Показалец 
 Пълен текст 
Разисквания
Четвъртък, 3 февруари 2011 г. - Брюксел Версия ОВ

Обяснения на вот
MPphoto
 
 

Внесен текст : B7-0091/2011, B7-0092/2011, B7-0093/2011

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), в писмена форма. (PT) През ноември 2010 г. Европейският парламент и Съветът приеха на първо четене амбициозна серия от законодателни предложения за засилване на надзора на финансовите пазари в Европа. Тези предложения предвиждаха създаването на три нови европейски надзорни органа в областта на застраховането, ценните книжа и банковото дело. Европейският парламент играе важна роля за номинирането на ръководителите на тези институции. Той има правомощия за провеждане на изслушвания с номинираните от националните надзорни органи председатели на базата на списък с подбрани кандидати, изготвен от Комисията, и може да се противопоставя на техните кандидатури. Кандидатите бяха изслушани пред комисията по икономически и парични въпроси, която ги одобри. При тези условия гласувах за нидерландския кандидат за председател на Европейският банков орган, към който, както е предвидено, ще се прилагат строги правила по отношение на независимостта.

 
Правна информация - Политика за поверителност