Rodyklė 
 Visas tekstas 
Diskusijos
Ketvirtadienis, 2011 m. vasario 3 d. - Briuselis Tekstas OL

Paaiškinimai dėl balsavimo
MPphoto
 
 

Pateiktas tekstas : B7-0091/2011, B7-0092/2011, B7-0093/2011

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), raštu. (PT) 2010 m. lapkričio mėn. Europos Parlamentas ir Taryba per pirmąjį svarstymą priėmė keletą plačių užmojų teisėkūros pasiūlymų, kuriais siekiamas stiprinti Europos finansų rinkų priežiūrą. Šiais pasiūlymais buvo siūloma įsteigti tris naujas Europos priežiūros institucijas draudimo, vertybinių popierių ir bankininkystės srityse. Parlamentui tenka svarbi užduotis paskirti šių institucijų pirmininkus: Europos Parlamentas turi teisę rengti kandidatų į pirmininko pareigas, kuriuos pasiūlė nacionalinės priežiūros institucijos remdamosi Komisijos pateiktu kandidatų sąrašu, klausymus ir gali prieštarauti jų paskyrimui. Kandidatai dalyvavo klausymuose Ekonomikos ir pinigų politikos komitete, kuris pritarė jų kandidatūrai. Todėl balsavau už Olandijos kandidato paskyrimą eiti Europos bankininkystės institucijos pirmininko pareigas, kuriam taikomos griežtos sąlygos dėl nepriklausomumo.

 
Teisinė informacija - Privatumo politika