Index 
 All text 
Debatter
Torsdagen den 3 februari 2011 - Bryssel EUT-utgåva

Röstförklaringar
MPphoto
 
 

Ingiven text : B7-0091/2011, B7-0092/2011, B7-0093/2011

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), skriftlig. (PT) I november 2010 antog Europaparlamentet och rådet vid första behandlingen en ambitiös rad av lagstiftningsförslag för att förstärka tillsynen på Europas finansmarknader. Förslagen innebar att det skulle inrättas tre nya europeiska tillsynsmyndigheter inom områdena försäkring, värdepapper och bank. Europaparlamentet har en viktig roll vid utnämningen av ordförandena för dessa institutioner. Kammaren är behörig att hålla utfrågningar med de kandidater som nominerats av de nationella tillsynsmyndigheterna på grundval av en slutlista som sammanställts av kommissionen, och vi har rätt att invända mot utnämningarna. Kandidaterna har deltagit i utfrågningar i utskottet för ekonomi och valutafrågor, som har godkänt dem. Utifrån de förutsättningarna röstade jag ja till den nederländske kandidaten till ordförande för Europeiska bankmyndigheten, som enligt föreskrifterna ska vara föremål för strikta regler om oberoende.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy