Hakemisto 
 Koko teksti 
Puheenvuorot
Torstai 3. helmikuuta 2011 - Bryssel EUVL-painos

Äänestysselitykset
MPphoto
 
 

Käsiteltäväksi jätetty teksti : B7-0091/2011, B7-0092/2011, B7-0093/2011

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), kirjallinen. (PT) Marraskuussa 2010 Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyivät ensimmäisessä käsittelyssä kunnianhimoisen joukon lainsäädäntöehdotuksia Euroopan rahoitusmarkkinoiden valvonnan vahvistamiseksi. Ehdotuksissa säädettiin kolmen uuden Euroopan valvontaviranomaisen perustamisesta vakuutus-, arvopaperi- ja pankkialalle. Euroopan parlamentilla on tärkeä rooli näiden elinten johtajien nimittämisessä. Parlamentilla on valtuudet järjestää kansallisten valvojien komission laatiman listan pohjalta nimittämien puheenjohtajien kuulemisia ja vastustaa näiden nimittämistä. Talous- ja raha-asioiden valiokunta on kuullut ehdokkaita ja antanut hyväksyntänsä. Tämän perusteella kannatin äänestyksessä alankomaalaista ehdokasta Euroopan pankkiviranomaisen puheenjohtajaksi, jota sitovat määräysten mukaan tiukat riippumattomuussäännöt.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö