Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Pełne sprawozdanie z obrad
Czwartek, 3 lutego 2011 r. - BrukselaWydanie Dz.U.
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów: patrz protokół
 3.Kryzys gospodarowania odpadami w Kampanii (złożone projekty rezolucji): patrz protokół
 4.Instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju – Instrument finansowy na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka na świecie (zmiana rozporządzenia (WE) nr 1889/2006) – Instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju (zmiana rozporządzenia (WE) nr 1905/2006) – Ustanowienie instrumentu finansowania współpracy z państwami uprzemysłowionymi (zmiana rozporządzenia (WE) nr 1934/2006) (debata)
 5.Zużyty sprzęt elektrotechniczny i elektroniczny (debata)
 6.Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia: patrz protokół
 7.Komunikat: patrz protokół
 8.Głosowanie
  8.1.Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego Tamása Deutscha (A7-0015/2011, Francesco Enrico Speroni)
  8.2.Instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju (A7-0009/2011, Charles Goerens)
  8.3.Instrument finansowy na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka na świecie (zmiana rozporządzenia (WE) nr 1889/2006) (A7-0014/2011, Barbara Lochbihler)
  8.4.Instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju (zmiana rozporządzenia (WE) nr 1905/2006) (A7-0006/2011, Gay Mitchell)
  8.5.Ustanowienie instrumentu finansowania współpracy z państwami uprzemysłowionymi (zmiana rozporządzenia (WE) nr 1934/2006) (A7-0005/2011, Helmut Scholz)
  8.6.Porozumienia w sprawie handlu bananami
  8.7.Porozumienie w sprawie handlu bananami (A7-0002/2011, Francesca Balzani)
  8.8.Uchylenie rozporządzenia Rady (WE) nr 1964/2005 w sprawie stawek celnych w odniesieniu do bananów (A7-0003/2011, Francesca Balzani)
  8.9.Zużyty sprzęt elektrotechniczny i elektroniczny (A7-0229/2010, Karl-Heinz Florenz)
  8.10.Sytuacja w Tunezji (B7-0078/2011)
  8.11.Inicjatywa na rzecz szczepień przeciwko gruźlicy
  8.12.Zamknięcie ksiąg Europejskiego Kolegium Policyjnego za rok budżetowy 2008
  8.13.Powołanie przewodniczącego europejskiego organu nadzoru (Europejskiego Organu Nadzoru Bankowego)
  8.14.Powołanie przewodniczącego europejskiego organu nadzoru (Europejskiego Organu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych)
  8.15.Powołanie przewodniczącego europejskiego organu nadzoru (Europejskiego Organu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych)
  8.16.Kryzys gospodarowania odpadami w Kampanii
 9.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 10.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 11.Oświadczenia pisemne wpisane do rejestru (art. 123 Regulaminu): patrz protokół
 12.Przekazanie tekstów przyjętych podczas posiedzenia: patrz protokół
 13.Kalendarz następnych posiedzeń: patrz protokół
 14.Przerwa w obradach
Pełne sprawozdanie z obrad
Wydanie Dz.U. (679 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wydanie Dz.U. (2758 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności