Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Sanatarkat istuntoselostukset
Torstai 3. helmikuuta 2011 - BrysselEUVL-painos
 1.Istunnon avaaminen
 2.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 3.Campanian jätekriisi (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 4.Kehitysyhteistyön rahoitusväline – Demokratian ja ihmisoikeuksien maailmanlaajuista edistämistä koskeva rahoitusväline (asetuksen (EY) N:o 1889/2006 muuttaminen) – Kehitysyhteistyön rahoitusväline (asetuksen (EY) N:o 1905/2006 muuttaminen) – Teollistuneiden ja muiden korkean tulotason maiden ja alueiden kanssa tehtävän yhteistyön rahoitusvälineen perustaminen (asetuksen (EY) N:o 1934/2006 muuttaminen) (keskustelu)
 5.Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu (uudelleenlaatiminen) (keskustelu)
 6.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 7.Ilmoitus: ks. pöytäkirja
 8.Äänestykset
  8.1.Tamás Deutschin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (A7-0015/2011, Francesco Enrico Speroni)
  8.2.Kehitysyhteistyön rahoitusväline (A7-0009/2011, Charles Goerens)
  8.3.Demokratian ja ihmisoikeuksien maailmanlaajuista edistämistä koskeva rahoitusväline (asetuksen (EY) N:o 1889/2006 muuttaminen) (A7-0014/2011, Barbara Lochbihler)
  8.4.Kehitysyhteistyön rahoitusväline (asetuksen (EY) N:o 1905/2006 muuttaminen) (A7-0006/2011, Gay Mitchell)
  8.5.Teollistuneiden ja muiden korkean tulotason maiden ja alueiden kanssa tehtävän yhteistyön rahoitusvälineen perustaminen (asetuksen (EY) N:o 1934/2006 muuttaminen) (A7-0005/2011, Helmut Scholz)
  8.6.Banaanikauppasopimukset
  8.7.Banaanikauppasopimukset (A7-0002/2011, Francesca Balzani)
  8.8.Banaaneista kannettavista tulleista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1964/2005 kumoaminen (A7-0003/2011, Francesca Balzani)
  8.9.Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu (uudelleenlaatiminen) (A7-0229/2010, Karl-Heinz Florenz)
  8.10.Tunisian tilanne (B7-0078/2011)
  8.11.Tuberkuloosirokotehanke
  8.12.Euroopan poliisiakatemian varainhoitovuoden 2008 tilien päättäminen
  8.13.Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) puheenjohtajan nimittäminen
  8.14.Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) puheenjohtajan nimittäminen
  8.15.Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) puheenjohtajan nimittäminen
  8.16.Campanian jätekriisi
 9.Äänestysselitykset
 10.Äänestymiskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 11.Luetteloon kirjatut kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 123 artikla): ks. pöytäkirja
 12.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen: ks. pöytäkirja
 13.Seuraavien istuntojen aikataulu: ks. pöytäkirja
 14.Istuntokauden keskeyttäminen
Sanatarkat istuntoselostukset
EUVL-painos (672 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
EUVL-painos (2718 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö