Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Понеделник, 14 февруари 2011 г. - СтрасбургВерсия ОВ
 1.Възобновяване на сесията
 2.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 3.Изявления на председателството
 4.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура: вж. протокола
 5.Състав на комисиите и делегациите: вж. протокола
 6.Внесени документи: вж. протокола
 7.Отпаднали писмени декларации: вж. протокола
 8.Петиции: вж. протокола
 9.Предаване на текстове на споразумения от Съвета: вж. протокола
 10.Действия, предприети вследствие на резолюции на Парламента: вж. протокола
 11.Въпроси за устен отговор и писмени декларации (внасяне): вж. протокола
 12.Ред на работа
 13.Прилагане на Директивата за услугите (разискване)
 14.Засилено сътрудничество в областта на създаването на единна патентна защита (разискване)
 15.Радиоактивно замърсяване на храните и фуражите (разискване)
 16.Практически аспекти на прегледа на инструментите на ЕС в подкрепа на финансирането на МСП през следващия програмен период (разискване)
 17.Прилагането на стратегията на ЕС за региона на река Дунав (разискване)
 18.Кръвни стволови клетки от пъпна връв (разискване)
 19.Едноминутни изказвания (член 150 от Правилника за дейността)
 20.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 21.Закриване на заседанието
Разисквания
Версия ОВ (661 kb)
 
Разисквания
Версия ОВ (1703 kb)
Правна информация - Политика за поверителност