιγότερο ταχεία απ’ ό,τι θα μπορούσε να είναι λόγω των συνεπειών της πολιτικής ανταγωνισμού της ΕΕ. Ο διακεκριμένος συνάδελφός μου, καθηγητής Tim Congdon, έγραψε ένα φυλλάδιο για αυτό. Γεγονός είναι ότι αυτά τα ζητήματα έπρεπε να αντιμετωπιστούν σε εθνικό επίπεδο και όχι σε επίπεδο Επιτροπής. Η Επιτροπή απλά δεν γνωρίζει τι κάνει και πρέπει να παραμείνει αρκετά μακριά.

Στα τελευταία 15 δευτερόλεπτα που έχω, πρέπει να ασχοληθώ με την ιδιαίτερα καταθλιπτική ομιλία του κ. Lamberts όταν μιλούσε για τον φορολογικό ανταγωνισμό. Χάρη στον φορολογικό ανταγωνισμό έχουμε χαμηλότερους φόρους. Αυτό το οποίο υποστήριζε ήταν μια φορολογική πολιτική σε επίπεδο ΕΕ, η οποία θα είχε ως αποτέλεσμα υψηλότερους φόρους σε ολόκληρη την ΕΕ. Έτσι έχουν τα πράγματα, και θα ζητούσα από τον κ. Lamberts και τους συναδέλφους του να έχουν την καλοσύνη την επόμενη φορά να πουν τα πράγματα με το όνομά τους.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Δεν πρόκειται ουσιαστικά για παρέμβαση στο πλαίσιο της διαδικασίας της «γαλάζιας κάρτας» αλλά για προσωπική δήλωση. Κύριε Lamberts, σας εκλιπαρώ να είστε σύντομος, και ας δούμε αν μπορείτε να διαφωτίσετε τον συνάδελφό σας σχετικά με την άποψή σας σε μόλις τριάντα δευτερόλεπτα.

 
  
MPphoto
 

  Philippe Lamberts (Verts/ALE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, ο Λόρδος Dartmouth παρουσιάζει τους Πράσινους ως υπέρμαχους υψηλών φόρων χάριν των υψηλών φόρων. Θέλω μόνο να σας θέσω, Λόρδε Dartmouth, μια πολύ απλή ερώτηση. Αν υπηρεσίες όπως η εκπαίδευση, η υγεία και η ασφάλεια έχουν αξία, υποθέτω ότι πρέπει να βρείτε πόρους για να τις χρηματοδοτήσετε. Έτσι δεν είναι;

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Όχι, δεν θα ανοίξουμε συζήτηση επ’ αυτού.

Κύριε Dartmouth, μπορείτε να απαντήσετε στον κ. Lamberts αργότερα στο διάδρομο. Ωστόσο, αυτό το οποίο οι κανονισμοί δεν επιτρέπουν είναι μια ερώτηση να απαντάται με άλλη ερώτηση.

Έχετε 15 δευτερόλεπτα.

 
  
MPphoto
 

  William (The Earl of) Dartmouth (EFD).(EN) (οι εισαγωγικές λέξεις δεν ακούγονται καθώς το μικρόφωνο έκλεισε) ... το άτομο το οποίο έθεσε την ερώτηση έχει το δικαίωμα να απαντήσει. Έχετε εφεύρει νέους κανόνες –δικούς σας κανόνες– ως πρόεδρος. Είστε εντελώς λάθος, κύριε.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Ναι, εφευρίσκουμε κανόνες κάθε στιγμή και συμβάλλουμε στην πρόοδο της δημοκρατικής λειτουργίας του Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ που το αναγνωρίζετε.

 
  
MPphoto
 

  Hans-Peter Martin (NI).(DE) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να αρχίσω συγχαίροντάς σας για το γεγονός ότι επιτρέψατε έναν τέτοιο διάλογο. Είναι λιγάκι ατυχές το γεγονός ότι ο Earl of Dartmouth δεν κατάλαβε ότι δώσατε και σε εκείνον την ευκαιρία να απαντήσει. Πιστεύω ότι είναι πολύ θετικό όταν κάποιος όπως ο κ. Lamberts προσέρχεται με τόσο συγκεκριμένες προτάσεις και όταν έχουμε την ευκαιρία να έχουμε μια ζωηρή συζήτηση, έτσι ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να απαντούν με αμεσότερο τρόπο· αυτό ακριβώς το οποίο θέλουμε σε αυτή την αίθουσα. Ίσως να του δώσετε την ευκαιρία για μια σύντομη απάντηση αργότερα.

Θα ήθελα να συνεχίσω από εκεί που σταμάτησε ο κ. Lamberts. Είναι αναμφισβήτητο ότι χρειαζόμαστε διαφάνεια στο τραπεζικό σύστημα. Το κοινό εξακολουθεί να μην γνωρίζει ότι αυτές οι επιδοτήσεις λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης έχουν στην πραγματικότητα κάνει κάτι το εντελώς απίθανο βάσει των προτύπων της ΕΕ. Καθιστούν σαφές ότι ο ανταγωνισμός per se δεν μπορεί να τα καταφέρνει πάντοτε χωρίς επιδοτήσεις όταν διακυβεύονται υψηλότεροι στόχοι. Ωστόσο, αυτό το οποίο καθιστά την όλη ιστορία τόσο πικρή είναι το γεγονός ότι οι τράπεζες οι οποίες έλαβαν στήριξη σημειώνουν και πάλι κέρδη, και, σε ορισμένες περιπτώσεις, στην πραγματικότητα ενεργούν ενάντια στα κοινά ευρωπαϊκά συμφέροντα. Αρκετά με τη χρηματοπιστωτική αγορά.

Το δεύτερο σημείο το οποίο θα ήθελα να συζητήσω είναι ένα θέμα για το οποίο με έχετε ξανακούσει να μιλάω – το ζήτημα των φαρμάκων. Θεωρώ ότι είναι πολύ λυπηρό το γεγονός ότι δεν έχουμε ακόμη σημειώσει την πρόοδο η οποία υπήρξε δυνατή και απαραίτητη επί δεκαετίες. Θα ήταν πράγματι μεγάλο βήμα προόδου για την Ευρώπη αν οι πολίτες στη χώρα μου, την Αυστρία, όπως και στη Γερμανία και σε άλλες χώρες, έπρεπε να καταβάλουν το ίδιο ποσό για φάρμακα που καταβάλλουν οι συμπολίτες τους σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ. Αυτό είναι το έργο των συμπράξεων και των μεγάλων επιχειρήσεων. Πιστεύω ότι η Επιτροπή έχει την ευκαιρία και το καθήκον να αναλάβει τελικά δράση σε αυτόν τον τομέα.

Η δεύτερη πτυχή αυτού του ζητήματος είναι η έγκριση των φαρμάκων. Μη αναγκαίες δοκιμές εξακολουθούν να διεξάγονται, τόσο σε ζώα όσο και σε ανθρώπους. Για μεγάλο μέρος της εργασίας υπάρχουν περιττές αλληλεπικαλύψεις. Στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς, αυτό είναι κάτι το οποίο έπρεπε να είχε επιλυθεί τον περασμένο αιώνα. Θα σας καλούσα ακόμη μια φορά να αναλάβετε εντατική δράση σε αυτόν τον τομέα.

 
  
MPphoto
 

  Gunnar Hökmark (PPE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, τα μάτια μας είναι αυτή τη στιγμή στραμμένα στη σύνοδο κορυφής Κίνας και ΗΠΑ, επειδή αυτές οι δύο οικονομίες θεωρούνται ότι είναι οι μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου. Συζητούμε για το πότε η Κίνα θα γίνει η μεγαλύτερη οικονομία, αλλά αυτό βασίζεται σε εσφαλμένη υπόθεση, επειδή λησμονούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η μεγαλύτερη οικονομία, αλλά η Κίνα και οι ΗΠΑ έχουν τις μεγαλύτερες αγορές. Αυτό συμβαίνει λόγω της έλλειψης ανταγωνισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά μήκος των συνόρων και σε διάφορους τομείς.

Αυτό το οποίο μας κάνει να θαυμάζουμε αυτές τις οικονομίες αντί να θαυμάζουμε τη δική μας οικονομία είναι η έλλειψη ανταγωνισμού, ενώ αυτές έχουν την αυτοπεποίθηση ότι διαδραματίζουν ηγετικό ρόλο. Γι’ αυτό είναι σημαντικό, στο μέλλον, η έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού να εστιάζει επίσης στην έλλειψη εφαρμογής της νομοθεσίας η οποία έχει ήδη θεσπιστεί καθώς και στην έλλειψη ανταγωνισμού στην ευρωπαϊκή οικονομία. Αυτό χρειάζεται να το κάνουμε σε πολλούς τομείς. Επίσης, για να είμαστε η ηγέτιδα οικονομία, χρειάζεται να διασφαλίσουμε ότι είμαστε η ανταγωνιστικότερη οικονομία.

Επιτρέψτε μου να σας πω ένα μυστικό: ουδέποτε θα είμαστε η ανταγωνιστικότερη οικονομία αν δεν έχουμε ανταγωνισμό. Οι κρατικές επιδοτήσεις και οι κανονισμοί οι οποίοι εμποδίζουν την είσοδο στην αγορά νέων επιχειρήσεων, εμποδίζουν την ευρωπαϊκή οικονομία να έχει ηγετική θέση. Γι’ αυτό πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι κρατικές επιδοτήσεις θα χορηγούνται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν τίποτε άλλο πλέον δεν μπορεί να γίνει, ή όταν μπορούμε να τις διοχετεύουμε με τρόπο ο οποίος στηρίζει το κοινό συμφέρον χωρίς να στρεβλώνει τον ανταγωνισμό.

Αυτό το οποίο χρειάζεται να διασφαλιστεί είναι να μπορούμε να επιτρέπουμε την είσοδο νέων επιχειρήσεων σε όσο το δυνατόν περισσότερους τομείς της ευρωπαϊκής οικονομίας. Ο ανταγωνισμός δεν έχει να κάνει με τον εκτοπισμό των άλλων. Έχει να κάνει με το να επιτρέπουμε σε μεγάλες εταιρείες να συγχωνεύονται και να γίνονται μεγαλύτερες στην παγκόσμια σκηνή, και με το να επιτρέπουμε σε νέες επιχειρήσεις να υιοθετούν νέες καινοτομίες. Σε αυτόν τον τομέα υστερούμε και είναι ευθύνη της Επιτροπής να το αποδείξει αυτό, και να αναλάβει δράση προκειμένου να μπορούμε να προχωρήσουμε μαζί ώστε στο μέλλον να μας βλέπουν ως οικονομία με ηγετική θέση.

 
  
MPphoto
 

  Edit Herczog (S&D).(EN) Κύριε Πρόεδρε, η πολιτική ανταγωνισμού είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Συμφωνούμε ότι η καινοτομία, η δημιουργικότητα και το να είμαστε καλύτεροι σημαίνει απαραίτητα πλεονέκτημα αγοράς, αλλά δεν δεχόμαστε ότι, μόνο και μόνο επειδή κάποιος είναι μεγαλύτερος και ισχυρότερος με καλύτερες διασυνδέσεις σε πληροφορίες και, ιδιαίτερα, ειδικές διασυνδέσεις με την κυβέρνηση, τέτοιου είδους πλεονεκτήματα πρέπει να ισχύουν στη αγορά, και είμαστε πολύ ευτυχείς για το γεγονός ότι η Επιτροπή επαγρυπνεί ως προς αυτό για να διασφαλίζει ότι τέτοιου είδους πλεονεκτήματα δεν θα ισχύουν.

Θα ήθελα να αναφέρω ακόμη μια φορά ένα νέο φαινόμενο: δεν είναι οι παράγοντες της αγοράς αλλά μάλλον οι κυβερνήσεις οι οποίες, από καιρό σε καιρό, παίζουν με το να δίδουν ειδικά πλεονεκτήματα όσον αφορά την πολιτική ανταγωνισμού σε ορισμένες από τις εταιρείες που έχουν την εύνοιά τους. Αυτό είναι ένα πολύ κακό φαινόμενο και έχει να κάνει με τα κομματικά ταμεία.

Θα ήθελα να ζητήσω από την Επιτροπή να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση: επιτρέψτε μας να έχουμε καινοτομία, δημιουργικότητα και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά μην επιτρέπετε οιοδήποτε είδος κατάχρησης πληροφοριών ή εξουσίας, είτε οικονομικής είτε πολιτικής, σε αυτούς τους τομείς.

 
  
MPphoto
 

  Sylvie Goulard (ALDE).(FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, η έκθεση του κ. Eppink είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτη, όμως φοβάμαι λιγάκι –και αυτό δεν σχετίζεται καθόλου με τον εισηγητή– ότι επισημαίνουμε τα ίδια πράγματα επανειλημμένα. Μοιάζει μάλλον περισσότερο με ματαιοπονία. Αναμφίβολα, θα συντασσόμουν με την άποψη της κ. in ’t Veld και του κ. Lamberts για να πω ότι χρειάζεται να έχουμε κατάλληλο έλεγχο του ανταγωνισμού, και να σκεφτούμε τι συμβαίνει στον γεωργικό τομέα, ο οποίος έχει ελάχιστους αγοραστές και τεράστιο αριθμό παραγωγών – κάτι το οποίο ουδέποτε στο παρελθόν ανησύχησε την Επιτροπή, ενώ αν αυτός ο τομέας ήταν ο βιομηχανικός τομέας, τότε η Επιτροπή θα είχε σπεύσει να ασχοληθεί με τη σύμπραξη των αγοραστών. Χρειαζόμαστε επίσης νέους κανόνες για τον τομέα του Διαδικτύου.

Ωστόσο, η σχέση μας με την Επιτροπή είναι φοβερά βαρετή. Μας αποστέλλει έκθεση η οποία βάζει στο περιθώριο τα τρία τέταρτα των θεμάτων. Απαντούμε πολιτισμένα ότι η έκθεση είναι ενδιαφέρουσα και ότι κάτι πρέπει να προστεθεί σε αυτή· στη συνέχεια ο καθένας τη βάζει σε ένα συρτάρι.

Αυτό μόνο ήθελα να πω σήμερα, και να επαναλάβω αυτό που είπε ο κ. Hökmark: ο κόσμος αλλάζει. Είναι πολύ όμορφο να λέμε ότι οι κρατικές ενισχύσεις δεν είναι κάτι καλό, αλλά γεγονός παραμένει ότι η Κίνα, η Κορέα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και άλλοι χορηγούν κρατικές ενισχύσεις. Δεν είμαι υπέρ των κρατικών ενισχύσεων. Δεν είμαι μια παραδοσιακή γαλλίδα υπέρμαχος του προστατευτισμού· λέγω απλά το εξής: ας ανοίξουμε λιγάκι τα μάτια μας και ας σταματήσουμε να ονειρευόμαστε!

 
  
MPphoto
 

  Reinhard Bütikofer (Verts/ALE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, η σύσταση αριθ. 4 καλεί την Επιτροπή να εκδίδει εκθέσεις για τον τρόπο με τον οποίο θα χειρίζεται όλες τις μελλοντικές συστάσεις και να αιτιολογεί οιεσδήποτε διαφορές οι οποίες ενδέχεται να ανακύψουν. Πιστεύω ότι αυτή είναι μια πολύ λογική πρόταση και επιθυμώ να την κάνω περισσότερο συγκεκριμένη. Το περασμένο έτος, το Κοινοβούλιο αποφάσισε κατά τη διάρκεια της σχετικής συζήτησης ότι θέλαμε να εστιάσουμε στον θεμιτό και χωρίς διακρίσεις ανταγωνισμό για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η Επιτροπή εν τω μεταξύ δεν έχει κάνει τίποτε. Συνεπώς, αυτή η σύσταση θα βρεθεί ακόμη μια φορά στην πρόταση ψηφίσματος του κ. Eppink.

Θα ήθελα να ακούσω από την Επιτροπή αν προτίθεται να εφαρμόσει αυτή την επαναλαμβανόμενη σύσταση ή να τη ρωτήσω, τουλάχιστον, να μας πει τι την εμποδίζει να λάβει υπόψη τις ιδιαίτερες ανησυχίες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με αυτόν τον τρόπο.

Η δεύτερη επισήμανσή μου αφορά τον τομέα των εμπορευμάτων. Είμαι πολύ ευτυχής που διαπιστώνω ότι αυτή η έκθεση ασχολείται με την έλλειψη διαφάνειας στον τομέα των εμπορευμάτων. Χαιρετίζω επίσης το γεγονός ότι ασχολείται με το ζήτημα της κερδοσκοπίας στα εμπορεύματα. Ωστόσο, λυπάμαι για το γεγονός ότι δεν περιέλαβε τη σύσταση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας συνολικά, πράγμα το οποίο υπονοεί ότι δεν πρέπει να ακολουθήσουμε την πρόταση που έκανε η γαλλική Προεδρία, ήτοι ότι το θέμα της κερδοσκοπίας πρέπει να περιοριστεί στα αγροτικά προϊόντα, αλλά συστήνει να περιληφθεί επίσης η κερδοσκοπία στα μέταλλα. Κατά τη γνώμη μου, αυτό είναι εξίσου σημαντικό.

 
  
MPphoto
 

  Vicky Ford (ECR).(EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφό μου, κ. Derk Jan Eppink, για την εξαιρετική έκθεσή του, αλλά ιδιαίτερα να κάνω ένα σχόλιο σχετικά με την αγορά ενέργειας, την οποία η Επιτροπή πρόκειται να εξετάσει αυτό το έτος.

Όπως και άλλοι βουλευτές του ΕΚ έχουν επισημάνει, ο εφοδιασμός με ενέργεια και η τιμολόγηση μπορούν να ποικίλουν σημαντικά μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών. Στην περιοχή την οποία εκπροσωπώ, σχεδόν το ένα τέταρτο των νοικοκυριών δεν έχουν πρόσβαση σε κεντρικό δίκτυο αερίου, και η μεγάλη πλειονότητα αυτών εξαρτώνται από το πετρέλαιο οικιακής θέρμανσης. Μέσα σε ένα μήνα, μεταξύ Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου, η τιμή σε αυτή την αγορά αυξήθηκε κατά 50% και πλέον. Οι καταναλωτές ανησυχούν (και κρυώνουν πολύ) – ανησυχούν σχετικά με την τιμολόγηση των συμπράξεων, και υπάρχουν ισχυρισμοί για αυτό.

Είναι ορθό ότι αυτό πρέπει να εξεταστεί πρώτα από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, όμως ακούω παρόμοιες ανησυχίες από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ. Γι’ αυτό θα ήθελα να ζητήσω από τον κ. Επίτροπο: όταν εξετάσετε τις αγορές ενέργειας αυτό το έτος, παρακαλώ να μην ξεχάσετε αυτούς οι οποίοι ζουν σε ιδιαίτερα απομονωμένες περιοχές της υπαίθρου.

 
  
MPphoto
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE).(HU) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, όπως μπορέσατε να δείτε στην χθεσινή παρουσίασή μας, η ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς και η προαγωγή της δημιουργίας θέσεων εργασίας είναι μεταξύ των προτεραιοτήτων της ουγγρικής Προεδρίας. Δεδομένου ότι μια κοινοτική πολιτική ανταγωνισμού βασισμένη σε ίσους ανταγωνιστικούς όρους που ισχύουν σε όλους τους τομείς είναι προϋπόθεση των προαναφερόμενων προτεραιοτήτων, είμαι πολύ ευτυχής για τη σύνταξη αυτής της έκθεσης. Ωστόσο, κυρίες και κύριοι, αυτή τώρα αφορά το μακρινό παρελθόν. Οι καιροί έκτοτε έχουν αλλάξει. Παρά ταύτα, πιστεύω ότι είναι σημαντικό να εξάγουμε συμπεράσματα από αυτή την έκθεση, και βρίσκω επίσης σημαντικό το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο –δηλαδή εμείς, οι βουλευτές – θα είμαστε σε θέση να διαδραματίσουμε ενεργότερο ρόλο στη διαμόρφωση της πολιτικής ανταγωνισμού στο μέλλον. Σε αυτό, ωστόσο, ζητώ τη συνεργασία της Επιτροπής.

Πρώτον, ζητώ αυτό το οποίο πιστεύω ότι αποτελεί αναγκαιότητα, ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να ενημερώνεται τακτικά σχετικά με όλες τις πρωτοβουλίες που δρομολογούνται σε αυτόν το τομέα. Δεύτερον, ζητώ από την Επιτροπή, ως τη μοναδική αρμόδια για τον ανταγωνισμό αρχή σε ολόκληρη την ΕΕ, να υποβάλλει ετησίως στο Κοινοβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των συστάσεων που εκδίδει το Κοινοβούλιο, και να αιτιολογεί οιαδήποτε παρέκκλιση από αυτές.

Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να αντιληφθούμε –και σε αυτό συμφωνώ με τους συναδέλφους μου βουλευτές– ότι δεν μπορούμε να διαχειριζόμαστε κάθετα την πολιτική ανταγωνισμού. Ο συντονισμός απαιτείται επίσης σε όλους τους λειτουργικούς και ρυθμιστικούς τομείς. Αυτό, ωστόσο, είναι ευθύνη της Επιτροπής. Για αυτόν τον λόγο, είναι ουσιώδες να εναρμονιστούν οι πολιτικές της ΕΕ και οι προτεραιότητες που καθορίζονται στη στρατηγική ΕΕ 2020, η οποία αποσκοπεί στην στήριξη της ανάπτυξης και της απασχόλησης.

Τέλος, θα ήθελα και εγώ να αναφερθώ στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, των οποίων η συμμετοχή είναι απαραίτητη και αναπόφευκτη για την ανάπτυξη ολόκληρης της ευρωπαϊκής οικονομίας, περιλαμβανομένης, φυσικά , της απασχόλησης. Ωστόσο, οι όροι ανταγωνισμού πρέπει να είναι ίσοι. Αυτό πρέπει να το εγγυάται η πολιτική ανταγωνισμού. Ζητώ από την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στις ΜΜΕ και να εξασφαλίσει γι’ αυτές ίσους όρους ανταγωνισμού που δεν θα εισάγουν διακρίσεις.

 
  
MPphoto
 

  Peter Skinner (S&D).(EN) Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς επιτρέψτε μου να συγχαρώ τον κ. Eppink για την αναλυτική εργασία που έκανε γι’ αυτή την έκθεση. Ελπίζω να συνεχίσει να διαδραματίζει προοδευτικό ρόλο σε αυτόν τον τομέα.

Χαιρετίζω αυτή την έκθεση για την κατάσταση της πολιτικής ανταγωνισμού 2009. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμη στοιχεία ανταγωνισμού στην ΕΕ τα οποία χρειάζεται να ενισχυθούν και να διευκρινιστούν. Σε αυτόν τον τομέα θα ενθάρρυνα την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο θα μπορέσουμε να διατηρήσουμε την εμπιστοσύνη του κοινού στις αποφάσεις που έχουν ληφθεί. Επιπλέον, είναι επιτακτικό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να τηρείται ενήμερο για τη δράση την οποία αναλαμβάνει η Επιτροπή, με ιδιαίτερη εστίαση στην πολιτική για τις ΜΜΕ.

Προσβλέπω στις εκθέσεις και τις έρευνες οι οποίες έχουν επισημανθεί σε αυτή την έκθεση – στην τελευταία μέτρηση, 11 εκθέσεις, έξι έρευνες σε διάφορους τομείς και η αποκατάσταση της μονάδας φορολογικών κρατικών ενισχύσεων της ΓΔ Ανταγωνισμού. Ιδιαίτερα, χαιρετίζω σθεναρά το επαναλαμβανόμενο αίτημα για την ενσωμάτωση της βάσης για τον υπολογισμό προστίμων, την οποία έχουμε ήδη συζητήσει. Πιστεύω ότι αυτή είναι απολύτως ζωτικής σημασίας.

Με την ευκαιρία, ήταν πολύ ενδιαφέρον να ακούσω νωρίτερα από τον Earl of Dartmouth, μιλώντας ως αριστοκράτης, σχετικά με την πολιτική ανταγωνισμού. Όπως ο καθένας γνωρίζει, οι αριστοκράτες στο Ηνωμένο Βασίλειο εστιάζουν ιδιαίτερα στη συγκέντρωση γης. Ίσως θα έπρεπε να ζητούσαμε από τις αρμόδιες για τον ανταγωνισμό αρχές να κοιτάξουν αυτό το θέμα και να δουν πώς ακριβώς οι αριστοκράτες φροντίζουν τη γη τους σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση όλον αυτόν τον καιρό.

 
  
MPphoto
 

  Sławomir Witold Nitras (PPE).(PL) Κύριε Πρόεδρε, παρακολουθώ με ευχαρίστηση αυτή τη συζήτηση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Eppink για την έκθεσή του. Γνωρίζοντας την προσέγγισή του, βλέπω την έκθεση με θαυμασμό και είμαι ευτυχής για το γεγονός ότι ήταν αυτός ο οποίος την συνέταξε. Με ευχαρίστηση επίσης ακούω τις ομιλίες των συναδέλφων βουλευτών, αλλά υπάρχει κάτι το οποίο αισθάνομαι ότι πρέπει να πω. Επικεντρωνόμαστε εδώ, στο έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Την κατηγορούμε ότι δεν έχει ισχυρή θέση ή πολιτική και ότι δεν καταπολεμά τον προστατευτισμό, αλλά πολύ ειλικρινά, ο αντίπαλος ή το μεγαλύτερο πρόβλημά μας –ο κ. Hökmark μίλησε σχετικά με το γεγονός ότι η ευρωπαϊκή οικονομία δεν είναι ανταγωνιστική– είναι τα κράτη μέλη. Εν τω μεταξύ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πολύ συχνά δεν έχει επιλογή αλλά –ενεργώντας υπό πίεση από τα κράτη μέλη– προσπαθεί να προστατεύσει τον ελεύθερο ανταγωνισμό όσο το δυνατόν περισσότερο.

Σε αυτή την αίθουσα πριν από αρκετές εβδομάδες, συζητούσαμε μεταξύ άλλων για τη θέσπιση ειδικής νομοθεσίας για την αγορά άνθρακα. Ωστόσο, σε αυτή την περίπτωση, δεν ακούσαμε τους βουλευτές να κάνουν λόγο για ελεύθερο ανταγωνισμό, αλλά μπορούσαμε να ακούσουμε μόνο τις φωνές του κόσμου που ζητούσε προστατευτικές αρχές και τη δυνατότητα επιδότησης, για παράδειγμα, κλεισμένων ορυχείων –έτσι τα αποκαλούσαν– ενώ στην πραγματικότητα, το πραγματικό ζήτημα ήταν η ενίσχυση για ορυχεία τα οποία δεν θα κλείσουν καθόλου. Συνεπώς, πρέπει να είμαστε συνεπείς στο έργο μας, και αυτή η συνέπεια συχνά λείπει σε αυτή την αίθουσα.

Συζητούμε για τις ενισχύσεις στον τραπεζικό κλάδο. Φοβάμαι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενεργώντας υπό αυτή την πίεση από τα κράτη μέλη, το μόνο που έχει κάνει είναι να επικυρώσει αυτές τις ενισχύσεις, και σήμερα, όταν μιλούμε για την έκθεση, η οποία αφορά, στην πραγματικότητα, το 2009 –συμφωνώ, εδώ, με την κριτική– έχω την εντύπωση ότι από την έκθεση λείπει η αποτίμηση των αποτελεσμάτων αυτών των ενισχύσεων και αν, στην πραγματικότητα, αναδιάρθρωσαν τον τραπεζικό τομέα με σταθερότητα. Αναμένω, κύριε Επίτροπε, αυτή η πτυχή –η αποτίμηση μιας σημαντικής πολιτικής– να είναι παρούσα σε αυτή την έκθεση.

Η έκθεση κάνει επίσης λόγο για το γεγονός ότι η Επιτροπή καταπολεμά τον προστατευτισμό, μεταξύ άλλων όταν μιλούμε για τον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, αλλά υπάρχουν παραδείγματα –προέρχομαι από την Πολωνία– όπου το καλύτερο εργοστάσιο του ομίλου Fiat έκλεισε –ίσως να μην έκλεισε, αλλά η παραγωγή μειώθηκε– και η παραγωγή μεταφέρθηκε στην Ιταλία. Αυτό το γεγονός συνιστά προφανή προστατευτισμό, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να καταπολεμήσει αυτό το πρόβλημα.

Μπορώ να δώσω και άλλο παράδειγμα. Το 2009, δυο πολωνικά ναυπηγεία έκλεισαν. Προέρχομαι από πόλη ναυπηγείων στην Πολωνία, αλλά το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο από τα δυο πολωνικά ναυπηγεία. Το πρόβλημα συνδέεται με το γεγονός ότι, σε παγκόσμιο επίπεδο, η ευρωπαϊκή πολιτική ανταγωνισμού αναγκάζει τη ναυπηγική βιομηχανία να ανταγωνιστεί κυρίως τα ευρέως επιδοτούμενα ναυπηγεία της Μέσης Ανατολής, και σήμερα έχουμε, στην πραγματικότητα, κλείσει τη ναυπηγική βιομηχανία στην Ευρώπη με αυτή την πολιτική ανταγωνισμού, επειδή αναγκάζουμε αυτά τα ναυπηγεία να ανταγωνιστούν με επιδοτούμενες βιομηχανίες. Είναι σημαντικό για εμάς η ναυπηγική βιομηχανία να υπάρχει στην Ευρώπη. Σας ευχαριστώ, και ζητώ συγνώμη που υπερέβην τον χρόνο ομιλίας μου.

 
  
MPphoto
 

  Lara Comi (PPE).(IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να υποστηρίξω ότι η ανάπτυξη αποτελεσματικής πολιτικής ανταγωνισμού και η ορθή εφαρμογή της από μεθοδολογική άποψη είναι ένα εξαιρετικά λεπτό και περίπλοκο έργο, ιδιαίτερα δε κατά τη διάρκεια κρίσης.

Είναι λεπτό, επειδή η υπερβολικά άκαμπτη εφαρμογή θα μπορούσε να επηρεάσει πραγματικά τον αντίκτυπο που έχει, και θα μπορούσε να έχει σοβαρές συνέπειες για την κοινωνική σφαίρα και τον οικονομικό κύκλο. Είναι περίπλοκο, επειδή οι παράμετροι που υιοθετούνται ενδέχεται να μην ισχύουν απαραίτητα για όλους τους τομείς της οικονομίας σε μια τέτοια λεπτή περίοδο. Συνεπώς, πρέπει να συγχαρούμε την Επιτροπή για το έργο της στο συγκεκριμένο θέμα. Κατάφερε να συνδυάσει μια αυστηρή μέθοδο με την ευελιξία η οποία είναι απαραίτητη σε αυτές τις οικονομικές συνθήκες. Πράγματι, το να γίνεται πρόβλεψη για αποτίμηση των ad hoc εργαλείων που υιοθετήθηκαν σε εθνικό επίπεδο για να τεθεί τέλος στην κρίση είναι απόδειξη μιας προσέγγισης η οποία δεν είναι μόνο εξόχως επαγγελματική, αλλά και ευαίσθητη.

Οι κανόνες δικαίου του ανταγωνισμού έχουν εκτεταμένο πεδίο εφαρμογής και ταυτόχρονα είναι εξαιρετικά εξειδικευμένοι. Αυτό θέτει ακόμη μια φορά την Ευρωπαϊκή Ένωση στη θέση του καθοδηγητικού φωτός για τις γειτονικές της χώρες, ιδιαίτερα για τις λιγότερο ανεπτυγμένες. Αυτό βοηθά στην πρόληψη διαχωρισμού και απόκλισης μεταξύ των χωρών που έχουν ηγετικό ρόλο και αυτών που έπονται. Συνεπώς, είναι διπλά σημαντικό να διασφαλιστεί ότι αυτό το καθοδηγητικό φως δεν θα θαμπώσει με κανένα τρόπο. Κατά τη γνώμη μου, ειδική προσοχή πρέπει να δοθεί στην αποτίμηση των διαφόρων σεναρίων μετά την κρίση τα οποία πρέπει να αρχίσουν να εμφανίζονται το 2010.

Είναι πολύ πιθανό ότι αυτό θα σημαίνει επανεξέταση του βαθμού των διαρθρωτικών αλλαγών τις οποίες χρειάζεται να λάβουμε υπόψη και αποτίμηση της τρέχουσας κατάστασης των διαφόρων βιομηχανιών και τομέων. Σε μια εποχή τέτοιας αβεβαιότητας η λέξη κλειδί πρέπει να είναι σύνεση.

Θα ήθελα να παροτρύνω την Επιτροπή να εστιάσει τόσο στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όσο και στην ανεργία των νέων, η οποία καθιστά ακόμη μια φορά τον ανταγωνισμό πρόβλημα ευρωπαϊκών διαστάσεων.

 
  
MPphoto
 

  Sari Essayah (PPE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να επαινέσω την έκθεση για το γεγονός ότι συμπεριέλαβε μια πολύ θετική αναφορά σχετικά με τον ΕΧΠΕ, τον ενιαίο χώρο πληρωμών σε ευρώ. Επανειλημμένα αυτό το Κοινοβούλιο έχει ζητήσει την ταχεία διακίνηση του ΕΧΠΕ, και οι λόγοι είναι απλοί. Η αξιολόγηση αντικτύπου της Επιτροπής αναφέρεται σε μελέτη σύμφωνα με την οποία η λειτουργία του ΕΧΠΕ θα εξοικονομούσε 300 δισεκατομμύρια ευρώ στην οικονομία της ΕΕ σε διάρκεια έξι ετών. Αυτές οι εξοικονομήσεις οφείλονται στον αυξημένο ανταγωνισμό μέσω κοινών προτύπων και μεθόδων. Αυτό θα εξοικονομήσει επίσης χρόνο και άγχος για όλους τους Ευρωπαίους οι οποίοι χρειάζεται να πραγματοποιήσουν πληρωμές σε άλλες χώρες.

Συμφωνώ επίσης σθεναρά με την έκθεση όταν αναφέρει ότι η κρατική στήριξη στις τράπεζες και άλλες εταιρείες κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης έχει στρεβλώσει τον ανταγωνισμό. Όπως πολλοί από τους συναδέλφους μου εδώ σήμερα το πρωί, παροτρύνω την Επιτροπή να παράσχει ανάλυση αυτών των στρεβλώσεων.

Επιτρέψτε μου να προσθέσω μια ακόμη σκέψη σχετικά με την ανάγκη για κοινά πρότυπα και διαδικασίες. Μεγάλος αριθμός εφευρέσεων στο μέλλον θα βασίζεται στις τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών. Χρειαζόμαστε μεγαλύτερο ανταγωνισμό στον τομέα των ΤΠΕ, και αυτό θα μπορούσε να ενθαρρυνθεί ενισχύοντας τη χρήση του ανοικτού πηγαίου κώδικα στην Ευρώπη. Αναμένω η Ευρώπη, με αυτόν τον τρόπο, να καταστεί ανταγωνιστικότερη σε αυτόν τον κρίσιμο τομέα σε σχέση με τις ΗΠΑ και άλλες σημαντικές οικονομικές περιοχές, όπως είπε προηγουμένως ο κ. Hökmark.

 
  
MPphoto
 

  Danuta Jazłowiecka (PPE).(PL) Κύριε Πρόεδρε, οι συντάκτες του υπό συζήτηση ψηφίσματος ορθά παρατηρούν ότι η οικονομική κρίση ήταν μια εξαιρετική πρόκληση για την πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ. Τα εθνικά και πολιτικά συμφέροντα υπερίσχυσαν επανειλημμένα, όχι μόνο των κανόνων της ελεύθερης αγοράς, αλλά επίσης και της κοινής λογικής. Η μεγάλη οικονομική κρίση, οι συνέπειες της οποίας είναι ακόμη αισθητές έως σήμερα στις χώρες της Ευρώπης, ήταν σημαντικός καθοριστικός παράγοντας της πολιτικής ανταγωνισμού το 2009. Ήταν μια περίοδος κατά την οποία υπήρξε χρήση μηχανισμών και μέσων των οποίων βασικός σκοπός ήταν να βοηθήσουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα καθώς και ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες αντιμετώπιζαν προβλήματα, και όχι να τηρούν τους κανόνες της οικονομίας της αγοράς, και τις χειρότερες συνέπειες αυτού τις αισθάνθηκαν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Το ερώτημα είναι αν αυτά που έγιναν θα είναι αποτελεσματικά μακροπρόθεσμα; Τώρα μόλις το διαπιστώνουμε. Συνεπώς, πρέπει να ζητήσουμε από την Επιτροπή να εκπονήσει αξιόπιστες αναλύσεις οι οποίες να δείχνουν το αποτέλεσμα το οποίο είχαν αυτές οι ενισχύσεις στην οικονομία. Αυτό όχι μόνο θα επιτρέψει μια αποτίμηση του τι έγινε, αλλά θα καταστήσει δυνατή μια ταχεία και αποτελεσματική αντίδραση σε παρόμοιες απειλές στο μέλλον.

 
  
MPphoto
 

  George Sabin Cutaş (S&D).(RO) Κύριε Πρόεδρε, η πολιτική ανταγωνισμού διαδραματίζει καίριο ρόλο στην εγγύηση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας, με τον έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων να αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

Ταυτόχρονα, κατά τη διάρκεια της παρούσας κρίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπίστωσε την ανάγκη να εγκρίνει κρατικές ενισχύσεις, ειδικά για τον τραπεζικό τομέα, αλλά και για άλλους τομείς οι οποίοι αντιμετώπιζαν δυσκολίες. Τα κράτη μέλη έχουν συνεπώς χορηγήσει μεγάλα ποσά με τη μορφή προγραμμάτων εγγυήσεων, προγραμμάτων αναδιάρθρωσης κεφαλαίων και άλλες μορφές χρηματοδότησης της ρευστότητας τραπεζικών ιδρυμάτων, με στόχο την εξασφάλιση σε αυτά πηγής χρηματοδότησης και εγγυήσεων έναντι κινδύνων.

Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να παρακολουθεί στενά τον συγκεκριμένο τομέα και να υποβάλει σχέδια για αναδιάρθρωση και ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων για να διασφαλιστεί ότι δεν θα συνεχίσουν να υιοθετούν ριψοκίνδυνη συμπεριφορά η οποία θέτει σε κίνδυνο την χρηματοπιστωτική σταθερότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαφορετικά, οι κρατικές ενισχύσεις βοηθούν μόνο στη διαιώνιση των χρηματοπιστωτικών προβλημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD). (SK) Κύριε Πρόεδρε, η κατατεθείσα έκθεση επιβεβαιώνει το γεγονός ότι έχουμε ακόμη πολύ δρόμο να διανύσουμε στην ΕΕ όσον αφορά τον ορθό ανταγωνισμό.

Ένα καλό παράδειγμα αυτού είναι η γεωργική παραγωγή, όπου τόσο η ΕΕ όσο και τα μεμονωμένα κράτη μέλη επιτρέπουν διάφορες επιδοτήσεις και ενισχύσεις, στρεβλώνοντας έτσι σε πολύ μεγάλο βαθμό το ανταγωνιστικό περιβάλλον. Οι γεωργικές επιχειρήσεις ιδιαίτερα από τα νέα κράτη μέλη υποφέρουν σημαντικά ως αποτέλεσμα της εσφαλμένης πολιτικής επιδοτήσεων της ΕΕ. Οι μεταφορές είναι ένας άλλος τομέας όπου θα είναι απαραίτητο να τροποποιηθεί και να βελτιωθεί θεμελιωδώς το ανταγωνιστικό περιβάλλον. Συνεπώς, θεωρώ πολύ σημαντικό να εγκριθούν οι προτάσεις της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, οι οποίες εύστοχα εφιστούν την προσοχή στη στρέβλωση του ανταγωνισμού και μεταξύ μεμονωμένων τύπων μεταφορών.

Σε κάθε περίπτωση, η έκθεση είναι καλή και εμπνευσμένη, και είναι σημαντικό να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά για να βελτιώσει το περιβάλλον ανταγωνισμού στην ΕΕ.

 
  
MPphoto
 

  Alajos Mészáros (PPE).(HU) Κύριε Πρόεδρε, η κατάσταση η οποία δημιουργήθηκε από την οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση έχει αφήσει τη σφραγίδα της στον τόνο της έκθεσης της Επιτροπής. Παρά ταύτα, είναι μια καλή έκθεση, όπως αντικατοπτρίζεται στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου. Ωστόσο, υπάρχουν σημεία όπου το έργο θα μπορούσε να βελτιωθεί στο εγγύς μέλλον, πρωτίστως στον τομέα της πρόληψης και της κατάλληλης ενημέρωσης. Χωρίς συνεργασία, δεν θα μπορέσουμε να ανακάμψουμε από την κρίση, και συνεπώς είναι πολύ σημαντικό η Επιτροπή να μας διαβεβαιώσει ότι θα μας παρέχει διαρκή ενημέρωση σχετικά με τα ήδη επιτευχθέντα αποτελέσματα. Η συμμόρφωση με τους κανόνες ανταγωνισμού και η εφαρμογή τους είναι ένα από τα κλειδιά για τη επιτυχία της ενιαίας αγοράς. Υπάρχουν ακόμη αγορές πρώτων υλών στον τομέα της ενεργειακής πολιτικής, για παράδειγμα, όπου η διαφάνεια χρειάζεται να αυξηθεί. Παρομοίως, ο ανταγωνισμός δεν είναι πλήρως εγγυημένος σε κάθε τμήμα του τομέα της ενέργειας. Γι’ αυτό επείγει να εφαρμοστεί το δεύτερο πακέτο της εσωτερικής αγοράς και το τρίτο πακέτο για την ενέργεια. Το αίτημα για ενδελεχέστερη έρευνα του ανταγωνισμού σε άλλον τομέα, ήτοι στον τομέα των γεωργικών προϊόντων διατροφής, είναι ένα πολύ επίκαιρο βήμα. Μέσα από μια μελέτη, πρέπει να εντοπίσουμε τους μεγαλύτερους προμηθευτές και διανομείς οι οποίο ευθύνονται για την στρέβλωση του ανταγωνισμού στην αγορά.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE).(RO) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να τονίσω πόσο σημαντικό είναι να εκπονηθούν σαφείς κανόνες ανταγωνισμού οι οποίοι θα εξυπηρετούν και θα είναι χρήσιμοι για τις ΜΜΕ. Είναι ιδιαίτερα σημαντικοί για ολόκληρη την ευρωπαϊκή οικονομία, για να μην αναφέρουμε το τεράστιο δυναμικό καινοτομίας το οποίο προσφέρουν. Ως προς αυτό, πιστεύω ότι θα ήταν ενδεδειγμένο να περιληφθεί κεφάλαιο αφιερωμένο στις μικρές επιχειρήσεις, με έμφαση στον θεμιτό ανταγωνισμό. Η πολιτική ανταγωνισμού πρέπει να βοηθά στην προώθηση και εφαρμογή των ανοικτών προτύπων και της διατροπικότητας. Αυτό θα προλάμβανε την εφαρμογή τεχνολογικού εγκλωβισμού από τους παράγοντες της αγοράς.

Θα ήθελα να ολοκληρώσω λέγοντας ότι η εφαρμογή επιτυχούς πολιτικής ανταγωνισμού και η χωρίς περιορισμούς λειτουργία της εσωτερικής αγοράς αποτελούν προϋποθέσεις για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να εστιάσω στην παράγραφο 90 αυτής της έκθεσης, η οποία αναφέρει ότι ο ανταγωνισμός στη γεωργική παραγωγή αποτελεί προϋπόθεση για τη μείωση των τιμών για τους καταναλωτές στις χώρες της ΕΕ. Αυτό είναι εν μέρει ακριβές, αλλά φοβάμαι ότι δεν καλύπτει εντελώς όλες τις σημαντικές παραμέτρους. Έχουμε μεταξύ μας μια συζήτηση, και σε συγκεκριμένες ομάδες σε αυτό το Κοινοβούλιο, σχετικά με το τι συμβαίνει στις γεωργικές αγορές και γιατί δεν υπάρχει δίκαιη μεταφορά της τελικής τιμής την οποία, εμείς, ως καταναλωτές, πληρώνουμε για τρόφιμα σε αυτούς οι οποίοι παράγουν αυτά τα τρόφιμα.

Πρόκειται για ένα σοβαρό πρόβλημα σε μια περίοδο όπου μεταρρυθμίζουμε τη γεωργική πολιτική, απειλώντας να περικόψουμε τον προϋπολογισμό για τη γεωργία και μην κοιτάζοντας τις ατέλειες σε αυτή την αγορά. Για αυτό η έκθεση θα έπρεπε να λέγει πολλά περισσότερα σχετικά με αυτό το ζήτημα. Η Επιτροπή παροτρύνεται να εξετάσει τον ανταγωνισμό στον τομέα των γεωργικών προϊόντων διατροφής: ναι, παρακαλώ, και να τον εξετάσετε και τον τομέα του λιανεμπορίου αλλά στη συνέχεια πάψτε να κοιτάζετε και κάνετε κάτι σχετικά με αυτό! Είμαστε σπουδαίοι στα λόγια σε αυτό το Σώμα, αλλά όχι τόσο καλοί στη δράση.

Έχω να κάνω μια ακόμη επισήμανση σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Υποβάλω ορισμένες καταγγελίες στην Επιτροπή εξ ονόματος των ψηφοφόρων. Ο ασήμαντος πολίτης δεν εισακούεται έναντι του κράτους, και θα ήθελα η Επιτροπή αυτό να το σημειώσει: ότι υπάρχουν ορισμένες καταγγελίες τις οποίες εγώ, ως βουλευτής, δεν έχω ...

(Ο Πρόεδρος διακόπτει την ομιλήτρια)

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Σας ευχαριστώ, κυρία McGuinness. Μπορεί να είναι συναφές σε μελλοντικές συζητήσεις αυτής της φύσης να ακούμε και τη γνώμη της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE).(PL) Κύριε Πρόεδρε, η εσωτερική αγορά πρέπει να είναι ελεύθερη, αποτελεσματική, δυναμική και καινοτόμος. Η κατάλληλη πολιτική ανταγωνισμού είναι το σωστό εργαλείο για την επίτευξη αυτού του στόχου. Αν ο ανταγωνισμός λειτουργεί κανονικά στην αγορά προϊόντων και υπηρεσιών, μπορούμε να εγγυόμαστε καλύτερη ποιότητα, χαμηλότερες τιμές και μεγαλύτερη επιλογή για τον καταναλωτή. Είναι θετικό το γεγονός ότι κάνουμε αυτές τις ετήσιες αξιολογήσεις της πολιτικής ανταγωνισμού. Μια τέτοια εξέταση, με το όφελος της εκ των υστέρων θεώρησης, είναι πολύ διδακτική. Η αποτελεσματική χρήση του εργαλείου της πολιτικής ανταγωνισμού επέτρεψε τη βελτίωση της οικονομικής σταθερότητας και τον μετριασμό των συνεπειών της οικονομικής κρίσης για επιχειρήσεις και καταναλωτές. Είναι απαραίτητο να βελτιωθεί ο ανταγωνισμός στις αγορές φαρμάκων και ενέργειας. Ας θυμηθούμε ότι ένα μονοπώλιο, είτε ιδιωτικό είτε κρατικό, περιορίζει τον ανταγωνισμό. Αξίζει να τονιστεί ότι οι αλλαγές στην κοινή γεωργική πολιτική σημαίνουν ότι οι επιδοτήσεις και η εξωτερική στήριξη δεν θα περιορίζουν τώρα την ανταγωνιστικότητα.

 
  
MPphoto
 

  Štefan Füle, μέλος της Επιτροπής.(EN) Κύριε Πρόεδρε, η Επιτροπή σημειώνει το αίτημα του Κοινοβουλίου για περισσότερη διαφάνεια, διάλογο και ενημέρωση σχετικά με την πολιτική ανταγωνισμού. Θα συνεχίσουμε να σας ενημερώνουμε σχετικά με σημαντικές αποφάσεις πολιτικής που αφορούν τον ανταγωνισμό και θα προσπαθήσουμε να λάβουμε υπόψη τα αιτήματά σας στην απάντησή μας στο ψήφισμα, είτε στην επόμενη έκθεση σχετικά με την πολιτική ανταγωνισμού είτε σε απάντηση επί τούτου, όπως ζήτησε ο κ. Bütikofer και άλλοι βουλευτές.

Σημειώνω το αίτημά σας για τομεακές έρευνες σε ορισμένες αγορές. Η εμπειρία του παρελθόντος δείχνει ότι η δίκαιη και σταθερή εφαρμογή καθαυτή παράγει θετικά αποτελέσματα στον ανταγωνισμό στο σύνολο ενός τομέα. Οι τομεακές έρευνες δεν είναι πάντοτε ο καλύτερος τρόπος για να εφαρμόσουμε τους κανόνες μας σε συγκεκριμένο τομέα. Είναι πολύ δαπανηρές όσον αφορά τους πόρους και πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο όταν οι στόχοι πολιτικής της Επιτροπής καθιστούν την έρευνα απαραίτητη.

Μπορώ να επιβεβαιώσω εκ νέου ότι τα προσωρινά μέτρα κρατικών ενισχύσεων που σχετίζονται με την κρίση είναι όντως προσωρινά. Θα ήθελα να απαντήσω σε μερικές από τις ερωτήσεις σας πραγματικά τηλεγραφικά λόγω του περιορισμένου διαθέσιμου χρόνου.

Καταρχάς, όσον αφορά τις επενδύσεις και τον χρηματοπιστωτικό τομέα, η διαβούλευση συνεχίζεται για τις κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τη διάσωση και την αναδιάρθρωση.

Δεύτερον, για τις μεταφορές, η Επιτροπή ετοιμάζει Πράσινη Βίβλο για το μέλλον των μεταφορών, η οποία αναμένεται να εγκριθεί τον Μάρτιο 2011. Αυτή θα περιγράφει αρκετές προτάσεις για την επιτάχυνση της ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς για τις μεταφορές.

Τρίτον, για τις υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος, η Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση για το θέμα αυτό στο πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους.

Τέταρτον για την ψηφιακή ατζέντα, η Επιτροπή συμφωνεί πλήρως με τη σημασία προαγωγής μιας πραγματικά ολοκληρωμένης ψηφιακής εσωτερικής αγοράς.

Πέμπτον, για τις ΜΜΕ, οι ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για όλες τις εταιρείες, μεγάλες και μικρές, είναι ουσιώδης προϋπόθεση για να ακμάσουν. Η επιβολή από την Επιτροπή των κανόνων ανταγωνισμού είναι ουσιώδης για να το καταστήσουμε δυνατό. Έχουμε επίσης κανόνες στοχευμένων κρατικών ενισχύσεων για τις ΜΜΕ, την καινοτομία, την έρευνα και την ανάπτυξη και τις πράσινες τεχνολογίες.

Τον επόμενο Ιούνιο, ο Αντιπρόεδρος Almunia θα σας παρουσιάσει την έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού 2010. Εν τω μεταξύ, θα σας τηρεί ενήμερους για τα θέματα τα οποία εγείρατε και, σε σχέση με την παράγραφο 4 της έκθεσης του Κοινοβουλίου, θα δοθούν οδηγίες στις υπηρεσίες της ΓΔ Ανταγωνισμού να σας απαντούν αναλυτικότερα.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Θα τελειώσουμε με την ομιλία του εισηγητή, κ. Eppink, τον οποίο, φυσικά, συγχαίρουμε, καθώς η πλειονότητα των συναδέλφων του έχει εγκωμιάσει την εργασία του ως συντάκτη αυτής της έκθεσης.

 
  
MPphoto
 

  Derk Jan Eppink, εισηγητής.(EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Επίτροπο, ο οποίος είναι σήμερα εδώ αντικαθιστώντας τον συνάδελφό του. Χαιρετίζω την πρωτοβουλία της Επιτροπής όσον αφορά τη συλλογική αρωγή, η οποία είναι μια από μακρού αναμενόμενη πρωτοβουλία. Αναφέρεται επίσης στην έκθεση, και πιστεύω ότι είναι προς το συμφέρον των καταναλωτών – υπό τον όρο ότι ορίζεται καλώς και νομοθετείται καλώς. Πιστεύω ότι είναι καλή. Θα αρχίσουμε με την Πράσινη Βίβλο για να δούμε ποιες είναι οι διάφορες απόψεις. Χαιρετίζω αυτό το γεγονός.


Στον τραπεζικό τομέα, έχουμε μια πολύ περίεργη κατάσταση: οι κρατικές ενισχύσεις είναι σε διάφορα επίπεδα σε διάφορες χώρες, σε διάφορα στάδια. Σε ορισμένες χώρες, όπως η Ισπανία, στον τραπεζικό τομέα, οι περιφερειακές τράπεζες (cajas) ιδιαίτερα αντιμετωπίζουν προβλήματα, και εδώ, η υποστήριξη ζωτικών λειτουργιών από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα είναι απαραίτητη – παρότι η ΕΚΤ, όπως επισήμανε ο κ. Lamberts σε 30 δευτερόλεπτα, διατρέχει τον κίνδυνο να έχει πολλά επισφαλή στοιχεία ενεργητικού. Αυτό καθιστά κατά κάποιον τρόπο την ΕΚΤ επισφαλή τράπεζα – κάτι το οποίο δεν πρέπει να συμβεί.

Σε άλλες χώρες, τα κράτη προσπαθούν να αποδεσμευθούν από τον τραπεζικό τομέα, και εδώ υπάρχει ο κίνδυνος της προίκας. Θεωρώ ότι δεν μπορείτε να απαντήσετε σε αυτό το θέμα της προίκας –είναι κάτι για τον Επίτροπο– αλλά θα ήταν πολύ άδικο για τις άλλες τράπεζες που δεν έλαβαν κρατικές ενισχύσεις αν ορισμένες οι οποίες έχουν ανακάμψει ή χρειάζονται ανάνηψη ξαφνικά λάβουν ενισχύσεις. Για αυτό πρέπει να εξετάσουμε το θέμα των ισότιμων όρων.

Τέλος, έρχομαι στο θέμα της συνέχειας που δίδεται στις επισημάνσεις των εκθέσεων, επειδή υπήρξαν ορισμένες παρατηρήσεις από την κ. in ’t Veld, την κ. Gáll και τον κ. Bütikofer οι οποίες ήταν εύστοχες. Είχαμε μια έκθεση το περασμένο έτος, έχουμε μια έκθεση εφέτος και θα έχουμε πιθανόν παρόμοια έκθεση το επόμενο έτος. Όλα παραμένουν τα ίδια. Φαίνεται κάπως σαν μια ιεροτελεστία του Βατικανού όπου έχουμε τα ίδια πράγματα ξανά και ξανά. Πιστεύω ότι πρέπει να κοιτάξουμε τη συνέχεια που δίδεται στις ερωτήσεις που έχουμε θέσει, και προτείνω ο εισηγητής και ο προηγούμενος εισηγητής να έρχονται σε επικοινωνία με τον Επίτροπο και τον Γενικό Διευθυντή της ΓΔ Ανταγωνισμού για να βλέπουμε ποια συνέχεια έχει δοθεί στο αίτημα το οποίο υποβάλαμε.

Χρειάζεται να έχουμε μια έκθεση η οποία να εφαρμόζεται σωστά όσον αφορά την παροχή πληροφοριών. Γι’ αυτό προτείνω να έχουμε μια κανονική παρακολούθηση της συνέχειας που δίδεται, στην οποία η κ. in ’t Veld σίγουρα θα με υποστηρίξει, για να δούμε τι κάνει η Επιτροπή.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Σας ευχαριστώ, κύριε Eppink. Είμαι βέβαιος ότι θα έχετε παρατηρήσει την αντίδραση των συναδέλφων σας, και αυτή κατά πάσα πιθανότητα σημαίνει ότι η πρότασή σας θα έχει την απαραίτητη υποστήριξη.

Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί σήμερα Πέμπτη.

 

4. Βιώσιμη πολιτική της ΕΕ για τον απώτατο Βορρά (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της έκθεσης (A7-0377/2010) του κ. Gahler, εξ ονόματος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, σχετικά με μια βιώσιμη πολιτική της ΕΕ για τον απώτατο Βορρά (2009/2214(INI))

 
  
MPphoto
 

  Michael Gahler, εισηγητής.(DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, κύριοι εκπρόσωποι των γειτόνων μας από την Αρκτική που παρακολουθείτε αυτήν τη συζήτηση, με την ιδιότητά μου ως εισηγητής, με ιδιαίτερη χαρά σας παρουσιάζω σήμερα το αποτέλεσμα ενός ετήσιου τουλάχιστον έργου, το οποίο διεξήχθη σε συνεργασία με τους σκιώδεις εισηγητές, άλλους συναδέλφους του Αρκτικού Φόρουμ της ΕΕ, και διάφορους εμπειρογνώμονες και εκπροσώπους, ορισμένοι εκ των οποίων προέρχονται από την ίδια την περιοχή της Αρκτικής.

Επιτύχαμε ευρεία συναίνεση και πιστεύουμε ότι διαμορφώσαμε μια βιώσιμη πολιτική σχετικά με τον απώτατο Βορρά. Η έκθεση αναλύει τη νέα σημασία της περιοχής της Αρκτικής και περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η πολιτική της ΕΕ αναφορικά με τους βόρειους γείτονές μας θα πρέπει να οργανωθεί από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η κατευθυντήρια αρχή μου εδώ είναι η προσφορά συνεργασίας με τα κράτη και τα θεσμικά όργανα των γειτόνων μας στον απώτερο Βορρά.

Γνωρίζουμε τη διμερή και πολυμερή συνεργασία που ήδη υπάρχει με τα κράτη της Αρκτικής. Εκτός από τα θέματα που αφορούν την Αρκτική, η Νορβηγία και η Ιρλανδία συμμετέχουν ήδη ενεργά στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) και συνεργάζονται στο πλαίσιο της Συνθήκης Σένγκεν. Η ΕΕ είναι ήδη ad hoc παρατηρητής στο Αρκτικό Συμβούλιο, αλλά θα ήθελα να καταστήσω σαφές ότι θεωρώ επιθυμητό να χορηγηθεί στην ΕΕ καθεστώς μόνιμου παρατηρητή. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα διότι σχεδόν όλοι οι τομείς πολιτικής που αφορούν την περιοχή περιλαμβάνονται στο πεδίο αρμοδιότητας της Κοινότητας τουλάχιστον εν μέρει. Αυτή η προσφορά συνεργασίας διαμορφώνεται με αυτόν τον τρόπο διότι εμείς, η ΕΕ, δεν μπορούμε να αναλάβουμε δράση ή να εκκινήσουμε αυτοδικαίως οποιαδήποτε δραστηριότητα στην Αρκτική. Εξαρτόμαστε σε μεγάλο βαθμό από την προθυμία των άμεσα παρακείμενων εδαφών να συνεργαστούν μαζί μας.

Σε αυτήν την έκθεση, επικεντρώθηκα επίσης στην ανθρώπινη διάσταση. Κατά την επιδίωξη κάθε τομέα ξεχωριστά της κοινής πολιτικής, όσοι εμπλέκονται δεν πρέπει ποτέ να λησμονούν το γεγονός ότι πρέπει να λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι ανησυχίες όσων ζουν στην Αρκτική. Αναφέρομαι στους αυτόχθονες πληθυσμούς των χωρών, ο τρόπος ζωής και ο βιοπορισμός των οποίων ακολουθούν την αρχή της βιωσιμότητας, όπως ισχύει και για όσους άλλους ζουν εκεί.

Δεχόμαστε ότι αυτοί οι κάτοικοι της περιοχής της Αρκτικής θέλουν να αναπτύξουν το φυσικό περιβάλλον τους, με άλλα λόγια δεν επιθυμούν μια οργάνωση διατήρησης της περιοχής όπως ισχύει επί του παρόντος, η οποία την μετατρέπει σε ένα είδος εθνικού πάρκου. Για τον λόγο αυτόν, συνεργαζόμαστε με τους εταίρους προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι η παρέμβαση στο οικοσύστημα και στο φυσικό περιβάλλον ακολουθεί πάντα τις βέλτιστες δυνατές αρχές διατήρησης. Η ΕΕ είναι για τα κράτη της Αρκτικής ένας ελκυστικός εταίρος, διότι έχουμε διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στους σχετικούς τομείς πολιτικής, όπως η προστασία του περιβάλλοντος και η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Συνεπώς, το ερώτημα εάν η μεγαλύτερη εσωτερική αγορά του κόσμου ακολουθεί μια φιλόδοξη περιβαλλοντική πολιτική κάνει την ειδοποιό διαφορά για την εν λόγω περιοχή.

Η ΕΕ είναι επίσης ελκυστικός εταίρος διότι είμαστε πρόδηλοι πελάτες των προϊόντων που παρέχει η Αρκτική – όχι μόνο του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, αλλά επίσης σπάνιων μεταλλευμάτων, για παράδειγμα. Πρέπει να ακολουθήσουμε το καλό παράδειγμα που δίνεται εδώ, φέρ’ ειπείν στη συνεργασία μεταξύ Νορβηγίας και Ρωσίας όσον αφορά τα κοιτάσματα Shtokman στη Θάλασσα του Μπάρεντς. Εδώ εφαρμόζονται οι πιο αυστηρές νορβηγικές προδιαγραφές για το περιβάλλον, καθώς οι εταίροι συνεργάζονται στην εξόρυξη αυτών των ορυκτών πόρων. Ελπίζω ότι το ίδιο θα ισχύσει για τη συμφωνία συνεργασίας που επιτεύχθηκε μεταξύ Ρωσίας και BP τις τελευταίες εβδομάδες σχετικά με την εκμετάλλευση της θάλασσας της Αρκτικής. Στο μέλλον, οι δορυφόροι παρακολούθησης θα παρέχουν σημαντική υποστήριξη, τόσο στον περιβαλλοντικό τομέα όσο και όσον αφορά τη διάνοιξη νέων ναυτιλιακών οδών, όπως το πέρασμα Northeast. Η συνεργασία σε αυτόν τον τομέα θα καταστήσει δυνατή τη συντόμευση των ναυτιλιακών οδών προς τη Βορειοανατολική Ασία, για παράδειγμα. Για την ΕΕ, η οποία διαθέτει το 40% του παγκόσμιου εμπορικού στόλου, αυτός είναι ένας σημαντικός παράγοντας, ιδιαίτερα από οικονομική άποψη.

Το πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα προσφέρει σημαντική στήριξη για περαιτέρω επιστημονική συνεργασία μεταξύ των διαφόρων πολικών ιδρυμάτων στους ερευνητικούς σταθμούς της Αρκτικής. Οι γείτονές μας στον απώτατο Βορρά γνωρίζουν ότι η ΕΕ είναι ένας ικανός εταίρος. Ωστόσο, υπάρχει περιθώριο βελτίωσης όσον αφορά τη διαμόρφωση, τον συντονισμό και την εφαρμογή των πολιτικών μας. Βελτίωση μπορεί να επιτευχθεί με την ένωση των αρμόδιων τομέων εντός της Επιτροπής στο πλαίσιο της Γενικής Διεύθυνσης Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας και με την ίδρυση ενός κατάλληλου οργάνου στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Επιπλέον, ένα κέντρο πληροφόρησης για την Αρκτική με στόχο τη συγκέντρωση και αξιολόγηση όλων των σχετικών πληροφοριών θα βελτίωνε ακόμη περισσότερο τη βάση δεδομένων μας. Η ανάπτυξη ενός μηχανισμού συγχρηματοδότησης και προγραμματισμού για την περιοχή που περιβάλλει τον Βόρειο Πόλο, ο οποίος θα περιλαμβάνει όλους τους εταίρους του απώτατου Βορρά, θα ήταν επίσης ένα σημαντικό μέσο για μια καλύτερη, πιο αποτελεσματική συνεργασία όσον αφορά την έρευνα και την ανάπτυξη.

Είμαι πεπεισμένος ότι αυτό το σχέδιο εγγράφου πολιτικής θα παράσχει καλύτερες κατευθυντήριες γραμμές για μια ολοκληρωμένη και επιτυχημένη αρκτική πολιτική στην ΕΕ που θα ωφελήσει επίσης τους βόρειους γείτονές μας.

 
  
MPphoto
 

  Štefan Füle, μέλος της Επιτροπής.(EN) Κύριε Πρόεδρε, στις αρχές του περασμένου έτους, η Αντιπρόεδρος/Ύπατη Εκπρόσωπος Ashton ανέλαβε την πρωτοβουλία να προτείνει μια συζήτηση σχετικά με την περιοχή της Αρκτικής. Η συζήτηση στην Ολομέλεια μας βοήθησε να πληροφορηθούμε τις απόψεις σας και να επισημάνουμε τη σημασία που προσδίδουμε στην αρκτική συνεργασία ως μέρος των εξωτερικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συνεργαζόμαστε με την περιοχή της Αρκτικής σε πολλά επίπεδα. Πρώτον, τόσο η Ένωση όσο και τα κράτη μέλη έχουν ενεργές πολιτικές έρευνας στην περιοχή. Δεύτερον, ακολουθούμε σταθερές περιβαλλοντικές και θαλάσσιες πολιτικές. Τρίτον, η διπλωματία μας στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής ασχολείται με τη βασική αιτία των αλλαγών στην Αρκτική. Και τέταρτον, συνεχίζουμε να αναλαμβάνουμε δράση υπέρ των αυτοχθόνων πληθυσμών παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων όσων ζουν στην Αρκτική.

Ενώ αναγνωρίζουμε ότι ο διάλογός μας με όλους τους αυτόχθονες πληθυσμούς που ζουν στην Αρκτική γύρω από τον Βόρειο Πόλο θα μπορούσε να βελτιωθεί, το 2010 ξεκίνησε μια γόνιμη και ευρύτερη διαδικασία διάδρασης, η οποία σίγουρα θα συνεχιστεί τα επόμενα έτη.

Όσον αφορά την πρόσβαση στην Αρκτική και την εκμετάλλευση των πόρων της, πρέπει να σταθούμε αντάξιοι της φήμης μας ως υπεύθυνου καταναλωτή πρώτων υλών και ενεργειακών πόρων, εμμένοντας στα πιο αυστηρά πρότυπα ασφαλείας και περιβαλλοντικά πρότυπα. Παράλληλα, θα επιδιώξουμε σταθερά δίκαιη μεταχείριση των συμφερόντων μας, συμπεριλαμβανομένων των συμφερόντων των εταιρειών μας.

Με ικανοποίηση διαπιστώνουμε ότι αυτές οι περιοχές καλύπτονται από την έκθεση του Κοινοβουλίου για τον απώτατο Βορρά, παράλληλα με πολύτιμες προτάσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να προχωρήσουμε στο μέλλον. Αυτή η έκθεση συμβάλλει σημαντικά στη σταδιακή οικοδόμηση της αρκτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Michael Gahler για την ανάληψη αυτής της πρωτοβουλίας.

Η πρωτοβουλία είναι ιδιαίτερα αξιέπαινη, καθώς ο εισηγητής και άλλοι βουλευτές του ΕΚ διευκόλυναν έναν ενδιαφέροντα διάλογο με τρίτα μέρη και την κοινωνία των πολιτών της Αρκτικής, στον οποίο συμμετείχαμε ενεργά. Οι διάφορες προοπτικές περιλαμβάνονται στην τελική έκθεση, αποδεικνύοντας τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ακούσει και να συνεργαστεί με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς της Αρκτικής.

Ξεκινάμε τώρα μια νέα φάση όσον αφορά την ανάπτυξη της πολιτικής της ΕΕ για την Αρκτική. Η έκθεση του Κοινοβουλίου θα γίνει ο τρίτος πυλώνας της βασικής αρχιτεκτονικής της, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής του 2008 και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του 2009. Αυτά τα τρία κείμενα είναι σύμμορφα και στέλνουν ένα υπεύθυνο και θετικό μήνυμα προς τις χώρες-εταίρους της Αρκτικής και τον λαό που ζει σε αυτήν την περιοχή. Επιδιώκουμε να προωθήσουμε μια πιο ασφαλή, βιώσιμη Αρκτική. Σεβόμαστε τις διεθνείς συμφωνίες και διευθετήσεις, και θα θέλαμε να συνεργαστούμε για την ανάπτυξη και την ενίσχυσή τους.

Συγκεκριμένα, θα ήθελα να αναγνωρίσω τη συμφωνία οριοθέτησης μεταξύ Νορβηγίας και Ρωσίας σχετικά με τη Θάλασσα του Μπάρεντς, η οποία υπογράφηκε πέρυσι, ως σημείο αναφοράς για μια μακροπρόθεσμη ειρηνική συνεργασία σε ολόκληρη την αρκτική περιοχή που περιβάλλει τον Βόρειο Πόλο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ήθελε να υπάρξει ένα ενισχυμένο και αποτελεσματικό Αρκτικό Συμβούλιο, στο οποίο θα συμφωνούνται και θα εφαρμόζονται σημαντικές αποφάσεις σχετικά με το μέλλον της περιοχής. Θα θέλαμε να συμμετέχουμε στο Αρκτικό Συμβούλιο ως μόνιμος παρατηρητής, ώστε να μοιραζόμαστε την απτή εμπειρία μας στη διεθνή περιφερειακή συνεργασία, και είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονες για τη στήριξη αυτής της προσπάθειας από το Κοινοβούλιο.

Η έκθεση σχετικά με τον απώτατο Βορρά θα δώσει στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και στην Επιτροπή ένα ισχυρό κίνητρο στην εξωτερική μας δράση σχετικά με την περιοχή της Αρκτικής. Πιστεύω ότι τα μηνύματα και η προσέγγισή της είναι επίκαιρα και ορθά.

Η έκθεση του Κοινοβουλίου σχετικά με τον απώτατο Βορρά θα παράσχει επίσης πληροφορίες στην έκθεση προόδου μας σχετικά με την πολιτική της ΕΕ για την Αρκτική, την οποία το Συμβούλιο μας έχει ζητήσει να υποβάλουμε τους επόμενους μήνες. Η έκθεσή μας θα απευθύνεται σε αμφότερα τα θεσμικά όργανα, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, και ελπίζουμε ότι θα είναι προς κοινή μας ικανοποίηση.

 
  
MPphoto
 

  Inese Vaidere, εξ ονόματος της Ομάδας PPE.(LV) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον κ. Gahler για την προσεκτικά συνταγμένη έκθεσή του. Με χαροποιεί πραγματικά το γεγονός ότι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στον απώτατο Βορρά είναι ένας από τους τομείς στους οποίους η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στραφεί σχετικά εγκαίρως. Είναι δυνατόν να βρεθούν στην Αρκτική σημαντικά πλούσιοι πόροι – περίπου το ένα τέταρτο των ανεκμετάλλευτων πόρων πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και των βιογενετικών και αλιευτικών πόρων, και των μεταλλευμάτων. Προσφέρει επίσης νέες ευκαιρίες θαλάσσιων μεταφορών. Το λιώσιμο των πάγων είχε ως αποτέλεσμα την κατά 40% συντόμευση των ναυτιλιακών οδών προς τις χώρες της Ασίας. Η δυναμική της Αρκτικής είναι εντυπωσιακή. Για τον λόγο αυτόν, πρέπει να υπάρχει υπεύθυνη διαχείρισή της. Τόσο η ανεύθυνη εκμετάλλευση των πόρων όσο και οι λάθος μεταφορικές ροές μπορούν να έχουν σοβαρές οικολογικές συνέπειες. Ταυτόχρονα, πρέπει να αναγνωριστεί ότι η χρήση του πλούτου της Αρκτικής μπορεί να παράσχει νέες δυνατότητες για την επίλυση όχι μόνο ενεργειακών προβλημάτων, αλλά και προβλημάτων που αφορούν τις πρώτες ύλες και τα τρόφιμα. Υπάρχει σκληρός ανταγωνισμός μεταξύ των μεγαλύτερων δυνάμεων του κόσμου για το ποιος θα έχει τη μερίδα του λέοντος στη διαχείριση και την εκμετάλλευση αυτών των πόρων. Μολονότι περίπου 3,7 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν στην Αρκτική, εκπροσωπώντας αρκετές δεκάδες αυτοχθόνων λαών, μπορεί να θεωρηθεί σε κάποιον βαθμό ότι ανήκει σε ολόκληρο τον κόσμο. Προς το παρόν, τα Ηνωμένα Έθνη δεν έχουν επιβεβαιώσει προνόμια για κανένα έθνος της Αρκτικής και ευελπιστούμε ότι δεν θα το πράξουν στο μέλλον. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, η πολιτική μας πρέπει να είναι υπεύθυνη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναπτύξει μια συγκεκριμένη, συντονισμένη στρατηγική για όλους τους τομείς που αφορούν τον απώτατο Βορρά, καθώς και να συμφωνήσει σχετικά με τη χρηματοδότηση αυτής της πολιτικής και τους πόρους αυτής της χρηματοδότησης. Η κλιματική αλλαγή, η ευημερία και η ανάπτυξη του ντόπιου πληθυσμού, καθώς και θέματα που αφορούν την ενεργειακή ασφάλεια πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη. Προκειμένου να εφαρμοστεί αυτή η πολιτική, θα ήταν σημαντικό το καθεστώς του μόνιμου παρατηρητή στο Αρκτικό Συμβούλιο. Μολονότι δεν έχουμε άμεσα θαλάσσια σύνορα με την Αρκτική, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στην εκμετάλλευση της περιοχής όσον αφορά τόσο τους πόρους της όσο και νέες ναυτιλιακές οδούς, καθώς και στη διασφάλιση υψηλών προτύπων περιβαλλοντικής ασφάλειας. Σας ευχαριστώ.

 
  
MPphoto
 

  Liisa Jaakonsaari, εξ ονόματος της Ομάδας S&D.(FI) Κύριε Πρόεδρε, ξεκινώντας, θα ήθελα να εκφράσω τις ειλικρινείς ευχαριστίες μου στον εισηγητή, κ. Gahler, για την εποικοδομητική συνεργασία του. Σίγουρα η καλύτερη αναγνώριση αυτού ήλθε από τον Επίτροπο Füle, όταν είπε ότι η εν λόγω έκθεση θα γίνει ο τρίτος πυλώνας της πολιτικής της ΕΕ για την Αρκτική.

Δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι η πολιτική για την Αρκτική γίνεται το επίκεντρο της διεθνούς πολιτικής, καθώς, όπως είπε η προλαλήσασα, η περιοχή της Αρκτικής διαθέτει το ένα τρίτο των φυσικών πόρων που δεν έχουν ακόμη ανακαλυφθεί: μεταλλεύματα, φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Η κλιματική αλλαγή και ο ανταγωνισμός για αυτούς τους φυσικούς πόρους είναι θέματα που συνδέονται, αλλά η κύρια κατευθυντήρια δύναμη είναι προφανώς η παγκόσμια οικονομία. Ευτυχώς, οι εξελίξεις στην περιοχή της Αρκτικής είναι σταθερές και βασίζονται σε μια προθυμία για συνεργασία.

Στο μέλλον, η πολιτική για την Αρκτική θα είναι μια δοκιμασία για το εάν από κοινού μπορούμε να αυξήσουμε τη σταθερότητα ή, αντιθέτως, να προκαλέσουμε νέες συγκρούσεις. Είναι σημαντικό η εκμετάλλευση των φυσικών πόρων να γίνει με υπεύθυνο και προσεκτικό τρόπο, προκειμένου να αποφευχθεί το φαινόμενο «πυρετός του χρυσού» και καταστροφές όπως αυτές που συνέβησαν στον Κόλπο του Μεξικού.

Είναι σημαντικό να υπάρχει μια ισορροπημένη έκθεση και να σταλεί το μήνυμα ότι το Αρκτικό Συμβούλιο πρέπει να ενισχυθεί και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συμμετάσχει σε αυτό με μεγαλύτερο σθένος με την ιδιότητά της ως παρατηρητή. Ωστόσο, δεν πρέπει να «εισβάλουμε», αλλά να ασκήσουμε διπλωματία, να διαπραγματευτούμε, να συμμετάσχουμε σε μια σταθερή πολιτική συνεργασία και, κυρίως, να είμαστε στο προσκήνιο όσον αφορά την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Πιστεύω πως είναι εξαιρετικό το γεγονός ότι η έκθεση αναφέρει τη σημασία του κέντρου πληροφόρησης για την Αρκτική και, επίσης, δηλώνει ότι το πανεπιστήμιο της Λαπωνίας στο Rovaniemi της Φινλανδίας θα ήταν ένα καλό μέρος εγκατάστασής του.

 
  
MPphoto
 

  Anneli Jäätteenmäki, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.(FI) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να εκφράσω τις ειλικρινείς ευχαριστίες μου στον εισηγητή, κ. Gahler, καθώς και σε όλους τους σκιώδεις εισηγητές. Πιστεύουμε ότι συνεργαστήκαμε εξαιρετικά και είναι σημαντικό η έκθεση πρωτοβουλίας να εγκριθεί και να γίνει μια πρόταση έχοντας αυτήν ως βάση.

Η έκθεση υποστηρίζει με σθένος μεγάλες μελλοντικές επενδύσεις που θα επιτρέψουν στους κατοίκους της Αρκτικής να επιζήσουν εκεί, καθώς και επενδύσεις όσον αφορά την απασχόληση, τις μεταφορές και το περιβάλλον. Θεωρώ επίσης ότι είναι εξαιρετικά σημαντική η άποψη που υποστηρίζει η έκθεση όσον αφορά την ανάγκη για αναγνώριση της θέσης των αυτοχθόνων εθνών, ιδιαίτερα των Σάμι. Οι Σάμι είναι ο μοναδικός αυτόχθων λαός της Ευρώπης, και η ΕΕ, ήτοι η Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, πρέπει να συνεργαστεί εξίσου μαζί τους.

Η έκθεση αναγνωρίζει επίσης το καθεστώς του Αρκτικού Συμβουλίου, το οποίο, όπως είπε ο Επίτροπος Füle, η ΕΕ ήταν πρόθυμη να ενισχύσει. Ωστόσο, πραγματικά απογοητεύτηκα από την εκτίμηση του Επιτρόπου Füle ότι η συνεργασία στην περιοχή της Αρκτικής εξελίσσεται σταδιακά. Βεβαίως, η ΕΕ πρέπει να επιδείξει δυναμισμό, και πρέπει να υπάρξουν επενδύσεις και η επιθυμία ενίσχυσης της συνεργασίας στην Αρκτική. Δεν πρέπει να επιτραπεί μόνο σταδιακή πρόοδος σε αυτό, λες και χρησιμοποιούμε ένα μόνο χέρι: πρέπει να αποτελέσει μία από τις προτεραιότητές μας.

Τέλος, θέλω να πω ότι με χαροποιεί το γεγονός ότι θα γίνουν επενδύσεις όσον αφορά την έρευνα στην περιοχή της Αρκτικής και ότι η έκθεση αναφέρει το πανεπιστήμιο της Λαπωνίας ως πιθανό κέντρο για αυτόν τον σκοπό. Το πανεπιστήμιο της Λαπωνίας αξίζει επαίνου διότι είναι το μοναδικό πανεπιστήμιο, ο μοναδικός φορέας, που έχει πραγματικά εργαστεί για να εξασφαλίσει τη δημιουργία ενός τέτοιου κέντρου, και έχει αφιερώσει πολύ χρόνο και προσπάθεια γι’ αυτόν τον σκοπό.

 
  
MPphoto
 

  Indrek Tarand, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.(EN) Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς, θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου και να συγχαρώ ειλικρινά τον εισηγητή και τους σκιώδεις εισηγητές για την καλή συνεργασία και την κατανόησή τους. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τους Πράσινους συναδέλφους μου για τη συνεργασία και τη συμβολή τους.

Μπορούμε τελικά να πούμε ότι καταλήξαμε σε ένα ευπρεπές έγγραφο που επιτρέπει σε εμάς, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να προχωρήσουμε με έναν αρκετά λογικό τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα όλων των ενδιαφερομένων παραγόντων. Μολονότι οι Πράσινοι εύλογα πιστεύουν ότι πρέπει να είμαστε ακόμη πιο ριζοσπαστικοί, είμαστε χαρούμενοι που αυτή η έκθεση λαμβάνει υπόψη τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς μας, όπως τις προτάσεις που κάναμε στον εισηγητή σχετικά με το γεγονός ότι τα επιστημονικά δεδομένα καταδεικνύουν με σαφήνεια πως το οικοσύστημα της Αρκτικής υφίσταται επί του παρόντος τεράστιες κλιματικές αλλαγές και πως αυτή η κατάσταση απαιτεί μια προληπτική και επιστημονικά εύρωστη προσέγγιση οποιασδήποτε μελλοντικής ανάπτυξης στην Αρκτική.

Για τον λόγο αυτόν, ζητήσαμε τη διενέργεια περαιτέρω επιστημονικών μελετών, στο πλαίσιο μιας πολυμερούς συμφωνίας που πρόκειται να συναφθεί, προκειμένου να υπάρξει διεθνής συμφωνία και να ληφθούν αποφάσεις για το οικοσύστημα της Αρκτικής πριν προχωρήσει κάποια περαιτέρω σημαντική ανάπτυξη. Ευχαριστούμε τις υπόλοιπες Ομάδες για την αποδοχή τους. Είναι ένα παράδειγμα για το πώς πρέπει να μπαίνουν τα πράγματα σε μια σωστή σειρά για την ευρεία κλίμακα των διαφόρων εκλογικών περιφερειών μας. Ορισμένοι σκεπτικιστές σε αυτήν την Αίθουσα έχουν δηλώσει ότι η περιοχή της Αρκτικής δεν αξίζει την προσοχή μας, όμως την αξίζει, ιδιαίτερα καθόσον η Ισλανδία ενδέχεται να γίνει το 28ο μέλος της ΕΕ.

Η Αρκτική είναι «δροσερή». Αυτό δεν οφείλεται στην κλιματική αλλαγή και στην επακόλουθη αύξηση της θερμοκρασίας του, υπό φυσιολογικές συνθήκες, ψυχρού απώτατου Βορρά. Η Αρκτική είναι επίσης «δροσερή» λόγω των κερδοφόρων δυνατοτήτων που αναδύονται στον ορίζοντα, μολονότι συνοδεύονται από πολύ περίπλοκα και δύσκολα προβλήματα. Για τον λόγο αυτόν, θεωρώ ότι οι πολιτικοί που αντιμετωπίζουν αυτά τα προβλήματα με υπεύθυνο και πολιτικά επιδέξιο τρόπο είναι εξαίρετοι πολιτικοί, όπως είναι και όσοι από εμάς θα ψηφίσουν σήμερα την έκθεση του κ. Gahler.

 
  
MPphoto
 

  Konrad Szymański, εξ ονόματος της Ομάδας ECR.(PL) Κύριε Πρόεδρε, η Αρκτική αναμφίβολα αλλάζει. Τα πιο προφανή αποτελέσματα αυτών των αλλαγών είναι η δυνατότητα δημιουργίας νέων μεταφορικών και εμπορικών οδών, και η δυνατότητα εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων και εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου, η οποία αναφαίνεται ήδη καθαρά στον ορίζοντα. Οι παγκόσμιες αντιδράσεις σε αυτές τις αλλαγές είναι χαοτικές. Αφενός, υπάρχει η πολύ εποικοδομητική συμφωνία οριοθέτησης μεταξύ Νορβηγίας και Ρωσίας σχετικά με τη θάλασσα του Μπάρεντς, ενώ, αφετέρου, οι Ρώσοι προσπαθούν επίσης να ακολουθήσουν μια πολιτική τετελεσμένων γεγονότων. Θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η διεθνής κοινότητα μπορούν να διαδραματίσουν εδώ έναν πολύ σημαντικό ρόλο. Στην έκθεση παρέχουμε ενθάρρυνση για κάτι τέτοιο, και αυτό εκφράστηκε εδώ ξεκάθαρα. Το δεύτερο ζήτημα στο οποίο επιστήσαμε την προσοχή είναι η αναγκαιότητα να επιτευχθεί η διασφάλιση ίσης, μη διακριτικής πρόσβασης σε μεταφορικές οδούς. Ούτε ρυθμιστικά ούτε οικονομικά θέματα πρέπει να αποτελέσουν εμπόδιο σε αυτήν την ίση πρόσβαση στις οδούς. Αυτό εκφράζεται ρητά στην εν λόγω έκθεση. Συνεπώς, με χαρά θα στηρίξουμε την έκθεση στην ψηφοφορία.

 
  
MPphoto
 

  Sabine Lösing, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.(DE) Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ τον κ. Gahler για την έκθεσή του. Είναι σαφές, και από αυτήν την έκθεση, ότι υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον για τους φυσικούς πόρους στην περιοχή της Αρκτικής. Λόγω της κλιματικής αλλαγής, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, καθώς και άλλοι πόροι μπορούν να εξορυχθούν όλο και πιο εύκολα. Το θέμα της καλύτερης χρήσης των ναυτιλιακών οδών έχει ήδη συζητηθεί.

Η λογική συνέπεια αυτού είναι ότι η μόλυνση στην περιοχή θα αυξηθεί. Η βιομηχανική ανάπτυξη –ιδιαίτερα μέσω της εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου, της επέκτασης της εμπορικής αλιείας και της αυξημένης ναυτιλιακής κίνησης– θα οδηγήσει αναμφίβολα στη διαταραχή, ή ίσως ακόμη και στην καταστροφή, αυτού του εξαιρετικά ευαίσθητου οικοσυστήματος, με καταστροφικές συνέπειες.

Δυστυχώς, η εν λόγω έκθεση αναφέρεται σε γενικότητες και δεν περιλαμβάνει αποτελεσματικές στρατηγικές για την καταπολέμηση αυτών των κινδύνων. Ένα σημείο που δεν αναφέρεται είναι το γεγονός ότι η ΕΕ δεν είναι η μόνη που αναγνωρίζει την αυξημένη γεωστρατηγική σημασία της Αρκτικής. Τα κράτη που την περιβάλλουν, ήτοι η Ρωσία και τα μέλη του ΝΑΤΟ ΗΠΑ, Καναδάς, Δανία και Νορβηγία έχουν ήδη ξεκινήσει τη στρατιωτικοποίηση της περιοχής της Αρκτικής και προτίθενται να προστατεύσουν τα συμφέροντά τους εκεί.

Η κλιματική αλλαγή έχει οδηγήσει σε αυτήν την κατάσταση στην Αρκτική. Πρέπει να εμποδίσουμε την καταστροφική πρόοδο αυτής της αλλαγής, κάτι που μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω μιας γρήγορης μεταστροφής σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ωστόσο, αυτή η στρατηγική ακολουθεί μια διαμετρικά αντίθετη προσέγγιση.

Εμείς, η Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστεράς των Πρασίνων των Βορείων Χωρών, ζητούμε να μην επιτραπεί να γίνει η Αρκτική το επόμενο γεωπολιτικό επίκεντρο. Από κοινού με αρκετές περιβαλλοντικές οργανώσεις, ζητούμε ένα μορατόριουμ σχετικά με τα νέα σχέδια εξόρυξης πετρελαίου στην Αρκτική. Πρέπει να συμφωνηθεί μια συνθήκη –παρόμοια με τη Συνθήκη για την Ανταρκτική– που να απαγορεύει την εξόρυξη ορυκτών πόρων στην περιοχή. Τελευταίο αλλά όχι έσχατο, ζητούμε την άμεση αποστρατιωτικοποίηση της περιοχής και, ως εκ τούτου, την καθιέρωση της Αρκτικής ως αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης.

Καθώς η Ομάδα μου και εγώ δεν μπορούμε να στηρίξουμε τα αποτελέσματα της έκθεσης πρωτοβουλίας που παρουσιάστηκε εδώ, η Ομάδα GUE/NGL έχει υποβάλει μια εναλλακτική έκθεση.

(Η ομιλήτρια δέχεται να απαντήσει σε ερώτηση στο πλαίσιο της διαδικασίας της γαλάζιας κάρτας σύμφωνα με το άρθρο 149, παράγραφος 8, του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 

  Liisa Jaakonsaari (S&D).(FI) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ρωτήσω πώς η εκπρόσωπος της Συνομοσπονδιακής Ομάδας της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστεράς των Πρασίνων των Βορείων Χωρών θεωρεί πιθανό να επιτύχουμε κάποιο είδος μορατόριουμ τη στιγμή που κανείς από τους παράγοντες ή τις χώρες της περιοχής δεν θέλει κάτι τέτοιο. Τι θα σκεφτόταν οι αυτόχθονες λαοί εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση τους έλεγε τι να κάνουν από θέση ισχύος; Το Κοινοβούλιο έχει ήδη διαπράξει ένα παράπτωμα, ήτοι την απαγόρευση της πώλησης προϊόντων φώκιας, η οποία τους θύμωσε αρκετά. Γιατί πρέπει να τους ενοχλήσουμε ακόμη περισσότερο; Αυτό που χρειαζόμαστε τώρα είναι διπλωματία και συνεργασία.

 
  
MPphoto
 

  Sabine Lösing (GUE/NGL).(DE) Κύριε Πρόεδρε, δεν είμαι υπέρ κάτι τέτοιου και, βεβαίως, δεν είναι δυνατόν να το επιβάλουμε από θέση ισχύος. Ωστόσο, παραμένει το ερώτημα: με ποιον πραγματοποιήθηκαν διαβουλεύσεις; Ποια κράτη συμμετέχουν; Ποιοι αυτόχθονες λαοί επηρεάζονται; Υπήρξαν διαβουλεύσεις με τους λαούς που μπορεί να ωφεληθούν από την κατάσταση ή με όσους ενδέχεται να χάσουν τα προς το ζην; Θεωρώ ότι απαιτείται περαιτέρω διάλογος. Οι συζητήσεις που διεξήχθησαν έως τώρα δεν αρκούν. Πρέπει να προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε αυτόν τον διάλογο όσο το δυνατόν πιο ευρύ, πραγματοποιώντας επίσης διαβουλεύσεις με ευρύτερα τμήματα της κοινωνίας, συμπεριλαμβάνοντας ενδεχομένως ιδιαίτερα τους αυτόχθονες λαούς.

 
  
MPphoto
 

  Bastiaan Belder, εξ ονόματος της Ομάδας EFD.(NL) Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς, θα ήθελα να εκφράσω τη βαθιά ευγνωμοσύνη μου για το υποδειγματικό έργο που πραγματοποίησε ο εισηγητής Gahler.

Η Αρκτική έχει στρατηγική σημασία, ιδιαίτερα τώρα που η αύξηση της θερμοκρασίας στην περιοχή της Αρκτικής φαίνεται ότι έχει δημιουργήσει ευκαιρίες για μεταφορές και εξόρυξη πόρων εκεί. Είναι επίσης μια περιοχή όπου το περιβάλλον είναι πολύ εύθραυστο, ιδιαίτερα λόγω της μόλυνσης από την Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική, τη Ρωσία και την Κίνα. Το γεγονός ότι οι εθνικές διεκδικήσεις στην Αρκτική δεν είναι πάντα σαφείς είναι ένας πολύπλοκος παράγοντας. Μολονότι η ΕΕ δεν θα έχει πρόσβαση στην ακτογραμμή της Αρκτικής πριν από την ένταξη της Ισλανδίας, η ΕΕ δεν έχει κράτη μέλη στην περιοχή της Αρκτικής.

Συνεπώς, στηρίζω μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τις περιοχές της Αρκτικής, η οποία θα θέσει την ΕΕ στο ίδιο επίπεδο με τις υπόλοιπες μεγάλες δυνάμεις, ιδιαίτερα τη Ρωσία, η οποία σαφώς επιθυμεί την οικονομική εκμετάλλευση αυτής της περιοχής. Εάν οι οικονομικές δραστηριότητες εντατικοποιηθούν τα επόμενα χρόνια, θα είναι σημαντικό να εξασφαλίσουμε τη σωστή ισορροπία μεταξύ του περιβάλλοντος και της οικονομίας και, με αυτόν τον τρόπο, να εξασφαλίσουμε τη συμμετοχή του ντόπιου πληθυσμού. Η εξασφάλιση ενός καθεστώτος παρατηρητή για την ΕΕ στο Αρκτικό Συμβούλιο θα ήταν ένα καλό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Mölzer (NI).(DE) Κύριε Πρόεδρε, όπως γνωρίζουμε, οι πηγές ορυκτού πλούτου της Αρκτικής που δεν έχουν ακόμη αποκαλυφθεί έχουν κάνει την περιοχή αντικείμενο θερμών διενέξεων. Εκτιμάται ότι 90 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου βρίσκονται ανεκμετάλλευτα κάτω από τον πάγο. Αναπόφευκτα, υπάρχει ένα αίσθημα ανησυχίας, διότι από όλες τις εταιρείες μόνο στη British Petroleum, η οποία προκάλεσε την πετρελαϊκή καταστροφή στον Κόλπο του Μεξικού το περασμένο έτος, θα επιτραπεί τώρα η εξόρυξη πόρων σε αυτό το ευαίσθητο φυσικό περιβάλλον, όπου οι συνθήκες είναι ακόμη πιο ακραίες από ό,τι στον Κόλπο.

Εξάλλου, είναι γεγονός ότι η περιοχή της Αρκτικής ήδη αποτελεί το σημείο στο οποίο καταλήγουν οι παγκόσμιες εκπομπές υδραργύρου. Παρ’ όλα αυτά, ενόψει της παγκόσμιας ζήτησης για ενέργεια, είναι ίσως μη ρεαλιστικό να αναμένουμε τη λήψη μιας απόφασης που θα αποποιείται τους πετρελαϊκούς πόρους της Αρκτικής. Ελπίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, με τον ρόλο της στο Αρκτικό Συμβούλιο, θα εγγυηθεί την εφαρμογή καλύτερων προτύπων ασφαλείας, ούτως ώστε η άγρια χλωρίδα και πανίδα της Αρκτικής να μην υποστούν την ίδια τρομακτική μοίρα με αυτήν του Κόλπου του Μεξικού μετά την πρόσφατη πετρελαϊκή καταστροφή.

Επιπλέον, από την πλευρά της ΕΕ, η Αρκτική έχει επίσης μεγάλη σημασία για την ανάπτυξη νέων παγκόσμιων εμπορικών οδών. Εάν ήταν πράγματι δυνατόν να δημιουργηθεί μια νέα ναυτιλιακή οδός μεταξύ Ευρώπης, Ασίας και Βόρειας Αμερικής, θα παρακάμπτονταν άμεσα η πειρατεία στη Σομαλία, ενώ ταυτόχρονα η ΕΕ θα εξοικονομούσε επίσης μεγάλα χρηματικά ποσά, διότι η αποστολή «Atalanta» δεν θα ήταν πλέον απαραίτητη. Βεβαίως, υποθέτουμε ότι οι αυτόχθονες πληθυσμοί των Ινουίτ δεν θα οδηγούνταν σε τόσο απεγνωσμένα μέτρα όπως η πειρατεία επειδή θα έχαναν τα προς το ζην. Είναι κάτι που πρέπει να λάβουμε υπόψη τόσο κατά τον σχεδιασμό των ναυτιλιακών οδών όσο και κατά την εξόρυξη πετρελαίου.

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Leszek Wałęsa (PPE).(PL) Κύριε Πρόεδρε, και εγώ, βεβαίως, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Gahler για το πολύ καλό σχέδιο ψηφίσματος και για την εποικοδομητική συνεργασία του.

Κατά τη γνώμη μου, το πιο σημαντικό ζήτημα κατά τη διάρκεια της εργασίας για την εν λόγω έκθεση ήταν η αυξημένη σημασία που δόθηκε στην έρευνα και την παρακολούθηση των αλλαγών του περιβάλλοντος, διότι οι πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν είναι σημαντικές για τη λήψη πολιτικών και οικονομικών αποφάσεων. Φαίνεται ότι οικονομικά θέματα όπως η αλιεία, οι μεταφορές και οι φυσικοί πόροι είναι το κύριο αντικείμενο ενδιαφέροντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι κρίμα, διότι δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η επιστήμη μάς επιτρέπει να αξιολογήσουμε την επίδραση των οικονομικών αλλαγών στο περιβάλλον της περιοχής. Μια επίδραση που είναι σημαντικά μεγαλύτερη απ’ ό,τι σε άλλες περιοχές. Τι ακριβώς είναι αυτή η επίδραση; Μόνο οι εμπειρογνώμονες μπορούν να μας πουν.

Δυστυχώς, το εύρος των ερευνών στην Αρκτική περιορίζεται όλο και περισσότερο από τα κράτη που έχουν πρόσβαση στον Αρκτικό Ωκεανό. Ακόμη και σε περιοχές που καλύπτονται από διεθνείς συμβάσεις και συνθήκες, τα τελευταία δύο ή τρία χρόνια, υπήρξε σημαντική μείωση της ελευθερίας δραστηριοτήτων και έρευνας, συχνά με το πρόσχημα της προστασίας του περιβάλλοντος. Οι κλιματικές και ωκεάνιες διεργασίες στην Αρκτική έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην αλλαγή του κλίματος και του περιβάλλοντος, και έτσι η ελευθερία έρευνας είναι εξαιρετικά σημαντική για την κατανόηση όσων συμβαίνουν, όχι μόνο στην ίδια την Αρκτική, αλλά κυρίως εδώ όπου βρισκόμαστε. Επιπλέον, το έργο που έχει ήδη ολοκληρωθεί επί των θεμάτων αυτών από επιστήμονες διαφόρων χωρών εκτός της Αρκτικής και τα χρήματα που έχουν δαπανηθεί μας δίνουν τη δυνατότητα να εκφράσουμε τη γνώμη μας για ζητήματα που αφορούν την περιοχή του Βόρειου Πόλου.

 
  
MPphoto
 

  Diana Wallis (ALDE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Gahler για την πολύ προσεκτική και λεπτομερή έκθεσή του και, μάλιστα, για την προθυμία του για συμβιβασμό. Ωστόσο, φοβούμαι ότι δημιουργήσαμε –αν και μετά τα Χριστούγεννα– το παροιμιώδες χριστουγεννιάτικο δέντρο των ευχών, και μάλιστα ευχών που επισκιάζουν το κύριο πολιτικό ζήτημα.

Οι προηγούμενες συζητήσεις μας σχετικά με την πολιτική για την Αρκτική σε αυτήν την Αίθουσα προκάλεσαν, μάλιστα, την ανακοίνωση της Επιτροπής. Επιμείναμε με μεγάλη σαφήνεια τότε στην προστασία του εύθραυστου αρκτικού περιβάλλοντος με συνεπή τρόπο – στην προστασία αυτού του τελευταίου κομματιού άγριας φύσης, που αποτελεί τώρα ένα περιβαλλοντικό σημείο ανάφλεξης.

Φαίνεται ότι υπάρχει μια πολύ ανεπαίσθητη αλλαγή –μια αλλαγή προς την αντίθετη κατεύθυνση– της σκέψης μας προς την ασφάλεια: ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και ασφάλεια στη χρήση των πόρων. Αυτό επιβεβαιώθηκε από τη συμφωνία αυτού του σαββατοκύριακου μεταξύ της Rosneft και της BP – της BP του Deepwater.

Όπως επισημαίνουν διαρκώς η Επιτροπή και άλλοι σχολιαστές, υπάρχουν πάρα πολλά ρυθμιστικά κενά στην Αρκτική. Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της ΕΕ στην περιοχή είναι βαρύ.

Η ρύθμιση είναι τμηματική και μη επικεντρωμένη. Ο τομέας είναι ανοιχτός για τις πολυεθνικές εταιρείες. Θα μπορούσαμε και καλύτερα. Είπαμε προηγουμένως ότι θέλαμε να κάνουμε κάτι καλύτερο. Θέλαμε μια πιο συνεκτική προσέγγιση. Αναρωτιέμαι τι έχει αλλάξει και πιστεύω ότι οι πολίτες μας ίσως ρωτήσουν τι έχει αλλάξει.

 
  
MPphoto
 

  Struan Stevenson (ECR).(EN) Κύριε Πρόεδρε, συγχαίρω και εγώ τον Michael Gahler για την ισορροπημένη, εξαιρετική έκθεσή του. Παρά την προκλητική φύση του περιβάλλοντος στην Αρκτική, η αυξανόμενη τιμή του πετρελαίου έχει προκαλέσει διεθνές ενδιαφέρον για εξόρυξη σε αυτήν τη ζώνη. Όλοι γνωρίζουμε ότι το πετρέλαιο παράχθηκε για πρώτη φορά το 1968 από το Prudhoe Bay στο North Slope της Αλάσκας, αλλά πολλές περιοχές της Αρκτικής δεν έχουν ακόμη εξερευνηθεί.

Σύμφωνα με μια γεωπολιτική μελέτη που διεξήγαγαν οι ΗΠΑ το 2008,οι περιοχές που βρίσκονται βόρεια του Αρκτικού Κύκλου έχουν 90 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου που δεν έχει ακόμη ανακαλυφθεί –τεχνικά ανακτήσιμου πετρελαίου– και 44 δισεκατομμύρια βαρέλια υγρών φυσικού αερίου. Τώρα, αυτό αντιπροσωπεύει το 13-20% του παγκόσμιου συνόλου του πετρελαίου που δεν έχει ανακαλυφθεί. Είναι περιττό να πούμε ότι η ανάκτηση τόσο μεγάλων ποσοτήτων πετρελαίου θα έχει δραματικές επιπτώσεις στην Αρκτική και μπορεί να προκαλέσει οικολογικές καταστροφές παγκόσμιας κλίμακας, και έτσι πιστεύω ότι πρέπει να αναρωτηθούμε εάν είναι συνετό να ξεκινήσουμε ένα τέτοιο σχέδιο σε μια εποχή αποφασιστικών προσπαθειών διακοπής της εξάρτησής μας από τα ορυκτά καύσιμα και στόχευσης σε μια κοινωνία που θα είναι τελικά απαλλαγμένη από το CO2.

 
  
MPphoto
 

  Søren Bo Søndergaard (GUE/NGL).(DA) Κύριε Πρόεδρε, για κάποιο λόγο, η ανάγνωση της ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά με την Αρκτική μου φέρνει στο μυαλό μια γάτα που γλείφει τα χείλη της μπροστά σε ένα πιατάκι κρέμα. Η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη και το λιώσιμο των πάγων στον Βόρειο Πόλο σίγουρα δημιουργούν νέες ευκαιρίες: φυσικούς πόρους, πετρέλαιο, αλιεία, ναυτιλία κ.ο.κ. Τα ακούσαμε όλα αυτά. Ωστόσο, πιστεύω ότι είναι σημαντικό η ΕΕ να μην ενθουσιάζεται πολύ, καθώς δεν διαθέτει ακτογραμμή κατά μήκος του Αρκτικού Ωκεανού. Όντας Δανός, μου φαίνεται λυπηρό το γεγονός ότι η Δανία χρησιμοποιείται ως μία από τις δικαιολογίες για τη σύνδεση ΕΕ-Αρκτικής. Είναι γεγονός ότι η μοναδική σύνδεση της Δανίας με την Αρκτική είναι μέσω της Γροιλανδίας, η οποία, σε δημοψήφισμα που διενεργήθηκε πριν από 26 χρόνια, αποφάσισε να εγκαταλείψει την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κατά τον ίδιο τρόπο, η ΕΕ δεν θα πρέπει να αναμένει πολλά όσον αφορά την Ισλανδία. Η απόφαση για την ένταξη της Ισλανδίας πρέπει να ληφθεί μόνο από τον ισλανδικό λαό, χωρίς πίεση από την ΕΕ. Αναμφίβολα δεν υπάρχει κάτι που να καταδεικνύει ότι υπάρχει εκεί πλειοψηφία υπέρ της ένταξης στην ΕΕ.

Συνεπώς, αντί να θεωρεί τον εαυτό της ως μια εν δυνάμει αρκτική δύναμη, η ΕΕ πρέπει ίσως να αναγνωρίσει τη γεωγραφική της θέση και, αντ’ αυτού, να εργαστεί προκειμένου να αποκτήσει καλές σχέσεις γειτονίας με τις χώρες που πραγματικά βρίσκονται στην Αρκτική. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι φίλοι μας στις δυτικές βόρειες χώρες, ήτοι η Νορβηγία, η Ισλανδία, η Γροιλανδία και τα νησιά Φερόες. Είναι, ειδικότερα, έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να διασφαλίσει κάτι τέτοιο.

 
  
MPphoto
 

  Timo Soini (EFD).(FI) Κύριε Πρόεδρε, πρόκειται για ένα σημαντικό θέμα, και καθώς η Φινλανδία βρίσκεται στον Βορρά, είμαι εξοικειωμένος με αυτά τα ζητήματα. Για μία φορά, συμφωνώ με τους φινλανδούς συναδέλφους μου ότι στη Λαπωνία και στο Πανεπιστήμιο της Λαπωνίας στο Rovaniemi γνωρίζουν σχετικά με αυτά τα θέματα. Συμφωνώ επίσης σχετικά με τη θέση των αυτοχθόνων λαών.

Θα υπερψηφίσω την εν λόγω έκθεση, μολονότι η κριτική μου επικεντρώνεται κυρίως στους ισχυρισμούς περί κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με τους οποίους θα πρέπει να καταλήξουμε σε μια συμφωνία με βάση, ούτως ειπείν, τις απόψεις της ΕΕ. Η εμπορία εκπομπών στην ΕΕ έχει αποτύχει πλήρως. Το 2008, αποκαλύφθηκε ότι υπήρξαν καταχρήσεις, απάτες όσον αφορά τον ΦΠΑ και πολλές ακόμη κομπίνες ύψους 5 δισ. ευρώ. Επιπλέον, αυτές οι απάτες αυξάνονται με σταθερό ρυθμό. Η εμπορία εκπομπών απλά δεν έχει αποτέλεσμα· είναι επιζήμια. Αντ’ αυτής, χρειαζόμαστε ένα σύστημα ειδικών εκπομπών, όπως συμβαίνει με τα οχήματα, όπου μπορεί κανείς να μετρήσει ποιος πραγματοποιεί τις εκπομπές και τι εκπέμπεται, αντί να συμμετέχουμε σε ένα διεθνές εμπόριο επιείκειας όπου μπορεί κανείς να αγοράσει το δικαίωμα να μολύνει. Πρόκειται για ένα σημαντικό θέμα.

Το θέμα της Αρκτικής είναι επίσης σημαντικό, μολονότι δεν είμαι βέβαιος πώς θα προχωρήσει, σκεφτόμενος τις πρόσφατες δράσεις που αναλήφθηκαν από την ΕΕ. Τα θέματα με τα οποία ασχολείται η ΕΕ δεν παρουσιάζουν απαραίτητα κάποια πρόοδο. Ο δανός βουλευτής μίλησε εδώ λογικά για τις περιοχές που βρίσκονται εκεί. Είναι περιοχές με κυρίαρχα δικαιώματα, τα οποία μπορούν να ασκούν για να λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με ζητήματα που τις αφορούν.

 
  
MPphoto
 

  Cristian Dan Preda (PPE).(RO) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα καταρχάς να συγχαρώ τον συνάδελφό μου, Michael Gahler, για την εξαιρετική έκθεση που παρουσίασε. Αυτή η έκθεση ενθαρρύνει το Συμβούλιο και την Επιτροπή να παρουσιάσουν μια συγκεκριμένη πολιτική της ΕΕ για την Αρκτική, τονίζοντας ταυτόχρονα ότι η πιθανή ένταξη της Ισλανδίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα μετέτρεπε την Ένωση σε μία από τις παράκτιες οντότητες της Αρκτικής.

Ως εισηγητής του Κοινοβουλίου για την Ισλανδία, θα ήθελα να τονίσω ότι αυτή η χώρα έχει προτεραιότητες που αφορούν την Αρκτική οι οποίες συνάδουν με αυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτές ενισχύουν τον πολιτικό και διοικητικό ρόλο του Αρκτικού Συμβουλίου, ενώ ακολουθεί η διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης της περιοχής και, τέλος, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των αυτοχθόνων πληθυσμών. Το γεγονός επίσης ότι τόσο η Ισλανδία όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκονται επί του παρόντος σε διαδικασία σχεδιασμού μιας στρατηγικής για την Αρκτική μπορεί να δώσει μια ευκαιρία συντονισμού των δύο πολιτικών, μεταξύ άλλων, όσον αφορά την αίτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για καθεστώς μόνιμου παρατηρητή στο Αρκτικό Συμβούλιο.

Θα ήθελα να ολοκληρώσω λέγοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί προφανώς να συμβάλει στην αποτελεσματική πολυμερή διακυβέρνηση του απώτατου Βορρά. Θα ήθελα επίσης να πω στον κ. Søndergaard ότι άκουσα με μεγάλη προσοχή όσα είπε σχετικά με την πλειοψηφία στην Ισλανδία. Πιστεύω ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια μακρά διαδικασία που θα μπορούσε να υποστεί αρκετές αλλαγές. Κατά τη γνώμη μου, είμαστε σε θέση να ενθαρρύνουμε μια υπεύθυνη προενταξιακή διαδικασία και μια ως επί το πλείστον ισορροπημένη συζήτηση σε αυτήν τη χώρα σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 
  
MPphoto
 

  Justas Vincas Paleckis (S&D).(LT) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να συγχαρώ τον συνάδελφό μου, κ. Gahler, ο οποίος, μολονότι προέρχεται από τη νότια Γερμανία, επέδειξε εξαιρετική γνώση και αγάπη για την Αρκτική και τον απώτατο Βορρά. Ορισμένοι συνάδελφοι είπαν ότι οι χώρες θα πρέπει να ασχολούνται η κάθε μία ξεχωριστά με τα προβλήματα που προκύπτουν και ότι δεν απαιτείται τόσο μεγάλος συντονισμός εδώ. Απορρίπτω κατηγορηματικά αυτήν την άποψη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση που διαθέτει τη μεγαλύτερη πείρα σχετικά με θέματα συνεργασίας και πραγματικής ενασχόλησης με μη χαρτογραφημένα εδάφη είναι ακριβώς αυτή που θα πρέπει να διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτήν την περιοχή. Είναι, εξάλλου, σαφές – είτε σύγκρουση, αβέβαιος αγώνας και διενέξεις, είτε ειρηνική συνεργασία και μια περιοχή που θα μπορούσε να αποτελέσει υπόδειγμα για τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου. Μία άλλη διάσταση – κέρδος ή οικονομικά οφέλη, είτε περιβάλλον και διατήρηση. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία πάντα πρωτοπορούσε στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής, πρέπει να συνεχίσει να δίνει μεγαλύτερη έμφαση στη δεύτερη διάσταση κατά την εναρμόνιση και των δύο προσεγγίσεων.

 
  
MPphoto
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE).(GA) Κύριε Πρόεδρε, η περιοχή της Αρκτικής αλλάζει σημαντικά λόγω της κλιματικής αλλαγής, καθώς λιώνουν οι πάγοι και τα χιόνια. Ανοίγουν νέες ναυτιλιακές οδοί, δημιουργούνται αλιευτικά πεδία και υπάρχουν περισσότερες και καλύτερες ευκαιρίες για μια βιώσιμη εξερεύνηση πετρελαίου και φυσικού αερίου.

(EN) Η ΕΕ διαδραματίζει ενεργό ρόλο σε θέματα που αφορούν την Αρκτική. Για παράδειγμα, η ΕΕ συμβάλλει τα μάλα στη χρηματοδότηση για την έρευνα και την ανάπτυξη μέσω του έβδομου προγράμματος πλαισίου για την έρευνα και την ανάπτυξη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμμετέχει ενεργά στον συνεχή διάλογο με εκλεγμένους εκπροσώπους από την Αρκτική μέσω της μόνιμης επιτροπής αντιπροσώπων αρκτικών κοινοβουλίων, και ως πρόεδρος της αντιπροσωπείας SINEEA (αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Ελβετία, την Ισλανδία και τη Νορβηγία), εκπροσωπώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε αυτό το σημαντικό όργανο.

Τον Σεπτέμβριο, το Κοινοβούλιο φιλοξένησε για πρώτη φορά τη διετή συνεδρίαση της μόνιμης επιτροπής. Η συνεδρίαση ήταν πολύ επιτυχημένη, γεγονός που έδωσε τη δυνατότητα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εμβαθύνει και να ενισχύσει τις σχέσεις του με τα έθνη της Αρκτικής.

 
  
MPphoto
 

  Edit Herczog (S&D).(HU) Κύριε Πρόεδρε, δεν ομιλώ ως βουλευτής που ζει στον Αρκτικό Κύκλο· θα ήθελα απλά να σας προειδοποιήσω όλους ότι ο Βόρειος Πόλος δεν διαθέτει μόνο οικονομική κληρονομιά και ενεργειακή κληρονομιά, αλλά είναι επίσης ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα της φυσικής κληρονομιάς μας. Συνεπώς, είναι πολύ σημαντικό οι εταιρείες που πρόκειται να εξερευνήσουν και να πραγματοποιήσουν εξορύξεις σε αυτήν την περιοχή να μην πάνε εκεί με την κερδοσκοπική νοοτροπία των χρυσοθήρων του παρελθόντος, αλλά, αντίθετα, με το αίσθημα ευρωπαϊκής ευθύνης που πήρε σάρκα και οστά τον 20ό και τον 21ο αιώνα. Ας μην λησμονούμε ότι πρέπει να επιτελεστεί εκεί έργο υπό εξαιρετικά αντίξοες καιρικές συνθήκες και με τη χρήση νέων τεχνολογιών. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να μην κάνουμε παραχωρήσεις σε αυτό και να εφαρμόσουμε σε αυτές τις εταιρείες κανόνες, πρότυπα και απαιτήσεις που θα επιτρέψουν την τεχνική διαχείριση αυτού του θέματος με τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά πρότυπα, ενώ θα πρέπει να διατίθενται χρηματοδοτικά κονδύλια για την πρόληψη τυχόν φυσικών καταστροφών, όπως αυτή που είδαμε στην περίπτωση του Deep Horizon. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να μείνουμε πιστοί στη σωστή σειρά: πλανήτης, άνθρωποι και προϊόντα…

(EN) πλανήτης, άνθρωποι και προϊόντα. Τα προϊόντα σε αυτήν την περίπτωση είναι, βεβαίως, τα αποθέματα φυσικού αερίου και πετρελαίου. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας, και συγχαρητήρια στον εισηγητή.

 
  
MPphoto
 

  Birgit Schnieber-Jastram (PPE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον εισηγητή, κ. Gahler, και όλους τους σκιώδεις εισηγητές. Είναι αλήθεια ότι η Ευρώπη πρέπει να προσαρμόζεται συνεχώς στη νέα πραγματικότητα και να αντιμετωπίζει τις αλλαγές στην ισορροπία των πολιτικών δυνάμεων. Όσον αφορά την πολιτική για την Αρκτική, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κατανοήσουμε πως τα κράτη της Αρκτικής επιθυμούν να αναπτύξουν την περιοχή μόνα τους, αλλά είναι ανοιχτά σε συνεργασία. Δεν ενδιαφέρονται για νέες συνθήκες, αλλά θέλουν την περαιτέρω ανάπτυξη των ήδη υφιστάμενων ρυθμιστικών συνθηκών.

Η κλιματική αλλαγή και οι νέες ναυτιλιακές οδοί δεν ενέχουν μόνο κινδύνους, αλλά μπορούν επίσης να προσφέρουν ευκαιρίες. Όσον αφορά την Αρκτική, αυτό σημαίνει ότι η ΕΕ έχει την ευκαιρία για μεγαλύτερη συνεργασία και ανάπτυξη. Εξάλλου, κανείς δεν μπορεί να καταπολεμήσει μόνος του τα αποτελέσματα της κλιματικής αλλαγής, όπως ακριβώς κανείς δεν μπορεί να αναπτύξει μόνος του τις δυνατότητες της περιοχής της Αρκτικής. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα συνεχές ενδιαφέρον για την ασφαλή ανάπτυξη…

(Ο Πρόεδρος διακόπτει την ομιλήτρια)

 
  
MPphoto
 

  Mitro Repo (S&D).(FI) Κύριε Πρόεδρε, ο πλούτος της Αρκτικής δεν είναι μόνο οι τεράστιοι ενεργειακοί πόροι της και οι νέες ναυτιλιακές οδοί, αλλά επίσης οι αυτόχθονες λαοί της. Δεν είναι ένα αρκτικό μουσείο, αλλά ο τόπος κατοικίας 3,5 εκατομμυρίων ανθρώπων. Για τον λόγο αυτόν, πρέπει να τους ακούσουμε. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να βιάσει και να λεηλατήσει την περιοχή.

Στο μέλλον, θα υπάρξουν προφανώς εκεί πολλά ορυχεία, βιομηχανίες και πλοία, που θα συνοδεύονται από μια αυξανόμενη απειλή περιβαλλοντικών καταστροφών. Πρέπει να προετοιμαστούμε με υπευθυνότητα για όλα αυτά. Ένα καθήκον γεμάτο προκλήσεις στην περιοχή αυτήν είναι να σώσουμε τη φύση, η οποία είναι ιδιαίτερα τρωτή εκεί.

Νέες έρευνες στο πανεπιστήμιο της Λαπωνίας αποδεικνύουν ότι, κατά έναν περίεργο τρόπο, η ΕΕ έχει ήδη μεγάλη δύναμη στην περιοχή της Αρκτικής. Για τον λόγο αυτόν, θα πρέπει να είναι περισσότερο δραστήρια και υπεύθυνη. Πρέπει να επενδύσει στην περιοχή οικονομικά και απτά. Αυτό θα εξαρτηθεί επίσης από την πιθανή ένταξη της Ισλανδίας στο μέλλον. Και εγώ πιστεύω επίσης ότι το πανεπιστήμιο της Λαπωνίας στο Rovaniemi είναι το καλύτερο δυνατό μέρος για τη δημιουργία ενός κέντρου πληροφόρησης για την Αρκτική.

 
  
MPphoto
 

  Riikka Manner (ALDE).(FI) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, καταρχάς θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή για τη σύνταξη μιας εξαιρετικής, ισορροπημένης έκθεσης. Το παγκόσμιο ενδιαφέρον για τις βόρειες περιοχές έχει αυξηθεί πολύ τα τελευταία χρόνια, φτάνοντας σε νέα επίπεδα, όπως έχει λεχθεί. Συνεπώς, είναι εξαιρετικά σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει επίσης ενεργό ρόλο σε αυτό και, επιπλέον, να προσπαθήσει ενεργά ώστε να αποκτήσει τον ρόλο του μόνιμου παρατηρητή στο Αρκτικό Συμβούλιο.

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, αυτές οι περιοχές έχουν τεράστιες δυνατότητες, όσον αφορά τους φυσικούς τους πόρους, για παράδειγμα. Χρειαζόμαστε ένα τολμηρό όραμα και συνεργασία, αλλά και χρηματικές επενδύσεις, ούτως ώστε όσοι ζουν στην περιοχή να μπορέσουν να εκμεταλλευτούν βιώσιμα όσα αυτή μπορεί να προσφέρει.

Όπως συνέβη με πολλούς από τους συναδέλφους βουλευτές, με ικανοποιεί επίσης το γεγονός ότι η έκθεση κάνει ειδική αναφορά σε ένα κέντρο πληροφόρησης για την Αρκτική, στις δεξιότητες και την εμπειρογνωμοσύνη του πανεπιστημίου της Λαπωνίας, καθώς και στις εξαιρετικές εγκαταστάσεις που υπάρχουν εκεί.

 
  
MPphoto
 

  Alfreds Rubiks (GUE/NGL) . – (LV) Κύριε Πρόεδρε, αναμφίβολα το θέμα που συζητούμε σήμερα είναι πολύ σημαντικό και, κατά τη γνώμη μου, στον αιώνα που διανύουμε θα γίνουμε μάρτυρες ενός αγώνα –μεταξύ εθνών, μεταξύ κυβερνήσεων– για την αποκόμιση οφελών από την Αρκτική. Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, επιδοκιμάζω το γεγονός ότι συζητούμε σήμερα ένα τέτοιο θέμα. Πού βασίζω αυτό το συμπέρασμα; Παρατηρούμε ότι η Κίνα κατασκευάζει ακόμη και τώρα ένα παγοθραυστικό. Παρατηρούμε ότι μια σειρά εθνών που δεν συνορεύουν με τις βόρειες θάλασσες θέλουν να γίνουν μέλη του Αρκτικού Συμβουλίου, και με χαροποιεί το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι και θα γίνει τέτοιο μέλος. Υπάρχουν, ωστόσο, δύο πτυχές. Η πρώτη, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι θα πρότεινα στην Επιτροπή να φροντίσει, στο μέλλον, να μην στρατιωτικοποιηθεί η περιοχή, διότι ήδη…

 
  
MPphoto
 

  Anna Rosbach (EFD).(DA) Κύριε Πρόεδρε, αυτή η έκθεση περιέχει ωραία λόγια για τις ανησυχίες που αφορούν το κλίμα και τους προβληματισμούς που αφορούν το περιβάλλον, αλλά, στην πραγματικότητα, αφορά το κυνήγι πόρων της ΕΕ στην Αρκτική. Μιλά για τις αναμενόμενες ποσότητες πετρελαίου, φυσικού αερίου, μεταλλευμάτων, δασών και αλιευμάτων που η ΕΕ θα μπορέσει να εκμεταλλευτεί στο εγγύς μέλλον. Δηλώνει ότι η ΕΕ διαθέτει μεγάλες εκτάσεις στη Σουηδία και τη Φινλανδία, αλλά δεν αναφέρει ότι πρόκειται για σουηδικές και φινλανδικές περιοχές. Υποστηρίζει επίσης ότι η Ένωση έχει αποκλειστικές αρμοδιότητες όσον αφορά τη διατήρηση των βιολογικών θαλάσσιων πόρων. Δεν είμαι βέβαιη ότι οι Ινουίτ της Γροιλανδίας, της Ρωσίας και του Καναδά θα συμφωνούσαν με αυτό.

Το γεγονός ότι η Αρκτική είναι αραιοκατοικημένη δεν σημαίνει ότι μπορεί ο οποιοσδήποτε να πάει εκεί και να κάνει ό,τι θέλει. Η περιοχή δεν μπορεί να στηρίξει τον μαζικό τουρισμό, την υπεραλίευση και τη λεηλασία πρώτων υλών σε μαζική κλίμακα. Η Αρκτική είναι μια εξαιρετικά ευαίσθητη περιοχή με παράδοση στη συνεργασία, και η πλειονότητα των αρκτικών χωρών απλά δεν είναι μέλη της ΕΕ. Στην πραγματικότητα, η Γροιλανδία αποσύρθηκε ενεργά από την ΕΕ, όπως μόλις ανέφερε ο κ. Søndergaard.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ κ. ISABELLE DURANT
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 

  Anna Ibrisagic (PPE).(SV) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Gahler για την εξαιρετική πρωτοβουλία του και την εξαιρετική έκθεσή του. Θεωρώ ότι είναι ισορροπημένη και λαμβάνει υπόψη όσους θέλουν να εκμεταλλευτούν τους φυσικούς πόρους, καθώς και όσους ανησυχούν σοβαρά για τις επιπτώσεις στο κλίμα.

Πιστεύω ότι η καλύτερη μορφή προστασίας για την Αρκτική θα ήταν μια παγκόσμια συμφωνία για το κλίμα, αλλά, εν τω μεταξύ, πρέπει να σχεδιάσουμε πιο βραχυπρόθεσμες λύσεις, προκειμένου να περιορίσουμε την αύξηση της θερμοκρασίας στην Αρκτική. Θα ήθελα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αναγνωρίσει ότι οι εκπομπές μαύρου άνθρακα συμβάλλουν, σε μεγάλο βαθμό, στην αύξηση της θερμοκρασίας στην Αρκτική. Συνεπώς, θα ήθελα να ζητήσω από την Επιτροπή να προβεί στις απαραίτητες τροποποιήσεις της οδηγίας σχετικά με τα εθνικά ανώτατα όρια εκπομπών για ορισμένους ατμοσφαιρικούς ρύπους, ώστε να συμπεριληφθούν και οι εκπομπές μαύρου άνθρακα.

 
  
MPphoto
 

  Κρίτων Αρσένης (S&D). - Κυρία Πρόεδρε, θα συμφωνήσω με πολλούς συναδέλφους, αλλά ιδιαίτερα με την κυρία Herczog και τον κύριο Repo, που αναφέρθηκαν στην περιβαλλοντική σημασία αυτής της περιοχής αλλά και στη σημασία της προστασίας των δικαιωμάτων των ιθαγενών. Σκεπτόμαστε ότι είναι πολύ μακριά αυτή η περιοχή, πολύ παρθένα· όμως υπάρχουν άνθρωποι που ζουν εκεί, άνθρωποι που έχουν πολιτισμό. Και το περιβάλλον της περιοχής έχει ιδιαίτερη σημασία. Είναι μία περιοχή κρίσιμη για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν. Και πραγματικά θλίβομαι όταν βλέπω την Ευρωπαϊκή Ένωση να συμμετέχει και αυτή σε αυτόν τον συναγωνισμό για το ποιος θα αξιοποιήσει πρώτος, κυρίως, τα αποθέματα πετρελαίου σε αυτή την περιοχή, τώρα που λιώνουν οι πάγοι. Το ότι το κάνουν άλλοι δεν μας δίνει τη δικαιολογία να το κάνουμε και εμείς. Η δικιά μας φωνή θα πρέπει να εκφράζει πάντα τις αξίες μας και εμείς πρέπει πάντοτε να κινούμαστε προς την προστασία αυτών των πόρων και προς μια οικονομία χαμηλού άνθρακα.

 
  
MPphoto
 

  Miloslav Ransdorf (GUE/NGL). (CS) Κυρία Πρόεδρε, υπάρχουν τρία βασικά ζητήματα που προκύπτουν όσον αφορά την Αρκτική. Το πρώτο είναι το ζήτημα της ενέργειας, και γίνονται εδώ συζητήσεις σχετικά με το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, και στο μέλλον θα υπάρξει και το μεθάνιο, καθώς υπάρχουν αποθέματα χρησιμοποιήσιμου μεθανίου στο παγωμένο υπέδαφος που θα επαρκούσαν για 300 χρόνια. Τα όργανα της ΕΕ, εν τω μεταξύ, δεν έχουν ασχοληθεί καθόλου με αυτό το θέμα.

Το δεύτερο ζήτημα είναι οι μεταφορές. Η διάνοιξη της βόρειας οδού συντομεύει τη διαδρομή προς την Άπω Ανατολή. Θα χρειάζονται 21 ημέρες για το ταξίδι από το Αμβούργο στη Σεούλ. Εάν ληφθεί υπόψη αυτή η δυνατότητα θα μειωθεί σημαντικά το κόστος, και αυτό θα συμβάλει στις στενότερες επαφές μεταξύ των δύο περιοχών.

Το τρίτο ζήτημα είναι το περιβάλλον, διότι η εκμετάλλευση των ενεργειακών πόρων και ο μεγαλύτερος όγκος μεταφορών θα προκαλέσει μια σειρά περιβαλλοντικών κινδύνων σε αυτήν την περιοχή. Κατά τη γνώμη μου, θα ήταν καλό να υπάρξει ένα σχέδιο…

(Η Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

 
  
MPphoto
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE).(LT) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή, κ. Gahler, για τη σύνταξη μιας πολύ σημαντικής και αναγκαίας έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον απώτατο Βορρά, καθώς και για την απάντηση στη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημιουργία μιας πολιτικής της ΕΕ για την Αρκτική με πολύ συγκεκριμένες και περιεκτικές προτάσεις: από τη συμμετοχή των ντόπιων κατοίκων στον διάλογο, και τη σταθερότητα και ασφάλεια της περιοχής, ως τα μελλοντικά σχέδια, τις περιβαλλοντικές διαστάσεις και την κλιματική αλλαγή. Το ένα πέμπτο των παγκόσμιων πόρων που δεν έχουν ακόμη ανακαλυφθεί βρίσκεται ακριβώς σε αυτήν την περιοχή. Ο απερίσκεπτος ανταγωνισμός για την πρόσβαση στους φυσικούς πόρους της Αρκτικής είναι παντελώς ανεπιθύμητος, αλλά πραγματικός. Συνεπώς, είναι σημαντικό να διευρύνουμε τον διάλογο, ούτως ώστε η περιοχή της Αρκτικής να μην γίνει η αρένα ενός ανταγωνιστικού αγώνα μεταξύ χωρών και πετρελαϊκών εταιρειών, θύματα του οποίου θα ήταν, κυρίως, οι ντόπιοι κάτοικοι και το ιδιαίτερα ευαίσθητο οικοσύστημα της Αρκτικής. Η έκθεση δηλώνει ότι στην περιοχή της Αρκτικής, όπου οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγή είναι ιδιαίτερα ορατές, τα σχέδια εξόρυξης θα αυξηθούν με το πέρασμα του χρόνου. Συνεπώς, πιστεύω ότι είναι σωστό και ιδιαίτερα σημαντικό να επισημάνουμε ότι μια εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων…

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE).(EN) Κυρία Πρόεδρε, θεωρώ πως είναι θετικό το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αναπτύσσει πολιτικές και στρατηγικές για ευρείες περιοχές όπως η Βαλτική, ο Δούναβης και η περιοχή μου, ο Ατλαντικός, και συζητά σήμερα για τον απώτατο Βορρά.

Όμως, όσον αφορά τον απώτατο Βορρά, είναι σημαντικό να είμαστε διπλωμάτες και όχι διδακτικοί· συνεργάσιμοι και όχι καταναγκαστικοί· και εξερευνητικοί και όχι εκμεταλλευτές. Λόγω της σπουδαιότητας των αυτοχθόνων λαών, πρέπει να τους λάβουμε πρωτίστως υπόψη, και υπάρχουν εταιρείες και χώρες που εποφθαλμιούν τώρα τον Βορρά λόγω των πόρων του σε ορυκτά καύσιμα, αλιεύματα και –πιθανόν– δυνατότητες θαλάσσιων μεταφορών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, εξαιτίας των συνθηκών της και του λόγου ύπαρξή της, δεν είναι σε θέση να επιτύχει την ισορροπία.

Ένα ακόμη σημείο που θα ήθελα να τονίσω είναι το εξής: είμαι μέλος της αντιπροσωπείας για τις σχέσεις με τον Καναδά, και θα μπορούσαμε επίσης να καθιερώσουμε μια συλλογική προσέγγιση με τον Καναδά και τις ομοϊδεάτισσες χώρες, προκειμένου να εξασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού για τον απώτατο Βορρά και, ιδιαίτερα, για τους αυτόχθονες λαούς.

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr (NI).(DE) Κυρία Πρόεδρε, η λεηλασία αγαθών, τα στρατηγικά συμφέροντα, η κλιματική αλλαγή και, κυρίως, η αύξηση του τουρισμού οδηγούν αυτό το ευαίσθητο οικοσύστημα στα πρόθυρα της καταστροφής. Ωστόσο, το οικοσύστημα του απώτατου Βορρά είναι σχετικά αυτοδιατηρούμενο και, συνεπώς, εξαιρετικά ευαίσθητο. Για τον λόγο αυτόν, είναι σημαντικό να επιτευχθεί μια ισορροπία μεταξύ της εκμετάλλευσης, αφενός, και της μέγιστης προστασίας αυτού του ευαίσθητου συστήματος, αφετέρου. Ωστόσο, αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την επιβολή περιορισμών όσον αφορά την εξόρυξη προϊόντων και τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται σε αυτήν την εξόρυξη, καθώς και αυστηρότερους κανόνες για τον τουρισμό και την εμπορική ναυτιλία.

Τα νέα ότι η μεγάλη εταιρεία πετρελαίου BP και η κρατική ρωσική επιχείρηση Rosneft έχουν καταρτίσει κοινά σχέδια για την εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου δεν φαίνεται να στοχεύουν προς την κατεύθυνση της συνετής εξόρυξης προϊόντων – εντελώς το αντίθετο, μάλιστα!

Συνεπώς, είναι σαφές ότι η προστασία της Αρκτικής είναι ένα θέμα που ξεπερνά τα μεμονωμένα εθνικά στρατηγικά και οικονομικά συμφέροντα και πρέπει να αποτελεί βασική ανησυχία της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 

  Sari Essayah (PPE).(FI) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, κ. Gahler, και τους σκιώδεις εισηγητές, για την εξαιρετική, ποικιλόμορφη έκθεση, η οποία θέτει διάφορα ζητήματα με ισορροπημένο τρόπο. Τα ζητήματα αυτά περιλαμβάνουν τις δυνατότητες της περιοχής της Αρκτικής, τους τεράστιους φυσικούς πόρους, τις πρώτες ύλες και τους ενεργειακούς πόρους της, καθώς και τις νέες μεταφορικές οδούς και τον τουρισμό, αλλά επίσης, ταυτόχρονα, τον ευάλωτο χαρακτήρα του ευαίσθητου περιβάλλοντος της Αρκτικής και τα δικαιώματα των αυτοχθόνων λαών της. Στον Βορρά, πρέπει πράγματι να συμπεριφερόμαστε πολύ υπεύθυνα και να διαθέτουμε μια καλή στρατηγική για την Αρκτική.

Επίσης, συμφωνώ με τους φινλανδούς συναδέλφους, οι οποίοι εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την έκθεση, καθώς έχει λάβει θετικά υπόψη την πρωτοβουλία του πανεπιστημίου της Λαπωνίας για την ίδρυση ενός κέντρου πληροφόρησης για την Αρκτική στις εγκαταστάσεις του. Αναμένω την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την πολιτική για την Αρκτική, όπως υποσχέθηκε ο κ. Füle.

 
  
MPphoto
 

  Štefan Füle, μέλος της Επιτροπής.(EN) Κυρία Πρόεδρε, αυτή η συζήτηση ήταν πράγματι ενδιαφέρουσα, και απέδειξε πόσα πολλά σημαντικά θέματα καλύπτονται από τη συνεργασία με την Αρκτική και πόσες πολλές ευαισθησίες έχει η κοινωνία μας όταν συζητούμε για το μέλλον της Αρκτικής. Επιτρέψτε μου να αναφερθώ σε πέντε συγκεκριμένα θέματα που τέθηκαν στη συζήτηση σήμερα το πρωί.

Καταρχάς, το κέντρο πληροφόρησης για την Αρκτική. Τόσο η ανακοίνωση της Επιτροπής του 2008 όσο και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του 2009 καλούν την Επιτροπή να διερευνήσει τη δυνατότητα ίδρυσης ενός νέου κέντρου πληροφόρησης για την Αρκτική. Εξετάζουμε ενδελεχώς τις διάφορες δυνατότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένου του κέντρου στο Rovaniemi της Φινλανδίας (Λαπωνία) και, κυρίως, τον ρόλο αυτού του πιθανού κέντρου.

Δεύτερον, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μόνος ενδιαφερόμενος για την Αρκτική που αναγνώρισε άμεσα ότι, ως βιομηχανοποιημένη οντότητα, ευθύνεται, μαζί με τις υπόλοιπες βιομηχανοποιημένες περιοχές, για τις αλλαγές που σημειώνονται στην Αρκτική. Η ανακοίνωση της Επιτροπής δίνει προτεραιότητα στην προστασία του περιβάλλοντος, και η ανάδειξη αυτού του σημείου συμπεριλήφθηκε στα συμπεράσματα του Συμβουλίου του 2009.

Τρίτον, είμαστε υπερήφανοι για τους Σάμι πολίτες της ΕΕ και είμαστε υπερήφανοι για τις διάφορες διατάξεις των συνθηκών της ΕΕ και της περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ σχετικά με τους Σάμι. Η διασυνοριακή συνεργασία μας, καθώς και τα προγράμματα του ευρωπαϊκού μέσου για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα στηρίζουν τον λαό των Σάμι στη βορειοδυτική Ρωσία και άλλους αυτόχθονες λαούς στην περιοχή του Μπάρεντς.

Τέταρτον, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη αποτελούν παγκόσμια ηγετική δύναμη στην έρευνα για την Αρκτική, και είμαστε υπερήφανοι γι’ αυτό. Αυτή η περιοχή αναφέρεται στο πρόγραμμα πλαίσιο. Συνολικά, μέσω του πέμπτου, του έκτου και του έβδομου προγράμματος πλαισίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση επενδύει 200 εκατ. ευρώ σε αυτόν τον τομέα. Ωστόσο, το να προσπαθήσουμε να είμαστε ο κυρίαρχος και μονομερής ηγέτης σε όλες τις πολιτικές για την Αρκτική, ενώ δεν διαθέτουμε ακτογραμμή στην Αρκτική, δεν θα είναι μια συνετή πολιτική.

Πέμπτον, η Επιτροπή ενέκρινε το 2010 μια ανακοίνωση σχετικά με τις θαλάσσιες γεωτρήσεις, η οποία θα πρέπει να κατευθύνει τις δράσεις μας σε ολόκληρο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής της Αρκτικής. Προωθεί μια προσεκτική προσέγγιση που θα ισχύσει επίσης και για την Αρκτική. Αυτό συνάδει πλήρως με τις αρχές της ΕΕ για την προστασία της Αρκτικής και την επιδίωξη υψηλότερων περιβαλλοντικών προτύπων.

Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές, η έκθεση του Κοινοβουλίου για τον απώτατο Βορρά δίνει μια πλήρη εικόνα των δραστηριοτήτων, των αρμοδιοτήτων και των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή της Αρκτικής. Επίσης, παγιώνει την ισορροπημένη προσέγγιση της ΕΕ στην Αρκτική, συνδυάζοντας την προστασία και τη βιώσιμη ανάπτυξή της. Είμαστε πεπεισμένοι ότι είναι κάτι που μπορούμε να επιτύχουμε και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα γίνει ένα αναπόφευκτο και θετικό σημείο αναφοράς για την αρκτική συνεργασία στην περιοχή του Βόρειου Πόλου.

 
  
MPphoto
 

  Michael Gahler, εισηγητής.(DE) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλος τους ομιλητές. Κύριε Επίτροπε, όταν αναφέρθηκα σε μια πολιτική για τους γείτονές μας στον απώτατο Βορρά, δεν ήθελα να υπονοήσω ότι συμμετείχατε σε μια διαμάχη αρμοδιοτήτων με τη βαρόνη Ashton. Ήθελα απλά να το ξεκαθαρίσω.

Όλες σχεδόν οι ομιλίες που ακούσαμε έχουν καταστήσει σαφές το εξής: η πρόκληση που αντιμετωπίζουμε είναι να επιδείξουμε μέσω της πολιτικής μας ότι διαφορετικά συμφέροντα και δραστηριότητες εναρμονίζονται ή μπορούν να εναρμονιστούν.

Πιστεύω ότι αυτό μπορούμε να το δούμε σε μικρογραφία στη Νορβηγία, για παράδειγμα: αλιεύουν ψάρια, κάνουν γεωτρήσεις για πετρέλαιο και φυσικό αέριο, τηρούν τα υψηλότερα περιβαλλοντικά πρότυπα για το έδαφος και τη θάλασσα, και αναπτύσσουν τις βορειότερες περιοχές τους για όσους ζουν εκεί. Εάν μπορέσουμε να εφαρμόσουμε αυτήν την αρχή στο σύνολο της περιοχής μέσω της συνεργασίας με τις τοπικές κοινότητες, θα αποτελέσουμε πρότυπο για άλλες ευαίσθητες περιοχές. Αυτό που έχει αλλάξει στην πολιτική πραγματικότητα είναι το γεγονός ότι δεν πιστεύουμε πως μπορούμε να υποχρεώσουμε τους ανθρώπους να συμβαδίσουν με τις επιθυμίες μας, αλλά πρέπει να δεχτούμε την πρόκληση του να επιτύχουμε ταυτόχρονα όλους τους στόχους μας: χρειαζόμαστε υψηλά πρότυπα για την προστασία του περιβάλλοντος, καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, βιώσιμη πολιτική αλιείας, ανάπτυξη ασφαλών ναυτιλιακών οδών και αποδεκτή ανάπτυξη για τις τοπικές κοινότητες. Εάν προσπαθήσουμε να συνεργαστούμε ώστε να θέσουμε αυτούς τους στόχους και, στη συνέχεια, να τους επιτύχουμε, θα επιτύχουμε πραγματικά κάτι σημαντικό σε συνεργασία με τους εταίρους μας προς όφελος της περιοχής και εμάς των ιδίων.

Για μία ακόμη φορά, θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα όλους τους σκιώδεις εισηγητές. Αναμένω περαιτέρω συζήτηση επί τη βάση αυτής της έκθεσης. Η ψηφοφορία δεν θα πρέπει να σημάνει το τέλος αυτού του θέματος.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αργότερα.

 

5. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
Βίντεο των παρεμβάσεων

6. Στρατηγική της ΕΕ για τον Εύξεινο Πόντο (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της έκθεσης (A7-0378/2010) του κ. Ungureanu, εξ ονόματος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, σχετικά με μια στρατηγική της ΕΕ για τον Εύξεινο Πόντο (2010/2087(INI)).

 
  
MPphoto
 

  Traian Ungureanu, εισηγητής.(EN) Κυρία Πρόεδρε, πριν από ακριβώς τρία χρόνια, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τη συνέργεια του Ευξείνου Πόντου. Αυτό ήταν το πρώτο βήμα προς μια συνεκτική πολιτική σε μία από τις πιο ευαίσθητες περιοχές στην Ευρώπη, και ήταν ένα βήμα στη σωστή κατεύθυνση διότι ο Εύξεινος Πόντος αποτελεί τώρα αντικείμενο ευρείας ανάλυσης –και φόβου– ως ένας χώρος όπου συγκλίνουν ελπίδες, δυνάμεις και φιλοδοξίες σε επίπεδο πολιτικής, στρατηγικής και ασφάλειας.

Σήμερα, η πολιτική μας στην περιοχή μπορεί να αναπτυχθεί περαιτέρω. Αυτό το Κοινοβούλιο μπορεί να διαδραματίσει καίριο ρόλο στην αναβάθμιση των πολιτικών της ΕΕ σε μια ολοκληρωμένη στρατηγική της ΕΕ. Αυτή είναι στην πραγματικότητα η βασική ιδέα στην έκθεση που εκπόνησα με τη στήριξη των συναδέλφων μου από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και το Κοινοβούλιο στο σύνολό του.

Αλλά γιατί μια νέα έκθεση σχετικά με τον Εύξεινο Πόντο και γιατί μια στρατηγική της ΕΕ για τον Εύξεινο Πόντο; Ορισμένοι θα ισχυρίζονταν ότι ο Εύξεινος Πόντος είναι μια μικρή θάλασσα. Είναι πράγματι, αλλά αν ανταλλάξουμε αυτόν τον χάρτη με έναν στρατηγικό χάρτη, ο Εύξεινος Πόντος γίνεται τεράστιος. Υπάρχει επίσης ένας άλλος παράγοντας: η Μαύρη Θάλασσα γίνεται ολοένα και πιο μαύρη.

Από την προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, ο Εύξεινος Πόντος αποτελεί πλέον εν μέρει εσωτερική θάλασσα της ΕΕ. Ωστόσο, οι εξελίξεις στην περιοχή είναι συχνά απρόβλεπτες: οι εντάσεις συσσωρεύονται και οι παρεξηγήσεις πληθαίνουν. Μια συνοπτική ανάλυση της περιοχής του Ευξείνου Πόντου οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι αρνητικές προκλήσεις στην εν λόγω περιοχή όχι μόνο εμμένουν, αλλά, επιπλέον, έχουν ενταθεί. Ο πόλεμος του 2008 μεταξύ της Γεωργίας και της Ρωσίας, οι άλυτες και αποκαλούμενες «ψυχρές» συγκρούσεις, και η ανησυχητική υποβάθμιση της δημοκρατικής διακυβέρνησης στην Ουκρανία και τη Ρωσία αποτελούν όλα πολύ σοβαρές εξελίξεις και ζωντανά παραδείγματα των κινδύνων ασφάλειας στην περιοχή.

Εάν εξετάσουμε τα τωρινά αποτελέσματα της συμμετοχής της ΕΕ στην περιοχή, μοιάζουν τουλάχιστον ετερόκλητα. Η πολιτική προσέγγιση της ΕΕ προς τον Εύξεινο Πόντο στερείται μηχανισμών εποπτείας, αξιολόγησης και παρακολούθησης. Η περιοχή του Ευξείνου Πόντου δεν είναι αρκετά εμφανής στις συζητήσεις στις Βρυξέλλες, και η χρηματοδότηση της ΕΕ για την περιοχή είναι κατακερματισμένη και πολύπλοκη.

Ενώ αναπτύσσουμε περαιτέρω την ουσία της συνέργειας του Ευξείνου Πόντου την οποία εγκρίναμε πριν από τρία χρόνια, μια νέα στρατηγική της ΕΕ για τον Εύξεινο Πόντο θα πρέπει να θεσπίσει μια ισχυρότερη πολιτική και συγκεκριμένα εργαλεία. Επιτρέψτε μου να αναφέρω μόνο δύο εκ των συστάσεων στην έκθεση. Η πρώτη αφορά τους επαρκείς πόρους: εάν επιθυμεί η ΕΕ να διαδραματίσει βασικό ρόλο στην περιοχή του Ευξείνου Πόντου, πρέπει να διαθέσει επαρκείς πόρους, τόσο χρηματοδοτικούς όσο και ανθρώπινους. Η κατάρτιση ειδικής γραμμής στον προϋπολογισμό της ΕΕ είναι ζωτικής σημασίας. Η δεύτερη σύσταση αφορά την εκπόνηση ενός σχεδίου δράσης της ΕΕ με σαφείς στόχους και καθήκοντα, συμπεριλαμβανομένων τακτικών υπουργικών συναντήσεων των σχετικών χωρών.

Η στρατηγική της ΕΕ για τον Εύξεινο Πόντο δεν θα πρέπει να υποτιμά, ή να υπερτιμά, κανένα κράτος στην περιοχή. Οι αρχές της κατάργησης των αποκλεισμών και της οικειοποίησης της περιφερειακής συνεργασίας θα πρέπει να αντανακλώνται στον σημαντικό ρόλο της Τουρκίας και της Ρωσίας, αλλά και όλων των περιφερειακών εταίρων, στην επιτυχία της περιφερειακής συνεργασίας.

Εν κατακλείδι, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους μου για την πολύ θετική τους συνεισφορά στην τελική έκδοση αυτής της έκθεσης. Πιστεύω πως όλοι συμφωνούμε ότι το Κοινοβούλιο αναμένει από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να μετατρέψουν αυτήν την έκθεση σε πραγματικότητα. Η στρατηγική και επωφελής συμμετοχή της ΕΕ στην περιοχή του Ευξείνου Πόντου θα πρέπει να καταστεί πραγματικότητα.

 
  
MPphoto
 

  Štefan Füle, μέλος της Επιτροπής.(EN) Κυρία Πρόεδρε, χαίρομαι ιδιαίτερα που η περιοχή του Ευξείνου Πόντου κατέχει κυρίαρχη θέση στην ημερήσια διάταξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η περιοχή αυτή είναι σημαντική για την Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να εστιάσουμε σε αυτήν προκειμένου να αντικατοπτριστεί ο άκρως ευαίσθητος χαρακτήρας της για εμάς.

Θέλω να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τον εισηγητή της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, κ. Traian Ungureanu, για την εξαιρετική και πολύ ουσιαστική έκθεσή του. Η έκθεση και οι συστάσεις της είναι ενδιαφέρουσες και καινοτόμες σε πολλά ζητήματα.

Από την τελευταία διεύρυνση, ο Εύξεινος Πόντος αποτελεί επίσης θάλασσα της ΕΕ. Έχουμε ευθύνες απέναντί του, όπως ακριβώς απέναντι σε όλες τις άλλες περιοχές λεκανών απορροής με τις οποίες συνορεύουμε. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε αποφασιστικά αυτή τη νέα ευθύνη.

Ως μέρος της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας, διαθέτουμε ήδη μια πρωτοβουλία που εστιάζει στην εν λόγω περιοχή: τη συνέργεια του Ευξείνου Πόντου. Ωστόσο, πρέπει να παραδεχθούμε ότι η εφαρμογή της αποδείχθηκε πολύ πιο δύσκολη απ’ όσο είχαμε φανταστεί. Δεν υποδέχονται όλοι στην περιοχή με ενθουσιασμό όλα όσα θέλουμε να κάνουμε.

Ακριβώς για αυτούς τους λόγους, το Κοινοβούλιο έχει επιλέξει μια προσέγγιση βάσει της οικειοποίησης της περιφερειακής συνεργασίας και της ενθάρρυνσης του διαλόγου. Θεωρώ ότι αυτή είναι σήμερα η σωστή προσέγγιση που πρέπει να ακολουθήσουμε, αλλά αυτές οι δεσμεύσεις μπορούν να καταστούν αξιόπιστες μόνο εάν και όταν επιφέρουν συγκεκριμένες βελτιώσεις στους πληθυσμούς της περιοχής.

Συνεπώς, η έκθεση σχετικά με την ανάπτυξη μιας νέας στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον Εύξεινο Πόντο αντιπροσωπεύει τη δέσμευσή μας απέναντι στην περιοχή και τα κράτη μέλη μας τα οποία ανήκουν σε αυτήν την περιοχή παρέχοντάς τους την πλήρη υποστήριξή μας στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που συνδέονται με την ιδιαίτερη γεωγραφική τους θέση.

Κατανοούμε ότι μια στρατηγική για την περιοχή του Ευξείνου Πόντου δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ως αντικατάσταση των υφιστάμενων προσπαθειών, ιδίως της συνέργειας του Ευξείνου Πόντου. Θα πρέπει να συνιστά περισσότερο ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο όπου να μπορεί να διατίθεται καθοδήγηση για όλες τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή.

Η στρατηγική για τον Εύξεινο Πόντο μπορεί να παράσχει μια ιδανική αφορμή προκειμένου να επανεξετάσουμε τα συμφέροντά μας στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων των στρατηγικών, πολιτικών και οικονομικών συμφερόντων, και να συζητήσουμε τον καλύτερο τρόπο επίτευξής τους. Το Κοινοβούλιο έχει προσδιορίσει τους κατάλληλους τομείς όπου θα πρέπει να αναπτυχθεί η στρατηγική, όπως η διακυβέρνηση, η ασφάλεια και η ενέργεια, οι μεταφορές, το περιβάλλον, το εμπόριο, η τοπική οικονομική ανάπτυξη και η κοινωνική και ανθρώπινη ανάπτυξη.

Η ανάπτυξη αυτής της στρατηγικής μπορεί επίσης να παράσχει τη δυνατότητα να προστεθεί μια θαλάσσια διάσταση στις εν εξελίξει δραστηριότητες στην περιοχή. Η Επιτροπή αναπτύσσει επί του παρόντος μια ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων που θα επιληφθεί των πρωτοβουλιών θαλάσσιας πολιτικής, της διαχείρισης των φυσικών πόρων και της καταπολέμησης των παράνομων αλιευτικών δραστηριοτήτων.

Μπορούμε να αντλήσουμε την τεχνογνωσία μας από άλλες στρατηγικές, όπως τη στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας και τη στρατηγική της ΕΕ για τον Δούναβη. Πράγματι, η στρατηγική για τον Δούναβη θα απαιτήσει εμφανείς αλληλεπιδράσεις με τον Εύξεινο Πόντο. Ωστόσο, γνωρίζουμε ότι κάθε ευρωπαϊκή περιοχή λεκανών απορροής είναι διαφορετική. Αντιστοίχως, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι όλες οι μελλοντικές στρατηγικές της ΕΕ θα πρέπει να προσαρμόζονται στα δικά τους τομεακά χαρακτηριστικά, τη δική τους οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, το δικό τους περιβάλλον και τη δική τους ενέργεια, τις δικές τους υποδομές και τους δικούς τους φυσικούς πόρους.

Η έκθεση σχετικά με την ανάπτυξη μιας στρατηγικής της ΕΕ για την περιοχή του Ευξείνου Πόντου προσφέρει μια επισκόπηση των μελλοντικών προκλήσεων για την περιοχή, αλλά θα είναι επίσης σημαντική για την καθιέρωση στέρεων διαύλων με τα κράτη εταίρους στην περιοχή προκειμένου να διασφαλισθεί η ομαλή και αποτελεσματική εφαρμογή της. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτήν την ευκαιρία για να διαβουλευθούμε εκτενώς με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, ξεκινώντας με τους εταίρους μας στην περιοχή και με τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου.

Και πάλι, αυτή η έκθεση είναι ευπρόσδεκτη και είμαστε πρόθυμοι να αξιοποιήσουμε τις συστάσεις της. Η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και οι αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια προκειμένου να προετοιμάσουν μια στρατηγική για τον Εύξεινο Πόντο για την οποία θα ζητήσουμε την υποστήριξη τη δική σας και του Συμβουλίου.

 
  
MPphoto
 

  Metin Kazak, συντάκτης γνωμοδότησης της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου.(BG) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να συγχαρώ τον κ. Ungureanu και, ως συντάκτης γνωμοδότησης της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, είμαι ευτυχής που κάποιες από τις προτάσεις μας συμπεριλήφθηκαν στο κυρίως κείμενο της έκθεσης.

Είμαι ευτυχής που, όπως ήδη προαναφέρθηκε, μετά την προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας το 2007, ο Εύξεινος Πόντος, για να το θέσω μεταφορικά, κατέστη «ευρωπαϊκή» θάλασσα και απαιτεί μια συνολική ευρωπαϊκή στρατηγική που συνεπάγεται πολλούς διοικητικούς και δημοσιονομικούς πόρους, όπως και καλό συντονισμό και λογοδοσία.

Ένα βασικό καθήκον είναι να ενσωματωθεί μια προσέγγιση με βάση τα σχέδια στη νέα στρατηγική. Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, όπως το περιβάλλον, η ενέργεια, οι μεταφορές και οι υποδομές, οι οποίοι είναι καθοριστικής σημασίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής.

Η εντατική συνεργασία σε κοινοβουλευτικό επίπεδο είναι επίσης αναγκαία, για παράδειγμα, με οργανισμούς όπως η κοινοβουλευτική συνέλευση της Οικονομικής Συνεργασίας στον Εύξεινο Πόντο και ο ΠΟΕ, και με την Εμπορική και Αναπτυξιακή Τράπεζα του Ευξείνου Πόντου. Τέλος, θεωρώ επίσης ότι θα πρέπει να εξετάσουμε άλλες περιφερειακές πρωτοβουλίες, αλλά να μην επιτρέψουμε να επισκιαστεί η στρατηγική από αυτές.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău, συντάκτρια γνωμοδότησης της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας.(RO) Κυρία Πρόεδρε, η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας υποστηρίζει την ολοκλήρωση του συνόλου της αγοράς με ενιαίες ρυθμίσεις στη βάση της κοινοτικής νομοθεσίας για την ενέργεια και ενθαρρύνει τη συμμετοχή των χωρών της ευρύτερης περιοχής της Μαύρης Θάλασσας, στη Συνθήκη για την Ενεργειακή Κοινότητα, καθώς και της ΕΕ, της ΕΤΕπ και της ΕΤΑΑ στον εκσυγχρονισμό των ενεργειακών υποδομών σε αυτή την περιοχή.

Τονίζουμε την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και τη σημασία του νότιου διαδρόμου φυσικού αερίου, για την ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σχέδια όπως ο αγωγός Ναμπούκο, βασική προτεραιότητα για την ΕΕ, από κοινού με τον υπεραδριατικό αγωγό φυσικού αερίου, τον πανευρωπαϊκό αγωγό πετρελαίου, τη διασύνδεση φυσικού αερίου Τουρκίας-Ελλάδας-Ιταλίας, τον αγωγό διασύνδεσης Αζερμπαϊτζάν-Γεωργίας-Ρουμανίας, καταδεικνύουν τόσο τη ζωτική σημασία των δεσμεύσεων της ΕΕ στην περιοχή του Ευξείνου Πόντου, όσο και τις περαιτέρω ανάγκες αύξησης της συνεργασίας μεταξύ των χωρών της περιοχής. Τονίζουμε τη σημασία της δημιουργίας ενός περιφερειακού δικτύου έρευνας και εκπαίδευσης στην ευρύτερη περιοχή του Ευξείνου Πόντου και τη σύνδεσή του με το δίκτυο GΕΑΝΤ, και ζητάμε από την Επιτροπή να συνεχίσει να υποστηρίζει ερευνητικά προγράμματα στην περιοχή.

Ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε, με ένα αίτημα προς την Επιτροπή να καταρτίσει μια στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιοχή, από κοινού με ένα σχέδιο δράσης. Τονίζουμε την ανάγκη να καθιερωθεί μια σύνδεση μεταξύ αυτής της στρατηγικής και της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον Δούναβη.

 
  
MPphoto
 

  Victor Boştinaru, συντάκτης γνωμοδότησης της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης.(EN) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, η σπουδαιότητα της περιοχής του Ευξείνου Πόντου για την ΕΕ από την άποψη των μεταφορών, της ενέργειας, της σταθερότητας, της ασφάλειας και του περιβάλλοντος είναι προφανής. Για αυτόν τον λόγο η στρατηγική της ΕΕ για αυτήν την περιοχή θα έχει σαφώς έναν πολύ θετικό αντίκτυπο στην περιοχή και στην ΕΕ στο σύνολό της.

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης θεωρεί ότι αυτή η στρατηγική μπορεί να επιφέρει μεγέθυνση και βιώσιμη ανάπτυξη για την περιοχή. Αλλά είναι επίσης της άποψης ότι για πλήρη αποτελεσματικότητα, είναι αναγκαίο να συμμετάσχουν όλα τα κράτη της περιοχής, ανεξαρτήτως αν είναι κράτη μέλη ή όχι. Αυτή η στρατηγική χρήζει συντονισμένων δράσεων – αλλά πώς θα μπορούσε να υπάρξει συντονισμός χωρίς τη δέουσα συμμετοχή όλων των χωρών; Είναι ασφαλώς αναγκαίος ο συντονισμός με τη στρατηγική για τον Δούναβη, η οποία αναμένεται να αποτελέσει σύντομα μείζονα προτεραιότητα της ουγγρικής Προεδρίας.

Η χρήση μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης και της διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ των περιοχών θα πρέπει να προωθηθεί σε όλους τους τομείς της στρατηγικής αλλά, ιδίως, σε εκείνους των μεταφορών, της ενέργειας και του περιβάλλοντος.

 
  
MPphoto
 

  Elmar Brok, εξ ονόματος της Ομάδας PPE.(DE) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το εξαιρετικό έργο που έχει επιτελέσει, συνδυάζοντας πολλές ιδέες σε μια ολοκληρωμένη μορφή, κάτι που θα μας βοηθήσει στις μελλοντικές μας προσπάθειες.

Πρέπει να κατανοήσουμε ότι αυτή η συνεργασία στην περιοχή του Ευξείνου Πόντου δεν θα πρέπει να συγχέεται με την ανατολική εταιρική σχέση ή με τις στρατηγικές μας σχέσεις με την Τουρκία και τη Ρωσία. Αυτά είναι διαφορετικά ζητήματα και η εν λόγω συνεργασία δεν τα αντικαθιστά. Αφετέρου, βρίσκω εξαιρετικά ενδιαφέρον το ότι είναι δυνατόν να συνεργασθούν διαφορετικές ομάδες σε συγκεκριμένα ζητήματα προκειμένου να διαμορφώσουν μια συνεκτική πολιτική που θα εξυπηρετεί τα δικά μας συμφέροντα, αλλά και θα βοηθά τις σχετικές χώρες . Μια τέτοιου είδους συνεργασία μπορεί ενδεχομένως να συμβάλει στη συμφιλίωση αντικρουόμενων πολιτικών και οικονομικών συμφερόντων, προκειμένου να καταστούν οι μελλοντικές αντιδικίες λιγότερο δραματικές και επικίνδυνες και προκειμένου, για παράδειγμα, το έργο μας στην ανατολική εταιρική σχέση να μην θεωρείται ότι στρέφεται εναντίον οιουδήποτε συγκεκριμένου ατόμου, αλλά μάλλον ότι όλα θεωρούνται συμπληρωματικά. Ωστόσο, σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή προοπτική, αυτή η συνεργατική στάση δεν θα πρέπει να μας παρεμποδίσει να αναμένουμε ότι η ανατολική εταιρική σχέση με αυτές τις χώρες θα παραγάγει διαφορετικά αποτελέσματα από τις αναπτυξιακές στρατηγικές με τη Ρωσία, για παράδειγμα. Πρέπει να μας επιτραπεί να προβαίνουμε σε τέτοιου είδους διακρίσεις και ο Επίτροπος έχει αναμφίβολα πλήρη επίγνωση ότι αυτό θα πρέπει να συμβαίνει. Ωστόσο, για αυτόν τον λόγο, η συνεργασία στον Εύξεινο Πόντο είναι προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ρωσίας, της Τουρκίας και των υπόλοιπων χωρών στην περιοχή – οι περισσότερες από τις οποίες είναι μέλη της ανατολικής εταιρικής σχέσης. Φαντάζομαι ότι αυτό θα συνέβαλε σημαντικά στην οικονομική και πολιτική σταθερότητα της Ευρώπης και ευελπιστώ ότι μπορούμε να συνεργαστούμε στενά με τον Επίτροπο προκειμένου να το προωθήσουμε.

 
  
MPphoto
 

  Ioan Mircea Paşcu, εξ ονόματος της Ομάδας S&D.(EN) Κυρία Πρόεδρε, ο Εύξεινος Πόντος αποτελεί μια πύλη προς και από την Ευρώπη, και συνεπώς θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως τέτοια. Δεν είναι ένα μακρινό μέρος μικρής σπουδαιότητας το οποίο υποπίπτει περιστασιακά στην προσοχή μας.

Η αλήθεια είναι ότι η περιοχή έχει ήδη παράσχει –και θα συνεχίσει να παρέχει– θέματα στην ημερήσια διάταξή μας, είτε μέσω της διακοπής της διαμετακόμισης φυσικού αερίου όπως έγινε το 2006 και το 2008, είτε του πολέμου στη Γεωργία το 2008. Ωστόσο, παρά τα αποδεικτικά στοιχεία και την αναγνωρισμένη της σπουδαιότητα, η περιοχή του Ευξείνου Πόντου εξακολουθεί να μην απολαμβάνει της προσοχής που αξίζει από την ΕΕ – μια ΕΕ η οποία ήταν, κατά κάποιον τρόπο, υποχρεωμένη να αντιμετωπίσει τα εν λόγω προβλήματα μιας και η Βουλγαρία και η Ρουμανία είχαν γίνει μέλη το 2007.

Η συνέργεια του Ευξείνου Πόντου, που αναπτύχθηκε λίγο μετά την προσχώρηση των εν λόγω δύο χωρών, φαίνεται να είναι, αναδρομικά, ένα έγγραφο που συντάχθηκε βιαστικά με στόχο να καλύψει ένα «κενό σημείο» ή μια «μαύρη τρύπα» –εξαρτάται από την προτίμησή σας– που η ΕΕ έπρεπε να αντιμετωπίσει σχεδόν εν μία νυκτί. Το γεγονός ότι τίποτα σπουδαίο δεν έχει συμβεί από την πρώτη αναθεώρηση της πρωτοβουλίας το 2008 –και δεν έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο στην εφαρμογή της όπως αναφέρεται στην έκθεση– είναι ενδεικτικό αυτής της άποψης.

Κατά τη γνώμη μου, υπάρχουν δύο κύριοι λόγοι για αυτό. Πρώτον, υπάρχει μια έκδηλη αδιαφορία και απροθυμία από μέρους των μελών της ΕΕ να αντιμετωπίσουν την περιοχή με αποφασιστικότητα. Επιπλέον, τώρα που υπάρχει έλλειψη χρημάτων, υπάρχει ακόμη λιγότερη προθυμία να το κάνουν απ’ ό,τι πριν.

Δεύτερον, η αρχική υπόθεση στην οποία στηρίχθηκε η συνέργεια, δηλαδή ότι η περιοχή θα πρέπει να καταστεί μια συνεκτική και συνεργατική περιφέρεια προκειμένου να πληροί τις προϋποθέσεις για την προσοχή και την υλική υποστήριξη της ΕΕ, αγνοεί την απλή αλήθεια ότι πριν από μόλις 20 χρόνια, η περιοχή έμοιαζε τελείως διαφορετική. Το να προσδοκούμε μια τόσο πολύπλοκη και διαφορετική περιοχή να καταστεί συνεκτική και να αποκτήσει μια ατομική ταυτότητα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα είναι είτε ουτοπικό είτε –λυπούμαι που το λέω– κακοπροαίρετο. Ίσως, στο πλαίσιο της αναθεώρησης της ανατολικής εταιρικής σχέσης, τα πράγματα να βελτιωθούν.

 
  
MPphoto
 

  Ivo Vajgl, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.(SL) Κυρία Πρόεδρε, η έκθεση την οποία ο συνάδελφός μου, κ. Ungureanu, προετοίμασε με τέτοιον ζήλο και με τρόπο που προλειαίνει το έδαφος για τη συνεργασία, για την οποία τον ευχαριστώ, επαναφέρει την προσοχή μας σε μια περιφέρεια που χαρακτηρίζεται από πολυμορφία. Η πολυμορφία των πολιτικών συστημάτων, των πολιτιστικών παραδόσεων, των θρησκειών, των καθεστώτων και των φιλοδοξιών ως προς την προσέγγιση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, του επιπέδου οικονομικής ανάπτυξης, της διαθεσιμότητας των φυσικών πόρων και, φυσικά, της νέας κατάστασης η οποία έχει προκύψει, διότι, σήμερα, τρία κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούν τμήμα της περιοχής που συζητάμε.

Για εμάς, η περιοχή του Ευξείνου Πόντου είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα λόγω της γεωστρατηγικής της θέσης, η οποία ενέχει είτε προστιθέμενη αξία είτε σοβαρούς κινδύνους για τα συμφέροντα ασφάλειάς μας. Στο πλαίσιο αυτό, τονίζω, ιδίως, την ενεργειακή ασφάλεια και τη διασφάλιση ενός βιώσιμου ενεργειακού εφοδιασμού για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις υποδομές και τις ευκαιρίες για εμάς να επηρεάσουμε την επίλυση των συγκρούσεων και των άλυτων θεμάτων στην περιοχή, όπως και την ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων με τη Ρωσία και την Τουρκία. Όλα αυτά μπορούν να επιτευχθούν με μια βαθύτερη δέσμευση των χωρών στην περιοχή και με τη συμμετοχή όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την παρουσία άλλων οργανισμών και δικτύων στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων δικτύων των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών· ακριβώς αυτοί είναι που απαιτούν την ιδιαίτερη προσοχή και αναγνώρισή μας.

Δεν χρειαζόμαστε νέα θεσμικά όργανα για κανένα από αυτά· αυτό που χρειαζόμαστε είναι να διασφαλίσουμε τακτική χρηματοδότηση και μεγαλύτερη πολιτική δέσμευση. Κύριε Επίτροπε, πιστεύω ότι θα μπορέσετε να αξιοποιήσετε κατάλληλα αυτήν την έκθεση και προσβλέπω στη συνεργασία μας.

 
  
MPphoto
 

  Werner Schulz, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.(DE) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, εάν η περιοχή του Ευξείνου Πόντου πρόκειται να μετασχηματισθεί σε χώρο σταθερότητας, ασφάλειας, δημοκρατίας και ευημερίας και εάν αυτές οι ευκαιρίες και προκλήσεις πρόκειται να υλοποιηθούν, χρειαζόμαστε μια σφαιρική στρατηγική. Αυτό το ψήφισμα επιδιώκει τον εν λόγω στόχο και υποστηρίζεται συνεπώς από την Ομάδα μου. Ένας άλλος λόγος γι’ αυτό είναι ότι αρκετές προτάσεις μας έχουν συμπεριληφθεί, για παράδειγμα, η διαχείριση των άλυτων συγκρούσεων στην περιοχή, η βελτίωση της συνεργασίας στην κοινωνία των πολιτών, η στήριξη έργων διαπροσωπικής κλίμακας και η προώθηση μικρών έργων στο πλαίσιο της διασυνοριακής συνεργασίας.

Θέλουμε επίσης να δούμε μια βιώσιμη ενεργειακή πολιτική, αυξημένη ενεργειακή απόδοση και την καθιέρωση ακαδημαϊκών και φοιτητικών δικτύων. Ωστόσο, αυτό που θα επέκρινα είναι η απουσία μιας συνεκτικής θέσης σε σχέση με το ζήτημα των ενεργειακών υποδομών στην περιοχή – θα ήθελα να αναφέρω το Nabucco και το South Stream σε αυτό το πλαίσιο. Δεν κατανοώ γιατί το αίτημά μας για αυστηρότερη παρακολούθηση των δικτύων διανομής πετρελαίου στον Εύξεινο Πόντο απορρίφθηκε. Αυτό είναι απολύτως αναγκαίο μετά την καταστροφή στον Κόλπο του Μεξικού. Αυτός είναι ο λόγος που παρουσιάζουμε αυτήν την τροπολογία για μία ακόμη φορά σήμερα.

 
  
MPphoto
 

  Paweł Robert Kowal, εξ ονόματος της Ομάδας ECR.(PL) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, θεωρώ ότι το έγγραφο το οποίο έχει συνταχθεί αξίζει να υποστηριχθεί, έτσι εξ ονόματος της Ομάδας μου, το υποστηρίζω. Θα ήθελα να επισημάνω ότι η συνέργεια του Ευξείνου Πόντου χρήζει επανεξέτασης σήμερα. Οι αγνές προθέσεις δεν μετατρέπονται πάντα σε αποτελεσματική χρήση της συνέργειας, και είναι πολύ καλό που ο εισηγητής το τονίζει αυτό. Συνεπώς, θεωρώ ότι η σημαντικότερη αποστολή του κ. Füle σήμερα είναι να προσπαθήσει να ξεδιαλύνει τις πρωτοβουλίες μας σε αυτό το τμήμα της Ευρώπης και να καταδείξει ότι η προτεραιότητά μας είναι η πολιτική γειτονίας, και ότι άλλα θέματα θα πρέπει να μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα σε αυτό το πλαίσιο. Θεωρώ ότι αυτός ο τρόπος σκέψης εγγυάται ότι η συνέργεια του Ευξείνου Πόντου θα καταστεί αποτελεσματική στο μέλλον, ιδίως στον τομέα της ενέργειας. Η συνέργεια θα μπορούσε επίσης να αποτελέσει ένα καλό μέσο, για παράδειγμα, εάν μιλάμε για την υποστήριξη της Γεωργίας στους δημοκρατικούς και οικονομικούς μετασχηματισμούς που υφίσταται τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, το πρώτο και ουσιαστικό βήμα, σήμερα, είναι η οργάνωση πρωτοβουλιών σε αυτό το τμήμα της Ευρώπης, προκειμένου να μπορέσουμε όχι μόνο να είμαστε υπερήφανοι για αυτές, αλλά και να καταστούν πραγματικά αποτελεσματικές στην επίτευξη ορισμένων συγκεκριμένων στόχων.

 
  
MPphoto
 

  David Campbell Bannerman, εξ ονόματος της Ομάδας EFD.(EN) Κυρία Πρόεδρε, κατά τη συζήτηση για την περιοχή του Ευξείνου Πόντου, μια λέξη μου έρχεται αμέσως στο μυαλό, και αυτή είναι η «προσοχή». Εδώ πρέπει να είμαστε όλοι προσεκτικοί.

Η περιοχή του Ευξείνου Πόντου είναι η πίσω αυλή της Ρωσίας. Έχει τον στόλο της αγκυροβολημένο στην Κριμαία στη Σεβαστούπολη, πλησίον των αιματοβαμμένων πεδίων μάχης του Κριμαϊκού Πολέμου. Παρακολουθήσαμε τη θλιβερή σύγκρουση στη Γεωργία, όπου το σφάλμα καταλογίζεται και στις δύο πλευρές. Εάν η Γεωργία ήταν μέλος του NATO, οι συνέπειες θα μπορούσαν να είναι ολέθριες. Παρόλο που υποστηρίζω την ανεξαρτησία της Γεωργίας, είναι ασύνετο να προκαλεί τη ρωσική αρκούδα στο ίδιο της το κρησφύγετο.

Έπειτα υπάρχει η Τουρκία με την οποία παίζει η ΕΕ προσφέροντάς της την ένταξη παρόλο που η πραγματικότητα είναι ότι μέλη όπως η Γαλλία θα ασκήσουν το δικαίωμα αρνησικυρίας τους σε μια αίτηση. Τα εδάφη της Τουρκίας εκτείνονται σε ποσοστό μόνο 4% στην Ευρώπη. Δεν θα πρέπει να βρίσκεται στην ΕΕ. Υπάρχουν πραγματικοί κίνδυνοι στον δελεασμό της Τουρκίας. Η απογοήτευση θα μπορούσε να οδηγήσει την Τουρκία στα χέρια ισλαμιστών εξτρεμιστών.

Τέλος, πίσω από όλα αυτά βρίσκεται το γεγονός ότι ο Εύξεινος Πόντος αποτελεί το κομβικό σημείο για το ζωτικής σημασίας πετρέλαιο και φυσικό αέριο της Κασπίας. Να είμαστε άκρως προσεκτικοί.

 
  
MPphoto
 

  Dimitar Stoyanov (NI).(BG) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να συνταχθώ με την πλειοψηφία των απόψεων που εκφράσθηκαν σε αυτό το Κοινοβούλιο και να συγχαρώ τον εισηγητή για αυτά που έχει επιτύχει με την έκθεσή του. Ο Pontus Euxinus, όπως ονομαζόταν ο Εύξεινος Πόντος στην αρχαιότητα, είχε πάντα μείζονα γεωστρατηγική και οικονομική σημασία για την Ευρώπη. Εξακολουθεί να έχει αυτή τη σημασία στην εποχή μας.

Αυτός είναι ο λόγος που είναι πολύ σημαντικό να μετουσιωθεί αυτή η στρατηγική σε πραγματική δράση, διότι διεξαγάγουμε μια συζήτηση ξανά, και μας θυμάμαι να διεξαγάγουμε μια παρόμοια συζήτηση αρκετά πρόσφατα. Αυτός είναι ο λόγος που θέλω βασικά να τραβήξω μια γραμμή κάτω από όσα έχουν ειπωθεί από τους βουλευτές της σοσιαλιστικής Ομάδας, και να υποστηρίξω ιδιαίτερα το σημείο που προβλέπει ξεχωριστή θέση του προϋπολογισμού για την εφαρμογή της στρατηγικής.

Καλώ λοιπόν την Επιτροπή να δράσει. Μόνο με επαρκή χρηματοδότηση θα μπορέσουμε να μετουσιώσουμε τα λόγια που ειπώθηκαν σε αυτό το Κοινοβούλιο σήμερα σε δράση που να έχει αντίκτυπο στους ευρωπαίους πολίτες.

 
  
MPphoto
 

  Iuliu Winkler (PPE).(EN) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ξεκινήσω συγχαίροντας τον κ. Ungureanu για την πρωτοβουλία του να εκπονήσει μια έκθεση για τον Εύξεινο Πόντο. Επικροτώ επίσης την υποστήριξη που εξέφρασαν αρκετοί από τους προηγούμενους ομιλητές, διακεκριμένοι μου συνάδελφοι, οι οποίοι δεσμεύτηκαν να προωθήσουν ένα νέο ευρωπαϊκό όραμα για την περιοχή του Ευξείνου Πόντου.

Ο Εύξεινος Πόντος αποτελεί όντως εν μέρει εσωτερική θάλασσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η γεωστρατηγική του σημασία δεν μπορεί να παραβλεφθεί, λαμβάνοντας υπόψη την περιφερειακή σταθερότητα, τις διαδικασίες εκδημοκρατισμού, και τα σχετικά θέματα ενεργειακής ασφάλειας, οικονομίας και εμπορίου. Πιστεύω ακράδαντα ότι εμείς, η ΕΕ, θα πρέπει να επωφεληθούμε από το δυναμικό της περιοχής του Ευξείνου Πόντου και όχι άλλοι.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να βασισθεί περισσότερο στα κράτη μέλη της που ανήκουν στην περιοχή, πρέπει να εγκαταλείψει οποιαδήποτε προσκόλληση στο παρελθόν και πρέπει να επιδείξει περισσότερο δυναμισμό, ηγετικές ικανότητες και όραμα. Χωρίς να θίξω τα ζητήματα σχετικά με τη διαδικασία διεύρυνσης, θα ήθελα να απευθύνω ένα μήνυμα σε όλους τους σκεπτικιστές του Ευξείνου Πόντου. Τυχόν επιβράδυνση της ευρωπαϊκής διαδικασίας ολοκλήρωσης της περιοχής θα συντελέσει στην οπισθοχώρηση της δημοκρατικής ανάπτυξης της περιοχής. Ο κίνδυνος είναι η μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη αστάθεια, της οποίας τις επιπτώσεις θα ήταν δύσκολο να τις αξιολογήσει, και ακόμα δυσκολότερο να τις διαχειριστεί, η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Εν κατακλείδι, η ΕΕ χρειάζεται την εσωτερική της Μαύρη Θάλασσα και εμείς χρειαζόμαστε μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την εν λόγω περιοχή. Η στρατηγική για τον Εύξεινο Πόντο θα πρέπει να καταρτισθεί από την Επιτροπή, βάσει των συστάσεων του εισηγητή μας. Σήμερα, αυτό το Κοινοβούλιο θα πρέπει να παράσχει την ολόψυχη υποστήριξή του για τη στρατηγική.

 
  
MPphoto
 

  Μαρία-Ελένη Κοππά (S&D). - Κυρία Πρόεδρε, συζητάμε σήμερα μια πολύ σημαντική έκθεση σχετικά με μια ιδιαίτερη περιοχή κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τον Εύξεινο Πόντο. Η περιοχή συνδυάζει χώρες της Ένωσης αλλά και χώρες σημαντικές για την περιφερειακή συνεργασία. Είναι λοιπόν κοινή ανάγκη να διασφαλισθεί η ύπαρξη ενός χώρου ειρήνης, δημοκρατίας, ασφάλειας και σταθερότητας γύρω από τον Εύξεινο Πόντο.

Έχουμε ένα σταθερό πλαίσιο συνεργασίας μέσα από τη Συνέργεια για τον Εύξεινο Πόντο που έχει δρομολογηθεί εδώ και καιρό, όχι όμως με απτά αποτελέσματα. Η επιτυχής υλοποίησή της με τη δραστηριοποίηση όλων των χωρών που συμμετέχουν θα ενισχύσει περαιτέρω τις σχέσεις μας στη βάση των κοινών αξιών. Πρέπει δε να δράσει συμπληρωματικά με την εδραιωμένη Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας και την Ανατολική Εταιρική Σχέση.

Η σταθερότητα και η ασφάλεια του Εύξεινου Πόντου έχουν άμεσο αντίκτυπο στην Ευρώπη. Συνεπώς, η Ευρωπαϊκή Ένωση μοιράζεται την ευθύνη για τη στήριξη της ειρηνικής επίλυσης των συγκρούσεων και την οικοδόμηση εμπιστοσύνης. Η περιοχή αυτή έχει σημασία για την Ένωση, ιδιαίτερα λόγω των συνδέσεων ενέργειας και μεταφορών που διαθέτει. Η ενίσχυση της δημοκρατίας και ένα ισχυρότερο σύστημα κράτους δικαίου θα διευκολύνουν το εμπόριο, τις επενδύσεις και την κινητικότητα των προσώπων.

Συμμερίζομαι απόλυτα την άποψη να καταρτιστεί ειδική γραμμή του προϋπολογισμού για τη Συνέργεια του Εύξεινου Πόντου. Αυτό θα βοηθήσει αποτελεσματικά στον εκσυγχρονισμό της περιοχής. Είναι στο χέρι μας, κυρία Πρόεδρε, με τις πολιτικές μας να φέρουμε αυτές τις χώρες ακόμα πιο κοντά στην Ευρώπη για το αμοιβαίο καλό όλων.

 
  
MPphoto
 

  Adina-Ioana Vălean (ALDE).(EN) Κυρία Πρόεδρε, από το 2007, έχουμε αναγνωρίσει τη σπουδαιότητα της περιοχής του Ευξείνου Πόντου, παρόλα αυτά ο αντίκτυπος της προσέγγισής μας είναι μέτριος, για να χρησιμοποιήσω μια ήπια έκφραση: κανένα συγκεκριμένο έργο, κανένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Χρειαζόμαστε ένα ρεαλιστικό και οικονομικά υγιές σχέδιο δράσης με σαφείς στόχους, δράσεις προτεραιότητας και σημεία αναφοράς, και καλύτερη κατανομή των αρμοδιοτήτων και συντονισμό με την ανατολική εταιρική σχέση και τη στρατηγική για τον Δούναβη.

Πρέπει να δρομολογήσουμε την εταιρική σχέση για την ενέργεια και τις μεταφορές από κοινού με την εταιρική σχέση για το περιβάλλον. Μόνο μέσω μιας τέτοιας προσέγγισης που βασίζεται στα έργα, με προτεραιότητα στα ειδικά έργα μικρής κλίμακας, μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στο πρόβλημα των πολυποίκιλων και περίπλοκων συμφερόντων στην περιοχή. Πρέπει να προσπεράσουμε την κατακερματισμένη προσέγγισή μας όσον αφορά επίσης τη χρηματοδότηση. Μέχρι στιγμής, είχαμε ποικίλα χρηματοδοτικά μέσα και λίγη προβολή. Αυτός είναι ο λόγος που θα πρέπει να καταστήσουμε το κοινό επιχειρησιακό πρόγραμμα για τον Εύξεινο Πόντο το βασικό μας μέσο για την εφαρμογή της στρατηγικής για τον Εύξεινο Πόντο, χρησιμοποιώντας το ως κεφάλαιο εκκίνησης προκειμένου να προσελκύσουμε οργανισμούς που είναι διατεθειμένοι να επενδύσουν στην περιοχή και, ως εκ τούτου, να προωθήσουμε τη συνεργασία.

 
  
MPphoto
 

  Oldřich Vlasák (ECR). (CS) Κυρία Πρόεδρε, ο αργός ρυθμός της εφαρμογής του σχεδίου, η μη ύπαρξη σχεδίων δράσης και εκθέσεων αξιολόγησης, η απουσία συνεδριάσεων υψηλού επιπέδου, ο κίνδυνος αλληλοεπικάλυψης με την ανατολική εταιρική σχέση και πολλά άλλα προβλήματα καταδεικνύουν ότι η απόφαση να αναλάβουν τα κράτη μέλη ηγετικό ρόλο στην εφαρμογή της στρατηγικής για τον Εύξεινο Πόντο ήταν απερίσκεπτη. Φαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να διαδραματίσει σημαντικότερο ρόλο ως γραμματεία και παράγοντας διευκόλυνσης αυτής της στρατηγικής για τον Εύξεινο Πόντο.

Πιστεύω επίσης ακράδαντα ότι αυτή η στρατηγική, όπως ακριβώς οι άλλες μακροπεριφερειακές στρατηγικές, θα πρέπει να παραμείνει ουδέτερη από δημοσιονομική, θεσμική και νομοθετική άποψη· με άλλα λόγια, ότι δεν θα πρέπει να συνεπάγεται τη δαπάνη επιπρόσθετων πόρων, τη θέσπιση νέων θεσμικών οργάνων ή την κατάρτιση νέας νομοθεσίας.

Δεν απαιτούνται νέα επιχειρησιακά προγράμματα και ειδικές θέσεις του προϋπολογισμού, αλλά απαιτείται να επικεντρωθούμε στην εφαρμογή ειδικών έργων, όπου τα κράτη που επηρεάζονται θα έχουν πραγματικό συμφέρον.

 
  
MPphoto
 

  Γεώργιος Κουμουτσάκος (PPE). - Κύριε Επίτροπε, είναι κοινοτυπία πλέον να υπογραμμίζει κανείς ότι η Μαύρη Θάλασσα είναι περιοχή στρατηγικής σημασίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς θα μπορούσε άλλωστε να είναι διαφορετικά, αφού μετά την ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας είναι σχεδόν εσωτερική θάλασσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Ενέργεια, ασφάλεια, σταθερότητα και, βέβαια, δημοκρατία είναι τομείς αιχμής του ενδιαφέροντός μας για αυτήν την περιοχή.

Από το 2007 όταν ξεκινήσαμε την πολιτική μας σε αυτήν την πολλαπλά κρίσιμη περιοχή έως σήμερα σημειώσαμε ορισμένα βήματα προόδου και ορισμένες επιτυχίες· είχαμε, όμως, δυστυχώς και καθυστερήσεις και αποσπασματικές προσεγγίσεις και περιόδους αδράνειας. Είναι δυσάρεστο το γεγονός ότι από το 2008 δεν έχει οργανωθεί οποιαδήποτε υπουργική συνάντηση για την πολιτική αυτή. Αυτή η κατάσταση υπολείπεται των αρχικών φιλοδοξιών μας και, με δεδομένη τη γεωστρατηγική, γεωπολιτική και οικονομική σημασία της περιοχής, δεν έχουμε παρά μία επιλογή: την ενίσχυση της πολιτικής και των δράσεών μας στον Εύξεινο Πόντο, στη Μαύρη Θάλασσα.

Υποστηρίζω, λοιπόν, ανεπιφύλακτα την προτεινόμενη από τον εισηγητή, κύριο Ungureanu, αναβάθμιση της ευρωπαϊκής πολιτικής για τη Μαύρη Θάλασσα σε ολοκληρωμένη στρατηγική, που θα υποστηρίζεται από χωριστή δική της γραμμή προϋπολογισμού. Στο πλαίσιο αυτό θέλω να τονίσω, και ως μέλος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, τη σπουδαιότητα αυτών των δύο τομέων που θα πρέπει απαραίτητα να είναι συστατικά στοιχεία μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής για τη Μαύρη Θάλασσα.

Τέλος, είναι περιττό να υπογραμμίσω ότι η Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί και εκείνη να συμβάλει ουσιαστικά στην ενιαία βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής του Ευξείνου Πόντου. Αυτά θα πρέπει να γίνουν τώρα. Η διεύρυνση, όμως, είναι άλλο ζήτημα που χρειάζεται πολλή μελέτη και πολλή προσοχή.

 
  
MPphoto
 

  Evgeni Kirilov (S&D).(EN) Κυρία Πρόεδρε, με την προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, η περιοχή του Ευξείνου Πόντου κατέστη γειτονική περιοχή της ΕΕ. Είναι μια στρατηγική γέφυρα που ενώνει την Ευρώπη με την Κασπία Θάλασσα και την Κεντρική Ασία. Η γεωπολιτική και οικονομική της σημασία για την ΕΕ αυξάνεται συνεχώς σε ό,τι αφορά την ασφάλεια, τη σταθερότητα και την ενέργεια. Η Ένωση θα πρέπει, συνεπώς, να ενισχύσει την παρουσία της, να αναπτύξει ενεργές πολιτικές και να εξεύρει μόνιμες λύσεις για τα υπάρχοντα προβλήματα στην περιοχή.

Δεν είναι μόνο οι παράκτιες χώρες που επιδεικνύουν μεγάλο ενδιαφέρον για πολυμερή περιφερειακή συνεργασία – η οποία είναι ζωτικής σημασίας για την επίλυση επειγόντων ζητημάτων περιφερειακής και ευρωπαϊκής σημασίας όπως οι «ψυχρές» συγκρούσεις, η εμπορία ανθρώπων και άλλα ζητήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια.

Αυτό που απαιτείται επί του παρόντος είναι η εστίαση σε διάφορα ζητήματα που προκαλούν ανησυχία και ενδιαφέρουν πρακτικά όλα τα παράκτια κράτη. Ένα τέτοιο ζήτημα είναι η θαλάσσια ασφάλεια. Τα τελευταία χρόνια, σημειώθηκε άνοδος στα ατυχήματα που συνεπάγονται την απώλεια ανθρώπινων ζωών και την περιβαλλοντική ζημιά στον Εύξεινο Πόντο. Η ΕΕ θα πρέπει να μειώσει τον κίνδυνο των συμβατικών ατυχημάτων με την παροχή συνδρομής στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης εντός του πλαισίου της ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής. Αναμένουμε να ψηφίσουμε σύντομα επί της έκθεσης της συναδέλφου μας, Iliana Malinova Iotova, η οποία πραγματεύεται για πρώτη φορά την αλιευτική πολιτική της ΕΕ στον Εύξεινο Πόντο. Αυτό θα μπορούσε επίσης να προσφέρει μια καλή βάση για πολυμερή συνεργασία στην περιοχή.

Η στήριξη της ΕΕ είναι επίσης επιθυμητή για τα εν εξελίξει έργα όπως ο περιφερειακός αυτοκινητόδρομος του Ευξείνου Πόντου, οι πανευρωπαϊκοί διάδρομοι μεταφορών 8 και 9, και οι συνδέσεις μεταφοράς μεταξύ των λιμένων του Ευξείνου Πόντου.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την υποστήριξή του στις τροπολογίες μου και για την εξαιρετική προφορική συνεισφορά του.

 
  
MPphoto
 

  Marek Siwiec (S&D).(PL) Κυρία Πρόεδρε, όταν μιλάμε για την περιοχή του Ευξείνου Πόντου, είναι αναγκαίο να ειπωθεί ότι δεν υπάρχει κανένα μέρος σαν και αυτό γύρω από την Ευρωπαϊκή Ένωση όπου να υπάρχουν τόσο ακραίες διαφορές, τόσες πολλές σφοδρές συγκρούσεις –συμπεριλαμβανομένων αιματηρών συγκρούσεων– και τόσα πολλά συγκρουόμενα συμφέροντα. Δεν θα πρέπει λοιπόν να αυταπατώμαστε ότι με τη χάραξη οιουδήποτε είδους πολιτικής, θα μπορέσουμε να επιλύσουμε ζητήματα τα οποία άλλες πολιτικές δεν μπορούν να επιλύσουν. Δεν είναι μια ραδιοφωνική εκπομπή με επιλογές των ακροατών, και δεν μπορούμε να επιλύσουμε τα ενεργειακά προβλήματα όταν η Ρωσία δεν θέλει τον αγωγό αλλά εμείς τον θέλουμε. Δεν μπορούμε να επιλύσουμε ούτε τις περιφερειακές συγκρούσεις. Στην πραγματικότητα, είναι μια πολύ περιορισμένη πολιτική, αλλά για όλα αυτά, αξίζει να εφαρμοσθεί.

Εφόσον μιλάμε για τη συνέργεια σε σχέση με την πολιτική για τον Εύξεινο Πόντο, θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι η συνέργεια συνεπάγεται μια ορισμένη προστιθέμενη αξία. Θα ήθελα να ρωτήσω, για παράδειγμα, γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν συνεργάζεται με οργανισμούς οι οποίοι υπάρχουν στην περιοχή, όπως η κοινοβουλευτική συνέλευση της Οικονομικής Συνεργασίας στον Εύξεινο Πόντο (ΚΣΟΣΕΠ). Αυτοί θέλουν να συνεργασθούν με εμάς. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρεί ότι είναι πάρα πολύ επιτυχημένο και πάρα πολύ σημαντικό, και δεν επιδιώκει την εν λόγω συνεργασία. Προτείνω να ξεκινήσουμε αυτή τη συνεργασία και να δράσουμε από κοινού με άλλους.

 
  
MPphoto
 

  George Sabin Cutaş (S&D).(RO) Κυρία Πρόεδρε, η περιοχή του Ευξείνου Πόντου έχει στρατηγική σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, διαπιστώνουμε την απουσία μιας διαρθρωμένης προσέγγισης αυτής της περιοχής. Δεν έχει εκπονηθεί κανένα σχέδιο δράσης για τη συνέργεια του Ευξείνου Πόντου και η χρηματοδότηση παρέχεται μέσω διάφορων ασυντόνιστων μέσων. Αυτό καθιστά επιτακτική την κατάρτιση μιας στρατηγικής της ΕΕ για τον Εύξεινο Πόντο, με το ίδιο επίπεδο προτεραιότητας με τις άλλες περιφερειακές στρατηγικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με εστίαση σε τρεις βασικούς τομείς: οικονομική, κοινωνική και ανθρώπινη ανάπτυξη· ενέργεια, μεταφορές και περιβάλλον· ασφάλεια και χρηστή διακυβέρνηση.

Συγκεκριμένα έργα καίριας σημασίας για την ευρωπαϊκή οικονομία, όπως ο αγωγός Νabucco, ο οποίος θα επέτρεπε μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία, ή η ανάπτυξη των λιμένων του Ευξείνου Πόντου, απαιτούν άμεση ώθηση, η οποία μπορεί να επιτευχθεί μόνο στο πλαίσιο μιας κοινής στρατηγικής.

 
  
MPphoto
 

  Νίκη Τζαβέλα (EFD). - Η περιοχή της Μαύρης Θάλασσας είναι πάρα πολύ σημαντική για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. Κύριε Επίτροπε, υπάρχει το μεγάλο θέμα του Nabucco, από το οποίο εξαρτάται ένα μεγάλο μέρος της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης. Ό,τι όμως αφορά τον προμηθευτή του μεγάλου αυτού αγωγού οι πληροφορίες είναι πάρα πολύ ασαφείς. Εχθές, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, κύριος Barroso, μας είπε ότι ήταν στο Αζερμπαϊτζάν και στο Τουρκμενιστάν και ότι οι συζητήσεις πήγαν πάρα πολύ καλά. Τι σημαίνει αυτό; Θα πρέπει κάποια στιγμή να θέσουμε ένα χρονικό όριο. Πότε θα ξέρουμε αν ο Nabucco είναι βιώσιμος ή όχι ώστε να μη σπαταλάμε δυνάμεις και να δούμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε; Το θέμα λοιπόν του Nabucco, το οποίο είναι από τα κυριότερα θέματα στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης, είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να ξεκαθαρίσει. Έχουμε προμηθευτή ή όχι;

 
  
MPphoto
 

  Petru Constantin Luhan (PPE).(RO) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ξεκινήσω συγχαίροντας τον εισηγητή, κ. Ungureanu, για την ιδιαίτερα προσεγμένη δουλειά που έκανε σχετικά με αυτήν την έκθεση, η οποία είναι εξαιρετικά σημαντική τόσο από γεωπολιτικής όσο και από οικονομικής πλευράς. Η περιοχή προσφέρει σημαντικές δυνατότητες για παραγωγή ενέργειας και ενεργειακό εφοδιασμό και πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση σε αυτήν, ιδίως με στόχο τη διασφάλιση της ενεργειακής ασφάλειας της Ένωσης.

Δεδομένου ότι, προς το παρόν, οι δράσεις που ανέλαβε η ΕΕ δεν έχουν αποσαφηνισθεί επαρκώς και η συνέργεια του Ευξείνου Πόντου δεν έχει αξιοποιήσει το αναμενόμενο δυναμικό της, ελπίζω ειλικρινά ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης θα διαθέσει τους ανθρώπινους και υλικούς πόρους που απαιτούνται προκειμένου να ολοκληρωθεί η εφαρμογή των τριών εταιρικών σχέσεων: περιβάλλον, μεταφορές και ενέργεια. Θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει να αγνοήσει αυτήν την περιοχή. Αντιθέτως, πρέπει να κάνει αισθητή την παρουσία της μέσω συνεπών, μακροπρόθεσμων δράσεων οι οποίες θα επιτρέψουν την αξιοποίηση των ευκαιριών ανάπτυξης.

 
  
MPphoto
 

  Csanád Szegedi (NI).(HU) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ως ούγγρος βουλευτής, προσθέτω τις σκέψεις μου για τη στρατηγική για τον Εύξεινο Πόντο διότι νομίζω ότι διέκρινα δύο στόχους στην έκθεση οι οποίοι είναι πανομοιότυποι με τις βασικές προτεραιότητες της ουγγρικής Προεδρίας.

Ο πρώτος είναι το γεγονός ότι η έκθεση δεσμεύεται για περιφερειακή ανάπτυξη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτής της περιοχής. Για εμάς τους ούγγρους βουλευτές, αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό με την προοπτική της υποστήριξης της στρατηγικής για τον Δούναβη, καθώς οποιοδήποτε αίτημα για υποστήριξη της στρατηγικής για τον Δούναβη μπορεί να καταστεί αξιόπιστο μόνο εάν παραμείνουμε ανοικτοί στην υποστήριξη και άλλων στρατηγικών.

Ο δεύτερος είναι η ίδια η ενεργειακή ασφάλεια. Πέρα από την πρόθεσή της να διασφαλίσει την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή, ίσως ο πιο σημαντικός στόχος της στρατηγικής για τον Εύξεινο Πόντο στον τομέα της ενεργειακής ασφάλειας είναι η διασφάλιση της ίδιας της ενεργειακής ασφάλειας, και όπως ειπώθηκε εχθές, η ενεργειακή ασφάλεια αποτελεί την άλλη βασική προτεραιότητα της ουγγρικής Προεδρίας, και συμπεριλαμβάνεται συνεπώς σε όλα μας τα ενδιαφέροντα.

 
  
MPphoto
 

  Lambert van Nistelrooij (PPE).(NL) Κυρία Πρόεδρε, ο Εύξεινος Πόντος βρίσκεται στο κατώφλι μας και, αν ειδωθεί από τη σκοπιά της ενέργειας, είναι επίσης γνήσια ευρωπαϊκός. Ως σκιώδης εισηγητής της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) για την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και ως συντονιστής για την περιφερειακή πολιτική, θα ήθελα να υποστηρίξω αυτήν την άποψη για μία ακόμη φορά. Ο Εύξεινος Πόντος προσφέρει μια μεγάλη ευκαιρία. Το κλειδί εν προκειμένω είναι η συνεργασία. Μόλις μιλήσαμε για τις επενδύσεις γύρω από τον Nabucco· αυτά τα πράγματα μπορούν να λειτουργήσουν μόνο με σταθερές σχέσεις. Εχθές, ο κ. Barroso ενημέρωσε για τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν στο Αζερμπαϊτζάν και το Τουρκμενιστάν. Εν συντομία, η προστιθέμενη αξία τέτοιου είδους στρατηγικών δεν επιδέχεται αμφισβήτηση· αυτό είναι πολύ σαφές και, παρεμπιπτόντως, ο κ. Brok το τόνισε αυτό.

Κατά τη γνώμη μου, η διαφοροποίηση της ενεργειακής μας ροής θα ήταν υψίστης σημασίας ως μέρος ενός πολύ ευρύτερου πλαισίου. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον εισηγητή Ungureanu για αυτήν τη συγκλονιστική και απαραίτητη έκθεση.

 
  
MPphoto
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D).(RO) Κυρία Πρόεδρε, ο Εύξεινος Πόντος είναι σημαντικός για την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά όχι μόνο τη στρατηγική του θέση, αλλά και τις διαθέσιμες οικονομικές ευκαιρίες και τις συνθήκες για ισχυρότερη περιφερειακή ανάπτυξη. Τα οφέλη της στρατηγικής για αυτήν την περιοχή προκύπτουν από τη συμβολή της στη διαφοροποίηση των οικονομικών δραστηριοτήτων μεταξύ των χωρών που συνορεύουν με τη θάλασσα, στην αύξηση της συνεργασίας στους τομείς της εκπαίδευσης και της έρευνας, καθώς και στην ενίσχυση της συνεργασίας στην περιοχή προκειμένου να προστατευθούν σημαντικά οι φυσικοί πόροι.

Θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ενθαρρύνει τις χώρες στην περιοχή του Ευξείνου Πόντου να χρησιμοποιήσουν επαρκώς τους φυσικούς περιβαλλοντικούς πόρους, να διασφαλίσουν τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής, να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σε αυτήν την περιοχή και να θεσπίσουν τοπικές και περιφερειακές εταιρικές σχέσεις.

 
  
MPphoto
 

  Štefan Füle, μέλος της Επιτροπής.(EN) Κυρία Πρόεδρε, σε αυτό το σημείο, θα διατυπώσω μόνο τρεις παρατηρήσεις. Η πρώτη, που την έχω ήδη εκφράσει στην αρχή της συζήτησής μας, είναι η ευγνωμοσύνη για αυτήν την επίκαιρη έκθεση για την περιοχή του Ευξείνου Πόντου.

Δεύτερον, επιτρέψτε μου να επικροτήσω τη σαφή απόδειξη, όπως φάνηκε από τη συζήτησή μας, της σημασίας που αποδίδετε σε αυτήν την ιδιαίτερη περιοχή, την οποία συμμερίζονται η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και η Επιτροπή.

Η τρίτη μου παρατήρηση είναι ότι προσδοκώ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τη συνεργασία με το Κοινοβούλιο σχετικά με τη στρατηγική για τον Εύξεινο Πόντο και την επακόλουθη εφαρμογή της.

 
  
MPphoto
 

  Traian Ungureanu, εισηγητής.(EN) Κυρία Πρόεδρε, είμαι πολύ τυχερός που μπορώ να είμαι σύντομος, όχι μόνο λόγω της φασαρίας, αλλά και επειδή ήμουν αρκετά τυχερός που με υποστήριξαν και οι δύο παρατάξεις, σε γενικές γραμμές, αυτού του Κοινοβουλίου. Θεωρώ ότι, όπως τόνισε ο κ. Brok στις έξοχες παρατηρήσεις του, η έκθεση επί της οποίας θα ψηφίσουμε σήμερα αποτελεί ένα πολύ καλό παράδειγμα της διακομματικής συνεργασίας σε αυτό το Κοινοβούλιο· πρέπει να εκφράσω τις ιδιαίτερες ευχαριστίες μου στον κ. Paşcu, ο οποίος αποδείχθηκε ένας πολύ ενεργός και ειλικρινής υποστηρικτής αυτής της έκθεσης.

Δεν θέλω να αναφέρω άλλα ονόματα, καθώς αυτό θα ήταν άδικο διότι όλοι είχαν να πουν κάτι σημαντικό σχετικά με αυτήν την έκθεση: σχετικά με τη μοναδικότητα του χώρου του Ευξείνου Πόντου, σχετικά με την αστάθειά του όπως και σχετικά με την ανάγκη να είμαστε προσεκτικοί όταν χαράσσουμε πολιτική στην περιοχή του Ευξείνου Πόντου.

Φυσικά, είναι ζωτικής σημασίας να επισημάνω την αναγκαιότητα του έργου Nabucco και την πανευρωπαϊκή του σημασία. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον Επίτροπο Füle για τις παρατηρήσεις του, ιδίως επειδή ανέφερε τη θαλάσσια διάσταση, την οποία διαμορφώνει η Επιτροπή επί του παρόντος και, φυσικά, επειδή προέβη στην απαραίτητη σύνδεση μεταξύ της στρατηγικής για τον Εύξεινο Πόντο και της στρατηγικής για τον Δούναβη.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί σε λίγα λεπτά.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 149 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), γραπτώς.(RO) Θα ήθελα καταρχάς να συγχαρώ τον συνάδελφό μου, Traian Ungureanu, για τη σύνταξη αυτής της έκθεσης, η οποία είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη Ρουμανία. Η χώρα μου είναι το πιο ενεργό κράτος μέλος της ΕΕ όσον αφορά την προώθηση της στρατηγικής σημασίας του Ευξείνου Πόντου και της ανάγκης να ενισχύσει η Ένωση τον ρόλο της στην εν λόγω περιοχή. Η σπουδαιότητα της περιοχής έχει αποτυπωθεί σε διάφορα μέσα που υποστηρίζουν τους εξ ανατολών γείτονες της ΕΕ. Ωστόσο, η συνέργεια του Ευξείνου Πόντου έχει επιφέρει περιορισμένα αποτελέσματα. Θεωρώ ότι οι προτεραιότητες της ΕΕ πρέπει να αποσκοπούν στην εδραίωση ενός σταθερού, δημοκρατικού καθεστώτος. Οι άλυτες συγκρούσεις έχουν καταστεί το ευαίσθητο σημείο στην περιοχή του Ευξείνου Πόντου. Μπορούν να πυροδοτηθούν εκ νέου ανά πάσα στιγμή, συνιστώντας απειλή για την περιφερειακή ασφάλεια. Ο Εύξεινος Πόντος έχει επίσης ιδιαίτερη σημασία για την ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να συνεχίσει να εστιάζει, συγκεκριμένα, σε προγραμματισμένα ενεργειακά έργα στην εν λόγω περιοχή.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), γραπτώς.(RO) Οι συγκεχυμένοι στόχοι και η αλληλοεπικάλυψη των μορφών συνεργασίας ενέχουν τον κίνδυνο να στερήσουν από τη στρατηγική της ΕΕ για τον Εύξεινο Πόντο κάθε ουσία. Η κατάσταση δεν είναι πιθανόν να βελτιωθεί λόγω των διαφορών στο καθεστώς των εμπλεκόμενων χωρών σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, των συχνά διαφορετικών συμφερόντων των φορέων που συμμετέχουν σε αυτή τη συνεργασία και λόγω της έλλειψης οράματος, η οποία είναι επίσης εμφανής στην έκθεση Ungureanu. Εάν θέλουμε να επιταχύνουμε τη διαδικασία της διευθέτησης των άλυτων συγκρούσεων στην περιοχή, πρέπει να ξεκινήσουμε από την παρατήρηση ότι η εν λόγω δράση καθυστέρησε σημαντικά από τους αναδόχους των διάφορων σχεδίων που ανταγωνίζονταν μεταξύ τους, καθυστερώντας με αυτόν τον τρόπο τη διαδικασία για περισσότερα από 15 χρόνια. Πράγματι, ο εν λόγω ανταγωνισμός αποκαλύπτει τα διαφορετικά τους συμφέροντα που συνδέονται τις περισσότερες φορές, είτε άμεσα είτε έμμεσα, με τον έλεγχο επί των αξόνων μεταφορών στην περιοχή. Θεωρώ ότι μια σαφέστερη εικόνα θα διαφανεί μόνο όταν καταστεί προφανές τι πρόκειται να συμβεί με την προσχώρηση της Τουρκίας στην ΕΕ και τι καθεστώς θα έχει η Ρωσία σε σχέση με την Ένωση. Μόνο όταν διασαφηνιστούν τα εν λόγω θέματα θα διευθετηθούν οι άλυτες συγκρούσεις και θα εδραιωθεί μακροπρόθεσμη σταθερότητα στην περιοχή.

 
  
MPphoto
 
 

  András Gyürk (PPE), γραπτώς.(HU) Η στρατηγική για τον Εύξεινο Πόντο αναμένεται να διαδραματίσει ολοένα και σημαντικότερο ρόλο στο μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό απεικονίζεται αρκετά καλά στην κοινή δήλωση που υπέγραψαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Αζερμπαϊτζάν την προηγούμενη εβδομάδα, όπου το Αζερμπαϊτζάν δεσμεύθηκε γραπτώς να καταστήσει διαθέσιμη στην Ευρώπη μια μεγάλη ποσότητα πηγών φυσικού αερίου. Είμαι ευτυχής που διαπιστώνω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει τελικά συγκεκριμένα μέτρα προκειμένου να προωθήσει το έργο Nabucco, διότι η διασφάλιση της πρόσβασης στις πηγές φυσικού αερίου που βρίσκονται στην περιοχή της Κασπίας θα πρέπει να θεωρείται ιδιαίτερη προτεραιότητα. Εν τω μεταξύ, ωστόσο, δεν πρέπει να λησμονούμε τη μεταφορά του φυσικού αερίου στην Ευρώπη, η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μέσω των χωρών του Ευξείνου Πόντου.

Η εντατικοποίηση του διαλόγου μεταξύ της ΕΕ και των χωρών του Ευξείνου Πόντου θα μπορούσε να αντιπροσωπεύει μια μείζονα εξέλιξη στη διασφάλιση της ασφάλειας του ευρωπαϊκού ενεργειακού εφοδιασμού καθώς η κατασκευή του αγωγού Nabucco θα παράσχει επίσης πρόσβαση σε νέες πηγές φυσικού αερίου στα κράτη μέλη που χαρακτηρίζονται επί του παρόντος από πολύ μικρή ποικιλομορφία των πόρων. Ωστόσο, η δημιουργία των αγωγών θα απαιτήσει επίσης την ενεργή συμβολή από μέρους των ενεχόμενων χωρών. Ένα διαφανές, χωρίς διακρίσεις πλαίσιο μεταφορών και ένα επιχειρηματικό περιβάλλον που υποστηρίζει τις επενδύσεις δεν είναι μόνο σημαντικά για την ασφάλεια του εφοδιασμού των κρατών μελών της ΕΕ, αλλά και ζωτικής σημασίας για τη σταθερότητα και την ευημερία της περιοχής. Κατά τη γνώμη μου, η περιοχή του Ευξείνου Πόντου μόνο να επωφεληθεί μπορεί από την κατασκευή του Nabucco: ο αγωγός θα παράσχει μια αναμενόμενη πηγή εισοδήματος για τις χώρες της περιοχής, και, ταυτόχρονα, θα τους παράσχει άμεση πρόσβαση στη μεγαλύτερη αγορά φυσικού αερίου του κόσμου.

 
  
MPphoto
 
 

  Danuta Jazłowiecka (PPE), γραπτώς.(PL) Ο συντάκτης της υπό συζήτηση έκθεσης καθιστά σαφές ότι αυτό που αποκαλείται συνέργεια του Ευξείνου Πόντου, η οποία εγκρίθηκε το 2007, δεν έχει εκπληρώσει τελείως τις ελπίδες που εναποτέθηκαν σε αυτή. Δεδομένης της διεύρυνσης της Ένωσης με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αυτή η περιοχή βρέθηκε στο επίκεντρο της προσοχής μας. Μετά τη σταθεροποίηση της κατάστασης στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη, φάνηκε ότι ήταν πλέον καιρός να επικεντρωθεί η Ένωση στην περιοχή του Ευξείνου Πόντου. Ωστόσο, η παγκόσμια οικονομική κρίση κυριολεκτικά εξαφάνισε αυτό το θέμα από την ευρωπαϊκή ατζέντα. Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι η Ένωση δεν είναι μόνο η λεκάνη της Βαλτικής ή της Μεσογείου. Φυσικά, τα τρέχοντα γεγονότα στην Τυνησία καταδεικνύουν ότι και αυτές οι περιοχές, επίσης, απαιτούν την προσοχή μας. Ωστόσο, πρέπει να αρχίσουμε να αντιλαμβανόμαστε ότι η περιοχή του Ευξείνου Πόντου καθίσταται σταδιακά ζωτικής σημασίας από ευρωπαϊκής απόψεως. Εκεί θα αναζητηθεί η λύση στα ενεργειακά μας προβλήματα. Εκεί βρίσκονται οι άξονες επικοινωνίας οι οποίοι είναι σημαντικοί για την οικονομία μας. Εκεί θα αναζητηθούν, επίσης, οι πηγές αστάθειας, οι οποίες μπορεί, για εμάς, να συνιστούν έναν σημαντικό κίνδυνο. Για όλους αυτούς τους λόγους, πρέπει να συμφωνήσω με τον εισηγητή ότι είναι πλέον καιρός να αναπτυχθεί μια ολοκληρωμένη πολιτική της ΕΕ για την περιοχή του Ευξείνου Πόντου. Επιπλέον, φαίνεται ότι οι αλλαγές που επέφερε η Συνθήκη της Λισαβόνας μπορεί να συμβάλουν στην αποτελεσματική θέσπιση ενός τέτοιου σχεδίου. Επιπροσθέτως, η σύσταση μιας κατάλληλης μονάδας στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης θα μπορούσε να επιλύσει τις περισσότερες ατέλειες της υφιστάμενης συνέργειας του Ευξείνου Πόντου.

 
  
MPphoto
 
 

  Jaromír Kohlíček (GUE/NGL), γραπτώς. (CS) Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιοχή του Ευξείνου Πόντου μοιάζει με γιέτι. Όλοι μιλούν γι’ αυτή, αλλά κανείς δεν την έχει δει. Αυτή η πεποίθησή μου ενισχύεται από κάποιες από τις αντιφάσεις που μπορώ να διακρίνω από την αρχή ακόμα του ψηφίσματος. Αρχικά, υπάρχει ο ορισμός της περιοχής του Ευξείνου Πόντου. Είναι μάλλον παράδοξο το γεγονός ότι το Αζερμπαϊτζάν, μια χώρα στην Κασπία Θάλασσα, συμπεριλαμβάνεται, ενώ η Μακεδονία όχι, παρόλο που οι δύο κοντινότεροι γείτονές της, η Βουλγαρία και η Ελλάδα, συμπεριλαμβάνονται στην περιοχή του Ευξείνου Πόντου, «σύμφωνα με τον ορισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής». Δεν είχα ιδέα ότι η Ελλάδα εκτείνεται μέχρι τις ακτές του Ευξείνου Πόντου. Οι 13 τομείς συνεργασίας όπου προβλέπεται μεγαλύτερη συμμετοχή της ΕΕ στην περιοχή συνιστούν έναν πολύ εκτενή κατάλογο. Φαίνεται ότι η Επιτροπή δεν αναγνώριζε στο παρελθόν τη σπουδαιότητα αυτής της περιοχής. Σε τελική ανάλυση, δεδομένου ότι, την άνοιξη του τρέχοντος έτους, ποσό 1,5 εκατομμυρίου ευρώ από ένα πιλοτικό πρόγραμμα για το περιβάλλον και την ανάπτυξη της περιοχής ανακατανεμήθηκε σε ένα πρόγραμμα για μπανάνες στις χώρες ΑΚΕ, θα έπρεπε να αμφισβητήσω τις πληροφορίες στις οποίες βάσισε η Επιτροπή μια τέτοια απόφαση. Είναι παράδοξο το ότι ο συντάκτης «παρέλειψε να αναφέρει» τον αγωγό φυσικού αερίου South Stream, παρόλα αυτά αναφέρει το αμφιλεγόμενο και μη πλήρως χρηματοδοτούμενο έργο Nabucco. Θα ήθελα να επισημάνω ότι η ευκαιρία σύναψης εταιρικών σχέσεων με διάφορες περιοχές της ΕΕ θα είναι πολύ σημαντική για την περαιτέρω ανάπτυξη της περιφέρειας, εξαιρουμένης της προαναφερθείσας περιοχής. Τα συμπεράσματα από την τελευταία συζήτηση σχετικά με την αναστολή της έκδοσης θεωρήσεων με την Ουκρανία λείπουν.

 
  
MPphoto
 
 

  Iosif Matula (PPE), γραπτώς.(RO) Συζητάμε σήμερα ένα έργο το οποίο είναι σημαντικό για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης από διάφορες απόψεις. Η προσχώρηση της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας στην ΕΕ επέφερε προστιθέμενη αξία με την παροχή πρόσβασης στον Εύξεινο Πόντο, μια περιοχή που επίσης συνδέει όμορες με την Ένωση χώρες, συμπεριλαμβανομένων στρατηγικών εταίρων. Η κατάρτιση μιας κοινής στρατηγικής για τον Εύξεινο Πόντο θα μας επιτρέψει να σημειώσουμε σημαντική πρόοδο προς τη δημιουργία ενός χώρου σταθερότητας, ασφάλειας, δημοκρατίας και ευημερίας. Στο πλαίσιο αυτό, μπορούμε να θεωρήσουμε τις κοινές, ολοκληρωμένες πρωτοβουλίες που ενέκριναν οι χώρες της περιοχής ως ένα προκαταρκτικό βήμα προς την επανένωση της ηπείρου μας.

Τόσο ως Ρουμάνος όσο και ως μέλος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, υποστηρίζω τη σύνδεση μεταξύ της μελλοντικής στρατηγικής για τον Εύξεινο Πόντο και της στρατηγικής για τον Δούναβη, που δρομολογήθηκε πρόσφατα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θεωρώ ότι η ΕΕ πρέπει να συμμετάσχει περισσότερο στην περιοχή του Ευξείνου Πόντου και να συνεργασθεί με τρίτες χώρες, καθώς οι περιοχές μας αλληλοσυνδέονται εδαφικά και οικονομικά. Αυτό θα μας παράσχει τη δυνατότητα να διασφαλίσουμε μεγαλύτερη ενεργειακή ασφάλεια για το μέλλον, μέσω της υλοποίησης έργων υποδομής όπως ο Νότιος Διάδρομος ή οι τερματικοί σταθμοί υγροποιημένου φυσικού αερίου και της διαφοροποίησης των πηγών και των οδών μεταφοράς του ενεργειακού εφοδιασμού.

Επιπλέον, πρέπει να αποδώσουμε τη δέουσα σημασία στον συντονισμό των χρηματοδοτικών μέσων που είναι διαθέσιμα για την περιοχή του Ευξείνου Πόντου, να αναπτύξουμε και να εκσυγχρονίσουμε τους λιμένες της, και να μειώσουμε τη ρύπανση στην εν λόγω περιοχή.

 
  
MPphoto
 
 

  Zbigniew Ziobro (ECR), γραπτώς.(PL) Η συνέργεια του Ευξείνου Πόντου αποτελεί ένα επιπρόσθετο παράδειγμα μιας χαμένης ευκαιρίας στον τομέα των σχέσεων με περιοχές που έχουν γεωπολιτική και στρατηγική σημασία για το μέλλον της. Όταν εγκρίθηκε η στρατηγική, η κατασκευή ενεργειακών διασυνδέσεων μεταξύ των χωρών του Ευξείνου Πόντου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης τέθηκε ως προτεραιότητα. Η κύρια επένδυση η οποία θα επιτρέψει την επίτευξη του εν λόγω στόχου είναι ο αγωγός φυσικού αερίου Nabucco. Δυστυχώς, διαπιστώνουμε, επί μακρόν, την έλλειψη αποφασιστικότητας από τις Βρυξέλλες σχετικά με αυτό. Όμορες χώρες οι οποίες ενδιαφέρονται για την κατασκευή του αγωγού το αναφέρουν επίσης. Εδώ και έναν χρόνο, το Αζερμπαϊτζάν επισημαίνει την ανάγκη για ανάληψη δράσης από την Ένωση προκειμένου να συνάψει συμβάσεις για προμήθεια φυσικού αερίου από το Καζακστάν και το Τατζικιστάν, διότι χωρίς τη συμμετοχή τους, η κατασκευή του αγωγού δεν θα αξίζει τον κόπο από οικονομικής πλευράς. Εν τω μεταξύ, ένα ανταγωνιστικό έργο το οποίο παρακάμπτει τις χώρες του Καυκάσου –ο ρωσικός αγωγός South Stream– έλαβε σιωπηρή συναίνεση για την κατασκευή του. Δεν πρέπει να λειτουργούμε με αυτόν τον τρόπο. Οι διατάξεις της έκθεσης για την ενέργεια είναι ανεπαρκείς. Θα έπρεπε να καταστούν σαφέστερες με την προσθήκη πληροφοριών σχετικά με τα μέσα που προορίζονται για επενδύσεις στρατηγικής σημασίας για το μέλλον της ΕΕ.

 
  
  

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά)

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ.  GIANNI PITTELLA
Αντιπροέδρου

 

7. Ώρα των ψηφοφοριών
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την ψηφοφορία.

(Για τα αποτελέσματα και άλλες λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά)

Η κ. Morkūnaitė-Mikulėnienė ζήτησε να υποβάλει διαδικαστικό θέμα.

 
  
MPphoto
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE).(LT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, φέτος, στις 13 Ιανουαρίου γιορτάζουμε την 20ή επέτειο ενός γεγονότος το οποίο γκρέμισε τα τείχη της σοβιετικής αυτοκρατορίας. Το 1991 στη Λιθουανία, ένα άοπλο πλήθος αρκετών χιλιάδων ανθρώπων αντιστάθηκε στην επίθεση του σοβιετικού στρατού και υπερασπίσθηκε την ελευθερία και την ανεξαρτησία. Τα αιματηρά γεγονότα της νύχτας της 13ης Ιανουαρίου άφησαν άναυδη την Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσμο. Χώρες, διεθνείς οργανισμοί και πολίτες αντέδρασαν στη βία των κατοχικών δυνάμεων, αποστέλλοντας μηνύματα υποστήριξης στο Βίλνιους. Εξ ονόματος του λαού της Λιθουανίας, θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το ψήφισμα που ενέκρινε στις 24 Ιανουαρίου 1991, υποστηρίζοντας τα κράτη της Βαλτικής, και καταδικάζοντας τη σοβιετική επίθεση. Ευχαριστούμε τις χώρες που εκπροσωπείτε οι οποίες δεν μας εγκατέλειψαν. Ως έκφραση ευχαριστίας, θα βρείτε μια αναμνηστική έκδοση στις ταχυδρομικές σας θυρίδες, σε ανάμνηση αυτών των γεγονότων. Προκειμένου να μην επαναληφθεί ποτέ μια τέτοια τραγική ιστορία, πρέπει …

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Σας ευχαριστώ, κυρία Morkūnaitė-Mikulėnienė. Θα σας ζητήσω να σταματήσετε τώρα την ομιλία σας, διότι σας επιτρέψαμε να λάβετε τον λόγο παρόλο που δεν διαδικαστικό θέμα. Δεν ήθελα να σας διακόψω από ευγένεια και διότι κάνατε ορισμένες βάσιμες παρατηρήσεις. Σας ευχαριστώ.

 

7.1. Συμφωνία πλαίσιο ΕΕ-Λιβύης (A7-0368/2010, Ana Gomes) (ψηφοφορία)

7.2. Η κατάσταση των Χριστιανών στο πλαίσιο της θρησκευτικής ελευθερίας (B7-0039/2011) (ψηφοφορία)
  

Πριν από την ψηφοφορία επί της παραγράφου 14:

 
  
MPphoto
 

  Elmar Brok (PPE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, με τη σύμφωνη γνώμη των άλλων Ομάδων, θα θέλαμε να προβούμε σε μια διευκρίνιση: Η επιθυμία μας δεν είναι να αλλάξει το σύστημα της ΕΥΕΔ, αλλά περισσότερο να αναπτυχθούν οι ικανότητες. Συνεπώς, η διατύπωση που επιλέξαμε είναι πιο ακριβής και θα θέλαμε να ζητήσουμε από τους συναδέλφους βουλευτές να το δεχθούν αυτό. Χρησιμοποιήσαμε επίσης την ορθή επίσημη ονομασία για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης.

 
  
 

(Το Σώμα εγκρίνει την προφορική τροπολογία)

 

7.3. Η κατάσταση στη Λευκορωσία (B7-0044/2011) (ψηφοφορία)
  

Πριν από την ψηφοφορία επί της παραγράφου 2:

 
  
MPphoto
 

  Justas Vincas Paleckis (S&D).(EN) Κύριε Πρόεδρε, προτείνουμε μία σημαντική και σύντομη προσθήκη στην παράγραφο 2: «εκφράζει ιδιαίτερη ανησυχία για την κατάσταση της υγείας του Mikalay Statkevich, ο οποίος κάνει απεργία πείνας εδώ και 31 ημέρες».

 
  
 

(Το Σώμα εγκρίνει την προφορική τροπολογία)

Πριν από την ψηφοφορία επί της παραγράφου 3:

 
  
MPphoto
 

  Jacek Protasiewicz (PPE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, αυτή η τροπολογία είναι πολύ παρόμοια με εκείνη του Justas Paleckis. Καθώς το ψήφισμα δεν είναι μόνο μια πολιτική δήλωση του Κοινοβουλίου, αλλά προσφέρει επίσης ηθική υποστήριξη σε εκείνους που είναι φυλακισμένοι, θα θέλαμε να προτείνουμε τη συμπερίληψη στο ψήφισμά μας των ονομάτων των τεσσάρων πρώην προεδρικών υποψηφίων οι οποίοι εξακολουθούν να βρίσκονται υπό κράτηση από την KGB.

Αυτοί είναι ο Vladimir Nekliayev, ο Andrei Sannikov, ο Nikolai Statkevich και ο Alexei Mikhalevich, όπως και δύο αρχηγοί των δημοκρατικών κομμάτων της αντιπολίτευσης, ο Pavel Severinets, συμπρόεδρος των Χριστιανοδημοκρατών της Λευκορωσίας, και ο Anatoly Lebedko, ο αρχηγός του Ενιαίου Αστικού Κόμματος. Θα θέλαμε να ζητήσουμε την υποστήριξή σας, συνάδελφοι, για να συμπεριληφθούν αυτά τα έξι ονόματα στην παράγραφο 3.

 
  
 

(Το Σώμα εγκρίνει την προφορική τροπολογία)

Πριν από την ψηφοφορία επί της παραγράφου 9:

 
  
MPphoto
 

  Vytautas Landsbergis (PPE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήταν ενδεδειγμένο να ληφθεί υπόψη, ή ίσως να συμπεριληφθεί στο κείμενο, στην παράγραφο 9, η ακόλουθη ιδέα: «η Επιτροπή θα πρέπει ταυτόχρονα να χρηματοδοτήσει την ανατύπωση και διανομή βιβλίων ποίησης του Uladzimir Niakliayeu, τα οποία οι αρχές της Λευκορωσίας πρόσφατα κατάσχεσαν και πέταξαν στην πυρά». Εάν είναι δυνατόν, παρακαλώ μην την απορρίψετε.

 
  
 

(Το Σώμα εγκρίνει την προφορική τροπολογία)

Πριν από την ψηφοφορία επί της παραγράφου 13:

 
  
MPphoto
 

  Kristiina Ojuland (ALDE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, θα θέλαμε να προτείνουμε μια προφορική τροπολογία και να προσθέσουμε τις λέξεις «το αργότερο» μετά τις λέξεις «δραστηριότητες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης» στην παράγραφο 13. Χρειαζόμαστε αυτήν την τροπολογία διότι χρειαζόμαστε ταχείες αποφάσεις όσον αφορά τη σχέση με τη Λευκορωσία και ιδίως όσον αφορά την απόφαση σχετικά με την Ανατολική Εταιρική Σχέση και τη συνέχιση της συμμετοχής της Λευκορωσίας. Θα θέλαμε να ζητήσουμε την υποστήριξή σας.

 
  
 

(Το Σώμα εγκρίνει την προφορική τροπολογία)

 

7.4. Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού 2009 (A7-0374/2010, Derk Jan Eppink) (ψηφοφορία)
  

Πριν από την ψηφοφορία επί της παραγράφου 105:

 
  
MPphoto
 

  Michael Cramer (Verts/ALE)(DE) Θα θέλαμε να προτείνουμε την ακόλουθη προσθήκη στην παράγραφο 105:

(EN) «καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή, κατά τη μεταβατική περίοδο».

 
  
 

(Το Σώμα εγκρίνει την προφορική τροπολογία)

 

7.5. Βιώσιμη πολιτική της ΕΕ για τον απώτατο Βορρά (A7-0377/2010, Michael Gahler) (ψηφοφορία)

7.6. Στρατηγική της ΕΕ για τον Εύξεινο Πόντο (A7-0378/2010, Traian Ungureanu) (ψηφοφορία)
  

Πριν από την ψηφοφορία επί της παραγράφου 13:

 
  
MPphoto
 

  Adrian Severin (S&D).(EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να υποβάλω μια προφορική τροπολογία στην παράγραφο 13. Μετά τη δεύτερη πρόταση, η οποία αναφέρει, «είναι πεπεισμένο ότι ένας θεσμικός διάλογος που θα φέρνει σε επαφή την ΕΕ και τον ΟΟΣΕΠ μπορεί να αποτελέσει ένα βήμα προς τη δημιουργία μιας γνήσιας εταιρικής σχέσης στην περιοχή», θα πρότεινα τη συμπερίληψη της ακόλουθης πρότασης: «για αυτόν τον σκοπό, ζητεί να συσταθεί μια κοινή ομάδα εργασίας μεταξύ της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της κοινοβουλευτικής συνέλευσης του ΟΟΣΕΠ». Αυτό θα μας παρείχε ένα κατάλληλο μέσο με το οποίο θα εφαρμοζόταν η γενική ιδέα, η οποία προφανώς έχει συμφωνηθεί. Έχω μιλήσει στον εισηγητή, ο οποίος φαίνεται να υποστηρίζει και να δέχεται αυτήν την τροπολογία.

 
  
 

(Το Σώμα απορρίπτει την προφορική τροπολογία)

Η ψηφοφορία έληξε.

 

8. Αιτιολογήσεις ψήφου
Βίντεο των παρεμβάσεων
  

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
  

Έκθεση: Ana Gomes (A7-0368/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Morten Messerschmidt (EFD).(DA) Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να εκφράσω τις απόψεις μου για τη συμφωνία που συνήψε σήμερα η ΕΕ με τη Λιβύη, για την οποία πρέπει να πω ότι παρουσιάζει μια σοβαρή έλλειψη. Είναι περίεργο να βλέπει κανείς ότι το πιθανώς σημαντικότερο στοιχείο όσον αφορά τους Ευρωπαίους λείπει εντελώς από αυτήν την έκθεση, συγκεκριμένα το ότι παράνομοι μετανάστες χρησιμοποιούν σε τεράστιο βαθμό τη Λιβύη ως χώρα διέλευσης για να έρθουν στην Ευρώπη από ολόκληρη την Αφρική και την Ασία, δηλαδή από μεγάλα τμήματα του πλανήτη. Είναι ευρέως γνωστό ότι η ΕΕ είναι μια μαγική χώρα όπου οι δρόμοι ξεχειλίζουν από πλούτη και μέλι. Επομένως, είναι ένας τεράστιος μαγνήτης για έναν απίστευτο αριθμό ανθρώπων που θέλουν να ξεφύγουν από τη φυλακή, τη φτώχεια και τη μιζέρια που αντιπροσωπεύουν οι πατρίδες τους. Είναι επίσης σαφές ότι ήδη το γεγονός ότι η Λιβύη, μαζί με άλλες βορειοαφρικανικές χώρες, χρησιμοποιείται φανερά ως χώρα διέλευσης αποτελεί τεράστια πρόκληση για μας στην ΕΕ. Αυτό θα έπρεπε να έχει διαδραματίσει πολύ μεγαλύτερο ρόλο στις συζητήσεις που είχαμε με τις αρχές της Λιβύης –πολύ μεγαλύτερο ρόλο όσον αφορά τις απαιτήσεις μας προκειμένου να εμποδίσουμε αυτήν την πίεση στα σύνορα της Ευρώπης. Είναι καλό το ότι εγκαινιάσαμε συνομιλίες, όμως είναι απογοητευτικό ότι οι συνομιλίες δεν επιτρέπεται να ασχοληθούν με αυτό που έχει σημασία.

 
  
  

Προτάσεις ψηφίσματος: (RC-B7-0039/2010)

 
  
MPphoto
 

  Salvatore Iacolino (PPE).(IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, σε κάποιον βαθμό εξακολουθεί να υπάρχει σήμερα αντισημιτικό και αντιισλαμικό αίσθημα σε πολλά μέρη του κόσμου, καθώς και εχθρότητα και απέχθεια κατά των Χριστιανών.

Τα γεγονότα που σημειώθηκαν πρόσφατα, συμπεριλαμβανομένων των βίαιων επιθέσεων κατά Χριστιανών που ζουν στο Πακιστάν, το Ιράκ, την Αίγυπτο, τη Νιγηρία και την Κύπρο, πρέπει να καταδικαστούν δριμύτατα. Η αμοιβαία κατανόηση των αξιών των άλλων ανθρώπων είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της θρησκευτικής ελευθερίας και δεν πρέπει να υφίσταται τόσο σοβαρούς περιορισμούς. Οι θεμελιώδεις ελευθερίες πρέπει επομένως να διαφυλαχθούν, είτε πρόκειται για τη χριστιανική πίστη είτε για άλλες.

Ταυτόχρονα, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί και δεν πρέπει να σπαταλά πολύτιμους πόρους για την προώθηση άλλων θρησκειών, ιδίως σε αυτήν την περίοδο οικονομικής κρίσης. Η Επιτροπή δαπάνησε το απίστευτο ποσόν των 4 εκατομμυρίων ευρώ για την προβολή του Ισλάμ. Οι πόροι αυτοί θα μπορούσαν πιθανώς να είχαν χρησιμοποιηθεί για άλλους, σημαντικούς σκοπούς.

 
  
MPphoto
 

  Antonello Antinoro (PPE).(IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, πιστεύω ότι αυτό που εγκρίναμε σήμερα είναι θεμελιώδες. Η θρησκευτική ελευθερία είναι η μητέρα όλων των άλλων ελευθεριών. Είναι ένα από τα θεμελιώδη και αναφαίρετα ανθρώπινα δικαιώματα και περιλαμβάνεται στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Τα δικαιώματα αυτά περιλαμβάνουν την ελευθερία αλλαγής θρησκεύματος ή πίστης και την ελευθερία εκδήλωσης, είτε ατομικά είτε μαζί με άλλους, και είτε δημόσια είτε ιδιωτικά, της θρησκείας ή της πίστης μέσω διδασκαλίας, πρακτικής, λατρείας και τήρησης των τύπων. Ωστόσο, οι σφαγές των τελευταίων μηνών, στις οποίες υπήρξαν θύματα από τις χριστιανικές μειονότητες, είναι η αποκορύφωση μιας επιθετικής εκστρατείας που διεξάγεται κατά των Χριστιανών σε πολλά μέρη του κόσμου με συστηματική και αδιάκριτη βία.

Δυστυχώς, όπως δείχνουν αυτά τα γεγονότα, το δικαίωμα της θρησκευτικής ελευθερίας τίθεται σήμερα υπό αμφισβήτηση. Αυτό δημιουργεί μισαλλοδοξία, η οποία συχνά ενθαρρύνεται και αποτελεί αντικείμενο χειραγώγησης για πολιτικούς και οικονομικούς σκοπούς. Το πιο εντυπωσιακό σε αυτό το σημερινό κλίμα είναι το γεγονός ότι οι θεσμοί σιωπούν. Κάθε ήρεμη διαμαρτυρία καταπνίγεται εύκολα.

 
  
MPphoto
 

  Morten Messerschmidt (EFD).(DA) Κύριε Πρόεδρε, συμφωνώ με τις ανησυχίες και τις απόψεις που εξέφρασαν οι προηγούμενοι ομιλητές. Ωστόσο, υπάρχει μία συγκεκριμένη πτυχή στην οποία δόθηκε πραγματικά πάρα πολύ μικρή σημασία σε αυτήν την έκθεση. Πρόκειται για την παράγραφο 7 η οποία αφορά την καταδίκη του τρόπου με τον οποίο συμπεριφέρονται οι τουρκικές αρχές στη Βόρεια Κύπρο, η οποία σύμφωνα με όλους τους διεθνείς κανόνες τελεί υπό παράνομη κατοχή από την Τουρκία –από τουρκικά στρατεύματα– δηλαδή από μια χώρα που διεξάγει και τυπικά και ουσιαστικά διαπραγματεύσεις για την ένταξή της στην ΕΕ.

Βλέπουμε πώς οι ελληνοκύπριοι κάτοικοι που θέλουν να επιστρέψουν στις εκκλησίες, τα μοναστήρια και τα ιερά κτίρια της Βόρειας Κύπρου εμποδίζονται όταν προσπαθούν να επιστρέψουν, πώς εμποδίζονται να μπουν στις εκκλησίες τους και απλά να τις επισκευάσουν και πώς εμποδίζονται να επιστρέψουν και να διεκδικήσουν την περιουσία που τους ανήκει.

Αυτό που βιώνουμε σήμερα στη Βόρεια Κύπρο είναι η βίαιη διάκριση σε βάρος των Χριστιανών και η καταστολή τους με την άμεση στήριξη μιας υποψήφιας για ένταξη στην ΕΕ χώρας, της Τουρκίας. Αυτό είναι απαράδεκτο και για τον λόγο αυτόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έπρεπε να ενεργήσει με τρόπο σύμφωνο με την παράγραφο 7 και να συστήσει να σταματήσουν οι διαπραγματεύσεις με την Τουρκία, τουλάχιστον μέχρι να επικρατήσει τάξη στη Βόρεια Κύπρο.

 
  
MPphoto
 

  Marek Józef Gróbarczyk (ECR).(PL) Κύριε Πρόεδρε, λαμβάνοντας υπόψη τις ρίζες της, η Ευρώπη έχει ιδιαίτερη υποχρέωση να προστατεύει όλους τους Χριστιανούς σε ολόκληρο τον κόσμο. Το παρόν ψήφισμα είναι, φυσικά, μια έκφραση αυτής της υποχρέωσης. Όπως είναι φυσικό, το υποστήριξα. Ωστόσο, η Ευρώπη έχει επίσης υποχρέωση να προβεί σε ενέργειες που θα προστατεύσουν μελλοντικά όλους τους Χριστιανούς σε ολόκληρο τον κόσμο και να μην επιτρέψει να επαναληφθούν παρόμοιες τραγωδίες.

 
  
MPphoto
 

  Adam Bielan (ECR).(PL) Κύριε Πρόεδρε, είδαμε πρόσφατα σε διάφορες χώρες του κόσμου, κυρίως σε χώρες με πολύ μεγάλη μουσουλμανική πλειονότητα, βίαιες πράξεις δίωξης σε βάρος χριστιανικών μειονοτήτων. Δεν μπορούμε να μένουμε άπραγοι μπροστά σε τέτοια γεγονότα. Το ζήτημα της θρησκευτικής ελευθερίας, όπως και άλλων πολιτικών ελευθεριών, συνεχίζει να αποτελεί μία από τις προτεραιότητες του έργου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο στηρίζω πλήρως τη δήλωση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Buzek, στην οποία καταδικάζει τα εν λόγω εγκλήματα. Απευθύνω επίσης έκκληση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση να προβεί σε όλες τις δυνατές διπλωματικές ενέργειες προκειμένου να εξασφαλίσει τις θρησκευτικές ελευθερίες των μειονοτήτων, ιδίως σε χώρες των οποίων οι πολίτες παραβιάζουν τα δικαιώματα αυτά. Στην έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα κατά το 2009 που εγκρίθηκε πρόσφατα, υπογραμμίσαμε την ανάγκη να διαδραματίσει η Ένωση ενεργό ρόλο στις προσπάθειες βελτίωσης της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας ανά τον κόσμο. Ζητήσαμε τον διορισμό ενός ειδικού εκπροσώπου της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το σημερινό ψήφισμα είναι το τέλειο σημείο εκκίνησης για την επόμενη φάση του αγώνα μας για τον σεβασμό αυτών των δικαιωμάτων.

 
  
MPphoto
 

  Andrzej Grzyb (PPE).(PL) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να εκφράσω την ευχαρίστησή μου για την έγκριση του ψηφίσματος σχετικά με τις διώξεις σε βάρος Χριστιανών, στου οποίου τη σύνταξη συμμετείχα. Επιπροσθέτως, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στην κ. Ashton για την αντίδρασή της σχετικά με την κατάσταση των Χριστιανών στην Αλεξάνδρεια. Θυμόμαστε την επίσκεψη των συρίων επισκόπων από το Ιράκ και τους τραγικούς απολογισμούς τους για την κατάσταση των Χριστιανών στο Ιράκ. Θα ήθελα επίσης να αναφέρω εδώ τον Πάπα Ιωάννη Παύλο ΙΙ –σε μερικούς μήνες θα έχουμε τη χαρά της αγιοποίησής του– που ήταν μεγάλος υπέρμαχος της ειρήνης και του διαλόγου μεταξύ χριστιανών, εβραίων, μουσουλμάνων και οπαδών άλλων θρησκειών. Θυμόμαστε τις συναντήσεις στην Ασίζη και τις επισκέψεις του Ιωάννη Παύλου ΙΙ και σε ένα τζαμί και σε μία συναγωγή στο όνομα του σεβασμού και της αγάπης προς τον συνάνθρωπο.

Η κατάσταση των Χριστιανών ανά τον κόσμο απαιτεί δράση εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι καθήκον μας. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κάθε πολιτικό μέσον, αλλά θα πρέπει επίσης να βοηθήσουμε εκείνους που υπέφεραν υλικά λόγω δίωξης.

 
  
MPphoto
 

  Tunne Kelam (PPE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, ως ένας από τους συντάκτες, υπερψήφισα αυτό το ιστορικό ψήφισμα, όμως υπάρχουν δύο σημαντικά μηνύματα προς την Ύπατη Εκπρόσωπο και την Επιτροπή που πρέπει να μεταδοθούν το συντομότερο δυνατό.

Πρώτον, η Επιτροπή θα πρέπει να αναπτύξει επειγόντως μια κοινοτική στρατηγική για την επιβολή του δικαιώματος της θρησκευτικής ελευθερίας, που θα συμπεριλαμβάνει έναν κατάλογο μέτρων κατά κρατών τα οποία σκόπιμα δεν προστατεύουν τις θρησκευτικές μειονότητες.

Δεύτερον, η Επιτροπή θα πρέπει να αναπτύξει ένα μόνιμο σύστημα στο πλαίσιο της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης που θα παρακολουθεί τους κυβερνητικούς περιορισμούς της θρησκευτικής ελευθερίας και θα ενημερώνει κάθε χρόνο το Κοινοβούλιο.

 
  
MPphoto
 

  Cristiana Muscardini (PPE).(IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η θρησκευτική ελευθερία είναι η βάση του πολιτισμού. Χωρίς αυτήν, η δημοκρατία είναι ανάπηρη και η κοινωνία εξαναγκάζεται να υιοθετήσει μια πίστη που αρνείται τον άνθρωπο και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Αυτό συμβαίνει σε διάφορα μέρη του κόσμου. Εξτρεμιστικές και φονταμενταλιστικές πίστεις πυροδοτούν θανατηφόρες πράξεις βίας κατά Χριστιανών, οι οποίοι γίνονται πραγματικοί σύγχρονοι μάρτυρες. Η μισαλλοδοξία που γεννά αυτήν τη βία προκαλείται από έναν φονταμενταλιστικό πολιτισμό. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο κάθε εκδήλωση που αρνείται τη θρησκευτική ή πολιτιστική ταυτότητα άλλων ανθρώπων πρέπει να καταδικάζεται άμεσα και ανεξαίρετα. Η διεθνής κοινότητα και οι θεσμοί της έχουν καθήκον να προασπίζουν τον σεβασμό της θρησκευτικής πίστης. Δεν ανέλαβαν όλες τις φορές γρήγορα δράση όταν Χριστιανοί έπεφταν θύματα σφαγών.

Οι Χαλδαίοι στο Ιράκ και οι Κόπτες στην Αίγυπτο κινδυνεύουν να εξαφανιστούν από περιοχές όπου ζούσαν για αιώνες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω άλλη μια φορά τον Πρόεδρο Buzek διότι ενστερνίστηκε με ενθουσιασμό την ιδέα μιας λιτανείας με πυρσούς, ένα φως για τους Χριστιανούς στη μνήμη όλων των θυμάτων του φονταμενταλισμού.

Η θρησκευτική ελευθερία πρέπει να γίνει λάβαρο της ανθρώπινης κοινότητας και αυτό που επιθυμώ είναι να απολαμβάνουν όλοι την πίστη, την ελπίδα και την αγάπη, αλλά και τη δικαιοσύνη και την ελευθερία.

 
  
MPphoto
 

  Licia Ronzulli (PPE).(IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ψήφισα και εγώ υπέρ αυτού του ψηφίσματος διότι το θέμα της προστασίας των θρησκευτικών μειονοτήτων ανά τον κόσμο είναι τώρα πιο κρίσιμο παρά ποτέ.

Είναι εξαιρετικά ανησυχητικό το γεγονός ότι το 2011 εξακολουθούν να διώκονται άνθρωποι εξαιτίας της πίστης τους. Το άρθρο 10 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν αφήνει περιθώρια ως προς την ερμηνεία του. Θεσπίζει ξεκάθαρα το δικαίωμα πλήρους ελευθερίας της σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας. Οι επιθέσεις σε βάρος ορισμένων θρησκευτικών κοινοτήτων που σημειώθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες είναι άλλη μια ένδειξη της επείγουσας ανάγκης να υιοθετήσουν όλες οι κυβερνήσεις αποτελεσματικά μέτρα για την προστασία των θρησκευτικών μειονοτήτων παρά τα οποιαδήποτε προβλήματα ή απειλές.

Στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να είναι η προαγωγή του διαθρησκευτικού διαλόγου μέσω μεγαλύτερης συνεργασίας μεταξύ χωρών της Ευρώπης, κυρίως όμως σε χώρες όπου δυστυχώς η θρησκευτική ελευθερία δεν είναι ακόμα εξασφαλισμένη. Το δικαίωμα στη θρησκευτική ελευθερία πρέπει να γίνεται σεβαστό και να είναι εξασφαλισμένο παντού, χωρίς καμία εξαίρεση.

 
  
MPphoto
 

  Hannu Takkula (ALDE).(FI) Κύριε Πρόεδρε, πρόκειται για ένα ιστορικό, εξαιρετικό ψήφισμα. Πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας στη θρησκευτική ελευθερία στην Ευρώπη. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε τις ρίζες μας που βρίσκονται στις ιουδαιοχριστιανικές αξίες. Οι θεμελιώδεις ευρωπαϊκές αξίες και δικαιώματα βασίζονται σε αυτήν την κληρονομιά – σε αυτές τις ρίζες. Ίσως αυτό που συνέβη στους Κόπτες Χριστιανούς της Αιγύπτου να μας κάνει να δώσουμε προσοχή. Οι Χριστιανοί χρειάζονται προστασία σε διάφορα μέρη του κόσμου και όχι μόνο στην Αίγυπτο: παρόμοια πράγματα συμβαίνουν στην Τουρκία και την Ασσυρία.

Εμείς οι Ευρωπαίοι πρέπει επίσης να δείξουμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το γεγονός ότι υπάρχουν καταστάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπου θα έπρεπε να παρέμβουμε. Άνθρωποι διώκονται εξαιτίας της θρησκείας τους.

Αυτό πάλι οφείλεται σε έναν εσφαλμένο φόβο του Ισλάμ. Εγκαταλείψαμε τις αξίες μας και συνεπώς καταπατήσαμε χριστιανικές αξίες σε βάρος του. Δεν θα πρέπει να ενεργούμε έτσι· αντίθετα, χρειαζόμαστε διάλογο και θρησκευτική ελευθερία. Πρέπει να εξασφαλίσουμε πως θα διατηρήσουμε την ευρωπαϊκή πολιτιστική μας κληρονομιά, τις ιουδαιοχριστιανικές αξίες μας, και να τις υπερασπιζόμαστε θαρραλέα. Αυτές οι αξίες είναι καίριο μέρος της ευρωπαϊκής μας ταυτότητας.

 
  
MPphoto
 

  Philip Claeys (NI).(NL) Κύριε Πρόεδρε, ψήφισα υπέρ της πρότασης ψηφίσματος για την κατάσταση των Χριστιανών στο πλαίσιο της θρησκευτικής ελευθερίας και χαίρομαι διότι εγκρίθηκε, όμως έχω ακόμα ορισμένες επιφυλάξεις σχετικά με τη χρήση συγκαλυμμένης γλώσσας. Για παράδειγμα, πουθενά δεν δηλώνεται κατηγορηματικά ότι οι Χριστιανοί αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα προβλήματα στις μουσουλμανικές χώρες.

Επίσης, στην αιτιολογική σκέψη ΙΔ αναφέρεται ότι η Ευρώπη δεν είναι εντελώς αθώα όσον αφορά την παραβίαση της θρησκευτικής ελευθερίας. Αυτό μπορεί βέβαια να ισχύει, όμως λέγοντάς το εξισώνουμε περιστασιακά και μεμονωμένα προβλήματα στην Ευρώπη με τη διαρθρωτική διάκριση και τις επιθέσεις εναντίον Χριστιανών σε μουσουλμανικές χώρες. Επιπλέον, το θέμα δεν είναι μόνο οι βομβιστικές επιθέσεις και άλλες μορφές σωματικής βίας εκ μέρους μουσουλμάνων εξτρεμιστών· σε πολλές μουσουλμανικές χώρες υπάρχει επίσης μια επίσημη πολιτική που κατευθύνεται εναντίον των Χριστιανών. Δείτε απλά την υποτιθέμενη έλλειψη πόρων για την ανακαίνιση χριστιανικών εκκλησιών στην Τουρκία ή τα προβλήματα αναφορικά με τη διαδοχή του Οικουμενικού Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως. Η συμπεριφορά των τουρκικών δυνάμεων κατοχής στην Κύπρο είναι επίσης ένα πραγματικό σκάνδαλο.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE).(GA) Κύριε Πρόεδρε, παραβρέθηκα στη χθεσινή συζήτηση εδώ. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και σημαντική. Επίσης, παραβρέθηκα στη χθεσινή τελετή αφής κεριών έξω από το Κοινοβούλιο και ευχαριστώ τον Πρόεδρό μας, Jerzy Buzek, για την ηγετική του θέση σε αυτήν τη λιτανεία.

(EN) Η δίωξη Χριστιανών το τελευταίο διάστημα θυμίζει τις ημέρες της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας όπου οι Χριστιανοί θεωρούνταν εύκολα θύματα για φόνους και επιθέσεις. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Είναι σημαντικό να διαδραματίσει εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση τον ρόλο που της αρμόζει και θεωρώ ότι το κάνουμε αυτό, εξασφαλίζουμε την ελευθερία έκφρασης και την ελευθερία λατρείας των θρησκευτικών ομάδων όχι μόνο εντός της Ένωσης, αλλά και σε υποψήφιες χώρες. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα σε ολόκληρο τον κόσμο.

(GA) Χαίρομαι διότι σήμερα εγκρίθηκε αυτό το ιστορικό ψήφισμα και ιδίως διότι εγκρίθηκε ομόφωνα.

 
  
MPphoto
 
 

  Ryszard Czarnecki (ECR).(PL) Κύριε Πρόεδρε, το ψήφισμα αυτό έχει μεγάλη σημασία διότι είναι το πρώτο και διότι φθάνει σε μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή. Γνωρίζουμε για τη σφαγή Χριστιανών στο Ιράκ. Γνωρίζουμε τι συμβαίνει στην Αίγυπτο και τι δεν συνέβη εκεί τα τελευταία χρόνια. Γνωρίζουμε μεμονωμένες περιπτώσεις –που είναι παρ’ όλα αυτά σημαντικές– δολοφονιών χριστιανών κληρικών –και όχι μόνο– στην Τουρκία, τη Συρία και το Πακιστάν. Γνωρίζουμε επίσης τι συμβαίνει σε ορισμένες χώρες της Αφρικής όπου υπερτερούν οι μουσουλμάνοι. Ενόψει αυτών μου προκαλεί μεγάλη έκπληξη η σιγή του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Barroso. Δεν έκανε κανένα σχόλιο για μία εβδομάδα. Μόνο μετά από πίεση εκ μέρους πρωθυπουργών κρατών μελών –αν και όχι εκ μέρους του πρωθυπουργού της χώρας μου– προέβη σε δήλωση για το ζήτημα αυτό. Είναι θετικό που η κ. Ashton είπε κάτι γι’ αυτό, ωστόσο ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα έπρεπε να είχε παρέμβει άμεσα για το ζήτημα αυτό. Δεν το έκανε και αυτό είναι λυπηρό.

 
  
  

Προτάσεις ψηφίσματος: (RC-B7-0044/2010)

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR).(EN) Κύριε Πρόεδρε, χαίρομαι διότι το Σώμα γνωρίζει πως η Λευκορωσία ολισθαίνει προς την απολυταρχία. Το καθεστώς στη Λευκορωσία αντιπροσωπεύει ένα σύστημα διακυβέρνησης που αυτή η ήπειρος θα έπρεπε να έχει εγκαταλείψει πριν από 20 χρόνια.

Παρ’ όλα αυτά, ελπίζω ότι αυτό το ψήφισμα ίσως παρακινήσει μερικούς συναδέλφους σε κάποια αυτοανάλυση. Εξετάστε το από τη σκοπιά ενός πρώην σοβιετικού «ανθρώπου του καθεστώτος» που αναλύει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας λέω ότι ίσως να βρει κάποια πράγματα που θα τον έκαναν να αισθάνεται αρκετά σαν στο σπίτι του. Θα έβλεπε ότι δεν μας κυβερνά ένας εκλεγμένος πρόεδρος ή ένα εκλεγμένο σύστημα, αλλά ένα 27μελές πολιτικό γραφείο που ονομάζεται Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα έβλεπε αυτό το συναινετικό Κοινοβούλιο που θα τον έκανε να νοιώσει κάποια νοσταλγία, θα έβλεπε τις σειρές πενταετών σχεδίων με τα οποία διαχειριζόμαστε τις υποθέσεις μας, θα έβλεπε ακόμα και τον στόλο πολυτελών λιμουζινών, καθώς και τα ειδικά καταστήματα για τους υπαλλήλους του συστήματος και τα μέλη της νομενκλατούρας.

Πάνω από όλα, θα έβλεπε αυτό που ο Engels αποκαλούσε «το δόγμα της ψευδούς συνείδησης» – ότι δηλαδή όταν οι άνθρωποι ψηφίζουν, δεν κατανοούν ποια είναι τα πραγματικά τους συμφέροντα και έτσι εμείς πρέπει να τους επιβάλουμε ένα καλύτερο σύστημα. Αυτό μου θυμίζει εκείνη την τρομακτική τελευταία σκηνή της «Φάρμας των Ζώων» του Orwell όπου τα ζώα κοιτάνε μια το γουρούνι και μια τον άνθρωπο και διαπιστώνουν πως δεν μπορούν να τα ξεχωρίσουν.

 
  
MPphoto
 

  Mitro Repo (S&D).(FI) Κύριε Πρόεδρε, υπερψήφισα και εγώ το ψήφισμα αυτό, που ήταν, το λιγότερο, απαραίτητο. Κατά τη γνώμη μου, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να επαγρυπνεί ιδιαίτερα όσον αφορά τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που σημειώνονται στις γειτονικές της περιοχές. Θα ήθελα να είχαν αναφερθεί περισσότερα για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι. Οι οργανώσεις νέων στη Λευκορωσία δεν έχουν το δικαίωμα να ενεργούν ελεύθερα, και αναγκάζονται να ενεργούν μυστικά.

Εδώ και παραπάνω από έναν χρόνο, οι νέοι στην Ευρώπη συνηθίζουν να διοργανώνουν εκδηλώσεις στους δρόμους όπου φιμώνουν σημαντικά αγάλματα σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες επειδή δεν μιλούν. Πρόκειται για μια διαμαρτυρία κατά της απουσίας ελευθερίας λόγου στη Λευκορωσία. Ελπίζω ότι οι νεαροί Ευρωπαίοι δεν θα αναγκαστούν να φιμώσουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή να μας κάνουν να σιγήσουμε, αλλά ότι θα μπορούμε να υπερασπιζόμαστε με θάρρος τις αξίες και τη δημοκρατία μας.

 
  
MPphoto
 

  Kristian Vigenin, εξ ονόματος της Ομάδας S&D.(BG) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στηρίζει το παρόν ψήφισμα. Θεωρούμε ότι θα αποτελέσει ένα σημαντικό μήνυμα τόσο προς τις αρχές της Λευκορωσίας όσο και προς την κοινωνία των πολιτών, τα μέσα μαζικής επικοινωνίας και όλους όσοι αγωνίζονται για τη δημοκρατική ανάπτυξη της χώρας. Ελπίζουμε ότι τα μέτρα που προτείνονται στο ψήφισμα θα εξεταστούν με προσοχή, θα συζητηθούν από την Επιτροπή και το Συμβούλιο και θα εφαρμοστούν το συντομότερο δυνατό ώστε να έχουν αποτέλεσμα.

Στην πραγματικότητα, η τελετή ορκωμοσίας του επανεκλεγέντος προέδρου Lukashenko που έχει προγραμματιστεί για αύριο δεν θα σταματήσει τα θέματα που έχουν τεθεί σε σχέση με αυτόν, με τη νομιμότητα των εκλογών και με τον τρόπο καταχώρησης των αποτελεσμάτων των εν λόγω εκλογών. Μέχρι σήμερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει χρησιμοποιήσει διάφορες πολιτικές και μηχανισμούς για να ασκήσει επιρροή στη Λευκορωσία και την ηγεσία της, με περιορισμένα αποτελέσματα. Ίσως να είναι καιρός να εξετάσουμε νέες δυνατότητες ή μήπως έχουμε μια νέα κατάσταση στην περιοχή που θα μας επιτρέψει να χρησιμοποιήσουμε άλλους μηχανισμούς.

Κάτι που υπαινίσσεται το ψήφισμα, που το θεωρούμε εξαιρετικά σημαντικό και που δεν έχει δοκιμαστεί ως τώρα, είναι ο συντονισμός της πολιτικής μας και των σχέσεων μας με τη Λευκορωσία με τους άμεσους γείτονές της εκτός ΕΕ, δηλαδή τη Ρωσία, που είναι ο στρατηγικός μας εταίρος, και την Ουκρανία που μετέχει της ανατολικής εταιρικής σχέσης. Θεωρώ ότι με κοινές και συντονισμένες προσπάθειες θα μπορούσαμε να επιτύχουμε αν μη τι άλλο τουλάχιστον ένα περιβάλλον που θα ήταν πολιτικά ευνοϊκότερο για δίκαιες και δημοκρατικές κοινοβουλευτικές εκλογές, τις εκλογές που έχουν προγραμματιστεί για το επόμενο έτος.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει επίσης να αξιοποιήσει στο έπακρο τις δυνατότητες που υπάρχουν. Σήμερα αποφασίσαμε να στείλουμε αντιπροσωπεία στη Λευκορωσία και πιστεύω ότι το να επιτραπεί στην αντιπροσωπεία αυτή να επισκεφτεί τη χώρα και να της δοθεί η απαραίτητη συνδρομή και επαφές θα είναι μια δοκιμασία για την ηγεσία της Λευκορωσίας. Επίσης, θα μας επιτρέψει να σχηματίσουμε μια σαφή εικόνα και να δούμε οι ίδιοι ποιες δυνατότητες προσφέρει η εκεί κατάσταση.

 
  
MPphoto
 

  Bogusław Sonik (PPE).(PL) Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς θα ήθελα να εκφράσω την αγανάκτησή μου διότι ο κ. Hannan συνέκρινε τη Λευκορωσία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η παράλογη δήλωσή του ήταν ακόμα πιο δυσάρεστη επειδή χειροκροτήθηκε από ορισμένους πολωνούς συναδέλφους της Ομάδας των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών.

Το καθεστώς Lukashenko θα πρέπει να απομονωθεί. Η σημερινή πολιτική της πεποίθησης ότι το καθεστώς θα γίνει σταδιακά ανοιχτό στη δημοκρατία αποδείχθηκε εσφαλμένη. Οι κυρώσεις που θα πρέπει να επιβληθούν στο καθεστώς Lukashenko θα πρέπει να είναι σκληρές, διότι μεταξύ άλλων πρόκειται για μια χώρα που γειτονεύει άμεσα με την Ευρώπη. Όσον αφορά τέτοιες χώρες, θα πρέπει να περιμένουμε τα ίδια πρότυπα που ισχύουν για τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, θα ήθελα να υποστηρίξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης όπως τα TV Belsat, Radio Racyja και άλλα. Είναι σημαντικά για τη διάδοση των πληροφοριών προκειμένου να φθάνουν στους πολίτες της Λευκορωσίας.

 
  
MPphoto
 

  Adam Bielan (ECR).(PL) Κύριε Πρόεδρε, τα γεγονότα στη Λευκορωσία που σχετίζονται με τις προεδρικές εκλογές συγκλόνισαν άλλη μια φορά την κοινή γνώμη στην Ευρώπη. Μετά από μια περίοδο σχετικής ηρεμίας, ο πρόεδρος Lukashenko χρησιμοποιεί και πάλι βία κατά ακτιβιστών της αντιπολίτευσης. Επέστρεψε ξανά στα πιο επαίσχυντα χαρακτηριστικά της δικτατορίας του. Η βίαιη σύγκρουση με τους ειρηνικούς διαδηλωτές και η σύλληψη ηγετών της αντιπολίτευσης και υποψηφίων της αντιπολίτευσης στις εκλογές αποτελεί σαφή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δείχνει την εγκατάλειψη των μέτρων που είχαν ως στόχο τη βελτίωση των σχέσεων με τις δημοκρατικές χώρες της Ευρώπης.

Ως εκ τούτου, στηρίζω πλήρως το ψήφισμα του Κοινοβουλίου που ζητεί την άμεση απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων και την επανάληψη των εκλογών. Καταδικάζω έντονα τις δικτατορικές πρακτικές του καθεστώτος του προέδρου Lukashenko. Θεωρώ ότι η πίεση εκ μέρους των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων θα βοηθήσει ώστε να μειωθεί η καταστολή των πολιτών της Λευκορωσίας. Επίσης, επικροτώ όλα τα μέτρα που στηρίζουν την ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών μέσω της χαλάρωσης της πολιτικής για τις θεωρήσεις, της χορήγησης υποτροφιών σε φοιτητές και ακαδημαϊκό προσωπικό και της παροχής χρηματοδότησης προς ανεξάρτητες οργανώσεις και μέσα ενημέρωσης.

 
  
MPphoto
 

  Morten Messerschmidt (EFD).(DA) Κύριε Πρόεδρε, δεν υπάρχει αμφιβολία πως η Λευκορωσία αποτελεί πονοκέφαλο για την Ευρώπη και είναι σωστό ότι πρέπει να εκμεταλλευθούμε κάθε ευκαιρία για να επικρίνουμε το καθεστώς ως την τελευταία –ευτυχώς– κομμουνιστική δικτατορία. Στη Δανία έχουμε μια παροιμία που λέει πως όποιος ζει σε γυάλινο σπίτι, δεν πρέπει να πετάει πέτρες, και επομένως ίσως αξίζει να ρίξουμε μια ματιά στο πώς φαίνεται η ΕΕ από τη σκοπιά της Λευκορωσίας. Λοιπόν, την ΕΕ την κυβερνά μια Επιτροπή που αποτελείται από αξιωματούχους οι οποίοι δεν διαθέτουν καμία λαϊκή εντολή, και μόνο αυτή η Επιτροπή, που αποτελείται από ανθρώπους που δεν στηρίζονται από κανένα λαϊκό κίνημα, που δεν λογοδοτούν σε κανέναν και δεν έχουν εντολή από τους πολίτες, μπορεί να υποβάλλει προτάσεις. Μετά από την υποβολή και την έγκριση των προτάσεων, ποιος είναι εκείνος που –με τεράστια πολιτική επιρροή– αποφασίζει τελικά για το πώς πρέπει να εφαρμόζεται η κοινοτική νομοθεσία στα κράτη μέλη; Είναι και πάλι άνθρωποι που δεν εξελέγησαν δημοκρατικά, είναι δικαστές που βρίσκονται σε μια άνετη απόσταση από την πραγματικότητα. Το ίδιο μπορεί κανείς να πει γι’ αυτό το Κοινοβούλιο, όπου η συντριπτική πλειονότητα των βουλευτών αισθάνεται πολύ άνετα μέσα στα γυάλινα παλάτια που έχει τοποθετηθεί, χωρίς να υποχρεούται να λογοδοτεί σε κανένα και χωρίς καμία κατανόηση των τεράστιων ανησυχιών, της αντίδρασης και της αναταραχής που επικρατεί μεταξύ των ευρωπαίων πολιτών. Αν κοιτάξουμε την ΕΕ από τη σκοπιά της Λευκορωσίας, ίσως να δούμε πολλές τρομακτικές ομοιότητες με τις δικτατορίες που προσπαθούμε να καταπολεμήσουμε.

 
  
MPphoto
 
 

  Ryszard Czarnecki (ECR).(PL) Κύριε Πρόεδρε, υποστήριξα το ψήφισμα εν γνώσει του γεγονότος ότι η κατάσταση που επικρατεί στη Λευκορωσία είναι πολύ ιδιαίτερη. Αντιμετωπίζουμε μια σοβαρή όξυνση της καταστολής σε βάρος των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Από την άλλη, αυτό κατά μία έννοια συμβαίνει συνεπεία της πολύ απερίσκεπτης πολιτικής ορισμένων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι είναι βέβαιο πως ήταν εντελώς περιττό να αποδοθεί αξιοπιστία στον κ. Lukashenko, στα μάτια της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως έκαναν ο κ. Berlusconi με την επίσκεψή του στη Λευκορωσία, η πρόεδρος της Λιθουανίας κ. Grybauskaitė και οι υπουργοί Εξωτερικών της Γερμανίας και της Πολωνίας. Πρέπει να αγωνιστούμε σήμερα για τις πολιτικές ελευθερίες στη Λευκορωσία, μολονότι θα πρέπει κάνοντάς το να αποφύγουμε να ωθήσουμε τη Λευκορωσία στην αγκαλιά της Ρωσίας, γιατί και αυτό είναι πολύ σημαντικό.

 
  
  

Έκθεση: Derk Jan Eppink (A7-0374/2010)

 
  
MPphoto
 

  Sergej Kozlík (ALDE). (SK) Κύριε Πρόεδρε, η εμπειρία σε ορισμένα κράτη μέλη δείχνει ότι, έξι χρόνια μετά από τον κανονισμό αριθ. 1/2003 του Συμβουλίου, δεν υπάρχει ακόμα καμία θετική κίνηση σχετικά με τη συνεπή εφαρμογή των κανόνων του ανταγωνισμού.

Όταν αποφαίνονται σχετικά με διαφορές, τα εθνικά δικαστήρια δεν κάνουν χρήση της δυνατότητας να ζητήσουν πληροφορίες ή γνωμοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για μια δεδομένη υπόθεση, ούτε του δικαιώματος να απευθυνθούν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο με προδικαστικό ερώτημα, η δε Επιτροπή δεν κάνει επίσης χρήση του δικαιώματος παρέμβασης ως amicus curiae. Στην πράξη σημειώνονται σημαντικά προβλήματα με την εφαρμογή του δικαίου σε αυτόν τον τομέα, που συμπεριλαμβάνουν σοβαρές αποκλίσεις από την πάγια νομολογία των ευρωπαϊκών δικαστηρίων. Για τον λόγο αυτόν ζήτησα από την Επιτροπή να δώσει προσοχή στις αποφάσεις των εθνικών δικαστηρίων και να λάβει τα μέτρα που απαιτούνται για την επίτευξη του στόχου αυτού. Η έκκληση αυτή συμπεριελήφθη στην έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού και στήριξα το τελικό κείμενο της έκθεσης.

 
  
MPphoto
 

  Morten Messerschmidt (EFD).(DA) Κύριε Πρόεδρε, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα υφίσταται σημαντική πίεση. Πρέπει να αμφισβητηθεί αν υπάρχει πραγματικά βούληση εκ μέρους των κρατών μελών να κάνουν κάτι για το ζήτημα αυτό. Ένα είναι ωστόσο σαφές, ότι δηλαδή δημιουργήσαμε ένα νόμισμα, ένα κοινό νόμισμα, που αποδεικνύεται καταστροφικό για την οικονομία σε ολόκληρη τη νότια Ευρώπη. Ένας λόγος γι’ αυτό είναι πως η πλειονότητα αυτών των χωρών δεν μπορεί να συμβαδίσει και απέτυχε πλήρως να υλοποιήσει τις μεταρρυθμίσεις που είναι απαραίτητες προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τον μελλοντικό ανταγωνισμό της Κίνας, της Ινδίας, της Νότιας Αμερικής και άλλων χωρών. Ακόμα ωστόσο και σε εκείνους τους τομείς που θα θέλαμε να θεωρήσουμε εύκολους, δεν είναι δυνατή η επίτευξη συμφωνίας. Ένα παράδειγμα είναι μια σαφής πρωτοβουλία όπως το κοινό ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Είναι φοβερό το γεγονός ότι δεν καταφέραμε ούτε μια φορά να καταλήξουμε σε συμφωνία στον τομέα αυτόν, που είναι απλά τεχνικό ζήτημα. Αυτό είναι ένα παράδειγμα για το πόσο αναποτελεσματική είναι η ΕΕ. Σε έναν τομέα που θα μπορούσε τόσο εύκολα να αποφέρει τόσο μεγάλο όφελος, αφήσαμε γλωσσικές διαφορές να εμποδίσουν την επίτευξη συμφωνίας. Στην πραγματικότητα, αυτό ίσως είναι αποκαλυπτικό όσον αφορά τα εσφαλμένα θεμέλια στα οποία βασίζεται η όλη αυτή συνεργασία.

 
  
MPphoto
 

  Cristiana Muscardini (PPE). - (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, εκτιμώ την ευελιξία που έδειξε η Επιτροπή καθορίζοντας τα προσωρινά μέτρα κρατικής ενίσχυσης που θεσπίστηκαν ως αντίδραση στη χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση. Επίσης, συμφωνώ ότι είναι καλή ιδέα να εκπονηθεί αναλυτική αξιολόγηση των αποφάσεων που ελήφθησαν προκειμένου να εξασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού εντός της Ένωσης.

Συμφωνώ με την έκκληση προς την Επιτροπή να διασφαλίσει πως οι τράπεζες θα αναχρηματοδοτήσουν τα υπερβολικά υψηλά επίπεδα κρατικών ενισχύσεων που έλαβαν εξασφαλίζοντας έτσι δίκαιο ανταγωνισμό εντός της εσωτερικής αγοράς. Συγκαταλέγομαι σε εκείνους που επέκριναν τα τεράστια ποσά ενίσχυσης που δόθηκαν χρησιμοποιώντας τα χρήματα των φορολογουμένων. Πιστεύω ότι το δημόσιο χρήμα έπρεπε να είχε χρησιμοποιηθεί για την προαγωγή της ανάπτυξης.

Ελπίζω πως αυτή θα είναι η τελευταία φορά που οι οικονομίες των φορολογουμένων χρησιμοποιούνται προς όφελος μετόχων των τραπεζών και απερίσκεπτων διαχειριστών και πως θα θεσπιστούν νέοι έλεγχοι για να αποτραπεί να βλάψει ξανά η κερδοσκοπία στο μέλλον την οικονομία.

Επικροτώ την προθυμία στήριξης της χρήσης ενισχύσεων για την προώθηση έργων κοινού συμφέροντος, ιδίως όσων σχετίζονται με τις ανανεώσιμες ενέργειες.

 
  
MPphoto
 
 

  Seán Kelly (PPE).(GA) Κύριε Πρόεδρε, υποστήριξα με χαρά και αυτό το ψήφισμα.

(EN) Θα ήθελα να πω ότι μία από τις πρωταρχικές λειτουργίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να εξασφαλίζει δίκαιο ανταγωνισμό για όλους, ιδίως δε για τις ΜΜΕ και, φυσικά, τους καταναλωτές.

Υπάρχει εδώ και καιρό η υποψία ότι κάποιοι εκμεταλλεύονται την αγορά, και αυτήν τη στιγμή στη χώρα μου οι πολίτες ανησυχούν, για παράδειγμα, λόγω της ενιαίας και συστηματικής αύξησης των τιμών του πετρελαίου και του ντίζελ σε όλα τα πρατήρια της χώρας.

Παρόμοια, οι αγρότες υποψιάζονται εδώ και καιρό πως υπάρχει ένα καρτέλ, ειδικά όσον αφορά την ενιαία και γρήγορη μείωση των τιμών των βοοειδών με την παραμικρή αφορμή.

Και φυσικά, είδαμε πρόσφατα ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απεφάνθη σε βάρος εταιρειών τηλεπικοινωνίας αναφορικά με τα τέλη περιαγωγής στην Ευρώπη.

Έτσι, πρέπει να επαγρυπνούμε διαρκώς και να είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε σταθερή και άμεση δράση σε κάθε περίπτωση αθέμιτου ανταγωνισμού.

 
  
MPphoto
 
 

  Ryszard Czarnecki (ECR).(PL) Κύριε Πρόεδρε, πρόκειται για μια σημαντική έκθεση που εκπονήθηκε από ένα πρόσωπο με τεράστια εμπειρία στον εν λόγω τομέα. Θεωρώ ότι πρέπει να πούμε πολύ καθαρά πως η Ευρωπαϊκή Ένωση αξίζει να είναι πιο ανοιχτή και να έχει μεγαλύτερο ανταγωνισμό. Αυτό δεν θα πρέπει να μας φοβίζει. Προάγει την ανάπτυξη της Ευρώπης σε μια κατάσταση που, για να μιλήσουμε πολύ ειλικρινά, υπολειπόμαστε συγκριτικά με την Αμερική και την Ασία. Ένα τέτοιο ψήφισμα θα κάνει πιο αποτελεσματική την ευρωπαϊκή οικονομία, και γι’ αυτό είναι τόσο σημαντικό και αναγκαίο, και για τον λόγο αυτόν ψήφισα υπέρ της έγκρισής του.

 
  
  

Έκθεση: Michael Gahler (A7-0377/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Hannu Takkula (ALDE).(FI) Κύριε Πρόεδρε, θέλω να συγχαρώ τον εισηγητή, κ. Gahler, γι’ αυτήν την εξαίρετη έκθεση. Λαμβάνει υπόψη θαυμάσια τις ανάγκες του απώτατου Βορρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη βιώσιμη ανάπτυξη που απαιτείται εκεί. Καθώς κατάγομαι ο ίδιος από μια βόρεια περιοχή, παρακολούθησα με ιδιαίτερη ευχαρίστηση αυτήν τη διαδικασία. Θεωρώ ότι η έκθεση έλαβε ικανοποιητικά υπόψη θέματα που αφορούν το κλίμα και τον βιοπορισμό. Για παράδειγμα εξέτασε το ζήτημα της εκτροφής ταράνδων που είναι μια πολύ σημαντική πηγή βιοπορισμού στην περιοχή αυτή. Ο κ. Gahler έλαβε επίσης με εξαίρετο τρόπο υπόψη τον μοναδικό αυτόχθονα πληθυσμό της Ευρώπης, τους Σάμι.

Θα ήθελα ιδίως να επαινέσω και να ευχαριστήσω τον κ. Gahler διότι έδωσε προσοχή στην τροπολογία που υπέβαλα σχετικά με τη σύσταση ενός Κέντρου Πληροφόρησης ΕΕ-Αρκτικής στο πανεπιστήμιο της Λαπωνίας και, επιπλέον, διότι το ανέφερε στην έκθεση. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Χαίρομαι διότι οι Φινλανδοί έχουν διακομματική συνεργασία για το ζήτημα αυτό. Αυτό αφορά το μέλλον της βόρειας διάστασης της Φινλανδίας και ολόκληρης της βόρειας Ευρώπης, όπου θέλουμε να δούμε βιώσιμη ανάπτυξη.

 
  
  

Έκθεση: Traian Ungureanu (A7-0378/2010)

 
  
MPphoto
 

  Kristian Vigenin, εξ ονόματος της Ομάδας S&D. (BG) Η Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρεί ότι η έκθεση για τη στρατηγική για τον Εύξεινο Πόντο είναι πραγματικά σημαντική και επίκαιρη, διότι προσφέρει μια αξιολόγηση των όσων επιτεύχθηκαν μέχρι τώρα στην περιοχή του Ευξείνου Πόντου και διατυπώνει μια σειρά συστάσεων για το τι μπορεί να κάνει ακόμα εν προκειμένω η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πιστεύουμε ότι ο πολιτικός συντονισμός μεταξύ εταίρων που διαφέρουν πολύ ως προς το επίπεδο συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι δύσκολος, αλλά όχι αδύνατος. Επίσης, είναι εύλογο να προσπαθήσουμε να συνδυάσουμε τις προσπάθειές μας σε πολιτικό επίπεδο λαμβάνοντας υπόψη ότι τρεις από τις χώρες είναι κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μία είναι στρατηγικός εταίρος και άλλες συμμετέχουν στην Ανατολική Εταιρική Σχέση, ενώ η Τουρκία είναι υποψήφια για ένταξη.

Η ανικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ασχοληθεί πιο δυναμικά με την περιοχή αυτή δεν μας έδωσε, τουλάχιστον μέχρι σήμερα, τη δυνατότητα ανάπτυξης και την ευκαιρία να αξιοποιήσουμε ένα μεγάλο δυναμικό, και με αυτήν την έννοια θα έπρεπε να πούμε σήμερα πως η συνέργεια του Ευξείνου Πόντου, που είχε αξιολογηθεί εξαρχής ως μια πρωτοβουλία που δεν ήταν αρκετά φιλόδοξη από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να μετεξελιχθεί και να γίνει μια κατάλληλη στρατηγική για τον Εύξεινο Πόντο.

Διαθέτουμε ήδη μοντέλα αλληλεπίδρασης που μπορούν να εφαρμοστούν με επιτυχία, εφόσον, φυσικά, τα προσαρμόσουμε στην περιοχή αυτή. Ένα παράδειγμα είναι η στρατηγική για τη Βαλτική Θάλασσα που αποδείχθηκε μακροπρόθεσμα επιτυχής ως προς την ανάπτυξη της περιφερειακής συνεργασίας.

Πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνουν άμεσα διάφορες ενέργειες, που δεν συμπεριλαμβάνονται όλες στην έκθεση. Πρώτον, σε πρακτικό επίπεδο, πρέπει να εξετάσουμε, στο πλαίσιο της επανεξέτασης της πολιτικής γειτονίας που είναι σε εξέλιξη, τη μεγαλύτερη συνοχή μεταξύ της συνέργειας του Ευξείνου Πόντου και της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, καθώς όλες σχεδόν οι χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης εκτός της Λευκορωσίας συμμετέχουν στη συνέργεια του Ευξείνου Πόντου.

Η δεύτερη πτυχή είναι ότι πρέπει να ενισχυθεί ο πολιτικός διάλογος τόσο σε επίπεδο υπουργών όσο και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο και πρέπει να προσπαθήσουμε να επιτύχουμε μεγαλύτερη συνοχή μεταξύ της στρατηγικής για τον Δούναβη και μελλοντικών πρωτοβουλιών για την περιοχή του Ευξείνου Πόντου. Όλα αυτά θα πρέπει να καταλήξουν σε μια στρατηγική που θα μπορεί να λειτουργήσει με χωριστή δημοσιονομική χρηματοδότηση στο επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο.

 
  
MPphoto
 

  Andrzej Grzyb (PPE).(PL) Κύριε Πρόεδρε, η πρόταση που περιλαμβάνει το ψήφισμα του κ. Ungureanu, το οποίο εγκρίθηκε τώρα, να γίνει η πολιτική για τον Εύξεινο Πόντο μια ολοκληρωμένη στρατηγική αξίζει ευρείας στήριξης. Το γεγονός ότι η Βουλγαρία και η Ρουμανία είναι κράτη μέλη της ΕΕ, η Ανατολική Εταιρική Σχέση –οι ιδιαίτερες σχέσεις με τις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και με τη Ρωσία– και οι διαπραγματεύσεις που διεξάγονται με άλλες χώρες στην περιοχή για την ένταξή τους στην ΕΕ, όλα αυτά δικαιολογούν την πολιτική σημασία που αποδίδει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην περιοχή. Ο Εύξεινος Πόντος έχει γίνει σημαντική περιοχή για τη διαμετακόμιση ενεργειακών πόρων και για πολλά υποσχόμενα έργα που είναι σημαντικά για την Ένωση, όπως το έργο Nabucco που έχει στρατηγική σημασία για τη διαφοροποίηση του εφοδιασμού με φυσικό αέριο. Συμφωνώ επίσης πλήρως με την άποψη του κ. Ungureanu, τον οποίο συγχαίρω για την έκθεσή του, ότι η στρατηγική πρέπει να εξασφαλίζει την αναγνώριση όλων των παραγόντων στην περιοχή και όχι μόνο των μεγαλύτερων κρατών και ότι πρέπει να ταιριάζει με άλλες στρατηγικές όπως η στρατηγική για τη Μεσόγειο.

 
  
MPphoto
 
 

  Alajos Mészáros (PPE).(HU) Κύριε Πρόεδρε, με την ένταξη της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας το 2007, μέρος του Ευξείνου Πόντου έγινε εσωτερική θάλασσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η περιοχή αυτή έχει εξέχουσα στρατηγική σημασία και η εκεί εμπλοκή μας πρέπει να ενταθεί. Για τον σκοπό αυτόν είναι ζωτικής σημασίας να εκπονήσει το Κοινοβούλιο μια νέα στρατηγική, καθώς και να προσφέρει οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους με τη μορφή μιας χωριστής θέσης του κοινοτικού προϋπολογισμού. Η νέα στρατηγική πρέπει να χρησιμεύσει για τη διασφάλιση της ειρήνης, της σταθερότητας και της ευημερίας της περιοχής του Ευξείνου Πόντου και την εγγύηση της ενεργειακής ασφάλειας της ΕΕ. Η διαφοροποίηση των γραμμών και των πόρων του εφοδιασμού πρέπει να λάβει ακόμα μεγαλύτερη προτεραιότητα και για τον λόγο αυτόν θα ήθελα να υπογραμμίσω τη σημασία της σχεδιαζόμενης δημιουργίας τερματικών σταθμών υγροποιημένου φυσικού αερίου σε λιμένες του Ευξείνου Πόντου. Οι οδοί διαμετακόμισης που διασχίζουν την περιοχή θα μπορούσαν επίσης να βελτιώσουν σημαντικά τον εφοδιασμό της ΕΕ. Η περαιτέρω εντατικοποίηση της συνεργασίας με τις χώρες του Ευξείνου Πόντου είναι ζωτικής σημασία στοιχείο της επιτυχίας του Nabucco, του υπεραδριατικού αγωγού φυσικού αερίου και του πανευρωπαϊκού αγωγού πετρελαίου, που έχουν ιδιαίτερη σημασία για την ΕΕ. Για τον λόγο αυτόν, υπερψήφισα την έκθεση.

 
  
  

Προτάσεις ψηφίσματος: (RC-B7-0044/2010)

 
  
MPphoto
 

  Cristian Dan Preda (PPE).(RO) Κύριε Πρόεδρε, όπως και για την περίπτωση της Λευκορωσίας, θα ήθελα να αιτιολογήσω την ψήφο μου για τη στρατηγική της ΕΕ για τον Εύξεινο Πόντο. Αρχικά θα ήθελα να πω ότι η ιδέα του συναδέλφου μου Traian Ungureanu να εκπονήσει έκθεση πρωτοβουλίας ήρθε σε μια πολύ κατάλληλη στιγμή όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση ενισχύει την περιφερειακή πολιτική της χαράζοντας στρατηγικές για παράκτιες περιοχές όπως η Βαλτική Θάλασσα, ο απώτατος Βορράς και, εν προκειμένω, ο Εύξεινος Πόντος.

Θα ήθελα επίσης να πω πόσο χαίρομαι διότι οι τροπολογίες που κατέθεσα συμπεριλήφθηκαν στο κείμενο του ψηφίσματος. Οι τροπολογίες αυτές υπογραμμίζουν την ανάγκη δημιουργίας ενός δικτύου ΜΜΕ στην εν λόγω περιοχή, ενθαρρύνουν προγράμματα που προάγουν τον διαπολιτισμικό και διαθρησκευτικό διάλογο, καθώς και πρωτοβουλίες όπως το δίκτυο πανεπιστημίων Ευξείνου Πόντου. Κατά τη γνώμη μου, όλα αυτά τα μέτρα αποτελούν καλά παραδείγματα για το πώς η αλληλεπίδραση μεταξύ των κοινωνιών των πολιτών μπορεί να παραγάγει θετική συνέργεια στην περιοχή.

Τέλος, θα ήθελα να υπογραμμίσω όχι μόνο την ανάγκη επίτευξης μιας ισορροπίας μεταξύ της οικονομικής ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος, αλλά και την ανάγκη πλήρους εφαρμογής της σύμβασης για την προστασία του Ευξείνου Πόντου από τη ρύπανση. Ελπίζω ότι η πρωτοβουλία αυτή που εγκρίθηκε σήμερα στο Κοινοβούλιο θα τύχει της δέουσας προσοχής και από το Συμβούλιο, που θα πρέπει να αντιμετωπίσει το ζήτημα αυτό ως ζήτημα προτεραιότητας για την ευρωπαϊκή ατζέντα.

 
  
  

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
  

Έκθεση: Ana Gomes (A7-0368/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), γραπτώς. (PT) Λαμβανομένης υπόψη της γεωγραφικής κατάστασης της Λιβύης και της οικονομικής αλληλεξάρτησης μεταξύ ΕΕ και Λιβύης, η επιδίωξη μιας στρατηγικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Λιβύης είναι προς το κοινό συμφέρον και των δύο. Ωστόσο. δεν μπορούμε να ξεχάσουμε το δικτατορικό καθεστώς που κυβερνά τη χώρα αυτή χωρίς σεβασμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες. Παρά το σαφές συμφέρον πολλών κρατών μελών όσον αφορά την επιδίωξη μιας συμφωνίας πλαισίου με τη Λιβύη, η ΕΕ δεν μπορεί να ξεχάσει τις θεμελιώδεις αξίες που υπερασπίζεται και να υποταχθεί σε οικονομικά συμφέροντα και μόνο. Απαιτείται μια εταιρική σχέση προκειμένου να υλοποιηθούν νομικές μεταρρυθμίσεις όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα και ταυτόχρονα να καταστεί δυνατή η διαφοροποίηση της εθνικής οικονομίας, λαμβάνοντας υπόψη κάποια πρόοδο που έχει ήδη επιτευχθεί, όπως η εγκατάλειψη του πυρηνικού προγράμματος της χώρας, ή ακόμα και διεθνείς υποχρεώσεις που έχει η χώρα σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα παρά τις κυρώσεις που επέβαλε ο ΟΗΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), γραπτώς. (EN) Υπερψήφισα το ψήφισμα αυτό σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία πλαίσιο ΕΕ-Λιβύης. Η Λιβύη εξακολουθεί να είναι ένα απολυταρχικό καθεστώς, ο πληθυσμός της δεν απολαμβάνει βασικά ανθρώπινα δικαιώματα και η θανατική ποινή εκτελείται τακτικά. Οι κρατικοί θεσμοί δεν είναι δημοκρατικά υπόλογοι και η κρατική εξουσία δεν βασίζεται στο κράτος δικαίου. Παρ’ όλα αυτά, η Λιβύη έχει εμπορικές και πολιτικές σχέσεις με κράτη μέλη της ΕΕ οι οποίες διευρύνονται και η χώρα έχει στρατηγική σημασία για την ΕΕ. Οι διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία πλαίσιο ΕΕ-Λιβύης άρχισαν τον Νοέμβριο του 2008.

Ωστόσο, η ανάπτυξη των σχέσεων πρέπει να εξασφαλίζει τον πλήρη σεβασμό των ευρωπαϊκών αξιών και αρχών και είναι σημαντικό να απαιτήσουμε με σθεναρότητα να προβούν το Συμβούλιο και η Επιτροπή στις απαραίτητες ενέργειες –να συστήσουν έντονα να επικυρώσει και να εφαρμόσει η Λιβύη τη σύμβαση της Γενεύης του 1951 για τους πρόσφυγες και το πρωτόκολλό της του 1967· να ζητήσουν να υπογράψουν οι αρχές της Λιβύης μνημόνιο συνεννόησης που θα εξασφαλίζει τη νόμιμη παρουσία της UNHCR στη χώρα· να ενθαρρύνουν τη Λιβύη να δεσμευτεί σε μορατόριουμ για τη θανατική ποινή κλπ.– προκειμένου να προστατευθούν οι ευρωπαϊκές αξίες.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), γραπτώς. (PT) Επικροτώ τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται με τη συμφωνία πλαίσιο που είναι τώρα υπό διαπραγμάτευση, η οποία καλύπτει μεγάλο φάσμα θεμάτων, από την ενίσχυση του πολιτικού διαλόγου μέχρι τη διαχείριση της μετανάστευσης και από την ανάπτυξη εμπορικών και οικονομικών σχέσεων μέχρι την ενεργειακή ασφάλεια και τη βελτίωση της συνεργασίας σε μια σειρά τομέων. Πιστεύω ότι η συμφωνία πλαίσιο θα μπορούσε να αποτελέσει μια ευκαιρία για την ενίσχυση του πολιτικού διαλόγου μεταξύ Λιβύης και ΕΕ. Θα ήθελα να υπογραμμίσω τον ρόλο της συμφωνίας πλαισίου, η οποία περιλαμβάνει μέτρα στήριξης της ανάπτυξης θεσμικής ικανότητας ως μέσο ενίσχυσης της κοινωνίας των πολιτών, βοηθάει στον εκσυγχρονισμό, ενθαρρύνει την καθιέρωση δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων και τη δημιουργία μιας ανεξάρτητης κοινωνικής επικοινωνίας και κράτους δικαίου και στηρίζει άλλες προσπάθειες με στόχο να δημιουργηθεί χώρος για επιχειρήσεις, ακαδημαϊκά ιδρύματα, μη κυβερνητικές οργανώσεις και άλλους φορείς της Λιβύης.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Η οικονομική εταιρική σχέση μεταξύ Ευρώπης και Λιβύης είναι ήδη πραγματικότητα. Η Λιβύη διαθέτει τα μεγαλύτερα επιβεβαιωμένα αποθέματα πετρελαίου στην Αφρική και είναι ο τρίτος σε μέγεθος προμηθευτής ενέργειας (πετρελαίου και φυσικού αερίου) της Ευρώπης. Επιπροσθέτως, η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Λιβύης (με 70% του συνολικού της εμπορίου το 2009). Η Ευρώπη πρέπει να αναγνωρίσει ότι η Λιβύη διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον τομέα της περιφερειακής και της παγκόσμιας ασφάλειας, τόσο στο πλαίσιο της συγκράτησης του ισλαμικού εξτρεμισμού όσο και στο πλαίσιο της περιφερειακής σταθεροποίησης.

Επομένως, πρέπει να επικροτηθεί το γεγονός ότι γίνονται διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία πλαίσιο εταιρικής σχέσης, όπως όμως είναι σαφές στην έκθεση, από αυτή δεν πρέπει να παραλειφθούν ορισμένα ζητήματα που θεωρώ θεμελιώδη: ο προοδευτικός εκδημοκρατισμός του καθεστώτος· μεγαλύτερος σεβασμός για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ειδικότερα για την ελευθερία στις διάφορες μορφές της· μια προοδευτική αλλαγή του συστήματος του ποινικού δικαίου με στόχο την κατάργηση της θανατικής ποινής· αποδοχή της νομολογίας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και επικύρωση της Σύμβασης της Γενεύης του 1951.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. (PT) Η έναρξη διαπραγματεύσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λιβύης αποτελεί μια ευκαιρία εξασφάλισης καλύτερων όρων οικονομικής ανάπτυξης και για τις δύο πλευρές και ταυτόχρονα προωθεί μια σοβαρή αλλαγή στην περιοχή της Μεσογείου και την Αφρική όσον αφορά τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη συμβολή τους στην παγκόσμια ειρήνη και σταθερότητα και την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος. Η Λιβύη έχει 6 εκατομμύρια κατοίκους, 2 εκ των οποίων είναι αλλοδαποί. Διαθέτει τα μεγαλύτερα επιβεβαιωμένα αποθέματα πετρελαίου στην Αφρική και είναι ο τρίτος σημαντικότερος προμηθευτής ενέργειας της Ευρώπης, με τη μορφή πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός της εταίρος: οι συναλλαγές μεταξύ των δύο πλευρών αντιπροσωπεύουν σχεδόν 70% του εμπορίου της Λιβύης το 2009. Η συμφωνία πλαίσιο για την εταιρική σχέση με την ΕΕ πρέπει να θεωρηθεί μια ευκαιρία για να αναδειχθούν τα πλεονεκτήματα των ανθρωπιστικών αξιών και της δημοκρατίας όσον αφορά τη βιώσιμη και διαφοροποιημένη ανάπτυξη. Όπως υπογραμμίζει η παρούσα έκθεση, η διαδικασία αυτή δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από τις θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ όπως η καταπολέμηση της θανατικής ποινής και της διάκρισης σε βάρος μειονοτήτων, μεταναστών και προσφύγων, η προαγωγή της δημόσιας υγείας και η ανάγκη πολιτικού εκδημοκρατισμού.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (EFD), γραπτώς. (IT) Η εφαρμογή μιας συμφωνίας πλαισίου με σκοπό την προώθηση της συνεργασίας στην καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης, και ταυτόχρονα η επιδίωξη πολιτικού διαλόγου βάσει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συγκαταλέγονται στις προτεραιότητες της πολιτικής της Ένωσης για τη Μεσόγειο. Μολονότι το τελικό κείμενο περιλαμβάνει κάποιες ανακρίβειες, πιστεύω ότι θα πρέπει να το υποστηρίξουμε ελπίζοντας ότι θα ωθήσει την κυβέρνηση της Τρίπολης να καταβάλει μεγαλύτερες προσπάθειες για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων στην περιοχή, αλλά και θα την κάνει να προβεί σε απολογισμό της κατάστασης προκειμένου να γίνει υπεύθυνος εταίρος σε άλλους τομείς όπως η ασφάλεια και η ενέργεια.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), γραπτώς.(PL) Η Λιβύη είναι μια χώρα που απαιτεί πολλή εργασία. Μια δικτατορία, η περιφρόνηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η απουσία μιας μεταναστευτικής πολιτικής και υποανάπτυκτες υπηρεσίες υγείας είναι μερικά μόνο από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι Λίβυοι και οι ξένοι που ζουν στη Λιβύη. Από την άλλη, το δυναμικό, οι πλούσιοι φυσικοί πόροι και η πολιτιστική κληρονομιά αυτής της περιοχής της Αφρικής είναι αξίες που μπορούν να δώσουν στη Λιβύη τη δυνατότητα να επιτύχει οικονομική ανάπτυξη, βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων που ζουν εκεί και το άνοιγμα της χώρας στις διεθνείς αγορές. Η επεξεργασία κατάλληλων όρων για τη συμφωνία ΕΕ-Λιβύης, που σημαίνει να πεισθούν οι αρχές της Λιβύης να σταματήσουν τις πρακτικές που παραβιάζουν θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, να αλλάξουν μεταναστευτική πολιτική και να δεχθούν τη νομική ευθύνη, θα φέρει αμοιβαία οφέλη και θα συμβάλει στην ανάπτυξη της περιοχής.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), γραπτώς.(IT) Η έκθεση που εγκρίθηκε σήμερα περιλαμβάνει προτάσεις που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρεί απολύτως απαραίτητες για την ολοκλήρωση των εν εξελίξει διαπραγματεύσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λιβύης με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας συνεργασίας. Η σύναψη της συμφωνίας πλαισίου θα προσέφερε μια ευκαιρία αντιμετώπισης σημαντικών θεμάτων όπως οι πολιτικές σχέσεις, η μετανάστευση και η ασφάλεια, η ενέργεια, η δημόσια υγεία, η ανάπτυξη, το εμπόριο, η αλλαγή του κλίματος και ο πολιτισμός. Ταυτόχρονα, θα συνιστούσε καθοριστικό βήμα προς την επίτευξη του γενικότερου στόχου της βελτίωσης των σχέσεων μεταξύ του μεσογειακού τμήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αφρικής. Ως Ιταλός ευρωβουλευτής πρέπει να υπογραμμίσω τους ιστορικούς και οικονομικούς λόγους που οδήγησαν με την πάροδο του χρόνου στις ευνοϊκές σχέσεις της Ιταλίας με τη Λιβύη. Ταυτόχρονα πρέπει να τονίσω τη σημασία της ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και Λιβύης, και εννοώ τη συνεργασία όχι μόνο σε οικονομικά θέματα, αλλά και από την άποψη της διαφύλαξης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ελπίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορέσει να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στην υποδοχή μεταναστών και στη στήριξη της καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), γραπτώς. (FR) Πρόκειται για μια έκθεση της οποίας οι αντιφάσεις προκαλούν έκπληξη. Επικροτεί τις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία πλαίσιο ΕΕ-Λιβύης με πιθανό στόχο να προσχωρήσει η Λιβύη στην ευρωμεσογειακή ζώνη ελευθέρων συναλλαγών (EMFTA) την οποία προετοιμάζει τα τελευταία 15 χρόνια η ευρωκρατία. Όμως παραθέτει επίσης μια ολόκληρη σειρά παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας από ένα καθεστώς που χαρακτηρίζει απολυταρχικό. Στο μεταξύ, η κοινή θέση κατά της Κούβας διατηρείται. Πρόκειται για περίπτωση δύο μέτρων και δύο σταθμών. Για τη σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση, το προαπαιτούμενο για το εμπόριο δεν είναι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας, αλλά μάλλον η θέσπιση μιας οικονομίας της αγοράς και του ελεύθερου και στρεβλωμένου ανταγωνισμού. Η Ένωση εκπροσωπεί τον δειλό ιμπεριαλισμό, όπως αποδεικνύεται από την καθυστερημένη της αντίδραση στην κατάσταση στην Τυνησία.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Όλοι γνωρίζουμε ότι η Λιβύη εμμένει σε ένα δικτατορικό καθεστώς και παραβιάζει συστηματικά τις διεθνείς συμβάσεις για τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες. Παρ’ όλα αυτά, η Λιβύη διευρύνει τις εμπορικές και πολιτικές σχέσεις της με μια σειρά κρατών μελών της ΕΕ. Ο ρόλος της Λιβύης ως εταίρου σε πολλά θέματα στην περιοχή της Μεσογείου και την Αφρική διαπιστώθηκε πως έχει σοβαρό αντίκτυπο στην ασφάλεια και τη σταθερότητα της περιοχής, ιδίως στη μετανάστευση, τη δημόσια υγεία, την ανάπτυξη, τις εμπορικές και οικονομικές σχέσεις, την αλλαγή του κλίματος, την ενέργεια και την πολιτιστική κληρονομιά. Σε αυτό το πλαίσιο, η συμφωνία πλαίσιο που τελεί τώρα υπό διαπραγμάτευση είναι σημαντική, πρέπει όμως να αντιδράσουμε σε διάφορα βασικά θέματα, συγκεκριμένα: τον προοδευτικό εκδημοκρατισμό του καθεστώτος, τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τις αλλαγές του συστήματος του ποινικού δικαίου με πρώτη προτεραιότητα την κατάργηση της θανατικής ποινής, και την υπογραφή της Σύμβασης της Γενεύης.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. (DE) Οι σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Λιβύης πρέπει να εξεταστούν αντικειμενικά λόγω του πολύπλοκου χαρακτήρα τους και της σημασίας τους για την Ευρώπη. Φυσικά, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων διαδραματίζει σημαντικό ρόλο, και γι’ αυτό είναι εύλογο να ζητήσουν οι Βρυξέλλες από τη Λιβύη να επικυρώσει τη Σύμβαση της Γενεύης για τους πρόσφυγες του 1951 ή να πιέσουν για ένα μορατόριουμ για τη θανατική ποινή. Ωστόσο, πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι η Λιβύη είναι σημαντική χώρα διέλευσης για τη μαζική παράνομη εισροή μεταναστών από την Αφρική στην Ευρώπη. Για τον λόγο αυτόν, δεν είναι σκόπιμη μια γενική απόρριψη μιας συμφωνίας επανεισδοχής με την Τρίπολη όπως αυτή που περιλαμβάνεται στην έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων.

Αν δεν επιτύχουμε συμφωνία επανεισδοχής με τη Λιβύη, η πίεση στην Ευρώπη ως προορισμό μεταναστών θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο. Καθώς η παράνομη μαζική μετανάστευση είναι ζήτημα ζωτικής σημασίας για την επιβίωση της Ευρώπης ως ιστορικής οντότητας, καλό θα ήταν να υιοθετήσει η ΕΕ μια διαφοροποιημένη άποψη για τις σχέσεις της με την Τρίπολη και να συμπεριλάβει τη Λιβύη στις στρατηγικές της για τον έλεγχο της μεταναστευτικής ροής.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristiana Muscardini (PPE), γραπτώς.(IT) Υπερψήφισα την πρόταση σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία πλαίσιο ΕΕ-Λιβύης. Υποστηρίζω πλήρως τα κύρια σημεία της έκθεσης της κ. Gomes, δηλαδή την ανάγκη να θεσπίσει η Λιβύη μορατόριουμ για τη χρήση της θανατικής ποινής, να επικυρώσει τη Σύμβαση της Γενεύης για τους πρόσφυγες, να καταπολεμήσει ενεργά την εμπορία ανθρώπων, να εξασφαλίσει δίκαιες συμφωνίες για τους παράνομους μετανάστες και να εγκρίνει σύγχρονη νομοθεσία για το άσυλο.

Θα ήθελα να προσθέσω ότι ζητήσαμε σε αρκετές περιπτώσεις να επιτραπεί στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να ελέγξουν τις συνθήκες που επικρατούν σήμερα στα στρατόπεδα προσφύγων στη Λιβύη πριν από την επίτευξη συμφωνίας πλαισίου. Το Κοινοβούλιο θα πρέπει να αναλάβει άμεση δράση για να θέσει πιο δυναμικά το θέμα αυτό. Όσο για μένα και πολλούς από τους συναδέλφους μου, δεν θα μπορέσουμε να στηρίξουμε τη συμφωνία πλαίσιο παρά μόνο αν εκπληρωθούν οι απαιτήσεις που διατυπώνει η κ. Gomes στην έκθεσή της που εγκρίθηκε σήμερα.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), γραπτώς. (IT) Οι τρέχουσες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Λιβύης για την ολοκλήρωση μιας συμφωνίας πλαισίου με σκοπό την προαγωγή των πολιτικών και οικονομικών σχέσεων μεταξύ των κρατών μελών και αυτής της χώρας Μαγκρέμπ έχουν καίρια στρατηγική σημασία για τις διασυνοριακές σχέσεις της Ένωσης. Για τον λόγο αυτόν ψήφισα υπέρ της σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο. Πρωταρχικός στόχος της συμφωνίας είναι η βελτίωση της ζωής των πολιτών της Λιβύης από πολιτική, κοινωνική και οικονομική άποψη μέσω της προώθησης των θεμελιωδών δικαιωμάτων ως βάσης για τη σύναψη της συμφωνίας. Η συμφωνία θα επιδιώξει να καλυφθούν οι ελλείψεις της Λιβύης προσφέροντας μεγαλύτερη προστασία των ανθρωπίνων και δημοκρατικών δικαιωμάτων και αναπτύσσοντας την εμπορική συνεργασία, αλλά και θεσπίζοντας αυστηρούς κοινούς ελέγχους σχετικά με την παράνομη μετανάστευση.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), γραπτώς. (FR) Το πράσινο φως για να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΕΕ και Λιβύης ως μέσο ενίσχυσης της σχέσης μας δόθηκε με δισταγμό. Ωστόσο, δεν είναι σε καμία περίπτωση λευκή επιταγή. Η ενεργειακή μας ασφάλεια, τα εμπορικά και οικονομικά μας συμφέροντα και η συνεργασία μας στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών δεν πρέπει ποτέ να συγκαλύψουν τη διαρκή περιφρόνηση που δείχνουν οι αρχές της Λιβύης και ο συνταγματάρχης Gaddafi για τα βασικότερα ανθρώπινα δικαιώματα. Ο συνταγματάρχης Gaddafi είναι ένας δικτάτορας που βρίσκεται στην εξουσία εδώ και 41 χρόνια και που είπε μόλις πριν από λίγες ημέρες πως λυπάται για την παραίτηση του τυνησίου ομολόγου του κ. Ben Ali. Είναι ένα καταπιεστικό καθεστώς: θανατικές ποινές (506 τον Μάιο του 2009 – το 50% εκ των οποίων αφορούσε αλλοδαπούς), εκτελέσεις και σωματικές ποινές, παράνομη κράτηση και απάνθρωπη μεταχείριση μεταναστών που διασχίζουν τη χώρα για να φθάσουν στην Ευρώπη.

Το ψήφισμά μας τονίζει ιδιαίτερα το σημείο αυτό υπενθυμίζοντας πως κάθε κοινή πολιτική μετανάστευσης πρέπει να εξαρτηθεί από αυστηρότερες διασφαλίσεις για την προστασία των μεταναστών και άλλες θεμελιώδεις ελευθερίες. Παρόμοια, κάθε συμφωνία επανεισδοχής με τη χώρα αυτή πρέπει να αποκλείει αυτόματα αιτούντες άσυλο, πρόσφυγες ή όσους έχουν ανάγκη προστασίας και να αποφεύγει τις συλλογικές απελάσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Για περισσότερα από 40 χρόνια η Λιβύη κυβερνάται από ένα δικτατορικό καθεστώς όπου η ισχύς είναι συγκεντρωμένη σε έναν άνθρωπο, τον συνταγματάρχη Gaddafi, τον αφρικανό και άραβα ηγέτη με τα περισσότερα χρόνια στην εξουσία. Οι Λίβυοι έχουν δωρεάν παιδεία και υγειονομική περίθαλψη και επιδοτούμενη στέγαση, απολαμβάνοντας έτσι κάποια οφέλη από την κοινωνική διανομή του πετρελαϊκού εισοδήματος. Ωστόσο, παρά τον ρυθμό αύξησης του ΑΕγχΠ, η ανάπτυξη υπολείπεται σε σχέση με άλλες πετρελαϊκές χώρες και η Λιβύη είναι μία από τις λιγότερο διαφοροποιημένες οικονομίες της περιοχής, με τις ξένες επενδύσεις να παραμένουν στο έλεος των απρόβλεπτων αποφάσεων του ηγέτη της χώρας.

Ο λαός της Λιβύης δεν απολαμβάνει βασικά ανθρώπινα δικαιώματα και ελευθερίες, παρά το γεγονός ότι η χώρα έχει αναλάβει συγκεκριμένες διεθνείς υποχρεώσεις να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς εξελέγη πρόσφατα στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ και επικύρωσε αρκετά νομικά δεσμευτικά διεθνή νομικά κείμενα. Η θανατική ποινή εξακολουθεί να εκτελείται τακτικά.

Συμπερασματικά, η στρατηγική σημασία της Λιβύης και οι πολλές προκλήσεις που δημιουργεί υπογραμμίζουν την ανάγκη μιας ολοκληρωμένης κοινοτικής πολιτικής για τη χώρα αυτή. Η ΕΕ πρέπει να ασχοληθεί με τη Λιβύη όσον αφορά ευρύ φάσμα θεμάτων. Η συμφωνία πλαίσιο πρέπει να αποτελέσει επίσης ουσιαστικό εργαλείο για την προώθηση του κράτους δικαίου, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της προστασίας των μεταναστών και των προσφύγων και της βιώσιμης ανάπτυξης στη Λιβύη.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), γραπτώς.(IT) Υπερψήφισα αυτό το ψήφισμα διότι πιστεύω πως μπορεί να βοηθήσει τον λαό της Λιβύης να βελτιώσει τις συνθήκες ζωής του, που συχνά καθορίζονται από την έλλειψη σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των βασικότερων ελευθεριών.

Η συνεργασία μεταξύ ΕΕ και Λιβύης μπορεί να είναι καθοριστικός παράγοντας για την προώθηση του δυναμικού της χώρας, που σήμερα καλείται να αντιμετωπίσει μια ιδιαίτερα πολύπλοκη κατάσταση. Οι κρατούμενοι υφίστανται συχνά βασανιστήρια, σωματικές ποινές όπως μαστίγωση, ξυλοδαρμό, ηλεκτροσόκ και τη σκόπιμη άρνηση παροχής ιατρικής περίθαλψης. Στη Λιβύη δεν υπάρχει νομοθεσία περί ασύλου και συνεπεία αυτού δεν υπάρχει νομική αναγνώριση της ανάγκης προστασίας των προσφύγων.

Και σαν να μην έφταναν αυτά, η θανατική ποινή εξακολουθεί να εφαρμόζεται σε μεγάλο αριθμό εγκλημάτων, ενώ οι καταδίκες σε θάνατο εξακολουθούν να επιβάλλονται από τα λιβυκά δικαστήρια, παραβιάζοντας τα διεθνή πρότυπα όσον αφορά το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συνάψει τη συμφωνία πλαίσιο το συντομότερο δυνατό. Θα είναι η πρώτη σωστή συμφωνία μεταξύ Λιβύης και ΕΕ και, ως εκ τούτου, θα φέρει πραγματικό όφελος για τον τοπικό πληθυσμό αναφορικά με τα θεμελιώδη του δικαιώματα, αλλά και από πολιτική και κοινωνικοοικονομική άποψη.

 
  
MPphoto
 
 

  Debora Serracchiani (S&D), γραπτώς.(IT) Η σημερινή ψηφοφορία για τη συμφωνία πλαίσιο ΕΕ-Λιβύης είναι αποτέλεσμα ορισμένων σκληρών διαπραγματεύσεων, ιδίως για το ζήτημα των μεταναστών. Στη Λιβύη, η κατάσταση όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο είναι εξαιρετικά επισφαλής. Δεν έχουν νομική αναγνώριση και δεν υπάρχει σύστημα για την προστασία τους. Ελπίζω ότι θα εξασφαλιστούν τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματά τους, καθώς και το δικαίωμά τους στο άσυλο.

Η Λιβύη δεν έχει επικυρώσει τη Σύμβαση της Γενεύης της 28ης Ιουλίου 1951, ούτε το πρωτόκολλο του 1967 για το καθεστώς των προσφύγων, ούτε προτίθεται επί του παρόντος να το κάνει. Ωστόσο, το 1981 επικύρωσε τη σύμβαση του 1969 που διέπει ορισμένες πτυχές των προσφυγικών προβλημάτων στην Αφρική. Ως εκ τούτου, υποχρεούται να τηρεί την αρχή της μη επαναπροώθησης μεταναστών που ζητούν διεθνή προστασία, οι οποίοι πρέπει να εντοπίζονται σύμφωνα με κριτήρια που δεν θα είναι λιγότερο αυστηρά από εκείνα της ίδιας της Σύμβασης της Γενεύης.

Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, οι άνθρωποι από χώρες όπως η Σομαλία, το Σουδάν, η Ερυθραία και η Αιθιοπία έχουν το δικαίωμα ανθρωπιστικής προστασίας και πολιτικού ασύλου και ελπίζω ότι οι αρχές της Λιβύης θα δεχθούν να συνεργαστούν με την Υπάτη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

 
  
  

Προτάσεις ψηφίσματος: (RC-B7-0039/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), γραπτώς. (EN) Ψήφισα υπέρ αυτού του σημαντικού ψηφίσματος διότι πρέπει να καταδικάσουμε δριμύτατα τις πρόσφατες επιθέσεις κατά χριστιανικών κοινοτήτων ανά τον κόσμο – είτε στην Αίγυπτο, είτε στο Πακιστάν, το Ιράκ ή οποιαδήποτε άλλη χώρα.

Χριστιανικές κοινότητες ζουν σε διάφορες μουσουλμανικές χώρες της Μέσης Ανατολής από τις πρώτες ημέρες του χριστιανισμού. Ως εκ τούτου, είναι εντελώς απαράδεκτο μετά από αιώνες ειρηνικής συμβίωσης να εξαναγκάζονται οι Χριστιανοί να εγκαταλείψουν αυτές τις χώρες ή να κλείνονται σε γκέτο. Αυτός είναι ένας ακόμα λόγος για να συνεχίσουμε τον αγώνα μας κατά των ισλαμιστών φονταμενταλιστών που στρεβλώνουν την πραγματικότητα και θέλουν να παρουσιάσουν την παγκόσμια δράση μας κατά της τρομοκρατίας ως επίθεση στον μουσουλμανικό κόσμο. Ακριβώς αυτοί οι ισλαμιστές φονταμενταλιστές είναι εκείνοι που επιδιώκουν πόλεμο μεταξύ θρησκειών και μεταξύ πολιτισμών.

Πρέπει επομένως να κάνουμε ό,τι είναι δυνατό για να εξαλείψουμε αυτούς τους φανατικούς πιστούς και να τους περιθωριοποιήσουμε στις αντίστοιχες κοινωνίες τους. Αυτό πρέπει να γίνει σε συνεργασία με τα μετριοπαθή στοιχεία των μουσουλμανικών κοινωνιών. Πρέπει, ως εκ τούτου, να επικροτήσουμε τις έντονες αντιδράσεις της κοινής γνώμης σε ορισμένες μουσουλμανικές χώρες, για παράδειγμα στην Αίγυπτο, όπου το ευρύ κοινό καταδίκασε έντονα τις τρομοκρατικές επιθέσεις κατά Χριστιανών και ζήτησε να αναληφθεί δράση κατά των υπαιτίων.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), γραπτώς.(FR) Συγκλονιστήκαμε όλοι πολύ με την πρόσφατη τρομοκρατική επίθεση κατά του συριακού καθολικού καθεδρικού ναού στη Βαγδάτη. Η επίθεση αυτή είναι το τελευταίο από μια σειρά σοβαρών συμβάντων που είχαν όλα θρησκευτικά κίνητρα. Πρόκειται για ένα πολύ ευαίσθητο ζήτημα. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (Χριστιανοδημοκράτες) είναι πολύ προσηλωμένο στις κοσμικές αρχές και συνηγορεί υπέρ του να γίνονται σεβαστές όλες οι θρησκείες στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένου του Ισλάμ. Έτσι, δεν μπορούμε να παραμείνουμε αδιάφοροι για την τύχη που περιμένει μια σειρά χριστιανικών κοινοτήτων σε ολόκληρο τον κόσμο. Πρέπει να αποδίδεται ο ίδιος σεβασμός σε όλες τις θρησκείες και για τον λόγο αυτόν στήριξα αυτό το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όλα τα συμβάντα που καταδικάζει το Κοινοβούλιο σημειώθηκαν σε μουσουλμανικές χώρες, όπου πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην τύχη των Χριστιανών. Επομένως, πρέπει να εργαστούμε όλοι για την εξασφάλιση του σεβασμού των διαφορετικών θρησκευτικών πεποιθήσεων και θεωρώ ότι το παρόν κείμενο είναι σύμφωνο με αυτήν την προσέγγιση.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Baudis (PPE), γραπτώς. (FR) Ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την κατάσταση των Χριστιανών στο πλαίσιο της θρησκευτικής ελευθερίας, το οποίο καταδικάζει τις θανατηφόρες επιθέσεις κατά Χριστιανών στην Ανατολή. Οι επιθέσεις των τελευταίων μηνών κατά Χριστιανών αποτελούν μια τραγωδία για τα πολλά θύματα, ιδίως στη Βαγδάτη και στην Αλεξάνδρεια, αλλά και για τους ομοθρήσκους τους. Στην Ανατολή ζουν Χριστιανοί εδώ και 2.000 χρόνια· αποτελούν μέρος της ιστορίας της χώρας τους. Σήμερα όμως εγκαταλείπουν μαζικά την περιοχή. Λόγω αυτής της αναγκαστικής εξορίας, οι χώρες αυτές χάνουν σημαντικό μέρος των ανθρωπίνων πόρων τους. Οι περιοχές της Εγγύς και της Μέσης Ανατολής ήταν ανέκαθεν ένας χώρος πολυμορφίας και συνύπαρξης θρησκευτικών μειονοτήτων. Οι τρομοκράτες που βρίσκονται πίσω από αυτές τις επιθέσεις επιχειρούν να προκαλέσουν μια σύγκρουση μεταξύ Ανατολής και Δύσης στρέφοντας τον μουσουλμανικό κόσμο ενάντια στον χριστιανικό. Όλο αυτό είναι ένα δαιμονικό σχέδιο. Οι Χριστιανοί στο Ιράκ και στην Αίγυπτο ίσως αισθάνονται εγκαταλελειμμένοι και προδομένοι. Είναι σημαντικό οι αιγυπτιακές και οι ιρακινές αρχές να βρουν και να δικάσουν αυστηρά τους δράστες αυτών των σφαγών.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), γραπτώς. (IT) Το Σώμα κατάφερε επιτέλους να ψηφίσει για ένα περιεκτικό ψήφισμα σχετικά με την κατάσταση των Χριστιανών στον κόσμο. Η Ευρώπη πρέπει να κάνει περισσότερα από όσα έκανε μέχρι σήμερα αναφορικά με την προστασία των Χριστιανών ανά τον κόσμο. Έχει τα μέσα να το κάνει, εάν θέλει. Υπάρχει ελπίδα αυτό το ψήφισμα να σηματοδοτήσει την αρχή μιας αλλαγής προσέγγισης των οργάνων της Ένωσης, ιδίως από διπλωματική και εμπορική άποψη, στους διμερείς διαλόγους με τις πολλές –υπερβολικά πολλές– χώρες που ανέχονται τις διώξεις κατά Χριστιανών ή και υποστηρίζουν την καλλιέργεια της χριστιανοφοβίας. Όταν η ΕΕ υπογράφει εμπορικές και οικονομικές συμφωνίες και συμφωνίες συνεργασίας με τρίτες χώρες, πρέπει να επιβάλλει πραγματικά τις ρήτρες ανθρωπίνων δικαιωμάτων με μεγάλη αποφασιστικότητα, κάτι που δεν έχει κάνει ως τώρα. Είναι πλέον απαράδεκτο να βλέπουμε χώρες όπου σημειώνονται διακρίσεις και διώξεις σε βάρος Χριστιανών να έχουν υπογράψει σημαντικές συμφωνίες με την ΕΕ που βασικά στηρίζονται στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ως εκ τούτου, υπερψήφισα το ψήφισμα.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio Cancian (PPE), γραπτώς.(IT) Υποστήριξα την πρόταση ψηφίσματος για την κατάσταση των Χριστιανών στο πλαίσιο της θρησκευτικής ελευθερίας, διότι η ευρωπαϊκή πολιτική δεν θα πρέπει να αγνοήσει την κλιμάκωση της βίας που σημειώθηκε τους τελευταίους μήνες.

Η Ευρώπη δεν πρέπει να δείχνει υπερβολικά επιφυλακτική και να φοβάται να στηρίξει το δικαίωμα των χριστιανικών κοινοτήτων στη Μέση Ανατολή και σε ολόκληρο τον κόσμο να ασκούν ελεύθερα την πίστη και τη θρησκεία τους. Ο διάλογος και ο αμοιβαίος σεβασμός είναι αναφαίρετες αξίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι ουσιαστικό να γίνει η Ύπατη Εκπρόσωπος Catherine Ashton η εκπρόσωπος αυτής της θέσης και να την προασπίζει δυναμικά στις διμερείς μας σχέσεις με άλλες χώρες.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), γραπτώς. (PT) Συγχαίρω την Ευρωπαϊκή Ένωση διότι δείχνει επανειλημμένα την προσήλωσή της στη θρησκευτική ελευθερία, την ελευθερία συνείδησης και την ελευθερία σκέψης. Οι κυβερνήσεις έχουν καθήκον να εγγυώνται αυτές τις ελευθερίες σε ολόκληρο τον κόσμο, έχοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και των ατομικών ελευθεριών είναι η κοινή βάση πάνω στην οποία δομεί η Ευρωπαϊκή Ένωση τις σχέσεις της με άλλες χώρες και προβλέπεται στη ρήτρα για τη δημοκρατία που περιέχουν οι συμφωνίες τις οποίες συνάπτει η ΕΕ με τρίτες χώρες.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), γραπτώς. (EN) Παρακολουθήσαμε όλοι τη δοκιμασία των χριστιανών κοπτών στην Αίγυπτο τους τελευταίους μήνες. Τέτοιες πράξεις βίας πρέπει να καταδικάζονται απερίφραστα. Δεν πρέπει να καταδικαστεί μόνο η μισαλλοδοξία σε βάρος Χριστιανών, αλλά κάθε μορφή μισαλλοδοξίας που αφορά την άσκηση της θρησκευτικής ελευθερίας ενός προσώπου. Πιστεύω ότι το παρόν ψήφισμα είναι πολύ ισορροπημένο και γι’ αυτό το υπερψήφισα.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), γραπτώς.(IT) Χαίρομαι διότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συζήτησε και ενέκρινε ένα ψήφισμα που καταδικάζει τις πρόσφατες επιθέσεις κατά Χριστιανών. Η θρησκευτική ελευθερία είναι ένα από τα κύρια θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, που αναγνωρίζεται γενικά από τα εθνικά συντάγματα και τις διεθνείς συμβάσεις. Η ύπαρξη τόσο πολλών προτύπων σε διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης, εθνικά και διεθνή, και σε ολόκληρο τον κόσμο, δείχνει ότι υπάρχει απόλυτη συμφωνία για τη σημασία της θρησκευτικής ελευθερίας. Ωστόσο, η νομοθεσία δεν αρκεί. Αποτελεί το θεμέλιο πάνω στο οποίο πρέπει να δημιουργηθούν αποτελεσματικές πολιτικές. Τα τελευταία 50 χρόνια, η διαδικασία της παγκοσμιοποίησης έφερε σε επαφή πολιτισμούς που απέχουν πολύ μεταξύ τους. Προκειμένου να εξασφαλιστεί πως μια τέτοια επαφή δεν θα μετατραπεί σε σύγκρουση, δεν αρκεί απλά η καταδίκη των πρόσφατων επιθέσεων. Πρέπει να επαναβεβαιώσουμε τη δέσμευσή μας για τη δημιουργία πολιτικών που θα ενθαρρύνουν τον θρησκευτικό πλουραλισμό και θα εξασφαλίζουν πως διαφορετικές ομάδες θα μάθουν να έχουν αμοιβαία ανοχή. Η απειλή δεν είναι μόνο ο φονταμενταλισμός. Σήμερα, η θρησκευτική ελευθερία βάλλεται επίσης από τη διάδοση του κοσμικού χαρακτήρα του κράτους που προσπαθεί να εξαλείψει την πνευματική σφαίρα του ατόμου από τη δημόσια ζωή. Η θρησκευτική ελευθερία αφορά όλες τις θρησκείες, αφορά ακόμα και τους άθεους. Αυτό συμβαίνει διότι όταν υπάρχει αποδοχή της θρησκευτικής ελευθερίας, υπάρχει και αποδοχή του αντιθέτου της, δηλαδή της ελευθερίας να μην έχει κανείς καμία θρησκεία.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), γραπτώς. (RO) Η αύξηση των επιθέσεων κατά Χριστιανών απαιτεί μια κοινή στάση σχετικά με τον τρόπο προστασίας τους. Προκειμένου να αυξηθεί η θρησκευτική ανοχή, οι αντίστοιχες κυβερνήσεις πρέπει να εξασφαλίσουν ότι οι δράστες των επιθέσεων θα βρεθούν και θα προσαχθούν στη δικαιοσύνη με τις δέουσες νομικές διαδικασίες. Πρέπει να παρασχεθεί προστασία στους Χριστιανούς βάσει του ίσου σεβασμού όλων των δογμάτων.

Εφόσον ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ατομικών ελευθεριών, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας της θρησκείας ή της πίστης, αποτελούν θεμελιώδεις αρχές και στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προσφέρουν κοινό έδαφος για σχέσεις με τρίτες χώρες, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να επαναλάβει ότι υποστηρίζει κάθε πρωτοβουλία με στόχο την προώθηση του διαλόγου και του αμοιβαίου σεβασμού μεταξύ θρησκευτικών και άλλων κοινοτήτων.

Τέλος, οι θρησκευτικές αρχές καλούνται να προαγάγουν την ανοχή και να υιοθετήσουν πρωτοβουλίες κατά του μίσους, της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης και του εξτρεμισμού.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), γραπτώς. (PT) Ήμουν ένας από τους πρώτους υποστηρικτές αυτής της πρότασης ψηφίσματος, και πιστεύω ότι η περιγραφή που δίνει για την κατάσταση την οποία υφίστανται οι χριστιανικές μειονότητες σε ορισμένες χώρες της Μέσης Ανατολής είναι επίκαιρη και σε μεγάλο βαθμό ακριβής. Μια από τις πιο ευγενείς λειτουργίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά την εξωτερική δράση είναι η υπεράσπιση και η προστασία των αξιών στις οποίες πιστεύουμε: στην προκειμένη περίπτωση αναφερόμαστε ειδικά στην ελευθερία σκέψης, την ελευθερία συνείδησης, την ελευθερία έκφρασης και τη θρησκευτική ελευθερία. Οι ελευθερίες αυτές τέθηκαν σαφώς υπό αμφισβήτηση με τις δειλές επιθέσεις φανατικών πιστών που δολοφόνησαν αθώους ανθρώπους, μερικές φορές σε μαζική κλίμακα, με τρόπο που θεωρώ και απάνθρωπο και ακατανόητο.

Ελπίζω ότι αυτό το ψήφισμα, που στηρίχθηκε από όλες τις κοινοβουλευτικές ομάδες, θα βοηθήσει να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση μεταξύ του κοινού και μεταξύ των ανώτερων στελεχών των κυβερνήσεων και της δημόσιας διοίκησης στις εμπλεκόμενες χώρες όσον αφορά τη σημασία της πλήρους άσκησης των θεμελιωδών ελευθεριών στις χώρες τους και της προσαγωγής των δολοφόνων και των υπαιτίων στη δικαιοσύνη. Αυτά είναι σημαντικά για την προαγωγή τόσο του διαθρησκευτικού όσο και του διαπολιτισμικού διαλόγου εντός και μεταξύ των κοινωνιών μας, που παρότι ζουν σε διαφορετικές ηπείρους, έχουν αρκετές κοινές αξίες και οράματα.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe de Villiers (EFD), γραπτώς. (FR) Το 2011, η χριστιανική κοινότητα είναι εκείνη που διώκεται περισσότερο στον κόσμο· ευτυχώς, τα κράτη μέλη της ΕΕ το αντελήφθησαν και αρχίζουν να αντιδρούν.

Το ότι καταδικάζουμε τις επιθέσεις είναι δικαιολογημένο και απαραίτητο, όμως δεν αρκεί: σε αυτήν την πρόταση ψηφίσματος δεν εμφανίζεται η αρχή της αμοιβαιότητας.

Επιπροσθέτως, δυστυχώς, η χλιαρή καταδίκη από την ΕΕ των ενεργειών της Τουρκίας στην περιοχή της Κύπρου, την οποία κρατά υπό στρατιωτική κατοχή, δεν θα έχει τα αποτελέσματα που έλπιζαν οι Γάλλοι –την παύση των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Τουρκία– και δεν πρόκειται να αποτελέσει κανενός είδους κίνητρο.

Στηρίζω αυτό το ψήφισμα ως υποστήριξη των Χριστιανών που δολοφονούνται ανά τον κόσμο, λυπάμαι ωστόσο για ορισμένες παραλείψεις και ασυνέπειες που παρουσιάζει.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Οι επιθέσεις σε βάρος Χριστιανών αυξάνονται σε ολόκληρο τον κόσμο. Αυτό το ανησυχητικό και κατακριτέο γεγονός είναι εξαιρετικά λυπηρό, ιδίως εφόσον ο χριστιανισμός κηρύσσει την ειρήνη και την κατανόηση μεταξύ των ανθρώπων ανεξάρτητα από το αν είναι Ιουδαίοι ή Έλληνες, όπως θα έλεγε ο απόστολος Παύλος. Αυτό που απειλείται είναι η θρησκευτική ελευθερία και η ειρήνη σε κοινότητες που υπάρχουν εδώ και αιώνες. Συμβιώνουν ειρηνικά με άλλες θρησκείες στις περιοχές όπου είναι εγκατεστημένες και αποτελούν στόχο αδιάκριτης βίας απλά και μόνο επειδή πιστεύουν στον Χριστό. Όμως το θέμα πηγαίνει πολύ πιο μακριά. Πέρα από τις επιθέσεις που σημειώθηκαν, η χριστιανική πίστη και οι εκδηλώσεις της υφίστανται επιθέσεις και στην ίδια την Ευρώπη, συχνά με τη μορφή της παραφθοράς εννοιών όπως ο κοσμικός χαρακτήρας του κράτους και η ουδετερότητα κρατών και θεσμών. Εν προκειμένω πρέπει να καταδικάσω τις πρόσφατες επιθέσεις κατά τη διάρκεια της τέλεσης καθολικής λειτουργίας στη Βαρκελώνη και να ζητήσω από την ισπανική κυβέρνηση και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να καταδικάσουν και να καταπολεμήσουν τη χριστιανοφοβική ατμόσφαιρα που φαίνεται να εντείνεται. Εκείνοι που αρνούνται τις ρίζες τους δεν αξίζουν τον σεβασμό κανενός.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. (PT) Όλοι έχουν το δικαίωμα στην ελευθερία της πίστης, της συνείδησης και της σκέψης. Το δικαίωμα αυτό εκχωρεί στον καθένα την ελευθερία άσκησης της θρησκείας ή της πίστης του, είτε ατομικά είτε μαζί με άλλους, δημόσια ή ιδιωτικά, μέσω λατρείας, τελετών, πρακτικών και διδασκαλίας. Οι στατιστικές για τη θρησκευτική ελευθερία δείχνουν πως η πλειονότητα των πράξεων θρησκευτικής βίας έχουν ως στόχο Χριστιανούς. Στην πραγματικότητα είναι ευρέως γνωστό ότι πρόσφατα χάθηκαν αθώοι άνθρωποι σε αιματηρές επιθέσεις κατά χριστιανικών κοινοτήτων στη Νιγηρία, την Αλεξάνδρεια, τις Φιλιππίνες, το Ιράκ και τη Συρία. Επιπλέον, η ιρανική κυβέρνηση ενέτεινε την εκστρατεία της κατά Χριστιανών στη χώρα. Στο Βιετνάμ υπάρχει επίσης σοβαρή καταστολή των δραστηριοτήτων της Καθολικής Εκκλησίας και άλλων θρησκευτικών κοινοτήτων. Πέρα από την καταδίκη αυτών των επιθέσεων και την έντονη σύσταση προς τις κυβερνήσεις να εγγυηθούν την ελευθερία της θρησκείας, της συνείδησης και της σκέψης, το Συμβούλιο, η Επιτροπή και η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής πρέπει να δώσουν μεγαλύτερη προσοχή στο θέμα της θρησκευτικής ελευθερίας και να λάβουν συγκεκριμένα, επείγοντα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων μέτρων κατά των χωρών που σκόπιμα δεν προστατεύουν τα θρησκευτικά δόγματα.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlo Fidanza (PPE), γραπτώς.(IT) Το ψήφισμα για το οποίο ψηφίσαμε σήμερα εκφράζει μεγάλη ανησυχία για την ένταση της μισαλλοδοξίας, της καταστολής και των πράξεων βίας σε βάρος Χριστιανών. Θεωρώ κρίσιμης σημασίας την καταδίκη των πρόσφατων επεισοδίων σε χώρες που βρίσκονται πολύ μακριά, αλλά στις οποίες υπάρχουν χριστιανικές κοινότητες. Τα γεγονότα στην Αίγυπτο, τη Νιγηρία, το Πακιστάν, τις Φιλιππίνες, την Κύπρο, το Ιράν και το Ιράκ φαίνονται ακόμα σοβαρότερα αν λάβει κανείς υπόψη πως η θρησκεία γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης απλά και μόνο για την άσκηση της εξουσίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω της Υπάτης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, θα πρέπει να καταστήσει προτεραιότητα στις εξωτερικές σχέσεις της Ένωσης την ελευθερία θρησκείας και πίστης και την ασφάλεια των θρησκευτικών κοινοτήτων. Η προτεραιότητα αυτή θα πρέπει να αντανακλάται σε διεθνείς συμφωνίες και εκθέσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είμαι πεπεισμένος ότι η θρησκευτική ελευθερία πρέπει να προασπίζεται ενεργά ακόμα και με κόστος την επιβολή σοβαρών κυρώσεων σε χώρες που δεν σέβονται αυτήν τη θεμελιώδη αρχή.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (EFD), γραπτώς. (IT) Όπως αναφέρει το ψήφισμα, η προαγωγή της δημοκρατίας και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει να θεωρείται πως συγκαταλέγονται στους σημαντικότερους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τους τελευταίους μήνες είδαμε μια αναζωπύρωση της βίας κατά χριστιανικών μειονοτήτων σε ολόκληρο τον κόσμο, ιδίως δε σε χώρες όπου το Ισλάμ αποτελεί τη θρησκεία της πλειονότητας των κατοίκων. Αυτό δεν μπορεί να εξακολουθήσει να γίνεται ανεκτό. Στηρίζω το παρόν ψήφισμα ελπίζοντας πως τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θα καταπολεμήσουν πιο δραστικά τη θρησκευτική μισαλλοδοξία και θα χρησιμοποιήσουν όλα τα μέσα που διαθέτουν για να εξασφαλίσουν την ασφάλεια και την ελευθερία της λατρείας για τα εκατομμύρια Χριστιανών που βρίσκονται διασκορπισμένα σε ολόκληρο τον κόσμο.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE), γραπτώς. (FI) Την ερχόμενη εβδομάδα θα εορτάσουμε την ημέρα μνήμης του ολοκαυτώματος που, φυσικά, θα μας επαναφέρει στο παρελθόν και στο Auschwitz. Ήταν καλό που το ψήφισμα που εγκρίναμε σήμερα μας φέρνει στο παρόν, για να εξετάσουμε τους μάρτυρες του σήμερα. Η βασική ιδέα είναι πως η θρησκευτική ελευθερία πρέπει να ισχύει για όλες τις θρησκείες.

Το ότι θέτουμε χωριστά το θέμα της δίωξης που υφίστανται οι Χριστιανοί δεν σημαίνει πως είμαστε προκατειλημμένοι. Οφείλεται στο ότι αυτή, η μεγαλύτερη ομάδα μεταξύ εκείνων που υφίστανται δίωξη, είναι εκείνη που τείνουμε να ξεχνάμε πιο εύκολα στην Ευρώπη. Ήρθε η ώρα να το διορθώσουμε αυτό, καθώς γνωρίζουμε πως τον περασμένο αιώνα πέθαναν εξαιτίας της πίστης τους περισσότεροι Χριστιανοί απ’ ό,τι τα προηγούμενα 1.900 χρόνια. Το 75% όσων δολοφονήθηκαν εξαιτίας της θρησκείας τους είναι Χριστιανοί.

Η οργάνωση Open Doors International παραθέτει τις δέκα χώρες όπου οι Χριστιανοί αντιμετωπίζουν τη μεγαλύτερη βία στον κόσμο. Είναι η Βόρεια Κορέα, το Ιράν, η Σαουδική Αραβία, η Σομαλία, οι Μαλδίβες, το Αφγανιστάν, η Υεμένη, η Μαυριτανία, το Λάος και το Ουζμπεκιστάν, ο κατάλογος όμως συνεχίζεται. Περίπου 100 εκατομμύρια Χριστιανών υφίστανται καθημερινά βία εξαιτίας της θρησκείας τους.

Προφανώς, από το ψήφισμα που εγκρίναμε πρέπει να προκύψει κάτι συγκεκριμένο. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης πρέπει να δείξει αποφασιστικότητα και να αντιμετωπίσει αυτές τις αδυναμίες που αφορούν τη θρησκευτική ελευθερία. Οι συμφωνίες μας με τρίτες χώρες στο πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής πρέπει να περιλαμβάνουν μια ρήτρα για τη θρησκευτική ελευθερία και την αμοιβαιότητα. Από τη σκοπιά της προαγωγής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είναι εξαιρετικά σημαντικό να μιλήσουμε για τη θρησκευτική ελευθερία, γιατί αποτελεί την κρίσιμη δοκιμασία για τα ανθρώπινα δικαιώματα: η ελευθερία του λόγου και της έκφρασης και η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι βρίσκονται στο επίκεντρο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Köstinger (PPE), γραπτώς. (DE) Τα τελευταία χρόνια, το 75% των τρομοκρατικών επιθέσεων θρησκευτικού χαρακτήρα διαπράχθηκαν σε βάρος Χριστιανών. Ειδικά τους τελευταίους μήνες, σημειώθηκε αύξηση του αριθμού των επιθέσεων, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται άμεσες επιθέσεις σε εκκλησίες στη διάρκεια της λειτουργίας. Τον 21ο αιώνα είναι απαράδεκτο να πρέπει οι θρησκευτικές κοινότητες να φοβούνται να ασκήσουν ελεύθερα την πίστη τους. Η αρχή της θρησκευτικής ελευθερίας πρέπει να ισχύει για όλους, σε ολόκληρο τον κόσμο. Ως εκ τούτου, στηρίζω την πρόταση να αναπτύξουμε μια στρατηγική προκειμένου να καταστήσουμε πραγματικά δυνατή την άσκηση του δικαιώματος της ελεύθερης θρησκευτικής έκφρασης.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), γραπτώς. (IT) Οι χριστιανικές μου ρίζες δεν μπορούν παρά να καταδικάσουν κάθε πράξη βίας κατά Χριστιανών και άλλων θρησκευτικών κοινοτήτων ανά τον κόσμο. Επίσης, η καταδίκη αυτή συμπεριλαμβάνει κάθε είδος διάκρισης και μισαλλοδοξίας βασισμένης στη θρησκεία και την πίστη που έχει ως στόχο τους πιστούς μιας θρησκείας. Πιστεύω ότι το δικαίωμα στην ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας είναι ένα θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα που ελπίζουμε να προστατεύσουμε μέσω του ψηφίσματος αυτού.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), γραπτώς. (EN) Υπερψήφισα το ψήφισμα, που καταδικάζει έντονα κάθε πράξη βίας κατά των Χριστιανών και άλλων θρησκευτικών κοινοτήτων, καθώς και κάθε είδος διάκρισης και μισαλλοδοξίας λόγω θρησκείας και πίστης κατά θρησκευόμενων ανθρώπων, ατόμων που έχουν αλλάξει θρήσκευμα και άθεων. Το ψήφισμα υπογραμμίζει ότι το δικαίωμα στην ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας είναι ένα θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και εκφράζει ανησυχία για τη μαζική έξοδο των Χριστιανών από διάφορες χώρες, ιδίως της Μέσης Ανατολής, κατά τα τελευταία χρόνια.

Καλώ επειγόντως τις αρχές των κρατών όπου παρατηρούνται ανησυχητικά υψηλά επίπεδα επιθέσεων σε βάρος θρησκευτικών δογμάτων να αναλάβουν την ευθύνη εξασφαλίζοντας τις συνήθεις και δημόσιες θρησκευτικές πρακτικές για όλα τα δόγματα, να κλιμακώσουν τις προσπάθειές τους για την παροχή αξιόπιστης και αποτελεσματικής προστασίας στα θρησκευτικά δόγματα στις χώρες τους και να εξασφαλίσουν την προσωπική ασφάλεια και τη σωματική ακεραιότητα των μελών των χριστιανικών δογμάτων στη χώρα συμμορφούμενες έτσι με τις υποχρεώσεις στις οποίες έχουν ήδη δεσμευτεί στο πλαίσιο του διεθνούς προσκηνίου·

 
  
MPphoto
 
 

  Κυριάκος Μαυρονικόλας (S&D), γραπτώς. Ως Σοσιαλιστές υποστηρίζουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα σαν μία από τις βασικές πολιτικές μας. Τα θρησκευτικά δικαιώματα είναι αναπόσπαστο τμήμα αυτής της πολιτικής και γι' αυτό υποστηρίζουμε την ενίσχυσή τους. Τα γεγονότα των Χριστουγέννων, όπου η κατοχική παρουσία διέκοψε τη Θεία Λειτουργία στο Ριζοκάρπασο, στην κατεχόμενη Κύπρο, είναι καταδικαστέα. Στην τουρκοκρατούμενη Κύπρο επιβάλλεται κρατική τρομοκρατία από την Τουρκία και τον κατοχικό στρατό σε βάρος των Χριστιανών Ορθόδοξων και ακόμα περισσότερο σε βάρος των ολίγων εναπομεινάντων εγκλωβισμένων Ελληνοκύπριων.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), γραπτώς. (FR) Η αντίληψη της Γαλλικής Δημοκρατίας για τον κοσμικό χαρακτήρα του κράτους είναι ο διαχωρισμός εκκλησίας και κράτους. Αυτό εξασφαλίζει ελευθερία συνείδησης και λατρείας. Η θρησκευτική βία πηγάζει από τον δογματισμό που είναι εγγενής σε όλες τις θρησκείες. Πρέπει επομένως να προστατεύσουμε τους ανθρώπους από τη βία που γεννούν αυτές οι θρησκείες. Παρά τις έμμεσες αναφορές στην εγκληματική θεωρία της «σύγκρουσης πολιτισμών» και τους τυφλωμένους ισχυρισμούς της Καθολικής Εκκλησίας, το κείμενο αυτό είναι ένα μέσο για να απαιτηθεί θρησκευτική ελευθερία ανά τον κόσμο και προστασία των θρησκευόμενων προσώπων από τον φανατισμό. Θα ψηφίσω υπέρ του κειμένου από συμπόνια και πεποίθηση.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Πρέπει να καταδικάσουμε δριμύτατα τις διάφορες επιθέσεις κατά χριστιανικών κοινοτήτων σε ολόκληρο τον κόσμο, ιδίως όμως στην Αφρική, την Ασία και τη Μέση Ανατολή. Η εξάπλωση αυτών των επεισοδίων μισαλλοδοξίας, καταστολής και βίαιων πράξεων σε βάρος κοινοτήτων πρέπει να μας απασχολήσει όλους. Οι αρχές των εν λόγω χωρών κατέβαλαν κάθε προσπάθεια για να εντοπίσουν τους δράστες και τους υπευθύνους τέτοιων επιθέσεων κατά χριστιανικών κοινοτήτων. Οι υπεύθυνοι αυτών των επιθέσεων και άλλων πράξεων βίας κατά Χριστιανών πρέπει να προσαχθούν στη δικαιοσύνη και να δικαστούν δεόντως.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. (DE) Η προσήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη θρησκευτική ελευθερία μόνο με λόγια δεν αρκεί. Ιδίως σε ισλαμικές χώρες, οι Χριστιανοί θεωρούνται εύκολα θύματα καταστολής και, συχνά, φόνων. Παρά την τρομακτική αυτή κατάσταση, η ΕΕ ως ανώτερη κοινότητα αξιών τις περισσότερες φορές επιλέγει μια πολιτική ευγενικής σιωπής. Γενικά, η πολιτική ελίτ των Βρυξελλών, που αδιαφορεί για τις χριστιανικές ρίζες της Ευρώπης, φαίνεται σαν να έχει ξεχάσει και την τύχη των Χριστιανών σε ισλαμικές χώρες. Αντί να ζητάμε το τέλος των διώξεων σε βάρος Χριστιανών, καταφεύγουμε στην πολιτική ορθότητα προτιμώντας να ασχοληθούμε με την ευημερία των μουσουλμάνων που ζουν στην ΕΕ, οι οποίοι απολαμβάνουν επίπεδο θρησκευτικής ελευθερίας που μόνο στο όνειρό τους μπορούν να δουν οι περισσότεροι Χριστιανοί που ζουν στον ισλαμικό κόσμο.

Μελλοντικά, τα δεινά των Χριστιανών πρέπει να διαδραματίζουν ιδιαίτερο ρόλο στη διαχείριση των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ με ισλαμικές χώρες. Η ΕΕ διαθέτει αρκετούς τρόπους και μέσα για να βοηθήσει στη βελτίωση της κατάστασης των Χριστιανών. Για παράδειγμα, η αναπτυξιακή βοήθεια και άλλες οικονομικές ενισχύσεις θα πρέπει να εξαρτώνται από την παροχή θρησκευτικής ελευθερίας στους Χριστιανούς. Ψήφισα ανάλογα.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudio Morganti (EFD), γραπτώς.(IT) Σήμερα ψήφισα με κάποια αποφασιστικότητα για να καταδικάσω τη βία κατά χριστιανικών κοινοτήτων και θρησκευτικών μειονοτήτων.

Ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της θρησκευτικής ελευθερίας πρέπει να αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για τις σχέσεις με άλλες χώρες. Βίωσα προσωπικά την τουρκική κατοχή στη Βόρεια Κύπρο, μια κατάσταση για την οποία η Ευρώπη κάνει τα στραβά μάτια μολονότι η Κύπρος είναι κράτος μέλος της ΕΕ. Στην κατεχόμενη Κύπρο, οι περισσότερες εκκλησίες έχουν καταστραφεί, τα αγάλματα των αγίων έχουν παραμορφωθεί και την ημέρα των Χριστουγέννων, τούρκοι στρατιώτες εμπόδισαν την τέλεση της λειτουργίας σε δύο ορθόδοξες εκκλησίες.

Η ελευθερία μας, η επιβίωση ενός πολιτισμού και ενός τρόπου ζωής βασισμένου στην απόλυτη αξία του ανθρώπου και την ισότητα όλων ενώπιον του κράτους, τα ίσα δικαιώματα των γυναικών, η δημοκρατία και η κοινωνική δικαιοσύνη διατρέχουν όλα κίνδυνο σήμερα.

Η θρησκευτική μισαλλοδοξία γίνεται ολοένα συχνότερο φαινόμενο σε διάφορα μέρη του κόσμου και οι φοβερές επιθέσεις κατά Χριστιανών στην Αίγυπτο και το Ιράκ κατά τις τελευταίες εβδομάδες είναι η πιο πρόσφατη επικίνδυνη πρόκληση της φονταμενταλιστικής τρομοκρατίας. Όλοι εμείς στην Ευρώπη πρέπει να ανοίξουμε τα μάτια μας και να αναλάβουμε δράση για τη διαφύλαξη της θρησκευτικής ελευθερίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), γραπτώς. (IT) Οι πρόσφατες επιθέσεις κατά χριστιανικών κοινοτήτων στην Αίγυπτο, τη Νιγηρία, το Ιράκ και το Πακιστάν κατέστησαν αναγκαία την ευρωπαϊκή παρέμβαση και η ΕΕ καταδίκασε δριμύτατα τις διώξεις και κινητοποίησε την Ύπατη Εκπρόσωπό της για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας. Ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος για την κατάσταση των Χριστιανών στο πλαίσιο της θρησκευτικής ελευθερίας διότι πιστεύω ότι δυστυχώς αντιμετωπίζουμε μια παγκόσμια επίθεση κατά της χριστιανοσύνης όπου η θρησκευτική βία χρησιμοποιείται για πολιτικούς σκοπούς προκειμένου να εμποδίσει την ανάπτυξη και την εξέλιξη, να ενθαρρύνει το κοινωνικό μίσος και να αποσταθεροποιήσει το σύστημα στις χώρες όπου γίνονται οι εν λόγω επιθέσεις. Ως εκ τούτου, θεωρώ σημαντικό να καταδικάσει δριμύτατα η Ευρώπη, που προάγει τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ατομικών και δημοκρατικών ελευθεριών, αυτές τις βίαιες επιθέσεις που πηγαίνουν τον κόσμο αιώνες πίσω και ματαιώνουν κάθε ελπίδα για διαπολιτισμικό διάλογο, ανοχή, ανάπτυξη και κοινωνική ευημερία.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Παπανικολάου (PPE), γραπτώς. Υπερψήφισα το ψήφισμα σχετικά με την κατάσταση των Χριστιανών στο πλαίσιο της ελευθερίας της θρησκείας. Το κοινό ψήφισμα, μετά και από την επίθεση κατά πιστών που προσεύχονταν σε κοπτική εκκλησία της Αλεξάνδρειας της Αιγύπτου την 1η Ιανουαρίου 2011, καταδικάζει κάθε είδους βία κατά πολιτών ανεξαρτήτως θρησκευτικής ομάδας στην οποία ανήκουν και εκφράζει την ανησυχία του για τα αυξανόμενα κρούσματα θρησκευτικής επιθετικότητας. Υπενθυμίζω ότι η Ελλάδα έχει ιδιαίτερη ευαισθησία στα θέματα αυτά καθώς έχει θρηνήσει στο παρελθόν θύματα από αντίστοιχη επίθεση εναντίον Ελλήνων τουριστών, στις 18 Απριλίου 1996, από φανατικούς ισλαμιστές στο Κάιρο της Αιγύπτου.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εκφράσει επανειλημμένα την προσήλωσή της στην ελευθερία της θρησκείας, της συνείδησης και της σκέψης και έχει υπογραμμίσει ότι οι κυβερνήσεις έχουν καθήκον να εγγυώνται αυτές τις ελευθερίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Η ανάπτυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και των ατομικών ελευθεριών είναι η κοινή βάση πάνω στην οποία δομεί η Ευρωπαϊκή Ένωση τις σχέσεις της με τρίτες χώρες και προβλέπεται στη ρήτρα για τη δημοκρατία που περιέχουν οι συμφωνίες τις οποίες συνάπτει η ΕΕ με τρίτες χώρες. Το άρθρο 18 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα ορίζει πως ο κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα στην ελευθερία της σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας, και η ελευθερία της σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας δεν ισχύει μόνο για τους πιστούς των θρησκειών, αλλά και για τους άθεους, τους αγνωστικιστές και τους ανθρώπους χωρίς πίστη.

Έτσι, καταδικάζουμε τις πρόσφατες επιθέσεις κατά χριστιανικών κοινοτήτων σε διάφορες χώρες και εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας προς τις οικογένειες των θυμάτων· εκφράζουμε τη βαθιά μας ανησυχία για την εξάπλωση επεισοδίων μισαλλοδοξίας και καταστολής και τα βίαια συμβάντα κατά χριστιανικών κοινοτήτων, ιδίως στις χώρες της Αφρικής, της Ασίας και της Μέσης Ανατολής.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), γραπτώς.(IT) Συζητάμε για τη δίωξη σε βάρος Χριστιανών σε ολόκληρο τον κόσμο, όμως ενώ μιλάμε για τη βία που εκδηλώθηκε στο Ιράκ, την Αίγυπτο, τις Φιλιππίνες, την Ινδία και αλλού, συνεχίζουμε να αγνοούμε αυτά που συμβαίνουν πιο κοντά σε εμάς. Αναφέρομαι στην κατοχή περίπου του ενός τρίτου της κυπριακής επικράτειας από τον τουρκικό στρατό από το 1974.

Αυτή η στρατιωτική κατοχή συνεχίζεται. 38.000 τούρκοι στρατιώτες είναι εγκατεστημένοι στην Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου και το νησί είναι χωρισμένο στα δύο από τείχη και φράχτες που χωρίζουν στα δυο ακόμα και πόλεις και χωριά. Με τα χρόνια καταστράφηκαν συστηματικά 520 χριστιανικές εκκλησίες και μοναστήρια και αντικαταστάθηκαν από μιναρέδες. Τα έργα τέχνης που υπήρχαν σε αυτές τις εκκλησίες κάηκαν, βεβηλώθηκαν ή λεηλατήθηκαν· τα νεκροταφεία καταστράφηκαν και οι χριστιανοί επίσκοποι παρεμποδίζονται να τελέσουν λειτουργίες. Την ημέρα των Χριστουγέννων, Τούρκοι αστυνομικοί εμπόδισαν την τέλεση λειτουργίας στην Καρπασία, στην εκκλησία του Αγίου Συνεσίου στο Ριζοκάρπασο και στην εκκλησία της Αγίας Τριάδας. Ωστόσο, το πιο απίστευτο είναι πως υπάρχουν πολλοί βουλευτές στο Κοινοβούλιο που παρότι υπερασπίζονται τους Χριστιανούς ανά τον κόσμο, είναι υπέρ της ένταξης της Τουρκίας στην ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE), γραπτώς.(PL) Ακούμε ολοένα και πιο συχνά για διώξεις Χριστιανών. Οι στατιστικές των διεθνών οργανισμών είναι τρομακτικές – λένε πως περίπου 150.000 Χριστιανοί δολοφονούνται κάθε χρόνο σε ολόκληρο τον κόσμο. Δεν πρέπει να παραμένουμε αδιάφοροι μπροστά σε μια τέτοια περιφρόνηση της ανθρώπινης ζωής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ως θεματοφύλακας των θεμελιωδών δημοκρατικών αξιών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πρέπει να ελέγχει καλύτερα την κατάσταση σε τρίτες χώρες και στη Μέση Ανατολή ειδικότερα. Οι προσπάθειές μας πρέπει να είναι ξεκάθαρες και πιο αποφασιστικές. Η θρησκευτική ελευθερία είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και οι διακρίσεις και η βία με θρησκευτικά κίνητρα δεν συνάδουν με τις αξίες μας. Σεβόμενοι αυτά τα δικαιώματα δημιουργούμε παράδειγμα για άλλες χώρες, όμως θα πρέπει να είμαστε εξίσου αποτελεσματικοί απαιτώντας τον ίδιο σεβασμό από τους άλλους. Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι καθολικά και θα πρέπει να γίνονται παντού σεβαστά, πρέπει δε να αντιδρούμε αποφασιστικά σε κάθε είδους έκφραση μισαλλοδοξίας, ιδίως δε θρησκευτικής μισαλλοδοξίας. Η Ένωση διαθέτει κατάλληλα μέσα που μας επιτρέπουν να αναγκάσουμε τις κυβερνήσεις των χωρών με τις οποίες διατηρούμε πολιτικές ή εμπορικές σχέσεις να ενεργούν σωστά και να σέβονται τις ατομικές ελευθερίες, συμπεριλαμβανομένης της θρησκευτικής ελευθερίας. Σε μουσουλμανικές χώρες, αλλά και σε χώρες όπως η Κίνα, η Ινδία και το Νεπάλ, εκκλησίες και παρεκκλήσια καίγονται ατιμώρητα, άνθρωποι πετάγονται στον δρόμο, βασανίζονται ή και δολοφονούνται και γυναίκες εξαναγκάζονται σε αμβλώσεις. Στο όνομα των σωστών οικονομικών σχέσεων τα πράγματα αυτά δεν φθάνουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Η Ευρώπη δεν πρέπει να παραμείνει σιωπηλή.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Vlasto (PPE), γραπτώς.(FR) Στήριξα ολόψυχα αυτό το ψήφισμα που καταδικάζει δριμύτατα τον αυξανόμενο αριθμό επιθέσεων κατά χριστιανικών κοινοτήτων. Δεν μπορούμε να ανεχόμαστε τέτοιες βάρβαρες ενέργειες: είναι έκφραση μίσους και μισαλλοδοξίας. Καταδικάζω τη βία και την απώλεια ανθρώπινων ζωών που βύθισαν στο πένθος πολλές οικογένειες και όλες τις χριστιανικές κοινότητες στον κόσμο. Η επίθεση κατά αυτών των κοινοτήτων υπονομεύει τις πιο θεμελιώδεις αξίες μας. Ο σεβασμός της θρησκευτικής πολυμορφίας και της θρησκευτικής ελευθερίας αποτελεί καθολική αρχή που πρέπει να τηρείται. Οι επιθέσεις αυτές, που διεξάγονται στο όνομα κάποιου εξτρεμιστικού σκοταδισμού μιας άλλης εποχής, έχουν στόχο να δημιουργήσουν ένα κλίμα φόβου και τελικά αυτό που απειλείται άμεσα είναι η επιβίωση αυτών των αρχαίων κοινοτήτων. Η ΕΕ πρέπει να δείξει αλληλεγγύη με τα θύματα και να στηρίξει τις αρχές που επιδιώκουν τη δίωξη των δραστών. Αυτό το αίτημα πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο των σχέσεών μας με τους εταίρους μας, όπως και οι ρήτρες για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η ανοχή και η ειρήνη συνδέονται στενά και θα στηρίξω, όπως πάντα, τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξασφάλιση του σεβασμού και της προαγωγής των αξιών, των ελευθεριών και των δικαιωμάτων μας ανά τον κόσμο.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), γραπτώς. (DE) Αυτό το κοινό ψήφισμα αξίζει στήριξη διότι ο αριθμός των επιθέσεων κατά χριστιανικών κοινοτήτων ανά τον κόσμο αυξήθηκε το 2010. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η θρησκευτική ελευθερία και η ελευθερία έκφρασης είναι αναπόσπαστο μέρος της ευρωπαϊκής μας ταυτότητας. Ταυτόχρονα, η χριστιανοσύνη είναι κομβικής σημασίας στο πλαίσιο αυτό, καθώς και σημαντική συνιστώσα του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Στην ΕΕ, τη θρησκευτική ελευθερία διέπουν το άρθρο 10 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το άρθρο 18 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και το άρθρο 9 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τη Διασφάλιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών.

 
  
  

Προτάσεις ψηφίσματος: (RC-B7-0044/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), γραπτώς. (IT) Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να χρησιμοποιήσει όλη την απαιτούμενη σταθερότητα στις σχέσεις της με τη Λευκορωσία, το τελευταίο καθεστώς στην Ευρώπη και ένα αναχρονιστικό παράδειγμα πολιτικής βίας του κράτους, που είναι εντελώς ασύμβατη με τα ελάχιστα δυτικά πρότυπα δημοκρατίας και ελευθερίας. Στο ψήφισμα αυτό η Ευρώπη υιοθετεί για άλλη μια φορά μια στάση σταθερής καταδίκης των γεγονότων που σημειώθηκαν κατά τις πρόσφατες εκλογές, επαναλαμβάνοντας επίσης την καταδίκη της για όσα συμβαίνουν εδώ και δεκαετίες στη Λευκορωσία, με λογοκρισία της ενημέρωσης, συλλήψεις και φυλακίσεις αντιφρονούντων, και οτιδήποτε άλλο κάνει καθημερινά μια αξιοκατάκριτη δικτατορία όπως αυτή του Minsk για να διατηρήσει τον έλεγχο της κοινωνίας των πολιτών. Ψηφίζω με όλη μου την καρδιά υπέρ του κοινού ψηφίσματος.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), γραπτώς. (LT) Ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος για την κατάσταση στη Λευκορωσία. Περισσότερα από 700 άτομα συνελήφθησαν για τη συμμετοχή τους στη διαδήλωση της 19ης Δεκεμβρίου στο Minsk, τα περισσότερα από τα οποία αφέθηκαν ελεύθερα αφού εξέτισαν σύντομες διοικητικές ποινές, ενώ έχει απαγγελθεί κατηγορία εναντίον 24 ακτιβιστών της αντιπολίτευσης και δημοσιογράφων, μεταξύ των οποίων έξη προεδρικοί υποψήφιοι για «οργάνωση μαζικής αναταραχής» συνοδευόμενης από βίαιες επιθέσεις και ένοπλη αντίσταση, που μπορεί να επιφέρει ποινές φυλάκισης έως 15 ετών. Καταδικάζουμε τη χρήση ωμής βίας από την αστυνομία και τις υπηρεσίες της KGB εναντίον όσων διαμαρτύρονταν κατά την ημέρα των εκλογών. Μια τέτοια συμπεριφορά συνιστά σοβαρή παραβίαση των στοιχειωδών δημοκρατικών αρχών όπως είναι η ελευθερία του συνέρχεσθαι και η ελευθερία της έκφρασης, καθώς και των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Δεδομένης της σημερινής κατάστασης στη Λευκορωσία, θα συνιστούσα στην Επιτροπή να συνεχίσει τη χρηματοδοτική ενίσχυση προς το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Ανθρωπιστικών Σπουδών που εδρεύει στο Vilnius (Λιθουανία), να αυξήσει τον αριθμό των υποτροφιών για λευκορώσους σπουδαστές που είναι θύματα καταστολής για τις πολιτικές τους δραστηριότητες και έχουν αποβληθεί από τα πανεπιστήμια, και να συμβάλει στη στήριξη της οργάνωσης «Αλληλεγγύη με την Λευκορωσία».

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), γραπτώς. (EN) Η κατάσταση στη Λευκορωσία επιδεινώθηκε τους τελευταίους μήνες και προξενεί τώρα μεγάλη ανησυχία. Αποδείχθηκε ότι οι εκλογές που διεξήχθησαν δεν ικανοποιούν κατά κανένα τρόπο τις απαιτήσεις ελεύθερων και δίκαιων εκλογών σε μια δημοκρατία. Η σύλληψη και η συνεχιζόμενη κράτηση υποψηφίων για την προεδρία και η βία απέναντι στους διαδηλωτές πρέπει να καταδικαστούν. Η ΕΕ θα πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί προκειμένου να δείξει ότι τέτοια γεγονότα θα αντιμετωπιστούν με τη δέουσα σοβαρότητα και τα πιθανά μέτρα ασφαλώς θα πρέπει να περιλαμβάνουν την εξέταση οικονομικών κυρώσεων κατά της Λευκορωσίας. Για τους λόγους αυτούς, αποφάσισα να στηρίξω την κοινή πρόταση ψηφίσματος.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), γραπτώς. (RO) Η απόφαση των αρχών της Λευκορωσίας να τερματίσουν την αποστολή του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του ΟΑΣΕ είναι λυπηρή. Τους ζητήθηκε να ανακαλέσουν άμεσα την απόφαση αυτή.

Παρόμοια, η ενέργεια του αποκλεισμού διαφόρων σημαντικών ιστοτόπων του διαδικτύου κατά την ημέρα των εκλογών είναι κατακριτέα. Η ισχύουσα νομοθεσία για τα μέσα ενημέρωσης στη Λευκορωσία δεν συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και, ως εκ τούτου, οι αρχές της Λευκορωσίας καλούνται να την αναθεωρήσουν και να την τροποποιήσουν.

Σύμφωνα με αξιολόγηση της πολιτικής κατάστασης στη Λευκορωσία, παρατηρείται σοβαρή παραβίαση των δημοκρατικών δικαιωμάτων και κανόνων. Συνεπεία αυτού δεν μπορούμε παρά να καταδικάσουμε τις πράξεις καταστολής σε βάρος ειρηνικών διαδηλωτών, ηγετών της δημοκρατικής αντιπολίτευσης και πολλών ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών, δημοσιογράφων, δασκάλων και φοιτητών.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario David (PPE), γραπτώς. (PT) Βλέπω την κρατούσα πολιτική και κοινωνική κατάσταση στη Λευκορωσία με κάποια ανησυχία, πρέπει όμως να πω ότι τη βλέπω και με μεγάλη ελπίδα. Για τον λόγο αυτόν στηρίζω ανεπιφύλακτα αυτό το κοινό ψήφισμα που υπέγραψαν πέντε κοινοβουλευτικές ομάδες, στις οποίες δεν συγκαταλέγεται η Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών. Ωστόσο, όπως εκφράζω τη λύπη μου για όσα συμβαίνουν, τα οποία περιγράφονται καλά στο ψήφισμα, θα ήθελα επίσης να υπογραμμίσω τα συγκεκριμένα μέτρα στα οποία στοχεύει το ψήφισμα, που θεωρώ ότι και το Συμβούλιο και η Επιτροπή θα πρέπει να τα εφαρμόσουν άμεσα στην πράξη: την επιβολή οικονομικών κυρώσεων· το πάγωμα κάθε χρηματοδοτικής βοήθειας που παρέχεται μέσω του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, καθώς και μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και της Διεθνούς Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης· τη στήριξη των προσπαθειών της κοινωνίας των πολιτών της Λευκορωσίας με κάθε δυνατό μέσο με στόχο να επιτευχθεί μια κοινωνία με μεγαλύτερη ελευθερία και δημοκρατία· την επαναφορά της απαγόρευσης θεώρησης διαβατηρίου για τους κορυφαίους ηγέτες της Λευκορωσίας και την επέκτασή της σε υψηλόβαθμους αξιωματούχους· την αναστολή της συμμετοχής της Λευκορωσίας στις δραστηριότητες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης κατά τη διάσκεψη κορυφής της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης στην Βουδαπέστη· και τέλος, την εντατικοποίηση του έργου σχετικά με τις οδηγίες διαπραγμάτευσης για τις συμφωνίες διευκόλυνσης θεώρησης διαβατηρίου και επανεισδοχής έτσι ώστε να ενισχυθεί η επαφή μεταξύ των πληθυσμών.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Η Λευκορωσία είναι η μόνη χώρα στον κόσμο όπου η αστυνομία λειτουργεί ακόμα με την ονομασία KGB. Αυτό το απλό γεγονός δείχνει συμβολικά το είδος του καθεστώτος που επικρατεί εκεί. Οι πολίτες της Λευκορωσίας απαιτούν και αξίζουν αποτελεσματικές αλλαγές που θα βελτιώσουν τις συνθήκες ζωής τους, θα προαγάγουν αποτελεσματικά τη δημοκρατία και θα τους προσφέρουν πλήρη πολιτικό αυτοπροσδιορισμό. Ελπίζω ότι οι δημοκρατικές χώρες θα κατανοήσουν πόσο ανίκανο είναι το καθεστώς της Λευκορωσίας να προωθήσει τον εκδημοκρατισμό της χώρας και θα αντιτεθούν ανοιχτά στα κατασταλτικά μέσα και μεθόδους του.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. (PT) Βάσει των προκαταρκτικών αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων της κοινοβουλευτικής συνέλευσης του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) και του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του ΟΑΣΕ, οι προεδρικές εκλογές που έγιναν στις 19 Δεκεμβρίου 2010 δεν πληρούσαν τα διεθνή πρότυπα ελεύθερων, δίκαιων και διαφανών εκλογών. Επομένως, πρέπει να διεξαχθούν σύντομα νέες, ελεύθερες και δημοκρατικές εκλογές σύμφωνα με τα πρότυπα του ΟΑΣΕ.

Επιπροσθέτως, η ωμή χρήση βίας από την αστυνομία και την υπηρεσία κρατικής ασφάλειας της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας σε βάρος διαδηλωτών την ημέρα των εκλογών είναι απαράδεκτη. Θέλω να εκφράσω τις σοβαρές ανησυχίες μου για τις προσπάθειες των αρχών της Λευκορωσίας να θέσουν υπό κρατική κηδεμονία τον Danil Sannikov, τον 3ετή γιό του προεδρικού υποψηφίου Andrei Sannikov και της Irina Khalip, ερευνητικής δημοσιογράφου, που και οι δύο βρίσκονται στη φυλακή μετά τις εκλογές της 19ης Δεκεμβρίου.

Πρέπει επίσης να καταδικαστούν όλα τα κατασταλτικά μέτρα και να συσταθεί έντονα στις αρχές της Λευκορωσίας να σταματήσουν άμεσα κάθε μορφή δίωξης, εκφοβισμού και απειλής κατά των ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών.

Θεωρώ ότι το Συμβούλιο, η Επιτροπή και η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ πρέπει να επανεξετάσουν την πολιτική της ΕΕ για τη Λευκορωσία συμπεριλαμβάνοντας τη δυνατότητα επιβολής ειδικών οικονομικών κυρώσεων και το πάγωμα κάθε μακροοικονομικής ενίσχυσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς.(PT) Ανεξάρτητα από την ανάλυσή μας για τα όσα συμβαίνουν στη Λευκορωσία, δεν μπορούμε να είμαστε συνένοχοι σε αυτήν την κατάφωρη επίθεση κατά της ανεξαρτησίας και της εθνικής κυριαρχίας της χώρας αυτής ενθαρρύνοντας την άμεση παρέμβαση στις εσωτερικές της υποθέσεις και χειραγωγώντας γεγονότα που μόνο οι Λευκορώσοι και οι αρχές της χώρας έχουν δικαίωμα να επιλύσουν, προκειμένου να προσπαθήσουμε να ευθυγραμμίσουμε το κράτος και τις αρχές του με τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το ψήφισμα αυτό είναι μια σειρά απαράδεκτων ενεργειών που έχουν ως στόχο να εγκαταστήσουν στο Minsk ένα καθεστώς ανοικτό για τα συμφέροντα της ΕΕ. Ας δούμε μερικά παραδείγματα:

- καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει με όλα τα οικονομικά και πολιτικά μέσα τις προσπάθειες της κοινωνίας των πολιτών της Λευκορωσίας, των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης (μεταξύ των οποίων ο τηλεοπτικός σταθμός Belsat, το Ευρωπαϊκό Ραδιόφωνο για τη Λευκορωσία, το Radio Racyja και άλλα) και των μη κυβερνητικών οργανώσεων της Λευκορωσίας να προωθήσουν τη δημοκρατία και να αντιταχθούν στο καθεστώς·

- καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει ένα μηχανισμό εγγραφής των ΜΚΟ, των οποίων η καταχώρηση δεν γίνεται δεκτή στη Λευκορωσία για πολιτικούς λόγους, έτσι ώστε να μπορούν να επωφελούνται από προγράμματα της ΕΕ·

Ως εκ τούτου, δεν υπερψηφίσαμε το εν λόγω ψήφισμα.

 
  
MPphoto
 
 

  Sandra Kalniete (PPE) , γραπτώς. (LV) Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να λάβει ενεργά θέση για τα γεγονότα στη Λευκορωσία. Πρέπει να καταδικάσουμε τη βίαιη καταστολή της αντιπολίτευσης και τη νοθεία των αποτελεσμάτων των προεδρικών εκλογών. Η ελευθερία είναι μία από τις θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μπορούμε να αναπτύξουμε με επιτυχία τη συνεργασία μόνο με εκείνες τις χώρες όπου γίνονται σεβαστές αυτές οι αξίες. Για τον λόγο αυτόν, η απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων είναι μία από τις προϋποθέσεις για την επανάληψη του διαλόγου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λευκορωσίας. Με τη δήλωση αυτή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να στείλει ένα σαφές μήνυμα στην κυβέρνηση της Λευκορωσίας ότι θέλουμε τη συνεργασία, αλλά δεν πρόκειται ποτέ να δεχτούμε να αγνοήσουμε την πολιτική ελευθερία των ατόμων ή τη νοθεία εκλογικών αποτελεσμάτων για χάρη οικονομικών συμφερόντων, ειδικά επειδή πριν από παραπάνω από 20 χρόνια σημαντικό μέρος των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αγωνίζονταν οι ίδιοι για την ελευθερία. Πρέπει να επιβληθούν κυρώσεις στο καθεστώς της Λευκορωσίας, δεν πρέπει όμως να έχουν επιπτώσεις στον πληθυσμό της χώρας, στον οποίο πρέπει να ανοίξουμε μια ευρωπαϊκή προοπτική.

Τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια πρέπει να δέχονται τους νέους από τη Λευκορωσία που αποκλείστηκαν από τα εκεί πανεπιστήμια λόγω της πολιτικής τους δραστηριότητας και που δεν θα μπορέσουν ποτέ πια να μετέχουν στην εκπαίδευση σε μια Λευκορωσία υπό τον Lukashenko. Πρέπει να εδραιώσουμε τη συνεργασία μας με τους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών της Λευκορωσίας, να στηρίξουμε τον αγώνα τους και να ανταλλάξουμε εμπειρίες μαζί τους. Είμαι πεπεισμένη ότι ο λαός της Λευκορωσίας αξίζει ένα δημοκρατικό κράτος όπου θα γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπου θα διεξάγονται δίκαιες εκλογές και όπου θα επικρατεί ελευθερία λόγου. Αν η κυβέρνηση της Λευκορωσίας θέλει συνεργασία μαζί μας, θα είναι υποχρεωμένη να σεβαστεί αυτούς τους όρους.

 
  
MPphoto
 
 

  Arturs Krišjānis Kariņš (PPE), γραπτώς. (LV) Μια κατάσταση όπου ακριβώς έξω από την πόρτα μας, στη Λευκορωσία, καταστέλλεται βίαια η έκφραση της δημοκρατίας σε πολιτικό επίπεδο και σε επίπεδο ΜΚΟ είναι απαράδεκτη. Στήριξα το παρόν ψήφισμα διότι πιστεύω ότι η υποστήριξη των δυτικών συμμάχων είναι ουσιαστική για την αντίδραση στο αυταρχικό καθεστώς στη Λευκορωσία. Είναι μια ευκαιρία για να προωθήσει η Ένωση μια κοινή εξωτερική πολιτική και να υπερασπιστεί τις αξίες που προασπίζει συνήθως. Ταυτόχρονα, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να καθιερώσει κυρώσεις κατά της απολυταρχικής κυβέρνησης της Λευκορωσίας και να προσφέρει τόσο ηθική όσο και οικονομική στήριξη στο δημοκρατικό κίνημα στη χώρα.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE), γραπτώς. (EN) Υπερψήφισα το κοινό ψήφισμα για τη Λευκορωσία, καθώς είμαι ένας από τους πρωτεργάτες του εξ ονόματος της Ομάδας PPE. Το ψήφισμα αναφέρεται με σαφή και ξεκάθαρο τρόπο στην τραγική κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στη Λευκορωσία από τον δικτάτορα της χώρας Lukashenko από τις 19 Δεκεμβρίου 2010. Επομένως, θα ήθελα να δώσω έμφαση στην παράγραφο 15 που καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να μην αποδυναμώσουν την κοινή δράση της ΕΕ με διμερείς πρωτοβουλίες που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα της ευρωπαϊκής προσέγγισης Επίσης, θεωρώ τη μη διεξαγωγή του παγκόσμιου πρωταθλήματος χόκεϊ επί πάγου το 2014 στο Minsk ως ένα από τα πιο αποτελεσματικά μέσα της πρότασης για την άσκηση επιρροής στις αρχές της Λευκορωσίας προκειμένου να εγκαταλείψει τις κατασταλτικές πολιτικές της.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), γραπτώς. (IT) Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρούσε ανέκαθεν προτεραιότητές της την ανθρωπιστική πολιτική και την προστασία των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η αποστολή της, που σήμερα της επιτρέπει να διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στην παγκόσμια σκηνή και να εξάγει πέρα από τα σύνορά της τις αρχές της δημοκρατίας, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της νομιμότητας, μας δίνει τη δυνατότητα να κατανοήσουμε τους λόγους που υπαγόρευσαν την πρόταση κοινού ψηφίσματος με σκοπό να κληθεί η Λευκορωσία να σεβαστεί όλες τις προσπάθειες που έχουν γίνει σε θέματα διεθνούς δικαίου και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δυστυχώς, γνωρίζουμε πολύ καλά τα γεγονότα που σημειώθηκαν στη διάρκεια των εκλογών της 19ης Δεκεμβρίου. Χαρακτηριστικό τους ήταν η βίαιη καταστολή των λαϊκών διαδηλώσεων διαμαρτυρίας για ορισμένες προφανείς περιπτώσεις χειραγώγησης των εκλογών εκ μέρους της αστυνομίας και πρακτόρων μυστικών υπηρεσιών. Τέτοια απαράδεκτα γεγονότα οδήγησαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ενεργήσει βάσει προηγουμένων δηλώσεων του Προέδρου του κ. Buzek και να καλέσει την Ένωση να επιβάλει σοβαρές κυρώσεις στη Λευκορωσία και να δρομολογήσει έρευνα εξωτερικών, ανεξάρτητων αρχών προκειμένου να διαπιστωθεί τι συνέβη και να βεβαιωθεί ποιοι φέρουν την ευθύνη γι’ αυτό.

 
  
MPphoto
 
 

  Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), γραπτώς.(PL) Οι χώρες του πρώην σοσιαλιστικού μπλοκ κατανοούν πολύ καλά την πολιτική κατάσταση στη Λευκορωσία – περιορισμοί της προσωπικής ελευθερίας και της ελευθερίας του Τύπου και των μέσων ενημέρωσης, και ένα μη δημοκρατικό σύστημα διακυβέρνησης. Ενόψει των πρόσφατων γεγονότων στη Λευκορωσία μετά τις προεδρικές εκλογές, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή στα βήματα που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα κάνει μαζί με την Επιτροπή και το Συμβούλιο για να παρέμβει στο ζήτημα αυτό. Εξάλλου, πρέπει να συζητήσουμε για μέτρα για να βοηθήσουμε τη δημοκρατία στη Λευκορωσία και να αναζητήσουμε αποτελεσματικούς τρόπους επανεξέτασης της πολιτικής της ΕΕ απέναντι στο καθεστώς Lukashenko. Στην παρούσα κατάσταση, πρέπει να ασκήσουμε πίεση στο Minsk και να ζητήσουμε την απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων και την παύση της δίωξης των δημοσιογράφων. Γι’ αυτό ψήφισα υπέρ της έγκρισης αυτού του ψηφίσματος. Σας ευχαριστώ.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), γραπτώς. (EN) Η κατάσταση στη Λευκορωσία είναι απαράδεκτη και συντάσσομαι με τους συναδέλφους μου καταδικάζοντας τη χρήση ωμής βίας από την αστυνομία και τις υπηρεσίες της KGB κατά των διαδηλωτών την ημέρα των εκλογών, και ειδικότερα τη βίαιη επίθεση εναντίον του κ. Niakliayeu, που ήταν μία από πολλές περιπτώσεις σοβαρής παραβίασης βασικών δημοκρατικών αρχών όπως η ελευθερία του συνέρχεσθαι και η ελευθερία της έκφρασης, καθώς και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εκφράζω δε την ανησυχία μου για τις προσπάθειες των αρχών της Λευκορωσίας να θέσουν υπό κρατική κηδεμονία τον Danil Sannikov, τον 3ετή γιό του προεδρικού υποψηφίου Andrei Sannikov και της Irina Khalip, ερευνητικής δημοσιογράφου, που και οι δύο βρίσκονται στη φυλακή μετά τις εκλογές της 19ης Δεκεμβρίου. Καλώ και εγώ την Επιτροπή να στηρίξει με κάθε οικονομικό και πολιτικό μέσο τις προσπάθειες της κοινωνίας των πολιτών της Λευκορωσίας να προωθήσει τη δημοκρατία και να αντισταθεί στο καθεστώς.

 
  
MPphoto
 
 

  Jiří Maštálka (GUE/NGL), γραπτώς. (CS) Δεν πρέπει να κλείσουμε την πόρτα μειώνοντας έτσι την πιθανότητα βελτίωσης του διαλόγου. Η επίδραση της καθιέρωσης αυστηρών κυρώσεων θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα φραγμό και να απομονώσει ακόμα περισσότερο τη χώρα. Σε τελική ανάλυση, κατά πάσα πιθανότητα τον μεγαλύτερο αντίκτυπο θα ένοιωθαν άλλα πρόσωπα από εκείνα στα οποία απευθύνεται. Η επικοινωνία μεταξύ ΕΕ και Λευκορωσίας θα έπρεπε να συνεχιστεί με εντατικό ρυθμό, με χρήση όλων των δυνατοτήτων που προσφέρει η διπλωματία, και να επανεξετάζεται τακτικά. Όσον αφορά την αποτελεσματικότητα, θα πρέπει να περιλαμβάνει την καθιέρωση ενός διαφορετικού είδους διαλόγου, με διαφορετική μορφή και σε διαφορετικά επίπεδα, που θα συμπεριλαμβάνει μια ισορροπημένη και όχι μονόπλευρη αξιολόγηση. Ωστόσο, ο ακρογωνιαίος λίθος θα πρέπει να είναι μια προσεκτική αξιολόγηση της μέχρι τώρα εμπειρίας από την αμοιβαία επικοινωνία μεταξύ ΕΕ και Λευκορωσίας, βάσει της οποίας η εμπειρία θα μπορούσε να ενσωματωθεί σε ένα στρατηγικό σχέδιο που θα αντανακλά σαφώς την εξωτερική πολιτική της ΕΕ για την εν λόγω χώρα.

Αυτό μακροπρόθεσμα θα μπορούσε να οδηγήσει σε βελτίωση των σχέσεων και στην έναρξη νέων σχεδίων συνεργασίας, συμβάλλοντας στην περαιτέρω ανάπτυξη αυτής της χώρας και διαφυλάσσοντας την κυριαρχία της. Η Ανατολική Εταιρική Σχέση μπορεί να διαδραματίσει εδώ σημαντικό ρόλο.

 
  
MPphoto
 
 

  Clemente Mastella (PPE), γραπτώς. (IT) Από τη συζήτηση εδώ στο Σώμα προέκυψε γενική συμφωνία ότι η Ευρώπη πρέπει να αντιδράσει έντονα στα πρόσφατα γεγονότα που σημειώθηκαν στη Λευκορωσία μετά τις εκεί προεδρικές εκλογές.

Προσωπικά, πιστεύω ότι πρέπει να υιοθετηθεί μια συντονισμένη προσέγγιση: ενώ, αφενός, η Ευρώπη θέλει να ασκήσει κάποιο είδος πίεσης στην κυβέρνηση της Λευκορωσίας, αφετέρου δεν πρέπει να διακόψει εντελώς τη συνεργασία με τις αρχές του Minsk, χωρίς όμως να στηρίζει έτσι την πολιτική τους. Μια τέτοια προσέγγιση στην πραγματικότητα θα έβλαπτε μόνο τους πολίτες της Λευκορωσίας. Γι’ αυτό χρειάζεται να συνεχίσουμε να στηρίζουμε όλα τα μέτρα που ευνοούν την κοινωνία των πολιτών και προστατεύουν την αντιπολίτευση, τα ανεξάρτητα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τις μη κυβερνητικές οργανώσεις.

Φαίνεται, επομένως, ότι οι μηχανισμοί συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λευκορωσίας δεν πρέπει να διακοπούν εντελώς, εφόσον μόνο αυτοί μπορούν να συνεισφέρουν πραγματικά στην ευημερία της χώρας και στην κοινωνική και δημοκρατική της ανάπτυξη. Θα υποστήριζα επομένως ότι ο «κριτικός διάλογος» που έχουν ήδη εγκαινιάσει τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ θα πρέπει να διατηρηθεί προκειμένου να πεισθεί η Λευκορωσία πως πρέπει να ενισχύσει την αποφασιστικότητά της να κινηθεί προς ευρωπαϊκά πρότυπα όσον αφορά τον σεβασμό της δημοκρατίας και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Αυτά που συμβαίνουν στη Λευκορωσία πρέπει να απασχολήσουν όλους εκείνους που πιστεύουν στη δημοκρατία και στο κράτος δικαίου. Οι κάτοικοι της χώρας αυτής ζουν υπό ένα καθεστώς που δεν σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και διατηρεί μια εξαιρετικά σκληρή πολιτική αστυνομία. Η ΕΕ πρέπει να στηρίξει όλες τις προσπάθειες που οδηγούν στον εκδημοκρατισμό αυτού του καθεστώτος και σε βελτίωση της ζωής του πληθυσμού. Είναι αναγκαίο να δοθεί τέλος στην καταπίεση που εξακολουθεί να κυριαρχεί στη Λευκορωσία.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), γραπτώς. (FR) Δεν μπορούμε παρά να καταδικάσουμε τη χρήση εξουσίας και βίας από την αστυνομία και την KGB εναντίον διαδηλωτών κατά την ημέρα των εκλογών. Περισσότεροι από 600 άνθρωποι συνελήφθησαν και φυλακίστηκαν. Συλλήψεις, έρευνες και περαιτέρω καταδίκες ακολούθησαν τις επόμενες ημέρες; Αυτή η απαράδεκτη στάση απέναντι στην αντιπολίτευση θα πρέπει να μας προξενεί μεγάλη ανησυχία. Όλοι όσοι συνελήφθησαν για πολιτικούς λόγους θα πρέπει να απελευθερωθούν άμεσα. Δεν πρέπει να υπάρξουν άλλες διώξεις σε βάρος της αντιπολίτευσης, δημοκρατικών δυνάμεων ή εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών.

Η στάση που υιοθέτησαν οι αρχές προξενεί έκπληξη και για τον λόγο ότι είναι αντίθετη με τη στάση τους κατά την προεκλογική εκστρατεία, στη διάρκεια της οποίας παρακολουθήσαμε να αναδύονται πλουραλιστικές δυνάμεις, να δημιουργείται μια πραγματική αντιπολίτευση και μια δυναμική κοινωνία των πολιτών. Η ΕΕ δεν αναγνώρισε το επίσημο αποτέλεσμα της κάλπης. Ανεξάρτητα με το αν θα πρέπει να ληφθούν μέτρα κατά της κυβέρνησης, τα μέτρα αυτά δεν πρέπει να τιμωρήσουν τον λαό, τις ΜΚΟ ή την κοινωνία των πολιτών. Το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της 31ής Ιανουαρίου 2011 θα πρέπει να αποφασίσει για τα κατάλληλα μέτρα.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. (DE) Υπάρχουν σχόλια στα μέσα ενημέρωσης σύμφωνα με τα οποία η επαναφορά των κυρώσεων κατά του προέδρου της Λευκορωσίας Lukashenko, οι οποίες είχαν χαλαρώσει πριν από παραπάνω από δύο χρόνια, θα ισοδυναμούσε με την παραδοχή ότι οι μακροχρόνιες προσπάθειές μας για προσέγγιση απέτυχαν. Είναι γεγονός ότι αυτές οι προσπάθειες είχαν ήδη αποτύχει προηγουμένως, για παράδειγμα την περίοδο των προεδρικών εκλογών, και είχαν ασφαλώς αποτύχει το αργότερο όταν έκλεισαν τα γραφεία του ΟΑΣΕ στο Minsk και διατυπώθηκαν κατηγορίες κατά της Γερμανίας και της Πολωνίας για απόπειρα αποσταθεροποίησης.

Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις το ψήφισμα υπερβάλλει καθιστώντας ένα βασικά καλό κείμενο ευάλωτο σε κριτική. Για παράδειγμα, η έκκληση για απαγόρευση εισόδου στην ΕΕ όλων των κυβερνητικών αξιωματούχων και εκπροσώπων του δικαστικού συστήματος δεν θα επιτύχει τον επιδιωκόμενο στόχο. Η ακύρωση του παγκοσμίου πρωταθλήματος χόκεϊ επί πάγου του 2014 θα ήταν ένα τέτοιο παράδειγμα διπλωματίας με υπερβολική χρήση των μέσων ενημέρωσης. Γι’ αυτόν τον λόγο απείχα από την ψηφοφορία.

 
  
MPphoto
 
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE), γραπτώς. (LT) Συμφωνώ ότι στο επόμενο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων θα πρέπει να γίνει ουσιαστική επανεξέταση της πολιτικής της ΕΕ για τη Λευκορωσία. Νομίζω ότι πρέπει να δίδεται διαρκώς προσοχή στη Λευκορωσία και στην κατάσταση που επικρατεί εκεί, όχι μόνο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή, αλλά και σε επίπεδο υπουργών και αρχηγών κρατών, διότι η Λευκορωσία είναι μια χώρα με κοινά σύνορα με την ΕΕ. Ο διορισμός συντονιστών της ΕΕ για τις υποθέσεις που αφορούν τη Λευκορωσία ίσως να εξασφαλίσει ενιαία δράση της ΕΕ σχετικά με τη χώρα αυτή. Στηρίζω τη διάταξη να παγώσει η ΕΕ την απαγόρευση χορήγησης θεώρησης για έναν μακρύ κατάλογο αξιωματούχων της Λευκορωσίας, απελευθερώνοντας όμως ταυτόχρονα όσο το δυνατόν περισσότερο τις επαφές και τα ταξίδια στην ΕΕ για τους απλούς πολίτες της Λευκορωσίας. Η Λιθουανία ακολουθεί αυτή την οδό· έχει υπογράψει συμφωνία με τη Λευκορωσία για τη διευκόλυνση των διασυνοριακών μετακινήσεων και εκδίδει δωρεάν θεωρήσεις σε πολίτες της Λευκορωσίας. Επίσης, στηρίζω τον στόχο του ορισμού των «πιο ευαίσθητων τομέων» και την επίτευξη απόφασης για την εφαρμογή στοχοθετημένων κυρώσεων, παράλληλα με την ανακατεύθυνση και την προσαρμογή της συνδρομής της ΕΕ στην κοινωνία των πολιτών της Λευκορωσίας. Καλώ την Επιτροπή να βρει τρόπους αύξησης της πρόσβασης του πληθυσμού της Λευκορωσίας σε ανεξάρτητη ενημέρωση. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Ανθρωπιστικών Σπουδών στο Vilnius είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα μακροπρόθεσμα σχέδια αναπτυξιακής συνεργασίας όσον αφορά τη Λευκορωσία. Ενόψει μιας τέτοιας εσωτερικής κατάστασης στη Λευκορωσία, όπου έχουν κλείσει εδώ και καιρό όλοι οι δρόμοι για να γίνει κανείς συνειδητός και ελεύθερος πολίτης με κριτική σκέψη, το εν λόγω πανεπιστήμιο δεν γίνεται μόνο μια νησίδα ελεύθερης λευκορωσικής σκέψης, αλλά και κοιτίδα μελλοντικών Λευκορώσων ηγετών. Η ενίσχυση αυτού του πανεπιστημίου από την ΕΕ πρέπει επομένως όχι μόνο να διατηρηθεί, αλλά να αυξηθεί. Αυτό είναι λογικό και θα πρέπει να το επικροτήσουμε.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), γραπτώς.(DE) Η πρόταση ψηφίσματος περιλαμβάνει ορισμένες άκρως υπερβολικές προτάσεις όπως ο περιορισμός των θεωρήσεων για κρατικούς αξιωματούχους και μέλη των δικαστικών αρχών. Υπάρχει επίσης πρόθεση μποϋκοτάζ του παγκόσμιου πρωταθλήματος χόκεϊ επί πάγου το 2014. Ως εκ τούτου, απείχα από την ψηφοφορία.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), γραπτώς. (IT) Μετά τις προεδρικές εκλογές στη Λευκορωσία στις 19 Δεκεμβρίου 2010, που κατέληξαν στην επανεκλογή του προέδρου Lukashenko, σημειώθηκαν διαδηλώσεις διαμαρτυρίας που κατεστάλησαν βίαια από την αστυνομία. Πολλοί διαδηλωτές και ηγέτες της αντιπολίτευσης συνελήφθησαν και ενδέχεται να αντιμετωπίσουν σοβαρές ποινές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να παρακολουθεί απαθής να συμβαίνουν αυτά: πρέπει όλοι να εστιάσουμε την προσοχή μας στην εξασφάλιση της απελευθέρωσης αυτών των ανθρώπων μετά από όσα συνέβησαν μετά τις εκλογές. Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους η θετική μου ψήφος θέλω να είναι μια χειρονομία συναίνεσης σε ένα κοινό ψήφισμα για την παροχή στήριξης στη Λευκορωσία ώστε να συμμετάσχει στη διαδικασία συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά τη γνώμη μου, πρέπει να αντιμετωπίσουμε γρήγορα και πρακτικά αυτό το θέμα με μια συντονισμένη προσέγγιση που θα στηρίζει ενεργά την κοινωνία των πολιτών και θα προστατεύει τους αντιπολιτευόμενους και τις οικογένειές τους. Η θετική μου ψήφος βασίζεται στην ανάγκη, που τώρα γίνεται έντονα αισθητή στην ΕΕ, να πείσουμε τη Λευκορωσία πως πρέπει να κινηθεί προς ευρωπαϊκά πρότυπα αναφορικά με τον σεβασμό της δημοκρατίας και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Με το ψήφισμα αυτό, το Κοινοβούλιο αποφαίνεται σαφώς –σύμφωνα με τα προκαταρκτικά συμπεράσματα της κοινοβουλευτικής συνέλευσης του ΟΑΣΕ και του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του ΟΑΣΕ– ότι οι προεδρικές εκλογές της 19ης Δεκεμβρίου 2010 δεν πληρούσαν τα διεθνή πρότυπα ελεύθερων, δίκαιων και διαφανών εκλογών· θεωρεί αυτές τις εκλογές ως άλλη μια χαμένη ευκαιρία για τη μετάβαση της Λευκορωσίας στη δημοκρατία και ζητεί, ενόψει των πολλών και σοβαρών παρατυπιών που αναφέρθηκαν από το Γραφείο Δημοκρατικών Θεσμών και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του ΟΑΣΕ, να διεξαχθούν νέες εκλογές υπό ελεύθερες και δημοκρατικές συνθήκες σύμφωνα με τα πρότυπα του ΟΑΣΕ.

Καταδικάζει επίσης τη χρήση ωμής βίας από την αστυνομία και την KGB εναντίον όσων διαμαρτύρονταν κατά την ημέρα των εκλογών και ειδικότερα εκφράζει την αγανάκτησή του για τη βίαιη επίθεση εναντίον του Uladzimir Niakliayeu, που και τα δύο αποτελούν παραδείγματα των σοβαρών παραβιάσεων των στοιχειωδών δημοκρατικών αρχών όπως είναι η ελευθερία του συνέρχεσθαι και η ελευθερία της έκφρασης, καθώς και των ανθρώπινων δικαιωμάτων, και εκφράζει την ανησυχία του για τις προσπάθειες των αρχών της Λευκορωσίας να θέσουν υπό κρατική κηδεμονία τον Danil Sannikov, τον 3ετή γιό του προεδρικού υποψηφίου Andrei Sannikov και της Irina Khalip, ερευνητικής δημοσιογράφου, που και οι δύο βρίσκονται στη φυλακή μετά τις εκλογές της 19ης Δεκεμβρίου·

 
  
MPphoto
 
 

  Rafał Trzaskowski (PPE), γραπτώς.(PL) Η πολιτική της ΕΕ για τη Λευκορωσία, μια πολιτική διαλόγου και απλωμένου χεριού, αποδείχθηκε αναποτελεσματική. Ήρθε συνεπώς η ώρα για δύσκολες, αλλά σταθερές αποφάσεις που αφενός θα σημαίνουν κυρώσεις κατά του καθεστώτος, αλλά αφετέρου θα σημαίνουν ανοιχτή στάση απέναντι στη λευκορωσική κοινωνία των πολιτών, γιατί χωρίς τη στήριξή της δεν πρόκειται να γίνουν οι απαιτούμενες αλλαγές στη Λευκορωσία. Το ψήφισμα αναφέρεται σε αυτό.

 
  
  

Έκθεση: Derk Jan Eppink (A7-0374/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), γραπτώς. (PT) Επικροτώ αυτήν την έκθεση, δεδομένου ότι η Επιτροπή αντέδρασε στην κρίση και ταυτόχρονα εφήρμοσε μέτρα πολιτικής ανταγωνισμού. Τάσσομαι υπέρ του να εκπληρώσει το Κοινοβούλιο τον ρόλο του ως συννομοθέτης αναφορικά με την πολιτική ανταγωνισμού και εφόσον αυτό δεν είναι δυνατό, καλώ την Επιτροπή να ενημερώνει αναλυτικά το Κοινοβούλιο για τη συνέχεια που δίδεται στις συστάσεις του και να δικαιολογεί κάθε απόκλιση από αυτές. Είναι λυπηρό ότι δεν έχει ακόμα καταστεί δυνατό να βελτιωθεί το πλαίσιο του ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά προκειμένου να γίνει πιο ευνοϊκό για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), γραπτώς. (LT) Ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος σχετικά με την έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού 2009. Συμφωνώ με την άποψη του εισηγητή ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να έχει πιο ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση της πολιτικής του ανταγωνισμού με την καθιέρωση ενός ρόλου συννομοθέτη. Για να επιτύχει αυτόν τον σκοπό, το Κοινοβούλιο πρέπει να ενημερώνεται τακτικά για οποιαδήποτε πρωτοβουλία στον εν λόγω τομέα. Δεν έχω αμφιβολία πως ο ενεργός ρόλος του Κοινοβουλίου στη διαμόρφωση της πολιτικής ανταγωνισμού της ΕΕ θα συνεισφέρει σημαντικά στην επιτυχή εφαρμογή της πολιτικής ανταγωνισμού και στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς χωρίς περιορισμούς, που είναι ουσιαστικές προϋποθέσεις για τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), γραπτώς. (RO) Μία από τις αρχές της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να υιοθετούν μια οικονομική πολιτική «σύμφωνη με τις αρχές της ανοικτής οικονομίας της αγοράς, βασισμένη στον θεμιτό ανταγωνισμό». Ο σκοπός της πολιτικής ανταγωνισμού είναι να δημιουργήσει πραγματικό ανταγωνισμό στην ενιαία αγορά με τη χρήση μέτρων που αφορούν τις δομές της αγοράς και τη συμπεριφορά των παραγόντων της. Ο ελεύθερος ανταγωνισμός προάγει την καινοτομία, μειώνει το κόστος παραγωγής, αυξάνει την οικονομική απόδοση και, ως εκ τούτου, ανεβάζει το επίπεδο της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας. Η έκθεση καλύπτει και τις αντιμονοπωλιακές πολιτικές και τις πολιτικές ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων. Επίσης, παρουσιάζει κανόνες και διαδικασίες για την αντιμετώπιση της αντιανταγωνιστικής συμπεριφοράς σε επιχειρήσεις και εμποδίζει τις κυβερνήσεις να χορηγούν κρατικές ενισχύσεις που στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά.

Υπερψήφισα την παρούσα έκθεση διότι θεωρώ την πολιτική ανταγωνισμού καίριο μέσο που δίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση τη δυνατότητα να έχει μια δυναμική, αποτελεσματική και καινοτόμο εσωτερική αγορά, να είναι ανταγωνιστική σε παγκόσμιο επίπεδο και να βγει από τη χρηματοπιστωτική κρίση. Οι καταναλωτές έχουν το μεγαλύτερο κέρδος όταν εφαρμόζεται αποτελεσματικά η πολιτική ανταγωνισμού.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), γραπτώς.(FR) Κάθε χρόνο, η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δημοσιεύει την έκθεσή της για την πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ. Στον τομέα αυτόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαθέτει πολύ ευρείες αρμοδιότητες προκειμένου να μπορεί να εξασφαλίσει τη σωστή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Το 2009 σημαδεύτηκε από σκληρές συνθήκες κρίσης, τις οποίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν υποχρεωμένη να λάβει υπόψη εποπτεύοντας τις πρακτικές των επιχειρήσεων. Υπερψήφισα το ψήφισμα του Κοινοβουλίου διότι απευθύνει έκκληση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι βουλευτές του Σώματος θα συμμετέχουν περισσότερο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για την εν λόγω πολιτική, ότι θα δίδεται μεγαλύτερη σημασία στις υπηρεσίες γενικού συμφέροντος και ότι οι υπηρεσίες της θα δίνουν μεγαλύτερη προσοχή στις δραστηριότητες των επιχειρήσεων του χρηματοπιστωτικού τομέα.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), γραπτώς. (FR) Αν υπήρχε ηλεκτρονική ψηφοφορία για την έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού 2009, θα είχα απόσχει της ψήφου. Υπήρχαν πράγματι ορισμένα καλά στοιχεία στην έκθεση αυτή (αξιολόγηση της πολιτικής ανταγωνισμού, δικαιώματα των καταναλωτών, καινοτομία και μεγαλύτερος ρόλος για τις ΜΜΕ), όμως λυπάμαι για τη γενική οπτική υπό την οποία συντάχθηκε: ένα είδος καχυποψίας σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις –που υποτίθεται ότι έρχονται a priori σε σύγκρουση με την πολιτική ανταγωνισμού– και έναν τρόπο υποστήριξης της πρόωρης ελευθέρωσης ορισμένων τομέων της οικονομίας, ιδίως του τομέα των σιδηροδρόμων, που δεν μου φαίνεται ενδεδειγμένος.

Πρέπει να αλλάξουμε αυτήν την οπτική και να επαναφέρουμε τους πολίτες στο επίκεντρο του προβλήματος. Ειδικά στις δημόσιες υπηρεσίες, μπορούμε να δούμε ότι οι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις δεν είναι επαρκείς για τα καθήκοντα που επιτελεί μια δημόσια υπηρεσία και, ως εκ τούτου, πρέπει να ξαναγραφτούν λαμβάνοντας υπόψη πρωτίστως τις ανάγκες των πολιτών και την κοινωνική συνοχή.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), γραπτώς. (LT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης για την πολιτική ανταγωνισμού 2009. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντέδρασε γρήγορα στην οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση και τα μέτρα της πολιτικής ανταγωνισμού προσαρμόστηκαν με επιτυχία. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή στο γεγονός ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να συμμετέχει πιο ενεργά στη διαμόρφωση της πολιτικής του ανταγωνισμού με την καθιέρωση ενός ρόλου συννομοθέτη. Επιπροσθέτως, το Κοινοβούλιο πρέπει να ενημερώνεται τακτικά για οποιαδήποτε πρωτοβουλία στον εν λόγω τομέα. Μια κοινοτική πολιτική ανταγωνισμού βασισμένη στις αρχές των ανοικτών αγορών και σε ίσους όρους ανταγωνισμού σε όλους τους τομείς αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για μια επιτυχημένη εσωτερική αγορά και προϋπόθεση για τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων απασχόλησης βασισμένων στη γνώση. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι είναι αναγκαίο να διατυπωθούν σαφείς κανόνες ανταγωνισμού που θα είναι επιβοηθητικοί και χρήσιμοι για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) διότι η επιτυχής εφαρμογή της πολιτικής ανταγωνισμού και η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς χωρίς περιορισμούς είναι ουσιαστικές προϋποθέσεις για τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνιστώ στην Επιτροπή να εστιαστεί περισσότερο στην εξασφάλιση θεμιτού ανταγωνισμού εντός της εσωτερικής αγοράς και ίσων όρων ανταγωνισμού σε ό,τι αφορά τις προϋποθέσεις εξόδου.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), γραπτώς. (EN) Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι λόγω των εξαιρετικών περιστάσεων που βιώσαμε εξαιτίας της χρηματοπιστωτικής κρίσης, έπρεπε αναγκαστικά να υπάρξει ένας βαθμός ευελιξίας στο πλαίσιο της κοινοτικής πολιτικής ανταγωνισμού. Παρ’ όλα αυτά είναι ουσιαστικό να καταλάβουμε πως οι αρχές στις οποίες βασίζεται η πολιτική είναι οι ανοικτές αγορές και η εξασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού. Αυτές οι προϋποθέσεις είναι ουσιαστικές για μια επιτυχημένη εσωτερική αγορά. Κατά τη γνώμη μου, η έκθεση αυτή αντιμετώπισε ικανοποιητικά τα θέματα που προξενούν ανησυχία και προέκυψαν λόγω της κρίσης. Η έκθεση πέτυχε επίσης να χαράξει τον καλύτερο δρόμο προς τα εμπρός. Ως εκ τούτου, αποφάσισα να την υπερψηφίσω.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), γραπτώς. (RO) Η έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού είναι ένα σημαντικό έγγραφο που υπογραμμίζει πως σε καιρούς κρίσης δεν είναι μόνο σημαντικό να εξασφαλίσουμε τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και να αποκαταστήσουμε τις ροές πιστώσεων, αλλά πρέπει επίσης να διασφαλίσουμε, ιδίως, πως υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις και οι μηχανισμοί ελέγχου και επαλήθευσης προκειμένου να λειτουργούν αποτελεσματικά οι αγορές.

Από την άλλη, υπό τέτοιες συνθήκες οι κανόνες του ανταγωνισμού πρέπει να εφαρμόζονται με ευελιξία όταν απαιτείται, χωρίς συμβιβασμούς ως προς τις αρχές στις οποίες βασίζονται οι πολιτικές για τον εν λόγω τομέα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως κατά τη διάρκεια της κρίσης ακούστηκαν λίγες μόνο φωνές να ζητούν τη θέσπιση προστατευτικών πολιτικών, οι οποίες απλά θα όξυναν και θα παρέτειναν την κρίση.

Η πολιτική ανταγωνισμού είναι ένα καίριο όργανο που δίνει στην ΕΕ τη δυνατότητα να έχει μια δυναμική, αποτελεσματική και καινοτόμο εσωτερική αγορά που είναι ανταγωνιστική σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι παρατηρήσεις και οι συστάσεις της έκθεσης για τις τομεακές πολιτικές αυτού του κλάδου είναι ευπρόσδεκτες, όπως και εκείνες που αφορούν το πεδίο εφαρμογής και τον προορισμό των κρατικών ενισχύσεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Η πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ δεν είναι μόνο μια θεμελιώδης πολιτική που αποτελεί πραγματικά τη βάση του ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου, αλλά αποτελεί και τη βάση μιας επιτυχημένης εσωτερικής αγοράς και μιας βιώσιμης και ανταγωνιστικής οικονομίας. Γι’ αυτό θεωρώ τόσο σημαντικό να ενημερώνει η Επιτροπή το Κοινοβούλιο για την εξέλιξη και την εφαρμογή της. Όπως όλοι γνωρίζουμε, το 2009 ήταν ένα εξαιρετικό έτος για διάφορους λόγους. Ήταν το έτος που ακολούθησε μετά την κατάρρευση της Lehman Brothers (Σεπτέμβριος 2008), πράγμα που είχε ως αποτέλεσμα την εφαρμογή διαφόρων έκτακτων μέτρων αναφορικά με τον ανταγωνισμό, ιδίως σε σχέση με τις κρατικές ενισχύσεις, τις τέσσερις ανακοινώσεις για τον χρηματοπιστωτικό τομέα και το προσωρινό πλαίσιο για τους υπόλοιπους τομείς. Ως εκ τούτου, θεωρώ ουσιαστικό να διεξαχθεί μια εις βάθος ανάλυση του αντικτύπου που είχαν αυτά τα μέτρα στην οικονομία και τα οικονομικά των διαφόρων κρατών μελών και να εξεταστεί η αποτελεσματικότητά τους προκειμένου να καταστεί δυνατή η συναγωγή των απαραίτητων συμπερασμάτων.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. (PT) Αυτό το ψήφισμα αφορά την πολιτική ανταγωνισμού του 2009 και περιλαμβάνει μια σφαιρική προοπτική για όλες τις κρατικές ενισχύσεις του τομέα των μεταφορών εντός της ΕΕ, που είναι θεμελιώδης για την ύπαρξη μιας αγοράς χωρίς σύνορα και για την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, αγαθών και υπηρεσιών.

Η οικονομική κρίση των προηγουμένων ετών αντικατοπτρίζεται στη χρεοκοπία πολλών επιχειρήσεων και είναι απολύτως απαραίτητο να υιοθετηθούν ρυθμιστικά μέτρα που θα προλάβουν τη στρέβλωση αυτής της δραστηριότητας, συγκεκριμένα, ρυθμίζοντας την ενίσχυση του τομέα. Επιπλέον, οι περιφερειακές χώρες της ΕΕ διαπίστωσαν αύξηση του κόστους στον τομέα αυτόν, όταν χρειάστηκαν πόροι για την ελαχιστοποίηση της κατάστασης αυτής.

Ως εκ τούτου, επικροτώ την έγκριση του ψηφίσματος αυτού και τη δημιουργία μιας σειράς μέτρων για τον έλεγχο της αγοράς, το περιβαλλοντικό μέλημα για τις εκπομπές CO2 και την παροχή κινήτρων για την έρευνα σχετικά με τρόπους βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας στην Ευρώπη, συγκεκριμένα με τη σύσταση να παρέχουν η Επιτροπή και τα κράτη μέλη το 3% των επενδύσεων στον τομέα αυτόν.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς.(PT) Σε μια περίοδο όπου εντείνεται η χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση, είναι απαράδεκτο να εγκρίνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού 2009 η οποία υπερασπίζεται τον ανταγωνισμό και εμμένει σε νέα μέτρα ελευθέρωσης, ειδικότερα στον σιδηροδρομικό τομέα, δηλώνοντας ότι είναι αναγκαίο να ολοκληρωθεί η ενιαία σιδηροδρομική αγορά με το άνοιγμα των εθνικών αγορών επιβατικών μεταφορών. Το ίδιο συμβαίνει αναφορικά με τον τομέα των φαρμακευτικών προϊόντων, όταν ζητείται από την Επιτροπή να επισπεύσει την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς φαρμάκων, καθώς και με τον τομέα των τηλεπικοινωνιών κλπ.

Έχουμε λοιπόν μια έκθεση με πρόθεση επέκτασης της ελευθέρωσης σε βασικούς τομείς προκειμένου να βελτιωθούν οι συνθήκες ζωής των ανθρώπων, χωρίς όμως καμία σκέψη για τα αποτελέσματα στην απασχόληση, τις τιμές και τη ζωή των ανθρώπων. Ενδιαφέρεται μόνο για τα κέρδη των οικονομικών και χρηματοπιστωτικών ομίλων, έστω και αν περιστασιακά αναφέρεται στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις τις οποίες θέτει σε κίνδυνο η νεοφιλελεύθερη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αγνοεί συστηματικά το γεγονός ότι αυτός ο επονομαζόμενος ελεύθερος ανταγωνισμός επιτρέπει απλώς στις μεγάλες επιχειρήσεις να συντρίβουν τις μικρές, ενώ εκείνοι που υφίστανται τις συνέπειες είναι οι εργαζόμενοι, οι καταναλωτές και οι μικροί επιχειρηματίες.

Ως εκ τούτου, καταψηφίσαμε την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), γραπτώς. (LT) Ψήφισα υπέρ του παρόντος ψηφίσματος διότι ο προστατευτισμός και η μη επιβολή των κανόνων ανταγωνισμού δεν θα έκανε τίποτα άλλο από το να εντείνει και να παρατείνει την κρίση. Η πολιτική ανταγωνισμού είναι ένα καίριο εργαλείο για να δοθεί στην ΕΕ η δυνατότητα να έχει μια δυναμική, αποτελεσματική και καινοτόμο εσωτερική αγορά και να είναι ανταγωνιστική σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και να ξεπεράσει τη χρηματοπιστωτική κρίση. Ο ανταγωνισμός έχει ακόμα ελλείψεις στον ενεργειακό τομέα, τη γεωργική παραγωγή και άλλους τομείς και για τον λόγο αυτόν το Κοινοβούλιο θα πρέπει να συμμετέχει πιο ενεργά στη διαμόρφωση της πολιτικής του ανταγωνισμού με την καθιέρωση ενός ρόλου συννομοθέτη. Ο ενεργός ρόλος του Κοινοβουλίου στη διαμόρφωση της πολιτικής ανταγωνισμού της ΕΕ θα συνεισφέρει σημαντικά στην επιτυχή εφαρμογή της πολιτικής ανταγωνισμού και στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, που είναι ουσιαστικές προϋποθέσεις και προαπαιτούμενα για τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 
  
MPphoto
 
 

  Iliana Ivanova (PPE), γραπτώς. – (BG) Αναφορικά με την έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού για το 2009, θα ήθελα να επαναλάβω τη σημασία των δράσεων παρακολούθησης για να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα των κρατικών ενισχύσεων που έχουν χορηγηθεί. Είναι ζωτικής σημασίας για την ενιαία αγορά να διεξαγάγει η Επιτροπή μια εις βάθος ανάλυση των αποτελεσμάτων της επανεξέτασης του μηχανισμού κρατικής ενίσχυσης που πραγματοποιήθηκε ως αντίδραση στην κρίση, και σε σχέση με τον υγιή ανταγωνισμό και με την εξασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού στην ΕΕ, με τη μεταρρύθμιση του χρηματοπιστωτικού τομέα και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως η διαδικασία επανεξέτασης των μηχανισμών παροχής κρατικής ενίσχυσης δρομολογήθηκε για έναν μόνο λόγο: για να βοηθήσει τις οικονομίες των κρατών μελών να ανακάμψουν από την κρίση. Στο πλαίσιο της παρακολούθησης των αποτελεσμάτων της παροχής κρατικής ενίσχυσης, η Επιτροπή πρέπει να αρκεστεί στο να μην ξεπεράσουν τα μέτρα που λαμβάνονται τον αρχικό στόχο, διότι η ουσία της κοινοτικής πολιτικής ανταγωνισμού είναι η ισότιμη συμμετοχή στην ενιαία αγορά.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (S&D), γραπτώς.(PL) Ψηφίσαμε για ένα έγγραφο κρίσιμης σημασίας για την κοινοτική πολιτική ανταγωνισμού. Ο ανταγωνισμός είναι σημαντικός για την υγιή λειτουργία της οικονομίας. Ο ανταγωνισμός πρέπει να εξεταστεί σε παγκόσμιο επίπεδο και στο εσωτερικό της Ένωσης. Στην παγκόσμια προσέγγιση πρέπει μεταξύ άλλων να επικεντρωθούμε στους κανόνες της αγοράς, καθώς και στην πλευρά του κόστους των ανταγωνιστικών παραγωγών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό αφορά ιδίως τους κινέζους και κορεάτες παραγωγούς. Επικροτώ την έκκληση για ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς σιδηροδρόμων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Οι υγιείς αρχές ανταγωνισμού μπορούν να συμβάλουν στην αναζωογόνηση των σιδηροδρόμων και να αυξήσουν το μερίδιό τους στην αγορά των μεταφορών. Αυτό μπορεί να μας φέρει πιο κοντά στην ιδέα ενός ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος παρόμοιου με εκείνο των οδικών ή των αεροπορικών μεταφορών.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), γραπτώς. (RO) Το 2009 ήταν μια δύσκολη χρονιά για την Ευρωπαϊκή Ένωση –και όχι μόνο– που σημαδεύτηκε από την ιδιαίτερα σοβαρή χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση. Οι αρνητικές συνέπειες της κρίσης έπληξαν σκληρά την οικονομία και το επιχειρηματικό περιβάλλον, καθώς και τους φορείς λήψης αποφάσεων. Ενώ οι φορείς λήψης αποφάσεων επιχείρησαν να χαράξουν πολιτικές που θα ελαχιστοποιούσαν τον αντίκτυπο της κρίσης στην πραγματική οικονομία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί με τα κράτη μέλη και τις κεντρικές τράπεζες εργάστηκε σκληρά για να σταθεροποιήσει το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Η φετινή έκθεση δίνει ιδιαίτερη προσοχή σε αυτά τα θέματα και σημειώνει με ικανοποίηση την ταχεία αντίδραση της Επιτροπής και την επιτυχή εφαρμογή μέτρων πολιτικής ανταγωνισμού. Ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης γιατί θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται μια ισχυρή πολιτική ανταγωνισμού βασισμένη στην αρχή μιας ελεύθερης αγοράς και θεμιτού ανταγωνισμού σε όλους τους τομείς, που θα δημιουργήσει μια επιτυχημένη εσωτερική αγορά και θα ευνοήσει τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας βασισμένων στη γνώση.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), γραπτώς. (EN) Ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης και θα ήθελα ειδικότερα να επιστήσω την προσοχή στην παράγραφο 105 που καλεί την Επιτροπή να επιδιώξει την ολοκλήρωση της ενιαίας σιδηροδρομικής αγοράς, αίτημα που υποστηρίζω θερμά.

 
  
MPphoto
 
 

  Clemente Mastella (PPE), γραπτώς.(IT) Υπερψήφισα την έκθεση αυτή διότι υποστηρίζει θερμά, βάσει μιας θετικής αξιολόγησης της δράσης που ανέλαβε και πάλι εφέτος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έναν πιο ενεργό ρόλο του Κοινοβουλίου κατά τη διαμόρφωση της πολιτικής ανταγωνισμού. Ως εκ τούτου, ζητούμε ρόλο συννομοθέτη και τακτική ενημέρωση του Κοινοβουλίου για κάθε πρωτοβουλία στον εν λόγω τομέα. Θέλουμε να υπογραμμίσουμε ότι μια κοινοτική πολιτική ανταγωνισμού βασισμένη στις αρχές των ανοικτών αγορών και σε ίσους όρους ανταγωνισμού σε όλους τους τομείς αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για μια επιτυχημένη εσωτερική αγορά και προϋπόθεση για τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων απασχόλησης. Ως εκ τούτου, υπογραμμίζουμε το αίτημά μας για μεγαλύτερη συνοχή μεταξύ όλων των κοινοτικών πολιτικών και των προτεραιοτήτων για την ανάπτυξη και για τις θέσεις απασχόλησης που ορίζονται στη στρατηγική ΕΕ 2020. Είναι απαραίτητο να διατυπωθούν σαφέστεροι κανόνες ανταγωνισμού που θα ενθαρρύνουν την ανάπτυξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες είναι κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη σε όλες τις οικονομίες μας. Ταυτόχρονα, καλούμε τα κράτη μέλη να συνεργαστούν ενεργά με την Επιτροπή για την ανάπτυξη και αξιολόγηση των προσωρινών κανόνων που θεσπίστηκαν ως αντίδραση στη χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση υποβάλλοντας ακριβείς και λεπτομερείς εκθέσεις για την εφαρμογή και την αποτελεσματικότητά τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), γραπτώς. (FR) Η έκθεση αυτή είναι ένας ύμνος στον ελεύθερο και χωρίς στρεβλώσεις ανταγωνισμό, τον οποίο εκθειάζει ως αλάνθαστο μέσο αντιμετώπισης της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Στην πραγματικότητα, ισχύει ακριβώς το αντίθετο. Ο ανταγωνισμός είναι η ασθένεια και όχι η θεραπεία. Η έκθεση αυτή είναι ένα παράλογο δόγμα. Θα την καταψηφίσω.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Η ανάλυση της έκθεσης για την πολιτική ανταγωνισμού του 2009 δείχνει πως η οικονομική κρίση που ξεκίνησε το 2008 ίσως να είχε κάποια επίπτωση στην εν λόγω πολιτική, αν μη τι άλλο και επειδή τα κράτη μέλη προσέφεραν με διάφορους τρόπους βοήθεια στις οικονομίες τους. Είναι καιρός να αναλύσουμε τις συνέπειες αυτής της βοήθειας για την εσωτερική αγορά και να αποφανθούμε για το αν προκάλεσε στρέβλωση του ελεύθερου ανταγωνισμού. Δεν μπορούμε να λησμονούμε ότι η κοινοτική πολιτική ανταγωνισμού είναι βασισμένη στις αρχές των ανοικτών αγορών και σε ένα σχέδιο δραστηριότητας δίκαιο για όλους τους τομείς· αυτό αποτελεί τη βάση για μια επιτυχημένη εσωτερική αγορά και προϋπόθεση για τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων απασχόλησης βασισμένων στη γνώση.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. (DE) Η χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση που συγκλόνισε τις χρηματοπιστωτικές αγορές έχει, όπως είναι φυσικό, αντίκτυπο και στην πολιτική ανταγωνισμού. Ο αντίκτυπος αυτός φαίνεται στα αυξανόμενα δημοσιονομικά ελλείμματα και στην αύξηση του δημοσίου χρέους σε πολλά κράτη μέλη, που επιβραδύνουν την οικονομική ανάκαμψη, καθώς και στις κρατικές ενισχύσεις που δόθηκαν ως αντίδραση στη χρηματοπιστωτική κρίση.

Οι κυβερνητικές εγγυήσεις οδήγησαν σε ποικίλα αποτελέσματα και στρεβλώσεις όπως η μείωση της διαφοράς των επιτοκίων των ιδιωτικών δανείων, καθώς και σε συνέπειες όσον αφορά τη στρατηγική που ακολουθήθηκε από τα συνταξιοδοτικά ταμεία. Η ευρωπαϊκή πολιτική ανταγωνισμού θα πρέπει να καταστήσει την εσωτερική αγορά ανταγωνιστική σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι εύλογη μια συντονισμένη προσέγγιση στον τομέα αυτόν. Ωστόσο, αυτό δεν θα πρέπει να υποβαθμιστεί σε μια επίθεση κατά της κυριαρχίας. Για τον λόγο αυτόν, καταψήφισα την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), γραπτώς. (IT) Υπερψήφισα την έκθεση του κ. Eppink για την πολιτική ανταγωνισμού 2009 διότι η πολιτική ανταγωνισμού είναι ουσιαστικό εργαλείο για την αντιμετώπιση των αποτελεσμάτων της οικονομικής κρίσης. Αναφορικά με τον ανταγωνισμό κατά το 2009, μετά από την ανάκαμψη του χρηματοπιστωτικού τομέα, η Επιτροπή εκτέλεσε –και συνεχίζει να εκτελεί– το σημαντικό καθήκον να εποπτεύει την επιστροφή από τις τράπεζες των κρατικών ενισχύσεων που εκταμιεύθηκαν για την αναζωογόνηση της οικονομίας. Πρώτα απ’ όλα πρέπει να ενισχυθούν οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Εφόσον οι ΜΜΕ διαδραματίζουν καίριο ρόλο για το σύνολο της ευρωπαϊκής οικονομίας εξαιτίας του μεγάλου δυναμικού καινοτομίας τους, χρειάζονται σαφείς, δίκαιους και χωρίς διακρίσεις κανόνες ανταγωνισμού για να διευκολυνθούν οι διασυνοριακές συναλλαγές και να επωφεληθούν οι ΜΜΕ από την αγορά της ΕΕ κάνοντας αποτελεσματική χρήση του SEPA (ενιαίου χώρου πληρωμών σε ευρώ).

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Στηρίξαμε γενικά την προτεινόμενη έκθεση μολονότι χάσαμε ορισμένες σημαντικές ψηφοφορίες σχετικά με τον περιβαλλοντικό φόρο. Ωστόσο, σε γενικές γραμμές το κείμενο ήταν αρκετά καλό ώστε να το υποστηρίξουμε τελικά (βέβαια, χωρίς ενθουσιασμό).

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), γραπτώς.(IT) Διαφαίνεται ολοένα περισσότερο, και υπό το φως της έκθεσης της Επιτροπής για την πολιτική ανταγωνισμού του 2009 στην Ευρώπη, ότι η πολιτική ανταγωνισμού είναι ένα ουσιαστικό εργαλείο που θα βοηθήσει την ΕΕ να έχει μια δυναμική, αποτελεσματική και καινοτόμο εσωτερική αγορά και να είναι ανταγωνιστική σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και να ξεπεράσει τη χρηματοπιστωτική κρίση.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να έχει πιο ενεργό ρόλο, αρχής γενομένης από την αύξηση της συμμετοχής του σε όλες τις πρωτοβουλίες της Επιτροπής στον τομέα αυτόν, καθώς η Επιτροπή είναι η μόνη αρχή ανταγωνισμού με αρμοδιότητες σε επίπεδο ΕΕ. Η έκθεση υπογραμμίζει ότι οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις έχουν ιδιαίτερη σημασία για ολόκληρη την ευρωπαϊκή οικονομία, δίνει έμφαση στο σοβαρό δυναμικό καινοτομίας των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και επαναλαμβάνει το προηγούμενο αίτημα του Κοινοβουλίου προς την Επιτροπή να εγκρίνει νέες πρωτοβουλίες με εστίαση σε δίκαιους και χωρίς διακρίσεις όρους ανταγωνισμού για τις εν λόγω επιχειρήσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE), γραπτώς.(PL) Θέλουμε η εσωτερική αγορά να είναι αποτελεσματική, δυναμική και καινοτόμος. Η πολιτική ανταγωνισμού είναι το κατάλληλο εργαλείο για την επίτευξη αυτών των σκοπών. Για την επόμενη περίοδο, μια προτεραιότητα θα είναι η εξασφάλιση διαρκούς ανάπτυξης μέσω της αύξησης των επιπέδων απασχόλησης που θα έχει ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς μας. Αυτό θα συμβάλει στη βελτίωση της θέσης της Ένωσης στον κόσμο και θα μας επιτρέψει να ξεπεράσουμε την κρίση, πρωτίστως όμως θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής των πολιτών μας. Αν ο ανταγωνισμός λειτουργεί σωστά στην αγορά αγαθών και υπηρεσιών, μπορούμε να εγγυηθούμε καλύτερη ποιότητα, χαμηλότερες τιμές και μεγαλύτερες δυνατότητες επιλογής για τους καταναλωτές. Ειδικότερα, πρέπει να θυμόμαστε τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δεν προσφέρουν μόνο θέσεις εργασίας στους περισσότερους από τους πολίτες μας, αλλά έχουν επίσης μεγάλο δυναμικό καινοτομίας. Συνεπώς, είναι πολύ σημαντικό να δημιουργήσουμε δίκαιους και χωρίς διακρίσεις όρους για τη λειτουργία τους και να αναπτύξουμε πολύ σαφείς και διαφανείς κανόνες ανταγωνισμού. Η αποτελεσματική χρήση των μέσων της πολιτικής ανταγωνισμού από την Επιτροπή κατέστησε δυνατή τη σταθεροποίηση της οικονομίας και τον μετριασμό των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές. Το 2009 ήταν ένα έτος όπου η βοήθεια ήταν ουσιαστικής σημασίας για να διατηρηθεί η ακεραιότητα και η ανταγωνιστικότητα της ενιαίας αγοράς. Η πολιτική των κρατικών ενισχύσεων είναι καίριο στοιχείο της πολιτικής ανταγωνισμού διότι επιτρέπει την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών σε όλους τους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην ενιαία αγορά. Ωστόσο, η βοήθεια αυτή θα πρέπει να παρακολουθείται έτσι ώστε να μη βλάψει τη λειτουργία της αγοράς.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), γραπτώς. (PT) Η ανάλυση της έκθεσης για την πολιτική ανταγωνισμού που εκπόνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το 2009 μας επιτρέπει να συναγάγουμε συμπεράσματα για τα πλεονεκτήματα αυτής της ευρωπαϊκής πολιτικής. Η ευρωπαϊκή πολιτική του ελεύθερου ανταγωνισμού είναι μία από τις κεντρικές πολιτικές της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Το σκεπτικό στο οποίο βασίζεται έχει ως στόχο τη δημιουργία μιας εσωτερικής αγοράς όπου οι οικονομικοί παράγοντες μπορούν να ξεκινούν και να ασκούν ελεύθερα τις δραστηριότητές τους. Θεωρώ ότι είναι αναγκαίο, όπως αναφέρεται σε αυτό το έγγραφο, να υπάρχουν σαφείς κανόνες ανταγωνισμού προκειμένου η δημιουργία μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) να αποτελεί μια πραγματική δυνατότητα. Σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση περνά μια από τις σοβαρότερες περιόδους οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης σε ολόκληρη την ιστορία της και η δραστηριότητα των ΜΜΕ είναι ζωτικής σημασίας για την επανεκκίνηση της οικονομίας. Βλέπω με χαρά την ανάπτυξη μεγαλύτερων συνεργειών μεταξύ της πολιτικής ανταγωνισμού και της πολιτικής προστασίας των καταναλωτών. Λυπάμαι, ωστόσο, διότι υπάρχει ακόμα αθέμιτος ανταγωνισμός στην αγορά ενέργειας και στηρίζω την πρόσκληση που απευθύνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το έγγραφο που τέθηκε σήμερα σε ψηφοφορία να παρακολουθεί στενά την εφαρμογή της τρίτης δέσμης για την ελευθέρωση της ενέργειας από τα κράτη μέλη.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), γραπτώς. (EN) Στηρίζω πλήρως τις εκκλήσεις του ψηφίσματος για αυστηρότερους κανόνες στον τομέα της πολιτικής ανταγωνισμού. Οι αποζημιώσεις προσώπων και εταιρειών σε περιπτώσεις παραβίασης της κοινοτικής αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας θα συμβάλουν στην αποτροπή των εταιρειών και των προσώπων από την παραβίαση αυτών των νόμων. Η πρόταση αυτή είναι ιδιαίτερα ισορροπημένη και ζητεί να αναπτυχθεί ευρύ φάσμα μέσων για την αποτροπή των ατόμων από την παραβίαση των κανόνων, συμπεριλαμβανομένης της ατομικής ευθύνης, της διαφάνειας και της λογοδοσίας των εταιρειών, του δικαιώματος άμυνας και της δίκαιης δίκης. Χαίρομαι διότι η πρόταση δεν έφθασε τόσο μακριά όσο οι ΗΠΑ, όπου το επίπεδο προστίμων είχε ως αποτέλεσμα τη χορήγηση υπερβολικών αποζημιώσεων που οδήγησαν σε ορισμένες απώλειες θέσεων εργασίας.

 
  
  

Έκθεση: Michael Gahler (A7-0377/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), γραπτώς. (PT) Υπερψηφίζω την παρούσα έκθεση λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι τρία κράτη μέλη της ΕΕ είναι μέλη του Αρκτικού Συμβουλίου, ενώ η Ισλανδία διεξάγει διαπραγματεύσεις για να γίνει μέλος της ΕΕ. Η ΕΕ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην περιοχή και έχει ήδη κοινές αρμοδιότητες σε ορισμένους τομείς, καθώς και αποκλειστικές, όπως στην αλιεία. Επιπροσθέτως, η ΕΕ διαδραματίζει ηγετικό ρόλο σε ορισμένες πολιτικές όπως η έρευνα για το περιβάλλον και την αλλαγή του κλίματος. Επιπλέον αυτής της κατάστασης είναι ανάγκη να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι ορισμένοι αρκτικοί εταίροι είναι ήδη μείζονες προμηθευτές ενέργειας, πρώτων υλών και αλιευμάτων για την Ευρώπη. Η ποικιλία των πόρων τους και το δυναμικό εναλλακτικών πηγών ενέργειας μπορεί να αναπτυχθεί μόνο μέσω μιας οικοσυστηματικής προσέγγισης και ολοκληρωμένων σχεδίων διαχείρισης. Επίσης, η ανάπτυξη νέων εμπορικών αξόνων μπορεί να ευνοήσει την ευρωπαϊκή οικονομία, δεδομένης της προνομιούχου θέσης της Ευρώπης αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών όπως η κάλυψη του παγκοσμίου συστήματος εντοπισμού θέσης με τη χρήση του συστήματος Galileo.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), γραπτώς. (LT) Ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος σχετικά με μια βιώσιμη πολιτική της ΕΕ για τον απώτατο Βορρά. Συμφωνώ ότι υπάρχει ανάγκη μιας ενιαίας και συντονισμένης πολιτική της ΕΕ για την περιοχή της Αρκτικής, στην οποία θα προσδιορίζονται με σαφήνεια όχι μόνο οι προτεραιότητες της ΕΕ και οι πιθανές προκλήσεις, αλλά και μια στρατηγική που θα λαμβάνει υπόψη τους ανανεώσιμους και μη πόρους της Αρκτικής, τον αντίκτυπο της αλλαγής του κλίματος στην περιοχή και τη διαφορετική γεωπολιτική εκτίμηση της Αρκτικής σε ευρύτερη κλίμακα. Η Αρκτική είναι μια ευαίσθητη περιοχή όπου τα αποτελέσματα της κλιματικής αλλαγής είναι ιδιαίτερα ορατά και έχουν σοβαρές επιπτώσεις σε άλλες περιοχές του κόσμου. Επομένως, η καλύτερη προστασία για την Αρκτική είναι μια μακροπρόθεσμη και φιλόδοξη παγκόσμια συμφωνία για την αλλαγή του κλίματος του πλανήτη, αλλά η ραγδαία αύξηση της θερμοκρασίας στην Αρκτική καθιστά αναγκαία την εξεύρεση, μεταξύ άλλων, τυχόν πρόσθετων βραχυπρόθεσμων μέτρων για να περιοριστεί η υπερθέρμανση της Αρκτικής. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό δεδομένου του αυξανόμενου ενδιαφέροντος για την εκμετάλλευση των πόρων. Δεν πρέπει επίσης να ξεχνάμε τους αυτόχθονες πληθυσμούς, οι οικονομίες των οποίων βασίζονται σε σημαντικό βαθμό στη βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων και, επομένως, η άμβλυνση των κλιματικών μεταβολών και των επιπτώσεων τους και το δικαίωμα των αυτοχθόνων πληθυσμών για ένα μη μολυσμένο φυσικό περιβάλλον αποτελούν επίσης ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), γραπτώς.(FR) Σύμφωνα με εκτιμήσεις, περίπου το ένα πέμπτο των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων που υπάρχουν ακόμη στον κόσμο βρίσκεται στην Αρκτική. Η περιοχή αποτελεί επίσης πολύ σημαντικό παγκόσμιο άξονα θαλασσίων μεταφορών. Επομένως, η διαθεσιμότητα και η ασφάλεια αυτών των αξόνων μεταφορών έχει τεράστια σημασία. Η Ένωση μπορεί να μην έχει ακτογραμμή στη θάλασσα αυτή, όμως οι Ευρωπαίοι, φυσικά, επηρεάζονται σημαντικά από αυτά που συμβαίνουν στην Αρκτική. Για τον λόγο αυτόν ψήφισα υπέρ αυτού του ψηφίσματος που υποστηρίζει μια στρατηγική για τον απώτατο Βορρά. Η Ένωση πρέπει να εκπληρώσει τον ρόλο της ως παγκόσμια δύναμη υπερασπίζοντας και τα συμφέροντά της στην περιοχή και την ανάγκη μιας καλής παγκόσμιας διαχείρισης των φυσικών πόρων και των περιβαλλοντικών προκλήσεων που ασφαλώς θα εμφανιστούν. Επ’ ευκαιρία έγινε σαφής αναφορά στον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει στην περιοχή η ένταξη της Ισλανδίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), γραπτώς. (LT) Ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος σχετικά με μια βιώσιμη πολιτική της ΕΕ για τον απώτατο Βορρά διότι η κλιματική αλλαγή είναι η κύρια κινητήρια δύναμη αλλαγής τόσο στην Αρκτική όσο και αλλού. Υπάρχει γενική συμφωνία ως προς το ότι η Αρκτική είναι μια περιοχή που πλήττεται νωρίτερα και βαρύτερα από την αλλαγή του κλίματος και τη μόλυνση που προέρχεται από τις εκβιομηχανισμένες ή τις αναπτυσσόμενες περιοχές του κόσμου. Το ζήτημα αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί σε παγκόσμιο επίπεδο, εφόσον τα αίτιά του βρίσκονται εκτός Αρκτικής και θα επηρεάσει με τη σειρά του ολόκληρο τον πλανήτη. Η ΕΕ είναι ήδη και θα συνεχίσει να είναι πρωτοπόρος στην έρευνα και στις πολιτικές για το περιβάλλον και την αλλαγή του κλίματος σε διεθνές πλαίσιο. Κατόπιν όλων τούτων και δεδομένης τόσο της πραγματικής σημερινής συνεισφοράς της ΕΕ και των κρατών μελών της στην έρευνα, στη χρηματοδότηση, της θετικής επίδρασής της –μέσω της νομοθεσίας της ΕΕ– στο περιβάλλον, στις κλιματικές μεταβολές, στην αλιεία κ.α. όσο και των μελλοντικών δυνατοτήτων συνεργασίας που διαφαίνονται σε τομείς όπως η χαρτογράφηση και η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, η οικονομική ανάπτυξη κλπ., μπορεί κανείς να συμπεράνει ότι η ΕΕ μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στη βιώσιμη ανάπτυξη της Αρκτικής. Η περιοχή αυτή θα είναι μείζονος σημασίας για έναν κόσμο που προσαρμόζεται στην αλλαγή του κλίματος και αντιμετωπίζει αύξηση του πληθυσμού και έλλειψη πόρων.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), γραπτώς. (RO) Οι επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο στην περιοχή της Αρκτικής από οπουδήποτε αλλού. Πρέπει να καταπολεμήσουμε τις συνέπειες των αλλαγών οι οποίες επηρεάζουν τομείς που εκτείνονται από το περιβάλλον και το κλίμα ως τη γεωπολιτική των αξόνων ναυσιπλοΐας και την ασφάλεια εφοδιασμού με πόρους.

Εφόσον η ανάπτυξη νέων οικονομιών καταλήγει σε αυξανόμενη ανάγκη πόρων, ενέργειας και ορυκτών, η ΕΕ έχει φυσικό συμφέρον να εξασφαλίσει την ασφάλεια εφοδιασμού με πόρους και ενέργεια που απαιτούνται για τον πληθυσμό και τις βιομηχανίες της.

Όσον αφορά τη γεωπολιτική εικόνα, αυτή θα αλλάξει σημαντικά αν επιτύχουν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Ισλανδίας. Η προσχώρηση της Ισλανδίας θα ενίσχυε και την παρουσία της ΕΕ στην περιοχή.

Η ΕΕ μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στη βιώσιμη ανάπτυξη της Αρκτικής, μιας περιοχής που θα είναι μείζονος σημασίας για έναν κόσμο που προσαρμόζεται στην αλλαγή του κλίματος και αντιμετωπίζει αύξηση του πληθυσμού και έλλειψη πόρων.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Τρία κράτη μέλη –η Δανία, η Σουηδία και η Φινλανδία– συμμετέχουν στο Αρκτικό Συμβούλιο, στο οποίο η ΕΕ είναι παρατηρητής. Έχοντας κατά νου ότι το 40% του παγκοσμίου θαλασσίου εμπορίου διεξάγεται από κράτη μέλη της ΕΕ, είναι σημαντικό να εγγυηθούμε την ασφάλεια των νέων παγκοσμίων αξόνων που διασχίζουν την Αρκτική, ιδίως για τα κράτη μέλη της ΕΕ. Όπως ο συντάκτης της έκθεσης, πιστεύω ότι η συνεργασία για την προστασία του ευαίσθητου περιβάλλοντος της Αρκτικής, των συμφερόντων των κατοίκων της και της ανάπτυξης της περιοχής είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτη.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. (PT) Στο σημερινό πλαίσιο όπου η καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος έχει προτεραιότητα, η υπεράσπιση και η προώθηση της περιοχής της Αρκτικής είναι καίριας σημασίας όχι μόνο από περιβαλλοντική άποψη, αλλά και από άποψη οικονομικής ανάπτυξης, καθώς και παγκόσμιας σταθερότητας και ασφάλειας. Το δυναμικό της από άποψη εφοδιασμού με ανανεώσιμες ενέργειες και αλιεύματα είναι ιδιαίτερα σημαντικό, κάτι που σημαίνει πως η βιώσιμη εκμετάλλευση των φυσικών πόρων της περιοχής αυτής είναι κρίσιμης σημασίας.

Ωστόσο, στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας πρέπει οπωσδήποτε να δώσουμε επαρκή βαρύτητα στα συμφέροντα των αυτοχθόνων πληθυσμών της περιοχής. Από την άποψη αυτή, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει και μπορεί να αναλάβει σημαντικό ρόλο στην προστασία του πολιτισμού, της γλώσσας, των εθίμων και των συνθηκών ζωής αυτών των αυτοχθόνων κοινοτήτων. Διαφορετικά θα διακυβευθεί κάθε στρατηγική παρέμβασης για τη διαφύλαξη μιας εξαιρετικά σημαντικής περιοχής για το μέλλον του παγκόσμιου πληθυσμού και του πλανήτη. Θέλω να υπογραμμίσω τη σημασία της εξασφάλισης των καλύτερων συνθηκών για την επιστημονική έρευνα.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), γραπτώς. (LT) Ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος σχετικά με μια βιώσιμη πολιτική της ΕΕ για τον απώτατο Βορρά. Η περιοχή της Αρκτικής προσελκύει ολοένα μεγαλύτερη προσοχή εξαιτίας των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, που πυροδοτεί κατά κύριο λόγο τις εξελίξεις. Η Ευρώπη δεν φέρει μόνο κάποια ευθύνη, καθώς είναι ένας από τους μεγαλύτερους παράγοντες που προκαλούν ρύπανση και εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, αλλά έχει και ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Αρκτική, αφού θα υποχρεωθεί να αντιμετωπίσει τις συνέπειες των αλλαγών που συμβαίνουν εκεί, από τα θέματα του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής ως τη γεωπολιτική των αξόνων ναυσιπλοΐας και την ασφάλεια εφοδιασμού με πόρους. Είναι σημαντικό να καταρτιστεί μια κοινοτική πολιτική για την περιοχή της Αρκτικής που θα περιέχει πολύ συγκεκριμένες και περιεκτικές προτάσεις: από τη συμπερίληψη των κατοίκων της περιοχής στον διάλογο και τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην περιοχή ως τις διαστάσεις της περιβαλλοντικής και κλιματικής αλλαγής των μελλοντικών έργων. Οι αυτόχθονες πληθυσμοί έχουν δικαίωμα σε ένα φυσικό περιβάλλον χωρίς μόλυνση.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), γραπτώς.(PL) Η περιοχή του Αρκτικού Ωκεανού αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία όχι μόνο για την ευρωπαϊκή ήπειρο, αλλά για ολόκληρο τον κόσμο. Η κλιματική αλλαγή που συμβαίνει στον απώτατο Βορρά θα έχει τεράστια σημασία για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να επικεντρωθούν οι προσπάθειες στην επιστημονική έρευνα και να αναπτυχθεί ένα σχέδιο για την αντιμετώπιση των αλλαγών αυτών. Η Αρκτική είναι και μια περιοχή με πόρους, όπως οι υδρογονάνθρακες, και με δυναμικό απόκτησης ανανεώσιμης ενέργειας όπως η αιολική και η υδραυλική ενέργεια.

Ένας άλλος πόρος με οικονομική σημασία είναι τα αλιεύματα, που έχουν κεφαλαιώδη σημασία στο πλαίσιο της επισιτιστικής ασφάλειας. Επίσης, δεν πρέπει να ξεχνάμε τους άξονες θαλασσίων μεταφορών που διευκολύνουν το διεθνές εμπόριο και δίνουν σε πολλές επιχειρήσεις τη δυνατότητα καλύτερης απόδοσης. Σε όλους αυτούς τους τομείς, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί και οφείλει να συμβάλει βοηθώντας την ανάπτυξη της περιοχής και θεσπίζοντας νέα πρότυπα για την επιδίωξη της προστασίας του περιβάλλοντος του πλανήτη μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Köstinger (PPE), γραπτώς.(DE) Ο απώτατος Βορράς είναι πλούσιος σε πόρους και ενέργεια και θα ανοίξει νέους θαλάσσιους άξονες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ορυκτοί πόροι που υπάρχουν εκεί είναι πολύτιμοι και πρέπει να αντιμετωπιστούν ανάλογα. Κατά την εξόρυξη πρώτων υλών είναι σημαντικό να μη βλάπτεται υπερβολικά το περιβαλλοντικό σύστημα. Επίσης, οι αυτόχθονες πληθυσμοί χρειάζονται ιδιαίτερη προστασία και προσοχή. Η Αρκτική είναι μέρος της παγκόσμιας κληρονομιάς και πρέπει να αντιμετωπίζεται ανάλογα. Συνεπώς, πρέπει να εστιαστούμε στη διατήρηση αυτής της κληρονομιάς και όχι στην απόσπαση πόρων. Στηρίζω τη