Index 
 Text integral 
Dezbateri
Joi, 3 februarie 2011 - Bruxelles Ediţie JO

Explicații privind votul
MPphoto
 
 

Text depus : A7-0009/2011

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), în scris.(PT) Am votat în favoarea amendamentelor la Regulamentul (CE) nr. 1905/2006 de stabilire a unui instrument de finanțare a cooperării pentru dezvoltare în a doua lectură. Aceste amendamente au ca obiectiv susținerea principalelor țări exportatoare de banane din Africa, zona Caraibilor și Pacific prin măsuri de însoțire pentru sectorul bananelor (BAM), prevăzute pentru o perioadă de patru ani (2010-2013).

Potrivit raportului Comisiei pentru dezvoltare, Parlamentul a adus încă de la început în discuție o serie de chestiuni cu privire la propunerea Comisiei, ceea ce a însemnat că preocupările acestora, în special nevoia de a asigura că BAM sunt orientate către dezvoltare și eradicarea sărăciei, au fost luate în considerare. Aceste preocupări și altele, care au fost foarte bine subliniate în textul final, precum standardele de mediu, sănătate și muncă asociate cu îndeplinirea criteriilor specifice pentru alocarea fondurilor, au fost motivul pentru care am votat pentru.

 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate