Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2011/2551(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B7-0091/2011

Teksty złożone :

B7-0091/2011

Debaty :

PV 02/02/2011 - 17
CRE 02/02/2011 - 17

Głosowanie :

PV 03/02/2011 - 8.13
CRE 03/02/2011 - 8.13
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :


Pełne sprawozdanie z obrad
Czwartek, 3 lutego 2011 r. - Bruksela Wydanie Dz.U.

8.13. Powołanie przewodniczącego europejskiego organu nadzoru (Europejskiego Organu Nadzoru Bankowego)
Protokół
 

- Przed rozpoczęciem głosowania:

 
  
MPphoto
 

  Olle Schmidt (ALDE) – Panie Przewodniczący! Mamy teraz powołać trzech przewodniczących nowych organów nadzoru finansowego. Pragnę zwrócić uwagę Parlamentu na fakt, że wśród tej trójki nie ma ani jednej kobiety. Uważam za bardzo dziwne, że Komisja nie potrafiła znaleźć ani jednej kobiety, która byłaby kompetentna kierować jednym z tych organów.

(Oklaski)

 
  
MPphoto
 

  William (hrabia) Dartmouth (EFD) – Panie Przewodniczący! Pragnę zaproponować na jedno z tych stanowisk panią poseł Andreasen.

(Oklaski i okrzyki „Słusznie! Racja!” ze strony grupy EFD)

 
  
MPphoto
 

  Enikő Győri, urzędująca przewodnicząca Rady Panie Przewodniczący! Wczoraj wieczorem w Parlamencie odbyła się niezwykle owocna dyskusja nad procesem powołania przewodniczących i dyrektorów wykonawczych nowych agencji nadzoru. Jestem szczerze wdzięczna Parlamentowi i posłom, którzy uczestniczyli w debacie.

Wskazano podczas niej pewne kwestie, które należy wyjaśnić i trzeba będzie monitorować dla osiągnięcia naszego wspólnego celu: stworzenia dobrze funkcjonującego systemu nadzoru, który będzie zdolny prawidłowo wykonywać swoje zadanie.

Podzielamy Państwa opinię, że rzeczą niezwykle ważną jest zapewnienie, aby agencje funkcjonowały w sposób niezależny, na ich czele stanęli kompetentni ludzie z odpowiednim autorytetem, a instytucje miały zagwarantowane stosowne finansowanie.

Przesłanie Parlamentu dotarło do prezydencji i spotkało się z życzliwym przyjęciem. Jestem przekonana, że udało nam się wypracować udane porozumienie. Zachęcam do poparcia kandydatów w głosowaniu.

 
  
MPphoto
 

  Przewodniczący − Może Pani byłaby gotowa objąć któreś ze stanowisk?

 
  
MPphoto
 

  Michel Barnier, komisarz (FR) Panie Przewodniczący, Panie i Panowie! Głosowanie, w którym wezmą Państwo udział, przyjmując na siebie wielką odpowiedzialność, jest bardzo ważne.

Chodzi tu o wybór przewodniczących trzech organów nadzoru – bankowego, ubezpieczeniowego oraz rynkowego – a więc i zainaugurowanie działalności tych trzech nowych instytucji. Wraz z Radą ds. Ryzyka Systemowego stworzą one wreszcie po raz pierwszy prawdziwą europejską architekturę nadzoru nad rynkami finansowymi i zawdzięczają Państwu bardzo wiele, gdyż to dzięki głosowaniu w tym Parlamencie powołano te organy oraz wzmocniono ich uprawnienia.

Oddadzą Państwo głos, przyjmując na siebie wielką odpowiedzialność, a my uszanujemy Państwa decyzję. Zgodnie z moim zakresem obowiązków w Komisji podjąłem się zadania selekcji kandydatów spośród 275 zgłaszających się osób, których nie wybierałem. W odniesieniu do zgłoszeń nie obowiązywały ograniczenia, mogli je składać obywatele państw członkowskich i organy regulacyjne. Był to otwarty i przejrzysty proces, w którym udział mogli wziąć wszyscy chętni.

Na koniec tego procesu osobiście spotkałem się z osobami, które przeszły etap wstępnej selekcji. Panie Pośle Schmidt, muszę powiedzieć, że sam ubolewałem nad faktem, iż w przypadku jednego z trzech stanowisk – Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego – jedna z dwóch wstępnie wyselekcjonowanych osób, bardzo kompetentna kandydatka, wycofała się w ostatniej chwili, tuż przed Bożym Narodzeniem. Na samym początku pragnę się zobowiązać do zapewnienia, aby trwający proces mianowania dyrektorów wykonawczych – z kandydatami wstępnie wyselekcjonowanymi do jednego z organów nadzoru spotkałem się dziś rano – był bardziej zrównoważony i doprowadził do bardziej różnorodnej reprezentacji, zwłaszcza z punktu widzenia równości płci, co jest słusznym postulatem Parlamentu Europejskiego.

Kandydatów tych wybraliśmy na podstawie ich umiejętności, wiedzy fachowej, zaangażowania w projekt europejski i niezależności. Tak samo będę postępować w odniesieniu do dyrektorów wykonawczych, aby wszystkie trzy organy dysponowały niezbędną wiarygodnością i autorytetem.

Panie i Panowie! To ważne głosowanie. W liście wysłanym wczoraj do pani poseł Bowles i pana posła Lehnego zobowiązałem się – i potwierdziłem to zobowiązanie wobec Państwa dziś rano wraz z wiceprzewodniczącym Šefčoviciem – że zagwarantujemy tym trzem organom zasoby praktyczne, finansowe oraz ludzkie niezbędne w celu zapewnienia, aby zyskały one niezbędną wiarygodność i niezależność; jak rozumiem, do tego samego zobowiązała się prezydencja.

Te trzy organy będą miały bardzo wiele pracy do wykonania w odniesieniu do testów warunków skrajnych, agencji ratingowych oraz omawianych przez Państwa obecnie dokumentów dotyczących regulacji instrumentów pochodnych i krótkiej sprzedaży. Pracy nie brakuje. Wiemy, że rynki ewoluują znacznie szybciej od demokracji. Pokładam ufność w Parlamencie przed tym głosowaniem i potwierdzam zobowiązania podjęte przez Komisję w celu zagwarantowania niezależności, praktycznych zasobów oraz wiarygodności tych trzech nowych organów.

 
  
MPphoto
 

  Sharon Bowles, autorka Panie Przewodniczący! Przepraszam, ale muszę zająć posłom chwilę czasu.

Rezolucje przedłożono, gdyż nasza komisja nie była usatysfakcjonowana procedurami instytucjonalnymi oraz pragnęła uzyskać zapewnienia od Komisji i prezydencji. Podczas wczorajszej debaty oraz w pisemnych oświadczeniach i listach skierowanych do mnie udzielono stosownych zapewnień i zostaną one wszystkie opublikowane.

Większość w komisji zaleca obecnie, by zatwierdzić wszystkich kandydatów, z czym osobiście się zgadzam. Oznacza to głosowanie przeciwko wszystkim rezolucjom.

O zapewnienia staraliśmy się w czterech obszarach.

Jeżeli chodzi o niezależność organów, zarówno Komisja, jak i Prezydencja potwierdziły swoje poszanowanie postanowień o niezależności organów, ich przewodniczących, dyrektorów wykonawczych i członków rad.

Jeżeli chodzi o reprezentację w radach, Komisja uważnie śledzi mianowanie przez kierownictwo organów nadzoru rad tych organów zgodnie z wymogami rozporządzenia, a prezydencja poparła oświadczenie Komisji.

Jeżeli chodzi o odpowiednie zasoby budżetowe, Komisja uznała potrzebę zapewnienia organom odpowiednich zasobów budżetowych i ludzkich, z czym zgadza się Prezydencja, która ponadto podkreśliła znaczenie wypełnienia zobowiązań przez państwa członkowskie.

Jeżeli chodzi o procedurę mianowania, wszyscy odkryliśmy, że rozporządzenia wiążą nas w sposób, który, jak wszystkie strony zdają sobie sprawę, jest niewłaściwy – chodzi tu między innymi o odnoszenie kryteriów wieku emerytalnego do zakończenia kadencji oraz kwestię płci. Zagadnieniami tymi zajmiemy się przy okazji przeglądu rozporządzeń, z czym zgadzają się również Komisja i prezydencja.

Nasza komisja nadal nalega, aby przyznano jej rolę w obecnych i przyszłych procedurach opracowywania list najpoważniejszych kandydatów na wszystkie stanowiska, na przykład dyrektorów wykonawczych. Aby zapewnić poszanowanie zasad demokracji, posłowie pragną mieć możliwość wyrażenia preferencji co do poszczególnych kandydatów, tak więc będziemy niemniej głosować w sprawie przedstawionych rezolucji. Jak jednak mówię, jeżeli chcą Państwo zatwierdzić kandydatury, do czego namawiam, należy głosować przeciwko rezolucjom.

 
  
MPphoto
 

  Przewodniczący − Jak wskazała pani poseł Bowles, obecnie nastąpi dość paradoksalna procedura. Będziemy głosować, ale głosują Państwo za, by sprzeciwić się wyborowi kandydata, a przeciw, by go zatwierdzić. Nie rozumiem tego, ale tak właśnie jest.

 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności