Показалец 
 Пълен текст 
Разисквания
Четвъртък, 3 февруари 2011 г. - Брюксел Версия ОВ

Обяснения на вот
MPphoto
 
 

Внесен текст : A7-0009/2011

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), в писмена форма. (PT) Гласувах в подкрепа на измененията на Регламент (ЕО) № 1905/2006 за създаване на финансов инструмент за сътрудничество за развитие на второ четене. Целта на тези изменения е да се окаже подкрепа на основните държави износители на банани от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (АКТБ), като се използват придружаващи мерки в сектора на бананите (ПМБ), предвидени за последните четири години (2010–2013 г.)

В съответствие с доклада на комисията по развитие Парламентът постави редица въпроси относно направеното на по-ранен етап предложение на Комисията, което беше знак, че безпокойството им и по-специално необходимостта да се гарантира, че ПМБ са насочени към развитие и премахване на бедността, са взети предвид. Поради тези и други опасения, които бяха добре подчертани в окончателния текст, като екологичните стандарти и здравето и условията на труд, свързани с изпълнението на специфични критерии за разпределяне на средствата, гласувах в подкрепа на доклада.

 
Правна информация - Политика за поверителност