Rodyklė 
 Visas tekstas 
Diskusijos
Antradienis, 2011 m. vasario 15 d. - Strasbūras Tekstas OL

Maisto produktų radiacinė tarša (A7-0001/2011, Ivo Belet) (balsavimas)
MPphoto
 

  Ivo Belet (PPE). – Ponia pirmininke, tai žodinis pakeitimas dėl kompensacijų ūkininkams, ir už iniciatyvą dėkojame M. Rivasi. Jis skamba taip: „Ne vėliau kaip 2012 m. kovo mėn. Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą dėl žalos atlyginimo mechanizmo, skirto ūkininkams, kurių maisto produktai buvo užteršti tokiais nustatytus didžiausius leistinus kiekius viršijančiais teršalų kiekiais, kad jų negalima tiekti į rinką. Tas mechanizmas turėtų būti grindžiamas principu „teršėjas moka“. Prireikus prie ataskaitos gali būti pridedami teisėkūros pasiūlymai, kuriais siūloma įtvirtinti tokį mechanizmą.“ Tai penkių frakcijų bendras pasiūlymas.

 
Teisinė informacija - Privatumo politika