Seznam 
 Úplné znění 
Rozpravy
Čtvrtek, 3. února 2011 - Brusel Vydání Úř. věst.

Vysvětlení hlasování
MPphoto
 
 

Předložený text : A7-0009/2011

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písemně. (PT) Hlasovala jsem pro změny nařízení č. 1905/2006, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci, ve druhém čtení. Cílem těchto změn je podpořit nejvýznamnější země Afriky, karibské oblasti a Tichomoří vyvážející banány, a to prostřednictvím doprovodných opatření na trhu s banány, která jsou stanovena na 4 roky (2010–2013).

Podle zprávy Výboru pro rozvoj Parlament vyjádřil řadu obav ohledně návrhu Komise v počáteční fázi, což znamenalo, že jeho obavy, především to, aby doprovodná opatření na trhu s banány byla přizpůsobena hlavním cílům rozvoje a vymýcení chudoby, byly zohledněny. Tyto a další obavy, na něž závěrečný text zprávy upozornil, například environmentální, zdravotní a pracovní normy spojené s plněním konkrétních kritérií, byly důvodem, proč jsem hlasovala pro.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí