Zoznam 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Štvrtok, 3. februára 2011 - Brusel Verzia Úradného vestníka

Vysvetlenia hlasovania
MPphoto
 
 

Predkladaný text : A7-0009/2011

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písomne. (PT) Hlasovala som za zmeny a doplnenia nariadenia (ES) č. 1905/2006, ktorým sa ustanovuje nástroj financovania rozvojovej spolupráce, v druhom čítaní. Cieľom týchto pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov je podporiť najvýznamnejších vývozcov banánov z afrických, karibských a tichomorských štátov (AKT) prostredníctvom sprievodných opatrení týkajúcich sa banánov (BAM) počas predpokladaného obdobia štyroch rokov (2010 – 2013).

Podľa správy Výboru pre rozvoj Parlament už v počiatočnej fáze vyjadril v súvislosti s návrhom Komisie viacero pochybností, ktoré viedli k tomu, že sa zohľadnili jeho obavy, najmä potreba zabezpečiť, aby sprievodné opatrenia týkajúce sa banánov smerovali k odstráneniu chudoby a k rozvoju. Tieto a ďalšie obavy, na ktoré správne poukazuje konečný text, napríklad environmentálne, zdravotné a pracovné normy v spojení so splnením konkrétnych kritérií pre vyčlenenie finančných prostriedkov, boli dôvodom, prečo som hlasovala za.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia