Indekss 
 Pilns teksts 
Debates
Ceturtdiena, 2011. gada 3. februāris - Brisele Publikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī"

 Balsojumu skaidrojumi
MPphoto
 
 

Iesniegtais teksts : B7-0091/2011, B7-0092/2011, B7-0093/2011

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), rakstiski. (PT) 2010. gada novembrī Eiropas Parlaments un Padome pirmajā lasījumā pieņēma vērienīgu likumdošanas priekšlikumu kopu, lai nostiprinātu finanšu tirgu uzraudzību Eiropā. Šajos priekšlikumos bija paredzēta trīs jaunu uzraudzības iestāžu izveide apdrošināšanas, vērtspapīru un banku jomā. Eiropas Parlamentam šo institūciju vadītāju iecelšanā ir liela nozīme: šim Parlamentam ir tiesības organizēt uzklausīšanas ar dalībvalstu uzraudzības iestāžu izvirzīto priekšsēdētāju piedalīšanos, pamatojoties uz Komisijas sagatavoto kandidātu sarakstu, kā arī iebilst šo kandidātu iecelšanai. Kandidāti ir piedalījušies uzklausīšanā Ekonomikas un monetārajā komitejā, kas ir sniegusi savu apstiprinājumu. Pamatojoties uz šīm nostādnēm, es balsoju par Nīderlandes kandidātu Eiropas Vērtspapīru un tirgus iestādes priekšsēdētāja amatam, kuram, kā paredzēts, ir jāievēro stingri noteikumi attiecībā uz neatkarību.

 
Juridisks paziņojums - Privātuma politika