Iepriekšējais 
 Nākošais 
ProtokolsBalsojumiBalsojumi pēc sarakstaPieņemtie tekstiStenogramma
Debašu stenogramma
Ceturtdiena, 2011. gada 3. februāris - BriselePublikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī"
 1. Sēdes atklāšana
 2. Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 3. Atkritumu krīze Kampānijā (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi) (sk. protokolu)
 4. Finanšu instruments sadarbībai attīstības jomā — Finanšu instruments demokrātijas un cilvēktiesību veicināšanai pasaulē (grozījumi Regulā (EK) Nr. 1889/2006) — Finanšu instruments sadarbībai attīstības jomā (Regulas (EK) Nr. 1905/2006 grozīšana) — Finanšu instrumenta izveide sadarbībai ar industrializētām valstīm (grozījumi Regulā (EK) Nr. 1934/2006) (debates)
 5. Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi (debates)
 6. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 7. Paziņojums (sk. protokolu)
 8. Balsošanas laiks
  8.1. Pieprasījums atcelt Tamás Deutsch deputāta imunitāti (A7-0015/2011, Francesco Enrico Speroni)
  8.2. Finanšu instruments sadarbībai attīstības jomā (A7-0009/2011, Charles Goerens)
  8.3. Finanšu instruments demokrātijas un cilvēktiesību veicināšanai pasaulē (grozījumi Regulā (EK) Nr. 1889/2006) (A7-0014/2011, Barbara Lochbihler)
  8.4. Finanšu instruments sadarbībai attīstības jomā (Regulas (EK) Nr. 1905/2006 grozīšana) (A7-0006/2011, Gay Mitchell)
  8.5. Finanšu instrumenta izveide sadarbībai ar industrializētām valstīm (grozījumi Regulā (EK) Nr. 1934/2006) (A7-0006/2011, Gay Mitchell)
  8.6. Nolīgumi par banānu tirdzniecību
  8.7. Nolīgumi par banānu tirdzniecību (A7-0002/2011, Francesca Balzani)
  8.8. Padomes Regulas (EK) Nr. 1964/2005 par tarifu likmēm banāniem atcelšana (A7-0003/2011, Francesca Balzani)
  8.9. Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi (A7-0229/2010, Karl-Heinz Florenz)
  8.10. Stāvoklis Tunisijā (B7-0078/2011)
  8.11. Prettuberkulozes vakcīnas iniciatīva
  8.12. Eiropas Policijas akadēmijas kontu slēgšana attiecībā uz 2008. finanšu gadu
  8.13. Eiropas Uzraudzības iestādes (Eiropas Banku iestādes) priekšsēdētāja iecelšana
  8.14. Eiropas Uzraudzības iestādes (Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes) priekšsēdētāja iecelšana
  8.15. Eiropas Uzraudzības iestādes (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes) priekšsēdētāja iecelšana
  8.16. Atkritumu krīze Kampānijā
 9. Balsojumu skaidrojumi
 10. Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 11. Rakstiskas deklarācijas, kas iekļautas reģistrā (Reglamenta 123. pants) (sk. protokolu)
 12. Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana (sk. protokolu)
 13. Nākamo sēžu datumi (sk. protokolu)
 14. Sesijas pārtraukšana
Debašu stenogramma
Publikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī" (676 kb)
 
Debašu stenogramma
Publikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī" (2665 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika