Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/0241(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A7-0229/2010

Разисквания :

PV 03/02/2011 - 5
CRE 03/02/2011 - 5

Гласувания :

PV 03/02/2011 - 8.9
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0037

Разисквания
Четвъртък, 3 февруари 2011 г. - Брюксел Версия ОВ

9. Обяснения на вот
Видеозапис на изказванията
PV
MPphoto
 

  Председател. − Сега преминаваме към обяснение на вота.

 
  
  

Устни обяснения на вот

 
  
  

Препоръка за второ четене: Charles Goerens (A7-0009/2011)

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE).(ES) Г-н председател, въздържах се, защото на 14 януари Европейският съвет поднови мерките срещу Кот д’Ивоар с оглед на сериозността на ситуацията след провеждане на изборите за президент в края на миналата година. Трябва да отбележа, че тези мерки бяха приети за хората и институциите, които се противопоставиха на демократично избрания президент и не се поддадоха на неговата власт; сред тези институции са и автономните пристанища Абиджан и Сан Педро, както и редица банки.

Целта на инициативата е развитие и насърчаване на международната търговия, за да се стимулира развитието. Програмата е насочена към физическите и юридическите лица. Приложение I към тази инициатива включва Кот д'Ивоар, но не споменава решението, за което говорих, и поради това се въздържах.

Г-н председател, ще се обърна и към Вас, към председателството на това заседание, за да се подобри обликът на Парламента, защото считам, че ситуации, подобни на тази, на която сме свидетели днес и на всяко пленарно заседание, не допринасят с абсолютно нищо за облика и престижа, който се опитваме да изградим. Считам за неприемливо, когато някой член на ЕП се изказва, да има групички, които се смеят и не обръщат никакво внимание. Могат да правят това със същия успех и извън залата. Тъй като днес ми се удаде възможност, бих искал да приканя всички, които председателстват тези заседания, да подобрят облика на Парламента, който се отразява зле на европейската политика.

 
  
MPphoto
 

  Председател. − Както знаете, г-н Swoboda има работна група, която разглежда пленарните заседания и аз ще го запозная с поставения от Вас въпрос. Бих искал да посоча също така, че ако желаете, винаги можете да представите обяснението на вота в писмена форма.

 
  
MPphoto
 

  Csanád Szegedi (NI). - (HU) Г-н председател, имам процедурен въпрос. От десет минути искам да взема думата. Искам да се отбележи в протокола, че по време на последните гласувания румънския политик зад мен, г-н Becali, не присъстваше в залата, но това ще се види на видеозаписите. Въпреки това неговата секретарка или асистентка гласува тук с картата на г-н Becali. Бих искал да Ви попитам, г-н председател, дали това е в съответствие с правилата и ако не е, какво ще бъде наказанието, което крайният румънски политик може да очаква за това, че асистентката му е гласувала вместо него.

 
  
MPphoto
 
 

  Председател. − Въпросът, който поставихте, е много сериозен и Бюрото ще го разгледа.

 
  
  

Препоръка за второ четене: Barbara Lochbihler, Kinga Gál (A7-0014/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE).(IT) Г-н председател, за да продължим по пътя, който очертахме през 2006 г., да повишим ефективността и прозрачността на външната помощ на Европейския съюз, не можем да не пренебрегнем непоследователността по отношение на изключението от принципа на недопустимост за финансиране от Съюза на разходи, свързани с данъци, мита и такси.

В този смисъл изменението на регламента е необходимо и своевременно. Комисията следва да разполага с правомощия да приема делегирани актове, в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз, по отношение на стратегическите документи, тъй като тези стратегически документи допълват Регламент (EО) № 1889/2006 и са с общо приложение.

Надявам се, че по време на подготвителната работа не само ще се проведат подходящи консултации, но преди всичко, че приетите изменения ще успеят да осигурят на Парламента необходимите инструменти, за да може да наблюдава и да оказва влияние по отношение на мерките, приети от Комисията. Само по този начин ще можем да гарантираме, че политиката на ЕС за външна помощ функционира легитимно и демократично.

 
  
  

Препоръка за второ четене: Helmut Scholz (A7-0005/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE).(ES) Г-н председател, бих искал да кажа, че считам, че е в интерес на Европейския съюз да се сключи подобно споразумение за сътрудничество с индустриализираните държави. Считам също така, че трябва да се посочи колко държави са включени в приложението. Ето защо бих искал да се отчете колко е важна тази инициатива.

 
  
  

Препоръка: Francesca Balzani (A7-0002/2011)

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE). – (SK) Г-н председател, приветствам споразумението, постигнато в продължителния и ожесточен правен спор относно търговията с банани, който слага край на дългото състояние на несигурност и нестабилност в държавите, произвеждащи и търгуващи с банани.

Споразумението относно търговията с банани ще има и значително въздействие върху други развиващи се държави, имащи за цел да изнасят банани, и ние ще помогнем на тези държави да се приспособят към значителните промени в конкурентната среда на световния пазар.

Следователно програмата за придружаващи мерки трябва също да е насочена към неотложните въпроси, свързани със социалните последици на приспособяването. Затова съм съгласен с предложението да бъде проучено въздействието на споразумението върху засегнатите региони с цел да се въведат подходящи мерки за смекчаване на нежелателните последици.

 
  
MPphoto
 

  Hannu Takkula (ALDE). - (FI) (Началото на изказването липсва) банановата война, която доби почти приказни измерения, отлично е, че тя завърши. Съвсем вярно е, че не можем да позволим да бъдат нарушавани универсалните правила на търговията. Абсолютно правилно е, че СТО се намеси и ние в Европейския парламент и Европейския съюз също действахме правилно. Вследствие на това системата за специално третиране, ползвано от някои държави от АКТБ (Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн) ще бъде отменена.

Разбира се, напълно вярно е, че трябва да се гарантира, че правилата на честната игра са запазени във всички пазари, но ние трябва да се придържаме към принципа си да третираме всички производители еднакво. От друга страна, от 1993 г. държавите от режима по внос се радваха на огромно предимство и за това време имаха възможността да се организират и да развият собственото си производство на банани. Това означава, че те са също в по-голяма степен в състояние да се справят в среда на истинска конкуренция, а не просто да са зависими от специална помощ.

Затова аз гласувах в подкрепа на промяната и поздравявам Комисията и Европейския съюз, че вече сложиха край на банановата война.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (ECR). - (EN) Г-н председател, търговският спор относно бананите беше един от най-продължителните и може би най-трудният в историята на СТО и това е спор, в който Европейският съюз изцяло и еднозначно не беше прав. Политиката му беше да облагодетелства производителите от някои бивши колонии за сметка на принципите на свободната търговия, които, разбира се, на теория са записани в Договора от Рим.

Тази политика беше лоша за всички. Тя беше лоша за потребителите в Европа, които трябваше да плащат много по-високи цени, тя беше лоша за износителите, беше лоша за международната хармония и за общността на нациите и беше лоша за хората, които на теория трябваше да защитава. Бившите британски и френски зависими държави вече станаха зависими в най-пълния смисъл на думата, приковани към изкуствен и непроизводителен износ, докато биха могли да диверсифицират икономиките си и да се приобщят по-широко към световната икономика.

Искам да кажа още нещо за това, което не се каза в никое от разискванията. ЕС по недопустим начин оказваше натиск върху производителите на банани да образуват политически и икономически съюзи около себе си, имитирайки модела на ЕС, което наистина не е наша работа. Целият смисъл на свободната търговия е да се извършва обмен въз основа на различията, а не да си продаваме банани един на друг и всъщност да нямаме изкуствен митнически съюз между индустриалните икономики на Европа.

 
  
  

Доклад: Karl-Heinz Florenz (A7-0229/2010)

 
  
MPphoto
 

  Sergej Kozlík (ALDE). (SK) Г-н председател, когато в Европейския парламент водихме преговори за Директивата относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване, бяха направени няколко промени, които подобриха директивата. Подкрепих изменения текст на тази важна директива. Тя позволява на производителите на електрическо оборудване да предоставят на закупуващите оборудване информация относно разходите за събиране, обработка и обезвреждане на отпадъците по екологосъобразен начин.

Тя повишава прозрачността на пазара, като предоставя информация на съответните органи, дистрибутори, износители или клиенти. Тя повишава равнищата на осведоменост и приемане на рециклиране, както и възстановяване на разходите. Важно е финансовите задължения на промишлеността да бъдат основно използвани за развитие на ефективна система за събиране на отпадъците от електрическо оборудване, а не за плащане на санкции за това, че не са постигнали определените целеви равнища на събиране, когато в даден регион няма достатъчно развита инфраструктура за събиране на отпадъци.

 
  
MPphoto
 

  Adam Bielan (ECR).(PL) Г-н председател, динамичното развитие и технологичният напредък на държавите от Европа, за съжаление, е придружен и от не толкова желани последици. Огромното увеличаване на отпадъците от електронно оборудване е най-очевидният пример за това. Постоянно използваме какви ли не електронни устройства и ги подменяме с нови на все по-кратки периоди, но не се тревожим за необходимостта от обезвреждане на старите. Това несъмнено води до последици за околната среда.

Изразявам надежда, че преразглеждането на законодателството относно събирането и обработката на отпадъци от електронно оборудване ще даде възможност да бъдат увеличени количеството на оползотворените ценни материали, защото освен ползи за околната среда то ще донесе и икономически ползи. Препоръчаните от комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните високи нива на разделно събиране следва да доведат до запазването на тези материали и подготовката им за повторна употреба.

Съгласен съм, че е наложително да ограничим незаконния износ на отпадъци от електронно оборудване извън Европейския съюз. Също така очаквам ограничаване на практиката на съхраняване на отпадъци от една държава-членка на територия на друга, което не винаги е в съответствие с регламентите.

 
  
MPphoto
 

  Председател. − Смятам, че проявихте новаторство. За пръв път виждам някой да чете изказване от iPad.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE).(DE) Г-н председател, отпадъците не зачитат граници и това по-специално се отнася за отпадъците от електрическо и електронно оборудване. Поради тази причина е много важно разпоредбите относно обезвреждането на отпадъци и рециклиране да бъдат хармонизирани в целия Европейския съюз и в самите държави-членки и което е най-важно – износът на отпадъци, без да е осигурено сертифицирано и екологосъобразно обезвреждане, трябва да бъде спрян.

Накрая ще отправя искане да проучим ефективността на взетите от нас решения, за да гарантираме, че намеренията ни действително се превръщат в реалност.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE). – (SK) Г-н председател, количеството на отпадъците от електрическо и електронно оборудване в Европейския съюз нараства с бързи темпове и неефективното обезвреждане и непрофесионалното събиране на отпадъците представляват сериозен проблем за околната среда и за здравето на човека, а също и загубата на суровини и ресурси, които не са неограничени.

В светлината на получената нова информация при прилагането на Директивата относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване изглежда наложително да направим съответните изменения на някои части от тази законова мярка, които до момента създадоха значителни проблеми с практическото прилагане. Поради тази причина съм съгласен с разпоредбите, които предвиждат производителите и потребителите да поемат повече отговорност за правилното обезвреждане на такова оборудване.

Що се отнася до текущата цел обаче, искам да кажа, че тази цел не взима под внимание изключително различните икономически условия в отделните държави-членки. Считам, че процентен дял въз основа на пазарните обеми за определен период от време би бил по-добър начин за отчитане на характерните особености на държавите-членки и специфичното им положение на пазара на електронно оборудване.

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE).(ES) Г-н председател, проведохме гласуване и подкрепих тази инициатива относно отпадъците от електронно оборудване. Тук разисквахме събиране, третиране, забрана и незаконен износ, но искам да се отбележи в протокола на Парламента, че вероятно следва да помислим върху нещо, което е обект на изследвания от известно време: защо материали, които могат да бъдат полезни и ефективни за по-дълъг период, след определено време се чупят по очакван и планиран начин?

Тъкмо тази седмица подготвих няколко въпроса както към Съвета, така и към Комисията, за да проучат дали някои предприятия действително съвсем съзнателно вземат такива решения и дали от това следва, че обемът на отпадъците от електронно оборудване, генериран на европейско и световно равнище, би могъл бъде намален посредством борба срещу тази практика.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE).(GA) Г-н председател, първо, искам да поздравя моя приятел и колега Karl-Heinz за този доклад. Всичко, което той прави, е точно и практично, какъвто е и този доклад.

(EN) Както беше посочено, живеем в електронна ера, в която почти всеки ден на пазара биват пускани все по-нови устройства, а експлоатационният живот на много такива електронни продукти и устройства е много кратък, което създава необходимостта от обновяване или обезвреждане. В това отношение, представените тук предложения идват тъкмо навреме.

Също така е много важно и посоченото за вътрешния пазар. Харесва ни да го разискваме, но съвсем не е завършен.

(GA) Поради тази причина считам, че докладът представлява значителен напредък към решаване на тези проблеми и го приветствам, и гласувах с удоволствие в негова подкрепа.

 
  
MPphoto
 

  Giommaria Uggias (ALDE).(IT) Г-н председател, госпожи и господа, днес приехме резолюцията за битовите отпадъци в Кампания, от което следва всички да си направим изводи и да не допускаме да се случват подобни екологични бедствия.

Днес можем да бъдем доволни от себе си, защото на това пленарно заседание приехме мярка, която създава култура на рециклиране и повторна употреба в момент на глобализация; мярка, която трябва да бъде насърчавана и подкрепяна с всички възможни средства, за да се гарантира, че европейските граждани – които в момента не трябва да полагат усилия за произвеждането на стоки, които са на разположение на всеки – осъзнават истинската им стойност.

Докладът на г-н Florenz относно повторната употреба на електрическо и електронно оборудване, който гласувахме днес, е важен не само за бъдещата устойчивост на околната среда в Европа, но и в друг аспект: загубата на суровини. Всъщност ефикасният и новаторски подход към материали и ресурси е ключов въпрос в световната икономика. Ето защо приветствам факта, че си поставихме амбициозни цели и че действителната стойност на даден продукт ще бъде обозначена по начин, който ще информира потребителите.

 
  
MPphoto
 

  Marian Harkin (ALDE). - (EN) Г-н председател, с удоволствие подкрепям амбициозния доклад на Парламента, който изпраща ясно послание до всички правителства в Европейския съюз. Докладът отстоява принципа „замърсителят плаща“ и го прави пропорционално.

Изразявам задоволството си от изменението на групата на Алианса на либералите и демократите за Европа, което освобождава микропредприятията – това са предприятия, в които работят по-малко от 10 души и имат оборот по-малко от два милиона – от изискването да приемат обратно всички много малки количества отпадъци. Това гарантира, че малките магазинчета, които са затруднени откъм пространство, няма да бъдат натоварвани с неразумни изисквания.

В заключение, искам да се обърна към хората, които се оплакват за цената на това предложение – а такива има – и да им кажа, че нямаме право да продължим да използваме намаляващите ресурси на планетата ни. Длъжни сме активно и с всички усилия да насърчаваме повторната употреба и рециклиране, за да намалим загубите от стопяващите се суровини.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (ECR). - (EN) Г-н председател, докато пътувах между красивите хълмисти местности и горички на избирателния ми район на югоизток, забелязах малки купчини от бяла техника и други непотребни електрически устройства. Тези малки купчини са материално изражение на закона за непредвидените последствия. Директива, чиято цел е да насърчи рециклирането, в крайна сметка насърчи изхвърляне на отпадъци там, където не трябва.

В резултат на това опорочи традиционното разбиране за имуществените права. Обичайното ни разбиране за собственост предвижда, че ако ми продадете нещо, след като го закупя, аз поемам отговорността за него. Нямате остатъчно задължение да рециклирате. Всъщност свободният пазар по принцип рециклира тези продукти и има чудесни хора, които го правят, без да искат нищо в замяна, които се наричат търговци на скрап. Понякога дори може да ви платят за това, което правят. Това обаче не е никаква утеха за онези от избирателите ми, които се чудят как да се отърват от тази бяла техника.

Една избирателка се свърза с мен миналата седмица и ме попита как да се отърве от семейния хладилник. Единственото, което успях да й предложа, е да го даде на свекърва си.

 
  
  

Предложения за резолюция (RC-B7-0078/2011)

 
  
MPphoto
 

  Lena Ek (ALDE).(SV) Г-н председател, аз съм изключително разочарована от начина, по който бяха вързани ръцете на главния представител на общата външна политика, баронеса Аштън, в преговорите относно кризата в Близкия изток. Да застанем редом с онези, които се бият за демокрация и свобода, трябва да бъде предрешен въпрос за нас в Европа. Нашият общ Парламент и нашият общ Съюз са резултат от нашите усилия никога вече да не изпитваме ужасите, които носят тоталитарните системи. С това предложение за резолюция ние искаме да приемем нашия дял от отговорността за това и да покажем, че желаем до подкрепим борбата за демокрация и свобода в Близкия изток. Затова може да се съжалява още повече, че Комисията и Съветът не можаха да поемат техния дял от отговорността. Виждаме ветровете на промяната да обхващат Близкия изток. Хората зоват за помощ и е наш дълг да осигурим тази помощ. Необходими са конкретни мерки от наша страна под формата на осигуряване на храни, лекарства и работници за помощта. Това е нужно веднага. Същевременно, разбира се, трябва да помогнем за изграждането на демократични общества, които имат правна сигурност в Тунис и Европа. Половината от държавите-членки в нашия Съюз са преминали от диктатура към демокрация и свобода. Защо е толкова трудно да се каже, че за хората в Близкия изток случаят следва да бъде същия?

 
  
MPphoto
 

  Salvatore Iacolino (PPE).(IT) Г-н председател, госпожи и господа, няма съмнение, че въстанието на по-младите поколения, което разтърсва Тунис, може да има важни последици за самия Европейски съюз. Има много основания за това, включително формулирането на новия план за действие Европейски съюз-Тунис за периода 2011-2016 г. и преди всичко регулирането на мигрантските потоци.

Само преди месец същият този Парламент прие важна мярка – първото законодателно досие по Договора от Лисабон – относно трафика на хора. Всяко засилване на потока незаконни имигранти трябва да срещне решително противопоставяне. За тази цел ни е необходимо европейско споразумение, обхващащо южните брегове на Средиземно море, включително Тунис и Египет. За да постигнем това, е необходимо да отиде делегация, която да следи процеса на пълна демократизация, каквато всъщност отиде днес в Тунис, но същевременно е необходимо да дадем реален шанс чрез постоянна, продължаваща подкрепа за пълна демокрация.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE).(DE) Г-н председател, бих искал да взема отново думата като част от обясненията на вот, защото вчера за съжаление нямах възможност да се изкажа.

Искам да изразя моето възхищение от народа на Тунис, който помете диктатурата с мирни средства, и се надявам, че временното правителство в Тунис ще види в нашата резолюция възможност за придвижване към демокрация.

Същевременно бих искал да се извиня още веднъж на гражданите на Тунис, защото Европейският съюз и неговите политици очевидно не бяха подготвени за тази рязка смяна на посоката. Подценихме властта на народа, ако мога да се изразя така, и следва да използваме тази възможност, за да се уверим, че ще анализираме ситуациите по-добре в бъдеще, и ако е необходимо, ще реагираме правилно на събития от този род.

 
  
MPphoto
 

  Adam Bielan (ECR).(PL) Г-н председател, последните събития в Тунис и сега в Египет привлякоха вниманието на целия свят. Демонстрациите на гражданите на тези страни срещу закостенелите режими, които държат властта, донесоха надежда за постоянна политическа промяна.

За да продължи по мирен път преобразуването, което започна в Тунис, е наложителна пълната подкрепа на демократична Европа. Като добавям своя глас към призива на председателя на Европейския парламент, г-н Buzek, аз призовавам да бъдат предприети всички стъпки за осигуряване на провеждането на напълно демократични избори в Тунис и за формирането на правителство на национално единство.

Подкрепям и призива на парламентарната делегация за взаимоотношения със страните от Магреба за независимо разследване, което да установи доколко управляващите Тунис са отговорни за насилието и кръвопролитието. Сътрудничеството и развитието на взаимни и равнопоставени отношения с Тунис са в интерес и на гражданите на Европа, и на тунизийците. Затова днес гласувах в подкрепа на резолюцията – документ, който представя подробности за перспективите на това сътрудничество.

 
  
MPphoto
 

  Bruno Gollnisch (NI).(FR) Г-н председател, аз самият не бях приятел нито на г-н Бен Али, нито на г-н Мубарак. Не ги посрещах с прегръдка и любящо потупване по рамото като президента Саркози. Не посрещах с радост техните партии в политическата федерация, към която принадлежа аз и моите политически колеги, за разлика от социалистите – тъй като партията на г-н Gbagbo в Кот д'Ивоар, паратията на г-н Бен Али и партията на г-н Мубарак бяха част от социалистическия интернационал.

Следователно това означава, че имам повече право да кажа колко съм отвратен – поради липса на по-добра дума – от отношението, запазено към тези хора днес, без да се намесвам лично по какъвто и да било начин в политическата ситуация в тези страни. Прекалено много спазвам принципа на ненамеса, за да правя това. Не бях аз този, който покани г-н Бен Али в Европейския парламент. Ако имахте някакви критики спрямо г-н Бен Али, трябваше да ги отправите по онова време. Лесно е да се критикуват тези хора, след като не са на власт.

В целия Близък изток и по света хората днес осъзнават, че Западът не подкрепя своите приятели, и бъдете сигурни, че малцина ще бъдат кандидати за нашето приятелство от сега нататък.

 
  
MPphoto
 

  Председател. − Не считаме, че г-н Бен Али изобщо е бил канен в Европейския парламент. Но, както и да е, той вече няма да дойде – за щастие.

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE).(ES) Г-н председател, считам, че положението в Тунис завари Европейския съюз неподготвен. Трябва само да погледнем към отношението към г-н Бен Али през последните месеци. Считам, че ние отново пристигнахме твърде късно, защото Европейският съюз не подкрепи категорично народа на Тунис, който искаше да свали една диктатура, която съществува от толкова много години, и да спечели за себе си свободи и демокрация.

Затова бих поискала от баронеса Аштън по-голяма ангажираност на Европейския съюз и създаване на специалната група, спомената в тази резолюция, с която трябва да се ангажира Европейският парламент, за да могат тунизийците да проведат своите демократични избори, да създадат институции за своята страна и да си върнат свободите.

Бих казала обаче, че това е бъдещето на политиката: бъдещето на политиката на XXI век трябва да бъде диалог и преговори, за да включва стремежите на всички граждани в демократични процеси. Освен това, убедена съм, че трябва да се накараме да помислим по въпроса дали ние в Европейския съюз се отнасяме по един и същ начин към всички страни, когато включваме клаузи за спазване на правата на човека.

 
  
MPphoto
 

  President. − Както знаете, Европейският парламент днес изпраща делегация в Тунис, председателствана от г-н Salafranca, и тя ще докладва следващата седмица.

 
  
MPphoto
 
 

  Ashley Fox (ECR). - (EN) Г-н председател, събитията в Тунис служат за предупреждение на всички недемократични правителства – не само в арабския свят, а в целия свят. Ако не осигурят в своята конституция механизъм, чрез който хората да изразяват своето недоволство, след това се изправят пред революция и насилието, до което води това.

Не е работа на ЕС да диктува точките в конституцията на която и да е нация. Ние обаче трябва да насърчаваме прехода към конституционална демокрация и да насърчаваме откритата икономика, инвестициите и икономическия растеж, защото именно икономическият растеж – търговията с останалата част от света – ще доведе до работни места и намаляване на бедността, която всъщност е основната причина за голяма част от недоволството в арабския свят.

 
  
  

Предложение за резолюция (RC-B7-0075/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE).(IT) Г-н председател, госпожи и господа, разбира се, гласувах в подкрепа на тази резолюция, защото считам, че всички държави-членки трябва да полагат по-големи усилия в борбата срещу ендемичните болести.

Още в далечната 2000 г. в Ню Йорк ООН включи тази цел в декларацията си за Целите на хилядолетието за развитие. Чрез своята Рамкова програма за изследвания и иновации Европейският съюз вече финансира разработването на ваксина срещу туберкулоза с цел пълното премахване на заболеваемостта сред населението до 2050 г. Във връзка с това той насърчи партньорство с над 40 изследователски центъра в цяла Европа, специализирани в разработването и производството на ваксини.

С приемането на този текст сега държавите-членки трябва да положат усилия, за да изпълнят финансовите си ангажименти, особено по отношение на развиващите се страни, за да може правото на здраве да означава и право на превенция.

 
  
  

Предложение за решение (B7-0090/2011)

 
  
MPphoto
 

  Lucas Hartong (NI). - (NL) Г-н председател, миналия септември Парламентът отказа да приключи отчетите на Европейския полицейски колеж поради сериозни управленски и структурни проблеми. Не се очакваше нещата да се оправят до 2014 г. Нямам впечатлението, че междувременно нещо се е подобрило в СЕПОЛ. Защо тогава изобщо разглеждаме предложението за приключване на сметките за 2008 г.?

Ето защо делегацията на нидерландската Партия на свободата (PVV) гласува против предложението и иска разходите по всички неоправдани загуби да бъдат поети от заинтересованите страни. Освен това призоваваме да се постави под въпрос самото съществуване на СЕПОЛ. Нашето полицейско сътрудничество в Европа вече работи отлично и не се нуждаем от СЕПОЛ. Що се отнася до нашето мнение – той може изцяло да бъде премахнат възможно най-скоро. Всъщност това ще спести много средства на данъкоплатеца.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). - (EN) Г-н председател, винаги съм бил защитник на моите югоизточни избиратели. Един от начините, по които се опитвам да защитавам интересите им – на данъкоплатци – е чрез предотвратяване на прахосването на средства, които те са изработили, за безполезни, неефективни и корумпирани агенции на ЕС.

Този аргумент не губи от силата си, когато безполезната агенция се случи да бъде разположена в моя избирателен район, какъвто е случаят с Европейския полицейски колеж. Не смятам, че съществува каквото и да е съмнение относно лошото управление на отчетите му. Не мисля, че който и да е в този Парламент се опитва да докаже, че това е, от финансова гледна точка, полезна или ефективна организация.

Спорът за това защо изобщо се нуждаем от Европейска полицейска агенция е много обширен. Монополът върху правото за прилагане на принудителни мерки може би е определящият атрибут на държавността и държавите по света са постигнали изключително усъвършенствано, изключително ефективно споразумение в областта на полицейското сътрудничество, без да има нужда от тези агенции на ЕС, които да им диктуват какво да правят.

Работим много добре, без помощ от ЕС, в графство Хемпшир, където е разположен ЕПК. Той предшества повечето държави-членки и ще се справя доста добре и без тази агенция на ЕС, разположена на територията му.

 
  
MPphoto
 
 

  Ashley Fox (ECR). - (EN) Г-н председател, гласувах против приключването на сметките на Европейския полицейски колеж. Направих го като малък протест срещу начина, по който ЕС управлява парите на данъкоплатците.

Прахосваме прекалено много средства и прахосваме прекалено много за безполезни органи като Европейския полицейски колеж. Не се нуждаем от него. Би следвало да спестим част от парите на данъкоплатците и да го премахнем.

 
  
  

Предложения за резолюции (B7-0091/2011, B7-0092/2011, B7-0093/2011)

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). - Г-н председател, много пъти сте ме чували в тази зала да водя своята самотна и изтощителна борба срещу създаването на новите надзорни агенции на ЕС в областта на финансовите услуги.

През цялото време твърдях, че те са решение на несъществуващ проблем. Нито един от хората, които можем да виним за финансовата криза, не попада в областта на компетентност на тези агенции. Според мен това не е съгласуван, обмислен отговор на установения проблем, а идеологическа стъпка единствено с цел постигане на повече европейска интеграция.

Всяко съмнение за това, кой е бил прав, със сигурност е изчезнало след фарса, разиграл се преди няколко минути, когато председателят попита Парламента кои са тримата кандидати, които току-що бяхме одобрили, и нито един член на ЕП не можа да отговори.

В такъв случай защо така неудържимо гласуваме, за да назначим въпросните номинирани лица? Подозирам, че е така, защото, когато ги препоръчваше, членът на Комисията, г-н Барние, каза, че са били избрани „заради ангажимента им към Европа“. Ето за това става въпрос. Няма нищо общо с подобряването на финансовите услуги. Става дума единствено за разширяване на контрола на Брюксел.

Ще завърша, като се присъединя към призива на лорд Dartmout: ако, както беше предложено днес, трябва да има жени кандидати за някои от тези позиции, не се сещам за по-съвестен човек от моята колега от югоизточна Англия, г-жа Andreasen, която нанесе удар по предишната Комисия.

 
  
MPphoto
 

  Ashley Fox (ECR). - Г-н председател, иска ми се да нямахме Европейски надзорни органи, но имаме. След като това е факт, начело на тези органи трябва да поставим най-добрите. Това, което видяхме малко по-рано, всъщност беше един фарс, при който колегите, които бяха провеждали интервюта с кандидатите и бяха счели, че те са компетентни, искаха да „покажат мускули“ и протестираха, че не са проведени достатъчно консултации с тях. Ето защо гласуването се проведе днес. Показахме се в най-лоша светлина, а това не е никак добре за Парламента.

 
  
MPphoto
 
 

  Seán Kelly (PPE). - Г-н председател, днес много правилно отбелязахте, че имахме колега, който за първи път чете изказването си от iPad. След това имахме случай – да се надяваме, че това се случва за първи и последен път – при който член на ЕП, който, както се твърди, е гласувал, при условие, че не е присъствал в залата. След това ние самите гласувахме за председатели на надзорния орган. Гласувайки „против“, ние всъщност гласувахме „за“. Можете ли да обясните това? Както беше споменато, ние, разбира се, не знаехме имената на кандидатите и сред тях нямаше жени, макар че за да бъдем коректни спрямо г-н Барние, той даде подходящо обяснение за това.

Може би не е изненадващо, че днес обсъждаме бананите, тъй като предвид всички тези неща, хората биха могли да си помислят, че сме полудели. В този дух ще се оттегля за обяд, в който бананите са съществена част от менюто. Благодаря за търпението, г-н председател.

 
  
  

Предложение за резолюции (RC-B7-0073/2011)

 
  
MPphoto
 

  Luigi de Magistris (ALDE).(IT) Г-н председател, госпожи и господа, резолюцията относно кризата с отпадъците в Кампания, приета днес с мнозинство, е много важен знак. Извънредното положение в Кампания се превърна в извънредно положение за Европа, а това е решение в подкрепа на гражданите на Кампания.

Ние казваме „не“ на разходването на средства, използвани единствено за укрепването на властта на корумпирани политици, безскрупулни предприемачи и организирани престъпни групи; „да“ на европейските средства, ако бъде представен надежден, благоприятен за околната среда план за управление на отпадъците; „не“ на неконтролираните депа в национални паркове; „не“ на инсинераторите, отделящи диоксин; и „да“ на рециклирането и благоприятните за околната среда методи. Казваме също „не“ на инкриминирането на несъгласието в местните общности и следователно „да“ на тяхната законност.

Това е важен превратен момент и предупреждение към правителството на Берлускони и регионалното управление, ръководено от Стефано Калдоро, който досега не е направил нищо друго, освен да говори и повдига духа на своите клики и членовете на мафията.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE).(DE) Г-н председател, надявам се, че гражданите на Кампания ще погледнат на резолюцията, която приехме днес, както на едно насърчение за тях. Нашата цел не беше да дискредитираме, нито да критикуваме региона. Намерението ни не беше и да водим каквито и да било местни политически битки. Справедливото предложение на Европейския съюз към Кампания е следното. Ако разработите цялостна концепция за обезвреждане на отпадъците, която е логична, екологически обоснована, резултатна и некорумпирана, Европейският съюз ще ви окаже финансова подкрепа. При положение че това послание е получено, надявам се, че в някакъв момент ще бъдем в състояние да обсъдим факта, че кризата в Кампания най-сетне е окончателно и трайно преодоляна.

 
  
  

Писмени обяснения на вот

 
  
  

Доклад Enrico Speroni ((A7-0015/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), в писмена форма. (RO) Единодушното гласуване по искането за снемане на имунитета на унгарския члена на Европейския парламент Tamás Deutsch показва ползата от защитата, гарантирана на равнище ЕС за всички членове на законодателния орган. То се дължи на това, както показа задълбочената проверка, която извършихме по отношение на искането на унгарските съдебни органи, че очевидно става въпрос за най-ясния случай за имунитет, свързан с политически възгледи. Предоставянето на имунитет на членовете на законодателния орган, инструмент, по който са се водили спорове в многобройни случаи, има за цел да им предостави свобода на изразяване на мнения. Всъщност случаят с Tamás Deutsch показва пряката полза от него. Ще ви припомня, че Европейският парламент никога не е защитавал някой от своите членове, ако се разследват случаи на корупция или нарушения на общото право. Опитите да се пречи на членовете на Европейския парламент да изразяват становищата си по въпроси, които представляват обществен интерес и пораждат загриженост, като се завеждат съдебни производства, са неприемливи в едно демократично общество. Още повече че това е нарушение на член 9 от Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, който беше създаден с цел да се защити свободата на изразяване на членовете на Европейския парламент при прякото изпълнение на техните задължения.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), в писмена форма. (PT) Предвид факта, че е засегнато извършването на политическа дейност от страна на член на Европейския парламент, както се посочва в искането, представено от компетентните унгарски съдебни органи, гласувах в подкрепа на заключенията на доклада, който препоръчва отказ за снемане на имунитета на г-н Deutsch. Става въпрос за гарантиране на спазването на европейското законодателство и за защитаване на дейността на член на ЕП, тъй като в случая се твърди, че е имало правонарушение във връзка с изразяване на мнение по отношение на факти от публичното пространство. Също така беше потвърдено, че г-н Deutsch в никакъв случай не е участвал в публикуването на тези факти или в тяхното създаване, поради което той няма връзка с процеса на определяне дали те са верни или неверни.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) Защитата на независимостта на мандата на членовете на ЕП е отговорност на Парламента и тази независимост не може да бъде застрашавана. Колегата е обвинен за клевета, за която се твърди, че е извършена в резултат на твърдение относно частния тъжител, унгарски гражданин, направено в радиопрограма, излъчена на 25 март 2010 г., за участие в която е бил поканен в качеството му на политик и член на Европейския парламент. Следователно това показва, че мнението е било изразено в хода на изпълнение на задълженията на г-н Deutsch като член на Европейския парламент, поради което съм против снемането на неговия имунитет.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), в писмена форма. (EN) Тази неприятна ситуация с имунитета на члена на ЕП Tamás Deutsch е просто метод за политическа борба. Аз съм категорично против подобни методи, които се използват за уреждане на сметки с политически опоненти. В настоящия случай гласувах против снемането на имунитета на Tamás Deutsch. Считам, че снемане на имунитет следва да се прилага само по отношение на член на Европейския парламент, който е извършил убийство. Ние (т.е. всички членове на Европейския парламент) трябва да разберем, че когато политическата надпревара премине всички граници на логиката, ние ставаме съучастници в анархия.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), в писмена форма. (DE) Миналата година Tamás Deutsch направи изявление по време на радиопрограма, в резултат на което срещу него бяха повдигнати обвинения съгласно унгарското право. Единственото нещо, което е направил, е да изрази становището си по отношение на факти, които са били в публичното пространство и които са били публикувани във вестник. Очевидно коментарите са били направени в качеството му на член на Европейския парламент, което означава, че съгласно разпоредбите на ЕС той е защитен от парламентарен имунитет. Целта на имунитета е да запазва неприкосновеността на Европейския парламент като демократична законодателна асамблея и да осигурява независимостта на неговите членове при изпълненията на техните задължения. Използването на съдебни производства в опити да не бъде позволено на членовете на Европейския парламент да изразяват своето мнение по въпроси от законен обществен интерес е несъвместимо с демокрацията. Трябва да защитаваме правото на свободно изразяване. Ето защо напълно подкрепям доклада, който отхвърля искането за снемане на имунитета на Tamás Deutsch.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), в писмена форма. (IT) Снемането на имунитета на член на Европейския парламент винаги е чувствителен за разглеждане въпрос, но в някои случаи исканията за снемане на имунитет трябва да се анализират в контекста на задълженията на членовете на ЕП. Не считам, че една обикновена жалба, в която лицето е обвинено, че е направило публични изявления, за които се твърди, че са клеветнически, е достатъчно основание да се поиска снемане на парламентарен имунитет. Разпоредбите по отношение на имунитета също показват, че обвиненията, отправени срещу Tamás Deutsch, се отнасят до изразяване на мнение в хода на изпълнение на неговите задължения като член на Европейския парламент. Следователно г-н Deutsch е изпълнявал задълженията си като член на Европейския парламент, като е представил своето мнение по въпроси от обществен интерес на своите избиратели. Никой няма право да възпрепятства членовете на Европейския парламент да изразяват своето мнение по въпроси от законен обществен интерес и поради това гласувах в подкрепа на доклада на г-н Speroni срещу снемането на имунитета на Tamás Deutsc.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), в писмена форма. (PT) От Европейския парламент беше поискано снемане на парламентарния имунитет на нашия колега г-н Deutsch във връзка с наказателно производство, в което той е обвинен за клевета съгласно Унгарския наказателен кодекс. Комисията по правни въпроси издаде становище по въпроса чрез доклад, в който беше решено да не се снема парламентарният имунитет и който беше приет единодушно. Беше счетено, че г-н Deutsch е изпълнявал задълженията си като член на Европейския парламент, когато е направил изявленията, предизвикали образуването на наказателното производство. Опитите да не бъде позволено на членовете на Европейския парламент да изразяват своето мнение по въпроси от обществен интерес, като се образува съдебна процедура, са неприемливи в едно демократично общество.

Гласувах в подкрепа на доклада, тъй като подкрепям свободата на изразяване на членовете на ЕП при изпълнение на техните задължения, както и с цел защита на интересите на Парламента като институция. Искам обаче да добавя, че според мен лицата, които носят политическа отговорност като цяло – включително членовете на Парламента – трябва винаги да бъдат честни и да уважават другите партии в комуникацията си с тях, което не винаги се случва.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), в писмена форма. (EN) На заседанието на 8 юли 2010 г. председателят обяви, съгласно член 6, параграф 2 от Правилника за дейността, че е постъпило писмо, изпратено от унгарските съдебни органи на 9 юни 2010 г., с което се иска снемане на парламентарния имунитет на Tamás Deutsch. Председателят препрати искането до комисията по правни въпроси съгласно член 6, параграф 2. Районен съд – 2-ри и 3-ти район, Будапеща, е поискал от Европейския парламент да снеме имунитета на члена на ЕП, Tamás Deutsch, срещу когото в съда е заведено наказателно производство. В производството, заведено в съда в Будапеща, Tamás Deutsch е обвинен в деянието клевета съгласно раздел 179, точка 2, букви б) - в) от Унгарския наказателен кодекс. Обвинението срещу Tamás Deutsch е, че по време на радиопрограмата „Нека да го обсъдим“(Megbeszéljük), излъчена по радиостанция „Klubradio“ на 25 март 2010 г., Tamás Deutsch е направил редица изявления, за които се твърди, че са неверни, относно миналото на частния тъжител, считани от последния за клеветнически. Поради това частният тъжител е завел наказателно производство срещу Tamás Deutsch.

 
  
  

Препоръка за второ четене: Charles Goerens (A7-0009/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), в писмена форма. (PT) Съгласен съм с виждането, че делегираните актове трябва да бъдат одобрени и позицията по тях да бъде потвърдена на второ четене. Предвид липсата на алтернативно предложение от страна на съзаконодателя и необходимостта да се действа бързо в интерес на бенефициерите считам, че Парламентът трябва да потвърди своята позиция от първо четене относно подходящата процедура за демократичен контрол и прилагането на делегирани актове, без на този етап да навлиза в нов дебат за отделни изменения. В същото време съм съгласен, че Съветът трябва да реагира възможно най-бързо на позицията на Парламента на второ четене, за да можем да намерим решение и да бъдат отпуснати всички средства.

 
  
MPphoto
 
 

  Marta Andreasen, David Campbell Bannerman, Derek Roland Clark и William (The Earl of) Dartmouth (EFD), в писмена форма. − Според Партията на независимостта на Обединеното кралство търговията, а не помощта е най-добрият начин за подпомагане на икономиките на развиващите се страни.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), в писмена форма. − (LT) Гласувах в подкрепа на Регламента за създаване на финансов инструмент за сътрудничество за развитие. Целта на политиката на Европейския съюз в областта на развитието е намаляването и като крайна цел изкореняването на бедността. Съюзът подкрепя опитите на страните от АКТБ да намалят бедността и да гарантират устойчиво икономическо и социално развитие. Европейският съюз е ангажиран да подпомага безпроблемното и постепенно включване на развиващите се страни в световната икономика с цел устойчиво развитие. Държавите от АКТБ, които са основни износители на банани, може би ще бъдат изправени пред предизвикателства в контекста на променящите се търговски договорености, а именно вследствие на либерализацията на тарифата за най-облагодетелствана нация (НОН) в рамките на Световната търговска организация и на двустранните или регионалните споразумения, сключени или в процес на сключване, между Съюза и държавите от Латинска Америка. Мерките за финансово подпомагане, които ще бъдат приети в рамките на програмата, следва да целят подобряване на жизнения стандарт и условията на живот на населението, живеещо в областите, в които се отглеждат банани, и получаващо приходи от стойностните вериги в сектора на бананите, по-специално дребните земеделски стопани и малките сдружения, както и гарантиране на спазването на стандартите за здравословни и безопасни условия на труд и на екологичните стандарти, по-специално свързаните с използването и експозицията на пестициди. Поради това мерките следва също така да подпомогнат приспособяването, включително, ако е необходимо, реорганизацията на области, които зависят от износа на банани, посредством специфична за сектора бюджетна подкрепа или специфична за всеки проект намеса.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), в писмена форма. (PT) Приветствам ангажимента на ЕС да подкрепи усилията на държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (АКТБ) за постигане на устойчиво икономическо и социално развитие. Чрез включване на търговското измерение в стратегиите за развитие и чрез насърчаване на международната търговия, ЕС даде значителен принос за намаляване и изкореняване на бедността в тези страни. Важно е да се насърчи икономическата диверсификация на тези региони и да станат по-конкурентоспособни, като в същото време отчитаме политиките на държавите и техните стратегии за приспособяване, както и регионалната им среда. От съществено значение е да се подкрепи приспособяването на страните от АКТБ към процеса на либерализиране на пазара на Съюза в рамките на Световната търговска организация. Призовавам сред основните въпроси в областта на помощта на ЕС да бъде поставено подобряването на стандартите и условията на живот и, при необходимост, на малките предприятия, и не на последно място да се спазват стандартите за здравословни и безопасни условия на труд, както и екологичните стандарти.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), в писмена форма. (PT) Като подкрепям това законодателно предложение за второ четене, искам да гарантирам, че законодателната роля, отредена на Европейския парламент от Договора от Лисабон, не се подценява чрез непреклонността на Съвета. Считам отказа на Съвета да даде на Парламента подходящата роля при изпълнение на финансовите инструменти съгласно член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз, за неоснователен. Желязната ръка, която Съветът продължава да настоява да поддържа, като не прилага решенията на делегираните актове, блокира различни важни законодателни процеси. Парламентът трябва да бъде информиран отговорно, за да може да взема отговорни решения. В случая на делегираните актове той не трябва да използва правото си на оттегляне на делегирани правомощия. Да предоставиш свобода на действие на други институции, като изключиш Парламента, означава да оттеглиш надзора на тази институция от разпределението на ресурсите и секторните приоритети във връзка със сътрудничеството за развитие.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), в писмена форма. (RO) Призовавам за по-бърз отговор от страна на Съвета във връзка с проекта на препоръка от Европейския парламент за изменение на Регламент (ЕО) № 1905/2006 за създаване на финансов инструмент за сътрудничество за развитие. Една година след началото на междуинституционалните преговори по хоризонталния въпрос за прилагането на процедурата за делегирани актове в обхвата на инструментите за външни действия Съветът официално отказа да признае подобаващата роля на Парламента при работата с финансовите инструменти, включително за сътрудничество за развитие, предвидена в член 290 от Договора от Лисабон. След като отхвърли всички изменения, приети на първо четене, които се опитват да въведат делегираните актове в инструментите, без да предложи никаква алтернативна процедура, Съветът призова Парламента да приеме позицията му без каквато и да е възможност за преговори. Тези преговори имат за цел най-вече да гарантират спазването на Договора от Лисабон от всички институции, като не става дума само за гарантиране на ефективен парламентарен контрол, а и за демократичен контрол върху прилагането на законодателството на ЕС. Всъщност изходът от преговорите ще бъде важен прецедент за бъдещите законодателни преговори по всички инструменти за финансиране. Бих искала да призова Съвета да ни запознае с позицията си възможно най-скоро, за да постигнем споразумение за деблокиране на средствата.

 
  
MPphoto
 
 

  George Sabin Cutaş (S&D), в писмена форма. (RO) Гласувах в подкрепа на Регламента за създаване на финансов инструмент за сътрудничество за развитие. Считам, че такъв финансов инструмент е необходим, тъй като развиващите се страни станаха стратегически партньори на ЕС. Този инструмент ще улесни икономическото, техническото, академичното, финансовото и културното сътрудничество, като по този начин ще бъде от полза както за Европейския съюз, така и за неговите партньори.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Въпреки кризата, която преживява Европейският съюз, и вътрешните проблеми на хората в него, той не трябва да пренебрегва подкрепата, която оказва на развиващите се страни и да им позволява да изпадат в трагично състояние на крайна бедност и глад. Някои от тези държави зависят в огромна степен от продукцията от дадена година или просто от няколко продукта, много често това са селскостопански продукти, и следователно са особено уязвими към колебанията на пазара.

Такъв е случаят с бананите, които за много държави са един от основните източници на приходи. Надявам се, че инструментът за финансиране ще може да подкрепи необходимите корекции, произтичащи от намаляването на преференциалните тарифи за държавите производители.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), в писмена форма. (PT) Този проект на законодателна резолюция, който консолидира изменението на Регламента за създаване на финансов инструмент за сътрудничество за развитие и има за цел да подпомогне държавите износители на банани, доведе до формални проблеми между съзаконодателите по отношение на стратегически програмни документи за подпомагане на този сектор. Според внесените на първо четене предложения, процедурите, свързани с делегирани актове, трябва да бъдат включени в регламента за ИСР в съответствие с Договора от Лисабон. Важно е да се запазят правомощията на Парламента по отношение на контрола по прилагането на стратегически решения и помощта за развитие. Всъщност в светлината на Договора от Лисабон съм съгласен, че подобен контрол трябва да се извършва на равно основание със Съвета, което ще допринесе за по-успешното споделяне на отговорностите между европейските институции и до ограничаване на липсата на демократичност в процеса на вземане на решения в ЕС.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), в писмена форма. – (PT) Въпросът за делегираните актове заемаше централно място в обсъжданията за финансовия инструмент за сътрудничеството за развитие, както всъщност се случи и с други финансови инструменти. В този случай тук беше изразено основателно безпокойство, което ние споделяме, за евентуално закъснение при трансфера на средства, предвидени в придружаващи мерки в сектора на бананите в резултат от водения в момента спор между Парламента и Съвета. Без да омаловажаваме значението на това разискване, щеше да бъде добре също така да разгледаме основните въпроси, възникващи в резултат от споразумението за либерализиране на търговията с банани, подписано от Европейския съюз.

Не трябва да забравяме, че държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (АКТБ), които ще бъдат сериозно засегнати от това споразумение и не бяха включени както подобава в тези преговори, оценяват необходимата за поддържане на сектора на бананите помощ в размер на 500 млн. евро. Следователно предложеният от Комисията размер от 190 млн. евро е много под очакваната сума за покриване на неблагоприятното въздействие от това споразумение. Само на африканския континент животът на близо 500 000 души зависи от сектора на бананите. Секторът се счита за основен за устойчивото развитие, което дава възможност да се осигури здравеопазване, вода, енергия и жилищна инфраструктура. Свободната търговия, за която се открива път чрез споразумението, сега ще застраши всичко това.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), в писмена форма. (IT) Днес Парламентът одобри текста на внесената от г-н Goerens препоръка, защото счете за правилно да измени Регламент (ЕО) № 1905/2006 за създаване на финансов инструмент за сътрудничество за развитие. Основните цели несъмнено включват насърчаване на мира и ценностите на Съюза, както и на общите за държавите-членки конституционни традиции и гарантиране на благополучието на гражданите. Във връзка с това положените усилия за подпомагане на развиващите се страни, включително държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, са добре познати. Целта на тази помощ е да се подобрят условията на живот на народите бенефициери, като се препоръчат и осигурят всички тези инструменти, които ще гарантират, че тези държави ще поемат по пътя на икономическия растеж и отчетността. И накрая, ще спомена, че приетите от нас изменения произтичат от средносрочния преглед на програмата и са насочени към по-ефективна намеса и по-голям контрол от страна на Европейския съюз.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) Европейският съюз винаги се е опитвал да помага на развиващите се страни, и по-специално на държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн. Този проект на законодателна резолюция цели да се създаде финансов инструмент, който да спомогне държавите от АКТБ да не бъдат засегнати от намаляването на тарифните преференции. Като помагаме на сектора на бананите в тези държави, ние допринасяме за развитието на техните икономики, за създаването на работни места и за борбата срещу бедността.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), в писмена форма.(FR) Гласувах в подкрепа на препоръката за второ четене относно финансовия инструмент за сътрудничество за развитие. Освен това бих искал да подчертая, че Европейският парламент винаги е одобрявал предоставянето на финансови мерки за сектора на бананите за 10 държави производители на банани от АКТБ. Единственият препъни камък тук остава хоризонталният въпрос за делегираните актове. Надявам се, че ще можем бързо да постигнем съгласие на институционално равнище по този последен въпрос. Всъщност е трудно да се приеме, че държавите, на които се предоставят тези средства, не могат да ги използват. Закъснението подкопава надеждността на поетите от нас ангажименти и се отразява неблагоприятно на сключването на споразуменията за икономическо партньорство.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), в писмена форма. (DE) Както и при другите доклади относно финансовите инструменти за сътрудничеството за развитие, този доклад утвърждава правата на Европейския парламент във връзка с делегираните актове, приети от Комисията. Ето защо го подкрепих при гласуването.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), в писмена форма. (DE) Този доклад дава на Европейския парламент повече правомощия в областта на предоставянето на компетентност. Ето защо гласувах в подкрепа на доклада.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), в писмена форма. (IT) По въпроса за сътрудничеството за развитие гласувах за създаването на финансов инструмент, за да се стимулира този процес, тъй като политиката на Европейският съюз за развитие има за цел да намали бедността в дългосрочен план. Следователно включването на стратегии за развитие и насърчаването на международната търговия са важни фактори за намаляването на бедността. Във връзка с това считам, че мерките за финансова помощ, които предстои да бъдат приети, трябва да са насочени към подобряване на условията на живот на най-рисковите групи и следователно трябва да улесняват приспособяването и интегрирането чрез конкретни действия и подкрепа за сектора.

На мнение съм също така, че политиката на ЕС трябва да се концентрира в по-голяма степен върху индивидуалното интегриране на развиващите се страни чрез създаване на специфичен, подходящ финансов инструмент. Развитието и икономическият растеж в момента са определящи за правилното функциониране на дадена държава. Следователно е необходимо да подкрепим целенасочени действия в тази посока, за да можем да постигнем стабилно равнище на сътрудничество по отношение на страните в риск.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), в писмена форма. (PT) Гласувах в подкрепа на измененията на Регламент (ЕО) № 1905/2006 за създаване на финансов инструмент за сътрудничество за развитие на второ четене. Целта на тези изменения е да се окаже подкрепа на основните държави износители на банани от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (АКТБ), като се използват придружаващи мерки в сектора на бананите (ПМБ), предвидени за последните четири години (2010–2013 г.)

В съответствие с доклада на комисията по развитие Парламентът постави редица въпроси относно направеното на по-ранен етап предложение на Комисията, което беше знак, че безпокойството им и по-специално необходимостта да се гарантира, че ПМБ са насочени към развитие и премахване на бедността, са взети предвид. Поради тези и други опасения, които бяха добре подчертани в окончателния текст, като екологичните стандарти и здравето и условията на труд, свързани с изпълнението на специфични критерии за разпределяне на средствата, гласувах в подкрепа на доклада.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), в писмена форма. (PT) Основните държави-доставчици на банани от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (АКТБ) може да срещнат трудности след либерализирането на митата, което се въвежда съгласно тарифата за най-облагодетелствана нация (НОН) в рамките на Световната търговска организация и на двустранните или регионалните споразумения, сключени или в процес на сключване, между Съюза и държавите от Латинска Америка. Съгласно условията на това предложение за регламент за изменение на Регламент (ЕО) № 1905/2006 на Европейския парламент и на Съвета, държавите от АКТБ – основни доставчици на банани, могат да се възползват от придружаващите мерки за сектора на бананите, предназначени за подпомагане на процеса на приспособяване към този нов режим на вноса. Що се отнася до конкретната препоръка за второ четене, тя разглежда въпроса за въвеждане на финансов инструмент за сътрудничество за развитие относно посочената в член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз процедура, свързана с делегираните актове, които се отнасят както към стратегически програмни документи, така и към придружаващите мерки в сектора на бананите (ПМБ). Гласувах в подкрепа на резолюцията, защото съм съгласен, че в качеството си на съзаконодател Европейският парламент трябва да може да контролира вземането на стратегически решения за това къде и как ще се изразходва помощта за развитие наравно със Съвета.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), в писмена форма. (EN) Под въздействието на правната служба на Европейския парламент, комисията по развитие (DEVE), комисията по външни работи (AFET) и комисията по международна търговия (INTA) започнаха да се борят, за да получат права за съвместно вземане на решения на стратегическото програмно равнище относно финансовите инструменти в областта на външните отношения. Парламентът реши да вдигне равнището на договаряне, като разглежда всички инструменти в пакет. Освен този основен конфликт, другите средносрочни изменения са консенсус между трите институции (с изключение на „ICI+“). Както се оказа след първото четене през октомври 2010 г., преговорите относно делегираните актове бяха блокирани напълно. Ето защо Парламентът реши: (1) да поддържа общ бюджетен ред, т.е. да запази пакета от инструменти за финансова помощ (включително, до момента неофициално, и инвестиционните фондове); (2) с измененията на второ четене ЕП да възстанови позициите, приети на първо четене, т.е. да приеме същите изменения по отношение на всички инструменти за финансова помощ в областта на външната политика, които бяха отхвърлени от Съвета; и (3) второто четене да приключи бързо.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), в писмена форма. (PT) Предложението за регламент за изменение на финансовия инструмент за сътрудничество за развитие има за цел да подкрепи държавите, които са основни доставчици на банани, от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн чрез т.нар. придружаващи мерки в сектора на бананите. Инициативата идва с намаляването на преференциалните тарифи за износа на банани от страните от АКТБ, определени от Европейския съюз.

Необходимостта от намаляване на тарифите, които се прилагат за внесените от Европейския съюз продукти, се дължи на класификацията на Световната търговска организация. Това е четиригодишен план за периода 2010–2013 г. и според документа тези мерки трябва да бъдат свързани с целите на развитието и премахването на бедността, като се вземат предвид екологичните, здравните и трудовите стандарти и се формулират специфични критерии за разпределянето на средствата.

Подкрепям инициативата, която се базира на желанието да допринесем за развитието на и сътрудничество с държавите от АКТБ, тъй като тя допринася за програма за придружаващи мерки за сектора на бананите. С нетърпение очаквам да разбера как тази ситуация ще се отрази на най-отдалечените райони от същия сектор и как това ще бъде отчетено при следващите промени в условията за търговия между двете страни.

 
  
  

Препоръка за второ четене: Barbara Lochbihler, Kinga Gál (A7-0014/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), в писмена форма. (PT) Предвид факта, че беше разкрита известна непоследователност при прилагането на новата рамка за планиране и изпълнение на дейностите по предоставяне на помощ, създадена през 2006 г., за да повиши ефективността и прозрачността на помощта на Общността, по-конкретно по отношение на изключението от принципа за недопустимост за разходите за финансиране на ЕС, свързани с тарифите, данъците и други такси, одобрявам приемането на второ четене на Регламент (ЕО) № 1889/2006, който дава по-голяма легитимност на другите институции (Парламента и Съвета) при приемане на стратегически документи от Комисията в обхвата на делегираните актове.

 
  
MPphoto
 
 

  William (The Earl of) Dartmouth (EFD), в писмена форма. (EN) Партията на независимостта на Обединеното кралство напълно подкрепя каузата за исконните права на човека. Държим да отбележим обаче, че интерпретацията на ЕС за правата на човека е погрешна. Като се започне от гласуване за затворници и се стигне до отказ за депортиране на хора, насаждащи омраза и тероризъм – и всичко това в името на правата на човека – ЕС навреди на Британия, а сега иска да разпространи въпросното вредно влияние и по света, като използва парите на данъкоплатците. Ето защо не можем да подкрепим тази мярка.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), в писмена форма. (RO) Демокрацията и правата на човека са основни ценности за Европейския съюз, които трябва горещо да се насърчават навсякъде по света като неразривна част от предприеманите в момента действия за намаляване на бедността и преодоляване на конфликти, като в същото време се осигурява ценна отправна точка в борбата срещу тероризма. Ето защо одобрявам конкретното намерение на Европейския съюз да включи насърчаването на демокрацията и правата на човека в своята външна политика. Финансовият инструмент за насърчаване на права на човека по света повишава ефективността и прозрачността на външната помощ на ЕС и допринася за зачитането на правата на човека и основните свободи в държавите и регионите, в които те са изложени на най-голям риск. Подкрепям действията за увеличаване на ролята на гражданското общество при насърчаване на правата на човека и демократичната реформа, за подкрепа на мирното съгласуване на групови интереси и за стимулиране на политическото участие и представителство. Освен това подкрепям предприетите в тези области действия, предвидени в насоките на ЕС, свързани конкретно с насърчаване на демокрацията, правата на човека, смъртното наказание, мъченията, правата на децата, насилието срещу жени и въоръжените конфликти. Гласувах за този доклад, който подкрепя и заздравява международната и регионалната рамка за защита на правата на човека, правосъдието, принципите на правовата държава и насърчава демокрацията.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), в писмена форма. (PT) Европейският съюз финансира много проекти в развиващите се страни с цел насърчаване на сътрудничеството за развитие, демокрацията и правата на човека. Важно е Парламентът да получи право да контролира финансирането от ЕС за тези проекти. В качеството си на съзаконодател Парламентът трябва да може да контролира вземането на стратегически решения за това къде и как ще се изразходва помощта, за да гарантира, че развитието и правата на човека се вземат предвид.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), в писмена форма. (IT) Изцяло подкрепям решението отново да се внесат същите изменения, които бяха приети на първо четене, но бяха отхвърлени от Съвета.

Целта на предложението, която е в унисон с по-широкия контекст на междуинституционалните преговори относно делегираните актове за финансиране на външната дейност на Съюза, всъщност е да запази прерогативите на Парламента, посочени в Договора от Лисабон, като същевременно гарантира ефективен контрол по прилагането на законодателството на ЕС.

Съветът показа нежеланието си да приеме, че процедурата съгласно член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз се прилага към въпросните инструменти. Това не само е знак за неоснователния отказ на Съвета да признае ролята, отредена на Парламента като съзаконодател при вземане на решения относно управлението на финансовите инструменти, но също така води до легитимиране на неприемливия демократичен дефицит при прилагане на законодателството на ЕС. Този отказ на Съвета е в разрез с буквата и духа на Договора от Лисабон.

Ето защо считам, че е от решаващо значение да настояваме предложените изменения да бъдат приети от гледна точка на правната и политическа целесъобразност, за да се засили ролята на Парламента и да се гарантира, че той има равни права с тези на Съвета, когато става въпрос за зачитане на правомощията на другата страна и за законодателните промени, въведени от Договора.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), в писмена форма. (RO) Гласувах в подкрепа на този доклад, защото считам, че е необходимо Европейският съюз да утвърди своята роля като световен лидер за демокрацията и основните права. Във връзка с това е необходимо да направим европейския финансов инструмент по-приспособим, за да дадем възможност на Съюза и на бенефициерите на европейска финансова помощ да се радват на известна гъвкавост при управление на проектите, по които работят. От друга страна, считам, че е необходимо да се упражнява подходящ контрол върху изразходването на тези средства. Освен изключенията, които трябва да останат, относно одобряване на разходите за финансиране, свързани с мита, данъци и други такси, и които трябва да се извършват на индивидуална основа, Европейският парламент трябва да има право да наблюдава дейностите, които извършва Комисията, и стратегическите документи, които тя приема.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Комисията и Съветът се противопоставят един на друг относно прилагането на финансовия инструмент за насърчаване на демокрацията и правата на човека по целия свят съгласно член 290 от Договора относно функционирането на Европейския съюз и също така относно всички стратегически документи и многогодишните индикативни програми. Както и резолюцията в резултат на доклада на г-н Mitchell, по която днес се проведе гласуване, по същия начин и настоящата резолюция приема необходимостта най-вече от техническо изясняване с цел да гарантира позицията на Европейския парламент в законодателния процес, както и при контрола и наблюдението на действията на Комисията.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), в писмена форма. (PT) Тъй като подкрепям съответствието със и спазването на Договора от Лисабон, гласувам в полза на Парламент, който заема ясна позиция относно утвърждаване на своите сили и отговорности, и заема активната роля в насърчаването на политиките на Европейския съюз, които могат да осигурят ефективна подкрепа за демокрация, свобода и спазване на правата на човека по целия свят. Следователно е от съществено значение Парламентът да разполага с ефективна възможност да оцени този инструмент и да гарантира, че се използва правилно за подпомагане на хора и институции, които работят в съответните си държави при много неблагоприятни условия, за справяне с деспотични режими и тенденции. Тези хора са носители на развитието на демократичните структури, на свободата на словото и печата, както и на борбата с корупцията и с други проблеми, които подкопават пълното спазване на правата на човека, и същевременно са в основата на кризи като наблюдаваните в момента в държавите от Северна Африка.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), в писмена форма. (PT) Достигнахме до второ четене с промени, представляващи просто израз на една схватка, в която всеки тегли към себе си и в която участват Парламентът, Комисията и Съветът; борба за надмощие, която произтича от влизането в сила на Договора от Лисабон.

Целта е контрол над инструмент, за който се твърди, че е насочен към „насърчаване на демокрацията и правата на човека по света“, но на практика е атака срещу демокрацията. Да вземем например Хондурас, където Европейският съюз използва този инструмент, за да легитимира властта, която успешно отстрани легитимно избрания президент и нарушенията на конституцията на страната. То легитимира сила, която се свързва с рязкото нарастване на броя на убийствата, по-конкретно на членове на движението на опозицията срещу преврата, журналисти и техните семейства, както и с окупацията и експулсирането на фермери от техните земи.

Нека да се спрем и на противоречията при подписването от органите, които в действителност са дошли на власт в резултат от държавния преврат в Хондурас, на т.нар. Споразумение за асоцииране между ЕС и Централна Америка, което включва клауза за зачитане на правата на човека и демокрацията.

Това, което става все по-очевидно, е двуличният начин, по който Европейският съюз използва предполагаемата си загриженост за правата на човека, като се намесва и насърчава лицата, склонни да защитават интересите на едрия капитал на Европейския съюз.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), в писмена форма. (LT) Съгласих се с този документ, защото все още има много нарушения на правата на човека по света. Финансовата и икономическа криза, изменението на климата, въвеждането на нови информационни технологии и борбата срещу тероризма допълнително усложняват въпросите, свързани с правата на човека, и се появяват нови форми на нарушаване на тези права. За съжаление глобалната икономическа и финансова криза се отразява неблагоприятно най-вече върху правата на най-бедните. Най-уязвимите групи в развиващите се страни вероятно ще пострадат най-много от негативните последици от изменението на климата. Сътрудничеството за развитие е много важна част от външните отношения на ЕС. То е най-важният инструмент за намаляване на бедността в развиващите се страни и развиващите се икономики на най-бедните нации, както и социалните политики, демокрацията, принципите на правовата държава и зачитането на правата на човека. Насърчаването на демокрацията и правата на човека би трябвало да бъде най-важният приоритет на последователната външна политика на ЕС.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), в писмена форма. (IT) През декември 2006 г Европейският парламент и Съветът приеха Регламент (ЕО) № 1889/2006 за създаване на финансов инструмент за насърчаване на демокрацията и правата на човека по света. Четири години по-късно по свое усмотрение двете институции измениха някои членове от регламента, за да подобрят помощта, която се предоставя с оглед на яснотата и ефективността. Моят глас в подкрепа на препоръката може лесно да бъде обяснен с опита ни от близкото минало, който ни научи, че никога не можем да бъдем твърде предпазливи, когато предоставяме хуманитарна помощ, ако искаме да сме сигурни, че тя ще попадне в правилните ръце. Точно поради тази причина считам, че благодарение на своя вот Парламентът днес осигури това допълнение, за да гарантира, че предоставената от него финансова помощ е от полза за опазване на демокрацията и основните права, защото въпросният инструмент е създаден с тази цел.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), в писмена форма.(FR) Гласувах в подкрепа на този доклад относно европейския инструмент за насърчаване на демокрацията и правата на човека по света. Той може да бъде използван в полза на народите. Моят глас със сигурност не означава, че приемам безобразните двойни стандарти, прилагани от Европейския съюз в областта на демокрацията и правата на човека. Невъзможността наградата „Сахаров“да се присъди на опонентите в Северна Африка в годините на онези режими, които днес изпитват проблеми, е знак за слепотата на идеологията на антикомунистите еврократи.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) Проблемите, които се появиха в резултат от прилагането на тези регламенти, доведоха до непоследователност относно изключенията от принципа за на недопустимост за финансиране от Съюза на разходи, свързани с данъци, мита и такси. С оглед на това се предлага да бъдат изменени съответните разпоредби на Регламент (ЕО) № 1889/2006, за да се приведат в съответствие с другите инструменти и да играят своята роля в борбата за правата на човека в световен мащаб.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D) , в писмена форма. (LV) Гласувам против. Напоследък финансирането на проекти в областта на правата на човека се превръща в личен проблем на някои висши длъжностни лица в Европейския съюз. Наградата „Сахаров“ например е доказателство за това. Според мен през последните две години наградата не беше присъдена на най-добрите кандидати. В работата на Европейския парламент за защита на правата на човека се появиха ясни политически предубеждения. Хора, които с нищо не са заслужили да бъдат наричани защитници на правата на човека, често биват номинирани за парични награди. Необходими са ясни и строги правила. В противен случай фондовете на Европейския съюз няма да бъдат използвани по предназначение.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), в писмена форма. (DE) Това предложение има за цел преди всичко да упълномощи Комисията да приема делегирани актове. Внесените от Парламента изменения налагат обхватни задължения на Комисията да предоставя информация на Парламента. Това и възможността за повдигане на възраженията към делегираните актове или дори пълната им отмяна, наред с предложените мерки за повишаване на ефективността, ме накараха да гласувам в полза на този доклад.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), в писмена форма. (DE) Докладът дава на Европейския парламент по-големи правомощия в областта на предоставянето на компетентности. Ето защо гласувах в подкрепа на доклада.

 
  
MPphoto
 
 

  Justas Vincas Paleckis (S&D), в писмена форма. (LT) Европейският съюз е най-големият донор в света на помощ за развитие. Ние предоставяме над 50% от общата глобална помощ, като даваме пример на други региони и страни, който ни подражават. Сътрудничеството за развитие е много важна част от външните отношения на ЕС. То е най-важният инструмент за намаляване на бедността в развиващите се страни и развиващите се икономики на най-бедните нации, както и социалните политики, демокрацията, принципите на правовата държава и зачитането на правата на човека. Ако се прилага по-ефективно, помощта за развитие предлага надежда, че можем да преодолеем разделението на света на „богати” и „бедни“ страни. Гласувах за този доклад, защото подкрепям призива към Европейската комисия да изготви компромисно предложение за това, как Европейският парламент да бъде включен в контрола на инструмента за сътрудничество за развитие след влизането в сила на Договора от Лисабон. Европейският парламент следва да разполага със същите правомощия, както тези на Съвета и Комисията, когато се вземат решения за това кога, къде и в каква степен да бъде използван този инструмент.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), в писмена форма. (IT) В съответствие с политиката на Европейския съюз за правата на човека и насърчаване на демокрацията, аз гласувах в подкрепа на регламента, тъй като считам, че ценностите и принципите, на които се основава нашият Съюз, трябва да се популяризират и разпространяват по целия свят.

Все още има държави обаче, в които правата на човека не се зачитат и демокрацията не играе съществена роля, както и такива, в които хората живеят в робство и покорство без свобода на словото. В това отношение считам, че външната помощ на Съюза трябва да бъде по-ефективна и прозрачна, така че да се гарантира, че по целия свят на демокрацията и правата на човека се отдава значението, което заслужават. Ето защо би било целесъобразно да се създаде инструмент за финансиране с цел да улесни и подпомогне насърчаването на правата на човека и демокрацията.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), в писмена форма. (PT) С цел повишаване на ефективността и прозрачността на външната помощ на Общността през 2006 г. беше създадена нова регулаторна рамка за планиране и предоставяне на помощи. Според внесените в Парламента доклади прилагането на тази рамка разкрива дълбоки противоречия по отношение на изключението от принципа на недопустимост за финансиране от Съюза на разходи, свързани с данъци, мита и такси. С оглед на това е необходимо да бъдат изменени съответните разпоредби на Регламент (ЕО) № 1889/2006, за да се приведат в съответствие с други инструменти, свързани с посочената по-горе регулаторна рамка. Тези изменения не излизат извън рамките на целите, определени в Договора за Европейския съюз, и допринасят за по-голямата яснота на въпросния регламент. Поради тези фактори аз гласувах „за“.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), в писмена форма. (PT) Що се отнася до конкретната препоръка за второ четене, тя разглежда въпроса за въвеждане на финансов инструмент за сътрудничество за развитие относно процедурата, свързана с делегираните актове, посочена в член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз, за финансирането на инструменти за подпомагането на демокрацията и правата на човека. Гласувах в подкрепа на резолюцията, защото съм съгласен, че в качеството си на съзаконодател Европейският парламент трябва да може да контролира вземането на стратегически решения относно прилагането на този инструмент наравно със Съвета.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), в писмена форма. (EN) Под въздействието на правната служба на Европейския парламент, комисията по развитие (DEVE), комисията по външни работи (AFET) и комисията по международна търговия (INTA) започнаха да се борят, за да получат права за съвместно вземане на решение на стратегическото програмно равнище относно финансовите инструменти в областта на външните отношения. Парламентът реши да вдигне равнището на договаряне, като разглежда всички инструменти в пакет. Освен този основен конфликт, другите средносрочни изменения са консенсус между трите институции (с изключение на „ICI+“). Както се оказа след първото четене през октомври 2010 г., преговорите относно делегираните актове бяха блокирани напълно. Ето защо Парламентът реши: (1) да поддържа общ бюджетен ред, т.е. да запази пакета от инструменти за финансова помощ (включително, до момента неофициално, и инвестиционните фондове); (2) с измененията на второ четене в ЕП да възстанови позициите, приети на първо четене, т.е. да приеме същите изменения по отношение на всички инструменти за финансова помощ в областта на външната политика, които бяха отхвърлени от Съвета; и (3) второто четене да приключи бързо.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), в писмена форма. (IT) Подкрепих този текст, защото считам, че той може да помогне да направим процедурите на Европейския съюз за предоставяне на външна помощ по-ефективни и прозрачни. При прилагането на някои регулации се появи известна непоследователност по отношение на изключението от принципа на недопустимост за финансиране от Съюза на разходи, свързани с данъци, мита и такси. Сега, след като този въпрос беше изяснен, трябва да продължим смело да следваме този път.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), в писмена форма. (LT) Демокрацията не се състои само в това, да се проведат свободни и честни избори. За да бъде създадено едно демократично общество, е необходимо да се подкрепят и защитават правата на човека. Европейският съюз пръв осъди нарушаването на правата на човека извън границите на Европейския съюз, както когато в понеделник одобри молбата за санкции срещу режима на президента Лукашенко или когато критикува нарушенията на правата на човека в Египет и Тунис. Когато обаче вниманието се насочи към нарушаване на правата на човека в рамките на Европейския съюз, ние реагираме твърде бавно. Това само отслабва позицията на Европейския съюз. Инструментите на Европейския съюз за външно финансиране, като например инструментът за сътрудничество за развитие, Европейския инструмент за съседство и партньорство и Инструментът за стабилност разполагат с голям потенциал. Въпреки това ЕС би следвало да се съсредоточи върху засилване на нормите и законите в рамките на своите граници, както и върху повишаване на отчетността и прозрачността в областта на обществените услуги. Вярвам, че демократизацията и избирателният процес също са важни за намаляване на бедността, устойчивото развитие, мира и стабилността. Ако не съумеем да гарантираме правата на човека и демокрацията, рискуваме да загубим много повече. За Европейския съюз е от голямо значение да запази добрата си репутация в областта на правата на човека, ако се иска да се възползва пълноценно от своите финансови инструменти за външни действия.

 
  
  

Препоръка за второ четене: Gay Mitchell (A7-0006/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), в писмена форма. (PT) Парламентът трябва да потвърди позицията си от първо четене, без да внася отделни изменения на този етап. Като се има предвид, че друга, алтернативна процедура не беше предложена и че бяха приети само няколко технически изменения на Европейския парламент, след като Съветът поиска от ЕП да приеме общата му позиция до края на 2010 г. без никакви преговори, за да определят съвместно най-подходящия момент за предаването на неговата позиция, каквото би било изискването в съответствие с член 20 от споразумението относно доброто междуинституционално сътрудничество в областта на съвместното вземане на решения, одобрявам настоящия доклад, така че позицията на Парламента по отношение за делегирани актове да може да бъде приета и потвърдена на второ четене възможно най-бързо.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), в писмена форма. − (LT) С цел подобряване на ефективността и прозрачността на външната помощ на Общността, през 2006 г. беше създадена нова рамка за планирането и предоставянето на помощ. Тя съдържа Регламент (ЕО) № 1085/2006 на Съвета от 17 юли 2006 г. за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП), Регламент (ЕО) № 1638/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 2006 г. за определяне на общи разпоредби относно установяване на Европейски инструмент за съседство и партньорство, Регламент (ЕО) № 1934/2006 на Съвета от 21 декември 2006 г. относно създаването на финансов инструмент за сътрудничество с индустриализирани и други страни и територии с висок доход, Регламент (ЕО) № 1717/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 ноември 2006 г. за установяване на инструмент за стабилност, Регламент (Евратом) № 300/2007 на Съвета от 19 февруари 2007 г. за създаване на инструмент за сътрудничество в областта на ядрената безопасност, Регламент (ЕО) № 1889/2006 и Регламент (ЕО) № 1905/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. за създаване на финансов инструмент за сътрудничество за развитие. В прилагането на тези регламенти се появи непоследователност по отношение на изключението от принципа на недопустимост за финансиране от Съюза на разходи, свързани с данъци, мита и такси. С оглед на това е необходимо да бъдат изменени съответните разпоредби на Регламент (ЕО) № 1889/2006, за да бъде приведен в съответствие с другите инструменти.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), в писмена форма. (PT) Като подкрепям това законодателно предложение за второ четене, искам да гарантирам, че законодателната роля, отредена на Европейския парламент от Договора от Лисабон, не се подценява чрез непреклонността на Съвета. Считам отказа на Съвета да признае подобаващата роля на Парламента при работата с финансовите инструменти, предвидена в член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз, за неоснователен. Желязната ръка, която Съветът продължава да настоява да поддържа, като не прилага решенията на делегираните актове, блокира различни важни законодателни процеси. Парламентът трябва да бъде информиран отговорно, за да може да взема отговорни решения. В случая на делегираните актове той не трябва да използва правото си на отмяна на делегирани правомощия. Да предоставиш свобода на действие на други институции, като изключиш Парламента, означава да оттеглиш надзора на тази институция от разпределението на ресурсите и секторните приоритети във връзка със сътрудничеството за развитие.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), в писмена форма. (IT) Изцяло подкрепям решението отново да се внесат същите изменения, които бяха приети на първо четене, но бяха отхвърлени от Съвета.

Целта на предложението, която е в унисон с по-широкия контекст на междуинституционалните преговори относно делегираните актове за финансиране на външната дейност на Съюза, всъщност е да запази прерогативите на Парламента, посочени в Договора от Лисабон, като същевременно гарантира ефективен контрол по прилагането на законодателството на ЕС.

Съветът показа нежеланието си да приеме, че процедурата съгласно член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз се прилага към въпросния инструмент. Това не само беше знак за неоправдания отказ на Съвета да признае ролята, отредена на Парламента като съзаконодател при вземане на стратегически решения относно управлението на финансовите инструменти, но също така води до легитимиране на неприемливия демократичен дефицит при прилагане на законодателството на ЕС. Този отказ на Съвета е в разрез с буквата и духа на Договора от Лисабон.

Ето защо аз считам, че е от решаващо значение да настояваме предложените изменения да бъдат приети от гледна точка на правната и политическа целесъобразност, за да се засили ролята на Парламента и да се гарантира, че той има равни права с тези на Съвета, когато става въпрос за зачитане на правомощията на другата страна и за законодателните промени, въведени от Договора.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), в писмена форма. (RO) Считам за полезни предвидените от Европейския съюз мерки за използване на финансовия инструмент за сътрудничество за развитие предимно с цел подпомагане на дребните земеделски стопани и малките предприятия. Тези мерки са насочени не само към осъществяване на политики за социална устойчивост, но и към диверсификация на икономиката във въпросните области или към инвестиции за подобряване на конкурентоспособността.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), в писмена форма. (PT) Гласувах в подкрепа на резолюцията, защото считам, че в качеството си на съзаконодател Европейският парламент трябва да може да контролира вземането на стратегически решения за това къде и как ще се разпредели помощта за развитие наравно със Съвета, както е предвидено в Договора от Лисабон.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Въпросното изменение явно е техническо и е резултат от различията в тълкуването на Съвета на Комисията, от една страна, и това на Парламента, от друга, на приложимостта на член 290 от Договора относно функционирането на Европейския съюз към многогодишните индикативни програми. Делегираните актове (член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз) предоставя на двата клона на законодателния орган властта да блокират предложения на Комисията или да отменят делегирането.

Независимо от явното му техническо естество, той е залегнал в различните тълкувания на приложното поле на правото на Парламента да упражнява контрол върху действията на Комисията по силата на новия договор. Единодушният вот в комисията потвърждава, че това тълкуване в най-голяма степен съответства на необходимостта от защита на демократичните прерогативи на Парламента в връзка с контрола на стратегическите решения за това как да бъде разпределяна помощта за развитие.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), в писмена форма. (PT) Като се има предвид, че препоръката на Парламента за второ четене на финансов инструмент за сътрудничество за развитие беше приета, аз съм съгласен, че е необходимо незабавно да се пристъпи към изменение на Регламент (ЕО) № 1905/2006, за да се избегнат междуинституционални конфликти, които не спомагат с нищо за подобряване на облика на европейските институции, а само забавят разпределението на средствата в съответните процеси от сътрудничеството за развитие.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), в писмена форма. – (PT) На второ четене в центъра на обсъждането беше възможността на Комисията да бъде делегирано правото да приема незаконодателни актове, които допълват или изменят определени несъществени елементи от законодателния акт, с други думи, т.нар. „делегирани актове“. Ускоряването на определени процедури, които гарантират, че задължителната помощ за развиващите се страни достига предназначението си своевременно, със сигурност поражда безпокойство, което трябва да бъде взето под внимание. Друг повод за безпокойство е дали има гаранция, че Комисията действа в рамките на строгите ограничения на делегираните й права (които според предвидените условия могат да бъдат отменени), без да превишава своите правомощия, и дали правомощията на Парламента и на Съвета са надлежно защитени.

При обсъжданията относно финансовия инструмент за сътрудничеството за развитие обаче не става въпрос само за делегираните актове. За да бъдем по-точни, този въпрос налага да се спрем на един фундаментален въпрос: посоката, поета от ЕС по отношение на политиката на сътрудничество. Ето защо ние трябва да осъдим начина, по който Комисията се опита да наложи на развиващите се страни споразумения за свободна търговия, въпреки значителната съпротива от тяхна страна, тъй като пряко или косвено тя обвързва част от помощта с тези споразумения, което е акт на неприемливо изнудване.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Matera (PPE), в писмена форма. (IT) Междуинституционалните преговори относно инструментите за външно финансиране засягат необходимостта от осигуряване на демократичен контрол на Парламента над прилагането на законодателството на ЕС. Член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз дава на Парламента правото да възрази или да отмени някои предложени от Комисията решения, за това къде и как да се изразходват парите. Въпросните средства ще се използват за организиране на гражданското общество в Беларус и подкрепа на правата на човека в Тунис. Според мен Съветът трябва да предприеме незабавни действия, за да гарантира, че ще се намери решение и че средствата ще бъдат отпуснати възможно най-скоро.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) Различните начини, по които се интерпретира член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз от Парламента и Съвета, ме накараха да подкрепя тази законодателна препоръка. Не можем да забравим предвидената в Договора от Лисабон законодателна роля на Парламента, която Съветът явно пренебрегва. Тази непреклонност блокира поредица от законодателни процеси, а това не е в полза на ЕС. Сътрудничеството за развитие с т.нар. „нововъзникващи икономики“ е много важно за ЕС. Затова гласувах по този начин.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D) , в писмена форма. (LV) Гласувах „за“,защото съм убеден, че трябва да бъдат осигурени допълнителните бонуси и стимули за развитието на промишлеността, науката, транспорта и енергетиката. Въз основа на най-фрапантния пример в историята (плана „Маршал“) трябва да се опитаме да увеличим търсенето от страна на промишлеността и потребителите чрез насърчаване на технологични нововъведения и финансиране на „пионерите“ в областта на науката и технологиите.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), в писмена форма. (DE) Както в случая с доклада „Gál/Lochbihler“, това предложение за изменение на регламента за създаване на финансов инструмент за сътрудничество за развитие се отнася до подобряването на ефективността посредством делегирани актове, приети от Комисията. Гласувах в подкрепа на доклада, защото измененията биха могли да допринесат за увеличаване на контролните правомощия на Парламента.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), в писмена форма. (IT) Гласувах за изменение на регламента за създаване на финансов инструмент за сътрудничество за развитие, защото съм убеден, че сътрудничеството е важен аспект от външната дейност и външната политика на ЕС. На мнение съм също така, че политиката на ЕС трябва да се концентрира в по-голяма степен върху индивидуалното интегриране на развиващите се страни чрез създаване на специфичен, подходящ инструмент за финансиране. Развитието и икономическият растеж в момента са определящи за правилното функциониране на дадена държава. Следователно е необходимо да насърчим целенасочени действия в тази посока, за да може да постигнем стабилно равнище на сътрудничество по отношение на страните в риск. Определените за тези държави финансови средства следва да бъдат предназначени за сериозна и практическа помощ, която да ги направи финансово независими от международна помощ.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), в писмена форма. (PT) Причините, поради които гласувах в подкрепа на доклад A7-0006/2011, са сходни с онези, поради които гласувах и за предходния доклад (A7-0014/2011). И двата случая засягат цялостното прилагане на Договора от Лисабон. Всъщност в това време на законодателен преход Парламентът не може и не трябва да не упражнява предоставените му от Договора от Лисабон правомощия. Всъщност основният аспект на предложената от докладчика законодателната препоръка не засяга същината на регламента за финансовия инструмент за сътрудничество за развитие. Главната цел на препоръката е да защити демократичните прерогативи на Парламента, предвидени в Договора от Лисабон.

Гласувах в подкрепа на резолюцията, защото съм съгласна, че като съзаконодател Европейският парламент трябва да може да контролира вземането на стратегически решения за това къде и как се изразходва помощта за развитие наравно със Съвета. В заключение докладчикът счита, че в техническо отношение редица решения, които обикновено се вземат от Комисията, за изпълнение на основния законодателен акт, отговарят на критериите за „делегирани актове“, определени в член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Това ще даде на двата законодателни органа реална възможност да възразяват срещу определени проекторешения, предложени от Комисията, или дори да оттегляне на делегирането на правомощие.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), в писмена форма. (IT) Политиката на Съюза в областта на развитието има за цел намаляването и като крайна цел изкореняването на бедността. Трябва да отбележа, че мерките за финансово подпомагане, които ще бъдат приети в рамките на програмата, следва да целят подобряване на жизнения стандарт и условията на живот на населението, живеещо в областите, в които се отглеждат банани, и получаващо приходи от стойностните вериги в сектора на бананите, по-специално дребните земеделски стопани и малките сдружения, както и гарантиране на спазването на стандартите за здравословни и безопасни условия на труд и на екологичните стандарти, по-специално свързаните с използването и експозицията на пестициди. Поради това мерките следва да подпомогнат приспособяването и да включват – ако е необходимо, реорганизация на области, които зависят от износа на банани, посредством специфична за сектора бюджетна подкрепа или специфична за всеки проект намеса.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), в писмена форма. (PT) Що се отнася до конкретната препоръка за второ четене, тя разглежда въпроса за въвеждане на финансов инструмент за сътрудничество за развитие относно процедурата, свързана с делегираните актове, посочена в член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Гласувах в подкрепа на резолюцията, защото съм съгласен, че в качеството си на съзаконодател Европейският парламент трябва да може да контролира вземането на стратегически решения за това къде и как се изразходва помощта за развитие наравно със Съвета.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), в писмена форма. (IT) Подобряването на демократичния контрол върху средствата, определени за подкрепа на правата на човека, е конкретна цел, която трябва да постигнем. Това може да се случи единствено с директното включване на Европейският парламент като съзаконодател, който трябва да има възможност да контролира вземането на решения, касаещи разходите за външно развитие. Предоставянето на правомощия на Парламента за т.нар. „делегирани актове“ би допринесло за намаляване на дефицита на демокрацията в процедурата по вземане на решения на Европейския съюз. През октомври миналата година Парламентът прие с голямо мнозинство принципа на делегираните актове, приложим към решения за външно финансиране, както и към правото на вето върху тях. Резултатите от преговорите във връзка с използването на тези инструменти ще доведат до сериозен прецедент. Ако загубим тази битка, може би ще трябва да чакаме нов Договор, за да получим най-накрая правомощията, които Договорът от Лисабон ни дава сега.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), в писмена форма. (PT) Европейската комисия предложи преразглеждане на Европейския инструмент за демокрация и права на човека с цел повишаване на гъвкавостта, ефективността на изпълнението и координацията с други финансови механизми. Сътресенията в редица арабски държави, по-специално Тунис и Египет, показват необходимостта от подкрепа на проектите, оказващи въздействие върху насърчаването на демократичните ценности и правата на човека.

Поради това считам за изключително важно този финансов инструмент да подкрепя граждански организации, държави и частни лица, без да е необходимо предварителното одобрение на националните правителства. С оглед на ограничаването на бюджета, предназначен за Европейския инструмент за демокрация и права на човека, той трябва да се прилага само за инициативи, които насърчават правата на човека и демокрацията. Въпреки това съжалявам, че трябва да отбележа отказа на Съвета да прилага член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), който дава на Комисията правомощието да приема незаконодателни актове от общ характер, които допълват или изменят някои несъществени елементи от законодателния акт. Въвеждането на регулаторната процедура с контрола върху стратегическите документи и многогодишни програми за сътрудничество в рамките на Европейския инструмент за демокрация и права на човека ще даде на Европейския парламент по-големи правомощия в това отношение, както е предвидено в ДФЕС.

 
  
  

Препоръка за второ четене: Helmut Scholz (A7-0005/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  William (The Earl of) Dartmouth (EFD), в писмена форма. (EN) Предложението на Комисията включва поне четири различни финансови инструмента. Те са насочени към различни пазарни сектори. За всеки един от тях има основания, които звучат достоверно. Въпреки това, взети заедно, всички те имат едно и също предназначение. Целта е да се постигне напредък и да се насърчи политическата и външнополитическата програма на Европейската комисия. Дори членът на Комисията, отговаряш за търговията, г-н де Гухт, признава в това разискване, че „...те наистина подкрепят широк кръг от политически цели на ЕС, в това число и търговията, и ни дават възможност активно да участваме във външната политика.“ Сега всички знаем кой ще плати цената за всичко това. Притиснатите отвсякъде данъкоплатци и очевидно, и както обикновено непропорционално – британските данъкоплатци. Не се знае каква ще бъде цената на всичко това, въпреки всички положени от нас усилия. Още веднъж Комисията се отнася разточително и безотговорно с парите на хората. Ето защо ние не подкрепихме нито едно от предложенията и се въздържахме от гласуване.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), в писмена форма. (PT) Тъй като Парламентът и Съветът вземат заедно решения относно целите и съдържанието и като се има предвид фактът, че Съветът прие позицията си на 10 декември 2010 г., без да вземе предвид измененията на Парламента относно процедурите, които се прилагат при приемането на програмните документи и документите, свързани с осъществяване на дейността, съм съгласен, че приетата от Парламента позиция на първо четене трябва да бъде възстановена, за да се уверим, че Парламентът се третира равноправно със Съвета/държавите-членки и че програмната структура на финансовия инструмент за сътрудничество с индустриализираните страни признава въведените от Договора от Лисабон промени.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), в писмена форма. − (LT) Гласувах в подкрепа на препоръката за създаването на финансов инструмент за сътрудничество с индустриализирани и други страни и територии с висок доход. Основната цел на Регламент (ЕО) № 1905/2006 е изкореняването на бедността чрез преследване на Целите на хилядолетието за развитие. Обхватът на сътрудничеството за географските програми с развиващи се страни и региони, определен с този регламент, по същество е още повече ограничен до финансиране на мерки, които отговарят на критериите за официална помощ за развитие (критерии за ОПР), установени от Комитета за подпомагане на развитието към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР/КПР). В интерес на Европейския съюз е допълнително да задълбочава отношенията си със съответните развиващи се страни, които са важни двустранни партньори и действащи лица в многостранни форуми, както и в глобалното управление. Съюзът има стратегически интерес да насърчава разнородни връзки с тези страни, по-специално в области като икономическия, търговския, академичния, научния и стопанския обмен. Поради това е необходим финансов инструмент, който да прави възможно финансирането на такива мерки, които по принцип не отговарят на изискванията за ОПР съгласно критериите за ОПР, но имат решаващо значение за заздравяване на отношенията и допринасят много за насърчаване на напредъка на съответните развиващи се страни. Сътрудничеството на Съюза следва да отчита усилията на страните бенефициери за прилагане на стандартите на Международната организация на труда в международните споразумения и да допринася за постигане на общите цели за намаляване на емисиите на парникови газове.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), в писмена форма. (IT) Изцяло подкрепям решението отново да се внесат същите изменения, които бяха приети на първо четене, но бяха отхвърлени от Съвета.

Целта на предложението, която е в унисон с по-широкия контекст на междуинституционалните преговори относно делегираните актове за финансиране на външната дейност на Съюза, всъщност е да запази прерогативите на Парламента, посочени в Договора от Лисабон, като същевременно гарантира ефективен контрол по прилагането на законодателството на ЕС.

Съветът показа нежеланието си да приеме, че процедурата съгласно член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз се прилага към въпросните инструменти. Това не само беше знак за неоправдания отказ на Съвета да признае ролята, отредена на Парламента като съзаконодател при вземане на стратегически решения относно управлението на финансовите инструменти, но също така води до легитимиране на неприемливия демократичен дефицит при прилагане на законодателството на ЕС. Този отказ на Съвета е в разрез с буквата и духа на Договора от Лисабон.

Ето защо считам, че е от решаващо значение да настояваме предложените изменения да бъдат приети от гледна точка на правната и политическа целесъобразност, за да се засили ролята на Парламента и да се гарантира, че той има равни права с тези на Съвета, когато става въпрос за зачитане на правомощията на другата страна и за законодателните промени, въведени от Договора.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Считам, че е изключително важно Европа да установи силни връзки с някои региони и световни играчи, като ги подкрепи и изгради силни политически и икономически отношения с тях. Искам да спомена по-специално две държави, с които Португалия поддържа силни исторически връзки и топли отношения, а именно Бразилия и Ангола – две страни, които са важни фактори в световен мащаб и съответно в Южна Америка и Африка, и които ЕС все повече трябва да разглежда като партньори.

Предвид факта, че основната обща цел на Регламент (ЕО) № 1905/2006 е изкореняването на бедността чрез преследване на Целите на хилядолетието за развитие, сътрудничеството се ограничава най-вече до мерки за финансиране, насочени към изпълняване на установените критерии за официалната помощта за развитие. Много често това изключва друг вид дейности, които не попадат в приложното поле на официалната помощ за развитие, но въпреки това са важна част от външната политика на ЕС.

Именно за да се регулират подобни практики, които включват икономически, търговски, академичен, научен и стопански обмен и споразумения с развиващи се страни, е необходимо да се одобри предложеният регламент, като се отдели необходимото внимание на предложенията на Парламента.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), в писмена форма. (PT) Парламентът има задължението да защити необходимите условия, за да може да изпълнява функциите и отговорностите си съгласно Договора от Лисабон. Освен значението на този инструмент за подпомагане на страните с възникващи пазари, особено в Африка и Латинска Америка, с цел утвърждаване на ролята на ЕС като фактор, насърчаващ развитието и мира в световен мащаб, бих искал да подчертая необходимостта Парламентът да получава по-добра информация, за да гарантира правилното усвояване на тези ресурси, предназначени за насърчаване на сътрудничеството за развитие в трети страни. Бих искал също така да подчертая признаването на стратегиите на равнище възобновяема енергия, политика за опазване на околната среда, култура, малки и средни предприятия, както и значението на предприемането на мерки за предотвратяване на кризи по отношение на храните и суровините.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE), в писмена форма.(FR) Гласувах в подкрепа на създаването на финансов инструмент за сътрудничество за развитие с индустриализираните страни, който да допълни европейската помощ за развитие. Финансирането има за цел да подкрепи икономическото, финансовото, техническото, културното и академичното сътрудничество и да заздрави икономическите отношения и двустранните споразумения с тези страни. В този текст ние искаме да бъдем по-добре информирани за мерките, които се финансират, но също така да бъдем включени в процеса нагоре по веригата, когато се разработват програмите, и надолу по веригата, когато се оценяват след няколко години на изпълнение в някои случаи.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) Различните начини, по които се интерпретира член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз от Парламента и Съвета, ме накараха да подкрепя тази законодателна препоръка. Не можем да забравим предвидената в Договора от Лисабон законодателна роля на Парламента, която Съветът явно пренебрегва. Тази непреклонност блокира поредица от законодателни процеси, а това не е в полза на ЕС. Сътрудничеството с индустриализираните страни е от огромно значение за икономиката на ЕС. Затова гласувах по този начин.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), в писмена форма. (DE) Настоящият ангажимент не е допринесъл за някакви подобрения. Напротив, правителствата са поставени в зависимост от помощта. И още по-лошо, милионите евро от помощта за развитие често изчезват поради корупция или изтичат в банковите сметки на диктатори от страни от Третия свят. В резултат на това помощта за развитие не само е неефективна, но понякога дори е вредна, защото не се занимава със специфичните проблеми на въпросната държава и освен това има липса на сътрудничество и контрол. Изпитвам голяма доза съмнение за това, дали финансовият инструмент на ЕС за развитие и права на човека може да подобри тази ситуация. Фактът, че, от една страна, даваме средства на африканските земеделски стопани, а от друга, ги водим към ръба на разрухата с нашите субсидирани селскостопански продукти, означава, че хвърляме парите на европейските данъкоплатци на вятъра. Поради съмненията, които изпитвам във връзка с целесъобразността на планирания инструмент за финансиране, се въздържах при гласуването.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), в писмена форма. (IT) Решението ми да гласувам за създаването на финансов инструмент за сътрудничество с индустриализираните страни, приет от Парламента с огромно мнозинство, е изцяло в унисон с общата линия на прилагане на член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз. След влизането в сила на Договора от Лисабон, критериите на член 290 не могат да бъдат обект на политически сделки или специални споразумения.

Считам, че сътрудничеството с индустриализираните държави е стъпка, която Европейският съюз трябва да предприеме, за да може всички държави-членки да се възползват от финансовия инструмент, който служи за стимулиране на растежа и развитието на Съюза. При тази ситуация ЕС трябва да премине към бъдеща промяна, икономическо развитие и просперитет. Ето защо сътрудничество с индустриализираните страни ще опрости процеса и ще го направи по-широкоразпространен.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), в писмена форма. (PT) От 2007 г. насам ЕС усъвършенства географското сътрудничество с развиващите се страни в Азия, Централна Азия и Латинска Америка и с Ирак, Иран, Йемен и Южна Африка съгласно Регламент (ЕО) № 1905/2006 от 18 декември 2006 г. за създаване на финансов инструмент за сътрудничество за развитие. Основната и доминираща цел на регламента е изкореняването на бедността чрез постигане на Целите на хилядолетието за развитие. В светлината на новите правомощия, възложени на Парламента от Договора от Лисабон, докладчикът обяснява необходимостта от изменение на Регламент (ЕО) № 1905/2006 чрез разширяване на географския му обхват, като в същото време поставя Парламента в центъра на процеса на вземане на решения заедно със Съвета. Предложените изменения бяха въведени с тази цел. Бих искала да подчертая възлагането на Комисията на правомощия за приемане на делегирани актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Това изменение ще даде възможност Парламентът да бъде зачитан в по-голяма степен на всички етапи от процеса – от преговорите до приемането – и ще допринесе за повишаване на демократичността и легитимността на ЕС.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), в писмена форма. (PT) Що се отнася до конкретната препоръка за второ четене, тя разглежда прилагането на процедурата за делегираните актове, посочена в член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз, за финансирането на инструмент за сътрудничеството с индустриализираните страни. Гласувах в подкрепа, защото считам, че е много важно да се гарантира, че Парламентът се третира равноправно със Съвета, и че програмната структура за финансовия инструмент за сътрудничество с индустриализираните страни е хармонизирана с измененията, въведени от Договора от Лисабон.

 
  
  

Предложение за резолюция (B7-0074/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), в писмена форма. (PT) Аз гласувах в подкрепа на предложението за резолюция защото считам, че то съдържа препоръки към Комисията и към Съвета, които са от основно значение за справедливото компенсиране на отрицателните последици от приетите споразумения, а именно техните последици за регионите на Европа.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), в писмена форма.(LT) Аз гласувах в подкрепа на предложението за резолюция относно сключването на споразумение за търговията с банани. Приветствам приключването на един от най-сложните технически, политически чувствителни и значими в търговско отношение правни спорове, отнасяни някога до СТО. Считам, че постигнатото споразумение представлява решение на въпроса, но че то не би могло напълно да съвмести законните интереси на всички страни и поради това призовавам Комисията да представи при първа възможност оценка на въздействието на споразуменията за търговията с банани върху развиващите се държави, производителки на банани, и най-отдалечените региони на Европа през периода до 2020 г. Приветствам факта, че споразуменията за търговията с банани ще представляват окончателните ангажименти на ЕС за пазарен достъп по отношение на бананите и ще бъдат включени в окончателните резултати от следващия кръг от многостранните преговори за пазарен достъп за селскостопански продукти, който трябва да бъде приключен успешно под егидата на СТО (кръга от Доха). Бих искала да наблегна, че постигнатото споразумение представлява крачка напред в разговорите в рамките на кръга от Доха, но че тя е ограничена, като се има предвид, че възникналите трудности далеч надхвърлят простата тема за бананите.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), в писмена форма. (PT) Приветствам приемането на споразумението за търговията с банани, но бих искала да наблегна, че трябва да защитим интересите на всички страни. Производителите от държавите от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн (АКТБ) и ЕС и неговите най-отдалечени региони може да бъдат сериозно засегнати. От съществено значение е Комисията да даде оценка на въздействието за това споразумение. Важно е също ЕС да засили подкрепата си за основните държави от АКТБ, доставчици на банани, като помощта бъде насочена за подобряване на конкурентоспособността и икономическото разнообразие, както и за смекчаване на социалните последици от приспособяването.

 
  
MPphoto
 
 

  George Sabin Cutaş (S&D), в писмена форма. (RO) Аз гласувах в подкрепа на предложението за резолюция относно споразумението за търговията с банани, защото то слага край на спор, траял близо две десетилетия, и се явява крачка в правилната посока към приключването на кръга от Доха.

С това споразумение се взема решение за намаляване митата за износителите на банани от Латинска Америка, като в същото време се гарантира финансова помощ, насочена към подобряване на конкурентоспособността на производителите на банани в групата държави от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн.

 
  
MPphoto
 
 

  Lena Ek, Marit Paulsen, Olle Schmidt и Cecilia Wikström (ALDE), в писмена форма. (SV) Важно е твърде дълго проточилият се спор в Световната търговска организация (СТО) относно вносните мита на бананите да бъде приключен и затова ратификацията на Женевското споразумение от 2009 г. относно митата и търговията беше необходима. Важно е също да се посочи, че поради предишното споразумение държавите от АКТБ често пъти зависеха от стесненото производство на банани, вместо от по-широк кръг производство, и затова бяха по-уязвими. През периода на постепенно премахване, който определихме, тези държави ще получават подкрепа за проучване на други възможности за производство. Това е важна подкрепа и ние разбираме, че приспособяването може да отнеме време. Приспособяването е необходимо обаче, тъй като иначе държавите от АКТБ ще рискуват да си останат със стесненото производство на банани, което, въпреки преференциалното третиране, така и не успя да стане конкурентоспособно на вътрешния пазар на ЕС.

По-конкретно бихме искали да наблегнем, че ако наистина искаме да помогнем на държавите от АКТБ да се приспособят, би било по-ефикасно да се гарантира координацията на политиките на ЕС в областта на селското стопанство, търговията и развитието с цел свободна и лоялна търговия, отколкото да се искат по-големи обезщетения от бюджета на ЕС за срока на приспособяване.

 
  
MPphoto
 
 

  Göran Färm, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Marita Ulvskog и Åsa Westlund (S&D), в писмена форма. (SV) Ние, шведските социалдемократи, подкрепяме сключването на Женевското споразумение за търговията с банани между ЕС, Съединените щати и няколко държави от Латинска Америка и факта, че за държавите от АКТБ ще бъде гарантирана подкрепа чрез програмата за придружаващи мерки в сектора на бананите (ПМСБ). Ние обаче не подкрепяме текстовете относно повишаването на помощта за селското стопанство чрез POSEI за производителите от ЕС, засегнати от споразумението. Считаме, че помощта от ЕС за селското стопанство следва постепенно да бъде премахната.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Споразумението, постигнато на 15 декември 2009 г. между ЕС, група държави от Латинска Америка и Съединените щати относно митата върху вноса на банани, изглежда има предимства, но не съвместява напълно законните интереси на всички страни. Затова изглежда важно да се пристъпи към конкретни мерки, имащи за цел подобряване на прилагането на споразуменията на различни равнища, по-конкретно чрез оценка на въздействието върху развиващите се държави, производителки на банани, и най-отдалечените региони на Европа, като се направи оценка на придружаващите мерки в сектора на бананите (ПМСБ) 18 месеца преди изтичането на програмата, като се предложат мерки заедно с групата държави от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн (АКТБ) с цел да се помогне на тези държави, които толкова зависят от оглеждането на банани, за да диверсифицират икономиките си, и също да се преразгледа и приспособи пакета в помощ на производителите от ЕС, предвиден в бюджета на Програмата за опции, специфични за отдалечените региони и за островите (POSEI), по-конкретно френските отвъдморски департаменти Гваделупа и Мартиника, Азорските острови, Мадейра и Канарските острови. Тези и други също толкова важни мерки са подчертани в настоящото предложение за резолюция.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), в писмена форма. (PT) Женевското споразумение, подписано на 15 декември 2009 г. между ЕС и латиноамериканските държави, производителки на банани, реши един продължителен спор в Световната търговска организация (СТО). В преговорите, които се проведоха в контекста на кръга от Доха, взеха участие не само държавите от Латинска Америка, но също и групата държави от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн (АКТБ) и САЩ, които се ангажираха да прекратят споровете в СТО относно режима на ЕС за вноса на банани и с които ЕС поддържа търговски отношения. Целта на споразумението е да се проведе постепенно намаляване на митата на ЕС през период от седем годни.

Затова приветствам преговорите, предприети от Комисията, и се надявам споразуменията относно търговията с банани – Женевското споразумение и Споразумението ЕС-САЩ – да бъдат сключени възможно най-скоро. В заключение, надявам се, че споразуменията ще спомогнат за подобряване на конкурентоспособността и насърчаване на политиките за икономическа диверсификация, както и на политиките, които повишават общественото, икономическото и екологичното равнище на тези държави в развиващия се свят, без да забравяме, разбира се, мерките за помощ по Програмата за опции, специфични за отдалечените региони и за островите, за подкрепа на производителите на банани в най-отдалечените региони на ЕС.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), в писмена форма. (PT) Проектите на изменения, които внесохме и които мнозинството от Парламента отхвърли, обобщават причините за окончателния ни вот „против“ резолюцията. Краят на един спор – в случая търговски – сам по себе си не е повод за задоволство. Очевидно всичко зависи от начина, по който спорът е бил решен, кой е спечелил и кой е загубил от крайното решение и дали то е справедливо или несправедливо. Ето това мнозинството от Парламента изглежда пренебрегва. Краят на този спор е в полза на многонационалните дружества от САЩ в сектора, но санкционира производителите от Европа и АКТБ, и по-конкретно малките и средните.

Предложението за резолюция признава това, не без доза лицемерие тъй като тези, които я предлагат, са същите, които одобриха споразумението, водещо до споменатите отрицателни последици; същите, които сега изразяват лицемерна загриженост за тези последици, но които ги направиха възможни със своя вот; същите, които искат оценка на въздействието на споразумението, но които не изчакват резултатите от оценката, за да го одобрят; същите, които сега призовават за спазване на дневния ред за осигуряване на достойна работа на Международната организация на труда (МОТ), но които се настройват сляпо по камертона на Световната търговска организация (СТО) и си затварят очите за съобщенията за нарушаване на правата на човека от многонационалните дружества от САЩ в държавите от Латинска Америка.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), в писмена форма. (FR) И този път Брюксел се огъна пред интереси, които не са европейски, и захвърли насред пътя принципите, за които твърди, че защитава по отношение на развитието, социалните и екологичните клаузи, подкрепата за отвъдморските си територии и така нататък. Никой принцип или ценност не се защитава, когато е изправен пред волята да бъдат наложи на всички народи принципите на пазара и свободната търговия, независимо от икономическите и социалните последици.

Женевското споразумение няма да сложи край на търговската война, в която ние всъщност сме противник на Съединените щати, тъй като по същото време, когато тя продаваше сектора на бананите в Европа и в държавите от АКТБ, в замяна на отказа от правните спорове в СТО, Комисията водеше преговори по още по-изгодни споразумения с шепа централно- и южноамерикански държави. Някой всъщност вярва ли, че подписалите Женевското споразумение много дълго ще се примиряват с третиране от второ качество?

Трябва да прилагаме преференции за Общността и да наложим нашите социални и екологични изисквания и стандарти по безопасността на тези, които желаят да изнасят за нас. Трябва да изискваме реципрочност и достъп до чуждестранните пазари за нашите собствени продукти. Трябва да спрем това стремглаво бягане към глобализирана свободна търговия, от което не печели никой, освен, може би, Китай.

 
  
MPphoto
 
 

  Marine Le Pen (NI), в писмена форма.(FR) Членовете на Европейския парламент гласуваха в подкрепа на предложение за резолюция, одобряващо „Женевското споразумение“, което се очаква да сложи край на „банановата война“. В действителност това споразумение пряко застрашава всички европейски производители, но особено френските отвъдморски производители, в момент, когато, освен другото, различни държави от Латинска Америка вече са провели нови преговори с цел да получат допълнителни отстъпки и дори квоти с нулево мито. Скандалът показва, че в позиция, която е далеч от уреждане на въпроса, те са разбунили ново гнездо на оси, което ще ни постави в още по-трудно положение в търговско отношение не само при бананите, но също и при други селскостопански продукти. След като на тях се гледа като на като дойните крави на света Европа и Франция, с вързани ръце и крака, са оставени на произвола на пълната либерализация на нашите пазари, с престъпното съгласие на политическите лидери, които се подчиняват на глобалистките и ултра-либералните про-европейци. Вместо да намаляваме вносните мита, следва да въведем разумна политика на протекционизъм по нашите икономически граници. Това е едно от решенията в основата на международната търговска война, което ще защити френските земеделски стопани и работните места в селското стопанство, особено в отвъдморските територии, където икономическото и социалното положение и без това вече е достатъчно бедствено.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), в писмена форма. (EN) Аз гласувах в подкрепа на резолюцията и за Изменения 7 и 11. Изменение 7 привлича вниманието към факта, че някои държави от Латинска Америка получиха допълнителни облаги след споразумението в СТО, договаряйки споразумения за свободна търговия и че споразуменията допълнително отслабват положението на държавите от АКТБ. Изменение 11 привлича вниманието към опасенията във връзка с правата на човека в Колумбия и Хондурас.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), в писмена форма. (FR) Предложението за резолюция е празни приказки, имащи за цел да накарат хората да забравят, че Парламентът може само да приема или да отхвърля. Резолюцията обаче прави нещо друго: тя представя в благоприятна светлина вдигането на бяло знаме пред Съединените щати и техните многонационални дружества, които са измежду най-жестоките и най-бруталните, които съществуват. Тя не казва и дума за частта, свързана с Хондурас, макар тази държава да се ръководи от превратаджийски режим.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) Трябва да приветствам края на един от най-сложните в техническо отношение, чувствителни в политически аспект и значими в търговски аспект правни спорове, които някога са били представяни пред Световната търговска организация. Считам обаче, че това споразумение не е съвършено и може да донесе някои проблеми в бъдеще. Поради това призовавам Комисията да представи при първа възможност оценка на въздействието на последиците на споразуменията за търговията с банани върху развиващите се държави, производителки на банани, и най-отдалечените региони на Европа за периода до 2020 г., за да бъдем в състояние да оценим трудностите на тези държави и да действаме съответно и ако е необходимо да коригираме и укрепим Програмата за опции, специфични за отдалечените региони и за островите.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), в писмена форма. − (ES) Съгласен съм с предложението за резолюция, когато в него се споменава значението на отглеждането на банани за най-отдалечените региони на ЕС, като Канарските острови, Азорските острови или Мадейра, където той е селскостопански сектор от решаващо значение. Считам също, че увеличаването на помощта за производителите на банани в тези региони е положително. При все това, аз не гласувах в подкрепа, защото, както и другите споразумения за свободна търговия, сключени от ЕС, то не отчита несигурното положение на селскостопанските работници в развиващите се държави или отрицателното въздействие върху населението. То също не упоменава проследимостта на продуктите или необходимостта ЕС да изисква вносът да отговаря на изискванията за трудови права и здравни стандарти, равностойни на съществуващите в ЕС, което би имало влияние за подобряване на достойните за съжаление условия на живот на земеделските стопани в развиващите се държави. Нещо повече, за разлика от параграф 10 от резолюцията, който изразява съжаление за отказа на Еквадор от многостранните споразумения, сключени между ЕС и Перу и Колумбия, аз приветствам позицията, заета от правителството на президента Кореа, по този въпрос и подкрепям неговата алтернатива, известна като Договора за развитие.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), в писмена форма. (DE) Беше постигнато споразумение относно вноса на банани в ЕС, което няма повече да поставя държави доставчици от Латинска Америка в неравнопоставено положение в сравнение с групата държави от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн (АКТБ). То привежда правилата за внос на банани в съответствие с регламентите на Световната търговска организация. Съгласно споразумението ЕС постепенно ще свали вносните си мита върху бананите от Латинска Америка от 176 евро за тон до 114 евро за тон към 2017 г. Аз се въздържах да гласувам, защото е възможно това споразумение да доведе до относително влошаване на конкурентоспособността на някои държави.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), в писмена форма. (IT) Предвид положението на търговията с банани, при което износът на банани е четвъртият по обем селскостопански износ в света и производството им има голямо отражение върху местните общности и като се има предвид, че системата на ЕС за тарифни квоти създава условия, които позволиха на държавите от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн (АКТБ) да изнесат значителни количества банани в ЕС и запазиха голям брой работни места, свързани с производството на банани, благосклонната ми позиция по въпроса подчертава факта, че постигнатото споразумение решава различните спорове, възникнали до момента.

Като казвам това, искам да подчертая, че ЕС постепенно ще намали митническите си ставки върху бананите от Латинска Америка и затова държавите износителки на банани от АКТБ ще получат допълнителна подкрепа чрез една нова програма – „Придружаващи мерки в сектора на бананите“ (ПМСБ).

Считам също, че трябва надлежно да се държи сметка за социално-икономическото значение на сектора на бананите като средство за постигане на социално и икономическо сближаване предвид доходите и заетостта, които той създава.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), в писмена форма. (PT) Аз гласувах в подкрепа на предложението за резолюция, защото мисля, че то съдържа важни препоръки до Комисията и Съвета от гледна точка на справедливо обезщетение за отрицателните външни последици от постигнатите споразумения, особено що се отнася до най-отдалечените региони на Европа. Постигнатото споразумение не съвместява напълно законните интереси на всички държави, затова е важно да се пристъпи към конкретни мерки, имащи за цел подобряване на прилагането на споразуменията на различни равнища по-конкретно посредством оценка на въздействието върху развиващите се държави, производителки на банани, и за най-отдалечените региони на Европа. Следователно би било важно да се направи преглед и приспособяване на пакета в помощ на производителите от ЕС, предвиден в бюджета на Програмата за опции, специфични за отдалечените региони и за островите, по-конкретно на френските отвъдморски департаменти Гваделупа и Мартиника, Азорските острови, Мадейра и Канарските острови.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), в писмена форма. (PT) Аз гласувах в подкрепа на предложението за резолюция след споразумението, постигнато на 15 декември 2009 г. между ЕС, група държави от Латинска Америка и Съединените щати, относно митата върху вноса на банани, което привлича вниманието към необходимостта да се проведе оценка на неговото въздействие върху развиващите се държави, производителки на банани, и най-отдалечените региони на Европа и необходимостта да се предостави адекватна подкрепа на държавите, производителки на банани, от групата държави от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн и от ЕС, за да им се даде възможност да се приспособят към променената действителност на международния пазар.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), в писмена форма. (FR) Споразуменията укрепиха господстващото положение на многонационалните дружества от САЩ, които вече контролират повече от 80% от световния пазар и с това работят против интересите по-конкретно на държавите от АКТБ, най-отдалечените региони и Еквадор. Още веднъж тези, които ще пострадат, ще бъдат дребните производители. Трябва да има спешна, цялостна и основна преработка на правилата на международната търговия, за да се гарантира, че повече няма да се придава приоритет на производството, ориентирано към износ. Наложително е да се промени нашият модел, за да се гарантира независимост по отношение на храните и развитието на местното производство за всички. Финансовите мерки, които Европейската комисия предлага в подкрепа на производителите от АКТБ (Придружаващи мерки в сектора на бананите (ПМСБ)) и от най-отдалечените региони на Европейския съюз (Програмата за опции, специфични за отдалечените региони и за островите (POSEI)) са недостатъчни. Би било недопустимо тези държави да се наложи да платят цената за сгрешената международна търговска политика. Европейският съюз трябва да гарантира, че ще бъде проведена оценка на въздействието по отношение на споразуменията, но преди всичко той трябва съответно да промени законодателството си, за да насърчи устойчивото производство.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), в писмена форма. (PT) Според условията на споразумението, подписано с държавите от Латинска Америка, ЕС постепенно ще намали митата, налагани върху износа на банани, от сегашните 176 евро за тон на крайна стойност от 114 евро за тон до 2017 г. Целта е да се постигне по-предсказуем и по-стабилен световен пазар на банани с цел повече инвестиции и растеж в сектора и прекратяване на продължаващ десетилетия конфликт, основан на жалби срещу ЕС, когато той направи промени в митата върху бананите през 2006 г.

Въпросът за отношенията на ЕС с трети държави в сектора на бананите включва също третирането, насочено към държавите от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн, чрез нови придружаващи мерки. Остава да се види кои мерки ще бъдат приети, за да се отчетат надлежно интересите на производителите от най-отдалечените региони, за които се твърди, че вече са обезщетени в бюджета на Програмата за опции, специфични за отдалечените региони и за островите (POSEI). Като се има предвид, че POSEI е била променяна за последно през 2006 г., не е допустимо да се твърди, че тези промени в рамката на търговските отношения в сектора вече са били взети под внимание.

Неотложно и необходимо е да бъдат приети мерки за обезщетение при предстоящото преразглеждане на регламента, за да се гарантират средства за производителите на банани от най-отдалечените региони на Европа, за да се сведе до минимум въздействието, породено от либерализацията на сектора.

 
  
  

Препоръка: Francesca Balzani (A7-0002/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), в писмена форма. (PT) Макар да приемам позицията на докладчика за необходимостта Комисията и Съветът конкретно да се задължат да извършат оценка на въздействието на последиците на споразуменията за регионите и за развиващите се държави, не съм съгласен с начина, по който се разви процесът – без преди това да бъдат проведени оценки на въздействието при положение че беше известно, че става дума за селскостопански култури, които са важни за някои региони на Европейския съюз, като регионите. В това отношение, изразявам възражението си и се въздържам от това гласуване.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), в писмена форма.(FR) Аз гласувах „против“ това международно търговско споразумение. Историята на международната търговия доказва, че тенденцията към монокултурно стопанство не е жизнеспособен или устойчив модел за икономическо развитие. Споразуменията за свободна търговия, сключени във връзка с това, по мое мнение, са необмислени. Нещо повече, според мен Европейският съюз е длъжен да спазва ангажиментите си и да предоставя достатъчна финансова подкрепа на най-отдалечените региони.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), в писмена форма.(LT) Аз гласувах в подкрепа на предложението за решение относно сключването на споразумение за търговията с банани. Бананите са четвъртата по важност култура в света, като имат основен принос за продоволствената сигурност. В повечето държави, производителки на банани, обаче производството е предназначено изключително за вътрешните и понякога за регионалните пазари, като само 20% от продукцията в световен мащаб се търгува на международните пазари. Контролът върху търговията с банани е съсредоточен в ръцете на ограничен брой дружества, като пет главни многонационални дружества контролират над 80% от цялата международна търговия с банани. На 15 декември 2009 г. ЕС, група държави от Латинска Америка и Съединените щати постигнаха споразумение относно митата за внос на банани в ЕС, като така сложиха край на един от най-продължителните и ожесточени спорове в най-новата история на международната търговска система. Споразумението се състои от три основни компонента: договорен списък на тарифни намаления за износителите на банани от най-облагодетелстваните нации (НОН); споразумение относно подхода към „тропическите продукти“ и продуктите, подлежащи на „загуба на преференциални условия“ в по-широките преговори в рамките на СТО; финансов пакет в размер на 190 млн. евро, помощ за износителите на банани от АКТБ, известен като Програма за придружаващи мерки в сектора на бананите (ПМСБ). Споровете относно бананите дестабилизираха климата за производство и търговия в засегнатите държави. Споразумението ще направи световния пазар на банани по-предвидим и стабилен и така ще насърчи инвестициите и растежа, както и възможност да се обърне по-голямо внимание на по-широк обсег въпроси относно производствените условия във веригите за доставка на банани.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), в писмена форма. (IT) Аз гласувах в подкрепа на доклада и поздравявам докладчика за работата, която тя е извършила. Съгласен съм с процеса на либерализация на търговията с банани след споразуменията, постигнати в Световната търговска организация и двустранните споразумения, сключени с държави от Централна и Южна Америка. Мисля обаче, че е необходимо също да бъдат защитени европейските производители, които винаги са били ангажирани с производството и преработката на банани и играят изключително важна обществена роля в определени региони на ЕС като Гваделупа, Мартиника, Мадейра и Азорските острови.

Затова мисля, че Съветът и Комисията трябва да се занимаят с положението, като извършат дългосрочни икономически оценки на въздействието и предоставят финансова помощ за тези райони, за да се гарантира, че европейските производители ще останат конкурентоспособни успоредно с постепенната либерализация на пазара на банани.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Březina (PPE), в писмена форма. – (CS) Аз гласувах в подкрепа на споразумението за търговията с банани, което слага окончателно край на 16-годишния търговски спор във връзка с вноса на банани между ЕС и американски държави. Сериозността на проблема е документирана с решенията на Съда на Европейския съюз, който имаше пред себе си дискриминационен режим за вноса на банани в ЕС. Приветствам факта, че вносът на банани най-накрая се поставя при еднакви условия, слагайки край на неоправданото протежиране на бивши европейски колонии, което нарушава световната търговия с банани. Дори и след като търговските условия са поставени при равни условия обаче, облагодетелстваните до този момент земеделски стопани от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн няма да спрат да ползват преференциално третиране. Като мярка за обезщетение е подготвена помощ в размер на 200 млн. евро, която би следвало да им помогне да се подготвят за по-силната конкуренция. Боя се обаче, че рано или късно ще трябва да приемем факта, че африканските банани просто не могат да се конкурират с латиноамериканските поради по-ниско качество и по-високи производствени разходи. В същото време бих искал да изразя надеждата, че след успешния край на преговорите относно бананите вниманието ще бъде насочено към намаляването на митата върху вноса и на други тропически плодове, което би следвало да намали цената на тези плодове и с това да бъде изгодно за всички граждани на ЕС.

 
  
MPphoto
 
 

  Ole Christensen, Dan Jørgensen, Christel Schaldemose и Britta Thomsen (S&D), в писмена форма. (DA) Ние подкрепяме сключването на Женевското споразумение за търговията с банани между Европейския съюз и редица държави от Латинска Америка и Съединените американски щати. В тази връзка подкрепяме факта, че в допълнение към редовната помощ от ЕС основните държави, износителки на банани, от АКТБ ще получат допълнителна подкрепа чрез това, което ще се нарича Програма за придружаващи мерки в сектора на бананите (ПМСБ). Ние сме против увеличаването на помощта от ЕС за производители от ЕС, засегнати от споразумението (параграфи 19 и 20 от проекта) и като цяло считаме, че помощта от ЕС за селското стопанство следва постепенно да се премахне.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), в писмена форма. (PT) Аз гласувах в подкрепа на препоръката относно споразуменията за търговията с банани, защото считам, че подписването на споразуменията ще сложи край на споровете в рамките на СТО и ще допринесе за стабилността на световния пазар на банани. Считам за необходимо обаче да се гарантира зачитане на интересите и специфичните потребности на производителите на банани от най-отдалечените региони, а именно чрез увеличаване на средствата, предоставяни по Програмата за опции, специфични за отдалечените региони и за островите (POSEI).

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Производството на банани е четвъртият по големина пазар в света и само ограничен брой държави производителки участват в него. Само 20% от общото производство е предназначено за международните пазари. На 15 декември 2009 г. ЕС, група държави от Латинска Америка и Съединените щати постигнаха споразумение относно митата за внос на банани. С това беше сложен край на спор в Световната търговска организация, въртящ се около европейската дискриминация на производителите от Латинска Америка по сравнение с производителите от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн (АКТБ), и беше наложено преразглеждане на политиките на ЕС и постепенно намаляване от сегашните 176 евро за тон до крайна стойност от 114 евро за тон до 2017 г. Следователно държавите от АКТБ ще изгубят конкурентоспособността си, което, въпреки освобождаването от мита, което ползват, може да има отрицателни икономически и социални последици. Споразумението изглежда има някои предимства, но е важно да се направи оценка на въздействието по отношение на способността на държавите от АКТБ да реагират на промените на пазара.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), в писмена форма. (PT) Резолюцията разглежда сключването на Женевско споразумение относно търговията с банани между ЕС и определени държави от Латинска Америка и на друго споразумение относно търговията с банани между ЕС и САЩ. Аз гласувах в подкрепа на резолюцията не само защото тя изисква от Комисията да поясни дали договореността за финансирането предвижда завишаване на досегашните суми за развитие, а по-конкретно, защото тя отделя специално внимание на европейските производители в този селскостопански сектор, разположени в най-отдалечените региони на Европа. Такъв е случаят с Мадейра, където процентът на безработица е висок и по този начин резолюцията допринася за по-голямо социално и икономическо сближаване. Затова се надявам, че сумите, отпуснати за Програмата за опции, специфични за отдалечените региони и за островите, ще бъдат увеличени, така че европейските производители на банани да могат да устоят на конкуренцията, която се създава от нарастващата либерализация на този сектор в резултат на нови споразумения.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), в писмена форма. (EN) Аз гласувах, за да дам съгласие за споразумението относно търговията с банани с 11 държави от Латинска Америка и Съединените щати. Като даде нашето съгласие днес, Европейският парламент сложи край на дълго проточилата се „бананова война“. Приветствам факта, че за да се намали въздействието на споразумението върху най-бедните държави от АКТБ, чиято основна икономика се основава на бананите, споразумението предвижда финансов инструмент, който да им помогне да модернизират и да диверсифицират производството си.

 
  
MPphoto
 
 

  Jiří Maštálka (GUE/NGL), в писмена форма. – (CS) Във връзка с предложенията, които бяха внесени, становищата на Конфедеративна група на Европейската обединена левица – Северна зелена левица по представените материали относно изменения в регламентите, уреждащи достъпа до пазарите на ЕС за тази селскостопанска стока и свързаните с това международни търговски регламенти за вноса и износа, бих искал да изразя моята позиция, която е в съответствие с мнението на чешкото правителство в тази област. Чешкото правителство подкрепя изменението на режимите при внос, с което се променят намалените мита, налагани на вноса на тази селскостопанска стока от трети държави, и приветства Женевското споразумение, регламентиращо търговията с тази стока. Действителното селскостопанско производство и международна търговия с тези стока и особено достъпът до пазара на ЕС са въпроси от решаващо значение за много от засегнатите държави. Следва винаги да имаме това предвид, когато разработваме общата селскостопанска политика на ЕС. Както се казва в текстовете, договорените условия следва да помогнат да се постигне някаква стабилност в тази област. Основа обаче следва да продължи да бъде оценката на въздействието върху засегнатите държави, заедно с оценка на евентуалното развитие в по-дългосрочен план. Въпреки приоритета, даден на изменението на регламентите за международната търговия, не следва да забравяме значението на тази стока за крайните потребители. Важно е да се запазят подходящите питателни качества на тази храна и тя да се произвежда по природосъобразен начин. Доброто качество не следва накрая да бъде забравено, а по-скоро да се ползва с по-висок приоритет от количеството.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), в писмена форма. (FR) Споразуменията са просто резултат от натиска, упражнен от основните многонационални бананови дружества под благоразположеното наблюдение на СТО. Те въвеждат изкуствено еднакви условия между държавите, износителки на банани. Те по-скоро затвърждават ужасяващите политики по заплащането и унищожаването на демокрацията, които многонационални дружества като „Чикита“ (Chiquita) и „Дол“ (Dole) носят на държавите от Латинска Америка. Те не казват и дума за престъпленията им към околната среда. Следва да се установи равенство във връзка със споразуменията за икономическо партньорство, в противен случай равенство не може да има. До този момент това, което Европейската комисия договаря по целия свят, е обратното на равенство. Следователно споразумението е една илюзия и част от вредна политика.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) Бананите са четвъртата по важност култура в света, след ориза, пшеницата и царевицата и затова трябва да приветствам края на един от най-сложните в техническо отношение, чувствителни в политически аспект и значими в търговски аспект правни спорове, които някога са били представяни пред Световната търговска организация. Мисля също обаче, че споразумението не е съвършено и може да доведе до проблеми в бъдеще. Ето защо настоятелно призовавам Комисията да представи възможно най-скоро оценка на въздействието на последиците от споразуменията за търговията с банани върху развиващите се държави, производителки на банани, и най-отдалечените региони на Европа за периода до 2020 г., за да бъдем в състояние да оценим трудностите на тези държави и да действаме съответно и ако е необходимо да коригираме и укрепим Програмата за опции, специфични за отдалечените региони и за островите (POSEI).

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), в писмена форма.(FR) Споразуменията слагат край на спор, при който повече от 15 години Европа беше на различно мнение от латиноамериканските държави, производителки на банани, и Съединените щати, които осъждаха преференциалното третиране, предоставяно от Европа на износа от групата държави от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн (АКТБ).

Занапред Европейският съюз постепенно ще намали вносните си мита върху бананите от Латинска Америка. Бананите от държавите от АКТБ обаче ще продължат да се внасят безмитно в Европейския съюз. Освен това основните държави, производителки на банани, от АКТБ ще получат помощ от бюджета на ЕС (до размер от 200 млн. евро), която да ги подпомогне да се приспособят към засилената конкуренция от Латинска Америка.

Трябва обаче да отделим специално внимание, за да гарантираме, че споразумението няма да навреди на дребните производители, като укрепи монополното положение на големите многонационални дружества от САЩ, които контролират пазара на банани в държавите от Латинска Америка. Ще трябва да бъде оценено въздействието на споразуменията върху производителите в развиващите се държави и в най-отдалечените региони на Европейския съюз.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), в писмена форма. (DE) През декември 2009 г. беше постигнато споразумение, което сложи край на дългия спор относно бананите между ЕС и Световната търговска организация. То включва три основни изисквания, на които държавите от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн (АКТБ) и държавите от Латинска Америка, които доставят банани, трябва да отговорят. Целта е да бъдат затворени някои предполагаеми вратички. Освен това ЕС се задължава да прилага строго контролирани митнически ставки за вноса на банани. Аз се въздържах от гласуване, тъй като някои от точките в доклада, по-конкретно тези във връзка с тарифните договорености, не можаха да бъдат решени напълно.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), в писмена форма. (DE) Женевското споразумение има за цел да се сложи край на така наречената „бананова война“. Очакват се обаче нови конфликти, защото държавите от Латинска Америка поискаха значително по-голямо намаляване на митата. Освен това, много трети държави се опитват да вкарат произведените от тях банани на европейския пазар без мито под прикритието на „специфично третиране на клиенти“. Това би могло да доведе до значителни щети. И тук ЕС е направил някои неоправдани отстъпки от които в крайна сметка ще спечелят само многонационалните дружества. По тези причини аз гласувах „против“ доклада.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), в писмена форма. (IT) Предложението за решение на Съвета относно сключване на споразуменията за търговията с банани между Европейския съюз и държавите от двете Америки и от Латинска Америка е важно от гледна точка на улесняване на търговията с един от най-масовите хранителни продукти в света след ориза, пшеницата и царевицата. Аз гласувах в подкрепа на текста на г-жа Balzani, защото споразумения като това позволяват по-широко предлагане и по-голямо разграничаване при разпространението на продукта предвид факта, че само малък брой държави производителки участват в търговията с банани, която е ограничена до избрана група многонационални дружества, които контролират повече от 80% от международния пазар на банани.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), в писмена форма. (PT) Аз гласувах в подкрепа на препоръката относно споразуменията за търговията с банани, тъй като тези споразумения слагат край на споровете в Световната търговска организация и допринасят за стабилността на световния пазар на банани. Считам обаче, че е от съществено значение да се осигури зачитане на интересите и специфичните потребности на производителите на банани от най-отдалечените региони, а именно чрез увеличаване на средствата, предоставяни по Програмата за опции, специфични за отдалечените региони и за островите (POSEI). Положението в Европейския съюз е много особено, тъй като бананите са четвъртата по важност култура в света, а има само ограничен брой държави, производителки на банани. Само 20% от продукцията в световен мащаб се търгува на международните пазари.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), в писмена форма. (PT) На 15 декември 2009 г. ЕС, група държави от Латинска Америка и Съединените щати постигнаха споразумение относно митата за внос на банани в ЕС, слагайки край на проточил се спор във връзка с преференциалното третиране от страна на ЕС на вноса на банани от държави от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн (АКТБ) в ущърб на бананите от Латинска Америка. Според условията на договореността ЕС постепенно ще намали митата си върху вноса на латиноамерикански банани от сегашните 176 евро за тон до крайна стойност от 114 евро за тон към 2017 г., което, естествено, ще има отрицателно отражение върху държавите производителки на банани от АКТБ и от най-отдалечените региони на ЕС. Затова е важно внимателно да бъдат оценени последиците от споразумението и да бъдат приети подходящи мерки за подкрепа за държавите от АКТБ и най-отдалечените региони на ЕС. В тази връзка, освен планираната допълнителна помощ за основните държави, износителки на банани от АКТБ, известна като Придружаващи мерки в сектора на бананите (ПМСБ) – съществено е да бъдат направени промени в пакета за подпомагане на местните производители от ЕС в рамките на бюджета на Програмата за опции, специфични за отдалечените региони и за островите (POSEI), за да им се помогне да се приспособят към последиците от промените на световния пазар на банани.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), в писмена форма. (IT) Бананите са четвъртата по важност култура в света, като имат основен принос за продоволствената сигурност. При все това, само 20% от продукцията се търгува на международните пазари. Търговията е съсредоточена само при пет големи многонационални дружества, които помежду си контролират повече от 80% от целия международен пазар на банани.

На 15 декември 2009 г. ЕС постигна споразумение със Съединените щати и група държави от Латинска Америка за нов тарифен режим, слагайки край на проточил се спор във връзка с факта, че държавите от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн (АКТБ) можеха да изнасят банани за Европа при благоприятни тарифи, нарушавайки пазара в ущърб на южноамериканските производители. Споразумението ще направи световния пазар на банани по-предвидим и стабилен и така ще насърчи инвестициите и растежа в сектора.

Сега Парламентът следва да гарантира, че Комисията и Съветът ще предложат конкретни инициативи с оглед на укрепване на търговската позиция на производителите на банани; те следва при първа възможност да представят на Парламента оценка на въздействието относно последиците на споразуменията върху развиващите се държави, производителки на банани, и най-отдалечените региони на Европа. Накрая, при никакви обстоятелства не следва да се опитваме да финансираме държави от АКТБ, производителки на банани, чрез преразпределение на средства от бюджетни редове, предназначени за сътрудничеството за развитие.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), в писмена форма. (EN) Аз гласувах в подкрепа на настоящата препоръка, защото ЕС беше обвинен в нарушаване на правилата на търговията, тъй като осъществяваше внос на банани от държави от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн без мита, като в същото време налагаше големи данъци върху другите държави. Затова приветствам края на търговската война.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrice Tirolien (S&D), в писмена форма. (FR) Не може да се отделя Женевското споразумение от другите споразумения, които Комисията договори впоследствие. Малко след подписването на Женевското споразумение Колумбия и Перу получиха по-големи митнически отстъпки, доказвайки по този начин, че споразумението не дава правна сигурност и не е решило спора във връзка с бананите, както претендира. Това различно третиране подтикна Еквадор и Гватемала да поискат еднакво третиране и да заплашат, че ще подадат нови оплаквания в СТО. Освен това споразумението сериозно вреди на сектор, който осигурява безброй работни места не само в нашите държави партньори от АКТБ, но също и в най-отдалечените региони (НОР). Помощта, която ЕС предоставя в подкрепа на производителите в НОР, е изчислена въз основа на законите, одобрени в СТО през 2006 г. Нито споразумението от декември 2009 г., нито споразумението с държавите от Андите обаче беше предвидено в POSEI. Колкото до помощта, заделена за производителите от АКТБ, тя не е достатъчна, за да им позволи да се приспособят към новото положение при тарифите. Да се даде съгласие за това споразумение означава да бъде подкрепена Комисията относно стратегия, която е в разрез с усилията на ЕС в подкрепа на НОР и държавите от АКТБ.

 
  
  

Доклад: Francesca Balzani (A7-0003/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), в писмена форма. (PT) Имайки предвид позициите, изразени при предишните ми обяснения на вот, и тъй като не съм съгласен с начина, по който се разви процесът – без преди това да бъдат проведени оценки на въздействието при положение, че беше известно, че става дума за селскостопански култури, които са важни за някои региони на Европейския съюз, като най-периферните региони, аз се въздържам от гласуване, за да изразя възражението си.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Berlato (PPE), в писмена форма. (IT) Бананите са четвъртата по важност култура в света след ориза, пшеницата и царевицата, като имат основен принос за продоволствената сигурност.

През декември 2009 г. Европейският съюз, група държави от Латинска Америка и Съединените щати постигнаха споразумение относно митата за внос на банани в ЕС. Сключването на споразумението сложи край на един от най-продължителните спорове в най-новата история на международната търговска система. Политиките на ЕС относно вноса на банани доскоро бяха предмет на спор, продължил десетилетия в Световната търговска организация и противопоставил ЕС и няколко латиноамерикански производители на банани и САЩ.

Не можем да пренебрегнем възможността обаче промените в тарифите, произтичащи от прилагането на споразумението, да имат отрицателно въздействие върху поминъка на местните производители на банани в Съюза. Затова призовавам Комисията да осигури през следващите месеци да бъде проведена сериозна, независима оценка на въздействието, за да се проучат евентуални отрицателни влияния и последици от влизането в сила на споразумението за производителите на банани от ЕС. Тя трябва също да промени в посока увеличение мерките за помощ, предвидени съгласно POSEI (Програма за опции, специфични за отдалечените региони и за островите).

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), в писмена форма.(LT) Гласувах в подкрепа на доклада относно предложението за отмяна на Регламента на Съвета за тарифите за бананите. Режимът за внос на банани на ЕС позволяваше ежегоден безмитен внос в ЕС на 775 000 т от тези плодове от държави от АКТБ, при митническа ставка от 176 евро/тон върху бананите от всички други износители (доставчици, ползващи статут на най-облагодетелствана нация (НОН)). Много държави от Латинска Америка от дълго време настояваха, че този режим на внос незаконно дискриминира в полза на бананите от държавите от АКТБ и нарушава правилата на СТО за количествените ограничения. При условията на споразумението ЕС постепенно ще намали тарифите си върху латиноамериканския износ на банани, докато бъдат намалени до 114 евро/тон. Споразумението съдържа също клауза, посочваща, че износителите на банани от Латинска Америка ще прекратят всички действия срещу ЕС в рамките на СТО: „след като СТО сертифицира новия списък на тарифите на ЕС, държавите от Латинска Америка – доставчици на банани ще прекратят всички заведени от тях спорове с ЕС в сектора на бананите в рамките на СТО, както и всички заведени от тях искове срещу ЕС след присъединяването на нови държави-членки към Съюза, или след като ЕС промени своя списък на тарифите на бананите през 2006 г.“, и няма да търсят допълнителни тарифни отстъпки относно бананите в рамките на кръга Доха.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), в писмена форма. (PT) Гласувах в подкрепа на доклада относно митата, приложими към бананите, който има за цел прилагане на новите мита, предвидени в Женевското споразумение, подписването на което би следвало да допринесе за стабилността и предвидимостта на световния пазар на банани.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) На 15 декември 2009 г. ЕС, група държави от Латинска Америка и Съединените щати постигнаха споразумение относно митата за внос на банани. С това беше сложен край на спор в Световната търговска организация, отнасящ се до европейската дискриминация на производителите от Латинска Америка по сравнение с производителите от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн (АКТБ), и беше наложено преразглеждане на политиките на ЕС и постепенно намаляване от сегашните 176 евро/тон до крайна стойност от 114 евро/тон към 2017 г. След одобряването на Женевското споразумение за търговията с банани ще бъде необходимо да се направят необходимите законодателни промени, които да гарантират ефикасното му прилагане. В тази връзка настоящият Регламент (EO) № 1964/2005 на Съвета относно митническите ставки за банани, който предвижда мито от 176 евро/тон, трябва да бъде отменен.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), в писмена форма. (PT) Митническите ставки, приложими към търговията с банани, бяха установени в Регламент (EO) № 1964/2005 на Съвета. След неотдавнашните преговори между Европейския съюз и държавите производителки на банани, които доведоха до нови договорености – а именно Женевското споразумение – и сложиха край на продължителни спорове в рамките на Световната търговска организация, гореспоменатият регламент трябва да бъде отменен. Макар да не беше възможно да се постигне пълен консенсус, приветствам този нов напредък към това крайният ангажимент на ЕС по този въпрос да бъде включен в следващия кръг преговори и изразявам пълното си съгласие с отмяната на митническата ставка, въведена с Регламент (EO) № 1964/2005 на Съвета от 29 ноември 2005 г.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), в писмена форма. (PT) Споразумението е добър пример за мощта на многонационалните компании и ролята на Световната търговска организация като форум, който защитава техните интереси. То още веднъж ни показва как Европейският съюз също гледа на себе си като на инструмент в услуга на интересите на транснационалните монополи. Със споразумението многонационалните компании от САЩ, които понастоящем вече контролират над 80% от световната търговия с банани – интереси, за които Комисията се съгласява, че се е опитвала да „успокои“ със споразумението – още повече ще увеличат пазарния си дял.

Именно тези многонационални компании биват обвинявани и осъждани за нарушаване на правата на човека, заграбване на земи от туземните народи и налагане на условия на труд, близки до робство, все с цел насърчаване на екологично неустойчиви, интензивни модели на производство. В замяна споразумението – както докладчикът сама признава – ще постави под заплаха оцеляването на хиляди дребни и средни производители както в държави от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн, така и в европейски държави.

Дребните и средни производители, социалните и трудови закони и опазването на околната среда продължават да бъдат принасяни в жертва на олтара на свободната търговия, превърнати просто във въздух под налягане в официалното разискване и потъпквани ежедневно в практиката, както виждаме отново и отново.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), в писмена форма. (EN) Гласувах за резолюцията за отмяна на Регламент (EO) № 1964/2005 на Съвета относно митническите ставки за банани. Това е необходимо в резултат на гласуването за одобряване на споразумението за търговия с банани, съгласувано в СТО.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), в писмена форма. (FR) Отстъпването пред шантажа на многонационалните компании и възстановяването на мита със задна дата е отклонение. Европейският съюз би могъл от скромност да използва милионите, които прахосва за тази афера, за да смекчи трудностите на отвъдморските населения, които ще пострадат от сключените споразумения точно в момент, в който са засегнати от кризата.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) Трябва да приветствам края на един от най-сложните в техническо отношение, чувствителни в политически аспект и значими в търговски аспект правни спорове, които някога са били представяни пред Световната търговска организация (СТО). След приемането на новото споразумение трябва да приведем Регламент (EO) № 1964/2005 на Съвета в съответствие. Той трябва да бъде отменен, за да съответства на споразумението за намаляване на митническите ставки, което изисква те да бъдат намалени от сегашните 176 евро/тон до 114 евро/тон до края на 2017 г.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), в писмена форма. (LV) Съдейки по изблика на „ентусиазъм“, с който членовете на Парламента посрещнаха вота за намаляването на митата върху бананите, внасяни от Латинска Америка, стана ясно, че много колеги не разбират колко е важен този въпрос за Европейския съюз. Всяка година ние одобряваме бюджет, включващ финансиране за помощ, включваща помощ за държавите от Латинска Америка. Ако днес ние намалим вносните мита върху бананите от Латинска Америка, тази продукция ще стане по-конкурентоспособна. Това означава, че количеството отглеждани банани ще нарасне и ще се създадат допълнителни работни места, което ще позволи финансовата помощ за държавите от Латинска Америка да бъде намалена. Това означава, че Европейският съюз ще постигне сериозни икономии от средствата, заделяни за отношенията с развиващите се държави. Но това вече е следващият въпрос. Аз подкрепих инициативата съзнателно, без усмивка.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), в писмена форма. (DE) След ориза, пшеницата и царевицата бананите са четвъртата по важност хранителна култура в света. През 2008 г. само в ЕС са били продадени 5,4 млн. т банани. Но ЕС е изправен пред проблем. Пет многонационални корпорации контролират 80% от международната търговия с банани. Спор между ЕС и Световната търговска организация, който се проточи десетилетия и който засягаше преференциалното третиране от страна на ЕС на вноса на банани от държави от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн (АКТБ) по сравнение с тези от Латинска Америка, най-накрая беше приключен чрез споразумение, постигнато през декември 2009 г. Аз се въздържах, защото не е възможно да се гарантира, че надлежно сме взели под внимание законните интереси на всички страни.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), в писмена форма. (IT) Гласувах в подкрепа на доклада на г-жа Balzani за отмяната на регламента на Съвета от 2005 г. относно митническите ставки за банани от държавите от Латинска Америка. Въпросът беше обсъждан и в СТО, тъй като някои държави от Латинска Америка осъдиха дискриминационното и незаконно естество на регламента за режима по вноса на ЕС, който предвиждаше мита за държавите от Южна Америка и концесии за държавите от АКТБ. Сметнах за свой дълг да гласувам в подкрепа на отмяната на регламент, който доведе само до спорове на международно равнище и дестабилизира производствената и търговска среда за въпросните държави. Новото споразумение ще направи световния пазар на банани по-предвидим и стабилен.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), в писмена форма. (PT) Гласувах в подкрепа на доклад A7-0003/2011, но одобрявам идеята, че трябва да бъде представена оценка на въздействието относно последиците за най-отдалечените региони, тъй като производството на банани е от жизнено важно значение за местната икономика в много от тези региони. Тъй като регламентът за въвеждане на Програмата за опции, специфични за отдалечените региони и за островите (POSEI) в момента се преразглежда, Комисията трябва да проучи възможността за предпазване от отрицателните външни последици, причинени от споразумението за гореспоменатите региони. Женевското споразумение за търговията с банани между Европейския съюз и държави от Латинска Америка като Бразилия, Колумбия, Коста Рика, Еквадор, Гватемала, Хондурас, Мексико, Никарагуа, Панама, Перу и Венецуела ще доведе до намаляване на митническите ставки върху вноса на банани към 2017 г. Вътрешното европейско законодателство ще трябва да бъде адаптирано чрез отмяна на Регламент (EO) № 1964/2005 на Съвета относно митническите ставки за банани. Евентуалният резултат от споразумението, а именно постепенната либерализация на сектора и отварянето на европейския пазар за вноса на банани, неизбежно ще има отрицателни последици за вътрешното европейско производство на банани, за които трябва да се търси решение.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), в писмена форма. (IT) Бананите са четвъртата по важност култура в света след ориза, пшеницата и царевицата, като имат основен принос за продоволствената сигурност. Но в повечето държави производителки на банани производството е предназначено изключително за домашните и спорадично за регионалните пазари, като само 20% от продукцията в световен мащаб се търгува на международните пазари. Според данни от доклада потребителите в ЕС са купили повече от 5,4 млн. т банани през 2008 г. ЕС внесе почти 90% от потребените от него банани (72,5% от Латинска Америка и 17% от държавите от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн (АКТБ)). Затова съм убеден във важността на споразумението и потвърждавам вота си в подкрепа на постигнатото споразумение.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), в писмена форма. (PT) На 31 май 2010 г. беше подписано Женевското споразумение за търговията с банани между Европейския съюз и Бразилия, Колумбия, Коста Рика, Еквадор, Гватемала, Хондурас, Мексико, Никарагуа, Панама, Перу и Венецуела, предвиждащо постепенно намаляване на митническите ставки върху вноса на банани от тези държави. Първото намаление, което ще важи с обратна сила от 15 декември 2009 г., датата на парафиране на споразумението, намали митническата ставка на 148 евро/тон. Последващите намаления ще бъдат приложени във вид на седем годишни стъпки на намаление с евентуално замразяване до две години, ако има забавяне в постигането на споразумение относно уредбата за селскостопанските продукти в кръга преговори Доха на Световната търговска организация. Окончателната митническа ставка от 114 евро/тон трябва да бъде постигната най-късно към 1 януари 2019 г. Следователно след сключването на споразумението вече е необходимо да бъде отменен Регламент (EO) № 1964/2005 на Съвета от 29 ноември 2005 г., с който беше въведена митническата ставка на ЕС за режим най-облагодетелствана нация за вноса на банани от 176 евро/тон.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), в писмена форма. (PT) Подписването на международното Женевско споразумение за търговията с банани между Европейския съюз и държави от Латинска Америка като Бразилия, Колумбия, Коста Рика, Еквадор, Гватемала, Хондурас, Мексико, Никарагуа, Панама, Перу и Венецуела има за цел постепенно намаляване на митническите ставки върху вноса на банани към 2017 г.

Следователно европейското вътрешно законодателство ще трябва да бъде приспособено към условията на споразумението. Това ще означава отмяна на Регламент (EO) № 1964/2005 на Съвета относно митническите ставки за банани, за която гласуваме днес. Условията на споразумението, а именно постепенната либерализация на сектора и отварянето на европейския пазар за вноса на банани, неизбежно ще има последици за вътрешното европейско производство в сектора.

Неотложно е необходимо Европейската комисия да представи оценка на въздействието на последиците за най-отдалечените региони като Мадейра, откъдето съм аз. Производството на банани е съществено за икономиката на различни най-отдалечени региони, чиито статут, записан в Договора от Лисабон, изисква според мен да бъдат направени по-нататъшни промени в Програмата за опции, специфични за отдалечените региони и за островите (POSEI).

 
  
  

Доклад: Karl-Heinz Florenz (A7-0229/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), в писмена форма. (PT) Одобрявам настоящия доклад, защото той взима под внимание текущата необходимост от интегриране и увеличаване на функционалността и ефективността на обезвреждането на отпадъци от електрическо и електронно оборудване. Въпреки добрите данни, според които се събират приблизително 85% от този вид отпадъци, все пак се посочва, че ако се сравнят събраните количества с общото количество на такова оборудване, продадено на пазара, ще бъде видно, че се събират 65% от продаденото оборудване, а голяма част от тези данни не се докладват на органите или не се обработват по подходящия начин.

Също така одобрявам идеята, че изпълнението на директивата може да увеличи нивата на обработените и отчетените отпадъци по-специално що се отнася до нивата на събиране, отговорността за достигане на целевото равнище на събиране и отговорността на потребителите. Приложението на директивата ще осигури по-ясни правила относно стандартите за събиране, обработка и рециклиране, а и по-ясна информация за разходите, свързани със събирането и обработката.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), в писмена форма. (FR) Независимо дали в икономически или в екологичен аспект, третирането на отпадъци се превърна в основен проблем в нашето консуматорско общество. По време на тазмесечната сесия рециклирането в Европа беше поставено в центъра на вниманието: с Директивата относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване и резолюцията за управлението на отпадъците в Кампания изразихме становището си по въпрос, който е както технически, така и политически. За никой не е изненада, че всяка година генерираме все по-голямо количество отпадъци от електрическо и електронно оборудване. Въпросните продукти всъщност са всички онези, които използваме ежедневно (телефони, телевизори, компютри и т.н.). Изчислено е, че понастоящем едва една трета от 9-те млн. тона годишно количество отпадъци от електрическо и електронно оборудване се подлагат на рециклиране. Целта на тази директива е да увеличи това ниво и да прекрати прахосването, но този въпрос е свързан и с по-голяма отговорност от страна на производителите. Всъщност ние отправяме призив към държавите-членки да гарантират, че именно производителите ще поемат разходите по събирането и третирането на продуктите, които се рециклират. Потребителите, които вече дават значителен принос за управлението на отпадъците, трябва да бъдат подкрепени и да получат съдействие при изпълнението на тази задача от страна търговците на дребно и продавачите на такива продукти.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Berlato (PPE), в писмена форма. (IT) Считам, че ефикасният и новаторски подход към енергията, материалите и ресурсите е ключов въпрос за световната икономика.

Както се посочва в разглеждания доклад, отпадъчното електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) представлява най-бързо растящият поток от отпадъци в Европейския съюз. Действащата Директива относно ОЕЕО изисква държавите-членки да извършват разделно събиране на електрическо и електронно оборудване и определя целеви равнища на оползотворяване и рециклиране.

В хода на прегледа на тази директива се очертаха няколко проблема, свързани с изпълнението й. По-специално, това беше проблемът с разширяване на приложното поле на директивата. Опитът от директивата показа огромни разлики в държавите-членки по отношение на тълкуването и прилагането й. Предлагането на конкретен списък с продукти не би било приложимо, тъй като пазарът на електрическо и електронно оборудване се променя доста бързо и следователно директивата ще трябва да бъде преразглеждана непрекъснато и никога няма да е напълно актуална.

Поради тази причина смитам, че е от ключово значение както да работим в посока към по-добро хармонизиране на Директивата относно ОЕЕО, така и да намалим административните разходи за малките и средните предприятия в този сектор, без това да е в ущърб на нивото на защита на околната среда.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), в писмена форма. (LT) Гласувах в подкрепа на предложението за директива относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване. Отпадъчното електрическо и електронно оборудване представлява най-бързо растящият поток от отпадъци в Европейския съюз и поради това сме изправени пред редица предизвикателства. Според оценката на въздействието от страна на Комисията понастоящем се събират 85% от произведените отпадъци от електронно оборудване. Ако се сравни събраното количество с броя на оборудването, което се пуска на пазара, 65% от оборудването, което се продава, след това се събира. Тези количествени данни обаче не се докладват на официалните служби и голямата част от отпадъчното оборудване не се третира правилно: само за 33% от отпадъчното оборудване се докладва официално, че се събира и третира в съответствие с изискванията на настоящата директива. Предизвикателството на тази ревизия е да се постигне съответното увеличение на тази квота. Усилията за предотвратяване на незаконния превоз трябва да започнат на равнището на държавите-членки. Те са задължени да следят за прилагането, както и особено за изпълнението и контрола на настоящата директива. Досега се превозват незаконно големи количества отпадъци извън Европейския съюз. Твърде често отпадъчното оборудване се декларира погрешно като използвани, но функциониращи продукти и така се извозва извън Европейския съюз. По тази причина с настоящата директива следва да се осъществи простото разграничаване между използвано оборудване и отпадъчно оборудване.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Březina (PPE), в писмена форма. – (CS) Гласувах в подкрепа на доклада относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване, който засяга много актуален въпрос. От една страна, вярно е, че неизбежно ще има последици за здравето и околната среда, ако това оборудване не се обработва правилно. От друга страна, по този начин се опитваме да решим проблема със загубата на суровини, който е от ключово значение за световната икономика. Според наличните данни понастоящем се рециклират 85% от отпадъците от електронно оборудване, макар, разбира се, едва 33% от тези отпадъци да се докладват официално и да се обработват съгласно разпоредбите на директивата на Европейския съюз. Не мога категорично да подкрепя становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, според която разходите, свързани със събирането, обработката, оползотворяването и екологосъобразното обезвреждане на отпадъците от електрическо и електронно оборудване следва да бъдат поемани въз основа на принципа „замърсителят плаща“. Напротив, считам, че производителите, търговците на дребно и потребителите следва да не плащат за събирането на отпадъци от домакинствата и превоза до събирателните пунктове и че отговорността за това следва да бъде поета директно от местните органи. Същевременно не виждам какъв е проблемът, когато продават нов продукт на потребител, производителите да упоменават разходите за събиране и рециклиране на продукта. Считам, че е от полза потребителите да бъдат информирани за тези разходи, тъй като това ще ги насърчи да имат поведение, което зачита околната среда.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), в писмена форма. (PT) Предотвратяване на генерирането на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) и повторната употреба, рециклирането на такива отпадъци са от основно значение за устойчивото производство и потребление. От жизненоважно значение е да се намали обезврежданото количество отпадъци и да се допринесе за ефективното използване на ресурсите. Призовавам за подобряване на функционирането по отношение на околната среда на операторите, които участват в жизнения цикъл на електрическото и електронното оборудване, а именно производители, дистрибутори и потребители, и по-специално тези оператори, които пряко участват в събирането и третирането на отпадъците от електрическо и електронно оборудване. Разделното събиране е предварително условие, за да се гарантира специалното третиране и рециклиране на ОЕЕО и е необходимо, за да се постигне избраното ниво на защита на човешкото здраве и околната среда. Призовавам потребителите активно да подпомагат постигането на успех при такова събиране. За тази цел следва да се поставят удобни съоръжения за връщане на ОЕЕО, включително обществени събирателни пунктове, където домакинствата да могат да връщат отпадъците си поне безплатно.

 
  
MPphoto
 
 

  Jorgo Chatzimarkakis (ALDE), в писмена форма. − (DE) Като цяло германската Партия на свободните демократи (FDP) в Европейския парламент подкрепя Директивата относно обезвреждането на отпадъци. Въпросът за фотоволтаичните модули обаче остава проблемен. Няма разбираема причина целият сектор да бъде освободен от изискванията на регламентите. Разполагаме с голям набор от законодателство, което регулира потоците от отпадъци. Ето защо не е съвсем ясно защо цяла една промишленост, от която се очаква да генерира значителни потоци от отпадъци, трябва да бъде освободена от изискванията. Поради тази причина някои от членовете на Европейския парламент от FDP се въздържаха при гласуването на доклада.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), в писмена форма. (IT) Напълно съм съгласна с целта на тази директива и съм убедена в необходимостта от разделяне на отпадъците, за да се намали въздействието им върху околната среда и да се повиши количеството на рециклираните отпадъци. За да бъде постигнато това, са необходими две промени: употребяваните домакински уреди трябва да бъдат правилно обезвреждани и трябва да се подобри управлението на отпадъците от такива уреди. Директивата разглежда и двата въпроса за цели, с които съм напълно съгласна.

Все пак искам да подчертая няколко основни недостатъка. Първо, определените целеви равнища са твърде амбициозни и има вероятност да са неефективни. Също така считам, че разходите, свързани с обезвреждането, следва да бъдат включени в по-широка система от стимули и санкции, и следва също така да бъдат прозрачни за онези, които трябва да ги заплащат. Освен това възникват и няколко важни аспекта. Считам например, че информацията за потребителите следва да бъде представяна по възможно най-ефективния начин, за да не се допусне хората да придобиват вредни навици вследствие на недостатъчна информация. Предвид целите и цялостната структура на директивата аз подкрепям приемането й.

Изразявам увереността си обаче, че има възможност за промяна на някои нейни елементи и считам, че може да бъде подобрена по-специално по отношение на допълнителната тежест, която ще трябва да понесат търговците на дребно във връзка със събирането на малко оборудване, предназначено за обезвреждане. Внасянето на такива промени предвижва съчетаване на опазването на околната среда и устойчивостта на начина ни на живот.

 
  
MPphoto
 
 

  Jurgen Creutzmann (ALDE), в писмена форма. − (DE) Като цяло германската Партия на свободните демократи (FDP) в Европейския парламент подкрепя Директивата относно обезвреждането на отпадъци. Въпросът за фотоволтаичните модули обаче остава проблемен. Няма разбираема причина целият сектор да бъде освободен от изискванията на регламентите. Разполагаме с голям набор от законодателство, което регулира потоците от отпадъци. Ето защо не е съвсем ясно защо цяла една промишленост, от която се очаква да генерира значителни потоци от отпадъци, трябва да бъде освободена от изискванията. Поради тази причина аз се въздържах при гласуването на доклада.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), в писмена форма. – (RO) Считам, че производителите също трябва да участват активно на равнище на Европейския съюз в процеса на оползотворяване на отпадъците от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Не трябва да забравяме, че оползотворяването на ОЕЕО представлява важен източник на вторични суровини и затова производителите следва да насърчават потребителите да участват възможно най-активно в този процес. Един отговорен подход от страна на производителите насърчава иновациите и спомага за гарантиране на конкурентоспособността им в дългосрочен план, като и двете цели са в съответствие със стратегията „ЕС 2020“.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), в писмена форма. (RO) Подкрепих доклада, защото считам, че управлението на отпадъците от електрическо и електронно оборудване трябва да бъде по-ефективно предвид настоящото неравновесие в тази област и постоянно увеличаващия се поток от такива отпадъци. Изменението на тази директива ще спомогне за подобряване на нивата на събираемост и на законодателството относно незаконния износ, а също така ще гарантира по-справедливо разпределение на отговорностите, свързани с управлението на отпадъците от електрическо и електронно оборудване. Освен това, в сравнение с ползите за околната среда, това изменение ще се отрази положително в социално-икономическо отношение що се отнася до създаването на работни места в сектора на събиране, третиране и рециклиране на употребявано електрическо и електронно оборудване.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), в писмена форма. (PT) Гласувах в подкрепа на доклада относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване, защото той представя предложения, които следва да допринесат за намаляване на административните такси и за укрепване на опазването на околната среда и защитата на здравето на човека посредством предотвратяване или намаляване на неблагоприятните последствия от управлението на отпадъците от електрическо и електронно оборудване, което ще донесе ползи за обществото.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Отпадъците от електрическо и електронно оборудване се увеличават главоломно в целия Европейски съюз и към този момент обработката и рециклирането им представлява значителен проблем в европейския контекст. Освен проблемите, свързани с околната среда и общественото здраве, които сами по себе си будят тревога, неизвършването на повторна употреба на суровини води до неефективност и допълнителни разходи за производствената система, който проблем може да се реши посредством по-доброто използване на материалите, които влизат в състава на въпросното оборудване.

След като вече разполагаме с повече информация за продуктите, които обхваща директивата, искам Европейският съюз да използва все по-ефективно електрическите и електронните устройства и оборудване и да ги използва повторно по екологосъобразен и социално отговорен начин.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), в писмена форма. (PT) От изключителна важност е да определим ясни правила и цели за управлението на отпадъците от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО), за да можем да постигнем устойчива консолидация на вътрешния пазар и да подобрим качеството на околната среда в Европейския съюз, както и да оползотворяваме стратегически суровини. Действително трябва да намерим начин за по-добро използване на налични ресурси, по-специално с оглед на известния недостиг на суровини и да оценим богатството и добавената стойност, която отпадъците представляват за икономиката. Предвид различията в самия Европейски съюз във връзка със събирането на ОЕЕО – от 16 кг на човек годишно до едва 1 кг – искам да подчертая необходимостта да се гарантират по-активни усилия за хармонизиране, като минимално ниво от 4 кг на човек до 2012 г. е напълно разумно. В една развита Европа е важно да бъде постигнато целево равнище на събиране от 85% за отпадъци от електрическо и електронно оборудване до 2016 г. (съгласно проекта за изменение, което внесох в комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и който беше приет) и рециклиране между 50% и 75% от събраните отпадъци. Искам също така да подчертая направеното от мен предложение, което беше прието в комисията, всяка година държавите-членки да представят данни относно генерираните обеми ОЕЕО.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), в писмена форма. (PT) Потоците от отпадъци от електрическо и електронно оборудване в Европейския съюз се увеличават. Предвид фактите се предлага изменение на директивата от 2002 г, която е в сила към момента. Събирането и обработката на отпадъците от електрическо и електронно оборудване е важно и необходимо, като се имат предвид не само възможните последствия от тези отпадъци върху околната среда и общественото здраве, но и загубата на вторични суровини, ако тези процеси не бъдат извършвани, което представлява сериозен проблем. Понастоящем в Европейския съюз се събират около 85% от отпадъците от електрическо и електронно оборудване. Осъществяват се обаче незаконни превози на тези отпадъци извън границите на Европейския съюз, което подчертава важната роля на държавите-членки за мониторинга и контрола на събирането и обработката.

Предложената директива предвижда различни възможни подходи на държавите-членки: от ограничаване на кръга на дружествата, които имат право да събират отпадъчно оборудване, увеличаване на броя на пунктовете за събиране, до задължаване на производителя да създаде стимули за потребителите да връщат отпадъчното оборудване. Във всеки случай целта е да има по-активно рециклиране и повторна употреба. Поради тази причина гласувахме в подкрепа на доклада.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Gierek (S&D), в писмена форма.(PL) Отпадъците от електрическо и електронно оборудване се рециклират по напълно различни начини. Отпадъците от електрическо оборудване се разглобяват и след това се рециклират, а тези от електронно оборудване след първоначалното им разглобяване обикновено преминават химична обработка. Тези две групи са и с много различно тегло, което означава, че при отпадъците от електрическо оборудване има по-високи равнища на събиране, а тези от електронно оборудване, в което се съдържа много злато, сребро и редки метали, често се оказва на боклука. Напредъкът в областта на електрическото и електронното оборудване означава по-дълъг жизнен цикъл на оборудването, намаляване на теглото на отделните уреди в резултат на намалени размери и понижаване на енергопотреблението. Част от иновациите ни следва да бъдат насочени в тези направления и следва също така да включват дизайн, който улеснява оползотворяването.

За съжаление, разпоредбите на директивата не насърчават иновативността, а потоците от отпадъци се увеличават със застрашителни темпове. За да постигнем целите на предложението, следва да бъде наложен подходящ данък на производителите или вносителите, когато даден продукт се пуска на пазара. Средствата, осигурени по този начин, могат да се използват от новаторски малки и средни предприятия, които извършват оползотворяване на вторични суровини от отпадъци от електрическо и електронно оборудване, основано на пазарни принципи.

Тази директива прехвърля на държавите-членки административната необходимост от организиране на събирането и последващата обработка на много различни и сложни технически устройства, които също така са изключително трудни за рециклиране. Тези продукти достигат пазара на тези държави и следва да се подчиняват на пазарните закони в тях. За съжаление, фактът, че пазарните механизми не се използват в достатъчна степен при рециклирането на отпадъчни продукти, означава, че по проекта за резолюция трябва да се работи още. Поради тази причина се въздържах от гласуване.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Goebbels (S&D), в писмена форма. (FR) Подкрепих директивата, защото определено е налице необходимост от връщане и рециклиране на отпадъците от електрическо и електронно оборудване.

Европейският парламент обаче прилага двойни стандарти, когато посочва, че всяко електрическо и електронно оборудване, включително лампи и малко оборудване за грижи за тялото, като например самобръсначки и четки за зъби, следва да попада в приложното поле на директивата, а фотоволтаичните модули са освободени от изискванията на директивата.

Макар че използването на слънчева енергия следва да бъде насърчавано, фотоволтаичните модули съдържат материали, които са поне толкова вредни за околната среда, колкото и електрическа четка за зъби.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE), в писмена форма.(FR) Обществото има право да знае дали в цената на новите продукти са включени разходите за събирането, третирането и обезвреждането посредством подходящо етикетиране. Изразявам съжалението си, че тази мярка не беше одобрена днес в Парламента, но по време на преговорите ще отстоявам позицията тази очевидна полза за околната среда да бъде запазена в държавите-членки, които я прилагат.

Едва една трета от 9-те млн. тона отпадъци от електрическо и електронно оборудване, което се произвежда годишно в Европа, се рециклира и се третира по подходящия начин. Крайно време е да насърчим повторната употреба, рециклирането и оползотворяването на всички тези отпадъци.

Държавите-членки трябва също така да гарантират, че дистрибуторите въвеждат подходящи схеми за събиране и осведоменост за определени най-често срещани видове отпадъци, като например употребявани мобилни телефони, които към този момент не се оползотворяват в достатъчна степен.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), в писмена форма.(FR) Трябва да създадем амбициозна система за управление на отпадъците от електрическо и електронно оборудване, в която същевременно да участват обществените органи, производителите и потребителите и на всички тях трябва да бъдат припомнени отговорностите им. Очевидно, за да постигнем това в максимален мащаб, трябва да бъдат намалени административните тежести на участниците. Подкрепям по-специално строгите правила, въведени с цел предотвратяване на незаконния превоз на потенциално опасни отпадъци до развиващи се държави. Сега е ред на Съвета да действа, на който изглежда му е трудно да приеме целите, които ние поставихме.

 
  
MPphoto
 
 

  Nadja Hirsch (ALDE), в писмена форма. − (DE) Като цяло германската Партия на свободните демократи (FDP) в Европейския парламент подкрепя Директивата относно обезвреждането на отпадъци. Въпросът за фотоволтаичните модули обаче остава проблемен. Няма разбираема причина целият сектор да бъде освободен от изискванията на регламентите. Разполагаме с голям набор от законодателство, което регулира потоците от отпадъци. Ето защо не е съвсем ясно защо цяла една промишленост, от която се очаква да генерира значителни потоци от отпадъци, трябва да бъде освободена от изискванията. Поради тази причина някои от членовете на Европейския парламент от FDP се въздържаха при гласуването на доклада.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), в писмена форма. (LT) Подкрепих това предложение, защото отпадъчното електрическо и електронно оборудване представлява най-бързо растящият поток от отпадъци. От една страна, трябва да се вземат предвид последиците за околната среда и здравето, когато това оборудване се обработва или извозва неправилно, а от друга, загубата на суровини представлява един значим проблем. Ефикасният и новаторски подход към енергията, материалите и ресурсите е ключов въпрос за световната икономика. По тази причина увеличаването на събирането и правилното обработване в съответствие с настоящата директива представлява голямо предизвикателство и необходимост. Трябва да обсъдим и да насърчим правилния начин на събиране и третиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, защото решителните мерки спомагат за насърчаване на балансиран икономически растеж, без да се причиняват щети на околната среда и на чистата и здравословна среда на нашите граждани. Съгласен съм със становището, че не само производителите и държавите-членки, но и ние, потребителите, трябва да допринесем за създаването на чиста и здравословна среда и трябва да понесем значителна част от отговорността, за да се гарантира, че се извършва правилно обезвреждане на отпадъчно оборудване. Твърде много уреди или стоят захвърлени и неизползвани по чекмеджета и шкафове, или в крайна сметка се оказват незаконно в контейнерите за битови отпадъци. Държавите-членки трябва да използват всички налични средства, за да постигнат амбициозните нива на събираемост, въпреки че определените цели няма да бъдат постигнати лесно. Задачата е изпълнима и това става ясно от нивата, които вече са достигнати в някои държави. За да запазим високо равнище на потребление и в бъдеще, трябва да се отнасяме по-отговорно с оставащите природни ресурси, а не да ги пилеем.

 
  
MPphoto
 
 

  Holger Krahmer (ALDE), в писмена форма. − (DE) Като цяло германската Партия на свободните демократи (FDP) в Европейския парламент подкрепя Директивата относно обезвреждането на отпадъци. Въпросът за фотоволтаичните модули обаче остава проблемен. Няма разбираема причина целият сектор да бъде освободен от изискванията на регламентите. Разполагаме с голям набор от законодателство, което регулира потоците от отпадъци. Ето защо не е съвсем ясно защо цяла една промишленост, от която се очаква да генерира значителни потоци от отпадъци, трябва да бъде освободена от изискванията. Поради тази причина някои от членовете на Европейския парламент от FDP се въздържаха при гласуването на доклада.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), в писмена форма. (IT) Предложението за директива, което беше гласувано днес, е свързано с изменение на Директивата относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване, която изисква държавите-членки да извършват разделно събиране на електрическо и електронно оборудване и определя целеви равнища за оползотворяване и рециклиране, включително ниво на събираемост за ОЕЕО от 65%, което да бъде постигнато до 2016 г. Както ни е известно, ефикасният и новаторски подход към енергията, материалите и ресурсите е ключов въпрос за световната икономика. В допълнение, това е отговорност, която носят всички оператори на пазара, като се започне от обществените органи и се стигне до потребителите и производителите. Последните несъмнено играят ключова роля, което е в съответствие с принципа за отговорността на производителя, но и потребителите също трябва да поемат отговорност и да гарантират, че обезвреждат правилно това оборудване. Също така считам, че е от жизненоважно значение – освен ангажимента за спазване на насоките на Комисията – да не определяме тежки административни изисквания или прекалено големи задължения за производители, дистрибутори и търговци на дребно.

 
  
MPphoto
 
 

  Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), в писмена форма.(PL) Считам, че следва да изискваме спазването на по-строги стандарти при рециклирането на електрическо и електронно оборудване. Понастоящем не само в Европейския съюз, но и в целия свят, е налице проблем с организацията на рециклирането на отпадъчното оборудване. Събирането и транспортирането на отпадъците от електрическо и електронно оборудване следва да се извършва разделно, за да се гарантира оптимална повторна употреба, рециклиране и намаляване на опасните вещества, което от гледна точка на гражданите е от изключителна важност. Приветствам факта, че предприемаме мерки за решаване на този проблем, защото той беше поставян много пъти в регионите ни и на равнище на местните органи. Важно е да говорим за мониторинг на проблема и поради тази причина подкрепих доклада Florenz.

 
  
MPphoto
 
 

  Johannes Cornelis van Baalen, Toine Manders and Jan Mulder (ALDE), в писмена форма.(NL) Делегацията на нидерландската Народна партия за свобода и демокрация (VVD) в Европейския парламент днес гласува против няколко изменения на доклада относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Ние сме против мерките, които налагат задължения на малките магазини да събират без ограничение малко оборудване, като в същото време не е необходимо клиентът да закупи ново, сходно оборудване. VVD счита, че текущият потенциал за събиране би могъл и следва да бъде използван по-добре, вместо да се налагат нови неработещи и нереални задължения.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), в писмена форма. (EN) Приветствам този доклад, който въвежда нови целеви равнища, за да се прекрати изтичането в околната среда на токсични химикали от изхвърлено електрическо оборудване.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE), в писмена форма.(FR) Подкрепих доклада относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване, който има за цел да подобри действащия в момента текст. Важно е да бъдат определени възможно най-ефективните критерии предвид нарастващия брой на произведеното такова оборудване и въздействието му върху здравето и околната среда, когато не се третира в края на жизнения му цикъл. Призоваваме за определянето на нови целеви равнища на събиране, рециклиране и повторна употреба на отпадъците, част от които представлява интерес, тъй като съдържа суровини, които могат да бъдат оползотворени. Следователно тези отпадъци трябва да бъдат третирани, а не да бъдат изнасяни в развиващи се държави, често при опасни условия. Посредством извършването на по-активен контрол се надяваме да ограничим обема на отпадъците от електрическо и електронно оборудване, което с цел измама се декларира като „подлежащо на повторна употреба“.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) Икономическият растеж и непрекъснатият технологичен напредък в областта на електрическото и електронното оборудване доведоха до възникването на съществен проблем, свързан това как да се справим с отпадъците от това оборудване. Това положение включва различни видове проблеми, не на последно място по отношение на околната среда, общественото здраве и икономиката, които се изострят вследствие на настоящата криза в световен мащаб, което намира отражение в разходите за преработка на този вид отпадъци. Поради тази причина трябва да намерим начини за преработка на тези отпадъци, които да не влияят негативно на необходимия устойчив растеж на икономите в Европейския съюз.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), в писмена форма. (ES) Подкрепих тази законодателна резолюция относно предложението за директива относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване (преработена), защото подкрепям изпълнението на мерки за постигане на напредък по отношение на устойчивостта на производството и потреблението на електрическо и електронно оборудване. Макар до известна степен единственото, което тази мярка да постига, е заглаждане на положението, възникнало вследствие на непрекъснатото производство, основано на създаването на фалшиви потребности, считам, че насърчаването на повторната употреба, рециклирането и оползотворяването на тези отпадъци е положителен резултат. Съгласен съм също така с посоченото в текста, че е налице необходимост да не допуснем натрупването на отпадъци и да извличаме стратегически суровини. Гласувах „за“ тази резолюция, но смятам, че трябва да настояваме за регулиране на качеството на електрическото и електронното оборудване: методи на производство, основани на планирано остаряване, следва да бъдат забранени, а ремонтът на такива продукти да бъде насърчаван.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), в писмена форма.(FR) Количеството на отпадъците от електрическо и електронно оборудване нараства всяка година. Това поражда множество проблеми, свързани със здравето и околната среда, когато такива отпадъци биват обезвреждани или преработвани по неподходящ начин. Всички тези уреди – компютри, телевизори, мобилни телефони и домакински уреди – също водят до прахосване на понякога ценни суровини. Днес едва една трета от тези отпадъци се събира и се третира правилно. Следователно това количество трябва да се увеличи.

Предложеният текст ни предоставя възможност да предприемем мерки в няколко аспекта с цел да гарантираме правилното обезвреждане на електрическото и електронното оборудване, било то по отношение на нивото на събираемост (85% от генерираните отпадъци), по отношение на целевите равнища на събиране, делегирането на отговорности на потребителите, вида на оборудването, или стандартите за събиране, третиране и рециклиране. Също толкова важно е да предотвратим незаконния превоз извън Европейския съюз по-специално до развиващите се държави. Увеличаването на броя на събирателните пунктове следва да даде възможност на гражданите да обезвреждат по-лесно отпадъците си. Това е още една стъпка в посока към опазване на околната среда и защита на здравето на хората.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), в писмена форма. (EN) Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския Парламент и аз гласувахме в подкрепа на доклада, защото е съвсем ясно, че количеството на отпадъците от електрическо и електронно оборудване постоянно се увеличава. За да не се прахосват средства на Европейския съюз, трябва на държавите, които доставят електрическо и електронно оборудване на Европейския съюз, да бъде предложено или да заплащат специална такса за оползотворяване в момента на продажба на такова устройство, или да поемат задължение да приемат обратно стари устройства, предназначени за повторна употреба/рециклиране. Това може да хармонизира значително процесът на повторна употреба/рециклиране и доставката на устройства и ще премахне необходимостта от повторно разглеждане на този въпрос в бъдеще.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), в писмена форма. (DE) Количеството на отпадъците от електрическо и електронно оборудване постоянно се увеличава. От екологични съображения е много важно този вид отпадъци да бъде правилно обезвреждан, тъй като често в него се съдържат големи количества токсични вещества, включително тежки метали, като например живак, олово и кадмий, както и хлорофлуоровъглеводороди. За да повиши осведомеността по този въпрос сред държавите-членки, деловите среди и отделните потребители, Европейският съюз определи целеви равнища на събиране, които новата директива има за цел да измени. Не подкрепих този доклад, защото считам, че това представлява прекомерна намеса в правомощията на отделните държави.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudio Morganti (EFD), в писмена форма. (IT) Целта на доклада относно преразглеждането на Директивата относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване е да насърчи разделното събиране, оползотворяване и рециклиране на този вид отпадъци. Ето защо на теория ми се искаше да подкрепя този подход. Към доклада обаче бяха добавени няколко изменения, които създават тежести, особено на собствениците на малки магазини, които са принудени да поемат допълнителни бюрократични разходи и изисквания, които ще им е трудно да изпълнят. Поради тази причина гласувах против предложението.

 
  
MPphoto
 
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE), в писмена форма. (LT) Подкрепих тази директива, защото считам, че обезвреждането на отпадъците от електрическо и електронно оборудване е поредното предизвикателство, с което трябва да се справим. За съжаление, моята страна, Литва, понастоящем изостава значително от средните равнища за Европейския съюз що се отнася до обезвреждане на ОЕЕО. Отпадъците от електрическо и електронно оборудване са отличен източник на ценни метали и други ресурси, внасяни в Европейския съюз. Ако цялото количество от тези отпадъци се оползотворява, използва се повторно и се рециклира, ще спестим доста средства за суровини. Влизането в сила на новата директива, която следва да ни осигури по-добра система за събиране, повторна употреба и рециклиране, все още предстои, но изразявам надеждата си, че тя ще предостави нови възможности за предприятията и също така ще намали неудобството за крайния потребител.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), в писмена форма. (IT) Днес електрическото и електронното оборудване представлява голяма категория потребителски стоки и поради тази причина на него се дължи и голям дял от отпадъците, които създават опасност за сериозно увреждане на околната среда и здравето на човека, поради естеството на тези отпадъци. Докладът относно предложението за директива относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване има за цел да регулира на равнище на Европейския съюз събирането, третирането и рециклирането на този вид отпадъци и да определи количества и проценти. Поради тази причина подкрепих доклада на г-н Florenz, който изисква от държавите-членки да извършват разделно събиране на най-малко 4 кг отпадъци от електрическо оборудване годишно на жител и да постигнат целево равнище на разделно събиране от 65% до 2016 г., както и минимално целево равнище от 5% на повторната употреба, и не на последно място да предотвратят прахосването на суровини.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), в писмена форма. (DE) Споделям опасенията на държавите-членки във връзка с предложението на Комисията. Интересите на малките и средните предприятия (МСП) до голяма степен са пренебрегнати. МСП ще бъдат изправени пред огромни проблеми при изпълнението на тези правила.

 
  
MPphoto
 
 

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D), в писмена форма.(PL) Понастоящем отпадъчното електрическо и електронно оборудване представлява най-бързо растящият поток от отпадъци в Европейския съюз. В резултат на този факт възникват няколко други въпроса, които изискват ефективно решение. Първо и най-важно трябва да вземем под внимание последиците, които неправилното рециклиране на това оборудване има по отношение на опазването на здравето и околната среда. Друго предизвикателство е намаляването на равнищата на загубите на материали – оползотворяването им означава, че в промишлеността се връщат ценни вторични суровини – и необходимостта от по-активно събиране и правилно третиране на отпадъците.

Според данните, събрани от Европейската комисия, понастоящем се събират около 85% от отпадъците от електронно оборудване. Въпреки факта, че цели 65% от продаденото оборудване впоследствие се събира, малко над 30% от употребяваното електрическо и електронно оборудване се третира в съответствие с разпоредбите на директивата. Поради тази причина е трудно да не се съгласим с докладчика, че именно държавите-членки са отговорни за правилното изпълнение на директивата и за създаването на ефективни процедури за контрол на съхранението и обработката на отпадъчно оборудване. Задачата на държавите-членки, на производителите на ново оборудване и на потребителите е да положат всички усилия и да използват всички възможни начини за достигане на по-високо ниво на събираемост.

Подкрепих приемането на доклада, който има за цел да повиши нивото на разделно събиране, да намали загубата на отпадъчно оборудване и да предотврати незаконния превоз, а също и да гарантира подходящо висококачествено третиране на този вид отпадъци.

 
  
MPphoto
 
 

  Justas Vincas Paleckis (S&D), в писмена форма. (LT) Отпадъчното електрическо и електронно оборудване представлява най-бързо растящият поток от отпадъци. Този факт се дължи на бързопроменящия се живот, технологиите, които се развиват все по-бързо и желанието да притежаваме най-новото и най-съвременното оборудване. В хода на този процес се изправяме пред два основни проблема – ресурси и отпадъци. Гласувах в подкрепа на доклада, защото съм съгласен с целта да бъде събиран възможно най-голям процент от оборудването, както и да бъде рециклиран и повторно използван. Само по този начин ще съумеем да намалим нуждата от ресурси и количеството на оборудването, което се депонира. Считам, че определените цели могат да бъдат изпълнени, но няма да е лесно. Новите държави-членки на Европейския съюз ще трябва да положат специални усилия. За съжаление, нямаме резервна планета. За да поддържаме високо равнище на потребление и в бъдеще, трябва да бъдем по-отговорни спрямо природните ресурси, които ни остават, а не да ги прахосваме.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Papanikolaou (PPE), в писмена форма. (EL) Днес подкрепих доклада на Европейския парламент относно управлението на отпадъчното електрическо и електронно оборудване, който е изключително важен за Гърция, където през 2010 г. са отчетени над 150 000 тона отпадъци от електронно оборудване. Основната ни цел е да постигнем високо ниво на законно третиране (предвид факта, че понастоящем едва една трета от отпадъците от електронно оборудване в Европейския съюз се събира и третира законно), правилно събиране, рециклиране и повторна употреба на ценните материали, съдържащи се в отпадъците, и действия за предотвратяване на незаконните превози на отпадъци, което е задължение най-вече на държавите-членки. Повишаването на осведомеността сред участниците (производители, потребители и държавни органи) и стимулиране на всички, за да извършват правилно обезвреждане на този вид отпадъци, са основните аспекти на цялостното начинание.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), в писмена форма. (PT) Гласувах в подкрепа на доклада предвид факта, че консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията, представи в своето становище заключение, според което въпросното предложение не съдържа никакви изменения по същество освен тези, които са идентифицирани като такива в предложението, и че по отношение кодификацията на непроменените разпоредби на предишни актове с въпросните изменения предложението се свежда до обикновена кодификация на съществуващите актове без промяна по същество. Присъединявам се към призива на Парламента към Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), в писмена форма. (IT) Искам да поздравя докладчика за постигането на този важен резултат. Отпадъчното електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) представлява най-бързо растящият поток от отпадъци в Европейския съюз и поради това сме изправени пред редица предизвикателства.

От една страна, трябва да се вземат предвид последиците за околната среда и здравето, когато това оборудване се обработва или извозва неправилно, а от друга, загубата на суровини представлява един значим проблем. Ефикасният и новаторски подход към енергията, материалите и ресурсите е ключов въпрос за световната икономика. По тази причина увеличаването на събирането и правилното обработване в съответствие с настоящата директивата представлява голямо предизвикателство.

Целта на предложените изменения е постигането на по-високо ново на разделно събиране, намаляване на загубите от отпадъчно оборудване в обсега на системата за ОЕЕО, както и предотвратяването на незаконен превоз и освен това надлежно третиране на ОЕЕО на високо равнище. В допълнение досегашните бюрократични изисквания следва да бъдат отменени и така да се отстранят пречките за функционирането на вътрешния пазар.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), в писмена форма. (EN) Отпадъчното електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) представлява най-бързо растящият поток от отпадъци в Европейския съюз и поради това сме изправени пред редица предизвикателства: 9 млн. тона към момента, които ще нараснат до 12,3 млн. тона до 2020 г. Вземайки под внимание тези количества, има добра икономическа обосновка да извличаме повече ОЕЕО: по-големи приходи и повече работни места за сектора на третиране на отпадъци; принос за заетостта на трайно безработните и лицата в неравностойно положение; изчислено е, че оползотворените материали са на стойност 2 млрд. евро годишно. В ОЕЕО се съдържат важни и редки суровини, които следва да извличаме, за да намалим нуждата от внос. Преработеният текст беше крайно необходим, за да се борим срещу изменението на климата, да избегнем щетите за околната среда поради лошо управление на отпадъците и да задържим ценните ресурси в електрическото и електронното оборудване. Трябва да постигнем високи нива на събираемост, високи нива на рециклиране и подходящи стандарти на рециклиране, строго законодателство срещу незаконния износ, широка отговорност на производителите, по-добре конструирано оборудване и справедливо разпределение на отговорностите и разходи между производители, потребители и държавни органи.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), в писмена форма. (PT) Подкрепих този доклад относно предложението за директива за преработване на Директива 2002/96/ЕО на Европейския парламента и на Съвета от 27 януари 2003 г. относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). ОЕЕО представлява най-бързо растящият поток от отпадъци в Европейския съюз и поради това е от основно значение да ускорим събирането и правилното третиране на тези отпадъци. Действително трябва да избегнем сериозните последици, които неправилното обезвреждане на ОЕЕО може да има що се отнася до щети за околната среда и общественото здраве, и загубата на суровини. Ето защо приветствам предлаганите в момента промени, тъй като целта им е постигане на по-високо ниво на разделно събиране, намаляване на загубите от отпадъчно оборудване в обсега на системата за ОЕЕО, както и предотвратяване на незаконен превоз, и освен това надлежно третиране на ОЕЕО на високо равнище.

 
  
MPphoto
 
 

  Britta Reimers (ALDE), в писмена форма. (DE) Като цяло подкрепям Директивата относно обезвреждането на отпадъци. Въпросът за фотоволтаичните модули обаче остава проблемен. Няма разбираема причина целият сектор да бъде освободен от изискванията на регламентите. Разполагаме с голям набор от законодателство, което регулира потоците от отпадъци. Ето защо не е съвсем ясно защо цяла една промишленост, от която се очаква да генерира значителни потоци от отпадъци, трябва да бъде освободена от изискванията. Поради тази причина се въздържах при гласуването на доклада.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), в писмена форма. (FR) Осем години след приемането на Директивата относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване Европейският парламент относно изразява становището си по важния въпрос за рециклирането на отпадъци от високотехнологично оборудване. Въпреки безспорните подобрения в третирането, оползотворяването и обезвреждането на този вид отпадъци (5,8-те тона отпадъци, генерирани на човек годишно в Европа означава, че на човек се падат средно едва 20 кг), все още предстои много работа. Ето защо приветствам приетия днес доклад Florenz, който укрепва целта на Европейската комисия за постигане на ниво на събираемост от 85% и ниво на рециклиране от 50-75% в зависимост от вида на отпадъците в целия Съюз през 2016 г. Как бихме могли да пренебрегнем например важността на оползотворяването на ценните материали, съдържащи се в голяма част от оборудването: един тон мобилни телефони съдържа около 280 гр злато и 140 гр платина и паладий! Това е пример как икономическата логика работи в полза на опазване на околната среда. В същия дух подкрепих и освобождаването от рамката на директивата за период от пет години на слънчевите елементи. Считам, че това е отличен начин за насърчаване на тази чиста технология.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), в писмена форма. (EN) Днешното гласуване е положителна стъпка в посока към въвеждането на по-строги правила на Европейския съюз относно отпадъците от електрическо оборудване, по-специално като гарантира по-ефективно събиране и третиране на ОЕЕО. Европейският парламент гласува за изменения на ниските нива на събираемост, неправилното третиране и незаконните превози на ОЕЕО към трети държави. До 2016 г. най-малко 85% от отпадъците, генерирани годишно, следва да бъдат събирани и да бъдат правилно третирани. Това е важен напредък. Друго важно подобрение е разпоредбата, която гарантира, че търговците на дребно ще бъдат задължени да приемат обратно много малки количества отпадъци от електронно оборудване, като например електрически лампи или мобилни телефони, независимо дали към момента се извършва продажба на нов уред. Това се отнася до всички търговци на дребно, включително отдалечени по веригата търговци на дребно (с изключение на микропредприятията). Увеличаването на събираемостта на това оборудване и повишаването на осведомеността на потребителите по този въпрос следва да намали количеството на това оборудване, което в крайна сметка се включва в общия поток отпадъци и по този начин не се извършва правилното му третиране.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), в писмена форма. (IT) Чрез това гласуване се актуализира Директивата относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) от 2003 г., включвайки въпроси, като например последователното прилагане на съответните разпоредби, опростяване на правилата и намаляване на административните разходи. Крайната цел, както беше посочено от комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, е да бъде постигнато ниво на събираемост на ОЕЕО от 85% до 2016 г. и ниво на рециклиране между 50% и 75% в зависимост от категорията.

Целта на приетия текст е не само оползотворяването на суровини, но и спирането на незаконния превоз на отпадъци от електронно оборудване извън Европейския съюз, което е свързано с опасности за околната среда и здравето на човека, когато този вид отпадъци се третира по начин, който не отговаря на стандартите. На следващия етап ще бъде от съществено значение постигането на съгласие със Съвета, който пое ангажимента да преразгледа позицията си след днешното гласуване.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), в писмена форма. (EN) Отпадъчното електрическо и електронно оборудване е най-бързо растящият поток отпадъци. Понастоящем се събира една трета от него. Поради тази причина гласувах в подкрепа на преразглеждането на директива, тъй като приветствам определянето на новото целево равнище на събиране и третиране на тези отпадъци от 85% до 2016 г.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexandra Thein (ALDE), в писмена форма. − (DE) Като цяло германската Партия на свободните демократи (FDP) в Европейския парламент подкрепя Директивата относно обезвреждането на отпадъци. Въпросът за фотоволтаичните модули обаче остава проблемен. Няма разбираема причина отрасълът за добиване на слънчева енергия да бъде освободен от изискванията на регламентите. Разполагаме с голям набор от законодателство, което регулира потоците от отпадъци. Ето защо не е съвсем ясно защо цяла една промишленост, от която се очаква да генерира значителни потоци от отпадъци, трябва да бъде освободена от изискванията, особено предвид факта, че този отрасъл най-вероятно ще генерира голямо количество отпадъци в близко бъдеще, когато ще трябва да бъдат подменени първите слънчеви елементи, монтирани на покривите в Европа. Слънчевите елементи може да съдържат токсични вещества, които могат да бъдат използвани повторно. Поради тази причина се въздържах при гласуването на доклада.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), в писмена форма. (EN) Напълно подкрепям решението за актуализиране на Директивата относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Опасните вещества, които често се отделят от отпадъците от електрическо и електронно оборудване, могат да създадат значителни опасности за здравето и околната среда. Чрез мерки, които гарантират, че тези отпадъци се рециклират и се използват повторно, директивата ще подобри функционирането по отношение на околната среда на производители и дистрибутори. Новите целеви равнища на рециклиране, повторна употреба и събиране предвиждат ниво на събираемост за държавите-членки от 85%. Актуализираната директива също така ще хармонизира мерките, свързани с докладването и регулирането, за да се опростят административните процедури и да се намалят разходите на дружествата. Изразявам увереността си, че одобряването на измененията към тази директива има потенциала да доведе до ползи по отношение на здравето и околната среда и ще допринесе за постигане на целите, предвидени в дневния ред на Европейския съюз за ефективно използване на ресурсите. Все пак в светлината на намаляването на разходите, пред които са изправени местните органи, е важно общините, които искат да въведат събиране на отпадъци от домовете, да бъдат подкрепени финансово от производителите.

 
  
MPphoto
 
 

  Hermann Winkler (PPE), в писмена форма. − (DE) Естествено подкрепям идеята за подобряване на нивата на събираемост на отпадъците от електрическо оборудване в цяла Европа не на последно място поради факта, че това ще ни даде възможност да използваме повторно редки суровини по по-ефективен начин. Искам да подчертая факта, че моята страна, Германия, се намира в доста добра позиция в това отношение и е въвела балансирани решения за рециклиране за предприятията и потребителите. Системата не се нуждае от промяна, за да се подобри начинът, по който използваме повторно суровините. Комисията също не пожела да въведе никакви промени. За съжаление, докладът, който току-що гласувахме, налага известна допълнителна тежест, която може да има съществено въздействие върху предприятията, включително електротехниците, като това ще засегне най-много малките и средните предприятия (МСП). Поради тази причина не подкрепих доклада. Задължението за събиране на оборудване, дори онова, което не е част от продуктовата гама на дадено дружество, което понякога включва различни продукти, които съдържат или не съдържат токсични вещества, както и повредени продукти и продукти, които могат да бъдат повторно използвани, ще доведе до допълнителни разходи и значително повишаване на бюрократичната тежест. Не трябва да позволяваме това да се случи по-специално по отношение на МСП. Освобождаването от изискванията на най-малките дружества, които имат много малки помещения, не е достатъчно. Възприетият подход заслужава поздравления, но той не решава проблема като цяло и не се придържа към принципа „Мисли първо за малките“, предвиден в политиката на Европейския съюз в областта на средните предприятия.

 
  
  

Предложение за резолюция (RC-B7-0078/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), в писмена форма. (PT) Гласувах в подкрепа на предложението за обща резолюция относно положението в Тунис и искам да изразя своята пълна солидарност с тунизийския народ, който, мотивиран от легитимни стремежи към демокрация и по-добри социални условия и достъп до работа, поведе своята страна към исторически политически повратен момент; в този контекст резолюцията поздравява смелостта и решителността, демонстрирани от него по време на демонстрациите, изказва своите съболезнования на семействата на жертвите и демонстрира солидарност с ранените. Уверен съм също така, че краят на тоталитарния режим в Тунис може да допринесе за стабилна демокрация и за утвърждаването на същите стремежи на други народи. В това отношение подкрепям демократичния процес и подчертавам значението на създаване на нормални условия за провеждане на избори, за да могат всички опозиционни сили и всички медии да се структурират на национално ниво и за да може новото парламентарно събрание, отговарящо за формулирането на демократична конституция, да спази баланса между изпълнителната и законодателната власт и независимостта на съдебната система.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), в писмена форма. – (RO) Последните събития в Тунис раздвижиха отново дискусията за ефективността на политиката на съседство на ЕС в Средиземноморието. Резолюцията на Европейския парламент изпраща мощен сигнал в това отношение. За съжаление, битката на гражданите за зачитане на правата им не получи европейска подкрепа поради липса на конкретен механизъм в споразумението за асоцииране. В резултат от това вълненията бяха насилствено потиснати и бяха дадени жертви. Затова приветствам инициативата за формиране на анкетна комисия. Освен това считам, че наблюдаването на прилагането на клаузата за правата на човека ще избегне повторението на подобни инциденти. Тунизийският народ се нуждае от подкрепа за развитие на правилно работещи държавни институции. На равнището на ЕС случаят с Тунис поражда неотложна необходимост от смяна на приоритетите по отношение на трети страни. Спазването на правата на човека трябва да формира основата за политически диалог. ЕС трябва да поддържа последователното си послание, за да не загуби доверие.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Baudis (PPE), в писмена форма. (FR) Предложението за резолюция потвърждава отново ангажимента на европейците към коренните промени, които желае народът на Тунис. Европа поддържа специални взаимоотношения с народа на Тунис отдавна. Тя беше единствената международна организация, която въведе клаузи, свързани със зачитането на правата на човека и демократичните ценности в своите взаимоотношения с Тунис. Европейската икономическа помощ, предоставяна в контекста на политиката на съседство, помогна за подобряване на средния жизнен стандарт, за създаване на заетост, за обучение на млади хора и за предоставяне на жените на достъп до отговорни позиции. Днес Европа има силно желание да подкрепи народа на Тунис в демократичния преход, който започва.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), в писмена форма.(FR) Народът на Тунис отвори нова страница. С предложението за резолюция Европейският парламент дава своя принос към това, което трябва да бъде европейска позиция. Европейският парламент приветства, първо, смелостта на народа на Тунис, който доведе своята страна до историческа политическа повратна точка. Сега Европейският съюз трябва да отговори на легитимните очаквания на тунизийския народ. Европа трябва да приоритизира своите отношения на онези елементи, които зачитат основните свободи. Накрая, тъй като са извършени закононарушения, ние с основание изискахме незабавно прилагане от страна на Европейския съюз на решенията за замразяване на активи, с които е злоупотребявано от семейството на Бен Али и неговите съдружници.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), в писмена форма. (LT) Гласувах в подкрепа на предложението за резолюция, защото е важно всички политически, социални, граждански и демократични сили в Тунис да бъдат представени във временното правителство, тъй като това е единственият начин да се осигури за това правителство доверието на народа и да му бъде придадена необходимата легитимност, за да подготви избори и преход към демокрация. ЕС и Тунис бяха в процес на формулиране на план за действие за периода 2011-2016 г., като този процес ще изисква и двамата партньори да се ангажират с постигането на по-голям напредък по всички засегнати въпроси по-специално за правата на човека и основните свободи. Европейският парламент осъжда репресивните мерки и непропорционалното използване на сила от силите за сигурност, но дава силната си подкрепа за демократичния процес в страната. Затова е много важно да бъдат създадени необходимите условия за провеждане на избори по график, който ще даде време на всички опозиционни сили и всички медии да се организират на национално равнище, за ново парламентарно събрание със задача да изготви демократична конституция с реален баланс между изпълнителната и законодателната власт и независимостта на съдебната система. Парламентът се надява всички демократични сили, които зачитат свободата на съвестта, договореностите за предаването на властта и свободата на словото, да могат да участват в тези избори.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), в писмена форма. (RO) Египетският народ в момента е на улицата, за да накара да се вслушат в гласа му, само няколко седмици след подобна сцена в Тунис. Положението в арабските страни се сравнява от анализаторите с това в Централна и Източна Европа през 1990-те години. Историята се повтаря 20 години по-късно, като стотици хиляди хора излизат на улиците. Европейският съюз трябва да изрази своята солидарност с народите в арабските страни, които протестират или са протестирали по улиците. Важно е обаче мотивът за излизането на улиците да бъде движен от легитимни демократични стремежи и от необходимостта за подобряване на социалните условия и условията на живот. Със своите демократична традиция ЕС трябва да осъди актовете на репресии и непропорционалното използване на сила от правоохранителните органи, което доведе до смъртни случаи. Демократичният процес в тези страни, където положението още е несигурно, трябва да бъде подкрепен убедително. Всъщност Европейският съюз има задължение за това. Сега трябва да бъдат създадени необходимите условия за организиране на свободни избори, наред с приемането на демократична конституция, която да гарантира свобода на изразяване, политически плурализъм и принципа на избираемостта. Върховният представител на ЕС трябва да играе активна роля при преценяването на потребностите на тези страни, които претърпяват радикални преобразувания, защото нямат практически опит в демокрацията.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), в писмена форма. (PT) Бих искала да изразя моята солидарност с тунизийския народ, който, подбуден от легитимни демократични стремежи и желание за по-добри социални условия и по-лесен достъп до заетост, доведе своята страна до исторически политически повратен момент. Аплодирам тяхната смелост и решителност по време на демонстрациите и осъждам начина, по който мирното протестно движение беше потиснато с насилие, което доведе до повече от 100 души убити. Изразявам моите съболезнования на семействата на жертвите и изразявам своята солидарност с ранените.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), в писмена форма. (RO) Арабският свят е развълнуван от месец и половина, от Тунис до Йемен, от ударна вълна или вятър на свободата. Трудно е за нас все още да кажем за кое от двете става въпрос, предвид сложните последици от протестите, които изпратиха Бен Али в изгнание, а сега клатят трона на Мубарак, като междувременно пада и йорданското правителство като превантивна мярка. Отстраняването на тунизийския президент не означава и изчезване на режима, който остава източник на напрежение. Споделям безпокойството на тунизийците от това, че министри от предишния режим са останали на власт, като някои от тях участваха в потушаването на демонстрациите. Считам, че е дълг на ЕС да насърчи процеса на установяване на демокрация върху стабилни основи, за да бъдат предотвратени условията за замяна на една форма на тоталитаризъм с друга. Тунис всъщност предлага не само модел за онези, които желаят падането на арабските автократи, но продължава да бъде и прецедент, който може да ни помогне да разберем последващите събития в сложното източно уравнение.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), в писмена форма. (PT) Според мен Европа не може да остане безучастна към силата на това интензивно народно протестно движение, което обхваща няколко държави в Северна Африка и Близкия изток. Както казах в Парламента по време на разискването на предложението за резолюция, наистина вярвам, че понастоящем се сблъскваме с един рядък момент в историята: момент, който променя посоката й и изгражда нови реалности. Вместо само няколко лидери, които действат заедно или поотделно, необходимо е Европа като цяло да поеме водеща роля в подпомагането на тези реформи и да намери нова парадигма за Близкия изток, която избягва радикализма и зачита правата на човека, със сигурност, демокрация, достойнство и толерантност. Зная, че нищо вече няма да бъде същото. Изразявам своята солидарност с народите, които се борят за своите права в Северна Африка и Близкия изток, както го направих и по отношение на народите от Източна Европа не много отдавна. Тъй като разбирам, че ислямският радикализъм се появи като политически – а не религиозен – отговор на тези проблеми, подхранван от и като отговор на социалното изключване, надявам се, че тези народи скоро ще докажат, че всички могат да живеят заедно в този регион в мир и взаимно уважение, независимо от вероизповедание, политически избор или етнически произход.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), в писмена форма. (PT) Гласувах в подкрепа на резолюцията, тъй като тя изразява солидарност с народа на Тунис, който, мотивиран от легитимни стремежи към демокрация и подобрени условия за живот, доведе страната си до исторически политически повратен момент. ЕС не може да избяга от своята отговорност и затова върховният представител трябва да насърчи създаването на специална група с участието на Европейския парламент, което ще й даде възможност да прецени необходимостта от помощ в демократичния процес на преход, особено по отношение на подготовката на свободни и демократични избори.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Настоящото положение в Близкия изток показа колко малко знаем за обикновените араби: за това какво мислят онези, които демонстрират в Тунис и Кайро, и какво наистина чувстват и искат. Телевизионните компании със световно покритие като „Си Ен Ен“ и „Ал Джазира“ и социалните мрежи показват първите стъпки на глобално гражданско общество, което може да следи събития като тези в Тунис и Египет в реално време.

Дълго време Западът предпочиташе политика на въздържаност поради страх от ислямски екстремизъм, вместо да се сдобие с партньори, които споделят същите идеи и подкрепят общества, които са политически организирани в демокрация, свобода и правова държава. Западът постъпваше така, защото се твърдеше, че такива партньори не съществуват. Изглежда, че това не е напълно вярно. Тяхната относителна тежест и способността им да мобилизират съответните страни в тази насока все още предстои да бъдат установени. Затова се препоръчват предпазливост, внимателно наблюдение на събитията и европейска помощ за демократите, които отхвърлят и светския милитаризъм, и религиозния фундаментализъм.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), в писмена форма. (PT) Демократичните ценности на свободата и правото на самоопределение трябва да бъдат зачитани от всички народи. Затова мога само да приветствам приемането на предложението за резолюция относно политическото положение в Тунис, с което Парламентът изразява своята солидарност с тунизийския народ. Въпреки репресивните мерки и използването на сила от силите за сигурност, чрез своите демонстрации тунизийците успяха да сложат край на диктаторския режим на президента Бен Али. Аз съм разочарован обаче от неуспеха на Европейския съюз да разработи по-последователна и ефективна външна политика спрямо някои от своите партньори, за да може да допринесе за сваляне на тоталитарните режими, които все още съществуват, като този, който беше на власт в Тунис.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), в писмена форма. (PT) Подписахме предложение за резолюция от нашата група относно положението в Тунис, в което приветстваме решителността на тунизийския народ да възвърне свободата си и да сложи край на съществуващия режим, и показваме солидарност с всички прогресивни сили в Тунис и с неговия народ.

В резолюцията ние подчертаваме също необходимостта, ако тунизийският народ поиска, да окажем необходимата финансова помощ и за завършване на реформите, които вече са започнати, и за задоволяване на икономическите и социални потребности на народа на Тунис.

За нас е ясно обаче, че намесата във вътрешните работи на Тунис трябва да бъде избегната. Не е работа на Европейския съюз да казва кой трябва или не трябва да управлява тези страни. Техните народи се пробуждат сами и те трябва да изберат кой искат да ги управлява. Не бива да им налагаме нищо.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Grech (S&D), в писмена форма. (EN) Тъжно е, че ЕС се забави твърде много в отговора си на политическите и социални вълнения в Близкия изток – в Тунис, а неотдавна и в Египет. Наш дълг като Съюз беше да поставим там политическите си антени и да установим, че е в ход криза, и нещо повече, да проявим инициатива в това отношение. Вместо това ние стояхме отстрани пасивно и самодоволно; отказвахме да разтълкуваме знаците, които ясно показваха положение на политически и социални вълнения, които в края на краищата изведоха хората на улицата да протестират. Трябва да намерим начин да се свържем наистина и да подкрепим активно хората в тези страни. Не бива да правим това по налагащ се начин, а по начин, който ще увери тези граждани, че Европа ще подкрепи активно стабилността, икономическия просперитет и свободата в съответните региони. Предвид горното, както и при палестинско-израелския конфликт, ЕС избра да не предприеме необходимите действия. Няма едно лице или институция, които да говорят от името на Европа с един глас. Този въпрос най-после трябва да бъде решен, ако искаме да имаме някакво значимо влияние в международните отношения, особено във връзка с регион, който е толкова близо до нас.

 
  
MPphoto
 
 

  Mathieu Grosch (PPE), в писмена форма. − (DE) Подкрепям предложението за резолюция въпреки факта, че считам, че демократичните сили в тези страни се нуждаят от по-постоянна подкрепа на по-ранен етап. Много държави-членки на ЕС имат проблем с това, често защото са заложени техни икономически интереси. Египет, Русия и Китай са добри примери за „политическа дискретност“ или запазване на „мълчание“. Надявам се събитията в Северна Африка да накарат ЕС да предприеме по-смел подход.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), в писмена форма.(FR) Като гласувам за предложението за резолюция относно Тунис, аз изразявам ясно пълната си подкрепа за тунизийския народ и за историческата демократична революция, която той започна. Съжалявам, че Европейският съюз реагира бавно, с което остави много лошо впечатление за нашата дипломатическа служба, която все още не е на нивото на своите отговорности и която се бори да говори с един глас на международната сцена. Съюзът сега трябва да предостави всякаква техническа, правна и финансова помощ, необходима за безпроблемното организиране на свободни избори в Тунис. Трябва неотложно да преразгледаме нашата политика за съседство спрямо трети страни и да направим включването на клаузи за правата на човека съществено условие за всички наши търговски споразумения.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE), в писмена форма. (EN) Гласувах за резолюцията относно Тунис, за да изразя моята солидарност с желанието на народа на Тунис да постигне свобода на изразяване и да възстанови свободните избори. Тревожно е, че ЕС беше изненадан, когато започнаха масовите народни демонстрации срещу предишния авторитарен режим. Нека тези събития ни напомнят, че стабилността на икономическите и политически отношения с нашите партньори може да се основава единствено върху истинска демокрация и пълноценно упражняване на правата на човека. Призовавам върховния представител да насърчи формирането на специална група, която да помогне на Тунис в напредъка към демокрация.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), в писмена форма. (IT) През последните месеци Европейският съюз прегледа своята политика на съседство, като подчерта разграничението между политическите цели, преследвани от държавите-членки от Средиземноморието, и тези от Централна, Източна и Северна Европа. Нищо от това обаче не доведе до анализ, който да може да предотврати това, което се случи и продължава да се случва в различни африкански държави. Подкрепям изцяло целите, включени в предложението за резолюция, внесено днес в Парламента; това са цели, които Европейският парламент като цяло желае да следва по отношение на положението в Тунис. Осъждането на репресивните мерки и непропорционалното използване на сила, изискването за замразяването на присвоените активи на семейството на Бен Али и подкрепата за създаването на три комисии, насочени към борба срещу корупцията, която характеризира системата на управление в Тунис през последните 23 години: това бяха исканията, отправени днес от Европейския парламент. И накрая, призоваваме върховният представител да вземе решение за намеса в подкрепа на населението чрез специална група, в организирането на която Парламентът също трябва да участва. Считам, че е жизнено важно в този момент Европейският съюз да направи присъствието си осезаемо за тунизийския народ и да го върне на пътя към истинска демокрация.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (S&D), в писмена форма.(PL) Европейският парламент бързо прие позиция относно положението в Тунис с оглед на положението в целия регион. Ние симпатизираме на желанието на народите, които искат по-добър живот, участие във властта и по-добро бъдеще. Свидетели сме на принудителното отстраняване на авторитарните ръководители. Тунис има нужда от разумно партньорство с нас. Необходимо ни е систематично укрепване на признаването на ценностите, които подкрепяме. Имаме нова Служба за външна дейност, която трябва да улесни тази работа. Както и Тунис, не бива да забравяме и развитието на положението в Египет и други страни в региона. Приветствам факта, че приехме предложение за обща резолюция, което беше внесено от пет политически групи.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), в писмена форма. (EN) Гласувах за резолюцията относно Тунис. Считам, че е жизнено важно Парламентът да покаже недвусмислено, че е на страната на демокрацията, правовата държава и защитата на правата на човека в Тунис и навсякъде в Близкия изток.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) Приветствам демонстрациите в Тунис, които доведоха до това тунизийският народ да възвърне свободата си и да сложи край на режима, установен през 1987 г. от вече сваления президент Зин ал Абидин бен Али. Сега всички политически, социални, граждански и демократични сили в Тунис е необходимо да бъдат надлежно представени, защото това е единственият начин да се осигури за временното правителство доверието на народа и да му се даде легитимността, необходима за подготовка на избори и преход към демокрация. Считам също, че трябва да проучим начини да помогнем на Тунис, включително финансово, както и подкрепа и помощ, което европейското гражданско общество може да даде на тунизийското гражданско общество, особено на организации за защита на правата на човека и на социалните партньори.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), в писмена форма.(FR) Подкрепям позицията, приета в предложението за резолюция относно Тунис. Тунис достигна историческа повратна точка в своята история: наш дълг е да подкрепим тунизийския народ, като му помогнем да изгради стабилна демокрация и като подкрепим и укрепим гражданското общество, което със своята подкрепяща сила прави много за укрепването на демокрацията. Подкрепям изцяло демократичния преход на Тунис и процеса на развитие. Затова насърчавам временното правителство в усилията му да организира демократични избори, в които са представени всички политически страни.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), в писмена форма. (ES) Гласувах за предложението за резолюция относно положението в Тунис, тъй като съм съгласен, че е необходимо да изразим нашата солидарност и подкрепа за тунизийския народ и неговите искания за демокрация и социални подобрения. Считам, че е изключително важно Парламентът да заеме позиция на категорична подкрепа за смелостта и решителността на потиснатите народи; в този случай народът на Тунис, където имаше масови демонстрации в борба да се сложи край на тиранията, наложена от вече бившия президент Бен Али. Струва ми се особено важно, че според резолюцията политиката за съседство е необходимо да бъде преработена, тъй като – и аз съм я осъждал многократно за това – тя е насочена повече към сключване на несправедливи търговски договори, отколкото към развитие за народа, правата на човека, или за прекратяване на автокрациите и социалните несправедливости. Гласувах за резолюцията и защото съм съгласен с осъждането на репресиите, извършвани от тунизийското правителство по време на народните демонстрации, и защото съм съгласен с искането за независимо разследване на тези репресии и на широко разпространените корупционни практики на правителството на Бен Али.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), в писмена форма. (EN) По правило, след като бъде променена конституцията и бъде създадена нова форма на управление, страната се нуждае от демократични и честни избори. Можем да започнем обсъждане за финансова или друга подкрепа, едва след като Тунис изпълни всички препоръки на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ), Европейския парламент, Европейския съюз и Европейския съвет. За съжаление, историята ни учи, че страните, които се стремят към демокрация, стават центрове на корупция и злоупотреби. Този процес е свързан с високо ниво на престъпност и нарушения на закона и социалните правила. Гласувах в подкрепа на резолюцията, като имах предвид факта, че финансова подкрепа за Тунис трябва да се предостави едва след свободни избори и под строгия контрол на институциите, които отговарят за финансовата подкрепа.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), в писмена форма. (DE) Гласувах в подкрепа на предложението за обща резолюция относно положението в Тунис, защото то изразява отношението на Европейския парламент към събитията в Тунис по ясен и балансиран начин. От съществено значение е преходното правителство да организира избори колкото е възможно по-скоро, за да може страната да премине от авторитарно управление към стабилно демократично управление. Резолюцията призовава също така баронеса Аштън да предприеме бързи действия и да осигури на Тунис помощта от ЕС, от която се нуждае.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), в писмена форма. (DE) Предложението на Европейския парламент за резолюция относно положението в Тунис подкрепя усилията на тунизийския народ да премине към демокрация. То подчертава също така факта, че е необходимо да бъдат създадени нужните условия за избиране на парламентарно събрание. След това едно такова събрание трябва да изготви демократична конституция, която гарантира разделението на властите. Репресивните мерки и непропорционалното използване на сила от силите за сигурност са осъдени. Поради тези причини подкрепям предложението за резолюция относно положението в Тунис.

 
  
MPphoto
 
 

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D), в писмена форма.(PL) С оглед на последните събития в Тунис бих искал да изразя моята солидарност с народа на тази страна. Като Европейски съюз ние трябва да подкрепим тунизийския народ, чиито протести и демонстрации му позволиха да се освободи и да си възвърне свободата от режим, който съществува от много години. Бих искал също така да осъдя репресиите и актовете на насилие, извършени от силите за сигурност и насочени срещу демонстрантите. Одобрявам изцяло призива на Европейския съюз. За съжаление, събитията в Тунис разкриха отново слабостите на външната политика на Европейския съюз. Европейската служба за външна дейност и Европейската комисия трябва да бъдат призовани да предприемат по-осезателни мерки. В своите общи действия в сферата на външната политика Съюзът трябва да призове за повече внимание към въпросите, свързани със защитата на правата на човека и демокрацията. По време на гласуването на предложението за резолюция на Европейския парламент, описващо положението в Тунис, аз гласувах в подкрепа на документа, защото считам, че ние, Европейският съюз, имаме идеална възможност да помогнем за изграждане на гражданско общество в Тунис.

 
  
MPphoto
 
 

  Justas Vincas Paleckis (S&D), в писмена форма. (EN) Изразявам своята солидарност с тунизийския народ, който, подтикнат от желание за по-добри социални условия и по-лесен достъп до заетост, доведе своята страна до историческа политическа повратна точка. Събитията в Тунис разклатиха и основите на недемократичните режими в други страни. Все още не е ясно докъде ще доведе смяната на правителството. Надявам се, че всички демократични сили, които обещават да зачитат плурализма, свободата на съвестта и условията за демократично предаване на властта, ще могат да участват в изборите за ново парламентарно събрание. Гласувах за резолюцията, защото съм за подкрепата на ЕС за икономиката на Тунис под формата на заеми и субсидии, които биха предложили на тунизийците перспектива за квалифицирани работни места, като част от истински договор за развитие за затвърждаване на местните и чуждестранни продуктивни инвестиции.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), в писмена форма. (IT) Гласувах в подкрепа на предложението за резолюция относно положението в Тунис, за да изразя заедно с моите колеги позицията на Европейския парламент по отношение на „Жасминената революция“. Партньорството между Тунис и Европейския съюз, взаимоотношенията със страните от Северна Африка в рамките на Съюза за Средиземноморието и всички отношения на съседство трябва да бъдат ефективно изведени на преден план, за да може народът на Тунис, с когато заставаме рамо до рамо, да постигне организиран и мирен преход към ефективна демократична система. Помощта на ЕС трябва да послужи за предупреждение, за да осигури правилен изборен процес и да гарантира зачитане на правата на човека, като целта е да бъде подкрепен и консултиран народът на Тунис, за да предотврати движенията към фундаментализъм. ЕС със сигурност не бива да се проваля в изпълнението на своя ангажимент по отношение каузата на демокрацията и правата на човека.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Papanikolaou (PPE), в писмена форма. (EL) Гласувах в подкрепа на предложението за резолюция относно Тунис, както и всички политически групи, като опит да изпратим послание за подкрепа на тази страна. Стабилността в областта е основна и постоянна амбиция на Европа. В бъдеще създаването на пространство на просперитет, в което ще преобладават демократични режими и зачитане на правата на човека, трябва да формира основния стълб на политиката на съседство на ЕС в Средиземноморието. Не бива да забравяме, че източниците на нестабилност в съседство на Европа могат да предизвикат верижни реакции и да генерират вълни от бежанци и имигранти дори по-големи от предизвиканите в миналото от конфликтите в Централна Азия.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), в писмена форма. (PT) Гласувах в подкрепа на предложението за резолюция относно настоящото положение в Тунис. Присъединявам се към Парламента в изразяването на солидарност с тунизийския народ, който, подтикван от легитимни демократични стремежи и желание за по-добри социални условия и по-лесен достъп до заетост, доведе страната си до исторически политически повратен момент. В тази връзка аплодирам смелостта и решителността, показани от тунизийския народ по време на демонстрациите, и се присъединявам в осъждането на репресивните мерки и непропорционалното използване на сила от силите за сигурност. Твърдо подкрепям необходимия демократичен процес, който Тунис ще извърши, и подчертавам значението на създаването на подходящи условия за провеждане на избори в рамките на период, който ще позволи на всички опозиционни сили и на медиите да се организират на национално равнище и да създадат демократичната основа за едно ново общество. Приветствам искането на Парламента към Комисията и Европейската инвестиционна банка да подготвят подкрепата за Тунис под формата на заеми със субсидирани лихвени проценти, за да може да се даде възможност на тунизийската икономика да се разнообрази и да се предложи на младите тунизийци перспектива за квалифицирани работни места като част от истински договор за развитие за засилване на местните и чуждестранни продуктивни инвестиции.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), в писмена форма. (PT) Дадох своята подкрепа за предложението за резолюция и се присъединявам към изразяването на солидарност с тунизийския народ, който, подтикван от легитимни демократични стремежи и желание за по-добри социални условия и по-лесен достъп до заетост, доведе страната си до исторически политически повратен момент. Искрено се надявам, че сега ще бъдат създадени условия и ще бъде оказана подкрепа на Тунис, за да постигне напредък с реформите, необходими за изграждане на стабилна, толерантна демокрация, която зачита малцинствата.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), в писмена форма.(FR) С гласуването в подкрепа на предложението за резолюция относно положението в Тунис аз искам преди всичко да изразя моята солидарност с тунизийския народ, който, подтикван от легитимни демократични стремежи и воля да подобри социалното положение в страната си, доведе страната до историческа политическа повратна точка. Призовавам Европейският съюз да пренасочи – и да увеличи – средствата за различните инструменти за финансиране на сътрудничеството между ЕС и Тунис. Това трябва да бъде направено бързо. Призовавам също така настоятелно Европейският съюз да се поучи от тези събития и да преразгледа своята политика за подкрепа на демокрацията и правата на човека, като направи строгото им съблюдаване съществено условие за сътрудничеството на ЕС с трети страни.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), в писмена форма. (EN) С тази резолюция ЕП изразява своята солидарност с тунизийския народ, който, подтикван от легитимни демократични стремежи и желание за по-добри социални условия и по-лесен достъп до заетост, доведе страната си до исторически политически повратен момент. В тази връзка Парламентът аплодира неговата смелост и решителност по време на демонстрациите, изразява своите съболезнования на семействата на жертвите и своята солидарност с ранените. Парламентът осъжда също така репресивните мерки и непропорционалното използване на сила от силите за сигурност, но аплодира, за разлика от това, действията на въоръжените сили, които отказаха да стрелят срещу демонстрантите. Той призовава за независимо разследване на инцидентите, довели до смърт и прекомерно използване на насилие през изминалите седмици, и на корупцията, като отговорните лица да бъдат подведени под отговорност.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), в писмена форма. (IT) Вълненията в Тунис през последните дни вече доведоха до най-малко 35 потвърдени смъртни случая. Делегацията на Парламента за взаимоотношения с Магреба вече призова за независимо разследване дали правителството е виновно за използването на насилие по време на сблъсъците по улиците. Извънредното положение, наложено в страната, която по традиция е светска държава, прогресивна и демократична, трябва да бъде отменено незабавно, за да се даде възможност на тунизийските органи да възобновят нормалните демократични процеси. От своя страна, всички правителства в Европа, включително швейцарското, трябва се съгласят да сътрудничат с оглед да бъдат върнати парите и имуществото, придобити от семейството на президента Бен Али. Накрая, всеки признак за разрастване и разпространение на движението „Салафи“ трябва да бъде ограничен веднага, тъй като то би насърчило радикална версия на исляма в Тунис.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), в писмена форма.(FR) Време беше Европейският парламент да прекрати мълчанието си по отношение на тунизийското въстание. Как може човек да остане глух за призивите, как да остане равнодушен към тази липса на демокрация, как да остане спокоен, като гледа как мъже и жени, богати и бедни, млади и стари искат да бъдат освободени от един режим на страха?

Тунис имаше мълчаливо приет автократичен модел, сценарий, при който най-бедните и дори средната класа не можеха да си представят някой ден да станат господари на собствената си съдба. Този единствен подход беше разбит на пух и прах. Тези стъпки към свободата положиха основите на ново общество и създадоха надежди за ново равновесие. Дните на диктаторския и технократичен Изток свършиха. Сега остава да бъде създаден друг вид Изток.

Да се надяваме, че европейските институции ще бъдат по-отзивчиви от когато и да било към исканията за сътрудничество от тези нови държави.

 
  
MPphoto
 
 

  Rafał Trzaskowski (PPE), в писмена форма. − (PL) Подкрепям предложението за резолюция, и по-специално разпоредбите относно конкретните инструменти, с които разполагаме, за влияние върху системните промени, които се извършват в страната. Тук имам предвид преди всичко политическата подкрепа за възможно най-голямо участие на върховния представител, извършващото се преразглеждане на политиката за съседство на ЕС, договарянето на нов план за действие за Тунис за периода 2011-2016 г. и изпращането на наблюдателна мисия на ЕС, която несъмнено ще окаже подкрепа за изборите, които бяха обявени.

 
  
  

Предложение за резолюция (RC-B7-0075/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), в писмена форма. (RO) Глобалното разпространение на туберкулозата остава сериозен повод за безпокойство, тъй като заболяването продължава да бъде сред основните причини за смъртност в световен мащаб и причинява смъртта на около 2 милиона души годишно. Независимо от постигнатите успехи, през последните години се наблюдава драматично увеличение на честотата на тази бактериална инфекция, поради социално-икономическия упадък в страните от бившия съветски блок, слабостите в инфраструктурата на обществените здравни системи и неравнопоставения достъп до лечение. Приветствам предложението за обща резолюция относно инициативата за ваксина против туберкулоза, тъй като считам, че ваксините, наред с най-ефективните тестове за откриване на инфекцията и най-добрите методи за лечение, са ключовото оръжие в борбата срещу това заболяване. Считам също така, че достъпът до питейна вода и балансирана диета, както и свободният достъп до услугите на здравеопазването играят важна роля за подобряване на жизнените условия и в борбата срещу бедността и туберкулозата. С оглед на тези съображения гласувах за предложението за обща резолюция относно инициативата за ваксина против туберкулоза.

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (ALDE), в писмена форма. – (GA) Според инициативата за ваксина против туберкулоза всяка година се установяват около 9 милиона нови случая на туберкулоза, а 2 милиона души годишно умират от туберкулоза: по един смъртен случай на всеки 18 секунди. Остават само четири години до крайния срок за целта на хилядолетието по отношение на премахване на заболяванията, а туберкулозата все още е една от основните причини за смъртност в световен мащаб, и най-опасната за хората с ХИВ/СПИН. Европейският съюз трябва да изпълни своята отговорност по осъществяването на целта на хилядолетието на ООН за борба с туберкулозата и изкореняването й преди 2015 г. Гласувах в подкрепа на това важно предложение за резолюция и съм съгласен, че борбата с туберкулозата трябва да бъде включена в стратегията „Европа 2020“. Както е посочено в резолюцията, Комисията и държавите-членки трябва да положат всички усилия, за да гарантират, че до бедните хора в развиващите се страни ще достигне подходящ процент от средства за здравеопазване и че грижите в тази сфера в бедните райони ще бъдат подобрени и подкрепени.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), в писмена форма. (LT) Гласувах в подкрепа на това предложение за резолюция относно инициативата за ваксина против туберкулоза, тъй като това заболяване си остава една от основните причини за смъртност в световен мащаб, като причинява смъртта на почти 2 милиона души годишно. Тази инициатива ще се прилага в интерес на страдащите от туберкулоза по света, най-вече на тези в най-слабо развитите страни. Тя би допринесла също така и за осъществяване на целите на стратегията „Европа 2020“ и Целите на хилядолетието за развитие до 2015 г. Освен това програмата за ваксинация може да засили стратегическата независимост на ЕС в борбата против туберкулозата и други заразни болести. Трябва да се подчертае, че ваксините представляват съществен инструмент за борба против туберкулозата в комбинация с по-добри тестове за откриване на съществуваща инфекция. Тези тестове трябва да са надеждни, евтини и достъпни за всички пациенти, като са необходими и по-ефикасни методи за диагностициране и лечение. Това предполага значително изместване на фокуса на изследователската дейност и увеличение на устойчивото финансиране за ваксинационния пакет. Следователно Европейската комисия и държавите-членки трябва да спазват своите задължения по финансирането и да правят всичко необходимо, за да гарантират, че средствата, отпуснати за здравеопазване, достигат също и до най-бедните и уязвими хора в съответната държава.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), в писмена форма. (RO) Ваксинирането срещу туберкулоза и инвестирането в изследователска дейност, насочена към разработването на нови лечения на това заболяване, са единствените решения в посока изкореняването му до 2050 г. За съжаление, Румъния разполага с тъжна статистика по отношение на разпространението на това заболяване, тъй като е на първо място по брой на заболелите от туберкулоза в Европейския съюз, където, според експертите, ще остане за дълго. При тези обстоятелства програмите на Европейския съюз и средствата, отпускани за лечение на туберкулозата, са добре дошли, а инвестирането в здравето на европейските граждани е важно. Според данни на компетентните румънски органи всяка година в Румъния има 30 000 нови случая на туберкулоза. Едно от възможните обяснения за откриването на толкова много нови случаи всяка година е именно високото ниво на напредък, настъпило в резултат от появата на нови програми за превенция, повечето от които финансирани от Европейския съюз. Въпреки че Румъния все още има най-високата честота на заболяване от туберкулоза в Европа, стойностите на този показател свидетелстват за значително намаляване болестта през последните пет години. Налице е също така и тенденция към намаляване на смъртността от туберкулоза в Румъния от 10,7% през 2002 г. до 7,6% през 2008 г. Средствата, предоставени за програмите за премахване на туберкулозата, са добре дошли, тъй като през последните 35 години не са открити нови диагностични или терапевтични средства.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Brzobohatá (S&D), в писмена форма. (CS) Подкрепих предложението за резолюция относно борбата с туберкулозата по ред причини. Първо бих искала да подчертая необходимостта да разгледаме хуманитарния аспект на това заболяване, тъй като то може да бъде предотвратено само с ваксинация. Ето защо смъртността от над 2 милиона души годишно не само е твърде висока, но преди всичко ненужна. Напълно съм съгласна, че туберкулозата е ярък пример за неравнопоставеността между нациите, тъй като е почти напълно изкоренена в индустриално развитите държави. Създаването на инициативата за ваксина против туберкулоза (“Tuberculosis Vaccine Initiative“, TVBI) подпомага страдащите от туберкулоза по целия свят, и най-вече тези в по-слабо развитите страни. Лично аз считам, че този начин на борба с туберкулозата е пример за солидарността на европейските граждани и опит за ограничаване на напълно ненужните смъртни случаи, резултат просто от липсата на средства за ваксиниране в по-слабо развитите държави.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), в писмена форма. (PT) Чрез това предложение за резолюция ние приветстваме инициативите на Европейския съюз за борба с туберкулозата в най-бедните държави, но призоваваме за предприемането на по-обширни научни изследвания с цел разработване на нови лекарствени средства и нови ваксини срещу това заболяване. Ваксините са най-евтиното и най-ефективно средство в здравеопазването за предпазване на европейците от инфекциозни заболявания, но е важно също така здравеопазването да достигне до развиващите се страни, за да допринесе за увеличаване на продължителността на живота и справяне с бедността.

Както казах, налице е известен напредък и ние сме на прав път, но Европейският съюз трябва да удвои усилията си и да изисква по-координирани действия за интегриране на европейските изследвания в борбата с болестите, свързани с бедността. Това е единственият начин да успеем да облекчим трагичната здравна ситуация, в която се намират някои развиващи се страни. Бих искала да попитам Комисията какви действия възнамерява да предприеме за научноизследователските усилия в тази област, за увеличаването на тези усилия и за превръщане на резултатите от изследванията в полза за европейците в светлината на стратегията „Европа 2020“.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), в писмена форма. (PT) Гласувах в подкрепа на предложението за резолюция относно инициативата за ваксина против туберкулоза, защото само широкомащабна кампания за ваксиниране може да допринесе за реализирането на Целите на хилядолетието за развитие, според които трябва да се спре нарастването и да се обърне тенденцията по отношение на честотата на заболеваемостта от туберкулоза до 2015 г., както и да се премахне заболяването до 2050 г. Необходимо е спешно да се проучат иновативни инициативи за финансиране с цел укрепване на здравните системи и борба с неравнопоставеността, особено по отношение на здравословното състояние на майките и детската смъртност.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Въпреки че туберкулозата е едно от заболяванията, което на практика вече не е сред основните причини за безпокойство в развитите страни, истината е, че днес тя е все още една от основните причини за смъртност по света и причинява смъртта на 2 милиона души годишно. По-специално в развиващите се страни това заболяване все още е фатално в много от случаите, особено когато е съчетано с ХИВ/СПИН.

Следователно то е пример за здравната неравнопоставеност между индустриализирания свят и развиващите се страни. В допълнение, въпреки че туберкулозата все още убива, научните разработки са изоставени просто с цел търговски облаги. Затова е важно Европа да одобри научните изследвания и да подкрепи инициативата за ваксина против туберкулоза (TBVI), така че една широкомащабна кампания за ваксиниране да окаже положителен ефект за премахването на туберкулозата до 2050 г.

Както ни е известно, ваксините представляват съществено средство в съчетание с по-добри, евтини и по-надеждни тестове за откриване на инфекцията, както и с по-ефективно диагностициране и лечение. Това означава основно препозициониране на изследователската дейност, както и по-голяма и устойчиво финансиране, за което според мен Европейският съюз може да изиграе важна роля.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), в писмена форма. (PT) Това предложение за обща резолюция, което заменя предложенията на групата на Алианса на либералите и демократите за Европа, групата на Зелените/Европейски свободен алианс и групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент, е предназначено да подкрепи инициативата за ваксина против туберкулоза (TBVI) с оглед осъществяване на целите, определени от ООН в Целите на хилядолетието за развитие. Те включват обръщане на тенденцията по отношение на броя заболели от туберкулоза до 2015 г и премахване на заболяването до 2050 г. Подобряването на здравословното състояние на световното население е една от основните грижи на Европейския съюз. Въпреки че може да се каже, че в Европа туберкулозата е под контрол, тя все още причинява смъртта на милиони хора в развиващите се страни, наред с други заразни болести. От съществено значение е да се обединят политическите и финансови усилия, за да се сложи бързо край на това световно бедствие. Затова приветствам одобряването на тази инициатива за премахване на това заразно заболяване, което дори и през XXI век все още причинява смъртта на много хора, особено в развиващите се страни.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), в писмена форма. – (PT) Усилията в областта на изследователската дейност и разработването на нови лекарства и ваксини, ефективни срещу заболявания като туберкулозата, които с всяка следваща година продължават да отнемат живота на милиони по целия свят, трябва да се стимулират, а положителните резултати трябва да се приветстват. След постигането на такива резултати е необходимо научните и технологични постижения да бъдат предоставени на онези, които се нуждаят от тях, без всякакво изключение.

Следователно единственият критерий за достъп трябва да е нуждата. В третия свят изплащането на външния дълг и лихвата за обслужване на дълга на богатите страни представлява съществено източване на ресурси, които следователно не достигат до бюджетите за здравеопазване и образование, а те от своя страна са редуцирани почти до незначителни. За това допринасят и така наречените „програми за структурно приспособяване“, наложени отвън.

Следователно борбата със заболяванията, които, подобно на туберкулозата, се разпространяват в условия на бедност, включва противопоставяне на тези механизми, създаващи и поддържащи зависимост и бедност. В този смисъл е жалко, че предоставянето на новата противотуберкулозна ваксина на по-слабо развитите страни – което ние очевидно препоръчваме – се прави в името на укрепване на ролята и лидерството на Европейския съюз в тези държави, както се вижда от въпроса, довел до изготвянето на това предложение за резолюция.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), в писмена форма.(FR) Как е възможно някой да не подкрепи инициатива, насочена към премахване на туберкулозата до 2050 г, когато тя продължава да причинява смъртта на 2 милиона души годишно в световен мащаб?

Въпреки това настина ми се струва странно как един текст, осъждащ незадоволителните здравни услуги в развиващите се страни, избирателно пропуска един от най-големите скандали в наше време. Ограбването на лекарите на тези страни от страна на по-богатите държави, които са се отказали да обучават достатъчно добре с надеждата да спестят от социалната им защита. Вследствие на това във Франция numerus clausus, или броят на студентите, допуснати да продължат обучението си през втората година, е около 7000. В същото време всяка година близо 3000 лекари с дипломи, придобити извън Европа, получават право да практикуват във Франция, и това без да споменаваме чуждестранните студенти, които обучаваме, които придобиват френски дипломи и никога не си тръгват. В същото време според изчисления на СЗО в бедните страни не достигат 4,5 милиона специалисти в областта на здравеопазването.

Странно е също как текстът пропуска да отбележи между 5500 и 6000 случая на туберкулоза във Франция. Там болестта е била изкоренена и повторната й поява може да се свърже пряко с масовата имиграция. Не вярвам също, че в това отношение сме изолиран случай в Европа.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), в писмена форма.(FR) Наличието на туберкулоза в световен мащаб продължава да бъде причина за безпокойство. Изглежда обаче, че само широкообхватна кампания за ваксиниране може да предотврати опасността, с която това заболяване застрашава здравето на много хора, живеещи в развиващите се страни. Ето защо подкрепих тази резолюция, за да призовем за по-големи дългосрочни инвестиции от държавите-членки и Европейската комисия, така че да разполагат със средства за борба с туберкулозата, по-специално чрез научноизследователска дейност и иновации. Не трябва обаче да се спира до отпускането на съответните ресурси: от подкрепа се нуждаят здравеопазването и здравните услуги, така че това е една друга област, в която трябва да се работи и която не бива да се пропуска.

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Higgins, Seán Kelly, Mairead McGuinness и Gay Mitchell (PPE), в писмена форма. (EN) Въздържахме се при окончателното гласуване относно инициативата за ваксина против туберкулоза (RC-B7-0075/2011). Напълно подкрепяме целта на инициативата за ваксината, но не можем да подкрепим позоваване, което ни връща към друго парламентарно гласуване, което от своя страна, наред с другото, подкрепя прекъсване и противоречи на предишно обяснение за гласуване, което сме вписали в протокола на Парламента.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), в писмена форма. (LT) Съгласен съм с настоящия документ, тъй като трябва да се преборим с туберкулозата, която причинява смъртта на почти два милиона души по света всяка година, а почти една трета от световното население е заразено с нея. Тя е заболяване, представляващо сериозна заплаха за хората, и е втората по значение причина за смъртност от заразни болести в световен мащаб. Туберкулозата е тясно свързана със социални и икономически проблеми като бедността, безработицата, алкохолизма, наркоманиите и ХИВ/СПИН, както и с неудовлетворителното състояние и липса на средства в здравните системи в бедните страни и забавянето в диагностицирането. Удовлетворен съм, че моделът на инициативата относно ваксината против туберкулоза беше изваден на дневен ред, тъй като всички пациенти, страдащи от това заболяване по света, ще могат да се възползват от резултатите от научните изследвания и разработки. Бих искал също така да отбележа, че все още финансирането за борба с туберкулозата е недостатъчно и е необходимо да се осигурят специфични механизми за финансиране, които да допринесат за лицензирането на ваксини за туберкулозата в Европа, за достъпността до ваксините, за клинични проучвания върху туберкулозата и за по-ефективно диагностициране и лечение, а също така парите, отпуснати на здравните институции, да достигнат до най-бедните и най-уязвими жители на съответните държави.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), в писмена форма. (IT) За съжаление, туберкулозата е една от основните причини за смъртност по света. Всъщност около 2 милиона души умират годишно в резултат от заболяването. Внасяйки това предложение за резолюция, Парламентът цели да прикани Европейския съюз да изпълни Целите на хилядолетието за развитие (ЦХР) на ООН, които предвиждат спиране на нарастването на честотата на това сериозно заболяване до 2015 г. Предварителните оценки са тревожни и ние сме дълбоко загрижени за сериозността на положението, особено по отношение на най-бедните държави, в които смъртните случаи от туберкулоза непрекъснато се увеличават. Затова давам пълната си подкрепа за предложението за обща резолюция относно Инициативата за ваксина против туберкулоза, защото освен че очертава условията за здравеопазване в развиващите се страни, тя се опитва да се заеме коренно с проблема, дарявайки повече средства и поддържайки научните изследвания.

 
  
MPphoto
 
 

  Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), в писмена форма.(PL) Въпреки че в много от европейските държави ваксинирането срещу туберкулоза е задължително, световната статистика е тревожна. Броят на хората, заразяващи се с това заболяване, ни кара да осъзнаем, че днес, в XXI век, не само трябва да провеждаме задълбочена информационна кампания и да осигуряваме правилната профилактика, но преди всичко трябва да увеличим финансирането за предпазни ваксинации. Само това ще ни позволи да намалим разпространението на заболяването. Затова одобрих предложението за резолюция. Благодаря Ви.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), в писмена форма. (EN) Напълно подкрепям призивите за увеличаване на финансирането и за алтернативни начини на финансиране на програмите за туберкулозата. Като председател на работната група по иновациите, достъпа до здравни грижи и заболяванията, свързани с бедността, в този Парламент, считам, че е жизненоважно да фокусираме усилията си върху научните изследвания и иновациите, за да изпълним Целите на хилядолетието за развитие. Световните нива на заболеваемост от туберкулоза все още са неприемливо високи и приветствам нови начини на финансиране на инициативата за ваксина против туберкулоза за една широкообхватна кампания за ваксиниране.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) Макар че в развитите държави туберкулозата на практика е изчезнала, тя си остава заплаха в бедните и слаборазвити държави, особено в Африка, където продължава да убива милиони хора всяка година. Само ваксинационен план на глобално ниво може да сложи край на това бедствие и да превърне тоталното премахване на заболяването в реалност до 2050 г. като част от осъществяването на Целите на хилядолетието за развитие.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), в писмена форма. (ES) Съгласен съм с почти всичко, съдържащо се в това предложение за резолюция, с неговата крайна цел и с позицията, че достъпът до здравни грижи е право, което трябва да бъде гарантирано от правителствата, които „трябва да изпълняват своето задължение да предоставят услуги за обществено здравеопазване на цялото население на своите държави“. Въпреки това не го подкрепям, тъй като считам, че повечето предложения и цели, които то поставя, са неамбициозни и определено недостатъчни. Считам, че не е достатъчно да предложиш изкореняване до 2050 г. на заболяване, засягащо най-бедните и представляващо една от основните причини за смъртност в света, водещо до над 2 милиона смъртни случая всяка година. Това е така, защото, както посочват редица проучвания, проведени от неправителствени организации, този период може да бъде съкратен наполовина с помощта на строга политика и последващото увеличение на ресурсите, предназначени за борба със заболяването. Освен това, макар да съм съгласен с твърдението в параграф 2, че е важно да се подобри откриването на болестта и ваксинационните процедури чрез по-ефикасни методи за диагностициране и лечение, възразявам срещу това, че не е посочено изрично, че тези мероприятия трябва да се осъществят от обществените здравни служби. Именно те са тези, които трябва да бъдат подкрепени, като получават европейска помощ и съдействие.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), в писмена форма.(FR) Много съм щастлив да предоставя подкрепата си за един паневропейски проект, който предлага добавена стойност не само за Европа, но и за света, поставяйки си като крайна цел премахване на туберкулозата.

През 2009 г. туберкулозата е причинила смъртта на 1,7 милиона души, или 4700 души дневно. Световната банка изчислява, че тя предизвиква икономически загуби за Африка в размер на 52 милиарда щатски долара годишно. Докладваните в Обединеното кралство и Ирландия случаи през лятото на 2010 г. също ни напомнят, че това заболяване си остава сериозен проблем и за Европейския съюз. Благодарение на инициативата за ваксина против туберкулоза (TBVI) ще бъде възможно да се създадат ефективни ваксини, които развиващите се страни ще могат да си позволят и които ще могат да бъдат адаптирани за страните с нововъзникващи икономики и Европа.

Европейската комисия е най-големият донор на официална помощ за развитие, като осигурява 49 милиарда евро годишно Това обаче не е достатъчно. Трябва да намерим други източници на финансиране, като например предоставяне на финансови гаранции от държавите-членки и/или от Европейския съюз, които да дадат възможност за отпускане на средства за инициативата TBVI от Европейската инвестиционна банка. Инициативата за ваксина против туберкулоза е практическо средство за изпълнение на стратегията „Европа 2020“. Като прави Европа по-привлекателна, тя подготвя новата икономика за следващите поколения.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D) , в писмена форма. (EN) Програмата за ваксина против туберкулозата е много важна, но какво ще прави Европейският парламент до 2015 г.? В Латвия например лечебният процес на туберкулозата понастоящем включва поставяне на диагнозата и престой под карантина. В действителност всички средства, които са били предназначени за закупуване на медицинско оборудване и строеж на специализирани болници, са били похарчени напразно. Например в град на име Олейн на територията на един затвор е построена болница за лечение на хора, заразени от туберкулоза. За да бъде оборудвана болницата, са похарчени два милиона евро. Сега тази болница не функционира, защото липсва медицински персонал! Затова искам да привлека вниманието на моите колеги върху факта, че не е достатъчно само да създадеш и произведеш ваксина, необходимо е да подготвиш специалисти с насочена специализация и високо квалифициран медицински персонал и да ги използваш в борбата с туберкулозата. В противен случай ефектът от днешното гласуване ще си остане само емоционален. От особена важност е наличието на прозрачни, строго контролирани фондове, предназначени за борба с туберкулозата, за да не се повтори ситуацията в Латвия.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), в писмена форма. (DE) Всяка година в Европейския съюз се харчат 2 милиарда евро за лечението на болни с туберкулоза. Наред с ХИВ и маларията, туберкулозата е сред най-разпространените епидемични болести в света. Заразена е около една трета от световното население. Ясно е, че сме далече от изкореняването на туберкулозата. Както при всички болести, увеличената резистентност под формата на мултирезистентни и дори ултрарезистентни бактерии и последващата от това липса на възможности за лечение, са голямо предизвикателство пред съвременната медицина. Стандартните лекарства, които са в употреба от 60-те години на миналия век, не повлияват мутиралите варианти. В резултат на това се предписват други лекарства, които са по-скъпи и имат по-силно изразени нежелани реакции. Последващата цена на лечението може да бъде до сто пъти по-висока от цената при обикновената туберкулоза. Ако пациентът преустанови приема на стандартните лекарства за обичайната форма на туберкулозата пред изтичането на шестмесечния период на лечение, резултатът е не само тежки нежелани реакции, но и резистентност. В допълнение, единственият начин да се спре разпространението на болестта е да се проучат всички хора, с които пациентът е имал контакти. Някои държави не се съобразяват с тези изисквания. Ако не се спазват тези добре известни основни правила, струващите милиарди евро научноизследователски проекти няма да доведат до значими промени и ще се появят нови типове резистентност. Поради тази причина се въздържах при гласуването.

 
  
MPphoto
 
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE), в писмена форма.(LT) Гласувах за предложението за резолюция относно инициативата за ваксина против туберкулоза. В много случаи туберкулозата и нейната превенция си остават предизвикателство не само за развиващия се свят, но също и за развитите държави. Би трябвало да споделяме добрите практики, да отпускаме средства за ваксина против туберкулозата и да прилагаме различни мерки в опит да намалим ужасяващата статистика от около 2 милиона смъртни случая от туберкулоза в световен мащаб всяка година. От друга страна, някои от основните рискови фактори, увеличаващи заболеваемостта, са алкохолизмът, наркоманията и огромната бедност. Поради това е задължително да предвидим не само ваксинация, но също и дългосрочни програми за намаляване на тези фактори. Още веднъж приветствам тази инициатива на Европейския съюз, допринасяща за активната подкрепа на Европейския съюз по отношение на програмите за ваксиниране, които, когато се прилагат, успяват значително да намалят честотата на туберкулозната инфекция, както сочат статистиките на държавите-членки на Европейския съюз.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), в писмена форма. (IT) При положение че туберкулозата остава една от основните причини за смъртност в световен мащаб, отнемайки живота на милиони всяка година, и въпреки това провежданите научни изследвания са недостатъчни по отношение на най-пренебрегваните болести, засягащи само хората в развиващите се страни, категорично подкрепям инициативата за ваксина против туберкулоза. В този смисъл само програма за ваксинация, която включва широкомащабна кампания за ваксиниране, би могла да окаже положително въздействие за постигане на тази цел. Убеден съм, че ваксините представляват съществен инструмент за борба против туберкулозата в комбинация с по-добри тестове за откриване на съществуваща инфекция, както и че това предполага значително преориентиране на научноизследователската дейност и увеличено и устойчиво финансиране. Следователно считам, че ваксинирането срещу туберкулоза следва да се извършва с приоритет в диспансерите и клиниките в развиващите се страни и че помощта на ЕС трябва да подкрепя вътрешни усилия на развиващите се страни за изграждане на човешки капацитет.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Papanikolaou (PPE), в писмена форма. (FR) Гласувах за предложението за резолюция относно инициативата за ваксина против туберкулоза. Това конкретно предложение за резолюция, което беше подкрепено от всички политически групи, е следствие от зачестилите случаи на това заболяване в Европа и САЩ през последните десет години. Най-главната причина за новата поява тази болест обаче е масовата имиграция, особено нелегалната имиграция, при която основните хигиенни правила често не могат да бъдат гарантирани. Гърция, която понастоящем се опитва да се справи с нелегалната имиграция, е държава с относително високо ниво на туберкулоза в развития свят и следователно предложенията в това конкретно предложение за резолюция, като всеобхватната кампания за ваксиниране в държавите-членки, финансирането от Европейската инвестиционна банка за тази цел и изискването за гарантиране на обществените здравни грижи и в най-отдалечените райони, са важни за нашата страна.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), в писмена форма. (PT) Днес туберкулозата е един от примерите за това как неравенството между народите се отразява върху здравето, като имаме предвид, че това заболяване е почти елиминирано в индустриализираните държави, а все още се разпространява в други части на света. Важно е да помним също, че туберкулозата е една от инфекциите, възползващи се от състоянието на тези, които са серопозитивни или имат СПИН, като го влошава значително. Тези въпроси доведоха до въпросното предложение за резолюция, което защитава необходимостта от широкообхватна кампания за ваксиниране с оглед постигането на шестата цел на хилядолетието за развитие след 2015 г., и по-специално за премахването на туберкулозата до 2050 г.

Тези достойни цели също са сред причините да гласувам в подкрепа на предложението. Ваксините са съществено средство за решителна борба с туберкулозата, наред с по-добрите тестове за откриване на инфекцията, които са надеждни и евтини, както и с по-ефективното диагностициране и лечение. Това предполага значително изместване на фокуса на изследователската дейност и увеличение на устойчивото финансиране. Европейският съюз, чрез Европейската комисия, трябва да търси новаторски начини на финансиране, като например предоставяне на финансови гаранции от държавите-членки и/или от Съюза, които да дадат възможност за отпускане на средства за инициативата за ваксина против туберкулоза от Европейската инвестиционна банка с оглед гарантиране на финансиране и научни изследвания в тази област.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), в писмена форма. (PT) Въпреки постигнатия напредък, честотата на заболеваемостта от туберкулоза в световен мащаб все още е съществена причина за тревога, тъй като това заболяване си остава една от основните причини за смъртност в света, особено в развиващите се страни. От това следва, че научните изследвания и финансирането в тази област трябва да се увеличат. Важно е да се мобилизират ресурси за инициативата за ваксина против туберкулоза, тъй като само широкомащабна кампания за ваксиниране може да допринесе за спиране на възходящата тенденция при това заболяване до 2015 г. и да я обърне, като премахне заболяването до 2050 г., съгласно предвиденото в Целите на хилядолетието за развитие на Обединените нации и в програмата на СЗО „Да спрем туберкулозата“.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), в писмена форма.(FR) Туберкулозата причинява смъртта на почти 2 милиона души всяка година, основно в държавите в Африка на юг от Сахара и в Азия. Тя е бедствие, което подчертава различията между Севера и Юга, както и липсата на средства, лечение и научни разработки, които биха ни дали възможност да спрем болестта.

Нашето предложение за резолюция посочва усилията, които трябва да се положат за по-бързото и ефективно откриване и диагностициране на заболяването. Преди всичко обаче то подчертава необходимостта от прилагането на широкомащабна програма за ваксиниране, която е единственият начин за постигане на една от Целите на хилядолетието за развитие (ЦХР 6) и изкореняване на заболяването до 2050 г.

В същото време е от съществено значение фармацевтичните научни изследвания да се фокусират върху тази пренебрегвана и „неикономична“ болест. Финансирането на тези изследвания трябва да се гарантира, например чрез фондовете на Европейската инвестиционна банка. Както знаем, за провеждането на програмата „Да спрем туберкулозата“ на СЗО са необходими 3 милиарда щатски долара. Това е решаваща инвестиция, ако искаме да постигнем напредък в научните изследвания и иновациите и по този начин да допринесем за увеличаване на подкрепата за най-бедното население.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), в писмена форма. − С тази резолюция ЕП подчертава, че само програма за ваксинация, която включва широкомащабна кампания за ваксиниране, би могла да окаже положително въздействие при предвиденото реализиране на ЦХР 6 след 2015 г. и преди всичко за премахването на туберкулозата до 2050 г. Второ, Парламентът счита, че ваксините представляват съществен инструмент за борба срещу туберкулозата в комбинация с по-добри тестове за откриване на съществуваща инфекция, които да са надеждни, евтини и стабилни, и по-ефикасни методи за диагностициране и лечение, което предполага значително преориентиране на научноизследователската дейност и увеличено и устойчиво финансиране. Трето, отправя искане към Европейската комисия да търси новаторски начини на финансиране, като например предоставяне на финансови гаранции от държавите-членки и/или от ЕС, които да дадат възможност за отпускане на средства за инициативата TBVI от Европейската инвестиционна банка с оглед гарантиране на финансиране за научни изследвания относно пренебрегнатите болести в развиващите се страни, във връзка с които няма голяма рентабилност.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Leszek Wałęsa (PPE), в писмена форма. − (PL) Гласувах за предложението за резолюция относно инициативата за ваксина против туберкулоза. Тропическите болести, като малария, туберкулоза и сънна болест, покосяват милиони жертви ежегодно. Това по-конкретно се дължи на факта, че тези заболявания стават по-резистентни към лекарствата, както и на липсата на възможности за лечение, което от своя страна се дължи на преустановяването на научните изследвания по простата причина, че те са нерентабилни. Предвид факта, че четири години преди крайния срок за постигане на Целите на хилядолетието за развитие броят на новите случаи на туберкулоза по света все още е повод за тревога, трябва незабавно да се намесим. Здравните институции в повечето развиващи се страни са в задънена улица по отношение на нуждите на населението си. Структурните програми от 90-те години на миналия век влошиха нещата, като предизвикаха драстични съкращения на социалните бюджети. Считам, че противотуберкулозната ваксинация трябва да се извършва преди всичко в клиниките и болниците в развиващите се страни, което изисква възстановяване на обществената система на здравеопазване. Правителствата трябва да изпълнят задълженията си и да осигурят обществени здравни грижи за цялото население, тъй като това е основно право, отстоявано от Всеобщата декларация за правата на човека.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE), в писмена форма. (SK) Подкрепям инициативата за ваксина против туберкулоза. Според мен наше морално задължение като европейци е не само да поемем част от отговорността за научните изследвания и търсенето на нови начини за лечение, но и да подпомогнем бедните страни в обучението на здравни служители и в разработването на базисна здравна мрежа. Човешката солидарност трябва да прекоси границите на държавите и континентите. Ако престанем да чувстваме тази солидарност, спираме да сме хора. В интерес на запазването на нашата хуманност не съм в състояние да подкрепя одобрения текст на предложението за резолюция Текстът съдържа забележка, касаеща убиването на неродени деца, което мнозинството в този Парламент приемат като компонент от репродуктивното здраве. Въздържам се от гласуване, тъй като не приемам, че борбата с туберкулозната пандемия в най-бедните части на света може да се свърже по какъвто и да е начин с нехуманната практика на узурпирането на правото да избираш между живота и смъртта на нероденото дете.

 
  
  

Предложение за решение (B7-0090/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Marta Andreasen (EFD), в писмена форма. (EN) Гласувах в подкрепа на приключване на сметките на СЕПОЛ, който миналата година отказах да освободя от отговорност, тъй като това е нормална процедура, която би следвало да се случва всяка година непосредствено след като докладът на Европейската сметна палата изясни, че няма нужда от по-нататъшно коригиране, без значение дали е дадено или отказано освобождаване от отговорност. Имайки предвид отбелязаните нередности, СЕПОЛ следва да бъде закрит.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Опасения относно административния модел на Европейския полицейски колеж доведоха до отказ от страна на Парламента да освободи от отговорност за сметките за 2008 г. Този факт е обезпокоителен и безпрецедентен, тъй като това е първият път, когато на Европейска агенция е отказана подобна процедура. Ето защо настоящата резолюция има за цел само да приключи съответните сметки съгласно член 5, параграф 2, буква б) от приложение VI от Правилника за дейността на Европейския парламент.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), в писмена форма. (PT) Припомням, че на 7 октомври 2010г. Парламентът прие решение да откаже освобождаване от отговорност за сметките на Европейския полицейски колеж от 2008 г. с 618 гласа „за“ срещу 0 гласа „против“, със седем гласа „въздържал се“. Решението да се приключат сметките за 2008 г. не е равнозначно на освобождаване от отговорност, а е само техническа мярка, произтичаща от Правилника за дейността на Парламента, който гласи, че ако не се позволи освобождаване от отговорност за сметките, трябва да се проведе формално гласуване на следващо заседание дали да се приключат. Ето защо гласувах в подкрепа на решението.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE), в писмена форма.(FR) На 7 октомври 2010 г. Парламентът прие с 618 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 7 гласа „въздържал се“ решение, с което отказва освобождаване от отговорност на директора на Европейския полицейски колеж за финансовата 2008 г. Съгласно Правилника за дейността на Парламента, ако е отказано освобождаване от отговорност, следва да бъде внесено формално предложение за приключване на сметките на следващата месечна сесия. Решението, в подкрепа на което гласувах, е техническа мярка, която има за цел да приключи сметките за въпросната финансова година, а не да позволява освобождаване от отговорност. Приема се по време на тази месечна сесия, тъй като аз и колегите ми от комисията по бюджетен контрол пожелахме да проведем изслушване с участието на Директора на СЕПОЛ, председателя на управителния съвет и председателя на Европейската комисия, за да получим повече подробности и яснота, конкретно по отношение на счетоводните корекции, направени през юли 2010 г. за 2008 г. и отзивчивостта на управителния съвет.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) Жалко е, че европейска институция, финансирана от публичния бюджет не следва да има прозрачен административен модел, който да даде възможност на надзорния орган да позволи освобождаване от отговорност за сметките. Тъй като подобни събития се случват рядко, се налага да се направи анализ на причините и да се намерят решения, които да предотвратят повтарянето им. Ето защо тази резолюция има за цел само да приключи тези сметки съгласно член 5, параграф 2, буква б) от приложение VI от правилника за дейността на Европейския парламент.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), в писмена форма. (EN) Неефикасното използване на средства от Полицейския колеж, които са предназначени за него, вече засегна финансовата подкрепа за малките агенции. Съществуват случаи на неподходящо използване на средства, които граничат с финансови престъпления. Всички тези нарушения могат да възникнат, когато не се упражнява задълбочен контрол от страна на Комисията. Решението на Парламента по този въпрос изпраща ясен сигнал към всички останали агенции и институции, че е необходимо да се придържат към финансовата дисциплина и да бъдат по-отговорни по отношение на задълженията, които имат. Няма да изглежда като прахосничество да освободим от постовете им онези служители на Комисията, които дълго време са били странични наблюдатели и не са успели да предприемат решителни и ефективни действия. Известни са ми множество случаи, в които служители на Комисията – дали поради неконструктивната им позиция или понякога дори поради мързел – си затварят очите за сериозните нарушения в работата с финансовите проекти на Европейския съюз. Считам, че тази резолюция е много навременна и полезна.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), в писмена форма. (DE) Европейският полицейски колеж (СЕПОЛ) беше създаден през 2000 г. Целта му е да насърчава сътрудничеството между различните полицейски сили в Европейския съюз. СЕПОЛ помага на националните органи да работят заедно за предотвратяване на престъпленията и борбата с тях. Освен това работи в тясно сътрудничество с полицейските служби от трети държави. Считам, че СЕПОЛ е полезна институция, поради което гласувах в подкрепа на това предложение.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), в писмена форма. (PT) Европейският полицейски колеж (СЕПОЛ) обединява висши полицейски служители от цяла Европа с цел насърчаване на трансграничното сътрудничество в борбата срещу престъпността и в посока на поддържане на обществената безопасност, законност и ред. Създадена като агенция на Европейския съюз през 2005 г., СЕПОЛ работи като мрежа, чийто дейности – курсове, семинари, конференции и заседания – се организират в и от държавите-членки, главно в националните институти за обучение. Годишно се организират между 60 и 100 курса, семинари и конференции, които покриват широк кръг от въпроси, свързани с полицейската дейност в Европа в днешно време. Дейността на СЕПОЛ е основа за създаването на полезни взаимодействия между полицейските сили от различните държави-членки. Всъщност в момента това е основната възможност за обучение и развитие в областта на образованието и обучението за по-добро сътрудничество и полицейска дейност в Европа. Поради гореизброените причини и конкретно с оглед на положителните становища на Сметната палата и Съвета, гласувам в подкрепа на приключването на сметките на СЕПОЛ за финансовата 2008 г.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), в писмена форма. (PT) След решението от 7 октомври 2010г. да откажем освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за фискалната 2008 г. поради проблеми, установени при администрацията, сега пристъпваме към приключване на сметките съгласно член 5, параграф 2, буква б) от приложение VI от Правилника за дейността.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), в писмена форма. (EN) От решаващо значение е новите органи и техните председатели да изпълняват функциите си в интерес на европейските граждани. За тази цел Зелените настояха за по-голяма прозрачност във връзка с отношенията между представители на промишлеността и органите, заедно с техните председатели, и се радваме, че и тримата кандидати се ангажираха, в писмена форма, да гарантират това. Неясните лобистки отношения ще подкопаят доверието в органите и тяхната ефективност и е важно да изпълняват работата си при най-голяма прозрачност. Сега трябва да продължим напред и да гарантираме, че тези органи могат ефикасно да изпълняват своята решаваща надзорна функция над финансовите пазари на ЕС.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), в писмена форма. (LT) Както показа гласуването на парламентарната комисия по бюджетен контрол, много хора са недоволни от начина, по който Европейският полицейски колеж управлява своите средства през 2008 г. и предходните години. Това е една безпрецедентна ситуация – до момента на никоя европейска агенция не й е било отказвано освобождаване от отговорност. Важно е обаче сега да гледаме в бъдещето. Генерал Банфи, новият директор на Европейския полицейски колеж, пое агенцията, която се намира в затруднено положение, и трябва да възвърне доверието на Парламента и данъкоплатците. Освен това считам, че текущите обсъждания относно неефикасното управление на бюджета и човешките ресурси от страна на Колежа само отвличат вниманието ни от по-големия проблем – липсата на почтеност и професионализъм в полицейските органи и органите по сигурността в Европа, включително и в Литва. Трябва да посветим повече внимание на усилията за усъвършенстване на основните функции на Полицейския колеж – трябва да предприемем по-подходящи мерки за борба с престъпността посредством образование и обучение. Както се изразих по време на месечната сесия през октомври, Европейският полицейски колеж служи на благородни цели – да насърчава единните стандарти на европейската полицейска дейност и да укрепва принципите на правовата държава и законодателството. Не е важно какво ще се случи с Европейския полицейски колеж в бъдеще, но всички държави-членки трябва да гарантират постигането на тези цели.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), в писмена форма. (EN) Гласувах в подкрепа на приключването на сметките на Европейския полицейски колеж, тъй като считам, че е важно да теглим чертата под процедурата по освобождаване от отговорност за 2008 г. Чрез отказ за освобождаване от отговорност членовете на ЕП изпратиха неоспорим сигнал към управлението на всички агенции на ЕС, че Парламентът няма да допусне лошо счетоводство или съмнителни харчове. Сега членовете на ЕП трябва да насочим вниманието си към процедурата по освобождаване от отговорност за 2009 г., която протича в комисията по бюджетен контрол, както и към внасяне на промени, за да се гарантира налагането на строги счетоводни стандарти. Не може да се допусне повторение на недостатъците, подчертани в доклада на Сметната палата относно отчетите от 2008 г. Приветствам положителните стъпки на новия директор на СЕПОЛ, Ференц Банфи, и се надявам, че сътрудничеството между комисията по бюджетен контрол и Колежа ще продължи, и ще се предприемат важни стъпки, за да се гарантира ефективното управление на Колежа и придържането към всички финансови правила.

 
  
  

Предложение за резолюция (B7-0091/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Marta Andreasen (EFD), в писмена форма. (EN) Гласувах за предложението за резолюция, за да се противопоставя на назначаването на председател на Европейския банков орган – не защото намирам някакви недостатъци в персоналното назначение, а защото принципно съм против създаването на този нов орган. Твърди се, че трябва да предотвратим появата на бъдеща финансова и икономическа криза. Всъщност той добавя още едно ниво на бюрокрация към съществуващия надзор. Ще настъпи объркване относно това, кой за какво е отговорен. Наръчникът, който ще скалъпят, несъмнено няма да е по вкуса на Лондонското сити и ще доведе до загуба на работни места в Обединеното кралство. Нещо повече, процесът не е прозрачен, тъй като Парламентът е представен само с един кандидат, а на всичко отгоре окончателното гласуване е тайно.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Ако имаше поука, която да извлечем от последната криза, то това беше, че трябва да реформираме структурата за институционален надзор, като създадем европейски агенции и по този начин преформулираме цялата концепция за икономическия надзор на макро- и микроравнище. Това доведе до създаването на Европейския банков орган. Тъй като в резултат от световната финансова криза доверието в банките беше сринато, за пазарите и европейците като цяло е важно да повярват отново в сериозността и стабилността на банковите институции и най-вече в надзорните органи. Ето защо ролята на този нов Европейски банков орган е изключително важна за бъдещето. Поради тази причина гласувах в подкрепа на избора на г-н Андреа Енриа за пръв председател на Европейския банков орган с надеждата за един активен, интелигентен и успешен мандат.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) Последната финансова криза очерта основните слабости по отношение на финансовия надзор както в конкретни случаи, така и по отношение на финансовата система като цяло. Моделите за надзор имаха национална гледна точка и не бяха приспособени към процеса на глобализация, който настъпи във финансовата система, където различните финансови групи провеждат операциите си през граници наред със свързаните с това системни рискове. Ето защо при прилагане на законодателството на ЕС липсваше каквото и да е сътрудничество, координация или последователност. Разбрах, че създаването на Европейски банков орган е важно за постигането на ефективен модел за надзор. Трябва обаче да се предприемат редица стъпки, за да се предотврати повторната поява на истински неморалните ситуации от близкото минало, които навредиха на икономиките, акционерите, вложителите, данъкоплатците и надеждността на системата. Поради това гласувах в подкрепа за избора на Андреа Енриа за пръв председател на Европейския банков орган и му желая пълноценен във всяко отношение мандат.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), в писмена форма. (DE) В новия централен Европейски надзорен орган националните интереси се представляват от органите, които контролират финансовите пазари – в случая на Австрия това е Управлението на финансовите пазари на Австрия (FMA) – и имат право на глас. Националните банки също участват в заседанията на органа, но те нямат право на глас. Аз съм против назначаването на въпросния кандидат за председател на Европейския банков орган. Ето защо подкрепям доклада, тъй като според мен това ще доведе до скъпоструващи дублиращи се структури, което, наред с другото, личи от факта, че отделните надзорни органи се намират в различни градове. В допълнение органите за финансов надзор са само част от цялостното решение. Механизмите за санкциониране, предназначени за държавите-членки с висок бюджетен дефицит, също трябва да се направят по-строги.

 
  
  

Предложение за резолюция (B7-0092/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Marta Andreasen (EFD), в писмена форма. (EN) Гласувах за предложението за резолюция, за да се противопоставя на назначаването на председател на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване – не защото намирам някакви недостатъци в персоналното назначение, а защото принципно съм против създаването на този нов орган. Твърди се, че трябва да предотвратим появата на бъдеща финансова и икономическа криза. Всъщност той добавя още едно ниво на бюрокрация към съществуващия надзор. Ще настъпи объркване относно това, кой за какво е отговорен. Наръчникът, който ще скалъпят, несъмнено няма да е по вкуса на Лондонското сити и ще доведе до загуба на работни места в Обединеното кралство. Нещо повече, процесът не е прозрачен, тъй като Парламентът е представен само с един кандидат, а на всичко отгоре окончателното гласуване е тайно.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Едно от последствията, произтичащи от кризата, беше необходимостта от създаване на независима европейска агенция за надзор над банките и застрахователните дружества на финансовите пазари. Тези агенции няма да заменят националните надзорни агенции, но ще работят с тях, като упражняват мандата си за благоразумие и анализ на системния риск, за да не се допусне държавите в Европа да бъдат засегнати от нова криза със същите измерения като тази, която преживяваме в момента.

Днес съм много горд да гласувам за португалския гражданин г-н Габриел Родриго Рибейро Тавареш Бернардино за първи председател на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване. Безупречната му репутация и техническите му умения, разкрити по време на изключително взискателния процес за подбор, обещават интелигентен и активен мандат в надзорния орган под негово ръководство. Бих искал да се възползвам от възможността да му пожелая успех в новата работа.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) Последната финансова криза очерта основните слабости по отношение на финансовия надзор както в конкретни случаи, така и по отношение на финансовата система като цяло. Моделите за надзор имаха национална гледна точка и не бяха приспособени към процеса на глобализация, който настъпи във финансовата система, където различните финансови групи провеждат своите трансгранични операции наред със свързаните с това системни рискове. Ето защо при прилагане на законодателството на ЕС липсваше каквото и да е сътрудничество, координация или последователност. Създаването на Европейски орган в сектора за застраховане и професионално пенсионно осигуряване е от съществено значение за постигането на ефективен модел за надзор, заедно с много други механизми за наблюдение, за които трябва да се вземе решение и да бъдат въведени незабавно. Естествено, аз съм доволен, че г-н Габриел Родриго Рибейро Тавареш Бернардино от Португалия беше номиниран като първи председател на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване. Пожелавам му много успехи при изпълнение на служебните задължения.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), в писмена форма. (IT) Много съм доволен от резултатите от проведеното тази сутрин гласуване, с което Парламентът даде зелена светлина за назначаването на г-н Бернардино от Португалия, който ще оглави Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване. Това е победа за Европейския съюз и за Парламента, които се бориха за създаването на този орган, но най-вече победа за хората в Европа, които, сигурен съм, ще бъдат по-добре защитени.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), в писмена форма. (PT) През ноември 2010 г. Европейският парламент и Съветът приеха на първо четене амбициозна серия от законодателни предложения за засилване на надзора на финансовите пазари в Европа. Тези предложения предвиждаха създаването на три нови европейски надзорни органа в областта на застраховането, ценните книжа и банковото дело. Европейският парламент играе важна роля за номинирането на ръководителите на тези институции. Той има правомощия за провеждане на изслушвания с номинираните от националните надзорни органи председатели на базата на списък с подбрани кандидати, изготвен от Комисията, и може да се противопоставя на техните кандидатури. Кандидатите бяха изслушани пред комисията по икономически и парични въпроси, която ги одобри. Въз основа на тези факти гласувах за португалския кандидат за председател на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване, към който, както е предвидено, ще се прилагат строги правила по отношение на независимостта.

 
  
  

Предложение за резолюция (B7-0093/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Marta Andreasen (EFD), в писмена форма. (EN) Гласувах за резолюцията, за да се противопоставя на назначаването на председател на Европейския орган за ценни книжа и пазари – не защото намирам някакви недостатъци в персоналното назначение, а защото принципно съм против създаването на този нов орган. Твърди се, че трябва да предотвратим появата на бъдеща финансова и икономическа криза. Всъщност той добавя още едно ниво на бюрокрация към съществуващия надзор. Ще настъпи объркване относно това кой за какво е отговорен. Наръчникът, който ще скалъпят, несъмнено няма да е по вкуса на Лондонското сити и ще доведе до загуба на работни места в Обединеното кралство. Нещо повече, процесът не е прозрачен, тъй като Парламентът е представен само с един кандидат, а на всичко отгоре окончателното гласуване е тайно.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Тъй като кризата засегна сериозно финансовите пазари, е важно да се възстанови доверието в тях, което в голяма степен ще бъде резултат от ролята на надзорните органи. Те трябва да изпълняват задачите си компетентно и ефективно, за да вдъхнат необходимото доверие на инвеститорите и дружествата. Именно във връзка с това беше създаден Европейският орган за ценни книжа и пазари, който, макар да не възнамерява да замени националните надзорни органи, ще има важна роля в новата европейска надзорна рамка. Затова е важно тази агенция да започне да работи възможно най-скоро. Гласувах в подкрепа на избора на г-н Стивън Майор за пръв председател на Европейския орган за ценни книжа и пазари с надеждата за един активен, интелигентен и успешен мандат.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) Последната финансова криза очерта основните слабости по отношение на финансовия надзор както в конкретни случаи, така и по отношение на финансовата система като цяло. Моделите за надзор имаха национална гледна точка и не бяха приспособени към процеса на глобализация, който настъпи във финансовата система, където различните финансови групи провеждат операциите си през граници наред със свързаните с това системни рискове. Ето защо при прилагане на законодателството на ЕС липсваше каквото и да било сътрудничество, координация или последователност. Създаването на Европейски орган за ценни книжа и пазари е важно за постигане на ефективен модел за надзор. Трябва обаче да бъдат предприети много други стъпки, за да се предотврати повторната на наистина неморалните ситуации, на които станахме свидетели неотдавна. Поради това гласувах в подкрепа на избора на Стивън Майор за пръв председател на Европейски орган за ценни книжа и пазари и му желая пълноценен във всяко отношение мандат.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), в писмена форма. (DE) Органите за финансов надзор вероятно са по-полезни от доста други европейски институции. Все пак един орган, разположен на едно място, вместо три, разположени в три различни града, със съпътстващите ги скъпи дублиращи се структури, щеше да бъде достатъчен. Надзорът на европейско равнище, наред с другото, трябва да включва и координация на националните надзорни органи. С настоящото разделение на отговорността това ще бъде трудно. Освен това е необходима ефективна система за ранно предупреждение, наред с подходящ положителен принос от спекулантите и провеждане на дискусии без табута. Тъй като считам създаването на три европейски органа за финансов надзор за загуба на средства, подкрепям факта, че докладът твърдо се противопоставя на назначаването на въпросния кандидат за председател на Европейския орган за ценни книжа и пазари.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), в писмена форма. (IT) Гласувах против и съм много доволен от резултатите от проведеното тази сутрин гласуване, с което Парламентът даде зелена светлина за назначаването на председател на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП). Последната финансова криза показа до каква степен се нуждаем от непосредствен и строг надзор в сектори, които в миналото успешно го избягваха. Много от законодателни предложения, които разглеждаме в комисията по икономически и парични въпроси, като се започне с дериватите и се стигне до късите продажби, дадоха на ЕОЦКП значителни правомощия за наблюдение и контрол. Ето защо е от решаващо значение този орган да заработи адекватно възможно най-бързо.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), в писмена форма. (PT) През ноември 2010 г. Европейският парламент и Съветът приеха на първо четене амбициозна серия от законодателни предложения за засилване на надзора на финансовите пазари в Европа. Тези предложения предвиждаха създаването на три нови европейски надзорни органа в областта на застраховането, ценните книжа и банковото дело. Европейският парламент играе важна роля за номинирането на ръководителите на тези институции. Той има правомощия за провеждане на изслушвания с номинираните от националните надзорни органи председатели на базата на списък с подбрани кандидати, изготвен от Комисията, и може да се противопоставя на техните кандидатури. Кандидатите бяха изслушани пред комисията по икономически и парични въпроси, която ги одобри. Въз основа на тези факти гласувах за ирландския кандидат за председател на Европейския орган за ценни книжа и пазари, към който, както е предвидено, ще се прилагат строги правила по отношение на независимостта.

 
  
  

Предложения за резолюции (B7-0091/2011, B7-0092/2011, B7-0093/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Grèze (Verts/ALE), в писмена форма.(FR) Днес, четвъртък 3 февруари 2011 г., по време на гласуването за назначаване на председатели на европейските надзорни органи имаше тотално объркване в пленарната зала. Независимо дали ставаше въпрос за Европейския орган за ценни книжа и пазари (предложение за резолюция B7-0093/2011), Европейския банков орган (предложение за резолюция B7-0091/2011) или Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (предложение за резолюция B7-0092/2011), сред номинираните нямаше жени. В името на равенството между половете – основна ценност, на която групата на Зелените/Европейския свободен алианс държи, не бих могла да гласувам в подкрепа на такива назначения.

 
  
MPphoto
 
 

  Arlene McCarthy (S&D), в писмена форма. (EN) Финансовата криза от 2008 г. ясно показа необходимостта от наличието на европейски надзорни органи, които да координират регулирането и надзора на финансовия сектор в Европейския съюз. С днешното гласуване за приемане на тримата ръководители на тези нови органи ние им даваме зелена светлина да се залавят за работа. През последните две години също така наблюдаваме как части от сектора на финансовите услуги са стремят да се противопоставят на така необходимите нови правила и регламенти. Ето защо по време на изслушването исках от кандидатите да се ангажират с най-високи стандарти за прозрачност и открито управление. За да се поддържа общественото доверие и вярата в тези нови органи, те трябва да могат да работят независимо, справедливо и обективно. Важно е да се гарантира, че тези новосъздадени институции няма да бъдат поставени под натиск за подкопаване или отслабване на основните правила за реформиране на финансовия сектор. Затова приветствам ангажимента на кандидатите да работят при спазване на най-високите принципи на прозрачност, включително като оповестяват резултатите от срещите на регулаторните органи с лобисти и представители на промишлеността.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), в писмена форма. (LV) Гласувах „против“ само защото не знам името на кандидата за този висок пост. Това, което ми „хареса“ най-много, беше, че представителят на Европейската комисия не пожела да разкрие фамилното име на кандидата. Може би нещо се е променило в нашия свят, след като членовете на Европейския парламент нямат правото да знаят името и да се запознаят с автобиографията на лице, което желае да заеме длъжност в Европейския съюз.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), в писмена форма. (DE) След като трябва да бъдат създадени три нови агенции на ЕС със седалища в Лондон, Париж и Франкфурт, както и консултативен съвет за управление на риска в Европейската централна банка (ЕЦБ), е възможно да настъпи объркване по отношение на правомощията на тези органи. Органите за финансов надзор могат да бъдат по-полезни, отколкото много други европейски институции, като например т.нар. Агенция на Европейския съюз за основните права. Въпреки това един орган щеше да бъде достатъчен. Трите органа за финансов надзор са само част от цялостното решение. В допълнение държавите-членки трябва да променят отношението си. Настоящото мото – „ако ти не ми вредиш, и аз няма да ти вредя“, което позволява на държавите-членки да се предпазват взаимно от финансови санкции при прилагането на процедурата при прекомерен дефицит, ще доведе до катастрофа. Поради тази причина гласувах в подкрепа на доклада и срещу кандидата за поста на председател на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), в писмена форма. (PT) През ноември 2010 г. Европейският парламент и Съветът приеха на първо четене амбициозна серия от законодателни предложения за засилване на надзора на финансовите пазари в Европа. Тези предложения предвиждаха създаването на три нови европейски надзорни органа в областта на застраховането, ценните книжа и банковото дело. Европейският парламент играе важна роля за номинирането на ръководителите на тези институции. Той има правомощия за провеждане на изслушвания с номинираните от националните надзорни органи председатели на базата на списък с подбрани кандидати, изготвен от Комисията, и може да се противопоставя на техните кандидатури. Кандидатите бяха изслушани пред комисията по икономически и парични въпроси, която ги одобри. При тези условия гласувах за нидерландския кандидат за председател на Европейският банков орган, към който, както е предвидено, ще се прилагат строги правила по отношение на независимостта.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), в писмена форма. (EN) Цялата тази процедура за подбор беше една бъркотия и бележи неуспешния старт на новите органи за финансов надзор. Комисията и Съветът споделят отговорността за тази ситуация и е важно да се извлекат поуки за следващите назначения. Тези нови органи трябва да осъществяват строг и ефективен надзор над финансовия сектор, за да се избегнат грешките от миналото, и е жалко, че статутът на кандидатите не е по-висок. Зелените са недоволни най-вече от кандидата за председател на новия орган за застраховане и пенсионно осигуряване – г-н Габриел Бернардино. Има реални опасения, че г-н Бернардино не се ангажира с осъществяването на разумен европейски надзор и ще закриля националните органи. Той също така изглежда омаловажава потенциалните рискове, които застрахователният сектор крие за финансовата стабилност. По тази причина Зелените гласуваха за отхвърляне на неговата кандидатура. Изключително важно е новите органи и техните председатели да изпълняват функциите си в интерес на европейските граждани. За целта Зелените насърчават по-голяма прозрачност в отношенията между представителите на финансовата индустрия и органите и техните председатели, а ние сме доволни, че и тримата кандидати се ангажираха писмено с това.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (S&D), в писмена форма. (EN) Гласувах в подкрепа на назначаването на председателите на ЕБО, ЕОЗППО и ЕОЦКП, тъй като по време на техните изслушвания показаха, че са компетентни и запознати с естеството на задачите, с които ще се занимават. Също така считам за жалко, че няма жена кандидат за пост на такова равнище и се надявам, че при кандидатите за позицията изпълнителен директор ще станем свидетели на по-добър избор. Жалко е също така, че две политически групи, Зелените и групата на Алианса на либералите и демократите за Европа (част от тях, не всички), успяха да обосноват своето неодобрение към тези председатели с въпроси, които не са свързани със задачите, с които кандидатите ще се сблъскат като председатели на тези органи. Следователно човек може само да си представя, че има и други неща около тяхното назначение, което показва липсата на чувствителност към този европейски проект. В крайна сметка ние искаме тези европейски надзорни органи да действат независимо, а те се противопоставят на въпросната независимост, като дисквалифицират резултатите от независимия избор с неоснователно отхвърляне на вота.

 
  
  

Предложение за обща резолюция (RC-B7-0073/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), в писмена форма. (PT) Гласувах в подкрепа на предложението за обща резолюция относно кризата с отпадъците в Кампания, защото считам, че в контекста на кризата с управлението на отпадъците е от съществено значение да се прилагат дерогации от разпоредби и проверки, включително например да се предоставя освобождаване от изискването за оценка на въздействието върху околната среда и законодателството за обществените поръчки. Считам, че е от съществено значение и това, че спазването на законодателството на ЕС относно отпадъците в Кампания и в други европейски региони изисква много енергични усилия за намаляване на обема на отпадъците и накланяне на баланса към предотвратяването, намаляването, повторното използване и преработването на отпадъците чрез осигуряване на подходяща инфраструктура и че следва да се наблегне повече върху оползотворяването на органичните отпадъци, особено в този силно селскостопански регион.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Angelilli (PPE), в писмена форма. (IT) Ние разбираме доводите на Комисията, но кризата с отпадъците в Кампания няма да бъде преодоляна чрез налагането на финансови санкции, нито чрез замразяване на плащането от 135 млн. евро вноски за финансовия период 2006–2013 г. плюс още 10,5 млн. евро за финансовия период 2000–2006 г., предназначени за финансирането на проекти, свързани с отпадъците.

Изходът от кризата се крие по-скоро в здравословното възстановяване на политическата и оперативната обстановка. Новото регионално управление, което влезе официално в длъжност едва през юни миналата година, за съжаление, наследи 15 години на небрежност и отлагане. Дори и при тези обстоятелства, то вече стартира интегриран план за събиране и обезвреждане на отпадъци, който включва също и изграждане на необходимите съоръжения и постигане на споразумения с пет региона на Италия относно временното преместване на отпадъци до пълното привеждане в действие на плана. Бъдещите действия, които ще бъдат предприети, трябва да бъдат съсредоточени върху прозрачност и диалог между гражданите и местните органи, върху приканването на гражданите да поемат отговорност за изхвърлянето на битови отпадъци, а също и върху по-подходящото използване на органичните отпадъци.

Надявам се, че Комисията ще оцени високо готовността и ангажираността на новото регионално управление и скоро ще счете за подходящо да отпусне европейските средства, предназначени за този регион, за да насърчи неговия растеж, подлежащ, разбира се, на подходящ, строг контрол и спазване на законодателството на ЕС.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), в писмена форма. (FR) Като се има предвид, че гласуването на Директивата на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) беше по-скоро с технически характер, то гласуването на предложението за резолюция относно кризата с отпадъците в Кампания е с изключително политически характер. Като отхвърли измененията, предложени от групата на Европейската народна партия (Християндемократи), които биха изопачили текста, Парламентът гласува с мнозинство в подкрепа на това Италия да се съобрази с европейските разпоредби относно преработката на отпадъци. В това предложение за обща резолюция, внесено от групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент, групата на Алианса на либералите и демократите за Европа, групата на Зелените/Европейски свободен алианс и Конфедеративната група на Европейската обединена левица – Северна зелена левица, ние призоваваме Италия да предприеме незабавни действия, за да се съобрази с разпоредбите, което означава борба с внедряването на организираната престъпност в една област, считана за особено доходен пазар. Положението на здравето и околната среда в този регион вече е особено тревожно. Затова считаме, че европейските средства следва да не бъдат отпускани, докато не се направи нещо за подобряване на положението. Немислимо е да ставаме свидетели на развитието на една Европа на все по-строги разпоредби относно общественото здраве и околната среда, от една страна, и на региони, свободни от всякакво законодателство, от друга.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Berlato (PPE), в писмена форма. (IT) По време на последната месечна сесия в Страсбург Комисията взе думата в разискването, в отговор на въпросите, изискващи устен отговор, от страна на Парламента, относно кризата с отпадъците в Кампания. Бях удовлетворен от обмена на мнения с члена на ЕК, отговарящ за околната среда, г-н Поточник, който показа особена чувствителност по отношение на случая в Кампания.

Въздействието на кризата с отпадъците върху сектора на туризма е изключително неблагоприятно, както сочат тревожните данни, публикувани неотдавна от туристически организации. Положението нанесе вреда не само на транспортните дружества, но също и на малките и средните предприятия, както и на хотелиерството и хранителните услуги в региона. Възможно е въздействието върху заетостта в сектора да стане още по-неблагоприятно, ако спешно не бъдат предприети подходящи действия. Италианските органи вече са представили пред Комисията план за възстановяване на законността. Понастоящем прилаганите политики имат за цел не само почистването на регионалната столица, но преди всичко, организирането на интегрирана система за управление на отпадъците, включваща разделно събиране, намаляване на произвежданите отпадъци, изграждане на съвременни съоръжения и възстановяване на бивши депа. Очаквам с нетърпение бързото и окончателно решение на проблема с обезвреждането на отпадъците, за да се съхрани както авторитетът на Италия, така и туристическият сектор.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), в писмена форма.(LT) Гласувах в подкрепа на предложението за обща резолюция относно кризата с отпадъците в Кампания. Спазването на законодателството на ЕС относно отпадъците в Кампания изисква много енергични усилия за намаляване на обема на отпадъците и накланяне на баланса към предотвратяването, намаляването, повторното използване и преработването на отпадъците. Трябва да се наблегне повече върху оползотворяването на органичните отпадъци, особено в този силно селскостопански регион. Нещо повече, препоръчва се данните да бъдат подложени на проверка и да бъде установена система за обмен на най-добри практики. Европейският парламент счита, че мерките от изключителен характер, прилагани продължително време от италианските органи, включващи назначаването на специални членове на Комисията или определянето на депа за отпадъци за райони от „стратегически интерес“ под военен контрол, са показали обратен ефект. Ето защо той призовава за много по-голяма прозрачност от страна на различните отговорни органи. Освен това е важно да се възстанови доверието посредством структурен диалог между обществото и различните отговорни органи, както и между различните равнища на управление.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), в писмена форма. (PT) Управлението на отпадъците напоследък представлява проблематичен въпрос в много региони на Италия, и по-специално в региона Кампания. Важно е да се гарантира, че отпадъците се оползотворяват или обезвреждат, без да се застрашава човешкото здраве и без да се използват процеси или методи, които биха могли да навредят на околната среда. Има неотложна необходимост от намиране на трайно решение чрез прилагането на план за управление на отпадъците. Важно е да се намали обемът на отпадъците и да се наклони балансът към предотвратяването, намаляването, повторното използване и преработването на отпадъците. Призовавам да се наблегне повече върху оползотворяването на органичните отпадъци, особено в този силно селскостопански регион, данните да бъдат подложени на проверка и да бъде установена система за обмен на най-добри практики.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), в писмена форма. (PT) Гласувах в подкрепа на предложението за резолюция относно кризата с отпадъците в Кампания, тъй като то подчертава важността на този проблем в екологичен план, особено по отношение на опазването на обектите, включени в мрежата „Натура 2000“.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Необходимо е се намери трайно решение на кризата с отпадъците в региона Кампания – най-сложното положение от всички епизоди на проблематичното управление на отпадъците в италианските региони. Необходимо е това решение да отговаря на критериите на ЕС, по-конкретно прилагането на план за управление на отпадъците в съответствие с Директива 2008/98/ЕО. Има неотложна необходимост от полагането на усилия за намаляване на обема на отпадъците и накланяне на баланса към предотвратяването, намаляването, повторното използване и преработването на отпадъците чрез осигуряване на подходяща инфраструктура. Спазването на достиженията на правото на Общността и двете най-нови решения на Съда на ЕС от страна на италианските органи е от съществено значение на всички равнища.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), в писмена форма. (PT) Европейският съюз е поел ролята например в борбата с изменението на климата и насърчаването на качество на околната среда. Добре известно е, че трябва да се удвоят усилията в областта на правилното събиране и преработване на отпадъците, за да се подобри качеството на живот и развитието на икономиката чрез по-добро управление и обезвреждане на отпадъците. Именно в този контекст подкрепям мерките, които ще насърчат най-добрите практики в проблематичния регион Кампания в Италия. Бих подчертал, че местните рискове по отношение на вредните въздействия вследствие на неподходяща преработка и съхранение на отпадъците със сигурност ще имат отражение върху качеството на живот на населението. Трябва да се повиши и мобилизира обществената осведоменост относно подходящото управление на отпадъците като решаващ фактор в опазването на околната среда и насърчаването на качеството на живот както на днешното, така и на бъдещите поколения. Въпреки това трябва да се признаят усилията и способностите на местните органи: те предприеха извънредни мерки по време на последната криза с градски отпадъци през есента на 2010 г. с цел да спазят решението на Съда на ЕС от 4 март 2010 г.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), в писмена форма. (PT) Като част от неотложната необходимост да се намери решение на проблема с кризата с отпадъците в Кампания, Италия, приетият документ разглежда необходимостта от „накланяне на баланса към предотвратяването, намаляването, повторното използване и преработването на отпадъците“. Кризата с отпадъците в Кампания разкрива опасността от подчиняването на управлението на околната среда – с многото му аспекти – на простата логика на печалбата.

При своя характер и рискове, своите явни и тесни връзки с неотложните проблеми на общественото здраве и околната среда, въпросът за отпадъците е парадигматичен по отношение на това, че управлението им следва да бъде гарантирано чрез ефективни, висококачествени обществени услуги, тъй като не е допустимо да бъде оставено на динамиката на пазара. Негодуванието на гражданите, което беше ярко изразено, в този случай е напълно разбираемо. Трябва да изразим сериозната си загриженост по повод на инкриминирането на гражданите, участвали в мирни протести, а също и по повод на насилието, упражнено върху тях от страна на силите за сигурност.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlo Fidanza (PPE), в писмена форма. (IT) Наистина съм ужасен от поведението на членовете на италианската левица. Днешното гласуване е още една демонстрация на това как италианската левица, макар и вече само сянка на самата себе си, се опитва да наклевети Италия пред Европа с цел да атакува правителството на Берлускони.

Нашите 17 предложения за изменение всъщност имаха за цел смекчаването на някои от изявленията в това предложение за резолюция, което беше твърде строго към Италия, без, наред с другото, да вземе под внимание цяла поредица от определящи фактори в развитието на това извънредно положение, нито усилията, положени през последните месеци от страна на националното и регионалното управление, за намиране на изход от кризата веднъж завинаги. Резолюцията изрично споменава и критикува мерките, предприети от сегашното правителство, но забравя, че настоящият кмет на Неапол г-жа Йерволино е член на лявоцентристка партия и – което е още по-лошо – забравя за дългото управление на г-н Басолино, който беше кмет на Неапол в периода 1993–2000 г. и губернатор на Кампания в периода 2000–2010 г., както и специален член на комисия, отговаряща за кризата с отпадъците, в продължение на много години.

Изразявам съжаление и за това, че някои колеги от дясноцентристки партии на други държави не са разбрали скритата користна цел зад тази резолюция и са били подведени от нея. Ще си припомним това, когато бъдем призовани да покажем групова солидарност по въпроси от техен интерес, относно които държат позиции, много по-неоснователни, отколкото в този случай, в който е намесена Италия.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (EFD), в писмена форма. (IT) Предложението за резолюция, внесено от групата „Европа на свободата и демокрацията“, има за цел да се гарантира, че органите на региона Кампания ще носят отговорност за своите действия. Цикълът на управление на отпадъците и съпътстващите го проблеми са отговорност на местните органи в съответствие с действащото законодателство. Документът има пълната ми подкрепа дотолкова, доколкото се изправя срещу онези, които се опитват да обвинят другите за собствената си небрежност.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabetta Gardini (PPE), в писмена форма. (IT) Гледката на Неапол, потънал в отпадъци, обиколи света. Ето защо всички знаят за степента на проблема. Тонът на резолюцията обаче е неприемлив и нарушава принципа на субсидиарност, особено след като г-н Поточник каза, че няма основания за налагане на по-нататъшни санкции на Италия.

Италианската левица повтори същата грешка и гласува „против“ Италия, като манипулира Парламента, за да постигне собствените си политически цели. Това е неприемливо. Истинска обида за Италия. Тяхното отношение заблуди много колеги от други държави, които дори не биха допуснали мисълта, че някой би могъл да върви срещу собствената си държава. Парадоксално е, че същата левица, която управляваше региона Кампания в продължение на десетилетия и все още управлява град Неапол, с пълно презрение към цялата общност на Кампания, трябва да поучава и напада онези, които се трудят, за да намерят изход от това ужасно положение. Ето защо, с подкрепата на нашите колеги от групата на Европейската народна партия (Християндемократи), гласувахме „против“ тази подривна, политизирана и агресивна резолюция.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Grech (S&D), в писмена форма. (EN) Гласувах в подкрепа на предложението