Indeks 
 Fuld tekst 
Forhandlinger
Torsdag den 3. februar 2011 - Bruxelles EUT-udgave

Stemmeforklaringer
MPphoto
 
 

Indgiven tekst : B7-0091/2011, B7-0092/2011, B7-0093/2011

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), skriftlig. (PT) I november 2010 vedtog Europa-Parlamentet og Rådet en række ambitiøse forslag til retsakter ved førstebehandlingen for at styrke tilsynet med de finansielle markeder i Europa. Disse forslag gav mulighed for at oprette tre nye europæiske tilsynsmyndigheder inden for forsikring, værdipapirer og banker. Europa-Parlamentet spiller en vigtig rolle ved udpegelsen af lederne for disse institutioner: Parlamentet har beføjelser til at afholde høringer med de ledere, der er udpeget af de nationale tilsynsførende på grundlag af en liste udarbejdet af Kommissionen og kan modsætte sig deres udpegelse. Kandidaterne har været til høring i Økonomi- og Valutaudvalget, som har givet sin accept. Ud fra disse præmisser stemte jeg for den nederlandske kandidat til posten som formand for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, der som anført er omfattet af strenge regler vedrørende uafhængighed.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik