Index 
 All text 
Debatter
Torsdagen den 3 februari 2011 - Bryssel EUT-utgåva

Röstförklaringar
MPphoto
 
 

Ingiven text : A7-0009/2011

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), skriftlig. (PT) Jag röstade för ändringarna vid andra behandlingen avseende förordning (EG) nr 1905/2006 om upprättande av ett finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete. Syftet med dessa ändringar är att stödja de främsta bananexporterande länderna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet med hjälp av kompletterande åtgärder för banansektorn som ska vidtas under en fyraårsperiod (2010–2013).

Enligt utvecklingsutskottets betänkande har parlamentet på ett tidigt stadium väckt ett antal frågor om kommissionens förslag, vilket också lett till att parlamentets påpekanden har kunnat beaktas, bl.a. behovet av att kunna säkerställa att de kompletterande åtgärderna inriktas på utveckling och fattigdomsbekämpning. Dessa och andra påpekanden har lyfts fram i den slutliga texten, t.ex. de miljö-, hälso-/sjukvårds- och arbetsrättsnormer som ingår bland de kriterier som ska ha uppfyllts för att kunna beviljas medel, och detta är anledningen till att jag röstade för betänkandet.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy