Index 
 Volledige tekst 
Debatten
Donderdag 3 februari 2011 - Brussel Uitgave PB

Stemverklaringen
MPphoto
 
 

Ingediende tekst : B7-0091/2011, B7-0092/2011, B7-0093/2011

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), schriftelijk. (PT) In november 2010 hebben het Europees Parlement en de Raad in eerste lezing een ambitieuze reeks wetsvoorstellen aangenomen om het toezicht op de financiële markten in Europa te versterken. Deze voorstellen voorzagen in de oprichting van drie nieuwe Europese toezichthoudende autoriteiten voor de sectoren verzekeringen, effecten en banken. Het Europees Parlement speelt een belangrijke rol bij de benoeming van de voorzitters van deze autoriteiten: het is bevoegd om hoorzittingen te beleggen met de kandidaten die zijn voorgedragen door de nationale toezichthouders, op basis van een door de Commissie opgestelde shortlist, en kan tegen hun benoeming verzet aantekenen. De kandidaten zijn gehoord door de Commissie economische en monetaire zaken, die een gunstig advies heeft afgegeven. In overeenstemming hiermee heb ik mijn stem uitgebracht voor de Nederlandse kandidaat die is voorgedragen om het voorzitterschap van de Europese Bankautoriteit te bekleden. Krachtens de toepasselijke bepalingen is de voorzitter onderworpen aan strenge regels inzake onafhankelijkheid.

 
Juridische mededeling - Privacybeleid