Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Istungi stenogramm
Kolmapäev, 2. veebruar 2011 - BrüsselEÜT väljaanne
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 3.Presidentuuri avaldused
 4.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 5.Volituste kontrollimine
 6.Parandus (kodukorra artikkel 216) (vt protokoll)
 7.Kehtetud kirjalikud deklaratsioonid (vt protokoll)
 8.Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid (vt protokoll)
 9.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine) (vt protokoll)
 10.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 88) (vt protokoll)
 11.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 12.Tööplaan
 13.Teise maailmasõja aegse romade genotsiidi tunnistamine ELi poolt
 14. Euroopa Ülemkogu kohtumise ettevalmistamine (4. veebruar 2011) (arutelu)
 15.Olukord Vahemere piirkonnas, eelkõige Tuneesias ja Egiptuses (arutelu)
 16.Referendum Lõuna-Sudaani tulevase staatuse küsimuses (arutelu)
 17.Euroopa järelevalveasutuste tippjuhtide ametisse nimetamine (arutelu)
 18.Banaanikaubanduslepingud – Nõukogu määruse (EÜ) nr 1964/2005 (banaanide tariifimäärade kohta) kehtetuks tunnistamine – Banaanikaubanduslepingud (arutelu)
 19.Tuberkuloosivaktsiini algatus (arutelu)
 20.Üheminutilised sõnavõtud (kodukorra artikkel 150)
 21.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 22.Istungi lõpp
Istungi stenogramm
EÜT väljaanne (557 kb)
 
Istungi stenogramm
EÜT väljaanne (2386 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika